Ingekomen Documenten en Mededelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingekomen Documenten en Mededelingen"

Transcriptie

1 60 ( ) Nr. 26 ingediend op 4 mei 2016 ( ) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM

2 2 60 ( ) Nr. 26 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingen...3 en verwijzing Begrotingsstukken...3 en verwijzing Voorstel van bijzonder decreet...5 Intrekking en verwijzing Nota van de Vlaamse Regering...5 en verwijzing Conceptnota voor nieuwe regelgeving...6 en verwijzing Verslagen...6 MEDEDELINGEN TER INZAGE OP DE DIRECTIE DECREETGEVING...8 Voorontwerpen van decreet *...8 Mededelingen van de Vlaamse Regering...8 Jaarverslag...9 MEDEDELINGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM...10 Informatieverslagen van de Senaat...10 Jaarverslagen...10 Mededeling van de MINARAAD en de SERV...11 Mededelingen van de SERV...11 Mededeling van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV...11 Mededeling van de SARWGG...11 Kennisgeving van het Grondwettelijk Hof...12 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Brussel 02/

3 60 ( ) Nr BEGROTINGEN en verwijzing De volgende ontwerpen van decreet werden ingediend: Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) Nr. 1+Bijlagen. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en alle ter zake bevoegde commissies. BEGROTINGSSTUKKEN en verwijzing De volgende begrotingsstukken werden ingediend: Toelichting bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Algemene toelichting - 17 ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies. Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein C: Financiën en Begroting - 17 ( ) Nr. 2-C. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies. Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein D: Internationaal Vlaanderen - 17 ( ) Nr. 2-D. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies. Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein F: Onderwijs en Vorming - 17 ( ) Nr. 2-F. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies.

4 4 60 ( ) Nr. 26 Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein G: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - 17 ( ) Nr. 2-G. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies. Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein H: Cultuur, Jeugd, Sport en Media - 17 ( ) Nr. 2-H. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies. Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein J: Werk en Sociale Economie - 17 ( ) Nr. 2-J. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies. Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein K: Landbouw en Visserij - 17 ( ) Nr. 2-K. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies. Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie - 17 ( ) Nr. 2-L. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies. Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein M: Mobiliteit en Openbare Werken - 17 ( ) Nr. 2-M. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies. Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein N: Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed - 17 ( ) Nr. 2-N. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies.

5 60 ( ) Nr Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein P: Kanselarij en Bestuur - 17 ( ) Nr. 2-P. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies. Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma. Beleidsdomein V: Hogere Entiteiten - 17 ( ) Nr. 2-V. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de ter zake bevoegde commissies. VOORSTEL VAN BIJZONDER DECREET Intrekking Het volgend voorstel van bijzonder decreet werd ingetrokken: Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ( ) Nr. 1. en verwijzing Het volgend voorstel van bijzonder decreet werd ingediend: Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. NOTA VAN DE VLAAMSE REGERING en verwijzing De volgende nota van de Vlaamse Regering werd ingediend: Nota van de Vlaamse Regering ingediend door viceminister-president Liesbeth Homans over de uitbouw van een slagkrachtig NT2-beleid ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid.

6 6 60 ( ) Nr. 26 CONCEPTNOTA VOOR NIEUWE REGELGEVING en verwijzing De volgende conceptnota voor nieuwe regelgeving werd ingediend: Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Karin Brouwers, Caroline Bastiaens, Joris Poschet, Johan Verstreken, Sabine de Bethune en Koen Van den Heuvel betreffende een toekomstgericht radiolandschap in Vlaanderen ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. VERSLAGEN De volgende verslagen werden ingediend: Verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand uitgebracht door Yamila Idrissi en Karl Vanlouwe over de nota van de Vlaamse Regering. Vlaams Actieplan Armoedebestrijding ( ) Nr. 7. Verslag van de gedachtewisseling over het Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst ( ) Nr. 2. Verslag van de gedachtewisseling over het Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst ( ) Nr. 3. Verslag namens de Commissie voor Reglement en Samenwerking uitgebracht door Miranda Van Eetvelde over het voorstel tot wijziging van het Reglement van het wat de antwoordtermijn voor de schriftelijke vragen betreft ( ) Nr. 3 + Addendum. Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat de bevordering van gelijke toegang tot de huurmarkt betreft ( ) Nr. 1. Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Sabine Vermeulen over de gedachtewisseling over het verzoekschrift over natuurherstel in de Leievallei in het kader van het dossier Seine- Scheldeverbinding ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Reglement en Samenwerking uitgebracht door Miranda Van Eetvelde over het voorstel tot wijziging van het Reglement van het wat betreft de commissie voor het onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen en het onderzoek van de geloofsbrieven ( ) - Nr. 2.

7 60 ( ) Nr Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx over het voorstel van resolutie betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen en over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat de bevordering van gelijke toegang tot de huurmarkt betreft ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Reglement en Samenwerking uitgebracht door Miranda Van Eetvelde over het voorstel tot wijziging van het Reglement van het wat de interpellaties, actuele interpellaties en actuele vragen betreft ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Reglement en Samenwerking uitgebracht door Miranda Van Eetvelde over het voorstel tot wijziging van het Reglement van het wat de vragen om uitleg betreft ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht door Herman De Croo over het ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Marius Meremans over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel (Alle hoofdstukken, behalve hoofdstuk 6. Wijziging van het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw) ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand uitgebracht door Joris Poschet over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel (Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling; hoofdstuk 6. Wijziging van het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw) ( ) Nr. 3. Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Piet De Bruyn over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken ( ) Nr. 2. Verslag van de hoorzitting namens de de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Jean-Jacques De Gucht en Wilfried Vandaele over de redactionele onafhankelijkheid van de geschreven media ( ) Nr. 1. Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Johan Danen over de stijging van de distributienettarieven ( ) Nr. 1.

8 8 60 ( ) Nr. 26 DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE OP DE DIRECTIE DECREETGEVING VAN HET VLAAMS PARLEMENT (contactpersoon: tel: 02/ ): VOORONTWERPEN VAN DECREET * De volgende voorontwerpen van decreet werden ingediend: Voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 april 2016 (VR47/ ); Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het voorkomen, opsporen, vaststellen en bestraffen van energiefraude, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 april 2016 (VR48/ ); Voorontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 april 2016 (VR49/ ); Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 april 2016 (VR50/ ). MEDEDELINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING De volgende mededelingen van de Vlaamse Regering werden ingediend: Strategienota Ontwikkelingssamenwerking tussen Mozambique en Vlaanderen (DOC36/ ); Strategienota Vlaanderen en Zuidelijk Afrika (DOC37/ ).

9 60 ( ) Nr JAARVERSLAG Het volgend jaarverslag werd ingediend: Jaarverslag 2015 van de provincie Antwerpen Coördinatieopdracht provinciegouverneur (DOC40/ ).

10 10 60 ( ) Nr. 26 DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM VAN HET VLAAMS PARLEMENT: INFORMATIEVERSLAGEN VAN DE SENAAT Informatieverslag over de Strijd tegen kinderarmoede in België, 26 februari 2016 Infofiche: Informatieverslag: =application/pdf&mivalobj= Aangenomen tekst: =application/pdf&mivalobj= Informatieverslag over de omzetting van E.U.-recht in Belgisch recht, 29 mei 2015 Infofiche: Informatieverslag: Informatieverslag over de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwen-conferentie van Peking, 6 maart 2015 Infofiche: Vaststellingen en aanbevelingen: plication/pdf&mivalobj= Informatieverslag: bj=application/pdf&mivalobj= Informatieverslag over het onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap, 11 december 2015 Infofiche: Informatieverslag: bj=application/pdf&mivalobj= JAARVERSLAGEN Activiteitenverslag van de Raad van State Jaarverslag 2015 van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Jaarverslag 2015 van de Federale Ombudsman _rapport_annuel_-_2015.pdf.

11 60 ( ) Nr MEDEDELING VAN DE MILIEU- EN NATUURRAAD VOOR VLAANDEREN (MINA-RAAD) EN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Advies d.d. 22 april 2016 geld, gemak en goesting voor REG: advies wijziging energiebesluit inzake energie-efficiëntie MEDEDELINGEN VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Advies d.d. 25 april 2016 over het ontwerp BVR Vlaams doelgroepenbeleid Advies d.d. 25 april 2016 conceptnota hervorming PWA-stelsel wijk-werken Advies d.d. 25 april 2016 programmadecreet begrotingsaanpassing MEDEDELING VAN DE STICHTING INNOVATIE & ARBEID VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Rapport werkbaarheidsprofiel leidinggevenden: Analyse op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor voor werknemers, , 26 april MEDEDELING VAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR HET WELZIJNS-, GEZONDHEIDS- EN GEZINSBELEID (SARWGG) Advies programmadecreet begrotingsaanpassing 2016, d.d. 28 april

12 12 60 ( ) Nr. 26 KENNISGEVING VAN HET GRONDWETTELIJK HOF Prejudiciële vraag betreffende artikel 2 van de wet van 7 mei 2009 houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. (Rolnummer 6392).

13 60 ( ) Nr MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Commissievergaderingen Vergadering van maandag :30 uur: Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen 1. Hoorzitting over het beleidsdomein Wonen/Huisvesting met: - Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg (Construction Academy) - Arnold Janssens, hoogleraar bouwfysica en bouwconstructieve toepassingen UGent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Vakgroep Architectuur & Stedenbouw - Jan-Willem van de Groep, adviseur programma's Energiesprong en Stroomversnelling (Nederland) Verslaggevers: Bruno Tobback en Wilfried Vandaele 2. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Formulering van de schriftelijke vraagstelling aan adviesraden en sectororganisaties Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Jan Peumans, voorzitter; Piet De Bruyn, Jelle Engelbosch, Andries Gryffroy, Lieve Maes, Bart Nevens, Axel Ronse, Wilfried Vandaele, Sabine Vermeulen, Valerie Taeldeman, Gwenny De Vroe, Willem-Frederik Schiltz, Bruno Tobback en Hermes Sanctorum- Vandevoorde. Toegevoegd lid: Stefaan Sintobin. Ander lid: Johan Danen. Afwezig met kennisgeving: Robrecht Bothuyne, Dirk de Kort, Tinne Rombouts, Rob Beenders en Michèle Hostekint. Vergadering van dinsdag :30 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed 1. Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Herman De Croo Bespreking en stemming

14 14 60 ( ) Nr Ontwerp van decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Aruba inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te 's-gravenhage op 24 april ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Van Esbroeck Bespreking en stemming 3. Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting en het protocol, ondertekend te Montevideo op 23 augustus ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Van Esbroeck Bespreking en stemming 4. Ontwerp van decreet houdende instemming met 1 de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Mexico op 24 november 1992, zoals gewijzigd door het protocol van 26 augustus 2013, 2 het protocol, ondertekend te Mexico op 26 augustus 2013, tot wijziging van de onder 1 vermelde overeenkomst ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Van Esbroeck Bespreking en stemming 5. Ontwerp van decreet houdende instemming met 1 de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014; 2 het protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014 tot wijziging van de onder 1 vermelde overeenkomst ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Van Esbroeck Bespreking en stemming

15 60 ( ) Nr Ontwerp van decreet houdende instemming met 1 de overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend in Brussel op 24 juni 1970, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014; 2 het protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014 tot wijziging van de onder 1 vermelde overeenkomst ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Van Esbroeck Bespreking en stemming 7. Ontwerp van decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Van Esbroeck Bespreking en stemming 8. Ontwerp van decreet houdende instemming met 1 de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het avenant, ondertekend te Madrid op 22 juni 2000; 2 het avenant, ondertekend te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de onder 1 vermelde overeenkomst; 3 het avenant, ondertekend te Madrid op 15 april 2014, tot wijziging van de onder 1 vermelde overeenkomst, zoals gewijzigd door het onder 2 vermelde avenant ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Van Esbroeck Bespreking en stemming 9. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Toelichting over de EU-databank Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Rik Daems, voorzitter; Marc Hendrickx, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune, Joris Poschet, Johan Verstreken, Herman De Croo, Tine Soens, Güler Turan en Wouter Vanbesien. Afwezig met kennisgeving: Ingeborg De Meulemeester, Manuela Van Werde en Ward Kennes. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Vera Jans.

16 16 60 ( ) Nr. 26 Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 1. Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Tien denksporen voor ex post decreetsevaluatie in en door het - 61 ( ) - Nr. 1: Advies van de SERV - 61 ( ) - Nr. 2: Verslag van de hoorzitting Verslaggever: Willem-Frederik Schiltz Advies van de Commissie aan het Uitgebreid Bureau 2. Verzoekschrift over vrijstelling van verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling en verminderd btw-tarief voor werken aan de auto van personen met een handicap - 3 ( ) Regl. art. 101,4 Verslaggever: Jos Lantmeeters 3. Gedachtewisseling over het Jaarverslag Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) met de heer Eddy Storms, Eerste Voorzitter Verslaggever: Jenne De Potter 4. Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Lorin Parys, Matthias Diependaele, Jan Hofkens, Jos Lantmeeters, Cathy Coudyser en Peter Persyn over socialeimpactobligaties ( ) - Nr. 1: Conceptnota voor nieuwe regelgeving Verslaggever: Joris Vandenbroucke Toelichting 5. Vraag om uitleg van Peter Van Rompuy aan Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de ontvangsten uit verkeersbelastingen ( ) 6. Vraag om uitleg van Jan Bertels aan Annemie Turtelboom, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de verdeling van de begrotingsinspanningen in het kader van het advies ter zake van de Hoge Raad van Financiën ( ) 7. Vraag om uitleg van Koen Van den Heuvel aan Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de beschikbaarheid van vergelijkingspunten in schattingsverslagen voor landmeters ( ) 8. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

17 60 ( ) Nr Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Jan Hofkens, voorzitter; Matthias Diependaele, Jos Lantmeeters, Lieve Maes, Axel Ronse, Paul Van Miert, Jenne De Potter, Koen Van den Heuvel, Peter Van Rompuy, Willem- Frederik Schiltz, Bart Somers, Jan Bertels, Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska. Andere leden: Lode Ceyssens, Lydia Peeters en Ingrid Pira. Afwezig met kennisgeving: Grete Remen, Dirk de Kort en Katrien Schryvers. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn 1. Vraag om uitleg van Marius Meremans aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de integratie van de Oost-Vlaamse waterlopenatlas in de Vlaamse Hydrografische Atlas ( ) 2. Vraag om uitleg van Ingrid Pira aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de planbaten- en planschaderegeling ( ) 3. Vraag om uitleg van Wilfried Vandaele aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de concepten en instrumenten voor financiële verevening tussen lokale overheden inzake ruimtelijk beleid ( ) 4. Vraag om uitleg van Steve Vandenberghe aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de verschillende reglementeringen voor Vlaamse en Waalse vissers ( ) 5. Vraag om uitleg van Rob Beenders aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de prijzentabel van drinkwatermaatschappijen ( ) 6. Vraag om uitleg van Bart Nevens aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over bijkomend groen in de Vlaamse Rand ( ) 7. Vraag om uitleg van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de ondertekening en ratificatie van het klimaatakkoord van de 'Conference of the Parties 21' (COP21) ( ) 8. Vraag om uitleg van Bart Caron aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de evaluatie van het warrelnetverbod ( )

18 18 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van Lydia Peeters aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de instandhoudingsdoelstellingen (IHD's) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ( ) 10. Vraag om uitleg van Gwenny De Vroe aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de preventie van lood in het drinkwater ( ) 11. Vraag om uitleg van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de lopende procedure van vzw Klimaatzaak ( ) 12. Vraag om uitleg van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de toegegeven fraude van Mitsubishi ( ) 13. Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet ( ) - Nr. 1-Addendum: Addendum Verslaggever: Piet De Bruyn Bespreking en stemming 14.Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Tinne Rombouts, voorzitter; Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Bart Nevens, Wilfried Vandaele, Robrecht Bothuyne, Gwenny De Vroe, Lydia Peeters, Rob Beenders, Bruno Tobback, Johan Danen en Hermes Sanctorum-Vandevoorde. Andere leden: Marius Meremans, Steve Vandenberghe, Bart Caron en Ingrid Pira. Afwezig met kennisgeving: Ludo Van Campenhout, Sonja Claes en Valerie Taeldeman. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Axel Ronse en Lode Ceyssens.

19 60 ( ) Nr Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 2. Vraag om uitleg van Lies Jans aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over flexibele kinderopvang ( ) 3. Vraag om uitleg van Vera Jans aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de conclusies van het rapport van het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) over de terugbetaling van psychologische zorg en de aanbevelingen van de proefprojecten eerstelijnspsychologische functie ( ) 4. Vraag om uitleg van Chris Janssens aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over enkelbanden voor Syriëstrijders ( ) Regl. art. 91,4 5. Vraag om uitleg van Freya Saeys aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de vraag naar een onafhankelijk klachtenrecht voor patiënten en cliënten ( ) Vraag om uitleg van Peter Persyn aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over rechten van de patiënt en klachtenbehandeling ( ) 6. Vraag om uitleg van Freya Van den Bossche aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de kinderbijslag voor kinderen met een handicap ( ) 7. Vraag om uitleg van Griet Coppé aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het decreet werk- en zorgtrajecten ( ) 8. Vraag om uitleg van Jan Bertels aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over valpreventie bij ouderen ( ) 9. Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de cartografie van de Brusselse gezinsvoorzieningen ( ) 10.Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggevers: Griet Coppé, Freya Saeys en Elke Van den Brandt Toelichting door de minister

20 20 60 ( ) Nr Verzoekschrift over de onduidelijkheid voor het personeel van de provinciale welzijnsdiensten ten gevolge van het project tot afslanking van de provincies - 16 ( ) Regl. art. 101,4 Verslaggevers: Bert Moyaers en Elke Van den Brandt Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Van Malderen, voorzitter; Caroline Croo, Danielle Godderis-T'Jonck, Lies Jans, Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Griet Coppé, Dirk de Kort, Vera Jans, Freya Saeys, Martine Taelman, Jan Bertels, Bert Moyaers, Freya Van den Bossche en Elke Van den Brandt. Toegevoegd lid: Ortwin Depoortere. Ander lid: Chris Janssens. Afwezig met kennisgeving: Sonja Claes, Cindy Franssen, Tinne Rombouts, Katrien Schryvers en Elisabeth Meuleman. Vergadering van woensdag :30 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 2. Nota van de Vlaamse Regering ingediend door minister Jo Vandeurzen over de krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen ( ) - Nr. 1: Nota van de Vlaamse Regering ( ) - Nr. 2: Verslag van de hoorzitting Verslaggevers: Katrien Schryvers, Tine van der Vloet en Caroline Gennez Hoorzitting met als sprekers: - Iris Van Riet, algemeen secretaris SARC - Ann Vermorgen, ondervoorzitter, en Kristel Bogaerts, medewerker studiedienst, SERV - Dany Depreitere, voorzitter, UnieKO - Ann Van Damme, regiomanager, Landelijke Kinderopvang - Mia Douterlugne, administrateur-generaal, en Marc Van den Brande, voorzitter Raad Basisonderwijs, VLOR

21 60 ( ) Nr Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Van Malderen, voorzitter; Caroline Croo, Ingeborg De Meulemeester, Danielle Godderis-T'Jonck, Lies Jans, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Griet Coppé, Katrien Schryvers, Freya Saeys en Elke Van den Brandt. Ander lid: Miranda Van Eetvelde. Afwezig met kennisgeving: Vera Celis, Lorin Parys, Sonja Claes, Dirk de Kort, Cindy Franssen, Tinne Rombouts en Elisabeth Meuleman. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Vera Jans, Martine Taelman en Freya Van den Bossche. Vergadering van woensdag :45 uur: Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand 1. Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het opnemen van Brussel in de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) ( ) 2. Vraag om uitleg van Lionel Bajart aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over verplichte inburgering in Brussel ( ) 3. Vraag om uitleg van Karl Vanlouwe aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de toepassing van de Brusselnorm ( ) 4. Vraag om uitleg van Karl Vanlouwe aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over Bruzz en de ontwerpovereenkomst met de Vlaams-Brusselse Media vzw (VBM) ( ) Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de stand van zaken van de transitie van de Vlaams Brusselse-Media vzw en de lancering van Bruzz ( ) 5. Vraag om uitleg van Karl Vanlouwe aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het gebruik van en communicatie in het Nederlands door instellingen die ondersteund worden door de Vlaamse Gemeenschap ( ) 6. Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Hoofdstukken 1 en 6 Verslaggever: Joris Poschet Bespreking en stemming

22 22 60 ( ) Nr Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Buitenlandse studiereis: beslissing omtrent het programma Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Katia Segers, voorzitter; Lieve Maes, Peter Persyn, Willy Segers, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Joris Poschet, Lionel Bajart en Jo De Ro. Afwezig met kennisgeving: Bart Nevens en Sonja Claes. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Michel Doomst, Katrien Partyka, Peter Van Rompuy, Yamila Idrissi en Elke Van den Brandt. Vergadering van woensdag :00 uur: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn 1. Vraag om uitleg van Sabine Vermeulen aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de verzorging en plaatsing van honden in het geval van een faillissement van een professionele kweker of kweker-handelaar ( ) Vraag om uitleg van Gwenny De Vroe aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aanpak van gefailleerde hondenkwekerijen ( ) Vraag om uitleg van Els Robeyns aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over mistoestanden bij hondenfokkerijen en de werking van de inspectiediensten dierenwelzijn ( ) Vraag om uitleg van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het welzijn van honden van broodfokkers die in juridische geschillen verwikkeld zijn ( ) 2. Voorstel van resolutie van Els Robeyns betreffende de eendagskuikens ( ) - Nr. 1: Voorstel van resolutie Verslaggever: Bart Nevens Bespreking en stemming 3. Voorstel van resolutie van Els Robeyns betreffende alternatieven voor dierproeven ( ) - Nr. 1: Voorstel van resolutie Verslaggever: Wilfried Vandaele Bespreking en stemming

23 60 ( ) Nr Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Tinne Rombouts, voorzitter; Jelle Engelbosch, Bart Nevens, Axel Ronse, Wilfried Vandaele, Sabine Vermeulen, Bart Dochy, Gwenny De Vroe, Els Robeyns en Hermes Sanctorum- Vandevoorde. Toegevoegd lid: Stefaan Sintobin. Andere leden: Caroline Croo en Bert Moyaers. Afwezig met kennisgeving: Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Ludo Van Campenhout, Sonja Claes en Valerie Taeldeman. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Robrecht Bothuyne, Lode Ceyssens, Lydia Peeters, Rob Beenders en Bruno Tobback. Vergadering van donderdag :30 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1. Vraag om uitleg van Imade Annouri aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de impact van de regularisatie van de gesco-projecten op de Werking Met Kansarme Jongeren (WMKJ) ( ) 2. Vraag om uitleg van Katia Segers aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het transformatieplan van de openbare omroep ( ) 3. Vraag om uitleg van Marius Meremans aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de gereglementeerde boekenprijs ( ) 4. Conceptnota van de Vlaamse Regering over sociaal-cultureel volwassenenwerk Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Bart Caron ter voorbereiding van een nieuw decreet inzake sociaal-culturele participatie en sociaal-cultureel volwassenenwerk ( ) - Nr. 1: Conceptnota voor nieuwe regelgeving Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Marius Meremans inzake een nieuw decreet betreffende sociaal-cultureel volwassenenwerk ( ) - Nr. 1: Conceptnota voor nieuwe regelgeving Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Yamila Idrissi, Katia Segers en Tine Soens betreffende krachtlijnen voor een sterker Vlaams decreet Sociaal- Cultureel Werk ( ) - Nr. 1: Conceptnota voor nieuwe regelgeving Verslaggevers: Caroline Bastiaens en Cathy Coudyser Toelichtingen

24 24 60 ( ) Nr. 26 Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Caron, voorzitter; Cathy Coudyser, Marius Meremans, Ann Soete, Wilfried Vandaele, Miranda Van Eetvelde, Manuela Van Werde, Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Sabine de Bethune, Joris Poschet, Yamila Idrissi, Katia Segers, Tine Soens en Imade Annouri. Afwezig met kennisgeving: Herman Wynants, Cindy Franssen en Tinne Rombouts. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Lionel Bajart en Jean-Jacques De Gucht. Vergadering van donderdag :30 uur: Deontologische Commissie Besloten vergadering (Reglement van Orde, art. 2 en 12) Ingekomen klacht: beoordeling van de ontvankelijkheid en, desgevallend, behandeling van een ontvankelijk verklaarde klacht Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Jan Peumans, voorzitter; Piet De Bruyn, Jos Lantmeeters, Bert Maertens, Paul Van Miert, Peter Wouters, Sonja Claes, Peter Van Rompuy, Herman De Croo, Bart Van Malderen en Ingrid Pira. Afwezig met kennisgeving: Caroline Bastiaens, Dirk de Kort, Koen Van den Heuvel, Marino Keulen en Bart Somers. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Kurt De Loor en Michèle Hostekint. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid 1. Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de cijfers van de uitstroom naar werk van werkzoekenden ( ) 2. Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de uitbreiding van de individuele beroepsopleiding (IBO) tot interimcontracten ( ) 3. Vraag om uitleg van Griet Coppé aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het registratiesysteem van dienstencheques ( )

25 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van Martine Taelman aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de technische afhandeling van dienstencheques door Sodexo ( ) 4. Vraag om uitleg van Martine Taelman aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het imago van de dienstencheques en de poetshulpen ( ) 5. Vraag om uitleg van Willem-Frederik Schiltz aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over een nieuwe marktbevraging inzake de Churchill Industriële Zone en een eventuele cluster circulaire economie in de Antwerpse haven ( ) 6. Vraag om uitleg van Lionel Bajart aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de creatie van intellectuele eigendomsrechten in Vlaanderen en de ondersteuning door de Vlaamse overheid ( ) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Robrecht Bothuyne, waarnemend voorzitter; Matthias Diependaele, Andries Gryffroy, Grete Remen, Miranda Van Eetvelde, Sabine Vermeulen, An Christiaens, Sonja Claes, Lionel Bajart, Willem-Frederik Schiltz, Martine Taelman, Emmily Talpe, Yasmine Kherbache, Güler Turan, Bart Van Malderen en Imade Annouri. Ander lid: Griet Coppé. Afwezig met kennisgeving: Axel Ronse, voorzitter; Jan Hofkens en Jos Lantmeeters. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Peter Van Rompuy. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken Gedachtewisseling over het Fietsplan met Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Verslaggever: Paul Van Miert Toelichting door de minister

26 26 60 ( ) Nr. 26 Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Lies Jans, voorzitter; Annick De Ridder, Bert Maertens, Paul Van Miert, Karin Brouwers, Dirk de Kort, Martine Fournier en Björn Rzoska. Afwezig met kennisgeving: Björn Anseeuw, Jan Peumans, Cindy Franssen, Mathias De Clercq en Marino Keulen. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Lode Ceyssens, Renaat Landuyt en Joris Vandenbroucke. Vergadering van donderdag :15 uur: Commissie voor Onderwijs 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 2. Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, wat natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Durnez Bespreking en stemming 3. Nota van de Vlaamse Regering ingediend door viceminister-president Hilde Crevits en minister Ben Weyts. Conceptnota betreffende leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs ( ) - Nr. 1: Nota van de Vlaamse Regering Verslaggever: Koen Daniëls Toelichting door de ministers, bespreking en voorstelling van de stand van zaken van de lopende pilootprojecten door de betrokken administraties Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Kathleen Helsen, voorzitter; Vera Celis, Koen Daniëls, Ingeborg De Meulemeester, Kathleen Krekels, Peter Persyn, Kris Van Dijck, Jos De Meyer, Jan Durnez, Ann Brusseel, Jo De Ro, Caroline Gennez en Tine Soens. Andere leden: Annick De Ridder, Lies Jans, Karin Brouwers, Dirk de Kort en Björn Rzoska. Afwezig met kennisgeving: Miranda Van Eetvelde en Elisabeth Meuleman. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Jenne De Potter.

27 60 ( ) Nr Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Ontwerp van decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggevers: Joris Poschet en Peter Wouters Hoorzitting met: - Jeroen Scheerder, professor sportbeleid KU Leuven - Frank Bulcaen, voorzitter Vlaamse Sportraad - Lode Grossen, voorzitter Vlaamse Sportfederatie - Jo Schreurs, algemeen directeur Sporta - Benny Mazur, secretaris-generaal Voetbalfederatie Vlaanderen - Jef Joosten, voorzitter Wandelsport Vlaanderen - Jan Bonnarens, bestuurder Sportievak - Yves Garnier, voorzitter Koninklijke Vlaamse Voetbalbond - Jessica De Smet, directeur Parantee - Stefaan Depaepe, secretaris-generaal Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga - Ann Boonen, secretaris Blauwput Omnisport Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Caron, voorzitter; Marius Meremans, Wilfried Vandaele, Peter Wouters, Herman Wynants, Caroline Bastiaens, Joris Poschet, Lionel Bajart en Imade Annouri. Andere leden: Bert Moyaers en Stefaan Sintobin. Afwezig met kennisgeving: Cathy Coudyser, Ann Soete, Miranda Van Eetvelde, Karin Brouwers, Cindy Franssen en Tinne Rombouts. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Sabine de Bethune, Jean- Jacques De Gucht, Yamila Idrissi en Katia Segers. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Wouter Vanbesien betreffende de bevordering van een duurzame circulaire economie in Vlaanderen ( ) - Nr. 1: Conceptnota voor nieuwe regelgeving ( ) - Nr. 2: Verslag van de hoorzittingen Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Willem-Frederik Schiltz betreffende de circulaire economie ( ) - Nr. 1: Conceptnota voor nieuwe regelgeving ( ) - Nr. 2: Verslag van de hoorzittingen Verslaggever: Güler Turan

28 28 60 ( ) Nr. 26 Hoorzitting met: - Rob Buurman, beleidsmedewerker circulaire economie, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL) - Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder, en Saskia Walraedt, senior adviseur duurzame ontwikkeling, Essenscia Vlaanderen - Patrick Van den Bossche, hoofd expertisecentrum milieu, Agoria Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Robrecht Bothuyne, waarnemend voorzitter; Matthias Diependaele, Sabine Vermeulen, Willem- Frederik Schiltz, Güler Turan en Wouter Vanbesien. Ander lid: Bart Nevens. Afwezig met kennisgeving: Andries Gryffroy, Jan Hofkens, Jos Lantmeeters, Grete Remen, An Christiaens, Sonja Claes en Emmily Talpe. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Axel Ronse, voorzitter; Peter Van Rompuy, Yasmine Kherbache, Bart Van Malderen en Imade Annouri. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 1. Verslag van het Rekenhof over baggerwerken in Vlaanderen - 37-C ( ) - Nr. 1: Verslag van het Rekenhof Verslaggevers: Dirk de Kort en Bert Maertens Bespreking met vertegenwoordigers van het Rekenhof, Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, en ambtenaren van de betrokken diensten 2. Vraag om uitleg van Dirk de Kort aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de subsidieregeling voor palletvervoer via de binnenvaart ( ) 3. Vraag om uitleg van Renaat Landuyt aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het idee van een nieuwe voorhaven in de monding van de Westerschelde ( ) 4. Vraag om uitleg van An Christiaens aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over verkeerseducatie op school ( ) 5. Vraag om uitleg van Lode Ceyssens aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de verhouding met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen ( )

29 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van Joris Vandenbroucke aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het ontbreken van een geactualiseerde lijst met zwarte punten en de impact hiervan op het meerjareninvesteringsprogramma voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ( ) 7. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Lies Jans, voorzitter; Annick De Ridder, Bert Maertens, Jan Peumans, Paul Van Miert, Lode Ceyssens, An Christiaens, Dirk de Kort, Marino Keulen, Renaat Landuyt, Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska. Afwezig met kennisgeving: Björn Anseeuw, Karin Brouwers, Cindy Franssen en Mathias De Clercq. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Martine Fournier. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs Gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2016 (jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie) met Lieven Viaene, inspecteur-generaal, en Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Vraag om uitleg van Ingeborg De Meulemeester aan Hilde Crevits, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over een tussentijdse stand van zaken van de onderwijsinspectie 2.0 en het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (ROK) ( ) Verslaggever: Jos De Meyer Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Kathleen Helsen, voorzitter; Vera Celis, Koen Daniëls, Ingeborg De Meulemeester, Kathleen Krekels, Kris Van Dijck, Miranda Van Eetvelde, Jos De Meyer, Jenne De Potter, Jan Durnez, Ann Brusseel, Jo De Ro, Caroline Gennez en Tine Soens. Afwezig met kennisgeving: Elisabeth Meuleman.

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 19.04.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Dinsdag 06.01.2015 14:00 uur Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer: 0201 -

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 12.01.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen stuk 60 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 3 december 2014 (2014-2015) Decreetgeving Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 Stuk 60 (2014-2015) Nr. 10 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingsstuk

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2015-2016) Nr. 3 ingediend op 15 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 3 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 Indiening en

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen ingediend op 484 (2015-2016) Nr. 1 29 september 2015 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Peter Persyn

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 5 juli 2017 vanaf 10:00 uur Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid Eedaflegging van het nieuwe lid Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 6 ingediend op 9 november 2016 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 6 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingsstukken...3 en verwijzing

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 5 juli 2016 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 35 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Nota van de Vlaamse Regering...3 en verwijzing Adviezen van

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 23 ingediend op 29 maart 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 23 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 juni 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 31 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 Indiening en verwijzing Voorstellen

Nadere informatie

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 1037 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 9 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door An Christiaens en Lorin

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 17 juni 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 33 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet 4 en verwijzing Voorstel van decreet

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 382 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 19 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers 35 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 27 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Tine Soens over de samenstelling van de kabinetten

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2016-2017) Nr. 34 ingediend op 28 juni 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 34 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 29 april 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 26 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingen 3 Indiening en verwijzing Begrotingsstuk 3 Indiening

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 924 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 18 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx 1024 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over het

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 574 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 8 februari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

betreffende alternatieven voor dierproeven

betreffende alternatieven voor dierproeven 613 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over het

Nadere informatie

betreffende het versneld openstellen van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap

betreffende het versneld openstellen van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap 964 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 19 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Vera Jans en Tine van der Vloet over het voorstel van

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingediend op 282 (2014-2015) Nr. 1 12 maart 2015 (2014-2015) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Elke Van den Brandt

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 8 maart 2017 (2016-2017) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2016-2017) Nr. 20 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Voorstellen van decreet...4 en verwijzing Voorstellen van

Nadere informatie

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys 1119 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 2 mei 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys over het ontwerp van decreet

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 28 juni 2016 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 34 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing Voorstel van bijzonder

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 1222 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 26 september 2017 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 2 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstellen van decreet

Nadere informatie

betreffende de Vlaamse openbare statistieken

betreffende de Vlaamse openbare statistieken 547 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 15 januari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert over het ontwerp van decreet betreffende

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w.

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ingediend op 448 (2014-2015) Nr. 3 12 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het ontwerp

Nadere informatie

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 1285 (2017-2018) Nr. 1 ingediend op 4 oktober 2017 (2017-2018) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Björn Anseeuw tot wijziging

Nadere informatie

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses 1025 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens over goedkope

Nadere informatie

houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut

houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut 689 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 28 april 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 07.07.2010 vanaf 10.00 uur Begroting Beraadslaging Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 19 Nr. 5-K ingediend op 13 juni 2018 Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn, Katrien Partyka en Bart Van Malderen aan de Commissie voor Algemeen

Nadere informatie

VR DOC.0988/2

VR DOC.0988/2 VR 2019 0207 DOC.0988/2 VR 2019 0207 DOC.0988/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 21.09.2011-09:45 uur : Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0201

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 januari 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 13 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Verslag van het Rekenhof 3 en verwijzing Verslagen 3 Moties

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet

over het ontwerp van decreet ingediend op 640 (2015-2016) Nr. 2 2 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers 829 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 14 juli 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers over het ontwerp van decreet houdende wijziging

Nadere informatie

en over het ontwerp van decreet

en over het ontwerp van decreet 774 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 23 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 1151 (2016-2017) Nr. 9 ingediend op 13 juni 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jenne De Potter over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 28.04.2011-09:30 uur : Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 1746 (2018-2019) Nr. 9 ingediend op 4 december 2018 (2018-2019) Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door Sofie Joosen over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2009) Nr. 1 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be Stuk 5 (2009)

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 11.06.2013-14:00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping

Nadere informatie

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron 1079 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 22 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

over het voorstel van decreet

over het voorstel van decreet ingediend op 799 (2015-2016) Nr. 3 28 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Peter Van Rompuy over het

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 25.01.2011-13:30 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2010-2011) Nr. 1 1 oktober 2010 (2010-2011) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn 989 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 14 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn over het voorstel van decreet van

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2011-2012) Nr. 2 5 januari 2012 (2011-2012) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2011-2012) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

Commissies en Interparlementaire Gremia

Commissies en Interparlementaire Gremia stuk ingediend op 4 (2011-2012) Nr. 1 1 oktober 2011 (2011-2012) Commissies en Interparlementaire Gremia verzendcode: PAR Kris Van Dijck 2 Stuk 4 (2011-2012) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r

Nadere informatie

over het voorstel van resolutie betreffende de uitbreiding en verdieping van de sensibiliseringsacties voor het voorkomen van gehoorschade en tinnitus

over het voorstel van resolutie betreffende de uitbreiding en verdieping van de sensibiliseringsacties voor het voorkomen van gehoorschade en tinnitus ingediend op 1427 (2017-2018) Nr. 3 5 februari 2018 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Griet Coppé en Martine Taelman over het voorstel van

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk 19-A (2014-2015) Nr. 2-K ingediend op 28 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens en Joris Vandenbroucke aan de

Nadere informatie

betreffende het halen van de doelstellingen zoals voorzien in het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

betreffende het halen van de doelstellingen zoals voorzien in het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie 794 (2015-2016) Nr. 3 ingediend op 10 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Sabine Vermeulen en Güler

Nadere informatie

betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen

betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen 857 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 21 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck over het voorstel

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 2 2 januari 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 10.12.2013-13:30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer: 0322 - Rechtstreekse

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

betreffende de bevriezing en de rationele schrapping van overbodige woonuitbreidingsgebieden

betreffende de bevriezing en de rationele schrapping van overbodige woonuitbreidingsgebieden 926 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 20 december 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over

Nadere informatie

Ingekomen Stukken en Mededelingen

Ingekomen Stukken en Mededelingen stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 ingediend op 9 juni 2010 (2009-2010) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM 2 Stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN:

Nadere informatie

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende de eendagskuikens. 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016)

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende de eendagskuikens. 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens over het voorstel

Nadere informatie

Verslag. over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst. 41 ( ) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 ( )

Verslag. over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst. 41 ( ) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 ( ) 41 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 29 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid uitgebracht door Peter Wouters over het Jaarverslag

Nadere informatie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving 960 (2016-2017) Nr. 3 ingediend op 19 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Moerenhout en Marc Hendrickx over de conceptnota

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.04.2012-14:00 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag stuk ingediend op 350 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst

over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst ingediend op 41 (2014-2015) Nr. 2 6 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het Jaarverslag

Nadere informatie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving 706 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 6 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door Lode Ceyssens over de conceptnota voor nieuwe regelgeving van

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet

over het ontwerp van decreet ingediend op 872 (2015-2016) Nr. 2 18 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

betreffende de handel met Palestijnse gebieden

betreffende de handel met Palestijnse gebieden 243 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 25 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2014-2015) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR ingediend op 5 (2016-2017) Nr. 1 26 september 2016 (2016-2017) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 5 (2016-2017) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen

houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen 966 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 30 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Valerie Taeldeman over

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Zitting 2007-2008 1 oktober 2007 VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING minister-president Kris PEETERS viceminister-presidenten Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN Bert ANCIAUX

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg 276 (2014-2015) Nr. 1 ingediend op 3 maart 2015 (2014-2015) Verslag van de gedachtewisseling namens de Verenigde Commissies voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en voor

Nadere informatie

houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen

houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen 1751 (2018-2019) Nr. 2 ingediend op 4 december 2018 (2018-2019) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Johan Danen over het

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Zondag 21.04.2013 Werkbezoek: - 07:30 uur: Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale

Nadere informatie

houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel

houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel 710 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 26 april 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Marius Meremans over het ontwerp van decreet houdende diverse

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015)

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Ombudsdienst Jaarverslag 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Martine Taelman

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap stuk ingediend op 783 (2010-2011) Nr. 1 8 november 2010 (2010-2011) Gedachtewisseling over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap Verslag

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen stuk ingediend op 282 (2009-2010) Nr. 2 9 december 2009 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heer Bart Martens, en de dames Tinne Rombouts, Liesbeth Homans en Gwenny De Vroe betreffende het nieuwe

Nadere informatie

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens 1104 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 10 mei 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens over het voorstel

Nadere informatie

betreffende specifieke beleidsaandacht voor jonge personen met dementie

betreffende specifieke beleidsaandacht voor jonge personen met dementie 1432 (2017-2018) Nr. 3 ingediend op 13 februari 2018 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Martine Taelman en Lorin Parys over het voorstel van

Nadere informatie