Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer

2

3 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd CROHO nr Hogeschool Saxion Hobéon Certificering BV 24 september 2008 Auditteam: Drs. G.J. Stoltenborg Dr. P Biemans Dr. Ir. J. de Leede M. Lieskamp R.G. Peters

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Karakteristiek van de opleiding Ontstaansgeschiedenis Profiel van de professional Masteropleiding MHR Doelen en competenties van de opleiding Korte schets van de opleiding Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma van de visitatie op 24 juni BEVINDINGEN EN BEOORDELING 9 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Facet 1.2. Niveau Master 9 11 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 13 Onderwerp 2: Programma 15 Facet 2.1. Eisen HBO 15 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 17 Facet 2.3. Samenhang Programma 18 Facet 2.4. Studielast 19 Facet 2.5. Instroom 20 Facet 2.6. Duur 21 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 22 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 23 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 25 Facet 3.1. Eisen HBO 25 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 26 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel 27 Onderwerp 4: Voorzieningen 29 Facet 4.1. Materiële Voorzieningen 29 Facet 4.2. Studiebegeleiding 30 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 32 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 32 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 33 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 34 Onderwerp 6: Resultaten 35 Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau 35 Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema deeltijd HBO Master opleiding Managing Human Resources Integraal oordeel/ advies aan NVAO 38 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II: Programma visitatie 24 juni 2008

6

7 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Dit rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de postinitiële HBO Master opleiding Managing Human Resources van Hogeschool Saxion in Deventer Bereik van de beoordeling De Hogeschool Saxion, in casu de Academie Mens en Arbeid (hierna: AMA), verzorgt de HBO postinitiële Masteropleiding Managing Human Resources, crohonummer Binnen deze academie wordt verder de bachelor opleiding Personeel en Arbeid aangeboden. Het onderhavige rapport heeft betrekking op de Masteropleiding Managing Human Resources (hierna MHR), welke wordt uitgevoerd in deeltijd. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door het Kwaliteitsrapport (de Management Review) van de deeltijdopleiding MHR Karakteristiek van de opleiding Ontstaansgeschiedenis De Masteropleiding Managing Human Resources is gestart in 1997 als voltijd opleiding voor recent afgestudeerde HBO studenten. Dit gebeurde in samenwerking met de University of the West of England (UWE, Bristol) die uiteindelijk ook het Masterdiploma verstrekte. Het deeltijdprogramma startte in 1999 en was gericht op senior HR professionals met een bachelor diploma in P&O. Dit aangepaste programma werd ook samen met de UWE aangeboden en door hen in 2000 geaccrediteerd. In 2001 werd het deeltijd programma ter accreditatie voorgelegd aan zowel de Dutch Validation Council (DVC) als aan de Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het toenmalige programma werd in januari 2002 geaccrediteerd door beide organisaties. Deze accreditatie liep af in februari De huidige professional Master opleiding is in november 2005 gestart en een directe opvolger van bovengenoemde opleidingen. De invoering van de bachelor-master structuur heeft ertoe geleid dat Nederlandse universiteiten actief samenwerking hebben gezocht met hogescholen, mede om de doorstroom naar academische Masteropleidingen mogelijk te maken. Saxion Hogescholen heeft daartoe de banden met de Universiteit Twente (hierna: UT) aangehaald. De AMA, waaronder de professional Masteropleiding MHR ressorteert, heeft als uitvloeisel hiervan haar relaties met de capaciteitsgroep Operations, Organisation & Human Resource Management van de faculteit Management & Bestuur van de UT, verstevigd. Die faculteit biedt een wetenschappelijk Masterprogramma Business Administration aan, met daarbinnen een track Human Resource Management. Het lag daarom voor de hand een samenwerking aan te gaan, waarbij Saxion AMA een eigenstandige professionele HRM Masteropleiding in deeltijd aanbiedt met een duur van twee jaar, met de mogelijkheid via een verzwaard programma, dat zes maanden langer duurt, af te studeren als MSc in Business Administration met specialisatie HRM, bij de Universiteit Twente. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 1

8 Profiel van de professional Masteropleiding MHR De professional Masteropleiding MHR is een kleinschalige opleiding. Het minimum aantal deelnemers is 10; het maximum is 18. Het cohort van november 2005 telt 14 studenten, het cohort van februari 2007: 11 studenten. De duur is 24 maanden. De opleiding start eenmaal per jaar. In 2006 is geen instroom geweest van nieuwe studenten. Het is een deeltijdopleiding met bijeenkomsten op de vrijdag, eenmaal per 14 dagen. De opleiding is specifiek en primair gericht op P&O en HRM professionals die na enkele jaren praktijkervaring toe zijn aan een volgende stap in hun carrière. De opleiding beoogt een zodanig niveau van professionaliteit aan te brengen, dat hogere HRM en P&O posities binnen bereik komen. Uitgangspunt daarbij is dat er in de beroepspraktijk tussen uitvoerende HR functies en strategische HR functies op academisch niveau een heel belangrijk tussenniveau bestaat, dat moeilijk kan worden opgevuld, maar waaraan in bedrijven veel behoefte is. Het gaat om HR professionals die voldoende breed zijn opgeleid om bedrijfsprocessen te doorzien en meerwaarde voor de organisatie kunnen ontwikkelen. Dergelijke professionals moeten gesprekspartner en coach van het senior (lijn)management kunnen zijn om veranderingen daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Daarvoor is een academisch denk- en werkniveau vereist, maar niet persé een wetenschappelijke opleiding noodzakelijk. De professional Master is gericht op verdergaande professionalisering en op de beroepspraktijk en geeft de afgestudeerde een academisch werk- en denkniveau. Door grondige verdieping van leerstof wordt het bachelorniveau van de opleiding P&A ruimschoots overschreden. Het wetenschappelijke aspect (methodologie, theorievorming) is echter geringer dan bij een universitaire MSc opleiding. De professional Master opleiding biedt studenten de kans om hun ambitieniveau en eigen kunnen te toetsen aan de eisen die een wetenschappelijke academische opleiding stelt. Dat doet de hogeschool door de samenwerking met de UT, waarbij het programma van de professional Master voor dat doel aan de eisen van de UT is aangepast. Studenten die daarvoor in aanmerking komen kunnen na het eerste jaar van de professional Master Managing Human Resources van Saxion Hogescholen kiezen voor de MSc van de UT. Zij worden op hun capaciteit om deze MSc opleiding te volgen, beoordeeld door de lector van de opleiding, die ook verbonden is aan de UT. De onder voorwaarden toegankelijke MSc van de UT is meer wetenschappelijk georiënteerd en zowel theoretischer als meer analytisch. Deze opleiding duurt nominaal een half jaar langer, heeft meer aandacht voor methoden en technieken van onderzoek ten aanzien van de wetenschappelijke Masterthesis en stelt derhalve hogere eisen aan de wetenschappelijke vaardigheden. Studenten, die opteren voor deze studie schrijven zich in de loop van het tweede studiejaar uit bij de hogeschool Saxion en in bij de UT. Het auditteam heeft tijdens de audit kunnen vaststellen dat inmiddels twee studenten deze doorstroommogelijkheid hebben benut Doelen en competenties van de opleiding De professional Masteropleiding MHR heeft drie doelen: Het eerste doel is de professionaliteit van HRM/P&O specialisten op verschillende terreinen te vergroten. Daarvoor is allereerst een verbreding van vakinhoudelijke kennis vereist en inzicht in de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. De theoretische en modelmatige kennis van het vakgebied zelf wordt daarom grondig verdiept. Het tweede doel is studenten inzicht te geven in hun eigen kunnen. Door het aanbieden van studiemateriaal en modules op wetenschappelijk niveau ontstaat inzicht in de eisen die dat stelt aan het analytische en conceptuele denkvermogen. Deze confrontatie moet studenten in staat stellen de grenzen van hun eigen kunnen en ambities te bepalen. Daardoor kan een weloverwogen keuze worden gemaakt voor een afronding van de opleiding op professioneel Master niveau dan wel op wetenschappelijk niveau. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 2

9 Het derde doel is de opleiding zo aan te bieden, dat iedere student in ieder geval een sterke professionaliseringsslag maakt en dat een beperkt aantal studenten, dat daar bewust voor kiest, met grote kans op succes de opleiding op universiteit niveau afrondt. De opleiding heeft een aantal competenties gedefinieerd. Deze competenties stoelen op de visie op het vakgebied van HRM en het beroep van de strategische HR professional. Voor het kunnen vervullen van de rol van business partner moeten de afgestudeerden beschikken over de volgende competenties: Strategische en beleidsgeoriënteerde competenties: kennis van de laatste theorieën en ontwikkelingen, kunnen bijdragen aan de strategische herpositionering van hun bedrijf of organisatie, strategische keuzen kunnen vertalen in HR beleid en in instrumenten en systemen; Bedrijfskundige competenties: kennis van financieel management, human resources accounting, verandermanagement, strategische besluitvormingsprocessen; Organisatie analyse- en veranderingscompetenties: kennis van theorieën van organisatie analyse en een systematische analyse kunnen uitvoeren, kennis van organisatiemodellen en hun risico s, kunnen adviseren over personele consequenties van voorgenomen veranderingen en in staat zijn veranderingen te implementeren; Sociaal-culturele internationale competenties: algemene kennis van sociaal-economische systemen en ontwikkelingen daarin en van relevante juridische ontwikkelingen in Europees verband, HR systemen en praktijken kunnen relateren aan economische, sociale en culturele systeemverschillen en deze kunnen doorzien en vergelijken, in staat zijn daardoor internationaal te opereren binnen cultuurverschillen in organisaties en landen; (Inter) persoonlijke competenties: een groot scala aan sociale vaardigheden dat gebruikt moet worden in het hart van organisaties, de rol en positie van HRM kunnen inschatten en het eigen handelen daarop afstemmen. Eigen sterke en zwakke punten onderkennen, rol en positie van lijnmanagers begrijpen en verwerken in eigen handelen; Wetenschappelijke competenties: een wetenschappelijk denk- en handelingsniveau dat praktisch kan worden ingezet (professional Master), dan wel verder ontwikkelbaar wetenschappelijk Masterniveau (MSc) Korte schets van de opleiding Het eerste jaar In het eerste jaar wordt een voor de professional Master en MSc gemeenschappelijk basisprogramma aangeboden dat bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Strategisch Management (5 EC s) 2. Strategisch Human Resource Management (5 EC s) 3. Interne Organisatie (5 EC s) 4. Management Accounting en Human Resource Accounting (5 EC s) 5. Organisatie Verandering (5 EC s) 6. Onderzoeksvaardigheden (5 EC s) Het tweede jaar Het tweede jaar van de opleiding is gedifferentieerd, afhankelijk van het beoogde eindniveau (professional Master of MSc). In onderstaand overzicht wordt het programma gegeven van de professional Master. 1. E-HRM (5 ECTS). Deze module is volledig Engelstalig 2. Keuzemodule: a. International Human Resource Management (5 ECTS) of b. Arbeid, Verzuim en Reïntegratie (5 ECTS) of c. Loopbaanbeleid en Planning (5 ECTS) 3. Professioneel Adviseren (5 ECTS) 4. Professional Masterthesis (15 ECTS) Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 3

10 De modules E HRM en International Human Resource Management zijn verplichte onderdelen voor de MSc variant Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de deeltijdopleiding MHR is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingsvarianten geldt dat de opleiding zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling heeft gebaseerd op het beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zoals die zijn vastgesteld en gevalideerd door het beroepenveld en de UT. (Zie onder facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen ). Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een postinitiële Master opleiding op HBO-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door de opleiding Managing Human Resources aangeleverde schriftelijke informatie: Kwaliteitsrapport Studiegids; Onderwijs- en Examen Regeling OER; Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - strategische keuzen en de positie in de markt, - interne organisatie, - de interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - ontwikkelingen in het beroepenveld, - beroeps- en opleidingsprofielen, - eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - internationalisering, - instroombeleid, - studiebegeleiding, - onderwijsrendement. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 4

11 Op basis van de door opleiding MHR aangeleverde documentatie heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de deeltijdopleiding. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid in internationale context, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de audit werd het management van de betreffende opleiding op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten twee externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van het vakgebied en werkveld van Human Resources Management, één student, één lead auditor, tevens auditor onderwijs vanuit Hobéon Certificering en één secretaris, eveneens vanuit Hobéon Certificering. Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op de niveaus van management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten en staf heeft getoetst of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door verscheidene malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. De additionele, tijdens de audit geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveldgremia waarmee de opleiding overleg voert; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht CV s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; detailbeschrijving van modulen en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd. 1 De visitatie heeft op 24 juni 2008 in Deventer plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 5

12 Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast: Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp ten minste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige ten minste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Extra aantekening E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 2 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord. 2 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (minimaal 60 EC s) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij in aanmerking kunnen komen voor een HBO Master accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 6

13 Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Drs G.J. Stoltenborg lead auditor en onderwijsdeskundige Dr. P. J. Biemans vakinhoudelijk deskundige Dr. Ir. J. de Leede werkvelddeskundige M. Lieskamp student R.G. Peters secretaris Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de Masteropleiding MHR noodzakelijke expertise aanwezig is met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). De vakinhoudelijke en werkvelddeskundigen mevrouw Biemans en de heer De Leede hebben zich in hun beoordeling met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. Mevrouw Biemans is lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap bij Hogeschool INHOLLAND en de heer De Leede is senior onderzoeker en adviseur bij TNO Kwaliteit van Leven in Hoofddorp. Beiden hebben op grond van hun vakinhoudelijke kennis en ervaring en positie in het werkveld een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld worden gesteld aan professionals in het vakgebied van human resources management op het niveau van professional Master. De lead auditor heeft leiding gegeven aan de audit en als onderwijspsycholoog en deskundige onderwijs zich vooral gericht op de kwaliteit van de processen die direct en indirect de uitvoering van het programma raken. De heer Stoltenborg heeft in zijn vorige en huidige functie een aanmerkelijke ervaring opgebouwd die hem in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan HBO-opleidingen gesteld worden. Mevrouw Lieskamp is trainer en adviseur bij CNV Schoolleiders en CVN onderwijs. Zij studeert aan de Masteropleiding MHR bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De heer Peters is voor deze audit als secretaris opgetreden. Voor de curricula vitae: zie Bijlage I Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding: management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage II Programma van de visitatie op 24 juni Zie Bijlage II. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 7

14 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 8

15 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau Master; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen De opleiding MHR is als deeltijdopleiding in november 2005 gestart en voortgekomen uit een postinitiële opleiding die al vanaf 1997 bestond en in samenwerking met de University of the West of England in Bristol werd aangeboden. Deze opleiding is in januari 2002 geaccrediteerd door de Dutch Validation Council en de Foundation for International Business Administration Accreditation. Deze accreditatie liep ten einde in De Master opleiding is door de NVAO omgezet in een professional Master Managing Human Resources (MHR). De accreditatie daarvan verloopt, volgens melding in het Croho, op 21 oktober Na succesvolle afronding levert de opleiding de kwalificatie Master of Business Administration (MBA) op. Hogeschool Saxion heeft een relatie met de Universiteit Twente (UT). De UT biedt een wetenschappelijk MSc programma aan. Saxion biedt een professional Masterprogramma MHR aan met de mogelijkheid om na een gezamenlijk studieprogramma te kiezen voor de mogelijkheid af te studeren als MSc in Business Administration met specialisatie HRM aan de UT. De professional Masteropleiding MHR is te positioneren als een zelfstandige opleiding naast de bacheloropleiding Personeel en Arbeid en de wetenschappelijke MBA opleiding, specialisatie HRM. Er bestaat geen landelijk vastgesteld competentieprofiel HRM op professional Masterniveau. Via voorheen de internationale accreditaties, en thans de samenwerking met de UT en via contacten met bedrijven, buitenlandse en Nederlandse onderwijsinstellingen toetst de opleiding regelmatig het aansluiten van de eindkwalificaties bij wat gangbaar is in het domein van HR. Studenten zijn allen werkzaam in het beroepenveld en hebben vanuit hun functies aldaar een sterke invloed op de inhoud van het programma. Veel docenten zijn werkzaam in de beroepspraktijk en hebben vanuit die positie eveneens invloed. (Zie hiervoor verder facet 3.3) De Raad van Advies van de AMA treedt op als beroepenveldcommissie voor de opleiding MHR. Deze Raad van Advies is breed samengesteld uit managers van bedrijven die internationaal opereren, consultants en een hoogleraar van de UT. Voorts is er regelmatig contact tussen docenten en vertegenwoordigers van het beroepenveld en fungeren de studenten als klankbord uit het werkveld. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 9

16 Oordeel: goed Het auditteam heeft kunnen vaststellen dat de eindkwalificaties van de opleiding zijn afgeleid van een beroepsprofiel en opleidingprofiel dat is vastgesteld in samenspraak met het beroepenveld, de studenten en vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld. Via deze beroepenveldcommissie, vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld en de lector zijn er contacten met buitenlandse vakgenoten. Het auditteam beoordeelt dit facet als goed. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 10

17 Facet 1.2. Niveau Master Criterium Het facet Niveau Master is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Master? Bevindingen Het auditteam heeft de eindkwalificaties van de opleiding geanalyseerd om te bepalen of deze kwalificaties beantwoorden aan het niveau Master zoals weergegeven in de zogeheten Dublin Descriptoren. In de Dublin Descriptoren worden de onderstaande vijf dimensies onderscheiden, bij elk waarvan hieronder een beschrijving wordt gegeven in relatie tot de respectieve eindkwalificaties. De dimensies van de Dublin Descriptoren Kennis en Inzicht: De student heeft aantoonbare kennis en inzicht die het niveau van de bachelor overtreffen en verdiepen. De literatuur die in deze Master opleiding wordt gebruikt is grotendeels Engelstalig. Daarnaast werkt de opleiding met recente artikelen uit internationale wetenschappelijke top tijdschriften. De tekstboeken die worden gebruikt zijn grotendeels dezelfde die op universiteiten worden gebruikt. De opleiding heeft niet de ruime internationale setting, die een wetenschappelijke Master kenmerkt. Studenten komen wel in aanraking met andere culturen en leren de verschillen daartussen begrijpen en incorporeren in hun handelen. In alle modulen wordt het niveau van het bachelor onderwijs overschreden. Van studenten wordt een actievere beheersing van de behandelde theorieën gevraagd in opdrachten en tijdens discussies. Hen wordt gevraagd het bestudeerde toe te passen in de eigen werksituatie en zo originele bijdragen te leveren op grond van het geleerde. In de eindscriptie wordt toegepast onderzoek verlangd. Toepassen Kennis en Inzicht: Het programma vraagt van studenten dat zij domeinen betreden, die in de reguliere bachelor opleiding P&O hooguit worden aangeraakt. Voorts wordt van hen gevraagd de inzichten uit de verschillende modulen in combinatie toe te passen. Als voorbeeld wordt bij de modulen Strategisch Management en Strategisch HRM eerst van studenten gevraagd een analyse te maken van de strategische positie van het eigen bedrijf, waarna in de opvolgende module wordt gevraagd de consequenties daarvan voor de rol en positie van de eigen afdeling uit te werken. In de module Interne Organisatie worden daaraan inzichten uit de organisatiekunde toegevoegd, waardoor het multidisciplinaire karakter van de opleiding duidelijk wordt. Zo bouwt de student in het eerste jaar de gewenste multidisciplinaire benadering op en in het tweede jaar uit. Oordeelsvorming: Het programma biedt studenten de mogelijkheid om zelf op de juiste manier informatie te verzamelen, deze data te wegen en de eventuele beperkingen ervan te doorzien, zodat de oordeelsvorming wordt gestimuleerd. In bijeenkomsten onderling en met docentexperts (doorgaans zijn verscheidene docenten bij de sessies aanwezig) wordt gediscussieerd over de door studenten zelf ingebrachte casuïstiek. Naast vakinhoudelijke argumenten worden daarbij frequent ook ideeën en overwegingen uitgesproken en getoetst, die ethische en sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheden raken. Dit gebeurt temeer, daar de studentpopulatie zelf gemengd is. Communicatie: Studenten wordt gevraagd zowel schriftelijk als mondeling te presenteren. Groepsdiscussies en werken in subgroepen maken een integraal onderdeel van de aanpak uit. Vaak worden opdrachten in het eigen bedrijf uitgevoerd en worden de resultaten daar gepresenteerd en gebruikt. Dat betekent dat doorgaans ook naar een breder publiek moet worden gecommuniceerd, omdat het gaat om P&O activiteiten. Aan het eind van de opleiding wordt het presenteren nog eens extra benadrukt in de eindscriptie. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 11

18 Leervaardigheden: In de opleiding wordt aandacht besteed aan het zelfstandig lezen, begrijpen en toepassen van wetenschappelijke literatuur. De afstudeerscriptie vraagt voorts een toegepast wetenschappelijke aanpak, waarbij zowel de literatuurstudie als het empirisch gedeelte met een grote mate van zelfstandigheid wordt uitgevoerd. Beide elementen zorgen ervoor dat studenten van de Master duidelijk in staat zijn zelfstandig verder te studeren. Oordeel: goed Het auditteam heeft de eindkwalificaties bestudeerd in relatie tot de Dublin Descriptoren die gelden voor een professional Master opleiding en is van oordeel dat deze eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Master. Het auditteam beoordeelt daarom dit facet als goed. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 12

19 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Criteria Het facet Oriëntatie HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Zijn de eindkwalificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties? Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij het niveau van een zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in het relevante beroepenveld, dan wel bij het niveau van het functioneren in een multidisciplinaire omgeving, waarvoor de betreffende opleiding vereist of dienstig is? Bevindingen Oriëntatie HBO kent twee dimensies. Hoger onderwijs enerzijds, beroepsonderwijs anderzijds Hoger Onderwijs Uit een analyse van de eindkwalificaties blijkt dat deze aansluiten bij de algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Master. Zie facet Beroepsonderwijs Uit de analyse van de structuur van de opleiding blijkt dat de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een professional Masteropleiding in het domein van Master of Business Administration met specialisatie Human Resources Management Voor het overige blijkt de Oriëntatie HBO ook uit het programma van de opleiding. Zie daarvoor de bevindingen onder facet 2.1. Oordeel: goed Het auditteam is op basis van zijn bevindingen van oordeel dat de eindkwalificaties mede zijn ontleend aan de in samenspraak met het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en competenties en dat de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij het niveau van een zelfstandig en leidinggevend beroepsbeoefenaar in het beroepenveld van HRM, die kan functioneren in een multidisciplinaire en internationale omgeving. Naar oordeel van het auditteam is sprake van onderwijs op professional Masterniveau, dat door de verbinding met de UT en doorstroomvariant naar die universiteit wetenschappelijke accenten heeft en het bachelorniveau duidelijk overstijgt. Het auditteam beoordeelt daarom dit facet als goed. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 13

20 SAMENVATTEND OORDEEL DOELSTELLINGEN OPLEIDING : VOLDOENDE Het auditteam komt tot het oordeel dat het Onderwerp Doelstellingen Opleiding voldoende is op basis van de navolgende overwegingen: 1. Het auditteam heeft kunnen vaststellen dat de eindkwalificaties van de opleiding zijn afgeleid van een beroepsprofiel en opleidingprofiel dat is vastgesteld in nauwe samenspraak met het (buitenlandse) beroepenveld, de studenten en vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld. Het auditteam beoordeelt daarom dit facet als goed. 2. Het auditteam heeft de eindkwalificaties bestudeerd in relatie tot de Dublin Descriptoren die gelden voor een professional Master opleiding en is van oordeel dat deze eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Master. Het auditteam beoordeelt daarom dit facet als goed 3. Het auditteam is op basis van zijn bevindingen van oordeel dat de eindkwalificaties aansluiten bij het niveau van een zelfstandig en leidinggevend beroepsbeoefenaar in het beroepenveld van HRM, die kan functioneren in een multidisciplinaire en internationale omgeving. Naar oordeel van het auditteam is sprake van hoger onderwijs op professional Masterniveau, dat mede door de verbinding met de UT en doorstroomvariant naar die universiteit wetenschappelijke accenten heeft en het bachelorniveau duidelijk overstijgt. Het auditteam beoordeelt daarom dit facet als goed. Extra aantekening: goed Conform de Beslisregels Accreditatie zoals vastgelegd in het NVAO-Accreditatiekader, kan een onderwerp niet hoger scoren dan voldoende. Het auditteam beoordeelt evenwel alle facetten van het onderwerp Doelstellingen als goed, wat een kwalificatie goed voor dit onderwerp rechtvaardigt. Dit is reden voor het auditteam om de kwalificatie goed als extra aantekening aan zijn oordeel toe te voegen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 14

21 Onderwerp 2: Programma Dit onderwerp kent acht facetten: 1.eisen hbo; 2. relatie tussen doelstellingen en inhoud; 3. samenhang programma; 4. studielast; 5. instroom; 6. duur; 7. afstemming tussen vormgeving en inhoud; 8. beoordeling en toetsing. Facet 2.1. Eisen HBO Criteria Het facet Eisen HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Vindt kennisontwikkeling van studenten plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek? Heeft het programma aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline? Waarborgt het programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft het aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk? Bevindingen Het auditteam heeft kennisgenomen van de door de opleiding voorgeschreven en facultatief gestelde internationale literatuur. De opleiding is qua literatuur en thematiek up-to-date. Het docentencorps staat daar borg voor, samen met de lector strategisch HRM van Saxion Hogescholen, die de inhoudelijke kwaliteit en de samenhang in het programma bewaakt. De docenten die optreden in deze opleiding zijn allemaal expert op hun vakgebied, zijn zowel nationaal als internationaal met relevante netwerken verbonden en allen nog actief als adviseur, docent en/of onderzoeker. Van een aantal docenten is de praktijkervaring op het terrein van HRM beperkt (zie hiervoor verder facet 3.1), maar het auditteam treft een goede mix aan van docenten met een stevige wetenschappelijke basis en docenten met zware praktijkgerichte ervaring. De Master wordt inhoudelijk gesteund en bewaakt vanuit het lectoraat strategisch HRM van de Academie Mens en Arbeid. De lector strategisch HRM is tevens hoofddocent HRM aan de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente. In alle modulen wordt geëist dat studenten theorieën en modellen die zijn bestudeerd praktisch toepassen op door hen zelf aangedragen actuele en relevante casuïstiek, doorgaans uit de eigen werkkring. In de modulen Organisatie Verandering en Professioneel Adviseren wordt extra aandacht besteed aan veranderingmodellen en de vaardigheden die van belang zijn bij het doorvoeren van veranderingen en aan coachingsvaardigheden. Doordat in vrijwel alle modulen studenten gevraagd wordt opdrachten uit te voeren in hun eigen bedrijf, gerelateerd aan hun functie, is de verbinding van theoretische inzichten met praktische problematiek gegarandeerd. In verschillende modulen treden bovendien gastdocenten op die werkzaam zijn in de praktijk. Hen wordt nadrukkelijk gevraagd een praktijk gerelateerde voordracht te houden en studenten uit te dagen daarop vanuit de geleerde theorieën te reflecteren. De organisaties waar studenten werken, zullen in de toekomst nog sterker worden betrokken bij het uit te voeren onderzoek. In het gesprek met studenten geven zij aan dat het niveau van de opdrachten hen doet uitstijgen boven het bachelor niveau en een appèl doet op integraal en multidisciplinair denken. Voorst wordt hen het toepassen van modellen geleerd en getraind, wat zijn uitwerking heeft in hun beroepspraktijk. De studenten zijn positief over de praktijkrelevantie van de inhoud van de opleiding. Het auditteam heeft kunnen vaststellen dat bij de laatste curriculumwijziging weliswaar de module Methoden & Technieken inhoudelijk is verzwaard, maar dat de doorlopende onderzoekslijn nog niet is uitontwikkeld. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 15

22 In de gesprekken is gebleken dat studenten weinig oefenen met onderzoek. Dit heeft tot gevolg dat het afstudeerproject, dat bestaat uit onderzoek, als relatief zwaar wordt ervaren. Het auditteam onderschrijft het voornemen van de opleiding om in het programma de doorlopende onderzoekslijn verder te ontwikkelen. Oordeel: voldoende Het auditteam heeft kunnen vaststellen dat kennisontwikkeling van studenten plaatsvindt via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en toegepast onderzoek, dat het programma aantoonbare verbanden heeft met actuele ontwikkelingen in het vakgebied en dat het programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden in voldoende mate waarborgt en het aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk heeft. Het auditteam ziet dat de opleiding onderkent dat onderzoek door studenten als relatief zwaar wordt ervaren en al maatregelen heeft genomen en zal nemen. Het auditteam beveelt aan om de doorlopende onderzoekslijn sterker in het programma te verweven, opdat het uitvoeren van toegepast onderzoek tijdens de afstudeerperiode gemakkelijker wordt voor de studenten. Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 16

23 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma Criteria Het facet Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Is het programma een adequate concretisering van de eindkwalificaties qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen? Zijn de eindkwalificaties adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma? Biedt de inhoud van het programma studenten de mogelijkheid de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken? Bevindingen De professional Masteropleiding richt zich op het aanbrengen van een academisch denk- en werkniveau, het aanzienlijk verbreden en verdiepen van de beschikbare domeinkennis en inzicht en het vertalen van de geboden kennis en inzicht in praktische handelingsmogelijkheden. Het doel van de opleiding is uitgewerkt in competenties. Zie hiervoor hst 1, Om deze eindkwalificaties te bereiken worden het eerste jaar zes en het tweede jaar drie onderdelen aangeboden. Deze zijn opgesomd in hst 1, De opleiding wordt afgesloten met een professional Masterthesis. Deze is gericht op het gestructureerd en systematisch onderzoeken van een praktisch HR probleem in een bedrijfscontext, wat uitmondt in een onderbouwd advies en uitgewerkt implementatievoorstel. Elke module is voorzien van een studiewijzer waarin de concrete leerdoelen zijn verwoord. De leerdoelen zijn direct ontleend aan het competentieprofiel van de opleiding. De inhoud van de modulen sluit aan bij de vastgestelde leerdoelen. Het programma staat er borg voor dat studenten zowel de strategische positie van het bedrijf als de strategische bijdrage van HRM kunnen doorzien. De student dient elke module met een voldoende af te sluiten en behaalt daarmee de vereiste leerdoelen. De student bereikt de vereiste competenties door het behalen van alle modulen van de Masteropleiding. Tijdens de audit is duidelijk geworden dat de opleiding voortdurend in ontwikkeling is. Ten opzichte van het programma van het cohort 2005 zijn voor het cohort 2007 veranderingen doorgevoerd, onder meer rond het thema Internationalisering, Professioneel adviseren en het onderdeel organisatiestructuren in de module Interne Organisatie. De opleiding ziet dat zij nog lang niet is uitontwikkeld en dat in het programma van de volgende cohorten opnieuw accenten zullen worden verlegd. De opleiding is bezig met het opstellen van een competentiematrix, waarmee de verbinding tussen de competenties en alle modulen inzichtelijk wordt gemaakt. Oordeel: voldoende Het auditteam heeft het programma van de opleiding bestudeerd en is tot de slotsom gekomen dat dit een adequate concretisering is van de gestelde eindkwalificaties op het niveau van professional Master, dat deze eindkwalificaties in voldoende mate zijn vertaald in leerdoelen per module en dat het programma de studenten de mogelijkheid biedt om de eindkwalificaties te bereiken. Het auditteam heeft gezien dat de opleiding bezig is met het opstellen van een competentiematrix, waardoor de verbinding tussen de modulen en de beoogde competenties inzichtelijk wordt gemaakt. Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 17

24 Facet 2.3. Samenhang Programma Criterium Het facet Samenhang Programma is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Is het studieprogramma inhoudelijk samenhangend? Bevindingen Het eerste studiejaar is een verbredend basisprogramma aangevuld met methoden en technieken van onderzoek en veranderkundige kennis. Het tweede studiejaar van de Master opleiding MHR is verdiepend via aandacht voor het specialisme E-HRM en de keuzemodulen Loopbaanbeleid, of Arbeid, Verzuim & Reintegratie of internationaal HRM. Dit jaar is verdiepend op vaardigheden in de module Professioneel Adviseren en in het afstuderen. De inhoudelijke samenhang wordt aangebracht door vanuit verschillende disciplines in een organisatie te komen tot een integrale benadering. Vanuit Strategisch Management komt de student tot Strategisch HRM. Vervolgens komen de Interne Organisatie en Organisatieverandering aan bod. Interne organisatie stelt studenten beter in staat de organisatiewijze te analyseren en op adequaatheid te beoordelen in het licht van de geformuleerde doelen. Organisatieverandering geeft de student het gereedschap in handen om bij complexere veranderingsprocessen goed te analyseren wat er veranderd moet worden en hoe dat zou kunnen. Er is sprake van een evenwichtige aandacht voor het vergroten van de vakinhoudelijke kennis op de genoemde domeinen, het vergroten van beroepsvaardigheden en het vergroten van essentiële cognitieve vaardigheden zoals het kunnen problematiseren, analyseren en reflecteren. Dat blijkt uit de indelingen van de verschillende modules en de opdrachten die daarin moeten worden uitgewerkt door studenten. Samenhang in het studieprogramma zit ook in de directe koppeling theorie-praktijk. In elke module wordt theorie toegepast in de eigen beroepspraktijk en worden praktische opdrachten gemaakt en gepresenteerd voor de studentengroep. De studenten herkennen duidelijk de opbouw van het programma. Het auditteam merkt op dat het afstudeeronderzoek voor veel studenten een relatief zwaar onderdeel van de studie is. Door het meer gespreid aanbieden van het vak Methoden en Technieken en door kleine onderzoeken in het eigen bedrijf traint de student het formuleren van een probleemstelling en de keuze van onderzoeksmodel en instrument. De kleine onderzoeken, die de student verricht gedurende de studie hebben echter niet altijd een onderzoeksmatig karakter. De opleiding geeft zelf aan dat de doorlopende onderzoekslijn nog sterker organisatorisch in het programma tot uitdrukking moet worden gebracht. Het auditteam kan zich voorstellen dat vertrekkend vanuit de competenties, nog meer integratie tussen de modulen tot stand kan worden gebracht door bijvoorbeeld een gezamenlijke casus te behandelen die in de opvolgende modulen terug komt. Oordeel: voldoende Het auditteam heeft de inhoudelijke samenhang van het studieprogramma bestudeerd en beoordeelt deze als voldoende ontwikkeld. Het auditteam ziet dat de opleiding veel aandacht besteedt aan het voortdurend actualiseren van het programma en het afstemmen van de samenhang. Het auditteam adviseert de opleiding om verder vorm te geven aan een doorlopende onderzoekslijn en verdere integratie van kennis en vaardigheden tussen de modulen. Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 18

25 Facet 2.4. Studielast Criterium Het facet Studielast is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Is het programma studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren, zoveel mogelijk worden weggenomen? Bevindingen Het totale studieprogramma bestaat uit 60 EC s en de studielast bedraagt 20 studiebelastinguren (sbu s) per week, inclusief de lesdagen. De studenten hebben één lesdag in de twee weken. In het intakegesprek wordt duidelijk op deze studielast gewezen. Het eerste studiejaar bestaat uit zes modulen van elk 5 EC s. Het tweede studiejaar bestaat uit drie modulen van elk 5 EC s en de Professional Masterthesis van 15 EC s. Studenten ervaren de studielast als zwaar. Deze zwaarte komt primair omdat de studenten (meestal voltijd) werken. Ook zijn de werkvormen (individueel bestuderen van literatuur vaak in combinatie met een concrete bedrijfsopdracht, tijdens lessen theorie en opdrachten presenteren aan studenten) arbeidsintensief. Toch blijkt in het gesprek met studenten en uit mondelinge en schriftelijke evaluaties per module dat het programma onder normale omstandigheden volgens hen goed te doen is. Het afstuderen en het doen van onderzoek in het tweede studiejaar is een grote belasting, naast een (vaak) voltijd baan. De overstap naar het afstudeeronderzoek blijkt voor veel studenten een grote drempel. Zoals in facet 2.3 al is vermeld heeft de opleiding dit onderkend en inmiddels de inhoud van het vak Methoden & Technieken verzwaard, met het oogmerk hen beter voor te bereiden op het uitvoeren van het onderzoek in de afstudeerfase. De studenten zijn zeer te spreken over de 1-op-1 contacten met hun docenten. Bij bijzondere omstandigheden is de opleiding door de kleinschaligheid doorgaans goed in staat flexibel op de behoeften van studenten te reageren. Oordeel: voldoende Het auditteam heeft gezien dat de opleiding serieus aandacht geeft aan de studiebegeleiding en poogt om factoren in het programma, die de studievoortgang belemmeren, weg te nemen, zonder overigens afbreuk te doen aan de inhoud van dit programma. De studenten erkennen dit en zijn hierover positief. De opleiding heeft het versterken van de doorlopende onderzoekslijn als verbeterpunt gesignaleerd en de eerste concrete stappen hiervoor gezet. Het auditteam beveelt aan dit aspect verder te ontwikkelen. Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO master opleiding Managing Human Resources, Hogeschool Saxion 19

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd.

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd. Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Business School Nederland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd CROHO nr. 30100 Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd INHOLLAND Select Studies Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Afdeling Management & Human Resources Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd. Hogeschool ProgreSZ

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd. Hogeschool ProgreSZ Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd Hogeschool ProgreSZ Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd Hogeschool ProgreSZ

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal School of Agriculture & Technology Hogeschool INHOLLAND Delft Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Hogeschool voor Management en Documentaire Informatievoorziening Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Haagse Hogeschool Afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master in Controlling (MiC) deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master in Controlling (MiC) deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master in Controlling (MiC) deeltijd HES School of Economics and Business Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Saxion Hogescholen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Saxion Hogescholen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Saxion Hogescholen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd CROHO nr.34479 Saxion Hogescholen Hobéon Certificering

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Fiscale Economie voltijd Saxion Hogescholen Enschede en Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogescholen, locatie Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport ten behoeve van de aanwijzingsprocedure van Actuarieel Instituut

Adviesrapport ten behoeve van de aanwijzingsprocedure van Actuarieel Instituut Adviesrapport ten behoeve van de aanwijzingsprocedure van Actuarieel Instituut Met betrekking tot de HBO bachelor opleiding Actuarieel Analist deeltijd Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd. Design Academy Eindhoven

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd. Design Academy Eindhoven Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd Design Academy Eindhoven Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Bachelor of SPI. SPIDER meets HBO. Inleiding door Esther Hageraats. Bachelor of SPI, 20 nov 2007 1

Bachelor of SPI. SPIDER meets HBO. Inleiding door Esther Hageraats. Bachelor of SPI, 20 nov 2007 1 Bachelor of SPI SPIDER meets HBO Inleiding door Esther Hageraats Bachelor of SPI, 20 nov 2007 1 Saxion Hogescholen Vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn 18000 studenten, 1800 medewerkers waarvan

Nadere informatie

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemie,Chemische Technologie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, voltijd Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel en Arbeid P&A Voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel en Arbeid P&A Voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel en Arbeid P&A Voltijd en deeltijd Hogeschool van Utrecht Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen Rapport ten behoeve van Accreditatie

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd Saxion Hogeschool Deventer Commerciële Economie voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd CROHO nr. 34275 Haagse

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Biotechnologie voltijd. Hogeschool INHOLLAND - Delft

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Biotechnologie voltijd. Hogeschool INHOLLAND - Delft Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Biotechnologie voltijd Hogeschool INHOLLAND - Delft Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Biotechnologie voltijd CROHO nr. 34331 Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd. Saxion Hogescholen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd. Saxion Hogescholen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd Saxion Hogescholen Adviesrapport ten behoeve van Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO Master opleiding Danstherapie deeltijd. Codarts Hogeschool voor de Kunsten/ Rotterdamse Dansacademie

Adviesrapport Accreditatie HBO Master opleiding Danstherapie deeltijd. Codarts Hogeschool voor de Kunsten/ Rotterdamse Dansacademie Adviesrapport Accreditatie HBO Master opleiding Danstherapie deeltijd Codarts Hogeschool voor de Kunsten/ Rotterdamse Dansacademie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd CROHO

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie