Containervervoer over de weg Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Containervervoer over de weg Europa"

Transcriptie

1 Programma van Eisen Containervervoer over de weg Europa Assortiment Versie 1.0 Datum 10 februari 2017 Status Definitief

2 Definitief 10 februari 2017 Colofon Divisie Facilitair & Logistiek Commando DienstenCentra Assortimentsmanagement Herculeslaan AB Utrecht Postbus AA Utrecht Contactpersoon Versie Opdrachtgever Auteur(s) Projectnummer R. Soemodipoero Assortimentsmanager T +31 (0) MDTN * M +31 (0) Definitief DF&L/VAM/ASSM R. Soemodipoero Pagina 2 van 11

3 Inhoud Colofon 2 1 Definities en afkortingen Afkortingen 4 2 Bijbehorende documenten Algemene en bijzondere documenten die deel zijn van dit PVE Tegenstrijdigheid Geldigheid documenten Algemene Documenten 4 3 Inleiding Algemeen 5 4 Functionele beschrijving dienstverlening containervervoer over de weg in Europa Uitgangspunten dienstverlening Beschrijving dienstverlening Kwaliteitsbewaking Uitvoering containers Containers in de typen als: Containers in de maten als: Locatie waar containers worden aangeboden. 6 5 Logistieke eisen containervervoer over de weg in Europa 6 6 Personele eisen bij containervervoer over de weg in Europa 8 7 Rapportage en berichtgeving KPI s 8 klachtenregistratie, (aantal klachten, snelheid afhandelen klachten) Rapportage 9 8 Communicatie en managementinformatie Overlegstructuren Verslaglegging 10 Pagina 3 van 11

4 1 Definities en afkortingen 1.1 Afkortingen ABDO ADR B&TCO CLAS DVVO DC DG ERK HCDG PVE SSM TBB : Algemene Beveiligingseisen voor Dienst Opdrachten : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Vervoer gevaarlijke stoffen) : Bevoorradings- en Transportcommando : Commando Landstrijdkrachten : Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie : Dry Cargo : Dangerous Goods : Europees Referentiekader : High Consequence Dangerous Goods : Programma van Eisen : Single Service Management : Te Beschermen Belangen 2 Bijbehorende documenten 2.1 Algemene en bijzondere documenten die deel zijn van dit PVE Bij de omschrijving van bepaalde eisen wordt verwezen naar de hierna genoemde documenten. Deze documenten zijn onlosmakelijk verbonden en maken deel uit van dit PVE. Indien in een document naar andere voorschriften wordt verwezen zijn deze ook van toepassing. 2.2 Tegenstrijdigheid Indien bepaalde eisen van dit PVE in strijd zijn met het gestelde in voornoemde documenten of voorschriften moet de opdrachtgever om uitsluitsel worden gevraagd, zodat kan worden vastgesteld welke eisen bindend zijn. 2.3 Geldigheid documenten Van toepassing is de uitgave van de documenten, welke van kracht is op de datum van de offerte aanvraag, tenzij uit de vermelde revisiedatum, nummer of letter anders blijkt. 2.4 Algemene Documenten Keurmerk Transport en Logistiek. Dit document is te downloaden via Criteriadocument voor het duurzaam inkopen van vraagafhankelijk vervoer. Dit document is te downloaden via Pagina 4 van 11

5 3 Inleiding 3.1 Algemeen De Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie (DVVO) is een uitvoerend dienstencentrum van het Commando DienstenCentra en verzorgt voor opdrachtgever het wereldwijd transport van personen en goederen en de fysieke postverwerking. Daarnaast levert Het Bevoorradings- en Transportcommando (B&TCo) de militair logistieke transport bijdrage aan het primaire proces van het CLAS en in sommige gevallen ook Defensie breed (operationele catering en transportdiensten). De doelstelling van het B&TCo is onder operationele omstandigheden zorg te dragen voor de Bevoorrading, en Transportdiensten. Tevens het in Single Service Management (SSM) plannen en uitvoeren van het niet operationeel goederenvervoer over de weg binnen Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Groot Brittannië. Het ministerie van Defensie heeft voor het containervervoer over de weg in Europa, behoefte aan een nieuwe raamovereenkomst. 4 Functionele beschrijving dienstverlening containervervoer over de weg in Europa 4.1 Uitgangspunten dienstverlening De opdrachtnemer dient bij de dienstverlening minimaal te voldoen aan vigerende Nederlandse en Europese wet en regelgeving. 4.2 Beschrijving dienstverlening De dienstverlening dient te bestaan uit het containervervoer over de weg in Europa (Zie bijlage 10, voor de definitie van de landen in Europa). 4.3 Kwaliteitsbewaking Opdrachtnemer dient d.m.v. een certificaat, aan te kunnen tonen dat zijn kwaliteitsbewaking voldoet aan het gestelde in het Keurmerk Transport en Logistiek, dan wel gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking treft. 4.4 Uitvoering containers De opdrachtnemer dient de navolgende typen en maten containers te kunnen vervoeren: Containers in de typen als: Containers dry cargo: Lading niet bestaande uit gevaarlijke stoffen, wapens of geconditioneerd; Tankcontainers: Waarvan de inhoud kan variëren van water tot aan ADR goederen; Geconditioneerde containers: Lading die bij een gecontroleerde atmosfeer dient te worden vervoerd (tussen -30 tot +30 graden Celsius) met of zonder clip-on; Containers met wapens: Lading bestaande uit wapens; Pagina 5 van 11

6 Containers met gevaarlijk stoffen: Lading die onder de ADR wetgeving valt (m.u.v. munitie); Flatracks divers materiaal: Lading niet bestaande uit gevaarlijke stoffen; Containers met TBB materiaal Containers in de maten als: 10ft containers; 20ft containers; 40ft containers; Flatracks met twist locks (20ft en 40ft). 4.5 Locatie waar containers worden aangeboden. De containers/flatracks kunnen door de opdrachtgever ter vervoer aangeboden worden vanaf: Locatie in Nederland naar een locatie in Nederland; Locatie in Nederland naar een andere locatie binnen Europa; Locatie binnen Europa, (niet zijnde Nederland) naar een locatie binnen Nederland; Locatie binnen Europa naar een locatie binnen Europa, niet zijnde Nederland. 5 Logistieke eisen containervervoer over de weg in Europa 1. De opdrachtnemer dient alle wettelijke vergunningen te bezitten benodigd ter uitvoering van het containervervoer over de weg in Europa. Indien nieuwe vergunningen vereist zijn, zal opdrachtnemer, zelf zorgdragen voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen (eventuele kosten die hieruit voortvloeien, komen ten laste van de opdrachtnemer). 2. De opdrachtnemer dient de lading te vervoeren met daarvoor geschikte voertuigen. Deze voertuigen dienen voor de opdrachtgever, optimaal te worden beladen. Wanneer het mogelijk is om meerdere containers en/of flatracks op een voertuig te beladen, dan dient de opdrachtnemer dit ook te doen. Hierbij dienen de kosten voor de opdrachtgever zo laag mogelijk te zijn. 3. De opdrachtnemer dient op verzoek van opdrachtgever het transport uit te voeren met zelfladers. De beschikbaarheid en inzet van deze middelen geschiedt in overleg met opdrachtgever. 4. De opdrachtgever draagt op de afgesproken locatie, zorg voor laad en losfaciliteiten. 5. De opdrachtnemer dient opdrachten tot 50 containers per dag te kunnen vervoeren. Pagina 6 van 11

7 6. In voorkomend geval dient opdrachtnemer in 2017, naast de 50 containers per dag, al dan niet in onder aanneming extra op te kunnen schalen met het vervoeren, van maximaal 200 containers per week. 7. De opdrachtnemer dient de dienstverlening op alle dagen van het jaar uit te voeren, ook op zon- en (inter)nationale feestdagen, mits deze niet in strijd zijn met wet en regelgeving. 8. De opdrachtnemer dient 24/7 een opdracht of een wijziging in behandeling te nemen en de opdrachtgever binnen 2 uur hiervan per een bevestiging te geven. 9. De opdrachtnemer dient de dienstverlening uit te voeren conform aanvraag opdrachtgever, eventuele afwijkingen (bijvoorbeeld wijzigingen en/of vertragingen) altijd in overleg met de opdrachtgever. 10. De opdrachtnemer dient op elk gewenst moment de opdrachtgever een actuele update, te kunnen geven aangaande de locatie van de vracht. Bijvoorbeeld via track en trace. 11. De opdrachtnemer dient de opdrachtgever te allen tijde achteraf, van een (digitale) uitvoeringsbevestiging te voorzien. 12. De opdrachten kunnen ad hoc, telefonisch worden aangemeld dan wel worden gewijzigd. De opdrachtgever dient de opdracht, achteraf per aan de opdrachtnemer te bevestigen. 13. De opdrachtnemer (chauffeur) dient op elk gewenst moment kopieën van de vereiste vervoersdocumenten te kunnen tonen aan opdrachtgever. 14. De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor alle noodzakelijke documenten die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn. 15. De opdrachtnemer dient voertuigen in te zetten waarvoor geldt, dat zij tenminste moeten voldoen aan Euro norm 5. In geval er locaties zijn die een hogere Euro norm eisen, dan dient de opdrachtnemer voertuigen in te zetten welke aan deze hogere Euro norm voldoen. 16. Indien de opdrachtgever zijn aanvraag tenminste 48 uur van tevoren indient, dan heeft de opdrachtnemer een leveringsplicht. Indien de aanvraagtermijn korter is dan 48 uur, dan heeft de opdrachtnemer een inspanningsverplichting. 17. De opdrachtnemer stelt tijdens kantooruren een vast aanspreekpunt aan voor de opdrachtgever. 18. De opdrachtnemer dient 24/7 telefonisch bereikbaar te zijn op één telefoonnummer en het dienstdoende personeelslid van opdrachtnemer dient beslissingsbevoegd te zijn. Tevens dient het personeelslid in het Nederlands, Duits of in het Engels op het ERK niveau B1, te kunnen communiceren. 19. De opdrachtgever dient tot 24 uur voor uitvoering een aanvraag kosteloos te kunnen annuleren. Dit met uitzondering van de werkelijk gemaakte kosten, die direct verband houden met de uitvoering, zoals vergunning, toestemming, ferry, etc. Hiervoor dient een origineel betalingsbewijs te worden overlegd. Pagina 7 van 11

8 20. De prijs van de rit dient te zijn gebaseerd op de afstand tussen postcode vertrekplaats en postcode bestemmingsplaats, op basis van de kortst algemeen gebruikelijke route. 21. Voor zo ver van toepassing dient opdrachtnemer te voldoen aan eisen zoals verwoord in paragraaf t/m van het criteriadocument voor het duurzaam inkopen van vraagafhankelijk vervoer van oktober Dit document is te downloaden via 6 Personele eisen bij containervervoer over de weg in Europa 22. De chauffeurs belast met het containervervoer, moeten tijdens de uitvoering van een opdracht, telefonisch bereikbaar zijn. 23. De opdrachtnemer is verplicht om in geval van technisch mankement of uitval van de chauffeur tijdens de uitvoering van de opdracht, zo spoedig mogelijk voor gelijkwaardig vervangend vervoer en/of personeel te zorgen en stelt hiervan de opdrachtgever op de hoogte. 24. De chauffeurs van de opdrachtnemer welke zijn belast met het transport, moeten op het ERK niveau B1, in het Nederlands, Duits of in het Engels te communiceren. 25. De chauffeurs van de opdrachtnemer moeten in het bezit te zijn van een schriftelijke of digitale officiële ritopdracht (niet handgeschreven). 26. De chauffeurs van de opdrachtnemer moeten in geval van het vervoer van gevaarlijke stoffen in het bezit te zijn van een geldig ADR certificaat of gelijkwaardig document. 27. De chauffeur van de opdrachtnemer die belast is met het transport van een TBB artikel moet gescreend zijn i.r.t. ABDO en op verzoek dient opdrachtnemer dit te kunnen aantonen aan opdrachtgever. 7 Rapportage en berichtgeving 7.1 KPI s De opdrachtnemer dient de navolgende KPI s te hanteren ter controle op de performance van de overeenkomst, t.w. klanttevredenheid, (bereikbaarheid, reactiesnelheid, flexibiliteit); leverbetrouwbaarheid, (tijdige leveren, nakomen afspraken); klachtenregistratie, (aantal klachten, snelheid afhandelen klachten). Pagina 8 van 11

9 7.2 Rapportage De opdrachtnemer levert jaarlijks, uiterlijk één maand na afloop van het kalenderjaar, een evaluatie aan over de opzet en het functioneren van de dienstverlening in het afgelopen jaar. De evaluatie gaat minimaal in op de volgende aandachtspunten: uitvoering conform raamovereenkomst; klanttevredenheid; leverbetrouwbaarheid; klachtenregistratie en behandeling; financiële rapportages en toelichting. 8 Communicatie en managementinformatie 8.1 Overlegstructuren De communicatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer van de dienstverlening, zal op tactisch en operationeel niveau plaats vinden overeenkomstig navolgende frequenties en deelnemers. Communicatiestructuur Niveau Frequentie Deelnemers Tactisch Tweemaal per jaar Assortimentsmanager, contractmanager DF&L/VAM, vertegenwoordiger DVVO, vertegenwoordiger B&TCo en accountmanager opdrachtnemer. Operationeel Eenmaal per kwartaal Contactpersoon opdrachtgever, en contactpersoon opdrachtnemer. Minimaal eenmaal per kwartaal vindt operationeel overleg plaats waarbij onder andere de dienstverlening wordt geëvalueerd en toekomstige aandachtspunten worden afgestemd. Tijdens het tactisch overleg wordt het functioneren van de dienstverlening besproken en komen minimaal de navolgende onderwerpen aan de orde: kwaliteit en dienstverlening; leverbetrouwbaarheid; klachtenregistratie en behandeling; financiële rapportages en toelichting. Escalatieniveaus Niveau 1 Planner afroeper Planner opdrachtnemer 2 Leidinggevende afroeper Manager opdrachtnemer 3 Assortimentsmanager en contractmanager DF&L/VAM Managing Director opdrachtnemer Pagina 9 van 11

10 8.2 Verslaglegging De opdrachtnemer maakt een schriftelijk verslag van het genoemde overleg. Het verslag dient binnen vijf werkdagen na het overleg aan opdrachtgever ter accordering te worden aangeboden. Pagina 10 van 11

11

Begeleiding militair uitzonderlijk transport in Europa

Begeleiding militair uitzonderlijk transport in Europa Programma van Eisen Begeleiding militair uitzonderlijk transport in Europa Assortiment 107-020 Versie 1.6 Datum 23 mei 2017 Status Definitief Definitief 23 mei 2017 (Begeleiding militair uitzonderlijk

Nadere informatie

Bijlage 5B RAAMOVEREENKOMST. inzake. Begeleiding Militair Uitzonderlijk Transport in Europa. ten behoeve van het ministerie van Defensie

Bijlage 5B RAAMOVEREENKOMST. inzake. Begeleiding Militair Uitzonderlijk Transport in Europa. ten behoeve van het ministerie van Defensie Bijlage 5B RAAMOVEREENKOMST inzake Begeleiding Militair Uitzonderlijk Transport in Europa ten behoeve van het ministerie van Defensie Referentienummer 089.25.42.8042 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. Warme (oosterse) maaltijden tbv evenementen/ partycatering

PROGRAMMA VAN EISEN. Warme (oosterse) maaltijden tbv evenementen/ partycatering CDC/Divisie Facilitair en Logistiek ASSORTIMENTSMANAGEMENT Datum: 7 mei 2014 Versie: 005 Algemeen Goederen Bedrijf PROGRAMMA VAN EISEN PVE-nummer 150-080-003 Hiermede vervalt n.v.t. Warme (oosterse) maaltijden

Nadere informatie

Dienstverlening Reisbureau,

Dienstverlening Reisbureau, Service level agreement, behorende bij de Overeenkomst, tussen ROC Friese Poort en [opdrachtnemer] Bijlagenummer: Bijlage 5.2 Versie: 0.0 concept Datum: 25-11-2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 PARTIJEN...

Nadere informatie

1 e. n '- '- Snel en zeker vervoer. VDH Koeriers. Specialiteiten. Onze geschiedenis

1 e. n '- '- Snel en zeker vervoer. VDH Koeriers. Specialiteiten. Onze geschiedenis Specialiteiten VDH Koeriers Snel en zeker vervoer Soms is morgen niet snel genoeg, simpelweg omdat uw zending er voor een bepaalde tijd moet zijn. Geen probleem. VDH Koeriers bewrgt uw internationale e:xpre557.ending

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake Autotransport binnen Europa ten behoeve van het Ministerie van Defensie

Raamovereenkomst inzake Autotransport binnen Europa ten behoeve van het Ministerie van Defensie Raamovereenkomst inzake Autotransport binnen Europa ten behoeve van het Ministerie van Defensie 089.25.428014 RAAMOVEREENKOMST met kenmerk 089.25.428014 inzake Autotransport binnen Europa De ondergetekenden:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. Bereide maaltijden, lunchextraatjes, maaltijdcomponenten en diepgevroren afbakbrood (subassortiment )

PROGRAMMA VAN EISEN. Bereide maaltijden, lunchextraatjes, maaltijdcomponenten en diepgevroren afbakbrood (subassortiment ) CDC/Divisie Facilitair en Logistiek ASSORTIMENTSMANAGEMENT Datum: 30 september 2013 Versie: 008 Algemeen Goederen Bedrijf PROGRAMMA VAN EISEN PVE-nummer 002-010 Hiermede vervalt n.v.t. Bereide maaltijden,

Nadere informatie

JLN Transport BV "Meer dan alleen transport"

JLN Transport BV Meer dan alleen transport JLN Transport BV "Meer dan alleen transport" Historie Van JLN Koerier naar JLN Transport BV 1995 JLN Transport (toen nog JLN Koerier) is opgericht in 1995 en is gestart met één bestelauto vanuit huis.

Nadere informatie

Raamovereenkomst. inzake. Besloten Busvervoer Leiden Den Helder vice versa. ten behoeve van het Ministerie van Defensie

Raamovereenkomst. inzake. Besloten Busvervoer Leiden Den Helder vice versa. ten behoeve van het Ministerie van Defensie Raamovereenkomst inzake Besloten Busvervoer Leiden Den Helder vice versa ten behoeve van het Ministerie van Defensie 089.25.412013 RAAMOVEREENKOMST met kenmerk 089.25.412013 inzake het Besloten busvervoer

Nadere informatie

Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier

Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier Versie 1.0 Corsa nummer Auteur G. Holt Datum 23 mei 2013 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR AANNEMING VAN WERK Delven en opruimen van graven begraafplaatsen gemeente Venlo

OVEREENKOMST VOOR AANNEMING VAN WERK Delven en opruimen van graven begraafplaatsen gemeente Venlo Bijlage 4 bij offerteaanvraag. OVEREENKOMST VOOR AANNEMING VAN WERK Delven en opruimen van graven begraafplaatsen gemeente Venlo Contractnummer: 0846921 Partijen: 1. De gemeente Venlo, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig?

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Maak gebruik van onze digitale oplossingen ADN-app Voor het transport van gevaarlijke goederen over de binnenwateren De regelgeving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening datum versie bijlage(n) Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening 3 1 Voorwerp van

Nadere informatie

Procedure Avis bij Verbrugge Terminals B.V. www.verbruggeinternational.com

Procedure Avis bij Verbrugge Terminals B.V. www.verbruggeinternational.com Pagina: 1/8 Procedure Avis bij Verbrugge Terminals B.V. www.verbruggeinternational.com Pagina: 2/3 1. AVIS In de afgelopen jaren heeft onze organisatie, mede door uw steun en vertrouwen, zich verder kunnen

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank Sociale Verzekeringsbank Bijlage J DAP Gerechtsdeurwaardersdiensten nationaal Vertrouwelijk Auteur: HR&F/ICM Datum: 8 maart 2017 Geldig tot: 30 juni 2020 Pagina 2 van 18 Documentbeheer Versiebeheer Datum

Nadere informatie

Stand van zaken leerlingenvervoer

Stand van zaken leerlingenvervoer Stand van zaken leerlingenvervoer 1. Inleiding Er zijn het afgelopen jaar twee aanbestedingen geweest voor het leerlingenvervoer van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De eerste aanbesteding is na een

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair

Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair De ondergetekenden: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Fraijlemaborg 141 (1102 CV)

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

2 3 DEC Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Stichting Laka. Ketelhuisplein RD AMSTERDAM.

2 3 DEC Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Stichting Laka. Ketelhuisplein RD AMSTERDAM. Veiligheid en > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag Stichting Laka Ketelhuisplein 43 1054 RD AMSTERDAM Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Ons kenmerk -20 16/14596 Datum Betreft 2

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance Het leveren van Diensten ten behoeve van voortbrenging, Beheer, Onderhoud en Exploitatie door Opdrachtgever van het CCI-Platform. CCI-Specialist(en) en Support Opdrachtgever:

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Toetsplan Taxi-, Directie- en Busvervoer. Inhoud

Toetsplan Taxi-, Directie- en Busvervoer. Inhoud Toetsplan Taxi-, Directie- en Busvervoer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Waarom prestatiemeten 1.2 Uitgangspunten voor dit toetsplan 1.3 Input voor de toetsing 1.4 Wat wordt gemeten? 1.5 Door wie wordt gemeten?

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Programma van Eisen m.b.t. Payroll Dienstverlening en ZZP-contractbeheer

Programma van Eisen m.b.t. Payroll Dienstverlening en ZZP-contractbeheer Bijlage 2 Programma van Eisen m.b.t. Payroll Dienstverlening en ZZP-contractbeheer Nr. Eis 1. De uitvoering van de dienstverlening dient volledig in de Nederlandse taal plaats te vinden en bijbehorende

Nadere informatie

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage ADR audit 2010 Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Veiligheidsadviseurs: Jolmers IVVO Houtigehage M. Jolmers nr. 56647735 S.G. Jolmers nr. 80216811 ADR jaarverslag

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement

Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement Definitief 16 november 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Werkinstructie informatie en doel... 3 Stap 1: Vraag of klacht indienen... 4 Stap 2: Registreren van de klacht...

Nadere informatie

ontvangstverklaring 0% btw Duitsland

ontvangstverklaring 0% btw Duitsland Gelangenbestätigung ontvangstverklaring 0% btw Duitsland Doet u regelmatig zaken met Duitse leveranciers of levert u vanuit Duitsland goederen aan Europese afnemers? Dan bepaalt Duitse regelgeving dat

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Bijlage B Programma van Eisen Postdiensten gemeente Velsen

Bijlage B Programma van Eisen Postdiensten gemeente Velsen Bijlage B Programma van Eisen Postdiensten gemeente Velsen U dient deze bijlage onderin te ondertekenen. Afwijkingen van hetgeen is voorgeschreven worden niet geaccepteerd en leiden tot ongeldigheid en/of

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Request for Information (RFI) Onderwerp: installatie Datum: 04 mei 2016 Referentienummer: RFI 2016/DKIV/001 INHOUDSOPGAVE PAGINA LEESWIJZER 3 BEGRIPSBEPALINGEN EN AFKORTINGEN 3 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 10a en 34 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Gelet op de artikelen 10a en 34 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels omtrent erkenning en toezicht op erkende instanties inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen (Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

1. Raamovereenkomst Externe Postverwerking 2. Raamovereenkomst Koeriersdiensten

1. Raamovereenkomst Externe Postverwerking 2. Raamovereenkomst Koeriersdiensten 1. Raamovereenkomst Externe Postverwerking 2. Raamovereenkomst Koeriersdiensten De ondergetekenden: Stichting ROC Midden Nederland, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: ROC MN, in dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN Periode: 15-04-2016 tot en met 14-04-2019 (Verlenging mogelijk: 2x 1 jaar t/m 14-04-2021) Veiligheidsregio Noord- Holland Noord gevestigd en

Nadere informatie

vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren

vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren zittend ziekenvervoer tegemoetkoming in de kosten Wanneer u door uw (huis)arts wordt doorverwezen naar een specialist, maakt u wellicht reiskosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NTI NLP, zoals 15 augustus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Alkmaar, onder depotnummer 37065951

Algemene Voorwaarden NTI NLP, zoals 15 augustus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Alkmaar, onder depotnummer 37065951 , zoals 15 augustus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Alkmaar, onder depotnummer 37065951 Artikel 1 Definities 1.1. Deze Algemene Trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Transport en logistiek

Transport en logistiek School voor Logistiek en Mobiliteit Transport en logistiek Manager Transport en Logistiek Luchtvrachtspecialist Logistiek Teamleider Logistiek Supervisor Planner Wegtransport Logistiek Medewerker Chauffeur

Nadere informatie

Wegtransport Prijslijst 2017

Wegtransport Prijslijst 2017 Wegtransport Prijslijst 2017 1 Colofon is een uitgave van voestalpine Railpro BV. Deze prijslijst wordt voor abonnees op de website van voestalpine Railpro gepubliceerd. Informatie uitgave Afdeling Communicatie

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx>

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V.

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Versie 1.4, 9 juli 2015 (http://www.itslearning.nl/voorwaarden) 1. Begrippen Opdrachtnemer : De rechtspersoon

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 14.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Programma van eisen voor percelen bomen en heesters

Programma van eisen voor percelen bomen en heesters Bijlage Programma van eisen voor percelen bomen en heesters 1.1 Algemene eisen Nr. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 Omschrijving eis De te leveren beplantingen moeten in winterhardheidszone 7 (Amerikaanse

Nadere informatie

Manager Transport en Logistiek

Manager Transport en Logistiek Ondile is klaar voor het nieuwe kwalificatiedossier mbo Middenkader Transport en Logistiek! Manager Transport en Logistiek Het mbo is volop in beweging. Het nieuwe kwalificatiedossier Middenkader Transport

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie Ziekenhuizen Aërogene isolatie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: november 2006 Wijzigingen: juli 2013 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Villa Kabaal

Algemene voorwaarden Villa Kabaal Algemene voorwaarden Villa Kabaal Themafeesten en workshops voor kinderen 1. Voor themafeesten in Villa Kabaal geldt dat het feest plaats vind op de afgesproken tijd. Indien u te laat arriveert blijft

Nadere informatie

COMMERCIEEL VERTROUWELIJK. PVE Inhuur Containers PVE Versie :2.0 PROGRAMMA VAN EISEN. Pagina 1 van 13 INTERN GEBRUIK DEFENSIE

COMMERCIEEL VERTROUWELIJK. PVE Inhuur Containers PVE Versie :2.0 PROGRAMMA VAN EISEN. Pagina 1 van 13 INTERN GEBRUIK DEFENSIE PVE Inhuur Containers PVE0042015 Versie :2.0 Status :DEFINITIEF PROGRAMMA VAN EISEN. Pagina 1 van 13 INTERN GEBRUIK DEFENSIE PVE PVE0042015 Versie :2.0 Status :DEFINITIEF PROGRAMMA VAN EISEN. Opgesteld

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013. Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00

VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013. Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00 VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013 Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00 Omschrijving Degeheleexamenstofzal Degeheleexamenstofzal tijdensdezetraininguitvoerigwordengedoceerd.

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Mini-masterclass: Zero-Emissie Stadsdistributie Stand van zaken in de praktijk. 12 oktober 2017

Mini-masterclass: Zero-Emissie Stadsdistributie Stand van zaken in de praktijk. 12 oktober 2017 Mini-masterclass: Zero-Emissie Stadsdistributie Stand van zaken in de praktijk 12 oktober 2017 Programma Evofenedex even voorstellen + profiel leden Actuele Ontwikkelingen & Facts en Figures Menukaart

Nadere informatie

prijslijst & planning

prijslijst & planning prijslijst & planning vakdiploma beroepsvervoer meest actuele prijzen/planning staan op www.tlec.nl planning.indd 1 26-01-14 18:08 > (even lezen) UITLEG OVER PLANNING LOCATIE UTRECHT De

Nadere informatie

Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen

Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen Nota van Inlichtingen Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering Pagina 1 van 5 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze Samenwerkende Gemeenten zijn niet van toepassing op overeenkomsten met ZZP'ers. Artikel 2.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Groothandel en Distributie voor: Perceel 1: Brood; en

Groothandel en Distributie voor: Perceel 1: Brood; en Programma van Eisen Groothandel en Distributie voor: Perceel 1: Brood; en Perceel 2: Banket Assortiment 002-020 Versie 1.0 Datum 30 juni 2014 Status Definitief Inhoud 1 Definities en afkortingen 4 1.1

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

Inspectierapport André en Janet Bos h.o.d.n. ViaViela Klazienaveen (GOB) Broekweg RP KLAZIENAVEEN Registratienummer

Inspectierapport André en Janet Bos h.o.d.n. ViaViela Klazienaveen (GOB) Broekweg RP KLAZIENAVEEN Registratienummer Inspectierapport André en Janet Bos h.o.d.n. ViaViela Klazienaveen (GOB) Broekweg 1 7891RP KLAZIENAVEEN Registratienummer 872908495 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie:

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

DVS Service Level Agreement met afnemer...

DVS Service Level Agreement met afnemer... DVS Service Level Agreement met afnemer... versie 1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 0. Versiebeheer... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Positionering van dit SLA... 4 1.2 Scope van dit SLA... 4 2. DVS dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen:

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen: Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 De Academie voor Praten met Kinderen: opleidingsinstituut dat training en opleiding verzorgt, zowel incompany als op basis van open inschrijving. De Academie voor

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

Service Agreement tussen NDOV loket REISinformatiegroep b.v. En Afnemer <afnemer naam> voor koppelvlak KV6

Service Agreement tussen NDOV loket REISinformatiegroep b.v. En Afnemer <afnemer naam> voor koppelvlak KV6 Service Agreement tussen NDOV loket REISinformatiegroep b.v. En Afnemer voor koppelvlak KV6 Pagina s 12 Onderwerp Service Agreement NDOV Kenmerk -- Plaats Utrecht

Nadere informatie

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau

Nadere informatie

Overeenkomst tussen... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen

Overeenkomst tussen... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen Overeenkomst tussen.. en... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen Kenmerk: SIW004744 RAAMOVEREENKOMST LEVERING KANTOORARTIKELEN Ondergetekenden: a. de, gevestigd.,.) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

BIJLAGE 4 PROGRAMMA VAN EISEN Openbare Europese aanbesteding Leerlingenvervoer perceel structureel vervoer Versie 1

BIJLAGE 4 PROGRAMMA VAN EISEN Openbare Europese aanbesteding Leerlingenvervoer perceel structureel vervoer Versie 1 BIJLAGE 4 PROGRAMMA VAN EISEN 16.17 Openbare Europese aanbesteding Leerlingenvervoer perceel structureel vervoer Versie 1 Dit programma van eisen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de openbare Europese

Nadere informatie

Zeecontainervervoervoorwaarden

Zeecontainervervoervoorwaarden Zeecontainervervoervoorwaarden Opgesteld ten behoeve van de Alliantie van Zeecontainervervoerders en de Vereniging van Zeecontainervervoerders (VZV) en mede namens Transport en Logistiek Nederland gedeponeerd

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING Nr. INLO.AO-2013-019-LUX-UTB-02 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen Vervoer gevaarlijke stoffen binnen Defensie Edwin van de Ven Inhoud Defensie Uitzonderingspositie Defensie Voorbereidingen (Gereedstelling) We vertrekken. We doen ons werk. We gaan weer naar huis.. 2 Defensie

Nadere informatie

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Communicatieplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Goedkeuring door Status B. Geltmeyer Definitief 1. COMMUNICATIEPLAN Doelgroep Frequentie

Nadere informatie

El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de

El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de Algemene voorwaarden El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening te bieden en zij stelt de tevredenheid van de klant voorop. Artikel

Nadere informatie

Handleiding. Cliëntenvervoer InteraktContour. Informatie en regels

Handleiding. Cliëntenvervoer InteraktContour. Informatie en regels Handleiding Cliëntenvervoer InteraktContour Informatie en regels Waarom deze handleiding? Connexxion Taxi Services verzorgt het groepsvervoer voor InteraktContour. Dit vervoer is bestemd voor cliënten

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie