A year of delivering Tomorrow s Answers Today

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A year of delivering Tomorrow s Answers Today"

Transcriptie

1 A year of delivering Tomorrow s Answers Today

2 AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika Europa (volgroeide markten) % Europa (opkomende markten) % Azië-Pacific Geografische spreiding omzet naar bestemming Werknemers per regio 10% 4% Latijns-Amerika Overige landen % Overig 14,6 Omzet (in miljarden) % Decorative Paints 34% Totale omzet 14,6 miljard 33% Specialty Chemicals Decorative Paints 39% Werknemers % Specialty Chemicals Werknemers Performance Coatings Omzet per bedrijfsonderdeel Werknemers per bedrijfsonderdeel Performance Coatings 38%

3 Inhoudsopgave Strategie 4 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 6 Onze Raad van Bestuur 8 Verslag van de Raad van Bestuur 10 Bestuurdersverklaring 16 Middellangetermijnambities 17 Verbeteren van onze prestaties 20 Executive Committee 27 Business performance 28 AkzoNobel Specialty Chemicals 30 AkzoNobel Performance Coatings 32 AkzoNobel Decorative Paints 34 Governance en compliance 36 Onze Raad van Commissarissen 38 Verslag van de Raad van Commissarissen 39 Remuneratieverslag 41 AkzoNobel op de kapitaalmarkt 48 Beknopte geconsolideerde financiële informatie 52 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 54 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 55 Geconsolideerde balans 55 Geconsolideerd overzicht van kasstromen 56 Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen 57 Informatie per bedrijfsonderdeel 58 Begrippenlijst 60 Onze merken 62 Financiële kalender 64 AkzoNobel verkort jaarverslag 2010 Inhoudsopgave 1

4 Kernprestatie-indicatoren Resultaten Dividend en winst per aandeel Kasstroom Ratio s Omzet in miljoenen Winst per aandeel (aangepast) in Nettoschuld in miljoenen Rendement op geïnvesteerd vermogen in % +12% , , ,71 +80% % ,8 +1,6 EBITDA in miljoenen % Dividend per aandeel in , ,40 +4% Operationeel werkkapitaal % van omzet , ,9 +0,2 Operationeel rendement op geïnvesteerd vermogen in % , ,7 +4,5 EBITDA-marge % van omzet , ,4 +0,4 Nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders in miljoenen Kasstroom uit operationele activiteiten in miljoenen % Kosten onderzoek en ontwikkeling in miljoenen % EBIT in miljoenen % Winst per aandeel uit doorlopende activiteiten in , ,85 Investeringsuitgaven in miljoenen % Onderzoek en ontwikkeling belangrijke projecten in % van de R&D-kosten EBIT en EBITDA in miljoenen Eigen vermogen en EBITDA per gewoon aandeel in Kasstroom uit operationele activiteiten in miljoenen Nettoschuld en groepsvermogen in miljoenen EBIT EBITDA Operationeel rendement op geïnvesteerd vermogen Eigen vermogen per gewoon aandeel EBITDA per gewoon aandeel Investeringsuitgaven Kasstroom uit operationele activiteiten Groepsvermogen Nettoschuld ,5 23, , ,70 7,28 32,21 33,48 8,41 38, (513) 519 (534) AkzoNobel in het kort AkzoNobel verkort jaarverslag 2010

5 Duurzaamheid Specialty Chemicals Performance Coatings Decorative Paints Totaal gemelde bedrijfsongevallen per miljoen gewerkte uren , ,6 Omzet in miljoenen Omzet in miljoenen Omzet in miljoenen -0, % % % Eco-premiumproducten % van omzet EBITDA in miljoenen EBITDA in miljoenen EBITDA in miljoenen % +9% +13% Beoordeling CO 2 -profiel belangrijkste waardeketens EBITDA-marge % van omzet EBITDA-marge % van omzet , ,5 EBITDA-marge % van omzet , , ,9 +81% ,0 +2,1-0,9 +0,4 Totaal afval in kilotonnen Totaal gemelde bedrijfsongevallen per miljoen gewerkte uren Totaal gemelde bedrijfsongevallen = per miljoen gewerkte uren , ,3 Totaal gemelde bedrijfsongevallen per miljoen gewerkte uren , , ,8 +4% ,5 +0,7-0,7 Specificatie omzet in % Specificatie omzet in % Specificatie omzet in % Totaal gemiddelde bedrijfsongevallen per miljoen gewerkte uren 5,3 4,6 3,7 3,6 D C E B A D E C B A B C A 2007 Eco-premiumproducten % van omzet A Functional Chemicals 36 B Industrial Chemicals 21 C Pulp & Paper Chemicals 20 D Surface Chemistry 17 E Chemicals Pakistan 6 Totale omzet snelgroeiende t.o.v. volgroeide markten A Marine & Protective Coatings 28 B Car Refinishes 21 C Industrial Coatings 18 D Powder Coatings 17 E Wood Finishes & Adhesives 16 Totale omzet snelgroeiende t.o.v. volgroeide markten A Europa 52 B Amerika 31 C Azië-Pacific 17 Totale omzet snelgroeiende t.o.v. volgroeide markten > 30% 100% > 45% 100% > 35% 100% AkzoNobel verkort jaarverslag 2010 AkzoNobel in het kort 3

6

7 Dit onderdeel geeft een overzicht van onze strategische prioriteiten en hoogtepunten van de belangrijkste bedrijfsonderdelen en geeft details over onze middellangetermijnambities. Hier vindt u ook het voorwoord van de voorzitter en het verslag van de Raad van Bestuur. Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 6 Onze Raad van Bestuur 8 Verslag van de Raad van Bestuur 10 Bestuurdersverklaring 16 Middellangetermijnambities 18 Verbeteren van onze prestaties 20 Executive Committee 27

