WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN"

Transcriptie

1 WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Mei 2009 WOONINVEST Charlotte van Pallandtlaan 2 Postbus AD Voorburg Telefoon Telefax www wooninvest nl

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING TEVREDENHEID KWALITEIT SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN TEVREDENHEID KWALITEIT SCHOONMAAKWERK, 7, TEVREDENHEID OVER HET AANTAL KEER DAT SCHOONGEMAAKT WORDT, 7, TEVREDENHEID OVER HET TIJDSTIP SCHOONMAAK, 7, BEPAALDE ONDERDELEN NIET, MINDER GOED SCHOONGEMAAKT OF OVERGESLAGEN WELKE ONDERDELEN SUGGESTIES EN OPMERKINGEN OVER HET SCHOONMAAKWERK CONCLUSIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN RESULTATEN PER SCHOONMAAKVERANTWOORDELIJKE KWALITEIT, FREQUENTIE EN TIJDSTIP VAN SCHOONMAAK BEPAALDE ONDERDELEN NIET, MINDER GOED SCHOONGEMAAKT OF OVERGESLAGEN CONCLUSIE SCHOONMAAK PER VERANTWOORDELIJKE EINDCONCLUSIE EN AANBEVELINGEN BIJLAGEN Evaluatierapport schoonmaakwerkzaamheden 2

3 1 INLEIDING In februari 2009 heeft WoonInvest een schriftelijke enquête gehouden naar de tevredenheid over de schoonmaakwerkzaamheden in het complex De Tol in Leidschendam-Zuid en aan de Sint Martinuslaan te Voorburg. Er zijn 340 enquêtes verstuurd. Daarvan zijn er 247 teruggestuurd, dit is een respons van 73%, hetgeen zeer hoog is. Uit De Tol zijn er 195 enquêtes teruggekomen en uit de Sint Martinuslaan 113. In De Tol worden de schoonmaakwerkzaamheden uitbesteed en aan de Sint Martinuslaan worden de schoonmaakwerkzaamheden door de huismeester van WoonInvest gedaan. In hoofdstuk 2 wordt een verslag gegeven over de tevredenheid van de kwaliteit van het schoonmaken van de hal, trap en portiek, over het aantal keer dat er schoongemaakt wordt en het tijdstip van schoonmaak. Ook konden de respondenten aangeven of bepaalde onderdelen, niet of minder goed werden gedaan of overgeslagen. Tevens konden er suggesties gegeven worden over het schoonmaakwerk. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van de uitbesteedde schoonmaakwerkzaamheden vergeleken met de schoonmaakwerkzaamheden zoals die door WoonInvest uitgevoerd worden. In hoofdstuk 4 staan de eindconclusie en aanbevelingen. In de bijlagen vindt u de begeleidende brief en de enquête 1 over de schoonmaakwerkzaamheden. De enquête bestaat uit vijf vragen. 1 Zie bijlage Evaluatierapport schoonmaakwerkzaamheden 3

4 2 TEVREDENHEID KWALITEIT SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN In vraag 1 is geïnformeerd naar de tevredenheid over de kwaliteit van het schoonmaakwerk van de hal, trap en portiek. Bij vraag 2 konden de huurders aangeven hoe tevreden ze zijn over het aantal keer dat er schoongemaakt wordt. Vraag 3 gaat over de tevredenheid van het tijdstip van de schoonmaak. Bij vraag 4 is gevraagd of er bepaalde onderdelen niet of minder goed schoongemaakt werden of overgeslagen en zo ja welke. Bij vraag 5 wordt gevraagd naar suggesties over het schoonmaakwerk. Een enkele respondent vult sommige vragen niet in of geeft aan dat de vraag niet van toepassing is. Deze antwoorden zijn niet vermeld in de grafiek. Ook tellen deze niet mee voor het gemiddelde cijfer. Wat betreft de interpretatie van cijfers gaan wij uit van het volgende: acht of hoger is goed tot zeer goed, met een zeven tonen de respondenten zich tevreden, met een zes geeft men aan het voldoende te vinden maar tevens is men iets minder tevreden, een vijf is onvoldoende en dus ontevreden en een vier of lager is ruim onvoldoende en dus zeer ontevreden tot slecht. 2.1 TEVREDENHEID KWALITEIT SCHOONMAAKWERK, 7,4 Van de 247 respondenten hebben 242 huurders deze vraag ingevuld, dit is een respons van 98%. 100% 80% 60% 40% 48% 38% 20% 0% 10% 3% 0% Figuur 1 Tevredenheid kwaliteit schoonmaakwerk hal, trap en portiek Met 7,4 tonen de respondenten zich ruim tevreden over kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden. Nagenoeg iedereen, 96%, is met zes of hoger voldoende tevreden. Bijna de helft, 48%, geeft aan zeer tevreden te zijn door een acht of meer te geven. Een tiende, 10%, vindt de schoonmaakwerkzaamheden met een zes voldoende en toont zich daarmee wat minder tevreden. Een miniem percentage, 3% geeft een onvoldoende. Daarvan is één respondent, zeer ontevreden. Evaluatierapport schoonmaakwerkzaamheden 4

5 2.2 TEVREDENHEID OVER HET AANTAL KEER DAT SCHOON GEMAAKT WORDT, 7,1 Van de 247 respondenten hebben 240 huurders deze vraag ingevuld een respons van 97%. 100% 80% 60% 40% 36% 42% 20% 0% 13% 8% 2% Figuur 2 Tevredenheid over de frequentie waarmee schoon gemaakt wordt De respondenten zijn met 7,1 tevreden over het aantal keer dat er wordt schoongemaakt. Het leeuwendeel, 91%, is voldoende tevreden. Een aanzienlijk deel, 36%, toont zich zeer tevreden door een acht of meer te geven. Een kleine groep, 13%, geeft een zes en toont zich daarmee minder tevreden. Een tiende, 10% geeft een onvoldoende. Daarvan zijn 4 respondenten met een vier of lager zeer ontevreden. 2.3 TEVREDENHEID OVER HET TIJDSTIP SCHOONMAAK, 7,5 Van de 247 respondenten hebben 235 huurders deze vraag ingevuld, 95% respons. 100% 80% 60% 40% 49% 43% 20% 0% 6% 1% 1% Figuur 3 Tevredenheid over tijdstip van schoonmaak De huurders zijn met 7,5 ruim tevreden over het tijdstip van schoonmaak. Bijna iedereen, 98%, toont zich tevreden. Bijna de helft, 49%, is zeer tevreden met een acht of meer. Een gering deel, 6%, vindt het tijdstip van schoonmaak met een zes voldoende en toont zich daarmee wat minder tevreden. Een miniem percentage, 2% geeft een onvoldoende. Drie respondenten, 1%, zijn met een vier of lager zeer ontevreden. Evaluatierapport schoonmaakwerkzaamheden 5

6 2.4 SCHOONMAAK OP ONDERDELEN Van de 247 respondenten hebben 230 huurders deze vraag ingevuld, een respons van 93%. Bij deze vraag konden de respondenten aangeven of bepaalde onderdelen niet, minder goed schoongemaakt werden of overgeslagen. 40% ja 60% nee Figuur 4 Bepaalde onderdelen niet, minder goed schoongemaakt of overgeslagen Een ruime meerderheid, 60%, geeft aan dat er geen onderdelen zijn die niet, minder goed gedaan worden of overgeslagen. Een aanzienlijk deel, 40% vindt dat wel. 2.5 WELKE ONDERDELEN Van de 247 respondenten hebben er 101 deze vraag ingevuld, 41% respons. Elf respondenten geven meerdere onderdelen aan. Er zijn totaal 112 onderdelen verwerkt. Kelder / berging 29% Trap / trappenhuis 24% Hal / galerij 21% Lift 13% Vlonders 4% Overig 9% 0% 10% 20% 30% Figuur 5 Onderdelen die minder goed gedaan worden of overgeslagen Ruim een kwart, 29%, van de opmerkingen betreft de kelder / berging. De huurders geven aan dat de gangen in de kelder weinig gedaan worden en niet schoon zijn. Bijna een kwart, 24%, betreft de trap en het trappenhuis. De respondenten geven aan dat de trap en het trappenhuis vaker gedaan moet worden en beter schoongemaakt moet worden. Ruim een vijfde, 21%, van de opmerkingen gaat over de hal en galerij. Onderdelen die genoemd worden zijn; ramen, galerijplaten en hoekjes en randen. Een geringe groep, 13%, noemt de lift als onderdeel dat extra aandacht behoeft. Genoemd worden de liftdeuren, spiegels en liftpanelen. Een miniem deel, 4%, geeft aan dat de vlonders en eronder niet goed schoongemaakt worden. Bijna een tiende, 9%, maakt overige opmerkingen. Zes respondenten uiten hun tevredenheid. Onderdelen die steeds door één respondent genoemd worden; het geheel is niet schoon, beglazing van de buitendeur, het huis was vies opgeleverd. 2.6 SUGGESTIES EN OPMERKINGEN OVER HET SCHOONMAAKWERK Van de 247 respondenten hebben er 135 deze vraag ingevuld, 55% respons. Dit impliceert dat 45% van de respondenten geen opmerking of suggesties heeft gemaakt. Evaluatierapport schoonmaakwerkzaamheden 6

7 Eenentwintig respondenten geven meerdere onderdelen aan. Er zijn totaal 157 suggesties en opmerkingen verwerkt. Tevredenheid Schoonmaker 19% 18% Bewoners 16% Keldervloer 13% Frequentie / tijdstip Galerij / trappenhuis 9% 10% Overig 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Figuur 6 Suggesties en opmerkingen Er is gevraagd naar suggesties ter verbetering van de schoonmaak. Ruim een derde, 37%, gaat over de tevredenheid over de schoonmaak in het algemeen (19%) en over de schoonmakers en huismeester in het bijzonder (18%). De respondenten geven aan dat de huismeester/schoonmaker zijn werk goed doet, fantastisch, behulpzaam, vriendelijk en beleefd is, beter dan de vorige, beste die we ooit gehad hebben. Een paar keer wordt genoemd dat de schoonmaak is verbeterd. De suggesties, 48%, betreffen de bewoners (16%), de kelder (13%), de frequentie en tijdstip waarop schoongemaakt (10%) wordt en de galerij en trappenhuis (9%). Een minderheid van de suggesties, 16%, gaan over de medebewoners. De respondenten geven aan dat bewoners het weer vies maken als het net schoon is. Oorzaken die daarvoor genoemd worden zijn lekkende vuilniszakken en uitwerpselen van dieren. De suggesties duiden allen in de richting van de bewoners, om die meer zelfbewust te maken van hun rol in het mede schoonhouden van de omgeving, onder andere wordt er gesuggereerd om dit door middel van een brief te doen. Een kleine groep suggesties, 13%, duidt op de gangen van de kelder, om die vaker schoon te maken. Ze geven aan dat de vloeren geëgaliseerd moeten worden omdat er nu veel water op blijft staan wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Ook geven enkele respondenten aan de vloer te vegen voordat er met nat gewerkt wordt. Een tiende van de opmerkingen, 10%, betreft de frequentie en tijdstip van schoonmaak. Gesuggereerd wordt om de frequentie te verhogen naar 2 keer per week. Wat betreft het tijdstip wordt gesuggereerd om tegen het weekeinde schoon te maken en een tijdstip te kiezen dat er niet teveel mensen over de natte vloeren hoeven te lopen. Een gering deel van de suggesties, 9%, gaat over het trappenhuis en de galerij. Ze geven aan de hogedrukspuit te gebruiken of om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen en de galerijplaten en muur achter de oude beplanting schoon te maken. Een minderheid van de opmerkingen en suggesties, 15%, gaan over zaken als; betere controle (7). een andere, betere of geuriger schoonmaakmiddel te gebruiken (4), buitenbeplating schoonmaken (2) en opmerkingen die steeds eenmalig worden gemaakt; graag ruimte voor scootmobiel, slijtage slaat toe, graag deurtjes van brievenbussen goed schoonmaken, eerst vegen dan dweilen, terras van de 6 e etage niet gebruiken als afvalplaats, graag verwarming vernieuwen, er wordt minder goed schoon gemaakt, het zijn onzinnige vragen, wil niet oordelen WoonInvest moet zelf komen kijken en vloeren niet te nat schoonmaken. 2.7 CONCLUSIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN De respondenten zijn met een 7,4 ruim tevreden over kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden, slechts een enkeling is ontevreden. Ook over het aantal keer dat er schoongemaakt wordt is men tevreden, hiervoor wordt een 7,1 gescoord. Een tiende is hierover ontevreden. Ruim tevreden is men ook over het tijdstip van de schoonmaak. De respondenten geven gemiddeld een 7,5. Een handvol is ontevreden. Evaluatierapport schoonmaakwerkzaamheden 7

8 Onderdelen Een aanzienlijk deel van de onderdelen wordt minder goed gedaan of overgeslagen. Driekwart van de onderdelen betreffen; de trap / trappenhuis, de kelder / berging en de hal / galerij moeten wat de respondenten betreft, vaker en beter schoon gemaakt worden. Wat betreft de kelder wordt voornamelijk de gang genoemd. Ruim een tiende van de onderdelen gaan over het feit dat de liftdeuren, spiegels en liftpanelen vaker moeten worden schoongemaakt. Een geringe groep van de opmerkingen betreft tevredenheid. Suggesties Drie kleine groepen suggesties gaan over gedrag medebewoners, de keldergangen en frequentie/tijdstip van schoonmaak. Een kleine categorie suggesties betreft het feit dat de bewoners gewezen moeten worden op hun medeverantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de omgeving. Eveneens een kleine groepering suggesties gaat over de vloeren van de keldergangen die geëgaliseerd moeten worden omdat er nu veel water op blijft staan wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Ruim een tiende gaat over het feit dat er vaker schoongemaakt moet worden en wat betreft het tijdstip gaan enkele suggesties erover dat het beter is als er tegen het weekeinde schoongemaakt wordt. Een gering deel betreft het gebruik van de hogedrukspuit om het trappenhuis, galerijplaten en de muur achter de oude beplanting schoon te maken en een minderheid gaat over allerlei suggesties en opmerkingen zoals; een andere, betere of geuriger schoonmaakmiddel te gebruiken en Woon- Invest beter te laten controleren. Een kleine groep opmerkingen betreffen tevredenheid over de schoonmaak en de tevredenheid over de schoonmaker en huismeester. Evaluatierapport schoonmaakwerkzaamheden 8

9 3 RESULTATEN PER SCHOONMAAKVERANTWOORDELIJKE Er zijn twee verantwoordelijken voor de schoonmaakwerkzaamheden. De woningen aan de Sint Martinuslaan worden schoongemaakt door WoonInvest en de schoonmaak van de woningen aan De Tol wordt uitbesteed. Aan De Tol zijn er 196 woningen en aan de Sint Martinuslaan bevinden zich 144 woningen. 3.1 KWALITEIT, FREQUENTIE EN TIJDSTIP VAN SCHOONMAAK Hieronder is een overzicht van de gemiddelde cijfers van de waardering kwaliteit van het schoonmaakwerk, aantal keer en tijdstip van schoonmaak. Kwaliteit Aantal keer Tijdstip Eindgemiddelde Uitbesteed 7,3 6,9 7,5 WoonInvest 7,6 7,3 7,5 Eindgemiddelde 7,4 7,1 7,5 7,3 7,5 7,4 Tabel 1 Gemiddelde cijfers kwaliteit, aantal keer en tijdstip van schoonmaak In beide gevallen wordt er ruim voldoende gescoord. WoonInvest scoort echter op twee van de drie onderdelen hoger. 3.2 SCHOONMAAK OP ONDERDELEN Uitbesteed WoonInvest Ja 33% Ja 54% 46% Nee Nee 67% Bij een aanzienlijk deel, 46%, van de uitbesteedde schoonmaakwerkzaamheden worden bepaalde onderdelen, niet of minder goed schoon gemaakt. Bij WoonInvest is dat een derde en scoort hiermee beter. 3.3 CONCLUSIE SCHOONMAAK PER VERANTWOORDELIJKE WoonInvest scoort gemiddeld iets beter dan het uitbesteedde werk en er worden minder onderdelen overgeslagen of minder goed gedaan. Evaluatierapport schoonmaakwerkzaamheden 9

10 4 EINDCONCLUSIE EN AANBEVELINGEN De respondenten zijn tevreden tot ruim tevreden over kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden, de frequentie en het tijdstip. Slechts een enkeling is ontevreden. De trap / trappenhuis, de kelder / berging en de hal / galerij moeten wat de respondenten betreft vaker en beter schoongemaakt worden. De liftdeuren, spiegels en liftpanelen worden In mindere mate genoemd. De suggesties betreffen het gedrag van de medebewoners, de keldergangen en frequentie/tijdstip van schoonmaak. WoonInvest scoort gemiddeld iets beter dan het uitbesteedde werk en er worden minder onderdelen overgeslagen of minder goed gedaan. Aanbevolen wordt om op deze manier door te gaan. Er mag echter aandacht geschonken worden aan de keldergangen en de trappen. Tevens wordt aanbevolen om de bewoners, bijvoorbeeld door middel van een schrijven, te wijzen op ieders medeverantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de eigen omgeving. Evaluatierapport schoonmaakwerkzaamheden 10

11 BIJLAGEN Naam Adres Woonplaats Datum : maandag 6 april 2009 Onderwerp : Schoonmaakwerk in uw complex Geachte heer/mevrouw, In uw complex worden wekelijks de trappen en entrees schoongemaakt. Dit is belangrijk; u en WoonInvest betalen hiervoor. Wij willen graag weten hoe u dit schoonmaakwerk ervaart. Hoe tevreden bent u? Wat zijn uw ervaringen? Hebt u wellicht nog suggesties? Dit zorgt ervoor dat wij een duidelijk beeld krijgen over de schoonmaakwerkzaamheden. Wij kunnen onze dienstverlening verbeteren en daar heeft u uiteindelijk baat bij. Bijgaand ontvangt u een korte enquête over de schoonmaak. Hopelijk wilt u even de tijd nemen om de vragen te beantwoorden. De enquête neemt een paar minuten in beslag. U kunt de enquête in de portvrije enveloppe terugsturen; een postzegel is niet nodig. Wilt u dit voor woensdag 15 april doen? Wij enquêteren 340 huurders over het schoonmaakwerk. Onder de respondenten verloten we vijf waardebonnen à 25 euro. De ervaring leert dat we een response van 50-60% hebben. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. Mocht u nog vragen hebben bel gerust. U kunt mij bereiken op of Mailen kan ook: Met vriendelijke groet, Wils van der Steen Strategie en beleid Bijlage: enquêteformulier schoonmaakwerk & portvrije antwoordenveloppe Evaluatierapport schoonmaakwerkzaamheden 11

12 Enquête Schoonmaakwerkzaamheden Naam Adres Woonplaats Wilt u bij de onderstaande vragen met een rapportcijfer (1-10) aangeven hoe tevreden u bent? 1. Met welk cijfer waardeert u de kwaliteit van het schoonmaakwerk van de hal, trap en portiek? 2. Met welk cijfer waardeert u het aantal keer dat er schoongemaakt wordt? 3. Met welk cijfer waardeert u het tijdstip van de schoonmaak? 4. Worden bepaald onderdelen niet of minder goed schoongemaakt of overgeslagen? Ja Nee Zo ja, welk(e) onderdeel (onderdelen) 5. Hebt u verder nog suggesties over het schoonmaakwerk? Hartelijk dank voor uw medewerking Evaluatierapport schoonmaakwerkzaamheden 12

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling schoonmaak

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling schoonmaak Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling schoonmaak De sector onderhoud is gecertificeerd volgen NEN ISO 9001 versie 2000. De norm geeft aan dat je jaarlijks bij de klanten de kwaliteitsbeleving

Nadere informatie

Enquête Vijverhof complex Nieuwkoop Samenwerking van HBV & PGSN

Enquête Vijverhof complex Nieuwkoop Samenwerking van HBV & PGSN Enquête Vijverhof complex Nieuwkoop Samenwerking van HBV & PGSN Sinds de eerste verhuizingen naar de nieuwe Vijverhof zijn er diverse klachten geweest, bijvoorbeeld over de liften en de brievenbussen,

Nadere informatie

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 Woononderzoek De Eng Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 December 2011 Inleiding Op dit moment denkt Portaal na over de toekomst van acht flats in de Soester wijk De Eng. Het zijn flats die begin jaren

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving In april 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar mening over de leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving.

Nadere informatie

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN HVD-GGD Groningen, 27 juni 2006 sectie epidemiologie (Jan Broer) team WVG (Hans Bolt)... EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN GGD Groningen sectie epidemiologie

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud De sector onderhoud is gecertificeerd volgen NEN ISO 9001 versie 2000. De norm geeft aan dat je jaarlijks bij de klanten

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan De SP-Zeist heeft eind 2012 / begin 2013 onderzoek gedaan in en rond de Ter Braaklaan. Dit naar aanleiding van klachten

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL.

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. 2014 GEACHTE BEZOEKER/RECREANT GAASPERPLAS, MIDDELS DEZE ENQUÊTE WIL DE AFDELING TOEZICHT VAN GROENGEBIED AMSTELLAND MEER INZICHT KRIJGEN

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Kinderopvang 2010 GGD Hollands Noorden, februari 2011 Auteur: Mandy van den Brink, epidemioloog, namens

Nadere informatie

Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen

Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Januari 2010 In opdracht van ds+v Team Horeca & Evenementen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clientheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het heidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij stellen uw mening

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapport in opdracht van Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen juni 2016 Ledenenquete HollandSchermen Graag willen wij u een aantal vragen stellen als lid en/of betrokkenne bij HollandSchermen. Hierdoor krijgen wij beter inzicht en kunnen wij het beleid aanpassen

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Trainingsevaluatie -08-0 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave Introductie... Sterkte / zwakte analyse... Score top 5... 5 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 5 Prioriteiten

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden. Hattem

Hulp bij het huishouden. Hattem Rapport: Hulp bij het huishouden Hattem Uw gegevens: Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg Postbus 658 8000 AR Zwolle (038) 453 67 11 www.driezorg.nl Contactpersoon Mevr. J. Kloosterboer Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

ONDERZOEK VERENIGING VAN EIGENAREN WONEN LIMBURG

ONDERZOEK VERENIGING VAN EIGENAREN WONEN LIMBURG NDERZEK VERENIGING VAN EIGENAREN WNEN LIMBURG November 2016 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding.. 2 2 Resultaten 2.1 Respons... 2.2 Bekendheid huurders met de VvE zelf VvE-folder en huishoudelijk reglement 2.

Nadere informatie

Enquete Neonatologie

Enquete Neonatologie Enquete Neonatologie Enquête Neonatologie Geachte ouder(s) / verzorger(s), Onlangs is uw baby opgenomen geweest op de afdeling Neonatologie. Uw mening en ervaringen over het verblijf van uw kind zijn voor

Nadere informatie

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders Resultaten enquête Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders 1. Inleiding Naar aanleiding van de enquête die is gehouden onder de ouders van Basisschool de Gansbeek

Nadere informatie

Onderzoek van Bewonersraad Parteon in de Zaanstreek 80% van de huurders van Parteon is tevreden over de grootte van hun woning. 7% van de huurders is ontevreden over de grootte van hun woning, 12% heeft

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2009 In opdracht van Stadstoezicht afdeling B&O Centrum

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden Promenade Wonen in het hart van Uden Plattegronden & Technische Omschrijving 31 huurappartementen in het centrum van Uden Verwachte oplevering februari 2015 Area, laat wonen leven Wij zijn Area, dé wooncorporatie

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK Huishoudelijke Hulp Gemeente Loppersum Wmo Support Datum: 15 maart 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 2.1 Waarom huisbezoeken?... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid 2015

Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2014 Onderzoeksverslag april 2015, Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Inhoud 1. Over

Nadere informatie

Vragenlijst oudercommissie gastouderbureau

Vragenlijst oudercommissie gastouderbureau Vragenlijst oudercommissie gastouderbureau Naam gastouderbureau: Jaartal: Geachte heer/mevrouw, De inspectie kinderopvang controleert jaarlijks of uw gastouderbureau voldoet aan de kwaliteitseisen uit

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 RIS141287D_27-OKT-2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Vragenlijst oudercommissie kindercentrum

Vragenlijst oudercommissie kindercentrum Vragenlijst oudercommissie kindercentrum Naam kindercentrum: Jaartal: Geachte heer/mevrouw, De inspectie kinderopvang controleert jaarlijks of uw kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. November 2008. Lucia Tholense & Mariska Verheul

Klanttevredenheidsonderzoek. November 2008. Lucia Tholense & Mariska Verheul Klantheidsonderzoek November 28 Lucia Tholense & Mariska Verheul Inleiding Benadering van de klanten 27= 1 persoon => 2,56% 28= 1 persoon => 3.23% Wat is er onderzocht Vergelijking tussen november 27 en

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD

Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Om invulling te geven aan de participatiemaatschappij is de gemeente Zwijndrecht op zoek naar

Nadere informatie

Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal

Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal Naam peuterspeelzaal: Jaartal: Geachte heer/mevrouw, Per 1 augustus 2010 maken peuterspeelzalen onderdeel uit van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 17-5-26 Mirotek Design - demo 8/25 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 5 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Enquête uitbrengmaaltijden Buitensluis

Enquête uitbrengmaaltijden Buitensluis Uitslag enquête Uitbrengmaaltijden Buitensluis augustus 2015 Goed Redelijk Matig Slecht NVT N % N % N % N % N % 1 Hoe ervaart u de samenstelling van uw maaltijd? 34 69,4 11 22,4 4 8,2 0 0 2 Hoe ervaart

Nadere informatie

NCSV enquete klanttevredenheid

NCSV enquete klanttevredenheid Geachte mevrouw, meneer, Sinds enige tijd bent u onder behandeling bij mijn praktijk die is aangesloten bij de Nederlandse Cranio-Sacraal Vereniging (NCSV). Momenteel wordt aan de cliënten gevraagd of

Nadere informatie