Stap v oor sta marktgedreven innoveren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stap v oor sta marktgedreven innoveren"

Transcriptie

1 TOOL TOOL Stap voor stap marktgedreven innoveren. Deze publicatie wijst de weg in het aanboren van nieuwe markten. Ze steunt op de ervaringen van het TISproject marktgedreven innoveren. Een project mogelijk gemaakt met de steun van het IWT.

2 1 Inleiding 2 2 Stappenplan Strategische fase Ansoff-model Portfolio analyse PMC-matrix Boston-matrix Concurrentie analyse SWOT analyse Verkenningsfase Wat verstaan we onder markt? Op zoek naar de Blue Ocean Businessmodel Algemeen Businessmodel oefeningen Bedrieglijk eenvoudig, maar niet simpel! Algemene aanpak bij Business Model Generation Aan de slag met Business Model Generation De link tussen HCD en business modeling Literatuurlijst Persona s Algemeen Startfactoren Kennismaken met persona s Strategische persona s maken Literatuurlijst Customer experience journey Algemeen Aan de slag Trendwatching Brainstorming In kaart brengen van opties en selectie Trade-off (selectiematrix) SWOT analyse COCD box Haalbaarheidsonderzoek Roadmapping 31 3 Partners 33

3 1.Inleiding Innovatie kan vanuit verschillende insteken gegenereerd worden: 1. Vanuit een bestaand product 2. Vanuit de kernexpertise van het bedrijf 3. Marktgedreven 4. Technologiegedreven Het project en dus deze publicatie spitst zich toe op het 3de zoekveld, marktgedreven innovatie (Fig.1). Aan de hand van een gestructureerd drie stappenplan (met tools per stap) helpen we u in het aanboren van nieuwe markten. ZOEKVELD BESTAAND PRODUCT KERNEXPERTISE TECHNOLOGIE MARKT 2.Stappenplan Bron New Pic - Artesis Hogeschool 1. strategische fase 2. verkenningsfase 3. in kaart brengen van opties en selectie strategische fase verkenningsfase in kaart brengen van opties & selectie maken 2.1 Strategische fase In de eerste stap leer je uw bedrijf door en door kennen en strategische beslissingen te nemen. Het is van belang uw onderneming kritisch in vraag te stellen. Wie zijn wij? Wat zijn onze sterktes en zwaktes? Op welke markt zijn wij vandaag actief en hoe positioneren wij ons in die markt t.o.v. de concurrentie? De aangereikte tools bieden een structurele houvast. Met als doel inzichten te verwerven over het bedrijf en als hulp om eventuele opportuniteiten te identificeren met strategische beslissingen als gevolg. 2

4 2.1.1 Ansoff-model (Bron: Flanders Inshape & Optimo / Presentatie Opleiding Productontwikkeling) Het Ansoff-model of de Ansoff product-marktmatrix is een strategisch hulpmiddel bij het formuleren van groeistrategieën. Door twee belangrijke strategieën aan elkaar te relateren (product/portfolio en concurrentie/markt) kan er op een logische manier nagedacht worden over de strategische ontwikkeling van een bedrijf in een markt. Op deze manier kan een ondernemer optimaal nadenken over de kansen voor zijn onderneming en op basis hiervan het groeimodel bepalen. Vaak wordt de product-marktmatrix van Ansoff dan ook toegepast in bijvoorbeeld een marketingplan. Dit toolbook stap voor stap marktgedreven innoveren spits zich toe op de MARKTONTWIKKELING EN DIVERSIFICATIE strategie. Bestaande productgroep Nieuwe productgroep Bestaande markt Marktpenetratie Productontwikkeling Nieuwe markt Marktontwikkeling Diversificatie ANSOFF-model: Bron New Pic - Artesis Hogeschool 3

5 Marktpenetratie Marktpenetratie als groeistrategie: verkopen van bestaande producten op bestaande markten. Het doel van marktpenetratie is vaak het vergroten van het marktaandeel. Hiervoor zijn twee manieren: klanten winnen van de concurrent of bij de huidige klanten meer van dezelfde producten verkopen. Het kan een goede strategie zijn wanneer door de verhoging van productie schaalvoordelen bereikt kunnen worden (productie, interne organisatie en distributie). Met deze strategie wordt de concurrent vaak hard getroffen en een counter aanval zal vaak optreden. Marktontwikkeling Marktontwikkeling als groeistrategie: verkopen van bestaande producten op nieuwe markten. Het doel van marktontwikkeling is om via nieuwe markten het huidige product extra te gaan verkopen. Als er geen veranderingen aan het product aangebracht hoeven te worden kan dit een zeer goede strategie zijn en veel geld opleveren. Productontwikkeling Productontwikkeling als groeistrategie: verkopen van nieuwe producten aan bestaande klanten. Hierbij zijn twee mogelijkheden. Allereerst kunnen nieuwe producten geïntroduceerd worden ter vervanging van de oude huidige producten. Dit is een goede strategie als hiermee beter ingespeeld kan worden op de behoefte van de klant. Maar ook kan er voor cross-selling gekozen worden. Hiermee maakt men een kleine aanpassing aan het product en gaat dit product naast het huidige product verkopen. Denk hierbij aan succesvolle producten zoals cup a soup. Aangezien de concurrenten constant vernieuwingen doorvoeren in hun assortiment is dit een vaak gehanteerde strategie om bij te blijven. Diversificatie Diversificatie als groeistrategie: nieuw product in een nieuwe markt. Een zeer moeilijke strategie die zeer succesvol kan zijn, maar vaak mislukt. Er zijn zeer veel risico s aan verbonden want er is geen garantie voor succes. Dit is een goede strategie voor bedrijven met een succesvol portfolio maar kampen met een volwassen markt. Met het oog op de toekomst worden nieuwe producten gelanceerd op nieuwe markten met de hoop een opvolger voor de huidige succesvolle producten te vinden. In de praktijk worden de marktpenetratie en productontwikkeling groeistrategieën vaak toegepast. In ongeveer 10% van de gevallen valt de keuze op een diversificatie of marktontwikkeling groeistrategie. 4

6 Elke strategie heeft zijn eigen complicaties. Als u een nieuwe markt wil ontwikkelen, zal u zich realiseren dat u misschien gans uw distributieaanpak zult moeten veranderen. U zal geconfronteerd worden met concurrenten die u vandaag niet tegenkomt, enz. Dit kwadrant biedt echter wel uitzicht op grotere marge-verhoging, dan wanneer u een nieuw product ontwikkelt voor uw bestaande markt. In uw bestaande markt zullen uw eigen concurrenten bovendien ook niet stilzitten en het zou kunnen dat u zeer veel moeite moet doen om nog iets nieuws aan te bieden, waar zij eigenlijk ook al een pasklaar antwoord voor aan het ontwikkelen zijn. Schuin oversteken is natuurlijk de grootste uitdaging. Onderzoek toont aan dat hier de grootste winst te halen valt. Met wat geluk heeft u een gat in de markt gevonden als u daar als eerste een goed antwoord voor ontwikkelt. Dan kunt u zelf de toon zetten qua prijsaanbod. Het zal echter wel duidelijk zijn, dat schuin oversteken ook de grootste risico s inhoudt. U komt volledig op onbekend terrein, kan niet op uw marktkennis terugvallen en ook uw ontwerpafdeling kan haar ervaring niet verzilveren. Zoals aangegeven in de inleiding zal dit document een houvast bieden bij de MARKTONTWIKKELING EN DIVERSIFICATIE strategie. De bestaande markt en bestaande productgroep is bekend. Zijn er mogelijkheden om een nieuwe markt aan te boren? Of kan het productgamma in de bestaande markt uitgebreid worden? Of, nog extremer, kunt u een nieuwe markt aanboren, door een ander soort productgamma te ontwikkelen? Het productportfolio wordt dus onder de loep genomen en er wordt gekeken of er nog nieuwe mogelijkheden zijn.

7 2.1.2 Portfolio analyse Vanuit een goed begrip van uw huidige portfolio en de specifieke eigenschappen van uw producten kunnen opportuniteiten voor nieuwe markten tot uiting komen. Tot welke markten heeft u toegang en met welke producten speelt u daarop in? Producten of diensten die zich vandaag op één bepaalde markt richten kunnen ook van toepassing zijn in andere markten. Tools: De Boston-matrix en de PMC matrix. Praktijkvoorbeeld: Het product Dryfeel, een polyurethaanschuim van Recticel heeft als bijzondere eigenschap dat het volledig open cellen heeft, waardoor het nooit nat aanvoelt. Oorspronkelijk vond Dryfeel zijn toepassingen in de yachtingwereld. Door marktverkenning en een goede kennis van hun producten vond Dryfeel later ook een afzetmarkt in de tuinmeubelensector PMC-matrix (PMC= product markt combinatie) (Bron: Flanders Inshape & Optimo / Presentatie Opleiding Productontwikkeling) De PMC matrix geeft inzicht in welke producten gerealiseerd worden voor welke marktsegmenten. Een product-markt-combinatie is een omschrijving van de productgroepen van de onderneming in combinatie met de functionele markten waarop het product wordt verdeeld. Op die manier crieeert men een overzicht van het productgamma en de markten waarop men inspeelt. Vanuit dit overzicht kunnen mogelijke nieuwe PMC s gedetecteerd worden. Het kan tevens een aanzet betekenen tot het ontwikkelen van nieuwe producten en/of markten. In de matrix worden alle bestaande product-marktcombinaties weergegeven. Op de X-as vindt men de verschillende markten terug. Op de Y-as het volledige productassortiment. nieuwe bestaande producten producten bestaande markten nieuwe markten Do it yourself markt groothandel bouwmaterialen meubel MDF plaat 22 mm PMC1 MDF plaat 28 mm PMC2 PMC3 marktontwikkeling OSB 30 mm PMC3 PMC4 Productontwikkeling bedrijf diversificatie PMC-matrix - Bron: New Pic, Artesis Hogeschool

8 Bostonmatrix (Bron: Flanders Inshape & Optimo / Boston Consultancy Group) Boston Consultancy Group analyse rangschikt producten in vier categorieën met als criteria marktaandeel en groei van de markt. Question mark: producten in een snel groeiende markt maar met een voorlopig laag marktaandeel. Producten die nog maar net hun intrede doen in de markt bevinden zich in dat segment. De toekomst is nog onduidelijk Stars: dit zijn producten die het gemaakt hebben. Het marktaandeel en de marktgroei is hoog. Deze producten zorgen voor groei van de omzet en winst. Cash cows: deze producten bevinden zich in een stagnerende markt. Het marktaandeel is echter nog steeds groot. Deze producten leveren behoorlijk wat winst op. Dogs: Dit soort producten heeft met liever niet in zijn portfolio. Zij bieden geen toekomst. Hun marktaandeel en de marktgroei is klein. Zij leveren weinig op. Bij producten die zich in de cash cow of dog zone bevinden, en waarvan de marktgroei is gestagneerd en het marktaandeel in dalende lijn is, kan eventueel worden nagegaan of zij nog ingang kunnen vinden in een nieuwe markt of marktsegment. hoog Stars Question marks groei markt Cash cows Dogs laag hoog marktaandeel laag BRON: De Bostonmatrix / Boston Consultancy Group

9 2.1.3 Concurrentie analyse In deze analyse tracht je te achterhalen wie uw tegenspelers zijn. Op welke markten en marktsegmenten richten zij zich? In welke mate is er overlap met uw eigen afzetmarkt? In hoeverre is de markt verzadigd? Zijn er markten waarop de concurrentie zich nog niet gericht heeft? Hoe onderscheid uw bedrijf zich van de concurrentie?... Visual positioning (Bron: Flanders Inshape & Optimo) Visual positioning kan een houvast bieden in het overzichtelijk maken van de concurrentieanalyse. De 2 criteria (assen) waarop men zich gaat baseren om de concurrentie te positioneren zijn zelf te bepalen. Men kan gebruik maken van deze techniek om concurrenten t.o.v. elkaar te positioneren maar ook concurrentiële producten. De grote van de cirkels geeft het marktaandeel weer. Het resultaat is een visueel beeld van u t.o.v. de concurrentie. Overlappingen & gaten zijn onmiddellijk te detecteren. Hieruit kunnen mogelijk een aantal opportuniteiten aan het licht komen. Maar deze blank spots zijn niet noodzakelijk opportuniteiten. Vaak zijn er logische verklaringen waarom deze blank spots zijn ontstaan. Belangrijk is te achterhalen wat aan de basis ligt en de correcte conclusies te trekken. TIP 1: Bij elke concurrentie analyse is het van belang ook de concurrentiële substituten op te nemen en zich niet enkel te beperken tot rechtstreekse concurrentie. Vb. MDF panelen & honingraatstructuren. Onrechtstreeks zijn beide producten concurrentie van elkaar omdat zij dezelfde functie vervullen. TIP 2: Het in kaart brengen van de markten waar de concurrentiële substituten op inspelen kan een inspiratie bron zijn van nieuwe markten die opportuniteiten bied voor uw bedrijf. Vb.: Een producent van MDF panelen (in het paars aangeduid) wil enerzijds zijn platen vergelijken met dat van de concurrentie op basis van prijs en kwaliteit. Anderzijds wil hij ook nagaan op welke markt (residentiële markt of project markt) het meest wordt ingespeeld, of daar verzadiging optreed en of daar eventueel nog opportuniteiten liggen. C6 Hoge kwaliteit opportuniteit? P2 Residentiele markt opportuniteit? C1 C2 C3 P3 P4 C2 P3 Hoge prijs C4 Lage prijs lage kwaliteit Conclusie 1: Geen overlapping met concurrentie. Goede prijs/ kwaliteit verhouding. C5 Lage kwaliteit opportuniteit? Conclusie 2: Enkel actief in op de residetiële markt met een relatief hoge kwaliteit. Projectmarkt opportuniteit? C5 C6 P1 8

10 2.1.4 SWOT analyse (Bron: Flanders Inshape & Optimo / Presentatie Opleiding Productontwikkeling) Een SWOT-analyse is een heel waardevolle tool die je aanzet om na te denken over de sterktes, de zwaktes, de kansen en de bedreigingen van uw bedrijf en deze in kaart te brengen. Het is een manier om opportuniteiten te detecteren die van toepassing kunnen zijn voor een nieuwe markt of marktsegment. Vb. Resultaat uit de SWOT-analyse van toepassing op nieuwe markten kan bijvoorbeeld het volgende opleveren: meubelbedrijf x produceert in hoofdzaak meubelen voor de projectmarkt met gestandaardiseerde modellen aan grote oplages. De sterkte van de onderneming houdt in dat zij in staat zijn flexibel en in lage oplages te produceren (sterkte). Dit biedt kansen om ook in te spelen op de residentiele markt waar de vraag naar kleine oplages en customisatie groot is. INTERNE analyse Wat zijn de sterke punten van het bedrijf? Bijvoorbeeld: sterk imago, goede klantenrelaties, sterk marketingbeleid, goed opgeleid personeel. Wat zijn de zwakke punten van het bedrijf? Bijvoorbeeld: verouderd machinepark, lage marges op producten, slechte betrouwbaarheid van levering, veel productiefouten. EXTERNE analyse Welke kansen doen zich voor? Bijvoorbeeld: grote groep kapitaalkrachtige babyboomers met veel tijd, nieuwe materialen, buitenlandse markten aanboren, nieuwe productietechnieken. Welke bedreigingen zijn er? Bijvoorbeeld: concurrentie uit lagelonenlanden, prijsvergelijkingssites op het internet, namaak, veranderende vraag, toenemende eisen van detaillisten, gestegen materiaalkosten. Intern Extern Sterktes Vb.. Vaste klanten, unieke technologie, kleine oplages mogelijk, flexibel productieproces Kansen Vb.. Goede contacten, nieuwe markten,... Zwaktes Bedreigingen Vb.. Verouderde faciliteit, kleine afzetmarkt,... Vb.. Groeiende concurrentie, teruglopende marktgroei,... SWOT-analyse

11 2.2 Verkenningsfase In deze fase gaan we op zoek naar markten die potentieel opportuniteiten kunnen bieden voor uw bedrijf. In de 3de en laatste fase brengen we de verscheidene markten met potentieel in kaart en maken we de selectie Wat verstaan we onder markt? (Bron: Flanders Inshape & Optimo / Presentatie Opleiding Productontwikkeling) Een markt kan verschillende vormen aannemen: - Regiogebonden: vb. nationaal versus internationaal - Doelgroepgebonden: vb. jongeren, ouderen, doe het zelvers,... - Contextgebonden: vb. interieur, buitentoepassing, thuis, werk, - Applicatiegebonden: vb. medisch, landbouw, industrie, vrije-tijd,... - Behoeftengebonden: De beste manier om de consument te overhalen om de producten te kopen is om hem exact te geven wat hij wil. Meer dan ooit staat de consument centraal. Tools die op dit thema inspelen en waar we later dieper op ingaan: persona s en customers experience journey. Praktijk vb.: We kennen allemaal kauwgum, het snoepgoed voor volwassenen. Na observatie van gebruikers komt men echter tot het inzicht dat consumenten heel verschillende beweegredenen hebben om kauwgum te kopen en te gebruiken. De ene doet het uit verveling, de andere om bellen te blazen, te stoppen met roken of om een frisse adem te hebben. Dit soort inzicht komt niet voort uit een bevraging maar vereist observatie. Als we dit eenmaal weten, zijn de mogelijkheden legio om het product kauwgum te diversifiëren voor verschillende oplossingen en zo de toegevoegde waarde voor de consument te vergroten. Een gebruiker is namelijk vaak bereid meer te betalen voor bijvoorbeeld een kauwgum die hem van de sigaretten zal weghouden dan voor een algemene kauwgum. - Niche of massa? Marktsegmentatie, een basisconcept van marketing, speelt een sleutelrol in productontwikkeling en industrieel design. Dit is zeker zo in het geval van mature markten. De uitdaging hier is te komen met productvarianten die een competitief voordeel creëren en daarbovenop ook bijkomende, en liefst blijvende, toegevoegde waarde in zich dragen. De marketing heeft hiervoor een hele reeks concepten ontwikkeld. Allemaal hebben ze als doel de markt op een gedifferentieerde manier te benaderen om het functioneren van waardeketens te optimaliseren en een product aantrekkelijker te maken voor de klant. Uiteraard kan men eindgebruikers catalogeren en vervolgens segmenteren op verschillende criteria. Veel gebruikte criteria zijn geografische parameters, verschillen in inkomsten, leeftijd, geslacht, enzovoort. Vanuit het standpunt van de productontwikkeling is het echter vooral interessant te kijken hoe we gebruikers kunnen segmenteren in functie van de manier waarop ze omgaan met een productidee en wat hun verwachting en beleving daarbij is. Het uitgangspunt daarbij is dat het de eindgebruiker is die de toegevoegde waarde zal beoordelen. 10

12 2.2.2 Op zoek naar de Blue Ocean (Bron: Flanders Inshape & Optimo / Presentatie Opleiding Productontwikkeling) De kern van de strategie bestaat erin nieuwe markten te creëren, (de Blauwe Oceanen) d.m.v. van waardevernieuwing, value innovation. Red & Blue Ocean De Red Ocean geeft de huidige situatie van een product, markt of bedrijf weer t.o.v. de vooraf geïdentificeerde klantenwaarden. De Blue Ocean staat voor de nog onbekende en onontgonnen ruimte. Hier creëert men nieuwe opportuniteiten door hoger te scoren op klantenwaarden en nieuwe waarden te creëren. Hoe ga je te werk: 1. Ga na welke klantenwaarden belangrijk zijn voor uw product en breng deze in kaart. Vb. levertermijn, service na verkoop, prijs, kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, Bepaal de mainstream en bekijk vervolgens waar men kan gaan uitspringen door een nog beter antwoord te bieden op de klantenwaarden? 3. Ga na welke nieuwe waarden je kan gaan creëren? Vb. Terugname van restafval,... BRON: Strategy Cancas of Yellow Tail 11

13 2.2.3 Businessmodel (Bron: Flanders Inshape - Cecillia s keuze) Algemeen Recent is het fenomeen businessmodel niet meer weg te denken uit om het even welk project. Het is een tool die inzicht en ondersteuning biedt bij de zoektocht naar nieuwe markten. Het helpt om je huidige markt & business of de markt waar je over aan het nadenken bent te visualiseren. Het business model canvas is om die reden een heel nuttige tool omdat hij kan ingezet worden in alle drie de fases van het stappenplan stap voor stap marktgedreven innoveren : 1. Strategische fase 2. Verkenningsfase 3. In kaart brengen van de opties De negen bouwstenen van het model zijn (in willekeurige volgorde): markt segmenten, klantrelaties, waarde voorstel, verkoopskanalen, kernactiviteiten, kernpartners, kernmiddelen, kostenstructuur en inkomstbonnen. Het is een samenwerkingstool die niet door één enkel individu kan opgesteld worden. Een goede mix met relevante know how van internen en externen rond de tafel is essentieel en cruciaal om een kwalitatief resultaat te bewerkstelligen. CWT 1dbX]Tbb <^ST[ 2P]ePb 3TbXV]TS U^a) >]) 3TbXV]TS Qh) Day 8cTaPcX^]) :Th?Pac]Tab :Th 0RcXeXcXTb EP[dT?a^_^bXcX^]b 2dbc^\Ta AT[PcX^]bWX_b Who are our Key Partners? Who are our key suppliers? Which Key Resources are we acquiring from partners? Which Key Activities do partners perform? What Key Activities do our Value Propositions require? Our Distribution Channels? Customer Relationships? Revenue streams? What value do we deliver to the customer? Which one of our customer s problems are we helping to solve? What bundles of products and services are we offering to each Customer Segment? Which customer needs are we satisfying? \^cxepcx^]b U^a _Pac]TabWX_b) >_cx\xipcx^] P]S TR^]^\h ATSdRcX^] ^U axbz P]S d]rtacpx]ch 0R`dXbXcX^] ^U _PacXRd[Pa atb^dartb P]S PRcXeXcXTb RPcTV^aXTb?a^SdRcX^]?a^Q[T\ B^[eX]V?[PcU^a\ =Tcf^aZ RWPaPRcTaXbcXRb =Tf]Tbb?TaU^a\P]RT 2dbc^\XiPcX^] {6TccX]V cwt 9^Q 3^]T 3TbXV] 1aP]S BcPcdb?aXRT 2^bc ATSdRcX^] AXbZ ATSdRcX^] 0RRTbbXQX[Xch 2^]eT]XT]RT DbPQX[Xch What type of relationship does each of our Customer Segments expect us to establish and maintain with them? Which ones have we established? How are they integrated with the rest of our business model? How costly are they? TgP\_[Tb?Tab^]P[ PbbXbcP]RT 3TSXRPcTS?Tab^]P[ 0bbXbcP]RT BT[U BTaeXRT 0dc^\PcTS BTaeXRTb 2^\\d]XcXTb 2^ RaTPcX^] :Th ATb^daRTb 2WP]]T[b What Key Resources do our Value Propositions require? Our Distribution Channels? Customer Relationships? Revenue Streams? Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now? How are our Channels integrated? Which ones work best? Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines? ch_tb ^U atb^dartb?whbxrp[ 8]cT[[TRcdP[ QaP]S _PcT]cb R^_haXVWcb SPcP 7d\P] 5X]P]RXP[ Month Year No. 2dbc^\Ta BTV\T]cb For whom are we creating value? Who are our most important customers? <Pbb <PaZTc =XRWT <PaZTc BTV\T]cTS 3XeTabX TS <d[cx bxsts?[pcu^a\ RWP]]T[ _WPbTb) 0fPaT]Tbb 7^f S^ ft apxbt PfPaT]Tbb PQ^dc ^da R^\_P]hzb _a^sdrcb P]S btaexrtb.! 4eP[dPcX^] 7^f S^ ft WT[_ Rdbc^\Tab TeP[dPcT ^da ^avp]xipcx^]zb EP[dT?a^_^bXcX^]. "?darwpbt 7^f S^ ft P[[^f Rdbc^\Tab c^ _darwpbt b_trx R _a^sdrcb P]S btaexrtb. # 3T[XeTah 7^f S^ ft ST[XeTa P EP[dT?a^_^bXcX^] c^ Rdbc^\Tab. $ 0UcTa bp[tb 7^f S^ ft _a^exst _^bc _darwpbt Rdbc^\Ta bd ^ac. 2^bc BcadRcdaT What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive? Xb h^da QdbX]Tbb \^at) 2^bc 3aXeT] [TP]Tbc R^bc bcadrcdat [^f _axrt ep[dt _a^_^bxcx^] \PgX\d\ Pdc^\PcX^] TgcT]bXeT ^dcb^darx]v EP[dT 3aXeT] U^RdbTS ^] ep[dt RaTPcX^] _at\xd\ ep[dt _a^_^bxcx^] bp\_[t RWPaPRcTaXbcXRb) 5XgTS 2^bcb bp[paxtb at]cb dcx[xcxtb EPaXPQ[T R^bcb 4R^]^\XTb ^U brp[t 4R^]^\XTb ^U br^_t fff QdbX]Tbb\^ST[VT]TaPcX^] R^\ ATeT]dT BcaTP\b For what value are our customers really willing to pay? For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues? ch_tb) 0bbTc bp[t DbPVT UTT BdQbRaX_cX^] 5TTb ;T]SX]V AT]cX]V ;TPbX]V ;XRT]bX]V 1a^ZTaPVT UTTb 0SeTacXbX]V gts _axrx]v ;Xbc?aXRT?a^SdRc UTPcdaT ST_T]ST]c 2dbc^\Ta btv\t]c ST_T]ST]c E^[d\T ST_T]ST]c Sh]P\XR _axrx]v =TV^cXPcX^] QPaVPX]X]V HXT[S <P]PVT\T]c ATP[ cx\t <PaZTc This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Figuur 1: Het Business Model Canvas van A. Osterwalder (creative commons) 12

14 Businessmodel oefeningen: enkele manieren van aanpak Businessmodel oefeningen vinden plaats op een businessmodel canvas en kunnen worden uitgevoerd volgens verschillende scenario s. BRON: Play it forward Flanders Inshape - HOWEST DEP. PIH - Pantopicon en Beco De meest toegepaste manieren in de praktijk van productontwikkeling zijn: 1. Vanaf een leeg blad starten aan een nieuw product of dienst (verkenningsfase): Je kunt zeer snel en zeer eenvoudig brainstormen bij het ontwikkelen van totaal nieuwe markten, diensten of producten vanaf een leeg blad. Na enige oefening kun je meerdere modellen per uur opstellen om naast elkaar te evalueren. Tevens komt deze tool goed van pas bij het in kaart brengen van je huidige business. 13

15 2. In kaart brengen van huidige markt (strategische fase): Je eigen business in kaart brengen op het canvas is een interessante oefening, zeker wanneer je dit doet met een brainstormgroepje van meerdere personen met externen. Je houdt een spiegel voor om eens kritisch naar je eigen manier van werken te kijken, en een hulpmiddel om de discussie op gang te houden. 3. De combinatie van huidig en nieuw (verkenningsfase): Omdat de meeste bedrijven niet vanaf nul starten, en innovatie en verandering altijd moeilijke processen zijn, blijkt in de praktijk dat een combinatie van voorgaande aanpakken zeer productief kan werken. Het plaatsen van nieuwe producten en/of diensten bovenop het al in kaart gebrachte businessmodel illustreert snel wat de gevolgen van je nieuwe idee zijn op de rest van de organisatie Bedrieglijk eenvoudig, maar niet simpel! Een businessmodel opstellen kan relatief snel gaan en eens het er staat, is het zeer overzichtelijk en bedrieglijk eenvoudig. Je zult echter merken dat de eerste keer dat je voor een leeg blad zit, het invullen niet zo vanzelfsprekend is. Het boek Business Model Generation zal je helpen bij het interpreteren van de velden en het stellen van de juiste vragen. Je kunt ook steeds een beroep doen op externe begeleiding om het aan te leren. Een goed businessmodel opstellen vereist ook diepgaande kennis van je eigen business (strategische fase). Zorg dat deze kennis aan tafel zit. Het is een samenwerkingstool Algemene aanpak bij Business Model Generation Een businessmodel opstellen gebeurt stapsgewijs, met steeds dezelfde 9 bouwstenen. Het is alsof je een redenering opbouwt, met het canvas als ondersteunend medium. De negen bouwstenen zijn (in willekeurige volgorde): markt segmenten, klantrelaties, waarde voorstel, verkoopskanalen, kernactiviteiten, kernpartners, Kernmiddelen, kostenstructuur eninkomstbonnen Je kunt een canvas op twee manieren benaderen: A. MARKTGEDREVEN: vanuit de markt bekeken begin je met de opbouw van het totale businessmodel, steentje per steentje in de volgorde van het schema fig. 1: 14

16 BRON: Play it forward Flanders Inshape Fig. marktgedreven De basisvragen zijn hier: Welke trends (komen we later nog op terug) zijn zichtbaar in de markt, en welk aanbod kunnen wij hier aan koppelen? B. COMPETENTIE GEDREVEN: Niet van toepassing op marktgedreven innoveren Aan de slag met Business Model Generation STAP 1: Voorbereiding Businessmodelgeneratie wordt pas eenvoudig als je het al enkele keren hebt gedaan. Daarom is het beter dat de eerste keren begeleiding wordt voorzien. De begeleider heeft enige voorkennis nodig en dient van tevoren enkele basisvragen op te lossen. 1) Welke oefening zullen we doen? - Gaan we snel, veel businessmodellen genereren vanaf een leeg blad? - Maken we een meer uitgebreid overzicht van onze eigen business? - Combineren we beide? 2) Welke uitgangspunten hanteren we? - Een marktgedreven aanpak - Een competentiegedreven aanpak 3) Bereid steekkaarten voor met de basisvragen en aandachtspunten per veld. Dergelijke checklists staan in het boek Business Model Generation. Deze kaartjes helpen je om de conversatie weer op gang te trekken wanneer het stilvalt. 15

17 STAP 2: Tijdens de sessie A. Inleiding 1) Leg uit waarom je deze groep bij elkaar hebt gebracht en wat de agenda van het komende drietal uren precies omvat. 2) Overloop de praktische zaken: waar alles te vinden is, het tekenen van eventuele geheimhoudingsovereenkomsten of onkostenformulieren 3) Geef indien nodig een inleidende presentatie over wat business modeling precies is. 4) Licht kort toe wat de probleemstelling is die je wenst aan te pakken. B. De sessie - Een businessmodelgeneratie in een begeleide workshop duurt op zijn minst 108 minuten (12 minuten per veld). - Teams bevatten tussen de 3 en de 7 personen. - Verdeel verantwoordelijkheden: wie houdt de tijd bij, wie noteert (één idee per Post-it) en wie is de teamkapitein? - Probeer bij elk nieuwe input op de velden STEEDS de link naar kost en opbrengst al in te schatten. - Gebruik je steekkaarten C. Na de sessie - Maak in groep een korte sales pitch van het ontwikkelde model om de essentie van de gedane arbeid in consensus vast te leggen en communiceerbaar te maken. - Schrijf de krachtlijnen hiervan uit. - Neem onmiddellijk hoge resolutiefoto s van het canvas, voordat de Post-it s eventueel verplaatst worden. (Neem indien nodig foto s van elk veld apart.) - Doe iets met je nieuwe inzichten en resultaten. 16

18 De link tussen Human Centred Design en Business Modeling Businessmodellen maken kan op twee manieren gelinkt worden aan HCD. De eerste manier is de meest eenvoudige. Door observatie of andere technieken, bijvoorbeeld uit de service prototyping, bent u tot de conclusie gekomen dat u de klant niet op de juiste wijze benadert. Via het Business Model Canvas kunt u onderzoeken hoe u dit inzicht kunt vertalen naar een nieuwe value proposition. De tweede insteek is dat het Business Model Canvas (BMC) data nodig heeft om ingevuld te worden. Waar het businessmodel helpt om een totaalbeeld te schetsen is het canvas zeer goed te voeden met data verkregen door HCD-onderzoek. Vooral bij de marktgedreven aanpak is een directe link te maken tussen het veld Marktsegmentering en de HCD-techniek van Persona s. Door het opstellen van persona s kunt u de marktsegmenten invullen en een gezicht geven. Ook wat betreft customer relations en sales channels is het soms moeilijk om deze allemaal correct in kaart te brengen. Gebruik hiervoor de tool van Customer experience journey om elk touchpoint in kaart te brengen in zowel relatie als logistiek. Wat de stakeholders betreft is Stakeholderanalyse een interessante en waardevolle tool. Human Centred Design is dus perfect in te passen in het ontwikkelen van businessmodellen Literatuurlijst Business Model Generation Workshops Business Model Generation Flanders InShape 17

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Rich Insights! context mapping in de praktijk. Sanne Kistemaker

Rich Insights! context mapping in de praktijk. Sanne Kistemaker Rich Insights! context mapping in de praktijk editor Sanne Kistemaker met bijdragen van Pieter Jan Stappers Froukje Sleeswijk Visser Neele Kistemaker Aafke Kauffman Annet Hennink Marius Woldberg Anouk

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

De Frontrunners Scan. Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12

De Frontrunners Scan. Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12 De Frontrunners Scan Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12 De Frontrunner Scan Dit is een Doe-het-Zelf questionnaire/scan die u een inzicht geeft op de vraag hoe goed u scoort op de 8

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie