Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013"

Transcriptie

1 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People ma tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results coun sults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peopl ount. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matt eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res sults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peopl le matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results ter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count ount. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matt eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res r, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. P ount. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matt eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res sults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peopl tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count ount. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matt eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res ount. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matt le matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count sults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peopl People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, ount. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matt eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res le matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People m sults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peopl ount. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matt tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res sults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peopl le matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count

2 People matter, results count. People matter, results co results count. People matter, results count. People matter, resu

3 unt. People matter, People matter, results count. lts count. People matter, results count. People matter, results count.

4 s count. People m er, results count. People matter, re matter, results co results count. P s count. People m matter, results co People mat eople matter, res results count. P s count. People m ple matter, resu results count. P s count. People m matter, results co eople matter, res results count. P s count. People m Peop s count. People m results count. P People mat eople matter, res matter, results co Peop results count. P s count. People m Peop s count. People m People mat matter, results co results count. P eople matter, res Peop s count. People m matter, results co People mat

5 Inhoudsopgave 4 Profiel Capgemini N.V. 5 Kerncijfers 6 Bericht van de raad van commissarissen 7 Jaarverslag directie 7 Marktontwikkelingen 7 Duurzaamheid 8 Financiële informatie 9 Vooruitzichten 2014 atter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results cou People matter, results 11 count. Jaarrekening People matter, 2013 results van Capgemini count. People N.V. matter, results count. People matter, results count. People matter, re sults count. People matter, 12 Geconsolideerde results count. balans People per matter, 31 december results 2013 count. (voor People resultaatbestemming) matter, results count. People matter, results count. Peop unt. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matt 14 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, resu atter, results count. 15 People Geconsolideerd matter, results kasstroomoverzicht count. People matter, over 2013 results count. People matter, results count. People matter, results cou unt. People matter, results 16 Toelichting count. People de geconsolideerde matter, results jaarrekening count. People matter, results count. People matter, results count. People matt ter, results count. People 52 matter, Enkelvoudige results balans count. per People 31 december matter, 2013 results (voor count. resultaatbestemming) People matter, results count. People matter, results count ults count. People matter, 53 Enkelvoudige results count. winst-en-verliesrekening People matter, results over count People matter, results count. People matter, results count. Peopl eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, resu 54 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening atter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results cou lts count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People m eople matter, results 58 count. Overige People gegevens matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, resu atter, results count. 58 People Controleverklaring matter, results van count. de onafhankelijke People matter, accountant results count. People matter, results count. People matter, results cou unt. People matter, results 59 Statutaire count. People bepaling matter, omtrent results verwerking count. resultaat People matter, results count. People matter, results count. People matt ults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peopl 59 Verwerking resultaat eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, resu atter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results cou le matter, results count. 61 People English matter, summary results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results atter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results cou eople matter, results 72 count. Vijf People jaar Capgemini matter, results N.V. count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, resu ter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count ults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peopl unt. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matt le matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, resu atter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results cou le matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results atter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results cou ter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, r unt. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matt eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, resu ults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peopl le matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results atter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results Jaarverslag 2009 Capgemini N.V. 3 cou unt. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matt ter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count

6 Profiel Capgemini N.V. Capgemini is wereldwijd actief als aanbieder van consulting-, technology- en outsourcingdiensten, waarmee het klanten in staat stelt succesvol te transformeren en betere prestaties te realiseren. Hierbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier samen met zijn klanten: the Collaborative Business Experience TM. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore, dat getalenteerde professionals uit verschillende locaties samenbrengt in één team om de best mogelijke oplossingen voor klanten te creëren en te leveren. Capgemini levert gespecialiseerde oplossingen voor de volgende branches, sectoren en bedrijfssegmenten: Manufacturing, Retail & Distribution: retail, distributie, producten van consumentengoederen, farmaceutische industrie en technologiebedrijven. Financial Services: banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Public: lokale en rijksoverheid, sociale zekerheid, onderwijs, jeugd, welzijn, sport & cultuur en gezondheidszorg. Telecom, Travel & Utilities: telecommunicatie, energiebedrijven, transport en reisbranche. Capgemini N.V. is de holdingmaatschappij van de Capgemini-bedrijven in de Benelux. Tot de kernactiviteiten behoren consulting-, technology- en outsourcingdiensten. Daarnaast beschikken wij met Capgemini Academy over een professioneel opleidingsinstituut dat een breed portfolio aanbiedt met vooral ICT-gerelateerde opleidingen. Verder wordt op kleinere schaal ook interim-management aangeboden. Capgemini N.V. maakt volledig deel uit van Cap Gemini S.A., dat vestigingen heeft in meer dan veertig landen en wereldwijd ruim medewerkers in dienst heeft. Cap Gemini S.A. is genoteerd aan de Euronext in Parijs (CAP) en realiseerde in 2013 een omzet van 10,1 miljard. Meer informatie is beschikbaar op 4 Capgemini N.V. Jaarverslag 2013

7 Kerncijfers Resultaat (in miljoen) Netto-omzet 819,4 834,5 Bedrijfsresultaat 23,6 -/- 48,8 Bedrijfsresultaat voor reorganisatiekosten 34,2 16,5 Resultaat na belastingen 13,0 -/- 9,3 Cashflow -/- 11,2 -/- 133,7 Vermogen (in miljoen) Eigen vermogen 306,3 298,7 Totaal vermogen 579,7 588,5 Medewerkers Aantal ultimo Gemiddeld aantal (gecorrigeerd voor parttime) Netto-omzet per medewerker (in duizend) Verhoudingsgetallen (in %) Bedrijfsresultaat/netto-omzet 2,9 -/- 5,8 Bedrijfsresultaat voor reorganisatiekosten/netto-omzet 4,2 2,0 Resultaat na belasting/netto-omzet 1,6 -/- 1,1 Jaarverslag 2013 Capgemini N.V. 5

8 Bericht van de raad van commissarissen Aan de algemene vergadering van aandeelhouders, De jaarrekening over 2013 zoals deze door de directie is opgemaakt, is aan ons voorgelegd. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft verslag van hun onderzoek aan ons uitgebracht en de jaarrekening van een goedkeurende verklaring voorzien. Deze verklaring is opgenomen op pagina 58 van dit jaarverslag. Wij stellen voor de jaarrekening over 2013 vast te stellen en de winstbestemming te bepalen met inachtneming van artikel 25 van de statuten van Capgemini N.V. Wij kunnen ons verenigen met het voorstel van de directie om 0,57 dividend per aandeel uit te keren, dit betreft 95% van het resultaat na belastingen. Het resterende bedrag zullen we toevoegen aan de reserves. Werkwijze en activiteiten In het afgelopen jaar heeft de raad van commissarissen twee keer met de directie vergaderd. Ook hebben wij regelmatig schriftelijke informatie ontvangen over de stand van zaken. Voorts heeft de raad bij verschillende aangelegenheden contact gehad met de directie. De volgende onderwerpen zijn onder andere ter discussie geweest: de stand van zaken van de onderneming en de strategie, de financiële resultaten en de verwachtingen, de interne beheersingsystemen, het jaarverslag en de rapportage van de accountant, de samenstelling van de raad van commissarissen en de directie en management development. Dankwoord De raad wil tot slot graag de medewerkers en de directie van alle dochterondernemingen van Capgemini N.V. bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in Utrecht, 9 mei 2014 Raad van commissarissen P.J. Hermelin O. Sevillia J.J.E.V. Massignon 6 Capgemini N.V. Jaarverslag 2013

9 Jaarverslag directie Voor Capgemini was 2013 een belangrijk jaar waarin de effecten van de in 2012 doorgevoerde ingrijpende hervormingen zichtbaar moesten worden. De positieve resultaten tonen aan dat we in onze doelstellingen zijn geslaagd. Met slechts een fractionele daling is de omzet gestabiliseerd op 819,4 miljoen, terwijl het bedrijfsresultaat uit 2012, van 48,8 miljoen negatief, is omgebogen naar 23,6 miljoen positief in Vooral het vierde kwartaal stond in het teken van herstel. De omzet per medewerker was in 2013 de hoogste van de afgelopen vijf jaar. Een compliment voor al onze medewerkers die dit resultaat hebben gerealiseerd in een aarzelende markt en na een stevig transformatieproces met vaak persoonlijke impact. Met de succesvolle hervormingen hebben we het fundament onder onze onderneming verder verstevigd. We vinden dat ook terug in bekendheids- en imago-onderzoeken van onder meer Blauw Research, Giarte en Ipsos Public Affairs, waaruit blijkt dat de markt ons ziet als een sterke, klantgerichte en betrouwbare marktleider. Marktontwikkelingen INPUT NOG TE ONTVANGEN geleid tot een gezondere mix tussen applicatieve en infrastructurele dienstverlening, waarmee we aansluiten bij de ambitie van de Capgemini Group om ook in het laatstgenoemde domein te groeien. Goed voorbeeld is het Kadaster waarmee we een omvangrijke overeenkomst hebben gesloten voor de exploitatie en het beheer van hun infrastructuur. Ook andere grote contracten met onder meer Eneco, DUO en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn van grote betekenis geweest. Voor strategische klanten maken wij jaarlijks Value Reports, waarin wij op basis van interviews met directe opdrachtgevers de uiteenlopende projecten beschrijven die we samen met hen hebben gerealiseerd. Duurzaamheid Capgemini hanteert wereldwijd een mvo-strategie, die zich toespitst op een duurzame omgeving, betrokkenheid bij de maatschappij en een mensgerichte ondernemingscultuur. Ten aanzien van de duurzame omgeving hebben wij de ambitie om in 2016 een energie-efficiencyverbetering van 30% te hebben gerealiseerd en willen we in 2020 CO 2 -neutraal werken. Ons nieuwe hoofdkantoor in Utrecht Leidsche Rijn levert hieraan een belangrijke bijdrage, evenals onze inspanningen om het reisgedrag van De behaalde resultaten zijn mede te danken aan de hervorming van ons portfolio, dat in de afgelopen jaren kritisch tegen het onze medewerkers te veranderen. licht is gehouden van actuele marktontwikkelingen en klantvragen. Ondernemingen en consumenten nemen steeds meer de thema s educatie en diversiteit. Wij vinden het daarbij van be- Onze maatschappelijke betrokkenheid focust zich met name op producten en diensten af via digitale kanalen, zoals internet en lang om zo veel mogelijk medewerkers te betrekken bij de maatschappelijke initiatieven die we nemen en ondersteunen. De mobiele apparaten. Wij helpen onze klanten daarop in te spelen en te transformeren naar digitale organisaties, zodat zij hun professionaliteit, kwaliteit en diversiteit van onze professionals afnemers onderscheidend kunnen blijven bedienen met een vormen de belangrijkste pijlers onder het succes van onze organisatie. Dat succes behalen wij door samen met onze klanten te individuele klantbeleving. Professionals van Capgemini worden daarbij ondersteund door de collega s van Capgemini Consulting werken aan duurzame resultaten, ook voor hun eigen klanten. die van Digitale Transformatie een speerpunt hebben gemaakt. Daarom hebben we een heldere visie geformuleerd voor de relatie met onze medewerkers. Wij koesteren de diversiteit en indivi- Belangrijke thema s in dit kader zijn met name Cloud, Mobile, Big Data en Social Media. dualiteit van onze medewerkers en hechten tegelijk veel waarde aan een veilige en plezierige werkomgeving met gelijke kansen We zien bij klanten ook een vraagverschuiving van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting en een groeiende belangzaamheidsinspanning is te lezen in het duurzaamheidsverslag en mogelijkheden voor iedereen. Meer over onze mvo- en duurstelling voor diensten tegen transparante prijzen per gebruiker 2013 dat dit voorjaar verschijnt. per maand. Het ijken van ons portfolio op de markt heeft ook Jaarverslag 2013 Capgemini N.V. 7

10 Financiële informatie De belangrijkste strategische risico s en onzekerheden lagen ook in 2013 duidelijk op het gebied van de marktontwikkelingen. Ondanks een aanhoudende economische tegenwind is er slechts sprake van een fractionele daling van de nettoomzet van Capgemini N.V. in 2013 (circa 2% lager) en kwam deze uit op 819,4 miljoen. Het bedrijfsresultaat verbeterde, mede door het in 2012 gestarte transformatieprogramma naar 23,6 miljoen ten opzichte van -/- 48,8 miljoen in De eenmalige reorganisatiekosten, voornamelijk als gevolg van de transformatieprogramma s, hebben in 2013 een negatieve impact gehad op het bedrijfsresultaat van 10,6 miljoen (2012: 65,3 miljoen). De verdeling van de netto-omzet per sector is vergelijkbaar met vorig jaar. De in voorgaande jaren ingezette terughoudendheid van de overheid in het uitbesteden van ICT-werkzaamheden lijkt zich gedurende 2013 verder te stabiliseren. De cashflow bedroeg -/- 11,2 miljoen. De kaspositie eindigde in 2013 op 10,3 miljoen ten opzichte van 21,5 miljoen ultimo Capgemini N.V. neemt ook deel aan internationale cashpooling van de groep. Per eind 2013 is 81,0 miljoen gestort in de internationale cashpooling van Capgemini Group (2012: 99,0 miljoen). Dit bedrag is rentedragend en binnen drie maanden geheel opvraagbaar. In de jaarrekening is deze post onder de kortlopende vorderingen op verbonden partijen verantwoord. Capgemini N.V. heeft zijn goede solvabiliteit verder kunnen verbeteren. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2013 circa 53% van het balanstotaal (2012: 51%). Capgemini N.V. verwacht in 2014 geen significante wijzigingen in de financieringsstructuur. Capgemini N.V. investeerde in ,0 miljoen in materiële vaste activa. Deze investeringen betreffen voornamelijk investeringen in de inventaris van het nieuwe huurpand in Utrecht. Per 1 mei 2013 heeft Capgemini N.V. het nieuwe pand in gebruik genomen en zijn deze investeringen afgerond. Verder worden geen significante investeringen verwacht in Door de aard van de dienstverlening heeft Capgemini N.V. te maken met risico s en onzekerheden met betrekking tot project performance. Om deze risico s en onzekerheden te beheersen, doorlopen contracten een formele procedure voor autorisatie met onder andere een risicoanalyse en een juridische review. Het niveau van autorisatie is afhankelijk van omvang, complexiteit en risicoprofiel van het project. Daarnaast heeft Capgemini N.V. een unieke methodologie ontwikkeld om te waarborgen dat alle projecten geleverd worden volgens de hoogst mogelijke kwaliteit. Interne processen garanderen het continu monitoren van de project performance. Andere belangrijke operationele risico s en onzekerheden liggen voor Capgemini N.V. op het gebied van debiteurenbeheer en cashflow (betalingstermijn, oninbaarheid). Ondanks de moeilijke marktomstandigheden heeft Capgemini N.V. dit jaar het debiteurenbeheer goed in de greep kunnen houden en blijft de gemiddelde debiteurentermijn daardoor op het gewenste niveau. Daarnaast werd ook de voorziening voor het risico van oninbaarheid op een zeer acceptabel niveau van 0,6 miljoen gehouden (2012: 1,4 miljoen). De verdeling van de netto-omzet per discipline is als volgt: ontwikkeling Consulting Services 60,1 61,1 -/- 2% Technology Services 505,4 508,8 -/- 1% Outsourcing Services 253,9 264,5 -/- 4% Overige activiteiten - 0,1 -/- 100% 819,4 834,5 -/- 2% 8 Capgemini N.V. Jaarverslag 2013

11 Netto-omzet per sector Telecom, Travel & Utilities 24% Financial Services 21% vrouwen in bestuurs- en toezichthoudende organen (art. 2:166 BW). Capgemini heeft echter een evenwichtige vertegenwoordiging (op man-/vrouw-gebied als ook diversiteit in bredere zin) als belangrijk streven. Van belang hierbij is wel dat de kwaliteit van eventuele kandidaten vooropstaat. Om tot een meer evenwichtige verdeling man/vrouw te komen is binnen Capgemini reeds gestart met een programma voor meer vrouwen in topfuncties, genaamd Female Leadership. Public Sector 29% Manufacturing, Retail & Distribution 26% Medewerkers en organisatie Het aantal medewerkers in de Benelux is afgenomen van in 2012 tot eind Het percentage vrouwen in de organisatie is licht gestegen naar 23,1% (2012: 22,6%). De gemiddelde leeftijd bedroeg 39,0 jaar (2012: 39,2 jaar). De financiële risico s die Capgemini N.V. onderkent, vloeien voort uit de gewone bedrijfsuitoefening (zoals valutarisico s) en zijn voor een belangrijk deel afgedekt door middel van financiële instrumenten. Capgemini N.V. houdt geen afgeleide financiële instrumenten aan voor speculatieve doeleinden. Capgemini N.V. onderkent geen noemenswaardige risico s en onzekerheden op het gebied van financiële verslaggeving en wet- en regelgeving. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders, die wordt gehouden op 15 mei 2014, zal worden voorgesteld het nettoresultaat over 2013 als volgt te bestemmen: 12,3 miljoen als dividend uit te keren en het restant van 0,7 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Vooruitzichten 2014 Hoewel er tekenen zijn van lichte verbetering is het herstel nog te fragiel om een verwachting af te geven voor Wel staat vast dat de noodzakelijke veranderingen van de afgelopen jaren in 2013 hun vruchten hebben afgeworpen. Onze organisatie heeft daarmee weer een gezonde en stabiele basis om daadkrachtig in te kunnen springen op groei als deze zich voordoet. We zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet. Utrecht, 9 mei 2014 Wet bestuur en toezicht Het is ons streven om in de toekomst te voldoen aan de vereisten over de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en Directie J. Versteeg A.F.G. Berrens Jaarverslag 2013 Capgemini N.V. 9

12 s count. People matter, re er, results count. People m People matter, results co matter, results count. Peo results count. People ma s count. People matter, r matter, results count. Peo People matter, resu eople matter, results cou results count. People ma s count. People matter, r ple matter, results count results count. People ma s count. People matter, r matter, results count. Peo eople matter, results cou results count. People ma s count. People matter, re People matte s count. People matter, r results count. People ma People matter, resu eople matter, results cou matter, results count. Peo People matte results count. People ma s count. People matter, r People matte s count. People matter, re People matter, resu People matter, results count. Peo results count. People ma eople matter, results cou People matte s count. People matter, r matter, results count. Peo People matter, resu eople matter, results cou

13 Jaarrekening 2013 van Capgemini N.V. sults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peop atter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results cou unt. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matte ple matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, result tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results coun esults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peop ple matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, result lts count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People nt. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results coun esults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peop. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, re tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results coun esults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peop ple matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, result nt. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results coun sults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peop r, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. P esults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peop tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results coun lts count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People nt. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter ple matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, result r, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. P tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results coun esults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peop r, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. P sults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peop lts count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results c ple matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, result tter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results coun nt. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter r, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. P esults count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. Peop ple matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, result lts count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People nt. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter

14 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) (in duizend) Activa 31 december december 2012 Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Onderhanden werk Vorderingen Liquide middelen De bij de rubrieken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting, beginnend op bladzijde 16, die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 12 Capgemini N.V. Jaarrekening 2013

15 Passiva 31 december december 2012 Groepsvermogen Eigen vermogen Voorzieningen Personeelsgerelateerde voorzieningen Voorziening latente belastingverplichtingen Overige voorzieningen Langlopende schulden Financieringsverplichtingen Kortlopende schulden Belastingverplichtingen Overige kortlopende verplichtingen Jaarrekening 2013 Capgemini N.V. 13

16 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2013 (in duizend) Netto-omzet Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingen op vaste activa 1 en Som der bedrijfslasten -/ / Bedrijfsresultaat / Overige bedrijfsopbrengsten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten 20 -/ / / Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen / Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 21 -/ Resultaat deelnemingen 22 -/ Resultaat na belastingen / Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de onderneming als onderdeel van het groepsvermogen 7 -/ /- 164 Totaalresultaat / De bij de rubrieken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting, beginnend op bladzijde 16, die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 14 Capgemini N.V. Jaarrekening 2013

17 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 (in duizend) Bedrijfsresultaat / Gecorrigeerd voor: afschrijvingen mutatie belasting resultaat 21 -/ mutatie belastingverplichtingen 9 -/ / mutatie overige financiële vaste activa / mutatie voorzieningen 8 en 10 -/ mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen en kortlopend bankkrediet) 4, 5 en 14 -/ / / Kasstroom uit operationele activiteiten / Investeringen in: immateriële vaste activa 1 -/ /- 434 materiële vaste activa 2 -/ / (Des)investeringen in: overige financiële vaste activa 3 -/ geassocieerde deelnemingen 3-43 resultaat verkoop groepsmaatschappij Kasstroom uit investeringsactiviteiten -/ / Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten 20 -/ / Mutatie langlopende schulden 11 en / Kasstroom uit financieringsactiviteiten / Netto kasstroom -/ / Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen -/ /- 164 Mutatie liquide middelen 6 -/ / Stand per 1 januari Mutatie boekjaar -/ / Stand per 31 december Jaarrekening 2013 Capgemini N.V. 15

18 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Inhoudsopgave 17 Algemeen 17 Grondslagen voor de consolidatie en de waardering 25 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Onderhanden werk Vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Personeelsgerelateerde voorzieningen Voorziening latente belastingverplichtingen Overige voorzieningen Financieringsverplichtingen Schulden aan aandeelhouders Belastingverplichtingen Overige kortlopende verplichtingen Niet in de balans opgenomen verplichtingen Gesegmenteerde informatie Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Lonen en salarissen, Sociale lasten Overige bedrijfsopbrengsten Rentebaten, rentelasten en soortgelijke opbrengsten en kosten Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat deelnemingen 16 Capgemini N.V. Jaarrekening 2013

19 Algemeen van een beknopte winst-en-verliesrekening in overeenstemming met art. 2:402 BW. Relatie met de moedermaatschappij en de voornaamste activiteiten Capgemini N.V is feitelijk gevestigd op Reykjavikplein 1, 3543 KA te Utrecht, Nederland. Utrecht is tevens de statutaire vestigingsplaats. De vennootschap is onderdeel van de internationale onderneming Cap Gemini S.A. (gevestigd te Parijs, Frankrijk), die alle aandelen in Capgemini N.V. houdt. De jaarrekening van Capgemini N.V. is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Cap Gemini S.A. De geconsolideerde jaarrekening van Cap Gemini S.A. is tegen kostprijs verkrijgbaar op het kantoor van Capgemini N.V. Capgemini N.V. is de holdingmaatschappij van de Capgeminibedrijven in de Benelux. De Capgemini-bedrijven maken deel uit van het wereldwijde Capgemini-netwerk en leveren diensten en oplossingen in de markt voor consulting, technology en outsourcing. In 2013 hebben zich geen stelselwijzigingen en/of schattingswijzigingen voorgedaan. De jaarrekening is opgesteld in Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2013 van Capgemini N.V. in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave Grondslagen voor de consolidatie en de waardering De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De posten in de jaarrekening van de groepsmaatschappijen worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de groepsmaatschappij haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Capgemini N.V. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, met uitzondering van de volgende activa en verplichtingen, die zijn gewaardeerd tegen reële waarde: afgeleide financiële instrumenten, financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden en financiële instrumenten geclassificeerd als beschikbaar voor verkoop. Voor verkoop aangehouden vaste activa en groepen activa die worden afgestoten, worden gewaardeerd op de laagste van de boekwaarde en de reële waarde minus de verkoopkosten. Gebruik van schattingen Het opmaken van de jaarrekening vereist van de directie dat zij oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandig- Jaarrekening 2013 Capgemini N.V. 17

20 heden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen is af te leiden. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Schattingen en onderliggende aannames worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Consolidatie In de consolidatie worden de financiële gegevens van Capgemini N.V. opgenomen, samen met zijn groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Capgemini N.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep. Overnames van ondernemingen door de groep worden verantwoord volgens de purchase accounting -methode. De kosten van een overname worden bepaald op basis van de reële waarde van de verstrekte activa, de uitgegeven eigenvermogens-instrumenten en de verplichtingen die ontstaan of overgenomen zijn op de datum van overdracht, plus de kosten die direct aan de overname kunnen worden toegerekend. Overgenomen identificeerbare activa en verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen in een bedrijfscombinatie worden bij de eerste verantwoording gewaardeerd tegen de reële waarde op de overnamedatum, ongeacht de omvang van eventuele minderheidsbelangen. Het bedrag waarmee de kostprijs van de overname het groepsbelang in de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa en verplichtingen over- Samenstelling van de groep De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: 31 december december 2012 % aandelenbelang % aandelenbelang Capgemini Nederland B.V. Utrecht 100,0 100,0 Capgemini Belgium N.V./S.A. Brussel 100,0 100,0 Capgemini Sourcing B.V. Utrecht 100,0 100,0 Dunit B.V. Utrecht 100,0 100,0 Capgemini Educational Services B.V. Utrecht 100,0 100,0 Capgemini Retail Solutions B.V. Amsterdam - 100,0 Op 29 november 2013 hebben we Capgemini Retail Solutions B.V. geliquideerd. Er zaten geen operationele activiteiten meer in. 18 Capgemini N.V. Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie