jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON"

Transcriptie

1 jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

2 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag e m e n t i n f o r m at i o n, b oa r d o f d i r e c t o r s 15 M a n ag e m e n t i n f o r m at i o n, s u p e rv i s o ry b oa r d 18 R e p o r t o f t h e b oa r d o f d i r e c t o r s 4 2 C O R P O R AT E G OV E R N A N C E 5 8 R E P O R T O F T H E S U P E RV I S O RY B OA R D 6 4 A N N UA L AC C O U N T S 64 Consolidated balance sheet as at 31 December Consolidated profit and loss account for Consolidated cash flow statement for Accounting principles for the annual accounts 68 Principles for the valuation of assets and liabilities 69 Accounting principles for determining the result 70 Notes on the bal ance sheet 73 Off -balance sheet liabilities 74 Notes on the profit and loss account 75 Remuneration of the members of the Board of directors and of the Supervisory Board 77 Notes on the cash flow statement 77 company balance sheet as at 31 december Company profit and loss account for Notes on the company balance sheet and profit and loss account 8 4 OT H E R I N F O R M AT I O N 9 2 AU D I T O R S R E P O R T 9 4 H I S T O R I C A L S U M M A RY

3 Inhoudsopgave 5 C tac i n c i j f e r s 9 P ro f i e l C tac 13 H e t a a n d e e l C tac 14 B E S T U U R L I J K E G E G E V E N S, R A A D VA N B E S T U U R 15 B E S T U U R L I J K E G E G E V E N S, R A A D VA N CO M M I S SA R I S S E N 19 versl ag van de raad van bestuur 4 3 CO R P O R AT E G OV E R NANCE 5 9 B E R I C H T VA N D E R A A D VA N CO M M I S SA R I S S E N 6 4 JAARREKENING 64 Geconsolideerde bal ans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondsl agen voor de jaarrekening 68 Grondsl agen voor de waardering van activa en passiva 69 Grondsl agen voor de bepaling van het resultaat 70 Toelichting op de bal ans 73 Niet uit de bal ans blijkende Verplichtingen 74 Toelichting op de winst- en verliesrekening 75 Bezoldiging leden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 77 Toelichting op het Kasstroomoverzicht 77 vennootschappelijke bal ans per 31 december Vennootschappelijke winst en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke bal ans en de winst- en verliesrekening 8 5 OV E R I G E G E G E V E N S 93 ACCOUNTANTSVERKL ARING 9 5 M E E R JARENOV E R Z I C H T C t a c J a a r v e r s l a g C t a c A n n u a l r e p o r t

4 Ctac in figures Indicators Results (in EUR x 1 million) Net turnover Gross margin Earnings from operations Operation results before tax Operation results after tax Net profit Cashflow (net profit plus depreciation) Employees (in fte) As at 31 December Year average Turnover per employee (per fte x EUR 1,000) Turnover per chargeable employee (per fte x EUR 1,000) Some balance sheet figures (in EUR x 1 million) Shareholders equity Total capital Ratios Earnings from operations/net turnover 8.1% 1.3% Net profit/net turnover 4.5% 1.0% Net profit/average shareholders equity 13.4% 2.1% Shareholders equity/total capital 56.3% 64.1% Data per share at a nominal value of EUR 0.24 Number of weighted average ordinary shares in issue 8,580,446 8,330,012 Net profit Cashflow (net profit plus depreciation) Shareholders equity Cash dividend proposal

5 Ctac in cijfers Kengetallen Resultaten (in EUR x 1 miljoen) Netto-omzet 22,7 13,0 Bruto marge 17,5 10,5 Bedrijfsresultaat 1,8 0,2 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 1,9 0,2 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 1,3 0,2 Nettowinst 1,0 0,1 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 1,5 0,6 Medewerkers (in fte) Per 31 december Gemiddeld over het jaar Omzet per medewerker (per fte x EUR 1.000) Omzet per chargeable medewerker (per fte x EUR 1.000) Enkele balansgegevens (in EUR x 1 miljoen) Eigen vermogen 8,5 6,7 Totaal vermogen 15,2 10,5 Ratio's Bedrijfsresultaat/netto-omzet 8,1% 1,3% Nettowinst/netto-omzet 4,5% 1,0% Nettowinst/gemiddeld eigen vermogen 13,4% 2,1% Eigen vermogen/totaal vermogen 56,3% 64,1% Gegevens per aandeel van EUR 0,24 nominaal Aantal gemiddeld uitstaande gewone aandelen Nettowinst 0,12 0,02 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,18 0,07 Eigen vermogen 0,99 0,80 Contant dividend voorstel 0,12 0,02 Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

6 Ron Mutsaers, sinds 7 jaar werkzaam als AM&I, wil kansen benutten.

7 A M B I T I E 1 ; R O N M U T S A E R S senior applicatieontwikkelaar bij HOE KUN JE NOG GROEIEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Je kunt groeien binnen het bedrijf door bewuste keuzes te maken. Daarbij houd je het vizier op de marktvraag gericht. Als persoon wil ik mijn vaardigheden ontwikkelen, meer durven, meer initiatief nemen. Ctac biedt volop ruimte om competenties te ontwikkelen. Hier mag en kun je kansen benutten en krijg je als professional volop groeimogelijkheden. WAT IS JOUW GROOTSTE AMBITIE? Ik heb twee kinderen: een jongen van zes en een van drie. Zij zijn mijn grootste ambitie. Ik wil hun alles meegeven wat ze nodig hebben, maar tegelijk wil ik ze ook leren om eigen verantwoordelijkheden te dragen. WAT DOE JIJ OM TE KUNNEN WINNEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Je moet gemotiveerd, eerlijk, kritisch en meedenkend zijn. Dat geldt voor alle contacten die je hebt, zowel privé als zakelijk. Met een klant heb je weliswaar een zakelijke relatie, maar het moet wel een goede werkrelatie zijn, waarin je probeert de problemen van de klant weg te nemen. WAAROM PAS JE ZO GOED BIJ CTAC? Binnen mijn werk ervaar ik een gezonde mix van professionele kwaliteiten uitdragen aan de ene kant en genieten van het leven aan de andere kant. Ctac daagt je uit om een gezonde dosis verantwoordelijkheid te dragen. De drive om klantgericht te werken past helemaal bij mij. Maar je blijft wel met twee benen op de grond. Er moet voldoende tijd overblijven voor het Bourgondische element. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

8 Profile of Ctac Ctac has been a specialist in SAP since 1992, with thorough functional and technical expertise and a 100% focus on SAP. It is therefore not surprising that the company is an SAP Service Partner and the largest SAP reseller in the Netherlands for medium-sized businesses. Customers include some 200 organisations in various sectors. Ctac is listed on Euronext Amsterdam. Ctac provides solutions with lasting added value and combines entrepreneurship with market and product specialisms. The various business units don t just provide powerful support for their focus areas sector, service or solution but also form part of the Ctac Powerhouse that bundles the specialisms together. MARKET SPECIALISM Alphalogic - Logistics service for large enterprises Advanced solutions for storage systems, warehouse layout, inventory planning and management, rapid stock turnover and reliability of delivery. Also for maintenance and innovative product development. (Also see page 90) MARKET SPECIALISM Ytool - PLM cycle for capital-intensive companies Optimisation of maintenance processes, organisation and information systems to achieve cost savings. (Also see page 44) MARKET SPECIALISM Re-Spect - Retail solutions Implementation of SAP retail solutions in retail and wholesale businesses. If required, with total project responsibility and strategic business consultancy. (Also see page 86) MARKET SPECIALISM myuice - Solutions for small and medium-sized enterprises (mysap All-in-One, SAP BusinessOne) Pragmatic SAP solutions and well considerd products such as mysap All-in-One and SAP Business One. Also for sector-oriented templates. Active solely in small and mediumsized enterprises. (Also see page 20) MARKET SPECIALISM Yanta - Logistics service for small and medium-sized enterprises Total solutions for managing logistics in the SME sector. Specialist in logistics SAP modules for warehouse management, distribution, transport and trade abroad. (Also see page 28) MARKET SPECIALISM Application Management & Improvements - Management and hosting of SAP Supports throughout the whole SAP life cycle, with a comprehensive management package aimed not only at maintaining, but also at continuously improving systems. (Also see page 24) PRODUCT SPECIALISM BIgrip - Management information with (BW, SEM) Provides managers with accurate management reports at any level wanted. Specialist in Business Warehouse (BW) and Strategic Enterprise Management (SEM). (Also see page 48) PRODUCT SPECIALISM CValue - Customer Relations Management with SAP Implementation and optimising of SAP-CRM solutions, combining SAP expertise with knowledge of CRM business processes. Aimed at improving commercial processes and results. (Also see page 36) PRODUCT SPECIALISM Integration Management - SAP NetWeaver, SAP Portal, Integration with SAP systems Integration of information, systems and techniques to achieve: rapid access to data, customised to the individual end-user. (Also see page 52) SERVICES NetIT Services - System and network services Proactive control and continuous monitoring of information systems and networks to prevent emergencies and to achieve continuity. (Also see page 32) SERVICES SAP Specialists - Posting The use of SAP specialists and business consultants to give unique support in company processes.

9 Profiel Ctac Ctac is sinds 1992 specialist in de SAP-wereld, met een gedegen functionele en technische expertise en 100% focus op SAP. De onderneming is dan ook SAP Service Partner en de grootste SAP-reseller in Nederland voor middelgrote ondernemingen. Tot de klantenkring behoren ongeveer 200 organisaties in uiteenlopende branches. Ctac is beursgenoteerd bij Euronext Amsterdam. Ctac levert oplossingen met een duurzame toegevoegde waarde en combineert ondernemerschap met markt- en productspecialismen. De diverse businessunits bedienen niet alleen op krachtige wijze hun focusgebied - branche, dienst of solution - maar maken tevens deel uit van het Ctac Powerhouse dat de specialismen bundelt. MARK TSPECIALISME Alphalogic - Logistieke dienstverlening voor grote ondernemingen Geavanceerde oplossingen voor opslagmethodieken, magazijnlayout, voorraadplanning en -beheer, omloopsnelheden en leverbetrouwbaarheid. Ook voor onderhoud en innovatieve productontwikkeling. (Kijk ook op pagina 90) MARK TSPECIALISME Ytool - PLM-cyclus voor kapitaalintensieve bedrijven Optimalisatie van onderhoudsprocessen, -organisatie en informatiesystemen, waardoor kostenbesparing gerealiseerd kan worden. (Kijk ook op pagina 44) MARK TSPECIALISME Re-Spect - Retail oplossingen Implementatie van SAP-retailoplossingen bij detailhandel- en groothandelsbedrijven. Desgewenst met totale projectverantwoordelijkheid en strategische business consultancy. (Kijk ook op pagina 86) MARK TSPECIALISME myuice - Oplossingen voor het MKB (mysap All-in-One, SAP BusinessOne) Pragmatische SAP-oplossingen en doordachte producten als mysap All-in-One en SAP Business One. Ook voor branchegerichte templates. Uitsluitend actief binnen het middenen kleinbedrijf. (Kijk ook op pagina 20) MARK TSPECIALISME Yanta - Logistieke dienstverlening voor het MKB Totaaloplossingen voor de beheersing van logistieke trajecten in het MKBsegment. Specialist in logistieke SAP-modules voor magazijnbeheer, distributie, transport en buitenlandse handel. (Kijk ook op pagina 28) PRODUCTSPECIALISME Application Management & Improvements - Beheer en hosting van SAP Ondersteunt in de gehele SAPlifecycle. Voert een omvangrijk beheerpakket dat zich niet alleen richt op handhaving, maar ook op voortdurende verbetering van systemen. (Kijk ook op pagina 24) PRODUCTSPECIALISME BIgrip - Managementinformatie met SAP (BW, SEM) Voorziet leidinggevenden van accurate managementrapportages op elk gewenst niveau. Specialist in Business Warehouse (BW) en Strategic Enterprise Management (SEM). (Kijk ook op pagina 48) PRODUCTSPECIALISME CValue - Customer Relations Management met SAP Implementatie en optimalisatie van SAP-CRM-oplossingen, waarbij SAPexpertise wordt gecombineerd met kennis van CRM-businessprocessen. Gericht op verbetering van commerciële processen en resultaat. (Kijk ook op pagina 36) PRODUCTSPECIALISME Integration Management - SAP NetWeaver, SAP Portal, Integratie met SAP-systemen Integratie van informatie, systemen en technieken met als doel: snelle beschikbaarheid van gegevens, volledig afgestemd op de individuele eindgebruiker. (Kijk ook op pagina 52) DIENST NetIT Services - Systeem- en netwerkservices Proactief beheer en constante bewaking van informatiesystemen en netwerken ter voorkoming van calamiteiten en het realiseren van continuïteit. (Kijk ook op pagina 32) DIENST SAP Specialisten - Detachering Inzet van SAP-specialisten en business consultants om op unieke wijze ondersteuning te geven bij bedrijfsprocessen. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

10 Salesmanager Joris Thijssen voelt zich in een vis in het water.

11 A M B I T I E 2 ; J O R I S T H I J S S E N HOE KUN JE NOG GROEIEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Je staat natuurlijk nooit stil. Als persoon kun je groeien door je netwerk te vergroten en als professional kun je groeien door nieuwe uitdagingen aan te gaan. WAT IS JOUW GROOTSTE AMBITIE? Omdat je zelf de regie voert over het complete salesproces, neemt de betrokkenheid bij de klant enorm toe. Je analyseert zijn vragen in de volle breedte en gaat op zoek naar een totaaloplossing, hetzij op het technische, hetzij op het functionele vlak. Dat maakt je vanzelf servicegericht en daardoor ben je automatisch gefocust op het behalen van succes. Het is mijn ambitie om de klant in de volle breedte van dienst te zijn en zijn bedrijfsprocessen te optimaliseren. WAT DOE JIJ OM TE KUNNEN WINNEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Het hele salesproces is gericht op het behalen van succes. Daar heb ik veel voor over. Belangrijk is dat je beloftes nakomt. Klanten moet je netjes en vriendelijk benaderen. Het gaat erom dat je servicegericht bent en diensten aanbiedt die de klant adequaat verder helpen. de no-nonsensecultuur van Ctac als WAAROM PAS JE ZO GOED BIJ CTAC? De bedrijfscultuur past helemaal bij mij. Het pragmatisme, het no-nonsensekarakter, dat mag ik wel. Toen ik hier in juni 2005 solliciteerde, had ik al positieve geluiden over Ctac opgevangen. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

12 Ctac shares Financial agenda 2006/ March 2006 Publication of the 2005 Annual Accounts 13 April 2006 Publication of the 2005 Annual Report 23 May 2006 General Meeting of Shareholders 23 May 2006 Publication of the quarterly report for the first quarter of August 2006 Publication of the half-year figures for November 2006 Publication of the quarterly report for the third quarter of March 2007 Publication of the 2006 Annual Accounts 24 May 2007 General Meeting of Shareholders Paid-up and called up capital The authorised capital amounts to EUR 7,200,000 and is divided into 30,000,000 shares each of EUR 0.24, comprising: 14,999,999 ordinary shares, 15,000,000 preference shares and 1 priority share. The subscribed capital consists of 8,830,879 ordinary shares and 1 priority share. Development of share capital In connection with the exercising of outstanding option rights / share rights, 500,867 shares were issued in the reporting year The number of ordinary shares in issue at 31 December 2005 was 8,830,879. At 31 December 2005 the number of outstanding option rights / share rights was nil. Dividend policy Ctac s dividend policy is in principle to pay out 30 to 40 per cent of the net profit to shareholders. In order to finance future growth, Ctac may deviate from this policy. Key figures on ordinary shares 2005 Number of weighted average ordinary shares in issue 8,580,446 Highest price (EUR) 2.65 Lowest price (EUR) 1.70 Price at year-end (EUR) 2.41 Net profit per share (EUR) 0.12 Earnings from operations per share (EUR) 0.21 Dividend per share (EUR) 0.12 Dividend return % at year-end 5% Net asset value per share (EUR) 0.99 Data per share at a nominal value of EUR Number of weighted average ordinary shares in issue 8,580,446 8,330,012 Net profit Cashflow (net profit plus depreciation) Shareholders equity Cash dividend proposal (Major) shareholder structure at year-end 2005 Holders: Interest Zuidwal Holding B.V.*) 37.8% Vereniging Friesland Bank 12.0% Otterbrabant Beheer B.V. 9.1% Free float 41.1% Total 100% *) Is a subsidiary, as defined by Article 1 para 1(d) of the Netherlands Act on Disclosure of Control (WMZ) 1996 in conjunction with Article 24a of the Civil Code, Book 2, of Mr. H.A.M. Cooymans.

13 Het aandeel Ctac Financiële agenda 2006/ maart 2006 Publicatie jaarcijfers april 2006 Publicatie jaarverslag mei 2006 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 mei 2006 Publicatie kwartaalbericht over het eerste kwartaal augustus 2006 Publicatie halfjaarcijfers november 2006 Publicatie kwartaalbericht over het derde kwartaal maart 2007 Publicatie jaarcijfers mei 2007 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR en is verdeeld in aandelen van EUR 0,24 en wel: gewone aandelen, preferente aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Het geplaatste kapitaal bestaat uit gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Ontwikkeling aandelenkapitaal In verband met de uitoefening van uitstaande optierechten / aandelenrechten zijn gedurende het verslagjaar aandelen geëmitteerd. Het aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2005 bedraagt Het aantal uitstaande optierechten / aandeelrechten op 31 december 2005 bedraagt nihil. Dividendbeleid Het dividendbeleid van Ctac is in principe gericht op het uitkeren van 30 tot 40 procent van de nettowinst aan de aandeelhouders. Met het oog op het financieren van toekomstige groei, is het mogelijk dat Ctac van dit beleid afwijkt. Kerncijfers gewone aandelen 2005 Aantal uitstaande gewogen gemiddelde gewone aandelen Hoogste koers (EUR) 2,65 Laagste koers (EUR) 1,70 Koers ultimo (EUR) 2,41 Nettowinst per aandeel (EUR) 0,12 Bedrijfsresultaat per aandeel (EUR) 0,21 Dividend per aandeel (EUR) 0,12 Dividendrendement in % per ultimo 5% Intrinsieke waarde (EUR) 0,99 Gegevens per aandeel van EUR 0,24 nominaal Aantal uitstaande gewogen gemiddelde gewone aandelen Nettowinst 0,12 0,02 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,18 0,07 Eigen vermogen 0,99 0,80 Contant dividend voorstel 0,12 0,02 (Groot)aandeelhoudersstructuur ultimo 2005 Houders: Belang Zuidwal Holding B.V.*) 37,8% Vereniging Friesland Bank 12,0% Otterbrabant Beheer B.V. 9,1% Free float 41,1% Totaal 100% *) Is een dochtermaatschappij, in de zin van artikel 1 lid 1 onder d WMZ 1996 jo. Artikel 24a BW2, van de heer H.A.M. Cooymans. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

14 Bestuurlijke gegevens, raad van bestuur Management information, board of directors (As of December 2005) De heer W.H.J.M. Huijben (1954), Nederlandse nationaliteit, - Statutair directeur (algemeen directeur). De heer W.J. Wienbelt (1964), Nederlandse nationaliteit, - Statutair directeur (financieel directeur). Mr. W.H.J.M. Huijben (1954), Dutch nationality, - Statutory Director (Managing Director). Mr. W.J. Wienbelt (1964), Dutch nationality, - Statutory Director (Financial Director).

15 Bestuurlijke gegevens, raad van commissarissen Management information, supervisory board (Per ) De heer H.G.B. Olde Hartmann (1959), Nederlandse nationaliteit. Voorzitter van de raad van commissarissen, directeur/eigenaar Financieel Bedrijfsmanagement (FBM) B.V., commissariaten bij Papierverwerkende Industrie Van den Brink B.V., Buitenhuis Snacks B.V., VSI B.V. en Mastervolt International Holding B.V., benoemd als commissaris van Ctac in mei Huidige termijn is voor 4 jaar, tot de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van Mr. H.G.B. Olde Hartmann (1959), Dutch nationality. Chairman of the supervisory board, director/proprietor of Financieel Bedrijfsmanagement (FBM) B.V., Supervisory Director with Papierverwerkende Industrie Van den Brink B.V., Buitenhuis Snacks B.V., VSI B.V. and Mastervolt International Holding B.V. Appointed as supervisory director of Ctac in May Current term is for 4 years, until the date of the 2009 General Meeting of Shareholders. De heer H.P.M. Jägers (1941), Nederlandse nationaliteit. Emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Universiteit van Amsterdam, leerstoel Bedrijfskunde, belangrijke nevenfuncties: lid van de raad van toezicht van Q+O en van Associatie Business Engineers, managing partner en CEO van Centrys Group, bestuurslid van de kerkelijke instellingen Erfgoed, Mater Dolorosa en Hoogland. benoemd als commissaris van Ctac in mei Huidige termijn tot de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van Mr. H.P.M. Jägers (1941), Dutch nationality. Emeritus Professor at the Faculty of Economics and Econometrics, University of Amsterdam, chair of Business Administration, other major positions: member of the supervisory board of Q+O and of the Association of Business Engineers, managing partner and CEO of the Centrys Group, member of the board of the church institutions Erfgoed, Mater Dolorosa and Hoogland, appointed as supervisory director of Ctac in May Current term until the date of the 2006 General Meeting of Shareholders. De heer A.J.Th. van den Huijsen (1939), Nederlandse nationaliteit. Voormalig lid directie N.V. GTI Holding (CFO), zelfstandig adviseur, benoemd als commissaris van Ctac in maart Huidige termijn verlengd met een periode van 4 jaar, tot de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van De honorering van ieder van de commissarissen is onafhankelijk van de resultaten van de onderneming. Geen van de commissarissen heeft behoudens als commissaris een zakelijke relatie met de onderneming. Geen van de commissarissen heeft aandelen Ctac N.V. of opties op aandelen. Mr. A.J.Th. van den Huijsen (1939), Dutch nationality. Formerly member of the Board of N.V. GTI Holding (CFO), independent consultant, appointed as supervisory director of Ctac in March Current term extended by a period of 4 years, until the date of the 2009 General Meeting of Shareholders. The remuneration of each of the supervisory directors is independent of the company s results. None of the supervisory directors have a business relationship with the company apart from that of being supervisory director, nor do they hold shares or options on shares in Ctac N.V. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

16 Monique Boers wil zo goed mogelijk invulling senior consultant en moeder.

17 A M B I T I E 3 ; M O N I Q U E B O E R S blijven geven aan de combinatie van HOE KUN JE NOG GROEIEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Iedereen kan altijd en overal werken aan zijn competenties, zowel in persoonlijke als in professionele zin. Dat geldt dus ook voor mij als senior consultant. WAT IS JOUW GROOTSTE AMBITIE? Ik wil mijn werk en mijn gezinsleven zo goed mogelijk combineren. Met het nodige kunst- en vliegwerk lukt dat behoorlijk. Daarnaast wil ik me als SAP-consultant blijven ontwikkelen in de breedte. Ik vind het ook belangrijk om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de dienstverlening van onze afdeling. WAT DOE JIJ OM TE KUNNEN WINNEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Wat ik doe om te winnen? Dat woord impliceert dat er ook een verliezer is. Ik vind dit echt een begrip uit de sportwereld. Op de tennisbaan wil ik winnen. Winnen is voor mij een woord dat misschien meer bij salesmensen past en minder bij consultants. Als consultant op logistiek gebied heb ik in elk geval meer affiniteit met het woord samenwerking. WAAROM PAS JE ZO GOED BIJ CTAC? Ik houd me sinds maart 1998 bezig met verkoop en distributie. Ctac geeft je een grote eigen verantwoordelijkheid. Je kunt je eigen werk inrichten, zolang je de doelstellingen maar haalt. Dat is een volwassen aanpak en als medewerker ga je professioneel met de vrijheid om. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

18 Report of the board of directors Ctac Powerhouse Ctac has expressed its ambitions as follows: Successfully delivering solutions in the area of information management and company processes with lasting added value for our customers. Ctac stands out in the market by combining entrepreneurship with product and market specialism. This is embodied in the Ctac Powerhouse, in which a number of subsidiaries have been and are being set up that in view of their specific market and product focus can serve a specific market segment. With the Ctac Powerhouse, Ctac combines the best of two worlds. On the one hand the business units have been set up properly and specifically so that they can move along with their customers. On the other hand they are part of the larger 'Ctac family', as a result of which their product range is wide enough to be able to offer the customer continuity. At the centre of these various business units with their various services, solutions or markets, the parent company guarantees the very best of mutual cooperation. In this strategy Ctac concentrates on markets where there is a limited number of players. Ctac wants to be the best in the areas it chooses and take a leading position in these markets. The aim is to establish partnerships with SAP and maintain them. present in abundance. It s important for our shareholders, because added value is being generated now and in the future. There are various ways for this growth to be realised, partly autonomously, but also through strategic alliances and acquisitions. General In 2005 Ctac saw an increasing willingness on the part of our customers to invest in ICT. In the larger organisations the emphasis was on optimising the SAP environment and on good management. Various implementations were started in the small and medium-sized business sector. Due to the strong growth of Ctac in the small and medium-sized business sector and by adding new specialisms to the Powerhouse, Ctac succeeded in strengthening its market position in Thanks to an attractive SAP market and increased demand for Ctac s services, in 2005 turnover increased by 74% to EUR 22.7 million. Better results for Ctac in all business units Ctac achieved net profits of EUR 1.0 million in 2005 (2004: EUR 0.1 million). Turnover rose by 74% to EUR 22.7 million (2004: 13.0 million), of which 35% was autonomous. Capacity utilisation increased over the whole range of activities and improved results were achieved. With strong solvency of 56% at the end of 2005, Ctac has a robust balance sheet ratio. This financial basis gives Ctac the scope to further carry out its Powerhouse strategy. The creation of the Ctac Powerhouse should lead to growth for Ctac. This growth is important for all those involved. It s important for (potential) customers, because Ctac can offer a complete range of services and maintain our status of preferred supplier for companies. It s important for the employees, because expertise, state-of-the-art knowledge, career prospects and professionalism are Management structure On 15 August 2005 Mr. H.L.J. (Henny) Hilgerdenaar stepped down from his position of chairman of the board of directors of Ctac. On the same date he took the position of director of the Application Management & Improvements business unit.

19 Verslag van de raad van bestuur Ctac Powerhouse Ctac heeft haar ambitie als volgt geformuleerd: Succesvol leveren van oplossingen op het gebied van informatiemanagement en bedrijfsprocessen met duurzame toegevoegde waarde voor onze klanten. Ctac is onderscheidend in de markt door ondernemersschap te combineren met product- en marktspecialisme. Dit krijgt vorm in het Ctac Powerhouse, waarbij een aantal businessunits werden en worden opgezet die gezien hun specifieke markt- en productfocus een specifiek marktsegment kunnen bedienen. Met het Ctac Powerhouse combineert Ctac het beste van twee werelden. De businessunits zijn enerzijds adequaat en specifiek ingericht om met hun klanten mee te bewegen. Anderzijds zijn ze onderdeel van de grotere Ctac-familie, waardoor hun aanbod breed genoeg is om de klant continuïteit te kunnen bieden. Temidden van die verschillende businessunits met hun uiteenlopende diensten, solutions of markten, staat het moederbedrijf garant voor optimale onderlinge samenwerking. Ctac concentreert zich in deze strategie op markten waar het aantal spelers beperkt is. Ctac wil de beste zijn op de gebieden waar zij voor kiest en hierin een leidende positie veroveren. Het doel is partnerships met SAP te verkrijgen en te behouden. en professionaliteit volop aanwezig zijn. Voor onze aandeelhouders is het belangrijk, omdat er nu en in de toekomst meerwaarde wordt gegenereerd. Om deze groei te realiseren staan meerdere wegen open. Gedeeltelijk autonoom, maar ook via strategische allianties en acquisities. Algemeen Gedurende 2005 heeft Ctac een toenemende investeringsbereidheid in ICT waargenomen bij onze klanten. Bij de grotere organisaties lag de nadruk op optimalisatie van de SAP omgeving en goed beheer. Bij het MKB zijn verschillende implementaties gestart. Door de sterke groei van Ctac in het MKB en door het toevoegen van nieuwe specialismen aan het Powerhouse heeft Ctac gedurende 2005 haar marktpositie weten te verstevigen. Dankzij een aantrekkende SAP markt en een toegenomen vraag naar de dienstverlening van Ctac steeg de omzet over 2005 met 74% tot EUR 22,7 miljoen. Betere resultaten bij Ctac in alle businessunits Ctac heeft over 2005 een nettowinst gerealiseerd van EUR 1,0 miljoen. (2004: EUR 0,1 miljoen). De omzet steeg met 74% tot EUR 22,7 miljoen (2004: 13,0 miljoen), waarvan 35% autonoom. Over de gehele linie van activiteiten nam de bezettingsgraad toe en werden betere resultaten behaald. Met een sterke solvabiliteit van 56% per ultimo 2005 heeft Ctac een robuuste balansverhouding. Deze financiële uitgangspositie geeft Ctac de ruimte om haar Powerhouse-strategie verder uit te voeren. De creatie van het Ctac Powerhouse moet leiden tot groei voor Ctac. Deze groei is voor meerdere betrokkenen van belang. Voor (potentiële) klanten is het belangrijk, omdat Ctac een compleet pallet aan diensten kan aanbieden en onze status van preferred supplier voor ondernemingen kan behouden. Voor de medewerkers is het belangrijk, omdat deskundigheid, state-of-the-art kennis, carrièreperspectief Bestuursstructuur Per 15 augustus 2005 is de heer H.L.J. (Henny) Hilgerdenaar terug getreden uit zijn functie van voorzitter van de raad van bestuur van Ctac. Per diezelfde datum heeft hij een positie ingenomen als directeur van de businessunit Application Management & Improvements. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

20 Peter Geelen, businessunitdirecteur myuice: Een ambitie moet realistisch zijn. Je moet nooit verder dan een paar jaar vooruit willen kijken. On the same date Mr. W.H.J.M. (Wil) Huijben succeeded Mr. Hilgerdenaar as chairman of the board of directors. The change in management was due to Mr. Hilgerdenaar s wish to stay close to the operations and commercial activities of Ctac. Mr. Huijben has more than 20 years experience in the area of ERP and Supply Chain Management and previously was a director of Information Technology Europe with Applied Materials. Over the last 10 years Mr. Huijben (51) fulfilled various management functions at Applied Materials, including that of director of Information Technology Europe. Before that he carried out various functions in the process industry and in public service. Also in this period for 4 years he was the chairman of the Association of Dutchlanguage SAP Users (Vereniging van Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG)). In this capacity he advised companies on their ERP implementation projects, had contacts with the SAP head office in Walldorf (Germany) and the worldwide network of SAP user groups. NEW DEVELOPMENTS IN 2005 There were a number of new developments in Ctac in Ctac further fleshed out its Powerhouse strategy with the addition of two new subsidiaries, namely Alphalogic and Re-Spect. Alphalogic focuses on SAP solutions for logistics processes, and Re-Spect specialises in SAP solutions for the retail sector. Ctac has a majority interest in both companies. The remaining interest is held by the managers and staff. Since 1 January 2005 both companies have been consolidated in the figures. The start of the two new companies fits extremely well into Ctac s Powerhouse strategy, in which a number of subsidiaries with a specific and carefully chosen market and product focus serve particular segments in the SAP market. In this context the myuice company had already been introduced successfully in myuice specialises in SAP solutions for the small and medium-sized business sector. Yanta, a subsidiary of the myuice Group, was set up on 20 May Yanta deals specifically with logistics processes in the SAP All-in-One projects of myuice for the small and mediumsized business sector. myuice Group B.V. owns 51% of the shares of Yanta Consultancy B.V. As a result of the Powerhouse strategy the Ctac organisation was reorganised in the first half of The Application Management business unit was added to in the first half of 2005 with optimisation activities which in 2004 formed part of the Consulting Services

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse,

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 30 augustus 2007 Resultaten Ctac in lijn met verwachtingen Kerncijfers* EUR mln (tenzij anders vermeld) 1 e helft 1 e helft 2007 2006 %

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Jaarcijfers s Hertogenbosch, 8 maart 2007

Jaarcijfers s Hertogenbosch, 8 maart 2007 Jaarcijfers 2006 s Hertogenbosch, 8 maart 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Ondernemerschap Meerdere

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Jaarcijfers s Hertogenbosch, 13 maart 2008

Jaarcijfers s Hertogenbosch, 13 maart 2008 Jaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 13 maart 2008 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse, strenghtening

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003 Jaarcijfers 2002 13 maart, 2003 Agenda Opening en welkom, Terugblik 2002 - Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain VKL congres Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Agenda CTAC Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Bedrijscase The Greenery Ctac stelt

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Integrating your online business with your logistics operations Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Agenda Introductie Cadran Diract De samenwerking Ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004

jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004 2 0 0 4 J a a r v e r s l a g A N N U A L R E P O R T 2 0 0 4 jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004 1 Contents Ctac in figures 6 Profile of Ctac 8 The share of Ctac 10 Management

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Duurzaamheid in Business context

Duurzaamheid in Business context Duurzaamheid in Business context 2 Voorbeelden waarde creatie (B2C & B2B) Maarten ten Houten Sustainability Manager Global Marketing Duurzaamheidsdialoog 5 maart 2014 HEINEKEN - Truly Global Presence >165

Nadere informatie

Beleggersbijeenkomst

Beleggersbijeenkomst Beleggersbijeenkomst 10-6-2016 Even voorstellen 2 Rik Hoogenberg algemeen directeur Sylvia Roelofs directeur Benelux Het bedrijf (video) Wie zijn wij en waar komen we vandaan 3 Opgericht in 2006 (start

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM. Harry Wassens, Sales Director

[ ] OVER ASCOM. Harry Wassens, Sales Director [ ] OVER ASCOM Harry Wassens, Sales Director 1 ASCOM Ascom employs worldwide about 2.300 people Ascom has subsidiaries in 20 countries In 2010 Ascom generated revenues of 571 CHFm with an EBITDA margin

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 8 maart 2007 Ctac realiseert forse groei omzet en winst in 2006 SAP- dienstverlener Ctac N.V. ( Ctac) m aakt vandaag de jaarcijfers bekend

Nadere informatie

Agrifirm in a nutshell

Agrifirm in a nutshell Corporate movie A World to Feed With our sustainable approach, innovative concepts and motivated, skilled employees, we help our farmers and growers to achieve the best results. Agrifirm in a nutshell

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Schenker Logistics Nederland Fit for the Future DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Paul Boers 6 november 2011 Introductie Schenker Logistics Nederland Fit for the future De wereld

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Dirk Vercammen, Director Europe - Region West 29 februari 2012 Agenda Euro Pool System? Tracking & tracing

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Halfjaarcijfers s Hertogenbosch, 31 augustus 2010

Halfjaarcijfers s Hertogenbosch, 31 augustus 2010 Halfjaarcijfers 2010 s Hertogenbosch, 31 augustus 2010 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Kenmerken Ctac Powerhouse model

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 1 AGENDA 1 Opening 2 AGENDA 2 Discussion of the Annual Report of the Board of Management relating to the Company s affairs and management

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Situatie eind Jaarcijfers Marktontwikkelingen. Vooruitzichten SAP Powerhouse strategie. Besturingsmodel 2005

Inhoudsopgave: Situatie eind Jaarcijfers Marktontwikkelingen. Vooruitzichten SAP Powerhouse strategie. Besturingsmodel 2005 Jaarcijfers 2004 1 Inhoudsopgave: Situatie eind 2004 Jaarcijfers 2004 Marktontwikkelingen Vooruitzichten 2005 SAP Powerhouse strategie Besturingsmodel 2005 2 Situatie eind 2004 3 Situatie 2004 Omzetstijging

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink Risk reduction Jacob Nuesink SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ, Arnhem, The Netherlands Contact: Jacob (Jaap) Nuesink, jaap.nuesink@dekra.com; +31 (0)88 96 833 75 World

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Financiële resultaten. Ruimte voor vragen

Financiële resultaten. Ruimte voor vragen Persconferentie T- Mobile Netherlands BV Den Haag, 10 maart 2004 Henny van der Heiden Directeur Corporate Communicatie Agenda: Introductie De markt Financiële resultaten Ruimte voor vragen Niek Jan van

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie