Franklin Templeton Investment Funds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Franklin Templeton Investment Funds"

Transcriptie

1 November 2009 VERKORT PROSPECTUS Société d investissement à capital variable statutair gevestigd te Luxemburg Franklin Templeton Investment Funds

2 Dit Verkort Prospectus biedt een selectie uit de belangrijkste informatie over Franklin Templeton Investment Funds (de Vennootschap ) om u te helpen gefundeerde beslissingen te nemen voor het beleggen in de Vennootschap. Additionele informatie over de Vennootschap is beschikbaar in: het volledige Prospectus; het recentste gecontroleerde jaarverslag en het recentste niet-gecontroleerde halfjaarverslag van de Vennootschap. Deze documenten zijn kosteloos te verkrijgen bij de Vennootschap, de Overdrachtsagent en alle distributeurs van de Aandelen van de Vennootschap. Deze documenten zijn door verwijzing opgenomen in dit Verkort Prospectus, wat betekent dat zij wettelijk deel uitmaken van dit document, alsof zij als onderdeel van dit document zouden zijn gedrukt. Dit Verkort Prospectus vormt geen aanbod aan wie dan ook of uitnodiging door wie dan ook in welk rechtsgebied dan ook waar een dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging onrechtmatig is of waar de persoon die een dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging doet hiertoe niet gerechtigd is. De Aandelen van de Vennootschap mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, hun grondgebieden, bezittingen of de regio s die onderworpen zijn aan hun jurisdictie of aan of ten gunste van hun staatsburgers of ingezetenen, tenzij krachtens een uitzondering op de inschrijvingsvereisten binnen het recht van de Verenigde Staten, of een toepasbare wet, regeling of interpretatie. De Vennootschap is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht als Société Anonyme naar de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg. Zij wordt aangemerkt als Société d Investissement à capital variable. De Vennootschap werd op 6 november 1990 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur. De Vennootschap is ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés van en te Luxemburg (Handelsregister), Luxemburg, onder nummer B Exemplaren van de Statuten liggen ter inzage bij het Registre de Commerce et des Sociétés van en te Luxemburg en de statutaire zetel van de Vennootschap. De Vennootschap is geregistreerd op de officiële lijst van de instellingen voor collectieve belegging ingevolge Deel I van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging ). De Vennootschap is erkend als een instelling voor collectieve belegging in effecten (een ICBE ) en heeft erkenning verkregen voor de verkoop van haar aandelen in bepaalde lidstaten van de Europese Unie volgens EU-Richtlijn 85/611 van de Raad, zoals gewijzigd. De Vennootschap is onderworpen aan het toezicht van de Luxemburgse toezichthoudende instantie, de Commission de Surveillance du Secteur Financier. De Vennootschap heeft een paraplustructuur en omvat verschillende subfondsen (de Fondsen ) met verschillende beleggingsdoelstellingen die worden vertegenwoordigd door een of meer Aandelensoorten, zoals beschreven in dit Verkort Prospectus. Het is de Raad van Bestuur toegestaan in de toekomst nieuwe Fondsen te creëren met andere beleggingsdoelstellingen, mits dit Verkort Prospectus gewijzigd wordt. November 2009 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Statutaire zetel: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S. Luxembourg B Beleggers dienen ook te letten op de vaste heffing die in bepaalde jurisdicties zoals Italië geldt op transacties van distributeurs, plaatselijke betaalkantoren en correspondent-banken. Aandelen worden in de Fondsen, Soorten en valuta s aangeboden of uitgegeven zoals beschreven in het deel Soorten Aandelen en zoals vermeld in Bijlage 2. De Raad van Bestuur van de Vennootschap kan besluiten om in een Fonds een van de bestaande Soorten Aandelen, waarvan de kenmerken en voorwaarden uitvoeriger beschreven worden in het hoofdstuk Soorten Aandelen en Structuur van de Verkoopkosten van dit Verkort Prospectus, aan te bieden of uit te geven, met inbegrip van Aandelensoorten in een Alternatieve valuta in een andere valuta dan de basisvaluta van het Fonds alsook Aandelensoorten met afgedekt risico. De Aandeelhouders zullen in kennis worden gesteld van de uitgifte van dergelijke Aandelen bij de publicatie van de nettovermogenswaarde per Aandeel van de betrokken Aandelensoort, zoals beschreven in het hoofdstuk Berekening en Publicatie van Koersen. De Engelse versie van dit Verkort Prospectus heeft voorrang op elke vertaling ervan. Periodieke Beleggingsplannen en Systematische Opnameplannen Periodieke Beleggingsplannen en Systematische Opnameplannen zijn beschikbaar voor Aandeelhouders in diverse landen en in geval een Periodiek Beleggingsplan of een Systematisch Opnameplannen beëindigd wordt vóór de overeengekomen einddatum, kan het bedrag van de door de betrokken Aandeelhouders verschuldigde verkoopkosten hoger liggen dan het geval zou zijn bij een gewone inschrijving, zoals uiteengezet in het deel Beleggingsbeheervergoedingen en Structuur van de Verkoopkosten van het volledige Prospectus. Neemt u voor verdere informatie contact op met de Overdrachtsagent of uw regionale Franklin Templeton Investments kantoor. Wetgeving inzake witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme Krachtens de Luxemburgse wet van 5 april 1993 inzake de financiële sector (zoals gewijzigd) en van 12 november 2004 inzake witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme (zoals gewijzigd), en krachtens de circulaires van de Luxemburgse toezichthoudende instantie (in het bijzonder de CSSFcirculaire 08/387), zijn verplichtingen opgelegd aan alle beroepsbeoefenaars in de financiële sector ter voorkoming van het gebruik van ICBE s voor witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme. In dit kader is een procedure voor de vaststelling van de identiteit van beleggers opgelegd. Vragen en aanvullende informatie Gelieve voor vragen of voor gedetailleerdere informatie over Franklin Templeton Investments Funds contact op te nemen met: Franklin Templeton International Services S.A., Client & Dealer Services, 26 boulevard Royal, L Luxembourg, tel: (352) , fax: (352) , e- mail: of met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments.

3 Inhoudsopgave Algemene Informatie Registratie- en Overdrachtsagent, Domicilieagent en Administratieagent Depotbank, Hoofdbetaalkantoor en Agent voor de Beursnotering Accountants Franklin Asian Flex Cap Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Euroland Core Fund Franklin European Growth Fund Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Global Growth Fund Franklin Global Real Estate (Euro) Fund Franklin Global Real Estate (USD) Fund Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Franklin High Yield Fund Franklin High Yield (Euro) Fund Franklin Income Fund Franklin India Fund Franklin MENA Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin Strategic Income Fund Franklin Technology Fund Franklin U.S. Equity Fund Franklin U.S. Focus Fund Franklin U.S. Government Fund Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin U.S. Total Return Fund Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund Franklin World Perspectives Fund Franklin Mutual Beacon Fund Franklin Mutual Euroland Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Franklin Templeton Global Growth and Value Fund Franklin Templeton Japan Fund Templeton Asian Bond Fund Templeton Asian Growth Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton BRIC Fund Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Emerging Markets Bond Fund Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Euro Government Bond Fund Templeton Euro Liquid Reserve Fund Templeton Euro Money Market Fund Templeton Euroland Fund Templeton European Fund Templeton European Total Return Fund Templeton Frontier Markets Fund Templeton Global Fund Templeton Global (Euro) Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Bond (Euro) Fund Templeton Global Equity Income Fund Templeton Global High Yield Fund Templeton Global Income Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total Return Fund Templeton Growth (Euro) Fund Templeton Korea Fund Templeton Latin America Fund Templeton Thailand Fund Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Templeton U.S. Value Fund Risico-Overwegingen Soorten Aandelen Structuur van de Verkoopkosten Dividendbeleid Berekening en Publicatie van Aandelenkoersen Inschrijving Ruil van Aandelen Aflossing van Aandelen Transacties via Fax Handelsbeleid Belastingheffing m.b.t. de Vennootschap Belastingheffing m.b.t. de Aandeelhouders Performance in het Verleden Referentie-Index Total Expense Ratio Zachte Provisies Risicobeheer Gegevensbescherming Bijlage 1 Standaardsluitingstijden voor de Handel Bijlage 2 Lijst van Fondsen, Soorten Aandelen en ISIN-Codes

4 Algemene Informatie De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de Vennootschap. Voorzitter: The Honorable Nicholas F. Brady, Chairman and Chief Executive Officer (Voorzitter en CEO) CHOPTANK PARTNERS, INC. 16 North Washington Street, Easton, MD 21601, V.S.A. Bestuurders: Gregory E. Johnson, President and Chief Executive Officer (Directeur en CEO) FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway, San Mateo, CA , V.S.A. Dr. J. B. Mark Mobius, Director Emeritus (Erebestuurder) TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 7 Temasek Boulevard, #38-03 Suntec Tower One, Singapore Mark G. Holowesko, President (Directeur) HOLOWESKO PARTNERS LTD, Shipston House, Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay, Nassau, Bahama s Gregory E. McGowan, Executive Vice President and General Counsel (Uitvoerend vicepresident en Bedrijfsjurist) TEMPLETON WORLDWIDE, INC. 500 East Broward Boulevard, Suite 2100, Fort Lauderdale, FL 33394, V.S.A. Duke of Abercorn KG, Bestuurder TITANIC QUARTER Barons Court, Omagh BT78 4EZ, Noord-Ierland, VK Vijay C. Advani Uitvoerend vicepresident - internationale adviesdiensten FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway, San Mateo, CA , V.S.A. Richard H. Frank, Chief Executive Officer (CEO) DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, LTD 1133 Connecticut Avenue NW, Suite 400, Washington DC 20036, V.S.A. David E. Smart Bestuurder en Co-CEO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street, London WC2N 6HT, Engeland, V.K. The Honourable Trevor G. Trefgarne, Chairman (Voorzitter) GARRO SECURITIES LIMITED 30 Kimbell Gardens London SW6 6QQ, VK James J.K. Hung President en CEO ASIA SECURITIES GLOBAL LTD Room 63, 21st floor, New World Tower 1, 18 Queen s Road, Central Hongkong Geoffrey A. Langlands Partner en algemeen directeur LANGLANDS CONSULTORIA Ltda. Avenida das Américas 500 Bloco 6, Sala 227 (Downtown) Rio de Janeiro RJ, CEP Brazilië Besturende Functionarissen: William Lockwood 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Denise Voss 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Registratie- en Overdrachtsagent, Domicilieagent en Administratieagent FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A. 26, boulevard Royal, L Luxembourg De Registratie- en Overdrachtsagent, Domicilieagent en Administratieagent is verantwoordelijk voor: de verwerking van de uitgifte, aflossing en ruil van Aandelen het bijhouden van de administratie het bijhouden van het aandeelhoudersregister van de Vennootschap alle andere administratieve functies zoals vereist door de wetten van het Groothertogdom Luxemburg. Depotbank, Hoofdbetaalkantoor en Agent voor de Beursnotering J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank & Business Centre 6 route de Trèves L Senningerberg J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. is aangesteld als Depotbank van het vermogen van de Vennootschap, waaronder de effecten en liquide middelen van de Vennootschap, die ofwel direct ofwel via correspondenten, trusts, tussenpersonen of afgevaardigden van de Depotbank zullen worden bewaard. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. treedt op als Depotbank overeenkomstig de Luxemburgse Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging. Accountants PRICEWATERHOUSECOOPERS S.À R.L. 400, route d Esch, B.P. 1443, L Luxembourg Promotor FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 2 Franklin Templeton Investment Funds

5 Franklin Asian Flex Cap Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta s: GBP, SGD Introductiedatum: 15 november 2006 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) USD: 2,00%; A(acc) SGD: 1,95%; A(Ydis) GBP: 2,00%; A(Ydis) USD: 2,00%; B(acc) USD: 3,25%; C(acc) USD: 2,60%; I(acc) USD: 1,00%; I(Ydis) USD: 1,00%; N(acc) USD: 2,75% Beleggingsbeheerder: Franklin Advisers, Inc (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen waaronder gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare effecten, alsmede in warrants, participatory notes en depositobewijzen van (i) ondernemingen gevestigd in de regio Azië (zonder Japan), (ii) ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen in de regio Azië (zonder Japan), en (iii) houdstermaatschappijen die een aanzienlijk deel van hun participaties houden in de ondernemingen vermeld in (i) en (ii), van ondernemingen met een kleine kapitalisatie tot ondernemingen met een grote kapitalisatie. De regio Azië (zonder Japan) omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende landen/locaties: de Filippijnen, Hongkong, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, de Volksrepubliek China. Voorts kan het Fonds beleggen in alle andere typen overdraagbare effecten, waaronder aandelen en vastrentende effecten van wereldwijde emittenten. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven in Azië. voornemens zijn om hun beleggingen te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Risico m.b.t. de opkomende markten Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt Procentuele Groei A(acc) SGD A(acc) USD A(Ydis) GBP A(Ydis) USD B(acc) USD C(acc) USD I(acc) USD I(Ydis) USD N(acc) USD 3

6 Franklin Biotechnology Discovery Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta: SGD Introductiedatum: 3 april 2000 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) USD: 2,12%; A(acc) SGD: 2,11%; B(acc) USD: 3,43%; C(acc) USD: 2,71%; I(acc) USD: 0,99%; N(acc) USD: 2,86% Beleggingsbeheerder: Franklin Advisers, Inc (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in de biotechnologie en onderzoek en ontwikkeling in deze sector, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten, en in mindere mate in schuldpapier van elk type wereldwijde emittenten. Het Fonds kenmerkt een onderneming als een biotechnologische onderneming wanneer ze tenminste 50% van haar winst genereert met biotechnologie, of tenminste 50% van haar middelen aan dergelijke activiteiten besteedt, berekend aan de hand van het meest recente boekjaar van die onderneming. Biotechnologieactiviteiten zijn onderzoek, ontwikkeling, fabricage en distributie van verschillende biotechnologische of biomedische producten, diensten en processen. Dit kan bedrijven omvatten die actief zijn in genetisch onderzoek, genetische manipulatie en gentherapie. Ook omvat het ondernemingen die betrokken zijn bij de toepassing en ontwikkeling van biotechnologie in gebieden zoals gezondheidszorg, geneesmiddelen en landbouw. Voor zover het Fonds in schuldpapier belegt, koopt het over het algemeen effecten met een beleggingsrating dan wel effecten zonder rating die de Beheerder als gelijkwaardig waardeert. Schuldpapieren met een beleggingsrating behoren tot de vier hoogste ratingcategorieën van onafhankelijke ratingorganisaties zoals Standard & Poor s Corporation en Moody s Investors Service, Inc. Het Fonds voorziet dat het onder normale omstandigheden zijn middelen overwegend meer in Amerikaanse effecten zal beleggen dan in die van enig ander land, hoewel het Fonds wel meer dan 50% van zijn totale vermogen in niet-amerikaanse effecten belegd kan hebben. De Beleggingsbeheerder kan tijdelijk een defensieve weging in contanten nemen wanneer de indruk bestaat dat de aandelenmarkten of de economieën van de landen waar het Fonds belegt buitensporig volatiel zijn geworden of in een langdurige malaise verzeild zijn geraakt, of wanneer er sprake is van andere negatieve omstandigheden. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen. streven naar een groeibelegging in de biotechnologiesector in de VS en in de hele wereld. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Risico van de biotechnologie-, communicatieen technologiesector Tegenpartijrisico Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt Procentuele Groei A(acc) SGD A(acc) USD B(acc) USD C(acc) USD I(acc) USD N(acc) USD 4 Franklin Templeton Investment Funds

7 Franklin Euroland Core Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: EUR Alternatieve valuta: USD Introductiedatum: 28 november 2008 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) EUR: 1,87%; A(acc) USD: 1,86%; I(acc) EUR: 0,94%; I(acc) USD: 0,94%; N(acc) EUR: 2,60% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Investment Management Limited (Edinburgh, VK) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen van om het even welke marktkapitalisatie in landen van de eurozone. Voor de selectie van aandelen hanteert de Beleggingsbeheerder een actieve, bottom-up onderzoeksbenadering in de zoektocht naar afzonderlijke effecten waarvan wordt gemeend dat ze een beter risico-rendementsprofiel hebben, rekening houdend met zowel het toekomstige groeipotentieel als met de waardering. Het Fonds belegt zijn nettovermogen voornamelijk in de effecten van emittenten die zijn opgericht of die hun voornaamste bedrijfsactiviteiten uitvoeren in landen van de eurozone (nl. landen die de euro hebben ingevoerd als hun nationale valuta, de lidstaten van de Europese Economische en Monetaire Unie). Om in aanmerking te komen als Frans Plan d Epargne en Actions (PEA), belegt het Fonds minimaal 75% van zijn totale vermogen in aandelen uitgegeven door bedrijven met hoofdkantoor in de Europese Unie. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds ook beleggingsmogelijkheden in andere soorten verhandelbare effecten nastreven, die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven gevestigd in de lidstaten van de Europese Monetaire Unie. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Aandelenrisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: N.V.T. 5

8 Franklin European Growth Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: EUR Introductiedatum: 29 december 2000 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc): 2,01%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,76% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Investment Management Limited (Edinburg, VK) en Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in aandelen en/of aan aandelen gerelateerde effecten (inclusief warrants en converteerbare effecten) van ondernemingen met om het even welke marktkapitalisatie. Voor de selectie van aandelen hanteert de Beleggingsbeheerder een actieve, bottom-up onderzoeksbenadering in de zoektocht naar afzonderlijke effecten waarvan wordt gemeend dat ze een beter risico-rendementsprofiel hebben. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen. streven naar een groeibelegging geconcentreerd in ondernemingen uit elk Europees land. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Het Fonds belegt zijn nettovermogen voornamelijk in effecten van emittenten die zijn opgericht of die hun voornaamste bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Europese landen. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds ook beleggingsmogelijkheden in andere soorten verhandelbare effecten nastreven, die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) EUR I(acc) EUR N(acc) EUR Franklin Templeton Investment Funds

9 Franklin European Small- Mid Cap Growth Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: EUR Alternatieve valuta: USD Introductiedatum: 3 december 2001 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) EUR: 2,07%; A(acc) USD: 2,07%; B(acc) USD: 3,37%; I(acc) EUR: 1,00%; I(acc) USD: 1,00%; N(acc) EUR: 2,82% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in aandelen en/of aan aandelen gerelateerde effecten (inclusief warrants en converteerbare effecten) van Europese ondernemingen met een kleine en middelgrote marktkapitalisatie. Voor de selectie van aandelen hanteert de Beleggingsbeheerder een actieve, bottom-up onderzoeksbenadering in de zoektocht naar afzonderlijke effecten waarvan wordt gemeend dat ze een beter risico-rendementsprofiel hebben. Het Fonds belegt zijn nettovermogen voornamelijk in de effecten van emittenten die zijn opgericht of die hun voornaamste bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Europese landen en die een marktkapitalisatie hebben van meer dan 100 miljoen euro en minder dan 8 miljard euro of het equivalent daarvan in lokale valuta s op het moment van de aankoop. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds ook beleggingsmogelijkheden in andere soorten verhandelbare effecten nastreven, die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen. streven naar een groeibelegging geconcentreerd in ondernemingen met kleine of middelgrote kapitalisatie uit elk Europees land. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) EUR A(acc) USD B(acc) USD I(acc) EUR I(acc) USD N(acc) EUR

10 Franklin Global Growth Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Introductiedatum: 29 december 2000 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc): 2,00%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,73% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in een portefeuille van aandelen en/of aan aandelen gerelateerde effecten (inclusief warrants en converteerbare effecten) van ondernemingen met om het even welke marktkapitalisatie. Voor de selectie van aandelen hanteert de Beleggingsbeheerder een actieve, bottom-up onderzoeksbenadering gericht op ondernemingen waarvan gemeend wordt dat ze over duurzame groeikenmerken beschikken en die voldoen aan criteria inzake groei, kwaliteit en waardering. Het nettovermogen van het Fonds wordt belegd in de effecten van emittenten over de hele wereld, zowel in ontwikkelde landen als in opkomende markten. De mate waarin het Fonds risico loopt in de diverse regio s en markten waar het belegt, kan afhankelijk van de opvattingen van de Beleggingsbeheerder aangaande de heersende omstandigheden op en de verwachtingen voor effecten op die markten van tijd tot tijd variëren. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds ook beleggingsmogelijkheden in andere soorten verhandelbare effecten nastreven, die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen. streven naar een groeibelegging in ondernemingen over de hele wereld. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Risico m.b.t. de opkomende markten Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) USD I(acc) USD 2009 N(acc) USD Franklin Templeton Investment Funds

11 Franklin Global Real Estate (Euro) Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: EUR Introductiedatum: 29 december 2005 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) EUR: 1,96%; A(Ydis) EUR: 1,96%; I(acc) EUR: 1,00%; I(Ydis) EUR : 1,00%; N(acc) EUR: 2,71% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Streven naar een maximaal totaal beleggingsrendement, bestaande uit een combinatie van inkomsten en vermogensgroei. Beleggingsstrategie: De Beleggingsbeheerder tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door te beleggen in vastgoedbeleggingstrusts ( Real Estate Investment Trusts of REIT s ) en andere ondernemingen waarvan de voornaamste bedrijfsactiviteiten bestaan uit de financiering, de verhandeling, het bezit, de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en die over de hele wereld zijn gevestigd. REIT s zijn ondernemingen waarvan de aandelen genoteerd zijn aan een effectenbeurs, die een aanzienlijk deel van hun activa direct beleggen in vastgoed en die profiteren van een bijzonder en gunstig belastingstelsel. Deze beleggingen van het Fonds zullen als overdraagbare effecten gelden. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in bedrijven in een breed scala van vastgoedsectoren en landen. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar rentebaten en vermogensgroei. streven naar een belegging in ondernemingen in de vastgoedsector in diverse landen. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Risico m.b.t. derivaten Aandelenrisico Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. vastgoedeffecten Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Het deel van de portefeuille dat niet in euro is uitgedrukt, wordt afgedekt door euro om het valutarisico te verminderen. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) EUR A(Ydis) EUR I(acc) EUR I(Ydis) EUR N(acc) EUR

12 Franklin Global Real Estate (USD) Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta: SGD Introductiedatum: 29 december 2005 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) USD: 1,95%; A(Qdis) USD: 1,95%; A(Qdis) SGD: 1,97%; B(Qdis) USD: 3,23%; C(Qdis) USD: 2,54%; I(acc) USD: 0,99%; I(Qdis) USD: 0,99%; N(acc) USD: 2,70%; N(Qdis) USD: 2,72% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Streven naar een maximaal totaal beleggingsrendement, bestaande uit een combinatie van inkomsten en vermogensgroei. Beleggingsstrategie: De Beleggingsbeheerder tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door te beleggen in vastgoedbeleggingstrusts ( Real Estate Investment Trusts of REIT s ) en andere ondernemingen waarvan de voornaamste bedrijfsactiviteiten bestaan uit de financiering, de verhandeling, het bezit, de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en die over de hele wereld zijn gevestigd. REIT s zijn ondernemingen waarvan de aandelen genoteerd zijn aan een effectenbeurs, die een aanzienlijk deel van hun activa direct beleggen in vastgoed en die profiteren van een bijzonder en gunstig belastingstelsel. Deze beleggingen van het Fonds zullen als overdraagbare effecten gelden. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in bedrijven in een breed scala van vastgoedsectoren en landen. Het deel van de portefeuille dat niet in US dollar is uitgedrukt, wordt afgedekt door US dollar om het valutarisico te verminderen. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar rentebaten en vermogensgroei. streven naar een belegging in ondernemingen in de vastgoedsector in diverse landen. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Risico m.b.t. derivaten Aandelenrisico Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. vastgoedeffecten Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) USD A(Qdis) SGD A(Qdis) USD B(Qdis) USD C(Qdis) USD I(acc) USD 2008 I(Qdis) USD N(acc) USD N(Qdis) USD Franklin Templeton Investment Funds

13 Franklin Global Small- Mid Cap Growth Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Introductiedatum: 15 april 2002 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc): 2,01%; B(acc): 3,31%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,76% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in aandelen en/of aan aandelen gerelateerde effecten (inclusief warrants en converteerbare effecten) van wereldwijde ondernemingen met een kleine en middelgrote marktkapitalisatie. Voor de selectie van aandelen hanteert de Beleggingsbeheerder een actieve, bottom-up onderzoeksbenadering in de zoektocht naar afzonderlijke effecten waarvan wordt gemeend dat ze een beter risico-rendementsprofiel hebben. Het Fonds belegt zijn nettovermogen voornamelijk in de effecten van emittenten die zijn opgericht of die hun voornaamste bedrijfsactiviteiten uitvoeren in een ontwikkeld land waar ook ter wereld en die een marktkapitalisatie hebben van meer dan 100 miljoen USD en minder dan 8 miljard USD of het equivalent daarvan in lokale valuta s op het moment van de aankoop. De mate waarin het Fonds risico loopt in de diverse regio s en markten waar het belegt, kan afhankelijk van de opvattingen van de Beleggingsbeheerder aangaande de heersende omstandigheden op en de verwachtingen voor effecten op die markten van tijd tot tijd variëren. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds ook beleggingsmogelijkheden in andere soorten verhandelbare effecten nastreven, die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen. streven naar een groeibelegging geconcentreerd in ondernemingen met kleine of middelgrote kapitalisatie overal ter wereld. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) USD B(acc) USD I(acc) USD N(acc) USD 11

14 Franklin High Yield Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Vastrentend Fonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta: SGD Introductiedatum: 1 maart 1996 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 0,80% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,60%. Total Expense Ratio: A(acc) USD: 1,57%; A(Mdis) USD: 1,56%; A(Mdis) SGD-H1: 1,57%; B(Mdis) USD: 2,99%; C(acc) USD: 2,26%; I(acc) USD: 0,80%; I(Mdis) USD: 0,80%; N(acc) USD: 2,17% Beleggingsbeheerder: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Voornaamste doelstelling: zoveel mogelijk lopende inkomsten. Ondergeschikte doelstelling: vermogensgroei, maar alleen wanneer dit past in het kader van zijn voornaamste doelstelling. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door ofwel direct, ofwel via het gebruik van afgeleide financiële instrumenten, te beleggen in vastrentend schuldpapier van Amerikaanse of niet-amerikaanse emittenten. De afgeleide financiële instrumenten kunnen onder meer swaps zoals credit default swaps of total return swaps, termijncontracten, futurescontracten en opties op dergelijke contracten omvatten die ofwel op een gereglementeerde markt, ofwel over-the-counter ( OTC ) worden verhandeld. Het Fonds belegt normaliter in vastrentend schuldpapier met een rating van beleggingskwaliteit of lager waar het gaat om Amerikaanse emittenten, of, indien uitgegeven door niet-amerikaanse emittenten of zonder rating, gelijkwaardig schuldpapier. De Beleggingsbeheerder tracht buitensporige risico s te vermijden door emittenten te onderwerpen aan onafhankelijke kredietanalyses en door de beleggingen van het Fonds over verschillende emittenten te spreiden. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds tijdelijk en secundair beleggingsmogelijkheden zoeken in elke andere soort effecten, zoals overheidspapier, preferente aandelen, gewone aandelen en overige aan aandelen gerelateerde effecten, warrants en converteerbare effecten en obligaties. Het Fonds kan tot 10% van zijn activa beleggen in credit-linked notes, die de Beleggingsbeheerder kan gebruiken als een middel om sneller en doelmatiger te beleggen in bepaalde segmenten van de hoogrentende markt, de markt voor bankleningen en de markt voor schuldpapier van beleggingskwaliteit. Het Fonds kan ook tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in effecten in gebreke. 12 Franklin Templeton Investment Funds

15 Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar een hoog niveau van inkomsten, en in mindere mate, enige vermogensgroei. voornamelijk wensen te beleggen in hoogrentende vastrentende effecten van Amerikaanse en niet- Amerikaanse emittenten. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Risico m.b.t. Aandelensoorten met afgedekt risico Tegenpartijrisico Kredietrisico Risico m.b.t. credit-linked notes Risico m.b.t. schuldpapier in gebreke Risico m.b.t. derivaten Vreemde-valutarisico Renterisico Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico van effecten met een lage rating of een rating onder beleggingskwaliteit Risico m.b.t. ondernemingen die in een reorganisatie verwikkeld zijn Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt Procentuele Groei A(acc) USD A(Mdis) SGD-H1 A(Mdis) USD B(Mdis) USD C(acc) USD I(acc) USD I(Mdis) USD N(acc) USD 13

16 Franklin High Yield (Euro) Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Vastrentend Fonds Basisvaluta: EUR Introductiedatum: 17 april 2000 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 0,80% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,60%. Total Expense Ratio: A(acc): 1,59%; A(Ydis): 1,59%; A(Mdis): 1,59%; B(Mdis): N.V.T.; I(acc): 0,90%; I(Ydis): 0,89%; I(Mdis): 0,90%; N(acc): 2,18% Investment Managers: Franklin Templeton Investment Management Limited (Edinburgh, VK) en Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Voornaamste doelstelling: zoveel mogelijk lopende inkomsten. Ondergeschikte doelstelling: vermogensgroei, maar alleen wanneer dit past in het kader van zijn voornaamste doelstelling. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door ofwel direct, ofwel via het gebruik van afgeleide financiële instrumenten, te beleggen in vastrentend schuldpapier van Europese of niet-europese emittenten. De afgeleide financiële instrumenten kunnen onder meer swaps zoals credit default swaps of total return swaps, termijncontracten, futurescontracten en opties op dergelijke contracten omvatten die ofwel op een gereglementeerde markt, ofwel over-the-counter ( OTC ) worden verhandeld. Het Fonds belegt voornamelijk in vastrentend schuldpapier met een rating onder beleggingskwaliteit of, indien ze geen rating hebben, gelijkwaardig schuldpapier, uitgedrukt in euro of niet uitgedrukt in euro maar wel afgedekt naar de euro. De Beleggingsbeheerders trachten buitensporige risico s te vermijden door emittenten te onderwerpen aan onafhankelijke kredietanalyses en door de beleggingen van het Fonds over verschillende emittenten te spreiden. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds tijdelijk en secundair beleggingsmogelijkheden nastreven in elke andere soort effecten met een eurodenominatie, zoals overheidspapier, preferente aandelen, gewone aandelen en overige aan aandelen gerelateerde effecten, warrants en converteerbare effecten en obligaties. Het Fonds kan tot 10% van zijn activa beleggen in credit-linked notes, die de Beleggingsbeheerders kunnen gebruiken als een middel om sneller en doelmatiger te beleggen in bepaalde segmenten van de hoogrentende markt, de markt voor bankleningen en de markt voor schuldpapier van beleggingskwaliteit. Het Fonds kan ook tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in effecten in gebreke. De naam van het Fonds houdt verband met de basisvaluta van het Fonds, te weten de euro, maar dit betekent niet noodzakelijk dat een bepaald gedeelte van het vermogen van het Fonds in euro zal worden belegd. 14 Franklin Templeton Investment Funds

17 Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar een hoog niveau van inkomsten, en in mindere mate, enige vermogensgroei in een Fonds dat de euro als basisvaluta heeft. voornamelijk wensen te beleggen in hoogrentende vastrentende effecten die zijn uitgedrukt in euro. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Kredietrisico Risico m.b.t. credit-linked notes Risico m.b.t. schuldpapier in gebreke Risico m.b.t. derivaten Vreemde-valutarisico Renterisico Liquiditeitsrisico Risico van effecten met een lage rating of een rating onder beleggingskwaliteit Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen die in een reorganisatie verwikkeld zijn Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt Procentuele Groei A(acc) EUR A(Mdis) EUR A(Ydis) EUR B(Mdis) EUR I(acc) EUR I(Mdis) EUR I(Ydis) EUR N(acc) EUR 15

18 Franklin Income Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Gemengd Fonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta: SGD Introductiedatum: 1 juli 1999 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 0,85% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,60%. Total Expense Ratio: A(Mdis) USD: 1,75%; A(Mdis) SGD- H1: 1,75%; B(Mdis) USD: 3,06%; C(acc) USD: 2,33%; C(Mdis) USD: 2,33%; I(acc) USD: 0,89%; N(acc) USD: 2,25% Beleggingsbeheerder: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Het genereren van maximale inkomsten met behoud van de vooruitzichten voor vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds belegt in een gevarieerde portefeuille met overdraagbare effecten, bestaand uit aandelen, obligaties en zeer liquide beleggingen. In het algemeen geven aandelen de houder recht op een deel van het bedrijfsresultaat van een bedrijf. Dergelijke effecten zijn bijvoorbeeld gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare effecten. Schuldpapieren behelzen een verplichting van de emittent tot terugbetaling van een geldlening, en voorzien in the algemeen in de betaling van rente. Dergelijke schuldpapieren zijn bijvoorbeeld obligaties en promessen. Speurend naar interessante groeimogelijkheden belegt het Fonds in gewone aandelen van ondernemingen uit allerlei branches, zoals nutsvoorzieningen, olie, gas, vastgoed en consumptiegoederen. Het Fonds streeft naar inkomen uit beleggingen in privaat, buitenlands en Amerikaans schuldpapier, alsmede in aandelen met een aantrekkelijke dividenduitkering. Het Fonds mag beleggen in obligaties die gewaardeerd zijn onder de beleggingsrating. Obligaties met een beleggingsrating hebben een rating in de top vier ratingcategorieën van onafhankelijke ratingbureaus als Standard & Poor s Corporation ( S&P ) en Moody s Investors Service Inc. ( Moody s ). Het Fonds belegt in het algemeen in effecten met een Moody s rating van tenminste CAA of een S&P rating van CCC, of effecten zonder rating die door de Beleggingsbeheerder als vergelijkbaar beschouwd worden. In het algemeen hebben effecten met een lagere rating een hoger rendement dan effecten met een hoge rating, ter compensatie van het risico dat de beleggers lopen. Meer informatie wordt verstrekt in het deel Risico-overwegingen. Het Fonds kan tot 25% van zijn netto belegde vermogen beleggen in niet-amerikaanse effecten. Doorgaans koopt het Fonds niet-amerikaanse effecten die in de Verenigde Staten worden verhandeld, of Amerikaanse certificaten van aandelen, die over het algemeen worden uitgegeven door een bank of een trust company en hun houders het recht geven effecten te ontvangen die zijn uitgegeven door een al dan niet Amerikaans bedrijf. De Beleggingsbeheerder zoekt naar ondergewaardeerde of niet-gewilde effecten die naar zijn mening nu inkomen opleveren en in de toekomst waardevermeerdering zullen realiseren. De Beleggingsbeheerder voert een onafhankelijke analyse uit van de effecten die voor de portefeuille van het Fonds in aanmerking komen, in plaats van zich te verlaten op de ratings die door ratingbureaus zijn toegekend. In deze analyse besteedt de Beleggingsbeheerder aandacht aan een verscheidenheid van factoren, waaronder: ervaring en management van het bedrijf; het vermogen in te spelen op veranderde belangen en commerciële omstandigheden; aflossingstermijnen en leencondities; de veranderende financiële situatie van het bedrijf en de reactie daarop in de markt; en de relatieve waarde van een effect gebaseerd op factoren als de verwachte geldstroom, rente- of dividenddekking, vermogensdekking en winstvooruitzichten. De Beleggingsbeheerder kan tijdelijk een defensieve positie innemen als hij van mening is dat de markten of de economie onderhevig zijn aan hoge volatiliteit of een structurele neergang, of als er sprake is van andere negatieve omstandigheden. Onder dergelijke omstandigheden kan het zijn dat het Fonds niet in staat is zijn beleggingsdoelstelling na te streven. 16 Franklin Templeton Investment Funds

19 Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar een zeker niveau van inkomsten en vooruitzichten van enige vermogensgroei. wensen te beleggen in een portefeuille met zowel aandelen als vastrentende effecten via één fonds. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Risico m.b.t. Aandelensoorten met afgedekt risico Tegenpartijrisico Kredietrisico Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Renterisico Liquiditeitsrisico Risico van effecten met een lage rating of een rating onder beleggingskwaliteit Marktrisico Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt Procentuele Groei A(Mdis) SGD-H1 A(Mdis) USD B(Mdis) USD C(acc) USD C(Mdis) USD I(acc) USD N(acc) USD 17

20 Franklin India Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta s: EUR, GBP Introductiedatum: 25 oktober 2005 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) USD: 2,00%; A(acc) EUR: 2,00%; A(Ydis) EUR: 2,00%; A(Ydis) GBP: 2,00%; B(acc) USD: 3,24%; C(acc) USD: 2,59%; I(acc) USD: 1,00%; I(acc) EUR: 1,00%; I(Ydis) EUR: 1,00%; I(Ydis) EUR-H2: N.V.T.; N(acc) USD: 2,74%; N(acc) EUR: 2,75% Beleggingsbeheerder: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen waaronder gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare effecten, alsmede in warrants, participatory notes en depositobewijzen van (i) ondernemingen gevestigd in India, (ii) ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen in India, en (iii) houdstermaatschappijen die een aanzienlijk deel van hun participaties houden in de ondernemingen vermeld in (i) en (ii), van ondernemingen met een kleine kapitalisatie tot ondernemingen met een grote kapitalisatie. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven in India. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Risico m.b.t. Aandelensoorten met afgedekt risico Tegenpartijrisico Risico m.b.t. de opkomende markten Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Daarnaast kan het Fonds beleggingsmogelijkheden zoeken in vastrentende effecten uitgegeven door een van de bovengenoemde bedrijven, alsook in geldmarktinstrumenten. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) EUR A(acc) USD A(Ydis) EUR A(Ydis) GBP B(acc) USD C(acc) USD I(acc) EUR I(acc) USD I(Ydis) EUR N(acc) EUR N(acc) USD 18 Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds November 2009 VERKORT PROSPECTUS Société d investissement à capital variable statutair gevestigd te Luxemburg DEZE VERKORTE PROSPECTUS, GEDATEERD NOVEMBER 2009, IS ALLEEN RECHTSGELDIG INDIEN DE ADDENDA,

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS NIET-GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 31 DECEMBER 2009 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable NIET-GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel )

Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel ) Franklin Templeton Investment Funds Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel ) De raad van bestuur van Franklin Templeton Investment Funds

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

GECONTROLEERD JAARVERSLAG

GECONTROLEERD JAARVERSLAG GECONTROLEERD JAARVERSLAG 30 JUNI 2009 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable GECONTROLEERD JAARVERSLAG OVER HET

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag 30 juni 2014 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE R.C.S. B35177 société d investissement à capital variable GECONTROLEERD JAARVERSLAG

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds GECONTROLEERD JAARVERSLAG 30 JUNI 2013 R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable GECONTROLEERD JAARVERSLAG

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 31 December 2014 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE R.C.S. B35177 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS société d investissement

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag 30 juni 2015 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE R.C.S. B35177 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS société d investissement à capital

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement?

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Met de hoogdividend fondsen van BNP Paribas Investment Partners kan het allemaal De hoogdividend fondsen van BNPP

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 22 mei 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl Schroders Vastrentende beleggingen Vastrentend beleggen in stijl Ontsluit het potentieel van vastrentend beleggen De mogelijkheden om te beleggen in vastrentende waarden zijn de afgelopen tien jaar enorm

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie