jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON"

Transcriptie

1 jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

2 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag e m e n t i n f o r m at i o n, b oa r d o f d i r e c t o r s 15 M a n ag e m e n t i n f o r m at i o n, s u p e rv i s o ry b oa r d 18 R e p o r t o f t h e b oa r d o f d i r e c t o r s 4 2 C O R P O R AT E G OV E R N A N C E 5 8 R E P O R T O F T H E S U P E RV I S O RY B OA R D 6 4 A N N UA L AC C O U N T S 64 Consolidated balance sheet as at 31 December Consolidated profit and loss account for Consolidated cash flow statement for Accounting principles for the annual accounts 68 Principles for the valuation of assets and liabilities 69 Accounting principles for determining the result 70 Notes on the bal ance sheet 73 Off -balance sheet liabilities 74 Notes on the profit and loss account 75 Remuneration of the members of the Board of directors and of the Supervisory Board 77 Notes on the cash flow statement 77 company balance sheet as at 31 december Company profit and loss account for Notes on the company balance sheet and profit and loss account 8 4 OT H E R I N F O R M AT I O N 9 2 AU D I T O R S R E P O R T 9 4 H I S T O R I C A L S U M M A RY

3 Inhoudsopgave 5 C tac i n c i j f e r s 9 P ro f i e l C tac 13 H e t a a n d e e l C tac 14 B E S T U U R L I J K E G E G E V E N S, R A A D VA N B E S T U U R 15 B E S T U U R L I J K E G E G E V E N S, R A A D VA N CO M M I S SA R I S S E N 19 versl ag van de raad van bestuur 4 3 CO R P O R AT E G OV E R NANCE 5 9 B E R I C H T VA N D E R A A D VA N CO M M I S SA R I S S E N 6 4 JAARREKENING 64 Geconsolideerde bal ans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondsl agen voor de jaarrekening 68 Grondsl agen voor de waardering van activa en passiva 69 Grondsl agen voor de bepaling van het resultaat 70 Toelichting op de bal ans 73 Niet uit de bal ans blijkende Verplichtingen 74 Toelichting op de winst- en verliesrekening 75 Bezoldiging leden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 77 Toelichting op het Kasstroomoverzicht 77 vennootschappelijke bal ans per 31 december Vennootschappelijke winst en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke bal ans en de winst- en verliesrekening 8 5 OV E R I G E G E G E V E N S 93 ACCOUNTANTSVERKL ARING 9 5 M E E R JARENOV E R Z I C H T C t a c J a a r v e r s l a g C t a c A n n u a l r e p o r t

4 Ctac in figures Indicators Results (in EUR x 1 million) Net turnover Gross margin Earnings from operations Operation results before tax Operation results after tax Net profit Cashflow (net profit plus depreciation) Employees (in fte) As at 31 December Year average Turnover per employee (per fte x EUR 1,000) Turnover per chargeable employee (per fte x EUR 1,000) Some balance sheet figures (in EUR x 1 million) Shareholders equity Total capital Ratios Earnings from operations/net turnover 8.1% 1.3% Net profit/net turnover 4.5% 1.0% Net profit/average shareholders equity 13.4% 2.1% Shareholders equity/total capital 56.3% 64.1% Data per share at a nominal value of EUR 0.24 Number of weighted average ordinary shares in issue 8,580,446 8,330,012 Net profit Cashflow (net profit plus depreciation) Shareholders equity Cash dividend proposal

5 Ctac in cijfers Kengetallen Resultaten (in EUR x 1 miljoen) Netto-omzet 22,7 13,0 Bruto marge 17,5 10,5 Bedrijfsresultaat 1,8 0,2 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 1,9 0,2 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 1,3 0,2 Nettowinst 1,0 0,1 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 1,5 0,6 Medewerkers (in fte) Per 31 december Gemiddeld over het jaar Omzet per medewerker (per fte x EUR 1.000) Omzet per chargeable medewerker (per fte x EUR 1.000) Enkele balansgegevens (in EUR x 1 miljoen) Eigen vermogen 8,5 6,7 Totaal vermogen 15,2 10,5 Ratio's Bedrijfsresultaat/netto-omzet 8,1% 1,3% Nettowinst/netto-omzet 4,5% 1,0% Nettowinst/gemiddeld eigen vermogen 13,4% 2,1% Eigen vermogen/totaal vermogen 56,3% 64,1% Gegevens per aandeel van EUR 0,24 nominaal Aantal gemiddeld uitstaande gewone aandelen Nettowinst 0,12 0,02 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,18 0,07 Eigen vermogen 0,99 0,80 Contant dividend voorstel 0,12 0,02 Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

6 Ron Mutsaers, sinds 7 jaar werkzaam als AM&I, wil kansen benutten.

7 A M B I T I E 1 ; R O N M U T S A E R S senior applicatieontwikkelaar bij HOE KUN JE NOG GROEIEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Je kunt groeien binnen het bedrijf door bewuste keuzes te maken. Daarbij houd je het vizier op de marktvraag gericht. Als persoon wil ik mijn vaardigheden ontwikkelen, meer durven, meer initiatief nemen. Ctac biedt volop ruimte om competenties te ontwikkelen. Hier mag en kun je kansen benutten en krijg je als professional volop groeimogelijkheden. WAT IS JOUW GROOTSTE AMBITIE? Ik heb twee kinderen: een jongen van zes en een van drie. Zij zijn mijn grootste ambitie. Ik wil hun alles meegeven wat ze nodig hebben, maar tegelijk wil ik ze ook leren om eigen verantwoordelijkheden te dragen. WAT DOE JIJ OM TE KUNNEN WINNEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Je moet gemotiveerd, eerlijk, kritisch en meedenkend zijn. Dat geldt voor alle contacten die je hebt, zowel privé als zakelijk. Met een klant heb je weliswaar een zakelijke relatie, maar het moet wel een goede werkrelatie zijn, waarin je probeert de problemen van de klant weg te nemen. WAAROM PAS JE ZO GOED BIJ CTAC? Binnen mijn werk ervaar ik een gezonde mix van professionele kwaliteiten uitdragen aan de ene kant en genieten van het leven aan de andere kant. Ctac daagt je uit om een gezonde dosis verantwoordelijkheid te dragen. De drive om klantgericht te werken past helemaal bij mij. Maar je blijft wel met twee benen op de grond. Er moet voldoende tijd overblijven voor het Bourgondische element. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

8 Profile of Ctac Ctac has been a specialist in SAP since 1992, with thorough functional and technical expertise and a 100% focus on SAP. It is therefore not surprising that the company is an SAP Service Partner and the largest SAP reseller in the Netherlands for medium-sized businesses. Customers include some 200 organisations in various sectors. Ctac is listed on Euronext Amsterdam. Ctac provides solutions with lasting added value and combines entrepreneurship with market and product specialisms. The various business units don t just provide powerful support for their focus areas sector, service or solution but also form part of the Ctac Powerhouse that bundles the specialisms together. MARKET SPECIALISM Alphalogic - Logistics service for large enterprises Advanced solutions for storage systems, warehouse layout, inventory planning and management, rapid stock turnover and reliability of delivery. Also for maintenance and innovative product development. (Also see page 90) MARKET SPECIALISM Ytool - PLM cycle for capital-intensive companies Optimisation of maintenance processes, organisation and information systems to achieve cost savings. (Also see page 44) MARKET SPECIALISM Re-Spect - Retail solutions Implementation of SAP retail solutions in retail and wholesale businesses. If required, with total project responsibility and strategic business consultancy. (Also see page 86) MARKET SPECIALISM myuice - Solutions for small and medium-sized enterprises (mysap All-in-One, SAP BusinessOne) Pragmatic SAP solutions and well considerd products such as mysap All-in-One and SAP Business One. Also for sector-oriented templates. Active solely in small and mediumsized enterprises. (Also see page 20) MARKET SPECIALISM Yanta - Logistics service for small and medium-sized enterprises Total solutions for managing logistics in the SME sector. Specialist in logistics SAP modules for warehouse management, distribution, transport and trade abroad. (Also see page 28) MARKET SPECIALISM Application Management & Improvements - Management and hosting of SAP Supports throughout the whole SAP life cycle, with a comprehensive management package aimed not only at maintaining, but also at continuously improving systems. (Also see page 24) PRODUCT SPECIALISM BIgrip - Management information with (BW, SEM) Provides managers with accurate management reports at any level wanted. Specialist in Business Warehouse (BW) and Strategic Enterprise Management (SEM). (Also see page 48) PRODUCT SPECIALISM CValue - Customer Relations Management with SAP Implementation and optimising of SAP-CRM solutions, combining SAP expertise with knowledge of CRM business processes. Aimed at improving commercial processes and results. (Also see page 36) PRODUCT SPECIALISM Integration Management - SAP NetWeaver, SAP Portal, Integration with SAP systems Integration of information, systems and techniques to achieve: rapid access to data, customised to the individual end-user. (Also see page 52) SERVICES NetIT Services - System and network services Proactive control and continuous monitoring of information systems and networks to prevent emergencies and to achieve continuity. (Also see page 32) SERVICES SAP Specialists - Posting The use of SAP specialists and business consultants to give unique support in company processes.

9 Profiel Ctac Ctac is sinds 1992 specialist in de SAP-wereld, met een gedegen functionele en technische expertise en 100% focus op SAP. De onderneming is dan ook SAP Service Partner en de grootste SAP-reseller in Nederland voor middelgrote ondernemingen. Tot de klantenkring behoren ongeveer 200 organisaties in uiteenlopende branches. Ctac is beursgenoteerd bij Euronext Amsterdam. Ctac levert oplossingen met een duurzame toegevoegde waarde en combineert ondernemerschap met markt- en productspecialismen. De diverse businessunits bedienen niet alleen op krachtige wijze hun focusgebied - branche, dienst of solution - maar maken tevens deel uit van het Ctac Powerhouse dat de specialismen bundelt. MARK TSPECIALISME Alphalogic - Logistieke dienstverlening voor grote ondernemingen Geavanceerde oplossingen voor opslagmethodieken, magazijnlayout, voorraadplanning en -beheer, omloopsnelheden en leverbetrouwbaarheid. Ook voor onderhoud en innovatieve productontwikkeling. (Kijk ook op pagina 90) MARK TSPECIALISME Ytool - PLM-cyclus voor kapitaalintensieve bedrijven Optimalisatie van onderhoudsprocessen, -organisatie en informatiesystemen, waardoor kostenbesparing gerealiseerd kan worden. (Kijk ook op pagina 44) MARK TSPECIALISME Re-Spect - Retail oplossingen Implementatie van SAP-retailoplossingen bij detailhandel- en groothandelsbedrijven. Desgewenst met totale projectverantwoordelijkheid en strategische business consultancy. (Kijk ook op pagina 86) MARK TSPECIALISME myuice - Oplossingen voor het MKB (mysap All-in-One, SAP BusinessOne) Pragmatische SAP-oplossingen en doordachte producten als mysap All-in-One en SAP Business One. Ook voor branchegerichte templates. Uitsluitend actief binnen het middenen kleinbedrijf. (Kijk ook op pagina 20) MARK TSPECIALISME Yanta - Logistieke dienstverlening voor het MKB Totaaloplossingen voor de beheersing van logistieke trajecten in het MKBsegment. Specialist in logistieke SAP-modules voor magazijnbeheer, distributie, transport en buitenlandse handel. (Kijk ook op pagina 28) PRODUCTSPECIALISME Application Management & Improvements - Beheer en hosting van SAP Ondersteunt in de gehele SAPlifecycle. Voert een omvangrijk beheerpakket dat zich niet alleen richt op handhaving, maar ook op voortdurende verbetering van systemen. (Kijk ook op pagina 24) PRODUCTSPECIALISME BIgrip - Managementinformatie met SAP (BW, SEM) Voorziet leidinggevenden van accurate managementrapportages op elk gewenst niveau. Specialist in Business Warehouse (BW) en Strategic Enterprise Management (SEM). (Kijk ook op pagina 48) PRODUCTSPECIALISME CValue - Customer Relations Management met SAP Implementatie en optimalisatie van SAP-CRM-oplossingen, waarbij SAPexpertise wordt gecombineerd met kennis van CRM-businessprocessen. Gericht op verbetering van commerciële processen en resultaat. (Kijk ook op pagina 36) PRODUCTSPECIALISME Integration Management - SAP NetWeaver, SAP Portal, Integratie met SAP-systemen Integratie van informatie, systemen en technieken met als doel: snelle beschikbaarheid van gegevens, volledig afgestemd op de individuele eindgebruiker. (Kijk ook op pagina 52) DIENST NetIT Services - Systeem- en netwerkservices Proactief beheer en constante bewaking van informatiesystemen en netwerken ter voorkoming van calamiteiten en het realiseren van continuïteit. (Kijk ook op pagina 32) DIENST SAP Specialisten - Detachering Inzet van SAP-specialisten en business consultants om op unieke wijze ondersteuning te geven bij bedrijfsprocessen. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

10 Salesmanager Joris Thijssen voelt zich in een vis in het water.

11 A M B I T I E 2 ; J O R I S T H I J S S E N HOE KUN JE NOG GROEIEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Je staat natuurlijk nooit stil. Als persoon kun je groeien door je netwerk te vergroten en als professional kun je groeien door nieuwe uitdagingen aan te gaan. WAT IS JOUW GROOTSTE AMBITIE? Omdat je zelf de regie voert over het complete salesproces, neemt de betrokkenheid bij de klant enorm toe. Je analyseert zijn vragen in de volle breedte en gaat op zoek naar een totaaloplossing, hetzij op het technische, hetzij op het functionele vlak. Dat maakt je vanzelf servicegericht en daardoor ben je automatisch gefocust op het behalen van succes. Het is mijn ambitie om de klant in de volle breedte van dienst te zijn en zijn bedrijfsprocessen te optimaliseren. WAT DOE JIJ OM TE KUNNEN WINNEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Het hele salesproces is gericht op het behalen van succes. Daar heb ik veel voor over. Belangrijk is dat je beloftes nakomt. Klanten moet je netjes en vriendelijk benaderen. Het gaat erom dat je servicegericht bent en diensten aanbiedt die de klant adequaat verder helpen. de no-nonsensecultuur van Ctac als WAAROM PAS JE ZO GOED BIJ CTAC? De bedrijfscultuur past helemaal bij mij. Het pragmatisme, het no-nonsensekarakter, dat mag ik wel. Toen ik hier in juni 2005 solliciteerde, had ik al positieve geluiden over Ctac opgevangen. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

12 Ctac shares Financial agenda 2006/ March 2006 Publication of the 2005 Annual Accounts 13 April 2006 Publication of the 2005 Annual Report 23 May 2006 General Meeting of Shareholders 23 May 2006 Publication of the quarterly report for the first quarter of August 2006 Publication of the half-year figures for November 2006 Publication of the quarterly report for the third quarter of March 2007 Publication of the 2006 Annual Accounts 24 May 2007 General Meeting of Shareholders Paid-up and called up capital The authorised capital amounts to EUR 7,200,000 and is divided into 30,000,000 shares each of EUR 0.24, comprising: 14,999,999 ordinary shares, 15,000,000 preference shares and 1 priority share. The subscribed capital consists of 8,830,879 ordinary shares and 1 priority share. Development of share capital In connection with the exercising of outstanding option rights / share rights, 500,867 shares were issued in the reporting year The number of ordinary shares in issue at 31 December 2005 was 8,830,879. At 31 December 2005 the number of outstanding option rights / share rights was nil. Dividend policy Ctac s dividend policy is in principle to pay out 30 to 40 per cent of the net profit to shareholders. In order to finance future growth, Ctac may deviate from this policy. Key figures on ordinary shares 2005 Number of weighted average ordinary shares in issue 8,580,446 Highest price (EUR) 2.65 Lowest price (EUR) 1.70 Price at year-end (EUR) 2.41 Net profit per share (EUR) 0.12 Earnings from operations per share (EUR) 0.21 Dividend per share (EUR) 0.12 Dividend return % at year-end 5% Net asset value per share (EUR) 0.99 Data per share at a nominal value of EUR Number of weighted average ordinary shares in issue 8,580,446 8,330,012 Net profit Cashflow (net profit plus depreciation) Shareholders equity Cash dividend proposal (Major) shareholder structure at year-end 2005 Holders: Interest Zuidwal Holding B.V.*) 37.8% Vereniging Friesland Bank 12.0% Otterbrabant Beheer B.V. 9.1% Free float 41.1% Total 100% *) Is a subsidiary, as defined by Article 1 para 1(d) of the Netherlands Act on Disclosure of Control (WMZ) 1996 in conjunction with Article 24a of the Civil Code, Book 2, of Mr. H.A.M. Cooymans.

13 Het aandeel Ctac Financiële agenda 2006/ maart 2006 Publicatie jaarcijfers april 2006 Publicatie jaarverslag mei 2006 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 mei 2006 Publicatie kwartaalbericht over het eerste kwartaal augustus 2006 Publicatie halfjaarcijfers november 2006 Publicatie kwartaalbericht over het derde kwartaal maart 2007 Publicatie jaarcijfers mei 2007 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR en is verdeeld in aandelen van EUR 0,24 en wel: gewone aandelen, preferente aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Het geplaatste kapitaal bestaat uit gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Ontwikkeling aandelenkapitaal In verband met de uitoefening van uitstaande optierechten / aandelenrechten zijn gedurende het verslagjaar aandelen geëmitteerd. Het aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2005 bedraagt Het aantal uitstaande optierechten / aandeelrechten op 31 december 2005 bedraagt nihil. Dividendbeleid Het dividendbeleid van Ctac is in principe gericht op het uitkeren van 30 tot 40 procent van de nettowinst aan de aandeelhouders. Met het oog op het financieren van toekomstige groei, is het mogelijk dat Ctac van dit beleid afwijkt. Kerncijfers gewone aandelen 2005 Aantal uitstaande gewogen gemiddelde gewone aandelen Hoogste koers (EUR) 2,65 Laagste koers (EUR) 1,70 Koers ultimo (EUR) 2,41 Nettowinst per aandeel (EUR) 0,12 Bedrijfsresultaat per aandeel (EUR) 0,21 Dividend per aandeel (EUR) 0,12 Dividendrendement in % per ultimo 5% Intrinsieke waarde (EUR) 0,99 Gegevens per aandeel van EUR 0,24 nominaal Aantal uitstaande gewogen gemiddelde gewone aandelen Nettowinst 0,12 0,02 Kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) 0,18 0,07 Eigen vermogen 0,99 0,80 Contant dividend voorstel 0,12 0,02 (Groot)aandeelhoudersstructuur ultimo 2005 Houders: Belang Zuidwal Holding B.V.*) 37,8% Vereniging Friesland Bank 12,0% Otterbrabant Beheer B.V. 9,1% Free float 41,1% Totaal 100% *) Is een dochtermaatschappij, in de zin van artikel 1 lid 1 onder d WMZ 1996 jo. Artikel 24a BW2, van de heer H.A.M. Cooymans. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

14 Bestuurlijke gegevens, raad van bestuur Management information, board of directors (As of December 2005) De heer W.H.J.M. Huijben (1954), Nederlandse nationaliteit, - Statutair directeur (algemeen directeur). De heer W.J. Wienbelt (1964), Nederlandse nationaliteit, - Statutair directeur (financieel directeur). Mr. W.H.J.M. Huijben (1954), Dutch nationality, - Statutory Director (Managing Director). Mr. W.J. Wienbelt (1964), Dutch nationality, - Statutory Director (Financial Director).

15 Bestuurlijke gegevens, raad van commissarissen Management information, supervisory board (Per ) De heer H.G.B. Olde Hartmann (1959), Nederlandse nationaliteit. Voorzitter van de raad van commissarissen, directeur/eigenaar Financieel Bedrijfsmanagement (FBM) B.V., commissariaten bij Papierverwerkende Industrie Van den Brink B.V., Buitenhuis Snacks B.V., VSI B.V. en Mastervolt International Holding B.V., benoemd als commissaris van Ctac in mei Huidige termijn is voor 4 jaar, tot de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van Mr. H.G.B. Olde Hartmann (1959), Dutch nationality. Chairman of the supervisory board, director/proprietor of Financieel Bedrijfsmanagement (FBM) B.V., Supervisory Director with Papierverwerkende Industrie Van den Brink B.V., Buitenhuis Snacks B.V., VSI B.V. and Mastervolt International Holding B.V. Appointed as supervisory director of Ctac in May Current term is for 4 years, until the date of the 2009 General Meeting of Shareholders. De heer H.P.M. Jägers (1941), Nederlandse nationaliteit. Emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Universiteit van Amsterdam, leerstoel Bedrijfskunde, belangrijke nevenfuncties: lid van de raad van toezicht van Q+O en van Associatie Business Engineers, managing partner en CEO van Centrys Group, bestuurslid van de kerkelijke instellingen Erfgoed, Mater Dolorosa en Hoogland. benoemd als commissaris van Ctac in mei Huidige termijn tot de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van Mr. H.P.M. Jägers (1941), Dutch nationality. Emeritus Professor at the Faculty of Economics and Econometrics, University of Amsterdam, chair of Business Administration, other major positions: member of the supervisory board of Q+O and of the Association of Business Engineers, managing partner and CEO of the Centrys Group, member of the board of the church institutions Erfgoed, Mater Dolorosa and Hoogland, appointed as supervisory director of Ctac in May Current term until the date of the 2006 General Meeting of Shareholders. De heer A.J.Th. van den Huijsen (1939), Nederlandse nationaliteit. Voormalig lid directie N.V. GTI Holding (CFO), zelfstandig adviseur, benoemd als commissaris van Ctac in maart Huidige termijn verlengd met een periode van 4 jaar, tot de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van De honorering van ieder van de commissarissen is onafhankelijk van de resultaten van de onderneming. Geen van de commissarissen heeft behoudens als commissaris een zakelijke relatie met de onderneming. Geen van de commissarissen heeft aandelen Ctac N.V. of opties op aandelen. Mr. A.J.Th. van den Huijsen (1939), Dutch nationality. Formerly member of the Board of N.V. GTI Holding (CFO), independent consultant, appointed as supervisory director of Ctac in March Current term extended by a period of 4 years, until the date of the 2009 General Meeting of Shareholders. The remuneration of each of the supervisory directors is independent of the company s results. None of the supervisory directors have a business relationship with the company apart from that of being supervisory director, nor do they hold shares or options on shares in Ctac N.V. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

16 Monique Boers wil zo goed mogelijk invulling senior consultant en moeder.

17 A M B I T I E 3 ; M O N I Q U E B O E R S blijven geven aan de combinatie van HOE KUN JE NOG GROEIEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Iedereen kan altijd en overal werken aan zijn competenties, zowel in persoonlijke als in professionele zin. Dat geldt dus ook voor mij als senior consultant. WAT IS JOUW GROOTSTE AMBITIE? Ik wil mijn werk en mijn gezinsleven zo goed mogelijk combineren. Met het nodige kunst- en vliegwerk lukt dat behoorlijk. Daarnaast wil ik me als SAP-consultant blijven ontwikkelen in de breedte. Ik vind het ook belangrijk om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de dienstverlening van onze afdeling. WAT DOE JIJ OM TE KUNNEN WINNEN (ALS PERSOON ÉN ALS PROFESSIONAL)? Wat ik doe om te winnen? Dat woord impliceert dat er ook een verliezer is. Ik vind dit echt een begrip uit de sportwereld. Op de tennisbaan wil ik winnen. Winnen is voor mij een woord dat misschien meer bij salesmensen past en minder bij consultants. Als consultant op logistiek gebied heb ik in elk geval meer affiniteit met het woord samenwerking. WAAROM PAS JE ZO GOED BIJ CTAC? Ik houd me sinds maart 1998 bezig met verkoop en distributie. Ctac geeft je een grote eigen verantwoordelijkheid. Je kunt je eigen werk inrichten, zolang je de doelstellingen maar haalt. Dat is een volwassen aanpak en als medewerker ga je professioneel met de vrijheid om. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

18 Report of the board of directors Ctac Powerhouse Ctac has expressed its ambitions as follows: Successfully delivering solutions in the area of information management and company processes with lasting added value for our customers. Ctac stands out in the market by combining entrepreneurship with product and market specialism. This is embodied in the Ctac Powerhouse, in which a number of subsidiaries have been and are being set up that in view of their specific market and product focus can serve a specific market segment. With the Ctac Powerhouse, Ctac combines the best of two worlds. On the one hand the business units have been set up properly and specifically so that they can move along with their customers. On the other hand they are part of the larger 'Ctac family', as a result of which their product range is wide enough to be able to offer the customer continuity. At the centre of these various business units with their various services, solutions or markets, the parent company guarantees the very best of mutual cooperation. In this strategy Ctac concentrates on markets where there is a limited number of players. Ctac wants to be the best in the areas it chooses and take a leading position in these markets. The aim is to establish partnerships with SAP and maintain them. present in abundance. It s important for our shareholders, because added value is being generated now and in the future. There are various ways for this growth to be realised, partly autonomously, but also through strategic alliances and acquisitions. General In 2005 Ctac saw an increasing willingness on the part of our customers to invest in ICT. In the larger organisations the emphasis was on optimising the SAP environment and on good management. Various implementations were started in the small and medium-sized business sector. Due to the strong growth of Ctac in the small and medium-sized business sector and by adding new specialisms to the Powerhouse, Ctac succeeded in strengthening its market position in Thanks to an attractive SAP market and increased demand for Ctac s services, in 2005 turnover increased by 74% to EUR 22.7 million. Better results for Ctac in all business units Ctac achieved net profits of EUR 1.0 million in 2005 (2004: EUR 0.1 million). Turnover rose by 74% to EUR 22.7 million (2004: 13.0 million), of which 35% was autonomous. Capacity utilisation increased over the whole range of activities and improved results were achieved. With strong solvency of 56% at the end of 2005, Ctac has a robust balance sheet ratio. This financial basis gives Ctac the scope to further carry out its Powerhouse strategy. The creation of the Ctac Powerhouse should lead to growth for Ctac. This growth is important for all those involved. It s important for (potential) customers, because Ctac can offer a complete range of services and maintain our status of preferred supplier for companies. It s important for the employees, because expertise, state-of-the-art knowledge, career prospects and professionalism are Management structure On 15 August 2005 Mr. H.L.J. (Henny) Hilgerdenaar stepped down from his position of chairman of the board of directors of Ctac. On the same date he took the position of director of the Application Management & Improvements business unit.

19 Verslag van de raad van bestuur Ctac Powerhouse Ctac heeft haar ambitie als volgt geformuleerd: Succesvol leveren van oplossingen op het gebied van informatiemanagement en bedrijfsprocessen met duurzame toegevoegde waarde voor onze klanten. Ctac is onderscheidend in de markt door ondernemersschap te combineren met product- en marktspecialisme. Dit krijgt vorm in het Ctac Powerhouse, waarbij een aantal businessunits werden en worden opgezet die gezien hun specifieke markt- en productfocus een specifiek marktsegment kunnen bedienen. Met het Ctac Powerhouse combineert Ctac het beste van twee werelden. De businessunits zijn enerzijds adequaat en specifiek ingericht om met hun klanten mee te bewegen. Anderzijds zijn ze onderdeel van de grotere Ctac-familie, waardoor hun aanbod breed genoeg is om de klant continuïteit te kunnen bieden. Temidden van die verschillende businessunits met hun uiteenlopende diensten, solutions of markten, staat het moederbedrijf garant voor optimale onderlinge samenwerking. Ctac concentreert zich in deze strategie op markten waar het aantal spelers beperkt is. Ctac wil de beste zijn op de gebieden waar zij voor kiest en hierin een leidende positie veroveren. Het doel is partnerships met SAP te verkrijgen en te behouden. en professionaliteit volop aanwezig zijn. Voor onze aandeelhouders is het belangrijk, omdat er nu en in de toekomst meerwaarde wordt gegenereerd. Om deze groei te realiseren staan meerdere wegen open. Gedeeltelijk autonoom, maar ook via strategische allianties en acquisities. Algemeen Gedurende 2005 heeft Ctac een toenemende investeringsbereidheid in ICT waargenomen bij onze klanten. Bij de grotere organisaties lag de nadruk op optimalisatie van de SAP omgeving en goed beheer. Bij het MKB zijn verschillende implementaties gestart. Door de sterke groei van Ctac in het MKB en door het toevoegen van nieuwe specialismen aan het Powerhouse heeft Ctac gedurende 2005 haar marktpositie weten te verstevigen. Dankzij een aantrekkende SAP markt en een toegenomen vraag naar de dienstverlening van Ctac steeg de omzet over 2005 met 74% tot EUR 22,7 miljoen. Betere resultaten bij Ctac in alle businessunits Ctac heeft over 2005 een nettowinst gerealiseerd van EUR 1,0 miljoen. (2004: EUR 0,1 miljoen). De omzet steeg met 74% tot EUR 22,7 miljoen (2004: 13,0 miljoen), waarvan 35% autonoom. Over de gehele linie van activiteiten nam de bezettingsgraad toe en werden betere resultaten behaald. Met een sterke solvabiliteit van 56% per ultimo 2005 heeft Ctac een robuuste balansverhouding. Deze financiële uitgangspositie geeft Ctac de ruimte om haar Powerhouse-strategie verder uit te voeren. De creatie van het Ctac Powerhouse moet leiden tot groei voor Ctac. Deze groei is voor meerdere betrokkenen van belang. Voor (potentiële) klanten is het belangrijk, omdat Ctac een compleet pallet aan diensten kan aanbieden en onze status van preferred supplier voor ondernemingen kan behouden. Voor de medewerkers is het belangrijk, omdat deskundigheid, state-of-the-art kennis, carrièreperspectief Bestuursstructuur Per 15 augustus 2005 is de heer H.L.J. (Henny) Hilgerdenaar terug getreden uit zijn functie van voorzitter van de raad van bestuur van Ctac. Per diezelfde datum heeft hij een positie ingenomen als directeur van de businessunit Application Management & Improvements. Ctac Jaar verslag Ctac Annual repor t

20 Peter Geelen, businessunitdirecteur myuice: Een ambitie moet realistisch zijn. Je moet nooit verder dan een paar jaar vooruit willen kijken. On the same date Mr. W.H.J.M. (Wil) Huijben succeeded Mr. Hilgerdenaar as chairman of the board of directors. The change in management was due to Mr. Hilgerdenaar s wish to stay close to the operations and commercial activities of Ctac. Mr. Huijben has more than 20 years experience in the area of ERP and Supply Chain Management and previously was a director of Information Technology Europe with Applied Materials. Over the last 10 years Mr. Huijben (51) fulfilled various management functions at Applied Materials, including that of director of Information Technology Europe. Before that he carried out various functions in the process industry and in public service. Also in this period for 4 years he was the chairman of the Association of Dutchlanguage SAP Users (Vereniging van Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG)). In this capacity he advised companies on their ERP implementation projects, had contacts with the SAP head office in Walldorf (Germany) and the worldwide network of SAP user groups. NEW DEVELOPMENTS IN 2005 There were a number of new developments in Ctac in Ctac further fleshed out its Powerhouse strategy with the addition of two new subsidiaries, namely Alphalogic and Re-Spect. Alphalogic focuses on SAP solutions for logistics processes, and Re-Spect specialises in SAP solutions for the retail sector. Ctac has a majority interest in both companies. The remaining interest is held by the managers and staff. Since 1 January 2005 both companies have been consolidated in the figures. The start of the two new companies fits extremely well into Ctac s Powerhouse strategy, in which a number of subsidiaries with a specific and carefully chosen market and product focus serve particular segments in the SAP market. In this context the myuice company had already been introduced successfully in myuice specialises in SAP solutions for the small and medium-sized business sector. Yanta, a subsidiary of the myuice Group, was set up on 20 May Yanta deals specifically with logistics processes in the SAP All-in-One projects of myuice for the small and mediumsized business sector. myuice Group B.V. owns 51% of the shares of Yanta Consultancy B.V. As a result of the Powerhouse strategy the Ctac organisation was reorganised in the first half of The Application Management business unit was added to in the first half of 2005 with optimisation activities which in 2004 formed part of the Consulting Services

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Comforto 29 Product Handbook

Comforto 29 Product Handbook Comforto 29 Product Handbook The world of goods and products can be divided into two categories. On the one hand there are products with a unique selling point which, due to an innovation, a revolutionary

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

Uw Big Data-potentieel

Uw Big Data-potentieel VINT onderzoeksnotitie 1 van 4 vint onderzoeksnotitie 2 van 4 VINT onderzoeksnotitie 3 van 4 VINT onderzoeksnotitie 4 van 4 Uw Big Data-potentieel The Art of the Possible Jaap Bloem Menno van Doorn Sander

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

De agrarische sector in Nederland naar 2020

De agrarische sector in Nederland naar 2020 Het LEI is een onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen de Social Sciences Group. Meer informatie: www.lei.wur.nl

Nadere informatie

IT training + Management

IT training + Management Bewaarexemplaar 2015 IT training + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Amazon Web Services / AppSense / Avaya / Brocade / Cisco / Citrix / Check Point / Dell SonicWall

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie