Algemene Voorwaarden deelname aan de Infopromenade Maastricht Colours You Roze Zaterdag Maastricht, 20 juni 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden deelname aan de Infopromenade Maastricht Colours You 2015 - Roze Zaterdag Maastricht, 20 juni 2015."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden deelname aan de Infopromenade Maastricht Colours You Roze Zaterdag Maastricht, 20 juni Definities De Organisatie: De Standhouder: Infopromenade: Locatie: Stichting Maastricht Colours You gevestigd te Maastricht, Bogaardenstraat 43a, 6211sn Maastricht, organisator van de Infopromenade; de organisatie (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst aangaat tot het inrichten van een kraam/(informatie)stand; Maastricht op 20 juni 2015 van 11:00 tot 18:00 Maaspromenade te Maastricht Activiteiten Infomarkt: Het houden van een stand ten behoeve van het geven van informatie en/of verkoop relatiehoudend met Maastricht Colours You/Roze Zaterdag, hierbij geldt géén dranken en levensmiddelen verkoop. Organisatie: Begeleiding voor, tijdens en na afloop van de Infopromenade. Kosten: 1 Kraam maatschappelijke organisatie 110,- 1 Kraam commerciële organisatie op aanvraag Stroom 17,50 (Alle genoemde prijzen zijnexclusief BTW) Het is mogelijk om als standhouder een eigen stand of plaats in te richten afwijkend van de beschikbare marktkramen. Hiervoor dient u tijdig contact op te nemen met de organisatie van de infopromenade in verband met kosten en wensen. Om deel te nemen aan de Infopromenade dient de Standhouder zich te houden aan de volgende voorwaarden: 1. Alléén volledig ingevulde inschrijfformulieren die voor 1 juni 2015 zijn ontvangen, zullen in behandeling worden genomen. De Organisatie is gerechtigd om te bepalen wie aan de Infopromenade mag deelnemen. Zij kan zonder opgaaf van reden aangemelde Standhouders afwijzen. 2. De indeling van de Infopromenade wordt bepaald door de Organisatie. De Standhouder kan geen bezwaar aantekenen tegen de indeling en de toegewezen plek. De Organisatie is gerechtigd om de Standhouder, om niet nader te verklaren oorzaken, een andere plek toe te wijzen dan vooraf was medegedeeld. 3. De Standhouder kan geen bezwaar aantekenen tegen en zal zich conformeren aan mogelijke voorschriften/voorwaarden welke door de Gemeente Maastricht en/of andere overheidsinstanties worden opgelegd. Ook indien deze voorschriften/voorwaarden in een later stadium worden gewijzigd. De organisator zal de Standhouder informeren over de in dit artikel genoemde voorschriften/voorwaarden, indien niet reeds genoemd in onderhavige Algemene Algemene Voorwaarden deelname aan de Infopromenade Maastricht Colours You Roze Zaterdag Maastricht, versie 6 februari 2015.

2 Voorwaarden. 4. Na akkoord van deelname aan de Infopromenade zal de Standhouder een factuur ontvangen. Op 1 juni 2015 zal de locatie van de door de Standhouder gereserveerde kraam per worden bekend gemaakt. Tevens zal daarbij een plaatsbewijs worden meegestuurd. 5. Met het plaatsbewijs heeft de Standhouder toegang tot het terrein van de Infopromenade. Dit plaatsbewijs moet op verzoek van de Organisatie worden getoond. 6. Betaling 14 dagen na factuur datum. Indien op 10 juni 2014 het verschuldigde bedrag niet is voldaan door de Standhouder, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de door de Organisatie toegewezen locatie en is de reservering vervallen. 7. Standhouders dienen de aanwijzingen van de Organisatie onmiddellijk op te volgen. Opbouw van Infomarkt van uur, afbouw vanaf uur. Auto s en andere vervoermiddelen worden slechts voor het uit- en inladen op het marktterrein toegelaten tijdens de genoemde tijdstippen. Van uur is het marktterrein niet meer toegankelijk voor auto s en andere vervoersmiddelen. 8. Standhouders die om een stroomvoorziening hebben gevraagd, dienen zorg te dragen voor een deugdelijke en veilige bekabeling van het stroompunt naar de toegewezen plek. 9. Het is de verantwoordelijkheid van de Standhouder om zorg te dragen voor een tijdig ingerichte stand. De stand dient gedurende de volledige duur van de Infomarkt ingericht te blijven. 10. Na afloop van de Infomarkt dient de kraam of standplaats geheel ontruimd te zijn. 11. Afval dient te worden verzameld in de geleverde vuilniszak(ken) en moet door de Standhouder worden meegenomen of worden ingeleverd op de door de Organisatie aangegeven locaties. Kosten voor het opruimen van achtergelaten afval komt voor rekening van de Standhouder. 12. De Organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het handelen van de Standhouder, enigerlei schade geleden door de Standhouder of schade aangebracht door toedoen van de Standhouder of letsel als gevolg van de verkoop van waren of activiteiten in en rond de kraam/standplaats en/of deelname aan de Infomarkt, noch voor de noodzakelijke vergunningen voor de verkoop van artikelen of het uitoefenen van handelingen op de standplaats van de Infomarkt, alsmede het opvolgen van wettelijke of plaatselijke voorschriften. 13. Het is de Standhouder toegestaan om informatiemateriaal/flyers in de stand aan belangstellenden te overhandigen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om buiten de stand te flyeren. 14. Indien naar het oordeel van de Organisatie een Standhouder dermate afwijkt van hetgeen is aangemeld en deze afwijking belastende invloed heeft op de te huren kraam op plaats, restauratieve voorzieningen, de doelstelling van De Organisatie of het publiek, behoudt de Organisatie zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 15. De Standhouder vrijwaart de Organisatie voor alle uit voormelde situaties voortvloeiende schade(n) en mogelijke nadelige gevolgen ter zake. 16. Indien de Standhouder de overeenkomst vóór 1 juni 2015 annuleert, is de Standhouder aan de Organisatie 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd, te vermeerderen met alle door de Organisatie aantoonbaar gemaakte daadwerkelijke overige kosten ter zake van de overeenkomst. 17. Indien Standhouder de overeenkomst op en ná 1 juni 2015 annuleert, is de Algemene Voorwaarden deelname aan de Infopromenade Maastricht Colours You Roze Zaterdag Maastricht, versie 6 februari 2015.

3 Standhouder het volledige overeengekomen bedrag aan de Organisatie verschuldigd. In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) kan de Organisatie de overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding jegens de Standhouder. 18. De Organisatie, noch medewerkers en vrijwilligers die uit hoofde van de Organisatie werkzaamheden verrichten en/of een activiteit uitvoeren, is/zijn aansprakelijk voor eventuele schade(n) die door de Standhouder wordt geleden, samenhangend met dan wel voortvloeiend uit het deelnemen aan de Infomarkt. 19. De informatie gegeven tijdens de Infomarkt valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de Standhouder. 20. Het is de verantwoordelijkheid van de Standhouder toe te zien op en het goede gebruik van de voor de activiteit te gebruiken standplaats. Schade, waaronder begrepen diefstal of verlies van eigendommen toebehorend aan deelnemers aan de Infomarkt, en/of voortkomend uit het gebruik van de standplaats door de Standhouder komt geheel voor rekening van De Standhouder. 21. De Standhouder vrijwaart de Organisatie voor aanspraken door derden. De organisatie van de infomarkt bevind zicht tijdens de Infomarkt nabij de locatie in aangewezen productie kantoor. Hier kunt u terecht voor uw plaatsaanwijzing en andere vragen. Contactgegevens: Stichting Maastricht Colours You T.a.v. Infopromenade Bogaardenstraat 43A 6211SN Maastricht Algemene Voorwaarden deelname aan de Infopromenade Maastricht Colours You Roze Zaterdag Maastricht, versie 6 februari 2015.

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL)

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ER-COMPANY ( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. Verwijzingen naar de Algemene Voorwaarden verwijzen naar de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

VinzEvents te Anna Paulowna. Saffier 231761VE Anna Paulowna KVK: 58592954BTW: 220227664B01. 1. Overeenkomst

VinzEvents te Anna Paulowna. Saffier 231761VE Anna Paulowna KVK: 58592954BTW: 220227664B01. 1. Overeenkomst VinzEvents te Anna Paulowna Saffier 231761VE Anna Paulowna KVK: 58592954BTW: 220227664B01 1. Overeenkomst 1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage.

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage. Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B-EVENT te Zuidwolde

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B-EVENT te Zuidwolde ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B-EVENT te Zuidwolde 1. Algemene Bepalingen B-Event is de eenmanszaak van Anneke Boekee- van der Kooij, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie