nr. 10 maandag 23 januari 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr. 10 maandag 23 januari 2017"

Transcriptie

1 nr. 10 maandag 23 januari 2017 Inhoud Aanwezigheid directie 1 Mededeling Raad van Toezicht De Tjongerwerven CPO 2 Gefeliciteerd 2 Toets periode voor de gehele school 2 Toetsen in groep 1 en 2 2 Luizencontrole groep 1 en 2 3 Rapporten en tien minuten gesprek 3 Innen van de ouderbijdrage 3 Schoolschaatsen 3 Wisseling van ICT 3 Woensdag 1 februari; veel invallers 3 School/kerk en gezinsdienst 4 Agenda 4 Groep 1 en 2 6 Groep 3a 6 Groep 3b/4 6 Groep 5 6 Groep 6 7 Groep 7 7 Groep 8 8 Wilt u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens doorgeven via: Algemeen nieuws Aanwezigheid directie Maandag 23 januari Dinsdag 24 januari Woensdag 25 januari Donderdag 26 januari studiedag Maandag 30 januari Dinsdag 31 januari Woensdag 1 februari Studiedag Donderdag 2 februari Volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 6 februari 1

2 Mededeling Raad van Toezicht De Tjongerwerven CPO Net als veel betrokkenen bij Stichting De Tjongerwerven CPO is ook de Raad van Toezicht overvallen door het plotselinge overlijden van onze Directeur Bestuurder de heer Harry van Malsen. In haar vergaderingen van en heeft de Raad van Toezicht, betrokkene en de GMR gehoord hebbende, vastgelegd dat de heer Alfred Vos per 14 december 2016 tijdelijk is aangesteld tot waarnemend Directeur Bestuurder van de Stichting De Tjongerwerven CPO. De Raad heeft gemeend dat met de benoeming van de heer Vos de continuïteit van beleid en bestuur op korte termijn het beste gewaarborgd wordt. Tegelijkertijd is met deze benoeming ruimte en tijd geschapen om in de komende tijd te besluiten over de benoeming van een definitieve Directeur Bestuurder. Namens de Raad van Toezicht van Stichting De Tjongerwerven CPO J.A. Barendregt, voorzitter Gefeliciteerd De familie Lakeman is op 2 januari uitgebreid met een zoontje. Bradley James Olaf heet hij. Rylan en Duncan zijn reuzetrots op hun broertje. We wensen jullie veel geluk. Toets periode voor de gehele school De eerste toets periode gaat weer van start. Van 23 januari tot 3 februari worden alle kinderen getoetst op rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen en de woordenschat. Wat doen we met deze gegevens? Van belang is dat het gaat om een objectieve landelijke toets. We kunnen ons vergelijken met landelijk gestelde normen. Dit in tegenstelling tot onze methodetoetsen. Allereerst kijken we naar het individuele kind, hoever is het kind in zijn of haar ontwikkeling? Loopt hij/zij lekker mee of blijft het kind achter of loopt het kind voor? Aan de hand hiervan kunnen we het onderwijs aanpassen en bijsturen. We kijken ook naar de gehele groep, hoe staat de groep ervoor in zijn geheel. Wanneer de groep negatief afwijkt van het landelijk beeld, moet je nagaan hoe dat komt. En wat moet je als leerkracht anders inzetten om het resultaat om te buigen. Het kan ook zijn dat het beeld positief afwijkt van het landelijk beeld, dan weet je dat je als leerkracht het goed hebt gedaan. Dat kunnen we bespreken in het team en besluiten om een werkwijze ook in de rest van de school toe te passen. We kijken ook naar de school als geheel, hoe staan we ervoor vergeleken met andere scholen. Hierover spreken we ook in het team. Hoe kan het dat we negatief staan ten aanzien van het landelijk beeld. Wat moeten we anders gaan doen en hoe gaan we dat dan doen? Wanneer we positief afwijken, kunnen we nagaan of dat bereikt is door een andere aanpak. Dan is het goed om deze succesvolle aanpak te borgen. Toetsen in groep 1 en 2 De kinderen van groep 1 en 2 worden ook getoetst. Op de onderdelen taal en rekenen. Een kind moet minimaal drie maanden in groep 1 zitten, anders toetsen we nog niet. Over de toetsen in groep 1 en 2 zijn we wel in gesprek. We willen eigenlijk zo weinig mogelijk toetsen en als we dan toetsen willen we ook de juiste toetsen afnemen. Van belang is dan wel een goed observatie en registratiesysteem, daarover krijgen de leerkrachten van groep 1 en 2 binnenkort een informatiebijeenkomst. 2

3 Luizencontrole groep 1 en 2 De extra luizencontrole voor de groepen 1 en 2 is aanstaande woensdag 25 januari. Dan wordt groep 5 ook nogmaals gecontroleerd. In deze groep werden voor de tweede keer neten en/of luizen gevonden. Ouders van de betreffende kinderen hebben hier bericht van ontvangen. Voor alle ouders/verzorgers geldt: graag de komende periode goed controleren en bij het constateren van luizen/neten graag de leerkracht hiervan op de hoogte brengen. Rapporten en tien minuten gesprek Na al die toetsen krijgt uw kind op vrijdag 10 februari het rapport mee. De kinderen van groep 2 krijgen hun rapport op donderdag 9 februari mee. De kinderen van groep 1 krijgen deze eerste periode nog geen rapport mee. De tien minuten gesprekken zijn op maandag en dinsdag 13 en 14 februari. Vanaf uur nodigen we alle ouders uit voor deze gesprekken. U ontvangt hiervoor een schema op maandag 30 januari. Onderling ruilen mag altijd. Wilt u wel de leerkracht hiervan op de hoogte brengen? De verwijzingsgesprekken van groep 8 vinden plaats op maandag en dinsdag 6 en 7 februari. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht van groep 8. Innen van de ouderbijdrage De ouderbijdrage wordt aan het eind van deze maand geïnd. Deze bedraagt 4,25 euro per kind. Schoolschaatsen De groepen 6,7 en 8 zijn al een eerste keer naar Thialf geweest. De eerste keer op het ijs ging gepaard met de nodige valpartijen, maar ja leren doe je met vallen en opstaan. De volgende keren zijn:26 januari,2 februari en 9 februari. Graag uw kind makkelijke kleding aandoen en in ieder geval handschoenen meegeven. Zonder handschoenen mag er niet worden geschaatst. De kinderen worden gehaald en gebracht met een bus, wat een service. U hoeft nergens voor te zorgen, hoogstens een extra boterham. Iedereen is ruimschoots voor uur weer terug op school. Wisseling van ICT Overstappen naar een ander netwerk en een ander systeem is nogal wat voor een school. Ons inwerken, andere adressen, andere verbinding met de computers van de leerlingen. Natuurlijk gaat alles niet geheel vlekkeloos, maar zo langzamerhand wennen we er aan. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een adressenlijst van alle medewerkers van De Akker. Aan sommige namen zult u moeten wennen, er is stichting breed gekozen voor het werken met de eigen namen van vrouwelijke medewerkers. Woensdag 1 februari; veel invallers Op deze dag zijn juf Alinda, meester Klaas en juf Tineke voor de derde keer m.b.t. de Kanjertraining aan de studie. Na deze derde dag ontvangen zij de basisbevoegdheid. Juf Joke en juf Ciska zijn deze dag naar een studiebijeenkomst over het houden van leerlinggesprekken. Veel groepen dus met een invalleerkracht. Alle leerkrachten die invallen zijn hier vaker geweest, voor de kinderen dus geen onbekende voor de groep! 3

