Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009."

Transcriptie

1 Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België

2

3 Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Prospectus Januari 2009 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Website :

4

5 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 3 Belgisch addendum van oktober 2009 bij het uitgifteprospectus van januari 2009 Schroder International Selection Fund (hierna : de vennootschap ) Beleggingsvennootschap overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg De vennootschap is een bevek naar Luxemburgs recht. De informatie in dit addendum moet gezamenlijk worden gelezen met die in het uitgifteprospectus. Dit addendum moet samen met het prospectus worden overhandigd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar beroep op het spaarwezen. Dit addendum werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 119 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 met betrekking tot bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de operatie noch van de situatie van de vennootschap die ze verwezenlijkt.

6 Pagina 4 Schroder International Selection Fund Prospectus 1. Tussenpersoon voor de financiële dienstverlening in België J.P. Morgan Chase Bank N.A., Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel 2. Distributeurs in België Citibank Belgium, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel Cortal Consors, Belgisch kantoor, Koningsstraat 145, 1000 Brussel Deutsche Bank, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel ING België, Marnixlaan 24, 1000 Brussel SG Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent Weghsteen & Driege NV, Oude Burg 6, 8000 Brugge ABN Amro Bank, Belgisch kantoor, Kanselarij 17a, 1000 Brussel 3. Compartimenten die in België een openbaar beroep op het spaarwezen kunnen doen De aandelenklassen A, A1 en B worden in België aan het publiek aangeboden. Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles worden de aandelenklassen B1, C, I, J en X in België niet aan het publiek aangeboden. Deze klassen zijn echter beschikbaar voor beleggers die aan de in het prospectus beschreven voorwaarden beantwoorden. Alle compartimenten worden in België verdeeld en/of aangeboden, behalve : Schroder International Selection Fund Arabien Countries Equity Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Schroder International Selection Fund Asian Total Return Schroder International Selection Fund Brazilian Equity Schroder International Selection Fund Euro Equity Secure 2010 Schroder International Selection Fund European Convertible Bond Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity Schroder International Selection Fund Global Allocation Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Yield Schroder International Selection Fund Global Demographic Opportunities Equity Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Bond Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Commodities Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Small & Mid Cap Equity Schroder International Selection Fund Global Government Bond (nieuwe benaming Schroder International Selection Fund Euro Government Liquidity vanaf 1 maart 2009) Schroder International Selection Fund Global Managed Currency (EUR) Schroder International Selection Fund Global Managed Currency (SGD) Schroder International Selection Fund Global Managed Currency () Schroder International Selection Fund Global Super Cycle Opportunities Equity Schroder International Selection Fund Japanese Global Winners Schroder International Selection Fund QEP Ethical Global Active Value Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value Dynamic Extension Schroder International Selection Fund QEP Global Core Schroder International Selection Fund QEP Global Quality Schroder International Selection Fund QEP US Core Schroder International Selection Fund QEP US Active Value Schroder International Selection Fund South East Asia Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity Schroder International Selection Fund US Dividend Maximiser 4. Gebruik van een handelsnaam Er wordt geen handelsnaam gebruikt.

7 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 5 5. Niet-recurrente provisies en kosten voor de belegger in België (in de valuta van het compartiment of in percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel) Distributiekosten Aandelenklassen : A : maximaal 5,26315 % A1 : maximaal 4,16667 % B : 0 % Instap Aflossing Compartimentswijziging Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving / verkoop van activa Bedrag tot ontmoediging van aflossing binnen één maand na instap Beurstaks - Kapitalisatieaandelen : 0,5 % met een maximum van EUR Maximaal 1 % Kap. > Kap./Dis. : 0,5 % met een maximum van EUR 750 De provisies en kosten in de bovenstaande tarieftabel zijn de maximumtarieven die in België kunnen worden aangerekend. In de bijgevoegde tarieftabel vindt u de tarieven die effectief worden toegepast door de tussenpersoon die de inschrijving, de aflossing of de compartimentswijziging uitvoert. 6. Beschikbare informatie in België De volgende documenten zijn voor het publiek beschikbaar bij de tussenpersoon die de financiële dienstverlening voor de vennootschap verzekert : het volledige prospectus en het vereenvoudigde prospectus van de vennootschap ; de statuten van de vennootschap ; de jaar- en halfjaarverslagen van de vennootschap. Alle informatie die in het land van herkomst van de vennootschap wordt gepubliceerd, wordt ook gepubliceerd in het Belgische dagblad met nationale verspreiding l Echo. Die informatie betreft vooral, maar niet uitsluitend, de publicatie van de nettoinventariswaarde, de convocaties voor de algemene vergaderingen, de aankondiging van dividenden, het besluit tot en de voorwaarden voor vereffening, fusie of splitsing, en de opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde. 7. Voorwaarden voor inschrijving en aflossing van aandelen van de icbevoorwaarden voor inschrijving en aflossing van aandelen van de ICBE Deze informatie is in het prospectus te vinden op de bladzijden 24 tot Bijzonderheden inzake de toelating van de aandelen van de ICBE tot de beurshandel op een georganiseerde belgische markt Niet van toepassing.

8 Pagina 6 Schroder International Selection Fund Prospectus 9. Minimumbedrag voor inschrijving 10. Belastingregime voor natuurlijke personen Deze informatie is in het prospectus te vinden op de bladzijden 18 tot Meerwaardebelasting Onverminderd het hieronder beschreven belastingregime is op de gerealiseerde meerwaarde bij aflossing of verkoop van de aandelen van de vennootschap, of bij de volledige of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap, geen personenbelasting verschuldigd als de belegger in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen handelt Belasting op de component rente uit hoofde van schuldvorderingen bij aflossing of bij verdeling van het maatschappelijk vermogen van een instelling voor collectieve belegging in effecten Het onderstaande belastingregime is ook van toepassing op de distributieaandelen van de vennootschap. Zelfs als de belegger bij een aflossing of bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen geen meerwaarde realiseert, is het in dit punt beschreven belastingregime van toepassing. We onderscheiden drie gevallen : Het compartiment belegt minder dan 40 % van zijn vermogen in schuldinstrumenten. De belegger is niet onderworpen aan de roerende voorheffing van 15 %. Het compartiment belegt meer dan 40 % van zijn vermogen in schuldinstrumenten. De belegger betaalt een roerende voorheffing van 15 % op de inkomsten die, in de vorm van rente, meer- of minderwaarde, afkomstig zijn uit het rendement van in schuldvorderingen belegde activa. Het compartiment kan meer dan 40 % van zijn vermogen in schuldinstrumenten beleggen. De belegger dient mogelijk een roerende voorheffing van 15 % te betalen op de inkomsten die, in de vorm van rente, meer- of minderwaarde, afkomstig zijn uit het rendement van in schuldvorderingen belegde activa. De belegger wordt verzocht contact op te nemen met de tussenpersoon voor de financiële dienstverlening in België (zie punt 1 hierboven) of met de distributeurs (punt 2 hierboven) om informatie in te winnen over het in punt 10.2 bedoelde belastingregime dat op hem van toepassing is, afhankelijk van de gekozen belegging en, in voorkomend geval, het compartiment van de bevek waarin hij wil beleggen. Deze informatie is ook beschikbaar op de website schroders.com in de rubriek Belasting op dividenden (roerende voorheffing) De dividenden die de vennootschap aan Belgische natuurlijke personen uitkeert, zijn aan de Belgische roerende voorheffing tegen een tarief van 15 % onderworpen als de dividenden door een in België gevestigde financiële instelling of tussenpersoon worden uitgekeerd. Op dividenden op aandelen die voor 1 januari 1994 zijn uitgegeven, is een hoger tarief van 25 % van toepassing Bevrijdend karakter van de roerende voorheffing De natuurlijke personen die de roerende voorheffing hebben betaald, hoeven de in de bovenstaande punten 10.2 en 10.3 bedoelde inkomsten niet in hun jaarlijkse belastingaangifte te vermelden (de voorheffing is bevrijdend ). Als de beleggers de bedoelde inkomsten echter hebben ontvangen zonder de roerende voorheffing te hebben betaald, dienen zij ze in hun jaarlijkse belastingaangifte aan te geven Richtlijn 2003/48/EG over de belasting van inkomsten uit spaargelden Elke natuurlijke persoon die ingezetene van een lidstaat van de EU is en die inkomsten (rente, dividenden, meerwaarden...) van de bevek ontvangt via een uitbetalende instantie die in een andere lidstaat van de EU gevestigd is, dient inlichtingen in te winnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn.

9 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina Andere belastingen Taks op de beursverrichtingen (beurstaks) : De taks op de beursverrichtingen wordt meer bepaald geheven op aflossingen en compartimentswijzigingen van kapitalisatieaandelen als die in België via een Belgische financiële instelling worden verricht of uitgevoerd. Het tarief van de beurstaks is 0,5 %, zowel voor een aflossing als voor een compartimentswijziging van kapitalisatieaandelen (met een maximum van EUR 750 per transactie). 11. Nominee 11.1 Citibank Belgium N.V. Aandelen Nomineedienst in België Inleiding Beleggers die inschrijven op aandelen op naam kunnen ofwel rechtstreeks als aandeelhouder worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de bevek, ofwel een beroep doen op de nomineediensten van Citibank Belgium N.V., zoals beschreven in de circulaire van de CBFA van 24 oktober 2007 (de nominee-circulaire ). Het nomineesysteem houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven op een effectenrekening op hun persoonlijke naam bij Citibank Belgium N.V. (de nominee ) en dat alle inschrijvingen van de houders die voor deze werkwijze kiezen (de nominee-beleggers ) worden gegroepeerd in een globale inschrijving voor rekening van de nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de bevek. De nominee houdt als centraliserend tussenpersoon toezicht op de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Daarnaast staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers op de individuele effectenrekeningen. De beleggers kunnen de situatie en de waardering van hun aandelen op naam permanent opvolgen dankzij de regelmatige informatie van hun nominee. Informatie voor de nominee-beleggers De rechtsverhouding tussen de nominee-beleggers en de nominee wordt geregeld door de Belgische wetgeving. De individuele rechten van elke nominee-belegger worden dus ook gegarandeerd door de wettelijke bepalingen en hierna beschreven maatregelen. In het nomineesysteem heeft de belegger uiteraard recht op alle informatie die volgens de aandelenwetgeving aan de aandeelhouders op naam moet worden meegedeeld (periodieke verslagen, documenten in verband met de algemene vergaderingen, jaarrekeningen e.d.). Elke nominee-belegger zal van Citibank Belgium N.V. dus een bericht ontvangen waarin hem wordt meegedeeld welke informatie werd gepubliceerd en dat hij deze informatie gratis, op eenvoudig verzoek, kan verkrijgen bij zijn verkooppunt van Citibank Belgium N.V. De bevek verbindt zich ertoe alle medewerking te verlenen om de nodige informatie zo snel mogelijk ter beschikking te stellen, zodat de nominee zijn informatieplicht tegenover de nominee-belegger kan vervullen. Ten slotte komt het stemrecht van de aandeelhouder in het nomineesysteem evenmin in het gedrang, op voorwaarde dat de nominee van de bevek de convocatie voor de algemene vergadering tijdig ontvangt. Op voorafgaand schriftelijk verzoek aan de nominee (d.w.z. uiterlijk 30 dagen vóór de betreffende algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen ondernomen opdat de nominee-belegger zelf zijn stemrecht kan uitoefenen. Bij gebrek aan een dergelijk verzoek zal de nominee het stemrecht in naam van de nominee-beleggers uitoefenen, steeds in het exclusieve belang van de nominee-beleggers. De Luxemburgse wet staat toe dat een gevolmachtigde persoon dat recht uitoefent. Facultatief gebruik van de nominee De belegger heeft van bij het begin altijd het recht om te kiezen voor een inschrijving op naam van zijn aandelen in het aandeelhoudersregister alsook het recht om later te kiezen voor de omzetting van het nomineesysteem naar een rechtstreekse inschrijving.

10 Pagina 8 Schroder International Selection Fund Prospectus In dat geval wordt hij rechtstreeks en op zijn persoonlijke naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister in Luxemburg. De belegger moet die keuze tijdig en uitdrukkelijk maken en meedelen aan Citibank Belgium N.V. Aangezien de verwerking van de inschrijvingen en wijzigingen in verband met dergelijke directe inschrijvingen op naam ook voor de bank extra werk betekenen, worden de directe belegger kosten aangerekend bij een initiële inschrijving op naam en bij een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving. Deze kosten zijn momenteel bepaald op 50 EUR (inclusief btw) per verrichting, ten voordele van Citibank Belgium N.V., ten laste van aandeelhouders die na 1 juni 2008 hebben ingeschreven. De opdracht tot omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd wordt gegeven bij een gesprek tussen de nominee-belegger en de nominee Citibank Belgium N.V. Gevolgen in geval van insolventie van de nominee Het is van essentieel belang dat de nominee-beleggers onderkennen en begrijpen welke risico s gepaard gaan met het indirect houden van aandelen via een nominee, ingeval een insolventie- of faillissementsprocedure tegen de nominee ingezet zou worden, waardoor de nominee-belegger eventueel nadeel berokkend kan worden. De nominee-belegger wordt verzocht bij de nominee informatie in te winnen over de gevolgen van een dergelijke bescherming en de beschermingen die hem worden geboden. Ter informatie wordt vermeld dat bijvoorbeeld een mogelijke bescherming van de nomineebeleggers kan worden ingeroepen krachtens het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 over het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 betreffende het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten, heeft de houder van een inschrijving op een effectenrekening (in dit geval de nominee-belegger) een terugvorderingsrecht op de effecten die zijn eigendom zijn. Dit recht is ook inroepbaar tegen derden, met name in geval van insolventie van de nominee. In dat kader is het mogelijk dat de rechtsclaim van de nominee-belegger in conflict komt met die van andere schuldeisers van de nominee. Dankzij de inschrijving op een effectenrekening zijn de vermogensrechten van de belegger in een dergelijk geval dus gewaarborgd SG Private Banking Belgium NV Aandelen Nomineedienst in België Beleggers die inschrijven op aandelen op naam kunnen ofwel rechtstreeks als aandeelhouder worden ingeschreven in het register van aandeelhouders van de bevek, ofwel een beroep doen op de nomineediensten van SG Private Banking Belgium NV/SA. Een directe inschrijving in het register van aandeelhouders brengt niettemin kosten met zich mee (volgens het in het prospectus vermelde tarief), die worden gedragen door de bevek en dus van de netto-inventariswaarde worden afgetrokken. Het nomineesysteem houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven op een effectenrekening op hun persoonlijke naam bij SG Private Banking Belgium NV (de nominee ) en dat alle inschrijvingen van de houders die voor deze werkwijze kiezen (de nominee-beleggers ) worden gegroepeerd in een globale inschrijving voor rekening van de nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de bevek. De nominee houdt als centraliserend tussenpersoon toezicht op de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Daarnaast staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers op de individuele effectenrekeningen. De beleggers kunnen de situatie en de waardering van hun aandelen op naam permanent opvolgen dankzij de regelmatige informatie van hun nominee. De rechtsverhouding tussen de nominee-beleggers en de nominee wordt geregeld door de Belgische wetgeving. De individuele rechten van elke nominee-belegger worden dus ook gegarandeerd door de wettelijke bepalingen en hierna beschreven maatregelen.

11 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 9 Overeenkomstig het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 betreffende het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten, heeft de houder van een inschrijving op een effectenrekening (in dit geval de nominee-belegger) een terugvorderingsrecht op de effecten die zijn eigendom zijn. Dit recht is ook inroepbaar tegen derden, met name in geval van insolventie van de nominee. Dat betekent dat hij in alle omstandigheden zijn rechten kan opeisen wanneer zijn vorderingen concurreren met die van andere schuldeisers van de nominee. Dankzij de inschrijving op een effectenrekening blijven de vermogensrechten van de belegger dus gewaarborgd. In het nomineesysteem heeft de belegger uiteraard recht op alle informatie die volgens de aandelenwetgeving aan de aandeelhouders op naam moet worden meegedeeld (periodieke verslagen, documenten in verband met de algemene vergaderingen, jaarrekeningen e.d.). Elke nominee-belegger zal van SG Private Banking Belgium NV dus een bericht ontvangen waarin hem wordt meegedeeld welke informatie werd gepubliceerd en dat hij deze informatie gratis, op eenvoudig verzoek, kan verkrijgen bij zijn verkooppunt van SG Private Banking Belgium NV/SA. Ten slotte komt het stemrecht van de aandeelhouder in het nomineesysteem evenmin in het gedrang. Op voorafgaand schriftelijk verzoek aan de nominee (d.w.z. uiterlijk 30 dagen vóór de betreffende algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen ondernomen opdat de nominee-belegger zelf zijn stemrecht kan uitoefenen. Bij gebrek aan een dergelijk verzoek zal de nominee het stemrecht in naam van de nominee-beleggers uitoefenen, steeds in het exclusieve belang van de nominee-beleggers. De Luxemburgse wet staat toe dat een gevolmachtigde persoon dat recht uitoefent. De belegger heeft van bij het begin altijd het recht om te kiezen voor een inschrijving op naam van zijn aandelen in het aandeelhoudersregister alsook het recht om later te kiezen voor de omzetting van het nomineesysteem naar een rechtstreekse inschrijving. In dat geval wordt hij rechtstreeks en op zijn persoonlijke naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister in Luxemburg. De belegger moet die keuze tijdig en uitdrukkelijk maken en meedelen aan SG Private Banking Belgium NV. Aangezien de verwerking van de inschrijvingen en wijzigingen in verband met dergelijke directe inschrijvingen op naam ook voor de bank extra werk betekenen, worden de directe belegger kosten aangerekend bij een initiële inschrijving op naam en bij een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving. Deze kosten zijn momenteel bepaald op 50 EUR (inclusief btw) per verrichting, ten voordele van SG Private Banking Belgium NV, ten laste van aandeelhouders die na 1 januari 2009 hebben ingeschreven. De opdracht tot omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd wordt gegeven bij een gesprek tussen de nominee-belegger en de nominee SG Private Banking Belgium NV. Voor een omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd volstaat een eenvoudig verzoek aan de loketten van elk verkooppunt van SG Private Banking Belgium NV Weghsteen & Driege Aandelen Nomineedienst in België Beleggers die inschrijven op aandelen op naam kunnen ofwel rechtstreeks als aandeelhouder worden ingeschreven in het register van aandeelhouders van de bevek, ofwel een beroep doen op de nomineediensten van Weghsteen & Driege. Een directe inschrijving in het register van aandeelhouders brengt niettemin kosten met zich mee (volgens het tarief vermeld in het prospectus), die worden gedragen door de bevek en dus van de netto-inventariswaarde worden afgetrokken. Het nomineesysteem houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven op een effectenrekening op hun persoonlijke naam bij Weghsteen & Driege (de nominee ) en dat alle inschrijvingen van de houders die voor deze werkwijze kiezen (de nominee-beleggers ) worden gegroepeerd in een globale inschrijving voor rekening van de nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de bevek.

12 Pagina 10 Schroder International Selection Fund Prospectus De nominee houdt als centraliserend tussenpersoon toezicht op de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Daarnaast staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers op de individuele effectenrekeningen. De beleggers kunnen de situatie en de waardering van hun aandelen op naam permanent opvolgen dankzij de regelmatige informatie van hun nominee. De rechtsverhouding tussen de nominee-beleggers en de nominee wordt geregeld door de Belgische wetgeving. De individuele rechten van elke nominee-belegger worden dus ook gegarandeerd door de wettelijke bepalingen en hierna beschreven maatregelen. Weghsteen & Driege is aangesloten bij de CIK onder het nummer : Overeenkomstig het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 betreffende het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten, heeft de houder van een inschrijving op een effectenrekening (in dit geval de nominee-belegger) een terugvorderingsrecht op de effecten die zijn eigendom zijn. Dit recht is ook inroepbaar tegen derden, met name in geval van insolventie van de nominee. Dat betekent dat hij in alle omstandigheden zijn rechten kan opeisen wanneer zijn vorderingen concurreren met die van andere schuldeisers van de nominee. Dankzij de inschrijving op een effectenrekening blijven de vermogensrechten van de belegger dus gewaarborgd. In het nomineesysteem heeft de belegger uiteraard recht op alle informatie die volgens de aandelenwetgeving aan de aandeelhouders op naam moet worden meegedeeld (periodieke verslagen, documenten in verband met de algemene vergaderingen, jaarrekeningen e.d.). Elke nominee-belegger zal van Weghsteen & Driege dus een bericht ontvangen waarin hem wordt meegedeeld welke informatie werd gepubliceerd en dat hij deze informatie gratis, op eenvoudig verzoek, kan verkrijgen bij zijn verkooppunt van Weghsteen & Driege. Ten slotte komt het stemrecht van de aandeelhouder in het nomineesysteem evenmin in het gedrang. Op voorafgaand schriftelijk verzoek aan de nominee (d.w.z. uiterlijk 30 dagen vóór de betreffende algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen ondernomen opdat de nominee-belegger zelf zijn stemrecht kan uitoefenen. Bij gebrek aan een dergelijk verzoek zal de nominee het stemrecht in naam van de nomineebeleggers uitoefenen, steeds in het exclusieve belang van de nominee-beleggers. De Luxemburgse wet staat toe dat een gevolmachtigde persoon dat recht uitoefent. De belegger heeft van bij het begin altijd het recht om te kiezen voor een inschrijving op naam van zijn aandelen in het aandeelhoudersregister alsook het recht om later te kiezen voor de omzetting van het nomineesysteem naar een rechtstreekse inschrijving. In dat geval wordt hij rechtstreeks en op zijn persoonlijke naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister in Luxemburg. De belegger moet die keuze tijdig en uitdrukkelijk maken en meedelen aan Weghsteen & Driege. Aangezien de verwerking van de inschrijvingen en wijzigingen in verband met dergelijke directe inschrijvingen op naam ook voor de bank, de bevek en zijn transferagent extra werk betekenen, wordt bij elke wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving een provisie aangerekend om die kosten te dekken. Die provisie is momenteel vastgesteld op 60,50 EUR (inclusief btw) per verrichting, ten voordele van Weghsteen & Driege, ten laste van de aandeelhouders die na 1 januari 2008 hebben ingeschreven. Dezelfde provisie wordt aangerekend voor latere transacties met aandelen op naam buiten het nomineesysteem voor aandeelhouders die na 1 januari 2008 hebben ingeschreven. Voor een omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd volstaat een eenvoudig verzoek aan de loketten van elk verkooppunt van Weghsteen & Driege.

13 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 11 Belangrijke Informatie Exemplaren van dit Prospectus zijn verkrijgbaar bij en verzoeken om inlichtingen met betrekking tot de Vennootschap moeten worden gericht aan : Dit Prospectus moet in zijn geheel worden gelezen voordat een aanvraag voor Aandelen wordt ingediend. Raadpleeg uw financieel adviseur of een andere professionele adviseur als u vragen hebt bij de inhoud van dit Prospectus. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Tel. : (+352) Fax : (+352) De Aandelen worden aangeboden op basis van de informatie in dit Prospectus en in de documenten waarnaar hierin wordt verwezen. Afgezien van de personen die in dit Prospectus zijn vermeld, heeft niemand toestemming om reclame te maken, informatie te verstrekken of verklaringen af te leggen in verband met de aanbieding, plaatsing, inschrijving, verkoop, omzetting of inkoop van Aandelen. Indien zonder toestemming reclame wordt gemaakt, informatie wordt verstrekt of verklaringen worden afgelegd, mag men zich er niet op verlaten dat die reclame, informatie of verklaringen door de Vennootschap of de Beheermaatschappij zijn goedgekeurd. De publicatie van dit Prospectus en de aanbieding, plaatsing, inschrijving, of uitgifte van de Aandelen zullen in geen geval een implicatie of verklaring inhouden dat de informatie in dit Prospectus juist is op enig tijdstip na de datum van dit Prospectus. De Bestuurders, van wie de namen hieronder zijn vermeld, hebben alle redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in dit Prospectus naar hun beste weten overeenstemt met de feiten en dat er niets is weggelaten dat belangrijk is voor die informatie. De Bestuurders aanvaarden bijgevolg de verantwoordelijkheid voor deze informatie. De verspreiding van dit Prospectus en de aanvullende documentatie alsook de aanbieding van Aandelen kunnen in bepaalde landen aan beperkingen onderworpen zijn. Geïnteresseerde beleggers dienen persoonlijk inlichtingen in te winnen over de verplichtingen in hun eigen land betreffende transacties in Aandelen, mogelijke deviezenvoorschriften en de fiscale gevolgen van transacties in Aandelen. Dit Prospectus vormt geenszins een aanbod of verzoek van wie dan ook in landen waarin een dergelijk aanbod of verzoek onwettig of ongeoorloofd is, en richt zich niet tot personen aan wie het onwettig is een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Beleggers moeten weten dat mogelijk niet alle beschermingsmaatregelen die onder hun betreffende regelgevingskader worden geboden van toepassing zijn en dat er mogelijk geen recht op schadeloosstelling is onder dergelijk regelgevingskader, gesteld dat dergelijk kader bestaat. De Beheermaatschappij moet persoonsgegevens van Beleggers opvragen en opslaan om de door de Beleggers gevraagde diensten te kunnen uitvoeren en om aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. Door in te schrijven op Aandelen van de Vennootschap stemmen de Beleggers er uitdrukkelijk mee in dat hun persoonsgegevens worden opgeslagen, gewijzigd, anderszins gebruikt of doorgegeven (i) aan Schroders en andere betrokken partijen in de zakelijke relatie (bijvoorbeeld externe verwerkingscentra, verzenders of betaalkantoren), waaronder bedrijven die gevestigd zijn in landen waar mogelijk geen wetgeving inzake gegevensbescherming bestaat of waar dergelijke wetgeving mogelijk niet aan de normen van de Europese Unie voldoet of (ii) indien de wet- of regelgeving (al dan niet in Luxemburg) dit vereist. De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt of aan een andere persoon worden doorgegeven, behalve zoals in de vorige alinea beschreven, zonder toestemming van de Belegger. Er zijn redelijke maatregelen genomen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die binnen Schroders worden verzonden, vertrouwelijk blijven. Omdat de informatie elektronisch wordt verzonden en beschikbaar wordt gesteld buiten Luxemburg, is het echter mogelijk dat tijdens de opslag van de informatie in het buitenland niet hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid en hetzelfde niveau van bescherming zijn gegarandeerd die voorgeschreven zijn in de regelgeving inzake gegevensbescherming die momenteel in Luxemburg van kracht is.

14 Pagina 12 Schroder International Selection Fund Prospectus Schroders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een onbevoegde derde kennis krijgt van of toegang heeft tot die persoonsgegevens, behalve in geval van nalatigheid van Schroders. De Beleggers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en deze te corrigeren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de gegevensverwerking. De verspreiding van dit Prospectus in bepaalde landen kan onderworpen zijn aan de voorwaarde dat dit Prospectus wordt vertaald in de talen die door de regelgevende instanties van de betreffende landen zijn opgegeven. In geval van onverenigbaarheid van de vertaalde met de Engelse versie van dit Prospectus, geldt de Engelse versie te allen tijde. De Beheermaatschappij mag telefoongesprekken opnemen. Beleggers worden geacht ermee in te stemmen dat hun gesprekken met de Beheermaatschappij mogelijk op band worden opgenomen en dat dergelijke bandopnames door de Beheermaatschappij en/of de Vennootschap kunnen worden gebruikt in rechtsgedingen of voor andere doeleinden wanneer zij dat nodig achten. De koers van Aandelen in de Vennootschap en de inkomsten uit die Aandelen kunnen dalen en stijgen, en het is mogelijk dat een Belegger zijn belegde bedrag niet terugkrijgt.

15 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 13 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Raad van Bestuur Beheer Deel 1 1. De Vennootschap Structuur Beleggingsdoelstellingen en -beleid Aandelenklassen Deel 2 2. Verhandeling van Aandelen Inschrijving op aandelen Inkoop en omzetting van aandelen Berekening van de netto-inventariswaarde Opschorting of uitstel Beleid inzake markttiming en frequente handel Deel 3 3. Algemene Informatie Administratieve gegevens, kosten en uitgaven Bedrijfsinformatie Dividenden Belasting Vergaderingen en verslagen Informatie over aandelen Pooling Gezamenlijk beheer Bijlage I Beleggingsbeperkingen Belegging in verhandelbare effecten en liquide activa Beleggingen in andere activa Afgeleide financiële instrumenten Gebruik van technieken en instrumenten met betrekking tot verhandelbare effecten en geldmarktinstrumenten Risicomanagementproces Diversen Bijlage II Beleggingsrisico s Bijlage III Fondsgegevens Bijlage IV Beschikbare Aandelenklassen

16 Pagina 14 Schroder International Selection Fund Prospectus Begripsomschrijvingen Aandeel Aandeelhouder AUD Beheermaatschappij Belegger Bestuurders Bewaarder CHF CSSF Distributeur Distributieaandelen EER EMU EU EUR FATF Fonds GBP Gereglementeerde Markt Handelsdag HKD ICB ICBE In Aanmerking Komende Markt In Aanmerking Komende Staat een Aandeel zonder nominale waarde in een willekeurige Klasse in het kapitaal van de Vennootschap een houder van Aandelen Australische dollar Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. een inschrijver op Aandelen de Raad van Bestuur van de Vennootschap J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., in de hoedanigheid van depotbank en fondsbeheerder Zwitserse frank Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburgse toezichthouder voor de financiële sector) een persoon of entiteit die van tijd tot tijd door de Beheermaatschappij rechtsgeldig wordt aangesteld om Aandelen te verspreiden of de distributie van Aandelen te regelen Aandelen waarvan de inkomsten worden uitgekeerd Europese Economische Ruimte Economische en Monetaire Unie Europese Unie euro, zijnde de Europese munt Financial Action Task Force (Financiële Actiegroep Witwassen van Geld) (ook wel Groupe d Action Financière Internationale ( GAFI ) genoemd) een specifieke portefeuille van activa en verplichtingen binnen de Vennootschap die zijn eigen netto-inventariswaarde heeft en die door een of meer afzonderlijke Aandelenklassen wordt vertegenwoordigd Britse pond een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt in een In Aanmerking Komende Staat Tenzij in de details van het Fonds in Bijlage III bepaald, is een handelsdag een Werkdag die niet valt binnen een periode waarin de berekening van de netto-inventariswaarde van het betreffende Fonds is opgeschort en een andere dag die door de Bestuurders van tijd tot tijd kan worden bepaald Hongkongse dollar een andere instelling voor collectieve belegging in de zin van het eerste en tweede streepje van Artikel 1(2) van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd een instelling voor collectieve belegging in effecten in de zin van Artikel 1(2) van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd een officiële effectenbeurs of een andere Gereglementeerde Markt omvat elke lidstaat van de Europese Unie ( EU ), elke lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ( OESO ) en elke andere staat die de Bestuurders passend achten, rekening houdend met de beleggingsdoelstelling van elk Fonds

17 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 15 JPY Kapitalisatieaandelen Klasse Netto-inventariswaarde per aandeel Regelgeving Schroders SGD Status van Distributeur voor het VK Statuten Uitkeringsperiode Vennootschap VK VS Werkdag Japanse yen Aandelen waarvan de inkomsten worden gekapitaliseerd, zodat de inkomsten in de koers van de aandelen worden opgenomen een klasse van Aandelen met een specifieke kostenstructuur de waarde per Aandeel van een Aandelenklasse bepaald in overeenstemming met de betreffende bepalingen die zijn beschreven onder Berekening van de nettoinventariswaarde in Deel 2.3 de Wet van 2002 evenals alle huidige of toekomstige gerelateerde Luxemburgse wetten of uitvoeringsverordeningen, circulaires en standpunten van de CSSF de uiteindelijke holdingmaatschappij van de Beheermaatschappij en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen over de hele wereld Singaporese dollar een fiscale status die relevant is voor Britse Aandeelhouders de Statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd de periode vanaf een bepaalde datum waarop dividenden door de Vennootschap worden betaald tot de volgende datum waarop dividenden door de Vennootschap worden betaald ; dit kan een volledig jaar zijn of een kortere periode indien dividenden regelmatiger worden betaald Amerikaanse dollar Schroder International Selection Fund Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten van Amerika een weekdag waarop de banken in Luxemburg normaal geopend zijn Alle in het onderhavige document opgenomen verwijzingen naar tijd zijn verwijzingen naar Midden-Europese tijd (MET), tenzij anders aangegeven. Indien de context dit toestaat, omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud en omgekeerd.

18 Pagina 16 Schroder International Selection Fund Prospectus Raad van Bestuur Voorzitter Bestuurders Massimo TOSATO, Vice Chairman, Schroders PLC, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, Verenigd Koninkrijk Jacques ELVINGER, Avocat, Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg Daniel DE FERNANDO GARCIA, Consultant, José Abascal 58, 7 Derecha, Madrid, Spanje Noel FESSEY, Managing Director, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg Gary JANAWAY, Director, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg Gavin RALSTON, Head of Continental Europe, Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, Verenigd Koninkrijk

19 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 17 Beheer Statutaire zetel Beheermaatschappij en Domicilieagent Beleggingsbeheerders Bewaarder Externe accountant 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg Schroder & Co Bank AG, Central 2, CH-8021 Zürich, Zwitserland, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA Verenigd Koninkrijk Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A., Rua Joaquim Floriano, 72-14º andar - cj. 141 / 142 / 143 / São Paulo - SP - Brazilië Schroder Investment Management North America Inc., 875 Third Avenue, 22 nd Floor, New York, New York , Verenigde Staten van Amerika Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, Suites 3301, Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong Schroder Investment Management (Japan) Limited, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo , Japan Schroder Investment Management (Singapore) Limited, 65 Chulia Street 46-00, OCBC Centre, Singapore European Investors Inc., 717 Fifth Avenue, New York, New York 10022, Verenigde Staten van Amerika Fisch Asset Management AG, Bellerive 241, Postfach CH-8034 Zürich, Zwitserland J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg PricewaterhouseCoopers S.àr.l., 400, route d Esch, L-1471 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg Belangrijkste Juridisch Adviseur Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg Hoofdbetaalkantoor Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg

20 Pagina 18 Schroder International Selection Fund Prospectus Deel 1 1. De vennootschap 1.1 Structuur De Vennootschap is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht als een société anonyme naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg en die in aanmerking komt als een Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ). De Vennootschap beheert afzonderlijke Fondsen, die elk door een of meer Aandelenklassen worden vertegenwoordigd. De Fondsen verschillen van elkaar op het gebied van hun specifieke beleggingsbeleid of andere specifieke kenmerken. De Vennootschap is een afzonderlijke rechtspersoon, maar de activa van elk Fonds worden uitsluitend ten voordele van de Aandeelhouders van het betreffende Fonds belegd en de activa van een specifiek Fonds kunnen volledig worden aangewend voor de verplichtingen en verbintenissen van dat Fonds. Bepaalde Aandelen zijn genoteerd aan de Luxemburgse effectenbeurs. De Bestuurders kunnen besluiten een aanvraag in te dienen om ook andere Aandelen te noteren, alsook om alle dergelijke aandelen aan een erkende effectenbeurs te noteren. De Bestuurders kunnen op elk moment besluiten om nieuwe Fondsen te creëren en/of binnen elk Fonds een of meer Aandelenklassen te creëren, in welk geval dit Prospectus zal worden bijgewerkt. Voorts kunnen de Bestuurders op elk moment besluiten om een Fonds of een of meer Aandelenklassen binnen een Fonds te sluiten voor verdere inschrijvingen. 1.2 Beleggingsdoelstellingen en -beleid De Vennootschap heeft uitsluitend tot doel de fondsen waarover ze beschikt te beleggen in verhandelbare effecten en andere toegestane activa van enigerlei aard, met inbegrip van afgeleide financiële instrumenten, om de beleggingsrisico s te spreiden en haar Aandeelhouders de resultaten van het beheer van haar portefeuilles te verschaffen. De specifieke beleggingsdoelstelling en het specifieke beleggingsbeleid van elk Fonds zijn beschreven in Bijlage III. De beleggingen van elk Fonds zullen op elk moment in overeenstemming zijn met de beperkingen die in Bijlage I zijn uiteengezet, en Beleggers moeten terdege rekening houden met de in Bijlage II uiteengezette beleggingsrisico s voordat ze tot een belegging overgaan. 1.3 Aandelenklassen De Bestuurders kunnen besluiten om binnen elk Fonds verschillende Aandelenklassen te creëren waarvan de activa gemeenschappelijk worden belegd in overeenstemming met het specifieke beleggingsbeleid van het betreffende Fonds, maar waarbij op elke Klasse een specifieke kostenstructuur, uitdrukkingsvaluta of ander specifiek kenmerk van toepassing kan zijn. Voor elke Klasse zal een afzonderlijke Netto-inventariswaarde per Aandeel worden berekend, die kan verschillen als gevolg van die variabele factoren. De Aandelen worden doorgaans uitgegeven als Kapitalisatieaandelen. Distributieaandelen worden alleen uitgegeven binnen een Fonds indien de Bestuurders dat passend achten. Beleggers kunnen bij de Beheermaatschappij of hun Distributeur navragen of binnen elke Klasse en binnen elk Fonds Distributieaandelen beschikbaar zijn. Beleggers moeten er rekening mee houden dat niet alle Distributeurs alle Aandelenklassen aanbieden. De specifieke kenmerken van elke Aandelenklasse zijn hieronder beschreven : Instap- en distributiekosten Instapkosten A- en AX-Aandelen A1-Aandelen B-Aandelen B1-Aandelen C-Aandelen D-Aandelen I-Aandelen tot 5,26315 % van de Netto-inventariswaarde per Aandeel tot 4,16667 % van de Netto-inventariswaarde per Aandeel Geen Geen tot 3,09278 % van de Netto-inventariswaarde per Aandeel Geen Geen

BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. (hierna: de "Vennootschap")

BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. (hierna: de Vennootschap) BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (hierna: de "Vennootschap") beleggingsvennootschap overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 85/611/EC

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Juli 2014. België

Schroder International Selection Fund Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Juli 2014. België Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Juli 2014 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus ugustus 2009 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (SICAV), ingeschreven in Luxemburg conform de ichtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus april 2010 Goldman Sachs Funds Een beleggingsvennootschap met variabel aandeelkapitaal (BEVEK) met meerdere compartimenten naar het recht van het Groothertogdom

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund Prospectus

Schroder International Selection Fund Prospectus Schroder International Selection Fund Prospectus (Een in Luxemburg gevestigde beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) Augustus 2015 België Schroder International Selection Fund (Een in Luxemburg

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2012 Threadneedle (Lux) Een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal opgericht onder de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, onder

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Strategic Solutions Prospectus (een Luxemburgse beleggingsinstelling met variabel kapitaal)

Strategic Solutions Prospectus (een Luxemburgse beleggingsinstelling met variabel kapitaal) Strategic Solutions Prospectus (een Luxemburgse beleggingsinstelling met variabel kapitaal) Strategic Solutions (een Luxemburgse beleggingsinstelling met variabel kapitaal) PROSPECTUS Mei 2006 Schroder

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Fortis Comfort Bond Fund

Fortis Comfort Bond Fund Fortis Comfort Bond Fund Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Mei 2011 Fidelity Funds Een open-end beleggingsmaatschappij met variabele vermogen, conform Richtlijn 85/611/EEG (De Vennootschap ) 2a rue Albert Borschette,

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de statuten (de

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie