SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met"

Transcriptie

1 Handelsbetrekkingen van België met SPANJE Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel :

2 P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met Spanje Export Import Belang van Spanje en haar buurlanden in de Belgische buitenlandse Handel (2013) Bilaterale Handelsbetrekkingen Handelsverkeer in goederen Export Import Algemene evolutie van de handel in goederen na afloop van de eerste zes maanden van Export Import Handelsverkeer in diensten Export Import Algemene evolutie van de handel in diensten na afloop van de eerste drie maanden van Export Import Enkele economische indicatoren m.b.t. de economie van Spanje ( schattingen) METHODOLOG I SCHE OPM ER KI NGE N CONCEPT Index van de eenheidsprijs in de in- en uitvoer Bronnen Contacten... 19

3 P a g i n a 2 1 BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET SPANJE 1.1 EXPORT De totale export van goederen vanuit de Europese Unie (EU-28) naar Spanje was in 2013 goed voor een bedrag van EUR 142,5 miljard. België vertegenwoordigde hierin een aandeel van 6,0%, waarmee het binnen de gingen de Belgische verkopen er tijdens deze periode met 4,0% op vooruit. De export van Duitsland steeg met 0,9%, terwijl die van Frankrijk en Italië verminderde met respectievelijk 1,1% en 6,3%. EU de 7 de belangrijkste exporteur van goederen naar Spanje was. Duitsland nam de 1 ste plaats in met 22,0%, voor Frankrijk (20,6%) en Italië (12,0%). Doordat de Belgische uitvoer in 2013 procentueel gezien sterker toenam dan het Europese gemiddelde, heeft ons land dat jaar marktaandeel gewonnen in Spanje. Terwijl de Europese uitvoer (EU-28) naar Spanje van 2012 tot 2013 toenam met 0,4%, TABEL 1: EVOLUTIE VAN DE EXPORT NAAR SPANJE In miljoen Variatie (in %) Aandeel (in %) 1 Duitsland , ,1 0,9% 22,0% 2 Frankrijk , ,8-1,1% 20,6% 3 Italië , ,9-6,3% 12,0% 7 België 8.163, ,1 4,0% 6,0% Totaal EU , ,0 0,4% 100,0%

4 P a g i n a IMPORT De totale import van goederen vanwege de Europese Unie (EU-28) uit Spanje bedroeg in 2013 EUR 138,3 miljard. België vertegenwoordigde een aandeel van 4,7%, waarmee het binnen de EU de 7 de belangrijkste importeur van goederen uit de Belgische aankopen er tijdens deze periode met 2,0% op vooruit. De import van Frankrijk (+0,0%) bleef status quo in vergelijking met een jaar eerder, terwijl die van Duitsland en Portugal toenam met respectievelijk 1,7% en 2,2%. Spanje was. De eerste plaats werd ingenomen door Frankrijk met 24,6%, gevolgd door Duitsland (17,1%) en Portugal (13,3%). Aangezien de stijging van de Belgische import van goederen uit Spanje procentueel genomen groter was dan het Europese Terwijl de Europese invoer (EU-28) uit Spanje van 2012 tot 2013 met 1,0% groeide, gingen gemiddelde, is ons marktaandeel er in 2013 op vooruit gegaan. TABEL 2: EVOLUTIE VAN DE IMPORT UIT SPANJE In miljoen Variatie (in %) Aandeel (in %) 1 Frankrijk , ,3 0,0% 24,6% 2 Duitsland , ,8 1,7% 17,1% 3 Portugal , ,6 2,2% 13,3% 7 België 6.415, ,2 2,0% 4,7% Totaal EU , ,9 1,0% 100,0%

5 P a g i n a 4 2 BELANG VAN SPANJE EN HAAR BUURLANDEN IN DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL (2013) KLANT BELGISCHE EXPORT LEVERANCIER BELGISCHE IMPORT Frankrijk 2 de klant EUR ,0 miljoen 3 de leverancier EUR ,5 million Spanje 7 de klant EUR 8.488,1 miljoen 12 de leverancier EUR 6.544,2 miljoen Portugal 32 ste klant EUR 1.638,5 miljoen 31 ste leverancier EUR 1.443,3 miljoen Marokko 47 ste klant EUR 802,3 miljoen 44 ste leverancier EUR 773,0 miljoen INTERESSE VOOR SPANJE Het Exporteursbestand van het Agentschap voor Buitenlandse Handel telt Belgische ondernemingen die naar Spanje exporteren. Verder zijn er nog bedrijven die interesse tonen voor deze markt. Voor bijkomende informatie: Mevr. I. Delvoy, tel.: ;

6 P a g i n a 5 3 BILATERALE HANDELSBETREKKINGEN 3.1 HANDELSVERKEER IN GOEDEREN In 2013 stond Spanje 7 de op de lijst van de voornaamste klanten van België, na Italië, maar voor India. De uitvoer van België naar Spanje bedroeg dat jaar EUR 8.488,1 miljoen tegenover EUR 8.163,3 miljoen in 2012, d.i. een toename van 4,0%. In 2013 nam Spanje 2,4% van de totale Belgische uitvoer voor zijn rekening. Spanje rangschikte zich in 2013 als 12 de leverancier van België. Hiermee plaatste het land zich achter Zweden, maar voor Noorwegen. De Belgische invoer uit Spanje steeg met 2,0%, van EUR 6.415,6 miljoen in 2012 tot EUR 6.544,2 miljoen in Het aandeel van het land in de totale Belgische invoer bedroeg aldus 1,9%. Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met Spanje voor de periode TABEL 3: EVOLUTIE VAN DE HANDELSBETREKKINGEN TUSSEN BELGIË EN SPANJE In miljoen Export 8.661, , , , ,1 Import 5.147, , , , ,2 Handelsbalans 3.513, , , , ,9 Export: variatie in % -17,8 5,7-1,4-9,5 4,0 Import: variatie in % -15,5 19,4 5,7-1,3 2,0 Het handelsoverschot van België met Spanje, dat EUR 3.513,8 miljoen bedroeg in 2009, verminderde in 2010 tot EUR 3.005,5 miljoen. In 2011 is het overschot verder afgenomen doordat de invoer dat jaar sterkere prestaties kon voorleggen dan de uitvoer. In 2012 ging de export er een stuk sterker op achteruit dan de invoer, waardoor het overschot dat jaar haar laagste niveau van de afgelopen 5 jaar bereikte. Zowel de aan- als de verkopen evolueerden in 2013 opnieuw in positieve richting, wat resulteerde in een surplus van EUR 1.943,9 miljoen.

