InnoSportLab Sport en Beweeg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InnoSportLab Sport en Beweeg"

Transcriptie

1 Business Model InnoSportLab Sport en Beweeg Datum: TU/e studenten: Pieter Bron Rens van Bussel Jeroen van der Meij

2 Inhoudsopgave 3 Introductie 4 Business Model Canvas Huidige situatie Toekomstvisie 11 Stappenplan voor nieuwe klanten 13 Business Model Patterns Open Business Model Multi-sided Platform 15 Kamer van Koophandel Opzet voor ondernemingsplan Opzet voor statuten Kort persoonlijk gesprek met medewerker KvK 18 Bronnen InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

3 Introductie InnoSportLab (ISL) Sport en Beweeg is een project van de gemeente Eindhoven, gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het lab is een aftakking van InnoSportNL, een stichting opgericht door TNO en NOC*NSF om innovatie in de sport te verbeteren en dit toegankelijk te maken voor verschillende partijen. Ten behoeve van het voortbestaan van dit ISL moet het beleid van het project meer als een onderneming benaderd gaan worden, nu is het ISL afhankelijk en beperkt door subsidies. De levensduur van het ISL kan verhoogd worden als het project op zichzelf kan staan. Om hiermee van start te gaan maken hebben drie studenten van de TU/e zich bereid getoont een bedrijfsanalyse en beleidsvoorstel op te stellen, gebaseerd op het boek Business Model Generation van Alexander Osterwalder and Yves Pigneur (1). InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

4 Business Model Canvas Huidige situatie Figuur 1: Business Model Canvas Huidige situatie 1. Value Proposition Het doel van het sportlab is met name om de sportinnovatie te verhogen en op de kaart te zetten. Door het samenbrengen van sporters, het bedrijfsleven en de wetenschap kan dit doel bereikt worden. Deze combinatie van doelgroepen wordt ook wel de gouden driehoek genoemd. Door het samenbrengen van de drie groepen kunnen problemen in de sport aangepakt worden en kunnen nieuwe ideeën vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven uitgetest en beoordeeld worden. Bovendien wordt de kennis in de sport voor alle betrokken partijen vergroot. Het sportlab Sport en Beweeg onderscheidt zich van de reeds bestaande sportlabs door de doelgroep waarop gericht wordt. Dit sportlab focust zich in tegenstelling tot de andere labs op niet-professionele sporters. Dit verandert ook significant het beleid dat gevoerd kan worden. Recreatieve sporters vormen een bredere markt dan topsporters met hun specifieke behoeftes. Daardoor is er meer ruimte voor de creatieve aspiraties van innovatieve ondernemers. Met name voor kleine en opstartende bedrijven is het een aantrekkelijke mogelijkheid om met hun ideeën naar de recreatieve sporter toe te komen. Het InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

5 sportlab is een goedkope manier om hun product op de markt te kunnen brengen. De selectie van bedrijven die het lab helpt wordt gedaan door te kijken naar drie punten: innovativiteit, stimulatie en verbetering van breedtesport en marktwaarde. Na deze selectie wordt gekeken hoeveel en wat voor steun de klant nodig heeft. Dit kan worden weergegeven in het IBOT-model: I Initiëren B Begeleiden O Ontwikkelen T Testen Met behulp van het in contact brengen van andere bedrijven, investeringen, ondersteuning en het leveren van testmogelijkheden wordt de klant geholpen het product te ontwikkelen. 2. Customer Segments De primaire doelgroep van het sportlab zijn innovatieve kleine bedrijven, studenten en starters. Deze klanten komen met een nieuw idee aan bij het lab om dit product te ontwikkelen. Door de focus op amateursporters is dit de doelgroep die het meest bij kan dragen aan zinvolle innovaties op het gebied van de sport. Andere doelgroepen van het ISL zijn de wetenschap, sporters en Op Noord. Vanuit de wetenschap kan de vraag komen om een product te testen of om andere onderzoeken uit te voeren. Sporters kunnen met een vraag of mogelijkheid naar het lab komen om te kijken of hiermee vooruitgang geboekt kan worden. Op Noord heeft op een andere manier profijt van het ISL. Niet het ontwikkelen van de producten, maar juist het testen van de ontwikkelde producten is gunstig voor Op Noord. Met deze nieuwe innovatieve producten kunnen zij zich profileren en blijft de locatie steeds vernieuwende producten hebben. Hiermee kunnen klanten getrokken worden en kan de unieke positie behouden worden. 3. Customer Relationships In de huidige situatie is de band tussen het sportlab en de klanten gebaseerd op vertrouwen dat het gevolg is van de informele sfeer in het ISL. Deze sfeer ontstaat vanuit de uitstraling dat het ISL ook een startend bedrijf is. Veel klanten voelen zich hier prettig bij. Nieuwe projecten worden niet volledig gestructureerd gekozen maar op basis van intuïtie. Het ISL levert maatwerk waardoor er persoonlijke aandacht is voor iedere klant. Doordat de nieuwe projecten minder gestructureerd worden gekozen is de kans op een succesvol project afhankelijk van de intuïtie van één persoon en kan deze selectie niet uit handen gegeven worden naar een andere werknemer. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

6 4. Channels Voor het bereiken van nieuwe klanten worden meerdere kanalen gebruikt. Het belangrijkste kanaal is het via via doorgeven van ervaringen die er opgedaan zijn door klanten. Eerdere contacten van het ISL spelen deze ervaringen en de opgedane kennis door aan anderen die in een soortgelijke positie zitten. Daarnaast is het sportlab aanwezig op verschillende beurzen en congressen om hier lezingen te geven en mogelijk projecten door te spelen aan bedrijven die er in geïnteresseerd zijn. Hierdoor vergroot het ISL zijn bekendheid en zullen nieuwe klanten eerder bij hen aankloppen. Er wordt ook gewerkt aan het opzetten van een website om mensen via internet een idee te kunnen geven van wat het lab doet en wat de klant er aan kan hebben om een samenwerking aan te gaan. Daarnaast zijn de gebruikelijke kanalen ook in gebruik bij contact met een klant als er al kennis is over het bestaan van het sportlab. Hiervoor wordt onder andere en telefoon gebruikt. 5. Key Partners Bij het InnoSportLab zijn vele partners aangesloten. Veel verschillende parijen hebben profijt van het opgezette lab. Zoals eerder staat beschreven is dit grotendeels op te delen in drie categorieën: Sport, Wetenschap en Bedrijven. Onder de categorie sport valt onder andere een van de oprichters van InnoSportNL, het NOC*NSF. Dit is het Nederlands Olympisch comité dat er bij gebaat is dat de mate en het niveau van sport in Nederland verhoogd wordt. Dit geldt ook voor het NISB (het Nederlands instituut voor sport en bewegen), InnoSportNL zelf en verschillende sportbonden. De innovaties zijn gericht op sport wat de bonden ten goede komt. Hiernaast zijn er een aantal partners die minder direct aan de sport zelf gekoppeld zijn, maar wel belanghebbend zijn. Hieronder vallen de Europese organisatie ProFit, de overheid en de gemeente Eindhoven. De overheid met betrekking tot het het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ProFit zijn gebaat bij het verhogen van de volksgezondheid door het verhogen van de activiteit in sport en ook op topsport-niveau zal de werking gunstig zijn. Dit geldt in zekere mate ook voor de gemeente Eindhoven, het verhogen van de sportieve activiteit is goed voor de regio. Onder de categorie wetenschap zijn er meerdere partners die profiteren. Vrij direct hieronder vallen kennisinstituten zoals universiteiten, hogescholen en sportscholen. Naast klanten met ideeën, producten of tests komen hier ook stagiaires vandaan die helpen het ISL draaiend te houden. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

7 De categorie bedrijven bestaat uit investeerders en/of ontwikkelaars die een rol kunnen spelen in het op de markt brengen van een nieuw product. Hieronder vallen industriële bedrijven als DSM. Onder deze categorie kan ook het TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) beschouwd worden. Dit is naast NOC*NSF de medeoprichter van InnoSport. Zij zijn een onderzoeksorganisatie met het oog op technische innovaties, wat ook het directe doel van het ISL is. Naast deze categorieën profiteert Op Noord van de samenwerking. Op Noord is een commerciële outdoor evenementen organisatie. Deze organisatie is voor het ISL verstrekker van de locatie en testpersonen, onder andere d.m.v. het bieden van een locatie voor gymlessen van nabijgelegen scholen. Op Noord kan zichzelf profileren met de innovatieve producten van ISL. 6. Key Activities De focus ligt op het samenbrengen van verschillende partners en het assisteren bij het ontwikkelen van innovatieve producten voor de recreatieve sport en beweging. De hoofdactiviteiten van het ISL zijn ook wel samengepakt onder de afkorting IBOT: Initiëren, Begeleiden, Ontwikkelen en Testen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de marketing en PR om het ISL bij meerdere mogelijke klanten bekend te maken, zodat de aanstroom van nieuwe klanten blijft komen. 7. Key Resources De belangrijkste hulpbron van het sportlab is het sportcomplex van Op Noord en de sporters die deze faciliteit met zich mee brengt. Deze personen maken het voor het ISL mogelijk om gebruikerstesten en -evaluaties te doen. Financieel gezien is subsidiegeld een belangrijke bron. Alle kosten die het ISL maakt worden betaald met behulp van de subsidies die het lab krijgt. Het lab hoeft zelf (voorlopig) geen winst te maken om te blijven bestaan en de klanten te helpen. InnoSportNL is ook een verstrekker van een budget voor het lab, maar de insteek hiervan is anders. InnoSport verstrekt risico-investeringen voor nieuwe innovatieve producten die niet bij de banken terecht kunnen voor een lening. Als innovatieplatform zijnde is kennis een belangrijke bron voor het sportlab. Veel ideeën hebben nog sturing en advies nodig, wat specifieke 8. Cost Structure De meest beperkende kostenpost voor het sportlab is het personeel. De subsidies die het lab krijgt zijn gericht op specifieke onderdelen van het het lab. Het ISL krijgt genoeg subsidie om te kunnen investeren in nieuwe producten, maar krijgt niet genoeg om meer personeel aan te kunnen nemen. Daardoor zijn ze beperkt in het aantal klanten dat ze kunnen aannemen. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

8 De investeringen in de nieuwe innovatieve ontwerpen vormen een grote kostenpost. Het ontwikkelen en testen van innovaties vereist veel geld. Hiervoor is in de huidige subsidieregeling echter genoeg voorradig. Toekomstvisie Naast deze kosten zijn er de vaste lasten als de huur en het verbeteren of aanbrengen van ontbrekende faciliteiten op het terrein. 9. Revenue Streams Omdat het sportlab gebaseerd is op subsidies vanuit Europa, het VWS en de gemeente mag het lab geen geld genereren, oftewel geen winst maken. Het is een non-profit organisatie. Figuur 2: Business Model Canvas Toekomstvisie Om te kunnen blijven bestaan zal het ISL uiteindelijk waarschijnlijk over moeten gaan naar een op zichzelf staande organisatie, onafhankelijk van subsidies. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee. Deze zullen behandeld worden volgens het zelfde model als gebruikt hierboven. De veranderingen zullen per onderwerp behandeld worden. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

9 1. Value Proposition Het doel van het sportlab zal nog hetzelfde blijven als initieel bedoelt. De focus blijft op de IBOT-methode en het in contact brengen van de verschillende groepen in de gouden driehoek. 2. Customer Segments In de soort klanten die het ISL aan zal trekken zal nauwelijks verandering komen. Kennisinstituten zullen echter wel meer als klanten gezien gaan worden. 3. Customer Relationships 4. Channels In de relatie die het sportlab heeft met de verschillende klanten zal verandering komen. De informele uitstraling zal moeten verminderen en projecten zullen meer gestructureerd geselecteerd en aangepakt moeten worden. Dit kan gebeuren met behulp van een stappenplan waardoor overzicht gegenereerd kan worden van het project, de mogelijkheden ervan en de hoeveelheid werk dit met zich mee zal nemen. Een mogelijk stappenplan staat verderop beschreven. In de kanalen die het sportlab gebruikt zal ook weinig verandering aangebracht moeten worden. De kanalen die er nu zijn of opgezet worden zullen ook voldoen als het beleid van het sportlab aangepast wordt. 5. Key Partners Wederom is dit een punt waar geen grote veranderingen in aangebracht worden, maar waar het zwaartepunt verandert. Qua partners is de enige echte verandering het verdwijnen van ProFit als partner. De invloed die deze organisatie heeft zal verwaarloosbaar worden. Het zwaartepunt in de belangrijkste partners zal verschuiven van de gemeente en het VWS naar de bedrijven en kennisinstituten met wie het lab verbonden is. De focus ligt meer op deze bedrijven en ook de inkomsten zullen hier voornamelijk vandaan komen. De invloed die de gemeente en het VWS hebben zal sterk afnemen en zullen dus van minder belang worden. 6. Key Activities Net als de value proposition blijft ook deze categorie gelijk aan de initiële insteek. 7. Key Resources De grootste verandering met betrekking tot de bronnen van het ISL is de invloed van aandeelhouders. Deze worden belangrijk voor de geldvoorziening van het InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

10 lab. De invloed van subsidies zal sterk verminderen, waardoor andere bronnen aangesproken moeten worden. 8. Cost Structure In het huidige model zijn de meest bepalende kosten die van de personeelskosten. Dit komt door de beperkingen van de huidige subsidies, wat zal veranderen in de toekomst. Met het geld van de aangetrokken aandeelhouders zal een eigen kostenbeleid ingevoerd kan worden waardoor de meest bepalende kostenpost dhet investeren wordt 9. Revenue Streams De Revenue Streams veranderen in het nieuwe model compleet. Er waren eerst geen inkomsten mogelijk, maar bij het aangepaste business model kan dit wel. De verschillende inkomstenbronnen komen neer op drie types. Allereerst zijn er de abonnementen voor de kennisinstituten. Deze instituten (zoals de Technische Universiteit Eindhoven) willen bij het lab terecht kunnen voor testen die studenten uit willen voeren. Om de studenten hiermee niet te belasten en vanwege het herhaalde gedrag hiervan kunnen de instituten een soort abonnement afsluiten met het ISL voor onbeperkt gebruik. Dit zal dus een vaste inkomstenbron worden. Daarnaast zijn er paketten voor innovatieve studenten en bedrijven die niet alle diensten nodig hebben. Voor de verschillende ondersteuning die ze nodig hebben kunnen bepaalde kosten verrekend worden. Dit kan bijvoorbeeld ingedeeld worden met behulp van het IBOT-principe. Voor beginnende studenten en bedrijven die het totaalpakket nodig hebben kan een andere deal gesloten worden. Van te voren kan een contract opgesteld worden dat vast stelt dat een percentage van de winst naar het ISL gaat. Dit is een risicodeal, maar kan op lange termijn voor een constante inkomstenbron zorgen. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

11 Stappenplan voor nieuwe klanten De bedoeling van dit stappenplan is om de samenwerking met nieuwe klanten meer gestructureerd te kunnen laten verlopen. Voor de opstelling van dit stappenplan is gebruik gemaakt van het canvas dat eerder is gemaakt. Het canvas is in drie delen verdeeld die gericht zijn op de klant, het InnoSportLab zelf en de mogelijke leveranciers of partners. Dit heeft geleid tot een plan van drie stappen, dat nu nader zal worden verklaard. Stap 1: Soort klant In de eerste stap wordt bepaald wat voor soort klant de nieuwe contactpersoon vertegenwoordigt. Daarvoor is de categorisering van de gouden driehoek aangehouden van sport, wetenschap en bedrijfsleven. Dit maakt het eenvoudiger te bepalen of de klant moet gaan betalen voor de ontvangen diensten. Stap 2: Wensen van de klant In de tweede stap worden de specifieke wensen van de klant bepaald. Hiervoor is de categorisering van het IBOT-model gebruikt: initiëren, begeleiden, ontwikkelen en testen. In iedere categorie zijn verschillende diensten mogelijk. Zo zal een marktonderzoek tot de categorie testen behoren. Dit maakt het eenvoudiger een overzicht te krijgen van de kosten en de tijdsduur van de te leveren diensten. Stap 3: Mogelijke partners van de klant In de derde stap worden de mogelijke partners van de klant bepaald. Dit geeft een voorlopige indicatie van de instantie waarmee de klant samen zou kunnen gaan werken. Hiervoor is opnieuw de categorisering van de gouden driehoek aangehouden van sport, wetenschap en bedrijfsleven. Voor de vorm van het stappenplan is gekozen voor een whiteboard in combinatie met een verklarende poster. Een whiteboard geeft de mogelijkheid om op een erg flexibele manier te werken. Voor de verschillende categoriën zijn magneten met een verschillende kleur gekozen om structuur in het geheel te brengen. Op de volgende bladzijde is een visualisatie gegeven van hoe het stappenplan aan de muur zou kunnen hangen. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

12 Figuur 3: Stappenplan - Poster en whiteboard InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

13 Business Model Patterns Om een betere weergave en meer begrip van het business model van het ISL te krijgen is er gekeken naar overeenkomsten met verschillende types van modellen. De meeste overeenkomsten zijn gevonden voor het Open Business model en het Multi-Sided Platform Model. De vergelijkingen met deze modellen zullen nu besproken worden. Open Business Model Een Open Business Model wordt gebruikt door bedrijven om systematisch samen te werken met partners van buitenaf. Dit kan op twee manieren plaatsvinden: De Outside- In methode en de Inside-Out methode. Bij de Outside-In methode worden ideeën van externe partijen ontwikkelt in het bedrijf, terwijl bij de Inside-Out methode ideeën van het bedrijf zelf worden ontwikkelt door externe partijen. Op dit moment is het ISL een combinatie van beiden. Ideeën worden van buitenaf ontvangen in het bedrijf, waarna externe partijen worden gezocht die kunnen meehelpen met het ontwikkelen van het idee, tenzij zij het zelf kunnen afhandelen. De externe partijen waarmee het ISL samenwerkt zijn in te delen in de categorieën sport, wetenschap en bedrijfsleven, wat ook wel de Gouden Driehoek wordt genoemd. Het doel van ISL is om deze drie takken van de samenleving te laten samenwerken om nieuwe, innovatieve producten te creëren voor in de sport. Aangezien de externe kennispartijen ook bij het ISL langs komen met eigen vraagstukken, is het voor hun belangrijk dat het ISL blijft bestaan. Er is dus een mogelijkheid om een bepaalde bron van inkomsten aan hun te vragen. Een voorbeeld van een Open Business Model voor ISL is het volgende: Figuur 4: Business Model Patterns Open Business Model InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

14 Multi-Sided Platform Model Een Multi-Sided Platform Model betekent dat je verschillende services tegelijk aanbied, met verschillende soorten klanten. Multi-Sided Platforms groeien in waarde wanneer de verschillende klanten met elkaar gaan samenwerken. Aangezien er drie hoofdrolspelende partijen zijn die klant zijn bij het ISL, en het doel van het ISB is dat deze drie partijen gaan samenwerken voor sportinnovatie, is de onderneming om een Multi-Sided Platform Model te integreren in het ISL maar een kleine stap. Een voorbeeld van een Multi-Sided Platform voor ISL is het volgende: Figuur 5: Business Model Patterns Multi-sided Platform In het nieuwe business model van het ISL stellen wij voor dat het ISL op drie verschillende manieren (Naast subsidies) geld binnen krijgt: - Abonnementen voor kennisinstituten, zodat zij door middel van een maandelijkse bijdrage aan het ISL gebruik mogen maken van de testfaciliteiten van het ISL. (Dit houdt in: Fysieke testgrond, testpersonen, et cetera.) - Pakketten voor cliënten die langskomen met het verzoek om samenwerking met het ISL voor een onderdeel van het design proces, bijvoorbeeld marketing, testen, finetuning e.d. - Wanneer er een geheel project wordt opgezet en afgerond in samenwerking met het ISL, betaalt de cliënt achteraf een percentage van de totale winst voor een bepaalde tijd aan het ISL. Aan het laatste punt zit een hoge risico-factor verbonden, die wellicht niet ten uitvoering zou kunnen worden gebracht, mits het ISL geen vaste inkomstenbron heeft. Het is hier dus van belang dat het ISL dat wel krijgt, door middel van de abonnementen voor de kennisinstituten en vaste subsidies. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

15 Kamer van Koophandel Om beter te kijken naar de toekomstvisie en of dit te verwezenlijken is, zijn verschillende punten belicht. Er is een ondernemingsplan opgesteld en er is een opzet gemaakt voor de statuten. Deze punten staan verderop weergegeven. Daarnaast is er besloten contact op te nemen met de Kamer van Koophandel om te controleren of de gemaakte aannames correct zijn. Een van de aannames is dat het ISL een stichting zou worden. Hiervoor is een kort persoonlijk gesprek aangegaan met een medewerker van de Kamer. Ondernemingsplan Persoonlijke gegevens José van Boxmeer en Laurens van Oosterwijk zijn managers van InnoSportLab (ISL) Sport en Beweeg te Eindhoven. Mevrouw Van Boxmeer heeft Bewegenswetenschappen en Klinische Epidemiologie gestudeerd aan Universiteit Maastricht. Meneer Van Oosterwijk heeft gestudeerd aan de Sporthogeschool op de Fontys te Sittard. Zij beiden doen hun werk vanuit een ideële insteek en zijn erg actief in het stimuleren van sport in Nederland. Verder hebben zij zich bekwaamd in netwerken aangezien hun voornaamste activiteit het samenbrengen van externe partijen is. Bedrijfsidee Het ISL is opgezet door InnoSportNL in samen werking met de gemeente Eindhoven. Het doel van het ISL is om innovatieve ontwikkelingen voor de breedtesport door te kunnen voeren. Het hogere maatschappelijke oogpunt is hierin dat de sport in Nederland gestimuleerd wordt. Om dit te bereiken wordt er samengewerkt met verschillende kennisinstituten, sportbonden en ondernemers die hun ideeën willen uitwerken. Deze constructie wordt ook wel de gouden driehoek genoemd. De verschillende partijen worden in het ISL samengebracht om tot het beste resultaat te kunnen komen. Verder zijn er connecties met de industrie om verdere ontwikkeling van het product te realiseren. Mevrouw Van Boxmeer is op dit moment in dienst van de gemeente Eindhoven. Het budget van de verschillende kostenposten wordt door subsidiegevers bepaald waardoor het interne geld ongelijk verdeeld is geworden. Verder maakt de subsidie het onmogelijk gegenereerd geld te gebruiken binnen het ISL. Ten behoeve van het van het voortbestaan het initiatief is het daarom noodzakelijk dat de labmanagers zelf meer vrijheid krijgen over de besteding van het beschikbare geld en dat zij meer als onderneming gaan denken. De rechtsvorm van deze onderneming zal een stichting worden, aangezien deze de mogelijkheid biedt tot interne besteding van de winst voor het ideëel waar ISL voor staat. Het ISL is op dit moment gevestigd op Sportcomplex Eindhoven Noord, bij het Speel- en Beweegplein. Deze locatie biedt de mogelijkheid om direct in contact te komen met de breedtesporters waardoor innovaties getest kunnen worden. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

16 Markt Klanten De voornaamste klantengroep bestaat uit ondernemers die hun idee over innovatie voor de breedtesport willen realiseren. Aangezien het ISL een relatief klein onderzoekslab is komen er over het algemeen ZZP ers en MKB ers. De mogelijkheid tot persoonlijke investering van deze ondernemers varieert, evenals de behoeften. Sommigen komen alleen voor een marktonderzoek terwijl anderen anderen het idee nog van de grond moeten opbouwen. Een andere klantengroep bestaat uit studenten van kennisinstituten, vaak in de regio. De voornaamste behoefte van deze groep is het doen van gebruikerstesten en andere experimenten. Verder gebeurt het wel eens dat sportbonden met een probleem komen waarvoor zij graag een oplossing zouden willen. Dit zijn echter vaak grote problemen die een uitgebreid innovatieproces vereisen. Concurrenten Er zijn geen directe concurrenten in de regio voor deze onderneming. De Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is het grootste onderzoeksinstituut van Nederland. Zij bieden hun diensten echter op een veel grotere schaal tegen een veel hoger tarief aanbieden dan ISL. Verder richten zij zich niet specifiek op sport. Daarom kunnen zij niet als concurrent gezien worden. Marketingmix Product ISL biedt geen producten aan maar helpt in de ontwikkeling ervan. Hiervoor maakt het gebruik van de gouden driehoek van bedrijven, sport en kennis. Het is daarmee een platform voor innovatie dat helpt bij het initiëren, begeleiden, ontwikkelen en testen van nieuwe producten. Een belangrijke verdienste is dat ISL maatwerk levert, ieder project wordt afzonderlijk bekeken om tot de beste oplossing te kunnen komen. Prijs Hoewel op dit moment veel diensten nog gratis verleend worden is de bedoeling dat bedrijven en kennisinstituten gaan betalen voor de aan hun verleende diensten. De prijs zal echter laag blijven in vergelijking met grote onderzoeksinstituten als TNO. Verder is het van belang dat sporters en sportinstituten niet of nauwelijks hoeven te gaan betalen aangezien dit in strijd is met het ideële doel tot het stimuleren van sport in Nederland. Plaats De onderneming zal gevestigd blijven op het Sportcomplex Eindhoven Noord, bij het Speel- en Beweegplein. Om deze echter beter vindbaar te maken voor nieuwe klanten is er een website. Promotie De huidige website zal een een nieuwe, pakkender domeinnaam krijgen en beter vindbaar gemaakt worden op Google. Verder is het ISL actief op Twitter om het netwerk dat het heeft opgebouwd op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Ook staat het op beurzen en worden er door de manager lezingen gehouden op congressen. Presentatie De locatie van het ISL is qua uitstraling te vergelijken met een kruising tussen een sportkantine en een eetcafé. Dit maakt dat nieuwe klanten, vaak startende ondernemers, zich snel op hun gemak voelen, waardoor snel persoonlijk contact kan worden gelegd. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

17 Onderscheidend vermogen InnoSportNL heeft in Nederland meerdere InnoSportLabs opgericht, die zich richten op o.a. zeilen (Den Haag), schaatsen (Thialf) en gymnastische sporten (Den Bosch). ISL is echter het enige onderzoekslab dat zich richt op recreatieve sport en beweging en niet op topsport. Hiermee biedt het de unieke mogelijkheid aan startende ondernemers en studenten om hun idee op het gebied van sportinnovatie te gaan ontwikkelen of perfectioneren. Organisatie Het bestuur van de Stichting InnoSportLab Sport en Beweeg zal gevormd worden door José van Boxmeer en Laurens van Oosterwijk. Verder zal er voornamelijk met stagiaires worden gewerkt om de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. Financiën Zoals al vermeld in de marketingmix worden op het moment veel diensten gratis verleend. Het plan is echter dat directe belanghebbenden gaan betalen voor de aan hun verleende diensten. Aangezien de voornaamste klantengroep bestaande uit ondernemers onderling qua behoefte verschilt zullen er verschillende pakketten worden opgesteld om aan de specifieke wensen van de klant te kunnen voldoen. Verder zal er een overeenkomst worden gemaakt waardoor het ISL een deel van de winst ontvangt die de innovatie gaat opleveren. De klantengroep bestaande uit studenten zal niet direct te hoeven betalen voor de aan hun verleende diensten. Met het kennisinstituut waar zij aan verbonden zijn zal een overeenkomst worden gemaakt voor een periodieke betaling waardoor de studenten als het ware geabonneerd zijn op het ISL. Opzet voor statuten - Naam van de stichting: Stichting InnoSportLab Sport en Beweeg - Doel van de stichting: Innoveren voor en het stimuleren van de breedtesport. - Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden: - Vestigingsplaats van de stichting: Oude Bossche Baan 7-11 te Eindhoven. - Waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven: InnoSportNL? Het bestuur van de Stichting InnoSportLab Sport en Beweeg zal gevormd worden door José van Boxmeer en Laurens van Oosterwijk. Verder zal er voornamelijk met stagiaires worden gewerkt. Kort persoonlijk gesprek met medewerker KvK Het gesprek met de medewerker van de Kamer van Koophandel heeft voor veel verduidelijking gezorgd. Onze aanname dat het InnoSportLab een stichting kan worden is bevestigd. Hiervoor moet wel de idealistische doelstelling van het ISL blijven bestaan. Gemaakte winst mag alleen in het doel van het lab geïnvesteerd worden. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

18 Daarnaast is het voor het sportlab verstandig een accountant te raadplegen over de overlevingskansen van de stichting en de waarschijnlijkheid hiervan. Vervolgens kan hiermee het beleid en dergelijke verder ontwikkeld worden. Hierna kunnen in samenwerking met een notaris de statuten opgesteld worden. Als alle papieren dan op orde zijn kan de stichting ingeschreven worden. Bronnen (1) Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010), Business Model Generation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc. (2) InnoSportNL, (2011) (3) InnoSportNL, InnoSportLab Sport en Beweeg!, (2011) (4) InnoSportNL, InnoSportLab Sport en Beweeg!: innovatie voor jong en oud, (2011) (5) Sports and Technology, Fieldlabs, (2011) (6) Sportcomplex Eindhoven-Noord, InnoSportLab Sport en Beweeg!, SportLab_Sport_en_Beweeg%21 (2011) (7) InnosportlabSB, Innosportlab sport en beweeg geopend in Eindhoven - Youtube.flv, (sept. 2011) (8) Meij, J. van der, Bussel, R. van, Bron, P., Business model canvas - InnoSportLab, Sport en Beweeg, (okt. 2011) InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Business Model Generation Canvas

Business Model Generation Canvas Business Model Generation Canvas Een Business Model beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert en genereert [ WAT IS EEN BUSINESS MODEL?. ] Een Business Model is een kans om te innoveren/verbeteren,

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Weekopdracht 3 Trends

Weekopdracht 3 Trends Weekopdracht 3 Trends Klas Tutorgroep 22 Leden tutorgroep PBD1EV Tomas van Summeren Teun Hartman Jan Lunenburg Bart van Doorn Bob Willemse 2060407 2064036 2059446 2060556 2038225 Tutor Ivo de Leeuw Vakdocent

Nadere informatie

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie.

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie. het starters lab In het Starters Lab bouwen jonge talenten in teams sociale ondernemingen. Samen sterker! Jij bent: starters4communities werkt met jong talent aan starters4communities presenteert het Starters

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten

workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten Inhoud Financieel Opzet organisatie (rondom penningmeester) Inkomsten Reguliere inkomsten Beheersbaar maken Subsidies Waar gaan we zoeken Hoe pak je dat

Nadere informatie

Coach, docent, coördinator

Coach, docent, coördinator BUSINESS MODEL CANVAS Start Up Factory Bart Sutorius Sheets 27 augustus & 3 september 2015 Coach, docent, coördinator minor Ondernemerschap ACE-HvA minor Entrepreneurship ACE-UvA Snelkookpanweekend medewerkers

Nadere informatie

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014 Roland van de Pas Even voorstellen Adviseur MKB (industrie en creatieve industrie) Focus: Roland.vande.Pas@kvk.nl www.linkedin.com/pub/roland-van-de-pas

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven.

gemeente Eindhoven Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R27 93. OOI Inboeknummer o8bstorgzo possiernummer 843.aS2 2I oktober 2008 Raads voorhangbrief Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven.

Nadere informatie

Starten met export. Starters International Business

Starten met export. Starters International Business Starten met export Starters International Business Wilt u ook starten met export? Doe dan mee aan het traject Starters International Business. www.evo.nl/site/start-met-export 29% van het bruto binnenlands

Nadere informatie

Toelichting Lean Canvas

Toelichting Lean Canvas Toelichting Lean Canvas In dit hoofdstuk leest u in elke paragraaf de toelichting per onderdeel van het Lean Canvas Model. Voor het Lean Canvas Model verwijs ik u naar de bijlage. Of bezoek de volgende

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ]

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] [ ZOEKTOCHT. ] [ ZOEKTOCHT. ] STARTUP CENTER STARTUP NEXT [ BUSINESS DEVELOPMENT. ] [ WAT IS EEN BUSINESS MODEL?. ] Een Business Model is een kans

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

George de Jong Directeur InnoSportNL

George de Jong Directeur InnoSportNL George de Jong Directeur InnoSportNL 16 miljoen mensen 65% actief in sport > ambitie 75% ambitie > Top 10 in de wereld Werkgelegenheid sportsector 2011 200.000 FTE > in 10 jaar + 200% 1.6 miljoen vrijwilligers

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

A day made of glass. h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38

A day made of glass. h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38 A day made of glass h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38 HC5: Finance in Entrepreneurship Blok 3: 2011 Ben White & Arnout Kroezen Agenda 1) Why focus on finance ma.ers? 2) Break Even point 5) Prijs

Nadere informatie

MEER BEWEGEN ÉN MEER BUSINESS

MEER BEWEGEN ÉN MEER BUSINESS INN SPORTLAB SPORT & BEWEEG! MEER BEWEGEN ÉN MEER BUSINESS INNOSPORTLAB SPORT & BEWEEG INN SPORTLAB SPORT & BEWEEG! Van een hockeystick speciaal voor kinderen tot led verlichting op sportvelden en van

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. April 2016.

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. April 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming April 2016 Leiden Kennisstad Leiden Kennisstad In 2012 is het programma Kennisstad gestart met als doel

Nadere informatie

2016/2017 CALS BUSINESSSCHOOL

2016/2017 CALS BUSINESSSCHOOL 2016/2017 CALS BUSINESSSCHOOL 1 Vandaag begin je je eigen bedrijf: In 19 weken ga je met je eigen groepje (leren) ondernemen! Natuurlijk hoeven jullie dat niet helemaal alleen te doen, de docenten van

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Een bedrijf dat bereid is om te investeren in innovatie, zal er in de regel ook zeker van willen zijn dat het profiteert van deze innovatie zonder dat een concurrent de

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

UPDATE - businessplan BUSINESS class. - een eenvoudig ondernemingsplan (inclusief een marketingplan en een financieel plan) opstellen.

UPDATE - businessplan BUSINESS class. - een eenvoudig ondernemingsplan (inclusief een marketingplan en een financieel plan) opstellen. 1. Ondernemingsplan L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - een eenvoudig ondernemingsplan (inclusief een marketingplan en een financieel plan) opstellen. (LPD 4.1) Om een onderneming op te starten,

Nadere informatie

Uitslag enquête zzp ers

Uitslag enquête zzp ers Uitslag enquête zzp ers 2015 Inleiding bladzijde: 2 In Voorschoten is de trend waarneembaar van een toenemend aantal inwoners dat een eigen bedrijf vanuit de eigen woning is gestart. Dé zzp er (zelfstandige

Nadere informatie

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN TE ONDERZOEKEN, BETER ZICHTBAAR TE MAKEN EN VERDER TE VERGROTEN #practoraatcv

Nadere informatie

Businessmodel. Business Model. Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company DE INNOVATOR

Businessmodel. Business Model. Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company DE INNOVATOR Businessmodel Business Model Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Business Model Canvas Een training Business Model Canvas Doel van

Nadere informatie

ELKE HAP BETER 2 HAP

ELKE HAP BETER 2 HAP 1 ELKE BETER 2 Jolein Bloemen 2082885, Rosa Celik 2084756, Manon Eijhout 2086274, Kayleigh Philipsen 2084962 Avans Hogeschool, Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI) Ondernemingsplan

Nadere informatie

Lean Canvas InternView 1. Problem 2. Customer Segments/Early Adopters

Lean Canvas InternView 1. Problem 2. Customer Segments/Early Adopters Lean Canvas InternView Hieronder vindt u de toelichting van ons Lean Canvas per onderdeel. Tevens is ons Lean Canvas te vinden op Canvanizer via de volgende link: https://canvanizer.com/canvas/uaws1k-

Nadere informatie

MedtechPartners in 2010

MedtechPartners in 2010 Programma 2010 MedtechPartners in 2010 Inleiding Medtechpartners is een samenwerkingsverband tussen (academische) medische centra, onderzoeksinstellingen, (technische) universiteiten en bedrijven in de

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk?

Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk? Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk? Ben Jansen en Robert Schuwer M.m.v. Anne Helsdingen Seminar Surf Academy 25 november 2011 I keep six honest

Nadere informatie

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Persmap 2015 Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Onze missie Succesvolle ondernemers hebben mensen nodig die in hen geloven en die hen de benodigde mielen ter beschikking

Nadere informatie

AMSTERDAM, 2013 NIELS TEN BRINK TU DELFT I.S.M. AM RED

AMSTERDAM, 2013 NIELS TEN BRINK TU DELFT I.S.M. AM RED 3 B U S I N E S S MODEL REGENERATIE T O O L 4 AMSTERDAM, 03 NIELS TEN BRINK TU DELFT I.S.M. AM RED 3 VOORWOORD De wereld om ons heen is altijd in beweging, hoe heviger de beweging, hoe duidelijker deze

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Mario Bollen-Kroes Voorzitter

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Mario Bollen-Kroes Voorzitter SPONSORPLAN 2012 Voorwoord Bewegen is voor de mens één van de voorwaarden om gezond te blijven. De sportvereniging biedt ruime mogelijkheden om in beweging te zijn, zowel recreatief als in competitieverband.

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Erik Botter Voorzitter

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Erik Botter Voorzitter SPONSORPLAN 2017 Voorwoord Bewegen is voor de mens één van de voorwaarden om gezond te blijven. De sportvereniging biedt ruime mogelijkheden om in beweging te zijn, zowel recreatief als in competitieverband.

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

MINI CURSUS publiek privaat samenwerken. Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 6 februari 2014 Leeuwarden

MINI CURSUS publiek privaat samenwerken. Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 6 februari 2014 Leeuwarden MINI CURSUS publiek privaat samenwerken Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 6 februari 2014 Leeuwarden Welkom terug! Wij spraken elkaar in december & januari in Assen, Veldhoven, Etten-Leur, Wageningen

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Financiële regelingen, fiscale voordelen en adviesdiensten voor de ondernemer Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Als ondernemer wilt u vooruit. Voor sommigen van u

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

Business mapping. Hoorcollege 6 Wrap Up

Business mapping. Hoorcollege 6 Wrap Up Business mapping Hoorcollege 6 Wrap Up Agenda Wrap up Visie, missie en strategie van Business Mapping Het business model canvas van Business Mappinh De belangrijkste punten 4 Propedeuse CMD Business Mapping

Nadere informatie

Werkdocument Business Modelling

Werkdocument Business Modelling Werkdocument Business Modelling Objectief van dit werkdocument Een goed idee leidt niet vanzelfsprekend tot een succesvolle innovatie. Of het nu gaat om een vooruitstrevend product of dienst, nieuwe kennis

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Workshop Design Thinking Initiate

Workshop Design Thinking Initiate Workshop Design Thinking 07-09-2017 Initiate Wij zijn Achtergrond als Industrieel ontwerpers en bekend met onderwerpen als product ontwerp, Design thinking, prototyping, conceptueel ontwerp en crowd sourcing.

Nadere informatie

WORKSHOP Opstellen van een plan voor een succesvolle PPS. Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 11 december 2013 Veldhoven

WORKSHOP Opstellen van een plan voor een succesvolle PPS. Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 11 december 2013 Veldhoven WORKSHOP Opstellen van een plan voor een succesvolle PPS Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 11 december 2013 Veldhoven De komende 1,5 uur behandelen we met elkaar hoe je een succesvol PPS plan kunt

Nadere informatie

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren.

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren. Omgevingsanalyse Doelgroep: starters en zzp ers Zoals aangegeven in de briefing van Enexis zijn starters een groep waar nog (bijna) geen tools zich specifiek op richten. Dit gat wil ik opvullen met mijn

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse Masterclass Service Design 12 juni 2017 13, 26 juni en 6 juli 2017 http://www.servicesciencefactory.com/index.php/service-design-masterclass/ Hoe zorgt u er, in deze steeds sneller veranderende wereld,

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

Partnerprogramma 2015-2020

Partnerprogramma 2015-2020 Partnerprogramma 2015-2020 DITSS Doelstellingen Samenwerken aan oplossingen en innovaties voor veiligheidsvraagstukken Stimuleren economische activiteiten Werken aan een veilige maatschappij Vergroten

Nadere informatie

RISICOANALYSE. Aanvraag Brabant C

RISICOANALYSE. Aanvraag Brabant C Aanvraag Brabant C ORGANISATIE ORGANISATIE PERSONELE BEZETTING Salaris Dutch Invertuals is sinds kort aan het bouwen aan haar personele bezetting. Sinds 2015 is er één persoon in dienst. Haar loon is tot

Nadere informatie

Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf. Kenniskring. Innovatief. ondernemen & risicomanagement. Drs. Rob Heine

Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf. Kenniskring. Innovatief. ondernemen & risicomanagement. Drs. Rob Heine Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf Kenniskring Innovatief ondernemen & risicomanagement Drs. Rob Heine Senior-docent faculteit People & Business Management, Hogeschool Zuyd Lid kenniskring Innovatief

Nadere informatie

Bescherming van innovatie: oud vs. nieuw. mr. J.G.C. Scheurink

Bescherming van innovatie: oud vs. nieuw. mr. J.G.C. Scheurink Bescherming van innovatie: oud vs. nieuw mr. J.G.C. Scheurink Innovatie Wat is innovatie nu precies? Innovatie (vernieuwing) ziet hoofdzakelijk op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. In iedere

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

Dé flexibele diensten voor elke ondernemer. Huisvesting Backoffice Commercieel

Dé flexibele diensten voor elke ondernemer. Huisvesting Backoffice Commercieel Dé flexibele diensten voor elke ondernemer Huisvesting Backoffice Commercieel Juridisch Administratief Flexibel werken op unieke locaties in heel Nederland Wilt u als ondernemer een professionele uitstraling

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ondernemer en hebt u hart voor makelaardij? Dan is HouseHunting op zoek naar u! Voor uitbreiding van onze snel groeiende franchiseketen

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Breng je Businessmodel in Balans!

Breng je Businessmodel in Balans! De Innovator BMC: Balanceren Resultaat met Business Model Canvas Breng je Businessmodel in Balans! In Balans Brengen Een goede insteek voor het Business Model Canvas is kijken of je het financieel meer

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie