InnoSportLab Sport en Beweeg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InnoSportLab Sport en Beweeg"

Transcriptie

1 Business Model InnoSportLab Sport en Beweeg Datum: TU/e studenten: Pieter Bron Rens van Bussel Jeroen van der Meij

2 Inhoudsopgave 3 Introductie 4 Business Model Canvas Huidige situatie Toekomstvisie 11 Stappenplan voor nieuwe klanten 13 Business Model Patterns Open Business Model Multi-sided Platform 15 Kamer van Koophandel Opzet voor ondernemingsplan Opzet voor statuten Kort persoonlijk gesprek met medewerker KvK 18 Bronnen InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

3 Introductie InnoSportLab (ISL) Sport en Beweeg is een project van de gemeente Eindhoven, gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het lab is een aftakking van InnoSportNL, een stichting opgericht door TNO en NOC*NSF om innovatie in de sport te verbeteren en dit toegankelijk te maken voor verschillende partijen. Ten behoeve van het voortbestaan van dit ISL moet het beleid van het project meer als een onderneming benaderd gaan worden, nu is het ISL afhankelijk en beperkt door subsidies. De levensduur van het ISL kan verhoogd worden als het project op zichzelf kan staan. Om hiermee van start te gaan maken hebben drie studenten van de TU/e zich bereid getoont een bedrijfsanalyse en beleidsvoorstel op te stellen, gebaseerd op het boek Business Model Generation van Alexander Osterwalder and Yves Pigneur (1). InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

4 Business Model Canvas Huidige situatie Figuur 1: Business Model Canvas Huidige situatie 1. Value Proposition Het doel van het sportlab is met name om de sportinnovatie te verhogen en op de kaart te zetten. Door het samenbrengen van sporters, het bedrijfsleven en de wetenschap kan dit doel bereikt worden. Deze combinatie van doelgroepen wordt ook wel de gouden driehoek genoemd. Door het samenbrengen van de drie groepen kunnen problemen in de sport aangepakt worden en kunnen nieuwe ideeën vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven uitgetest en beoordeeld worden. Bovendien wordt de kennis in de sport voor alle betrokken partijen vergroot. Het sportlab Sport en Beweeg onderscheidt zich van de reeds bestaande sportlabs door de doelgroep waarop gericht wordt. Dit sportlab focust zich in tegenstelling tot de andere labs op niet-professionele sporters. Dit verandert ook significant het beleid dat gevoerd kan worden. Recreatieve sporters vormen een bredere markt dan topsporters met hun specifieke behoeftes. Daardoor is er meer ruimte voor de creatieve aspiraties van innovatieve ondernemers. Met name voor kleine en opstartende bedrijven is het een aantrekkelijke mogelijkheid om met hun ideeën naar de recreatieve sporter toe te komen. Het InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

5 sportlab is een goedkope manier om hun product op de markt te kunnen brengen. De selectie van bedrijven die het lab helpt wordt gedaan door te kijken naar drie punten: innovativiteit, stimulatie en verbetering van breedtesport en marktwaarde. Na deze selectie wordt gekeken hoeveel en wat voor steun de klant nodig heeft. Dit kan worden weergegeven in het IBOT-model: I Initiëren B Begeleiden O Ontwikkelen T Testen Met behulp van het in contact brengen van andere bedrijven, investeringen, ondersteuning en het leveren van testmogelijkheden wordt de klant geholpen het product te ontwikkelen. 2. Customer Segments De primaire doelgroep van het sportlab zijn innovatieve kleine bedrijven, studenten en starters. Deze klanten komen met een nieuw idee aan bij het lab om dit product te ontwikkelen. Door de focus op amateursporters is dit de doelgroep die het meest bij kan dragen aan zinvolle innovaties op het gebied van de sport. Andere doelgroepen van het ISL zijn de wetenschap, sporters en Op Noord. Vanuit de wetenschap kan de vraag komen om een product te testen of om andere onderzoeken uit te voeren. Sporters kunnen met een vraag of mogelijkheid naar het lab komen om te kijken of hiermee vooruitgang geboekt kan worden. Op Noord heeft op een andere manier profijt van het ISL. Niet het ontwikkelen van de producten, maar juist het testen van de ontwikkelde producten is gunstig voor Op Noord. Met deze nieuwe innovatieve producten kunnen zij zich profileren en blijft de locatie steeds vernieuwende producten hebben. Hiermee kunnen klanten getrokken worden en kan de unieke positie behouden worden. 3. Customer Relationships In de huidige situatie is de band tussen het sportlab en de klanten gebaseerd op vertrouwen dat het gevolg is van de informele sfeer in het ISL. Deze sfeer ontstaat vanuit de uitstraling dat het ISL ook een startend bedrijf is. Veel klanten voelen zich hier prettig bij. Nieuwe projecten worden niet volledig gestructureerd gekozen maar op basis van intuïtie. Het ISL levert maatwerk waardoor er persoonlijke aandacht is voor iedere klant. Doordat de nieuwe projecten minder gestructureerd worden gekozen is de kans op een succesvol project afhankelijk van de intuïtie van één persoon en kan deze selectie niet uit handen gegeven worden naar een andere werknemer. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

6 4. Channels Voor het bereiken van nieuwe klanten worden meerdere kanalen gebruikt. Het belangrijkste kanaal is het via via doorgeven van ervaringen die er opgedaan zijn door klanten. Eerdere contacten van het ISL spelen deze ervaringen en de opgedane kennis door aan anderen die in een soortgelijke positie zitten. Daarnaast is het sportlab aanwezig op verschillende beurzen en congressen om hier lezingen te geven en mogelijk projecten door te spelen aan bedrijven die er in geïnteresseerd zijn. Hierdoor vergroot het ISL zijn bekendheid en zullen nieuwe klanten eerder bij hen aankloppen. Er wordt ook gewerkt aan het opzetten van een website om mensen via internet een idee te kunnen geven van wat het lab doet en wat de klant er aan kan hebben om een samenwerking aan te gaan. Daarnaast zijn de gebruikelijke kanalen ook in gebruik bij contact met een klant als er al kennis is over het bestaan van het sportlab. Hiervoor wordt onder andere en telefoon gebruikt. 5. Key Partners Bij het InnoSportLab zijn vele partners aangesloten. Veel verschillende parijen hebben profijt van het opgezette lab. Zoals eerder staat beschreven is dit grotendeels op te delen in drie categorieën: Sport, Wetenschap en Bedrijven. Onder de categorie sport valt onder andere een van de oprichters van InnoSportNL, het NOC*NSF. Dit is het Nederlands Olympisch comité dat er bij gebaat is dat de mate en het niveau van sport in Nederland verhoogd wordt. Dit geldt ook voor het NISB (het Nederlands instituut voor sport en bewegen), InnoSportNL zelf en verschillende sportbonden. De innovaties zijn gericht op sport wat de bonden ten goede komt. Hiernaast zijn er een aantal partners die minder direct aan de sport zelf gekoppeld zijn, maar wel belanghebbend zijn. Hieronder vallen de Europese organisatie ProFit, de overheid en de gemeente Eindhoven. De overheid met betrekking tot het het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ProFit zijn gebaat bij het verhogen van de volksgezondheid door het verhogen van de activiteit in sport en ook op topsport-niveau zal de werking gunstig zijn. Dit geldt in zekere mate ook voor de gemeente Eindhoven, het verhogen van de sportieve activiteit is goed voor de regio. Onder de categorie wetenschap zijn er meerdere partners die profiteren. Vrij direct hieronder vallen kennisinstituten zoals universiteiten, hogescholen en sportscholen. Naast klanten met ideeën, producten of tests komen hier ook stagiaires vandaan die helpen het ISL draaiend te houden. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

7 De categorie bedrijven bestaat uit investeerders en/of ontwikkelaars die een rol kunnen spelen in het op de markt brengen van een nieuw product. Hieronder vallen industriële bedrijven als DSM. Onder deze categorie kan ook het TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) beschouwd worden. Dit is naast NOC*NSF de medeoprichter van InnoSport. Zij zijn een onderzoeksorganisatie met het oog op technische innovaties, wat ook het directe doel van het ISL is. Naast deze categorieën profiteert Op Noord van de samenwerking. Op Noord is een commerciële outdoor evenementen organisatie. Deze organisatie is voor het ISL verstrekker van de locatie en testpersonen, onder andere d.m.v. het bieden van een locatie voor gymlessen van nabijgelegen scholen. Op Noord kan zichzelf profileren met de innovatieve producten van ISL. 6. Key Activities De focus ligt op het samenbrengen van verschillende partners en het assisteren bij het ontwikkelen van innovatieve producten voor de recreatieve sport en beweging. De hoofdactiviteiten van het ISL zijn ook wel samengepakt onder de afkorting IBOT: Initiëren, Begeleiden, Ontwikkelen en Testen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de marketing en PR om het ISL bij meerdere mogelijke klanten bekend te maken, zodat de aanstroom van nieuwe klanten blijft komen. 7. Key Resources De belangrijkste hulpbron van het sportlab is het sportcomplex van Op Noord en de sporters die deze faciliteit met zich mee brengt. Deze personen maken het voor het ISL mogelijk om gebruikerstesten en -evaluaties te doen. Financieel gezien is subsidiegeld een belangrijke bron. Alle kosten die het ISL maakt worden betaald met behulp van de subsidies die het lab krijgt. Het lab hoeft zelf (voorlopig) geen winst te maken om te blijven bestaan en de klanten te helpen. InnoSportNL is ook een verstrekker van een budget voor het lab, maar de insteek hiervan is anders. InnoSport verstrekt risico-investeringen voor nieuwe innovatieve producten die niet bij de banken terecht kunnen voor een lening. Als innovatieplatform zijnde is kennis een belangrijke bron voor het sportlab. Veel ideeën hebben nog sturing en advies nodig, wat specifieke 8. Cost Structure De meest beperkende kostenpost voor het sportlab is het personeel. De subsidies die het lab krijgt zijn gericht op specifieke onderdelen van het het lab. Het ISL krijgt genoeg subsidie om te kunnen investeren in nieuwe producten, maar krijgt niet genoeg om meer personeel aan te kunnen nemen. Daardoor zijn ze beperkt in het aantal klanten dat ze kunnen aannemen. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

8 De investeringen in de nieuwe innovatieve ontwerpen vormen een grote kostenpost. Het ontwikkelen en testen van innovaties vereist veel geld. Hiervoor is in de huidige subsidieregeling echter genoeg voorradig. Toekomstvisie Naast deze kosten zijn er de vaste lasten als de huur en het verbeteren of aanbrengen van ontbrekende faciliteiten op het terrein. 9. Revenue Streams Omdat het sportlab gebaseerd is op subsidies vanuit Europa, het VWS en de gemeente mag het lab geen geld genereren, oftewel geen winst maken. Het is een non-profit organisatie. Figuur 2: Business Model Canvas Toekomstvisie Om te kunnen blijven bestaan zal het ISL uiteindelijk waarschijnlijk over moeten gaan naar een op zichzelf staande organisatie, onafhankelijk van subsidies. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee. Deze zullen behandeld worden volgens het zelfde model als gebruikt hierboven. De veranderingen zullen per onderwerp behandeld worden. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

9 1. Value Proposition Het doel van het sportlab zal nog hetzelfde blijven als initieel bedoelt. De focus blijft op de IBOT-methode en het in contact brengen van de verschillende groepen in de gouden driehoek. 2. Customer Segments In de soort klanten die het ISL aan zal trekken zal nauwelijks verandering komen. Kennisinstituten zullen echter wel meer als klanten gezien gaan worden. 3. Customer Relationships 4. Channels In de relatie die het sportlab heeft met de verschillende klanten zal verandering komen. De informele uitstraling zal moeten verminderen en projecten zullen meer gestructureerd geselecteerd en aangepakt moeten worden. Dit kan gebeuren met behulp van een stappenplan waardoor overzicht gegenereerd kan worden van het project, de mogelijkheden ervan en de hoeveelheid werk dit met zich mee zal nemen. Een mogelijk stappenplan staat verderop beschreven. In de kanalen die het sportlab gebruikt zal ook weinig verandering aangebracht moeten worden. De kanalen die er nu zijn of opgezet worden zullen ook voldoen als het beleid van het sportlab aangepast wordt. 5. Key Partners Wederom is dit een punt waar geen grote veranderingen in aangebracht worden, maar waar het zwaartepunt verandert. Qua partners is de enige echte verandering het verdwijnen van ProFit als partner. De invloed die deze organisatie heeft zal verwaarloosbaar worden. Het zwaartepunt in de belangrijkste partners zal verschuiven van de gemeente en het VWS naar de bedrijven en kennisinstituten met wie het lab verbonden is. De focus ligt meer op deze bedrijven en ook de inkomsten zullen hier voornamelijk vandaan komen. De invloed die de gemeente en het VWS hebben zal sterk afnemen en zullen dus van minder belang worden. 6. Key Activities Net als de value proposition blijft ook deze categorie gelijk aan de initiële insteek. 7. Key Resources De grootste verandering met betrekking tot de bronnen van het ISL is de invloed van aandeelhouders. Deze worden belangrijk voor de geldvoorziening van het InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

10 lab. De invloed van subsidies zal sterk verminderen, waardoor andere bronnen aangesproken moeten worden. 8. Cost Structure In het huidige model zijn de meest bepalende kosten die van de personeelskosten. Dit komt door de beperkingen van de huidige subsidies, wat zal veranderen in de toekomst. Met het geld van de aangetrokken aandeelhouders zal een eigen kostenbeleid ingevoerd kan worden waardoor de meest bepalende kostenpost dhet investeren wordt 9. Revenue Streams De Revenue Streams veranderen in het nieuwe model compleet. Er waren eerst geen inkomsten mogelijk, maar bij het aangepaste business model kan dit wel. De verschillende inkomstenbronnen komen neer op drie types. Allereerst zijn er de abonnementen voor de kennisinstituten. Deze instituten (zoals de Technische Universiteit Eindhoven) willen bij het lab terecht kunnen voor testen die studenten uit willen voeren. Om de studenten hiermee niet te belasten en vanwege het herhaalde gedrag hiervan kunnen de instituten een soort abonnement afsluiten met het ISL voor onbeperkt gebruik. Dit zal dus een vaste inkomstenbron worden. Daarnaast zijn er paketten voor innovatieve studenten en bedrijven die niet alle diensten nodig hebben. Voor de verschillende ondersteuning die ze nodig hebben kunnen bepaalde kosten verrekend worden. Dit kan bijvoorbeeld ingedeeld worden met behulp van het IBOT-principe. Voor beginnende studenten en bedrijven die het totaalpakket nodig hebben kan een andere deal gesloten worden. Van te voren kan een contract opgesteld worden dat vast stelt dat een percentage van de winst naar het ISL gaat. Dit is een risicodeal, maar kan op lange termijn voor een constante inkomstenbron zorgen. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

11 Stappenplan voor nieuwe klanten De bedoeling van dit stappenplan is om de samenwerking met nieuwe klanten meer gestructureerd te kunnen laten verlopen. Voor de opstelling van dit stappenplan is gebruik gemaakt van het canvas dat eerder is gemaakt. Het canvas is in drie delen verdeeld die gericht zijn op de klant, het InnoSportLab zelf en de mogelijke leveranciers of partners. Dit heeft geleid tot een plan van drie stappen, dat nu nader zal worden verklaard. Stap 1: Soort klant In de eerste stap wordt bepaald wat voor soort klant de nieuwe contactpersoon vertegenwoordigt. Daarvoor is de categorisering van de gouden driehoek aangehouden van sport, wetenschap en bedrijfsleven. Dit maakt het eenvoudiger te bepalen of de klant moet gaan betalen voor de ontvangen diensten. Stap 2: Wensen van de klant In de tweede stap worden de specifieke wensen van de klant bepaald. Hiervoor is de categorisering van het IBOT-model gebruikt: initiëren, begeleiden, ontwikkelen en testen. In iedere categorie zijn verschillende diensten mogelijk. Zo zal een marktonderzoek tot de categorie testen behoren. Dit maakt het eenvoudiger een overzicht te krijgen van de kosten en de tijdsduur van de te leveren diensten. Stap 3: Mogelijke partners van de klant In de derde stap worden de mogelijke partners van de klant bepaald. Dit geeft een voorlopige indicatie van de instantie waarmee de klant samen zou kunnen gaan werken. Hiervoor is opnieuw de categorisering van de gouden driehoek aangehouden van sport, wetenschap en bedrijfsleven. Voor de vorm van het stappenplan is gekozen voor een whiteboard in combinatie met een verklarende poster. Een whiteboard geeft de mogelijkheid om op een erg flexibele manier te werken. Voor de verschillende categoriën zijn magneten met een verschillende kleur gekozen om structuur in het geheel te brengen. Op de volgende bladzijde is een visualisatie gegeven van hoe het stappenplan aan de muur zou kunnen hangen. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

12 Figuur 3: Stappenplan - Poster en whiteboard InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

13 Business Model Patterns Om een betere weergave en meer begrip van het business model van het ISL te krijgen is er gekeken naar overeenkomsten met verschillende types van modellen. De meeste overeenkomsten zijn gevonden voor het Open Business model en het Multi-Sided Platform Model. De vergelijkingen met deze modellen zullen nu besproken worden. Open Business Model Een Open Business Model wordt gebruikt door bedrijven om systematisch samen te werken met partners van buitenaf. Dit kan op twee manieren plaatsvinden: De Outside- In methode en de Inside-Out methode. Bij de Outside-In methode worden ideeën van externe partijen ontwikkelt in het bedrijf, terwijl bij de Inside-Out methode ideeën van het bedrijf zelf worden ontwikkelt door externe partijen. Op dit moment is het ISL een combinatie van beiden. Ideeën worden van buitenaf ontvangen in het bedrijf, waarna externe partijen worden gezocht die kunnen meehelpen met het ontwikkelen van het idee, tenzij zij het zelf kunnen afhandelen. De externe partijen waarmee het ISL samenwerkt zijn in te delen in de categorieën sport, wetenschap en bedrijfsleven, wat ook wel de Gouden Driehoek wordt genoemd. Het doel van ISL is om deze drie takken van de samenleving te laten samenwerken om nieuwe, innovatieve producten te creëren voor in de sport. Aangezien de externe kennispartijen ook bij het ISL langs komen met eigen vraagstukken, is het voor hun belangrijk dat het ISL blijft bestaan. Er is dus een mogelijkheid om een bepaalde bron van inkomsten aan hun te vragen. Een voorbeeld van een Open Business Model voor ISL is het volgende: Figuur 4: Business Model Patterns Open Business Model InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

14 Multi-Sided Platform Model Een Multi-Sided Platform Model betekent dat je verschillende services tegelijk aanbied, met verschillende soorten klanten. Multi-Sided Platforms groeien in waarde wanneer de verschillende klanten met elkaar gaan samenwerken. Aangezien er drie hoofdrolspelende partijen zijn die klant zijn bij het ISL, en het doel van het ISB is dat deze drie partijen gaan samenwerken voor sportinnovatie, is de onderneming om een Multi-Sided Platform Model te integreren in het ISL maar een kleine stap. Een voorbeeld van een Multi-Sided Platform voor ISL is het volgende: Figuur 5: Business Model Patterns Multi-sided Platform In het nieuwe business model van het ISL stellen wij voor dat het ISL op drie verschillende manieren (Naast subsidies) geld binnen krijgt: - Abonnementen voor kennisinstituten, zodat zij door middel van een maandelijkse bijdrage aan het ISL gebruik mogen maken van de testfaciliteiten van het ISL. (Dit houdt in: Fysieke testgrond, testpersonen, et cetera.) - Pakketten voor cliënten die langskomen met het verzoek om samenwerking met het ISL voor een onderdeel van het design proces, bijvoorbeeld marketing, testen, finetuning e.d. - Wanneer er een geheel project wordt opgezet en afgerond in samenwerking met het ISL, betaalt de cliënt achteraf een percentage van de totale winst voor een bepaalde tijd aan het ISL. Aan het laatste punt zit een hoge risico-factor verbonden, die wellicht niet ten uitvoering zou kunnen worden gebracht, mits het ISL geen vaste inkomstenbron heeft. Het is hier dus van belang dat het ISL dat wel krijgt, door middel van de abonnementen voor de kennisinstituten en vaste subsidies. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

15 Kamer van Koophandel Om beter te kijken naar de toekomstvisie en of dit te verwezenlijken is, zijn verschillende punten belicht. Er is een ondernemingsplan opgesteld en er is een opzet gemaakt voor de statuten. Deze punten staan verderop weergegeven. Daarnaast is er besloten contact op te nemen met de Kamer van Koophandel om te controleren of de gemaakte aannames correct zijn. Een van de aannames is dat het ISL een stichting zou worden. Hiervoor is een kort persoonlijk gesprek aangegaan met een medewerker van de Kamer. Ondernemingsplan Persoonlijke gegevens José van Boxmeer en Laurens van Oosterwijk zijn managers van InnoSportLab (ISL) Sport en Beweeg te Eindhoven. Mevrouw Van Boxmeer heeft Bewegenswetenschappen en Klinische Epidemiologie gestudeerd aan Universiteit Maastricht. Meneer Van Oosterwijk heeft gestudeerd aan de Sporthogeschool op de Fontys te Sittard. Zij beiden doen hun werk vanuit een ideële insteek en zijn erg actief in het stimuleren van sport in Nederland. Verder hebben zij zich bekwaamd in netwerken aangezien hun voornaamste activiteit het samenbrengen van externe partijen is. Bedrijfsidee Het ISL is opgezet door InnoSportNL in samen werking met de gemeente Eindhoven. Het doel van het ISL is om innovatieve ontwikkelingen voor de breedtesport door te kunnen voeren. Het hogere maatschappelijke oogpunt is hierin dat de sport in Nederland gestimuleerd wordt. Om dit te bereiken wordt er samengewerkt met verschillende kennisinstituten, sportbonden en ondernemers die hun ideeën willen uitwerken. Deze constructie wordt ook wel de gouden driehoek genoemd. De verschillende partijen worden in het ISL samengebracht om tot het beste resultaat te kunnen komen. Verder zijn er connecties met de industrie om verdere ontwikkeling van het product te realiseren. Mevrouw Van Boxmeer is op dit moment in dienst van de gemeente Eindhoven. Het budget van de verschillende kostenposten wordt door subsidiegevers bepaald waardoor het interne geld ongelijk verdeeld is geworden. Verder maakt de subsidie het onmogelijk gegenereerd geld te gebruiken binnen het ISL. Ten behoeve van het van het voortbestaan het initiatief is het daarom noodzakelijk dat de labmanagers zelf meer vrijheid krijgen over de besteding van het beschikbare geld en dat zij meer als onderneming gaan denken. De rechtsvorm van deze onderneming zal een stichting worden, aangezien deze de mogelijkheid biedt tot interne besteding van de winst voor het ideëel waar ISL voor staat. Het ISL is op dit moment gevestigd op Sportcomplex Eindhoven Noord, bij het Speel- en Beweegplein. Deze locatie biedt de mogelijkheid om direct in contact te komen met de breedtesporters waardoor innovaties getest kunnen worden. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

16 Markt Klanten De voornaamste klantengroep bestaat uit ondernemers die hun idee over innovatie voor de breedtesport willen realiseren. Aangezien het ISL een relatief klein onderzoekslab is komen er over het algemeen ZZP ers en MKB ers. De mogelijkheid tot persoonlijke investering van deze ondernemers varieert, evenals de behoeften. Sommigen komen alleen voor een marktonderzoek terwijl anderen anderen het idee nog van de grond moeten opbouwen. Een andere klantengroep bestaat uit studenten van kennisinstituten, vaak in de regio. De voornaamste behoefte van deze groep is het doen van gebruikerstesten en andere experimenten. Verder gebeurt het wel eens dat sportbonden met een probleem komen waarvoor zij graag een oplossing zouden willen. Dit zijn echter vaak grote problemen die een uitgebreid innovatieproces vereisen. Concurrenten Er zijn geen directe concurrenten in de regio voor deze onderneming. De Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is het grootste onderzoeksinstituut van Nederland. Zij bieden hun diensten echter op een veel grotere schaal tegen een veel hoger tarief aanbieden dan ISL. Verder richten zij zich niet specifiek op sport. Daarom kunnen zij niet als concurrent gezien worden. Marketingmix Product ISL biedt geen producten aan maar helpt in de ontwikkeling ervan. Hiervoor maakt het gebruik van de gouden driehoek van bedrijven, sport en kennis. Het is daarmee een platform voor innovatie dat helpt bij het initiëren, begeleiden, ontwikkelen en testen van nieuwe producten. Een belangrijke verdienste is dat ISL maatwerk levert, ieder project wordt afzonderlijk bekeken om tot de beste oplossing te kunnen komen. Prijs Hoewel op dit moment veel diensten nog gratis verleend worden is de bedoeling dat bedrijven en kennisinstituten gaan betalen voor de aan hun verleende diensten. De prijs zal echter laag blijven in vergelijking met grote onderzoeksinstituten als TNO. Verder is het van belang dat sporters en sportinstituten niet of nauwelijks hoeven te gaan betalen aangezien dit in strijd is met het ideële doel tot het stimuleren van sport in Nederland. Plaats De onderneming zal gevestigd blijven op het Sportcomplex Eindhoven Noord, bij het Speel- en Beweegplein. Om deze echter beter vindbaar te maken voor nieuwe klanten is er een website. Promotie De huidige website zal een een nieuwe, pakkender domeinnaam krijgen en beter vindbaar gemaakt worden op Google. Verder is het ISL actief op Twitter om het netwerk dat het heeft opgebouwd op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Ook staat het op beurzen en worden er door de manager lezingen gehouden op congressen. Presentatie De locatie van het ISL is qua uitstraling te vergelijken met een kruising tussen een sportkantine en een eetcafé. Dit maakt dat nieuwe klanten, vaak startende ondernemers, zich snel op hun gemak voelen, waardoor snel persoonlijk contact kan worden gelegd. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

17 Onderscheidend vermogen InnoSportNL heeft in Nederland meerdere InnoSportLabs opgericht, die zich richten op o.a. zeilen (Den Haag), schaatsen (Thialf) en gymnastische sporten (Den Bosch). ISL is echter het enige onderzoekslab dat zich richt op recreatieve sport en beweging en niet op topsport. Hiermee biedt het de unieke mogelijkheid aan startende ondernemers en studenten om hun idee op het gebied van sportinnovatie te gaan ontwikkelen of perfectioneren. Organisatie Het bestuur van de Stichting InnoSportLab Sport en Beweeg zal gevormd worden door José van Boxmeer en Laurens van Oosterwijk. Verder zal er voornamelijk met stagiaires worden gewerkt om de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. Financiën Zoals al vermeld in de marketingmix worden op het moment veel diensten gratis verleend. Het plan is echter dat directe belanghebbenden gaan betalen voor de aan hun verleende diensten. Aangezien de voornaamste klantengroep bestaande uit ondernemers onderling qua behoefte verschilt zullen er verschillende pakketten worden opgesteld om aan de specifieke wensen van de klant te kunnen voldoen. Verder zal er een overeenkomst worden gemaakt waardoor het ISL een deel van de winst ontvangt die de innovatie gaat opleveren. De klantengroep bestaande uit studenten zal niet direct te hoeven betalen voor de aan hun verleende diensten. Met het kennisinstituut waar zij aan verbonden zijn zal een overeenkomst worden gemaakt voor een periodieke betaling waardoor de studenten als het ware geabonneerd zijn op het ISL. Opzet voor statuten - Naam van de stichting: Stichting InnoSportLab Sport en Beweeg - Doel van de stichting: Innoveren voor en het stimuleren van de breedtesport. - Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden: - Vestigingsplaats van de stichting: Oude Bossche Baan 7-11 te Eindhoven. - Waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven: InnoSportNL? Het bestuur van de Stichting InnoSportLab Sport en Beweeg zal gevormd worden door José van Boxmeer en Laurens van Oosterwijk. Verder zal er voornamelijk met stagiaires worden gewerkt. Kort persoonlijk gesprek met medewerker KvK Het gesprek met de medewerker van de Kamer van Koophandel heeft voor veel verduidelijking gezorgd. Onze aanname dat het InnoSportLab een stichting kan worden is bevestigd. Hiervoor moet wel de idealistische doelstelling van het ISL blijven bestaan. Gemaakte winst mag alleen in het doel van het lab geïnvesteerd worden. InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

18 Daarnaast is het voor het sportlab verstandig een accountant te raadplegen over de overlevingskansen van de stichting en de waarschijnlijkheid hiervan. Vervolgens kan hiermee het beleid en dergelijke verder ontwikkeld worden. Hierna kunnen in samenwerking met een notaris de statuten opgesteld worden. Als alle papieren dan op orde zijn kan de stichting ingeschreven worden. Bronnen (1) Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010), Business Model Generation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc. (2) InnoSportNL, (2011) (3) InnoSportNL, InnoSportLab Sport en Beweeg!, (2011) (4) InnoSportNL, InnoSportLab Sport en Beweeg!: innovatie voor jong en oud, (2011) (5) Sports and Technology, Fieldlabs, (2011) (6) Sportcomplex Eindhoven-Noord, InnoSportLab Sport en Beweeg!, SportLab_Sport_en_Beweeg%21 (2011) (7) InnosportlabSB, Innosportlab sport en beweeg geopend in Eindhoven - Youtube.flv, (sept. 2011) (8) Meij, J. van der, Bussel, R. van, Bron, P., Business model canvas - InnoSportLab, Sport en Beweeg, (okt. 2011) InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model Pieter Bron, Rens van Bussel en Jeroen van der Meij

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking TNO TNO-rapport 031.21018 Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl Datum 21 februari 2011 Auteurs Aukje Smit Bart de Graaf

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Business modellen van Digitaal Leermateriaal: het moet wel klikken

Business modellen van Digitaal Leermateriaal: het moet wel klikken TNO-rapport Behavioural and Societal Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl R35488 Eindrapport Business modellen van Digitaal Leermateriaal: het moet wel klikken T

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie