Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Studieprogramma en mogelijkheden 1. Opbouw studie 2. Doorstromen na de propedeuse 3. Bindend Studieadvies (BSA) 4. Je eigen profiel: minor- en keuzeruimte 5. Honoursprogramma 6. Cum laude 7. Stage 8. Studeren in het buitenland 9. Aanmelden vakken 10. Advies 11. SIC 2. Toetsen en resultaten 1. Studiehandleiding 2. Toetsmomenten 3. Mondelinge toets 4. Herkansing 5. Toelating tot de toets en aanwezigheidsplicht 6. Afronding van cijfers 7. Nakijktermijn 8. Feedback krijgen en geven 3. Naast je studie 1. Studentenraad 2. Opleidingscommissies 3. Studieverenigingen 4. ALPHA 5. Cursussen 6. Babel en opleidingsbladen 4. Begrippenlijst 2

3 Beste student, Welkom bij de UvA, specifieker nog: welkom op de Faculteit der Geesteswetenschappen. Na acht jaar basisonderwijs en zes jaar voortgezet onderwijs heb jij besloten om je nog eens een aantal jaar te committeren aan het absorberen van kennis. Of je nou theaterwetenschapper, filosoof of geschiedkundige wilt worden, wij zijn blij dat je voor onze faculteit in het hartje van Amsterdam gekozen hebt. In de jaren dat jij je ontpopt als academicus kan het zijn dat je een keer verdwaalt, al was het maar omdat het universitaire onderwijssysteem heel anders is dan dat van de middelbare school. Naast een standaardprogramma zijn er tal van mogelijkheden om je studie naar persoonlijke interesse vorm te geven met een minor, een stage, keuzevakken hier of op een andere faculteit, universiteit of zelfs in een ander land. Als student moet je meer zelf organiseren, je bent bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor je keuzes, de aanmelding voor je vakken en het inwinnen van advies. Om jouw reis door de UvA zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen hebben wij in dit boekje de belangrijkste dingen op een rij gezet. Mocht je verdwalen, dan bieden wij je hiermee een eerste wegwijzer naar de mensen die je verder kunnen helpen. Lees daarom dit boekje goed door, raak bekend met onze faculteit, zodat je zonder al te veel problemen je tocht kunt voltooien.* Veel studieplezier en een goede reis! Esther Crabbendam voorzitter facultaire studentenraad (FSR) Frank van Vree decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen * Een universiteit is altijd aan het veranderen, dus realiseer je dat je als een ware academicus altijd naar de bron moet voor volledige, actuele informatie: student.uva.nl. 3

4 1. Studieprogramma en mogelijkheden Begin op tijd met het plannen van je studieloopbaan. Er zijn bij ons heel veel mogelijkheden om je studie naar eigen interesse in te richten, maar het is makkelijk om het zicht op het totale aanbod te verliezen. Jouw keuzes geven een eigen gezicht aan je studie. Je kunt een tijdje in het land gaan studeren waarvan je de cultuur bestudeert of stagelopen bij een culturele instelling. Je kunt een educatieve minor doen om een leraarsgraad te halen zodat je les kan geven op een middelbare school of een honoursprogramma volgen omdat je meer uit je studie wilt halen dan het standaardprogramma. Kiezen is niet eenvoudig en vraagt zorgvuldige voorbereiding. Het eerste jaar biedt een vastomlijnd programma, in het tweede en derde jaar is er keuzeruimte waarmee je je studie een eigen profiel geeft. Bij verschillende personen kun je advies halen, maar elke student bepaalt zelf zijn studieloopbaan. Om je te helpen bij je oriëntatie op de mogelijkheden, wordt er jaarlijks een keuzegids uitgebracht, waarin de keuzemogelijkheden worden toegelicht. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Profileringsruimte in de bachelor 1. Opbouw studie Een bachelor duurt drie jaar en bestaat uit 180 studiepunten. Een studiejaar is opgedeeld in twee semesters van elk 20 weken en per semester volg je 30 studiepunten. Studiepunten worden vaak EC genoemd, wat staat voor European Credits. Elke opleiding kent een vastomlijnd programma van vakken, de kern van je studie. Door elke opleiding loopt een rode draad (de ruggengraat): studenten volgen elk semester minstens één vak bij hun eigen opleiding. Een verblijf in het 4

5 buitenland, een educatieve minor of een stage moet je dus goed plannen, om te voorkomen dat je die rode draad op een ongunstig moment verliest. Wij raden je aan om meteen in het eerste jaar serieus van start te gaan: de resultaten van je propedeuse zijn namelijk niet meer dan twee jaar geldig. De vakken uit het tweede en derde jaar (de postpropedeuse) zijn vijf jaar geldig. Bij de planning van keuzevakken moet je er rekening mee houden dat vakken één keer per jaar worden aangeboden. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Programmastructuur 2. Doorstromen na de propedeuse De meeste studenten halen hun propedeuse gewoon in één jaar, maar soms lukt dit niet. Dat kan een signaal zijn dat de studie niet bij je past, maar er zijn veel andere verklaringen denkbaar. Als je denkt dat het niet gaat lukken, ga dan op tijd bij je tutor langs. Een tutor is een docent die vanaf het begin van het eerste jaar een groep studenten onder zijn hoede neemt en je kan helpen om te bepalen of de studie voor jou wel geschikt is. Als de vertraging te wijten is aan persoonlijke omstandigheden, dan kan een tutor je doorverwijzen naar de studieadviseur. Die kan je weer verder helpen of de weg wijzen naar andere ondersteuning die de UvA in huis heeft. Met minstens 48 van de 60 verplichte studiepunten mag je na je eerste jaar verder met je studie. Let er wel op dat je de resterende punten uit de propedeuse snel haalt, want binnen twee jaar vervallen eerder behaalde resultaten. En dan moet je de hele propedeuse opnieuw volgen. 3. Bindend Studieadvies (BSA) Voor alle bacheloropleidingen van de FGw geldt een bindend studieadvies (BSA) voor de propedeuse. Het doel daarvan is te bepalen hoe het zit met je kansen om de studie binnen de vastgestelde tijd (drie jaar) af te maken. Het BSA van de FGw is niet zomaar een advies aan het eind van het jaar. Door het jaar heen krijg je begeleiding in allerlei vormen, met de tutor als centraal aanspreekpunt voor het eerste jaar (zie advies op pagina 9). Als je denkt dat je te weinig punten gaat halen en een negatief BSA zal krijgen, overleg dan tijdig met je tutor, liefst al meteen na afronding van je vakken in november. Want het gehele docententeam van het eerste jaar zal een advies uitbrengen aan de examencommissie, die op basis van behaalde resultaten het 5

6 BSA geeft. Als je niet de vereiste 48 EC haalt, kunnen daar goede redenen voor zijn. Daarom mag iedere student in beroep gaan tegen een negatief BSA. Bij een negatief BSA kan aanwezig zijn bij de colleges, actief meedoen tijdens werkgroepen, merkbare interesse in de studie en tijdig gebruik van de geboden hulp meewegen in het besluit van de examencommissie. Samengevat: - Een BSA betekent dat je in het eerste jaar minimaal 48 EC moet halen om je te mogen herinschrijven voor het vervolg van je opleiding. - Met een negatief BSA kun je je één jaar lang niet herinschrijven voor je opleiding. - In december en februari krijgt iedereen bericht over de stand van zaken, eind juli wordt het voorlopige advies verstuurd (waar je tegen in beroep kan gaan) en eind augustus volgt het definitieve BSA. - Als je minder dan 48 punten hebt gehaald en je toch door mag met je studie omdat je kon aantonen dat er goede redenen waren voor terugval in de resultaten, kan je geen tweedejaars vakken volgen. Dit kan nadelig zijn voor je studievoortgang en motivatie. Een oplossing hiervoor is bijvoorbeeld om alvast een paar keuzevakken te volgen (normaal volg je die in het tweede jaar). Meer informatie hierover heeft de studieadviseur. 4. Je eigen profiel: minor- en keuzeruimte Met een doordachte planning van je keuzevakken kun je je onderscheiden en je opleiding afstemmen op jouw interesses. Het aanbod aan opleidingen bij de UvA is gigantisch, dus bedenk op tijd hoe jij je inhoudelijk wilt verdiepen; de keuze- of profileringsruimte is net zo belangrijk als de rest van het programma. Als je vakken aan een andere faculteit of universiteit wilt volgen, houd er dan rekening mee dat daar toestemming van de examencommissie voor nodig is. De profileringsruimte kun je benutten voor afzonderlijke keuzevakken of een minor. Een minor is een samenhangend geheel van meestal 30 studiepunten. Je volgt de minor in het tweede en/of derde studiejaar. Met de ene minor kun je je verder verdiepen door meer vakken van je opleiding te volgen, met een andere minor kun je je kennis verbreden en je richten op een ander vakgebied. De studiegids biedt een overzicht van alle minoren van de UvA. Als je een baan ambieert in het onderwijs, is een eerste kennismaking met lesgeven een slimme invulling van de keuzeruimte. Daarvoor zijn twee mogelijkheden. De lerarenopleiding ILO biedt een educatieve minor die een (beperkte) lesbevoegdheid geeft voor de onderbouw van de middelbare school. Bedenk wel dat deze minor een inspanning vraagt van 30 studiepunten binnen 1 semester en het is lastig om 6

7 daarnaast nog andere vakken te volgen omdat je stage loopt op een middelbare school. Het is verstandig om deze minor goed te plannen om studievertraging te voorkomen. De opleidingen Nederlands, Geschiedenis en enkele talenopleidingen bieden een tweede mogelijkheid om kennis te maken met het leraarschap: de minor Onderwijs en de geesteswetenschappen, die de FGw in aanbiedt (18 EC, zie de studiegids). Een ander populair alternatief bieden de vele talenminoren die onze faculteit rijk is. In je keuzevak- of minorruimte kun je bijvoorbeeld een minor Zweeds volgen. Let op: sommige minoren zijn erg populair, zorg dat je er snel bij bent tijdens de inschrijfperiode! student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Profileringsruimte in de bachelor studiegids.uva.nl 5. Honoursprogramma Als je meer wilt en kunt dan het reguliere programma, kan een honoursprogramma een mooie bekroning van je studieloopbaan zijn. Er zijn verschillende varianten, zoals een facultair honoursprogramma, een interdisciplinair honoursprogramma en een speciaal programma voor studenten van de kunstwetenschappen. Een honoursprogramma wordt gevolgd in het tweede en derde jaar. Je kunt alleen meedoen als je cijfergemiddelde van de propedeuse minimaal een 7,5 is en je geen studievertraging hebt opgelopen. Let hier dus goed op in het eerste jaar als je van plan bent zo n verzwaard traject te volgen. Als je met succes het honoursprogramma hebt afgerond, krijg je een honourscertificaat. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Honoursprogramma 6. Cum laude Cum laude (met lof) is een bijzondere extra vermelding op je diploma die je krijgt onder bepaalde voorwaarden. Om een bachelor cum laude af te ronden moet het gewogen gemiddelde een 8,1 of hoger zijn (van alle 180 studiepunten samen, waarbij een 12-puntsvak zwaarder weegt dan een 6-puntsvak) en je bachelorscriptie met minimaal een 8 zijn gehonoreerd. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Cum laude 7

8 7. Stage Een stage is een goede manier om je te oriënteren en voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Voor een stage moet je minimaal je propedeuse en 90 studiepunten hebben behaald. Je kunt de keuzeruimte van je studie gebruiken voor een stage en je krijgt meestal 12 studiepunten voor 336 uur. Niet voor elke stage kun je studiepunten krijgen: een stage moet daarvoor eerst worden goedgekeurd door de examencommissie. Om een passende stage te vinden, kun je advies inwinnen bij de facultaire stagecoördinator. Verder heeft elke opleiding een stagecontactpersoon. In de A-Z lijst van elke opleiding op student.uva.nl is het actuele aanbod aan stages te vinden. Je kunt ook zelf op zoek gaan naar een stage (eventueel in het buitenland), maar overleg goed met je stagecontactpersoon, vanwege de vereiste goedkeuring. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Stages - FGw 8. Studeren in het buitenland Een deel van je studie in het buitenland volgen, is een goede, zinvolle en leuke toevoeging aan je opleiding. Je kunt bijvoorbeeld meedoen aan een uitwisseling, zoals het Erasmusprogramma (binnen Europa) of het Global Exchange programma (buiten Europa). Met een uitwisseling studeer je een volledig semester in het buitenland. Voor je op uitwisseling gaat, moet je minstens 60 studiepunten (binnen Europa) of 120 studiepunten (buiten Europa) in je bachelor hebben gehaald. Je kunt altijd voor meer informatie en de voorwaarden langsgaan bij Bureau Internationalisering Geesteswetenschappen of het centrale Bureau Internationale Studentenzaken UvA. De deadlines voor aanmelding zijn dit jaar 1 maart (2014) voor studeren binnen Europa en 15 juni (2014) voor studeren buiten Europa. Houd er rekening mee dat een uitwisseling ruim van tevoren geregeld moet worden. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Buitenland - FGw 9. Aanmelden vakken Eerstejaars studenten worden door de onderwijsadministratie van de eigen opleiding in vakken geplaatst. Die hoeven zich dus niet zelf aan te melden voor de vakken van het eerste semester. In de daarop volgende jaren moet je je wel zelf aanmelden voor vakken. 8

9 Aanmelding voor vakken loopt via SIS (Student Informatiesysteem, Ruim voor de start van elk semester is er een aanmeldperiode (resp. in december en in juni). Alle studenten van de FGw krijgen hierover een bericht per . Je wordt dan geïnformeerd over de exacte data voor aanmelding. Voor populaire vakken is het verstandig om er snel bij te zijn, omdat die vakken kort na de start van de aanmeldingsperiode vol kunnen zitten. Als je problemen hebt met je inschrijving kan je altijd langsgaan bij de onderwijsadministratie van je opleiding. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Vak- en tentamenaanmelding 10. Advies Binnen de UvA zijn er veel personen die je kunnen adviseren en ondersteunen bij vragen over je studie(plannen). Het is de kunst en je eigen verantwoordelijkheid om tijdig dat advies op te zoeken en problemen niet te laten liggen. Bij wie kan je het beste terecht voor welk advies? Tutor Alle bachelorstudenten krijgen een tutor toegewezen, een docent van het eerste jaar met vakinhoudelijke kennis. Een tutor bespreekt de inhoudelijke aspecten van studiekeuzes en -voortgang met je en geeft daar feedback op. In je eerste jaar word je minimaal twee keer uitgenodigd voor een gesprek, daarna één keer per jaar. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Tutoraat Studieadviseur Voor algemener advies over je studie kun je terecht bij de studieadviseur van je opleiding. Je studieadviseur kan je begeleiden bij persoonlijke problemen die je studie beïnvloeden en je adviseren over de aanpak van de studie, je manier van studeren, je studieplan, studeren in deeltijd, etc. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Studieadviseurs Studentendecaan Bij vragen of problemen die niet direct de opleiding betreffen of bijvoorbeeld een functiebeperking, kan een van de studentendecanen verdere ondersteuning 9

10 bieden (niet te verwarren met de decaan van de faculteit). Studentendecanen werken voor de hele UvA en niet voor een opleiding of faculteit. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Studentendecanen Onderwijsadministratie De onderwijsadministratie van je opleiding kan je helpen met praktische vragen over bijvoorbeeld de aanmelding voor vakken in SIS, roostering van vakken, tentamendata en aanvragen voor de examencommissie. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > Contact 11. SIC SIC staat voor Service- en Informatiecentrum en is de instantie die alle studenten van de UvA informeert over inschrijving en aanmelding voor je opleiding aan de UvA. SIC is ook het aanspreekpunt voor vragen over studiefinanciering en wonen in Amsterdam. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Studenten Services 2. Toetsen en resultaten De regels voor toetsen zijn beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), die jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur van de faculteit. Met een toets wordt de voortgang van je leerproces beoordeeld en toetsen worden daarom ook tussentijds afgenomen. Toetsen kunnen veel verschillende vormen hebben zoals opdrachten, schriftelijke en mondelinge toetsen, take-home opdrachten, presentaties of leesrapportages. Toetsen moeten aansluiten bij de leerdoelen en eindtermen van het vak dat je volgt. 1. Studiehandleiding Aan het begin van een vak wordt een studiehandleiding uitgereikt, met het programma van week tot week, de toetsvormen, de toetsmomenten, de toetsstof, 10

11 de beoordelingscriteria en de voorwaarden voor herkansing. Als je voor een vak een boek moet kopen, dan moet de docent dat minstens een maand voor de start bekend maken. 2. Toetsmomenten Het aantal toetsen is gerelateerd aan het aantal studiepunten (EC) van een vak (minimaal 1 toets per 3 EC): een vak van 6 punten kent minimaal 2 toetsen, een vak van 12 EC minimaal 4, een vak van 18 EC minimaal 6 toetsen. Toetsen worden verspreid over de periode waarin het vak wordt gevolgd. In de praktijk betekent het dat je minstens halverwege en aan het eind van het vak een toets hebt. 3. Mondelinge toets Een mondelinge toets is openbaar (zowel de student als de docent mogen iemand meenemen), tenzij je daartegen bezwaar maakt. De examencommissie kan bepalen dat er twee docenten aanwezig moeten zijn bij een mondelinge toets of dat er een opname wordt gemaakt (in geluid en/of beeld). Direct na je mondelinge toets krijg je je cijfer, tenzij er een opname is gemaakt van het gesprek. 4. Herkansing Een herkansing moet je verdienen en de voorwaarden om een herkansing te mogen maken, staan in de studiehandleiding van het vak. In een notendop: - Een onvoldoende mag je, als je aan de voorwaarden hebt voldaan, altijd één keer herkansen binnen het semester waarin je het vak volgde. - Een voldoende mag je slechts drie keer in je hele studie herkansen: één keer in de propedeuse en twee keer in de postpropedeuse. Als je een voldoende wilt herkansen, moet je dit uiterlijk 5 dagen na de bekendmaking van je cijfer melden bij de docent en de examencommissie (zie de begrippenlijst). - Een stage of scriptie kan je niet herkansen als je er een voldoende voor hebt behaald. 5. Toelating tot de toets en aanwezigheidsplicht Het uitgangspunt is dat je actief aan een vak deelneemt. In de praktijk wordt afwezigheid gezien als een lage inzet voor de studie. Dat kan bij tegenvallende studieresultaten bijdragen tot een negatief bindend studieadvies. 11

12 Veel vakken kennen een praktische oefening, van het voeren van een debat tot een excursie. Deelname aan de praktische oefening is verplicht en geldt als voorwaarde om verdere toetsen voor het vak te maken. Als er een praktische oefening bij een vak hoort en je dus bij je college aanwezig hoort te zijn, staat dat in de studiehandleiding. 6. Afronding van cijfers Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 t/m 10, met maximaal 1 decimaal achter de komma. Een resultaat is voldoende bij 5,5 of hoger. Alles tussen 5,1 en 5,9 wordt afgerond. 7. Nakijktermijn Volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER) moet de docent de uitslag van een toets binnen 20 werkdagen en uiterlijk 5 dagen voor de herkansing bekendmaken. De nakijktermijn voor een herkansing is 20 werkdagen na de toets. 8. Feedback krijgen en geven Iedereen moet feedback kunnen krijgen op zijn studieresultaten. Feedback is onderdeel van het leerproces en in de studiehandleiding staat beschreven hoe de feedback is ingericht. Vaak maakt een docent een afspraak voor inzage van je werk en je kan er altijd om vragen. Feedback helpt je verder. Maar vergeet niet: jouw feedback op het onderwijs is ook van belang! Wat studenten vinden van vakken en hun opleiding, doet ertoe en leidt tot verbeteringen. Vakken worden door studenten geëvalueerd en er is een opleidingscommissie die zich buigt over de hele opleiding. Jaarlijks wordt landelijk de Nationale Studenten Enquête afgenomen. Jouw stem telt mee in de toekomst van je opleiding. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Onderwijsevaluatie 12

13 3. Naast je studie 1. Studentenraad De Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen (FSR FGw) is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten van onze faculteit. De studentenraad adviseert het faculteitsbestuur (de decaan) namens alle studenten van de faculteit. Denk aan een advies over herkansingsmogelijkheden of keuzeruimte. Met de muurkrant tussen de liften, de Facebookpagina en de eigen site houdt de FSR je op de hoogte. Als je stiekem van binnen een wereldverbeteraar bent, is het een goed idee om een jaar de studentenraad in te gaan. Hiervoor kun je je aanmelden bij een van de bestaande partijen of je kunt je eigen partij oprichten. Als je eenmaal bent verkozen, houd je je bezig met alle zaken die spelen op de faculteit. De FSR is vertegenwoordigd in de Centrale Studentenraad (CSR). Zoals een FSR het faculteitsbestuur adviseert, adviseert de CSR het College van Bestuur over zaken die de hele universiteit aangaan. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Inspraak voor studenten 2. Opleidingscommissies Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), die bestaat uit studenten en docenten. De OC is het adviesorgaan voor verbetering van de kwaliteit en de inhoud van je opleiding. De OC speelt een sleutelrol in vakevaluaties (welke vakken er worden geëvalueerd, terugkoppeling van de evaluaties). Vakevaluaties worden strikt vertrouwelijk behandeld, dus je kunt op de formulieren al je opmerkingen kwijt over het vak of de docent. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Opleidingscommissies 3. Studieverenigingen De studievereniging van je opleiding organiseert inhoudelijke activiteiten die aansluiten bij je studie, zoals de jaarlijkse Den Haag-dag van Studievereniging Europese Studies. Studieverenigingen brengen je in contact met medestudenten 13

14 en je hoort van alles rondom de studie. Bij veel studieverenigingen kun je met korting studieboeken kopen. student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Studievereniging 4. ALPHA ALPHA staat voor Algemeen Platform Humaniora Amsterdam en is de overkoepelende studievereniging van de faculteit. Er zijn bij onze faculteit meer dan 20 studieverenigingen en ALPHA brengt al deze verenigingen bij elkaar. Samen met de studieverenigingen organiseert ALPHA jaarlijks de Dag van de Geesteswetenschappen vol interessante geesteswetenschappelijke evenementen. 5. Cursussen Als je je vaardigheden in de kunsten wilt ontwikkelen, ben je bij CREA aan het juiste adres. Fotograferen, dansen, tekenen, acteren, schrijven CREA biedt niet alleen een breed scala aan cursussen voor een goede prijs maar heeft ook een eigen programma met lezingen, debatten en voorstellingen. 6. Babel en opleidingsbladen Wie bij de Faculteit der Geesteswetenschappen studeert, leest maandelijks de nieuwe Babel. Babel is hét krantje door en voor studenten van de faculteit. Inmiddels komen er ook niet-faculteitsgerichte onderwerpen aan bod, zoals een interview met de oprichter van Filminstituut EYE en recensies. Naast de Babel hebben veel opleidingen ook nog een eigen krant. Benieuwd naar wat er bij andere opleidingen voor spannends gebeurt? Pak er eens eentje mee uit een bladenrek. 14

15 4. Begrippenlijst Blackboard: Blackboard is de digitale leeromgeving van de UvA waarmee het onderwijs via colleges en werkgroepen wordt ondersteund. CSR: Centrale Studentenraad Departementen: Onderwijs en onderzoek zijn ondergebracht in zes departementen: Geschiedenis, archeologie en regiostudies; Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen; Mediastudies; Neerlandistiek; Taal- en letterkunde; en Wijsbegeerte. Examencommissies bestaan uit docenten en beslissen over examens en tentamens en regelingen daarvoor. Er is één examencommissie per departement en één examencommissie voor alle masters. EC staat voor European Credits, het internationale puntensysteem waarmee de zwaarte van een vak wordt uitgedrukt. FSR: Facultaire Studentenraad Klachten: zie student.uva.nl > [JE OPLEIDING] > A-Z > Klachten - FGw OC: Opleidingscommissie OER: Onderwijs- en examenregelingen van de bachelor- en masterprogramma s, waarin zijn vastgelegd de programmering, doelstelling en eindtermen van de opleiding, het onderwijsaanbod (de vakken en hun omvang) en de toetsing (vaststelling en bekendmaking van uitslagen etc.). Onderwijsadministratie: voor alle administratieve vragen over onderwijs (georganiseerd per departement) over onder andere naplaatsing en/of overplaatsing. Onderwijsevaluaties zijn er in verschillende vormen en zijn bedoeld om knelpunten op te sporen. De uitkomsten worden besproken door opleidingscommissies en docenten. SIS: Student Informatiesysteem Studentendecaan: ondersteunt, adviseert en informeert studenten als die vragen of problemen hebben die niet direct de inhoud van je opleiding betreffen. Studieadviseurs: kunnen je ondersteunen, adviseren en informeren over je opleiding, planning, over praktische zaken en bij eventuele problemen (zoals studievertraging, motivatieproblemen etc.) Tutor: docent met vakinhoudelijke kennis, die je studiekeuzes en -voortgang met je bespreekt en er feedback op geeft. UvAmail: studenten worden verondersteld hun UvAmail te lezen, omdat via mail belangrijke informatie wordt doorgegeven over vakaanmelding, inschrijving en andere praktische zaken. Websites van de UvA: alle opleidingen hebben een eigen site in student.uva.nl. Daar vind je belangrijke mededelingen, nieuws en relevante evenementen. Op de homepage van je opleiding in student.uva.nl vind je de meest gebruikte links naar rooster, studiegids, Blackboard en SIS. In de A-Z lijst vind je de praktische informatie. 15

16 16 Fotografie Fred van Diem

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Format OER en

Format OER en Format OER en 2014-15 Om de diverse reacties en opmerkingen op de nota van wijzigingen beter te kunnen stroomlijnen is er een format opgesteld. De OR, FSR, OC s en examencommissies zouden wij graag willen

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie

Bacheloropleiding Film- en literatuurwetenschap

Bacheloropleiding Film- en literatuurwetenschap Bacheloropleiding Film- en literatuurwetenschap Veelgestelde vragen/faq academisch jaar 2015-2016 Wat is het verschil tussen usis en Blackboard? Het lukt me niet om in usis in te loggen. Wat doe ik nu?

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten STUDIEBOEKJE Externe Universiteiten 2016-2017 1 2 EBC 2016-2017 Lieve Eerstejaars, Voor jullie ligt het Studieboekje voor: Externe universiteiten Voor al jullie vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht!

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR 015-016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1. Gegevens

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

Welkom bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Welkom bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Welkom bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Informatie voor studenten 2014-2015 2 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Opbouw studie Een bachelor duurt drie jaar en bestaat uit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE BACHELOROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE BACHELOROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE BACHELOROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. StudieStarter

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. StudieStarter Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica StudieStarter StudieStarter Universiteit van Amsterdam Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1 Voorwoord Welkom bij de Faculteit

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 31 augustus 2015 Anna Zandvliet, Arjaan Wit Instituut Psychologie Welkom Organisatie Universiteit/Faculteit/Instituut Programma propedeuse In het kort: BSA & studiebegeleiding

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Wegwijzer eerstejaars studenten

Wegwijzer eerstejaars studenten Faculteit der Rechtsgeleerdheid Wegwijzer eerstejaars studenten 2015-2016 Welkom Inhoud Welkom 3 Over de studie 4 Studiebegeleiding 8 Praktische zaken 10 Ook heel belangrijk 13 Tips voor eerstejaars 14

Nadere informatie

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 . KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 1 PROGRAMMA KEUZES FUTURE PLANET STUDIES Dominique Kunst & Denise van Wees Studieadviseurs STUDEREN IN HET BUITENLAND Rick Vermin Opleidingscoördinator

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

College Sociale Wetenschappen Voorlichting vervolg Bachelor

College Sociale Wetenschappen Voorlichting vervolg Bachelor College Sociale Wetenschappen Voorlichting vervolg Bachelor Sociale geografie en Planologie Programma 11.00 uur Opbouw van de opleiding Jan Stammes & Marloes van der Winkel 11:25 uur specialisatie Planologie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen 2014-2015 Deel A: algemeen deel Deel B: opleidingsspecifiek deel Bijlage bij deel A: 1. Fraude en plagiaat

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Bacheloropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Bacheloropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Randvoorwaarden. Geachte decaan, beste Karen,

Randvoorwaarden. Geachte decaan, beste Karen, Decaan Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica t.a.v. Karen Maex Postbus 94214 1090 GE Amsterdam (020) 525 5878 fnwi@studentenraad.nl studentenraad.nl/fnwi Datum 10 februari 2014 Ons kenmerk

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Preambule... 3 Sectie A... 3 Artikel 1. Definities... 3. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies... 4

Preambule... 3 Sectie A... 3 Artikel 1. Definities... 3. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies... 4 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Preambule... 3 Sectie A... 3 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies... 4 Artikel 3. Het studiebegeleidingplan en het studieadvies...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING GRIEKSE EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING GRIEKSE EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GRIEKSE EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Algemeen deel (deel 1) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2015.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1

Nadere informatie

op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2014-2015

op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2014-2015 Welkom op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2014-2015 Bij ons Bij ons leer leer je je de de wereld kennen Inhoudsopgave Welkom 1 De faculteit 2 Bachelordiploma 3 Hoe ziet je eerste jaar eruit? 4 Leiden

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARCHEOLOGIE EN PREHISTORIE

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARCHEOLOGIE EN PREHISTORIE DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARCHEOLOGIE EN PREHISTORIE 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Faculteit 3mE Regeling Studiebegeleiding

Faculteit 3mE Regeling Studiebegeleiding Faculteit 3mE Regeling Studiebegeleiding Inhoudsopgave 1. Definitie en doelstellingen van studiebegeleiding 2. Actoren bij studiebegeleiding aan de faculteit 3. Kader bij de studiebegeleiding door de studieadviseur

Nadere informatie

Bacheloropleiding Film- en literatuurwetenschap

Bacheloropleiding Film- en literatuurwetenschap Bacheloropleiding Film- en literatuurwetenschap Veelgestelde vragen/faq academisch jaar 2016-2017 Wat is het verschil tussen usis en Blackboard? Het lukt me niet om in usis in te loggen. Wat doe ik nu?

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2015-2016 Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen, waarvan de verplichte bijeenkomsten Practicumgroepen Wetenschappelijk Denken/VRT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE UNIVERSITEIT LEIDEN HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2015-2016 1 Deze brochure is bedoeld voor eerstejaarsstudenten die nog net niet of nog maar net gestart zijn

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 VOORWOORD VUUR doet weer mee in de medezeggenschap van de faculteit Geesteswetenschappen. Een faculteit waarbinnen een grote

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur Studiejaar 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

STUDIEBOEKJE HBO

STUDIEBOEKJE HBO STUDIEBOEKJE HBO 2016-2017 1 2 EBC 2016-2017 Lieve Eerstejaars, Voor jullie ligt het Studieboekje voor: HBO studenten Voor al jullie vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht! Veel succes! Liefs, EBC

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Studentenstatuut en examens

Veelgestelde vragen. Studentenstatuut en examens Veelgestelde vragen Studentenstatuut en examens Algemeen In dit document vind je vragen die vaak gesteld worden over het Studentenstatuut en over examens. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

1 Versie januari 2014

1 Versie januari 2014 1 Versie januari 2014 Examencommissie Informatie over de OER 2014 FAQ In dit FAQ-document (Frequently Asked Questions) vind je 26 veelgestelde vragen met antwoorden over de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2016-2017 INHOUD Inleiding 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij het

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Nominaal is Normaal Foto Bindend Studieadvies Geneeskunde Om een goede start van je studie te maken, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies

Nadere informatie