competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam."

Transcriptie

1 Applied Research Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. Lectures: 24 hours Preparation for lectures: 24 hours Preparation for exam: 36 hours Will be anounced on ACI portal. None.

2 This module revolves around setting up and conducting applied research. The lectures follow the sequence of a research report: translating a question from the field into a relevant research subject, selecting relevant literature, doing preliminary research, constructing a problem analysis, formulating main- & sub-questions and research goals, choosing a research design, analyzing (semi-)academic literature, designing research instruments, analyzing data, reporting results, conclusions and discussion, constructing recommendations, reporting according to APA-guidelines. During the course there is a lot of emphasis on writing a research proposal. This research proposal is the first step toward your final thesis. NB: examination can be related to this research proposal.

3 Big Data & Data Marketing Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Adviesrapport, marketingplan of marketingcommunciatieplan nav analyse Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, March 4, ISBN-10: ISBN-13: Tentamen Voorbereiding colleges: 36 Colleges: 24 Voorbereiding tentamen: 24 Boek, artikelen, alle behandelde stof in de colleges. Geen

4 Probably you ve heard the phrase big data a hundred times and still you don t exactly know what s meant with it. Big data describes the exponential growth and availability of data. It may be as important to business and society as the Internet has become. Why? More data may lead to more accurate analyses which could be used to make internal processes and marketing efforts more efficient and effective and to grow businesses. In this course we will find out what big data and data marketing is, how data is collected, processed and what companies, including those in the EMEG branche, do with all this data. Various persons from the field will give guest lectures about how big data and data marketing is used in their companies.

5 Business model innovation Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Business plan + Business prototype + Sales presentation Mandatory: Business model generation / Osterwalder & Pigneur / Kluwer 2010 / ISBN: / Additional: Value Proposition Design / Osterwalder et al. / Wiley 2014 / ISBN: / Assignment + presentation Lectures: 24 hours Lectures preparation : 20 hours Assignment: 36 hours Presentation: 4 hours None None

6 In times of financial crisis and technological prosperity organizations are searching for new ways of business. New business models can create new markets, increasing profits and insure future existence. This course discusses a lot of new business models (mainly in the entertainment, music & event industry). Students also learn how to recognize patterns of new business models and are challenged to look deeper into the theory behind these business model patterns. Value proposition design is an important topic when it comes to new business model development and will be discussed in detail. Main subjects: New Business Models, Business model building blocks, Business model canvas, Business model patterns (long tail, unbundled, multisided platforms, freemium, open), Business model designing and strategy, Value proposition design.

7 Manipulating Consumer Behavior Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Inzetten van onderzoek voor marketing en sales doeleinden. Colleges en artikelen Opdracht Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 24 uur Uitvoering opdracht: 36 uur 84 n.v.t uur n.v.t.

8 Verwonder jij je wel eens over het gedrag van mensen? En hoe je dat zou kunnen be nvloeden? Leer in deze advanced course kijken en ervaren welke invloed jij kunt hebben op het gedrag van anderen. Als ondernemer, marketeer en communicatiedeskundige willen we vaak invloed uitoefenen op het gedrag van onze klanten. Met behulp van verschillende communicatiemiddelen hopen we een aankoop te stimuleren, betrokkenheid te vergroten of anderzijds een doel te bereiken. In deze cursus Manipulating Consumer Behavior gaan we verwondering omzetten naar marketing/communicatievragen en deze vervolgens omzetten naar een experiment. In de lessen werken we met theorie en artikelen alsmede met door de studenten tijdens de cursus opgedane ervaringen. Zo ga je zowel in als buiten de lessen aan de slag met je verwondering. Om een goed experiment uit te kunnen voeren krijg je direct praktische toepasbare theorie. Je krijgt als student de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar een concrete opdrachtgever. Leerdoelen: Student ontwikkelt kennis en inzicht over consumenten gedrag. Student kan uitleggen wat consumentengedrag is en wat dit kan beinvloeden. Student is in staat om een vraagstuk om te zetten naar een experiment. Student kan op basis van onderzoeksresultaten passende aanbevelingen geven binnen de context. Student is in staat om aanbevelingen zowel in beeld als op schrift te presenteren. Producten ter beoordeling (in groepsverband maximaal 3): - Studenten leveren in maximaal 3A4 een korte schriftelijke toelichting van het experiment aan, waarin literatuur, theorie en werkwijze worden uitgelegd. (25%) - Studenten leveren visualisatie van de resultaten aan (denk aan bv infographic of nieuwsvideo). (25%) Product ter beoordeling (individueel): - Student levert individueel aanbevelingen aan op basis van het experiment, zodanig dat de lezer overtuigd wordt van de mogelijkheden. (25%) - Student levert schriftelijk, individueel een reflectie van eigen kunnen en leerervaring binnen het proces aan. (25%)

9 Advanced Course Copywriting Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Schrijfdossier met eigen werk bijvoorbeeld: advertentie, persbericht, blogpost, (tv/film/commercial)script, webstekst, (direct)mail, reflectie, sollicitatie. Aan de hand van de eigen leerdoelen zoeken studenten een boek. Dossier met omstreeks 13 opdrachten en presentatie voor de klant. 84 SBU

10 Tijdens de Avanced Course Copywriting ga je aan de slag met verschillende opdrachtgevers. Leer je je mannetjes of vrouwtje te staan als schrijver(ster) in het werkveld. Verdiep je je in schrijftechnieken die voor jouw loopbaan van belang zijn. En maak je een flinke groeispurt door in zes pittige en bijzondere weken. "Het was een achtbaan van inzichten en verrassingen" "Mijn schrijfmojo is weer helemaal terug" "Door de course heb ik nu mijn eerste opdrachtgevers binnen" Invulling van de course is voor een groot deel gebaseerd op de wensen en inzet van de deelnemer. Denk aan onderwerpen als: - De kneepjes van het copywriting vak - Hoe haal je de aardappel uit je pen... - Vaarwel "Welkom", schrijven voor websites - Het eerste hoofdstuk van je debuut roman - Schrijf geschiedenis, de kracht van Storytelling - SUPERSCRIPTS! Voor tv, film, commercial of je presentatie - Winnen met woorden van klussen tot klanten - Maak van je blog een bestseller

11 Corporate Social Responsibility Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie kritisch artikel, kleine documentaire Corporate Responsibility: Governance, Compliance and Ethics in a Sustainable Environment 2/E/ Tom Cannon / Financial Press Time / 2012 / ISBN13: / Individuele opdracht in vorm van artikel of mini documentaire. Studenten kruipen in de huid van een journalist en verrichten kritisch onderzoek naar een zelf gekozen CSR onderwerp. 84 Alle presentaties en onderwerpen die behandeld zijn in de college s Niet van toepassing, de toest is een eindproduct waarbij het gebruik van alle middelen is toegestaan

12 Companies within the Event, Music and Entertainment Industry are faced with a growing demand from consumers for sustainable products and services. In addition society at large increasingly expects companies to give something in return. Governments become more strict in environmental and socio-economic regulations. Companies that are active in the entertainment business need to find ways to deal with the environmental and social demands. During the course you will become familiar with understanding and analyzing Corporate Social Responsibility (CSR) policies and approaches. You will learn the practical implications for marketing and communication (within the entertainment sector) and learn how to deal with them. The following topics will be covered: 1. Globalization, businesses and social responsibility 2. Business ethics 3. Entertainment and social responsibility 4. Tools to understand CSR within companies such as foot printing, reporting and certification 5. Understanding CSR themes including fair trade, child labour, human rights, pollution and corruption. The exact content of the course will be determined by actual events, news and developments within the field of CSR. The course is a combination of (guest) lectures, field visit to company, discussions and (prepared) presentations. You are expected to bring your own opinion to the classroom.

13 Cultural Enterpreneurship Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Een eindverslag en de uitvoering van een sub-event binnen NU&STRAKS. Er wordt gebruik gemaakt van literatuur, blogs, publicaties etc, verkregen uit eigen onderzoek. Maken van, en presenteren van eindverslag. Tevens de ambitie om sub-event uit te voeren. 80 uur Eindverslag nvt

14 Opdracht Cultural Entrepreneurship: Binnen dit vak is het de bedoeling dat er een culturele activiteit binnen het NU&STRAKS programma georganiseerd en uitgevoerd wordt. De organisatie en uitvoering vindt plaats in groepen van vijf tot zes studenten. Er wordt een eindverslag gemaakt met een presentatie ter onderbouwing. In het eindverslag dienen de volgende zaken aan de orde te komen: 1. Voorblad: namen studenten met student-nummer, naam projectgroep, eigen huisstijl/logo, naam activiteit. 2. Inleiding: introductie projectgroep, missie/visie projectgroep, kernwaarden projectgroep, beschrijving van de projectgroep (individuele taken, bevoegdheden, contactgegevens) en beschrijving persoonlijke en groep-leerdoelen van iedere student en de groep (SMART) formuleren. 3. Individuele analyse van de doelgroep en uitgewerkt advies. 4. Strategisch advies voor de keuze van de activiteit (probleemstelling/vraagstelling), waarom, hoe is deze keuze tot stand gekomen, doelstelling van het evenement (SMART formuleren) en te behalen eindresultaat. 5. Doelgroep beschrijving en beschrijving overige partijen/betrokkenen. 6. Beschrijving concept van de activiteit. 7. Beschrijving van het proces en eindresultaat incl.visualisatie. 8. Evaluatie van het eindresultaat (rendement van de activiteit, individuele evaluatie en groep-evaluatie, positieve en verbeter punten (tips en tops), financiºle afwikkeling, conclusies, aanbevelingen richting opleiding). Bijlagen: 01. Begroting en definitieve eindbalans. 02. Peer-to-peer review 03. Overige relevante documenten (subsidieaanvragen, vergunningen etc). Bij de beoordeling van het eindverslag wordt ook gekeken naar professionele lay-out, goede visualisatie, creativiteit, correct gebruik van de Nederlandse taal, prettig lopend verhaal (juiste inleiding bij ieder hoofdstuk), paginanummering, inhoudsopgave, voorwoord etc. Het verslag is leidend voor het cijfer en er is de ambitie om het programma uit te voeren.

15 Advanced Course Ethics Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Analysis of an ethical topic in which students present arguments in favour and against a normative statment. Course Manual and Royalty Free Course Reader ("Ethics with a Pinch of Ontology and Epistemology, O. de Souza, 2013) MC Exam - 40 questions on knowledge of ethical theories, concepts and principles (60%). Individual written assignment (40%). Classes: 24 hours (6 x 4 hours) Class Preparation: 12 hours (6 x 2 hours) Individual Assignment: 20 hours Ethics with a Pinch of Ontology and Epistemology, O. de Souza, 2013) None

16 As IEMES professionals, you will be working on the content of media and entertainment products. In an age of increasing permissiveness, these products may be increasingly extreme in nature. As societies are becoming more cosmopolitan, the views and values amongst audiences are broadening. Values are becoming less homogenized and are often the source of social and political tension. For this reason, one of the core competences that has been defined for IEMES professionals is an ability to assess, balance and judge ethical issues. In commercial terms, this may be important for assessing a potential threat of litigation. In social terms, an ethical awareness is a quality that is quite rightly expected of a socially responsible professional. This course aims to develop your critical awareness of ethical issues. By the end of this course, you should be able to justify your opinions on an ethical issue from a number of normative perspectives. Studying ethics does not make one more ethical. It may increase self-reflection, paranoia and an awareness of the inherent contradictions in human values. Values are often incommensurable. This means that the worth of one value cannot be measured against the worth of another. There is often no common scale to measure the benefits of one value against the other. This is what is meant by the term incommensurability. The content of the course does not focus exclusively on the ethics of (mass) communication. Because media professionals may be working on all kinds of content within the industry, the scope of the theories covered in the course is intentionally very broad. Theoretical content per class 1. Epistemology and the fact / value distinction 2. Ontology and Meta-ethics 3. Rationality (internal & external applications of reasoning) 4. Teleological theories 5. Deontological theories 6. Consequentialist theories

17 Event Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Event Model Canvas, Customer Journey, Return on Investment model Events as a Strategic Marketing Tool / D. Gerritsen en R. van Olderen / CABI Publishing / 2014 / ISBN: / euro 58,99 Individual written test Colleges: 24 hours Preparation colleges: 18 hours Preparation written exam: 42 hours The (entire) book and content of the classes (PPT-sheets) Book, sheets classes

18 Do you think Red Bull s Air Race World Championships or Crashed Ice Events are cool? Do you know the City of Utrecht paid about 8-10 Million euros to host the start of the Tour de France in 2015? These are just two examples of how organisations (brands) can use events to improve their image. Do you like creating creative concepts for events? Do you want to become an expert in Live Communication? Live communication is the most powerful tool that can be used to get your message to your targetgroup! This course is about Eventmarketing: how to use events within a marketing-/communication strategy? Besides this the course will also teach you about Customer Journeys (and includes a Customer Journey Assignment at an event-location). It includes a workshop about the EventModelGeneration-canvas, which is a powerful tool to empathize with different stakeholders and helps you to create valuable event designs. We will have a look at the future of Events / Live Communication. This course contains one or more excursions to for instance a Company where an eventmanager will explain how to use events in a branding campaign. Or an excursion to a City where the Coordinator Events will tell us about what this City values in their City Events and how these events fit in the City Marketing strategy. At each of these excursions you will gain insight into what it is really like to work in the field of marketing, communication or sales. And how all of these areas use events to communicate to their targetgroups. In this way you will experience the beauty of events as a live communication tool for marketing and communication!

19 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie future scenario (report or other kind of visualization) trendreport/ trendanalyse -What if, The art of scenario thinking for non profits / Searce and Fulton / GBN / 2004 / free available on internet. Schoemaker, P. J. (1995). Scenario planning: a tool for strategic thinking. Sloan management review, 36(2), assignment (free available) bonus -Additional assignment articles available on the portal -All lectures on the portal. Colleges: 24 hours Preparation colleges: 18 hours Preparation written making assignment: 42 hours all presentations, all articles n.v.t.

20 In this module the entire field of futures studies will be touched upon, focussing in particular on scenario plannig and scenario building. Scenarios are a well known phenonemon in the field of futures studies. Scenario planning is not about predicting the future. It is about exploring the futureand increasing future consciousness. Being aware of what could happen, one is more likely to be able to deal with what will happen. Companies and institutions all over the world use the method of scenario planning to gain insights in possible futures in order to make strategic (long term) decisions. The first part of the course involves identifying and analyzing trends and uncertainties and exploring the implications of projecting them forward. These trends and uncertainties include political, economic, social and most of all technological trends and developments on different levels (Macro trends, industry trends and consumer behavioural trends). Moreover, some scenario techniques like Causer Layered Analysis and Delphi method will be inlcuded in the lessons. The first part of the course is groupwork and your presence is required. The second part of the course will focus more on building the actual scenarios: scenarios are stories that need to create suspense of disbelief with the receiver and put him actually in the future.. Storytelling tools as well as design principles can and need to be applied in order to craft good scenarios. The strategic advice deriving from the scenarios will be inlcuded as well in this part of the course. This second part of the course is individual and lessons will be partly classical, partly consisting of individual feedbacksessions. Tha actual hand-in of the scenario (report/presentation/design) is individual, as is the retake.

21 Games Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Game Design Document, Playable Prototype, Representation, Peerfeedbackform The Art of Game Design - A book of lenses / Jesse Schell / Elsevier Science & Technology / 2010 / ISBN: / E44,99/ Free online via Google Play en itunes Geen. Beoordeling van beroepsproducten icm houding, gedrag en werk. Colleges: 24 hours Preparation colleges: 36 hours Preparation making assignment: 24 hours Boek en eventuele handouts nvt

22 The game and its environment In this course, we take a closer look at the game s environment and the leading role the game designer has to within this environment. Keywords are: organising, managing, motivating, analysing, evaluating, testing, the players, the team and the market. The second part of Jesse Schell s The art of game design is used as a guideline throughout the course. This part of the book has a clear focus on the game environment. The theory explained in the lectures is practiced by means of an assignment. This assignment is the course s final test and will be supplemented at the end of the course with questions about the course s content.

23 Applied Research Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. Lectures: 24 hours Preparation for lectures: 24 hours Preparation for exam: 36 hours Will be anounced on ACI portal. None.

24 Dat er in de huidige muziekindustrie veel mis is, valt voor een volkomen leek zelfs makkelijk vast te stellen en dat daarmee het bestaan van de muziekindustrie klaar is voor ingrijpende veranderingen, is ook duidelijk. De ontstaansgeschiedenis van veel aspecten waarop in de huidige muziekindustrie wordt terug gegrepen is belangrijk om te begrijpen. Tijdens de colleges en bijeenkomsten wordt er diep ingegaan op het ontstaan van auteursrecht, naburig recht, de verdienmodellen die dientengevolge zijn ontstaan, de technologische ontwikkelingen die hun invloed hebben laten gelden op de inhoud van die modellen en de vorm die vandaag de dag praktisch niet meer te handhaven blijkt als gevolg van alle technologie. Ook de sociologische ontwikkelingen worden bekeken en in een tijdgeest geplaatst waarbij de inhoudelijke aanpassingen aan die muziekindustrie besproken worden. De 'kunst' die voortdurend aan het vechten is om nieuwe wegen van expressie te vinden en de industrie die dat wil exploiteren vormt het toneel wat geanalyseerd wordt. Alle communicatieve vormen en ontwikkelingen die een rol spelen in de evolutionaire staat van de muziekindustrie worden besprokene en geanalyseerd. Alles met het doel om te begrijpen wat er zich heeft afgespeeld, hoe dat zo is gevormd en vooral...hoe dat zich in de toekomst kan ontwikkelen en ontvouwen. Studenten mogen een willekeurige positie in de muziekindustrie innemen en van daaruit een toekomstscenario schrijven, of een adviesrapport schrijven danwel een visiedocument waarin een of meer aspecten binnen de huidige muziekindustrie gefundeerd naar een verbeterde situatie worden voorgesteld.

25 Applied Research Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. Lectures: 24 hours Preparation for lectures: 24 hours Preparation for exam: 36 hours Will be anounced on ACI portal. None.

26 Dat er in de huidige muziekindustrie veel mis is, valt voor een volkomen leek zelfs makkelijk vast te stellen en dat daarmee het bestaan van de muziekindustrie klaar is voor ingrijpende veranderingen, is ook duidelijk. De ontstaansgeschiedenis van veel aspecten waarop in de huidige muziekindustrie wordt terug gegrepen is belangrijk om te begrijpen. Tijdens de colleges en bijeenkomsten wordt er diep ingegaan op het ontstaan van auteursrecht, naburig recht, de verdienmodellen die dientengevolge zijn ontstaan, de technologische ontwikkelingen die hun invloed hebben laten gelden op de inhoud van die modellen en de vorm die vandaag de dag praktisch niet meer te handhaven blijkt als gevolg van alle technologie. Ook de sociologische ontwikkelingen worden bekeken en in een tijdgeest geplaatst waarbij de inhoudelijke aanpassingen aan die muziekindustrie besproken worden. De 'kunst' die voortdurend aan het vechten is om nieuwe wegen van expressie te vinden en de industrie die dat wil exploiteren vormt het toneel wat geanalyseerd wordt. Alle communicatieve vormen en ontwikkelingen die een rol spelen in de evolutionaire staat van de muziekindustrie worden besprokene en geanalyseerd. Alles met het doel om te begrijpen wat er zich heeft afgespeeld, hoe dat zo is gevormd en vooral...hoe dat zich in de toekomst kan ontwikkelen en ontvouwen. Studenten mogen een willekeurige positie in de muziekindustrie innemen en van daaruit een toekomstscenario schrijven, of een adviesrapport schrijven danwel een visiedocument waarin een of meer aspecten binnen de huidige muziekindustrie gefundeerd naar een verbeterde situatie worden voorgesteld.

27 Radiomanagement Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Schrijven van een beleidsplan

28 Radiomanagement richt zich met name op de achterkant van een radiobedrijf, maar heeft ook oog voor de praktische kant van het radio maken. Radio bevindt zich in een markt met een grote mate van concurrentie. Het leuke is dat er ook veel creatieve mogelijkheden zijn om het station op een radiomanier in de markt te houden. Hoofdonderwerpen zijn; De geschiedenis van radio en het bestel. Sales Marketing Formats Kosten Luistercijfers Tijdens de les wordt door de studenten een radiostation ontwikkeld dat als leidraad dient voor alle bijeenkomsten. De toets is het schrijven van een beleidsplan waarin eerder genoemde elementen van de lessen terugkomen. Daarnaast zijn er presentaties die ingaan op deelgebieden. Het bezoeken van een radiostation is vast onderdeel van deze course. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt er een radio programma gemaakt dat past binnen het ontwikkelde station.

29 AC Services Marketing Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Strategic and financial marketing advise (report + presentation) SERVICES MARKETING: INTEGRATING CUSTOMER FOCUS ACROSS THE FIRM, 2nd European Edition, ISBN: from McGraw-Hill Education (UK) Ltd.. Individual assignment (2/3) Group assignment (1/3) Presentation/assessment (bonus + 0,50) Classes: 24 hours Group assignment: 12 hours Individual assignment: 24 hours Reading textbook: 24 hours Literature: book Wilson et al. (2nd edition) All slides and articles that are posted on the portal All

30 Services Marketing recognizes that services present special challenges that must be identified and addressed in real circumstances. The heart of the course s content is to develop strong customer relationships through quality service. The course also focuses on knowledge needed to implement service strategies for competitive advantage across industries. Hence, frameworks for customer-focused management, and strategies for increasing customer satisfaction and retention through service are included in this course. Week 1: Introduction (ch.1-2, 18) Course outline, assignment, grading policy, etc. Foundations for services marketing Conceptual framework ServQual Service and the bottom line: financial and economic impact of service Week 2: Customer gap: Focus on the customer (ch. 3-5) Consumer behavior in services Customer expectations of services Customer perceptions of services Week 3: Provider gap 1: Understanding customer requirements (ch. 6-8) Listening to customers through research Building customer relationships Service recovery Week 4:Provider gap 2: Aligning service design and standards (ch. 9-11) Service innovation and design Customer-defined service standards Physical evidence and the servicescape Week 5: Provider gap 3: Delivering and performing service (ch.12-15) Employees roles in service delivery Customers roles in service delivery Delivering service through intermediaries and electronic channels Managing demand and capacity Week 6: Provider gap 4: Managing service promises (ch.16-17) Integrated services marketing communications Pricing of services

31 Television Studies Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Media policy and strategic tv plan Articles on the portal Individual assignment Colleges: 24 hours Preparation colleges: 18 hours Preparation written exam / making assignment: 42 hours Sheets and articles online None

32 We are going to create your ideal television night. Which programs can you see on which broadcaster? Do you prefer a commercial or public broadcaster? And do you need both? In this course you ll come up with a media policy for a fictional country. You ll do so by comparing keyplayers in global broadcasting and with that knowledge you will create a strategic approach to television. For thinking about television from an academic point of view, we will look at different theories within Television studies, like genre and fandom. This will help you to translate your policy into a specific television night.

33 The Psychology of Courage Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Rapport Literatuur samenvatting Psychology Of Courage, Modern Research On An Ancient Virtue, C.L.S. Pury & S.J. Lopez, zelfgekozen literatuur uit aangeleverde lijst. Individual script related to personal courage conform the instructions and qualifications explained in the mandatory literature and the lectures. 3 ECST (84 uur) n.v.t. n.v.t.

34 In this Advanced Course students will learn to understand the dimensions and contexts of courage. Courage is the ability and willingness to overcome risks or fears to achieve personal goals. Courage is a key factor in personal success and personal effectiveness. The focus is on courage in a psychological, social and business environment: entrepreneurship, networking, negotiating, leadership, career development, job applications, decision making. Students will learn to apply the principles and tools of courage in order to achieve personal growth (and expanding their comfortzone). They will therefore learn to analyse and overcome their personal obstacles and fears. Literature includes The Psychology of Courage by C.L.S. Pury. There will be a theoretical exam half way the Advanced Course. The final assessment is based on a written personal agenda by the student: an individual script related to personal courage in a business setting in the event, music & entertainment context.

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

The heritage of World War II in the Netherlands

The heritage of World War II in the Netherlands The heritage of World War II in the Netherlands The development of new criteria to value the traces of World War II in the Netherlands L. Elemans (s1187759) Figure 1: The ladder, symbol for comfort and

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative 2013-2014 Course timetable 2013-2014 DATE TITLE PRESENTERS LEVEL AND MORE LANGUAGE ON PAGE September 2013 30 September, Essential Tools for R Anna

Nadere informatie

Improving Knowledge Transfer in Public- Private Partnerships that Confront Dutch Road Freight Transport Related Crime

Improving Knowledge Transfer in Public- Private Partnerships that Confront Dutch Road Freight Transport Related Crime Improving Knowledge Transfer in Public- Private Partnerships that Confront Dutch Road Freight Transport Related Crime Author: Rutger de Wijs Date of Completion: 08-07-2010 Improving Knowledge Transfer

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie Auke van Dijk Bob Hoogenboom Frank Hoogewoning Maurice Punch Kees van der Vijver 2 De kogel moet door de kerk Success is simple. Do what's

Nadere informatie

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie