Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 www.pcb.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag PCB NV Carlistraat 17/ Brussel RPR Brussel Btw BE

2 Inhoud 2

3 4 Kerncijfers Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per 31 december De PCB-groep 1.3 Informatie over het aandeel Financiële informatie 2.1 Geconsolideerde resultatenrekening 2.2 Overzicht van het totaalresultaat 2.3 Geconsolideerde balans 2.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2.5 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen 3. Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 3.1 Overzicht van de voornaamste waarderingsregels 3.2 Beheer van de financiële risico's 3.3 Belangrijke boekhoudkundige ramingen en significante oordelen 3.4 Sectoriële informatie 3.5 Verandering in de consolidatieperimeter 3.6 Auditkosten 3.7 Toelichtingen bij de geconsolideerde resultatenrekening 3.8 Toelichtingen bij de geconsolideerde balans 3.9 Waarborgen en overige financiële verplichtingen 3.10 Verbonden partijen 3.11 Bezoldiging van de bestuurders en de leden van het uitvoerend comité 3.12 Gebeurtenissen na afsluiting Structuur van het aandeelhouderschap 3.14 Geschillen en andere verplichtingen Verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening Jaarrekening van PCB NV 6.1 Jaarrekening van boekjaar Jaarverslag van de Raad van Bestuur 6.3 Verklaring betreffende het getrouw beeld gegeven door de financiële overzichten en betreffende de getrouwe uiteenzetting in het beheersverslag 6.4 Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar Praktische informatie 3

4 Kerncijfers 2013 Geconsolideerde resultatenrekening (in K ) Netto-omzet Brutomarge % van de omzet 5,73 % 4,36 % Operationeel resultaat Financieel resultaat Resultaat vóór belastingen Belastingen Nettoresultaat Geconsolideerde balans (in K ) Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar BALANSTOTAAL Kasstroom uit operationele activiteiten Personeelsbestand (aantal personen) Voltijdse equivalenten Gegevens per aandeel (in ) Resultaat vóór belastingen 0,51 0,16 Nettoresultaat 0,23 0,09 Koers per 31 december 5,43 2,80 4

5 1. Informatie voor de aandeelhouders 5

6 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per 31 december 2013 FRANZ HANIEL & Cie GmbH (Duitsland) 50,01 % CELESIO AG * (Duitsland) 49,99 % Publiek 99,71 % ADMENTA France SA (Frankrijk) 0,29 % Publiek 99,99 % OCP SA (Frankrijk) 100 % 45,43 % 100% BRUGEFI INVEST SAS (Frankrijk) 41.,35 % PCB NV ** (België) 13,22 % Publiek PHARMA PARTNERS (België) 100 % 100 % PHARMA BELGIUM NV (België) LABORATORIA FLANDRIA NV (België) * Aandelen genoteerd op de beurs van Frankfurt ** Aandelen genoteerd op de beurs van Brussel *** De Amerikaanse groep McKesson heeft in februari 2014 meer dan 75% van de Celesio AG-aandelen die door Franz Haniel & Cie aangehouden werden verworven 6

7 1.2 De PCB-groep De PCB-groep is actief op de markt van de farmaceutische distributie via de 5 vestigingen van de dochteronderneming Pharma Belgium, waaronder het handelsfonds van de vennootschap LABORATORIA FLANDRIA sinds 1 april De PCB-groep staat voor: klanten 398 medewerkers leveringen per dag km per dag referenties Jaarlijkse informatie (de 'Prospectuswet' van 17/07/2013, gepubliceerd in het Staatsblad op 08/08/2013) Conform de bepalingen van de wet van 17 juli 2013 wordt de 'jaarlijkse informatie' gepubliceerd op de website 7

8 1.3 Informatie over het aandeel Euronext (Brussel) Code: PCBB ISIN-code: BE Slotkoers per 31 december (in ) 5,43 2,80 3,45 Hoogste koers (in ) 5,43 3,80 4,79 Laagste koers (in ) 2,80 2,60 3,00 Aantal uitgegeven aandelen Nettoresultaat per aandeel (in ) 0,23 0,09 0,49 Jaar Verhandelde effecten in volume Koers einde maand in 0 8

9 9

10 2. Financiële informatie 10

11 2. Financiële informatie van de PCB-groep 2013 is voor onze onderneming alweer een moeilijk jaar geweest. De markt ondervond namelijk de gevolgen van overheidsmaatregelen zoals de verplichte prijsdaling voor bepaalde geneesmiddelen en de invoering van de Europese richtlijnen inzake goede distributiepraktijken. De concurrentie onder de belangrijkste spelers op de markt van de verdeling van farmaceutische producten is nog even fel. De brand die in november 2012 de zetel en de centrale opslagplaats in Evere volledig vernietigd heeft, heeft een aanzienlijke impact gehad op de activiteiten van Pharma Belgium. Als gevolg van de brand hebben de ploegen van de andere opslagplaatsen in België de bevoorrading van de klanten van de in Evere gelegen vestiging verzekerd. De andere medewerkers hebben hun inspanningen toegespitst op de opening van een tijdelijke opslagplaats in Zaventem vanaf midden januari De rentabiliteit is laag want de voorbereiding van de bestellingen gebeurt manueel. Ondertussen hebben onze experts een plan uitgewerkt om een nieuwe centrale opslagplaats voor onze activiteiten in België op te zetten in samenwerking met de ploegen van Celesio (Frankrijk en Duitsland). Dat plan, dat in december 2013 aan de personeelsafgevaardigden voorgesteld werd, is momenteel het voorwerp van besprekingen. De nieuwe opslagplaats zal Pharma Belgium in staat stellen om niet alleen het volledige gamma van farmaceutische producten aan te bieden maar ook specifieke diensten die tegemoetkomen aan de vraag van onze klanten en de industrie. Om het eigen belangrijke marktaandeel in een uitermate concurrerende omgeving te behouden en om rekening te houden met de gevolgen van de brand in Evere, hebben wij de aan onze klanten toegekende kortingen moeten verhogen. In 2013 zijn de activiteiten van de in Oostende gelegen opslagplaats overgeheveld naar Gent. Voor de kosten van de sluiting van die vestiging werd een voorziening aangelegd in 2012, maar de voordelen van de nieuwe organisatie zijn pas merkbaar in de resultaten van Gedurende het hele jaar 2013 hebben de onderhandelingen die met de verzekeringsmaatschappijen over de vergoeding van de geleden schade gevoerd werden, geleid tot een eerste betaling van 9,3 miljoen euro voor Pharma Belgium, wat een positieve impact ten belope van 2,9 miljoen euro gehad heeft op de resultatenrekening van De operationele rentabiliteit van Pharma Belgium houdt in de balans en de resultatenrekening met die impact rekening. Het gecorrigeerd operationeel resultaat komt zo uit op 0,6 miljoen euro. Al meer dan 30 jaar lang is de meerderheidsaandeelhouder van de Celesio-groep waartoe Pharma Belgium behoort het Duitse Franz Haniel et Cie GmbH. In de maand oktober 2013 heeft de Amerikaanse distributeur van farmaceutische producten McKesson een publiek overnamebod gelanceerd om de controle over Celesio te verwerven. In februari 2014 heeft McKesson meer dan 75% van de Celesio-aandelen verworven; sindsdien is het de nieuwe meerderheidsaandeelhouder van de Celesio-groep. McKesson werd opgericht in Vandaag de dag is het een grote speler op het vlak van de distributie van farmaceutische producten die kan bogen op een uitgebreide ervaring als groothandelaar in de farmaceutische sector in Noord-Amerika. Met die nieuwe meerderheidsaandeelhouder zijn Pharma Belgium en alle medewerkers klaar om de uitdagingen van 2014 en daaropvolgende jaren aan te gaan. 11

12 2.1 Geconsolideerde resultatenrekening Toelichti ng 31/12/ /12/2012 Netto-omzet , ,47 Kostprijs van verkochte goederen , ,94 Brutomarge , ,53 Andere bedrijfsopbrengsten , ,56 Personeelskosten , ,07 Andere bedrijfskosten , ,80 Afschrijvingen , ,70 Operationeel resultaat , ,52 Financiële kosten , ,43 Financiële opbrengsten , ,37 Financieel resultaat , ,94 Resultaat vóór belastingen , ,46 Belastingen , ,93 Nettoresultaat van het geconsolideerd geheel , ,53 Geconsolideerd nettoresultaat, aandeel van de PCB-groep , ,53 Gewoon resultaat per aandeel ,23 0,09 Verwaterd resultaat per aandeel ,23 0,09 12

13 2.2 Overzicht van het totaalresultaat 31/12/ /12/2012 Nettoresultaat , ,53 Omrekeningsverschillen - - Herwaardering van afgeleide financiële instrumenten - - Herwaardering van financiële activa beschikbaar voor verkoop - - Herwaardering van vaste activa - - Actuariële verschillen op toegezegdpensioenregelingen , ,00 Belastingen , ,38 Totaal van de niet-gerealiseerde resultaten , ,62 Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de periode , ,91 Waarvan aandeel van de groep , ,91 Waarvan aandeel van de minderheidsbelangen 13

14 2.3 Geconsolideerde balans ACTIVA Toelichti ng 31/12/ /12/2012 Vaste activa Immateriële vaste activa , ,10 Materiële vaste activa , ,37 Financiële vaste activa , ,13 Uitgestelde belastingen , , , ,65 Vlottende activa Voorraden , ,13 Handelsvorderingen , ,33 Fiscale en sociale vorderingen , ,51 Overige activa , ,32 Geldmiddelen en kasequivalenten , , , ,57 Totaal van de activa , ,22 PASSIVA Toelichti ng 31/12/ /12/2012 Eigen vermogen Maatschappelijk kapitaal , ,00 Wettelijke reserve , ,92 Overgedragen totaalresultaat , ,79 Netto geconsolideerd resultaat van de periode , ,53 Niet-gerealiseerde resultaten , , , ,04 Verplichtingen Langlopende verplichtingen Financiële schulden , ,03 Provisies op lange termijn , , , ,75 Kortlopende verplichtingen Financiële schulden , ,32 Provisies op korte termijn , ,58 Handelsschulden , ,46 Fiscale schulden , ,05 Overige schulden , , , ,43 Totaal van de passiva , ,22 14

15 2.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichti ng nr. 31/12/ /12/2012 Netto geconsolideerd resultaat , ,53 Aanpassingen: Belastingen , ,45 Uitgestelde belastingen , ,52 Afschrijvingen van immateriële vaste activa , ,28 Afschrijvingen van materiële vaste activa , ,42 Winst (-) / verlies op overdrachten van activa ,52 - Nettovariaties in de provisies , ,88 Netto-opbrengsten uit interesten , ,94 Variatie in het bedrijfskapitaal Variatie in de voorraden , ,73 Variatie in handelsvorderingen en overige vorderingen , ,03 Variatie in handelsschulden en overige schulden , ,42 Ontvangen interesten , ,81 Betaalde interesten , ,46 Betaalde belastingen , ,18 Kasmiddelen afkomstig uit de activiteit , ,45 Netto kasstroom uit operationele activiteiten , ,45 Verwervingen van immateriële vaste activa ,80 Verwervingen van materiële vaste activa , ,86 Opbrengsten van de overdracht van materiële vaste activa 3.000,00 - Verwervingen van financiële vaste activa , ,76 Vermindering van financiële vaste activa , ,08 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten , ,34 Ontvangen interesten 9.236, ,20 Betaalde interesten , ,84 Betaalde Dividenden , ,30 Stijging van de schulden bij kredietinstellingen 5.022, ,48 Daling van de schulden bij kredietinstellingen , ,20 Ontvangen voorschotten van verbonden ondernemingen , ,31 Terugbetalingen door verbonden ondernemingen , ,97 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten , ,32 Variatie in geldmiddelen en kasequivalenten , ,11 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode , , , ,28 Opmerking: - een negatieve wijziging in de posten van de activa (bijv. klanten en overige debiteuren ) stemt overeen met een verhoging van deze rubrieken in de balans van het lopende boekjaar ten opzichte van het vorige boekjaar, en een positieve wijziging stemt overeen met een verlaging; - een negatieve wijziging in de posten van de passiva (bijv. leveranciers en overige crediteuren ) stemt overeen met een verlaging van deze rubrieken in de balans van het lopende boekjaar ten opzichte van het vorige boekjaar, en een positieve wijziging stemt overeen met een verhoging; - de in het kader van de operationele activiteiten ontvangen interesten stemmen overeen met interesten ontvangen bovenop de interesten die aan de klanten zijn gefactureerd, en de in het kader van de operationele activiteiten betaalde interesten stemmen overeen met de betaalde bankdiensten die betrekking hebben op de operationele activiteiten. 15

16 2.5 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen Geconsolideerd Maatschappelijk Wettelijke Overgedrage netto- gerealiseerde Eigen kapitaal reserve resultaat n resultaat resultaten vermogen van de periode Situatie op , , , , , ,43 Toevoeging van het resultaat aan de reserves Niet , , ,52 - Uitgekeerde dividenden , ,30 Toevoeging aan de wettelijke reserve , , Resultaat van het boekjaar , ,53 Actuariële verschillen op toegezegdpensioenregelingen , ,62 Wijziging in de consolidatiekring Situatie op , , , , , ,04 Situatie op , , , , , ,04 Toevoeging van het resultaat aan de reserves , , ,62 - Uitgekeerde dividenden , ,00 Toevoeging aan de wettelijke reserve , , Resultaat van het boekjaar , ,45 Actuariële verschillen op toegezegdpensioenregelingen , ,40 Wijziging in de consolidatiekring Situatie op , , , , , ,89 In 2012 heeft het eigen vermogen van de PCB-groep geen invloed ondervonden van de verwerving van de effecten van de vennootschappen Ostend Pharma en Sambria en de met fusie gelijkgestelde opslorping van die vennootschappen door Pharma Belgium Het eigen vermogen wordt eveneens voorgesteld onder punt Eigen vermogen. 16

17 3. Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 17

18 3. Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening PCB NV is een naamloze vennootschap en is genoteerd op Euronext Brussels (ISIN BE ); de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Carlistraat 17/19, 1140 Brussel. 3.1 Overzicht van de voornaamste waarderingsregels Conformiteitsverklaring De geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 werd opgesteld conform de internationale standaarden voor financiële verslaggeving, evenals hun interpretaties, zoals goedgekeurd door de Europese Unie op 31 december 2013 (publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie). De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen aan standaarden en interpretaties zijn voor het eerst verplicht van toepassing voor het boekjaar startend op 1 januari Standaarden/interpretaties IAS 19, Personeelsbeloningen (herzien in 2011) Alle actuariële verschillen moeten onmiddellijk als niet-gerealiseerde resultaten van het totaalresultaat worden geboekt opdat het nettoactief of de nettoverplichting uit hoofde van pensioenregelingen in de balans opgenomen zou worden om de volledige waarde van het tekort of het overschot van de regelingen te weerspiegelen. Een andere belangrijke wijziging betreft de presentatie van de wijzigingen in de verplichtingen uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen (d.w.z. pensioenplannen gebaseerd op vaste uitkeringen); die wijzigingen worden verdeeld over drie componenten: kosten van diensten, netto interesten, herevaluaties. Jaarlijkse verbeteringen: Wijzigingen aan IAS 1, IAS 16, IAS 32 en IAS 34 IFRS 13 - Waardering tegen reële waarde IFRS 13 geeft een nieuwe definitie van de reële waarde voor doeleinden van financiële verslaggeving: de prijs die ontvangen zou worden voor de verkoop van een actiefbestanddeel of betaald zou worden voor de overdracht van een passiefbestanddeel in het kader van een normale verrichting op de markt op de waarderingsdatum volgens de huidige voorwaarden van de markt, ongeacht de vraag of die prijs rechtstreeks waarneembaar is of volgens een andere waarderingstechniek geschat wordt. Wijziging van IFRS 7 Toelichtingen - Saldering van financiële activa en verplichtingen De wijzigingen vereisen informatieverschaffing Ingangsdatum voor de EU 1 januari januari januari januari 2013 Ingangsdatum voor de groep 1 januari januari januari januari 2013 Impact op de groep De PCB-groep heeft ervoor gekozen deze nieuwe standaard vervroegd toe te passen met ingang van Gelet op het feit dat het betrokken bedrag niet van betekenis was, heeft het management beslist niet over te gaan tot een herziening van de openingsbalans van Niet van betekenis zijnde impact op de presentatie van de jaarrekening. Niet van betekenis zijnde impact op de waardering van de activa en passiva tegen reële waarde gelet op het feit dat de boekhoudkundige waarde van de activa en passiva een redelijke benadering van de reële waarde vormt. Niet van betekenis zijnde impact op de presentatie van de jaarrekening. 18

19 over het recht op saldering voor financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een raamovereenkomst inzake wettelijk afdwingbare verrekening of een soortgelijk akkoord. De volgende nieuwe standaarden en wijzigingen aan standaarden werden door de EU gepubliceerd en goedgekeurd, maar zijn nog niet voor het eerst verplicht van toepassing voor het boekjaar startend op 1 januari Standaarden/interpretaties IFRS 10 - De geconsolideerde jaarrekening De nieuwe standaard steunt op de bestaande principes maar beschouwt tegelijkertijd het begrip 'zeggenschap' als beslissende factor om een entiteit in de geconsolideerde jaarrekening op te nemen. IFRS 9 - Financiële instrumenten De standaard behandelt de classificatie, waardering en het niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen. IFRS 11 - Gezamenlijke overeenkomsten IFRS 11 betreft de indeling en boekhoudkundige verwerking van een gezamenlijke overeenkomst waarover twee of meer partijen een gezamenlijke zeggenschap uitoefenen. De toepassing van de proportionele-consolidatiemethode is niet langer toegelaten. IFRS 12 - Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten Deze nieuwe standaard bevat bepalingen betreffende de te verstrekken informatie voor alle vormen van deelnemingen in andere entiteiten. Wijziging aan IAS 32 - Financiële instrumenten: Presentatie Saldering van financiële activa en verplichtingen De wijziging licht de voorwaarden toe voor de saldering van financiële activa en financiële verplichtingen in de balans. Wijziging aan IAS 36 - Informatieverschaffing over de realiseerbare waarde van niet-financiële activa De wijziging verduidelijkt de voorwaarden voor informatieverschaffing en de mate waarin informatie verschaft dient te worden Ingangsdatum voor de EU 1 januari januari januari januari januari januari 2014 Ingangsdatum voor de groep 1 januari januari 2015 N.v.t. 1 januari januari januari 2014 Impact op de groep Niet vervroegd toegepaste standaard maar zal geen van betekenis zijnde impact op de geconsolideerde jaarrekening hebben gelet op het feit dat PCB slechts een deelneming in Pharma Belgium heeft. Niet vervroegd toegepaste standaard. De standaard zal niet worden toegepast gelet op het feit dat PCB slechts een 100%- deelneming in Pharma Belgium heeft. Niet vervroegd toegepaste standaard. Niet vervroegd toegepaste standaard. Niet vervroegd toegepaste standaard. 19

20 over de realiseerbare waarde van nietfinanciële activa. Wijziging aan IAS 27 Deze wijziging verplaatst bepaalde definities naar IFRS januari januari 2014 Niet vervroegd toegepaste standaard Algemene principes Historische waarde De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld op basis van de historische aanschaffingswaarde. Munt van de geconsolideerde jaarrekening De jaarrekening wordt opgesteld in euro. Consolidatieprincipes De jaarrekeningen van de ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks controle of 'zeggenschap' uitoefent, worden volgens de methode van integrale consolidatie geconsolideerd. Er is sprake van zeggenschap wanneer de vennootschap het vermogen heeft om het financiële en operationele beleid van een onderneming zodanig te sturen dat ze voordeel haalt uit de activiteiten van die onderneming. De enige dochtervennootschap, Pharma Belgium NV, die voor 100% eigendom van de vennootschap is, wordt volgens de methode van integrale consolidatie geconsolideerd; zie ook punt 3.5 Wijziging van de consolidatiekring. De winsten en verliezen, de omzet, de kosten en de opbrengsten evenals alle vorderingen en schulden binnen de PCB-groep worden geëlimineerd. Gebruik van ramingen Het opstellen van de jaarrekening vereist het gebruik van ramingen en hypothesen die een invloed zouden kunnen hebben op de bedragen van activa en passiva bij afsluiting evenals op de elementen van het resultaat over de periode. Die ramingen houden rekening met economische gegevens en hypothesen die kunnen schommelen in de tijd en omvatten bepaalde onzekere factoren. Ze hebben voornamelijk betrekking op de waardering van de realiseerbare waarde van de activa, de waardering van de pensioenverplichtingen en de provisies op korte en lange termijn Balans De balans is onderverdeeld in Vlottende activa respectievelijk Vaste activa en Kortlopende verplichtingen respectievelijk Langlopende verplichtingen in overeenstemming met standaard IAS 1 - Presentatie van de jaarrekening. Bepaalde posten van de balans werden samengevoegd voor een duidelijker overzicht. Immateriële vaste activa De immateriële activa worden in overeenstemming met IAS 38 - Immateriële activa gewaardeerd tegen historische kostprijs, vermeerderd met bijbehorende kosten en verminderd met handelskortingen. Ze worden lineair afgeschreven over een geschatte gebruiksduur van maximaal 8 jaar, met uitzondering van de handelsfondsen die in 2012 van Sambria en Ostend Pharma overgenomen zijn, waarvoor een gemiddelde afschrijvingstermijn van 23 jaar toegepast wordt. Er wordt een waardeverminderingsverlies op immateriële vaste activa geboekt zodra de boekwaarde van een actief zijn realiseerbare waarde overschrijdt. Dat is het 20

21 hoogste bedrag van de reële waarde en de bedrijfswaarde. Een schatting van de realiseerbare waarde wordt uitgevoerd wanneer er een indicatie bestaat waaruit blijkt dat een vast actief mogelijk waarde heeft verloren. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden in de balans opgenomen tegen geamortiseerde historische kostprijs, verminderd met waardeverminderingsverliezen Ze worden niet geherwaardeerd. De onroerende goederen van de PCB-groep werden gewaardeerd volgens de componentenbenadering. De latere uitgaven worden geactiveerd en afgeschreven over de resterende gebruiksduur van de vaste activa waarop ze betrekking hebben. De courante onderhoudskosten worden in de kosten opgenomen wanneer ze zich voordoen. De financieringskosten worden niet geactiveerd. De restwaarde en de verwachte gebruiksduur worden bij afsluiting telkens herzien. Met uitzondering van terreinen worden de materiële vaste activa afgeschreven volgens de lineaire methode in overeenstemming met hun gebruiksduur. De afschrijvingstermijn (in jaren) is de volgende: - gebouwen (15 30 jaar) - technische installaties en machines (4 10 jaar) - andere installaties en inrichtingen (3 10 jaar) Er wordt een waardeverminderingsverlies op immateriële vaste activa geboekt zodra de boekwaarde van een actief zijn realiseerbare waarde overschrijdt. Dat is het hoogste bedrag van de reële waarde en de bedrijfswaarde. Leaseovereenkomsten De contracten en akkoorden die door de PCB-groep zijn ondertekend, worden geanalyseerd om te bepalen of ze leaseovereenkomsten vormen of bevatten. De contracten die niet nagenoeg alle risico s en voordelen verbonden aan de eigendom aan de PCB-groep overdragen, worden aangemerkt als operationele leaseovereenkomsten en leiden tot betalingen die tijdens de looptijd van de leaseovereenkomst als kosten worden geboekt. Indien de PCB-groep daarentegen de voordelen en de risico's verbonden aan de eigendom op zich neemt, wordt de leaseovereenkomst gekwalificeerd als een financiële leaseovereenkomst en wordt overgegaan tot een herwaardering teneinde de reële waarde van het geleasede goed of de verdisconteerde waarde van de toekomstige betalingen, indien dit laatste bedrag kleiner is, aan de actiefzijde van de balans te boeken en de overeenkomstige financiële schuld aan de passiefzijde van de balans te boeken. Financiële vaste activa De waardering na eerste opname van financiële activa en verplichtingen stemt in functie van hun classificatie overeen met de reële waarde of de geamortiseerde kostprijs. De financiële activa die gewaardeerd worden tegen geamortiseerde kostprijs (de vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa) maken het voorwerp uit van testen op de realiseerbare waarde die worden uitgevoerd zodra er een indicatie is van verlies van waarde en minstens bij elke boekhoudkundige afsluiting. Het waardeverminderingsverlies wordt in voorkomend geval in de resultatenrekening verwerkt. Aandelen (al dan niet beursgenoteerd) die onder financiële vaste activa opgenomen zijn, worden gewaardeerd tegen reële waarde. Uitgestelde belastingen De uitgestelde belastingen worden vastgesteld om rekening te houden met de tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde en de fiscale waarde van bepaalde activa en passiva. Een uitgestelde belastingvordering op de aftrekbare tijdelijke verschillen en op de overdracht van fiscale verliezen en niet-gebruikte belastingkredieten wordt slechts vastgesteld in de mate dat de realisatie van een toekomstige belastbare winst waarmee 21

22 deze tijdelijke verschillen of deze overdracht van verliezen verrekend kunnen worden, voldoende waarschijnlijk is. Voorraden De voorraden worden op afsluitingsdatum gewaardeerd volgens de FIFO-methode en, in overeenstemming met standaard IAS 2 - Voorraden, tegen kostprijs of opbrengstwaarde indien dit laatste bedrag kleiner is. Voor traag roterende voorraden is een voorziening voor waardevermindering aangelegd. Een waardevermindering op voorraden wordt berekend wanneer de hoeveelheid product in voorraad groter is dan de hoeveelheid nodig voor verkopen gedurende twaalf maanden. In dat geval bedraagt de berekende waardevermindering op de voorraad 70% van de brutowaarde van de producten. Een waardevermindering op voorraden wordt ook berekend wanneer de verkochte hoeveelheid van het product nul of negatief is, wat bijvoorbeeld het geval is wanneer er meer producten worden teruggestuurd dan verkocht. In dat specifieke geval bedraagt de berekende waardevermindering op de voorraad 90% van de brutowaarde van de producten. De hierboven beschreven berekeningen van de waardeverminderingen op voorraden worden uitgevoerd op de producten die al langer dan zes maanden te koop zijn. Vorderingen en overige posten van het actief De vorderingen en de overige posten van het actief worden gewaardeerd op basis van hun geamortiseerde kostprijs of hun waarschijnlijke realiseerbare waarde indien dit laatste bedrag kleiner is. De identificeerbare geïsoleerde risico s zijn het voorwerp van een waardevermindering; anderzijds werden ook waardeverminderingen teruggenomen omdat de aan de basis liggende feiten verdwenen waren. De waardeverminderingen worden individueel bepaald na een analyse van de financiële toestand en de vermogenssituatie van klanten in financiële moeilijkheden, onder aftrek van de verkregen garanties. Geldmiddelen en kasequivalenten De geldmiddelen en kasequivalenten stemmen overeen met de eigenlijke geldmiddelen en de overige kasequivalenten met een maximale looptijd van drie maanden. Dit omvat de geldmiddelen in kas en tegoeden op zichtrekeningen evenals de rekeningen-courant verbonden aan de cash-pooling- en treasuryovereenkomsten. De geldmiddelen en kasequivalenten worden in de balans opgenomen op basis van het nominale bedrag. Provisie voor pensioenen (regime met gedefinieerde toezeggingen) IAS 19 - Personeelsbeloningen is van toepassing op alle personeelsvoordelen, waaronder de vergoedingen na uitdiensttreding in het kader van een toegezegdpensioenregeling. De Europese Unie heeft op 5 juni 2012 een nieuwe IAS 19-standaard aangenomen waarvan de toepassing verplicht is vanaf 1 januari 2013 of vroeger. De PCB-groep heeft ervoor gekozen deze nieuwe standaard vervroegd toe te passen met ingang van De actuele waarde van de verplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen wordt gewaardeerd op basis van actuariële veronderstellingen volgens de projected unit -methode. De berekeningen maken gebruik van de demografische veronderstellingen (personeelsverloop, sterftetabel ) en financiële veronderstellingen (toekomstige loonniveaus, inflatiepercentage ). De toegezegdpensioenregelingen van de PCB-groep worden over het algemeen gefinancierd met afgedekte activa. De fondsbeleggingen van de regeling worden op basis van hun reële waarde gewaardeerd. 22

23 De op de balans geboekte provisie komt overeen met de contante waarde van de verplichting na aftrek van de reële waarde van de fondsbeleggingen van de regeling. De actuariële verschillen met betrekking tot de vergoedingen na uitdiensttreding worden in de niet-gerealiseerde resultaten van het totaalresultaat opgenomen. De resultatenrekening omvat de kosten van geleverde diensten alsook de kosten van interesten verminderd met het verwachte rendement van de fondsbeleggingen van de regeling en gecorrigeerd wat betreft de effecten van vermindering en liquidatie van de regeling. Provisie voor brugpensioen Er wordt een provisie aangelegd voor de kosten van het brugpensioen zodra de vennootschap verbintenissen heeft ten opzichte van een werknemer. Het bedrag dat in de balans verwerkt wordt, stemt overeen met de verdisconteerde waarde van de schuld. Provisies In overeenstemming met IAS 37 - Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa worden provisies aangelegd op basis van eerdere commerciële gebeurtenissen of transacties in de mate dat er een wettelijke of impliciete verplichting ten opzichte van derden bestaat. De elementen die gebruikt worden om de provisie te bepalen die de verplichting moet dekken, moeten op betrouwbare en geloofwaardige manier gewaardeerd kunnen worden. Om de verplichting te dekken, worden de provisies gewaardeerd rekening houdend met alle te voorziene risico s en op basis van het meest waarschijnlijke bedrag. De provisies worden verdisconteerd indien het effect van de waarde tijd van betekenis is. De provisie voor herstructurering wordt opgenomen zodra een formeel en gedetailleerd plan publiek aangekondigd werd. Schulden De schulden worden in de balans tegen reële waarde opgenomen en worden daarna tot het einde van hun looptijd volgens de geamortiseerde-kostprijsmethode verwerkt. Afgeleide financiële instrumenten De PCB-groep maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten Resultatenrekening Methode voor het boeken van omzet en andere algemeenheden De opbrengsten uit de gewone activiteiten stemmen overeen met de reële waarde van de ontvangen tegenwaarde of de te ontvangen tegenwaarde voor goederen verkocht in het kader van de gebruikelijke activiteiten van de PCB-groep. De opbrengsten uit de gewone activiteiten worden vermeld zonder btw en na aftrek van goederenterugnames, prijsverminderingen en kortingen. De groep boekt de opbrengsten wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden gewaardeerd. Verkopen van goederen worden geboekt na levering van de goederen. De levering vindt plaats zodra de goederen naar het aangeduide adres zijn verzonden, zodra het risico van veroudering en verlies is overgegaan op de apothekers en zodra deze laatsten de goederen hebben aanvaard. 23

24 Belastingen en taksen op de winst De belastingen en taksen op de winst stemmen overeen met de belastingen die verschuldigd zijn op de winst van het boekjaar. De uitgestelde belastingen op de tijdelijke verschillen tussen de fiscale waarde van een actief of passief en de boekwaarde in de geconsolideerde jaarrekening worden berekend volgens de balansmethode. Resultaat per aandeel Het resultaat per aandeel wordt bepaald in overeenstemming met standaard IAS 33 - Winst per aandeel door het nettoresultaat van het boekjaar te delen door het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen dat tijdens het boekjaar in omloop was Kasstroomoverzicht In overeenstemming met IAS 7 - Kasstroomoverzicht geeft het kasstroomoverzicht de evoluties van de geldmiddelen en kasequivalenten weer. De geldmiddelen en kasequivalenten stemmen overeen met de eigenlijke geldmiddelen en de overige uitermate liquide activa met een maximale looptijd van drie maanden die in de balans opgenomen zijn. De evoluties van de geldmiddelen en kasequivalenten die het gevolg zijn van operationele activiteiten worden volgens de indirecte methode gepresenteerd. 3.2 Beheer van de financiële risico's (IFRS 7) Risico van klantenkrediet Het risico van het klantenkrediet wordt beheerd door een nauwgezette opvolging van de klantenvorderingen. De waardeverminderingen worden individueel bepaald na een analyse van de financiële toestand en de vermogenssituatie van de klanten in financiële moeilijkheden, onder aftrek van de verkregen garanties. De concentratie van het klantenrisico is beperkt. Het klantenbestand bestaat voornamelijk uit onafhankelijke apotheken en uit apotheken van de LloydsPharma-groep, die tot de Celesio-groep behoren Marktrisico Doordat alle transacties van de PCB-groep in euro worden uitgevoerd, hoeft er bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening geen rekening te worden gehouden met een wisselkoersrisico. Voor haar financiële behoeften doet de vennootschap Pharma Belgium een beroep op de Celesio-groep. Ze is onderhevig aan de risico s van renteschommeling. 24

25 3.2.3 Operationeel risico De operationele risico's hebben betrekking op de continuïteit van de IT-diensten en het verlies van een belangrijke site zonder dat er een duidelijk continuïteitsplan voorhanden is Liquiditeitsrisico De PCB-groep financiert zich sinds 2003 bij de vennootschappen van de Celesio-groep via een cash-poolingovereenkomst en sinds 2002 bij de vennootschappen van de OCP-groep via een treasuryovereenkomst. Op de door de Celesio-groep aan de PCB-groep toegestane voorschotten geldt een rente die gebaseerd is op EONIA + 4,02% per 31 december In het geval van de door de PCB-groep aan de Celesio-groep toegestane voorschotten geldt een rente die gebaseerd is op EONIA. In het kader van de sinds 2002 gesloten treasuryovereenkomst geldt op de door de PCBgroep toegestane voorschotten een rente gebaseerd op EONIA + 0,30% en op de door de PCB-groep ontvangen voorschotten een rente gebaseerd op EONIA 0,01%. De EONIA-wijziging heeft geen van betekenis zijnde impact op het resultaat van de PCBgroep Beheer van het kapitaal Het beheer van het kapitaal van de PCB-groep is gericht op het behoud van een solide kapitaalbasis om de gestage ontwikkeling van de activiteit te ondersteunen en rendement voor de aandeelhouders op te leveren, en dit rekening houdend met een voorzichtig schuldenlastenbeleid waarbij de schuldverhouding de voornaamste indicator vormt. Om de structuur van zijn kapitaal te behouden of bij te sturen, kan de groep nieuwe aandelen uitgeven, eigen aandelen terugkopen of het bedrag van de dividenden die aan de aandeelhouders uitgekeerd worden aanpassen Risicobeheer De PCB-groep heeft een risicobeheersysteem opgezet om ervoor te zorgen dat de belangrijkste risico s correct worden geïdentificeerd en beheerd. De PCB-groep beschikt over een interne auditdienst die gerichte taken uitvoert in het kader van zijn risicobeheeropdracht. 3.3 Belangrijke boekhoudkundige ramingen en van betekenis zijnde veronderstellingen Met uitzondering van de afschrijvingspercentages, de bepaling van de realiseerbare waarde van de activa, de provisies en de waardeverminderingen op vorderingen en voorraden zijn er geen van betekenis zijnde veronderstellingen. Die thema's worden besproken in deel Balans onder Voorraden, Vorderingen, Overige posten van het actief en Bedrijfscombinaties. De geschillen met betrekking tot vorderingen op failliete vennootschappen (cf Vorderingen en overige posten van het actief) zijn voor 100% gedekt. De uitgestelde belastingen op de overdracht van de fiscale verliezen van PCB zijn niet opgenomen; de redenen daarvoor worden toegelicht in punt Uitgestelde belastingen. 25

26 Voorzichtigheidshalve en in afwachting van de expertverslagen over de brand in de opslagplaats in Evere is enkel en alleen voor de voorraden en de gebouwen een schadevergoeding geboekt. Actuariële berekeningen van de provisie voor het brugpensioen De volgende actuariële hypotheses werden gebruikt voor de berekening van de provisie voor het brugpensioen: - de indexering van het brugpensioen werd vastgelegd op 2,0% per jaar; - de disconteringsfactor is een percentage dat gemeenschappelijk is voor alle entiteiten van de Celesio-groep, namelijk 3,7%. Provisie voor herstructurering Deze provisie stemt overeen met een voorzichtige inschatting van de loonkosten, waarbij rekening werd gehouden met de herstructeringsplannen die de PCB-groep de voorbije jaren heeft gekend, en voldoet aan de criteria van IAS 37 - Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa. 3.4 IFRS 8 - Operationele segmenten Een activiteitensegment is een groep van activa en verrichtingen aangegaan bij de levering van producten en diensten die wordt blootgesteld aan risico s en aan een rendabiliteit die verschillen van de risico s en de rendabiliteit van andere activiteitensegmenten. Een geografisch segment is een groep van activa en verrichtingen aangegaan bij de levering van producten en diensten in een specifieke economische omgeving die wordt blootgesteld aan risico s en aan een rendabiliteit die verschillen van de risico s en de rendabiliteit van de andere economische omgevingen waarin de groep actief is. Op basis van het voorgaande toont de identificatie van de activiteiten- en geografische segmenten voor de PCB-groep aan dat er slechts één activiteitensegment is (farmaceutische distributie) en slechts één geografisch segment (België). De volledige omzet is immers afkomstig uit de farmaceutische distributie waarvan 97,62% in België gerealiseerd wordt. Daarom wordt geen bijkomende tabel getoond. 3.5 Verandering van de consolidatieperimeter De consolidatiekring wordt gevormd door PCB en Pharma Belgium. 3.6 Auditkosten De bezoldiging van de commissaris voor het boekjaar bedraagt 123 K en is als volgt verdeeld: 1. Bezoldiging van de commissaris voor een mandaat van commissaris op het niveau van de groep die onder leiding staat van de vennootschap die de informatie publiceert: 86 K 2. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de groep door de commissaris: andere opdrachten buiten de revisorale opdracht ten belope van 1 K. 3. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de groep door andere personen met wie de commissaris verbonden is: belastingadviesopdrachten ten belope van 36 K. 26

27 3.7 Toelichtingen bij de geconsolideerde resultatenrekening Netto-omzet/Brutomarge 31/12/ /12/2012 Evolutie % Netto-omzet , , ,03-6,13% Kostprijs van verkochte goederen , , ,32-7,47% Brutomarge , , ,29 23,38% Brutomargepercentage 5,73% 4,36% 1,37% De netto-omzet van het boekjaar daalt met 6,13% tegenover vorig boekjaar, in een farmaceutische-groothandelsmarkt die met 1% achteruitgegaan is. Deze daling is hoofdzakelijk te verklaren door de nieuwe overheidsreglementering die een prijsdaling voor terugbetaalbare geneesmiddelen ingesteld heeft, door een gedeeltelijke verschuiving naar generische geneesmiddelen waarvoor de prijs minder hoog is en, tot slot, door een verlies aan marktaandeel (als gevolg van de brand in de opslagplaats in Evere (eind 2012) en de overgang van de vestiging van Oostende naar Gent). We herinneren er nog even aan dat in de kostprijs van verkochte goederen het verlies begrepen is van de goederenvoorraad van de opslagplaats in Evere als gevolg van de brand voor een bedrag van K. De brutomarge van het boekjaar bedraagt 5,73%, tegenover 5,56% in 2012, na een correctie voor het effect van de brand Andere bedrijfsopbrengsten 31/12/ /12/2012 Opbrengsten van de overdracht van elementen van de activa 3.000,00 - Publiciteitsinkomsten , ,00 Opbrengsten van de verkoop van informatie , ,00 Andere opbrengsten , ,56 Totaal , ,56 De opbrengst van de verkoop van activa komt overeen met de verkoop van de generator van de vestiging in Evere. De opbrengsten van de verkoop van informatie zijn afkomstig van de verkoop van anonieme statistische gegevens. De post Publiciteitsinkomsten bestaat uit dienstverrichtingen zoals: - aan de laboratoria gefactureerde activiteiten in verband met marketing of merchandising; - aan klanten verleende diensten, zoals opleidingen en gefactureerde kosten. De post Andere opbrengsten bestaat hoofdzakelijk uit: - de schadevergoeding ten belope van K waarvan de betaling in het vierde kwartaal van 2013 ontvangen is (6.330 K in 2012); - commissies op handelsovereenkomsten; - aan klanten en leveranciers verleende diensten. 27

28 De opbrengsten die met verbonden ondernemingen verband houden, vertegenwoordigen een bedrag van 863 K in 2013, tegenover 599 K in Personeelskosten 31/12/ /12/2012 Lonen en vergoedingen , ,51 Sociale lasten , ,87 Nettokost/netto-opbrengst van pensioenen , ,00 Nettokost/netto-opbrengst van brugpensioenen , ,10 Uitzendkrachten , ,83 Overige personeelskosten , ,76 Totaal , ,07 De wijziging in de personeelskosten is voornamelijk te verklaren door de provisie voor herstructurering voor de overdracht van de activiteiten van Oostende (1.200 K in 2012). De pensioengerelateerde netto-kosten komen overeen met de kosten van diensten. De brugpensioengerelateerde kosten (netto) bestaan in een toevoeging voor het boekjaar ten bedrage van 106 K. 31/12/ /12/2012 In eenheden In voltijdse equivalenten In eenheden In voltijdse equivalenten Gemiddeld aantal werknemers Aantal werknemers op het einde van het boekjaar Per 31 december 2013 stelt de PCB-groep 398 personen te werk (234 vrouwen en 164 mannen). 28

29 3.7.4 Andere bedrijfskosten 31/12/ /12/2012 Gebouwen , ,74 Transportkosten , ,27 Informatica- en telecommunicatiekosten , ,86 Verplaatsingskosten , ,61 Marketing- en communicatiekosten , ,58 Erelonen , ,36 Auditkosten , ,98 Leveringen , ,13 Taksen , ,96 Overige leveringen van diensten , ,12 Huurkosten van overige uitrustingen , ,64 Onderhoudskosten , ,39 Verzekeringskosten , ,33 Verliezen op de overdracht van vaste activa ,52 - Toevoegingen aan/terugnemingen (-) van waardeverminderingen op vorderingen, netto , ,07 Overige kosten , ,74 Totaal , ,78 (*) zie ook rubriek Andere bedrijfsopbrengsten De stijging in de post Andere bedrijfskosten in 2013 tegenover boekjaar 2012 is hoofdzakelijk te verklaren door de stijging in de post Andere diensten (diensten van de Celesio-groep in overeenstemming met de OESO-richtlijnen), de wijziging in de post Toevoegingen aan waardeverminderingen op vorderingen, netto en de post 'Belastingen' (cf. herziening van de vennootschapsbelasting). Teneinde onze diensten te optimaliseren, doet de PCB-groep voor meerdere diensten een beroep op verbonden ondernemingen zoals OCP France, Celesio AG en Lloydspharma. Zo ontvangt PCB diensten zoals ondersteuning op het vlak van de boekhouding, audit, controlling, IT, HR en marketing; anderzijds levert PCB ook diensten aan verbonden ondernemingen. De kosten van gebouwen betreffen in hoofdzaak de huur van gebouwen (operationele leases) (2.098 K in 2013 en K in 2012), gebouwenonderhoud (426 K in 2013 en 257 K in 2012), water/gas/elektriciteit (438 K in 2013 en 446 K in 2012) en uitgaven voor beveiliging (150 K in 2013 en 0 K in 2012). Ze omvatten ook de huur van het handelsfonds Flandria voor 700 K (797 K in 2012). De erelonen stijgen vooral als gevolg van facturering door commerciële externe firma's en consultants. 29

30 Het totaal van de toevoegingen aan waardeverminderingen op vorderingen voor het boekjaar is K, tegenover 735 K in Het totaal van de terugnemingen van waardeverminderingen is 542 K in 2013, tegenover 444 K in Een bedrag van 34 K is opgenomen voor de afschrijving van de uitrustingen van de vestiging in Oostende. Verbonden ondernemingen: de andere bedrijfskosten in hoofde van verbonden ondernemingen vertegenwoordigen een bedrag van K in 2013, tegenover K in Afschrijvingen 31/12/ /12/2012 Afschrijvingen op materiële vaste activa , ,42 Afschrijvingen op immateriële vaste activa , ,28 Totaal , ,70 Ter herinnering: in 2012 boekte de vennootschap een uitzonderlijke afschrijving op materiële vaste activa voor een bedrag van 320 K (50 K in 2013 op het gebouw van Evere) als gevolg van de brand die eind 2012 de gebouwen en installaties in Evere geteisterd had. De afschrijvingen op immateriële vaste activa omvatten 12 maanden (3 maanden in 2012) aan afschrijvingen op het handelsfonds Sambria/Oostende, dat eind 2013 opnieuw op waardevermindering getoetst is Financieel resultaat 31/12/ /12/2012 Opbrengsten Interesten ontvangen van verbonden ondernemingen 916, ,47 Inkomsten ontvangen van banken 1.653, ,06 Interesten gefactureerd aan klanten , ,62 Overige 66,62 182,22 Kosten Interesten betaald aan verbonden ondernemingen , ,22 Toegekende kortingen , ,64 Interesten gedragen in verband met leasing -500,14-990,76 Interesten gedragen in verband met pensioenen , ,00 Interesten en kosten betaald aan banken , ,81 Totaal , ,94 30

31 Het financieel resultaat bestaat in hoofdzaak uit interesten gefactureerd aan klanten als nalatigheidsintresten of in het kader van afbetalingsplannen en interesten op verbonden ondernemingen. De interesten op verbonden ondernemingen komen overeen met de interesten betaald ingevolge financieringscontracten die van kracht zijn tussen de vennootschap Pharma Belgium en de Belgische ondernemingen van de OCP-groep enerzijds (1) en tussen de vennootschap Pharma Belgium en de ondernemingen van de Celesio-groep anderzijds (2). (1) De OCP-groepsondernemingen verzekeren de financiering van Pharma Belgium via een treasuryovereenkomst die in 2002 aangegaan werd. (2) De Celesio-groepsondernemingen verzekeren de financiering van Pharma Belgium via een cash-poolingovereenkomst die in 2003 aangegaan werd. (3) Het percentage dat voor de berekening van de interesten gebruikt wordt (EONIA), is een variabel percentage dat een invloed heeft op de ontvangen interesten Belastingen Overdraagbare fiscale verliezen De PCB-Groep heeft overdraagbare fiscale verliezen die het gevolg zijn van in het verleden gerealiseerde verliezen. Deze overdraagbare verliezen zijn verrekenbaar met de winsten van komende boekjaren. 31/12/ /12/2012 PCB NV , ,79 Totaal , ,79 Belastingkosten van het boekjaar 31/12/ /12/2012 Belastingen van het boekjaar , ,45 Uitgestelde belastingen , ,52 Belastingen en taksen op de winst , ,93 Aansluiting van de belastingen op het resultaat 31/12/ /12/2012 Resultaat vóór belastingen , ,46 Te betalen belastingen op basis van toepasselijk % , ,95 Verworpen uitgaven , ,65 Notionele interesten , ,59 Diversen , ,92 Te ontvangen belastingen/te betalen belastingen (-) op het resultaat , ,93 31

32 3.7.8 Resultaat per aandeel 31/12/ /12/2012 Geconsolideerd nettoresultaat - groepsaandeel , ,53 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Resultaat per aandeel ( ) 0,23 0,09 Er is geen verwateringseffect. 32

33 3.8 Toelichtingen bij de geconsolideerde balans Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal Toelichting nr Toelichting nr Toelichting nr Bruto-aanschaffingswaarde Situatie op , , , ,09 Aanschaffingen , , , ,09 Wijziging van de consolidatiekring , , , ,25 Transfers Overdrachten , , , ,96 Brutowaarde op , , , ,47 Afschrijvingen / Waardeverminderingen Situatie op , , , ,15 Toevoegingen , , , ,92 Wijziging van de consolidatiekring , , ,92 Transfers Terugnemingen , , , ,12 Afschrijvingen / Waardeverminderingen op , , , ,87 Nettoboekwaarde op , , , ,60 Bruto-aanschaffingswaarde Situatie op , , , ,47 Aanschaffingen , , ,02 Wijziging van de consolidatiekring Transfers Overdrachten , , , ,70 Brutowaarde op , , , ,79 Afschrijvingen / Waardeverminderingen Aanschaffingen , , , ,87 Toevoegingen , , , ,18 Wijziging van de consolidatiekring Transfers Terugnemingen , , , ,33 Afschrijvingen / Waardeverminderingen op , , , ,72 Nettoboekwaarde op , , , ,07 33

34 3.8.2 Immateriële vaste activa Overige immateriële vaste activa Bruto-aanschaffingswaarde Situatie op ,72 Aanschaffingen ,80 Wijziging van de consolidatiekring ,44 Overboekingen - Overdrachten ,47 Brutowaarde op ,49 Afschrijvingen Situatie op ,14 Toevoegingen ,28 Wijziging van de consolidatiekring ,44 Overboekingen - Terugnemingen ,47 Afschrijvingen op 31/12/ ,39 Nettoboekwaarde op ,10 Bruto-aanschaffingswaarde Situatie op ,49 Aanschaffingen - Wijziging van de consolidatiekring - Overboekingen - Overdrachten ,15 Brutowaarde op ,34 Afschrijvingen Situatie op ,39 Toevoegingen ,32 Wijziging van de consolidatiekring - Overboekingen - Terugnemingen ,15 Afschrijvingen op ,56 Nettoboekwaarde op ,78 De mutaties van de periode komen in wezen overeen met de verwerving van de handelsfondsen van Ostend Pharma en Sambria. Deze laatste worden afgeschreven over een gemiddelde afschrijvingstermijn van 23 jaar, zijnde 307 K voor Per 31 december 2013 heeft men een toetsing op waardevermindering uitgevoerd; die heeft er niet toe geleid de aan actiefzijde geboekte waarde te verminderen. Bij die toetsing op waardevermindering zijn de volgende hypotheses gebruikt: een disconteringsfactor van 6% (2012: 6,5 %) en een groeipercentage dat afgestemd is op de budgetten. De overige immateriële vaste activa zijn in essentie software, die nog steeds door de vennootschap gebruikt wordt. De vennootschap bezit geen geproduceerde immateriële vaste activa. 34

35 3.8.3 Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan voornamelijk uit gebouwen en uitrusting die nodig is voor de exploitatie ervan. Er is een hypotheek op gevestigd voor een bedrag van K met een nettoboekwaarde van 81 K. De in boekjaar 2013 verrichte aanschaffingen betreffen uitrusting die noodzakelijk is voor de vestiging in Zaventem (koude kamers en diverse logistieke uitrustingen) en transportbakken voor een bedrag van 101 K. 35

36 3.8.4 Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar Waarborgen aan derden Overige participaties Totaal Bruto-aanschaffingswaarde Situatie op , , , ,50 Aanschaffingen , , ,21 Wijziging van de consolidatiekring , ,55 Overboekingen Overdrachten ,51-991, ,08 Brutowaarde op , , , ,18 Afschrijvingen Situatie op , , ,07 Toevoegingen , ,22 Wijziging van de consolidatiekring Overboekingen Terugnemingen , ,24 Afschrijvingen op 31/12/ , , ,05 Nettoboekwaarde op , , ,13 Bruto-aanschaffingswaarde Situatie op , , , ,18 Aanschaffingen , , ,18 Wijziging van de consolidatiekring Overboekingen Overdrachten , , ,30 Brutowaarde op , , , ,06 Afschrijvingen Situatie op , , ,05 Toevoegingen 9.345, ,79 Wijziging van de consolidatiekring Overboekingen Terugnemingen , ,45 Afschrijvingen op , , ,39 Nettoboekwaarde op , , ,67 De overdrachten stemmen overeen met de terugbetaling van financiële vorderingen, de terugnemingen met de terugnemingen van waardeverminderingen die geen voorwerp meer hebben. 36

37 De financiële vaste activa omvatten klantenvorderingen op meer dan één jaar voor een bedrag van 142 K, gestorte waarborgen voor een bedrag van 135 K en deelbewijzen van de vennootschap Laboratoires M. Viselé (2 K ) die volledig afgewaardeerd zijn. Voor de klantenvorderingen op meer dan één jaar werden afbetalingsplannen toegekend aan klanten in financiële moeilijkheden. Er werden waardeverminderingen geboekt op klantenvorderingen die het risico inhouden dat ze niet-realiseerbaar zijn. Het totaalbedrag van de waardeverminderingen is 19 K in 2013, tegenover 56 K in De wijziging in de klantenvorderingen op meer dan één jaar is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat het gedeelte op minder dan één jaar van de klantenvorderingen op meer dan één jaar (vaste activa) heringedeeld werd bij de vorderingen op korte termijn (vlottende activa) en aan de nieuwe afbetalingsplannen. Alle financiële activa zijn opgenomen onder 'Vorderingen en leningen' aan actiefzijde. Details van de financiële vaste activa per looptijd Bruto-aanschaffingswaarde Meer dan één jaar, minder dan twee jaar Meer dan twee jaar, minder dan drie jaar Meer dan drie jaar, minder dan vier jaar Meer dan vier jaar, minder dan vijf jaar Meer dan vijf jaar Vorderingen op meer dan één jaar , , , ,92 Waarborgen aan derden , ,31 Andere participaties , ,83 Brutowaarde op , , , , ,06 Waardeverminderingen Vorderingen op meer dan één jaar , ,56 Waarborgen aan derden Andere participaties , ,83 Waardeverminderingen op 31/12/ , , ,39 Nettoboekwaarde Vorderingen op meer dan één jaar , , , ,36 Waarborgen aan derden , ,31 Andere participaties Nettoboekwaarde op 31/12/ , , , , ,67 Totaal Uitgestelde belastingen Uitgestelde belastingvorderingen en -schulden opgenomen in de balans 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Uitgestelde belasting- Uitgestelde belasting- Uitgestelde belasting- Uitgestelde belastingvorderingen schulden vorderingen schulden Pensioenen , ,75 - Leasing van informaticamateriaal 113,49-290,12 - Provisie voor herstructurering , ,18 - Totaal , ,05 - De uitgestelde belastingen op de overdracht van PCB s fiscale verliezen (cf Belastingen/Overdraagbare fiscale verliezen) werden niet geactiveerd omdat het niet voldoende waarschijnlijk is dat in de toekomst een belastbare winst gerealiseerd zal worden die het mogelijk maakt deze overdraagbare fiscale verliezen te gebruiken. 37

38 3.8.6 Voorraden 31/12/ /12/2012 Aanschaffingswaarde van handelsgoederen , ,15 Waardeverminderingen op handelsgoederen , ,02 Totaal van handelsgoederen , ,13 De voorraden van handelsgoederen worden gewaardeerd tegen groothandelsprijs (aankoopprijs). Een waardevermindering wordt onder de kostprijs van verkochte goederen geboekt voor traag roterende voorraden. De vennootschap legt een extra grote voorraad aan om te vermijden dat de bevoorrading onderbroken zou worden als gevolg van de eindejaarssluiting van de farmaceutische laboratoria Vorderingen en overige posten van het actief 31/12/ /12/2012 Handelsvorderingen , ,34 Waardeverminderingen op handelsvorderingen , ,70 Toe te kennen kortingen , ,28 Vorderingen op verbonden ondernemingen , ,97 Fiscale en sociale vorderingen , ,51 Overige activa , ,18 Waardeverminderingen op overige activa , ,86 Totaal , ,16 31/12/ /12/2012 Vorderingen op verbonden ondernemingen , ,97 De wijziging in de vorderingen en overige posten van het actief is te verklaren door: - de daling van de post 'Overige activa', voornamelijk doordat eind 2012 van de verzekering een schadevergoeding van K ontvangen werd voor de vernietiging van de voorraad door de brand in de opslagplaats in Evere; - en de daling van de andere posten waarvan het niveau verbonden is aan de activiteit van de PCB-groep. De handelsvorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar. Ze houden verband met klanten waarmee de groep in het verleden geen noemenswaardige problemen op het vlak van wanbetaling gehad heeft. Er is slechts één klantengroep die meer dan 10% van de omzet vertegenwoordigt (13,7% in 2013, tegenover 13,0% in 2012). 38

39 Verbonden ondernemingen: de vorderingen op verbonden ondernemingen hebben betrekking op handelsvorderingen op in België en het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen die tot de Celesio-groep behoren. De overige activa bestaan hoofdzakelijk uit vorderingen op failliete ondernemingen. Die vorderingen worden volledig afgewaardeerd onder de post Waardeverminderingen op overige activa. Omdat de PCB-groep ook schulden ten opzichte van deze failliete ondernemingen heeft, is de waardevermindering berekend op basis van vorderingen min schulden. De boekwaarde van de handelsvorderingen en de overige vorderingen vormt een redelijke benadering van hun reële waarde Geldmiddelen en kasequivalenten Beschikbare geldmiddelen en cheques 31/12/ /12/ , ,49 Tegoeden op erg korte termijn , ,79 Totaal , ,28 De stijging van de tegoeden op erg korte termijn is het gevolg van de cash-poolposities ten aanzien de verbonden ondernemingen Eigen vermogen Het maatschappelijk kapitaal van PCB blijft ongewijzigd ten opzichte van het vorige jaar. Het volledig opgevraagd en gestort kapitaal is verdeeld in aandelen zonder nominale waarde. De wettelijke reserve stemt overeen met de wettelijke reserve van de maatschappelijke rekeningen van PCB. Het jaarlijks aan deze reserve toegekende bedrag komt overeen met 5% van het resultaat van het voorafgaande boekjaar binnen de limiet van 10% van het maatschappelijk kapitaal. Die reserve kan niet worden uitgekeerd. De tabel van het eigen vermogen wordt weergegeven in 2.5 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen. In 2012 heeft de PCB-groep beslist de nieuwe norm IAS 19, die per 1 januari 2013 verplicht toepasbaar is, vervroegd toe te passen. Conform deze herziene standaard zijn de actuariële verschillen met betrekking tot de vergoedingen na uitdiensttreding per 31 december 2013 opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten van het totaalresultaat na aftrek van uitgestelde belastingen. 39

40 Provisies 31/12/ /12/2013 Boekwaarde Toevoegingen aan de provisies Bestedingen Terugnemingen Transfer Totaal van de gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten van de periode Boekwaarde Waarvan op minder dan één jaar Provisie voor brugpensioen , , , , ,00 Provisie voor pensioenen , , , , ,00 Provisie voor herstructurering , , , , ,63 Overige provisies , , , , , ,55 Totaal , , ,18 Looptijd van de provisies 31/12/ /12/2013 Minder dan 1 jaar Meer dan 1 jaar, minder dan 5 jaar Meer dan 5 jaar Boekwaarde Minder dan 1 jaar Meer dan 1 jaar, minder dan 5 jaar Meer dan 5 jaar Boekwaarde Provisie voor brugpensioen , , , , , , , ,77 Provisie voor pensioenen 3.594, , , , , , , ,00 Provisie voor herstructurering , , , ,63 Overige provisies , , , ,55 Totaal , , , , , , , ,95 Provisie voor brugpensioen De vennootschap Pharma Belgium is door de Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg erkend als 'onderneming in herstructurering' zoals omschreven in artikel 9, 2-1a van het Koninklijk Besluit van 7 december 1992 en genoot zo een verlaging van de brugpensioenleeftijd naar 52 jaar, het recht om bruggepensioneerden niet te vervangen en een verkorte opzegtermijn voor bedienden voor de periode van 15 mei 2005 tot 14 mei Deze maatregel verklaart de provisie voor brugpensioen op 31 december Deze provisie voor brugpensioen wordt beschouwd als een provisie voor 'termination benefits'. De toevoeging aan de provisie stemt overeen met de nieuwe personen die een brugpensioen hebben aangevraagd alsook met de indexering van de brugpensioenen, het gebruik van de provisie stemt overeen met de betalingen van de brugpensioenen, terwijl de terugneming van de provisie betrekking heeft op provisies die zonder voorwerp geworden zijn. De totale verplichting werd tot slot verdisconteerd. Provisie voor pensioenen De PCB-groep heeft beslist de herziene norm IAS 19, die per 1 januari 2013 verplicht toepasbaar is, vervroegd toe te passen. De wijziging in de periode wordt verklaard in de onderstaande tabellen. Gekozen actuariële veronderstellingen voor de bepaling van de verplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen De disconteringsfactor wordt verstrekt door de Celesio-groep. De overige actuariële veronderstellingen worden in overleg met de actuaris bepaald. 40

41 31/12/ /12/2012 Verdisonteringsfactor 3,70% 3,70% Verwachte rendement op fondsbeleggingen 3,70% 4,20% Gemiddeld inflatiepercentage 2,00% 2,00% Loonsverhoging 3,50% 3,50% Pensioenleeftijd 65 jaar 65 jaar Sterftetabellen MR-5 et FR-5 MR-5 et FR-5 (*) Het percentage is gebaseerd op het rendement van de markt van kwalitatief hoogstaande staatsbons. Kosten van het boekjaar uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen 31/12/ /12/2012 VOORUITZICHT 2014 Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten , , ,00 + Rentekosten , Verwacht rendement op fondsbeleggingen , , ,00 + Afschrijving van actuariële verschillen , , ,00 +/- Impact van inperkingen en afwikkelingen Kosten opgenomen in het resultaat , , ,00 Wijziging in de provisie 31/12/ /12/2012 VOORUITZICHT 2014 Provisie op , , ,00 +/- Effect van wijzigingen van actuariële veronderstellingen , , Bijdragen betaald door de werkgever , , ,00 + Kosten opgenomen in het resultaat , , ,00 Provisie op , , ,00 Wijziging in de verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen 31/12/ /12/2012 Contante waarde van de verplichting op , ,00 + Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten , ,00 + Pensioenkosten van verstreken diensttijd ,00 + Rentekosten , ,00 - Betaalde prestaties 4.302, ,00 - Actuariële winsten of (verliezen) in verband met wijzigingen in de veronderstellingen ,00 - Actuariële winsten of (verliezen) in verband met het ervaringseffect , ,00 +/- Impact van inperkingen en afwikkelingen - - Contante waarde van de verplichting op , ,00 41

42 Wijzigingen in de fondsbeleggingen 31/12/ /12/2012 Reële waarde van de fondsbeleggingen op , ,00 + Verwacht rendement op fondsbeleggingen , ,00 + Bijdragen betaald door de werkgever , ,00 - Betaalde prestaties Actuariële winsten of (verliezen) door wijzigingen in hypotheses Actuariële winsten of (verliezen) in verband met het ervaringseffect , ,00 +/- Impact van inperkingen en afwikkelingen - - Reële waarde van de fondsbeleggingen op , ,00 Reëel rendement van de fondsbeleggingen , ,00 Voor de komende periode verwachte werkgeversbijdrage , ,00 Voor de komende periode verwachte prestaties , ,00 Aansluiting tussen de contante waarde van de verplichting en de provisie 31/12/ /12/2012 Contante waarde van de verplichting op , ,00 - Reële waarde van de fondsbeleggingen op , ,00 Provisie op , ,00 Aanvullende informatie over het pensioenplan: opbrengsten uit geldbeleggingen 42

43 Aanvullende informatie over het pensioenplan: Risico's Schommelingen van de fondsbeleggingen Wijzigingen in het rendement van de obligaties Inflatierisico Levensverwachting De verplichtingen worden berekend door middel van een rentevoet die bepaald wordt aan de hand van de rendementen van bedrijfsobligaties. Indien de fondsbeleggingen dat rendement niet halen, leidt dat tot een tekort. Een toewijzing in de vorm van aandelen wordt gecontroleerd teneinde te waarborgen dat de toewijzing gepast blijft, rekening houdend met de langetermijndoelstellingen van de onderneming. Een daling van de rendementen van de bedrijfsobligaties leidt tot een stijging van de waarde die aan passiefzijde geboekt is voor boekhoudkundige doeleinden, zelfs indien dat gedeeltelijk zal worden gecompenseerd door een stijging van de waarde van de obligaties. De verplichtingen zijn verbonden aan de inflatie en een stijging van de inflatie leidt tot een toename van de verplichtingen (hoewel in het merendeel van de gevallen plafonds ingesteld worden om een extreme inflatie tegen te gaan). De meerderheid van de fondsbeleggingen ondervindt weinig of geen invloed van de inflatie, wat betekent dat een hogere inflatie het tekort doet toenemen. Het merendeel van de verplichtingen houdt verband met de toekenning van voordelen in geval van leven van de aangeslotene. Een verlenging van de levensverwachting zal de verplichtingen dus doen stijgen. Overige informatie: gevoeligheidsanalyse 31/12/2013 Mogelijk effect op de pensioenregelingen - Contante waarde van de verplichting bij een 0,5%-stijging van de disconteringsfactor - Contante waarde van de verplichting bij een 0,5%-daling van de disconteringsvoet - Contante waarde van de verplichting bij een 0,5%-stijging van de pensioenkosten - Contante waarde van de verplichting bij een 0,5%-daling van de pensioenkosten - Contante waarde van de verplichting bij een 0,5%-stijging van de loonkosten - Contante waarde van de verplichting bij een 0,5%-daling van de loonkosten , , , , , , , , , , , ,00 Provisie voor herstructurering Per 31 december 2013 blijft er 286 K over van de provisie voor herstructurering verbonden aan de overdracht van de opslagplaats van Oostende; deze provisie zal in 2014 helemaal opgebruikt zijn. Overige provisies Deze betreffen handelsgeschillen met leveranciers en sociale geschillen. In de post Overige provisies is na de fusie van de vennootschap Sambria met Pharma Belgium een provisie van 434 K in verband met een geschil opgenomen. 43

44 Schulden 31/12/ /12/2012 Resterende duur Minder dan Meer dan Meer dan Boek- Boek- 1 jaar 1 jaar, minder dan 5 jaar 5 jaar waarde waarde Financiële schulden Schulden bij kredietinstellingen , , ,46 Schulden ten opzichte van verbonden ondernemingen , , ,06 Overige financiële schulden 5.022, , , ,83 Schulden uit hoofde van aankopen en leveringen van diensten en overige schulden Schulden bij leveranciers en bijbehorende rekeningen Schulden ten opzichte van verbonden ondernemingen , , , , , , , , , ,56 Fiscale schulden , , ,05 Overige schulden , , , , , ,53 Totaal , , , ,88 Alle financiële schulden worden opgenomen onder 'Overige financiële schulden' aan passiefzijde. De boekwaarde van de schulden vormt een redelijke benadering van hun reële waarde. Het totaal van de financiële schulden die binnen het jaar zullen worden vereffend, bedraagt ,82. Dat bedrag vertegenwoordigt 99,99% van het totaal van de schulden Financiële schulden De financiële schulden op minder dan één jaar stemmen overeen met de negatieve banksaldi, de voorschotten van verbonden vennootschappen en de leasingschulden voor informaticamateriaal. Verbonden ondernemingen : De financiële schulden op minder dan één jaar vertegenwoordigen voornamelijk voorschotten in het kader van de cash-pooling- en treasuryovereenkomsten met de ondernemingen: - Pharma Partners voor een bedrag van K, - Laboratoria Flandria voor een bedrag van K ( K per 31 december 2012). De in provisie genomen interesten vertegenwoordigen een bedrag van 5 K per 31 december 2013 (2 K per 31 december 2012). De overige financiële schulden omvatten voornamelijk de leasingschulden voor informaticamateriaal Schulden uit hoofde van aankopen en leveringen van diensten en overige schulden Handelsschulden en daarmee verbonden rekeningen Dit betreft hoofdzakelijk handelsschulden die afhankelijk van de activiteit van Pharma Belgium variëren. 44

45 De gemiddelde betalingstermijn is eind december dagen, tegenover 40 dagen eind december Schulden ten opzichte van verbonden ondernemingen De schulden ten opzichte van verbonden ondernemingen betreffen handelsschulden op minder dan één jaar bij ondernemingen die tot de Celesio-groep behoren. Fiscale schulden Pharma Belgium is belastingen verschuldigd op het resultaat. De fiscale schulden betreffen voornamelijk de belasting op het resultaat voor boekjaar Overige schulden 31/12/ /12/2012 Schulden met betrekking tot het personeel , ,58 Overige fiscale en sociale schulden , ,28 Overige schulden , ,16 Totaal , ,02 De schulden tegenover het personeel vertegenwoordigen de schuld ten aanzien van kaderpersoneel voor te betalen vakantiedagen en premies ten gevolge van behaalde doelstellingen. De fiscale en sociale schulden betreffen hoofdzakelijk de bijdragen aan de lonen van het personeel. 3.9 Waarborgen en overige financiële verplichtingen 31/12/ /12/2012 Waarborgen ten opzichte van leveranciers , ,88 Huurwaarborgen , ,87 Totaal , ,75 De waarborgen ten opzichte van leveranciers zijn waarborgen die aan leveranciers toegekend werden om hun vorderingen te garanderen Verbonden partijen Ter herinnering: teneinde de omzet voor de lange termijn veilig te stellen, is Pharma Belgium overgegaan tot de overname van de vennootschappen Ostend Pharma en Sambria waarmee Pharma Belgium sinds 1 september 2002 een huurcontract had lopen. Op 27 december 2012 heeft Pharma Belgium beslist deze twee vennootschappen op te slorpen. De operationele activiteiten tussen de vennootschap PCB en dochtervennootschap Pharma Belgium die transacties tussen verbonden partijen vormen, zijn niet in de consolidatie opgenomen en worden in deze toelichting dan ook niet besproken. De vorderingen op verbonden ondernemingen zijn vorderingen op in België en het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen die tot de Celesio-groep behoren. 45

46 31/12/ /12/2012 Vorderingen op verbonden ondernemingen , ,97 31/12/ /12/2012 Financiële schulden Resterende duur Minder dan Meer dan Meer dan Boekhoudkundige Boekhoudkundige 1 jaar, minder 1 jaar 5 jaar waarde waarde dan 5 jaar Schulden ten opzichte van verwante bedrijven , , ,06 Schulden uit hoofde van aankopen en leveringen van diensten en overige schulden Schulden ten opzichte van verbonden ondernemingen , , ,56 Totaal , , ,62 De boekwaarde van de schulden en vorderingen op verbonden ondernemingen benadert hun reële waarde. Alle vorderingen en schulden zullen binnen de maand die op de verslagperiode volgt worden vereffend. De financiële schulden op minder dan één jaar vertegenwoordigen voornamelijk voorschotten in het kader van de cash-pooling- en treasuryovereenkomsten met de ondernemingen: - Pharma Partners voor een bedrag van K ; - Laboratoria Flandria voor een bedrag van K ( K per 31 december 2012). De in provisie genomen interesten vertegenwoordigen een bedrag van 5 K per 31 december 2013 (2 K per 31 december 2012). De ondernemingen van de Celesio-groep verzekeren sinds 2003 de financiering van Pharma Belgium via een cash-poolovereenkomst. Voor de verslagperiode zijn de schulden op minder dan één jaar handelsschulden bij ondernemingen van de Celesio-groep. De transacties met verbonden ondernemingen hebben het volgende effect op het resultaat, hieronder weergegeven in detail: Detail van de prestaties 2013 Bedrag (K ) 2012 Bedrag (K ) Financieringsovereenkomst Celesio-Celesio Finance-Pharma Belgium Treasuryovereenkomst 13-9 Pharma Partners-Sambria-Ostend Pharma- Laboratoria Flandria-Pharma Belgium Management-fee-overeenkomst OCP/PCB Management fees Celesio/PCB (conform OESOrichtlijnen) Informaticaprestaties OCP-Pharma Belgium Huurovereenkomst handelsfonds Ostend Pharma-Pharma Belgium

47 Huurovereenkomst handelsfonds 0 86 Sambria-Pharma Belgium Huurovereenkomst handelsfonds Laboratoria Flandria-Pharma Belgium Dienstenovereenkomst Lloydspharma-Pharma Belgium Dienstenovereenkomst Pharma Belgium- Lloydspharma Overige prestaties Financieringsovereenkomst Celesio-Pharma Belgium Soort kosten: (financiële) kosten van deelname aan het cash-poolsysteem van Celesio. Berekening: % van de kredietlijn (0,246% en 0,76% in 2013) Treasuryovereenkomst Pharma Partners Sambria Ostend Pharma- Laboratoria Flandria Pharma Belgium Soort kosten: interesten op zichtrekeningen Percentage: EONIA 0,01 Management-fee-overeenkomst OCP/PCB Soort dienst: Juridisch, beheer van boekhoudkundige informaticasystemen, fiscaliteit, consolidatie, toezicht op boekhoudkundige/fiscale dossiers/consolidatie. Berekening: % van de kostprijs van de voltijdse equivalenten op jaarbasis Management fees Celesio/PHB (in overeenstemming met de OESO-richtlijnen) Soort dienst: Financieel/kasbeheer, supply chain, audit, fiscaliteit, controlling, ondersteuning voor SAP-reporting-module, ondersteuning voor IT-infrastructuur. Berekening: % van de kostprijs van de voltijdse equivalenten op jaarbasis Informaticagerelateerde prestaties OCP/Pharma Belgium Soort kosten: IT-ondersteuning, onderhoud en ontwikkeling van SAP (boekhoudsysteem), Gain (supply-chain-systeem), Sparck en andere IT-infrastructuur van operationele aard Berekening: Jaarbudget Huurovereenkomsten handelsfonds Bedrag in functie van het rendement van de clientèle Dienstenovereenkomst Lloydspharma Pharma Belgium Soort kosten: Marketing & Sales, Facility Management, Purchase, Procurement Berekening: % van de kostprijs van de voltijdse equivalenten op jaarbasis Dienstenovereenkomst Pharma Belgium - Lloydspharma Soort kosten: General Management, Finance, Supply Chain, Procurement, Legal Berekening: % van de kostprijs van de voltijdse equivalenten op jaarbasis De overeenkomsten zijn aangegaan rekening houdend met wat bepaald is in artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen indien dat noodzakelijk bleek Bezoldiging van de bestuurders en de leden van het uitvoerend comité Bij PCB worden alleen de onafhankelijke bestuurders voor hun mandaat bezoldigd. Via facturering van management fees aangerekend door verbonden ondernemingen (Celesio AG en OCP France) worden de uitvoerend bestuurders van Pharma Belgium bezoldigd. 47

48 3.12 Gebeurtenissen na afsluiting De Celesio-groep is overgenomen door de Amerikaanse groep Mckesson (cf. ook punt 4. Verslag van de Raad van Bestuur van 20 maart 2014) Structuur van het aandeelhouderschap De aandeelhoudersstructuur wordt toegelicht in het jaarverslag over de nietgeconsolideerde jaarrekening van PCB NV Geschillen en andere verplichtingen De lopende geschillen en andere verplichtingen die in de komende jaren financiële gevolgen kunnen hebben, werden correct geprovisioneerd Dividend per aandeel De in 2013 en 2012 betaalde dividenden bedragen ( 0,05 per aandeel). Het dividend van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar van 0,05 per aandeel ( in totaal) zal worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van 21 mei De presentatie van de geconsolideerde jaarrekening gebeurt vóór dividenduitkering. 48

49 4. Verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 49

50 4. Verslag van de Raad van Bestuur van 20 maart 2014 over de geconsolideerde jaarrekening Kerncijfers IFRS-standaarden K ) (en Evolutie Evolutie In % Netto-omzet Kostprijs van verkochte goederen Brutomarge Brutomargepercentage 5.73% 4.36% Gecorrigeerd 5.73% 5.54% brutomargepercentage (*) Afschrijvingen Operationeel resultaat Financieel resultaat Resultaat vóór belastingen Belastingen Geconsolideerd nettoresultaat Geconsolideerd nettoresultaat, aandeel van de PCB-groep Kasstroom uit operationele activiteiten Balanstotaal Eigen vermogen Personeelsbestand (aantal personen) Gegevens per aandeel Aantal aandelen Resultaat vóór belastingen 0,51 0,16 Nettoresultaat 0,23 0,09 Koers (en ) 5,43 2,80 (*) gecorrigeerd rekening houdend met het voorraadverlies als gevolg van de brand Activiteit van de PCB-groep Het resultaat van het jaar 2013 is door de volgende elementen beïnvloed: - de terugbetalingen van de verzekering als gevolg van de brand die de opslagplaats in Evere vernietigd heeft (gebouw, uitrusting en resterende voorraad); - de opening van de opslagplaats in Zaventem; - de overdracht van de activiteiten van Oostende naar de opslagplaats in Gent. De PCB-groep heeft een omzet van 537 M gerealiseerd, wat 6,13% minder is dan in het jaar De overheidsmaatregelen van 2013 hebben de prijzen van de geneesmiddelen aanzienlijk doen dalen. In 2013 is de groothandelsmarkt met 1,0% gekrompen. 50

51 Pharma Belgium heeft het eigen marktaandeel zien slinken, meer bepaald als gevolg van de brand in Evere eind De brutomarge bedraagt 5,73%, tegenover 5,54 % in 2012, na correctie voor het voorraadverlies als gevolg van de brand in Evere eind 2012 (zonder correctie: 4,36%). Bij vergelijkbare gegevens stijgt de marge met +0,20, wat voornamelijk te danken is aan de productenmix. De andere bedrijfsopbrengsten omvatten in 2013 de door de verzekeraar toegekende schadevergoeding voor de brand (2,9 M, uitrusting en gebouw). De door de verzekeraar toegekende schadevergoeding voor voorraadverlies (6,3 M ) werd in 2012 geboekt. De personeelskosten zijn met 6,7% gedaald. In de jaarrekening van 2012 was een provisie voor herstructurering ten bedrage van K opgenomen. Indien die provisie buiten beschouwing gelaten wordt, dalen de personeelskosten lichtjes. De bedrijfskosten worden voornamelijk beïnvloed door: - de provisie voor klanten werd in 2013 met 0,8 M opgetrokken teneinde het toenemende risico van wanbetaling te dekken; - de kosten verbonden aan de opslagplaats in Zaventem en het behoud van de operationele activiteiten van Pharma Belgium (nieuwe lokalen voor administratief personeel, verplaatsingskosten, bijkomende ondersteuning van de Celesio-groep); - boetes na belasting-, btw- en sociale controles/inspecties. Het financieel resultaat van het boekjaar bedraagt 105 K, tegenover 96 K in Het resultaat vóór belastingen bedraagt K (907 K in 2012); na correctie voor uitzonderlijke posten bedraagt het 632 K (3.272 K in 2012). Het geconsolideerd nettoresultaat komt zo uit op K. Relaties met verbonden ondernemingen en niet in de consolidatie opgenomen ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat De PCB-groep weet zich gesterkt door de expertise, de administratieve ondersteuning zowel als de financiële en logistieke steun van de Celesio-/OCP-groep. Die steun is bijzonder nuttig geweest om de voortzetting van de activiteit van Pharma Belgium mogelijk te maken na de brand. De totale kostprijs van met dergelijke bijstand verband houdende prestaties is K. Per 31 december 2013 bedraagt de totale schuld van de PCB-groep ten aanzien van de verbonden ondernemingen 16 M (17 M in 2012), voor een nettokost aan interesten van 203 K (159 K in 2012). Belangrijke en/of ongewone gebeurtenissen na afsluiting van boekjaar 2013 De PCB-groep maakt deel uit van de Celesio-groep. Gedurende meer dan 30 jaar is de meerderheidsaandeelhouder van de Celesio-groep Franz Haniel et Cie GmbH in Duitsland geweest. In de oktober 2013 heeft de Amerikaanse groothandelaar in farmaceutische producten McKesson een publiek overnamebod gedaan om de Celesio-aandelen te verwerven. In februari 2014 is McKesson erin geslaagd meer dan 75% van de Celesio-aandelen te verwerven; sindsdien is het de nieuwe meerderheidsaandeelhouder van de Celesio-groep. McKesson werd opgericht in Vandaag de dag is het een grote speler op het vlak van de distributie van farmaceutische producten die kan bogen op een uitgebreide ervaring als groothandelaar in de farmaceutische sector in Noord-Amerika. Momenteel onderhandelt de PCB-groep met de verzekeringsmaatschappij teneinde tot een akkoord te komen over het bedrag van de schadevergoeding voor exploitatieverlies als gevolg van de brand die de opslagplaats in Evere geteisterd heeft. De PCB-groep heeft, na overleg met zijn hoofdaandeelhouder, het project gelanceerd voor een nieuwe geautomatiseerde opslagplaats van het 'multi-services'-type ter vervanging van de verwoeste opslagplaats van Evere. We hebben van de bevoegde milieu-instantie (OVAM) het verzoek ontvangen onze Antwerpse site te onderwerpen aan een oriënterend bodemonderzoek. Een financiële impact is niet uit te sluiten. 51

52 Onderzoek en ontwikkeling De vennootschap voert geen activiteit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Gebruik van financiële instrumenten De groep maakt geen gebruik van financiële instrumenten om zijn wisselkoers- of kredietrisico af te dekken. Waarderingsregels De nieuwe IFRS-standaarden die in 2013 van kracht geworden zijn, hebben geen effect van betekenis op de jaarrekening van 2013 en de presentatie ervan. Auditcomité Het Auditcomité is samengesteld uit 4 niet-uitvoerende bestuurders, waarvan er 3 onafhankelijk zijn. Gelet op hun beroepservaring beschikken zij allen over boekhoudkundige en auditgerelateerde competenties (cf. statutair jaarverslag). Risico's en onzekerheden De PCB-groep heeft onder de economische, milieugerelateerde en managementgerelateerde risico s zes belangrijke risico s onderscheiden die een van betekenis zijnde impact kunnen hebben op de resultaten van de PCB-groep: - de evolutie van de markt van de geneesmiddelendistributie (evolutie van de marge van groothandelaars, ontwikkeling van nieuwe distributienetwerken meer bepaald voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen, en ontwikkeling van directe verkoop vanuit laboratoria aan apotheken); - de verslechtering van de financiële toestand van apotheken; - de concentratie van de marktspelers; - de onderhandelingen met de verzekeraar na de brand in Evere aangaande de schadevergoedingen voor het gebouw, de uitrustingen en het exploitatieverlies; - het verlies van een belangrijke site; - de onzekerheid in afwachting van de milieustudie (vestiging in Antwerpen). Vooruitzichten In het licht van de overheidsmaatregelen (zoals de daling van de prijzen van terugbetaalde geneesmiddelen begin 2014) en een uitermate competitieve markt, blijft de PCB-groep zich inzetten om zijn productiviteit te verbeteren en zijn verkoop van goederen en levering van diensten verder te ontwikkelen. Er is een project gelanceerd om in België een nieuwe opslagplaats te bouwen; die zal geautomatiseerd zijn, van het 'multi-services'-type, en is bedoeld om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Die nieuwe opslagplaats zou tijdens de bouwperiode een eenmalige negatieve impact kunnen hebben. Ook dient te worden vermeld dat over nog twee andere eenmalige elementen wordt onderhandeld: de verkoop van het gebouw in Oostende en de afwikkeling van de van de verzekeringsmaatschappij te ontvangen schadevergoeding. Het geschatte resultaat van 2014 zal ook een impact ondervinden van de marktevolutie, de concurrentie onder groothandelaars en de vraag in hoeverre we het klantenrisico zullen kunnen beheren. De PCB-groep behoudt het vertrouwen voor het jaar 2014 en steunt daarbij op zijn ervaring, zijn knowhow en de financiële steun van zijn aandeelhouders. De Raad van Bestuur, 20 maart 2014 BRUGEFI INVEST vertegenwoordigd door Philippe LACROIX, Voorzitter van de Raad van Bestuur 52

53 5. Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen 53

54 5. Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen 54

55 55

56 56

57 6. Jaarrekening van PCB NV 57

58 6. Jaarrekening van PCB NV 6.1 Jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 (in ) Vol 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING 58

59 Vol

60 RESULTATENREKENINGEN Vol 3 60

61 RESULTATENREKENINGEN (vervolg) Vol 3 61

62 RESULTAATVERWERKING Vol 4 62

63 STAAT VAN IMMATERIELE VASTE ACTIVA Vol

64 STAAT VAN MATERIELE VASTE ACTIVA Vol

65 Vol

66 Vol

67 Vol

68 Vol

69 STAAT VAN FINANCIELE VASTE ACTIVA Vol

70 Vol INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN 70

71 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Vol

72 STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Vol

73 BEDRIJFSRESULTATEN Vol

74 FINANCIELE RESULTATEN Vol

75 BELASTINGEN EN TAKSEN Vol

76 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTING Vol

77 Vol 5.14 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT 77

78 Vol 5.15 FINANCIELE BETREKKINGEN MET BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN 78

79 VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Vol

80 Vol FINANCIELE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIE MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) 80

Jaarverslag. www.pcb.be. PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.085.181

Jaarverslag. www.pcb.be. PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.085.181 Jaarverslag 2012 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organisatieschema van de Groep

Nadere informatie

PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.085.181

PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.085.181 Halfjaarlijks financieel report 2011 Op 31 augustus 2011 gepubliceerd op de website www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.085.181 Inhoud Pagina 3 1. Geconsolideerde kerncijfers

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2013

Halfjaarlijks financieel verslag 2013 Halfjaarlijks financieel verslag 2013 PCB NV, Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud Pagina s 3 1. Omzet Geconsolideerde kerncijfers 4 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 10 15 26 2. Tussentijdse

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

PCB NV Carlistraat 17/ Brussel RPR Brussel BTW BE

PCB NV Carlistraat 17/ Brussel RPR Brussel BTW BE Jaarverslag 2011 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.085.181 Inhoud PCB jaarverslag 2011 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organisatieschema

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie