518 c v v a n d e v i s i t a t i e l e d e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "518 c v v a n d e v i s i t a t i e l e d e n"

Transcriptie

1 bijlagen 517

2 518 c v v a n d e v i s i t a t i e l e d e n

3 bijlage 1 curriculum vitae van de commissieleden Dirk Couck Is sinds 2010 Project Manager R&D IT bij AGFA HealthCare. Voorheen was hij van 2004 tot 2010 Senior Project manager, Director HR en lid van de raad van bestuur van PeopleWare NV. Tevens was hij werkzaam bij ISCAT en Paribas Belgium. Monique De Grauwe Monique De Grauwe is Senior Manager bij Accenture Technology Solutions sinds 1998 waar ze oa instaat voor begeleiding en coaching van SAP specialisten alsook betrokken is in klantprojecten als program manager of process lead. Voorheen was zij onder andere werkzaam bij Barry Callebaut en Indaver. Dimitri Gielis Is Oracle Certified Professional DBA 10g en sinds 2007 VIce President van de Independent Oracle User Group Application Express - Special Interest Group. Van 2000 tot 2004 was hij werkzaam bij Oracle als consultant. Vervolgens was hij werkzaam bij AUSY Belgium en ORDINA Belgium. Momenteel is hij director van Apex Evangelists, een Europees bedrijf gespecialiseerd in Oracle Application Express. Ton Kallenberg Studeerde aan de pedagogische academie te Den Haag en gaf daarna enkele jaren les als onderwijzer. Daarna studeerde hij pedagogische wetenschappen (specialisatie onderwijskunde) aan de universiteit van Leiden. Na zijn studies werkte hij onder meer op de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Open Universiteit Nederland in verschillende managementfuncties (interuniversitair onderwijsmanager van de opleiding bestuurskunde, hoofd bureau onderwijs en directeur van het Onderwijskundig expertise centrum Rotterdam. Vervolgens was hij Lector educatie aan de Hogeschool Leiden met de leerstoel professional development schools. Momenteel is hij Directeur Onderwijs aan het ROC Leiden. Hij heeft meegewerkt aan de visitatie van de lerarenopleidingen en werkte ook mee aan andere visitaties in Nederland. Hij publiceerde op het terrein van didactiek en onderzoek en verricht promotieonderzoek naar de rol van de academische middenmanager bij strategische innovaties in het hoger onderwijs. Dirk Leemans Is Licentiaat Informatica. Hij was tot 2009 gedelegeerd bestuurder van computer support, nadat hij in 2005 de firma had overgenomen van IBM. Tot dan was hij algemeen directeur van computer support. Momenteel is hij Senior Trainer/ Consultant. Eric Op de Beeck Is sinds 1999 Afdelingshoofd Informatica bij ETAP Verlichting. Voorheen was hij tevens Diensthoofd Informatica bij Dipo Spaarbank. Van 1987 tot 1996 was hij werkzaam bij BP Chemicals als functioneel analist en Teamleader Administratieve Computer Systemen. Firmin Pieck Was van 2002 tot 2010 Directeur ICT voor ontwikkeling en beheer bij KBC Global services. Hij leidde er de ICT-directie voor al de verzekeringstoepassingen, SAP-toepassingen en security. Voorheen was hij Directeur toepassingsontwikkeling en beheer voor de verzekeringen bij KBC verzekeringen. cv v a n d e v i s i t a t i e l e d e n 519

4 Jeanne Scheurs Is professor in beleidsinformatica in de faculteit Bedrijfs Economische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt. Zij doceert management georiënteerde informatica cursussen. Ze is het acdemisch hoofd van internationalisering in de faculteit. Haar onderzoek situeert zich in Prestatiemanagement, Kwaliteitsmanagement en in kennismanagement. Meer specifiek ligt de focus op e-learning, blended learning, e-learning readiness and student centered and constructivism based learning. Herman Van de Mosselaer Sinds 2004 is Herman Van de Mosselaer diensthoofd Onderwijs en Onderzoek aan de Plantijn Hogeschool. Voordien was hij er diensthoofd Onderwijs en Kwaliteitszorg. Van 2000 tot 2004 was hij lid van de werkgroep van Vlhora die de visitatieprotocols uitwerkte. Hij was voorzitter, secretaris of lid van verschillende visitatiecommissies voor het hoger onderwijs en lid van een commissie Toets Nieuwe Opleiding. Hij is projectleider van het Goesting in Loeren en Werken (GoLeWe), een Interreg-project waarin Plantijn Hogeschool samenwerkt met 5 andere hogescholen uit Nederland en Vlaanderen, met 2 universitaire onderzoekscentra en 5 secundaire scholen. Zijn onderwijskundige profilering ligt o.a. op het domein van curriculumontwikkeling, onderwijs- en assessmentvormen, leerbegeleiding en loopbaanleren. Hij publiceerde onder meer rond probleemgestuurd onderwijs, assessment in onderwijs, digitaal leren en leercompetenties. Guido Van Humbeek Is senior Partner bij AE nv, Architects for Business & ICT en verantwoordelijk voor strategic relationships en business development. Voorheen was hij onder andere coördinator Enterprise Architecture a.i. bij de VDAB, Development manager bij Brussels Airport en bekleedde hij verschillende internationale posities bij Amerikaanse ICT bedrijven. 520 c v v a n d e v i s i t a t i e l e d e n

5 bijlage 2 erkenningscommissie e r k e n n i n g s c o m m i s s i e 521

6 522 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n

7 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n 5 2 3

8 524 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n

9 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n 5 2 5

10 526 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n

11 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n 5 2 7

12 528 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n

13 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n 5 2 9

14 530 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n

15 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n 5 3 1

16 532 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n

17 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n 5 3 3

18 534 o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n

19 bijlage 3 onafhankelijkheidsverklaringen van de commissieleden o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g e n v a n d e c o m m i s s i e l e d e n 5 3 5

20 536 b e z o e k s c h e m a s

21 B e z o e k s c h e m a s 537

22 538 b e z o e k s c h e m a s

23 B e z o e k s c h e m a s 539

24 540 b e z o e k s c h e m a s

25 B e z o e k s c h e m a s 541

26 542 b e z o e k s c h e m a s

27 B e z o e k s c h e m a s 543

28 544 b e z o e k s c h e m a s

29 B e z o e k s c h e m a s 545

30 546 b e z o e k s c h e m a s

31 B e z o e k s c h e m a s 547

32 548 b e z o e k s c h e m a s

33 B e z o e k s c h e m a s 549

34 550 b e z o e k s c h e m a s

35 B e z o e k s c h e m a s 551

36 552 b e z o e k s c h e m a s

37 B e z o e k s c h e m a s 553

38 554 b e z o e k s c h e m a s

39 B e z o e k s c h e m a s 555

40 556 b e z o e k s c h e m a s

41 bijlage 4 bezoekschema s Visitatie opleiding Toegepaste informatica algemeen bezoekschema Dag voorbereidende vergadering en intern werkoverleg intern werkoverleg, inzage bijlagen en lunch kennismaking met de algemeen directeur, het departementshoofd opleidingsverantwoordelijken, opstellers ZER en een student betrokken bij het onderwijskundig overleg (onder meer bespreking referentiekader) van de opleiding kwaliteitsverantwoordelijke(n) en verantwoordelijke(n) onderwijsontwikkeling (van de opleidingen, het departement en/of de hogeschool) informeel ontmoetingsmoment intern overleg en avondmaal voor de commissie Dag studenten eerste en tweede jaar (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) studenten derde jaar (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) intern overleg rondgang lunch en intern overleg voor de commissie docenten (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en de opleidingsonderdelen) intern overleg en inzage documenten vertegenwoordigers werkveld (max. 12, gedifferentieerd samengesteld - personen die afgestudeerden in dienst hebben of fungeren als stagementoren en die niet ingeschakeld zijn in het opleidingsprogramma) afgestudeerden (max. 12 uit de drie laatste afstudeerjaren, representatief samengesteld uit de afstudeerrichtingen zelfstandige, in dienstverband, in meer administratieve of commerciële functies ) intern overleg en avondmaal voor de commissie Dag administratief-technisch personeel ombudsperso(o)n(en), verantwoordelijken studieadvies en -begeleiding verantwoordelijke internationalisering (van de opleiding, het departement en/of de hogeschool) begeleiders stage- en eindwerken (max. 12, representatief samengesteld uit de afstudeerrichtingen intern overleg lunch voor de commissie opleidingsverantwoordelijke(n) vrij spreekuur voorbereiding mondelinge rapportering mondelinge rapportering b e z o e k s c h e m a s 557

42 Visitatie opleiding Toegepaste informatica Hogeschool Gent Dag voorbereidende vergadering en intern werkoverleg in campus Aalst intern werkoverleg, inzage bijlagen en lunch kennismaking met de algemeen directeur, het departementshoofd opleidingsverantwoordelijken, opstellers ZER en een student betrokken bij het onderwijskundig overleg (onder meer bespreking referentiekader) van de opleiding rondgang campus Aalst kwaliteitsverantwoordelijke(n) en verantwoordelijke(n) onderwijsontwikkeling (van de opleidingen, het departement en/of de hogeschool) informeel ontmoetingsmoment intern overleg en avondmaal voor de commissie (overnachting bij campus Gent) Dag studenten eerste en tweede jaar (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende campussen studiejaren en afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) studenten derde jaar (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende campussen studiejaren en afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) intern overleg rondgang campus Gent lunch en intern overleg voor de commissie docenten eerste en tweede bachelor van campus Aalst en Gent (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en de opleidingsonderdelen) docenten derde bachelor van campus Aalst en Gent (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en de opleidingsonderdelen) intern overleg en inzage documenten vertegenwoordigers werkveld (max. 12, gedifferentieerd samengesteld - personen die afgestudeerden in dienst hebben of fungeren als stagementoren en die niet ingeschakeld zijn in het opleidingsprogramma) afgestudeerden (max. 12 uit de drie laatste afstudeerjaren, representatief samengesteld uit de afstudeerrichtingen zelfstandige, in dienstverband, in meer administratieve of commerciële functies ) intern overleg en avondmaal voor de commissie Dag administratief-technisch personeel ombudsperso(o)n(en), verantwoordelijken studieadvies en -begeleiding verantwoordelijke internationalisering (van de opleiding, het departement en/of de hogeschool) begeleiders stage- en eindwerken (max. 12, representatief samengesteld uit de afstudeerrichtingen intern overleg lunch voor de commissie opleidingsverantwoordelijke(n) vrij spreekuur voorbereiding mondelinge rapportering mondelinge rapportering 558 b e z o e k s c h e m a s

43 Visitatie opleiding Toegepaste informatica KATHO Dag voorbereidende vergadering en intern werkoverleg intern werkoverleg, inzage bijlagen en lunch kennismaking met de algemeen directeur, het departementshoofd opleidingsverantwoordelijken, opstellers ZER en een student betrokken bij het onderwijskundig overleg (onder meer bespreking referentiekader) van de opleiding kwaliteitsverantwoordelijke(n) en verantwoordelijke(n) onderwijsontwikkeling (van de opleidingen, het departement en/of de hogeschool) informeel ontmoetingsmoment intern overleg en avondmaal voor de commissie Dag studenten eerste en tweede jaar (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) studenten derde jaar (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) intern overleg OF studenten afstandsonderwijs van tot rondgang lunch en intern overleg voor de commissie docenten (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en de opleidingsonderdelen) intern overleg en inzage documenten OF studenten afstandsonderwijs van tot vertegenwoordigers werkveld (max. 12, gedifferentieerd samengesteld - personen die afgestudeerden in dienst hebben of fungeren als stagementoren en die niet ingeschakeld zijn in het opleidingsprogramma) afgestudeerden (max. 12 uit de drie laatste afstudeerjaren, representatief samengesteld uit de afstudeerrichtingen zelfstandige, in dienstverband, in meer administratieve of commerciële functies ) intern overleg en avondmaal voor de commissie OF studenten afstandsonderwijs van tot Dag administratief-technisch personeel ombudsperso(o)n(en), verantwoordelijken studieadvies en -begeleiding verantwoordelijke internationalisering (van de opleiding, het departement en/of de hogeschool) begeleiders stage- en eindwerken (max. 12, representatief samengesteld uit de afstudeerrichtingen intern overleg lunch voor de commissie opleidingsverantwoordelijke(n) vrij spreekuur voorbereiding mondelinge rapportering mondelinge rapportering b e z o e k s c h e m a s 559

44 Visitatie opleiding Toegepaste informatica XIOS Dag voorbereidende vergadering en intern werkoverleg intern werkoverleg, inzage bijlagen en lunch kennismaking met de algemeen directeur, het departementshoofd opleidingsverantwoordelijken, opstellers ZER en een student betrokken bij het onderwijskundig overleg (onder meer bespreking referentiekader) van de opleiding kwaliteitsverantwoordelijke(n) en verantwoordelijke(n) onderwijsontwikkeling (van de opleidingen, het departement en/of de hogeschool) bijzonder kwaliteitskenmerk informeel ontmoetingsmoment intern overleg en avondmaal voor de commissie Dag studenten eerste en tweede jaar (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) studenten derde jaar (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en afstudeerrichtingen, inclusief de studentenvertegenwoordigers) intern overleg rondgang lunch en intern overleg voor de commissie docenten (max. 12 representatief samengesteld uit de verschillende studiejaren en de opleidingsonderdelen) intern overleg en inzage documenten vertegenwoordigers werkveld (max. 12, gedifferentieerd samengesteld - personen die afgestudeerden in dienst hebben of fungeren als stagementoren en die niet ingeschakeld zijn in het opleidingsprogramma) afgestudeerden (max. 12 uit de drie laatste afstudeerjaren, representatief samengesteld uit de afstudeerrichtingen zelfstandige, in dienstverband, in meer administratieve of commerciële functies ) intern overleg en avondmaal voor de commissie Dag administratief-technisch personeel ombudsperso(o)n(en), verantwoordelijken studieadvies en -begeleiding verantwoordelijke internationalisering (van de opleiding, het departement en/of de hogeschool) begeleiders stage- en eindwerken (max. 12, representatief samengesteld uit de afstudeerrichtingen intern overleg lunch voor de commissie opleidingsverantwoordelijke(n) vrij spreekuur voorbereiding mondelinge rapportering mondelinge rapportering 560 b e z o e k s c h e m a s

45 bijlage 5 lijst van afkortingen en letterwoorden ABA AD AKUL AON Artesis ASO ASR ATP AUGent AUHA Ba BaMa BAMA BaMaFlex BENE BI BNB BOF BOSAO BSO BZL CCNA CLB COMPETA CPBW CRM DEPCO academische bacheloropleiding Algemeen Directeur Associatie van de K.U.Leuven ApplicatieOntwikkeling Artesis Hogeschool Antwerpen Algemeen secundair onderwijs Afstudeerrichting Administratief en technisch personeel Associatie Universiteit Gent Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen Bachelor Bachelor-Masterstructuur Bachelor Master Beheerssysteem studentenadministratie Business Education Network in Europe Business Intelligence bachelor- na bacheloropleiding Bijzonder Onderzoeksfonds project Bouwen aan Schakels tussen Arbeidsmarkt en Onderwijs beroepssecundair onderwijs Begeleid Zelfstandig Leren Cisco Certified Network Associate centrum voor leerlingenbegeleiding project Competentiegedreven Taakverdeling Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk Customer Relationship Management Departementaal college a f k o r t i n g e n l i j st 561

46 DKZ DLO DOB DOC DOHO DSR DTO EC ECDL ECHO ECTS EFQM EHB EPOS epsa EQF ERABEL Erasmus ERP EVADOC Evadoc EVC EVK G&T GON good HBO HOC Dienst Kwaliteitszorg Departement Lerarenopleiding Dienst Onderwijsbeleid departementaal onderhandelingscomité Duurzame Ontwikkeling en Hoger Onderwijs Departementale Studentenraad Databank Tertiair onderwijs Examencommissie European Computer Driving License departement Economisch Hoger Onderwijs European Credit Transfer System European Foundation for Quality Management Erasmushogeschool Brussel Elektronisch Portfolio Opvolgsysteem Software voor personeels- en studentenadministratie European Qualifications Framework Erasmus Belgica uitwisselingsprogramma voor studenten in het hoger onderwijs, onderdeel van het Project Socrates van de Europese commissie Enterprise Resource Planning EvaluatieDocumenten studentenenquête voor de beoordeling van onderwijzend personeel Eerder Verworven Competenties eerder verworven kwalificaties departement Gezondheidszorg en Technologie Geïntegreerd Onderwijs gemeenschappelijk Opleidingsonderdeel Hoger Beroepsonderwijs HogeschoolOnderhandelingsComité 562 a f k o r t i n g e n l i j s t

47 HoGent HOWEST HRM HUB-EHSAL IAJ ict ICTO IKZ IOC IP ISW IT IT K.H.Kempen KATHO KdG KHLEU KI K-plan KSO KUB KZ LASSI Leonardo Lessius LINGUA LLLP Hogeschool Gent Hogeschool West-Vlaanderen Human Resource Management HUB-EHSAL individueel aangepast jaarprogramma internet- en communicatietechnologie ICT-ondersteund onderwijs interne kwaliteitszorg Interdepartementale opleidingscommissie Intensive Program Informatica Studentenwerking Geïndividualiseerd traject Informatietechnologie Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Leuven Klachtenindex (totaalpercentage van de respondenten dat ontevreden of heel ontevreden was) Kwaliteitsplan Kunstsecundair onderwijs Katholieke Universiteit van Brussel (integrale) kwaliteitszorg Learning and Study Strategies Inventory educatief programma van de Europese Commissie gericht op stages Lessius Mechelen programma om het taalonderwijs en taaldiversiteit te promoten, onderdeel van het Socrates programma van de Europese Commissie Lifelong Learning Programme a f k o r t i n g e n l i j st 563

48 MA MAD MANI MDR MEDIDUS MIS MNM NARIC NVAO O&D OBE OC OER OLC OLOD OO OOF OOO OOP OP OSR OV PAS-AF PBA PDA PDCA PGO academische masteropleiding Maatschappelijke Dienstverlening instrument die de studenten helpt bij de diagnose van studieproblemen en die studietips geeft Main Data Room Monitoring en evaluatie van diversiteit bij de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten in de professionele bachelor Management Informatiesystemen master- na masteropleiding National Academic & Professional Recognition and Information Centre Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie Onderzoek en Dienstverlening OnderwijsBelastingsEenheid opleidingscommissie onderwijs en examenreglement Open leercentrum OpleidingsOnderdeel onderwijsontwikkeling Onderwijsontwikkelingsfonds Onderwijsondersteunende opdrachten onderwijsontwikkelingsplan OnderwijzendPersoneel Overkoepelende Studentenraad Opleidingsvergadering Tweejaarlijkse enquête bij de pas afgestudeerden professionele bacheloropleiding Personal Digital Assistant PlanDoCheckAct projectgestuurd onderwijs 564 a f k o r t i n g e n l i j s t

49 PHL PLANT PROZA PWO SEPA SID-In SIS SN SNB SO SO SOVO SP SPA SSB SSH SST StAB STUVER SWM SWOP Provinciale Hogeschool Limburg Plantijnhogeschool (of Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen) Projectgroep Zelfevaluatie (een instrument van kwaliteitszorg, kwaliteitsmeting; bevragingssysteem) Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek Single Euro Payments Area Studie-informatiedagen Stage-informatiesysteem Systemen en Netwerken Systemen en NetwerkBeheer Softwareontwikkeling Secundair onderwijs Sociale Voorzieningen, bijvoorbeeld SOVOArte, de dienst voor sociale voorzieningen van De Artevelde Hogeschool Studiepunten onderzoek naar de tevredenheid van Studenten, Personeel en de bezigheid van pas afgestudeerden Studie- en studentenbegeleiding departement Sociale School Heverlee Simon Stevin Studieadviesbureau StudentenVertegenwoordiger SoftWareManagement Systeem voor Waarderingen en Ontwikkeling van het Personeel SWOT letterwoord, duid op een system waarbij Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats in de organisatie worden geanalyseerd TEC TI TI Technische expertencommissie Tevredenheidsindex (totaalpercentage van de respondenten dat tevreden of heel tevreden was) Toegepaste informatica a f k o r t i n g e n l i j st 565

50 TINFO Trialoog TRIS TS TSO UAB UH UNIZO VAH VDAB VLHORA VLOR VMT VOKA VQF VTE VTO XIOS ZER Onderzoeksinstituut Toegepaste Informatica intercommunautaire uitwisseling voor hoger onderwijs, project van het Prins Filipsfonds, van de Koning Boudewijnstichting Transnationale Institutionale Samenwerking (een Instrument van kwaliteitszorg) trajectschijf Technisch secundair onderwijs Universitaire Associatie Brussel Universiteit Hasselt Unie voor zelfstandige ondernemers Vlaams Autonome Hogeschool Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling Vlaamse Hogescholenraad Vlaamse Onderwijsraad Verenigd Managementteam netwerk van ondernemingen van Het Vlaams Economisch Verbond met de plaatselijke Kamers van Koophandel. Vlaams kwalificatie framework voltijds equivalenten Vorming, Training en Opleiding XIOS Hogeschool Limburg zelfevaluatierapport 566 a f k o r t i n g e n l i j s t

51 bijlage 6 reactie r e a c t i e s 567

52 568 r e a c t i e s

53 r e a c t i e s 569

54 570

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hoger onderwijs voor elk talent

Hoger onderwijs voor elk talent Hoger onderwijs voor elk talent Aanbevelingen en instrumenten voor meer diversiteit Bea Bossaerts (red.) Magda Kirsch Fernand Rochette Yves Beernaert Hoger onderwijs voor elk talent Instrumenten en aanbevelingen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie