Putnam World Trust. 17 april Vereenvoudigd Prospectus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus"

Transcriptie

1 Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van de Europese Gemeenschappen (Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten) 2011 (S.I. nr. 352 van 2011).

2 Deze pagina is bewust blanco gelaten

3 Dit vereenvoudigde Prospectus bevat belangrijke informatie met betrekking tot Putnam World Trust (de Trust ), een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van de Europese Gemeenschappen (Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten) 2011 (S.I. nummer 352 van 2011), zoals gewijzigd (de Reglementen ). De Trust is op 22 februari 2000 bevoegd verklaard door de Centrale Bank van Ierland (de Centrale Bank ). Op de datum van uitgifte van dit Vereenvoudigde Prospectus bestaat de Trust uit de volgende fondsen (elk een Fonds, en gezamenlijk de Fondsen ): Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Putnam Emerging Markets Equity Fund Putnam Global Core Equity Fund Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Putnam Global High Yield Bond Fund Putnam Global Liquidity Fund Putnam Total Return Fund Putnam U.S. Large Cap Growth Fund De Fondsen kunnen op bepaalde tijdstippen verschillende Klassen van Deelbewijzen uitgeven, waaronder, zonder beperking, Deelbewijzen van Klasse A, Klasse B, Klasse C, Klasse E, Klasse I, Klasse M, Klasse P, Klasse S, Klasse T en Klasse Y. Potentiële beleggers wordt aangeraden het Volledige Prospectus van 2 september 2008 met eventuele daarbij behorende supplementen of toevoegingen (het Volledige Prospectus ) door te lezen voordat een beslissing tot beleggen wordt genomen. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie met de Trust zijn uiteengezet in het Volledige Prospectus. De Basisvaluta (zoals gedefinieerd in het Volledige Prospectus) van alle Fondsen is de US dollar, behalve voor het Global Fixed Income Alpha Fund S1 en Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 die het Britse pond als Basisvaluta hebben. De Trust is als zodanig niet aansprakelijk tegenover derden. Elk Fonds wordt behandeld als verantwoordelijk voor de eigen schulden, zoals kan worden bepaald door de Beheerder, met dien verstande echter dat, indien de Beheerder meent dat een bepaalde schuld geen bepaald Fonds of bepaalde Fondsen betreft, deze schuld gezamenlijk door alle Fondsen wordt gedragen naar verhouding van hun betrokken Nettovermogenswaarde op het ogenblik van de toewijzing. Beleggers wordt erop gewezen dat bepaalde Fondsen die in dit Vereenvoudigde Prospectus zijn opgenomen niet in elk land waarin de lokale wetgeving het gebruik of de verspreiding van dit Vereenvoudigde Prospectus toestaat, geregistreerd zijn voor verkoop aan het publiek. Dit Vereenvoudigde Prospectus vormt geen aanbod of verzoek aan enige persoon in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan of aan enige persoon aan wie het onwettig is een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Putnam World Trust 3

4 Beleggingsdoelstelling: Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Putnam Emerging Markets Equity Fund Putnam Global Core Equity Fund Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Putnam Global High Yield Bond Fund Putnam Global Liquidity Fund Putnam Total Return Fund Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Het Fonds streeft naar vermogensgroei. Het Fonds streeft naar vermogensgroei. Het Fonds streeft naar vermogensgroei. Het Fonds streeft naar een jaarlijks totaalrendement dat ten minste 1,0% hoger ligt dan de 6-maands GBP LIBOR, zoals gemeten over voortschrijdende perioden van drie jaar. Het Fonds streeft naar een jaarlijks totaalrendement dat ten minste 2,0% hoger ligt dan de 6-maands GBP LIBOR, zoals gemeten over voortschrijdende perioden van drie jaar. Het Fonds streeft naar hoge lopende inkomsten. Vermogensgroei is een secundaire doelstelling indien verenigbaar met de doelstelling van hoge lopende inkomsten. Het Fonds streeft naar het hoogst mogelijke niveau van lopende inkomsten dat volgens de Beleggingsadviseur verenigbaar is met behoud van kapitaal en liquiditeit. Het Fonds streeft naar een positief totaalrendement, in zowel relatieve als absolute termen, in veranderende marktomstandigheden. Het Fonds streeft naar vermogensgroei. Beleggingsbeleid: Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Het Fonds tracht zijn doelstelling te verwezenlijken door ten minste twee derde van zijn totale vermogen (na aftrek van accessoire liquide middelen) te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten zoals warrants, converteerbare aandelen of preferente aandelen uitgegeven door niet-japanse bedrijven uit de regio Azië/Pacific. Om vast te stellen of een bedrijf in de regio Azië/Pacific gebaseerd is, kijkt de Beleggingsadviseur naar de volgende factoren: waar worden de effecten van het bedrijf verhandeld, waar is het bedrijf gevestigd of opgericht, of waar realiseert het bedrijf zijn inkomsten of winsten. Landen in de regio Azië/Pacific zijn onder meer: Australië, Hongkong, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Nieuw-Zeeland, de Volksrepubliek China, de Filippijnen, Singapore, Taiwan en Thailand. Het Fonds zal niet beleggen in effecten van Japanse bedrijven. Het Fonds kan naar goeddunken van de Beleggingsadviseur ook beleggen in effecten van bedrijven die in andere ontwikkelde of opkomende landen zijn uitgegeven (de plaats waar die bedrijven gebaseerd zijn, wordt bepaald op basis van de bovenvermelde factoren). De beleggingen van het Fonds zullen op een erkende beurs worden genoteerd of verhandeld, met die uitzondering dat maximaal 10% van het nettovermogen van het Fonds kan worden belegd in instrumenten die niet op een erkende beurs genoteerd staan of verhandeld worden. Het Fonds kan beleggen in ADR s (American Depositary Receipts), GDR s (Global Depositary Receipts) en andere certificaten, en kan effecten kopen of verkopen op when-issued -basis. Putnam Emerging Markets Equity Fund Het Fonds tracht zijn doelstelling te verwezenlijken door ten minste twee derde van zijn totale vermogen (na aftrek van accessoire liquide middelen) te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten zoals warrants, converteerbare aandelen of preferente aandelen uitgegeven door ontwikkelende of opkomende markten. Opkomende markten omvatten landen die opgenomen zijn in de MSCI Emerging Market Free Index, waarvan de samenstelling van tijd tot tijd kan veranderen. Om vast te stellen of een bedrijf in een opkomende markt gebaseerd is, kijkt de Beleggingsadviseur naar de volgende factoren: waar worden de effecten van het bedrijf verhandeld, waar is het bedrijf gevestigd of opgericht, of waar realiseert het bedrijf zijn inkomsten of winsten. De MSCI Emerging Market Free Index is een float-weighted benchmark (d.w.z. aangepast naar het aantal vrij verhandelbare aandelen) die 26 landindexen uit Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en andere opkomende markten volgt. Het Fonds kan ook beleggen in effecten van bedrijven die zijn uitgegeven in andere landen met een opkomende markt, of in ontwikkelde landen, indien de Beleggingsadviseur dit aangewezen acht. Het Fonds kan beleggen in ADR s (American Depositary Receipts), GDR s (Global Depositary Receipts) en andere certificaten, en kan effecten kopen of verkopen op when-issued -basis. Het Fonds kan beleggen in Russische effecten die worden verhandeld op de Russische beurzen die in Bijlage I van het Volledige Prospectus zijn vermeld. De belegging in Russische effecten zal doorgaans niet groter zijn dan 20% van het nettovermogen van het Fonds op het moment van aankoop. Deze limiet kan worden overschreden afhankelijk van de marktomstandigheden. Het is niet de bedoeling dat het Fonds in aanzienlijke mate aan dergelijke effecten wordt blootgesteld. Deze limiet kan worden overschreden afhankelijk van de marktomstandigheden of op basis van wijzigingen in de samenstelling van de referentie-index van het Fonds; er wordt echter niet verwacht dat de positie van het Fonds in 4 Putnam World Trust

5 Russische effecten deze van de referentie-index met meer dan 5% zal overschrijden. Hoewel beleggen in Russische effecten geen primaire strategie van het Fonds is, kan het Fonds bijgevolg van tijd tot tijd een grotere blootstelling aan dergelijke effecten hebben. Putnam Global Core Equity Fund Het Fonds tracht zijn doelstelling te verwezenlijken door ten minste twee derde van zijn totale vermogen (na aftrek van accessoire liquide middelen) te beleggen in wereldwijd uitgegeven aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten zoals warrants, converteerbare aandelen of preferente aandelen. Door te beleggen in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille tracht de Beleggingsadviseur de risico s die verbonden zijn aan beleggingen in de economie van slechts één land of regio te beperken. De landen die volgens de Beleggingsadviseur aantrekkelijke beleggingskansen bieden, kunnen van tijd tot tijd veranderen. Het Fonds zal niet meer dan 20% van zijn nettovermogen, op het moment van aankoop, beleggen buiten de landen die in de MSCI All Country World Index zijn opgenomen, waarvan de samenstelling van tijd tot tijd kan veranderen. Daarnaast zal het Fonds niet meer dan 20 procentpunten boven de weging in de MSCI All Country World Index beleggen in effecten van landen met een opkomende markt, op het moment van aankoop. Per 31 december 2007 was de MSCI All Country World Index voor circa 11,4% samengesteld uit effecten uit opkomende markten. Bijvoorbeeld op basis van de cijfers per 31 december 2007 zou maximaal 31,4% van het nettovermogen in opkomende markten worden belegd. De wegingen kunnen van tijd tot tijd veranderen. De MSCI All Country World Index is een marktkapitalisatie-index aangepast aan het aantal vrij verhandelbare aandelen die ontworpen is om de prestaties van de aandelenmarkten in ontwikkelde en opkomende markten over de hele wereld te meten. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Het Fonds wil zijn doelstelling verwezenlijken door hoofdzakelijk en minstens twee derde van het totale vermogen van het Fonds (na aftrek van aanvullende liquide activa) te beleggen in obligaties van of onder beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door overheden, instellingen, supranationale organen of bedrijven en in geëffectiseerde obligaties (met inbegrip van handelspapier en converteerbare obligaties), obligaties met hypotheek als onderpand, door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten, zekergestelde effecten, geëffectiseerde leningen, depositocertificaten en andere kortlopende instrumenten en vergelijkbare instrumenten, zoals hieronder nader uiteengezet. Het Fonds kan in elk groot segment van de globale vastrentende markt beleggen. De maximale nettoblootstelling van het Fonds aan door hypotheek gedekte en door vermogen gedekte effecten mag echter niet meer bedragen dan 75% van het nettovermogen van het Fonds. De beleggingen van het Fonds zullen worden beperkt tot: (a) vastrentende effecten die direct realiseerbare effecten met vaste of vlottende rente zijn (met inbegrip van aan de inflatie gekoppelde effecten), nulcoupon-instrumenten of gestripte door hypotheek gedekte effecten (dit zijn door hypotheek gedekte effecten die enkel de hoofdsom vertegenwoordigen of de interest die verschuldigd is over een onderliggend instrument). De voormelde effecten kunnen uitgegeven zijn door overheden, met inbegrip van overheidsinstellingen en instellingen met een gelijkwaardige kredietstatus, of door niet-gouvernementele emittenten, waaronder internationale en andere instellingen, bedrijven en door hypotheek of vermogen gedekte kredietnemers; (b) converteerbare obligaties; (c) geëffectiseerde bankleningen die vrij overdraagbaar zijn; (d) schuldbewijzen met middellange looptijd en gestructureerde schuldbewijzen (dit zijn individueel onderhandelde effecten waarvan de opbrengst gekoppeld is aan een onderliggende index of een ander effect of een activaklasse, met primaire blootstelling aan de emittent van het schuldbewijs en een economische blootstelling aan de onderliggende effecten); (e) gestructureerde financiële of kredietproducten (waaronder door hypotheek zekergestelde obligaties, zekergestelde obligaties, door commercieel vastgoed gedekte effecten en effecten die gebaseerd zijn op kredietderivaten, voor zover ze in overeenstemming zijn met de Reglementen); (f) valutaspotcontracten en valutatermijncontracten; (g) andere derivaten die voldoen aan de beperkingen vermeld in het volledige prospectus; (h) contanten (op voorwaarde dat eventuele bankdeposito s een maximale resterende looptijd van 92 dagen hebben en enkel belegd worden in banken met een kredietrating van minstens A-1 of P-1, toegekend door Standard & Poor s ( S&P ) respectievelijk Moody s Investors Service ( Moody s ), of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings, of die volgens de Beleggingsbeheerder van een gelijkwaardige kredietkwaliteit zijn); en (i) geldmarktinstrumenten (overdraagbare effecten die uitgegeven zijn met een looptijd van minder dan 365 dagen), waaronder depositocertificaten, handelspapier en terugkoopovereenkomsten. Putnam World Trust 5

6 Hoewel de gemiddelde kredietkwaliteit van het Fonds, gewogen op basis van een exponentieel gewogen berekening van het gemiddelde, normaal A-/A3 of hoger zal zijn, kunnen de vastrentende effecten van het Fonds beleggingen omvatten in hoogrentende obligaties met een lagere kredietrating, zoals de effecten met een lagere rating dan BBB door S&P of het equivalent hiervan door Moody s of Fitch Ratings of die door de Beleggingsadviseur van een gelijkwaardige kredietkwaliteit geacht worden. De overheidsobligaties die door het Fonds gehouden worden, moeten bij aankoop minstens een rating van CCC hebben, toegekend door S&P of het equivalent hiervan door Moody s of Fitch ratings, of van een gelijkwaardige kwaliteit geacht worden door de Beleggingsadviseur. Het Fonds verwacht momenteel een volatiliteit van 1,0% tot 2,0% per jaar over de lange termijn na te streven. Deze doelstelling, die betrekking heeft op alle beleggingsposities van het Fonds, waaronder de blootstelling door derivaten, kan echter naar goeddunken van de Beleggingsadviseur gewijzigd worden voor zover dit in overeenstemming is met de beleggingsdoelstelling en -beperkingen van het Fonds. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Het Fonds streeft ernaar zijn doel te verwezenlijken door hoofdzakelijk en ten minste twee derde van het totale vermogen van het Fonds (na aftrek van aanvullende liquide activa) te beleggen in beursgenoteerde effecten zoals hoogwaardige of niet-hoogwaardige (investment-grade/ non-investment-grade) obligaties die zijn uitgegeven door overheden, instellingen, supranationale organen of bedrijven, geëffectiseerde obligaties (met inbegrip van handelspapier en converteerbare obligaties), obligaties met hypotheek als onderpand, door vermogen of hypotheek gedekte effecten, zekergestelde effecten, geëffectiseerde leningen, depositocertificaten en andere kortlopende instrumenten. Er gelden geen beperkingen met betrekking tot het gedeelte van het fondsvermogen dat mag worden belegd in de verschillende kredietratingcategorieën of in categorieën zonder kredietrating. Bijgevolg kunnen de vastrentende effecten die gehouden worden door het Fonds, hoogrentende schuldeffecten met een lage kredietrating omvatten, zoals effecten met een lagere rating dan BBB door Standard & Poor s ( S&P ) of een gelijkwaardige rating door Moody s Investors Service ( Moody s ) of Fitch Ratings of die volgens de Beleggingsadviseur van een gelijkwaardige kredietkwaliteit zijn. In bepaalde omstandigheden en in beperkte mate kan het Fonds warrants (tot 5% van het nettovermogen op het moment van aankoop) of incidenteel aandelen houden, doorgaans als gevolg van de aankoop van een converteerbare obligatie of de uitwisseling of conversie van een vastrentend effect voor aandelen. Het Fonds kan beleggen in elke grote sector van de wereldwijde vastrentende markt, met inbegrip van schuldinstrumenten met vaste en variabele rente, converteerbare effecten en preferente aandelen. Het Fonds verwacht momenteel een volatiliteit van 2,0% tot 3,0% per jaar over de lange termijn na te streven. Deze doelstelling, die betrekking heeft op alle beleggingsposities van het Fonds, waaronder de blootstelling via derivaten, kan echter naar goeddunken van de Beleggingsadviseur gewijzigd worden voor zover dit in overeenstemming is met de beleggingsdoelstelling en -beperkingen van het Fonds. Putnam Global High Yield Bond Fund Het Fonds streeft ernaar zijn doel te verwezenlijken door ten minste twee derde van zijn totale vermogen (na aftrek van aanvullende liquide activa) te beleggen in hoogrentende schuldinstrumenten met een lagere rating, zoals BBB van S&P of Baa van Moody s, die zijn genoteerd of worden verhandeld op erkende beurzen (met inbegrip van niet door schuld gefinancierde, vrij overdraagbare deelnemingen in leningen via effecten die worden verhandeld op erkende beurzen, obligaties met nulcoupon en obligaties met betaling in natura payment-in-kind of PIK, obligaties die de uitgevende instelling het recht geven te betalen via andere obligaties) en die een portefeuille samenstellen waarvan de beleggingsadviseur meent dat de beleggingen ervan geen onnodig risico voor inkomsten of kapitaal vormen. Ten minste 80% van het vermogen wordt door het Fonds belegd in schuldeffecten (waaronder (i) bedrijfsobligaties en schuldeffecten van openbare instellingen (onder andere schatkistpapier, handelspapier en converteerbare obligaties), (ii) door vermogen of hypotheek gedekte effecten, (iii) schuldeffecten die zijn uitgegeven of gegarandeerd door de nationale overheden en hun instellingen, organen of politieke onderafdelingen en (iv) schuldeffecten uitgegeven of gegarandeerd door supranationale organisaties met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de Wereldbank en de Europese Investeringsbank (onder andere schatkistpapier, handelspapier en converteerbare obligaties)), converteerbare effecten, of preferente 6 Putnam World Trust

7 aandelen die zijn genoteerd of worden verhandeld op een erkende beurs en verenigbaar zijn met het primaire beleggingsdoel, nl. hoge lopende inkomsten. De overige activa van het Fonds mogen worden gehouden in bijkomende liquide middelen of worden belegd in gewone aandelen en andere op een erkende beurs genoteerde of verhandelde aandeleneffecten, mits dit soort belegging verenigbaar is met het primaire beleggingsdoel, nl. hoge lopende inkomsten. Putnam Global Liquidity Fund Het Fonds is een Kortlopend Geldmarktfonds dat zal voldoen aan de richtlijnen van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (de ESMA-Richtlijnen ) die van kracht worden op 1 juli Voor beleggingen die vóór deze datum worden gekocht, zal het Fonds de ESMA-Richtlijnen naleven die ingaan op 31 december Het Fonds tracht zijn doelstelling te verwezenlijken door ten minste twee derde van zijn vermogen (na aftrek van accessoire liquide middelen) te beleggen in een portefeuille van hoogwaardige geldmarktinstrumenten die in USD luiden en die door Amerikaanse of niet-amerikaanse emittenten zijn uitgegeven. Deze instrumenten kunnen staats- en/of bedrijfsobligaties met vaste en/of variabele rente zijn die ten minste een rating van beleggingskwaliteit hebben. Voorbeelden van deze instrumenten zijn onder meer: (i) depositocertificaten van banken: verhandelbare certificaten die worden uitgegeven in ruil voor Fondsen die voor een bepaalde tijdsduur bij een handelsbank worden gestort en die een vastgesteld rendement opleveren; (ii) termijndeposito s; (iii) bankaccepten: verhandelbare wissels die door een bank zijn geaccepteerd. Dit betekent in feite dat de bank er onvoorwaardelijk mee heeft ingestemd om de nominale waarde van het instrument op de vervaldag te betalen; (iv) handelspapier van hoge kwaliteit: hoogwaardige, kortlopende schuldverplichtingen uitgegeven door banken, rechtspersonen en andere emittenten (inclusief door vermogen gedekt handelspapier); (v) bedrijfsobligaties: hoogwaardige, kortlopende bedrijfsobligaties, uitgezonderd handelspapier van hoge kwaliteit; (vi) overheidseffecten: verhandelbare obligaties die zijn uitgegeven door, of waarvan de hoofdsom en rente gewaarborgd zijn door, de Amerikaanse overheid, haar instellingen en werkingsorganen of andere overheidsentiteiten of -instanties die in de VS gevestigd zijn, zoals staten, steden of county s; en (vii) terugkoopovereenkomsten die op elk moment volledig gedekt zijn door overheidseffecten, schuldverplichtingen van bedrijven of andere effecten van beleggingskwaliteit. Putnam Total Return Fund Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door zijn netto vermogen te beleggen in een gediversifieerde portefeuille bestaande uit meerdere vermogensklassen. Bij het bepalen van de vermogensspreiding van de portefeuille zullen diverse middelen worden aangewend om de risico- en rendementsdoelstellingen van het Fonds te bereiken, waaronder posities in aandelen (bijv. Amerikaanse en niet-amerikaanse aandelen, aandelen uit opkomende markten, aandelen van bedrijven met grote en kleine kapitalisatie), vastrentende effecten (bijv. Amerikaanse en niet-amerikaanse vastrentende effecten, hoogrentende effecten en vastrentende effecten uit opkomende markten), valuta s en alternatieve vermogensklassen (bijv. REIT s of andere vastgoedinstrumenten en tegen inflatie beschermde effecten uitgegeven door de Amerikaanse schatkist ( TIPS )). De portefeuille zal ook gebruik maken van verscheidene overlaytechnieken (bijv. wereldwijde tactische vermogensspreiding, valuta- en indexopties) in een poging om het rendement van de totale portefeuille extra te verhogen. De vermogensspreiding van de portefeuille zal dynamisch zijn en zal worden aangepast wanneer de beleggingskansen veranderen. Zoals hierboven uiteengezet, kan het Fonds beleggen in een gediversifieerde portefeuille van onder meer wereldwijde aandelen (inclusief preferente aandelen en converteerbare effecten) en vastrentende effecten zoals (i) obligaties van bedrijven en openbare nutsbedrijven (waaronder schatkistpapier, handelspapier en converteerbare obligaties), (ii) door vermogen en door hypothecaire zekerheid gedekte effecten en (iii) obligaties uitgegeven of gewaarborgd door nationale overheden en hun instellingen, werkingsorganen en politieke onderafdelingen die op erkende beurzen genoteerd staan of worden verhandeld. De portefeuille van het Fonds zal onder meer bestaan uit Amerikaanse en niet- Amerikaanse effecten en Amerikaanse en niet-amerikaanse schuldinstrumenten die op erkende beurzen genoteerd staan of worden verhandeld. Er kan ook indirect in deze vermogensklassen worden belegd via het gebruik van derivaten en beursverhandelde Fondsen ( ETF s ). Het Fonds kan ook via ETF s posities in commodity s nemen. Voorts kan het Fonds posities in commodity s nemen via het gebruik van derivaten en gestructureerde schuldbewijzen op basis van commodity-indexen zoals commodityindexfutures of commodity-indexswaps (op voorwaarde dat de desbetreffende index voldoende gediversifieerd is, een adequate referentie-index vormt voor de markt waarnaar hij verwijst en op een gepaste wijze gepubliceerd wordt en goedgekeurd is door de Centrale Bank). Putnam World Trust 7

8 De vastrentende effecten van het Fonds kunnen ook bestaan uit aanmerkelijke beleggingen in hoogrentende obligaties met een lagere rating, zoals obligaties met een lagere rating dan BBB van S&P of een gelijkwaardige rating van Moody s of Fitch of van een ander equivalent ratinginstituut, om een portefeuille samen te stellen die volgens de Beleggingsadviseur geen overmatig risico inhoudt voor de inkomsten of het kapitaal. Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten met vaste en vlottende rente. Via een gedisciplineerde toepassing van diverse prognosemethoden bepaalt de Beleggingsadviseur wat volgens hem de optimale activaspreiding voor het Fonds is. De Beleggingsadviseur kan overgaan tot nietfinanciële leveraging via het gebruik van derivaten om de rendements- en volatiliteitskenmerken van sommige activaklassen te wijzigen teneinde het risico- en rendementsprofiel van het Fonds te verbeteren. Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Het Fonds tracht zijn doelstelling te verwezenlijken door ten minste twee derde van zijn totale vermogen (na aftrek van accessoire liquide middelen) te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten zoals warrants, converteerbare aandelen of preferente aandelen die zijn uitgegeven door Amerikaanse bedrijven met een grote kapitalisatie die worden genoteerd of verhandeld op wereldwijde erkende beurzen, met een focus op groeiaandelen. Groeiaandelen zijn aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven waarvan wordt verwacht dat hun inkomsten sneller zullen groeien dan die van vergelijkbare bedrijven en waarvan de activiteitengroei en andere kenmerken kunnen leiden tot een stijging van de aandelenkoers. De Beleggingsadviseur maakt gebruik van fundamenteel onderzoek om beleggingskansen te identificeren en kan rekening houden met factoren als de waardering van een bedrijf, zijn financiële basis, groeipotentieel, concurrentiepositie binnen de sector, winstverwachtingen, cashflows en dividenden bij de beslissing om beleggingen te verwerven of te verkopen. De beleggingen van het Fonds zullen op een erkende beurs worden genoteerd of verhandeld, met de uitzondering dat maximaal 10% van het nettovermogen van het Fonds kan worden belegd in instrumenten die niet op een erkende beurs worden genoteerd of verhandeld. Het Fonds kan beleggen in ADR s, GDR s en andere vergelijkbare certificaten zoals EDR s, en het kan effecten kopen op when-issued -basis. Het Fonds kan beleggen in grote bedrijven waarvan gemeend wordt dat hun inkomsten een relatief sterke groeitrend vertonen, of in bedrijven waarvoor geen aanzienlijke verdere groei wordt verwacht maar waarvan de aandelenkoers als ondergewaardeerd wordt beschouwd. Het Fonds kan tot een derde van zijn nettovermogen beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die niet zijn uitgegeven door Amerikaanse bedrijven en/of in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven met een kleine kapitalisatie. Het Fonds kan beleggen in effecten die worden verhandeld op de Russische beurzen zoals uiteengezet in Bijlage I van het Geconsolideerde Prospectus, hoewel het niet de bedoeling is dat de beleggingen in deze effecten meer dan 5% van het nettovermogen van het Fonds uitmaken. Financiële derivaten Elk Fonds (behalve het Putnam Global Liquidity Fund) kan gebruikmaken van financiële derivaten. De derivaten die door elk Fonds worden gebruikt, kunnen worden gebruikt voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden, inclusief ter vervanging van directe beleggingen in effecten of om een extra blootstelling te verkrijgen die verder gaat dan wat kan worden verkregen met een traditionele effectenportefeuille, altijd met inachtneming van de beperkingen en vereisten van de Reglementen. Een Fonds kan ook gebruikmaken van valutatermijncontracten voor indekkingsdoeleinden of om de valutarisicokenmerken te wijzigen van overdraagbare effecten die door het Fonds worden gehouden als een alternatieve strategie om het valutarisico te beheersen. Omdat de door een Fonds gehouden valutaposities mogelijk niet in overeenstemming zijn met de door het Fonds gehouden activapositie, kan het effect van wisselkoersschommelingen op een Fonds aanzienlijk verschillen van het effect op een ander fonds met vergelijkbare beleggingen. Niettegenstaande de mogelijkheid in het beleggingsbeleid om voor beleggingsdoeleinden te beleggen in Credit Default Swaps, zal het gebruik van Credit Default Swaps in het Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund en Putnam Global Core Equity Fund voorlopig beperkt worden tot het gebruik voor afdekking of voor efficiënt portefeuillebeheer. Dit is vereist om aan de registratievereisten van de Peruviaanse regelgevende instantie tegemoet te komen. 8 Putnam World Trust

9 Risicoprofiel: De beleggers wordt aangeraden het hoofdstuk getiteld Risicofactoren en bijzondere overwegingen uit het Volledige Prospectus door te lezen respectievelijk hun beroepsadviseurs te raadplegen aangaande de risico s verbonden met de aankoop en het bezit van participaties en met het oog op hun individuele omstandigheden. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de waarde van hun beleggingen kan dalen of stijgen en dat de kans bestaat dat ze de door hen ingelegde som niet terugontvangen. De prestaties in het verleden van de Trust of van een Fonds vormen geen aanwijzing over de toekomstige prestaties. Aandelenfondsen Gewone aandelen Een gewoon aandeel vertegenwoordigt een eigendomsbelang in een bedrijf. De waarde van het aandeel van een bedrijf kan dalen als gevolg van factoren die rechtstreeks verband houden met dat bedrijf, zoals beslissingen door de directie van dat bedrijf of een daling van de vraag naar de producten of diensten van dat bedrijf. Het aandeel van een bedrijf kan ook in waarde dalen als gevolg van factoren die niet alleen dat bedrijf maar alle bedrijven in dezelfde sector of in een aantal verschillende sectoren beïnvloeden, zoals stijgingen van de productiekosten. Van tijd tot tijd kan een Fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in bedrijven in een of meer aanverwante bedrijfstakken of sectoren, wat het Fonds kwetsbaarder zou maken voor ongunstige ontwikkelingen die een impact hebben op die bedrijfstakken of sectoren. De waarde van het aandeel van een bedrijf kan ook worden beïnvloed door veranderingen in financiële markten die relatief losstaan van het bedrijf of de sector waarin het actief is, zoals rentewijzigingen of wisselkoersschommelingen. Daarnaast worden dividenden op aandelen van een bedrijf doorgaans pas uitgekeerd nadat het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen jegens houders van zijn obligaties en ander schuldpapier heeft voldaan. Om die reden zal de waarde van een aandeel gewoonlijk sterker reageren op echte of waargenomen wijzigingen in de financiële positie of vooruitzichten van een bedrijf dan de waarde van obligaties en ander schuldpapier. Aandelen van kleinere bedrijven kunnen kwetsbaarder zijn voor ongunstige ontwikkelingen dan die van grotere bedrijven. Waarde-aandelen Waarde-aandelen zijn aandelen van bedrijven waarvan geen belangrijke winstgroei wordt verwacht, maar waarvan de beleggingsadviseur meent dat de aandelen door de markt worden ondergewaardeerd. Mogelijk zijn deze bedrijven geconfronteerd geweest met ongunstige bedrijfsontwikkelingen of zijn ze onderhevig aan bijzondere risico s waardoor hun aandelen uit de gratie zijn geraakt. Indien de beleggingsadviseur de vooruitzichten van een dergelijk bedrijf verkeerd heeft beoordeeld, of indien andere beleggers de waarde van het bedrijf uiteindelijk toch niet erkennen, kan de koers van de aandelen van dat bedrijf dalen of de verwachte waarde niet benaderen. Groeiaandelen Bepaalde Fondsen kunnen beleggen in de aandelen van bedrijven waarvan de beleggingsadviseur meent dat hun winsten wellicht sneller zullen stijgen dan die van andere bedrijven. Deze groeiaandelen worden meestal verhandeld tegen een koers die een veel groter veelvoud van de huidige winst is dan het geval is bij andere aandelen. Dientengevolge kan de waarde van groeiaandelen gevoeliger zijn voor wijzigingen in de huidige of verwachte winsten dan de waarde van andere aandelen. Als de Beleggingsadviseur een verkeerde inschatting maakt van de vooruitzichten voor de winstgroei van een bedrijf of van de wijze waarop andere beleggers de winstgroei van het bedrijf zullen waarderen, is het mogelijk dat de koers van het aandeel van dat bedrijf zal dalen of niet de verwachte waarde zal bereiken. Het streven naar winstgroei kan leiden tot substantiële beleggingen in bepaalde sectoren, zoals de technologiesector, die mogelijk aan meer volatiliteit onderhevig zijn dan andere sectoren van de economie. Kleinere bedrijven Bepaalde Fondsen kunnen beleggen in kleine of middelgrote bedrijven. De marktkapitalisatie van deze bedrijven bedraagt minder dan USD 1 miljard. Meer dan voor grotere bedrijven het geval is, kunnen dergelijke bedrijven over beperkte productielijnen, markten of financiële middelen beschikken of afhankelijk zijn van een klein en onervaren managementteam. Het is mogelijk dat de aandelen van kleinere bedrijven minder frequent en in beperktere volumes worden verhandeld, en de koers van hun aandelen kan meer schommelen dan die van andere bedrijven. Aandelen van kleinere bedrijven kunnen bijgevolg kwetsbaarder zijn voor ongunstige ontwikkelingen dan die van grotere bedrijven. Putnam World Trust 9

10 Obligatiefondsen Renterisico De waarde van obligaties en andere schuldinstrumenten stijgt en daalt meestal ten gevolge van rentewijzigingen. Bij een dalende rente zal de waarde van bestaande schuldinstrumenten gewoonlijk stijgen, en bij een stijgende rente zal de waarde van bestaande schuldinstrumenten gewoonlijk dalen. Wijzigingen in de waarde van een schuldinstrument zullen doorgaans geen invloed hebben op de totale inkomsten die het Fonds ervan ontvangt, maar zullen invloed hebben op de waarde van de participatiebewijzen van het Fonds. Het renterisico is gewoonlijk groter voor beleggingen met langere looptijd. Kredietrisico en risico van in gebreke blijvende emittenten Doorgaans verwachten beleggers vergoed te worden in verhouding tot het risico dat ze nemen. Op schulden van uitgevende instellingen met slechtere kredietwaardigheid wordt daarom meestal een hoger rendement geboden dan op schulden van bedrijven met een veiligere kredietwaardigheid. Het kredietrisico van schuldinstrumenten met een hogere rating is gewoonlijk lager; het renterisico is echter niet noodzakelijkerwijze lager. De waarde van een belegging met hogere rating zal blijven schommelen ten gevolge van veranderingen in de rentevoet. Beleggingen met een rating lager dan BBB of het equivalent daarvan staan als junk bonds bekend. Deze schuldinstrumenten worden van lage kwaliteit geacht en zijn zeer speculatief, terwijl de uitgevende instellingen van de effecten uit de laagste ratingklasse in gebreke kunnen zijn en in het algemeen door het ratingbureau niet in staat worden geacht ooit de rating van beleggingskwaliteit te zullen bereiken. Risico van hypotheekgedekte effecten (MBS), activagedekte effecten (ABS) en vervroegde aflossing Op traditionele schuldeffecten wordt gewoonlijk een vaste rente betaald tot de vervaldatum, wanneer het kapitaal moet worden afgelost. Betalingen op hypotheekgedekte effecten daarentegen omvatten gewoonlijk zowel rente, als een gedeeltelijke aflossing op de hoofdsom. Activagedekte effecten (ABS) zijn gestructureerd zoals MBS, maar in de plaats van hypotheken of rente op hypotheken kunnen de onderliggen activa bestaan uit contracten voor verkoop van voertuigen op afbetaling, leasing van voertuigen op afbetaling, verschillende types huurcontracten voor onroerend goed of persoonlijke eigendom en vorderingen uit creditcardovereenkomsten. Door hypotheek en door vermogen gedekte effecten worden over het algemeen uitgegeven in verschillende klassen, elk met een andere looptijd, rentevoet en betalingsregeling, waarbij de hoofdsom en rente op de onderliggende hypotheken of andere activa op uiteenlopende manieren aan de verschillende klassen worden toegerekend. Bij sommige klassen kunnen de rente- of hoofdsombetalingen afhankelijk zijn van onzekere factoren. Voorts is het mogelijk dat sommige klassen of series het risico van wanbetaling op de onderliggende hypotheken of andere activa geheel of gedeeltelijk dragen. In sommige gevallen kunnen de complexiteit van de betalingsregeling, de kredietkwaliteit en andere voorwaarden die verbonden zijn aan deze effecten ertoe leiden dat er een risico is dat de bepalingen van de overeenkomst niet volledig transparant zijn. Bovendien kan de waardering van MBS en ABS tegen een geschikte prijs moeilijker zijn door de complexiteit van dergelijke effecten, vooral in geval van aangepaste overeenkomsten. Bij de vaststelling van de gemiddelde looptijd of duration van een door hypotheek of door vermogen gedekt effect moet de Beleggingsadviseur bepaalde veronderstellingen en ramingen toepassen met betrekking tot de looptijd en vervroegde aflossing van dat effect; het werkelijke percentage vervroegde aflossingen kan evenwel verschillen. Als de looptijd van een effect onnauwkeurig is voorspeld, is het mogelijk dat het Fonds niet het verwachte rendement kan realiseren. Bovendien zijn veel MBS en ABS blootgesteld aan een verhoogd liquiditeitsrisico. Het aantal beleggers dat bereid en in staat is om dergelijke instrumenten op de secundaire markt te kopen, is mogelijk kleiner dan dat voor traditionelere schuldeffecten. Specifieke risico s met betrekking tot Collateralised Mortgage Obligations (CMO s door hypotheek zekergestelde obligaties) en Collateralised Debt Obligations (CDO s zekergestelde obligaties) Zowel CMO s als CDO s zijn over het algemeen blootgesteld aan de risico s die uiteengezet zijn in hypotheekgedekte (MBS) en activagedekte (ABS) effecten en het risico van vervroegde aflossing hierboven. Aan CDO s en CMO s zijn daarenboven de volgende bijkomende risico s verbonden: (i) het risico dat de uitkeringen van de effecten in onderpand niet toereikend zijn om de interest en andere verschuldigde bedragen te betalen; (ii) het risico dat de kwaliteit van het onderpand in waarde daalt of dat het in gebreke blijft; (iii) het Fonds kan beleggen in tranches van CDO s of CMO s die achtergesteld 10 Putnam World Trust

11 zijn ten opzichte van andere tranches; (iv) het is mogelijk dat de complexe structuur van een effect niet volledig transparant is, en als die structuur niet volledig begrepen wordt op het moment van de belegging, kan dit leiden tot geschillen met de emittent of onverwachte beleggingsresultaten; en (v) het risico dat de beheerder van de CDO of CMO ondermaats presteert of fraudeert. Deelnemingen Bepaalde Fondsen kunnen beleggen in niet door schuld gefinancierde, vrij overdraagbare deelnemingen in leningen via effecten die worden verhandeld op een erkende beurs, uitgegeven door financiële instellingen of lenende overheden of bedrijven. Naast de andere risico s die zijn verbonden aan beleggingen in schuldinstrumenten, zijn niet door schuld gefinancierde, vrij overdraagbare deelnemingen in leningen via effecten eveneens onderhevig aan het risico dat het onvermogen tot betaling van de instelling de betalingen op de onderliggende lening aan het Fonds zal vertragen of verhinderen. De liquiditeit op niet door schuld gefinancierde, vrij overdraagbare deelnemingen in leningen via effecten kan beperkt zijn. Aandelen- en obligatiefondsen Wereldwijde beleggingen Bepaalde Fondsen kunnen beleggen in effecten die in verschillende landen zijn uitgegeven. Beleggingen in die landen kunnen bepaalde bijzondere risico s inhouden, zoals: Ongunstige wisselkoersveranderingen De beleggingen van het Fonds kunnen in veel vreemde valuta s uitgegeven zijn en verhandeld worden. Bijgevolg kan de waarde van die beleggingen worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen tussen bepaalde valuta s en de Basisvaluta van het Fonds. Politieke en economische ontwikkelingen In bepaalde landen kunnen beleggingen onderhevig zijn aan de risico s van beslaglegging door de lokale overheid, de oplegging van beperkingen aan de omwisseling of het transport van valuta s, en belastingverhogingen. Onbetrouwbare of ontijdige informatie Het is mogelijk dat in bepaalde landen minder informatie over bedrijven openbaar beschikbaar is, en dat bedrijven in bepaalde landen onderworpen zijn aan minder strenge standaarden en praktijken inzake administratieve verwerking, boekhoudkundige controle en financiële verslaggeving. Beperkte rechtsmiddelen Het is mogelijk dat de rechtsmiddelen voor beleggers, zoals het Fonds, in bepaalde landen beperkt zijn. Liquiditeitsrisico/Beperkte markten Mogelijk zijn beleggingen in bepaalde landen minder liquide (moeilijker te kopen en verkopen) en volatieler dan in andere landen. Dit betekent dat bepaalde Fondsen van tijd tot tijd mogelijk niet in staat zullen zijn om die beleggingen tegen aantrekkelijke prijzen te verkopen. Om dezelfde reden is het mogelijk dat het voor bepaalde Fondsen van tijd tot tijd moeilijk zal zijn om bepaalde van die beleggingen te waarderen. Niet alle effecten of instrumenten waarin het Fonds belegt, waaronder obligaties onder beleggingskwaliteit, zullen genoteerd staan of een rating hebben, wat betekent dat de liquiditeit laag kan zijn. Bovendien kan het kopen en verkopen van posities in sommige beleggingen tijdrovend zijn en bestaat de kans dat dit tegen ongunstige prijzen moet gebeuren. Als gevolg van ongunstige marktomstandigheden die tot een beperkte liquiditeit leiden, kan het Fonds ook moeilijkheden ondervinden om zijn activa tegen een billijke prijs te verkopen. Handelspraktijken Makelaarslonen en andere kosten en vergoedingen verschillen van markt tot markt. De procedures en regels voor de afwikkeling van transacties in bepaalde landen kunnen ook vertragingen inhouden bij de betaling, levering of inning van geld of beleggingen. Soevereine emittenten Of soevereine emittenten van schuldeffecten bereid en in staat zijn om hoofdsom- en rentebetalingen op overheidseffecten te verrichten, hangt af van verscheidene economische factoren, zoals de betalingsbalans, globale schuldenlast en kasstroom uit belastingen of andere inkomsten van de emittent. Putnam World Trust 11

12 Lager rendement Bronbelastingen kunnen het bedrag beperken van de inkomsten die beschikbaar zijn voor uitkering aan Houders van Deelbewijzen van bepaalde Fondsen. Sommige van deze risico s kunnen ook in bepaalde mate van toepassing zijn op beleggingen die in bepaalde vreemde valuta s luiden, beleggingen in bedrijven die op bepaalde buitenlandse markten worden verhandeld, of beleggingen in bedrijven die in een bepaald land gevestigd zijn en die belangrijke activiteiten hebben in andere landen. Opkomende markten De bovenbeschreven risico s zijn gewoonlijk groter in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden, die soms opkomende markten worden genoemd. Bijvoorbeeld de politieke en economische structuren in die landen zijn soms nog jong en ontwikkelen zich snel, wat instabiliteit kan veroorzaken. De kans is ook groter dat deze landen met een hoge inflatie, deflatie of devaluatie worden geconfronteerd, wat hun economieën en effectenmarkten zou kunnen schaden. Om die en andere redenen worden beleggingen in opkomende markten vaak als speculatief beschouwd. Daarnaast wijzen wij op het volgende: Risico m.b.t. normen voor boekhoudkundige waardering, controle van de jaarrekening en financiële verslaglegging De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de normen voor boekhoudkundige waardering en financiële verslaglegging, praktijken en publicatievereisten die gelden in een aantal landen waar bepaalde Fondsen in de markt kunnen beleggen niet noodzakelijkerwijs dezelfde mate van bescherming aan de houders van participatiebewijzen bieden en hetzelfde niveau van inlichtingen aan beleggers verschaffen als over het algemeen geldt in meer ontwikkelde markten. Risico van verrekening In vergelijking met meer ontwikkelde markten kan de beursverhandeling en -afrekening en de liquiditeit op die markten minder betrouwbaar zijn dan op de meer gevestigde beurzen, waardoor het risico van verrekening groter is en/of er vertraging bij de verkoop van beleggingen door het Fonds kan optreden. Politiek risico Beleggingen kunnen plaatsvinden in markten die gevestigd zijn in landen die zijn blootgesteld aan de risico s van politieke veranderingen of perioden van politieke onzekerheid, wat ook een nadelige invloed kan hebben op de activa van elk Fonds. Liquiditeitsrisico Beleggingen in opkomende markten zijn meestal zeer volatiel en kunnen te lijden hebben onder een gedeeltelijke of totale illiquiditeit, wat tot een grote daling van de kapitaalwaarde kan leiden of wat tot gevolg kan hebben dat het Fonds zijn beleggingen niet kan laten aflossen. Risico van bewaring Bepaalde Fondsen kunnen beleggen in de economieën van opkomende markten die in gunstige of in ongunstige zin kunnen verschillen van de economieën van geïndustrialiseerde landen, en waar de systemen voor boekhoudkundige waardering, bewaring en/of verrekening nog niet volledig zijn ontwikkeld. Dergelijke economieën kunnen negatief worden beïnvloed door handelsbarrières, wisselcontroles, beheerde correcties in de relatieve valutawaarden en andere protectionistische maatregelen die worden opgelegd of overeengekomen door de landen waarmee gehandeld wordt. Beleggen in opkomende markten houdt risico s in, zoals de mogelijkheid van politieke of sociale instabiliteit, ongunstige veranderingen in de regelgeving inzake beleggingen of in de deviezenreglementering, nationalisatie, onteigening en inhouding van dividenden aan de bron. Daarnaast is het mogelijk dat dergelijke effecten minder frequent en in kleinere volumes worden verhandeld dan effecten van bedrijven in en overheden van ontwikkelde stabiele landen. Het is ook mogelijk dat de aflossing van Deelbewijzen na een verzoek om aflossing vertraging kan oplopen als gevolg van de illiquide aard van de activa. Aangezien het Fonds kan beleggen op markten waar de systemen voor bewaring en/of verrekening niet volledig zijn ontwikkeld, kunnen de beleggingen van dit Fonds die op dergelijke markten worden verhandeld en zijn toevertrouwd aan onderbewaarders, in gevallen waarvoor het gebruik van deze onderbewaarders noodzakelijk is, worden blootgesteld aan risico s in omstandigheden waarvoor de Trustee niet aansprakelijk kan worden gehouden. 12 Putnam World Trust

13 Valutarisico De activa van het Fonds kunnen in een andere valuta luiden dan de Basisvaluta van het Fonds. Dit betekent dat veranderingen in de wisselkoers tussen de Basisvaluta en de valuta van het actief kunnen leiden tot een daling van de waarde van de activa van het Fonds, zoals in de Basisvaluta uitgedrukt. Het kan in sommige gevallen onmogelijk of niet praktisch haalbaar zijn om bepaalde posities tegen een dergelijk valutarisico af te dekken. Politiek en economisch risico: Rusland Beleggingen in bedrijven die zijn opgericht in of die hoofdzakelijk werkzaam zijn in de onafhankelijke staten van de voormalige Sovjet-Unie, waaronder de Russische Federatie, vormen een bijzonder risico door de politieke en economische onrust die er heerst; in deze landen is er mogelijk een gebrek aan een transparant en betrouwbaar rechtstelsel dat de rechten van crediteuren en Houders van Deelbewijzen in het Fonds kracht kan bijzetten. Bovendien is het mogelijk dat de normen qua bedrijfsbestuur en bescherming van beleggers in Rusland niet gelijkwaardig zijn aan de in andere rechtsgebieden geboden bescherming. Er blijft onzekerheid bestaan met betrekking tot de structurele hervormingen van de Russische Federatie (bijv. banksector, landhervorming, eigendomsrechten), de grote economische afhankelijkheid van olie, ongunstige politieke ontwikkelingen en/of een ongunstig overheidsbeleid, en andere economische kwesties. Derivaten risico s Algemeen De prijzen van financiële derivaten, inclusief de koersen van futures en opties, zijn zeer volatiel. Prijsschommelingen van termijncontracten, futurescontracten en andere derivaatcontracten worden onder meer beïnvloed door de rentevoeten, een veranderende vraag en aanbod, handels-, fiscale, monetaire en deviezencontroleprogramma s en beleidsregels van overheden, en nationale en internationale politieke en economische gebeurtenissen en beleidsregels. Voorts grijpen overheden van tijd tot tijd rechtstreeks en via reglementeringen in bepaalde markten in, met name in valutamarkten en markten in rentefutures en -opties. Dergelijke inmenging is vaak direct bedoeld om de prijzen te beïnvloeden en zij kan er samen met andere factoren toe leiden dat alle dergelijke markten snel in dezelfde richting evolueren, onder meer als gevolg van renteschommelingen. Het gebruik van technieken en instrumenten houdt ook bepaalde bijzondere risico s in, zoals (1) de afhankelijkheid van het vermogen om schommelingen van de prijzen van afgedekte effecten en rentewijzigingen te voorspellen, (2) de niet-perfecte correlatie tussen prijsschommelingen van de derivaten en die van daarmee verband houdende beleggingen, (3) het feit dat de kennis die vereist is om deze instrumenten te gebruiken, verschilt van de kennis die nodig is om de effecten van het Fonds te kiezen, (4) het mogelijke ontbreken van een liquide markt voor een bepaald instrument op een bepaald moment, (5) mogelijke belemmeringen voor een effectief portefeuillebeheer of de mogelijkheid om aan de vraag naar aflossing te voldoen en (6) mogelijke problemen die ontstaan door de onverwachte toepassing van een wet of reglementering, of uit de onafdwingbaarheid van een contract. De Fondsen kunnen beleggen in bepaalde financiële derivaten die mogelijk het aangaan van verplichtingen alsook rechten en activa kunnen inhouden. Activa gedeponeerd als marge bij makelaars kunnen door die makelaars in gemeenschappelijke rekeningen worden gehouden, zodat zij ook beschikbaar worden voor de crediteuren van die makelaars ingeval zij insolvabel worden of failliet gaan. In het kader van hun beleggingsbeleid en voor indekkingsdoeleinden kunnen de Fondsen van tijd tot tijd gebruikmaken van zowel op de beurs als onderhands verhandelde kredietderivaten, zoals door zakelijke zekerheid gedekte schuldverplichtingen of Credit Default Swaps. Deze instrumenten kunnen volatiel zijn, kunnen bepaalde bijzondere risico s inhouden en kunnen de beleggers blootstellen aan een hoog verliesrisico. De lage initiële-margestortingen die normaal vereist zijn om een positie in dergelijke instrumenten te verwerven, maken een hoge mate van financiering met vreemd vermogen mogelijk. Bijgevolg kan een relatief kleine verandering in de prijs van een contract leiden tot een winst of een verlies dat hoog is in verhouding tot het bedrag van de Fondsen die daadwerkelijk als initiële marge gestort werden, en tot een verder verlies dat groter is dan de gestorte marge. Het risico van verlies door bepaalde shortderivaten is in theorie onbeperkt. Indien deze instrumenten voor indekkingsdoeleinden worden gebruikt, kan er bovendien een niet-perfecte correlatie zijn tussen deze instrumenten en de ingedekte beleggingen of marktsectoren. Transacties in onderhands verhandelde derivaten, zoals Putnam World Trust 13

14 kredietderivaten, kunnen een extra risico inhouden aangezien er geen beurs is waarop een open positie kan worden geliquideerd. Afwikkelingsrisico De handels- en afwikkelingspraktijken van sommige aandelenbeurzen of markten waarin het Fonds derivaten kan verhandelen, zijn mogelijk niet dezelfde als die van meer ontwikkelde markten, wat het afwikkelingsrisico kan verhogen en/of waardoor er vertragingen kunnen ontstaan bij de realisatie van beleggingen van het Fonds. Swaps Een Fonds kan swapovereenkomsten aangaan (inclusief total return swaps ) met betrekking tot valuta s, rentende effecten of andere onderliggende maatstaven, zoals volatiliteit of verschillen. Een Fonds kan deze technieken gebruiken als bescherming tegen rentewijzigingen en wisselkoersschommelingen. Een Fonds kan deze technieken eveneens aanwenden om posities te nemen in of zich te beschermen tegen veranderingen in effectenindices, de koers van specifieke effecten of andere activa. Wat valuta s betreft, kan een Fonds gebruikmaken van valutaswapcontracten waarbij het Fonds valuta s tegen een vaste wisselkoers kan wisselen voor valuta s tegen een vlottende wisselkoers, of omgekeerd (hoewel er ook contracten kunnen zijn om een vaste koers tegen een vaste koers en een veranderlijke koers tegen een veranderlijke koers te ruilen). Met deze contracten kan een Fonds een blootstelling aan verschillende valuta s verwerven of zijn blootstelling erin beheren. Voor deze instrumenten wordt het rendement van het Fonds gebaseerd op de fluctuaties in de wisselkoersen ten opzichte van het bedrag tegen een vaste koers of andere activa overeengekomen door de partijen. Wat de rentevoeten betreft, kan een Fonds gebruikmaken van renteswapcontracten waarbij het Fonds kasstromen met vlottende rente kan wisselen tegen kasstromen met vaste rente, of omgekeerd (hoewel er ook contracten kunnen zijn om een vaste rente tegen een vaste rente en een veranderlijke rente tegen een veranderlijke rente te ruilen). Met deze contracten kan een Fonds zijn blootstelling aan renterisico s beheren. Voor deze instrumenten wordt het rendement van de Fondsen gebaseerd op de fluctuaties in de rentevoeten ten opzichte van een vaste rente die door de partijen werd overeengekomen. Wat effecten en effectenindices betreft, kan een Fonds gebruikmaken van total return swap -contracten waarbij het Fonds kasstromen met vlottende rente kan wisselen tegen vaste kasstromen op basis van het totaalrendement van een aandeel of vastrentend instrument of een effectenindex, of omgekeerd. Met deze contracten kan een Fonds zijn blootstelling aan bepaalde effecten of effectenindices beheren. Voor deze instrumenten wordt het rendement van het Fonds gebaseerd op de evolutie van de rentevoeten ten opzichte van het rendement van het betrokken effect of de betrokken index. Opties Elk Fonds mag zijn lopende rendement trachten te verhogen door gedekte call- en putopties te schrijven op effecten die het bezit of waarin het kan beleggen en op andere valuta s dan de basisvaluta voor afdekkings- en/of beleggingsdoeleinden. Een Fonds ontvangt een premie voor het schrijven van een call- of putoptie, wat het rendement verhoogt als de optie onuitgeoefend afloopt of met een nettowinst wordt beëindigd. Elk Fonds kan ook put- en callopties kopen en verkopen voor afdekkings- en/of beleggingsdoeleinden. Van tijd tot tijd kan een Fonds ook combinaties van put- en callopties op hetzelfde onderliggende effect of dezelfde onderliggende valuta kopen en verkopen om extra inkomsten te genereren. Het gebruik van optiestrategieën kan door de toepasselijke wetgeving worden beperkt. Valutatermijncontracten Een Fonds kan van tijd tot tijd wisseltransacties verrichten door valutatermijncontracten te kopen voor afdekkings- en/of beleggingsdoeleinden. Valutatermijncontracten schakelen niet de schommelingen in de koersen van de effecten van een Fonds of in wisselkoersen uit, en voorkomen evenmin verliezen als de koersen van die effecten dalen. Het rendement kan sterk worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen omdat de door het Fonds gehouden valutaposities mogelijk niet overeenkomen met de gehouden effectenposities. Valutatermijntransacties zullen over het algemeen alleen worden verricht in de valuta s waarin een Fonds normaal zaken doet. 14 Putnam World Trust

15 Beheerrisico Derivaatproducten zijn zeer gespecialiseerde instrumenten die andere beleggingstechnieken en risicoanalyses vergen dan die welke voor aandelen en obligaties worden gebruikt. Het gebruik van een derivaat vereist niet alleen inzicht in het onderliggende instrument maar ook in het derivaat zelf, zonder het voordeel dat men de prestaties van het derivaat onder alle mogelijke marktomstandigheden kan observeren. Kredietrisico Het gebruik van een derivaat houdt het risico in dat een verlies kan worden geleden doordat een andere partij bij het contract (gewoonlijk een tegenpartij genoemd) niet overgaat tot de vereiste betalingen of op een andere wijze de bepalingen van het contract overtreedt. Daarnaast kunnen kredietrisicoswaps tot verliezen leiden als een Fonds de kredietwaardigheid van het bedrijf waarop de kredietrisicoswap is gebaseerd niet correct beoordeelt. Liquiditeitsrisico Er is sprake van een liquiditeitsrisico wanneer een bepaald derivaat moeilijk te kopen of te verkopen is. Als een derivaattransactie zeer groot is of als de betrokken markt illiquide is (wat het geval is met veel onderhands verhandelde derivaten), is het niet altijd mogelijk om een transactie aan te gaan of een positie te liquideren op een gunstig moment of tegen een voordelige prijs. Blootstellingsrisico Bepaalde transacties kunnen leiden tot een vorm van blootstelling. Dergelijke transacties kunnen onder meer omgekeerde terugkoopovereenkomsten zijn of het gebruik van when-issued -transacties, uitgestelde-leveringstransacties of termijnverplichtingstransacties. Onbeschikbaarheid Omdat de markten voor bepaalde derivaten vrij nieuw en nog altijd in ontwikkeling zijn, zijn geschikte derivaattransacties niet altijd in alle omstandigheden beschikbaar voor risicobeheer- of andere doeleinden. Na afloop van een bepaald contract kan de beleggingsadviseur beslissen om de positie van het Fonds in het derivaat te behouden door een vergelijkbaar contract af te sluiten, maar hierbij bestaat de mogelijkheid dat hij hier niet toe in staat is indien de tegenpartij bij het oorspronkelijke contract niet bereid is het nieuwe contract af te sluiten en er geen andere geschikte tegenpartij kan worden gevonden. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een Fonds op enigerlei moment of van tijd tot tijd derivaattransacties zal aangaan. De mogelijkheid voor een Fonds om derivaten te gebruiken, kan ook worden ingeperkt door bepaalde regulatorische en fiscale beperkingen. Ontbreken van reglementering; In gebreke blijven van een tegenpartij Algemeen gesproken zijn transacties in OTC-markten (waarin valuta s, spot- en optiecontracten, bepaalde opties op valuta s en swaps algemeen worden verhandeld) minder blootgesteld aan overheidsregelgeving en -toezicht dan transacties die op gereglementeerde beurzen worden verricht. Daarnaast is het mogelijk dat beleggers bij het verrichten van OTC-transacties slechts een fractie van de bescherming genieten die op bepaalde gereglementeerde beurzen geboden wordt (bijv. de uitvoeringsgarantie van een clearinginstelling). OTC-opties zijn niet gereguleerd. OTC-opties zijn niet op een beurs verhandelde optiecontracten die specifiek op de behoeften van een individuele belegger zijn afgestemd. Deze opties bieden de gebruiker de mogelijkheid om de datum, het marktniveau en het bedrag van een positie precies te bepalen. De tegenpartij bij deze contracten is het specifieke bedrijf dat bij de transactie betrokken is in plaats van een gereglementeerde beurs, wat betekent dat het Fonds substantiële verliezen kan leiden als de tegenpartij waarmee het Fonds OTC-opties verhandelt failliet gaat of in gebreke blijft. Voorts is het mogelijk dat een tegenpartij een transactie niet in overeenstemming met de voorwaarden ervan afwikkelt omdat het contract niet in rechte afdwingbaar is of omdat het de intentie van de partijen niet nauwkeurig weerspiegelt of vanwege een geschil over de contractuele bepalingen (al dan niet bonafide) of vanwege een krediet- of liquiditeitsprobleem, waardoor het Fonds een verlies lijdt. Indien een tegenpartij haar verplichting niet nakomt en het Fonds zijn rechten met betrekking tot de beleggingen in zijn portefeuille niet of pas met vertraging kan uitoefenen, is het mogelijk dat het Fonds zijn posities in waarde ziet dalen, inkomsten verliest en kosten moet maken om zijn rechten te doen gelden. Het tegenpartijrisico zal in overeenstemming zijn met de beleggingsbeperkingen van het Fonds. Ongeacht de maatregelen die het Fonds kan nemen om het tegenpartijrisico te beperken, kan evenwel niet worden gegarandeerd dat een tegenpartij niet in gebreke zal blijven of dat het Fonds als gevolg daarvan geen verliezen zal lijden op de transacties. Putnam World Trust 15

16 Markt-, juridische en andere risico s Zoals de meeste andere beleggingen zijn ook derivaten onderhevig aan het risico dat de evolutie van de marktwaarde van het instrument nadelig uitvalt voor een Fonds. Als de beleggingsadviseur bij het gebruik van derivaten voor een Fonds de waarde van effecten, valuta s, rentevoeten of andere economische factoren verkeerd voorspelt, is het mogelijk dat het Fonds er beter zou hebben voorgestaan indien het niet tot de transactie was overgegaan. Hoewel sommige strategieën waarbij afgeleide instrumenten betrokken zijn het verliesrisico kunnen beperken, kunnen ze ook de kans op winst beperken of zelfs leiden tot verliezen door het effect van gunstige prijsschommelingen in andere Fondsbeleggingen teniet te doen. De mogelijkheid bestaat ook dat een Fonds een effect moet kopen of verkopen op een ongunstig tijdstip of tegen een nadelige prijs omdat het Fonds wettelijk verplicht is om elkaar compenserende posities of een bepaalde verhouding tussen netto vermogen en vreemd vermogen aan te houden in verband met bepaalde derivaattransacties. Er kan ook een verliesrisico bestaan als gevolg van de onverwachte toepassing van een wet of reglementering, of omdat de contracten niet wettelijk afdwingbaar of correct gedocumenteerd zijn. Belegging in andere Fondsen van de Trust. Elk Fonds kan van tijd tot tijd in het kader van een contantenbeheerstrategie of andere toegestane doeleinden beleggen in andere Fondsen van de Trust. Prestatiegegevens: Profiel van een karakteristieke belegger: De staafgrafieken op Schema I illustreren de veranderingen van jaar tot jaar in de prestaties van de verschillende categorieën Fondsen. Voor het Putnam U.S. Large Cap Growth Fund zijn er nog geen prestatiegegevens beschikbaar. De tabel onder de staafgrafieken geeft informatie over het totale gemiddelde rendement per jaar van het Fonds. In de prestatiecijfers zijn de inschrijvings- en aflossingskosten niet opgenomen. Als dat wel het geval zou zijn, zouden de prestaties minder zijn dan aangegeven. Prestaties in het verleden vormen geen aanwijzing voor toekomstige prestaties. Het rendement is berekend na aftrek van belastingen en vergoedingen. Alle rendementsgegevens zijn berekend na aftrek van vergoedingen en omvatten in voorkomend geval de herbelegging van uitkeringen tegen de Nettovermogenswaarde. Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund De beleggingsdoelstelling van dit Fonds is vermogensgroei te realiseren. Het Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die fondsen beschouwen als een handige manier om deel te nemen aan ontwikkelingen op de kapitaalmarkten met een focus op aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven uit de regio Azië/Pacific (exclusief Japan). Het Fonds is ook geschikt voor ervaren beleggers die een specifieke beleggingsdoelstelling willen bereiken. De beleggers dienen ervaring te hebben met beleggingen in aandelen en moeten in staat zijn aanzienlijke kortetermijnverliezen op te vangen. Het Fonds is dan ook slechts geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven ten minste 5 jaar geen toegang tot hun kapitaal te hebben. Afhankelijk van de marktsituatie kan het Fonds een hoge mate van volatiliteit ervaren, in het bijzonder omdat het Fonds een geografische focus heeft op de regio Azië/ Pacific (exclusief Japan). Putnam Emerging Markets Equity Fund De beleggingsdoelstelling van dit Fonds is vermogensgroei te realiseren. Het Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die fondsen beschouwen als een handige manier om deel te nemen aan ontwikkelingen op de kapitaalmarkten met een focus op aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven uit ontwikkelende of opkomende markten. Het Fonds is ook geschikt voor ervaren beleggers die een specifieke beleggingsdoelstelling willen bereiken. De beleggers dienen ervaring te hebben met beleggingen in aandelen en moeten in staat zijn aanzienlijke kortetermijnverliezen op te vangen. Het Fonds is dan ook slechts geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven ten minste 5 jaar geen toegang tot hun kapitaal te hebben. Afhankelijk van de marktsituatie kan het Fonds een hoge mate van volatiliteit ervaren, in het bijzonder omdat het Fonds een focus heeft op opkomende markten. Putnam Global Core Equity Fund De beleggingsdoelstelling van dit Fonds is vermogensgroei te realiseren. Het Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die fondsen beschouwen als een handige manier om deel te nemen aan ontwikkelingen op de kapitaalmarkten voor aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven. Het Fonds is ook geschikt voor ervaren beleggers die een specifieke beleggingsdoelstelling willen bereiken. De beleggers dienen ervaring te hebben met beleggingen in aandelen en moeten in staat zijn aanzienlijke kortetermijnverliezen op te vangen. Het Fonds is dan ook slechts geschikt voor beleggers die het zich 16 Putnam World Trust

17 kunnen veroorloven ten minste 5 jaar geen toegang tot hun kapitaal te hebben. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan het Fonds een hoge mate van volatiliteit ervaren. Putnam Global High Yield Bond Fund Dit Fonds heeft als beleggingsdoelstelling hoge lopende inkomsten te genereren. Dit Fonds is geschikt voor ervaren beleggers die de vastgestelde beleggingsdoelstellingen willen bereiken. De belegger moet matige tijdelijke verliezen kunnen opvangen. Bijgevolg kan het Fonds geschikt zijn voor beleggers die het zich kunnen veroorloven het kapitaal gedurende meerdere jaren weg te zetten. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Dit Fonds is bestemd voor ervaren beleggers die streven naar een totaalrendement uit vastrentende beleggingen, zoals uiteengezet in de beleggingsdoelstelling en -strategieën van het Fonds. Het Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die belangstelling hebben voor gespecialiseerde markten en die bewust zijn van de betrokken mogelijkheden en risico s. Het Fonds is mogelijk enkel geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven minstens 3 jaar geen toegang te hebben tot hun kapitaal, aangezien het Fonds zijn rendementsdoelstelling van een jaarlijks rendement dat minstens 1,0% hoger ligt dan de Sterling LIBOR op 6 maanden nastreeft op basis van perioden van drie jaar. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Dit Fonds is bestemd voor ervaren beleggers die streven naar een totaalrendement uit vastrentende beleggingen, zoals uiteengezet in de beleggingsdoelstelling en -strategieën van het Fonds. Het Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die belangstelling hebben voor gespecialiseerde markten en die bewust zijn van de betrokken mogelijkheden en risico s. Het Fonds is mogelijk enkel geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven minstens 3 jaar geen toegang te hebben tot hun kapitaal, aangezien het Fonds zijn rendementsdoelstelling van een jaarlijks totaalrendement dat minstens 2,0% hoger ligt dan de Sterling LIBOR op 6 maanden nastreeft op basis van perioden van drie jaar. Putnam Global Liquidity Fund Dit Fonds is bestemd voor beleggers met een zeer korte beleggingshorizon. Dit Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die reserves in contanten willen houden voor noodgevallen of om hun financiële verplichtingen op korte termijn na te komen. Het kan ook geschikt zijn voor beleggers die zeer afkerig zijn van risico s. In een beleggersportefeuille kan dit Fonds worden beschouwd als een beleggingsinstrument met laag risico. Het kan ook door ervaren beleggers worden gebruikt als tijdelijke beleggingsmogelijkheid tijdens perioden met weinig marktmogelijkheden. Putnam Total Return Fund De beleggingsdoelstelling van dit Fonds bestaat erin een positief totaalrendement te bieden, zowel in relatieve als in absolute termen, ongeacht de wisselende marktomstandigheden. Het Fonds is geschikt voor ervaren beleggers die de specifieke beleggingsdoelstelling willen bereiken. De beleggers dienen ervaring te hebben met beleggingen in aandelen en vastrentende beleggingen en moeten in staat zijn aanzienlijke kortetermijnverliezen op te vangen. Het Fonds is dan ook slechts geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven ten minste 5 jaar geen toegang tot hun kapitaal te hebben. Putnam U.S. Large Cap Growth Fund De beleggingsdoelstelling van het Fonds is vermogensgroei te realiseren. Het Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die beleggingsfondsen beschouwen als een handige manier om deel te nemen aan de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten. Het Fonds is ook geschikt voor ervaren beleggers die een specifieke beleggingsdoelstelling willen bereiken. De beleggers dienen ervaring te hebben met beleggingen in aandelen en moeten in staat zijn aanzienlijke kortetermijnverliezen en hoge volatiliteit op te vangen. Het Fonds is dan ook slechts geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven ten minste 5 jaar geen toegang tot hun kapitaal te hebben. Uitkeringsbeleid: Voor alle Fondsen behalve Putnam Global High Yield Bond Fund en Putnam Global Liquidity Fund De Fondsen zijn momenteel niet van plan om de nettobeleggingsinkomsten uit te keren. Als de Beheerder in de toekomst naar eigen goeddunken beslist dat te doen, zal het aan de Houders van Deelbewijzen uit te keren bedrag bepaald worden door de Beheerder. Putnam World Trust 17

18 Voor Putnam Global High Yield Bond Fund en Putnam Global Liquidity Fund De nettobeleggingsinkomsten die toe te kennen zijn aan de Houders van Deelbewijzen van elke Klasse zullen maandelijks worden uitgekeerd. Behoudens andersluidend verzoek van de Houders van Deelbewijzen, zullen de uitkeringen automatisch worden herbelegd in nieuwe Deelbewijzen van de Klassen van het Fonds waarop die uitkeringen betrekking hebben. Uitkeringen zijn betaalbaar aan Houders van Deelbewijzen die ervoor hebben geopteerd om uitkeringen in contanten te ontvangen via een overschrijving (waarbij alle kosten ten laste van de Houder van Deelbewijzen komen), tenzij het bedrag van die uitkering niet groter is dan USD 50 of een ander bedrag zoals van tijd tot tijd door de Beheerder bepaald. Een dergelijk bedrag wordt niet uitgekeerd, maar wordt in het Fonds gehouden en automatisch herbelegd in aanvullende Deelbewijzen van de Klasse van het Fonds waarop die uitkeringen betrekking hebben. Vergoedingen en kosten: De in dit deel opgenomen informatie over het totale kostenpercentage (Total Expense Ratio, TER ) en de omloopsnelheid van de portefeuille (Portfolio Turnover Rate, PTR ) is voor de periode tot 30 juni Informatie in verband met de TER en PTR in het verleden is verkrijgbaar bij de Administrateur. De objectieve criteria waarop de verschillende vergoedingen van de Klassen gebaseerd zijn, zijn vermeld in het Volledige Prospectus. Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund** Omloopsnelheid van de portefeuille (PTR) (%): 224,00 Fonds Beheervergoeding (%) Maximale initiële verkoopkosten (%) Maximale voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten (%) Totale kostenpercentage (TER) (%) Klasse A 1,50 6,25 1,00* 1,80 Klasse B 2,00 n.v.t. 4,00 2,30 Klasse C 1,75 n.v.t. 1,00 2,05 Klasse M 1,50 6,25 n.v.t. 1,80 Klasse T 1,50 6,25 n.v.t. 1,80 Klasse E 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse I 0,80 n.v.t. n.v.t. 1,10 Klasse S 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse Y 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. ** De Beheerder heeft ermee ingestemd om de aan het Fonds verbonden kosten die niet onder de beheervergoeding vallen, te beperken tot 0,30% voor alle Klassen van Deelbewijzen. Hoewel de Beheerder deze bovengrens te allen tijde kan opheffen, wordt momenteel verwacht dat ze aangehouden zal worden tot 30 juni Ze kan daarna naar keuze van de Beheerder verlengd worden. Putnam Emerging Markets Equity Fund** Omloopsnelheid van de portefeuille (PTR) (%): 344,00 Fonds Beheervergoeding (%) Maximale initiële verkoopkosten (%) Maximale voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten (%) Totale kostenpercentage (TER) (%) Klasse A 1,75 6,25 1,00* 2,05 Klasse B 2,25 n.v.t. 4,00 2,55 Klasse C 2,00 n.v.t. 1,00 2,30 Klasse M 1,75 6,25 n.v.t. 2,05 Klasse T 1,75 6,25 n.v.t. 2,05 Klasse E 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse I 0,80 n.v.t. n.v.t. 1,10 Klasse S 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse Y 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. ** De Beheerder heeft ermee ingestemd om de aan het Fonds verbonden kosten die niet onder de beheervergoeding vallen, te beperken tot 0,30% voor alle Klassen van Deelbewijzen. Hoewel de Beheerder deze bovengrens te allen tijde kan opheffen, wordt momenteel verwacht dat ze aangehouden zal worden tot 30 juni Ze kan daarna naar keuze van de Beheerder verlengd worden. 18 Putnam World Trust

19 Putnam Global Core Equity Fund** Omloopsnelheid van de portefeuille (PTR) (%): 220,00 Fonds Beheervergoeding (%) Maximale initiële verkoopkosten (%) Maximale voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten (%) Totale kostenpercentage (TER) (%) Klasse A 1,50 6,25 1,00* 1,80 Klasse B 2,00 n.v.t. 4,00 2,30 Klasse C 1,75 n.v.t. 1,00 2,05 Klasse M 1,50 6,25 n.v.t. 1,81 Klasse T 1,50 6,25 n.v.t. 1,80 Klasse E 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse I 0,80 n.v.t. n.v.t. 1,10 Klasse S 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse Y 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. ** De Beheerder heeft ermee ingestemd om de aan het Fonds verbonden kosten die niet onder de beheervergoeding vallen, te beperken tot 0,30% voor alle Klassen van Deelbewijzen. Hoewel de Beheerder deze bovengrens te allen tijde kan opheffen, wordt momenteel verwacht dat ze aangehouden zal worden tot 30 juni Ze kan daarna naar keuze van de Beheerder verlengd worden. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1** Omloopsnelheid van de portefeuille (PTR) (%): 28,00 Fonds Beheervergoeding (%) Maximale initiële verkoopkosten (%) Maximale voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten (%) Totale kostenpercentage (TER) (%) Klasse E 0,20+ n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse I 0,20+ n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse S 0,20+ n.v.t. n.v.t. 0,69 Klasse Y 0,20+ n.v.t. n.v.t. n.v.t. ** De Beheerder heeft ermee ingestemd om de aan het Fonds verbonden kosten die niet onder de beheervergoeding vallen, te beperken tot 0,20% voor alle Klassen van Deelbewijzen. Hoewel de Beheerder deze bovengrens te allen tijde kan opheffen, wordt momenteel verwacht dat deze tot en met 30 juni 2012 zal worden gehandhaafd. Het staat de Beheerder vrij om deze bovengrens te verlengen. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2** Omloopsnelheid van de portefeuille (PTR) (%): (74,00) Fonds Beheervergoeding (%) Maximale initiële verkoopkosten (%) Maximale voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten (%) Totale kostenpercentage (TER) (%) Klasse E 0,20+ n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse I 0,20+ n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse S 0,20+ n.v.t. n.v.t. 0,72 Klasse Y 0,20+ n.v.t. n.v.t. n.v.t. ** De Beheerder heeft ermee ingestemd om de aan het Fonds verbonden kosten die niet onder de beheervergoeding vallen, te beperken tot 0,20% voor alle Klassen van Deelbewijzen. Hoewel de Beheerder deze bovengrens te allen tijde kan opheffen, wordt momenteel verwacht dat deze tot en met 30 juni 2012 zal worden gehandhaafd. Het staat de Beheerder vrij om deze bovengrens te verlengen. Putnam Global High Yield Bond Fund Omloopsnelheid van de portefeuille (PTR) (%): 155,00 Fonds Beheervergoeding (%) Maximale initiële verkoopkosten (%) Maximale voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten (%) Totale kostenpercentage (TER) (%) Klasse A 1,35 6,25 1,00* 1,64 Klasse B 1,85 n.v.t. 4,00 2,14 Klasse C 1,75 n.v.t. 1,00 2,04 Klasse M 1,35 6,25 n.v.t. n.v.t. Klasse T 1,35 6,25 n.v.t. n.v.t. Klasse E 0,65 n.v.t. n.v.t. 0,94 Klasse I 0,65 n.v.t. n.v.t. 0,94 Klasse S 0,65 n.v.t. n.v.t. 0,94 Klasse Y 0,65 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Putnam World Trust 19

20 Putnam Global Liquidity Fund** Omloopsnelheid van de portefeuille (PTR) (%): (517,00) Fonds Beheervergoeding (%) Maximale initiële verkoopkosten (%) Maximale voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten (%) Totale kostenpercentage (TER) (%) Klasse I 0,25 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse P 0,00 n.v.t. n.v.t. 0,11 ** De Beheerder heeft ermee ingestemd om met ingang van de introductie van het Fonds de kosten van het Fonds te beperken tot 0,12% à 0,20% per jaar van het gemiddelde nettovermogen van het Fonds. Hoewel de Beheerder deze bovengrens te allen tijde kan opheffen, wordt momenteel verwacht dat deze tot en met 30 juni 2012 zal worden gehandhaafd. Het staat de Beheerder vrij om deze bovengrens te verlengen. Putnam Total Return Fund** Omloopsnelheid van de portefeuille (PTR) (%): 29,00 Fonds Beheervergoeding (%) Maximale initiële verkoopkosten (%) Maximale voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten (%) Totale kostenpercentage (TER) (%) Klasse A 1,50 6,25 1,00* 1,78 Klasse B 2,00 n.v.t. 4,00 2,28 Klasse C 1,75 n.v.t. 1,00 2,03 Klasse M 1,50 6,25 n.v.t. 1,78 Klasse T 1,50 6,25 n.v.t. n.v.t. Klasse E 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse I 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Klasse S 0,80 n.v.t. n.v.t. 1,08 Klasse Y 0,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. ** De Beheerder heeft ermee ingestemd om de aan het Fonds verbonden kosten die niet onder de beheervergoeding vallen, te beperken tot 0,30% voor alle Klassen van Deelbewijzen. Hoewel de Beheerder deze bovengrens te allen tijde kan opheffen, wordt momenteel verwacht dat deze tot en met 30 juni 2012 zal worden gehandhaafd. Het staat de Beheerder vrij om deze bovengrens te verlengen. Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Omloopsnelheid van de portefeuille (PTR) (%): niet beschikbaar Fonds Beheervergoeding (%) Maximale initiële verkoopkosten (%) Maximale voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten (%) Totale kostenpercentage (TER) (%) Klasse A 1,50 6,25 1,00* nog niet beschikbaar Klasse M 1,50 6,25 n.v.t. nog niet beschikbaar * Voor bepaalde Klassen van Deelbewijzen A die deel uitmaken van een inschrijving van USD 1 miljoen of meer (USD of meer voor het Putnam Global High Yield Bond Fund en het Putnam Total Return Fund), kunnen voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten van 1,00% worden aangerekend wanneer zij worden afgelost binnen negen maanden na aankoop, op voorwaarde echter dat er geen andere initiële verkoopkosten zijn aangerekend voor de Klassen van Deelbewijzen A waarvoor de voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten worden aangerekend. + De Beheerder zal recht hebben op een Prestatievergoeding die wordt betaald uit het vermogen van het Fonds dat aan elke Klasse van Deelbewijzen is toegerekend. Een deel van die Prestatievergoeding zal verschuldigd zijn aan de Beleggingsadviseur. De Prestatievergoeding zal per Deelbewijs worden berekend, zodat voor elk Deelbewijs een Prestatievergoeding wordt aangerekend die precies overeenstemt met de prestaties van dat Deelbewijs. De Prestatievergoeding zal voor elk kalenderkwartaal worden berekend (een Berekeningsperiode ). De Prestatievergoeding wordt op elke Handelsdag toegerekend, en bijgevolg zal de Nettovermogenswaarde worden aangepast om die vergoeding te weerspiegelen. De Prestatievergoeding zal op kwartaalbasis verschuldigd zijn. De Prestatievergoeding zal voor elke Klasse van Deelbewijzen aan de Beheerder verschuldigd zijn tegen een tarief dat gelijk is aan 20% van het door die Klasse eventueel gerealiseerde Overrendement, zoals hierna gedefinieerd. Als de desbetreffende Klasse van Deelbewijzen geen Overrendement heeft na betaling van de Prestatievergoeding in een voorgaande periode, zal de Beheerder alle Prestatievergoedingen die voorheen voor die Klasse van Deelbewijzen werden betaald behouden, maar zal geen Prestatievergoeding meer worden aangerekend tot de desbetreffende Klasse van Deelbewijzen opnieuw een Overrendement realiseert. De Beheerder behoudt ook elke toegerekende Prestatievergoeding die verband houdt met Deelbewijzen die vóór het einde van de desbetreffende periode werden afgelost. 20 Putnam World Trust

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 22 mei 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6 6. AI Strategy

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming

Nadere informatie

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel Begrippenlijst Aandeel Aandelenfonds Achtergestelde obligatie Actief beheer AFM Allocatie Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel )

Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel ) Franklin Templeton Investment Funds Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel ) De raad van bestuur van Franklin Templeton Investment Funds

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 03/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 03/14 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6 6. AI Strategy

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement Plan for Life + V925 NL Ed. 10/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement Plan for Life + V925 NL Ed. 10/14 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Patrimoine... 3 3. AI Emergents... 4 4. AI Strategy Neutral... 5 5. AI Strategy Balanced... 8 6.

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie