DIFTAR = UW AFVAL IN BALANS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIFTAR = UW AFVAL IN BALANS!"

Transcriptie

1 start vanaf januari 2009

2 DIFTAR = UW AFVAL IN BALANS! Geachte Reeds jaren leveren we met z n allen inspanningen om de afvalberg te verkleinen. Denk maar aan het sorteren van PMD, papier en karton, glas, thuiscomposteren, afvalarm winkelen, enz Ondanks deze inspanningen produceren we nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid niet-recycleerbaar afval. De kosten voor de inzameling en verwerking van deze restfractie lopen hoog op! Uw gemeente wilt nu deze kosten zo rechtvaardig mogelijk doorrekenen aan de veroorzaker door het principe de vervuiler betaalt toe te passen. Volgens dit principe moet de veroorzaker van afval opdraaien voor de kosten van het inzamelen en verwerken ervan. Wie veel afval produceert, zal dus meer betalen dan iemand die afval voorkomt en goed sorteert! Om dit rechtvaardige systeem van toewijzen van de kosten mogelijk te maken, moet er per gezin gemeten worden hoeveel afval het produceert en hoe vaak het afval aanbiedt. In de praktijk zal dit in uw gemeente gebeuren via het DIFTAR-systeem vanaf 1 januari 2009! Samen gaan we de strijd tegen de afvalberg aan en brengen we uw afval in balans! Hoogachtend Jos Boeckx Algemeen directeur IVAREM

3 1 Waarom DIFTAR? Het belang van duurzaam afvalbeheer Telkens wanneer u iets weggooit, verliest een product zijn economische waarde. De grondstoffen en de energie die nodig waren om het afgedankte product te maken, zijn immers verloren. Inmiddels zal elk van ons zich wel bewust zijn van het feit dat de voorraden van grondstoffen en energie beperkt zijn. Bovendien veroorzaakt de verwerking van deze afvalstoffen hinder voor mens en milieu en kost het uw gemeente een heleboel geld. Afvalbeheer neemt ongeveer 10 % van de gemeentelijke begroting in. Om al deze redenen moeten we er samen voor zorgen dat we zo weinig mogelijk restafval produceren door afval te voorkomen, goederen te hergebruiken en goed te sorteren zodat recyclage mogelijk is! Afvalstoffen die door preventie en hergebruik niet ontstaan, veroorzaken geen hinder voor mens en milieu en geen kosten voor de gemeente! Wat is DIFTAR? DIFTAR staat voor gedifferentieerd TARief en is een manier om het principe de vervuiler betaalt in de praktijk te brengen. De vervuiler betaalt wil zeggen dat de veroorzaker van afval moet opdraaien voor de kosten van het inzamelen en verwerken van zijn afval. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen! DIFTAR is niet alleen een goede (fi nanciële) prikkel om minder afval te veroorzaken, maar zorgt er ook voor dat ieder zich beter bewust wordt van zijn rol in het ontstaan van afvalstoffen en de kosten die met de inzameling en de verwerking gepaard gaan.

4 2 Doel van DIFTAR DIFTAR heeft twee doelen: 1. U fi nancieel stimuleren tot afvalpreventie en beter sorteren 2. Correcte aanrekening van de kosten voor inzameling en verwerking Dankzij DIFTAR zal u zich beter bewust worden van de kosten voor de inzameling en verwerking van uw afval! U ontvangt een afvalfactuur waardoor u een goed zicht krijgt op uw afvalverbruik. Wie goed afval voorkomt en sorteert zal minder betalen dan iemand die weinig inspanningen levert. De voorkomer bespaart, de vervuiler betaalt! In de gemeenten waar DIFTAR al werd ingevoerd, heeft het gezorgd voor een reductie van de hoeveelheid restafval met 30 %! Wij zijn ervan overtuigd dat hetzelfde resultaat in uw gemeente mogelijk is!

5 3 DIFTAR in de praktijk 1. Provisie Elk gezin betaalt, voor de start van DIFTAR, een forfaitair bedrag op een provisierekening. De kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval worden in mindering gebracht van deze rekening. Indien de provisie onder een bepaald bedrag zakt, ontvangt u van IVAREM automatisch een betalingsuitnodiging om de provisie aan te zuiveren. Het bedrag dat op deze betalingsuitnodiging staat, is verschillend voor elk gezin en wordt zodanig berekend dat het moet volstaan om een heel jaar afval te kunnen aanbieden. Indien uw provisie onder nul euro zakt, wordt uw container niet meer geledigd! Zuiver dus tijdig uw provisie aan. 2. Afvalcontainer Ieder gezin zal een afvalcontainer ontvangen die de huisvuilzak vervangt. Deze container heeft standaard een volume van 140 l en is voor de meeste gezinnen voldoende groot om de tweewekelijkse inzameling te overbruggen. Onder bepaalde strikte voorwaarden kan een gezin in aanmerking komen voor een kleiner (40l) of een groter exemplaar (240l). Elke container is voorzien van een ergonomisch handvat en wieltjes zodat hij makkelijk verplaatsbaar is. In elke container zit een chip waarop informatie staat die IVAREM toelaat na te gaan aan welk gezin de container behoort. Op de container kleeft ook een adressticker zodat ieder makkelijk zijn eigen container terugvindt.

6 4 3. Speciale inzamelwagen Om de twee weken komt de huisvuilwagen langs. De container wordt naar de beladingskam gebracht en aangehaakt. Voordat de huisvuilwagen de container ledigt, worden de identifi catiegegevens die op de chip staan ingelezen. De informatie wordt doorgestuurd naar de boordcomputer om na te gaan of de container mag geledigd worden. Een container die als gestolen is gemeld of containers waarvoor de provisie ontoereikend is, worden van de white-list geschrapt. Deze white-list wordt dagelijks geactualiseerd en op de boordcomputer opgeslagen. Containers die niet op de whitelist staan, worden niet geledigd! Een container die wel op de white-list staat, wordt opgetild door het beladingsmechanisme van de huisvuilwagen. Tijdens het tillen gebeurt er een automatische weging door het weegsysteem dat zich op het beladingssysteem bevindt. Na het ledigen van de container wordt deze weer gewogen. Het verschil tussen deze twee wegingen is het gewicht van het afval dat uit de container is verwijderd. De weeggegevens worden in de boordcomputer gekoppeld aan de identifi catiegegevens van de chip. Zo kan voor elk gezin geregistreerd worden hoe vaak en hoeveel afval het aanbiedt en kan een gedetailleerde afvalfactuur opgemaakt worden. De weegsystemen worden volgens de wettelijke bepalingen geijkt en zijn tot op 0,5 kg nauwkeurig. 4. Het beheersysteem De gegevens van de boordcomputer worden doorgestuurd naar het beheersysteem dat per gezin een stand van zaken bijhoudt en tijdig een betalingsuitnodiging aanmaakt.

7 5 Welk volume container kan ik krijgen? Bij de opstart van het DIFTAR-project krijgt ieder gezin een brief toegestuurd waarin wordt gevraagd welk volume container het wenst. Standaard voorziet IVAREM een 140 liter container. Deze is voor de meeste gezinnen voldoende groot om de tweewekelijkse inzameling te overbruggen. Onder bepaalde voorwaarden kan u echter een kleinere (40 l) of een grotere (240 l) container aanvragen. Voorwaarden 40 l container Appartement of studio zonder mogelijke berging Aanéénsluitende bebouwing zonder mogelijke berging Servicefl ats Bejaardenwoning zonder mogelijke bergingfval Verder dan 50 meter gelegen van de reguliere inzamelronde Voorwaarden 240 l container Grote gezinnen (vanaf 5 personen) Medische redenen (die veel afval veroorzaken) Gezamenlijke (studenten)kamers 1. De 140- liter container IVAREM voorziet voor een gezin standaard een 140-liter container. De ingenomen oppervlakte meet 48 cm x 54 cm en de container is 107 cm hoog. De container is voorzien van een ergonomisch handvat en twee wielen (diameter: ± 20cm) zodat hij makkelijk verplaatst kan worden. In deze container kunnen ongeveer 3 grote huisvuilzakken. Ervaring toont aan dat deze container voor de meeste e gezinnen voldoende groot is om de tweewekelijkse e inzameling te overbruggen.

8 6 2. De 40 liter container Onder bepaalde voorwaarden (zie tabel) kan u een 40 liter container verkrijgen. Deze heeft een ingenomen oppervlakte van 49 cm x 34 cm en is 49 cm hoog. De kleine container is voorzien van een ergonomische draagbeugel en kleine wielen. Het volume van de container stemt ongeveer overeen met de inhoud van 1 grote huisvuilzak. 3. De 240- liter container Onder bepaalde voorwaarden (zie tabel) kan u een 240- liter container verkrijgen. Deze heeft een ingenomen oppervlakte van 59 cm x 74 cm en is 107 cm hoog. Deze is voorzien van een ergonomisch handvat en twee wielen. In deze container kunnen ongeveer 5 grote huisvuilzakken. Waar plaats ik mijn container? In principe kan de container op dezelfde plaats gezet worden waar voorheen de huisvuilzak stond. Of hij vindt een plaatsje in de kelder, de garage, de berging of op het terras.

9 7 DIFTAR : ondergronds collectief systeem De gemeente kan beslissen om bepaalde gezinnen aan te sluiten op een collectief systeem. Die gezinnen ontvangen geen container, maar een badge waarmee ze toegang krijgen tot het collectieve systeem. Net zoals de gezinnen met een afvalcontainer betalen ze voor de start van DIFTAR een forfaitair bedrag op hun provisierekening. In een collectief systeem kunnen meerdere gezinnen hun afval deponeren. De aanvoerder van het afval gebruikt zijn badge om zich aan het systeem te registreren. Indien de aanvoerder toegang heeft tot het systeem, zal het deksel openen en kan de aanvoerder zijn afval deponeren in een vulsluis van 20 liter of 60 liter. Wanneer hij het deksel sluit, valt het afval in een verzamelcontainer. Het is momenteel nog veel te duur om een ondergronds collectief systeem uit te rusten met weegcellen. Daarom betaalt men hier per volume (20 l of 60 l). Per keer dat de aanvoerder afval deponeert, gaat er een bedrag af van zijn provisierekening ter vergoeding van de inzamel- en verwerkingskost van het afval. Indien de provisie onder een bepaald bedrag zakt, ontvangt u van IVAREM automatisch een betalingsuitnodiging om de provisie aan te zuiveren. Het bedrag dat op deze betalingsuitnodiging staat, is verschillend voor elk gezin en wordt zodanig berekend dat het moet volstaan om een heel jaar afval te kunnen aanbieden. Indien uw provisie onder nul euro zakt, krijgt u geen toegang meer tot het systeem! Zuiver dus tijdig uw provisie aan! Gezinnen die aangesloten worden op een collectief systeem brengen hun afval zelf naar het collectief systeem om het moment dat zij kiezen. De gemeente en IVAREM zorgen ervoor dat een aangesloten gezin maximaal 100 meter moet lopen om een collectief systeem te bereiken.

10 8 Wat kost DIFTAR? Elk gezin met een container zal een kost per aanbieding én een kost per aangeboden kilogram betalen: Aanbiedingskost Verwerkingskost CONTAINER 0,35 EUR/aanbieding 40 l container 0,90 EUR/aanbieding 140 liter container 1,45 EUR/aanbieding 240 liter container 0,17 EUR/kilogram Elk gezin dat aangesloten wordt op een collectief systeem zal een kost voor de inzameling en de verwerking betalen: Aanbiedings- en verwerkingskost COLLECTIEF SYSTEEM 0,69 EUR/ 20 liter 2,07 EUR/60 liter Waarschuwing! Vanaf 1 januari 2009 wordt het restafval aangeboden in containers of collectieve systemen en niet langer in de oranje huisvuilzakken! De zakken worden bij de invoering van DIFTAR waardeloos. Hou hier rekening mee en koop niet te veel oranje zakken aan. De ophaling van papier en karton en PMD blijft bestaan na de invoering van DIFTAR.

11 PRAKTISCH 9 Wat bij verhuis? Neem steeds contact op met de gratis infolijn wanneer u verhuist. Laat de container leeg en proper achter voor de volgende bewoner. Verhuis binnen de gemeente : Op uw nieuwe adres wordt de aanwezige container op uw naam gezet of kan u een gepaste container aanvragen. Het saldo van uw DIFTAR-rekening wordt overgedragen naar uw nieuw adres. Verhuis buiten de gemeente: Deel ons uw nieuwe adres en uw bankrekeningnummer mee zodat IVAREM het eventuele tegoed van uw DIFTAR-rekening kan terugstorten. Wat als mijn container beschadigd of gestolen wordt? Wanneer er zich problemen voordoen met uw container, dient u steeds contact op te nemen met de gratis infolijn Gestolen? Doe eerst navraag in uw buurt; containers lijken op mekaar en een verkeerde container meenemen is snel gebeurd. Leg bij diefstal klacht neer bij de politie. Na voorlegging van een attest van klachtneerlegging bezorgt IVAREM u gratis een nieuwe container. Zonder attest of bij verlies worden de kosten van de nieuwe container verrekend op uw DIFTARrekening. Beschadigd? Indien IVAREM bij de ophaling uw container beschadigt, bevestigt de inzamelaar een label aan uw container en herstelt of vervangt IVAREM de container op haar kosten. Schade door uzelf of derden toegebracht, wordt aangerekend via uw provisierekening.

12 10 Een slot op mijn container, kan dat? Standaard voorziet IVAREM geen slot op de container. De ervaring toont aan dat het slechts zeer zelden voorkomt dat mensen hun afval in andermans container werpen. Het is echter mogelijk om een slot te plaatsen op de container. Hou er wel rekening mee dat het plaatsen van een slot niet goedkoop is en dat de kosten volledig door u gedragen worden. Voor meer informatie neemt u contact op met de gratis infolijn Zal een tweewekelijkse inzameling niet leiden tot geurhinder? Een tweewekelijkse ophaling wordt reeds in vele gemeenten toegepast. Daar waar er ook betaald moet worden per lediging van de container, blijkt dat veel mensen hun container slechts om de maand aanbieden. De containerdeksels sluiten goed af, zodat het afval in een dergelijke container een lange tijd bewaard kan blijven zonder dat dit aanleiding geeft tot geurhinder buiten de container. Hoe kan ik mijn container onderhouden? Het is aangewezen om het afval niet los in de container te deponeren. Sommige afvalstoffen zoals voedselresten kunnen aan de bodem of aan de wanden kleven. Ervaringen uit de eerste DIFTAR -gemeenten van IVAREM tonen aan dat de meeste gezinnen gebruik maken van kleine zakjes in hun afvalemmers. Wanneer de zakjes vol zijn, deponeren zij deze dichtgeknoopt in de container waardoor deze proper blijft. Daarnaast is het wenselijk dat de container op een koele plaats wordt geplaatst en regelmatig wordt gereinigd.

13 11 Ik heb meer afval dan in mijn container past, wat nu? Indien u door een feestje of schoonmaak meer afval hebt dan in de container past kan u 3 dingen doen: Sla het afval apart op en biedt het aan bij de volgende inzameling Koop een piekzak aan op de gemeente. Deze piekzak biedt u dan samen met de container aan. Ga naar een pieksysteem. Elk collectief systeem kan ook gebruikt worden als pieksysteem, mits u betaalt met een IVAREM-betaalkaart. Het tarief dat voor een piekzak of het gebruik van een pieksysteem wordt aangerekend is hoger dan het normale tarief. IVAREM wil immers iedereen aanzetten om afval te voorkomen. Zullen de containers de toegankelijkheid van voetpaden niet belemmeren? De containers voor restafval zullen om de twee weken opgehaald worden. De praktijk leert dat bij een DIFTAR-ophaling, waarbij ook betaald moet worden per lediging van de container, ongeveer 60% van de burgers hun container ter lediging aanbieden. Als deze containers ordelijk langs de stoep worden geplaatst, dan verstoort dit het straatbeeld niet. Bovendien blijkt in de praktijk dat 30% van de gezinnen binnen het uur na lediging hun container na lediging terug in huis nemen.

14 12 Wat moeten we doen met de huisvuilzakken die we nog hebben bij de invoering van DIFTAR? Bij de invoering van DIFTAR zijn de huisvuilzakken van geen nut meer. IVAREM en de gemeente nemen geen huisvuilzakken terug! Hou hier nu al rekening mee en koop niet te veel huisvuilzakken aan. Tref eventueel een regeling met familie, vrienden, kennissen of buren om de laatste weken te overbruggen of om uw teveel aan zakken kwijt te geraken..

15 13 Hoe bereken ik mijn jaarlijkse afvalkost? In de onderstaande rekenvoorbeelden geven we een vergelijking weer tussen de kostprijs voor het aanbieden van restafval in een zak 1 en het aanbieden van restafval in een container. In de gemeenten waar DIFTAR al werd ingevoerd, heeft het gezorgd voor een reductie van de hoeveelheid restafval met 30 %. Situatie 1 Een gemiddeld gezin in het IVAREM-gebied van 3 personen heeft een jaarlijkse afvalproductie van 140 kg restafval per persoon. Met de invoering van DIFTAR vermindert dit met 30 % tot 98 kg restafval per persoon. Gemiddeld geven ze 7 kg mee in een huisvuilzak van 60 liter of 14 kg in een 140 liter container. Hoeveel betalen zij? Kostprijs met huisvuilzakken: 140 kg x 3 = 60 zakken aan 1,50 EUR per zak = 90,00 EUR per jaar 7 Totaal 90,00 EUR per jaar Kostprijs met DIFTAR: 98 kg x 3 = 294 kg x 0,17 EUR/kg = 49,98 EUR per jaar 98 kg x 3 = 21 aanbiedingen aan 0,90 EUR/aanbieding 18,90 EUR per jaar 14 Totaal 68,88 EUR per jaar 1 In deze rekenvoorbeelden wordt er gerekend met zakken van 60 liter (netto 50 à 55 liter) aan de kostprijs van 1,50 EUR per zak

16 14 Situatie 2 Een gezin met 5 personen ontvangt een 240 l container. Elk gezinslid produceert gemiddeld 140 kg restafval per jaar.. Met de invoering van DIFTAR vermindert dit met 30 % tot 98 kg restafval per persoon. Zij geven gemiddeld 7 kg mee in een huisvuilzak en 24 kg in een 240 liter container. Hoeveel betalen zij? Kostprijs met huisvuilzakken: 140 kg x 5 = 100 zakken aan 1,50 EUR per zak = 150,00 EUR per jaar 7 Totaal 150,00 EUR per jaar Kostprijs met DIFTAR: 98 kg x 5 = 490 kg x 0,17 EUR/kg = 83,30 EUR per jaar 98 kg x 5 = 21 aanbiedingen aan 1,45 EUR/aanbieding 30,45 EUR per jaar 24 Totaal 113,75 EUR per jaar

17 15 Hoe gaat de invoering verlopen? In september 2008 start een grote informatiecampagne voor alle inwoners zodat op 1 januari 2009 vlot kan overgeschakeld worden naar het nieuwe systeem van afvalinzameling. Elk gezin zal de komende weken verder geïnformeerd worden aan de hand van: Brieven en brochures Het gemeentelijk infoblad en de Milieuwijzer De regionale pers De websites van de gemeente en IVAREM Infostanden in de gemeente en op het containerpark Daarnaast worden er in de gemeente een aantal infoavonden georganiseerd waarop het DIFTAR-systeem wordt toegelicht en waar u vragen kan stellen. Deze vinden plaats op: 23 /09/ u00 / Gemeentelijke feestzaal A. Van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek 25 /09/ u00 / Willebroek stad (ontmoetingscentrum) Parklaan, 2830 Willebroek 29 /09/ u00 / Klein Willebroek (feestzaal) Schoolstraat 24, 2830 Willebroek 09/10/ u00 / Blaasveld (Bel Air) Mechelsesteenweg 102,2830 Willebroek 14/10/ u00 / Tisselt (Sportzaal ) Blaasveldstraat 56, 2830 Willebroek 16/10/ u00 / Heindonk (ontmoetingscentrum) Dorpsplein 1, 2830 Willebroek In de loop van november worden de containers of de badges voor het ondergronds collectief systeem aan de gezinnen bezorgd. In december volgt dan de betalingsuitnodiging waarmee u de provisie kan storten op de provisierekening. Op 1 januari 2009 starten we met DIFTAR!

18 16 Ik heb toch nog vragen. Waar kan ik terecht? Voor alle vragen in verband met DIFTAR kan u bellen naar de gratis infolijn van IVAREM op het nummer U kan onze medewerkers bereiken van maandag tot vrijdag tussen 08.00u en u.

19 DIFTAR = 3 GROTE VERANDERINGEN 1. Huisvuilcontainer of collectief systeem i.p.v. huisvuilzak Vanaf 1 januari 2009 gebruikt u geen huisvuilzak meer, maar biedt u uw afval aan in een afvalcontainer of in een collectief systeem. 2. Tweewekelijkse inzameling of zelf brengen i.p.v. wekelijkse inzameling U kan uw afvalcontainer om de twee weken aanbieden voor lediging of uw afval zelf naar het collectieve systeem brengen. 3. Betalen via provisie i.p.v. aankoop huisvuilzak U betaalt vooraf via een provisierekening. U betaalt telkens u afval aanbiedt een aanbiedings- en een verwerkingskost.

20 INFOLIJN Hebt u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via de gratis IVAREM- infolijn Deze is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08.00u en u. Wij helpen u graag verder.

ondergronds collectief

ondergronds collectief Zo werkt het! in een nieuw jasje: ondergronds collectief systeem Uw IVAREM vervangt de systemen voor restafval en PMD door nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hun degelijkheid al bewezen in o.a.

Nadere informatie

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het!

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! Uw ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! IVAREM vervangt de systemen voor restafval en PMD door nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hun degelijkheid al bewezen in o.a.

Nadere informatie

FAQ s - diftar Inhoud

FAQ s - diftar Inhoud FAQ s - diftar Inhoud Wat is Diftar?... 2 Waarom Diftar?... 2 Welk afval wordt via het diftarsysteem opgehaald?... 2 Hoe gebeurt de aanrekening?... 2 Wanneer krijg ik een betalingsuitnodiging?... 3 Waarom

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN 1 1) IVAREM: inleiding 2) Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering + onderhoud 2.2. Ledigen 2.3. Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling

Nadere informatie

Agenda. Infomoment DIFTAR. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout

Agenda. Infomoment DIFTAR. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout Agenda Infomoment DIFTAR Turnhout commissie 13 februari 2014 Griet Bossaerts Stafmedewerker Huidige situatie stad Turnhout Ingezamelde hoeveelheden Voorbereidende periode Tarieven Vragenronde Aantal inwoners

Nadere informatie

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Infobrochure GFT- en restafvalophaling Heuvelland GFT-ophaling, Fitness voor je vuilnis! GFT-ophaling vanaf 1

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Beleidsmatige vragen Waarom wil IVAREM 54 euro forfaitair aanrekenen? Om ook de kosten die niet variabel kunnen aangerekend worden

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016

BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016 BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016 De gemeenteraad in openbare vergadering, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet betreffende

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

Moet ik thuis zijn als de nieuwe afvalcontainers worden geleverd?

Moet ik thuis zijn als de nieuwe afvalcontainers worden geleverd? Nieuw afvalinzamelsysteem per 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 verandert het afvalinzamelsysteem in Beek, Schinnen. Sittard- Geleen en Stein. Bewoners van laagbouwwoningen krijgen voor die tijd twee nieuwe

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

BELASTINGSREGLEMENT OPHALING EN VERWERKING HUISVUIL EN GFT-AFVAL

BELASTINGSREGLEMENT OPHALING EN VERWERKING HUISVUIL EN GFT-AFVAL pagina 1 van 8 BELASTINGSREGLEMENT OPHALING EN VERWERKING HUISVUIL EN GFT-AFVAL ARTIKEL 1 Met ingang van heden en eindigend op 31 december 2019 is een belasting verschuldigd voor het ophalen en verwerken

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Ontdek hoe het werkt! Welkom op het vernieuwde containerpark Midden juni 2011 opent het vernieuwde containerpark in Meeuwen- Gruitrode zijn

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE VERSIE.

GECOÖRDINEERDE VERSIE. Retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 gemeenteraad Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 16 december 2013 gepubliceerd op de website op woensdag 18 december

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Uitsluitend in bruine containers 240 l in plastic vergelijkbaar met 3 zakken van 80 l Hoogte : 1.100 mm Breedte : 740 mm Lengte : 580 mm Gewicht : 15 kg Net Brussel stelt u

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 maart 2016 Bekendgemaakt op 23 maart 2016 Omschrijving van de prestatie Artikel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Diftar

Veel gestelde vragen over Diftar Veel gestelde vragen over Diftar Algemeen Wat is diftar? Diftar staat voor gedifferentieerd tarieven voor afvalstoffenheffing. Bij diftar betaalt u per keer dat u huishoudelijk restafval aanbiedt. Dit

Nadere informatie

www.horizonnet.be www.knokke-heist.be

www.horizonnet.be www.knokke-heist.be www.horizonnet.be www.knokke-heist.be Goed nieuws... De forfaitaire milieubelasting van 160 EUR per jaar werd door de gemeenteraad afgeschaft. Knokke-Heist werkt sinds kort met het DIFTAR systeem. DIFTAR

Nadere informatie

FAQ papiercontainers Zevenaar Veelgestelde vragen met betrekking tot de invoering van de papiercontainers in gemeente Zevenaar.

FAQ papiercontainers Zevenaar Veelgestelde vragen met betrekking tot de invoering van de papiercontainers in gemeente Zevenaar. FAQ papiercontainers Zevenaar Veelgestelde vragen met betrekking tot de invoering van de papiercontainers in gemeente Zevenaar. 1. Wat verandert er voor mij?...3 2. Verandert ook mijn tarief voor de afvalstoffenheffing?...3

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00249 Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Welkom op het recyclagepark Dinsdag 6 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

Er ligt geld in de afvalbak

Er ligt geld in de afvalbak Er ligt geld in de afvalbak Meer besparen op afvalkosten Platform Grondstoffenrotonde Noord Holland 1 Perspectief op Afval Geen omkijken naar afval en daarom kijkt men niet om naar afval. 2 Milieu Besparing

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016 De raad van de gemeente Waalwijk heeft het voorstel over de belastingverordeningen 2016 van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2015 gelezen

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 28 MAART 2017 BELASTINGREGLEMENT VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM

GEMEENTERAAD 28 MAART 2017 BELASTINGREGLEMENT VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM GEMEENTERAAD 28 MAART 2017 BELASTINGREGLEMENT VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM 1. Algemene bepalingen De stad heft met ingang van 1 juni 2017 tot en met 31 december

Nadere informatie

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017 De raad van de gemeente Waalwijk heeft het voorstel over de belastingverordeningen 2017 van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016 gelezen

Nadere informatie

Deze mail is verstuurd naar veel te weinig inwoners in de bebouwde kom van Kamerik.

Deze mail is verstuurd naar veel te weinig inwoners in de bebouwde kom van Kamerik. Deze mail is verstuurd naar veel te weinig inwoners in de bebouwde kom van Kamerik. Hebt u meer mailadressen van buren en bekenden in ons dorp, in het proefgebied? En lijkt doorsturen de moeite waard:

Nadere informatie

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Artikel 1 Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing

Nadere informatie

S T A D M E C H E L E N

S T A D M E C H E L E N S T A D M E C H E L E N BELASTING OP DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN Vergadering

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM

GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM Context Door een besluit van de Vlaamse regering is de stad verplicht haar belastingreglement

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 164581 24 november 2016 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017 De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015 o ref.: Comm/KVC/ldi/14.10.2015 tel.: 09 240 81 11 fax: 09 240 81 99 e-mail: info@ivago.be Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt. Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij checklist bij aankomst aanbiedregels veelgestelde vragen passen checklist bij vertrek afvalstoffenheffing adressen en contact Kies voor elkaar.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE g e m e e n t e SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2011-42 Datum: 29 november 2011 Naam vragensteller: fractie Progressief Akkoord Vraag gericht aan: wethouder H.T.J. van Beers Onderwerp: Modernisering

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 13-08-2014 (203) De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

daal - De grondstoffenbus van Saver staat op deze 3 zaterdagen in de proefwijk. Men kan daar extra informatie krijgen over de proef.

daal - De grondstoffenbus van Saver staat op deze 3 zaterdagen in de proefwijk. Men kan daar extra informatie krijgen over de proef. (D (D (D Roosen Gemeente daal Raadsmededeling Datum Van: Aan: Kopie aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Onderwerpr Om gekeerd inzamelen Bijlage: Plattegrond proefgebied + huis-aan-huis

Nadere informatie

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE AFVALWIJZER 2014 www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE Samen met u willen Saver en de gemeente het papierverbruik verminderen. Dit betekent voor u dat u kunt kiezen

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Vernieuwde containerpark Lummen is open! Ontdek hoe het werkt! Welkom Vrijdag 16 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde containerpark

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen en antwoorden (FAQ-lijst) minicontainers

Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen en antwoorden (FAQ-lijst) minicontainers Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen en antwoorden (FAQ-lijst) minicontainers Wat verandert er voor mij in het kort? De invoering van het nieuwe inzamelsysteem brengt vanaf 5 november 2012 de volgende

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie

Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie Agenda Aanleiding Landelijke ontwikkelingen Inzameling in Papendrecht nu Landelijke doelen en trends geven aanleiding tot wijzigingen Wat zou er

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 15 DECEMBER 2017 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 15 DECEMBER 2017 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 15 DECEMBER 2017 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Agendapunt 1: Aanduiding van stemopnemers Overeenkomstig artikel 36 van de statuten duidt

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL gh RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie voor: het ophalen en verwerken van huishoudelijke

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Uw nieuw recyclagepark is open! Welkom Dinsdag 12 juni 2012 opent het nieuwe en volledig geautomatiseerde recyclagepark zijn slagbomen in Diest. Het park

Nadere informatie

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons.

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons. Veelgestelde vragen nieuwe afvalinzameling Algemeen Waarom is er een nieuwe afvalinzameling? Momenteel zamelen we in Krimpen aan den IJssel 41% van het totale afval als gesorteerde grondstoffen in. Ons

Nadere informatie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie KOSTEN aantal huishoudens 17.000 aantal huishoudens met 240 liter grijs 80% 12.880 aantal huishoudens met 140 liter grijs 20% 3.220 aantal huishoudens met

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING IVAREM 17 JUNI 2016 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING IVAREM 17 JUNI 2016 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN NOTULEN ALGEMENE VERGADERING IVAREM 17 JUNI 2016 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Agendapunt 1: Aanduiding van stemopnemers Overeenkomstig artikel 36 van de statuten duidt de voorzitter

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 (wijzigingen van toepassing met ingang van 1 juli 2014 behoudens

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval.

Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval. Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval. Artikel 1 Voor de jaren 2017 tot en met 2019 wordt een retributie geheven op: het afleveren van recipiënten

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Notitie afvalinzameling 2012

Notitie afvalinzameling 2012 Notitie afvalinzameling 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Tariefvorm van afvalinzameling... 4 2.1 Wel of geen DIFTAR?... 4 2.2 Welke vorm van DIFTAR?... 5 3. Inzameling plastics... 6 4. Inzameling

Nadere informatie

DIFTAR: afval en kosten in balans, zowel voor jou als voor onze gemeente

DIFTAR: afval en kosten in balans, zowel voor jou als voor onze gemeente DIFTAR: afval en kosten in balans, zowel voor jou als voor onze gemeente Doel van DIFTAR DIFTAR is de afkorting van gedifferentieerd TARief. DIFTAR maakt het mogelijk om de kosten voor de afvalverwerking

Nadere informatie

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk?

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder Piet Coopman Stafmedewerker afvalbeleid VVSG 1 - 2 - Gemeentelijke

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie