Voortgangs verslag. Duaal Elektrotechniek jaar 1 blok 1. Niels van Etten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangs verslag. Duaal Elektrotechniek jaar 1 blok 1. Niels van Etten - 09032886"

Transcriptie

1 Voortgangs verslag Duaal Elektrotechniek jaar 1 blok 1 Niels van Etten

2 Voorwoord Het doel van dit verslag is om mijn voortgang vast te leggen qua competentie ontwikkeling. Dit is nodig voor het slagen voor het studie vak leren en werken van de duaal opleiding elektrotechniek. Dit voortgang verslag heeft betrekking op blok 1 van het propedeuse jaar. Mijn werkzaamheden tot nu toe hebben voornamelijk betrekking op pijp en mechanica werkzaamheden bij de constructie afdeling. De voornaamste reden dat ik dit werk doe heeft te maken met het feit dat ik een technisch bedrijfskundige hbo bachelor als achtergrond heb en dus voor Jacobs momenteel het meest rendabel kan worden ingezet met deze werkzaamheden. Het huidige idee is dat na maten ik verder in de opleiding vorder ik elektrisch/ instrumentatie werkzaamheden oppak. Des al niet te min heb ik een aantal 1 e jaar elektronische ingenieur competenties kunnen behalen in mijn huidige functie. De doelgroep van dit verslag is mijn: bedrijfsmentor, manager vanuit Jacobs, Studieloopbaan begeleider en eventuele opleiding inspectie. 1

3 Samenvatting De afgelopen twee maanden heb ik gewerkt voor het bedrijf Jacobs op het programma AJS. Binnen dit programma bevindt ik mij op het ONEcal project. In dit project wordt het K-14 gasplatform in de Noordzee omgebouwd. De afdeling waar ik op het moment werk is de Pijp en Mechanica Constructie afdeling. Op deze afdeling heb ik met mijn werkzaamheden negen niveau één competenties kunnen verantwoorden. Waar ik mij op het moment om zorgen maak is de elektronisch ingenieur generieke competenties. Ik hoop deze langzamerhand te gaan behalen naarmate ik in dit jaar vorder. 2

4 Inhoud Voorwoord... 1 Samenvatting... 2 H1 Inleiding De context van het verslag Leeswijzer... 5 H2 Werkzaamheid 1: Voorbereiding hydrostatische druk testen Het werk Competenties gekoppeld aan werkzaamheden... 7 H4 Werkzaamheid 2: Shutdown scope bepalen Het werk... 9 H5 Werkzaamheid 3: Basis kennis opdoen bij studie coach H6 Conclusie Aanbeveling H7 Reflectie H8 Vooruitzicht werkzaamheden blok

5 H1 Inleiding 1.1 De context van het verslag Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Niels van Etten en mijn functie is constructie engineer op niveau 3 bij het bedrijf Jacobs. Ik ben voor deze baan aangenomen nadat ik mijn HBO studie Technische Bedrijfskunde af had gerond. Ik werk nu op deze functie voor 6 Maanden op het programma AJS. Figuur 1 - Organisatie diagram AJS AJS is een V.O.F. opgezet uit drie partijen (Amec, Jacobs, Stork) en werkt gezamenlijk aan onderhoud en projecten voor de N.A.M. (Nederlandse Aardolie Maatschappij) op de boorplatformen in de Noordzee en op het Den Helder gas platform. Binnen AJS ben ik op het ONEcal project gezet. Het ONEcal project houdt zich bezig met het ombouwen van het K-14 gasplatform in de Noordzee. Het doel van deze verbouwing is er voor te zorgen dat het K-14 platform al het opgeboorde gas kan verwerken tot gas dat verkocht kan worden voor commercieel gebruik. Afgelopen september ben ik gestart met een tweede HBO studie, maar deze keer in een duale variant gegoten. De naam van deze studie is: HBO Elektrotechniek Duaal. Hierdoor werk ik vanaf september 2013 geen 40 uur meer maar 30 uur in schoolperiodes. In het duaal traject is het de bedoeling dat ik studie punten verzamel op basis van behaalde competenties die bij een hbo elektronisch ingenieur horen. Deze competenties moet ik behalen terwijl ik mijn werk voor Jacobs uitvoer. 4

6 1.2 Leeswijzer In dit verslag wordt uitgelegd wat voor werk ik de afgelopen 2 maanden heb uitgevoerd voor Jacobs op het AJS programma. Elk werkzaamheid type wordt per hoofdstuk apart besproken. Per hoofdstuk wordt aan desbetreffende werkzaamheid een type competentie gekoppeld. H2 Werkzaamheid 1: Voorbereiding hydrostatische druk testen 2.1 Het werk Binnen AJS ben ik in mijn functie op mijn project eindverantwoordelijke voor de voorbereiding hydrostatische druktesten. Een druk test houdt in dat een pijpleiding ~1.5 keer hoger op druk getest wordt dan de druk waarop de pijp in gebruik wordt genomen. Het doel hiervan is het testen van de robuustheid van de pijp. De robuustheid van een pijpleiding is van uiterst belang in het kader van de betrouwbaarheid en de veiligheid van een gasplatform. Als het carbon staal van een pijp gaat uitzetten zal de pijp vervolgens door de druk open klappen. Dit gebeurd als de rekgrens van het carbon staal bereikt wordt (zie figuur 2). Als dit bij een pijpleiding dat in proces is gebeurd kan het olie/ gas ontsnappen waardoor er dodelijke situaties kunnen ontstaan. Figuur 2 - Typisch Carbon Staal Spannings- Rek diagram 1 Elke pijp die nieuw geïnstalleerd wordt op het K-14 platform wordt ondervonden aan een druk test. De druk in de pijpleidingen wordt opgebouwd d.m.v. drinkwater dat via een pomp naar binnen wordt gedrukt. Al de pijpleidingen die op het platform aan elkaar worden gelast worden op het platform getest. Voor deze test zorg ik dat de benodigde materialen aanwezig zijn en dat er een goedgekeurd werkplan aanwezig is. 1 Boek: Materiaalkunde G.Budinski 5

7 Een hydrostatische druk test werkplan bestaat uit: 1. Een opgemerkte Proces & Instrumentatie diagram. Het doel hiervan is om overzichtelijk aan te geven waar het systeem moet worden afgesloten. Figuur 3 - P&ID K-14 (niet leesbaar om AJS beleid reden) 2. Een opgemerkte isometrische tekening. Hierop staat opgemerkt wat voor type flens en pakking waar moeten worden geïnstalleerd. Daarnaast staat er ook op waar luchtbellen uit het systeem moeten worden ontlucht en waar eventuele meet instrumenten van de leiding af moeten worden gehaald. Figuur 4 - Isometrische tekening (niet leesbaar om AJS beleid reden) 3. Vervolgens zit er bij een druk test map een locatie indicatie, materiaal overzicht, werk instructies en risico analyse. 6

8 Zoals te lezen onder kopje 2 op bladzijde 6 moeten er voor een gecontroleerde drukopbouw luchtbellen worden ontlucht. Om dit proces veilig te laten verlopen heb ik voor pijpen die gedruktest moeten worden en groter zijn dan een diameter van 6 inch (15,24 centimeter) een flens laten ontwikkelen bij een leverancier met een ontluchting gat er in geboord. Het ontluchting gat wordt gedicht d.m.v. een stalen plug die door ½ NPT draad er uit kan worden gedraaid. Figuur 5 - Testflens werktekening In onderstaande foto s staat een voorbeeld van de voorbereiding voor een hydrostatische druktest. 2.2 Competenties gekoppeld aan werkzaamheden Op basis van de werkzaamheden uitgelegd in paragraaf 2.1 kan ik onderbouwen dat ik de volgende competenties bezit: Kerncompetenties: - Verbreding en verdieping niveau 1 - Analytisch denkvermogen niveau 1 - Transfer van kennis niveau 1 Figuur 6 - Voorbeeld hydrostatische druktest op de K-14 7

9 Algemene competenties: - Werken in een multidisciplinair team niveau 1 - Projectleiding niveau 1 - Omgaan met verschillende culturen niveau 1 Verbreding en verdieping niveau 1 Mijn werkzaamheden zijn momenteel vooral van mechanische aart. Door kennis van mechanica op te bouwen als aankomende elektronisch ingenieur verbreed ik mijn kennis door niet alleen elektronische kennis, maar ook mechanische kennis te bezitten. Analytisch denkvermogen niveau 1 Het probleem dat ik heb opgelost is o.a. het veilig druktesten van een pijpleiding met het medium water. Dit heb ik opgelost door het laten ontwerpen van een flens met een ontluchting gat er in. Deze flenzen worden nu op de K-14 gebruikt voor druktesten van pijpleidingen met een diameter van boven de 6 inch. Transfer van kennis niveau 1 De manier van werk uitvoering zoals ik het op kantoor bedenk moet door monteurs op het K-14 platform begrepen worden. Hiervoor heb ik werk voorbereiding mappen opgesteld. Hiervoor heb ik in de huid moeten kruipen van de monteur om te begrijpen wat voor kennis hij nodig heeft om zijn werk uit te voeren. Werken in een multidisciplinair team niveau 1 Bij druktesten werk je samen met monteurs en voormannen. Ook moet je samen met de afdeling Quality Control er voor zorgen dat het druktesten veilig gebeurd en dat al de procedures worden doorlopen. Zo moeten lassen van tevoren visueel en d.m.v. x-ray scans worden getest. Ook moeten bouten op de juiste momentkracht aan worden gedraaid. Naast monteurs en voormannen werk ik ook samen met leveranciers en ingenieurs. De ingenieurs bedenken de testdrukken en het ontwerp van de pijpsystemen. Deze moeten door mij gecontroleerd worden en eventueel gecorrigeerd als deze informatie niet klopt. Om materiaal zoals pompen en flenzen te bemachtigen moet ik met leveranciers om de tafel om dit materiaal geleverd te krijgen. Projectleiding niveau 1 In een werkvoorbereiding voor druktesten wordt indirect een monteur team aangestuurd. Er staat namelijk in dit plan precies wat een monteur voor werk moet leveren en hoe hij zijn werk moet doen. Op deze manier stuur ik indirect een team aan. Internationalisering niveau 1 Al mijn werk is in het Engels geschreven. Dit doe ik omdat dat staat voorgeschreven in de regelgeving van AJS. Deze regelgeving komt van het feit dat AJS bestaat uit o.a. Amec wat een puur Brits bedrijf is. 8

10 H4 Werkzaamheid 2: Shutdown scope bepalen 4.1 Het werk Om een gas platform om te bouwen moet op een bepaald punt het platform worden stilgezet. Dit noemen ze in de upstream gas en olie business een shutdown. Het project waar ik op werk heeft drie fasen: pre- shutdown, shutdown en post-shutdown. Uiteraard is het werk dat moet gebeuren in de shutdown het meest kritische werk, omdat op het moment dat een platform stil ligt het geen geld opbrengt. Afgelopen maand is mij gevraagd door het management om de Shutdown scope inzichtelijker te maken. Dit doormiddel van het inkleuren van de proces en instrumentatie diagrammen met pre- shutdown, shutdown en post-shutdown scope. Deze diagrammen wil het management gebruiken om de shutdown op te coördineren. Om te bepalen of werk in de shutdown kon worden uitgevoerd of niet heb ik o.a. werkoverleg gepleegd met verschillende leading engineers van constructie en van de pijp afdelingen. De rest van de werkzaamheden heb ik ingedeeld op basis van logica. Aan elektro en instrumentatie ben ik nog niet toe gekomen. Ik heb de proces en instrumentatie diagrammen ingekleurd d.m.v. Adobe Editor. Dit omdat ik weet dat er nog een revisie van deze diagrammen aan komt en ik niet alles opnieuw wil inkleuren. Figuur 7 - Scope bepaling (niet leesbaar om AJS beleid reden) 9

11 4.2 Competenties gekoppeld aan werkzaamheden Sociale en communicatieve vaardigheden niveau 1 Om informatie te verzamelen voor wat er wanneer uitgevoerd moet worden heb ik tweetal mensen geïnterviewd. In dit interview moest ik meedenken met de geïnterviewde waar eventueel shutdown werk zou kunnen zitten. Ook is het belangrijk om de geïnterviewde personen op gemak te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door hun houding te kopiëren of door een vriendelijk gebaar als een kopje koffie halen. H5 Werkzaamheid 3: Basis kennis opdoen bij studie coach De eerste twee maanden heb ik mij samen met mijn studie coach op het werk georiënteerd op het vak Elektronisch ingenieur. Op de volgende zaken heb ik mij georiënteerd: 5.1 Bezoeken Elektrobeurs 2013 Met mijn coach heb ik de Elektrobeurs bezocht in de jaarbeurs in Utrecht. Wij hebben ons op de beurs voornamelijk gefocust op elektronica leveranciers in de olie en gas industrie. Zo hebben wij bij stands gestaan van bekende bedrijven als: Fluke, Electromach en ABB. Op de beurs heb ik o.a.: opengemaakte industriële schakelkasten kunnen bewonderen, Elektronische computer ontwerp programma s bekeken, met de werking van een kabelwartel kunnen oefenen en de nieuwste meet en regel apparaten mogen beschouwen. Figuur 8 - Kabelwartel 5.2 Uitleg elektrotechniek op een industriële olie en gas plant. Elke week hebben mijn coach en ik 1 tot 2 uur samen gezeten om een bepaald onderwerp te bespreken met daarbij praktijk voorbeelden. De volgende onderwerpen zijn aan het bod gekomen: - Key-one Diagram: Op basis van de dit diagram hebben wij gekeken naar wat voor vermogens waar in de Den Helder gas plant binnen komen en waar deze allemaal naar toe gaan. Dit hebben wij ook op basis van de formule na berekend. - Mij is uitgelegd wat het principe is van wisselstroom dat de plant binnen komt. Hoe dit wordt opgewekt door 3 spoelen en hoe hier 1 en 3 fasen mee kan worden geschakeld. - Wij hebben ook gekeken naar selectiviteit. Met behulp van de key- one diagram hebben wij bekeken waar bijvoorbeeld de getallen van de thermische belastbaarheid van drie fasen kortsluitstroom vandaan komt en hoe dit voorkomen kan worden. 10

12 - Ook heb ik uitleg gekregen over kortsluitvastheid van kabels en waarom dit zo belangrijk is. Dit is mij uitgelegd aan de hand van Youtube filmpjes. - Gepaard met vorige onderwerp is mij ook uitgelegd dat er bij kabels impedantie voorkomt. Ook hebben wij het er over gehad dat de kabeldikte wordt gebaseerd op de stroom dat er doorheen loopt. Zo heeft een hoogspanning kabel met een lage stroom een kleinere kabel dan een laagspanningskabel met een hoge stroom. Figuur 9 - Key-one diagram 5.3 Competenties op basis van oriënteren Leren leren niveau 1 Bij het nagaan van de vermogens in het key-one diagram heb ik proberen zelfs alles na te rekenen. Steeds als ik er niet uit kwam heb ik mijn coach om extra uitleg gevraagd. Hierdoor kon ik weer verder waar ik gebleven was. Oriëntatie op beroep niveau 1 Met mijn bedrijfsmentor heb ik de elektrobeurs bezocht. Hier ben ik in aanraking gekomen met de industriële kan van de elektrotechniek. Ook heb ik mij georiënteerd op het vak elektronisch ingenieur in de uitleg van mijn coach in onze studie sessies. 11

13 H6 Conclusie De afgelopen 2 maanden heb ik mij vooral qua werkzaamheden bezig gehouden in de mechanica. Dit komt vooral door mijn achtergrond. Wel heb ik mij kunnen oriënteren op de elektro techniek d.m.v. een bezoek aan de elektrobeurs en door studie sessies met mijn coach te houden. Ik heb gelukkig wel al 9 competenties op niveau 1 kunnen verantwoorden. Aanbeveling Op het moment ben ik vooral mechanisch werk aan het uitvoeren. Om meer competenties op het gebied van generieke competenties te behalen probeer ik dit schooljaar nog een aantal elektronische werkzaamheden uit te voeren. H7 Reflectie Afgelopen twee maanden ben ik vooral bezig geweest met mijn dagelijkse werkzaamheden. Door mijn achtergrond HBO Technische Bedrijfskunde heb ik natuurlijk de competenties niveau 1 makkelijk kunnen behalen. Ik denk ook dat jaar 1 voor dit vak geen probleem moet gaan worden. Het mogelijke knelpunt zoals ik het nu zie zijn de generieke competenties op elektro gebied. In overleg met mijn studie coach op het werk heb ik er wel vertrouwen in dat deze competenties dit jaar nog behaald kunnen worden. H8 Vooruitzicht werkzaamheden blok 2 In schooljaar blok 2 komen er een aantal werkzaamheden bij en worden een aantal werkzaamheden afgerond. Zo zal ik mij op mechanisch gebied bezig houden met het voorbereiden van zowel druktesten als corrosie metingen van pijpleidingen. Ook isolatie rond pijpleidingen voorbereiden is een taak die bij mij is neergelegd. Bij deze werkzaamheden voorzie ik niet dat ik extra competenties kan aantonen dan in dit rapport staan. Een werkzaamheid die eventueel ook mij opgedragen gaat worden is het helpen in de planning van elektronisch en instrumentatie werkzaamheden. In deze opdracht zal ik mij in deze afdelingen moeten verdiepen. Met deze opdracht hoop ik een generieke competentie te kunnen verantwoorden. Ook is de planning dat ik met mijn coach samen mij ga oriënteren op de Den Helder gas plant. Door daar het elektrische proces in werking te zien krijg ik beter beeld van het werk dat ik in de toekomst eventueel zal gaan uitvoeren. Hopelijk komt er ook wat werk vrij op dit project waar ik op gezet kan worden. 12

Voortgangsverslag. Duaal Elektrotechniek jaar 1. Blok 2. Auteur: Niels van Etten Studentennummer: 09032886 Klas: EP1D

Voortgangsverslag. Duaal Elektrotechniek jaar 1. Blok 2. Auteur: Niels van Etten Studentennummer: 09032886 Klas: EP1D Voortgangsverslag Duaal Elektrotechniek jaar 1 Blok 2 Auteur: Niels van Etten Studentennummer: 09032886 Klas: EP1D 1 Voorwoord Dit is het tweede voortgangs verslag van jaar 1. Na bijna een jaar alleen

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge 20/9/2011 COSTIAN NULMETING Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge Dit verslag heeft als functie de basiskennis van de startende student vastleggen, het moment van de meting is begin september

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 2

Persoonlijk Actie Plan Semester 2 203 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 2 Corné van Liere H. Meeuwsen 30--203 Inleiding In deze PAP voor het tweede semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het komende

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren EDP2

Voortgangsverslag werkend leren EDP2 Voortgangsverslag werkend leren EDP2 G.M. Brouwer 5 Voortgangsverslag werkend leren EPD2 G.M. Brouwer Delft 17-05 2013 De Haagse Hogeschool 6 Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in

Nadere informatie

Nulmeting. naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088

Nulmeting. naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088 Nulmeting naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088 Deze nul meting geeft een indicatie op welk niveau ik deze opleiding ben begonnen. Het niveau wordt gemeten door 15 verschillende competenties. Al

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D

VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D Dit rapport is geschreven voor de Haagse Hogeschool. Op deze hogeschool volg ik de duale opleiding HBO elektrotechniek. In dit rapport is de ontwikkeling van de competenties zoals

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan persoonlijk_actieplan_semester_twee Iv-Bouw b.v. i Opdrachtgever: De Haagse Hogeschool Projectnummer opdrachtgever: PAP Project: Persoonlijk Actieplan Projectnummer:

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Hillegom 07-10-2012 AD projectleider techniek Voorwoord Dit

Nadere informatie

Voortgangsverslag Semester 2

Voortgangsverslag Semester 2 2013 Voortgangsverslag Voortgangsverslag Semester 2 In dit document kunt u mijn voortgang vinden van het semester 2 van het eerste leerjaar. Bij iedere gekozen competentie heb ik een stukje beschreven

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn december 2011 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het tweede

Nadere informatie

Contextbeschrijving Anko Grinwis 13097458. Contextbeschrijving. Anko Grinwis 13097458

Contextbeschrijving Anko Grinwis 13097458. Contextbeschrijving. Anko Grinwis 13097458 0 Inhoud De Branding... 2 De afdeling... 4 Het Werk... 6 De begeleiding... 7 1 De Branding De Branding BV is een machine/constructie/installatiebedrijf dat in Ouddorp gevestigd is sinds 1990. Er word voornamelijk

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 2

Persoonlijk Actie Plan Semester 2 2014 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 2 Corné van Liere H. Meeuwsen 29-1-2014 1 Inleiding In deze PAP voor het tweede semester hebben wij weer een aantal competenties uitgekozen om

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.4

Voortgangsverslag 1.4 Voortgangsverslag 1.4 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn mei 2012 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het vierde blok

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP)

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Naam student: Sebastiaan Winters Studentnummer: 10078177 E-mail: s.m.winters@me.com Leerbedrijf: CB&I Datum: 12-02-2012 Blok: 2.1 Versie document: 1.2 Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 TU Delft M. Camp Leiden Februari 2013 Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal

Nadere informatie

Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding

Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding Eric Commeren, Stork Technical Services Jan De Tremmerie, consultant Thema s 1. Efficiënte en effectieve uitvoering -> HoTT

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 1

Persoonlijk Actie Plan Semester 1 2013 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 1 Corné van Liere H. Meeuwsen 5-9-2013 1 Inleiding In deze PAP voor het eerste semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het

Nadere informatie

EINDVERSLAG SEMESTER III

EINDVERSLAG SEMESTER III EINDVERSLAG SEMESTER III EQ1D Dit rapport is geschreven voor de Haagse Hogeschool. Op deze hogeschool volg ik de duale opleiding HBO elektrotechniek. In dit rapport is de ontwikkeling van de competenties

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Eindverslag Yuri Santana Den Haag 16 februari,

Eindverslag Yuri Santana Den Haag 16 februari, Eindverslag Eindverslag Yuri Santana Den Haag 16 februari, 2014 2 Naam student Yuri Santana Studentnummer: 13026003 E-mail: 13026003@student.hhs.nl Leerbedrijf: CB&I Datum: 24 januari 2014 Blok: 1.2 Versie

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan. POP

Persoonlijk Opleidings Plan. POP Persoonlijk Opleidings Plan. POP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel Oktober 2015 Inhoudsopgave 1: samenvatting 2: inleiding 3: algemeen 4: eerste studie jaar 5: tweede studie jaar 6: werken na mijn studie

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Nulmeting. Roy Krabbenborg TP11 WSi-techniek

Nulmeting. Roy Krabbenborg TP11 WSi-techniek Nulmeting Student: Roy Krabbenborg Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: Nulmeting Blok 1 Versie: 1.0 Achtergrond Mijn naam is Roy Krabbenborg, 20 jaar

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan 2.0 NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG

Persoonlijk opleidingsplan 2.0 NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG 2016 Persoonlijk opleidingsplan 2.0 NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te geven hoe ik het komende afstudeerjaar een groei probeer te verwezenlijken in de

Nadere informatie

Voortgangsverslag Blok 1

Voortgangsverslag Blok 1 Voortgangsverslag Blok 1 Naam: Steven Jonathan Geluk Klas: TP11 Studentnummer: 13062379 Opleiding: Projectleider techniek - Associate Degree Docent: M.N.M Kras Bedrijfsbegeleider: G. Settels Datum: 3 november

Nadere informatie

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Inhoud Welkom Doelen Profielschetsen Materialen Bijlagen Met het Solly Systeem worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld

Nadere informatie

DeR-Tec Aandrijftechniek

DeR-Tec Aandrijftechniek DeR-Tec Aandrijftechniek Mechanische variatoren MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: Stage Stage werkplan PERIODE: Blok 2: 18-11-2013 t/m 07-02-2014 RAPPORT VAN: Stefan Immerzeel (10056025) Stagebegeleider:

Nadere informatie

Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Functieomschrijving Hoofdtaken

Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Functieomschrijving Hoofdtaken VACATURE INFORMATIE Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Alfen (gevestigd in Almere) levert al meer dan 75 jaar producten en diensten voor de distributie van elektrische energie zoals transformatorstations,

Nadere informatie

Portfolio Miguel Agterberg

Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Student: Miguel Agterberg Studenten nummer: 12109886 Datum: 3-6-2013 Klas en practicumgroep: 2P2R.a Voorwoord In dit portfolio zal ik bijhouden wat

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee.

Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee. Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee. Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel September 2016 Inhoudsopgave 1: samenvatting 2: inleiding 3: algemeen 4: eerste studie jaar 5: tweede studie jaar 6:

Nadere informatie

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO!

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! TIL JEZELF NAAR EEN HOGER NIVEAU MET VAPRO D EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES Brancheopleiding VAPRO D Waarom VAPRO D?

Nadere informatie

Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse

Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse P. Kater Pagina 2 van 12 Bedrijf DERC Jetting Systems Jan van der Heijdenstraat 44 3261 LE Oud-Beijerland Tel: +31 (0)186 621 484 Fax: +31 (0)186 621 113 Website:

Nadere informatie

Persoonlijk OpleidingsPlan (POP)

Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Leerjaar 2 - hoofdfase Paulo Lopes de Barros Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Leerjaar 2 - hoofdfase Paulo Lopes de Barros Rotterdam 16-09-2013 Offshore & Marine Voorwoord

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

Tim Stienen

Tim Stienen Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 Tim@rockstars.nl Bryan Baan Hierbij het profiel van Java ontwikkelaar Bryan uit Schoonhoven. Bryan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Intake assessment. Indra Newton Psycholoog/adviseur NOA. Masterclass Studiekeuzegesprekken 18 November 2010. www.noa-vu.nl

Intake assessment. Indra Newton Psycholoog/adviseur NOA. Masterclass Studiekeuzegesprekken 18 November 2010. www.noa-vu.nl Intake assessment Indra Newton Psycholoog/adviseur NOA Masterclass Studiekeuzegesprekken 18 November 2010 Wat doet NOA? Online tests en vragenlijsten Advies en productontwikkeling Training en coaching

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Vragenlijst Printversie Verantwoording 2017 Vernieuwenderwijs, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande

Nadere informatie

Portfolio Miguel Agterberg

Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Student: Miguel Agterberg Studenten nummer: 12109886 Datum: 3-6-2013 Klas en practicumgroep: 2P2R.a Voorwoord In dit portfolio zal ik bijhouden wat

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan

Persoonlijk Ontwikkelplan Persoonlijk Ontwikkelplan Naam: Frans Tuerlings Studentnummer: 15130924 Opleiding: Projectleider Techniek Datum: 20 september2015 Voorwoord: Sinds september 2015 volg ik de duale opleiding AD Projectleider

Nadere informatie

Tussenverslag. Werkend leren. Yuri Santana november, 2014

Tussenverslag. Werkend leren. Yuri Santana november, 2014 Werkend leren 2014 Yuri Santana november, 2014 Werkend leren 2014 Werkend leren Naam student Yuri Santana Datum: 30 / 09 / 2014 Studentnummer: 13026003 Vak: WL5A (T1) E-mail: y-santana@live.nl Blok: 1

Nadere informatie

Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst?

Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst? Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst? Milieu is een hot topic. En terecht. Het is nu dat er moet gediscussieerd worden om onze huidige levenskwaliteit

Nadere informatie

Project Lumen. Het vermogen van licht. Auteur: Miguel Agterberg

Project Lumen. Het vermogen van licht. Auteur: Miguel Agterberg 4 Project Lumen Het vermogen van licht Auteur: Miguel Agterberg 5 Project Lumen Het vermogen van licht Auteur: Miguel Agterberg Plaats: Delft Datum: 6 februari 2013 Organisatie: Haagse Hogeschool Delft

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Professionele bachelor elektromechanica

Professionele bachelor elektromechanica 1ste jaar (semester 1 en 2) 1ste jaar - gemeenschappelijk traject "Een stevige basis" 2de jaar (semester 3 en 4) 2de jaar - gemeenschappelijk traject "Een technologiebad" 3de jaar (semester 5 en 6) Afstudeerrichting

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos In het genoemde POP zal ik Laurens Roos, de uitvoerende student beschrijven; welke competenties ik heb, welke ik niet beheers, welke achtergrond mijn competenties

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Leren en studeren is een belangrijk onderdeel in je opleiding tot verpleegkundige. Om beter te leren studeren is het belangrijk niet

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool PAP 2.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 14-01-2013 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode Student Merlijn Camp oplevering procesverslag Studentnummer 11099003 oplevering portfolio

Nadere informatie

EVC - EVK Werkafspraken

EVC - EVK Werkafspraken EVC - EVK Werkafspraken Inleiding Begin 2010 is namens de Academie voor Sportkader het project EVC-EVK gestart. Een project met als doel (aankomende) trainers, coaches en/of instructeurs met Eerder Verworven

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Keuzedelen Kwalificatiestructuur Domein MEI

Keuzedelen Kwalificatiestructuur Domein MEI Keuzedelen Kwalificatiestructuur Domein MEI Hoofdgroep 1: (kader)functies techniek algemeen Human technology Technicus human technology 4 Middenkader engineering Middenkader engineering Technisch tekenen

Nadere informatie

Informatieavond klas 4

Informatieavond klas 4 Informatieavond klas 4 Het Kwadrant Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomprofielen Certificeervakken De elf gouden regels Arbeidscompetenties (ABC) Doorstromen naar

Nadere informatie

Beroepsrol Behandelaar

Beroepsrol Behandelaar Beroepsrol Behandelaar Het behandelplan is het centrale beroepsproduct van de voedingskundige/diëtist als behandelaar. Het is geen enkelvoudig product, maar eerder een leidraad aan de hand waarvan andere

Nadere informatie

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490 Stageplan Máxima Medisch Centrum Marijke Bax / 2142490 2 Adresgegevens Naam: Marijke Bax Adres: Kouwbergen huisnummer: 4 Postcode: 6027 NS plaats: Soerendonk Huistelefoon: 0495-495065 Mobiel:06 57 31 12

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG

Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG 2015 Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om duidelijk te maken op welk niveau ik nu zit met de verschillende competenties die horen bij een projectleider.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding www.monarchpoolsystems.eu 1 Overzicht 1. Introductie 2. Installatie 3. Werking 4. Onderhoud 5. Garantie LED voor electrode test 5 LED s weergave van Chloorwaarde LED weergave van

Nadere informatie

S A M E N S U C C E S V O L I N M E C H A N I C A L

S A M E N S U C C E S V O L I N M E C H A N I C A L S A M E N S U C C E S V O L I N M E C H A N I C A L Introductie Imtech Industrial Services bestrijkt met haar dienstverlening de industriemarkt. Een markt met grote verscheidenheid aan productieprocessen

Nadere informatie

Borrelhapjes met energie

Borrelhapjes met energie Borrelhapjes met energie Keuzeopdracht voor biologie bovenbouw vwo Een practicum over voedingstoffen, voedingsmiddelen en energie Voorkennis: kennis over voeding uit de onderbouw biologie/verzorging. Termen

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Robin van Heijningen Voortgangsverslag 1.2 Studieloopbaanbegeleiding Robin van Heijningen Hillegom 02-02-2013 Schoonderbeek Installatietechniek Voorwoord Je stelt halverwege de contractperiode

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Educatief pakket Solly

Educatief pakket Solly Educatief pakket Solly Natuur, techniek en duurzaamheid Gastles Workshop Januari 2016 1 Met het educatief pakket Solly worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld van duurzame energie.

Nadere informatie

Voortgangsverslag 3.2

Voortgangsverslag 3.2 Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros G. Rook (Werkplekcoach) M. kras (Docentbegeleider) Zaandam 30-02-2014 Haagse Hogeschool Voorwoord Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven 1/5 Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444 Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven Dit portfolioplan is gemaakt in het kader van het vak 7PF03 (Masterportfolio) aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Nadere informatie

Nulmeting. Frans Tuerlings Studentnummer:

Nulmeting. Frans Tuerlings Studentnummer: Nulmeting Naam: Frans Tuerlings Studentnummer: 15130924 Opleiding: Projectleider Techniek Datum: 20 september2015 Voorwoord: Deze 0-meting heb ik geschreven vanuit mijn functie als projectleider in de

Nadere informatie

Studenten van de elektronica afdeling van het VTI testen de vorig jaar gebouwde Savonius windturbine uit.

Studenten van de elektronica afdeling van het VTI testen de vorig jaar gebouwde Savonius windturbine uit. Studenten van de elektronica afdeling van het VTI testen de vorig jaar gebouwde Savonius windturbine uit. VTI Aalst: een school van techniek en toegepaste wetenschappen. De Beer Gino, http://users.telenet.be/laboee/

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Energie. Docentenhandleiding. Lesmateriaal onderbouw havo/vwo. Dit lesmateriaal is voor gebruik in de klas én in NEMO

Energie. Docentenhandleiding. Lesmateriaal onderbouw havo/vwo. Dit lesmateriaal is voor gebruik in de klas én in NEMO Energie Docentenhandleiding Lesmateriaal onderbouw havo/vwo Dit lesmateriaal is voor gebruik in de klas én in NEMO Informatie bij dit lesmateriaal NEMO en onderwijs NEMO heeft een uitgebreid gratis educatief

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1

Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1 Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1 Student: Roy Krabbenborg Bedrijf: WSi-techniek Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: POP Leerjaar 1 Versie:

Nadere informatie