Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement"

Transcriptie

1 . Student : X Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement Docent: XX

2 Voorwoord In december 2012 ben ik begonnen met mijn studie HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde. De module Marketingmanagement maakt deel uit van deze opleiding. De module wordt afgesloten door het opleveren van deze eindopdracht. XX Pagina 2

3 Samenvatting JobsFashion is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de handel en verkoop van bedrijfskleding. Zij is een toonaangevende leverancier en sinds 1990 actief in deze markt. Met 55 medewerkers en een jaaromzet van bijna 26 mio neemt zij de vierde positie in ten opzichte van haar concurrenten. Jobsfashion heeft twee productgroepen; doorwerk- en winterkleding en corporate identity (maatwerk) kleding. Dit operationeel marketingplan gaat over maatwerk bedrijfskleding in de Nederlandse retailmarkt met een specifiek target op bouwmarkten. Klanten van maatwerk kleding hebben behoefte aan intensive samenwerking bij het samenstellen van hun bedrijfskledinglijn en verwachten van Jobsfashion dat zij werk uit handen neemt en een totaal oplossing biedt. Dit is ook in lijn met de missie en visie van Jobsfashion voor deze productgroep, waar zij streeft naar customer intimacy. Uit een eerder gehouden onderzoek blijkt echter dat Jobsfashion laag scoort op het gebied van service en advies, communicatie en de klachtenafhandeling. Door de groei van maatwerkproducten en de zeer hoge marges, zijn ze belangrijk voor de winstbijdrage. Een daling van het marktaandeel zal grote gevolgen hebben voor het financiële resultaat van Jobsfashion Jobsfashion voert een marktonderzoek uit en aan de hand van de resultaten gaat Jobsfashion een aantal productaanpassingen doorvoeren in haar nieuwe collectie. Bij de presentatie van de nieuwe productenlijn worden klanten, in de vorm van een workshop, betrokken bij het ontwerp van hun eigen kledinglijn. Dit geldt in eerste instantie voor bestaande, maar daarna ook voor alle nieuwe klanten. De nieuwe klantenservice afdeling is binnen drie maanden in staat de Advies & Service en de klachtenafhandeling te verbeteren. Met het aanbrengen van ICT koppelingen tussen verschillende logistieke systemen kan de klant de actuele status van haar bestelling online bekijken en zo haar eigen logistieke processen beter laten aansluiten. Door deze maatregelen verbetert de klanttevredenheid en productwaardering waardoor Jobsfashion haar de winst en het marktaandeel zal zien groeien. Uiteindelijk zal Jobsfashion met deze werkwijze customer intimacy bereiken. Pagina 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Strategisch kader Centrale probleemstelling Segmentatieproces en marketing doelstellingen Segmentatie Targeting Positionering Marketing Doelstellingen Operationeel marketingplan Product Prijs Plaats Promotie Financiële begroting Aansturing en evaluatie Conclusie Literatuurlijst Bijlagen Bijlage I Concurrentie analyse Bijlage II Omzet cijfers afgelopen jaar Bijlage III Planning en financiën marketing instrumenten Bijlage IV Promotie en verkoopplan Bijlage V Financieel overzicht Pagina 4

5 1. Inleiding Bedrijfskleding levert een grote bijdrage aan de corporate identity en is daarom een belangrijk onderdeel van de uitstraling van een bedrijf of merk. Klanten van maatwerk kleding hebben behoefte aan een one-to-one benadering (Peppers en Rogers, 1993) bij het ontwerpen van hun bedrijfskledinglijn en verwachten van leveranciers een intensieve samenwerking. Omdat de markt voor corporate identity producten een goede groei (12% in het laatste jaar) doormaakt en er tegelijk zeer goede marges (NCOI, 2011:12) gemaakt kunnen worden, is dit segment belangrijk voor de winstbijdrage van Jobsfashion. Jobsfashion streeft daarom naar customer intimacy voor maatwerk producten in de productengroep corporate identity. Strategisch marketingplan Recent is een strategisch marketingplan opgesteld dat een duidelijk beeld van de huidige en toekomstige in- en externe omgeving en de marketing mix van Jobsfashion geeft. Hieruit blijkt dat klanten de klantenservice, communicatie en de kwaliteit van de gebruikte materialen als matig tot slecht beoordelen. Klanten geven ook aan dat de Unique Buying Reason (UBR) de zeer goede design en ontwerpen van bedrijfskleding zijn. In dit operationele marketingplan worden marketingdoelstellingen geformuleerd met een planningshorizon van een jaar. Het operationele plan levert overzicht van benodigde mensen en middelen om de doelstellingen te kunnen realiseren als mede een tijdlijn met activiteiten. 2. Strategisch kader Jobsfashion is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de handel en verkoop van bedrijfskleding. Zij is een toonaangevende leverancier en sinds 1990 actief in deze markt. Jobsfashion heeft twee productgroepen; corporate identity (maatwerk) kleding en doorwerk- en winterkleding. Met 55 medewerkers en een jaaromzet van bijna 26 mio neemt zij de vierde positie in ten opzichte van haar concurrenten. In de missie en visie geeft Jobsfashion aan dat zij streeft naar het inzetten van moderne materialen en efficiënte productiemiddelen. Jobsfashion wil een betrouwbare partner zijn die zorgen en werk uit handen neemt van haar opdrachtgevers. Voor de productgroep corporate identity streeft Jobsfashion naar customer intimacy. Dit operationeel marketingplan gaat over maatwerk bedrijfskleding in de Nederlandse retailmarkt. 3. Centrale probleemstelling Klanten van maatwerk kleding hebben behoefte aan intensieve samenwerking bij het samenstellen van hun bedrijfskledinglijn en verwachten van Jobsfashion dat zij werk uit handen neemt en een totaal oplossing biedt. Dit is ook in lijn met de missie en visie van Jobsfashion waar zij streeft naar customer intimacy. Uit een eerder gehouden onderzoek (zie bijlage I) blijkt echter dat Jobsfashion laag scoort op het gebied van service en advies, communicatie en de klachtenafhandeling. Dit is niet in lijn met wat klanten van Jobsfashion verwachten en ook niet in lijn met de missie en visie van het bedrijf. In verband met de sterke groei en de goede marges op deze producten, zijn ze belangrijk voor de winstbijdrage. Een daling van het marktaandeel zal grote gevolgen hebben voor het financiële resultaat van Jobsfashion. Pagina 5

6 4. Segmentatieproces en marketing doelstellingen Het segmentatieproces bestaat uit drie stappen Scheers (2012:115); Segmentatie, Tageting en Positioneren (STP). Deze drie stappen zijn hieronder verder uitgewerkt Segmentatie Jobsfashion levert haar productgroep Corporate identity aan de retail en dienstverlenende markt. In de retailmarkt bedient Jobsfashion: Supermarkten Bouwmarkten Tuincentra In de dienstverlenende markt: Transportbedrijven Schoonmaak bedrijven Horeca gelegenheden. Voor haar productgroep Corporate identity hanteert Jobsfashion één marketingmix; Er is sprake is van een ongedifferentieerde benadering (Scheers 2012:117) Targeting In markt voor corporate identity producten is een groeiende markt en er zijn goede marges te behalen. De omzetgroei van Jobsfashion in het afgelopen jaar bedroeg 12% ( ). Er zijn wel verschillen in groei per afnemersgroep zichtbaar waarbij de bouwmarkten zich kenmerken door opvallend hoge groeicijfers (bijlage II). In 2008 waren bouwmarkten nog verantwoordelijk voor 12,2% (944 k) van de omzet van corporate identity producten. In 2009 is dit aandeel gegroeid tot 16,3% (1,4 mio). Uit onderzoek blijkt dat consumenten gaan steeds vaker zelf aan de slag in plaats van een aannemer in te huren. Hier profiteren de bouwmarkten van en pakken marktaandeel van groothandels voor aannemers. Het aantal bouwmarkten neemt hierdoor toe en daarmee ook de behoefte aan bedrijfskleding. Het target voor dit operationele marketingplan ligt op de bouwmarkten in de retailmarkt Positionering Goede positionering kan op een aantal gebieden worden bereikt (Scheers 2012:122). Jobsfashion springt er zeer positief uit als het gaat om design. Op het gebied van storytelling in de vorm van bijvoorbeeld peer-to-peer communicatie, liggen er nog goede kansen voor Jobsfashion. Klanten in dit segment hechten grote waarde aan goede service en adviezen, styling en goede project begeleiding (NCOI, 2011:12). Uit een eerder gehouden onderzoek (bijlage I) blijkt dat Jobsfashion veel kan verbeteren op het gebied van customer service. In figuur 1 is een positioneringkruis gegeven van de twee belangrijkste aspecten voor de afnemer; Ontwerp & Design en Service & Advies. De perceived value op het gebied van Service & Advies ligt laag en dient te worden verbeterd. Met een pijl is aangegeven hoe Jobsfashion over een jaar gezien wil worden ten opzichte van haar concurrenten. Figuur 1 : Positioneringkruis Pagina 6

7 4.4. Marketing Doelstellingen Voor de productgroep Corporate indentity zijn een aantal algemene doelstellingen van toepassing. Deze zijn beschreven in de missie en visie, de strategie en algemene doelstellingen van Jobsfashion (NCOI, 2011:21). Hieruit zijn de specifieke marketingdoelstellingen met een planningshorizon van een jaar bepaald en vormen de centrale doelstellingen voor dit operationele marketing plan. Bouwmarkten Marktaandeel 20% 25% Omzetbijdrage (+20%) 1,4 mio 1,7 mio Score klachtenafhandeling* 2 4 Score Service & Advies* 2 4 Score Klanttevredenheid* 2 4 *: Schaalverdeling 1(minimaal) 5 (maximaal) Marktaandeel Een specifieke marketingmix per klantengroep leidt in de regel tot een hogere omzet en een hoger rendement. (Scheers, 2012:117) Daarom gaat Jobsfashion van een ongedifferentieerde naar een gedifferentieerde benadering. Om het uiteindelijke doel Customer Intimacy te realiseren wordt het one-to-one markering concept (Peppers en Rogers, 1993) ingezet. Er is onvoldoende informatie beschikbaar over het exacte marktaandeel van Jobsfashion voor bouwmarkten. Daarom is uitgegaan van de relatieve marktpositie uit de eerder gehouden concurrentie analyse (zie bijlage I). Jobsfashion streeft ernaar van een score van 3 te groeien naar een 4. Relative marktpositie Jobsfashion 3. Marktaandeel_2009 = Totale relatieve marktpositie = x 100% = 20% 4. Marktaandeel_2010 = x 100% = 25 % Omzetbijdrage Jobsfashion heeft op dit moment een omzet van bijna 26 mio en vanuit haar missie een algemene doelstelling voor een jaarlijkse omzetgroei van 12%. Voor het specifieke target bouwmarkten streeft Jobsfashion echter 20% te behalen. De omzetbijdrage is dan 1,7 mio. ( % = ) Klanttevredenheid Met het verbeteren van de score voor klachtafhandeling en Service & Advies en wil Jobsfashion zich ontwikkelen op het gebied van klanttevredenheid en uiteindelijk Customer Intimacy realiseren. Pagina 7

8 5. Operationeel marketingplan In dit hoofdstuk worden de doelstellingen per marketinginstrument beschreven en nader toegelicht. Ook is een planning en kostenoverzicht opgenomen Product Door de ongedifferentieerde aan te passen in een gedifferentieerde benadering worden er voor de productgroep Corporate indentity twee verschillende marketing mixen geïntroduceerd. Jobsfashion gaat zich verdiepen in specifieke wensen van bouwmarkten. Om producteigenschappen in kaart te brengen beschrijft Scheers (2012:143) het vijf lagen model van professor Kotler. (figuur 2) Bij Jobsfashion zijn de eerste drie lagen (groen) van het model reeds ingevuld. De producten bevinden zich in de volwassenheidsfase van de Product Life Cycle (PLC) en klanten krijgen wat ze verwachten. In de twee laatste (geel) gebieden gaat Jobsfashion investeren om zich te kunnen onderscheiden van haar concurrenten. De huidige problemen met de klanttevredenheid worden opgelost waardoor de niet-fysieke Figuur 2 : 5 lagen model (Argumented) attributen van het product verbeteren. Om ook het potential van de producten te benutten, wordt gekeken naar kleine productaanpassingen waardoor deze aantrekkelijker worden voor bouwmarkten. Vanuit de verkoop afdeling is al een signaal gekomen dat bouwmarkten een specifieke wens hebben voor stevige stoffen omdat er veel met ruwe bouwmaterialen wordt gewerkt. Ook zijn er wensen voor het opbergen van kleine gereedschappen. Om een beter beeld te krijgen van de behoefte aan specifieke productattributen en kwaliteiteisen, wordt er een marktonderzoek uitgevoerd onder bouwmarkten. Er wordt ook een zogenaamde interne venture groep samengesteld die bestaat uit enthousiaste mensen, geleidt door iemand van de afdeling marketing. De groep adviseert hoe bestaande producten op kleine punten aangepast kunnen te worden met als doel beter aan te sluiten op de wensen van nieuwe klanten en tegelijk de retentiegraad laag te houden. Mogelijk dienen er materialen met een hogere kwaliteit te worden gebruikt of zijn er, naast representatieve, ook functionele aspecten die een rol spelen bij de keuze van een product. De verbeteringen worden verwerkt in de nieuwe collectie die in oktober wordt gepresenteerd. De huidige problemen met de klachtenafhandeling en service & advies gaan ten koste van het imago van Jobsfashion. Op dit moment wordt de klachtenafhandeling er door logistieke medewerkers bijgedaan en krijgt dit proces onvoldoende aandacht. Voor het behalen van customer intimacy is het belangrijk dat zowel management als medewerkers zich inzetten voor een professionele afhandeling van klachten. Daarom wordt er een nieuwe klantenservice afdeling opgezet die binnen 3 maanden operationeel moet zijn en klachten binnen één werkdag antwoord geeft. Subdoelstellingen Product Score klachtenafhandeling* Score productenkenmerken* Aantal klachten binnen één werkdag beantwoord % % * : Schaalverdeling 1(minimaal) 5 (maximaal) In bijlage III zijn de planning en een financieel overzicht opgenomen van de te nemen acties Prijs Volgens Scheers (2012:175) is vanuit het marketingperspectief de prijs een breed begrip waaruit de percieved value volgt. In de maatwerk kledingbranche is er sprake van een situatie waarbij er veel marge gemaakt kan worden en er tevens een goede groei bestaat. Daarvoor wenst de klant dan wel een stuk gemak terug te krijgen. Voor dit niet-monetaire component heeft Jobsfashion op dit moment onvoldoende aandacht. Jobsfashion gaat dit probleem oplossen door een nieuwe klantenservice afdeling op te zetten. Pagina 8

9 Klanten zijn bereid om meer te betalen voor het gemak wat ze hebben waardoor Jobsfashion een vraaggeoriënteerde prijszetting kan hanteren. Door een beperkte prijsverhoging (+1%) is slechts een minimale verschuiving van de vraagcurve te verwachten omdat Jobsfashion zich onderscheidt van haar concurrenten door marktleider te zijn op het gebied van design en ontwerp. De kostprijs bedraagt 40% van de verkoopprijs. De prijsverhoging levert, gebaseerd op de omzet van het afgelopen jaar, een extra omzet op van (1% van ) en (40% van ) extra winst. In hoofdstuk 5.1 onder het marketinginstrument Product is reeds gesproken over de introductie van bestaande ontwerpen met een hogere kwaliteit grondstof. Door prijsdifferentiatie toe te passen kan meer marge gemaakt worden op hetzelfde product terwijl de variabele kosten, in de vorm van grondstoffen, slechts een fractie hoger liggen. De verkoopprijs van de nieuwe producten wordt 20% hoger, maar kosten maar 5% meer aan grondstoffen. Aan de hand van gesprekken met de verkoop afdeling wordt verwacht dat bij bouwmarkten ca. 50% van de omzet van 2009 kan worden omgezet in hoogwaardige kwaliteit. Hieruit volgt een geprognotiseerde omzetgroei: 15% van (50% van ) = (Bestellingen worden voor eind december geplaatst en betaald.) De kostprijs bedraagt 40% van de verkoopprijs, dus de opbrengst van de prijsdifferentiatie is (40% van ). Subdoelstellingen Prijs Extra winst door prijsdifferentiatie Extra winst door prijsverhoging Score prijsstelling* * : Schaalverdeling 1(minimaal) 5 (maximaal) In bijlage III zijn de planning en een financieel overzicht opgenomen van de te nemen acties Plaats Jobsfashion beschikt niet over een centraal Electronic Resource Planning (ERP) systeem dat kan communiceren met andere ketenpartners. Een dergelijke ICT oplossing levert voordelen op voor de distributiefuncties: plaats, tijd en hoeveelheid. (Scheers 2012:210) Omdat Corporate indentity producten geheel speciaal naar klantenwensen worden geproduceerd, is het goed om ook de toepasbaarheid van Efficient Customer Response (ECR) te onderzoeken. Voornamelijk op de gebieden Forecasting, electronisch dataverkeer en voorraadbeheer. (Scheers 2012:229) De implementatie van een volledig ERP systeem vereist veel extra onderzoek, organisatorische veranderingen, is niet realistisch voor de tijdshorizon van een jaar en daarom geen onderdeel van dit marketingplan. Wel worden er een aantal Electronic Data Interchange (EDI) koppelingen met het huidige ordersysteem Cloths gerealiseerd: Ten aanzien van de fysieke distributie naar de klant is het belangrijk te werken tegen minimale kosten en tegelijk een hoge klanttevredenheid te realiseren. (Scheers 2012:224) Om de kosten voor de fysieke distributie terug te dringen wordt een real-time koppeling met de ICT systemen van de vervoerder gerealiseerd. Hiermee behoort het handmatig overnemen van orders vanuit de centrale applicatie Cloths tot het verleden, kan de fysieke distributie efficiënter worden gepland en wordt direct geld bespaart. (Op dit moment is één medewerker dagelijks 3 uur bezig met het overnemen van de gegevens. Kostenraming: 3 * 50 = 150 p/dag > 260 * p/jaar ) Door ook het webportaal verder te ontwikkelen kan Jobsfashion op korte termijn al mooie resultaten boeken. Een koppeling tussen leverancier, orderapplicatie en internet portal draagt bij aan de verbetering van de klanttevredenheid omdat klanten via het webportaal direct inzicht hebben in de status van hun bestelling. Subdoelstellingen Plaats Kosten handmatige invoer uitgaande distributie Score leverbetrouwbaarheid* Score klanttevredenheid* * : Schaalverdeling 1(minimaal) 5 (maximaal) In bijlage III zijn de planning en een financieel overzicht opgenomen van de te nemen acties. Pagina 9

10 5.4. Promotie Uit een eerder onderzoek blijkt dat de merkbekendheid gemiddeld scoort. Door de juiste vorm van marketing communicatie toe te passen zal de brand equity worden verhoogd wat een hogere omzet en bruto winst tot gevolg heeft. Naast merkbekendheid, zijn er veranderingen voor de klant die gecommuniceerd moeten worden zodat Jobsfashion zich ermee kan onderscheiden van haar concurrenten. Hieronder volgen de voorgestelde veranderingen uit de drie andere marketing instrumenten. Een nieuwe kledinglijn in oktober die focus heeft op functionele en kwaliteitverbeteringen. De webapplicatie wordt verbeterd waardoor klanten de status van bestellingen kunnen zien. Er komt een nieuwe klantenservice afdeling De meeste bouwmarken zijn franchise organisaties zijn die centraal, voor alle franchisenemers, bedrijfskleding inkopen. Hierdoor is het aantal klanten beperkt, maar zijn de aantallen hoog. Mede door deze eigenschappen zijn de meest geschikte communicatievormen uit de Marketingcommunicatiemix (Scheers, 2011:237) Public relations en Publiciteit, Events en beleving, en Persoonlijke verkoop (voor meer details zie bijlage IV). Een stevig shirt Uit feedback van de verkopers blijkt de inkopers hoofdzakelijk is belangrijk in mijn dagelijks afgaan op producteigenschappen. Daarom wordt de website werk. Een shirt van volledig bijgewerkt en krijgen de inkopers een up-to-date Jobsfashion dus! producten flyer voor specifieke bouwmarktproducten toegestuurd. Om de nadruk te leggen op alle verbeteringen die worden doorgevoerd zijn hier en daar ervaringen van tevreden klanten opgenomen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in figuur 3. Op deze manier krijgt de klant extra aandacht en kan Jobsfashion zich onderscheiden van de andere aanbieders. In de flyer wordt verder de nieuwe productenlijn, de verbeterde kwaliteit van de klantenservice, de nieuwe mogelijkheden van het webportaal en het hieronder beschreven Corporate indentity event gepromoot. Het nadeel van de jaarlijkse modeshow in oktober is dat de hele productenlijn van Jobsfashion wordt gepresenteerd. Door het organiseren van een specifiek Corporate indentity event, kan er veel meer aandacht gegeven worden aan deze klantengroep. De product presentatie in oktober zal dan ook een hands-on Figuur 3: Klantenervaring website evenement worden waarvoor van iedere bouwmarktorganisatie twee personen worden uitgenodigd die deel uitmaken van de Decision Making Unit (DMU). Dit evenement zal bestaan uit een modeshow waarna er per klant een verkoper en designer aansluit. In de vorm van een workshop worden ideeën direct gerealiseerd in het atelier. Klanten maken zo op een prettige manier kennis met de vernieuwde materialen en functionele aspecten van de nieuwe productenlijn. Een follow-up gesprek met een buitendienst medewerker wordt ook direct gepland waarmee Jobsfashion te kans krijgt haar communicatie score te verbeteren. De feedback van bestaande klanten wordt gebruikt om deze werkwijze voor alle nieuwe klanten ook toe te passen. Daarmee streeft Jobsfashion uiteindelijk customer intimacy te bereiken. Subdoelstellingen Promotie Score merkbekendheid Score leveranciersvoorkeur Score service en advies : Schaalverdeling 1(minimaal) 5 (maximaal) Pagina 10

11 5.5. Financiële begroting Per marketing instrument is er een raming gedaan van de er kosten of opbrengsten. Samen met de winstprognose is het Break-Even-Punt (BEP) berekend waarop de marketingkosten zijn terugverdiend. Het BEP ligt naar verwachting eind november omdat de winst dan hoger zal uitvallen dan de marketing kosten. In de volgende jaren zal het BEP echter eerder liggen omdat kosten zoals het updaten van de website, het opzetten van een klantenservice afdeling en productontwikkeling niet meer gemaakt hoeven te worden. Ook worden er kosten gemaakt voor het aanleggen van koppelingen tussen ICT systemen, die door meerdere productlijnen gebruikt zullen worden. Een uitvoerige berekening is te vinden in bijlage V Aansturing en evaluatie Onderwerp Wie Wanneer Aansturing - Productontwikkeling Hoofd Corporate Identity 2 wekelijks - Promotiematerialen (website, flyer etc) Hoofd Marketing 2 wekelijks - Coördinatie opzetten klantenservice Hoofd Verkoop 2 wekelijks - Ontwikkeling ICT koppelingen Hoofd ICT Maandelijks - Aanpassen Website en Portaal Hoofd ICT Maandelijks - Organisatie evenement Hoofd Marketing Wekelijks - Verkoop en omzetcijfers Hoofd Financiën Wekelijks Evaluatie - Marketingdoelstellingen - Subdoelstellingen per marketinginstrument - Budgetmanagement - Doorlooptijden Hoofd Marketing Hoofd Marketing Hoofd financiën Hoofd Corporate Identity Maandelijks Maandelijks 2 wekelijks 2 wekelijks 6. Conclusie Jobsfashion voert een marktonderzoek uit en aan de hand van de resultaten gaat Jobsfashion een aantal productaanpassingen doorvoeren in haar nieuwe collectie. Bij de presentatie van de nieuwe productenlijn worden klanten, in de vorm van een workshop, betrokken bij het ontwerp van hun eigen kledinglijn. Dit geldt in eerste instantie voor bestaande, maar daarna ook voor alle nieuwe klanten. De nieuwe klantenservice afdeling is binnen drie maanden in staat de Advies & Service en de klachtenafhandeling te verbeteren. Met het aanbrengen van ICT koppelingen tussen verschillende logistieke systemen kan de klant de actuele status van haar bestelling online bekijken en zo haar eigen logistieke processen beter laten aansluiten. Door deze maatregelen verbetert de klanttevredenheid en productwaardering waardoor Jobsfashion haar de winst en het marktaandeel zal zien groeien. Uiteindelijk zal Jobsfashion met deze werkwijze customer intimacy bereiken.. Pagina 11

12 7. Literatuurlijst NCOI, (2011) Beschrijving van het fictieve bedrijf Jobsfashion Hilversum: NCOI Peppers, D en Rogers, M. (1993): The One to One Future: Building Relationships One Customer at a time New York: Doubleday Business Scheers, G.J. (2012): Modern Marketingmanagement Hilversum: Concept uitgeefgroep. Visser, H.M. en van Goor, A.R. (2011): Werken met Logistiek Groningen: Noordhoff uitgevers. 8. Bijlagen Bijlage I Concurrentie analyse Bron: Nederlands Industrieel Marktonderzoekbureau (NIM) Bijlage II Omzet cijfers afgelopen jaar Bron: Jaarverslag Jobsfashion 2009 Pagina 12

13 Bijlage III Planning en financiën marketing instrumenten Product Planning Omschrijving Kosten Jan - feb jan mrt apr apr mei - jul jul aug - sep okt dec Kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek (verdeeld over 4 P s) Opzetten nieuwe afdeling klantenservice Resultaten marktonderzoek in venture group bespreken concepten ontwerpen die aansluiten op klantenwensen. Presentatie concepten aan testklanten, feedback verwerken Klantenservice afdeling ingericht en operationeel Productie testserie nieuwe collectie Kwaliteitscontrole en laatste aanpassingen nieuwe collectie. Start productie nieuwe collectie Presentatie en uitleveren eerste serie nieuwe collectie Klanttevredenheid onderzoek PM PM Resultaat: Prijs Planning Omschrijving Kosten jan - feb 1 jan okt dec Marktonderzoek specifiek naar prijsstelling en kwaliteit Beperkt verhogen verkoopprijzen corporate identity lijn Toepassen prijsdifferentiatie Klanttevredenheid onderzoek naar prijsstelling en kwaliteit Resultaat: Plaats Planning Omschrijving Kosten jan - feb jan mrt mei jun - dec Marktonderzoek specifiek naar klanttevredenheid Offertes opvragen voor het realiseren van koppelingen ICT systemen Selectie leverancier en bouw koppelingen ICT systemen Implementatie nieuwe koppelingen Directe besparing handmatige invoer periode jul - dec Klanttevredenheid onderzoek naar klanttevredenheid Resultaat: Promotie Planning Omschrijving Kosten jan - feb jan jun - nov okt dec Marktonderzoek specifiek naar klanttevredenheid Updaten website en drukken flyers target Online promotie nieuwe site (Facebook, Twitter & Google Analytics) Organisatie Corporate indentity event Klanttevredenheid onderzoek naar klanttevredenheid Resultaat: * : De kosten zijn reeds meegenomen bij het marketinginstrument Product. Bijlage IV Promotie en verkoopplan Communicatievorm Activiteit Mediavorm Public Relations Bedrijfsmagazine Publicaties Reputatiemanagement Events en beleving Persoonlijke verkoop Organisatie evenement Demonstraties Samples Accountmanagers / verkoop buitendienst Verkoop binnendienst Artikel in eigen vakblad Persbericht & Nieuwsbrief Testimonials op eigen website Gedrukte media & Persoonlijk Gedrukte media & Persoonlijk Persoonlijk Persoonlijk contact Telefonisch contact Pagina 13

14 Bijlage V Financieel overzicht De winstprognose is gebaseerd op de algemene doelstelling dat bouwmarkten 20% moeten bijdragen aan de omzet (Hoofdstuk 5). Voorts bestaat er nog een tweede doelstelling die eist dat de EBIT ten minste 20% moet bedragen van de omzet (NCOI, 2011:21). Hieruit volgt de winstbijdrage van bouwmarkten voor Begroting Product Prijs Plaats Promotie Totaal : Winstbijdrage Omzetbijdrage 2009 (norm) Omzetbijdrage 2010 (+20% van 2009) Winstbijdrage 2010 (20% van omzet) In onderstaande grafiek is de te verwachte winstbijdrage (curve is gebaseerd op het verloop van vorig jaar) en de totale marketing kosten voor het komende jaar weergegeven. Getallen zijn x dec nov okt sep aug jul jun mei apr mrt feb jan winst marketing budget Pagina 14

75 Managementmodellen

75 Managementmodellen Ter kennismaking 75 Managementmodellen Marijn Mulders Inhoud Hoe gebruik ik 75 Managementmodellen? 9 1 360 -Feedback 13 2 Activiteitenschema 16 3 Activity Based Costing 19 4 Balanced Scorecard 23 5 BART

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Mensen zijn gemakkelijk verveeld, mensen willen bezig gehouden worden. Entertainment wordt daarom steeds belangrijker. Vizzavi is een dienstverlener die entertainment

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Open Universiteit Nederland : Managementwetenschappen : WO-Bedrijfskunde, richting Marketing & Logistiek Begeleider/examinator : dr. P.W.Th.

Open Universiteit Nederland : Managementwetenschappen : WO-Bedrijfskunde, richting Marketing & Logistiek Begeleider/examinator : dr. P.W.Th. Open Universiteit Nederland Faculteit : Managementwetenschappen Opleiding : WO-Bedrijfskunde, richting Marketing & Logistiek Begeleider/examinator : dr. P.W.Th. Ghijsen Medebeoordelaar : Prof. Dr. J. Semeijn

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen nodig Gerbrand Rustenburg 1 Inhoudsopgave Over de auteur GERBRAND RUSTENBURG heeft verschillende functies bekleed op (internationaal) managementniveau

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

MANAGEMENT SAMENVATTING

MANAGEMENT SAMENVATTING MANAGEMENT SAMENVATTING Customer Relationship Management (CRM) is een relatiestrategie die door American Express wordt ingezet met als doel meer gedragsloyaliteit te verkrijgen bij de kaartaccepterende

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie