Rapport Microsoft Licentiepositie Gemeente Assen. Datum : 22 december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Microsoft Licentiepositie Gemeente Assen. Datum : 22 december 2015"

Transcriptie

1 Datum : 22 december 2015

2 INHOUDSOPGAVE 1 MANAGEMENT SAMENVATTING CONTRACTEN RAPPORTAGE SCOPE PROJECT ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VASTSTELLING LICENTIEPOSITIE RAPPORTAGE SYSTEM POOL VIRTUELE DESKTOP ACCESS (VDA) APPLICATION POOL OFFICE PROJECT VISIO SERVER POOL WINDOWS SERVER CORE CAL SUITE WINDOWS REMOTE DESKTOP SERVICES (TERMINAL SERVER CAL) EXCHANGE SERVER FOREFRONT IDENTITY MANAGER SQL SERVER BIJLAGE 1. OVERZICHT MICROSOFT LICENTIES PER

3 1 MANAGEMENT SAMENVATTING In opdracht van Microsoft heeft xxx een analyse gedaan van de Microsoft licentiepositie van Gemeente Assen, om zo te kunnen bepalen of er voldoende licenties in bezit zijn bij Gemeente Assen. Om de benodigde aantallen licenties vast te kunnen stellen heeft xxx met MAP Toolkit een scan uitgevoerd op zowel de werkplekken als op de servers. Waar nodig is de informatie aangevuld en gevalideerd met andere bronnen binnen de organisatie van Gemeente Assen, of door aanvullende vragen te stellen. Uit onze analyse zijn de volgende aandachtspunten voor Gemeente Assen naar voren gekomen: Gemeente Assen heeft meer gebruikers dan werkplekken. De gebruikers kunnen flexwerken, waardoor elk device door meerdere personen wordt gebruikt. Hierdoor kan er hoogstwaarschijnlijk geen hoofdgebruiker meer aangewezen worden per device. Het gevolg is dat deze gebruikers geen gebruik kunnen maken van de Roaming Use Rechten op Office, Project en Visio licenties met actieve Software Assurance. Daardoor is er in theorie ook voor alle thuiswerkplekken een licentie nodig voor Office, Project en Visio; Gemeente Assen maakt gebruik van een standaard VDI image, waarin Office 2010 Professional Plus, Project 2010 Professional en Visio 2010 Standard zijn opgenomen. Omdat gebruikers kunnen flexwerken kan in theorie elk device gebruikt worden om deze 3 producten te gebruiken, waardoor er in theorie voor alle devices een licentie nodig is voor deze 3 producten. Wanneer middels een SAM tool aangetoond kan worden vanaf welke devices, gedurende de afgelopen 90 dagen, daadwerkelijk gebruik is gemaakt van deze producten, kan gemeente Assen het aantal benodigde licenties reduceren; Door het recent bijplaatsen van 2 fysieke servers heeft Gemeente Assen te weinig Windows Server Standard licenties in bezit; Het aantal gebruikers is lager dan het aantal waarop het huidige Enterprise Subscription Agreement is gebaseerd. Wellicht zijn in het verleden ook functionele accounts meegeteld als gebruiker, maar wanneer alle medewerkers een persoonlijk account hebben, dan hoeven deze functionele accounts niet geteld te worden, het gaat om het aantal natuurlijke personen dat toegang heeft tot de omgeving;

4 2 CONTRACTEN Customer Name on Agreement Agreemen t Status License Program Authorization / Agreement Number License / Enrollmen t / Customer Number Agreement Start Date Agreement End Date Gemeente Assen Expired Enterprise 6 52E /21/ /30/2010 Gemeente Assen Active Enterprise Subscription 6 E /20/ /29/2016 Gemeente Assen Active OPEN ZZG /30/ /31/2006 gemeente Assen Active OPEN ZZG /18/ /28/2006 Gemeente Assen Active OPEN ZZG /22/ /30/2007 Gemeente Assen Active OPEN ZZG /30/ /30/2007 Gemeente Assen Active OPEN ZZG /30/ /30/2007 Gemeente Assen Active OPEN ZZG /21/ /31/2012 Gemeente Assen Active OPEN ZZG /21/ /31/2012 Gemeente Assen Active OPEN ZZG /05/ /31/2015 Gemeente Assen Active OPEN DRG /02/ /30/2007 Gemeente Assen Active OPEN DAG /04/ /31/2008 Gemeente Assen Active OPEN DSG /14/ /31/2007 Gemeente Assen Active OPEN DRG /08/ /31/2008 Gemeente Assen Active OPEN ZZG /06/ /30/2008 Gemeente Assen Active OPEN ZZG /06/ /30/2009 Gemeente Assen Returned OPEN ZZG /13/ /31/2007 Gemeente Assen Returned OPEN ZZG /24/ /31/2015 Gemeente Assen - Stadsbalie Active OPEN ZZG /30/ /31/2012 Gemeente Assen - Stadsbalie Active OPEN ZZG /16/ /30/2012 Gemeente Assen - Stadsbalie Active OPEN ZZG /16/ /30/2012 Gemeente Assen Expired Select 6 S /12/ /31/2013 Gemeente Assen ICT Active Select Plus S A58AF0E5 03/14/ /31/2033 Deze contracten, en de daarbij behorende voorwaarden, dienen als basis voor dit rapport. De licenties die vanuit deze contracten zijn aangeschaft, zijn opgenomen in het rapport als de geldige in bezit zijnde licenties.

5 3 RAPPORTAGE SCOPE De scope van dit rapport betreft het vaststellen van de licentiepositie voor Microsoft producten welke in gebruik zijn bij Gemeente Assen, op basis van de volgende kerngegevens: 915 gebruikers 1345 werkplekken (Desktops/Laptops/Thin Clients/VDI) 4 fysieke servers 147 virtuele servers op 8 hosts Alle Microsoft producten die beschreven zijn in de, voor Gemeente Assen meest voordelige, Microsoft Product Terms. Deze zijn te vinden op Aantal Qualified Devices MAP Toolkit rapporteert 665 fysieke werkplekken en 680 VDI. Hierbij is gekeken welke systemen er de afgelopen 90 dagen actief zijn geweest. De lijst met systemen is door xxx gecategoriseerd en ter validatie naar Gemeente Assen gestuurd. Gemeente Assen heeft de lijst akkoord bevonden. Het aantal Qualified Devices is hiermee vastgesteld op 665. Aantal Qualified Users MAP Toolkit rapporteert in totaal 915 gebruikers en 49 functionele accounts gerapporteerd. Hierbij is gekeken welke gebruikersaccounts er de afgelopen 90 dagen actief zijn geweest. Gemeente Assen verklaart dat de functionele accounts niet door additionele gebruikers worden gebruikt. Het aantal Qualified Users is hiermee vastgesteld op 915.

6 4 PROJECT In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van de analyse die xxx heeft uitgevoerd, om de Microsoft licentiepositie voor Gemeente Assen te bepalen. Zodra een klant een overeenkomst aangaat met Microsoft, gaat zij ook de verplichting aan dat zij volgens de regels van de betreffende overeenkomst(en) de software gebruikt. Dit rapport beschrijft dan ook de bevindingen gezien vanuit de licentieregels van Microsoft. 4.1 Algemene uitgangspunten vaststelling licentiepositie Bij het vaststellen van de licentiepositie zijn twee zaken van belang. Enerzijds hoeveel gebruiksrechten/licenties Gemeente Assen in bezit heeft en anderzijds welke software, in welke omvang geïnstalleerd is. Om de benodigde aantallen licenties vast te kunnen stellen heeft xxx met MAP Toolkit een scan uitgevoerd op zowel de werkplekken als op de servers. Waar nodig is de informatie aangevuld en gevalideerd met andere bronnen binnen de organisatie van Gemeente Assen of door aanvullende vragen te stellen. Voor het vaststellen van de Microsoft gebruiksrechten is gebruik gemaakt van de MLS (Microsoft License Statement) zoals die door Microsoft is aangeleverd. Gemeente Assen heeft de MLS gezien en akkoord bevonden. De informatie over de aanwezige software en de in bezit zijnde licentierechten is tegen elkaar afgezet op basis van de gebruiksrechten van Microsoft, welke zijn vastgelegd in de Microsoft Product Terms (PT). Dit heeft uiteindelijk geleid tot de Effective License Position (ELP). Er is gebruik gemaakt van de meest recente PT op het moment van schrijven. Daarnaast zijn de voorwaarden, zoals gesteld in het Microsoft contract, gebruikt in dit rapport.

7 4.2 Rapportage In de rapportage wordt gebruik gemaakt van onderstaand overzicht om per product de licentiepositie weer te geven. Onder de tabel vindt u een toelichting op de verschillende kolommen. [Product naam] [Product Editie] [hoogste versie] [laagste versie] [aantal] + [aantal] Product Hier vindt u naast de productnaam ook de editie van het betreffende product. Versie Hier vindt u de verschillende versies van het product, gesorteerd van hoogste naar laagste versie Benodigd Hier wordt het benodigd aantal licenties weergegeven Licenties Hier wordt het aantal licenties weergegeven dat uw organisatie in bezit heeft Downgrade Wanneer licenties van een hogere versie gebruikt mogen worden voor het licenseren van installaties van een lagere versies, dan wordt dat in deze kolom weergegeven. Positie Hier vindt u de werkelijke licentiepositie voor de betreffende versie van het product. Dit berekend middels de volgende rekensom: [Positie] = [Licenties] + [Downgrade] [Benodigd]

8 5 SYSTEM POOL 5.1 Virtuele Desktop Access (VDA) Vanaf alle werkplekken die binnen de werkomgeving voorzien zijn van een Windows Upgrade licentie met Software Assurance, mogen de gebruikers ook een virtuele desktop benaderen met daarop een Windows besturingssysteem. Voor de werkplekken waarvoor geen Windows Upgrade licentie met Software Assurance aangeschaft kan worden, zoals Thin Clients, thuis PC s, non-windows Tablets of werkplekken van derden waar vandaan ook een virtuele desktop benaderd kan worden met daarop een Windows besturingssysteem, is er een additionele VDA licentie nodig. Een VDA Subscription is beschikbaar in het Per Device of Per User licentiemodel. Gemeente Assen heeft aangegeven dat gebruikers ook vanuit huis gebruik kunnen maken van de VDI s. Voor elke gebruiker is er dan ook een VDA licentie per User nodig. VDA per User n/a VDA per Device n/a 8 8

9 6 APPLICATION POOL In deze categorie vallen alle edities en versies van Office, Visio en Project. Minder bekende producten als Bing Maps, GeoSynther, MapPoint en Streets & Trips vallen ook onder deze noemer. Producten in de Application pool worden gelicenseerd per apparaat. Een Office Professional (Plus) licentie kan niet ingezet worden voor Office Standard editie en vice versa. Evenmin kan een Office licentie gebruikt worden als de media is gebruikt voor een losse applicatie, zoals Word, Access of Lync. Ook dit gegeven werkt weer twee kanten op. Als er zowel licenties voor Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote en Publisher aanwezig zijn, mag toch niet de Office Standard media gebruikt worden. Wel geldt dat er ongelimiteerd gedowngrade mag worden naar oudere versies van dezelfde editie van het product. 6.1 Office Gemeente Assen heeft in haar VDI image Office 2010 Professional Plus opgenomen. Dit houdt in dat men voor alle werkplekken waarop deze VDI s gestreamed worden (zowel op kantoor als thuis), een Office 2010 Professional Plus licentie moet bezitten. Gemeente Assen heeft weliswaar ook Office 365 licenties aangeschaft, maar die kunnen alleen ingezet worden wanneer er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de media van Office 365. Daarnaast geven Office 365 licenties nooit het recht om een oudere versie van Office te gebruiken. Wanneer er actieve Software Assurance rust op de Office Professional Plus licenties, kunnen hoofdgebruikers van werkplekken op kantoor gebruik maken van Roaming Use Rights Daarmee kunnen zij vanuit huis ook dezelfde Office Professional Plus benaderen zonder extra licentiebehoefte. Een hoofdgebruiker is die persoon die meer dan 50% van de tijd dat een computer gebruikt wordt, de gebruiker was van die werkplek, gemeten over een periode van 90 dagen. Aangezien Gemeente Assen 665 fysieke werkplekken en 915 gebruikers heeft, is de kans aanwezig dat niet iedere gebruiker hoofdgebruiker is. In dat geval zal voor alle thuiswerkplekken een aanvullende Office Professional Plus licentie aangeschaft moeten worden. Om thuiswerken correct te licenseren zal Office 365 media gebruikt moeten worden. Office Professional Plus (SA) Plus 2010 <= thuiswerkplekken Office 365 Pro Plus E

10 6.2 Project Gemeente Assen heeft in haar VDI image Project 2010 Professional opgenomen. Dit houdt in dat men voor alle werkplekken waarop deze VDI s gestreamed worden (zowel op kantoor als thuis), mogelijk een Project Professional licentie moet bezitten. In theorie kan immers op elk device gebruik gemaakt worden van Project. Net als bij de Office licenties, geldt dat alleen hoofdgebruikers van werkplekken gebruik kunnen maken van Roaming Use Rights op licenties met actieve SA. Omdat er meer gebruikers dan werkplekken zijn en er dus middels flexwerken gebruik wordt gemaakt van deze werkplekken, is de kans groot dat er nauwelijks hoofdgebruikers aan te wijzen zijn. Voor alle gebruikers die geen hoofdgebruiker zijn, dient er ook voor de thuiswerkplek een aanvullende licentie aangekocht te worden. Dit zal zeker niet de bedoeling zijn van Gemeente Assen, maar is wel het gevolg van deze inrichting. Alleen wanneer gemeente Assen middels een SAM tool kan aantonen vanaf welke devices, gedurende de afgelopen 90 dagen, daadwerkelijk gebruik is gemaakt van deze producten, kan gemeente Assen het aantal licenties reduceren; Gemeente Assen heeft recent Project Pro for 365 licenties aangekocht. Echter de media is nog niet omgezet. Gemeente Assen geeft aan dat 24 gebruikers een Project Pro for 365 abonnement toegewezen zullen krijgen. Project Professional Project <= thuiswerkplekken (SA) 41 (SA) Project Pro for 365 Non-Spec

11 6.3 Visio Gemeente Assen heeft in haar VDI image Visio 2010 Standard opgenomen. Dit houdt in dat men voor alle werkplekken waarop deze VDI s gestreamed worden (zowel op kantoor als thuis), mogelijk een Visio Standard licentie moet bezitten. In theorie kan immers op elk device gebruik gemaakt worden van Visio. Net als bij de Office licenties, geldt dat alleen hoofdgebruikers van werkplekken gebruik kunnen maken van Roaming Use Rights op licenties met actieve SA. Omdat er meer gebruikers dan werkplekken zijn en er dus middels flexwerken gebruik wordt gemaakt van deze werkplekken, is de kans groot dat er nauwelijks hoofdgebruikers aan te wijzen zijn. Voor alle gebruikers die geen hoofdgebruiker zijn, dient er ook voor de thuiswerkplek een aanvullende licentie aangekocht te worden. Gemeente Assen heeft recent Visio Pro for 365 licenties aangekocht. Echter de media is nog niet omgezet. Gemeente Assen geeft aan dat 12 gebruikers een Visio Pro for 365 abonnement toegewezen zullen krijgen. Visio Professional (SA) 2 (SA) Visio Standard <= thuiswerkpl ekken Visio Pro for 265 Non-spec

12 7 SERVER POOL In deze categorie vallen alle Windows Server edities en alle server applicaties die op een Windows Server kunnen worden geïnstalleerd. Bekendste voorbeelden zijn Exchange Server, SharePoint Server, Lync Server, Project Server, BizTalk Server en SQL Server. 7.1 Windows Server Fysieke Windows servers In onderstaand overzicht is te zien hoeveel fysieke servers er gebruik maken van welke editie en versie van Windows Server en hoeveel licenties daarvoor nodig zijn: Server Name Version Edition # Processoren # Benodigde licenties S1WDMCTR R2 Standard 1 1 S2WDMCTR R2 Standard 1 1 s1wwireshark R2 Standard 1 1 s2wdmctr R2 Standard 1 1 Virtuele Windows servers In onderstaand overzicht is te zien hoe de virtuele servers zijn verdeeld over de verschillende Clusters en de benodigde licenties voor elk cluster: Cluster S1CLKA001 S2CLKA001 Host # Procs x # Cores # Actieve (inactieve) VM s VDI (inactieve) s1vesx (1) s1vesx (2) (1) s1vesx (4) (3) s1vesx (4) 3 (1) s1vesx (1) 1 s2vesx s2vesx (2) - s2vesx (2) - Benodigde licenties 5 x Datacenter x Datacenter 2012 S1CLVDI001 s1vesx (34) Enkel VDI -> Geen licenties

13 S1CLVDI001 s1vesx (37) s1vesx (37) s1vesx (40) s1vesx (21) s1vesx (30) s2vesx (32) s2vesx (33) s2vesx (36) s2vesx (30) s2vesx (31) s2vesx (35) Enkel VDI -> Geen licenties Op basis van bovenstaande overzichten fysieke en virtuele servers, komt het totaal aantal benodigde licenties voor Windows Server uit op: Windows Server Datacenter per Processor Pair Windows Server Standard per Processor Pair 2012 R2 8 (SA) R

14 7.2 Core CAL Suite Er dient voor elke gebruiker óf voor elk apparaat dat toegang heeft tot de bepaalde server functionaliteit, een Client Access Licentie afgenomen te worden voor het betreffende serverproduct. Omdat er voor meerdere producten een CAL noodzakelijk is, heeft Gemeente Assen gekozen voor aanschaf van de Core CAL Suite. Deze suite bevat CAL s voor meerdere producten: Producten vanuit de Core CAL Windows Server CAL Exchange Server Standard CAL SharePoint Server Standard CAL Skype for Business Server Standard CAL System Center Configuration Manager Client ML System Center Endpoint Protection Gemeente Assen heeft voor alle gebruikers een Office365 E4 Subscription Licentie Per User From CoreCAL with Office aangeschaft. Daarmee kunnen alle gebruikers gebruik maken van Exchange, SharePoint en Skype for Business in de Cloud, maar ook van Office 365 installaties. Voor Exchange maken zij daar ook daadwerkelijk gebruik van. Core CAL Suite User n/a 915 (SA) 1046 (SA) 131 (SA) Off365PE4 ALNG SubsVL MVL Promo PerUsr FromCoreCALw/Off n/a Windows Remote Desktop Services (Terminal server CAL) Gemeente Assen heeft verklaard dat zij geen gebruik maken van Terminal Servers. Wel zijn er 15 RDS licenties opgenomen in de lopende ESA. Windows Remote Desktop Services User CAL (SA) 15 (SA)

15 7.4 Exchange Server Gemeente Assen heeft 2 Exchange servers ingericht met Exchange Server 2013 Standard: Server Name Exchange Server Role Product Edition WEXCH001 Mailbox Server, Client Access Server Microsoft Exchange Server 2013 Standard WEXCH002 Mailbox Server, Client Access Server Microsoft Exchange Server 2013 Standard Omdat deze servers zijn gevirtualiseerd, is Software Assurance verplicht op de serverlicenties, omdat daarmee License Mobility Rights verkregen worden, waardoor het toegestaan is dat deze VM s zich automatisch verplaatsen binnen het cluster. Gemeente Assen heeft aangegeven dat alle gebruikers gebruik maken van Office 365. Deze servers zijn ter ondersteuning van Office 365, maar de gebruikers maken er zelf geen gebruik van. Exchange Server - Standard (SA) 2 (SA) 0

16 7.5 Forefront Identity Manager Gemeente Assen maakt gebruik van Office 365 en heeft daarom de Forefront Identity Manager Synchronization Service draaien. Hiervoor is geen licentie benodigd. ComputerName WDIRSYNC001.assen.lan Name Forefront Identity Manager Synchronization Service 7.6 SQL Server In onderstaand overzicht zijn de SQL Servers weergegeven. waaraan licenties worden toegewezen: Server SQL Versie SQL Editie # vcpu (threads) vmotion Benodigde licentie WSQL Enterprise 4 Ja 4x SQL Enterprise per Core + SA WSQL Enterprise 4 Ja Passive van WSQL010 Op basis van bovenstaande komt het aantal benodigde SQL Server licenties uit op: SQL Server Enterprise per Core (SA) 4 (SA) 0 SQL Server Standard per Server + CAL (SA) +3 (SA

17 BIJLAGE 1. OVERZICHT MICROSOFT LICENTIES PER VDA per User n/a VDA per Device n/a 8 8 Office Professional Plus (SA) Plus 2010 <= thuiswerkplekken Office 365 Pro Plus E Project Professional Project <= thuiswerkplekken (SA) 41 (SA) Project Pro for 365 Non-Spec Visio Professional (SA) 2 (SA) Visio Standard <= thuiswerkplekk en Visio Pro for 265 Non-spec Windows Server Datacenter per Processor Pair Windows Server Standard per Processor Pair 2012 R2 8 (SA) R Core CAL Suite User n/a 915 (SA) 1046 (SA) 131 (SA) Off365PE4 ALNG SubsVL MVL Promo PerUsr FromCoreCALw/Off Windows Remote Desktop Services User CAL n/a (SA) 15 (SA) Exchange Server - Standard (SA) 2 (SA) 0 SQL Server Enterprise per Core (SA) 4 (SA) 0

18 SQL Server Standard per Server + CAL (SA) +3 (SA

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Senior Software License Specialist emile@centralpoint.nl Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst Elke onderneming

Nadere informatie

Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen

Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen Licensing & Software Specialist Microsoft Volume Licensing Open License 2 jaar, licenties eeuwig durend Software Assurance optioneel Level-C vanaf 250 werkplekken

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Software Licensing Specialist emile@centralpoint.nl Twitter mee op #CPCP Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst

Nadere informatie

Toelichting overeenkomst Microsoft : De belangrijkste punten

Toelichting overeenkomst Microsoft : De belangrijkste punten Toelichting overeenkomst Microsoft 2015 2017: De belangrijkste punten Inleiding On premise, Cloud, Bring Your Own Device (BYOD), flexibiliteit; allemaal termen die wij de afgelopen jaren vanuit het veld

Nadere informatie

Microsoft Product Licensing Advisor Internal, Partner, & Customer Scenarios. Microsoft Licensing. Patrick Viaene Licensing Marketing Manager

Microsoft Product Licensing Advisor Internal, Partner, & Customer Scenarios. Microsoft Licensing. Patrick Viaene Licensing Marketing Manager Microsoft Product Licensing Advisor Internal, Partner, & Customer Scenarios Microsoft Licensing Patrick Viaene Licensing Marketing Manager Agenda Microsoft Volume licentieprogramma's: Open License Open

Nadere informatie

Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma

Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma Software Asset Management (SAM) inventarisatie- en adviesprogramma Veel gestelde vragen: 1. Waarom organiseert Microsoft deze inventarisatie?

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Licentie Bundels O365. Rol van de partner

Licentie Bundels O365. Rol van de partner Licentie Bundels O365 Rol van de partner Koop wat/wanneer je wil Gestructureerd KOOPprogramma Gestructureerd HUURprogramma < 250 Open Open Value Open Value Subscription >250 Select Plus/MPSA Enterprise

Nadere informatie

MEDEDELING. MS KIS 2: Microsoft huurovereenkomst voor scholen. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

MEDEDELING. MS KIS 2: Microsoft huurovereenkomst voor scholen. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2005-100 datum : 2005-07-06 gewijzigd : 2006-08-28 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010 IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 30 maart 2010 Agenda Markt kleinzakelijke klanten Klantkeuze Daarom SBS 2008 Samen sterker Migratie Licenties

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015 Mitel User Group Mitel-licentiestructuur Jan Jansen Account Director april 2015 De concrete vraag Kan iemand van Mitel de licentiestructuur uitleggen? 2 Agenda Waarom licenties Basis Mitel-licentiestructuur

Nadere informatie

Toelichting overeenkomst Microsoft : handleiding en uitleg producten

Toelichting overeenkomst Microsoft : handleiding en uitleg producten Toelichting overeenkomst Microsoft 2015 2017: handleiding en uitleg producten Inleiding In dit document lichten we u uitgebreid alle ins en outs toe over de inhoud van het Basispakket en geven we u een

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland verandert continu en wordt steeds uitgebreider. Daarnaast zien we de vraag naar abonnementen van zowel onze partners als van eindgebruikers

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Dienstbeschrijving New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Contents 1.0 Inleiding... 3 2.0 Workspace 365... 4 2.1 Drie type gebruikers van Workspace 365... 4 1. Office Medewerker... 4 2.

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Oracle Technologie Licensering. voor Gemeenten

Oracle Technologie Licensering. voor Gemeenten Oracle Technologie Licensering voor Gemeenten Algemeen Wij willen u erop wijzen, dat de informatie zoals weergegeven in deze brief en de bijlage, de huidige positionering van Oracle weergeeft. Oracle behoudt

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Toelichting overeenkomst Microsoft : Uitleg producten

Toelichting overeenkomst Microsoft : Uitleg producten Toelichting overeenkomst Microsoft 2015-2017: Uitleg producten Inhoud van de nieuwe Microsoft-overeenkomst Producten De Microsoft-overeenkomst kan opgesplitst worden in 3 delen: 1. Het Basispakket (verplicht)

Nadere informatie

Rob.tummers@microsoft.com 3 nieuwe oplossingen: Server 2012 Windows 8 The New Office - Moeilijk productief zijn: Office niet op ipad/ Android - Moeilijk om iets anders aan te sluiten. Geen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface Met de implementatie ervaring van de vele Microsoft UC projecten die Communicativ heeft uitgevoerd binnen de groot zakelijke markt zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden om gelijkwaardige functionaliteit

Nadere informatie

System Center Update (Products and Licensing)

System Center Update (Products and Licensing) System Center Update (Products and Licensing) Robert Bakker Product Solutions Manager: Management & Virtualization Twitter.com/robakk +31205001137 robakk@microsoft.com Samenvatting Kosten besparen Controle

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Semra Kurt Solution Sales Cloud. Semra Kurt Solution Sales Cloud

Semra Kurt Solution Sales Cloud. Semra Kurt Solution Sales Cloud Semra Kurt Solution Sales Cloud Semra Kurt Solution Sales Cloud Agenda Microsoft contracten O365 plannen Licensing : Transitie en de weg naar Cloud Hoe schaf je Azure aan? Pay as you go model Azure Commit

Nadere informatie

MEDEDELING. MS KIS 2: Microsoft huurovereenkomst voor scholen. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

MEDEDELING. MS KIS 2: Microsoft huurovereenkomst voor scholen. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2005-100 datum : 2005-07-06 gewijzigd : 2007-09-21 contact : Gino Broeckhoven, gino.broeckhoven@vsko.be,

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0 Zakelijk Office 365 Installatie handleiding Versie 2.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673555 kbp@kluwer.nl Versie: 2.0 Kluwer Belastingpraktijk

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het aanbod bij Copaco verandert continu. Zo zijn er onlangs nieuwe abonnementen voor klanten in het midden- en kleinbedrijf (MKB) beschikbaar gekomen. Deze nieuwe plannen

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco verandert continu en wordt steeds uitgebreider. Daarnaast zien we de vraag naar Office 365 abonnementen van zowel onze partners als van eindgebruikers

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs

Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs Sprekers: Penta college CSG MDCS Demo Scense Leo Smit Raymond Drielinger Dennis van Eijk Agenda Het PENTA college CSG Huidige situatie Toekomst van het

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio

Overzicht van het Office 365 portfolio Overzicht van het portfolio Eindgebruikersprijs via Microsoft Grote postvakken: Iedere gebruiker krijgt een postvak van 50 GB en kan berichten tot maximaal 25 MB verzenden. Exchange Online Plan 1 3,10

Nadere informatie

rob.tummers@microsoft.com Windows opnieuw ontworpen Windows voor thuis en werk Mooie devices Zakelijke oplossingen Ik wil een tablet Ik heb een PC nodig Het nieuwe Windows Gebouwd op een stevig fundament

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Het Microsoft CSP portfolio van Copaco Nederland

Het Microsoft CSP portfolio van Copaco Nederland Het Microsoft CSP portfolio van Copaco Nederland Met het Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) programma kunt u bekende Microsoft clouddiensten als, Microsoft Azure AD en Dynamics CRM Online op elijkse

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

CROSS SELL PROGRAMMA

CROSS SELL PROGRAMMA CROSS SELL PROGRAMMA Het belang van totaaloplossingen Door de sterke groei van aanbieders van Office 365 is het belangrijk dat u zich als ITpartner onderscheidt ten opzichte van uw concurrenten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Online Upgrade Pack 2015. Assistance PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Online

Online Upgrade Pack 2015. Assistance PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Online Online Upgrade Pack 2015 Assistance PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Online 1 P a g e Introductie 2015 is het jaar dat Assistance Software haar 25 jarige bestaan viert. Met deze mijlpaal introduceren

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Office 365 is nog maar het begin. Uiteindelijk wil uw klant een volledige werkplek in de cloud. Samen maken we dat mogelijk. Het belang van totaaloplossingen

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

Geracc.Net Pre-requirements

Geracc.Net Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Microsoft licenties ten behoeve van 4 waterschappen Aanbestedende Dienst: Waterschap Vechtstromen Referentie: Z-166188

Microsoft licenties ten behoeve van 4 waterschappen Aanbestedende Dienst: Waterschap Vechtstromen Referentie: Z-166188 Nota van Inlichtingen Microsoft licenties ten behoeve van 4 waterschappen Aanbesteding Microsoft licenties ten behoeve van 4 waterschappen Aanbestedende Dienst: Waterschap Vechtstromen Referentie: Z-166188

Nadere informatie

Windows-licenties in een VDI-omgeving: inzicht in de complexiteit

Windows-licenties in een VDI-omgeving: inzicht in de complexiteit Windows-licenties in een VDI-omgeving: inzicht in de complexiteit SAMENVATTING Het gebruik van Virtual Desktop Infrastructure (VDI) neemt toe. VDI biedt gebruikers een gemeenschappelijke ruimte waar ze

Nadere informatie

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Ad van Leeuwen Client Technical Professional Tivoli 18 april 2013 IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Document number TSM licentie modellen Standaard model: PVU s Aantal cpus x aantal cores x

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! 5 6 3 FICE F O S I O S G T N A & R G GEN N I U T N ST ICH R I status VO O f SBB NBI o met A UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex

Nadere informatie

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dennis Schut Agenda Versies Microsoft Dynamics CRM 4.0 Infrastructurele & software vereisten Microsoft Dynamics CRM 4.0 Onze ervaringen met Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Zakelijk Office 365 Versie april 2014

Dienstbeschrijving Zakelijk Office 365 Versie april 2014 Dienstbeschrijving Zakelijk Office 365 Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik 4 2.1 Productvarianten en opties 4 2.2 De mogelijkheden van Zakelijk Office 365 5 2.2.1

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk en figuurlijk rust. - Maarten Reuchlin, Managing Partner bij Vroom & Van

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

MKB Werkplek Basis. Installatie handleiding. Versie 1.0

MKB Werkplek Basis. Installatie handleiding. Versie 1.0 MKB Werkplek Basis Installatie handleiding Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT-diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE PRIJSLIJST

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE PRIJSLIJST PRIJSLIJST Prijzen Basis Licenties # Gebruikers Licentie 1. Bedrijf (COM) 2. - 4. COM 5. - 19. COM 20.+ COM DC-BA-XL > 50 Basis - 50+ NAV Gebruikers 7,400 ( 1,184) DC-BA-L 20-49 Basis - 20-49 NAV Gebruikers

Nadere informatie

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening...

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening... TECHNISCH ONTWERP INHOUD Overzicht Tekening... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Bronnen... 3 2.0 Thread Management Gateway (forefront)... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Hardware... 3 2.3 Services...

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH Systeemeisen Basis Versie 3.0 Approved Aangemaakt op: 28-7-2015 16:19:16 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01 In de cloud, het nieuwe werken Is uw bedrijf ook toe aan werken in de cloud? Bent u het beu dat programma s, data en bedrijfsdocumenten zich overal en nergens bevinden? ItsCloud neemt al deze zorgen van

Nadere informatie

Qliq Primair Onderwijs en MDOP

Qliq Primair Onderwijs en MDOP Qliq Primair Onderwijs en MDOP Even voorstellen: Ger Dirks: Na 30 jaar leerkracht nu ruim 7 jaar bovenschool ICT- Coördinator met een breed takenpakket. Implementatie van digitale (leer)middelen in het

Nadere informatie

Spellen, voorspellen en profiteren

Spellen, voorspellen en profiteren Spellen, voorspellen en profiteren Oracle licenties Spreker: Datum: Peter Vermaat, Business Consultant oktober 2009 Agenda Licentiesoorten Basisprincipes en basisregels Database-licenties Applicatieserver-licenties

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie Dit is een greep uit mijn stageverslag 4. Citrix migratie Tijdens de eerste weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het migreren van computer on wheels(cow s). Daarnaast heb ik ook de gebruikers

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Scenario Advies SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Oktober 2015 Versie 1.2 Hoofdstuk 1, Inleiding Systeemeisen Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Systeemeisen Scenario Advies... 1 2 Systeemeisen... 1 2.1 Besturingssystemen...

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010 Uit welke producten bestaat deze versie van de Symantec Backup Exec -serie? Symantec Backup Exec 2010 biedt betrouwbare back-up en herstel, ontworpen voor uw groeiende onderneming. Bescherm op eenvoudige

Nadere informatie