8 Voorwoord Voorzitter van de Raad van Bestuur 2010 is een tamelijk belangrijk jaar geweest voor AkzoNobel. De economische omstandigheden waren nog onzeker, maar dankzij onze financiële waakzaamheid en snelle reactie op de mondiale recessie zijn we in staat geweest een nieuwe, versnelde groeistrategie te lanceren zodra de markten weer herstel begonnen te vertonen. Ons doel is altijd geweest om sterker uit de crisis te komen, en dat is ons gelukt. 6 Page title Strategie AkzoNobel verkort jaarverslag 2010

9 Straks ga ik in op onze nieuwe groeiambities, maar eerst wil ik even stilstaan bij de in 2010 behaalde resultaten en de kern van onze strategische visie waarvan de opening van onze nieuwe multi-site in Ningbo, China, in menig opzicht het perfecte voorbeeld is. De fabriek, die 275 miljoen heeft gekost, is de grootste investering van AkzoNobel ooit in een eigen project. Hiermee wordt het toenemende belang onderstreept van s werelds snelgroeiende markten in onze ambitie om marktleider te worden in coatings en specialty chemicals. Regio s zoals Azië en Latijns-Amerika spelen een cruciale rol in onze toekomstplannen en Ningbo staat symbool voor ons streven om verdere vooruitgang te boeken en alle kansen aan te grijpen om de winstgevendheid te verhogen. Value en Values De bekendmaking van onze nieuwe Value - en Values -strategie is zonder twijfel een van de belangrijkste ontwikkelingen in 2010 geweest. Deze was belangrijk omdat hiermee het einde werd ingeluid van de transformatie van onze portefeuille een ingewikkelde periode van integratie en reorganisatie en het begin van een nieuw tijdperk, namelijk dat van duurzame en versnelde groei. Elders in dit jaarverslag wordt een nadere toelichting gegeven op de nieuwe strategie, maar het komt erop neer dat er een aantal middellangetermijn financiële doelstellingen geformuleerd zijn, waaronder een stijging van de omzet naar 20 miljard, een jaarlijkse toename van de EBITDA bij een EBITDA-marge van tussen de 13 en 15 procent, en uitkering van een stabiel tot stijgend dividend. Deze Value -doelstellingen zijn verankerd in strategische Values -ambities zodat de groei op verantwoorde en duurzame wijze tot stand wordt gebracht. De basis voor de invoering van onze nieuwe strategische visie is afgerond in 2010; in dat jaar hebben we een goed financieel resultaat weten te boeken, met een omzetgroei van 12 procent. De vroegtijdige realisatie van onze doelstelling om een EBITDA-marge te halen van 14 procent was ook een uitstekende prestatie; dit geeft aan dat onze werknemers er goed in zijn geslaagd hun focus op de drie C s (customers, costs en cash) te behouden. Dankzij deze gedisciplineerde benadering hebben wij over de hele linie een omzetgroei weten te realiseren, zodat wij nu met frisse moed en nieuwe energie naar de toekomst kunnen kijken. Aangezien de markten zich nog niet hebben hersteld tot het niveau van voor de recessie en de prijzen van grondstoffen nog steeds schommelingen vertonen, is het van belang om gedisciplineerd te blijven. Onze financiële positie is echter sterk en we zijn vastberaden om meer te profiteren van onze schaalgrootte en van de innovatieve producten die we blijven ontwikkelen. Om onze nieuwe strategische ambities waar te kunnen maken, is besloten tot een belangrijke verandering in de top van de organisatie. Het bestuur is uitgebreid; er is een negenkoppige Executive Committee ingesteld (elders in dit jaarverslag nader toegelicht), die bestaat uit de huidige Raad van Bestuur en vier nieuwe bestuurders. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe bestuursvorm ons beter in staat zal stellen om onze gezamenlijke doelen te bereiken, deskundigheid in de organisatie op te bouwen, en een cultuur en structuur te ontwikkelen waarmee AkzoNobel nog beter kan presteren en aanzienlijke groei kan realiseren. In 2010 is de consolidatie van onze activiteiten voortgezet met een aantal gerichte overnames. De belangrijkste daarvan was de aankoop van de poedercoatingactiviteiten van het voormalige Rohm & Haas van The Dow Chemical Company. Hierdoor zijn we marktleider geworden in de Verenigde Staten en het heeft ons geholpen een aanzienlijke volumestijging tot stand te brengen. Een andere transactie betrof de aankoop van Changzhou Prime Automotive Paint Co. Ltd. in China. Met deze overname zijn we nu niet alleen sterk vertegenwoordigd in een van de meest veelbelovende groeisegmenten in China, maar krijgt onze divisie Car Refinishes ook de kans om de onbetwiste marktleider te worden in de lucratieve markt van lakproducten voor de autoherstelbranche. Een andere belangrijke overname was die van Lindgens Metal Decorating Coatings & Inks door onze divisie Industrial Coatings. Wij kunnen klanten nu een completer assortiment inkt bieden. Ook heeft deze overname onze positie verstevigd in snelgroeiende EMEA-regio s (Europa, Midden-Oosten, Afrika), zoals Turkije en Rusland en in de regio Azië-Pacific, met name in Australië. De belangrijkste desinvestering die in 2010 heeft plaatsgevonden, betrof de verkoop van National Starch aan Corn Products International. Hiermee is de laatste fase van de transformatie van onze portefeuille afgerond. Behalve gepleegde overnames zijn er in 2010 ook een aantal belangrijke strategische overeenkomsten gesloten. De belangrijkste daarvan was misschien wel de overeenkomst die Decorative Paints heeft gesloten met Walmart; als belangrijkste verfleverancier van Walmart leveren we verschillende verfmerken aan de meer dan Walmart-winkels in de Verenigde Staten. Uitstekende prestatie Duurzaamheid was wederom een speerpunt in 2010, en speelt een belangrijke rol in onze nieuwe groeistrategie. Op het gebied van duurzaamheid is weer uitstekend gepresteerd en we zijn in 2010 opnieuw gekozen als een van de leiders in onze branche. Hiermee laten we zien dat we niet alleen willen groeien, maar dat we dat verantwoord willen doen. Onder de innovaties bevonden zich opnieuw een groot aantal eco-premiumproducten die onmiddellijk aansloegen, waaronder Dulux Weathershield SunReflect, een verf waarmee de temperatuur van buitenmuren omlaag kan worden gebracht zodat er minder behoefte is aan airconditioning. We zijn ons ervan bewust dat er ook aspecten zijn waarop verbetering noodzakelijk is. We weten bijvoorbeeld dat we kunnen verbeteren op het gebied van veiligheid en ons streven is om een positie te verwerven in het topkwartiel. Ook wordt er extra aandacht besteed aan werknemersprojecten om de betrokkenheid van onze mensen te verhogen en talent-ontwikkeling te stimuleren. Betrokken personeel is een kernpunt in onze nieuwe strategie en we doen er alles aan om een omgeving te scheppen waarin wederzijds vertrouwen, samenwerking en co-creatie worden aangemoedigd. Ik wil benadrukken dat we in 2010 te maken hebben gehad met een aantal uitdagingen, hoewel deze niet zo ernstig waren als in Het feit dat we zoveel vooruitgang hebben geboekt en dat er een nieuw tijdperk van versnelde en duurzame groei is ingezet, zegt veel over onze slagkracht en sterke financiële basis. Conform onze nieuwe strategie zal er daarom tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld worden om een hoger dividend aan de aandeelhouders uit te keren. In 2011 verwachten we volumeproblemen in veel gevestigde markten en aanhoudende prijsdruk op grondstoffen. Hoewel er nog steeds onzekerheid heerst omtrent de economie in het algemeen, met name in volgroeide markten, richten we ons in 2011 toch op een stijging van de omzet en EBITDA van meer dan vijf procent. Met mijn collega s in de Raad van Bestuur en de Executive Committee ben ik er uitermate trots op dat wij leiding mogen geven aan deze geweldige onderneming tijdens een interessante periode in haar lange bestaan. Wij spreken hierbij dan ook onze waardering uit voor de vele collega s wereldwijd die hun steentje bijdragen aan een kansrijke toekomst voor AkzoNobel. Hans Wijers CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur AkzoNobel verkort jaarverslag 2010 Strategie Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 7

10 Onze Raad van Bestuur Tex Gunning Lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Decorative Paints (1950, Nederlands) Tex Gunning studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte meer dan 25 jaar bij Unilever. Zijn laatste functie bij Unilever was die van Business Group President Asia Foods. In september 2007 werd de heer Gunning benoemd tot CEO van Vedior, een wereldwijde uitzendorganisatie. Na een geslaagde fusie van Vedior met Randstad is hij in 2008 in dienst getreden van AkzoNobel als Managing Director van het bedrijfsonderdeel Decorative Paints. Keith Nichols Chief Financial Officer (1960, Brits) Keith Nichols is in december 2005 in dienst getreden bij AkzoNobel. Hij was destijds afkomstig van Corus Group plc waar hij de functie bekleedde van Group Treasurer. Voordat hij in 2004 bij Corus kwam, heeft hij een aantal financiële managementfuncties vervuld bij TNT N.V. In deze functies heeft hij veel internationale financiële ervaring opgedaan. De heer Nichols heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verkoop van Organon BioSciences aan Schering Plough en bij de planning, financiering en afwikkeling van de overname van ICI. Hij is lid van de Association of Corporate Treasurers en heeft een MCT Advanced Diploma in financieel beheer. 8 Onze Raad van Bestuur Strategie AkzoNobel verkort jaarverslag 2010

11 Hans Wijers Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur (1951, Nederlands) Hans Wijers studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte als universitair docent economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij promoveerde in dat vakgebied. De heer Wijers is voormalig minister van Economische Zaken. Voordat hij in dienst trad bij AkzoNobel was hij actief als partner en bestuursvoorzitter van het Nederlandse kantoor van The Boston Consulting Group. De heer Wijers is commissaris bij Royal Dutch Shell. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van het Concertgebouw en lid van de Europese Ronde Tafel van Industriëlen. Rob Frohn Lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Specialty Chemicals (1960, Nederlands) Rob Frohn trad in 1984 in dienst bij AkzoNobel als businessanalist. Na verschillende posities als General Manager te hebben bekleed, werd hij in 2004 benoemd tot CFO en lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel. Sinds 1 mei 2008 is de heer Frohn in de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Specialty Chemicals. De heer Frohn is lid van de Raad van Commissarissen van Nutreco N.V. en Delta N.V. Hij is bestuurslid van CEFIC (European Chemical Industry Council) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Leif Darner Lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Performance Coatings (1952, Zweeds) Na zijn studie aan de Universiteit van Gotenburg heeft Leif Darner verschillende managementfuncties bekleed voordat hij in 1985 werd benoemd tot General Manager van Powder Coatings Scandinavia bij Courtaulds. In 1993 werd de heer Darner benoemd tot Chief Executive van Coatings Noord-Europa. Vervolgens is hij in 1997 mondiaal directeur van Yacht Paint & Protective Coatings geworden. Toen Courtaulds in 1998 onderdeel werd van AkzoNobel is de heer Darner benoemd tot Business Unit Manager van AkzoNobel Marine & Protective Coatings. Deze functie heeft hij bekleed van 1999 tot In dat jaar werd hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel verantwoordelijk voor Chemicals. Die functie heeft hij vervuld tot april AkzoNobel verkort jaarverslag 2010 Strategie Onze Raad van Bestuur 9

12 Verslag van de Raad van Bestuur Omzetgroei van 12 procent in 2010 conform doelstellingen voor middellange termijn EBITDA-stijging van 16 procent in 2010 vóór incidentele posten Operationeel rendement: 27,7 procent (2009: 23,2 procent) Nettoresultaat: 754 miljoen (2009: 285 miljoen) Dividendvoorstel 2010 (totaal): 1,40 (2009: 1,35) Vooruitzichten: stijging van omzet en EBITDA van meer dan 5 procent in 2011, overeenkomstig middellangetermijnambities Kerncijfers Doorlopende bedrijfsactiviteiten vóór incidentele posten In miljoenen % Omzet EBITDA EBITDA-marge (in %) 13,0 13,4 EBIT EBIT-marge (in %) 8,7 9,4 Rendement op geïnvesteerd vermogen (in %) 9,2 10,8 Operationeel rendement op geïnvesteerd vermogen (in %) 23,2 27,7 Na incidentele posten In miljoenen % Bedrijfsresultaat Nettoresultaat uit doorlopende bedrijfsactiviteiten Nettoresultaat uit niet-doorlopende bedrijfsactiviteiten Nettoresultaat uit totale bedrijfsactiviteiten Winst per aandeel uit doorlopende bedrijfsactiviteiten (in ) 1,09 2,85 Winst per aandeel uit totale bedrijfsactiviteiten (in ) 1,23 3,23 Investeringsuitgaven Kasstroom uit operationele activiteiten Rentedekking 2,1 3,7 Geïnvesteerd vermogen Nettoschuld Aantal werknemers Verslag van de Raad van Bestuur Strategie AkzoNobel verkort jaarverslag 2010

13 Omzet De omzet steeg dit jaar 12 procent. Gedurende 2010 herstelde de vraag en volumes stegen, voornamelijk in de snelgroeiende markten. Decorative Paints Decorative Paints heeft over het gehele jaar een omzetstijging gerealiseerd van 9 procent. Na een moeilijk 2009 is de vraag in snelgroeiende markten in 2010 weer sterk aangetrokken. Onze groeistrategie gericht op investeringen in merken en mensen en vergroting van het marktaandeel in snelgroeiende regio s, is een succes. In China en Zuidoost-Azië groeien wij aanzienlijk harder dan de markt, terwijl de vraag in de meeste volgroeide markten in 2010 is teruggelopen. Er is dan ook minder omzet gerealiseerd in volgroeide markten, behalve in het Verenigd Koninkrijk, waar we de marktpositie van Dulux hebben kunnen verstevigen en marktaandeel hebben weten te veroveren in het handelssegment. Performance Coatings Performance Coatings heeft een goed jaar achter de rug met een omzetstijging van 16 procent. Het volume is in alle divisies en alle regio s toegenomen, met name in Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azië. De grootste stijging is, dankzij een overname, gerealiseerd bij Powder Coatings, gevolgd door Industrial Coatings, waar de divisie Coil & Packaging Coatings goede resultaten heeft geboekt. De volumes zijn minder snel gestegen bij Wood Finishes & Adhesives en Marine & Protective Coatings vanwege de aanhoudende geringe vraag in de woningmarkt in de Verenigde Staten en lagere investeringen in de Europese en Amerikaanse markt. Specialty Chemicals Het brede herstel van de vraag, in combinatie met het succes van onze strategische koers, heeft bij Specialty Chemicals geleid tot een volumestijging over vrijwel de hele linie. Vooral de volumes in Noord- en Zuid-Amerika en Azië zijn teruggekeerd naar het peil van voor de crisis. De omzetstijging van 13 procent over 2010 kon worden gerealiseerd dankzij volumeverbeteringen, stabiele prijzen en gunstige valutaeffecten. Overnames en desinvesteringen Overnames en desinvesteringen hebben in 2010 het volgende effect gehad op de omzet van de verschillende bedrijfsonderdelen: In Performance Coatings zijn de overgenomen voormalige Dow Chemicals-poedercoatingactiviteiten per 1 juni geconsolideerd. In het derde kwartaal van 2010 zijn de activiteiten van Lindgens Metal Decorating overgenomen. Op 1 oktober is Changzhou Prime Automotive Paint Co., Ltd overgenomen om onze positie in lakproducten voor de autoherstelmarkt in China te verstevigen. Omzet in miljoenen Omzetontwikkeling in % versus 2009 Decorative Paints Performance Coatings Specialty Chemicals Omzetontwikkeling in % versus In Specialty Chemicals is PTA Pakistan in september 2009 verkocht. Als gevolg hiervan daalde de omzet van Specialty Chemicals over 2010 met 4 procent. National Starch is in 2010 aangemerkt als een niet-doorlopende bedrijfsactiviteit en is per 1 oktober 2010 verkocht met een winst van 53 miljoen. Toename Afname Volume Prijs Overnames/ desinvesteringen Wisselkoersen Decorative Paints Performance Coatings Specialty Chemicals Totaal % Volume 0% 0% Prijs 4,356 Overnames/ desinvesteringen +6% Wisselkoersen +12% Totaal Totaal AkzoNobel verkort jaarverslag 2010 Strategie Verslag van de Raad van Bestuur 11

14 EBITDA AkzoNobel in miljoenen Decorative Paints Performance Coatings Specialty Chemicals EBITDA De EBITDA is met 16 procent gestegen. In de tweede helft van het jaar hadden we te maken met hogere grondstofprijzen, die we deels konden doorberekenen in de prijs. Decorative Paints Er is verder geïnvesteerd in de toekomst van Decorative Paints. De reclamekosten zijn in absolute cijfers gestegen met 30 procent; als percentage van de omzet bedraagt de stijging van de reclamekosten 6 procent (2009: 5 procent). Er is in 2010 voortdurend aandacht besteed aan kostenbeheersing, margeverbetering en effectief beheer van werkkapitaal. De reorganisatie van de Europese activiteiten is doorgezet om een geringe marktvraag het hoofd te kunnen bieden en dankzij margebeheer zijn we in staat gebleken om onze marges in stand te houden, ondanks hogere grondstofprijzen. De EBITDA over het gehele jaar is met 13 procent toegenomen. De EBITDA-marge is verbeterd van 10,6 procent in 2009 naar 11,0 procent in Performance Coatings De EBITDA over het gehele jaar is met 9 procent gestegen; het positieve valutaeffect was 7 procent en eindigde op 647 miljoen. De EBITDA-marge bedraagt 13,5 procent (2009: 14,4 procent). De kosten zijn onder controle gehouden, maar de marges zijn beïnvloed door hogere grondstofprijzen. Specialty Chemicals Dankzij betere volumes, sterke marges en een beperkte kostenstijging over 2010 is een EBITDA-groei van 27 procent gerealiseerd naar 939 miljoen. Dit overtrof alle eerdere resultaten. Nu de verkoop van National Starch is afgerond en de fabriek in Ningbo, China, operationeel is, is de positie van Specialty Chemicals aan het eind van het jaar zelfs nog beter. Grondstoffen De prijzen van grondstoffen zijn in 2010 gestegen, met name in de tweede helft van het jaar. De prijzen zullen in 2011 naar verwachting verder stijgen. Prijsverhogingen en kostenreducties vinden momenteel plaats en AkzoNobel gaat ervan uit dat deze stijgingen gedurende 2011 gecompenseerd kunnen worden. In het bedrijfsresultaat opgenomen incidentele posten In 2010 is de reorganisatie van de verschillende bedrijfsonderdelen voortgezet: Decorative Paints: met name op het vasteland van Europa en in de Verenigde Staten. Performance Coatings: er zijn verschillende fabrieken gesloten in verband met de overname van de poedercoatingactiviteiten van The Dow Chemical Company. Specialty Chemicals: in Rotterdam is een verbrandingsoven gesloten. Behalve een voorziening voor reorganisatiekosten is er ook een voorziening van 32 miljoen getroffen voor de bodemsanering van een terrein in Zweden. Daarnaast zijn er baten verantwoord in verband met de overname van de poedercoatingactiviteiten en de verkoop van een verzekeringsmaatschappij. In het bedrijfsresultaat opgenomen incidentele posten In miljoenen Reorganisatiekosten Resultaten van belangrijke rechts-, mededingings- en milieuzaken Resultaten van overnames en desinvesteringen Overige incidentele resultaten In het bedrijfsresultaat opgenomen incidentele posten EBIT in het bedrijfsonderdeel overige De bedrijfskosten zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. De mutatie in de pensioenkosten ten opzichte van vorig jaar wordt geheel veroorzaakt door de toepassing van de corridormethode van IAS 19. In 2010 waren er minder verzekeringsclaims, wat leidde tot een beter verzekeringsresultaat. De overige kosten zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, met name als gevolg van een hoger aantal projecten ter verbetering van onze staffuncties. EBIT in het bedrijfsonderdeel overige In miljoenen Corporate kosten Pensioenkosten 29-7 Verzekeringen -9 2 Overige EBIT in het bedrijfsonderdeel overige Belastingen Het belastingtarief voor 2010 bedraagt 19 procent (2009: 30 procent). Het tarief is laag vanwege verschillende correcties op voorgaande jaren die deels betrekking hebben op verrekeningen met de belastingdienst. Verder is er belastingvrij resultaat geboekt op overnames en desinvesteringen. Exclusief deze en andere incidentele posten bedraagt het belastingtarief voor procent (2009: 30 procent). 12 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie AkzoNobel verkort jaarverslag 2010

15 Rente De financieringslasten zijn per saldo gedaald met 78 miljoen van 405 miljoen naar 327 miljoen als gevolg van lagere financieringskosten van pensioenen ( 71 miljoen, hoofdzakelijk vanwege een hoger rendement op fondsbeleggingen). Verdere ontwikkelingen waren als volgt: Een daling van de rente op voorzieningen van 15 miljoen als gevolg van lagere tarieven. Een stijging van de rente op de nettoschuld van 11 miljoen als gevolg van hogere kosten van in 2009 geherfinancierde obligaties en een lagere rente op liquiditeiten in Rente In miljoenen Financiële baten Financiële lasten Netto financiële lasten op de nettoschuld Financiële lasten m.b.t. pensioenen Financiële lasten m.b.t. voorzieningen Overige posten -2 1 Netto overige financiële lasten Totale rentelasten de totale bedrijfsactiviteiten steeg van 1,23 naar 3,23. De winst per aandeel van doorlopende bedrijfsactiviteiten is ook meer dan verdubbeld, van 1,09 naar 2,85. Winst per aandeel totale bedrijfsactiviteiten (in ) -4, Dividendvoorstel Wij willen het dividendbeleid vereenvoudigen en een stabiel tot stijgend dividend uitkeren. Hierbij wordt een tussentijds en een slotdividend uitgekeerd in contanten. Ons voorstel is om een slotdividend van 1,08 per aandeel uit te keren over Hiermee bedraagt voor 2010 het totale dividend 1,40 (2009: 1,35). Dividend (in ) 1,80 1, , ,35 1,40 Rendement Het rendement wordt bewaakt d.m.v. de volgende indicatoren: Rendement op geïnvesteerd vermogen (voortschrijdend gemiddelde), d.w.z. EBIT gedeeld door gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Operationeel rendement op geïnvesteerd vermogen (voortschrijdend gemiddelde), d.w.z. EBIT voor afschrijving van immateriële vaste activa gedeeld door gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief immateriële vaste activa. Beide indicatoren hebben zich in 2010 positief ontwikkeld. Rendement op geïnvesteerd vermogen in % Rendement op geïnvesteerd vermogen Operationeel rendement op geïnvesteerd vermogen 23,5 23,2 9,4 9, ,7 10, Niet-doorlopende bedrijfsactiviteiten National Starch is per 1 oktober verkocht met een winst van 53 miljoen. Het bedrijfsresultaat over 2010 was 74 miljoen. In 2010 is er verder 37 miljoen uitgegeven aan nadere verrekeningen en fiscale kosten met betrekking tot de verkoop van activiteiten aan Henkel in In totaal is er over 2010 een winst uit niet-doorlopende bedrijfsactiviteiten verantwoord van 90 miljoen. Winst per aandeel Het nettoresultaat uit totale bedrijfsactiviteiten was 754 miljoen (2009: 285 miljoen), inclusief 90 miljoen uit niet-doorlopende bedrijfsactiviteiten. De winst per aandeel uit Economic Value Added (EVA) Economic Value Added (EVA) wordt berekend door het bedrijfsresultaat na belasting (Net Operating Profit After Taxes, NOPAT) te verminderen met een kapitaallast op basis van de gemiddelde rentabiliteit. Het EVA-cijfer over 2010 bedraagt 142 miljoen negatief (2009: 390 miljoen negatief na herberekening als gevolg van de herrubricering van National Starch als niet-doorlopende bedrijfsactiviteit). AkzoNobel verkort jaarverslag 2010 Strategie Verslag van de Raad van Bestuur 13

16 Geïnvesteerd vermogen Het geïnvesteerd vermogen bedraagt per ultimo ,7 miljard. Dit is een stijging van 1 miljard ten opzichte van ultimo Het geïnvesteerd vermogen is beïnvloed door de onderstaande posten: Valutaeffecten op immateriële en materiële vaste activa vanwege de zwakkere euro. In totaal is het eigen vermogen toegenomen met 0,8 miljard dankzij de omrekeningsverschillen. Een stijging van de langlopende vorderingen van 269 miljoen vanwege de positieve vermogenspositie van pensioenfondsen. Overnames, vooral de poedercoatingactiviteiten. Een stijging van het operationeel werkkapitaal deels vanwege valutaeffecten en deels vanwege toegenomen bedrijfsactiviteiten. De verhouding operationeel werkkapitaal/omzet bedraagt 13,9 procent (ultimo 2009: 13,7 procent). De betaling van opgebouwde rente van 159 miljoen in januari Dit is de eerste rentebetaling op de obligaties die eind 2008 en in de eerste helft van 2009 zijn geherfinancierd. De genormaliseerde uitgaande geldstroom voor deze obligaties bedraagt 148 miljoen. De intentie is om de groei te versnellen en onze investeringsuitgaven uit te breiden in snelgroeiende markten. In 2011 willen we 4 procent van de omzet investeren. Schuldenlast De nettoschuld is gedaald van miljoen per ultimo 2009 naar 936 miljoen per ultimo 2010, met name als gevolg van: de verkoop van National Starch, waarmee 1 miljard aan liquiditeiten is gegenereerd een nettokasstroom uit operationele activiteiten van 519 miljoen een dividenduitkering van 403 miljoen (inclusief uitkeringen aan minderheidsaandeelhouders) investeringen van 534 miljoen. Verkorte balans In miljoenen Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Overige financiële vaste activa Totaal vaste activa Voorraden Handelsdebiteuren en overige vorderingen Liquide middelen Overige vlottende activa Totaal vlottende activa Totaal Groepsvermogen Voorzieningen en latente belastingverplichtingen Langlopende leningen Totaal langlopende passiva Kortlopende leningen Handelscrediteuren en overige verplichtingen Overige kortlopende passiva Totaal kortlopende passiva Totaal Geïnvesteerd vermogen in miljoenen Een obligatielening van in totaal 539 miljoen vervalt in juni Deze is opgenomen onder kortlopende leningen. In augustus zijn de kredietbeoordelingen van BBB+/Baa1 bevestigd. De vooruitzichten zijn verbeterd naar stabiel. De opbrengsten uit de verkoop van National Starch worden gebruikt om de groei te financieren en eventueel deels ook om de plannen voor autonome groei te realiseren, de vermogenspositie te verstevigen door bijvoorbeeld aflossing van de verplichtingen van 539 miljoen die in 2011 vervallen, of het met pensioenen gepaard gaande risico te verminderen. Eigen vermogen Het eigen vermogen per 31 december 2010 is toegenomen tot 9,0 miljard als gevolg van: een nettoresultaat van 754 miljoen een stijging van de reserve voor cumulatieve omrekeningsverschillen van 734 miljoen dankzij de zwakkere euro uitkering van een slotdividend over 2009 van 245 miljoen en interim-dividend van 75 miljoen. Pensioenen De dekkingsgraad van de pensioenregelingen per ultimo 2010 vertoont naar schatting een tekort van 1,0 miljard (ultimo 2009: 1,9 miljard). Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door lagere rentetarieven waardoor de pensioenverplichting stijgt. Dit wordt gecompenseerd door: hogere vermogenswaarden lagere inflatieverwachtingen aanvullende stortingen van 375 miljoen in bepaalde gegarandeerde pensioenregelingen. 14 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie AkzoNobel verkort jaarverslag 2010

17 Operationele kasstromen De operationele activiteiten hebben in 2010 geleid tot een kasstroom van 519 miljoen (2009: miljoen). Het verschil ten opzichte van 2009 wordt veroorzaakt door een stijging van 0,4 miljard van het nettoresultaat uit doorlopende activiteiten die wordt gecompenseerd door de volgende mutaties in het werkkapitaal en in de voorzieningen: In 2009 is 0,5 miljard aan operationeel werkkapitaal vrijgevallen terwijl er in ,1 miljard is geïnvesteerd in het werkkapitaal om groei mogelijk te maken. In 2009 waren veel kosten genomen voor reorganisaties, waarvan de uitkeringen in 2010 hebben plaatsgevonden. In 2009 is er van de belastingdienst op voorwaardelijke basis een bedrag van 75 miljoen ontvangen vanwege lopende fiscaalrechtelijke procedures. In 2010 is er een aanvullend bedrag betaald aan de belastingdienst. Verder is begin 2010 de eerste rentebetaling gedaan op de in 2009 geherfinancierde obligaties. Personeelsbestand Per ultimo 2010 heeft de onderneming werknemers in dienst (ultimo 2009: werknemers). De stijging die per saldo is opgetreden, wordt veroorzaakt door: een stijging van per saldo 870 werknemers als gevolg van overnames en desinvesteringen, met name vanwege de overgenomen poedercoatingactiviteiten (670 werknemers) een daling van werknemers als gevolg van de lopende reorganisatie een stijging van werknemers als gevolg van nieuwe wervingsacties en overige mutaties. Onze groeiambities hebben als gevolg dat er nieuwe werknemers worden aangenomen, vooral in snelgroeiende regio s. Operationeel werkkapitaal in miljoenen Operationeel werkkapitaal in % van omzet 4, ,4 3,200 13,7 13,9 16 2, , Verkort kasstroomoverzicht In miljoenen Stand liquide middelen per 1 januari Nettoresultaat uit doorlopende activiteiten Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Mutaties in werkkapitaal Mutaties in voorzieningen Overige mutaties Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringsuitgaven Overnames en desinvesteringen Overige mutaties Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutaties in bankschulden Dividenden Overige mutaties 4-45 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroom uit doorlopende bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit niet-doorlopende bedrijfsactiviteiten Toename/afname geldmiddelen Koersverschil op liquide middelen Stand liquide middelen per 31 december Geherrubriceerd vanwege presentatie National Starch als niet-doorlopende activiteit. 2 Na aftrek van liquide middelen. AkzoNobel verkort jaarverslag 2010 Strategie Verslag van de Raad van Bestuur 15

18 Bestuurdersverklaring Dit betreft de verklaring van de Raad van Bestuur inzake de jaarrekening, het verslag van de Raad van Bestuur en de interne beheersing. Wij hebben het jaarverslag 2010 van AkzoNobel en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen opgemaakt met inachtneming van de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd voor gebruik in de EU en aanvullende Nederlandse eisen aan de jaarverslaggeving. Voor zover ons bekend: 1. Geeft de jaarrekening zoals opgenomen in dit verslag over het jaar 2010 een getrouw beeld van de activa en passiva, de financiële positie en het resultaat van AkzoNobel per 31 december 2010, en van het resultaat van onze geconsolideerde bedrijfsactiviteiten over het boekjaar Geeft het verslag van de Raad van Bestuur zoals opgenomen in dit jaarverslag over het jaar 2010 een getrouw beeld omtrent de toestand en de gang van zaken bij de bedrijfsonderdelen en omtrent de positie van AkzoNobel en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en beschrijft het verslag de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee wij geconfronteerd worden. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opzet en het voldoende functioneren van de interne beheersing. In dit kader heeft de Raad van Bestuur een breed pakket aan procedures en maatregelen ingevoerd waarmee de bedrijfsactiviteiten worden beheerst. Dit pakket omvat maatregelen met betrekking tot de algemene interne controle, zoals een gedragscode met beginselen, richtlijnen en bevoegdheden, maar ook een aantal specifieke maatregelen, zoals een systeem voor risicobeheersing, een stelsel van controlemaatregelen en een procedure voor bevestigingsverklaringen die door de verantwoordelijke bestuurders op verschillende niveaus binnen de onderneming moeten worden afgegeven. Al deze procedures en maatregelen zijn bedoeld om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat belangrijke risico s voor de onderneming gesignaleerd en beheerst worden en dat de operationele en financiële doelstellingen van de onderneming in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. De individuele onderdelen van het bovengenoemde interne beheersingssysteem zijn conform het COSO Enterprise Risk Management Framework. Ter ondersteuning en bewaking van de naleving van wet- en regelgeving, inclusief onze eigen beginselen, is een Compliancecommissie ingesteld. De interne accountantsdienst verschaft de directie de zekerheid dat het binnen de onderneming gehanteerde systeem voor risicobeheersing en interne controle, zoals dat is ingevoerd door het bestuur en dat onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valt, toereikend is en doeltreffend functioneert. Er wordt doorlopend gewerkt aan de verbetering van de procedures en maatregelen voor financiële verslaggeving. Wat betreft de risico s op het gebied van financiële verslaggeving is de Raad van Bestuur echter van mening dat het systeem voor risicobeheersing en interne controle: Een redelijke mate van zekerheid verschaft dat de financiële verslaggeving in het verslag over 2010 geen onjuistheden van materieel belang bevat. In 2010 naar behoren heeft gefunctioneerd. Voor een uitgebreide beschrijving van het systeem voor de beheersing van strategische, operationele en compliancerisico s en de belangrijkste risicofactoren wordt verwezen naar het hoofdstuk over risicobeheersing. De bovenstaande verklaringen en conclusies zijn door ons besproken met de Auditcommissie, de Raad van Commissarissen en de externe accountant. Doelstellingen voor de middellangetermijn Wij hebben het streven om s werelds leidende Coatings en Specialty Chemicals bedrijf te worden. Op 28 september, hebben wij onze middellangetermijnambitie bekendgemaakt om naar 20 miljard omzet te groeien, een jaarlijkse toename van de EBITDA bij een EBITDA-marge van tussen de 13 en 15 procent, vermindering van het operationeel werkkapitaalpercentage met 0,5 procent per jaar tot een niveau van 12 procent, en uitkering van een stabiel tot stijgend dividend. De duurzaamheidsambities zijn een top drie leider in onze industrie te blijven, en bij het topkwartiel in onze referentiegroep te horen op het gebied van veiligheid, diversiteit, werknemersbetrokkenheid en ontwikkeling, en eco-efficiëntieverbeteringen. Vooruitzichten Wij richten ons in 2011 op een stijging van de omzet en EBITDA van meer dan vijf procent, overeenkomstig onze middellangetermijnambities. Amsterdam, 16 februari 2011 De Raad van Bestuur Hans Wijers Leif Darner Rob Frohn Tex Gunning Keith Nichols 16 Bestuurdersverklaring Strategie AkzoNobel verkort jaarverslag 2010

19 Middellangetermijnambities Strategische ambities Value Sneller groeien dan de markt: gerealiseerd Groter marktaandeel in veel belangrijke volgroeide en snelgroeiende markten. Specialty Chemicals: opening van de nieuwe multi-site in Ningbo, China (kosten: 275 miljoen). Performance Coatings: overname van de poedercoatingactiviteiten van The Dow Chemical Company en Changzhou Prime Automotive Paint Co., Ltd. (ter ondersteuning van onze middenmarktpositie in lakproducten voor de autoherstelbranche in China). Decorative Paints: overeenkomst getekend om belangrijkste verfleverancier van Walmart in de Verenigde Staten te worden. EBITDA-marge > 14 procent: vroegtijdig gerealiseerd Succesvolle beheersing van de brutomarge door middel van prijsstelling en inkoopacties, ondanks de tegenvallende grondstoffenmarkt. 340 miljoen aan besparingen dankzij synergievoordelen uit de overname van ICI en realisatie van nagenoeg alle maatregelen in het kader van het bredere reorganisatieplan van 200 miljoen. Realisatie van een EBITDA-marge van 14 procent op basis van een voortschrijdend jaarlijks gemiddelde in het tweede kwartaal van Verbetering van operationeel werkkapitaal (OWC) met 0,5 procent per jaar: aan het realiseren Strikt debiteurenbeheer ondanks de financiële crisis. Verdere consolidatie van leveranciers en harmonisatie van leveringsvoorwaarden om het aantal debiteurdagen structureel te bekorten. Verdere implementatie van SAP bij Decorative Paints ten behoeve van verdere verbetering van het voorraadbeheer. Invoering van een handboek met best practices om het operationeel werkkapitaal verder te kunnen verlagen. Omzetgroei in % EBITDA-marge Operationeel werkkapitaal in % van omzet in % van omzet voortschrijdende jaarlijkse basis ,0 12,1 14,7 9,4 12,6 15,4 13,0 13,6 14,0 13,9 15,7 14,8 11,9 12,3 13,4 10, ,4 13,7 13, Decorative Paints Performance Coatings Specialty Chemicals Totaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Q AkzoNobel verkort jaarverslag 2010 Strategie Middellangetermijnambities 17

20 Strategische ambities Values Score op veiligheid in topkwartiel: voor verdere verbetering vatbaar Verbetering gerealiseerd, maar niet voldoende om het doel te bereiken. Gedisciplineerde implementatie van maatregelen op het gebied van behavior-based safety (BBS). Volledige implementatie van veiligheidstrainingen. Top drie positie in de Dow Jones Sustainability Index: gerealiseerd Plaats in de top drie van de Chemicals index voor het vijfde jaar. Wederom sterke prestatie ten aanzien van risico- en crisismanagement, Code of Conduct en milieubeleid en managementsystemen. Verbeteringen in innovatiemanagement. Verdere verbetering noodzakelijk op het gebied van eco-efficiëntie in de bedrijfsvoering (d.w.z. vermindering van CO 2 -uitstoot, waterverbruik, afvalproductie) en ontwikkeling van medewerkers. Omslag in personeelsontwikkeling: gecontinueerd Invoering van een integraal en geïntensiveerd trainingsschema. Formulering van vergaande doelstellingen voor diversiteit op bestuursniveau; implementatie van training op het gebied van diversiteit en inclusie voor alle medewerkers vanaf Extern getoetst werknemersbetrokkenheidsonderzoek geintroduceerd om 0-meting vast te leggen. Start van invoering van HR-landenorganisaties om processen te harmoniseren en mobiliteit te bevorderen. Totaal aantal gemelde bedrijfsongevallen per miljoen gewerkte uren DJSI Chemische sector Prestatie op het gebied van werknemersbetrokkenheid als percentiel de ,3 4,6 3,7 3,6 2, ste de de de ambitie ambitie 18 Middellangetermijnambities Strategie AkzoNobel verkort jaarverslag 2010

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011 Jaaroverzicht 2011 Welkom bij HEINEKEN HEINEKEN is een van s werelds toonaangevende bierbrouwers, met merken die verkrijgbaar zijn in 178 landen over de hele wereld We zijn een trotse, onafhankelijke,

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 2012 Inhoud Overzicht 01 Een kort overzicht Verslag van de Raad van Bestuur 04 Bericht van de Voorzitter 07 Vooruitzichten voor 2013 08 Executive Committee 10 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. JAARVERSLAG 2011 Kernpunten 2011 Netto-omzet +15% naar EUR 1.937 miljoen Autonome omzetgroei +8,6% (tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat (EBITA) +16% naar EUR 208,9 miljoen Nettoresultaat voor

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Protecting people Jaarverslag 2013 Contact In transit Organisatie Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 Koninklijke Ten Cate nv TenCate stelt uw mening

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Ja ar 14 ver sla g 2014 Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Wij willen verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal, voor elke klant. Daarom bieden wij een

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26/02/2015 7:00 CET TOELICHTING VOORAF De bedrijfsactiviteiten van Eco Services in de Verenigde Staten werden op 1 december

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie