Reiswerk Opleidingen. colofon. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling. Reisbranche. Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reiswerk Opleidingen. colofon. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling. Reisbranche. Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (v/h Interpolis Pensioenbeheer B.V.) Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030)

2 Inhoud 1 Algemene gegevens 3 2 Verslag Inleiding Doelstelling CAO, statuten en reglement Toelichting financiële situatie Verslag activiteiten van de stichting Begroting Slotopmerkingen 10 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 (in ) Staat van baten en lasten over het boekjaar 2009 (in ) Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten 17 4 Overige gegevens Accountantsverklaring 22

3 1 Algemene gegevens Naam en vestigingsplaats Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) is statutair gevestigd te De Meern. Bestuur Het paritaire bestuur was per 31 december 2009 als volgt samengesteld: Leden werkgevers Organisatie F.J.P. Oostdam 1) H.E.J.J. vanwijck 1) C. van Eijden 1) Leden werknemers Organisatie H.W.T. de Vaan 2) J. Verheij 3) E. Teerink 4) In 2009 fungeerde de heer Oostdam als voorzitter van het fonds en de heer Teerink als vicevoorzitter. De voorzittersrol wisselt jaarlijks. De heer Van den Hoogen heeft het bestuur per 1 januari 2009 verlaten en is opgevolgd door de heer C. van Eijden. In Memoriam Op 24 april 2010 is Ewoud Teerink (bestuurslid Reiswerk) zeer onverwachts overleden. Ewoud was een zeer gewaardeerd bestuurder van het Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in de Reisbranche, SEPR en voorzitter van FKR. Reiswerk herinnert zich Ewoud als een zeer aimabel bestuurder en is hem dankbaar voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de fondsen. In het verslagjaar 2009 kwam het bestuur vier maal in vergadering bijeen en wel op 18 februari, 10 juni, 23 september en 18 november. Organisaties 1) ANVR Postbus AM Baarn Telefoon (035) Websitewww.anvr.nl 2) CNV Dienstenbond Postbus KC Hoofddorp Telefoon (023) Websitewww.cnvdienstenbond.nl

4 3) FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht Telefoon (030) Website 4) De Unie, vakbond voor Industrie en Dienstverlening Postbus AKCulemborg Telefoon (0345) Website Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Amsterdam Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (v/h Interpolis Pensioenbeheer B.V.) te Amsterdam, kantoorhoudend te De Meern ' JSti/»h+inn Pnnrle \ir\nr «InlaiHinn an rtu>ilrlr*

5 2 Verslag 2.1 Inleiding Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2009 van de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen). In 2009 bestond het fonds elf jaar. In dit verslag wordt de doelstelling van het fonds uiteengezet. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de premies en wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies in Doelstelling De Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche is op 10 september 1998 opgericht door de sociale partners verbonden aan de CAO voor de Reisbranche. De stichting stelt zich in de meest ruime zin ten doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het binnen de reisbranche bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarktbeleid, en de aansluiting van het beroepsonderwijs op de bedrijfspraktijk. Deze activiteiten bestaan binnen het doel van de stichting uit het bevorderen en financieren van: a) het bevorderen van arbeidsmarktbeleid, inhoudende inzicht in de arbeidsvoorwaarden, de bestaande en gewenste samenstelling van de arbeidsmarkt, alsmede het bevorderen van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve instroom van werknemers; b) het bevorderen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de aansluiting daarvan op de binnen de ondernemingen benodigde beroepscompetenties; c) het bevorderen van de deelname aan opleidingen en cursussen ter verbetering van de vereiste beroepscompetenties, ten behoeve van de ondernemingen en (toekomstige) werknemers in de reisbranche; d) het bevorderen van inzicht in de arbeidsomstandigheden, de oorzaken van arbeidsongeschiktheid en maatregelen ter voorkoming en beperking daarvan; e) het bevorderen van employability; f) het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en werknemers in de reisbranche over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de reisbranche; g) het maken en in standhouden van een website, het houden van bijeenkomsten, de uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers ten behoeve van alle werknemers en werkgevers in de reisbranche; h) het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve beheer van de stichting. Bij de oprichting van de stichting hebben CAO-partijen ervoor gekozen de premiebijdrage te relateren aan de in de CAO voor de Reisbranche limitatief benoemde projecten. Daarnaast kunnen bij het bestuur subsidieaanvragen worden ingediend door de werkgeversorganisatie, de werknemersorganisaties, een individuele werkgever of een groep van werkgevers. Het bestuur beoordeelt of de aanvragen voor subsidie voldoen aan de algemene doelstelling van de stichting. Het bestuur kan aanvullende voorwaarden stellen, alvorens een subsidie te verstrekken. De administratie van de stichting was in 2009 ondergebracht bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (v/h Interpolis Pensioenbeheer B.V.) te Amsterdam, kantoorhoudend te De Meern.

6 2.3 CAO, statuten en reglement In artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche wordt verwezen naar de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. De verplichting om bij te dragen aan de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) is opgenomen in artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche. In de CAO voor de Reisbranche en is vastgelegd dat werkgevers, vallend onder de CAO, over de periode 1 juli 2006 tot 1 april 2008 en van 1 april 2008 tot 1 april 2009 een bijdrage van 0,25% van het loon sociale verzekeringswetten (brutoloon SV) verschuldigd zijn. Het reglement en de statuten zijn in dit boekjaar niet inhoudelijk gewijzigd. Er zijn artikelnummers gewijzigd en, in verband met de verhuizing van het kantoor van de stichting naar Baarn, is 'Utrecht' gewijzigd in 'Baarn'. 2.4 Toelichting financiële situatie De Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) hanteerde in 2009 voor de bijdrage een percentage van 0,25% over de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december In 2008 bedroeg dit percentage eveneens 0,25%. De premie wordt bepaald als percentage van het SV-loon tot een maximum van het WAO-premieloon, conform artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche. De premie wordt volledig door de werkgever betaald. In 2009 is bij 595 werkgevers (2008: 596) een bijdrage in rekening gebracht. De loonsom waarover premie is berekend, is voor 2009 bepaald op de definitieve loonsom Voorts is er sprake van een groep van 200 werkgevers die ondanks rappelleren geen gegevens hebben aangeleverd. Het bestuur beraadt zich op vervolg acties. Eventueel hieruitvolgende baten zullen in toekomstige jaren worden verantwoord. 2.5 Verslag activiteiten van de stichting De activiteiten en onderwijsprojecten in 2009 Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) heeft in 2009 een groot aantal activiteiten en projecten geïnitieerd, gecontinueerd dan wel gerealiseerd. De belangrijkste worden hieronder beschreven. Website In 2009 is een onderzoeksplanning gemaakt om Reiswerk.nl te vernieuwen. Bij de doelgroep van Reiswerk.nl, de werkgevers en werknemers in de branche, zal worden geïnventariseerd wat zij wensen en eisen ten aanzien van informatie over arbeidszaken, onderwijs, pensioenen en arbeidsmarktcommunicatie. De onderzoeksresultaten, die in 2010 worden opgeleverd, zullen input zijn voor een vernieuwing van de website. In 2009 zijn visits gerealiseerd naar onze digitale pagina 'Specialecademy' op Travelecademy.nl (Reisrevue). Via bereikt Reiswerk veel Reizenverkopers (Travelecademy heeft jaarlijks pageviews). Reiswerkkaternen/jaarverslag In 2009 zijn vijf middenkaternen in Reisrevue opgeleverd met informatie, nieuws en achtergronden van en over Reiswerkprojecten (incl. een jaarverslag). Stiehtina Fandfi voor Onleidina en Onl

7 Reiswerksymposium Vanwege de grote hoeveelheid aan bijeenkomsten in het najaar, de werkconferentie op 10 september, het ANVR congres en de economische omstandigheden is besloten om het jaarlijkse Reiswerksymposium twee maanden door te schuiven en te combineren met de vakantie-vakdag, waar een groot gedeelte van de reisbranche toch al aanwezig is. Ed van Thijn scriptieprijs In mei 2009 zijn bij alle HBO en WO opleidingen relevant voor de reisbranche met flyers en posters studenten uitgenodigd om hun scriptie in te sturen voor de Ed van Thijn scriptieprijs. Op 1 september 2009 waren er 10 scripties, waaruit het Reiswerkbureau aan de hand van de selectiecriteria 3 nominaties heeft gekozen. De drie genomineerde scripties zijn naar de scriptiejury verzonden ter beoordeling. De 3 studenten hebben tijdens een bijeenkomst op 16 december de gelegenheid gekregen om hun scriptie te verdedigen naar de jury. De jury heeft de scriptie 'Slow Travel' van Jet Kruithof (NHTV) verkozen als winnaar. 'Dit werk beschrijft een mogelijke trend voor de reisbranche en is een goede basis voor de reisbranche om vandaar uit activiteiten op dit gebied in te richten.' De winnares ontvangt een reischeque t.w.v euro. Arbeidsmarktcampagne Voor 2009 is besloten om de uitgaven voor arbeidsmarktcommunicatie in 2009 te minimaliseren en de uitgaven te besteden voor de Reisbranche-campagne "Oh, zeker zelf geregeld!" Overloop 2008/2009 De reeds in 2008 vastgestelde activiteiten ten behoeve van arbeidsmarktcommunicatie zijn verzameld ondereen aparte begrotingspost Vakantiebeurs 2009 Reiswereldbaan heeft samen met WDTR, NHTV, Inholland, TIO, Studytravel, BCD-travel, D-reizen en Recrajob een Opleidingen en Carriereplein ontwikkeld en ingericht op de Vakantiebeurs Op dit plein konden bezoekers alle informatie krijgen over opleidingen en werken in de reisbranche. Tevens is er op drie dagen een kennisquiz georganiseerd waar in totaal 900 studenten MBO Toerisme en Recreatie aan meededen. De winnaars wonnen een reischeque. Op de donderdag is er een speeddatebijeenkomst gehouden voor decanen. Zo'n 30 decanen kregen de gelegenheid gedurende twee uur kennis te maken met de acht participanten van het plein. Op de Reiswereldbaanstand op het plein werden informatiefolders uitgedeeld, toelichting gegeven over diverse opleidingen door diverse opleidingsvertegenwoordigers en kon men mee doen aan een digitale game en bekijken. Schoolweb Schoolweb is een oriëntatiesite voor scholieren HAVO en VMBO die een vervolgopleiding moeten kiezen. Reiswereldbaan is vertegenwoordigd op deze website met informatie over de opleidingen en functies in de reisbranche. Via deze website kunnen brochures worden aangevraagd bij Reiswereldbaan. Scholierentv Scholierentv produceert en verspreidt beroepenfilms, ook voor de reisbranche. In 2010 krijgen de reeds gemaakte films een duidelijkere menustructuur waardoor de diverse films beter vindbaar zullen zijn. Tevens werden de films één voor één vertoond op Reiscafé.tv Voorlichtingsbrochure In 2009 is de voorlichtingsbrochure van Reiswereldbaan, vernieuwd. De brochure heeft de naam 'Reisprofessional gezocht' gekregen en is op de volgende punten verbeterd: - Teksten toegeschreven naar de doelgroep; - Duidelijker en actueel functie-overzicht; - Uitbreiding functie-omschrijvingen met zakenreis-, callcenter en e-commerce-medewerkers; - Brochures zijn verspreid onder alle scholen met enthousiasmerende brief. r Stichtina Fonds voor Ooleidii

8 Leeftijdsbewustbeleid In 2009 is voor de medewerkers in de reisbranche de ontwikkelscan ontwikkeld en geïntroduceerd. Met de ontwikkelscan zijn de medewerkers in staat gesteld te toetsen in hoeverre zij reeds voldoen aan de competenties van excellente commerciële dienstverlener en welke ontwikkeling nog nodig is. Daarnaast zijn twee projecten uitgevoerd op het gebied van levensfase bewust beleid: het project Levensfase bewust opleiden in de reisbranche en het project Reisbranche met ervaring. CAO voorlichting In 2009 zijn door de helpdesk van Vakbond de Unie vragen van werknemers beantwoord over CAO, en door de Helpdesk van ANVR vragen van werkgevers beantwoord. HBO Beroepsbeeldtest In 2009 is in samenwerking met HBO onderwijs een beroepsbeeldtest ontwikkeld. Met deze test kunnen aankomende potentiële HBO-ers zich een reëel beeld vormen van het werken in de reisbranche. De test wordt in het voorjaar van 2010 gelanceerd. Competent in Reiswerk In 2009 is het project is afgerond. De menukaartsystematiek en de bijbehorende uniforme beoordelingssystematiek zijn in gebruik genomen. Het onderhoud en beheer van de producten is ondergebracht bij partnerorganisatie LTTR. BCP ontwikkeling en onderhoud In 2009 zijn op 7 mei, 11 en 15 december platformbijeenkomsten georganiseerd voor respectievelijk bedrijfsopleiders en HRmanagers. Op 10 september is een werkconferentie georganiseerd voor bedrijven, werknemersvertegenwoordigers en opleidingen om inhoud te geven aan het begrip 'Excellente Commerciële Dienstverlening'. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is het Witboek Excellente commerciële dienstverlening opgeleverd. Tijdens het ANVR-congres op Malta is het witboek gepresenteerd en is een inspanningsverklaring ondertekend door opleiders, Kenwerk, werkgevers en werknemers in de reisbranche om samen aan de slag te gaan met 'Excellente Commerciële dienstverlening in de reisbranche'.

9 Verantwoordingen De organisaties die in 2009 een subsidie ontvingen dienden hierover voor 1 april 2010 een financiële verantwoording in, voorzien van een accountantsverklaring. Organisatie Subsidiedoel Statuten Subsidie in ** conform Artikel * Strategische beleidsontwikkeling 4a ANVR Reiswerk symposium 4c 720 Arbeidsmarktcampagne 4a Leeftijdsfasenbeleid 4a Informeren werkgevers CAO (website) Informeren werknemers CAO (website) 4g 4g Diverse projecten 4d ANVR Competent in Reiswerk (Cl R 3) 4b Ed van Thijn scriptie-prijs 4b Afstemmen HBO-opleidingen 4b ESF Subsidie 4c Kwaliteitsmonitor Doorlinken website 4a 4g 4g Algemene communicatie BCP update/ exameneisen 4c ANVR Administratieve ondersteuning 4h ANVR algemene kosten 4h Totaal * Zie paragraaf 2.2. Doelstelling. ** Alle in 2009 gedane uitgaven zijn verantwoord op basis van door het bestuur geaccordeerde facturen. Hiervan was nog in verslagjaar 2009 te betalen. Alle bestuur geaccordeerde facturen liggen ter inzage bij de administrateur van de stichting. Dit geldt ook voor de kosten die door de ANVR in rekening zijn gebracht, waarbij tevens een accountantsverklaring is afgegeven. 2.6 Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor dit fonds het geval. Stichting Fonds voor Ooleidina

10 2.7 Slotopmerkingen Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het boekjaar zijn vermeld in de op de navolgende pagina's opgenomen jaarrekening. Wij danken ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de stichting. Baarn, 16 juni 2010 Stichting Fonds Opleiding en Ontwikkeling in de Reisbranche Namens het bestuur, J.Verheij, voorzitter F.J.P. Oostdam vicevoorzitter Stichting Fonds """» n P ioi^j nt, on nn««/iirir«ii..r. o.

11 3 Jaarrekening 3.1. Balans per 31 december 2009 (in ) Activa Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Nog te factureren premie Overige vorderingen Liquide middelen Totaal Frtnrlc wnrtr Onlairfinn

12 Passiva Eigen vermogen Kortlopende schulden Rekening-courant Stichting Fonds Kinderopvang Reisbranche Overige schulden Totaal

13 3.2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2009 (in ) Baten Bijdragen Toegewezen subsidie 3.5.3Overige baten Interest Lasten Projecten Publiciteit Bestuurskosten Secretariaatskosten Administratiekosten Accountantskosten Mutatie dubieuze debiteuren Algemene kosten Resultaat

14 3.3. Algemene toelichting Algemeen De algemene doelstelling van de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche is het als werkgevers en werknemers gemeenschappelijk bevorderen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs, respectievelijk het verbeteren van de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. De bijdrage, zoals bedoeld in artikel 28 lid 1 van de CAO voor de Reisbranche, wordt voor het jaar 2009 besteed aan de doelen als omschreven in artikel 33 lid 3 van de CAO. De (realisatie van de) bestedingsdoelen zijn nader omschreven in hoofdstuk 2 van dit verslag. Premie-inning Stichting Fonds Kinderopvang Reisbranche (in liquidatie) In 1999 hebben de Cao-partijen afgesproken, om naast de bijdrage van de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche, ook een bijdrage te heffen voor de Stichting Fonds Kinderopvang Reisbranche (FKR). Deze stichting is in 2000 opgericht. De inning van de bijdragen volgens de CAO geschiedde, uit efficiency overwegingen, via de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Namens FKR zijn vanaf boekjaar 2007 geen bijdragen meer geheven. Het bestuur van de Stichting FKR heeft in de bestuursvergadering van 24 februari 2010 besloten om de stichting per 1 september 2010 te ontbinden Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Kosten en baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten, inzake opgelegde heffingen en de subsidies en andere lasten over het jaar. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. Indien noodzakelijk wordt op vorderingen een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht Toelichting op de balans Debiteuren Hieronder zijn opgenomen de debiteuren per 31 december Debiteurensaldo FOOR Dubieuze debiteuren Totaal Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode. In 2009 werd een bedrag van aan de voorziening ontrokken (2008: toegevoegd) en werd er aan vorderingen 11 als oninbaar afgeboekt. ( afgeboekt). Stichtina Fonds voor Onleidinn " Qntmiirir»»»... p-

15 Nog te factureren premie Dit betreft de in de volgende boekjaren (naar verwachting) nog te factureren premie. Dit jaar wordt het opgenomen onder overige schulden. Nog te factureren premie Totaal Overige vorderingen Dit bestaat uit de nog te ontvangen rente 4e kwartaal. Nog te ontvangen rente Overige vorderingen Totaal Liquide middelen Dit bestaat uit het banksaldo per ultimo boekjaar. Het saldo staat ter vrije beschikking van de stichting Eigen vermogen Saldo 1 januari Resultaat boekjaar Saldo 31 december Rekening-courant Stichting Fonds Kinderopvang Reisbranche Saldo 1 januari Ontvangen bijdragen Overboekingen Saldo 31 december Stichting Fonds voor (

16 Overige schulden Nog te betalen premies aan werkgevers Administratiekosten Projecten Accountantskosten Nog te factureren premie Overige nog te betalen kosten Totaal

17 3.5. Toelichting op de staat van baten en lasten Bijdragen De bijdragen van de werkgevers en werknemers zijn gebaseerd op het SV-loon, met een maximum van het premieloon WAO. Het premiepercentage is net zoals in 2008 vastgesteld op 0,25% Bijdragen boekjaar Bijdragen voorgaande jaren Totaal subsidievaststelling De staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid beslist op basis van de voorwaarde van de subsidieregeling voor de ESF doelstelling Overige baten Hieronder zijn diverse afboeking die betrekking hebben op betaling verschillen en correcties Interest Hieronder zijn de interestontvangsten van de bankrekening verantwoord. Stichting Fonds «on» 1 jji?»ei«<'"" " fintimitirimn~~ n-*-*--

18 Projecten Hieronder zijn de in het boekjaar toegekende subsidies in 2009 verantwoord. Arbeidsmarktcampagne Strategische beleidsontwikkeling Symposium Algemene communicatie Competent in Reiswerk Leeftijdsfasenbeleid SEPR Communicatie BCP Update exameneisen Diverse projecten Kwaliteitsmonitor Doorlinken Website ESF- subsidie Arbocatalogus Informeren werkgevers CAO (website) Informeren werknemers CAO (website) Ed van Thijn Scriptieprijs Afstemmen HBO- opleidingen Reishandboek Digitale Portfolio ANVR Algemene kosten Administratieve Ondersteuning Totaal

19 Publiciteit Hieronder zijn de kosten van communicatiemiddelen verantwoord zoals, in 2009: Reiswerk-blad, productie jaarverslag, CAOboekje en website reiswerk.nl. CAO-boekje Website reiswerk.nl Totaal Bestu u rs kosten Vacatiegelden Reiskosten Totaal Secretariaatskosten Hieronder zijn de kosten voor het voeren van het secretariaat door Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. verantwoord Administratiekosten Hieronder zijn de kosten voor het voeren van de financiële administratie door Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. verantwoord Accountantskosten Dit is het honorarium voor PricewaterhouseCoopers Accountants NV voor het controleren van de jaarrekening Mutatie dubieuze debiteuren Het betreft hier de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren.

20 Algemene kosten Hier onder zijn het overige ten behoeve van het voeren van de administratie gemaakte kosten opgenomen Bankkosten Totaal f! Stichting Fonds voor Opleiding en f>nfwilrlr«lir.>. P.

21 Baarn, 16 juni 2010 Stichting Fonds Opleiding en Ontwikkeling in de Reisbranche Namens het bestuur, J. Verheij, voorzitter F.J.P. Oostdam, vicevoorzitter Stichting Fonds voor Onleidlnn *»" n»i«i«iiirir««ii»-. n-s-

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 INHOUD RAPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENINC 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 4

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche Jaarverslag 2008 Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73739

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. colofon. stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Jaarverslag 2010. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. colofon. stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Jaarverslag 2010. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2010 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! colofon administrateur Syntnjs Achmea Pensioenbetieer N.V. Rijnzattie

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015 stichting Sociaal Fonds voor de Zoetwaren Industrie, 13 juni 2016 INHOUD RAPPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENING

Nadere informatie

Wissenraet jj^ Van Spaendonck

Wissenraet jj^ Van Spaendonck jj^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 6 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013 ^A^ (Sc ^tw OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR TANKSTATIONS EN WASBEDRUVEN flf/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus 90801 2509 LV Den Haag, 24 juni

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede JAARVERSLAGGEVING te Ede. JAARVERSLAGGEVING INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag over

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 0900

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 4 Rekening van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2014,2 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE PricewaterhouseCooper.s Accountants N.V. identificatiedoeleindei! INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2016 Rekening van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM STICHTING SOCI/\AL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1. Bestuursverslag 2. Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2015 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

stichting Aanvullingsfonds Natuursteenbedrijf Jaai^erslag 2015

stichting Aanvullingsfonds Natuursteenbedrijf Jaai^erslag 2015 stichting Aanvullingsfonds Natuursteenbedrijf Jaai^erslag 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 Inleiding Bestuur Administratie Accountant Statuten en reglementen Aanvullingen op WW-uitkeringen Eindejaarsuitkering

Nadere informatie

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 Rekening van baten en lasten over 2014 Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING PLEIDINGS- EN NTWIKKELINGSFNDS VR DE GUD- EN ZILVERNIJVERHEID VRBURG Ernst & Young Accountants LLP Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 1.3 Statuten, reglementen

Nadere informatie

Stichting Van Swieten Society gevestigd te Utrecht. Jaarrekening over het boekjaar 2015

Stichting Van Swieten Society gevestigd te Utrecht. Jaarrekening over het boekjaar 2015 Stichting Van Swieten Society gevestigd te Utrecht Jaarrekening over het boekjaar 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE REISBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS. - De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) te Baarn;

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE REISBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS. - De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) te Baarn; #091115 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE REISBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS November 2015 Tussen - De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) te Baarn; als partij te ener zijde,

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Wateringen

Jaarrekening 2014. Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Wateringen Jaarrekening 2014 Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg 7-9 2291 PD Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 1.2 Algemeen 5 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2010 Particuliere beveiliging Stephensonweg 14 Postbus 693 T 0183-64 66 72 op(eiden@particu(ierebeveil(gtng.com

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2013 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht Financieel verslag 2008 Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen Utrecht Jaarrekening Balans per 31 december 2008 Activa 31 december 2008 31 december 2007 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds voor liet Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011

stichting Sociaal Fonds voor liet Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 stichting Sociaal Fonds voor liet Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 2 Algemeen Op 13 oktober 2005 hebben partijen bij de CAO voor liet Natuursteenbedrijf de Stichting Sociaal Fonds voor

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Stichting Japan Festival

Stichting Japan Festival Jaarrekening 2015 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Witteweg 3 1431 GZ Aalsmeer Telefoon: 088 2531100 E-mail: aalsmeer@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring van de accountant

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE STICTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE KI INOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2011 4 Rekening van baten en lasten over 2011 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS)

Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) Voor id^ntificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring d.d m inn9ni7 ij^ k Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) Jaarverslag 2011 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut Frans Halslaan BK HILVERSUM VERKORTE JAARREKENING

Stichting Nederlands Debat Instituut Frans Halslaan BK HILVERSUM VERKORTE JAARREKENING Stichting Nederlands Debat Instituut Frans Halslaan 57 1213 BK HILVERSUM VERKORTE JAARREKENING 2016 28-11-2016-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2012 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10

Nadere informatie

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Administratiekantoor C.P.M. Zwetsloot-Heemskerk ALGEMEEN De Stichting is 29 augustus 2003

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3 Toelichting op de jaarrekening 6 3.

Nadere informatie

stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende industrie

stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende industrie stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende industrie Aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Afdeling CAV,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept VERENIGING ERFRECHT ADVOCATEN NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 5 Financiële

Nadere informatie

Stichting Van Swieten Society gevestigd te Utrecht. Jaarrekening over het boekjaar 14 november 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting Van Swieten Society gevestigd te Utrecht. Jaarrekening over het boekjaar 14 november 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting Van Swieten Society gevestigd te Utrecht Jaarrekening over het boekjaar 14 november 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14682 15 april 2016 Reisbranche inzake Sociaal Fonds 2016/2020 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie