Purpose of this form Doelstelling van dit formulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Purpose of this form Doelstelling van dit formulier"

Transcriptie

1 Income and assets Inkomen en bezittingen IA Your partner Uw partner MOD For more information Voor meer informatie Purpose of this form Doelstelling van dit formulier This form is part of your claim for an Australian payment. Dit formulier is onderdeel van uw betalingsaanvraag. The Australian Government Department of Human Services recognises both opposite-sex and same-sex relationships. This includes de facto relationships and relationships registered under Australian state or territory law. You must answer all questions and provide all requested information about your partner, even if your partner has never been to Australia or is not claiming or receiving an Australian pension. Het Australische Department of Human Services erkent relaties van zowel verschillend als gelijk geslacht. Dit omvat tevens de facto-relaties en volgens Australische wetgeving geregistreerde relaties. U moet alle vragen beantwoorden en alle gevraagde informatie over leveren, ook als uw partner nooit in Australië is geweest of geen Australisch pensioen aanvraagt of ontvangt. You can call the Department of Human Services in Australia direct (free of charge) on (between 0800 and 1700 hours Australian Eastern Standard time, Monday to Friday). This service may not be available from all locations in the Netherlands. If this service is not available call the Department of Human Services on You may reverse charges through your local operator if they provide this service. If you call outside these hours you can leave a message and we will return your call. Please leave your name, your Centrelink Reference Number (CRN) and your phone number (including country and area code). Information online If you would like further information on Centrelink services and payments, you can go to our website Bel het Department of Human Services in Australië rechtstreeks (gratis) op (tussen 08:00 en 17:00 uur Australische Eastern Standard-tijd, maandag t/m vrijdag). Deze dienst is mogelijk niet vanaf alle plaatsen in Nederland bereikbaar. Als dat het geval is, bel dan het Department of Human Services op U kunt collect call bellen, als deze service beschikbaar is. Als u buiten deze uren belt, kunt u een bericht achterlaten. Wij bellen u dan later terug. Spreek uw naam, uw Australische Centrelink Reference Number (CRN) en uw telefoonnummer in (met landnummer en kengetal). Informatie online Als u meer informatie wilt over diensten en betalingen van Centrelink, kunt u naar onze website op gaan. What else you will need to provide Wat wij verder nog van u nodig hebben The Department of Human Services may not be able to pay you until you provide this form and the documents requested. Please provide documents relating to your, and your partner s investments and/or income, as requested in this form (e.g. investment certificates/share certificates). Het Department of Human Services kan u misschien pas betalen als u dit formulier hebt ingevuld en de gevraagde documenten hebt overlegd. Dien de in dit formulier gevraagde documenten betreffende investeringen en/of inkomsten van u en in (bijv. certificaten van investeringen of aandelen). 1 of 32

2 Filling in this form Dit formulier invullen Returning your form(s) Uw formulier(en) opsturen Please use black or blue pen. Mark boxes like this with a tick or. Where you see a box like this Go to 5 skip to the question number shown. You do not need to answer the questions in between. If you need more space for answers, use a separate sheet. Gebruik een zwarte of blauwe pen. Markeer vakjes als met een vinkje of met. Ga wanneer u een vakje ziet als Ga naar 5 verder naar de vraag met dat nummer. U kunt de tussenliggende vragen overslaan. Gebruik een afzonderlijk blad als u meer ruimte nodig hebt voor uw antwoorden. If you are claiming an Australian Age Pension: Take your completed Income and assets form (Mod (IA)), Claim for Australian pension form (PART 2) and any supporting documentation to your local SVB Office. Your SVB Office will copy original documents and return them to you. The claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim form, please ensure you keep the copy, not the original. The SVB Office will forward Mod (IA), PART 2 and any supporting documentation to the Department of Human Services, International Services in Australia. OR Post PART 2, Mod (IA) and any supporting documentation to: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIA If you send original documents the Department of Human Services, International Services will copy these and return the original documents to you. If you are claiming Australian Disability Support Pension: Place your completed Income and Assets form (Mod (IA)), Claim for Australian pension form (PART 2) and any supporting documentation in an envelope and post to: UWV AG Verdragen Postbus MB Heerlen UWV will copy original documents and return them to you. The claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim form, please ensure you keep the copy, not the original. The UWV Office will forward Mod (IA) and PART 2 and any supporting documentation to the Department of Human Services, International Services in Australia. If you wish to contact UWV office phone ( from outside The Netherlands) or fax ( from outside The Netherlands). If you need advice call the Department of Human Services, International Services direct (free of charge) on (between 0800 and 1700 hours Australian Eastern Standard time, Monday to Friday). This service may not be available from all locations in the Netherlands. If this service is not available call the Department of Human Services on You may reverse charges through your local operator if they provide this service. If you call outside these hours you can leave a message and we will return your call. 2 of 32

3 Uw formulier(en) opsturen Als u een Australisch pensioen wilt aanvragen: Dien uw ingevulde formulier Inkomsten en bezittingen (Mod (IA)), uw Aanvraag voor Australisch pensioen (DEEL 2) en eventuele ondersteunende documentatie in bij uw plaatselijke SVB-kantoor. Uw SVB-kantoor maakt een kopie van de originele documenten en zendt deze naar u terug. De aanvraagformulieren hoeven niet te worden gekopieerd. Zorg wanneer u dit wel doet, dat u de kopie behoudt en niet het origineel. Uw SVB-kantoor stuurt Mod(IA), DEEL 2 en eventuele ondersteunende documentatie door naar het Department of Human Services, International Services in Australië. OF Verzend Mod(IA), DEEL 2 en eventuele ondersteunende documentatie naar: Department of Human Services International Services GPO Box 273 Hobart TAS 7001 AUSTRALIA Als u originele documenten opstuurt, zal het Department of Human Services, International Services deze kopiëren en de originele documenten aan u terugsturen. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering wilt aanvragen: Doe uw ingevulde formulier Inkomsten en bezittingen (Mod (IA)), uw Aanvraag voor Australisch pensioen (DEEL 2) en eventuele ondersteunende documentatie in een envelop en stuur deze naar: UWV AG Verdragen Postbus MB Heerlen Uw UWV-kantoor maakt een kopie van de originele documenten en zendt deze naar u terug. De aanvraagformulieren hoeven niet te worden gekopieerd. Zorg wanneer u dit wel doet dat u de kopie behoudt en niet het origineel. Het UWV-kantoor stuurt Mod (IA), DEEL 2 en eventuele ondersteunende informatie door naar het Department of Human Services, International Services in Australië. Mocht u het UWV willen bereiken kunt u opbellen via ( van buiten Nederland), of faxen naar ( van buiten Nederland). Bel voor advies rechtstreeks (gratis) met het Department of Human Services, International Services op (tussen 08:00 en 17:00 uur Australian Eastern Standard tijd, maandag t/m vrijdag). Deze dienst is mogelijk niet bereikbaar vanuit alle plaatsen in Nederland. Als dat het geval is, bel dan het Department of Human Services op U kunt collect call bellen, als deze service beschikbaar is. Als u buiten deze uren belt, kunt u een bericht achterlaten. Wij bellen u dan later terug. 3 of 32

4 Personal details Persoonlijke gegevens 1 Your name Uw naam Mr De heer Family name Achternaam Mrs Mevr. First given name Voornaam Second given name Tweede voornaam Miss Mej. Ms Mw. Other Anders 7 Please read this before answering the following questions. Lees dit eerst voordat u de volgende vragen beantwoordt. If you are CURRENTLY in a relationship, we require your partner s details to assess your entitlement. Indien u MOMENTEEL een relatie hebt, hebben wij de gegevens van nodig om uw rechten te kunnen beoordelen. 8 Is your partner also claiming Australian pension? Vraagt ook een Australisch pensioen aan? You must still answer all the questions about them. U moet toch de vragen betreffende hem/haar beantwoorden Your sex Uw geslacht Male Man Female Vrouw Your date of birth Uw geboortedatum Your Centrelink Reference Number (if known) Uw Centrelink referentienummer (indien bekend) 9 Is your partner using this form or a separate form for a claim or to provide their details? Gebruikt dit of een afzonderlijk formulier voor een aanvraag of om zijn/haar gegevens te verstrekken? This form Dit formulier Separate form Afzonderlijk formulier 10 Your partner s name De naam van Mr De heer Family name Achternaam Mrs Mevr. Miss Mej. Ms Mw. Other Anders 5 6 Your contact details Uw contactgegevens It is important that you include the complete number (including country and area codes) as we may need to contact you on this number. Het is belangrijk dat u het volledige nummer opgeeft (incl. landnummer en kengetal), omdat wij u op dit nummer moeten kunnen bereiken. Country Area code ( ) ( ) Land kengetal Do you have a partner (married, registered partner, or de facto of the opposite-sex or same-sex)? Heeft u een partner (getrouwd, geregistreerde partner, of de facto van het andere of gelijke geslacht)? Go to 14 Ga naar 14 First given name Voornaam Second given name Tweede voornaam 11 Your partner s sex Het geslacht van Male Man Female Vrouw CLK0Mod(iA)NL of 32

5 12 Your partner s date of birth Geboortedatum van Day/dag Month/maand Year/jaar 14 1 Name of employer Naam van werkgever 13 Do you give your partner permission to make enquiries on your behalf with the Department of Human Services? Geeft u toestemming om namens u inlichtingen bij het Department of Human Services in te winnen? You can change this authority at any time. Ik heb begrepen dat ik deze toestemming op elk moment kan intrekken. Address Adres Country Land Job description Functieomschrijving Workplace (if different from your employer s address) Werklocatie (indien anders dan uw werkever s adres) Earnings Inkomsten 14 Do you (and/or your partner) CURRENTLY receive any income from work? Ontvangt u (en/of ) MOMENTEEL inkomen uit arbeid? Go to 16 Ga naar 16 Give details in the next column Vermeld de gegevens in de volgende kolom AND EN Please attach a copy of your most recent payslip(s). Gelieve een afschrift van uw meest recente loonstrookje(s) aan te hechten. Who works for this employer? Wie werkt voor deze werkgever? You Your partner U Uw partner Type of work Soort werkzaamheden Full-time Fulltime Part-time How many hours do you work? Parttime Hoeveel uur werkt u? Amount earned before tax and other deductions Per week verdiend bedrag vóór aftrek van belasting en andere aftrekposten per week per week Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions arinkomen inclusief alle bonussen en overige uitkeringen, vóór aftrek van belasting en andere aftrekposten / per year per jaar per week per week Do you plan to stop working soon? Bent u van plan om binnenkort te stoppen met werken? Date you plan to stop working Datum waarop u van plan bent te stoppen met werken 5 of 32

6 14 2 Name of employer Naam van werkgever Address Adres Country Land Job description Functieomschrijving Workplace (if different from your employer s address) Werklocatie (indien anders dan uw werkever s adres) 15 Do you (and/or your partner) receive a fringe benefit provided by this employer? Ontvangt u (en/of ) enig ander inkomen van een werkgever of enige andere bron? Fringe benefit means a benefit you receive as part of your earned income but not as a wage or salary (e.g. use of a car as part of a salary package). Bijkomende vergoedingen (fringe benefits) betekent inkomen dat u geniet als onderdeel van uw looninkomsten maar niet in de vorm van loon of salaris (bijv. gebruik van een auto als onderdeel van een salarispakket). Please attach documents which indicate the type of fringe benefit and its value. Voeg documenten bij die het soort bijkomende vergoedingen en de waarde ervan aangeven. Who works for this employer? Wie werkt voor deze werkgever? You Your partner U Uw partner Type of work Soort werkzaamheden Full-time Fulltime Part-time How many hours do you work? Parttime Hoeveel uur werkt u? per week per week Amount earned before tax and other deductions Per week verdiend bedrag vóór aftrek van belasting en andere aftrekposten per week per week Amount earned annually including all bonuses and additional payments, before tax and other deductions arinkomen inclusief alle bonussen en overige uitkeringen, vóór aftrek van belasting en andere aftrekposten per year per jaar / Do you plan to stop working soon? Bent u van plan om binnenkort te stoppen met werken? Date you plan to stop working Datum waarop u van plan bent te stoppen met werken If you (and/or your partner) work for more than 2 employers, attach a separate sheet with details. Voeg een afzonderlijk blad met gegevens bij als u (en/of uw partner) voor meer dan 2 werkgevers werkzaam is/zijn. 6 of 32

7 16 Please read this before answering the following questions. Lees dit eerst voordat u de volgende vragen beantwoordt. If you are claiming an Age Pension, you do NOT need to answer questions 17 to 19. Go to 20 If you are claiming a different payment. Als u een ouderdomspensioen aanvraagt, hoeft u de vragen 17 t/m 19 NIET te beantwoorden. Ga naar 20 Als u een andere betaling aanvraagt: Ga naar de volgende vraag 17 2 Name of employer Naam van werkgever Address Adres 17 In the last 12 months, have you (and/or your partner) stopped working for any employers (including self-employment)? Bent u (en/of ) in de afgelopen 12 maanden gestopt met werken voor een of meer werkgevers (met inbegrip van werken als zelfstandige)? 1 Go to 20 Ga naar 20 Give details below Vermeld gegevens hieronder AND EN Name of employer Naam van werkgever Address Adres Please attach details which confirm you have stopped working for an employer (e.g. letter from employer). Sluit bewijs bij dat u gestopt bent met werken voor de desbetreffende werkgever (bijv. een brief van de werkgever). 18 Country Land Who stopped this work? Wie beëindigde het werken? Date last worked Laatste werkdag Day/dag Month/maand If you (and your partner) stopped work with more than 2 employers, attach a separate sheet with details. Voeg een afzonderlijk blad met gegevens bij als u (en uw partner) bij meer dan 2 werkgevers uw werkzaamheden hebt beëindigd. Have you (and/or your partner) received any redundancy payments since 20 September 2006? Heeft u (en/of ) na 20 september 2006 een afvloeiingspremie ontvangen? Year/jaar You U Your partner Uw partner Date last paid Laatste loonbetaling Day/dag Month/maand Year/jaar Please attach details which confirm the redundancy payment (e.g. letter from employer). Sluit bewijs bij voor deze afvloeiingspremie (bijv. een brief van de werkgever). Country Land Who stopped this work? Wie beëindigde het werken? Date last worked Laatste werkdag Day/dag Month/maand Year/jaar You U Your partner Uw partner Date last paid Laatste loonbetaling Day/dag Month/maand Year/jaar 19 Have you (and/or your partner) received any leave entitlement payments? Heeft u (en/of ) uitbetalingen van vakantierechten ontvangen? Please attach details which confirm the leave entitlement payments (e.g. letter from employer). Sluit bewijs bij voor de uitbetaling van vakantierechten (bijv. een brief van de werkgever). 7 of 32

8 Household contents Waarde huishoudelijke bezittingen 20 Please read this before answering the following question. Lees dit eerst voordat u de volgende vraag beantwoordt. Market value is what you would get if you sold your household contents and personal effects. It is not the replacement or insured value. Household contents include: all normal furniture such as soft furnishings (e.g. curtains) electrical appliances (other than fixtures such as stoves and built-in items) antiques and works of art. Personal effects include: jewellery for personal use hobby collections (e.g. stamps, coins). Marktwaarde betreft de ontvangsten die u zou hebben bij verkoop van uw huishoudelijke en persoonlijke bezittingen. Dus niet de vervangingswaarde of verzekerde waarde. Huishoudelijke bezittingen omvatten: alle gewone huisraad zoals zachte bekleding (bijvoorbeeld gordijnen) elektrische apparatuur (behalve roerend goed zoals fornuizen en ingebouwde apparaten) antiek en kunstobjecten. Persoonlijke bezittingen omvatten: sieraden voor persoonlijk gebruik hobbyverzamelingen (bijv. postzegels, munten). What is your estimate of the net market value of your (and your partner s) normal household contents and personal effects? Wat is de geschatte netto waarde van uw (en s) normale huishoudelijke en persoonlijke bezittingen? Amount Bedrag Life insurance policies Levensverzekeringspolissen 21 Do you (and/or your partner) have any life insurance policies that can be cashed in? Heeft u (en/of ) levensverzekeringspolissen die verzilverd kunnen worden? Do NOT include details of life office or friendly society insurance bonds in this question. You will be asked about these in a later question. Vermeld bij deze vraag GEEN gegevens over koopsompolissen of obligaties van een levensverzekeringsmaatschappij of 'friendly society. Hierover wordt verderop een vraag gesteld. 1 Name of insurance company Naam van verzekeringsmaatschappij Policy number Polisnummer 2 Give details below Vermeld gegevens hieronder AND EN Please attach the policy document and the latest statement for each policy listed below. Voeg de polis bij en het meest recente betalingsafschrift voor elke hieronder vermelde polis. Surrender value Afkoopwaarde Name of insurance company Naam van verzekeringsmaatschappij Owned by: In bezit van: You Your partner U Uw partner Policy number Polisnummer Surrender value Afkoopwaarde Owned by: In bezit van: You Your partner U Uw partner 8 of 32

9 21 3 Name of insurance company Naam van verzekeringsmaatschappij 22 1 Make (e.g. Ford) Merk (bijv. Ford) Model (e.g. Laser) Model (bijv. Laser) Policy number Polisnummer Surrender value Afkoopwaarde Year jaar Market value Huidige marktwaarde Vehicles Voertuigen 22 4 If you need more space, attach a separate sheet with details. Indien u meer ruimte nodig heeft, gelieve bijzonderheden op een aparte bladzijde aan te hechten. Do you (and/or your partner) own any motor vehicles, boats, caravans or trailers? Bezit u (en/of ) motorvoertuigen, boten, caravans of aanhangers? Do NOT include a vehicle, boat, caravan or trailer in which you live. Vermeld NIET een boot, caravan of trailer waarin u woont. Name of insurance company Naam van verzekeringsmaatschappij Policy number Polisnummer Owned by: In bezit van: You Your partner U Uw partner Surrender value Afkoopwaarde Owned by: In bezit van: You Your partner U Uw partner Give details in the next column Vermeld de gegevens in de volgende kolom Amount owing Verschuldigd bedrag 2 Year jaar Make (e.g. Ford) Merk (bijv. Ford) Amount owing Verschuldigd bedrag 3 Year jaar Make (e.g. Ford) Merk (bijv. Ford) Amount owing Verschuldigd bedrag Model (e.g. Laser) Model (bijv. Laser) Market value Huidige marktwaarde Model (e.g. Laser) Model (bijv. Laser) Market value Huidige marktwaarde If you need more space, attach a separate sheet with details. Indien u meer ruimte nodig heeft, gelieve bijzonderheden op een aparte bladzijde aan te hechten. 9 of 32

10 Bank accounts Bankrekeningen 23 Give details of all your (and/or your partner s) bank accounts, including term deposits, joint accounts and accounts you hold under any other name, inside and outside Australia. Verstrek bijzonderheden omtrent al uw (en/of s) bankrekeningen, met inbegrip van spaarrekeningen, gemeenschappelijke rekeningen, en rekeningen die u in of buiten Australië onder een andere naam heeft lopen. 1 Please attach the latest statement for each account. Voeg voor elke rekening het laatste afschrift bij. Name of institution Naam van instelling Type of account (e.g. savings, cheque) Soort rekening (bijv. Spaarrekening of rekening courant) Account number Rekeningnummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Naam van rekeninghouder(s) 2 Name of institution Naam van instelling Type of account (e.g. savings, cheque) Soort rekening (bijv. Spaarrekening of rekening courant) Account number Rekeningnummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Naam van rekeninghouder(s) 23 3 Name of institution Naam van instelling Type of account (e.g. savings, cheque) Soort rekening (bijv. Spaarrekening of rekening courant) Account number Rekeningnummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Naam van rekeninghouder(s) 4 Name of institution Naam van instelling Type of account (e.g. savings, cheque) Soort rekening (bijv. Spaarrekening of rekening courant) Account number Rekeningnummer Account balance Saldo Name of account holder(s) Naam van rekeninghouder(s) If you need more space, attach a separate sheet with details. Indien u meer ruimte nodig heeft, gelieve bijzonderheden op een aparte bladzijde aan te hechten. 10 of 32

11 Bonds and debentures Effecten en obligaties 24 Do you (and/or your partner) have any bonds or debentures? Bezit u (en/of ) obligaties of heeft u geld uitgeleend aan iemand? Include investments inside and outside Australia. Do NOT include friendly society bonds or life insurance bonds. You will be asked about these in a later question. Vermeld investeringen binnen en buiten Australië. GEEN 'friendly society obligaties of koopsompolissen opgeven. Hierover wordt verderop een vraag gesteld. 1 Type of investment Soort investering Name of company Naam van bedrijf Current amount invested Huidig bedrag geinvesteerd 2 Give details below Vermeld gegevens hieronder AND EN Type of investment Soort investering Please attach the latest statement for each investment listed below. Voeg voor elke hieronder vermelde investering het laatste afschrift bij. Money on loan Geleend geld 25 Do you (and/or your partner) have money on loan to another person or organisation? Hebt u (en/of ) van een andere persoon of organisatie geld geleend? Include all loans, whether they are made to family members, other people or organisations or trusts. Vermeld alle leningen, ongeacht of ze bij familieleden, derden, organisaties of trusts zijn aangegaan. 1 Give details below Vermeld gegevens hieronder AND EN Who did you lend the money to? Aan wie heeft u geld geleend? Date lent Datum lening Current balance of loan Huidig saldo van leningen 2 Lent by you Geleend door u Please attach a document which gives details for each loan (if available). Voeg een document bij met gegevens over iedere lening (indien beschikbaar). Amount lent Geleend bedrag Who did you lend the money to? Aan wie heeft u geld geleend? Lent by your partner Geleend door Name of company Naam van bedrijf Current amount invested Huidig bedrag geinvesteerd Date lent Datum lening Current balance of loan Huidig saldo van leningen Amount lent Geleend bedrag If you need more space, attach a separate sheet with details. Indien u meer ruimte nodig heeft, gelieve bijzonderheden op een aparte bladzijde aan te hechten. Lent by you Geleend door u Lent by your partner Geleend door If you (and/or your partner) have more than 2 loans, attach a separate sheet with details. Voeg een afzonderlijk blad met gegevens bij indien u (en/of ) meer dan twee leningen heeft. 11 of 32

12 Shares Aandelen 26 Do you (and/or your partner) own any shares, options, rights, convertible notes, warrants or other securities LISTED on any stock exchange, inside or outside Australia? Bezit u (en/of ) aandelen, opties, rechten, converteerbare aandelen, warrants of andere obligaties die zijn GENOTEERD op een Australische of overzeese aandelenbeurs? Include shares traded in exempt stock markets. * ASX means Australian Stock Exchange. Vermeld aandelen die op vrijgestelde effectenmarkten zijn verhandeld. * ASX betekent Australian Stock Exchange. 1 Give details below Vermeld gegevens hieronder AND EN Name of company Naam van bedrijf Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Soort aandeel/belegging (bijv. gewoon aandeel, optie) ASX* code (if known) ASX* code (indien bekend) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (indien aandeel NIET genoteerd staat op Australische aandelenbeurs) Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Voeg het(de) meest recente afschrift(en) met gegevens over uw aandelenbezit bij voor elk hieronder vermeld aandeel. Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Huidige marktwaarde (indien aandeel NIET genoteerd staat op Australische aandelenbeurs) Number of shares or other securities Aantal aandelen of waardepapieren 26 2 Name of company Naam van bedrijf Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Soort aandeel/belegging (bijv. gewoon aandeel, optie) ASX* code (if known) ASX* code (indien bekend) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (indien aandeel NIET genoteerd staat op Australische aandelenbeurs) 3 Name of company Naam van bedrijf Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Huidige marktwaarde (indien aandeel NIET genoteerd staat op Australische aandelenbeurs) Number of shares or other securities Aantal aandelen of waardepapieren Type of share/investment (e.g. ordinary share, option) Soort aandeel/belegging (bijv. gewoon aandeel, optie) ASX* code (if known) ASX* code (indien bekend) Country (if share is NOT listed on the ASX*) Land (indien aandeel NIET genoteerd staat op Australische aandelenbeurs) Current market value (if share is NOT listed on the ASX*) Huidige marktwaarde (indien aandeel NIET genoteerd staat op Australische aandelenbeurs) Number of shares or other securities Aantal aandelen of waardepapieren If you need more space, attach a separate sheet with details. Indien u meer ruimte nodig heeft, gelieve bijzonderheden op een aparte bladzijde aan te hechten. 12 of 32

13 27 Do you (and/or your partner) own any shares, options or rights issued in a PUBLIC company NOT listed on any stock exchange, inside or outside Australia? Bezit u (en/of ) aandelen, opties of enig recht op aandelen in een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP die NIET op een Australische of overzeese aandelenbeurs genoteerd staan? Include shares traded in exempt stock markets. Vermeld aandelen die op vrijgestelde effectenmarkten zijn verhandeld. 1 Type of shares Soort aandelen Current market value Huidige marktwaarde 2 Give details below Vermeld gegevens hieronder AND EN Name of company Naam van bedrijf Name of company Naam van bedrijf Type of shares Soort aandelen Current market value Huidige marktwaarde Please attach the latest statement(s) detailing your share holding for each share listed below. Voeg het(de) meest recente afschrift(en) met gegevens over uw aandelenbezit bij voor elk hieronder vermeld aandeel. Number of shares Aantal aandelen Number of shares Aantal aandelen Managed investments and superannuation Investering onder management en pensioengelden 28 Do you (and/or your partner) have any managed investments? Bezit u (en/of ) beleggingen in trusts? Include investment trusts, personal investment plans, life office and friendly society bonds. Do NOT include life insurance policies or superannuation and rollover investments. *APIR is a commonly used code for fund managers in Australia to identify individual financial products. Vermeld beleggingen in trusts, persoonlijke investeringsplannen, levensverzekeringen en 'friendly society bonds. Vermeld GEEN levensverzekerings-polissen of bedrijfspensioenen en rollover-investeringen. * APIR is een veelvuldig gebruikte code van fondsmanagers om diverse financiële producten te onderscheiden. 1 Give details below Vermeld gegevens hieronder AND EN Name of company Naam van bedrijf Name of product (e.g. investment trust) Naam van product (bijv. investeringstrust) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Soort product/optie (zoals balanced, growth) APIR* code (if known) APIR* code (indien bekend) Please attach documents which show details for each investment listed below. Voeg documenten bij die gegevens voor elke hieronder vermelde investering aantonen. Number (if applicable) Nummer (indien van toepassing) Current market value of investment Huidig marktwaarde If you need more space, attach a separate sheet with details. Indien u meer ruimte nodig heeft, gelieve bijzonderheden op een aparte bladzijde aan te hechten. 13 of 32

14 28 2 Name of company Naam van bedrijf Name of product (e.g. investment trust) Naam van product (bijv. investeringstrust) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Soort product/optie (zoals balanced, growth) APIR* code (if known) APIR* code (indien bekend) Number (if applicable) Nummer (indien van toepassing) 29 Please read this before answering the following question. Lees dit eerst voordat u de volgende vraag beantwoordt. Answer this question only if you are over age pension age. If you have a partner, your partner should answer this question only if over age pension age. This question relates to Australian funds ONLY. Include any money held in a Self Managed Superannuation Fund (SMSF) and Small APRA Fund (SAF) only if these are a complying fund. These are funds in the accumulation phase from which payments are not being made. Beantwoord deze vraag alleen als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Als u een partner hebt, hoeft deze vraag alleen te beantwoorden als hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Deze vraag heeft ALLEEN betrekking op Australische fondsen. Inclusief geld belegd in een Self Managed Superannuation Fund (SMSF) en Small APRA Fund (SAF) alleen als het een complying fund betreft. Dit zijn fondsen die zich in accumulatiefase bevinden en van waaruit geen uitbetalingen worden gedaan. Current market value of investment Huidig marktwaarde 3 Name of company Naam van bedrijf Name of product (e.g. investment trust) Naam van product (bijv. investeringstrust) APIR* code (if known) APIR* code (indien bekend) Current market value of investment Huidig marktwaarde Type of product/option (e.g. balanced, growth) Soort product/optie (zoals balanced, growth) Number (if applicable) Nummer (indien van toepassing) Do you (and/or your partner) have any money invested in approved deposit funds, deferred annuities, or superannuation funds (where you do not receive a superannuation pension from the fund)? Heeft u (en/of ) geïnvesteerd in goedgekeurde deposito s of uitgestelde lijfrente (waarbij u geen bedrijfspensioen uit het fonds ontvangt)? Give details on the next page Vermeld de gegevens op de volgende bladzijde AND EN Please attach documents which show details for each fund listed below. Voeg documenten bij die gegevens voor elke hieronder vermeld fonds aantonen. If you need more space, attach a separate sheet with details. Indien u meer ruimte nodig heeft, gelieve bijzonderheden op een aparte bladzijde aan te hechten. 14 of 32

15 29 1 Name of company Naam van bedrijf Name of product (e.g. investment trust) Naam van product (bijv. investeringstrust) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Soort product/optie (zoals balanced, growth) APIR code (if known) APIR code (indien bekend) Current market value of investment Huidig marktwaarde 2 Name of company Naam van bedrijf Number (if applicable) Nummer (indien van toepassing) uw partner Name of product (e.g. investment trust) Naam van product (bijv. investeringstrust) Type of product/option (e.g. balanced, growth) Soort product/optie (zoals balanced, growth) APIR code (if known) APIR code (indien bekend) Current market value of investment Huidig marktwaarde Number (if applicable) Nummer (indien van toepassing) uw partner If you need more space, attach a separate sheet with details. Indien u meer ruimte nodig heeft, gelieve bijzonderheden op een aparte bladzijde aan te hechten. Income stream products Fontes de rendimento 30 Please read this before answering the following question. Lees dit eerst voordat u de volgende vraag beantwoordt. An income stream is a regular series of payments which may be made for a lifetime or fixed period by a financial institution or employer subject to Australian prudential regulations. Where the income stream is from a country other than Australia it will be assessed differently than if it were from a source inside Australia. Hiermee wordt bedoeld regelmatige uitkeringen die u gedurende het leven of bepaalde periode ontvangt via een financiële instelling of werkgever die onder Australische financiële reglementen vallen. Als de regelmatige bron van inkomsten uit een ander land dan Australië komt, dan zal deze anders beoordeeld worden dan wanneer deze uit een bron in Australië zou komen. Do you (and/or your partner) receive income from income stream products? Heeft u (en/of ) een regelmatige bron van inkomsten? Give details on the next page Vermeld de gegevens op de volgende bladzijde AND EN Please attach your latest schedule of information for each income stream product you currently hold. (A schedule is a document usually given to a customer by the product provider showing details of the investment purchased such as purchase price, payment frequency etc.) Gelieve het meest recente informatieschema inzake elke regelmatige inkomstenbron aan te hechten. (Een schema is een document dat gewoonlijk aan een klant wordt overhandigd door de productleverancier, waarin details worden uiteengezet inzake het aangekochte beleggingsproduct zoals aankoopprijs, regelmaat van uitbetaling enz.) 15 of 32

16 30 1 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive: Geef aan welke vorm van inkomen u (en/of uw partner) ontvangt: Allocated pension Toegewezen pensioen Rollover immediate annuity Rollover onmiddellijke lijfrente Superannuation pension (defined benefit) Bedrijfspensioen (bepaalde uitkering) Allocated annuity Toegewezen lijfrente Ordinary annuity rmale lijfrente Superannuation pension Bedrijfspensioen Other (give details below) Ander (vermeld gegevens hieronder) 30 2 Please indicate which kind of income stream product you (and/or your partner) receive: Geef aan welke vorm van inkomen u (en/of uw partner) ontvangt: Allocated pension Toegewezen pensioen Rollover immediate annuity Rollover onmiddellijke lijfrente Superannuation pension (defined benefit) Bedrijfspensioen (bepaalde uitkering) Allocated annuity Toegewezen lijfrente Ordinary annuity rmale lijfrente Superannuation pension Bedrijfspensioen Other (give details below) Ander (vermeld gegevens hieronder) Received by: Ontvangen door: You U Your partner Uw partner Received by: Ontvangen door: You U Your partner Uw partner Income stream provider s details Gegevens leverancier inkomstenbron Provider s name Naam leverancier Income stream provider s details Gegevens leverancier inkomstenbron Provider s name Naam leverancier Provider s address Adres leverancier Provider s address Adres leverancier Country Land Country Land If you (and/or your partner) receive income from more than 2 providers, attach a separate sheet with details. Voeg een afzonderlijk blad met gegevens bij indien u (en/of ) inkomen ontvangt van twee of meer instanties. 16 of 32

17 Other investments Andere investeringen 31 Do you (and/or your partner) have any money invested in, or do you receive income from, any other investments not declared elsewhere on this form? Heeft u (en/of ) belegd in, of ontvangt u inkomen uit andere investeringen die niet elders in dit formulier zijn opgegeven? Include all investments inside and outside Australia not declared elsewhere on this form. Do NOT include real estate inside or outside Australia, private trusts, private companies or business. You will be asked about these in later questions. Met inbegrip van alle binnenlandse en buitenlandse niet eerder genoemde investeringen. Vermeld GEEN onroerend goed in of buiten Australië, particuliere trusts of particuliere bedrijven. Hierover worden verderop vragen gesteld. 1 Give details below Vermeld gegevens hieronder AND EN Name of investment Naam van investering Please attach documents which show details for each investment listed below. Voeg documenten bij die gegevens voor elke hieronder vermelde investering aantonen Name of investment Naam van investering Name of organisation/company Naam van organisatie/bedrijf Current value of investment Huidige waarde Van investering 3 Name of investment Naam van investering Name of organisation/company Naam van organisatie/bedrijf Current value of investment Huidige waarde Van investering Income received in last 12 months Inkomsten ontvangen Gedurende afgelopen 12 maanden Income received in last 12 months Inkomsten ontvangen Gedurende afgelopen 12 maanden Name of organisation/company Naam van organisatie/bedrijf Current value of investment Huidige waarde Van investering Income received in last 12 months Inkomsten ontvangen Gedurende afgelopen 12 maanden If you need more space, attach a separate sheet with details. Indien u meer ruimte nodig heeft, gelieve bijzonderheden op een aparte bladzijde aan te hechten. 17 of 32

18 Gifting Geschenken 32 In the last five years have you (and/or your partner) given away, sold for less than their value, or surrendered a right to, any cash, assets, property or income? In de afgelopen vijf jaar, heeft u (en/of ) geld, bezit, eigendom of inkomen geschonken? Include forgiven loans and shares in private companies. Vermeld kwijtgescholden leningen en aandelen in particuliere bedrijven. 1 Give details below Vermeld gegevens hieronder What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Wat gaf u weg of verkocht u voor minder dan marktwaarde (bijv. geld, auto, huis, grond, boederij) Date given or sold Datum van weggave tweede verkoop Amount you received for the item Wat ontving u ervoor What it was worth Wat was het waard 32 2 What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Wat gaf u weg of verkocht u voor minder dan marktwaarde (bijv. geld, auto, huis, grond, boederij) Date given or sold Datum van weggave tweede verkoop Amount you received for the item Wat ontving u ervoor Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Was dit een gift aan een Special Disability Trust (SDT)? 3 What it was worth Wat was het waard What you gave away or sold for less than its value (e.g. money, care, second home, land, farm) Wat gaf u weg of verkocht u voor minder dan marktwaarde (bijv. geld, auto, huis, grond, boederij) Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Was dit een gift aan een Special Disability Trust (SDT)? Date given or sold Datum van weggave tweede verkoop Amount you received for the item Wat ontving u ervoor What it was worth Wat was het waard Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Was dit een gift aan een Special Disability Trust (SDT)? If you need more space, attach a separate sheet with details. Indien u meer ruimte nodig heeft, gelieve bijzonderheden op een aparte bladzijde aan te hechten. 18 of 32

19 Other pension-type payments from outside Australia Andere soorten betalingen van buiten Australië 33 Do you (and/or your partner) receive income from outside Australia? Ontvangt u (en/of ) inkomsten van buiten Australië? Include: payments for retirement or old age payments for disability or invalidity payments for widowhood or survivorship payments for children superannuation payments payments for war injury payments for war service payments as a war widow war restitution payments compensation payments other pensions, benefits or allowances from outside Australia. Vermeld: Betalingen voor pensioen of ouderdom Betalingen voor handicap of invaliditeit Betalingen aan nabestaande Betalingen voor kinderen Betalingen van bedrijfs pensioen Betalingen voor oorlogsletsel Betalingen voor militaire dienst Betalingen als oorlogsweduwe Oorlogsschadeloosstellingen Andere buitenlandse schadeloosstellingen Andere pensioenen, uitkeringen of toelagen van buiten Australië. Give details in the next column Vermeld de gegevens in de volgende kolom AND EN 33 1 Type of payment Soort betaling Paid in name of Betaald op naam van Authority paying it Instantie die betaalt Country paying it Land dat betaalt Amount of payment before deductions Bedrag vóór inhoudingen How often paid? Hoe vaak uitbetaald 2 Type of payment Soort betaling Paid in name of Betaald op naam van Authority paying it Instantie die betaalt Country paying it Land dat betaalt Reference number Kenmerk of payment Received by: Ontvangen door: You Your partner U Uw partner Reference number Kenmerk Please attach the most recent document showing payment details for each of the pensions, benefits or allowances paid (e.g. pension certificate). Sluit het meest recente document bij met betalingsgegevens van de pensioenen, uitkeringen of toelagen die u ontvangt (bijv. pensioenbewijs). Amount of payment before deductions Bedrag vóór inhoudingen How often paid? Hoe vaak uitbetaald of payment Received by: Ontvangen door: You Your partner U Uw partner If you (and/or your partner) have more than two types of payments, attach a separate sheet with details. Voeg een afzonderlijk blad met gegevens bij indien u (en/of ) meer dan twee types betalingen ontvangt. 19 of 32

20 34 Will you (and/or your partner) be claiming any pension, benefit, allowance, superannuation, compensation or similiar payment in the next 12 months? Zult u (en/of ) enige vorm van pensioen, uitkering, toelage, lijfrente, compensatie of soortgelijke betaling ontvangen in de komende twaalf maanden? 1 Give details below Vermeld gegevens hieronder Type of payment Soort betaling Country claiming from Land waar u de betaling aan gaat vragen When are you going to claim? Wanneer gaat u de aanvraag indienen? 2 Type of payment Soort betaling When are you going to claim? Wanneer gaat u de aanvraag indienen? Who is claiming this payment? Wie maakt aanspraak op deze betaling? You U Country claiming from Land waar u de betaling aan gaat vragen Your partner Uw partner Who is claiming this payment? Wie maakt aanspraak op deze betaling? You U Your partner Uw partner If you (and/or your partner) have more than two types of payments, attach a separate sheet with details. Voeg een afzonderlijk blad met gegevens bij indien u (en/of ) meer dan twee types betalingen ontvangt. Money from boarders and lodgers Inkomen van Kostgangers en Onderhuurders 35 Do you (and/or your partner) receive money from any boarders or lodgers living with you? Ontvangt u (en/of ) geld van kostgangers of onderhuurders die bij u inwonen? Include boarders or lodgers who live with you or in accommodation at the property you live in (e.g. granny flat). Do NOT include family members (e.g. son, daughter, parent). Vermeld kostgangers of huurders die bij u wonen of in een accommodatie bij u in het gebouw wonen (bijvoorbeeld een bejaardenflat). Vermeld GEEN familieleden (bijv. zoon, dochter, ouder). 1 Give details below Vermeld gegevens hieronder Name of boarder or lodger Naam kostganger of onderhuurder Relationship to you (e.g. friend, cousin) Relatie t.o.v. u (bijv, kennis, neef) Amount paid for board or lodging Bedrag betaald aan kostgeld of huur elke week How often paid Hoe vaak betaald? Number of meals you provide each day Aantal maaltijden per dag door u verzorgd each day cada dia Date boarder or lodger started paying Datum waarop kostganger of onderhuurder begon met betalen 20 of 32

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier Income and assets Inkomen en bezittingen MOD IA Filling in this form Dit formulier invullen Purpose of this form Doelstelling van dit formulier This form is part of your claim for an Australian payment.

Nadere informatie

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier Income and assets Inkomen en bezittingen MOD IA Filling in this form Dit formulier invullen Returning your form(s) w formulier(en) opsturen Purpose of this form Doelstelling van dit formulier This form

Nadere informatie

Social Security-verdrag tussen Australië en Nederland

Social Security-verdrag tussen Australië en Nederland Social Security-verdrag tussen Australië en Nederland Het Social-Security-stelsel van Australië Het Social-Security-stelsel van Australië werkt anders dan dat van de meeste andere ontwikkelde landen. Pensioenbetalingen

Nadere informatie

Notes for claiming Australian pension. Informatie bij aanvraag Australisch pensioen. Social Security Agreement between Australia and the Netherlands

Notes for claiming Australian pension. Informatie bij aanvraag Australisch pensioen. Social Security Agreement between Australia and the Netherlands Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and the Netherlands Informatie bij aanvraag Australisch pensioen Sociale Zekerheidsovereenkomst tussen Australië en Nederland

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Notes for claiming Australian pension. Informatie bij aanvraag Australisch pensioen. Social Security Agreement between Australia and the Netherlands

Notes for claiming Australian pension. Informatie bij aanvraag Australisch pensioen. Social Security Agreement between Australia and the Netherlands Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and the Netherlands Informatie bij aanvraag Australisch pensioen Sociale Zekerheidsovereenkomst tussen Australië en Nederland

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

Sociale-zekerheidsverdrag tussen Australië en België

Sociale-zekerheidsverdrag tussen Australië en België DUTCH Sociale-zekerheidsverdrag tussen Australië en België Het sociale-zekerheidsstelsel van Australië Het sociale-zekerheidsstelsel van Australië werkt anders dan dat van de meeste andere ontwikkelde

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/notification of a change

Wijziging doorgeven/notification of a change Wijziging doorgeven/notification of a change Kinderbijslag/Child Benefit Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Part A Your personal details

Part A Your personal details Form Netherlands-Individual United Kingdom/Netherlands Double Taxation Convention (SI 1980 Number 1961 and Protocols) APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Who benefits from the company car regime?

Who benefits from the company car regime? Who benefits from the company car regime? Brussels, the 13 th of September 2017 Xavier May (ULB-IGEAB) Cost/benefit for the employer-worker-state Bax analysis of the company car regime Benchmark = private

Nadere informatie

Notes for claiming Australian pension. Informatie bij aanvraag Australisch pensioen. Social Security Agreement between Australia and the Netherlands

Notes for claiming Australian pension. Informatie bij aanvraag Australisch pensioen. Social Security Agreement between Australia and the Netherlands Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and the Netherlands Informatie bij aanvraag Australisch pensioen Sociale Zekerheidsovereenkomst tussen Australië en Nederland

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Supplementary information Old Age Provision for Authors Buma

Supplementary information Old Age Provision for Authors Buma Supplementary information Old Age Provision for Authors Buma Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Arial, 22, Complex scriptlettertype: Arial, 22 Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Arial, 22, Complex scriptlettertype:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens aanvrager / Applicant data. 1. Uw volledige personalia / Your complete biographical data. Achternaam / Surname

Persoonlijke gegevens aanvrager / Applicant data. 1. Uw volledige personalia / Your complete biographical data. Achternaam / Surname Aanvraagformulier voor teruggave tegoed(en) op de Gemeentegiro Application form for repayment of unclaimed credit balances with the Gemeentegiro Amsterdam [Amsterdam Municipal Giro System] Persoonlijke

Nadere informatie

Let op! U moet ook de Vragenlijst klantprofiel invullen om uw risicoprofiel te bepalen. Zie de toelichting hieronder.

Let op! U moet ook de Vragenlijst klantprofiel invullen om uw risicoprofiel te bepalen. Zie de toelichting hieronder. OFP BP PENSIOENFONDS BESCHIKBARE PREMIE REGELING NEDERLANDSE SECTIE ( de BP regeling ) OFP BP PENSIOENFONDS DEFINED CONTRIBUTION PLAN DUTCH SECTION ( the DC Plan ) BELEGGINGSSTRATEGIE KEUZEFORMULIER KEUZE

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be Reserveren) Fill

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Employee s Mutation form. Werknemers Mutatie formulier. Commencement, Mutation and Termination of Employment

Employee s Mutation form. Werknemers Mutatie formulier. Commencement, Mutation and Termination of Employment Employee s Mutation form / Employee s Mutation form Commencement, Mutation and Termination of Employment Werknemers Mutatie formulier Indiensttreding, Wijzigingen en Uitdiensttredingen Dear Employer, The

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be) Fill out the

Nadere informatie

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam,

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam, This is your camper rental voucher Dear Sir/Madam, Below you will find your camper rental voucher. You will need this document when you pick up your rental camper. We kindly ask you to check the information

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

PZ-INFOBULLETIN maart 2012 nummer 2

PZ-INFOBULLETIN maart 2012 nummer 2 PZ-INFOBULLETIN maart 2012 nummer 2 Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie telefoon (030) 600 12 11 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht fax (030) 601 44 06 e-mail: cpd@fom.nl http://www.fom.nl S TAND

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Part A Details of the Netherlands company and tax adviser (if any)

Part A Details of the Netherlands company and tax adviser (if any) Form Netherlands-Direct Investor Company-Credit United Kingdom/Netherlands Double Taxation Convention (SI 1980 Number 1961 & Protocols) Claim to payment of United Kingdom tax credit This form is for use

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Middelen van bestaan - Immigratie richtlijnen

Middelen van bestaan - Immigratie richtlijnen Middelen van bestaan - Immigratie richtlijnen Een student die in Nederland wil verblijven om te studeren moet beschikken over voldoende financiële middelen van bestaan om de kosten te kunnen betalen van

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl U hebt een eigen woning gekocht (of u bent dit van plan) De aankoop van een eigen woning

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst]

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst] t.a.v. Mw. E. (Evelien) Ravesteijn E-mailadres: kantoren@ooms.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens rechtspersoon

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND Datum aanvraag: 1. Persoonsgegevens Aanvrager echtgeno(o)t(e) / partner Burger service nummer Naam en voorletters Geslacht M / V M / V Geboortedatum Huidig adres

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Stichting Participantenbelangen QI

Stichting Participantenbelangen QI Stichting Participantenbelangen QI 21 November 2013 B E L A N G R I J K dien uw vordering in bij de trustee!! Geachte Participant, Op onze website kunt u het formulier downloaden, waarmee U uw vordering

Nadere informatie

Consumer survey on personal savings accounts

Consumer survey on personal savings accounts Consumer survey on personal savings accounts April 04 GfK 04 Consumer survey on personal savings accounts April 04 Table of contents. Management Summary. Research design. Research findings GfK 04 Consumer

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie