Het Ingenieursblad. Rekruteringsdossier ERVAREN INGENIEURS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Ingenieursblad. Rekruteringsdossier ERVAREN INGENIEURS!"

Transcriptie

1 Het Ingenieursblad Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging Ingenieurshuis, Desguinlei 214, B-2018 Antwerpen Afgiftekantoor Gent X Erkenningsnummer P Toelating gesloten verpakking nr. 3/176 BELGIË-BELGIQUE P.B. GENT X B 727 Medische technologie Nr. 5, mei 2008 Lichaamseigen eiwitten als nieuwe therapie Geluidsdiagnose van mechanische kunsthartkleppen Samenwonen met je arts Actieve veiligheid door Audi dynamic steering Rekruteringsdossier ERVAREN INGENIEURS!

2 We d be even stronger with you. And vice versa. They say great minds think alike. So imagine the power of people around the world all thinking together. In over 120 countries, Bekaert devotes our combined brainpower to solving huge challenges in advanced metal transformation and advanced materials and coatings. Because, like everything we do, we believe that innovation is something that s done better together. But just because you re part of a big team doesn t mean you can t also achieve some incredible things of your own. We are quick to give talented people responsibility, and you ll soon find yourself leaving your personal mark on your work. And of course, as a leading multinational with annual sales of over 3 billion, your performance will be well rewarded. So if your engineering, physics or chemistry studies have inspired you to devote your career to ideas that can change thousands of lives around the world, we know somewhere where your drive and individuality will fit right in. Don t you think we re better together? Segment Manager Building Products Zwevegem If you re looking for a real opportunity to grow a segment internationally, our team could use your market knowledge and ability to build key relationships. The ideal candidate will have a Master s degree in civil engineering, and several years experience in developing new markets. Global Spare Parts Manager Ingelmunster You develop a strong customer relationship and you coordinate, train and coach the spare parts team worldwide to improve customer satisfaction. You have a Master s degree and 5 years experience in a technical/commercial environment. Experience in spare parts business or after sales services is an asset. Interested? Go to and apply online or call Mechanical Lab Manager Deerlijk You are responsible for the organization and supervision of the Mechanical Lab, which employs about 20 people, in terms of resources (people, competencies and equipment), way of working and results (safety, quality, operational excellence). You will closely cooperate with your colleagues of the research and development center in China. You have a Masters degree or a PhD in Mechanical Engineering, preferably with knowledge of material science.

3 VOORWOORD Nieuwe kansen De omgeving waarin de K VIV functioneert, verandert grondig. De schoolverenigingen krijgen nieuwe uitdagingen vanuit de universiteiten en faculteiten. De onderwijshervorming verandert het landschap van de opleidingen en daardoor ook het profiel van onze nieuwe kandidaat-leden. We moeten al die omwentelingen aangrijpen als nieuwe kansen... Kansen om de K VIV een nieuw gezicht te geven. We moeten onze identiteit versterken in het vooruitzicht van toekomstige samenwerking met andere groepen en organisaties. Tijdens de voorbije maanden is er door een ruime groep vrijwilligers intensief gewerkt om een nieuw masterplan vorm te geven. U heeft in de laatste edities van Het Ingenieursblad kunnen lezen over deze acties. Op de Algemene Vergadering van 29 mei wordt dit een belangrijk agendapunt. Een aantal veranderingen zijn ondertussen al organisch aan het groeien : Het sterker opnemen van onze maatschappelijke rol, het promoten van ingenieursopleiding, het aanbieden van vernieuwende netwerk-opportuniteiten, etc.. De jaarthema s vormen jaar na jaar een groeiend succes. Er worden aantrekkelijke evenementen opgezet die honderden leden samenbrengen. De werf van het windmolenpark in Oostende, een VIP bezoek aan het autosalon, een pianorecital in het concertgebouw van Brugge, enz... Dit zijn maar enkele recente voorbeelden. Welke vereniging kan zo n netwerking platform gratis aan zijn leden bieden? De K VIV organiseert bouwwerf-bezoeken voor leerlingen van de zesde klas van basisscholen. En we ondertekenen eerstdaags een contract met de Vlaamse regering om het ingenieursberoep te gaan promoten in het zesde leerjaar van het middelbaar onderwijs, een omvangrijk engagement waar een voltijds medewerker in de K VIV staf drie jaar voltijds zal aan werken. Het succes van deze evenementen versterkt het beeld van de K VIV naar de buitenwereld en maakt weer andere bedrijven en organisaties geïnteresseerd om met ons samen te werken. Een sneeuwbaleffect dus...! Het succes van onze evenementen versterkt het beeld van de K VIV en maakt weer andere bedrijven en organisaties geïnteresseerd. Deze nieuwe dynamiek werkt ook motiverend voor de vele honderden leden-vrijwilligers. De werking van de Ingenieursvereniging kan niet zonder hen! Elk met zijn eigen sterktes, interesses en passies. Het is als een schaakspel waar ook elk schaakstuk zijn eigen sterktes heeft en op het juiste moment moet ingezet worden om te bouwen aan de toekomst. En in het schaken geldt ook : de aanval is de beste verdediging! We mogen ons niet krampachtig aan het verleden vastklampen, maar moeten integendeel de wijzigende condities rondom ons gebruiken om nieuwe successen op te bouwen. Dit is een oproep aan iedereen die van dicht of van verre bij K VIV betrokken is. ir. Peter Erauw Secretaris-Generaal K VIV 5/2008 Het Ingenieursblad 1

4 Wees baas over je eigen leven. Flexibel contract Contract op projectbasis Vast contract Je wil je talenten als ingenieur of technisch specialist (in elektriciteit, elektromechanica,...) beter ontplooien in al even diverse sectoren zoals chemie, bouw, voeding, textiel, grafische of automobiele industrie of nog een andere sector? Wil je routine in je carrière, wel uitgekozen projecten of heb je eerder een zelfstandig profiel? Manpower Professional biedt je een ongekende flexibiliteit. Dankzij hun feilloze marktkennis selecteren onze business consultants die job waarin je jezelf kan ontplooien en tegelijk ook het evenwicht terugvindt tussen je werk en je privéleven. Professional VU : Manpower Belgium NV, P. Lacroix, Louizalaan 523, B-1050 Brussel ı BE VG 361/BUOP_B-AA05.040_W.RS.009

5 Het Ingenieursblad INHOUD Het Ingenieursblad is het maandblad van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging - K VIV, de enige overkoepelende beroepsvereniging voor burgerlijk en bio-ingenieurs in Vlaanderen. De K VIV vzw werd opgericht in 1928 en telt individuele leden. J A A R G A N G 77, N R. 5, M E I 2008 Zetel en algemeen secretariaat K VIV, Ingenieurshuis, Desguinlei 214, B-2018 Antwerpen tel.: (algemeen), fax: website: Vaste redactie Karolien VAN WIELE, projectcoördinator publicaties Luce CALLENS, secretariaat tel. rechtstreeks: , fax: website: Verantwoordelijke uitgever Roger MEULEMANS algemeen directeur a.i., hoofdredacteur Redactieraad Voorzitter: prof. dr. ir. Jos Vander Sloten Leden: dr. ir. Jean-Marie Aerts, ir. Roger Meulemans, ir. Philippe Delforge, ir. Johan Goossens, ir. Clement Noë, dr. ir. Peter Schelkens, dr. ir. Jan Schrooten, ir. Werner Vancayseele, prof. dr. ir. Erick Vandamme, dr. ir. Leo Van de Loock, prof. dr. ir. Rik Van de Walle, Karolien Van Wiele, prof. dr. ir. Herman Van Langenhove, ir. Guido Wouters Columnisten ir. Carmen Cordier, prof. dr. ir. Bart De Moor, ir. Joachim Coens, prof. dr. ir. Willy Verstraete Reclameregie DECOM NV Stationsstraat 108, 2800 Mechelen tel.: , fax: website: Abonnementen Leden van K VIV en het Technologisch Instituut-K VIV ontvangen Het Ingenieursblad uit hoofde van hun lidmaatschap. Voor niet-leden kost een jaarabonnement 56 (binnenland) en 80 (buitenland) voor Studentenabonnement 14 (academiejaar september t/m juni) (studentenlidkaart voorleggen). Abonnementen schriftelijk aan te vragen bij de K VIV, Dienst Publicaties (zie adres hierboven). controle verdeling aangesloten leden 2006 Oplage en verspreiding Het Ingenieursblad verschijnt 9 maal per jaar, maandelijks behalve in juli, augustus en december. Het wordt gratis verstuurd aan de K VIV- Leden, alsook aan honderden bedrijven, instellingen, overheden en andere externe abonnees. Gemiddelde oplage: ex. (CIM gecontroleerd) Prepress en druk DECOM NV Stationsstraat 108, 2800 Mechelen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, internet of welke ander vorm dan ok zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikels en de column berust bij de auteurs Medische technologie Lichaamseigen eiwitten 18 ir. J. Vandecasteele Geluidsdiagnose van mechanische kunsthartkleppen 28 ir. K. Defever en ir. N. Famaey Samenwonen met je arts 39 ir. E. Parton en ir. B. Gyselinckx Rekruteringsdossier Ervaren ingenieurs Carrièreplanning voor de ingenieur 42 ir. L. Bongaerts Vrouw & ingenieur: Op weg naar de top? 47 K. Verheecke Consultancy opdrachten voor de senior-ingenieur 51 ir. L. Kennis Actieve veiligheid door Audi dynamic steering 54 ir. M. Lannoij, ir. J. Schuller, ir. M. Sagefka, ir. W. Dick, ir. R. Schwartz, ir. M. Meys K VIV-Direct Jaarlijkse Algemene Vergadering van K VIV 70 Actief 71 Agenda Geledingen K VIV 80 Agenda TI 81 Column Carmen Cordier: Derde industriële revolutie 84 Jan Lagast: Wint u graag van of met collega s? 67 Rubrieken Actueel 4 Scoop 10 Mozaïek 12 Ir.-aanbod 68 Agenda extern 83 Adverteerders 79 Surf ook eens naar Met dank aan onze hoofdsponsors 5/2008 Het Ingenieursblad 3

6 ACTUEEL Agfa-Gevaert Agfa-Gevaert en VITO bundelen krachten voor productie van waterstof Combineer Agfa-Gevaert s ervaring met het coaten van films met VITO s kennis van membraantechnologie en je krijgt als resultaat een membraan met tot nu toe onvoorstelbare mogelijkheden. Een eerste toepassing is elektrolyse, een proces dat wordt gebruikt voor de productie van waterstof. Maar dit is slechts het begin van een rist toekomstige toepassingen. Of beter gezegd: toepassingen van de toekomst! Nieuw procedé voor waterstofproductie Waterstof wordt al jaren beschouwd als een potentiële energiedrager en als een opslag-medium voor energie. Deze zogenaamde waterstofeconomie komt een stuk dichterbij onder invloed van de stijgende prijzen voor aardgas, en de nood om duurzame energie op te slaan op de plaatsen waar deze wordt opgewekt en niet (meteen) wordt verbruikt. Vandaag wordt waterstofgas reeds op grote schaal industrieel toegepast in de elektriciteitsproductie, in de voedingsindustrie en in de metaalnijverheid. Klassiek wordt waterstofgas geproduceerd uit aardolieproducten. Elektrolyse van water met waterstof- en zuurstof-gas als eindproducten is een alternatieve, schone en duurzame technologie, die waterstof van een hogere zuiverheid oplevert. De relatief hoge energiebehoefte (en dus de hoge kost) van dit elektrolyseproces belemmerde tot nu toe de doorbraak van deze technologie voor de grootschalige productie van waterstof. Zirfon Perl, separator met toekomst VITO en Agfa-Gevaert hebben het afgelopen jaar samen een nieuw elektrolysemembraan (separator) ontwikkeld en productierijp gemaakt. Deze separator is uiterst geschikt voor het elektrolyseproces bij de productie van waterstofgas. Het membraan, dat de naam Zirfon Perl kreeg, is sterker en energie-efficiënter dan de momenteel op de markt beschikbare alternatieven. Een bijkomend maar niet onbelangrijk voordeel is dat het membraan asbestvrij is. Het gebruik van de Zirfon Perl separatormembranen leidt tot een verbetering van het elektrolytische productieproces van waterstofgas. Dit proces wordt nog aantrekkelijker door de stijgende petroleum- en energieprijzen. Helemaal interessant wordt het wanneer de benodigde stroom voor het elektrolyseproces uit hernieuwbare bronnen wordt betrokken. Qua duurzaamheid kunnen petroleumderivaten hier niet tegenop. Strategische samenwerking Agfa-Gevaert en VITO De Zirfon Perl separatormembranen zijn het eerste resultaat van een brede strategische samenwerking tussen Agfa-Gevaert en VITO. De samenwerking speelt ten volle de complementariteit uit van enerzijds de jarenlange ervaring die Agfa- Gevaert heeft op het vlak van industriële coatingprocessen en productontwikkeling, en anderzijds van de uitgebreide kennis van VITO op het vlak van polymeermembranen en hun verschillende toepassingen. De partners zullen in de toekomst verder samenwerken om deze ontwikkelingen ook te richten naar andere groeimarkten. Naast de toepassingen voor waterstofproductie, zullen ook membranen voor waterzuivering (bioreactoren), bio-ethanolproductie, en andere toepassingen worden ontwikkeld. VITO (Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek) is een Europees, onafhankelijk onderzoeks- en adviescentrum, dat duurzame technologieën ontwikkelt op het vlak van energie, leefmilieu, materialen en aardobservatie. VITO levert intelligente en kwalitatieve oplossingen, waar grote en kleine bedrijven concurrentieel voordeel uit halen, en objectief onderzoek, studies en adviezen, die industrie en overheden in staat stellen hun toekomstbeleid te bepalen. De Agfa-Gevaert Groep is actief in de imaging- en informatietechnologie. Agfa ontwikkelt, produceert en verkoopt analoge en digitale systemen voor de drukindustrie (Agfa Graphics), de zorgsector (Agfa HealthCare) en specifieke industriële toepassingen (Agfa Materials). Meer info: VITO NV: Gert De Vos, Projectverantwoordelijke Business & marktstrategie, , Agfa-Gevaert: Jo Vander Aa, New Business Marketing & Application, Agfa Materials, , 4 Het Ingenieursblad 5/2008

7 Simplicity is making technology easy to use Als wereldwijd marktleider op het gebied van verlichting stimuleert Philips de overschakeling naar energiezuinige oplossingen. In totaal 19 procent van alle elektriciteit wereldwijd wordt verbruikt door verlichting. De toepassing van energiezuinige verlichting kan daardoor het energieverbruik, en daarmee de schadelijke CO 2 -uitstoot, over de hele wereld aanzienlijk verlagen. Philips Lighting in Turnhout is de nummer 1 in verlichtingstechnologie en productie van hogedrukgasontladingslampen. Verlichting van wegen, gebouwen, winkels en sportvelden wordt alvast jouw speelterrein. Denk maar aan Living Colors-sfeerverlichting en xenon autokoplampen. Of misschien ben je meer gebeten door digitale projectietoepassingen zoals beamers, video en projectietelevisie? Philips Turnhout zoekt (m/v): Elektrisch Hoofdconstructeur (ref ) In onze fabrieken te Turnhout lopen continu meerdere automatiseringsprojecten onder leiding van onze projectteams. Als elektrisch hoofdconstructeur maak je deel uit van zulke projectteams en ben je eindverantwoordelijke voor het tot stand brengen van het besturingsgedeelte van een of meerdere machines. Dit betekent dat je in eerste instantie het concept voor een machine bedenkt. De implementatie doe je eventueel (deels) zelf of laat je uitvoeren door resources en/of partners binnen of buiten Philips. Projecten zijn multidisciplinair van aard. Je werkt dus in teams bestaande uit zowel mechanische als procesontwikkelaars. Daarnaast heb je ook vaak contacten met collega's van onderhoud, productie en leveranciers. Sommige projecten spelen zich af binnen een internationale context en vereisen mogelijk het maken van enkele korte reizen per jaar. Projectleider/Black belt (ref ) Gedurende een tweetal jaar waarin je binnen Philips Lighting Turnhout opgeleid wordt tot Black belt krijg je de mogelijkheid om ondergedompeld te worden in onze organisatie. Tijdens deze periode zal je verschillende baanbrekende projecten kunnen leiden van A tot Z en mee je stempel kunnen drukken op het beleid. Projectleiders die zich toeleggen op continue verbeterprojecten, de Green belts, neem je mee onder de arm en coach je bij hun opdrachten. Persoonlijke coaching en een goed opgezet management developmentprogramma zullen je mee door deze opleiding begeleiden. Als Black belt leer je heel wat bij rond Process & Improvement management, Problem Solving en Leadership. Dat stelt je in staat om nadien te kunnen doorgroeien naar andere key-posities binnen het bedrijf. Interesse? Stuur je cv naar of Philips Innovative Applications, Steenweg op Gierle 417, 2300 Turnhout. De beschrijvingen van onze vacatures vind je op

8 Innovation for Sustainable Pr Officiële opening Concertgebouw Brugge 23 april Onze structurele partner van het K VIV Jaarthema 2008 Klimaat schept kansen, VITO, organiseerde van 22 tot 25 april het internationale congres Innovation for Sustainable Production in Brugge. De belangstellenden van het K VIV Jaarthema 2008 werden daarom uitgenodigd om de officiële opening bij te wonen op 23 april in het Concertgebouw in Brugge. VITO organiseerde deze internationale conferentie om de innovatie in duurzame procesmethoden onder de aandacht te brengen. Naast de deelnemers van K VIV waren er ook delegaties van enkele belangrijke Vlaamse bedrijven als Umicore en Janssen Pharmaceutica en federaties als essenscia. De eerste i-sup editie kon rekenen op 510 deelnemers van over de hele wereld. Tekst: ir. Hans Romaen, directeur TI en Toon de Bruyn, projectassistent Foto s: Stefan Dewickere Het internationale karakter van h deelneme Meer dan 600 deelnemers maken hun opwachting in de ontvangsthal voor de openingsavond. Onder de 120 genodigden bevinden zich ook enkele K VIV- en TI-bestuursleden die het voorafgaand diner laten smaken. Een zicht op de goed gevulde concertzaal in het prachtige Brugse Concertgebouw. Van links naar rechts ziet u de deelnemers aan het panelgesprek: Marc Van Sande, Chief Technology Officer van Umicore, Jan Liessens, Vice President Global Environment, Health and Safety van Janssen Pharmaceutica en Kurt Vandenberghe, Deputy Head of Private Office van Europees Commissaris Janez Potoçnik. 12 Het Ingenieursblad 5/2008

9 SCOOP Sterke penetratie en hoge signaal/ruisverhouding nodig Drie antennes volstonden om mobiele tv via DVB-H aan te bieden in de Gentse binnenstad en omliggende wijken. De technische test leverde veel waardevolle informatie op over de technische haalbaarheid van DVB-H in Vlaanderen. De eis voor voldoende signaalsterkte binnenhuis is meestal haalbaar maar ook duur. Bovendien is in sommige omstandigheden een hoge signaal/ruisverhouding noodzakelijk, wat de kostprijs van de infrastructuur nog eens opdrijft. Een extrapolatie leert dat er in elk geval meer dan vijfhonderd antennes nodig zijn om heel Vlaanderen binnenhuis te bedienen. Twee jaar geleden bestond DVB-H alleen nog maar als een specificatie op papier. De haalbaarheid van het systeem, zowel technisch als economisch, moest nog aan de praktijk getoetst worden. Daarom heeft het MADUF-team in Gent een proefopstelling gebouwd, bestaande uit drie antennes op gebouwen in de Keizer Karelstraat, op de Ledegancksite en in de Groendreef. De antennes staan op ongeveer 60 meter hoogte en hebben een effectief zendvermogen (ERP) van 6 kw, 7,5 kw en 2,8 kw. Het gaat om een Single Frequency Network (SFN) op 602 MHz met een bandbreedte van 8 MHz. Performantie meten met praktijktests Het onderzoeksteam deed een hele reeks metingen met behulp van een wagen met externe antenne en spectrum analyser om het signaal van 602 MHz te filteren. De onderzoekers hebben voor elke zender het resulterende elektrische veld gemeten, tot in de uithoeken van Gent. Op die manier bakenden ze de verwachte zone af voor goede ontvangst binnenhuis. Bovendien bepaalden ze het signaalverlies van buiten naar binnen voor honderd referentiegebouwen. Zoals verwacht gaven rijwoningen een groter verlies dan alleenstaande villa s omdat ze minder bestraalde zijden hebben. De technische performantie werd uiteindelijk gemeten met tests in praktijksituaties: stilstaand in een gebouw, wandelend, in de trein en op de bus en in de wagen aan 20, 70 en 120 km/u. Het team voerde die tests uit voor 14 verschillende settings met uiteenlopende modulatieschema s zoals QPSK (een schema dat maximaal ongeveer 10 tv-zenders toelaat op het netwerk) en 16-QAM (10 Mbit/s en geschikt voor ruwweg 30 tv-zenders). Erg gevoelig voor de signaal/ruisverhouding Per setting en scenario noteerden de onderzoekers de ontvangstkwaliteit langs het uitgestippelde traject. Een van de belangrijkste conclusies was dat het systeem bij moeilijke ontvangstomstandigheden erg gevoelig is voor de signaal/ruisverhouding. Bij ontvangst in een snelle wagen of in de trein was de vereiste C/(N+I) groter dan 15 db, een stuk hoger dan de gebruikelijke waarden in de bestaande digitale of analoge transmissies. Op basis van die metingen berekenden de onderzoekers de nodige infrastructuur voor een volledige DVB-H-dekking in Vlaanderen voor goede ontvangst binnenhuis. In de praktijk komen twee alternatieven in aanmerking. De eerste mogelijkheid maakt gebruik van de bestaande infrastructuur van de VRT, dat zijn een reeks grote en middelgrote masten. In dat scenario zouden er 653 antennes moeten geïnstalleerd worden. De tweede mogelijkheid is optimistischer en voorziet het gebruik van nieuwe platforms op hoge gebouwen. In dat geval zouden er toch nog 563 antennes nodig zijn om DVB-H goed te doen werken. van mobiele tv lichtjes verbeterd dankzij de praktijktest, dat is misschien toch veelbelovend. Iets anders dan tv op een klein schermpje De aarzeling is vermoedelijk ook te wijten aan het te schrale aanbod. Potentiele kijkers verwachten iets anders dan traditionele tv op een klein schermpje. Ze verwachten vooral aangepaste presentaties voor de mobiele kijker. Speciaal verknipte soapseries (zogenaamde mobisodes ) of een aangepast en geïndividualiseerd nieuwsaanbod kunnen een antwoord zijn. De marktspelers zullen nog heel creatief moeten zijn om hun mobiele tv-diensten aantrekkelijk te maken, zegt IBBT Program Manager André De Vleeschouwer. Het MADUF-project onderzocht de leefbaarheid van commerciële mobiele tv via DVB-H, maar De Vleeschouwer wijst ook op de bredere context. Digitale technologieën zoals DVB-H kunnen ook maatschappelijke noden dienen, zegt hij, denk maar aan verkeersinformatie of brandweer- en poli- tiewerk. Er ligt een heel spectrum aan beschikbare frequenties open, zeker na het stopzetten van de analoge uitzendingen via zendmasten. De Vleeschouwer: Hier ligt een enorm terrein voor nieuwe toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan een cultuuraanbod dat moeilijker te verzoenen is met een louter commerciële aanpak. Er moet dus ruimte zijn voor maatschappelijke experimenten. ir. Didier Wijnants, Forte De VRT installeerde in Gent drie antennes als testnetwerk voor DVB-H. 5/2008 Het Ingenieursblad 11

10 S COOP DVB-H voor mobiele tv komt aarzelend van de grond Mobiele televisie via Digital Video Broadcasting Handheld (DVB-H) is technisch haalbaar maar of het in Vlaanderen straks ook commerciële realiteit wordt is nog onzeker. Aanbieders zullen hun programma s nog creatief moeten aanpassen om hun diensten aantrekkelijk en relevant te maken. Dat is een van de conclusies van het onderzoeksproject MADUF dat in maart 2008 werd afgerond. Het geïntegreerde project duurde ruim twee jaar en onderzocht technische, juridische en economische aspecten. Het onderzoeksteam bouwde in Gent een testinstallatie en peilde tegelijk naar de interesse voor mobiele televisie bij het grote publiek. MADUF staat voor Maximizing DVB Usage in Flanders en is een onderzoeksproject van IBBT in samenwerking met VRT, Telenet, Belgacom/Proximus, Siemens Nokia Networks, Option en Scientific Atlanta. Doelstelling: de mogelijkheden onderzoeken van Digital Video Broadcasting Handheld (DVB-H) voor het aanbieden van mobiele tv op draagbare zaktoestelletjes. DVB-H is een variant van DVB-T (de standaard voor gewone digitale televisie) en is in verschillende Europese landen aan een prille opmars bezig, vooral in Italië en Finland. IBBT: Innovatie in ICT stimuleren IBBT is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die in opdracht van de Vlaamse overheid innovatie binnen ICT stimuleert. Het IBBT-team biedt bedrijven en organisaties actieve ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling en brengt daarvoor uiteenlopende bedrijven, overheden en non-profit-organisaties samen rond onderzoeksprojecten. Bij elk van die projecten komen zowel technische als niet-technische aspecten aan bod. IBBT brengt meer dan 600 onderzoekers uit verschillende Vlaamse universiteiten en kenniscentra samen. Het geeft de voorkeur aan onderzoek dat inspeelt op actuele maatschappelijke en economische thema s in domeinen zoals ehealth, egovernment, Nieuwe Media, Mobiliteit en Logistiek. Een praktijktest van een scenario: de kaart geeft de technische performantie weer van het Gentse DVB-H-netwerk voor een wagen die 20 km/u rijdt. Fikse investering in hoogkwalitatieve zendapparatuur Om de technische haalbaarheid te testen installeerde de VRT in de Gentse binnenstad drie antennes voor DVB-H. Onder leiding van doctor ir. Wout Joseph (Universiteit Gent) deed het onderzoeksteam metingen en tests om het zendvermogen en de kwaliteit van het signaal te bepalen voor een goede ontvangst binnenhuis. Daaruit bleek onder meer dat de toepassing een zeer goede signaal/ruisverhouding vereist. Bovendien moeten er meer dan vijfhonderd antennes gebouwd worden om een volledige dekking in Vlaanderen te bereiken. Dat betekent alvast een fikse investering in hoogkwalitatieve zendapparatuur. Wout Joseph spreekt van zo n 80 miljoen euro investeringskapitaal, nog een erg voorlopige schatting. Proefpersonen vinden de meerwaarde klein Een hoge investeringskost moet terugverdiend worden. Het onderzoek leert dat de consument maximaal 10 euro per maand wil betalen voor mobiele televisie met een aantrekkelijk aanbod. En hij wil er geen apart toestel voor kopen, het moet kunnen op de gsm, de ipod of de PDA. Doctor Lieven De Marez (Universiteit Gent) schat het marktpotentieel op ongeveer 20 % van de consumentenpopulatie op korte termijn. Dat cijfer is gebaseerd op inschattingen van experts en op enquêtes bij een groot publiek en bij de dertig proefpersonen die het Gentse netwerk getest hebben. De proefpersonen gebruiken de mobiele tv vooral als verstrooiing op dode momenten van de dag, bijvoorbeeld bij het wachten op bus of trein. Maar ze vinden de meerwaarde eerder klein en ze zitten er niet op te wachten. Anderzijds is hun houding ten opzichte 10 Het Ingenieursblad 5/2008

11 Explore the future from pole position Flanders DRIVE, het innovatieplatform voor de Vlaamse voertuigindustrie, gevestigd in Lommel, wil de volgende jaren verder uitgroeien tot een internationaal erkend onderzoeks- en competentiecentrum voor de sector. Hiervoor zullen de overheid en het bedrijfsleven een gezamenlijke inspanning leveren. Flanders DRIVE zal competentie opbouwen in vier focusdomeinen: manufacturing, light weight materials, active safety en clean power trains. Innovatie door samenwerking staat hierbij centraal. Om deze groei en dynamiek verder te versterken, is Flanders DRIVE op zoek, naar m/v: ONDERZOEKSINGENIEURS Active Safety / Systeemintegratie Je voert, in nauwe samenwerking met je collega-onderzoekers, klantgericht onderzoek uit voor de brede applicatie van Vehicle Dynamics in het domein van Active Safety -productontwikkelingen voor voertuigen. Je expertiseopbouw en -toepassing heeft betrekking op alle facetten van specificatie, integratie en implementatie van mechatronische systemen voor en in voertuigen. Je vertaalt de opgebouwde competentie in relevante input voor het kennisbeheersysteem. Je bent doctor of burgerlijk ingenieur in de werktuigkunde of mechatronica (optie voertuigtechnieken) met bij voorkeur enige onderzoekservaring in/voor de industrie. Je beschikt over een stevige theoretische kennis van voertuigdynamica, ervaring met een dspace-omgeving en Matlab/Simulink is een troef. Je hebt een analytisch vermogen en kan zelfstandig en nauwkeurig werken, maar bent ook een dynamische teamplayer. Active Safety / Automotive architecture Je voert klantgericht onderzoek uit voor de brede applicatie van Vehicle Dynamics in het domein van Active Safety-productontwikkelingen voor voertuigen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het systeem- en architectuurdesign van de voertuigapplicaties. Je vertaalt de opgebouwde competentie in relevante input voor het kennisbeheersysteem. Je werkt nauw samen met je collega-onderzoekers en/of de onderzoekers in de industrie. Je bent doctor of burgerlijk ingenieur in de werktuigkunde of mechatronica (optie voertuigtechnieken) en hebt minimaal 2 jaar relevante onderzoekservaring in het gevraagde expertisedomein. Je beschikt over een stevige kennis van voertuigdynamica; ervaring met een dspace-omgeving en Matlab/ Simulink is een troef. Je hebt een analytisch vermogen en kan zelfstandig en nauwkeurig werken. Je bent een dynamische teamplayer. Light Weight Materials / Verbindings en assemblagetechnieken Je voert toepassingsgericht onderzoek uit naar verbindings- en assemblagetechnieken in het domein van Light Weight Materials voor voertuigen. Je draagt je steentje bij tot de wetenschappelijke output en publicatie van de onderzoeksresultaten. Je vertaalt de opgebouwde competentie in relevante input voor het kennisbeheersysteem. Je werkt nauw samen met je collega-onderzoekers binnen Flanders DRIVE én/of de onderzoekers in de industrie die bij de verschillende projecten betrokken zijn. Je bent burgerlijk of industrieel ingenieur en hebt minimaal 5 jaar relevante onderzoekservaring in het gevraagde expertisedomein. Ervaring met innovatieprojecten in/voor de industrie is een must, specifieke ervaring in de voertuigindustrie is een troef. Je bent een doorzetter, weet van aanpakken en je bent flexibel. Je bent een dynamische teamplayer. Voor meer info, surf naar Flanders DRIVE biedt: Je krijgt de gelegenheid om mee gestalte te geven aan een jong, dynamisch bedrijf, waar individuele inbreng sterk gewaardeerd wordt. Je komt terecht in een boeiende sector en krijgt de kans om toonaangevend onderzoek voor de sector uit te voeren en dit in een high-techomgeving. Je ontvangt een competitief salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen. GEDREVEN om de voertuigindustrie een extra injectie te geven? Stuur snel je sollicitatie en cv naar Renilde Craps, Directeur Flanders DRIVE, Oude Diestersebaan 133, 3920 Lommel. Mailen kan naar

Het Ingenieursblad. Rekruteringsdossier ERVAREN INGENIEURS!

Het Ingenieursblad. Rekruteringsdossier ERVAREN INGENIEURS! Het Ingenieursblad Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging Ingenieurshuis, Desguinlei 214, B-2018 Antwerpen www.hetingenieursblad.be Afgiftekantoor Gent X Erkenningsnummer P508727 Toelating

Nadere informatie

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 SOC Maakindustrie & Made Different Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 Agoria: federatie van de technologische industrie 1.700 ondernemingen 10 domeinen Information and Communication

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Antwerpen, 18 maart 2014 - USG Engineering Professionals deed een grootschalig onderzoek bij meer dan 2.500 professionals,

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

KIVI & De Haagse Hogeschool

KIVI & De Haagse Hogeschool KIVI & De Haagse Hogeschool Engineer your career Improve our society Can you imagine a future in a world without engineers? Strategische samenwerking De Haagse Hogeschool en KIVI Programma Introductie

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation Production technology & mechatronics Bedrijfsgroep Industrial Automation 4 Vlaanderen Wallonië Brussel Beleidscellen 14 Business Communities 1700 leden ICT Building Technology Contracting Materials Technology

Nadere informatie

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 Philips en Sociale Innovatie Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 1 Philips (in Nederland) 120.000 medewerkers wereldwijd, 15.000 in Nederland. Health & Well

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner adhesives & sealants Samenwerken met je buitenlandse partner - in het kort Lijmen & Kitten Producent van hoogwaardige lijmen & kitten Professionele & Industriële markten (B2B) Internationale scope /wereldspeler

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam Franchisegever SEARCH & SELECTION DE FRANCHISEGEVER... 1 WAARDEN DIE SEARCH & SELECTION TYPEREN... 1 ETHIEK - EEN HEEL BIJZONDERE WAARDE... 2 SEARCH & SELECTION HISTORIEK... 2 MISSIE I VOOR DE KLANTEN

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 DUURZAAM overheidsgebouw Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 AGENDA : duurzaamheidscriteria 2 Grontmij Belgium NV part of Sweco Interactieve presentatie met twee kernvragen : 1. Wat is

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Van SROI naar ROSI. Hoe innovatie de basis vormt voor Return on Social Investment

Van SROI naar ROSI. Hoe innovatie de basis vormt voor Return on Social Investment Van SROI naar ROSI Hoe innovatie de basis vormt voor Return on Social Investment Welkom Interactieve workshop over perspectief voor mensen Praktijkvoorbeeld hoe anders kijken naar verplichtingen, tot oplossingen

Nadere informatie

In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten

In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten Waarom een coöperatie? Co operative enterprises build a

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Hotsheet september 2013

Hotsheet september 2013 Hotsheet september 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,649,870 Aantal bezoeken 535,112 Unieke bezoekers 348,222 Aantal vacatures 1,380 September

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

KIEN - Event. De E-installateur, de veranderende markt en het belang van institutionele innovatie.

KIEN - Event. De E-installateur, de veranderende markt en het belang van institutionele innovatie. KIEN - Event De E-installateur, de veranderende markt en het belang van institutionele innovatie. Prof. dr. Koen Vandenbempt (Universiteit Antwerpen, België) Gent, 21 juni 2013 1 2 jaar KIEN De veranderende

Nadere informatie

INGENIEURSWETENSCHAPPEN

INGENIEURSWETENSCHAPPEN IN DE FACULTEIT ROLLENINDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Resultaten Werkveld & Studentenbevraging 2015 CONTEXT ROLLING Tijdens de opleiding tot Industrieel Ingenieur kunnen studenten al kiezen uit een

Nadere informatie

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Employer brand what s in a name? Verschillende definities The image of the organization as a great place to work in the minds

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte)

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte) Alle opleidingen/studies (alle niveaus : bachelor, master, master na master, voortgezette opleiding, enz.) die door uw universiteit worden aangeboden, alsook de titels van de lessenreeksen die verband

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Hotsheet juni

Hotsheet juni Hotsheet juni 2014 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,012,616 Aantal bezoeken 381,867 Unieke bezoekers 258,591 Aantal vacatures 1051 Mei in een notendop

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen Presentatie ilab Rogier Laterveer Voorstellen Rogier Laterveer Docent, onderzoeker en architect Kenniscentrum voor Technologie & Innovatie Initiatiefnemer

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS WWW.INNOVERENDONDERNEMEN.BE INNOVEER CREËER ONTWIKKEL POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN Werkervaring, ondernemende en professionele

Nadere informatie

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate, design & create Waarom kiezen voor dit postgraduaat? Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel

Nadere informatie

ROLLING ROLLEN IN DE OPLEIDING INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

ROLLING ROLLEN IN DE OPLEIDING INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN ROLLING ROLLEN IN DE OPLEIDING INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN STUDENTEN EN HUN TOEKOMSTBEELD Industriële Ingenieurswetenschappen STUDENTEN EN HUN TOEKOMSTBEELD Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl Tewerkstelling In 2012e werkten in de sector meer dan 32.500 personen. Dat is 6,7 % van de totale tewerkstelling in de verwerkende industrie en 1,2 % van de totale tewerkstelling in de private sector.

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges CONGRES π Zaterdag 20 november 2010 π Universiteit Antwerpen Stadscampus π Aula

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

PEX Life. Way foreward in Patient Experience. Arjen Huizinga. Voordelen voor patiënten. Persoonlijke begeleiding

PEX Life. Way foreward in Patient Experience. Arjen Huizinga. Voordelen voor patiënten. Persoonlijke begeleiding PEX Life Voordelen voor patiënten Persoonlijke begeleiding Way foreward in Patient Experience Informatie op maat 24/7 een betrouwbare vraagbaak Arjen Huizinga Berichten en stimulering op juist medicatie

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Heat & Flame Experience

Heat & Flame Experience Heat & Flame Experience 7 februari 2012 Kallo PROGRAMMA Programma 12.30u: Ontvangst & welkomstwoord 13.30u: Overzicht van de nieuwe kledingnormen en het fit for use principe 14.35u: Evolutie in de verschillende

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Changes in employment in the pharmaceutical industry 31.745 30.729. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

Changes in employment in the pharmaceutical industry 31.745 30.729. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e Tewerkstelling In 2011e werkten in de sector bijna 32.200 personen. Dat is 6,4 % van de totale tewerkstelling in de verwerkende industrie en 1,3 % van de totale tewerkstelling in de private sector. In

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Afstudeerstageplaats Marketing & Communicatie. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Afstudeerstageplaats Marketing & Communicatie. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Afstudeerstageplaats Marketing & Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 7 July 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

VAN LEREN NAAR PRESTEREN

VAN LEREN NAAR PRESTEREN VAN LEREN NAAR PRESTEREN DE WEG NAAR WERKPLEKGEORIENTEERDE E-LEARNING JANINE VAN ZOEST NEW MORE APPLY SOLVE CHANGE Apply Synergies 10% FORMEEL LEREN 70% WERKPLEK LEREN 20% SOCIAAL LEREN (mentoring & coaching)

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Media Pack. Over ons. Gemiddelde statistieken. Waarom kiezen voor IT Job Board? Referenties

Media Pack. Over ons. Gemiddelde statistieken. Waarom kiezen voor IT Job Board? Referenties Media Pack Over ons IT Job Board werd in 2002 opgericht in Engeland en is uitgegroeid tot een van de toonaangevende specialisten in de werving en selectie van IT-personeel in Europa. Met gemiddeld ruim

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Universitair

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Brainport Eindhoven ENERGIE. Studievoormiddag Energie in de Noorderkempen 29 april 2010

Brainport Eindhoven ENERGIE. Studievoormiddag Energie in de Noorderkempen 29 april 2010 Brainport Eindhoven ENERGIE Studievoormiddag Energie in de Noorderkempen 29 april 2010 Brainport Development, 2010 agenda Brainport innovatieve regio energietransitie de Brainport aanpak belang/kansen

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

Bouw mee aan de mobiliteit van morgen

Bouw mee aan de mobiliteit van morgen Bouw mee aan de mobiliteit van morgen Traineeprogramma voor ingenieurs AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER WEGENENVERKEER.BE 3 ALS DIENSTKRINGINGENIEUR VOOR WEGEN LIMBURG BEN IK VERANTWOORDELIJK VOOR DE OPVOLGING

Nadere informatie

8/05/2015. Persconferentie. Ravels, 11 mei 2015. Verwelkoming. Georges Van Keerberghen

8/05/2015. Persconferentie. Ravels, 11 mei 2015. Verwelkoming. Georges Van Keerberghen Persconferentie Ravels, 11 mei 2015 Verwelkoming Georges Van Keerberghen 1 Programma 10.30u: ontvangst 11.00u: begin persconferentie Verwelkoming en introductie Visie gemeente Ravels als landbouwgemeente

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 1 Randstad internationaal Op één na grootste leverancier van HR-diensten 43 landen 14,1 miljard

Nadere informatie