7 P a g i n a 6 GRAFIEK 1: VARIATIE VAN DE IN- EN UITVOER (IN WAARDE) 19,4% 5,7% 5,7% 4,0% 2,0% -1,4% -1,3% -9,5% -15,5% -17,8% Export Import In 2009 noteerde de Belgische import van goederen uit Spanje een terugval van 15,5%, vooraleer weer een sterk groeicijfer op te tekenen in 2010 (+19,4%). Dit herstel was voornamelijk het resultaat van de toegenomen invoer van chemische en minerale producten. De import werkte ook in 2011 (+5,7%) verder aan de opmars, zij het tegen een groeipercentage dat onder het niveau van het jaar voordien lag. Deze positieve trend kon niet voortgezet worden in 2012, aangezien de aankopen dat jaar met 1,3% verminderden. Ook nu weer bleek de invoer veerkrachtig, aangezien er in 2013 opnieuw een groei van 2,0% werd geregistreerd. Nadat de Belgische export van goederen naar Spanje er in 2009 met 17,8% op achteruit was gegaan, herpakte het zich in 2010 enigszins met een stijging van 5,7%. Omwille van de economische crisis die Spanje sinds enkele jaren in haar grip heeft, daalde de Belgische uitvoer van goederen naar dit land zowel in 2011 (-1,4%) als in 2012 (-9,5%). Vooral de export van chemische producten en machines en toestellen had tijdens deze twee jaren te lijden onder de verminderde export. In 2013 was er opnieuw lichte reden tot optimisme, gezien het feit dat er dat jaar opnieuw een groei van 4,0% werd gerealiseerd.

8 P a g i n a EXP ORT In 2013 bestond de Belgische export van goederen naar Spanje voor iets meer dan een kwart uit chemische producten. Met een totaal van EUR 2.336,2 miljoen nam deze groep van producten 27,5% van de uitvoer voor haar rekening. De verkopen van deze sectie hadden vooral betrekking op menselijke vaccins en geneesmiddelen bestaande uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik. De kunststoffen (belangrijkste sub-secties: polymeren van ethyleen en van propyleen ) vertegenwoordigden met een totaal van EUR 991,3 miljoen een aandeel van 11,7% in de totale uitvoer. De machines en toestellen, die o.a. bestonden uit drijfwerkassen, luchtpompen, vacuümpompen en compressoren voor lucht of voor andere gassen en centrifuges, vervolledigden de top 3 met een aandeel van 11,3%, hetzij een bedrag van EUR 955,0 miljoen. Andere exportsecties met een aandeel van meer dan 5% waren: minerale producten: EUR 634,5 miljoen hetzij een aandeel van 7,5%; transportmaterieel: EUR 579,5 miljoen hetzij een aandeel van 6,8%; onedele metalen: EUR 541,3 miljoen, hetzij een aandeel van 6,4% voedingsproducten: EUR 482,4 miljoen, hetzij een aandeel van 5,7% en textiel: EUR 470,8 miljoen hetzij een aandeel van 5,5%. GRAFIEK 2: BELGISCHE UITVOER NAAR SPANJE GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN 2013/2012 (IN WAARDE) Chemische producten 4,8% 5,5% 5,7% 12,8% 27,5% Kunststoffen Machines en toestellen Minerale producten Transportmaterieel Onedele metalen 6,4% 11,7% Voedingsproducten 6,8% 7,5% 11,3% Textiel Optische instrumenten Andere

9 P a g i n a 8 Van de tien belangrijkste secties uit onderstaande grafiek, waren er drie waarvan de uitvoer verminderde in 2013, nl.: het textiel (-2,2%), de optische instrumenten (-3,6%) en de onedele metalen (-11,3%). De sub-secties resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal en constructiewerken, van gietijzer, van ijzer of van staal, lagen aan de basis van de achteruitgang van de laatstgenoemde productengroep. De overige secties uit de top 10 lieten een waardestijging optekenen die varieerde van 2,9% (kunststoffen) tot 27,4% (minerale producten). De sterke toename van de minerale producten was voornamelijk te danken aan de gestegen uitvoer van de sub-secties aardolie en olie uit bitumineuze mineralen en aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen. De totale uitvoer van deze productengroep vermeerderde van EUR 498,1 miljoen in 2012 tot EUR 634,5 miljoen in Mede door het feit dat elk van de vijf belangrijkste exportsecties, die samen bijna twee derde van de Belgische uitvoer naar Spanje vertegenwoordigden, een groei lieten optekenen, is ook de totale Belgische export van goederen naar Spanje in 2013 toegenomen met 4,0%. GRAFIEK 3: VARIATIE VAN DE UITVOER GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN BELGIË SPANJE 2013/2012 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID) 7,3% 2,9% 8,8% 27,4% 3,2% Chemische producten Kunststoffen Machines en toestellen Minerale producten Transportmaterieel -11,3% Onedele metalen 6,4% Voedingsproducten -2,2% -3,6% Textiel Optische instrumenten 14,7% Schoenen, hoofddeksels, Waarde Hoeveelheid

10 P a g i n a IMPORT In 2013 vertegenwoordigde het transportmaterieel bijna een kwart van de Belgische invoer van goederen uit Spanje. Met een totaal van EUR 1.584,7 miljoen, eigende deze sectie zich een aandeel van 24,2% van de invoer toe. Deze groep van producten bestond voornamelijk uit automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer en delen en toebehoren van motorvoertuigen. De chemische producten (belangrijkste subsecties: cyclische koolwaterstoffen en fenolen ) vertegenwoordigden met een totaal van EUR 1.075,3 miljoen een aandeel van 16,4% in de totale invoer. vijf andere secties wisten eveneens een aandeel van meer dan 5% te behalen. Het ging hierbij om: minerale producten die, met een totaal van EUR 568,5 miljoen, een aandeel van 8,7% in de Belgische invoer uit Spanje vertegenwoordigden; machines en toestellen, waarvan het aandeel en de aankopen eveneens 8,7% en EUR 568,5 miljoen bereikten; plantaardige producten die 8,1% van de Belgische import uitmaakten en waarvan de aankopen goed waren voor een bedrag van EUR 532,6 miljoen; onedele metalen waarvan de import en het aandeel respectievelijk EUR 456,0 miljoen en 7,0% bedroegen en kunststoffen die met EUR 406,9 miljoen een aandeel van 6,2% behaalden in de Belgische import uit Spanje. GRAFIEK 4: BELGISCHE INVOER UIT SPANJE GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN 2013/2012 (IN WAARDE) 12,0% Transportmaterieel 3,9% 4,8% 24,2% Chemische producten Minerale producten Machines en toestellen 6,2% Plantaardige producten Onedele metalen 7,0% 16,4% Kunststoffen 8,1% 8,7% 8,7% Voedingsproducten Textiel Andere

11 P a g i n a 10 Van de 10 belangrijkste importsecties uit grafiek 5, waren de minerale producten (belangrijkste sub-sectie: aardolie en olie uit bitumineuze mineralen ) verantwoordelijk voor de sterkste procentuele groei. De waarde van de aankopen van deze sectie steeg van EUR 400,7 miljoen in 2012 tot EUR 568,5 miljoen in 2013, hetzij een toename van 41,9%. De invoer van transportmaterieel, de belangrijkste Belgische invoersectie uit Spanje, groeide in 2013 met 9,8% na een daling van 10,4% een jaar eerder. Andere productgroepen waarvan de geïmporteerde waarde steeg, waren de plantaardige producten (+7,4%), de kunststoffen (+8,0%) en de sectie textiel (+2,7%). Tegenover de 5 productgroepen waarvan de aankopen stegen, staan eveneens 5 secties waarvan de ingevoerde waarde verminderde. De daling van de onedele metalen met 26,8% was voornamelijk te wijten aan de sub-secties resten en afval van koper en constructiewerken van gietijzer, van ijzer of van staal. De daling van de overige secties uit de top 10 varieerde van -0,1% (chemische producten) tot -13,1% (optische instrumenten). Mede door het feit dat de geïmporteerde waarde van de belangrijkste sectie toenam, steeg ook de totale Belgische invoer van goederen uit Spanje dat jaar met 2,0%. GRAFIEK 5: VARIATIE VAN DE INVOER GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN BELGIË SPANJE 2013/2012 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID) 9,8% Transportmaterieel -0,1% Chemische producten 41,9% Minerale producten -4,7% Machines en toestellen 7,4% Plantaardige producten -26,8% Onedele metalen 8,0% Kunststoffen -1,1% Voedingsproducten 2,7% Textiel -13,1% Optische instrumenten Waarde Hoeveelheid

12 P a g i n a ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN GOEDEREN NA AFLOOP VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN EXP ORT De Belgische export van goederen naar Spanje bedroeg EUR 4.530,7 miljoen na afloop van de eerste zes maanden van 2014, dit is een vooruitgang van 5,3% vergeleken met de overeenkomstige periode van De machines en toestellen namen de 2 de plaats in met een aandeel van 12,4%. Deze sectie was goed voor EUR 561,4 miljoen, hetzij een stijging van 16,4% t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder. Na het eerste semester van 2014 behield de sectie van de chemische producten met EUR 1.293,9 miljoen en een aandeel van 28,6% nog steeds autoritair de eerste plaats. De verkopen hiervan stegen tijdens deze periode met 4,7%. Met een bedrag van EUR 511,7 miljoen vervolledigden de kunststoffen in 2014 de top drie. Ondanks een achteruitgang van de export met 1,3% behaalde deze sectie na de eerste zes maanden een aandeel van 11,3% IMPORT Volgens de beschikbare gegevens van 2014 (eerste zes maanden), bedroeg de Belgische import van goederen uit Spanje EUR 3.122,1 miljoen t.o.v. EUR 3.316,2 miljoen in 2013, dit is een afname van 5,9%. De chemische producten rangschikten zich 2 de met een aandeel van 14,2% en aankopen ter waarde van EUR 443,1 miljoen. Van 2013 tot 2014 (eerste zes maanden) is de import van deze sectie met 11,3% verminderd. Na afloop van het eerste semester van 2014 had de sectie transportmaterieel met 25,8% de eerste plaats behouden. De aankopen hiervan verminderden met 7,4% t.o.v tot EUR 805,7 miljoen. De plantaardige producten namen de derde plaats in met een aandeel van 9,0%. De import van deze productengroep ging er met 5,0% op achteruit en bedroeg EUR 280,0 miljoen.

13 P a g i n a HANDELSVERKEER IN DIENSTEN In 2013 voerde België voor EUR 1.393,3 miljoen aan diensten uit naar Spanje. Hiermee was het land de 10 de belangrijkste klant van België met een aandeel van 1,7%, na Ierland maar voor Zweden. De uitvoer van Belgische diensten naar Spanje steeg in 2013 met 2,7% in vergelijking met De Belgische import van diensten uit Spanje was in 2013 goed voor een bedrag van EUR 2.207,1 miljoen, een toename van 1,7% in vergelijking met Het land was in 2013 de 9 de belangrijkste leverancier van diensten aan België met een aandeel van 3,0%, voor Ierland en na Italië. Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met Spanje voor de periode 2011 tot TABEL 4: EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE HANDEL IN DIENSTEN MET SPANJE (x ) Export Import Handelsbalans Export: variatie in % -0,9 7,0 2,7 Import: variatie in % 8,5-3,3 1,7 Doordat dat de invoer van diensten uit Spanje elk jaar de uitvoer naar dit land overtrof, bleef de dienstenbalans duidelijk overhellen in het nadeel van België. Het deficit op de dienstenbalans, dat EUR -974,4 miljoen bedroeg in 2011, daalde in 2012 tot EUR -813,0 miljoen doordat de uitvoer dat jaar sterker presteerde dan de invoer. In 2013 nam de invoer van diensten vervolgens (in absolute cijfers) iets sterker toe dan de uitvoer, waardoor het deficit opnieuw lichtjes omhoog ging tot EUR -813,8 miljoen. De nadelige dienstenbalans van de afgelopen jaren staat in contrast met de handelsbalans voor goederen, die traditioneel positief is voor ons land.

14 P a g i n a EXP ORT De Belgische export van diensten naar Spanje bestond in 2013 voor bijna de helft uit andere commerciële diensten. Deze sectie, die voornamelijk bestaat uit transitohandel, operationele leasingdiensten, juridisch, accountancy- en managementadvies en public relations, Audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten en reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek, was goed voor een bedrag van EUR 634,2 miljoen, hetzij 45,5%. Het reisverkeer en het vervoer namen de 2 de en 3 de plaats in met een aandeel van respectievelijk 16,5% en 14,5%. Van de vijf belangrijkste secties, lieten de financiële diensten de sterkste procentuele groei optekenen. De uitvoer hiervan steeg met 111,2%, van EUR 32,9 miljoen in 2012 tot EUR 69,5 miljoen in Andere secties waarvan de uitvoer steeg waren de andere commerciële diensten (+5,2%) en de informatica en berichtgeving (+2,9%). Het reisverkeer en het vervoer, twee van de drie belangrijkste uitvoersecties, lieten in 2013 een achteruitgang van respectievelijk 1,7% en 21,1% optekenen. Doordat de positieve cijfers in 2013 sterker doorwogen dan de negatieve, is de totale Belgische uitvoer van diensten naar Spanje dat jaar gestegen met 2,7%. TABEL 5: BELGISCHE EXPORT NAAR SPANJE VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES (x ) Aandeel (in %) 2013/2012 Var. (in %) Andere commerciële diensten ,5 5,2 Reisverkeer ,5-1,7 Vervoer ,5-21,1 Informatica en berichtgeving ,2 2,9 Financiële diensten ,0 111,2 Andere diensten ,4 16,6 Totaal ,0 2,7

15 P a g i n a IMPORT Aan de invoerzijde nam het reisverkeer de leiding, met een aandeel van 41,7% en een bedrag van EUR 921,4 miljoen. De andere commerciële diensten en het vervoer vervolledigden in 2013 de top 3 van de belangrijkste importrubrieken met een aandeel van 31,6% en 15,9%. Deze laatste sectie bestaat onder meer uit het zeevervoer, het luchtvervoer, het spoorvervoer, het vervoer over de weg en het vervoer over de binnenwateren. De invoer van de belangrijkste sectie, nl. het reisverkeer, daalde in 2013 met 3,7%. Ook het vervoer (-8,8%) registreerde dat jaar een achteruitgang. De groei van o.a. de andere commerciële diensten (+9,0%), de constructie (+294,3%) en de informatica en berichtgeving (+8,7%) bleek echter voldoende om de gedaalde invoer van de eerder genoemde secties teniet te doen. Deze dienstengroepen hebben er dan ook voor gezorgd dat de totale Belgische invoer van diensten uit Spanje in 2013 is toegenomen met 1,7%. TABEL 6: BELGISCHE IMPORT UIT SPANJE VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES (x ) Aandeel (in %) 2013/2012 Var. (in %) Reisverkeer ,7-3,7 Andere commerciële diensten ,6 9,0 Vervoer ,9-8,8 Constructie ,5 294,3 Informatica en berichtgeving ,0 8,7 Andere diensten ,2 3,1 Totaal ,0 1,7

16 P a g i n a ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN DIENSTEN NA AFLOOP VAN DE EERSTE DRIE MAAND EN VAN EXP ORT De Belgische export van diensten naar Spanje bedroeg na afloop van de eerste drie maanden van 2014 EUR 350,7 miljoen, dit is een toename van 9,4% vergeleken met Na het eerste trimester van 2014 steeg de uitvoer van de sectie andere commerciële diensten met 12,9%. De leveringen van deze groep van diensten vertegenwoordigden een aandeel van 48,0%, hetzij EUR 168,3 miljoen. Het vervoer nam de 2 de plaats in met een aandeel van 15,5%. Deze sectie vertegenwoordigde een waarde van EUR 54,4 miljoen. De export kende na het eerste kwartaal van 2014 een vooruitgang van 4,5%. Met een bedrag van EUR 37,0 miljoen vervolledigde het reisverkeer in 2014 (eerste drie maanden) de top drie. De uitvoer van deze sectie ging er met 10,2% op achteruit en behaalde een aandeel van 10,6% IMPORT Volgens de beschikbare gegevens van 2014 (eerste drie maanden), bedroeg de Belgische import van diensten uit Spanje EUR 562,7 miljoen t.o.v. EUR 472,2 miljoen in 2013, dit is een toename van 19,2%. De andere commerciële diensten veroverden na de eerste drie maanden de eerste plaats met een aandeel van 37,4% en een bedrag van EUR 210,5 miljoen (+18,8%). Het reisverkeer rangschikte zich 2 de met een aandeel van 33,3% en een waarde van 187,5 miljoen. De invoer van deze sectie steeg in 2014 met 12,5%. Het vervoer nam de derde plaats in met 15,9%. De import van deze dienstengroep steeg met 5,4% tot EUR 89,7 miljoen.

17 P a g i n a 16 4 ENKELE ECONOMISCHE INDICATOREN M.B.T. DE ECONOMIE VAN SPANJE ( SCHATTINGEN) Economische structuur: BBP 1.356,0 miljard USD Groeipercentage van het BBP -1,3% Inflatie 1,8% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans Bevolking 458,0 miljard USD 431,0 miljard USD 27,0 miljard USD 47,7 miljoen Werkloosheidsgraad 26,3% Voornaamste klanten (2012): in % van het totaal Frankrijk 16,8 Duitsland 10,8 Italië 7,7 Portugal 7,1 Voornaamste leveranciers (2012): in % van het totaal Duitsland 11,8 Frankrijk 11,5 Italië 6,7 China 5,6 Voornaamste uitgevoerde producten: Machines Motorvoertuigen Voedingsproducten Voornaamste ingevoerde producten: Machines en toestellen Brandstoffen Chemische producten Bron: CIA World factbook

18 P a g i n a 17 5 METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 5.1 CONCEPT Twee concepten kunnen gebruikt worden voor het bepalen van de statistieken betreffende de buitenlandse handel van goederen: het communautair concept en het nationaal concept. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel maakt gebruik van de gegevens volgens het communautair concept, aangezien deze ook door Eurostat aangewend worden. De statistieken die hier geleverd worden, zijn vergelijkbaar met de gegevens van de andere Europese landen alsook diegene die gebruikt worden in de publicaties van de Europese Unie. De definitie van beide concepten wordt hieronder gegeven: HET NATIONALE CONCEPT Met onder meer het oog op de coherentie tussen enerzijds de cijfers van de buitenlandse handel en anderzijds de cijfers van de betalingsbalans en van de nationale rekeningen, wordt het merendeel van de statistieken van de buitenlandse handel volgens het nationale concept berekend. Dat concept wijkt op verschillende vlakken af van het communautaire concept. Een van de belangrijkste verschilpunten bestaat erin dat in de gegevens volgens het nationale concept geen rekening wordt gehouden met de in- en uitvoertransacties van nietingezetenen die in België BTW-plichtig zijn en waarbij geen ingezetenen betrokken zijn. Ook zendingen gevolgd door terugzendingen worden niet in aanmerking genomen. HET COMMUNAUTAIRE CONCEPT De extracommunautaire uitvoer en intracommunautaire verzendingen omvatten alle goederen die België verlaten met definitieve bestemming, met inbegrip van de voor consumptie bestemde goederen die tevoren in het vrije verkeer gebracht werden en daarna verzonden worden naar een andere lidstaat; voorts worden ook alle goederen met betrekking tot het actieve en passieve veredelingsverkeer (tijdelijke uitvoer en wederuitvoer) in aanmerking genomen. De extracommunautaire invoer en intracommunautaire aankomsten omvatten alle voor consumptie bestemde goederen die België binnenkomen alsook die welke alleen in het vrije verkeer gebracht worden; voorts worden ook alle goederen met betrekking tot het actieve en passieve veredelingsverkeer (tijdelijke invoer en wederinvoer) met inbegrip van de uitslag uit entrepot voor invoer (maar uitgezonderd de inslag in entrepot) in aanmerking genomen.

19 P a g i n a 18 6 INDEX VAN DE EENHEIDSPRIJS IN DE IN- EN UITVOER De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België (met de wereld). het gevolg is van de evolutie in hoeveelheden). De tabel moet als volgt geïnterpreteerd worden: Dankzij deze index kan de algemene evolutie van de prijs van goederen worden geanalyseerd. Dit laat dan op zijn beurt weer toe om de globale evolutie van de Belgische import en export in perspectief te zien door te bepalen welk gedeelte het gevolg is van de evolutie in de prijs (en dus ook welk gedeelte als een product een exportwaarde had van EUR 100 in 2010, dan heeft dit product gemiddeld een exportwaarde van EUR 108,5 in Hetzelfde principe geldt ook voor de import. Als een product een importwaarde heeft van EUR 100 in 2010, heeft ditzelfde product een importwaarde van EUR 110,6 in TABEL 7: INDEX VAN DE EENHEIDSWAARDE VAN DE TOTALE EXPORT EN IMPORT VAN BELGIË (2010=100) Exports Imports ,9 81, ,4 83, ,2 81, ,1 80, ,4 82, ,0 88, ,4 92, ,7 93, ,6 100, ,0 92, ,0 100, ,9 108, ,3 111, ,5 110,6

20 P a g i n a 19 7 BRONNEN WERELDBANK NATIONALE BANK VAN BELGIË CREDENDO GROUP CIA WORLD FACTBOOK DIRECTORATE-GENERAL COMMERCE, EUROPEAN COMMISSION EUROSTAT, EUROPESE COMMISSIE WERELDHANDELSORGANISATIE 8 CONTACTEN STUDIES EN STATISTIEKEN CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR DENNIS GIJSBRECHTS BEHEERDER STATISTIEKEN SAMMY SIOEN BEHEERDER STATISTIEKEN DAVID LEFFLER ASSISTENT

21 Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kan het Agentschap voor Buitenlandse Handel niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Het kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze nota. Deze nota heeft niet de bedoeling advies te verstrekken. Overname gegevens is toegelaten mits bronvermelding. Datum van publicatie : Oktober 2014 Agentschap voor Buitenlandse Handel Montoyerstraat Brussel België Verantwoordelijke uitgever : Fabienne L Hoost Tekstschrijver : Dennis Gijsbrechts Fotografie : Mr. Tickle - creatives commons 2.5 Gedrukt op papier met & label.

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Handelsbetrekkingen van België met de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS De handelsbetrekkingen van België met Cyprus 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de

Nadere informatie

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

REPUBLIEK ECUADOR. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK ECUADOR. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK ECUADOR Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1

Nadere informatie

VERENIGD KONINKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met het

VERENIGD KONINKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met het Handelsbetrekkingen van België met het VERENIGD KONINKRIJK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

FRANKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met

FRANKRIJK. Handelsbetrekkingen van België met @Taxiarchos228 Handelsbetrekkingen van België met FRANKRIJK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Handelsbetrekkingen van België met de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland. Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland. Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Publicatiedatum: November 2016 NEDERLAND INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND De handelsbetrekkingen van België met Nieuw-Zeeland 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren - 2011... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen

Nadere informatie

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met

DENEMARKEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CANADA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

REPUBLIEK POLEN. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK POLEN. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK POLEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME De handelsbetrekkingen van België met Suriname 0 Bron: CIA World Factbook De handelsbetrekkingen van België met Suriname 1 1 Enkele economische indicatoren -

Nadere informatie

BURKINA FASO. Handelsbetrekkingen van België met

BURKINA FASO. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met BURKINA FASO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang

Nadere informatie

ZWITSERSE BONDSSTAAT. Handelsbetrekkingen van België met de

ZWITSERSE BONDSSTAAT. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de ZWITSERSE BONDSSTAAT Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met IERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN Los Angeles, San Francisco/Silicon Valley HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN HANDELSBETREKKINGEN 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische

Nadere informatie

JAPAN. Handelsbetrekkingen van België met

JAPAN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met JAPAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met RUSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met GRIEKENLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN P a g i n a 1 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN P a g i n a 2 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met Japan... 3 1.1 Export... 3 1.2 Import... 4 2 Belang van Japan

Nadere informatie

NOORWEGEN. Handelsbetrekkingen van België met

NOORWEGEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NOORWEGEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

THAILAND. Handelsbetrekkingen van België met

THAILAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met THAILAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CHINA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CANADA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

ZUID-AFRIKA. Handelsbetrekkingen van België met

ZUID-AFRIKA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met ZUID-AFRIKA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

TSJECHISCHE REPUBLIEK. Handelsbetrekkingen van België met de

TSJECHISCHE REPUBLIEK. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de TSJECHISCHE REPUBLIEK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

FINLAND. Handelsbetrekkingen van België met

FINLAND. Handelsbetrekkingen van België met @Kati Ktosonen, representing Helsinki Congress Paasitorni - CC BY-SA 3.0 Handelsbetrekkingen van België met FINLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY De handelsbetrekkingen van België met Paraguay 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO Handelsbetrekkingen van België met de DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

ALGERIJE. Handelsbetrekkingen van België met

ALGERIJE. Handelsbetrekkingen van België met @ Morisco Handelsbetrekkingen van België met ALGERIJE Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN Bron: CIA World Factbook 1 Enkele economische indicatoren 2010 Algemeen: BBP 5.460,6 miljard USD Groeipercentage van het BBP 4,0% Inflatie -0.7% Uitvoer van goederen

Nadere informatie

DUITSLAND. Handelsbetrekkingen van België met

DUITSLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met DUITSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

ZWEDEN. Handelsbetrekkingen van België met

ZWEDEN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met ZWEDEN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

TANZANIA. Handelsbetrekkingen van België met

TANZANIA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met TANZANIA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE 24 > 31 Oktober 2015 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CANADA CANADA CANADA INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met Canada 5 1.1 Export 6

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met. angola

Handelsbetrekkingen van België met. angola Handelsbetrekkingen van België met angola handelsbetrekkingen 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 6 2 index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België met de wereld

Nadere informatie

QATAR. Handelsbetrekkingen van België met Qatar

QATAR. Handelsbetrekkingen van België met Qatar QATAR Handelsbetrekkingen van België met Qatar Francisco Anzola CC BY 2.0 INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET QATAR 4 1.1 EXPORT 4 1.2 IMPORT 5 2. BELANG VAN QATAR

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met. india

Handelsbetrekkingen van België met. india Handelsbetrekkingen van België met india HANDELSBETREKKINGEN 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 6 2 index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België met de wereld

Nadere informatie

PERU. Handelsbetrekkingen van België met Peru

PERU. Handelsbetrekkingen van België met Peru PERU Handelsbetrekkingen van België met Peru PERU INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET PERU 6 1.1 EXPORT 6 1.2 IMPORT 7 2. BELANG VAN PERU EN HAAR BUURLANDEN IN DE

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND

Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND Bilaterale handelsbetrekkingen 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren - 2011 6 2 Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de

Nadere informatie

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN. Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN. Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN Handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0 INHOUDSTAFEL 1. BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET DE

Nadere informatie

MEXICO. Handelsbetrekkingen van België met

MEXICO. Handelsbetrekkingen van België met @ Jiuguang Wang - cc 2.0 Handelsbetrekkingen van België met MEXICO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

AZERBEIDZJAN. Handelsbetrekkingen van België met

AZERBEIDZJAN. Handelsbetrekkingen van België met @ Moonsun1981 - CC BY-SA 3.0 Handelsbetrekkingen van België met AZERBEIDZJAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i

Nadere informatie

ISRAËL. Handelsbetrekkingen van België met

ISRAËL. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met ISRAËL Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

TURkije. Handelsbetrekkingen van België met Turkije

TURkije. Handelsbetrekkingen van België met Turkije TURkije Handelsbetrekkingen van België met Turkije Bron: Ambassade van Turkije in België Handelsbetrekkingen van België met Turkije 4 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 2011 6 2 Index van de

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 03 > 11 December 2016 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN - TEXAS VS - TEXAS

BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE. 03 > 11 December 2016 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN - TEXAS VS - TEXAS BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE 03 > 11 December 2016 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN - TEXAS VS - TEXAS VS - TEXAS INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia De handelsbetrekkingen van België met Bolivia Algemeen: 2010 (schattingen) BBP 19,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP 4,2% Inflatie 7,2% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Moldavië

De handelsbetrekkingen van België met Moldavië De handelsbetrekkingen van België met Moldavië Algemeen: 2009 BBP (schatting) 5,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP -6,5% Inflatie -0,1% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Botswana

De handelsbetrekkingen van België met Botswana De handelsbetrekkingen van België met Botswana Algemeen: 2009 BBP (2010 - schatting) 12,5 miljard USD Groeipercentage van het BBP (schatting) -5,4% Inflatie 8,1% Uitvoer van goederen (FOB- schatting) Invoer

Nadere informatie

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Relaties binnen

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China

Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIE MET DE VOLKSREPUBLIEK CHINA 1 1. Enkele economische indicatoren - 2010 Algemeen (schattingen) : BBP tegen marktprijzen

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SAOEDI-ARABIË

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SAOEDI-ARABIË HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SAOEDI-ARABIË De handelsbetrekkingen van België met Saoedi-Arabië 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren - 2012... 3 2. Bilaterale relaties... 4 2.1 Economische

Nadere informatie

VERENIGD KONINKRIJK. Impact van de Brexit op de handel tussen België en het

VERENIGD KONINKRIJK. Impact van de Brexit op de handel tussen België en het Impact van de Brexit op de handel tussen België en het VERENIGD KONINKRIJK Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE ONTWIKKELINGSLANDEN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE ONTWIKKELINGSLANDEN HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE ONTWIKKELINGSLANDEN INHOUDSTAFEL P a g i n a 1 1 Overzicht... 3 2 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met de ontwikkelingslanden... 4 2.1 Export...

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 6 maanden 2011 1 De buitenlandse handel van België na het eerste semester van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van de eerste 6 maanden van

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester De buitenlandse handel van België - 2 de semester 2008-1 De buitenlandse handel van België tijdens het eerste semester van 2008 (Bron: NBB communautair concept) Analyse van de cijfers m.b.t. het eerste

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Handelsbalans Vlaanderen - Colombia Onze handel met Colombia is steevast in een handelstekort geëindigd. Dat tekort was op zijn hoogst in 2008: zowat een half miljard

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Roemenië

Bilaterale handel Vlaanderen - Roemenië Bilaterale handel Vlaanderen - Roemenië Handelsbalans Vlaanderen - Roemenië Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, heeft Vlaanderen

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Nieuw-Zeeland ( miljoen)

Handel Vlaanderen - Nieuw-Zeeland ( miljoen) Bilaterale handel Vlaanderen - Nieuw-Zeeland Handelsbalans Vlaanderen - Nieuw-Zeeland Vlaanderen kampt met een chronisch handelsdeficit met Nieuw-Zeeland. Wel dook dat tekort in 2012 en 2013 voor het eerst

Nadere informatie

In miljard Export Var in % Import Var in % ,028 11,872-8, ,915 29,32% 9,347-21,26% -5, ,917 25,59% 11,144 19,22% -6,227

In miljard Export Var in % Import Var in % ,028 11,872-8, ,915 29,32% 9,347-21,26% -5, ,917 25,59% 11,144 19,22% -6,227 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met China Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, heeft Vlaanderen steeds een handelstekort

Nadere informatie

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers De goederenuitvoer naar de VS in 2014 De Belgische goederenuitvoer naar de VS bedroeg 19,18 miljard euro, een toename in lopende prijzen met

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

2011 7,842 5,235 2,606. Handel Vlaanderen - India (x EUR miljard)

2011 7,842 5,235 2,606. Handel Vlaanderen - India (x EUR miljard) Bilaterale handel Vlaanderen India Handelsbalans: Vlaanderen - India Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, werd de handelsbalans

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag

Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag Deel I: Overzicht van de goederenhandel tussen België en de VS Burton Florence Claude Grégory De Groote Frederick Foguenne Marielle Van Liedekerke Gerrit

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Polen

Bilaterale handel Vlaanderen Polen Bilaterale handel Vlaanderen Polen Handelsbalans Vlaanderen Polen (2010 2014) Sinds 2002, het jaar waarin een aanvang werd genomen met Vlaamse in- en uitvoercijfers, is de totaalhandel tussen Vlaanderen

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Italië

Bilaterale handel Vlaanderen Italië Bilaterale handel Vlaanderen Italië Handelsbalans Vlaanderen - Italië 2007 is tot heden het jaar dat de handel tussen Vlaanderen en Italië zijn historische hoogtepunt kende: de som van de uiten de invoer

Nadere informatie

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 48,116 39,400 8,716 2011 52,161 8,41% 40,752 3,43% 11,409 2012 51,032-2,16% 38,268-6,10% 12,764

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 48,116 39,400 8,716 2011 52,161 8,41% 40,752 3,43% 11,409 2012 51,032-2,16% 38,268-6,10% 12,764 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Duitsland Sinds 2002, het aanvangsjaar van de regionale handelsstatistieken, heeft Vlaanderen steeds een surplus gerealiseerd in zijn handel met Duitsland.

Nadere informatie

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 4,916 11,141-6,224 2011 6,735 +36,99% 12,917 +15,95% -6,183 2012 7,104 +5,48% 11,876-8,06% -4,772

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 4,916 11,141-6,224 2011 6,735 +36,99% 12,917 +15,95% -6,183 2012 7,104 +5,48% 11,876-8,06% -4,772 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met China Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, heeft Vlaanderen steeds een handelstekort

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Cyprus

Bilaterale handel Vlaanderen - Cyprus Bilaterale handel Vlaanderen - Cyprus Handelsbalans Vlaanderen Cyprus (2008 2015) x EUR miljoen export % jaarverloop import % jaarverloop handelsbalans 2002 79,10 29,01 50,1 2003 71,42-9,71% 36,91 +27,24%

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Denemarken ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade

Handel Vlaanderen - Denemarken ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Bilaterale handel Vlaanderen - Denemarken Handelsbalans Vlaanderen - Denemarken Vlaanderen heeft traditioneel een vrij groot handelsoverschot met Denemarken: sinds we kunnen beschikken over Vlaamse cijfers

Nadere informatie

% verloop jaar-op-jaar 2010 20,4 49,1-28,7 2011 27,0 +32,45% 34,5-29,68% -7,5 2012 57,0 +111,13% 14,9-56,86% +42,1

% verloop jaar-op-jaar 2010 20,4 49,1-28,7 2011 27,0 +32,45% 34,5-29,68% -7,5 2012 57,0 +111,13% 14,9-56,86% +42,1 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Macedonië Voor het eerst sinds 2002, het jaar waarin regionale handelscijfers beschikbaar werden, realiseerde Vlaanderen in 2012 een handelsoverschot met

Nadere informatie

Via een antwoord op de volgende vraag wens ik een beter zicht te krijgen op de Vlaamse export naar de VS en Canada.

Via een antwoord op de volgende vraag wens ik een beter zicht te krijgen op de Vlaamse export naar de VS en Canada. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 338 van GÜLER TURAN datum: 8 juni 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Export naar de

Nadere informatie

,0 192,8 356, ,1 +32,27% 224,6 +16,46% 501, ,5 +0,60% 249,7 +11,18% 480, ,3 +10,51% 242,7-2,78% 564,6

,0 192,8 356, ,1 +32,27% 224,6 +16,46% 501, ,5 +0,60% 249,7 +11,18% 480, ,3 +10,51% 242,7-2,78% 564,6 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Litouwen Sinds 2005 heeft Vlaanderen stelselmatig een handelsoverschot geboekt met Litouwen. Het surplus op de handelsbalans overschreed in 2011 voor het

Nadere informatie

2009: een bijzonder somber jaar

2009: een bijzonder somber jaar 2009: een bijzonder somber jaar België: 8 ste exporteur en 10 e importeur van goederen (Bron: Wereldhandelsorganisatie - WTO) 1. Evolutie van de wereldhandel in 2009 en perspectieven voor 2010 In 2009

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Japan ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade

Handel Vlaanderen - Japan ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Bilaterale handel Vlaanderen - Japan Handelsbalans Vlaanderen - Japan Sinds er bilaterale handelscijfers beschikbaar zijn op het gewestelijke niveau (aanvangsjaar 2002) heeft Vlaanderen jaar na jaar een

Nadere informatie

FARMACIJFERS 2014. De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei. De kerncijfers

FARMACIJFERS 2014. De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei. De kerncijfers FARMACIJFERS 214 De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei De kerncijfers Verantwoordelijke uitgever : Catherine Rutten voor pharma.be, Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Jaarverslag 2014 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong afgeleverd door de Belgische kamers van koophandel Jaarverslag 2014 De opdracht van de FOD

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context CRB 2016-0510 SR/LVN 03.02.2016 Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context 2 CRB 2016-0510 Overzicht groei sinds 1996 Onder invloed van de conjuncturele

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Verenigde Staten

Bilaterale handel Vlaanderen Verenigde Staten Bilaterale handel Vlaanderen Verenigde Staten Handelsbalans Vlaanderen Verenigde Staten Van 2002 het jaar waarin we voor het eerst konden beschikken over regionale handelscijfers tot 2007 realiseerde Vlaanderen

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Turkije ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade

Handel Vlaanderen - Turkije ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Bilaterale handel Vlaanderen - Turkije Handelsbalans Vlaanderen - Turkije Sinds er handelscijfers beschikbaar zijn op het niveau van de gewesten (2002) wordt onze handelsbalans met Turkije steevast afgesloten

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Buitenlandse handel: Overzicht belangrijkste tendensen

VBO-ANALYSE. Buitenlandse handel: Overzicht belangrijkste tendensen VBO-ANALYSE Buitenlandse handel: Overzicht belangrijkste tendensen Morgane Haid Juni 2015 EXECUTIVE SUMMARY België is en blijft een zeer open economie. Het aandeel van de export van goederen en diensten

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

miljoen Export Var in % Import Var in % 2010 1 701,3 1 416,8 284,5 2011 1 815,1 6,69% 1 423,8 0,49% 391,3 2012 1 730,8-4,64% 1 596,2 12,11% 134,6

miljoen Export Var in % Import Var in % 2010 1 701,3 1 416,8 284,5 2011 1 815,1 6,69% 1 423,8 0,49% 391,3 2012 1 730,8-4,64% 1 596,2 12,11% 134,6 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Finland Van 2004 tot en met 2012 realiseerde Vlaanderen nog ieder jaar op rij een handelsoverschot met Finland. In 2011, toen iedere 100 Vlaamse export nog

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 121 De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 18-12-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader

Nadere informatie

Verslag over de conjunctuurontwikkeling in de ledersector

Verslag over de conjunctuurontwikkeling in de ledersector bijzondere raadgevende commissie Leder Verslag over de conjunctuurontwikkeling in de ledersector Brussel, maart 2007 CRB 2007-338 - - 2 - CRB 2007-338 PRODUCTIE De leveringen in waarde van de ledersectoren

Nadere informatie

In miljoen Export Var in % Import Var in % 2010 23,57 55,97-32,40 2011 26,64 13,06% 55,43-0,96% -28,79 2012 34,04 27,75% 73,88 33,28% -39,84

In miljoen Export Var in % Import Var in % 2010 23,57 55,97-32,40 2011 26,64 13,06% 55,43-0,96% -28,79 2012 34,04 27,75% 73,88 33,28% -39,84 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Cambodja Toen in 2002 een aanvang werd genomen met handelscijfers op het niveau van de gewesten, realiseerde Vlaanderen nog een relatief fors overschot in

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije

De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije DO RESEARCH De Nederlandse handel met Tsjechië en Slowakije Ontwikkeling handelsrelaties sinds toetreding beide landen tot de EU DO Research 9-8-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I Profiel Tsjechië

Nadere informatie