4 School/kerk en gezinsdienst Onze KSG dienst is zondag 12 februari om 9.30 uur in het Anker. Dat is dezelfde kerk waar we ook de kerstviering hielden. Het thema van de dienst is: Yess!! Verbonden!! Wij organiseren deze dienst samen met onze collega school In de Kring. Agenda Sommige ouders geven aan de agenda op de site te missen. Dat kunnen we ons wel voorstellen en daarom hebben we dit ook aangegeven bij de ontwerper van de site. We hopen dat er ergens op de site plaats gemaakt kan worden voor een agenda. U leest hierover meer in een volgende nieuwsbrief. Z 22 Week 4 Kleuterthema: Toetsperiode M 23 Akker-info 10 team en directie D 24 W 25 Maandviering gr.5 Ouders van deze groep zijn van harte welkom! Start nationale voorleesdagen D 26 V 27 Verjaardag juf Ria Z 28 Z 29 Week 5 Kleuterthema: Winter M 30 D 31 Open huis CSG Liudger vmbo/mavo Splitting Drachten u Februari 2017 W 01 Open huis CSG Liudger praktijkonderwijs De Ring Drachten u D 02 Open huis CSG Liudger vmbo en havo/vwo Waskemeer u V 03 Einde Nationale voorleesdagen Z 04 Z 05 Week 6 Kleuterthema: Winter M 06 Akker-info 11 dir Verwijzingsgesprekken groep 8 D 07 MR vergadering uur Verwijzingsgesprekken groep 8 W 08 D 09 Open huis CSG Liudger havo/vwo Raai Drachten u V 10 Rapporten mee Z 11 Remco Heite Schaaktoernooi (11 e keer) Linde College Wolvega u Z 12 Week 7 Kleuterthema: Verkeer School-kerkdienst M 13 Oudercontactavond gr.1-7 MR u D 14 Valentijnsdag/Oudercontactavond gr.1-7 W 15 Maandviering gr.3b-4 Ouders zijn van harte welkom. D 16 V 17 Leerlingenraad 4 Z 18 Z 19 Week 8 Voorjaarsvakantie M 20 Vakantie 4

5 8 D 21 Vakantie W 22 Vakantie D 23 Vakantie V 24 Vakantie Z 25 Z 26 Week 9 Kleuterthema: Verkeer M 27 OR vergadering 5 D 28 Verjaardag juf Alinda Maart 2017 W 01 Nationale Complimenten dag/luizencontrole Start blok 3 Akkertalent D 02 V 03 Z 04 Z 05 Week 10 Kleuterthema: Bouwen M 06 Akker info directeur D 07 W 08 Biddag D 09 V 10 Z 11 Z 12 Week 11 Kleuterthema: Bouwen M 13 D 14 W 15 D 16 V 17 Z 18 Z 19 Week 12 Kleuterthema: Lente M 20 D 21 Start lente W 22 Grote Rekendag gr D 23 Verjaardag juf Jessica V 24 Z 25 Z 26 Week 13 /Start zomertijd/lentesignalering gr.3 Kleuterthema: Lente M 27 Akker-info team D 28 W 29 Maandviering gr.3a D 30 V 31 5

6 Groepsnieuws Groep 1 en 2 De komende periode maken de kinderen een citotoets rekenen en taal. Juf Corrie komt dan een aantal dagen extra invallen. We hebben dan de mogelijkheid om de toetsen in kleine groepjes af te nemen. Op woensdag 25 januari starten De Nationale voorleesdagen. Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook nuttig. Want leesplezier begint met voorleesplezier. En hoe vaker een kind voorgelezen wordt, hoe groter de kans dat het later een echte lezer wordt. Op maandag 30 januari komt Marjorie Krishof, leesconsulent van de bibliotheek, bij ons op school.ze doet een voorleesactiviteit rond het prentenboek van het jaar 'De Kleine Walvis'. Deze weken draait Chinello Saliha mee in groep 1. Welkom bij ons op school. Het volgende nieuwe thema is SNEEUW EN IJS. Met vriendelijke groeten juf Corrie, juf Ria en juf Jelly Groep 3a Met lezen zijn we met kern 6 bezig, aan het einde van deze kern kent uw kind eigenlijk alle letters. Daarom kunt u in de bibliotheek eenvoudige boekjes lenen die ze zelf kunnen lezen. De boeken zijn ingedeeld aan de hand van AVI niveaus. AVI m3 is geschikt voor beginnende lezers en AVI E3 is geschikt voor de gevorderde lezer. Stimuleer de leesvaardigheid van uw kind en zoek samen regelmatig leuke boeken uit! In groep 3 beginnen we eigenlijk al met spelling. Hier hebben we niet apart een methode voor omdat het in de leesmethode zit verweven. De kinderen hebben een dictee-schrift gekregen om de woordjes in op te schrijven. Hier zijn ze heel trots op. De kinderen werken met een stappenplan voor spelling. De kinderen moeten eerst goed luisteren (en nazeggen), daarna het woord in klanken of klankgroepen verdelen, het woord opschrijven en als laatste het woord controleren. De komende weken staan in het teken van de Cito toetsen en de wintersignalering. Voor de Cito toetsen houdt het voor groep 3 in dat ze een toets krijgen van rekenen/wiskunde, woordenschat en spelling. Deze toetsen worden steeds verdeeld over twee dagen zodat het allemaal niet te lang wordt. Deze week beginnen we met een kennismakingsboekje van Cito. In dit boekje kunnen de kinderen echt even kennismaken met de 3 toetsen die ze in de weken hierna gaan maken. Met de wintersignalering gaan we alles wat de kinderen tot nu toe gehad hebben met lezen eens extra bekijken. De uitslagen van deze toetsen bespreken we weer graag met u op de oudercontact avonden. Tot slot (nog maar een keer): iedere donderdag hebben de kinderen gymnastiek in het gymnastieklokaal. Zou u voor zover dat mogelijk is rekening willen houden met de kleren die de kinderen die dag aan hebben. Blouses, mayo s met rokjes zijn soms erg lastig voor de kinderen om aan te trekken. Dus graag makkelijke kleding die uw kind zelf aan kan doen. Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Jessica en Diny Groep 3b/4 Wat waarschijnlijk helemaal geen nieuws is en wat ik toch graag even wil vermelden is dat we deze en volgende week de CITO- toetsen doen van rekenen, begrijpend lezen, woorden lezen, verhaaltje lezen, woordenschat en spelling. Ik hoop dat iedereen dan goed uitgerust en een beetje zonder al te veel spanning dit kan afronden. Na de toets weken wil ik graag extra tijd steken in het technisch lezen. Om dit zoveel mogelijk op eigen niveau te oefenen zou het mooi zijn om dit met leesouders te organiseren. Wie zich wil opgeven kan dit aan mij doormailen Wilt u er dan ook bij vermelden, wanneer dit het beste zou passen. Ik probeer dan het weekrooster zo aan te passen dat ik met hulp van ouders enkele extra lees half uurtjes kan plannen. Ik hoop op uw medewerking. Groet, Nelly Groep 5 We zijn weer begonnen met een nieuw jaar, het jaar We hopen dat het voor iedereen een mooi jaar mag worden. 6

7 Vrijdag 13 januari heb ik mijn verjaardag met de kinderen mogen vieren. Er waren een paar leuke optredens. Ik heb prachtige cadeaus gekregen. Hartelijk dank hiervoor. 's Middags vierde juf Diny haar verjaardag in onze groep. Deze week en volgende week maken de kinderen de Cito toetsen. Met de 10 minuten gesprekken zullen de resultaten van de toetsen van uw kind met u besproken worden. Ook de ' gewone' toetsen gaan door. Afgelopen donderdag hebben de kinderen een geschiedenistoets gemaakt en aanstaande dinsdag maken de kinderen een aardrijkskundetoets. Op 1 februari en 22 maart ga ik met juf Ciska naar Utrecht voor een cursus 'Leergesprekken met kinderen' dus dan zal er iemand anders voor de groep staan. Op dit moment is nog niet bekend wie dat is. Aanstaande woensdag heeft groep 5 de maandviering. Het thema van deze viering is 'Hij is bijzonder'. U bent hierbij van harte welkom. Juf Joke Groep 6 Vanaf de Kerstvakantie tot nu zijn we al weer hard aan het werk geweest, zo hebben we een toets aardrijkskunde en topografie gehad maar hebben we ook geoefend voor de Cito toets. We hebben aan de oude toetsen van begrijpend lezen en rekenen gewerkt om ons zo voor te bereiden op deze en volgende week. Via de mail kon u al lezen dat ik op de website een planning heb gezet voor de komende twee weken. Door de Cito toetsen is alles natuurlijk een beetje anders, zo zal er ook twee keer een invaller in de klas komen, zodat ik de leestoetsen kan afnemen. De afgelopen weken hebben wij ook weer aan een taalproject gewerkt, het eerste project in oktober ging over Villa Vondegraai, waarbij de kinderen een eng hoorspel hebben gemaakt. Dit taalproject ging over de ruimte. Stel dat wij één doos met informatie zouden opsturen naar eventuele ruimtebewoners; wat zouden we dan sturen en wat zouden we willen laten zien van ons zelf. We hebben een brief opgesteld, plaatjes gezocht over mensen en hun verschillende onderdelen, stukjes geschreven over school en we hebben een beeldweb gemaakt over vervoersmiddelen van hier. Afgelopen vrijdagmiddag hebben we deze speciale dozen daadwerkelijk geknutseld, per groepje moesten de kinderen zelf bedenken hoe die doos eruit moest komen te zien en wat ze daarvoor nodig hadden. De resultaten zijn prachtig geworden en ik zal proberen deze week foto's hiervan te plaatsen op de website. We zijn twee weken geleden ook voor het eerst wezen schaatsen, dit was erg leuk, maar was nog niet voor iedereen zo gemakkelijk. En schaatsen leer je nou eenmaal met vallen en opstaan. Komende donderdag staat les 2 op het programma, dus dan graag weer handschoenen mee en (geslepen) schaatsen indien mogelijk. Het huiswerk op vrijdag zal in ieder geval tot de voorjaarsvakantie even stil liggen. Wel zal er binnenkort een geschiedenistoets zijn, namelijk op dinsdag 7 februari. De kinderen krijgen de samenvatting dan ook op dinsdag 31 januari mee. Deze zal dan nog net mee tellen voor het eerste rapport. Op school hebben een nieuw systeem gekregen, dit is nog erg wennen voor zowel mij als de kinderen. Maar de kinderen kunnen vanaf nu inloggen op QL online. Hun inlognaam is voornaam + achternaam en het wachtwoord hebben ze zelf gekozen. Ook thuis kunnen ze hier op inloggen. Door 'QL online' in te tikken bij 'google' kunt u op deze site komen. Wanneer u mij wilt mailen kan dat op Dus tot mails of tot ziens. Juf Alinda Groep 7 Een nieuw kalenderjaar: Namens Juf Djoke en Meester Klaas wensen we u nog het allerbeste voor 2017! Het komende half jaar staat er weer van alles te gebeuren! We gaan bijvoorbeeld de citotoetsen afnemen. Ook gaan we op kamp en daar zijn de nodige ontwikkelingen een feit. Hoe, wat en waar houden we nog even geheim. Als groep timmeren we verder aan de kanjertraining om te groeien in ons gedrag en als groep. Schoolschaatsen: Groep 6, 7 en 8 zijn begonnen met schoolschaatsen. Met veel enthousiasme wordt deelgenomen aan de, in Thialf aangeboden, gastlessen. Op de ijshockeybaan krijgen de leerlingen op eigen niveau schaats les. In totaal zullen er drie lessen worden gevolgd. Deze lessen zijn komende donderdag 26 januari en 2 februari. Huiswerk: Nu we als school nieuwe software handteren willen we ook het huiswerk via dit programma opsturen. Het QL Online programma zorgt voor een persoonlijke pagina voor leerlingen. Ze kunnen hier taken krijgen die ze moeten afronden. De leerlingen weten hiervan en de eerste opdracht is inmiddels afgerond. Volgende week is er geen huiswerk i.v.m. Citotoetsen. Groetjes, Juf Djoke en Meester Klaas 7

8 Groep 8 Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we u eerst een Voorspoedig Nieuwjaar toewensen. Het laatste half jaar voor groep 8 op deze school. Er staat nog van alles te gebeuren: een eindtoets, schoolkamp op Ameland en het afscheid. Over al deze activiteiten zullen we u later berichten. Eerst het laatste nieuws: In de Kerstvakantie heeft Rylan Lakeman een broertje gekregen. Hij luistert naar de naam Bradley (James Olaf). Familie Lakeman, van harte gefeliciteerd! Dinsdag 24 januari heeft groep 8 EHBO-examen. Ze hebben er de afgelopen week hard aan gewerkt en mogen nu laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. De komende twee weken gaan we toetsen maken voor het leerlingvolgsysteem. Getoetst worden: rekenen/wiskunde, technisch- en begrijpend lezen, spelling en woordenschat. De resultaten worden ook vermeld in de plaatsingswijzer. Om optimaal te presteren is het belangrijk dat de kinderen goed uitgerust op school komen. Het schoolschaatsen is weer begonnen. Op donderdag om 9.00 uur staat de bus weer klaar om ons naar Thialf te brengen. De volgende data zijn: 26 jan., 2 en 9 febr. De laatste topo-toets is door veel kinderen onvoldoende gemaakt. Daarom is besloten, voor deze keer, een herkansing te geven. Ze hebben hiervoor huiswerk meegenomen. Willen de ouders van de kinderen van groep 8 aan de leerkrachten doorgeven naar welke school uw kind volgend schooljaar gaat. Het gaat alleen om de locatie, over het niveau volgen later adviesgesprekken. (Hiervoor wordt u op een later tijdstip uitgenodigd.) Zo weten wij ook welke kinderen met welke school besproken moeten worden bij de warme overdracht. Juf Gea, juf Djoke 8

nr. 10 maandag 6 februari 2017

nr. 10 maandag 6 februari 2017 nr. 10 maandag 6 februari 2017 Inhoud Aanwezigheid directie 1 Welkom 2 Gefeliciteerd 2 En nu nog de eindtoets 2 Schaaktoernooi 2 Innen van de schoolreisgelden 2 Viering groep 3b/4 2 Start opknappen De

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

We kijken als team terug op een mooie kerstviering en willen u bedanken voor alle lekkernijen die u meebracht. Hartelijk dank!

We kijken als team terug op een mooie kerstviering en willen u bedanken voor alle lekkernijen die u meebracht. Hartelijk dank! Piet Prins Praat Nr. 8 16 januari 2017 E pietprinsschool@vgponn.nl W www.vgponn.nl T 0599-612564 We mochten weer starten na de kerstvakantie met alle leerlingen en leerkrachten. Onze Vader was met ons

Nadere informatie

Nieuws uit CBS Het Kompas. Toetsen

Nieuws uit CBS Het Kompas. Toetsen Nieuws uit CBS Het Kompas Voor iedereen, die ik nog niet persoonlijk gezien heb, nog de beste wensen voor 2014! Toetsen Wij zijn alweer ruim drie weken aan het werk in de klassen. Hier op school heerste

Nadere informatie

Wilt u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens doorgeven via: Het school adres is:

Wilt u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens doorgeven via: Het school  adres is: Maandag 29 mei 2017 Inhoud Aanwezigheid directie 1 Welkom op De Akker 1 Ziekenhuisopname 2 Personele veranderingen 2 Schoolkamp groep 8 2 Overblijven groep 1 en 2 3 Het luizenteam nog versterking gevraagd

Nadere informatie

Februari Maandthema: 1 / 6

Februari Maandthema: 1 / 6 Februari 2017 Maandthema: 1 / 6 Belangrijke data: Woensdag 8 februari Maandag 13 februari Donderdag 16 februari Ma 20 t/m vr 24 februari Margedag. De kinderen zijn deze dag vrij. De leerkrachten werken

Nadere informatie

Schoolinfo. Hierbij ontvangt u de twaalfde schoolinfo van dit schooljaar. We wensen u veel leesplezier toe bij het lezen van deze nieuwsbrief.

Schoolinfo. Hierbij ontvangt u de twaalfde schoolinfo van dit schooljaar. We wensen u veel leesplezier toe bij het lezen van deze nieuwsbrief. Schoolinfo 19 januari 2017 2016-2017, nr 12 Hierbij ontvangt u de twaalfde schoolinfo van dit schooljaar. We wensen u veel leesplezier toe bij het lezen van deze nieuwsbrief. Groet Freerk Elzinga Schoolfotograaf:

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 januari 2015

Nieuwsbrief 15 januari 2015 Belangrijke data: 19 januari: Vergadering oudervereniging. 26 januari: 10-minutengesprekken groep 1 en 2 11 februari: Voorleeswedstrijd in de Stenge te Heinkenszand 16 februari t/m 20 februari: voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 december 2015

Nieuwsbrief. 11 december 2015 Nieuwsbrief 11 december 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Nog één weekje en dan is het kerstvakantie. In school is het gezellig met kerstbomen en

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 17 Donderdag, 24 januari 2013

Jaargang 19, nr. 17 Donderdag, 24 januari 2013 Jaargang 19, nr. 17 Donderdag, 24 januari 2013 Week 04: vrijdag 25 jan. groep 1 t/m 4 vrij Week 05: geen bijzonderheden Week 06: 5, 6 en 7 febr. Eindcito groep 8 vrijdag 8 febr. Carnavalsfeest 09.00 13.15

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Februari 2013 Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Margedagen 14-03-2013 middag 28-03-2013 na 14.00u 12-04-2013 alleen gr 1-4 04-06-2013 middag 04-07-2013 na 14.00u 05-07-2013 Wist u dat u uw kind bij ziekte

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2015 toe. De vakantie zit er weer op en we zijn blij om alle kinderen weer op school te mogen ontvangen.

Ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2015 toe. De vakantie zit er weer op en we zijn blij om alle kinderen weer op school te mogen ontvangen. Nieuwsbrief nummer 9 van 9 januari 2015 AGENDA 21 januari: Start nationale voorleesdagen 23 januari: Podium groep 1/2 b, 3/4, 6/7 28 januari: Koffieochtend --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 22 januari 2016

Nieuwsbrief. 22 januari 2016 Nieuwsbrief 22 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste Ouders, Als leerkrachten zijn we altijd bezig met onszelf bij te spijkeren door middel van studiedagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief januari 2015 januari 5 Nieuwsbrief Oud papier actie t/m 8 jan. 8 Leerlingenraad 14.00 14.45 Voorlichtingsavond HORDe 19.30 21.30 (zie bijlage) 14 Koffieochtend 08.30 09.15 19 OR vergadering

Nadere informatie

Nr. 2015-2016. Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval. 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie

Nr. 2015-2016. Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval. 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie Nr. 2015-2016 Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie 2 maart: meegeven resultatenoverzicht methode onafhankelijke toetsen 3 maart: retour opgave 10 min. gesprekken

Nadere informatie

Nieuws over groep 5. Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5.

Nieuws over groep 5. Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5. Nieuws over groep 5 Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5. Vandaag heeft de moeder van Maeva foto s van alle groepen gemaakt. Deze komen op onze schoolsite te staan. Deze agenda en

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 Jubileum Dinsdag 5 januari was ik 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb dit samen met mijn collega s en echtgenoot

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2016

Nieuwsbrief januari 2016 Nieuwsbrief januari 2016 januari 1 Nieuwjaarsdag 4 Studiedag team (kinderen vrij) 5 1 ste schooldag 2016 7 schoonmaakavond 19.00-20.30 uur 18 MR bijeenkomst 25 t/m 28 Oud papier actie 25 OR vergadering

Nadere informatie

Weekbericht van maandag 25 januari 2016.

Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Algemeen: *Woensdag is de open dag van alle scholen van de Primeniusstichting. Belangstellenden kunnen binnenlopen en de school bekijken. Het is niet de bedoeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 november Verantwoordelijkheid. Samenwerken en Reflectie. Zelfstandigheid en Effectiviteit. 15 januari 2016

Nieuwsbrief. 6 november Verantwoordelijkheid. Samenwerken en Reflectie. Zelfstandigheid en Effectiviteit. 15 januari 2016 Verantwoordelijkheid Samenwerken en Reflectie Zelfstandigheid en Effectiviteit Nieuwsbrief 15 januari 2016 6 november 2015 Daltonschool de Touwladder Schoolstraat 27 7642 AS Wierden Postbus 266 7640 AG

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, We hopen, dat u samen met uw kinderen heeft genoten van de meivakantie. Deze week start de

Nadere informatie

28 januari 2016 Schoolstraat XV Donkerbroek

28 januari 2016 Schoolstraat XV Donkerbroek 12 28 januari 2016 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek 0516 491500 directie@startblokdonkerbroek.nl Ouderenquête 2 februari Gr. 5 t/m 8 presentatie Maskertheater 4 februari Schoolarts gr 7 (zelfde tijden

Nadere informatie

Studiedag Maandag 30 oktober hebben wij een studiedag, dit betekent dat de kinderen deze dag vrij zijn.

Studiedag Maandag 30 oktober hebben wij een studiedag, dit betekent dat de kinderen deze dag vrij zijn. Weekbericht van 16 oktober 2017 De koek is nog niet op! We zijn de lijsten voor de koekactie voor de Naoberhoeve aan het verzamelen. Tot en met woensdag 18 oktober kunnen de lijsten inclusief het geld

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief 20 26 januari 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Vandaag staat juf Alrieke na haar verlof voor het eerst weer voor groep zes. We vinden

Nadere informatie

Kringgesprek. paar leerlingen bijgekomen en warm ontvangen in de groepen.

Kringgesprek. paar leerlingen bijgekomen en warm ontvangen in de groepen. Kringgesprek Geachte ouders, Na een lange meivakantie is de school op woensdag 22 mei weer gestart. In die week konden de kinderen weer even wennen aan het schoolse leven en de dagelijkse bezigheden. Ook

Nadere informatie

Venmail. Algemeen. Agenda

Venmail. Algemeen. Agenda 20-01-2017 Algemeen Schoolreis 2017 Dit jaar gaan wij op dinsdag 30 mei op schoolreisje. Groepen 1,2 en 3 gaan naar het Linnaeushof en de groepen 4,5,6,7 en 8 gaan naar Drievliet. 't Venne heeft een eigen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vanuit de directie. Belangrijke data. Schoolse zaken. Week 23 5 t/m 11 juni 2016

Nieuwsbrief. Vanuit de directie. Belangrijke data. Schoolse zaken. Week 23 5 t/m 11 juni 2016 Nieuwsbrief Week 23 5 t/m 11 juni 2016 Vanuit de directie De afgelopen week zijn de kinderen van groep 5/6 naar de molen in Ten Boer geweest. Groep 1/2 ging naar de boerderij van juf Arda. Komende week

Nadere informatie

INFO De Toverlaars. Agenda. Wist u dat? SCHOOLJAAR 2016-2017

INFO De Toverlaars. Agenda. Wist u dat? SCHOOLJAAR 2016-2017 INFO De Toverlaars Slagveld 55 4871 ND Etten-Leur tel. 076 5040287 info@toverlaars.nl www.toverlaars.nl Februari 2016 Agenda FEBRUARI 1. 8:45-10:30 Open Inloop 2. Oudergesprekken groepen 3 t/m 7 3. Oudergesprekken

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Belangrijke data: Jarigen deze week: Wieltjesdag: Kanjerregel volgende week: Algemeen

Belangrijke data: Jarigen deze week: Wieltjesdag: Kanjerregel volgende week: Algemeen Belangrijke data: 22 t/m 24 mei: kamp groep 8 23 mei: schoolreisje groep 1 t/m 7 25 + 26 mei: vrij i.v.m. Hemelvaart 31 mei: schoolfotograaf Jarigen deze week: 19 mei: Hayk Boom groep 3 20 mei: Naïra Adeeko

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief april 2014 Nieuwsbrief 28 14 april 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Donderdagmorgen 17 april vieren we met de kinderen het Paasfeest tijdens de maaltijd. In deze maaltijd

Nadere informatie

BRONNIEUWS 15 januari 2016

BRONNIEUWS 15 januari 2016 BRONNIEUWS 15 januari 2016 * Trefwoord Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Bij wie hoor je? Inhoud: Deel uitmaken van een gezin, klas, groep, godsdienst, land. Buitensluiten en uitnodigen. De groep volgen

Nadere informatie

Nr. 9 8 oktober 2015 schooljaar 2015-2016

Nr. 9 8 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 Nr. 9 8 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2014

Nieuwsbrief Januari 2014 Obs J.H. Isings Emperweg 70 7399 AG Empe 0575-502078 Nieuwsbrief Januari 2014 Algemeen Nieuwe rekenmethode. Na de zomervakantie zijn we in de groepen 3 tot en met 8 gestart met een nieuwe rekenmethode.

Nadere informatie

De leerlingen zullen deze peilingen ook weer gaan invullen en dat zal net als vorig schooljaar op school gedaan worden.

De leerlingen zullen deze peilingen ook weer gaan invullen en dat zal net als vorig schooljaar op school gedaan worden. Nummer 17 15 januari 2016 Beste ouder(s) / verzorger(s), Bruna-actie Rondom de Kinderboekenweek was weer de jaarlijkse actie dat de Bruna-bonnetjes konden worden ingeleverd en wij dan boeken voor de school

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 3/4 2015-2016 Het informatieboekje van groep 3/4 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 3/4. Verschillende praktische zaken

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom! Vanaf dit schooljaar zit uw kind in groep 8, hartelijk welkom! In dit boekje gaan wij u en uw kind wat meer vertellen over het reilen en zeilen in 8a en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 november Verantwoordelijkheid. Samenwerken en Reflectie. Zelfstandigheid en Effectiviteit. 3 februari 2017

Nieuwsbrief. 6 november Verantwoordelijkheid. Samenwerken en Reflectie. Zelfstandigheid en Effectiviteit. 3 februari 2017 Verantwoordelijkheid Samenwerken en Reflectie Zelfstandigheid en Effectiviteit Nieuwsbrief 3 februari 2017 6 november 2015 Daltonschool de Touwladder Schoolstraat 27 7642 AS Wierden Postbus 266 7640 AG

Nadere informatie

Losse Entjes. Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen

Losse Entjes. Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen Losse Entjes Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) Agenda 9 januari Oud papier 9 maart OR vergadering 13 januari 19.00 uur Schoonmaakavond 11 maart Losse Entjes

Nadere informatie

Venmail. Algemeen 30-01-2015. Vanuit de sportcommissie:

Venmail. Algemeen 30-01-2015. Vanuit de sportcommissie: 30-01-2015 Algemeen Vanuit de sportcommissie: Wie doet er mee met het schoolhandbaltoernooi op zaterdag 21 maart 2015? Deze zal gehouden worden in de sporthal De Estafette voor de groepen 3 en 4. Het toernooi

Nadere informatie

Juf José heeft deze week de leerlingen het blijde nieuws verteld, dat ze zwanger is. In juli verwacht ze de baby.

Juf José heeft deze week de leerlingen het blijde nieuws verteld, dat ze zwanger is. In juli verwacht ze de baby. Het jaar 2017 De tijd gaat snel. Zo weten we nog dat we het jaar 2000 mogen schrijven en nu zitten we al in het jaar 2017! We zijn het jaar goed begonnen en hebben maandagmorgen met een aantal ouders koffiegedronken.

Nadere informatie

20 januari 2017 Schoolstraat XV - Donkerbroek

20 januari 2017 Schoolstraat XV - Donkerbroek 10 20 januari 2017 Schoolstraat 15 8435 XV - Donkerbroek 27 januari Rots en water dag groep 1 t/m 8 31 januari MR bijeenkomst 13 en 15 februari oudergesprekken 18 t/m 26 februari voorjaarsvakantie Opbrengsten

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Inloop: 8.35u en 13.05u Iedere vrijdagmiddag is het maatjeslezen Estafette groep 7 groep 8 08.45 Lezen Lezen 09.00 Gym gym 10.00 Jeugdjournaal kijken en buitenspelen Jeugdjournaal

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1 Nieuwsbrief Februari Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data 3 februari:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 28 augustus 2015

Nieuwsbrief. 28 augustus 2015 Nieuwsbrief 28 augustus 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Maandag hebben alle leerlingen van PCBO Vroomshoop een vrije dag i.v.m. met de inspiratie

Nadere informatie

W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R

W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R 1323 ET Almere 036-5360465 E-mail : directie@duizendpoot.asg-almere.nl Ravelplantsoen 5 www.duizendpoot.asg-almere.nl Jaargang 2015 Nummer 14 19 maart 2015 Vrij 20

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2016

Nieuwsbrief Januari 2016 Nieuwsbrief Januari 2016 - Uiteraard willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u allen een heel goed en gezegend 2016 te wensen!! - Meestal zijn de maanden januari en februari relatief rustige maanden

Nadere informatie

Nieuws uit de groepen. Nieuws uit groep 1/2

Nieuws uit de groepen. Nieuws uit groep 1/2 Algemeen: Paaslunch Van vrijdag 14 t/m maandag 17 april is het paasvakantie. In uw jaarkalender staat aangegeven dat de kinderen op donderdag 13 april een gewoon rooster hebben. Bij nader inzien willen

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 28

t Informantje schooljaar week 28 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2016-2017 week 28 Agenda

Nadere informatie

Maandag 11 januari 2016, week 2

Maandag 11 januari 2016, week 2 Maandag 11 januari 2016, week 2 Nieuwsflits algemeen Bijbelverhalen Week 2: 11 t/m 15 januari 2016 Jezus roept mensen met zich mee, Matteüs 4:18-22 Jezus geneest zieke mensen, Matteüs 4:23-25 Het geluk,

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 17-09-2015

Het Berichtje Donderdag 17-09-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 17-09-2015 Kalender: 18-09

Nadere informatie

Klassen nieuws. jaargang 14 nr. 4, 9 januari 2015. Groep 1-2. Groep 3

Klassen nieuws. jaargang 14 nr. 4, 9 januari 2015. Groep 1-2. Groep 3 jaargang 14 nr. 4, 9 januari 2015 Klassen nieuws Groep 1-2 Na een heerlijke vakantie zijn we weer druk aan het werk. Als thema hebben we toch maar voor de winter gekozen omdat het er vorige week zo prachtig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NR 19 CBS DE ADELAAR 16-01-2015

NIEUWSBRIEF NR 19 CBS DE ADELAAR 16-01-2015 NIEUWSBRIEF NR 19 CBS DE ADELAAR 16-01-2015 Agenda: 22 jan Afscheid juf Marian 28 jan Studiedag (alle kinderen woensdagochtend vrij) 2 feb Maandopening groep 4/5 2-5 feb Verwijsgesprekken groep 8 11 feb

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 5

t Informantje schooljaar week 5 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2016-2017 week 5 Agenda

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016 Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 1 Datum: 24-08-15 Algemeen Belangrijke data: 24 Augustus Eerste schooldag 24 Augustus Luizencontrole 07 September Start project Kunst (alle groepen)

Nadere informatie

Agenda. Jarigen. Jaargang 1, nieuwsbrief 3 10 november 2016

Agenda. Jarigen. Jaargang 1, nieuwsbrief 3 10 november 2016 Jaargang 1, nieuwsbrief 3 10 november 2016 Agenda Datum Activiteit 11 nov. Lootjes trekken Sinterklaas 28 nov. Surprise, gedicht en cadeautjes mee naar school 29 nov. Maandviering bovenbouw 5 dec. Sinterklaas:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 25 februari 2016 Week 8 / 9. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school:

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 25 februari 2016 Week 8 / 9. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: NL38 RABO 0163899010 Agenda Datum: 25 februari 2016 Week 8 / 9 Bijbelverhalen Week 10: 7 t/m 11 maart 2016 Vergeven, Matteüs 18:21-35 Jezus volgen, Matteüs

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 november nr. 05

Nieuwsbrief. 6 november nr. 05 Nieuwsbrief 6 2014 2014-2015 nr. 05 Beste ouders/ verzorgers, De herfstvakantie is weer achter de rug. De komende periode wordt een drukke, maar gezellige tijd. Binnenkort komen de eerste rapporten en

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Van de directie. Beste ouders,

Nieuwsbrief januari Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Van de directie. Beste ouders, Nieuwsbrief 17 20 januari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week kreeg u berichten van ons per mail. Ook de komende week zullen we u nadere informatie

Nadere informatie

Tweewekelijks informatiebulletin voor de ouders van de leerlingen van de Molenhoek Jaargang 15 nummer 8

Tweewekelijks informatiebulletin voor de ouders van de leerlingen van de Molenhoek Jaargang 15 nummer 8 Tweewekelijks informatiebulletin voor de ouders van de leerlingen van de Molenhoek Jaargang 15 nummer 8 Vrijdag 13-01-2012 Mededelingen 17-01 Ouderraadvergadering 20:00 u. 20-01 Groep 5/6 naar voorsteling

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 17 jan no. 423 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 17 jan no. 423 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 17 jan. 2017 no. 423 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK - Vorige week maandag zijn we het nieuwe kalenderjaar begonnen met een sing-in. Fijn om zo gezamenlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vaarboom

Nieuwsbrief De Vaarboom Maart 2013 Beste ouders, Wat is er de afgelopen weken weer veel gebeurd! We hebben een fantastische start gemaakt in ons nieuwe gebouw. Zowel leerkrachten en leerlingen lijken zich helemaal op hun gemak

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS NR. 20 / AGENDA (ALGEMEEN)

NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS NR. 20 / AGENDA (ALGEMEEN) NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS NR. 20 / 2015-2016 Verbindingsweg 4 9865 TE Opende tel. 0594-659522 kompas@westerwijs.nl AGENDA (ALGEMEEN) 21 januari wilgen knotten groep 7-8 (onder schooltijd) 16 februari

Nadere informatie

Bladzijde 1. Nieuwsbrief oktober 2014 Voor alle data geldt Deo Volente! Beste lezers,

Bladzijde 1. Nieuwsbrief oktober 2014 Voor alle data geldt Deo Volente! Beste lezers, Beste lezers, Nog enkele dagen en de herfstvakantie breekt aan. We zijn dankbaar voor de periode die weer achter ons ligt. Veel verschillende lessen zijn gegeven en de kinderen hebben in deze periode veel

Nadere informatie

In het schema hieronder staat de groepsindeling en groepsbezetting voor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag. Marga Marga Pia Pia Pia

In het schema hieronder staat de groepsindeling en groepsbezetting voor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag. Marga Marga Pia Pia Pia MAANDINFO juli 2017 Beste ouders/ verzorgers, Groepsbezetting Na overleg met directie, IB, de leerkrachten, de MR en het bestuur hebben we besloten dat we de combinatiegroepen komend schooljaar anders

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

OPKIKKER januari 2016 schooljaar Britt Nijkamp 3

OPKIKKER januari 2016 schooljaar Britt Nijkamp 3 OPKIKKER 20 27 januari 2016 schooljaar 2016-2017 VERJAARDAGEN LEERLINGEN Deze week zijn er geen jarigen. De eerstvolgende jarige is: 09-02 Britt Nijkamp 3 NIEUW OP SCHOOL Nieuw op school vanaf de kerstvakantie

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 Nieuwsbrief juli 2017 SmdB De Ark En dan is het toch echt zomervakantie en wensen we iedereen een zonnige vakantie toe en een goed weerzien op 28 augustus! Natuurlijk doen we dit niet zonder alle ouders

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 4

t Informantje schooljaar week 4 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2016-2017 week 4 Agenda

Nadere informatie

Wanneer het bij u op onoverkomelijke bezwaren stuit om uw kind(eren) een uur later naar school te laten komen, dan kunt u dit bij mij melden.

Wanneer het bij u op onoverkomelijke bezwaren stuit om uw kind(eren) een uur later naar school te laten komen, dan kunt u dit bij mij melden. Piet Prins Praat Nr.16 19-06-2017 E pietprinsschool@vgponn.nl W www.vgponn.nl T 0599-612564 27 juni, prikactie De prikactie op dinsdag 27 juni betekent dat de lessen in de ochtend een uur later beginnen

Nadere informatie

"Het Peggebultje" 22 e jaargang nr januari 2017

Het Peggebultje 22 e jaargang nr januari 2017 "Het Peggebultje" 22 e jaargang nr. 6 31 januari 2017 Agenda/belangrijke data 1 februari: Meester Jan Hendrik afwezig Opleiding 5 februari: 9.30 uur Kerk-school-gezinsdienst Kerk Donkerbroek 9 februari:

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 3a. Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 3! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie ilhelminaschool.voor de beste basis! Juli 2015 Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, samen zijn we compleet!

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, samen zijn we compleet! Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, samen zijn we compleet! Weekbrief De Gerardusschool Meerkreuk 2 2377 VA Oude Wetering http://www.gerardusschool.nl/ de.gerardus@ssba.net ALGEMEEN: Schooljaar: 2015

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016 NR. 18 donderdag 14 januari 2016 Kind op maandag: Ik ben dichtbij Matteüs 4:18-22; 4:23-25; 5:1-12 Jezus loopt langs het water en roept de vissers om met hem mee te gaan. Jezus komt dichtbij de mensen,

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 CBS De Marliaantjes 2

Nieuwsbrief 9 CBS De Marliaantjes 2 Nieuwsbrief nr. 9 18 december 2015 Agenda 21 december 1 januari Kerstvakantie Maandag 4 januari Contactavond Dinsdag 5 januari Kriebelteam Adviesgesprekken VO groep 8 Woensdag 6 januari Adviesgesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 1 september 2014

Nieuwsbrief 2 1 september 2014 Nieuwsbrief 2 1 september 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, De leerlingen van groep 8 waren in de afgelopen week op kennismakingskamp in Hellendoorn.

Nadere informatie

Kringgesprek. De novembermaand is begonnen. Tijd voor de eerste CITO-toetsronde van dit schooljaar.

Kringgesprek. De novembermaand is begonnen. Tijd voor de eerste CITO-toetsronde van dit schooljaar. Kringgesprek Beste ouders, Nummer 5 2012-2013 2013 De novembermaand is begonnen. Tijd voor de eerste CITO-toetsronde van dit schooljaar. Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws Nieuwsbrief November 2015 No. 3 Voor alle data geldt: Deo Volente ------------------------ Kernwaarde schooljaar 2015-2016 Schepper en schepsel ------------------------ Leven en leren Leiden en loslaten

Nadere informatie

2 december 2016 Schoolstraat XV - Donkerbroek

2 december 2016 Schoolstraat XV - Donkerbroek 8 2 december 2016 Schoolstraat 15 8435 XV - Donkerbroek 5 december Sintviering 20 december Kerstcircuit 22 december Kerstbuffet 17.30 18.45 uur 23 december Alle leerlingen vrij Sinterklaasprogramma Maandagmorgen

Nadere informatie

SAM Jaarplanner Locatie van Limburg Stirumlaan. Schooljaar OUDERS

SAM Jaarplanner Locatie van Limburg Stirumlaan. Schooljaar OUDERS SAM Jaarplanner Locatie van Limburg Stirumlaan Schooljaar 2014 2015 OUDERS Augustus 2014 31 1 2 3 32 4 5 6 7 8 19 10 33 11 12 13 14 15 16 17 34 18 19 20 21 22 23 24 35 25 26 27 28 29 30 31 September 2014

Nadere informatie

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar. Info 5 2016/2017 Datum: 09-12-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto s,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Riemslootnieuws. Jaargang 16 20-08-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl.

Riemslootnieuws. Jaargang 16 20-08-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl. Riemslootnieuws 623 www.obsderiemsloot.nl. TSO aanmeldingen via planning@dagendou.nl Jaargang 16 20-08-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090 KDV en BSO Dag en Dou email: riemsloot@dagendou.nl

Nadere informatie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie W E E K B R I E F 24 19 februari 2016 Datum Omschrijving A G E N D A 16, 18 en 23 februari Definitieve adviesgesprekken VO voor groep 8 Woensdag 24 februari 8.30 9.30 uur Project DANS Inloopochtend als

Nadere informatie

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven Tweede nieuwsbrief december 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws 2016 Kalender Sinterklaas Invallers Wc-actie leerlingenraad Nieuws van de Brede School Presentatieles Brede School Activiteiten Nieuws

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Januari Nieuwsbrief uitgebreid 11 januari Geachte ouders/verzorgers,

NIEUWSBRIEF. Januari Nieuwsbrief uitgebreid 11 januari Geachte ouders/verzorgers, NIEUWSBRIEF Januari 2017 Nieuwsbrief uitgebreid 11 januari 2017 Geachte ouders/verzorgers, De feestdagen zijn weer voorbij en we hopen met elkaar als kinderen ouders en leerkrachten op een fijn 2017. De

Nadere informatie