Franklin Templeton Investment Funds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Franklin Templeton Investment Funds"

Transcriptie

1 November 2009 VERKORT PROSPECTUS Société d investissement à capital variable statutair gevestigd te Luxemburg Franklin Templeton Investment Funds

2 Dit Verkort Prospectus biedt een selectie uit de belangrijkste informatie over Franklin Templeton Investment Funds (de Vennootschap ) om u te helpen gefundeerde beslissingen te nemen voor het beleggen in de Vennootschap. Additionele informatie over de Vennootschap is beschikbaar in: het volledige Prospectus; het recentste gecontroleerde jaarverslag en het recentste niet-gecontroleerde halfjaarverslag van de Vennootschap. Deze documenten zijn kosteloos te verkrijgen bij de Vennootschap, de Overdrachtsagent en alle distributeurs van de Aandelen van de Vennootschap. Deze documenten zijn door verwijzing opgenomen in dit Verkort Prospectus, wat betekent dat zij wettelijk deel uitmaken van dit document, alsof zij als onderdeel van dit document zouden zijn gedrukt. Dit Verkort Prospectus vormt geen aanbod aan wie dan ook of uitnodiging door wie dan ook in welk rechtsgebied dan ook waar een dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging onrechtmatig is of waar de persoon die een dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging doet hiertoe niet gerechtigd is. De Aandelen van de Vennootschap mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, hun grondgebieden, bezittingen of de regio s die onderworpen zijn aan hun jurisdictie of aan of ten gunste van hun staatsburgers of ingezetenen, tenzij krachtens een uitzondering op de inschrijvingsvereisten binnen het recht van de Verenigde Staten, of een toepasbare wet, regeling of interpretatie. De Vennootschap is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht als Société Anonyme naar de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg. Zij wordt aangemerkt als Société d Investissement à capital variable. De Vennootschap werd op 6 november 1990 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur. De Vennootschap is ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés van en te Luxemburg (Handelsregister), Luxemburg, onder nummer B Exemplaren van de Statuten liggen ter inzage bij het Registre de Commerce et des Sociétés van en te Luxemburg en de statutaire zetel van de Vennootschap. De Vennootschap is geregistreerd op de officiële lijst van de instellingen voor collectieve belegging ingevolge Deel I van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging ). De Vennootschap is erkend als een instelling voor collectieve belegging in effecten (een ICBE ) en heeft erkenning verkregen voor de verkoop van haar aandelen in bepaalde lidstaten van de Europese Unie volgens EU-Richtlijn 85/611 van de Raad, zoals gewijzigd. De Vennootschap is onderworpen aan het toezicht van de Luxemburgse toezichthoudende instantie, de Commission de Surveillance du Secteur Financier. De Vennootschap heeft een paraplustructuur en omvat verschillende subfondsen (de Fondsen ) met verschillende beleggingsdoelstellingen die worden vertegenwoordigd door een of meer Aandelensoorten, zoals beschreven in dit Verkort Prospectus. Het is de Raad van Bestuur toegestaan in de toekomst nieuwe Fondsen te creëren met andere beleggingsdoelstellingen, mits dit Verkort Prospectus gewijzigd wordt. November 2009 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Statutaire zetel: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S. Luxembourg B Beleggers dienen ook te letten op de vaste heffing die in bepaalde jurisdicties zoals Italië geldt op transacties van distributeurs, plaatselijke betaalkantoren en correspondent-banken. Aandelen worden in de Fondsen, Soorten en valuta s aangeboden of uitgegeven zoals beschreven in het deel Soorten Aandelen en zoals vermeld in Bijlage 2. De Raad van Bestuur van de Vennootschap kan besluiten om in een Fonds een van de bestaande Soorten Aandelen, waarvan de kenmerken en voorwaarden uitvoeriger beschreven worden in het hoofdstuk Soorten Aandelen en Structuur van de Verkoopkosten van dit Verkort Prospectus, aan te bieden of uit te geven, met inbegrip van Aandelensoorten in een Alternatieve valuta in een andere valuta dan de basisvaluta van het Fonds alsook Aandelensoorten met afgedekt risico. De Aandeelhouders zullen in kennis worden gesteld van de uitgifte van dergelijke Aandelen bij de publicatie van de nettovermogenswaarde per Aandeel van de betrokken Aandelensoort, zoals beschreven in het hoofdstuk Berekening en Publicatie van Koersen. De Engelse versie van dit Verkort Prospectus heeft voorrang op elke vertaling ervan. Periodieke Beleggingsplannen en Systematische Opnameplannen Periodieke Beleggingsplannen en Systematische Opnameplannen zijn beschikbaar voor Aandeelhouders in diverse landen en in geval een Periodiek Beleggingsplan of een Systematisch Opnameplannen beëindigd wordt vóór de overeengekomen einddatum, kan het bedrag van de door de betrokken Aandeelhouders verschuldigde verkoopkosten hoger liggen dan het geval zou zijn bij een gewone inschrijving, zoals uiteengezet in het deel Beleggingsbeheervergoedingen en Structuur van de Verkoopkosten van het volledige Prospectus. Neemt u voor verdere informatie contact op met de Overdrachtsagent of uw regionale Franklin Templeton Investments kantoor. Wetgeving inzake witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme Krachtens de Luxemburgse wet van 5 april 1993 inzake de financiële sector (zoals gewijzigd) en van 12 november 2004 inzake witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme (zoals gewijzigd), en krachtens de circulaires van de Luxemburgse toezichthoudende instantie (in het bijzonder de CSSFcirculaire 08/387), zijn verplichtingen opgelegd aan alle beroepsbeoefenaars in de financiële sector ter voorkoming van het gebruik van ICBE s voor witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme. In dit kader is een procedure voor de vaststelling van de identiteit van beleggers opgelegd. Vragen en aanvullende informatie Gelieve voor vragen of voor gedetailleerdere informatie over Franklin Templeton Investments Funds contact op te nemen met: Franklin Templeton International Services S.A., Client & Dealer Services, 26 boulevard Royal, L Luxembourg, tel: (352) , fax: (352) , e- mail: of met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments.

3 Inhoudsopgave Algemene Informatie Registratie- en Overdrachtsagent, Domicilieagent en Administratieagent Depotbank, Hoofdbetaalkantoor en Agent voor de Beursnotering Accountants Franklin Asian Flex Cap Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Euroland Core Fund Franklin European Growth Fund Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Global Growth Fund Franklin Global Real Estate (Euro) Fund Franklin Global Real Estate (USD) Fund Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Franklin High Yield Fund Franklin High Yield (Euro) Fund Franklin Income Fund Franklin India Fund Franklin MENA Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin Strategic Income Fund Franklin Technology Fund Franklin U.S. Equity Fund Franklin U.S. Focus Fund Franklin U.S. Government Fund Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin U.S. Total Return Fund Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund Franklin World Perspectives Fund Franklin Mutual Beacon Fund Franklin Mutual Euroland Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Franklin Templeton Global Growth and Value Fund Franklin Templeton Japan Fund Templeton Asian Bond Fund Templeton Asian Growth Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton BRIC Fund Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Emerging Markets Bond Fund Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Euro Government Bond Fund Templeton Euro Liquid Reserve Fund Templeton Euro Money Market Fund Templeton Euroland Fund Templeton European Fund Templeton European Total Return Fund Templeton Frontier Markets Fund Templeton Global Fund Templeton Global (Euro) Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Bond (Euro) Fund Templeton Global Equity Income Fund Templeton Global High Yield Fund Templeton Global Income Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total Return Fund Templeton Growth (Euro) Fund Templeton Korea Fund Templeton Latin America Fund Templeton Thailand Fund Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Templeton U.S. Value Fund Risico-Overwegingen Soorten Aandelen Structuur van de Verkoopkosten Dividendbeleid Berekening en Publicatie van Aandelenkoersen Inschrijving Ruil van Aandelen Aflossing van Aandelen Transacties via Fax Handelsbeleid Belastingheffing m.b.t. de Vennootschap Belastingheffing m.b.t. de Aandeelhouders Performance in het Verleden Referentie-Index Total Expense Ratio Zachte Provisies Risicobeheer Gegevensbescherming Bijlage 1 Standaardsluitingstijden voor de Handel Bijlage 2 Lijst van Fondsen, Soorten Aandelen en ISIN-Codes

4 Algemene Informatie De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de Vennootschap. Voorzitter: The Honorable Nicholas F. Brady, Chairman and Chief Executive Officer (Voorzitter en CEO) CHOPTANK PARTNERS, INC. 16 North Washington Street, Easton, MD 21601, V.S.A. Bestuurders: Gregory E. Johnson, President and Chief Executive Officer (Directeur en CEO) FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway, San Mateo, CA , V.S.A. Dr. J. B. Mark Mobius, Director Emeritus (Erebestuurder) TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 7 Temasek Boulevard, #38-03 Suntec Tower One, Singapore Mark G. Holowesko, President (Directeur) HOLOWESKO PARTNERS LTD, Shipston House, Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay, Nassau, Bahama s Gregory E. McGowan, Executive Vice President and General Counsel (Uitvoerend vicepresident en Bedrijfsjurist) TEMPLETON WORLDWIDE, INC. 500 East Broward Boulevard, Suite 2100, Fort Lauderdale, FL 33394, V.S.A. Duke of Abercorn KG, Bestuurder TITANIC QUARTER Barons Court, Omagh BT78 4EZ, Noord-Ierland, VK Vijay C. Advani Uitvoerend vicepresident - internationale adviesdiensten FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway, San Mateo, CA , V.S.A. Richard H. Frank, Chief Executive Officer (CEO) DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, LTD 1133 Connecticut Avenue NW, Suite 400, Washington DC 20036, V.S.A. David E. Smart Bestuurder en Co-CEO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street, London WC2N 6HT, Engeland, V.K. The Honourable Trevor G. Trefgarne, Chairman (Voorzitter) GARRO SECURITIES LIMITED 30 Kimbell Gardens London SW6 6QQ, VK James J.K. Hung President en CEO ASIA SECURITIES GLOBAL LTD Room 63, 21st floor, New World Tower 1, 18 Queen s Road, Central Hongkong Geoffrey A. Langlands Partner en algemeen directeur LANGLANDS CONSULTORIA Ltda. Avenida das Américas 500 Bloco 6, Sala 227 (Downtown) Rio de Janeiro RJ, CEP Brazilië Besturende Functionarissen: William Lockwood 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Denise Voss 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Registratie- en Overdrachtsagent, Domicilieagent en Administratieagent FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A. 26, boulevard Royal, L Luxembourg De Registratie- en Overdrachtsagent, Domicilieagent en Administratieagent is verantwoordelijk voor: de verwerking van de uitgifte, aflossing en ruil van Aandelen het bijhouden van de administratie het bijhouden van het aandeelhoudersregister van de Vennootschap alle andere administratieve functies zoals vereist door de wetten van het Groothertogdom Luxemburg. Depotbank, Hoofdbetaalkantoor en Agent voor de Beursnotering J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank & Business Centre 6 route de Trèves L Senningerberg J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. is aangesteld als Depotbank van het vermogen van de Vennootschap, waaronder de effecten en liquide middelen van de Vennootschap, die ofwel direct ofwel via correspondenten, trusts, tussenpersonen of afgevaardigden van de Depotbank zullen worden bewaard. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. treedt op als Depotbank overeenkomstig de Luxemburgse Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging. Accountants PRICEWATERHOUSECOOPERS S.À R.L. 400, route d Esch, B.P. 1443, L Luxembourg Promotor FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 2 Franklin Templeton Investment Funds

5 Franklin Asian Flex Cap Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta s: GBP, SGD Introductiedatum: 15 november 2006 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) USD: 2,00%; A(acc) SGD: 1,95%; A(Ydis) GBP: 2,00%; A(Ydis) USD: 2,00%; B(acc) USD: 3,25%; C(acc) USD: 2,60%; I(acc) USD: 1,00%; I(Ydis) USD: 1,00%; N(acc) USD: 2,75% Beleggingsbeheerder: Franklin Advisers, Inc (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen waaronder gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare effecten, alsmede in warrants, participatory notes en depositobewijzen van (i) ondernemingen gevestigd in de regio Azië (zonder Japan), (ii) ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen in de regio Azië (zonder Japan), en (iii) houdstermaatschappijen die een aanzienlijk deel van hun participaties houden in de ondernemingen vermeld in (i) en (ii), van ondernemingen met een kleine kapitalisatie tot ondernemingen met een grote kapitalisatie. De regio Azië (zonder Japan) omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende landen/locaties: de Filippijnen, Hongkong, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, de Volksrepubliek China. Voorts kan het Fonds beleggen in alle andere typen overdraagbare effecten, waaronder aandelen en vastrentende effecten van wereldwijde emittenten. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven in Azië. voornemens zijn om hun beleggingen te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Risico m.b.t. de opkomende markten Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt Procentuele Groei A(acc) SGD A(acc) USD A(Ydis) GBP A(Ydis) USD B(acc) USD C(acc) USD I(acc) USD I(Ydis) USD N(acc) USD 3

6 Franklin Biotechnology Discovery Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta: SGD Introductiedatum: 3 april 2000 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) USD: 2,12%; A(acc) SGD: 2,11%; B(acc) USD: 3,43%; C(acc) USD: 2,71%; I(acc) USD: 0,99%; N(acc) USD: 2,86% Beleggingsbeheerder: Franklin Advisers, Inc (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in de biotechnologie en onderzoek en ontwikkeling in deze sector, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten, en in mindere mate in schuldpapier van elk type wereldwijde emittenten. Het Fonds kenmerkt een onderneming als een biotechnologische onderneming wanneer ze tenminste 50% van haar winst genereert met biotechnologie, of tenminste 50% van haar middelen aan dergelijke activiteiten besteedt, berekend aan de hand van het meest recente boekjaar van die onderneming. Biotechnologieactiviteiten zijn onderzoek, ontwikkeling, fabricage en distributie van verschillende biotechnologische of biomedische producten, diensten en processen. Dit kan bedrijven omvatten die actief zijn in genetisch onderzoek, genetische manipulatie en gentherapie. Ook omvat het ondernemingen die betrokken zijn bij de toepassing en ontwikkeling van biotechnologie in gebieden zoals gezondheidszorg, geneesmiddelen en landbouw. Voor zover het Fonds in schuldpapier belegt, koopt het over het algemeen effecten met een beleggingsrating dan wel effecten zonder rating die de Beheerder als gelijkwaardig waardeert. Schuldpapieren met een beleggingsrating behoren tot de vier hoogste ratingcategorieën van onafhankelijke ratingorganisaties zoals Standard & Poor s Corporation en Moody s Investors Service, Inc. Het Fonds voorziet dat het onder normale omstandigheden zijn middelen overwegend meer in Amerikaanse effecten zal beleggen dan in die van enig ander land, hoewel het Fonds wel meer dan 50% van zijn totale vermogen in niet-amerikaanse effecten belegd kan hebben. De Beleggingsbeheerder kan tijdelijk een defensieve weging in contanten nemen wanneer de indruk bestaat dat de aandelenmarkten of de economieën van de landen waar het Fonds belegt buitensporig volatiel zijn geworden of in een langdurige malaise verzeild zijn geraakt, of wanneer er sprake is van andere negatieve omstandigheden. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen. streven naar een groeibelegging in de biotechnologiesector in de VS en in de hele wereld. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Risico van de biotechnologie-, communicatieen technologiesector Tegenpartijrisico Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt Procentuele Groei A(acc) SGD A(acc) USD B(acc) USD C(acc) USD I(acc) USD N(acc) USD 4 Franklin Templeton Investment Funds

7 Franklin Euroland Core Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: EUR Alternatieve valuta: USD Introductiedatum: 28 november 2008 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) EUR: 1,87%; A(acc) USD: 1,86%; I(acc) EUR: 0,94%; I(acc) USD: 0,94%; N(acc) EUR: 2,60% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Investment Management Limited (Edinburgh, VK) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen van om het even welke marktkapitalisatie in landen van de eurozone. Voor de selectie van aandelen hanteert de Beleggingsbeheerder een actieve, bottom-up onderzoeksbenadering in de zoektocht naar afzonderlijke effecten waarvan wordt gemeend dat ze een beter risico-rendementsprofiel hebben, rekening houdend met zowel het toekomstige groeipotentieel als met de waardering. Het Fonds belegt zijn nettovermogen voornamelijk in de effecten van emittenten die zijn opgericht of die hun voornaamste bedrijfsactiviteiten uitvoeren in landen van de eurozone (nl. landen die de euro hebben ingevoerd als hun nationale valuta, de lidstaten van de Europese Economische en Monetaire Unie). Om in aanmerking te komen als Frans Plan d Epargne en Actions (PEA), belegt het Fonds minimaal 75% van zijn totale vermogen in aandelen uitgegeven door bedrijven met hoofdkantoor in de Europese Unie. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds ook beleggingsmogelijkheden in andere soorten verhandelbare effecten nastreven, die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven gevestigd in de lidstaten van de Europese Monetaire Unie. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Aandelenrisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: N.V.T. 5

8 Franklin European Growth Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: EUR Introductiedatum: 29 december 2000 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc): 2,01%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,76% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Investment Management Limited (Edinburg, VK) en Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in aandelen en/of aan aandelen gerelateerde effecten (inclusief warrants en converteerbare effecten) van ondernemingen met om het even welke marktkapitalisatie. Voor de selectie van aandelen hanteert de Beleggingsbeheerder een actieve, bottom-up onderzoeksbenadering in de zoektocht naar afzonderlijke effecten waarvan wordt gemeend dat ze een beter risico-rendementsprofiel hebben. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen. streven naar een groeibelegging geconcentreerd in ondernemingen uit elk Europees land. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Het Fonds belegt zijn nettovermogen voornamelijk in effecten van emittenten die zijn opgericht of die hun voornaamste bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Europese landen. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds ook beleggingsmogelijkheden in andere soorten verhandelbare effecten nastreven, die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) EUR I(acc) EUR N(acc) EUR Franklin Templeton Investment Funds

9 Franklin European Small- Mid Cap Growth Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: EUR Alternatieve valuta: USD Introductiedatum: 3 december 2001 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) EUR: 2,07%; A(acc) USD: 2,07%; B(acc) USD: 3,37%; I(acc) EUR: 1,00%; I(acc) USD: 1,00%; N(acc) EUR: 2,82% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in aandelen en/of aan aandelen gerelateerde effecten (inclusief warrants en converteerbare effecten) van Europese ondernemingen met een kleine en middelgrote marktkapitalisatie. Voor de selectie van aandelen hanteert de Beleggingsbeheerder een actieve, bottom-up onderzoeksbenadering in de zoektocht naar afzonderlijke effecten waarvan wordt gemeend dat ze een beter risico-rendementsprofiel hebben. Het Fonds belegt zijn nettovermogen voornamelijk in de effecten van emittenten die zijn opgericht of die hun voornaamste bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Europese landen en die een marktkapitalisatie hebben van meer dan 100 miljoen euro en minder dan 8 miljard euro of het equivalent daarvan in lokale valuta s op het moment van de aankoop. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds ook beleggingsmogelijkheden in andere soorten verhandelbare effecten nastreven, die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen. streven naar een groeibelegging geconcentreerd in ondernemingen met kleine of middelgrote kapitalisatie uit elk Europees land. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) EUR A(acc) USD B(acc) USD I(acc) EUR I(acc) USD N(acc) EUR

10 Franklin Global Growth Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Introductiedatum: 29 december 2000 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc): 2,00%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,73% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in een portefeuille van aandelen en/of aan aandelen gerelateerde effecten (inclusief warrants en converteerbare effecten) van ondernemingen met om het even welke marktkapitalisatie. Voor de selectie van aandelen hanteert de Beleggingsbeheerder een actieve, bottom-up onderzoeksbenadering gericht op ondernemingen waarvan gemeend wordt dat ze over duurzame groeikenmerken beschikken en die voldoen aan criteria inzake groei, kwaliteit en waardering. Het nettovermogen van het Fonds wordt belegd in de effecten van emittenten over de hele wereld, zowel in ontwikkelde landen als in opkomende markten. De mate waarin het Fonds risico loopt in de diverse regio s en markten waar het belegt, kan afhankelijk van de opvattingen van de Beleggingsbeheerder aangaande de heersende omstandigheden op en de verwachtingen voor effecten op die markten van tijd tot tijd variëren. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds ook beleggingsmogelijkheden in andere soorten verhandelbare effecten nastreven, die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen. streven naar een groeibelegging in ondernemingen over de hele wereld. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Risico m.b.t. de opkomende markten Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) USD I(acc) USD 2009 N(acc) USD Franklin Templeton Investment Funds

11 Franklin Global Real Estate (Euro) Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: EUR Introductiedatum: 29 december 2005 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) EUR: 1,96%; A(Ydis) EUR: 1,96%; I(acc) EUR: 1,00%; I(Ydis) EUR : 1,00%; N(acc) EUR: 2,71% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Streven naar een maximaal totaal beleggingsrendement, bestaande uit een combinatie van inkomsten en vermogensgroei. Beleggingsstrategie: De Beleggingsbeheerder tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door te beleggen in vastgoedbeleggingstrusts ( Real Estate Investment Trusts of REIT s ) en andere ondernemingen waarvan de voornaamste bedrijfsactiviteiten bestaan uit de financiering, de verhandeling, het bezit, de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en die over de hele wereld zijn gevestigd. REIT s zijn ondernemingen waarvan de aandelen genoteerd zijn aan een effectenbeurs, die een aanzienlijk deel van hun activa direct beleggen in vastgoed en die profiteren van een bijzonder en gunstig belastingstelsel. Deze beleggingen van het Fonds zullen als overdraagbare effecten gelden. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in bedrijven in een breed scala van vastgoedsectoren en landen. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar rentebaten en vermogensgroei. streven naar een belegging in ondernemingen in de vastgoedsector in diverse landen. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Risico m.b.t. derivaten Aandelenrisico Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. vastgoedeffecten Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Het deel van de portefeuille dat niet in euro is uitgedrukt, wordt afgedekt door euro om het valutarisico te verminderen. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) EUR A(Ydis) EUR I(acc) EUR I(Ydis) EUR N(acc) EUR

12 Franklin Global Real Estate (USD) Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta: SGD Introductiedatum: 29 december 2005 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) USD: 1,95%; A(Qdis) USD: 1,95%; A(Qdis) SGD: 1,97%; B(Qdis) USD: 3,23%; C(Qdis) USD: 2,54%; I(acc) USD: 0,99%; I(Qdis) USD: 0,99%; N(acc) USD: 2,70%; N(Qdis) USD: 2,72% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Streven naar een maximaal totaal beleggingsrendement, bestaande uit een combinatie van inkomsten en vermogensgroei. Beleggingsstrategie: De Beleggingsbeheerder tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door te beleggen in vastgoedbeleggingstrusts ( Real Estate Investment Trusts of REIT s ) en andere ondernemingen waarvan de voornaamste bedrijfsactiviteiten bestaan uit de financiering, de verhandeling, het bezit, de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en die over de hele wereld zijn gevestigd. REIT s zijn ondernemingen waarvan de aandelen genoteerd zijn aan een effectenbeurs, die een aanzienlijk deel van hun activa direct beleggen in vastgoed en die profiteren van een bijzonder en gunstig belastingstelsel. Deze beleggingen van het Fonds zullen als overdraagbare effecten gelden. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in bedrijven in een breed scala van vastgoedsectoren en landen. Het deel van de portefeuille dat niet in US dollar is uitgedrukt, wordt afgedekt door US dollar om het valutarisico te verminderen. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar rentebaten en vermogensgroei. streven naar een belegging in ondernemingen in de vastgoedsector in diverse landen. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Risico m.b.t. derivaten Aandelenrisico Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. vastgoedeffecten Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) USD A(Qdis) SGD A(Qdis) USD B(Qdis) USD C(Qdis) USD I(acc) USD 2008 I(Qdis) USD N(acc) USD N(Qdis) USD Franklin Templeton Investment Funds

13 Franklin Global Small- Mid Cap Growth Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Introductiedatum: 15 april 2002 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc): 2,01%; B(acc): 3,31%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,76% Beleggingsbeheerder: Franklin Templeton Institutional, LLC (New York, NY, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in aandelen en/of aan aandelen gerelateerde effecten (inclusief warrants en converteerbare effecten) van wereldwijde ondernemingen met een kleine en middelgrote marktkapitalisatie. Voor de selectie van aandelen hanteert de Beleggingsbeheerder een actieve, bottom-up onderzoeksbenadering in de zoektocht naar afzonderlijke effecten waarvan wordt gemeend dat ze een beter risico-rendementsprofiel hebben. Het Fonds belegt zijn nettovermogen voornamelijk in de effecten van emittenten die zijn opgericht of die hun voornaamste bedrijfsactiviteiten uitvoeren in een ontwikkeld land waar ook ter wereld en die een marktkapitalisatie hebben van meer dan 100 miljoen USD en minder dan 8 miljard USD of het equivalent daarvan in lokale valuta s op het moment van de aankoop. De mate waarin het Fonds risico loopt in de diverse regio s en markten waar het belegt, kan afhankelijk van de opvattingen van de Beleggingsbeheerder aangaande de heersende omstandigheden op en de verwachtingen voor effecten op die markten van tijd tot tijd variëren. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds ook beleggingsmogelijkheden in andere soorten verhandelbare effecten nastreven, die niet voldoen aan de bovenvermelde vereisten. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen. streven naar een groeibelegging geconcentreerd in ondernemingen met kleine of middelgrote kapitalisatie overal ter wereld. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) USD B(acc) USD I(acc) USD N(acc) USD 11

14 Franklin High Yield Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Vastrentend Fonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta: SGD Introductiedatum: 1 maart 1996 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 0,80% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,60%. Total Expense Ratio: A(acc) USD: 1,57%; A(Mdis) USD: 1,56%; A(Mdis) SGD-H1: 1,57%; B(Mdis) USD: 2,99%; C(acc) USD: 2,26%; I(acc) USD: 0,80%; I(Mdis) USD: 0,80%; N(acc) USD: 2,17% Beleggingsbeheerder: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Voornaamste doelstelling: zoveel mogelijk lopende inkomsten. Ondergeschikte doelstelling: vermogensgroei, maar alleen wanneer dit past in het kader van zijn voornaamste doelstelling. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door ofwel direct, ofwel via het gebruik van afgeleide financiële instrumenten, te beleggen in vastrentend schuldpapier van Amerikaanse of niet-amerikaanse emittenten. De afgeleide financiële instrumenten kunnen onder meer swaps zoals credit default swaps of total return swaps, termijncontracten, futurescontracten en opties op dergelijke contracten omvatten die ofwel op een gereglementeerde markt, ofwel over-the-counter ( OTC ) worden verhandeld. Het Fonds belegt normaliter in vastrentend schuldpapier met een rating van beleggingskwaliteit of lager waar het gaat om Amerikaanse emittenten, of, indien uitgegeven door niet-amerikaanse emittenten of zonder rating, gelijkwaardig schuldpapier. De Beleggingsbeheerder tracht buitensporige risico s te vermijden door emittenten te onderwerpen aan onafhankelijke kredietanalyses en door de beleggingen van het Fonds over verschillende emittenten te spreiden. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds tijdelijk en secundair beleggingsmogelijkheden zoeken in elke andere soort effecten, zoals overheidspapier, preferente aandelen, gewone aandelen en overige aan aandelen gerelateerde effecten, warrants en converteerbare effecten en obligaties. Het Fonds kan tot 10% van zijn activa beleggen in credit-linked notes, die de Beleggingsbeheerder kan gebruiken als een middel om sneller en doelmatiger te beleggen in bepaalde segmenten van de hoogrentende markt, de markt voor bankleningen en de markt voor schuldpapier van beleggingskwaliteit. Het Fonds kan ook tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in effecten in gebreke. 12 Franklin Templeton Investment Funds

15 Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar een hoog niveau van inkomsten, en in mindere mate, enige vermogensgroei. voornamelijk wensen te beleggen in hoogrentende vastrentende effecten van Amerikaanse en niet- Amerikaanse emittenten. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Risico m.b.t. Aandelensoorten met afgedekt risico Tegenpartijrisico Kredietrisico Risico m.b.t. credit-linked notes Risico m.b.t. schuldpapier in gebreke Risico m.b.t. derivaten Vreemde-valutarisico Renterisico Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico van effecten met een lage rating of een rating onder beleggingskwaliteit Risico m.b.t. ondernemingen die in een reorganisatie verwikkeld zijn Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt Procentuele Groei A(acc) USD A(Mdis) SGD-H1 A(Mdis) USD B(Mdis) USD C(acc) USD I(acc) USD I(Mdis) USD N(acc) USD 13

16 Franklin High Yield (Euro) Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Vastrentend Fonds Basisvaluta: EUR Introductiedatum: 17 april 2000 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 0,80% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,60%. Total Expense Ratio: A(acc): 1,59%; A(Ydis): 1,59%; A(Mdis): 1,59%; B(Mdis): N.V.T.; I(acc): 0,90%; I(Ydis): 0,89%; I(Mdis): 0,90%; N(acc): 2,18% Investment Managers: Franklin Templeton Investment Management Limited (Edinburgh, VK) en Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Voornaamste doelstelling: zoveel mogelijk lopende inkomsten. Ondergeschikte doelstelling: vermogensgroei, maar alleen wanneer dit past in het kader van zijn voornaamste doelstelling. Beleggingsstrategie: Het Fonds tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door ofwel direct, ofwel via het gebruik van afgeleide financiële instrumenten, te beleggen in vastrentend schuldpapier van Europese of niet-europese emittenten. De afgeleide financiële instrumenten kunnen onder meer swaps zoals credit default swaps of total return swaps, termijncontracten, futurescontracten en opties op dergelijke contracten omvatten die ofwel op een gereglementeerde markt, ofwel over-the-counter ( OTC ) worden verhandeld. Het Fonds belegt voornamelijk in vastrentend schuldpapier met een rating onder beleggingskwaliteit of, indien ze geen rating hebben, gelijkwaardig schuldpapier, uitgedrukt in euro of niet uitgedrukt in euro maar wel afgedekt naar de euro. De Beleggingsbeheerders trachten buitensporige risico s te vermijden door emittenten te onderwerpen aan onafhankelijke kredietanalyses en door de beleggingen van het Fonds over verschillende emittenten te spreiden. Aangezien de kans groter is dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds tijdelijk en secundair beleggingsmogelijkheden nastreven in elke andere soort effecten met een eurodenominatie, zoals overheidspapier, preferente aandelen, gewone aandelen en overige aan aandelen gerelateerde effecten, warrants en converteerbare effecten en obligaties. Het Fonds kan tot 10% van zijn activa beleggen in credit-linked notes, die de Beleggingsbeheerders kunnen gebruiken als een middel om sneller en doelmatiger te beleggen in bepaalde segmenten van de hoogrentende markt, de markt voor bankleningen en de markt voor schuldpapier van beleggingskwaliteit. Het Fonds kan ook tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in effecten in gebreke. De naam van het Fonds houdt verband met de basisvaluta van het Fonds, te weten de euro, maar dit betekent niet noodzakelijk dat een bepaald gedeelte van het vermogen van het Fonds in euro zal worden belegd. 14 Franklin Templeton Investment Funds

17 Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar een hoog niveau van inkomsten, en in mindere mate, enige vermogensgroei in een Fonds dat de euro als basisvaluta heeft. voornamelijk wensen te beleggen in hoogrentende vastrentende effecten die zijn uitgedrukt in euro. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Tegenpartijrisico Kredietrisico Risico m.b.t. credit-linked notes Risico m.b.t. schuldpapier in gebreke Risico m.b.t. derivaten Vreemde-valutarisico Renterisico Liquiditeitsrisico Risico van effecten met een lage rating of een rating onder beleggingskwaliteit Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen die in een reorganisatie verwikkeld zijn Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt Procentuele Groei A(acc) EUR A(Mdis) EUR A(Ydis) EUR B(Mdis) EUR I(acc) EUR I(Mdis) EUR I(Ydis) EUR N(acc) EUR 15

18 Franklin Income Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Gemengd Fonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta: SGD Introductiedatum: 1 juli 1999 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 0,85% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,60%. Total Expense Ratio: A(Mdis) USD: 1,75%; A(Mdis) SGD- H1: 1,75%; B(Mdis) USD: 3,06%; C(acc) USD: 2,33%; C(Mdis) USD: 2,33%; I(acc) USD: 0,89%; N(acc) USD: 2,25% Beleggingsbeheerder: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Het genereren van maximale inkomsten met behoud van de vooruitzichten voor vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds belegt in een gevarieerde portefeuille met overdraagbare effecten, bestaand uit aandelen, obligaties en zeer liquide beleggingen. In het algemeen geven aandelen de houder recht op een deel van het bedrijfsresultaat van een bedrijf. Dergelijke effecten zijn bijvoorbeeld gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare effecten. Schuldpapieren behelzen een verplichting van de emittent tot terugbetaling van een geldlening, en voorzien in the algemeen in de betaling van rente. Dergelijke schuldpapieren zijn bijvoorbeeld obligaties en promessen. Speurend naar interessante groeimogelijkheden belegt het Fonds in gewone aandelen van ondernemingen uit allerlei branches, zoals nutsvoorzieningen, olie, gas, vastgoed en consumptiegoederen. Het Fonds streeft naar inkomen uit beleggingen in privaat, buitenlands en Amerikaans schuldpapier, alsmede in aandelen met een aantrekkelijke dividenduitkering. Het Fonds mag beleggen in obligaties die gewaardeerd zijn onder de beleggingsrating. Obligaties met een beleggingsrating hebben een rating in de top vier ratingcategorieën van onafhankelijke ratingbureaus als Standard & Poor s Corporation ( S&P ) en Moody s Investors Service Inc. ( Moody s ). Het Fonds belegt in het algemeen in effecten met een Moody s rating van tenminste CAA of een S&P rating van CCC, of effecten zonder rating die door de Beleggingsbeheerder als vergelijkbaar beschouwd worden. In het algemeen hebben effecten met een lagere rating een hoger rendement dan effecten met een hoge rating, ter compensatie van het risico dat de beleggers lopen. Meer informatie wordt verstrekt in het deel Risico-overwegingen. Het Fonds kan tot 25% van zijn netto belegde vermogen beleggen in niet-amerikaanse effecten. Doorgaans koopt het Fonds niet-amerikaanse effecten die in de Verenigde Staten worden verhandeld, of Amerikaanse certificaten van aandelen, die over het algemeen worden uitgegeven door een bank of een trust company en hun houders het recht geven effecten te ontvangen die zijn uitgegeven door een al dan niet Amerikaans bedrijf. De Beleggingsbeheerder zoekt naar ondergewaardeerde of niet-gewilde effecten die naar zijn mening nu inkomen opleveren en in de toekomst waardevermeerdering zullen realiseren. De Beleggingsbeheerder voert een onafhankelijke analyse uit van de effecten die voor de portefeuille van het Fonds in aanmerking komen, in plaats van zich te verlaten op de ratings die door ratingbureaus zijn toegekend. In deze analyse besteedt de Beleggingsbeheerder aandacht aan een verscheidenheid van factoren, waaronder: ervaring en management van het bedrijf; het vermogen in te spelen op veranderde belangen en commerciële omstandigheden; aflossingstermijnen en leencondities; de veranderende financiële situatie van het bedrijf en de reactie daarop in de markt; en de relatieve waarde van een effect gebaseerd op factoren als de verwachte geldstroom, rente- of dividenddekking, vermogensdekking en winstvooruitzichten. De Beleggingsbeheerder kan tijdelijk een defensieve positie innemen als hij van mening is dat de markten of de economie onderhevig zijn aan hoge volatiliteit of een structurele neergang, of als er sprake is van andere negatieve omstandigheden. Onder dergelijke omstandigheden kan het zijn dat het Fonds niet in staat is zijn beleggingsdoelstelling na te streven. 16 Franklin Templeton Investment Funds

19 Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar een zeker niveau van inkomsten en vooruitzichten van enige vermogensgroei. wensen te beleggen in een portefeuille met zowel aandelen als vastrentende effecten via één fonds. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Risico m.b.t. Aandelensoorten met afgedekt risico Tegenpartijrisico Kredietrisico Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Renterisico Liquiditeitsrisico Risico van effecten met een lage rating of een rating onder beleggingskwaliteit Marktrisico Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt Procentuele Groei A(Mdis) SGD-H1 A(Mdis) USD B(Mdis) USD C(acc) USD C(Mdis) USD I(acc) USD N(acc) USD 17

20 Franklin India Fund FONDSINFORMATIE Type Fonds: Aandelenfonds Basisvaluta: USD Alternatieve valuta s: EUR, GBP Introductiedatum: 25 oktober 2005 Beheerkosten: Maandelijkse vergoeding tot 1,00% per jaar van het aangepaste dagelijkse nettovermogen van het Fonds, die door de Beleggingsbeheerder wordt ontvangen voor elke Soort Aandelen, behalve Soort I-Aandelen. Voor Soort I-Aandelen: 0,70%. Total Expense Ratio: A(acc) USD: 2,00%; A(acc) EUR: 2,00%; A(Ydis) EUR: 2,00%; A(Ydis) GBP: 2,00%; B(acc) USD: 3,24%; C(acc) USD: 2,59%; I(acc) USD: 1,00%; I(acc) EUR: 1,00%; I(Ydis) EUR: 1,00%; I(Ydis) EUR-H2: N.V.T.; N(acc) USD: 2,74%; N(acc) EUR: 2,75% Beleggingsbeheerder: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, VSA) Waarin belegt het Fonds? Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei. Beleggingsstrategie: Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen waaronder gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare effecten, alsmede in warrants, participatory notes en depositobewijzen van (i) ondernemingen gevestigd in India, (ii) ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen in India, en (iii) houdstermaatschappijen die een aanzienlijk deel van hun participaties houden in de ondernemingen vermeld in (i) en (ii), van ondernemingen met een kleine kapitalisatie tot ondernemingen met een grote kapitalisatie. Voor wie is het Fonds geschikt? Beleggers die streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven in India. voornemens zijn om hun belegging te houden voor de middellange tot lange termijn. Wat zijn de belangrijkste risico s van het beleggen in het Fonds? Risico m.b.t. Aandelensoorten met afgedekt risico Tegenpartijrisico Risico m.b.t. de opkomende markten Aandelenrisico Vreemde-valutarisico Risico m.b.t. groeiaandelen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico m.b.t. ondernemingen met een kleine en middelgrote kapitalisatie Risico m.b.t. warrants Zie het hoofdstuk Risico-overwegingen voor een volledige bespreking van deze risico s. Daarnaast kan het Fonds beleggingsmogelijkheden zoeken in vastrentende effecten uitgegeven door een van de bovengenoemde bedrijven, alsook in geldmarktinstrumenten. Performance in het verleden: In de volgende grafiek wordt het historisch rendement van het Fonds weergegeven, uitgedrukt als percentage. Gelieve het deel Performance in het verleden te raadplegen voor de veronderstellingen die in deze grafiek zijn gebruikt. Procentuele Groei A(acc) EUR A(acc) USD A(Ydis) EUR A(Ydis) GBP B(acc) USD C(acc) USD I(acc) EUR I(acc) USD I(Ydis) EUR N(acc) EUR N(acc) USD 18 Franklin Templeton Investment Funds

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie