Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004"

Transcriptie

1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar marktleiderschap in haar nichemarkten. Koninklijke Ten Cate investeert in kennisverdieping en -overdracht, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van in de organisatie aanwezige hoogwaardige kennis van textieltechnologie en gerelateerde chemische processen. De onderneming streeft een ethisch en maatschappelijk verantwoorde werkwijze na en biedt medewerkers een veilige en inspirerende werk omgeving, waar ontplooiing gestimuleerd wordt. Strategie Productdifferentiatie mogelijk gemaakt door innovatief vermogen. focus op gespecialiseerde marktniches; ontwikkeling van onderscheidende relevante functionaliteiten; het bieden van oplossingen in de vorm van systemen, die uit meerdere eigen productcomponenten bestaan; marktgerichte organisatie met een actief industrieel merkenbeleid; nauwe samenwerking met kenniscentra. Evenwichtige portfolio van product-marktcombinaties voor langetermijnrendement en continuïteit. focus op technisch textiel ( advanced materials ) en een geleidelijke afbouw van niet aan textieltechnologie gerelateerde bedrijfsonderdelen; groei door gerichte acquisities die de bestaande technologie, product- en/of marktbasis versterken ( buy and build ); leidende strategische posities innemen met voldoende onderscheidend vermogen binnen de waardeketen. Kostenleiderschap door verhoogde efficiency. investeren in technologische vernieuwing; stimuleren van interne samenwerking en bundeling van technologische knowhow; kritische massa door een global basis, waardoor inkoopvoordelen optreden en een betere uitnutting van kennis en technologie plaatsvindt. Financiële doelstellingen. minimaal rendement op het geïnvesteerd vermogen van 15% en voldoende liquiditeitsruimte genererend voor innovatieve ontwikkelingen; sterke balanspositie (solvabiliteitsrichtlijn 35%); autonome groei nettowinst op lange termijn van circa 10% per jaar.

2 2 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

3 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag Kerngegevens In miljoenen euro tenzij anders vermeld Resultatenrekening Netto-omzet 641,0 569,6 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 53,4 48,3 Bedrijfsresultaat (EBIT) 33,6 28,7 Nettowinst 23,1 20,3 Kasstroom Afschrijvingen en amortisatie 19,8 19,6 Cashfl ow 42,9 39,9 Mutaties werkkapitaal -1,9-3,9 Investering in (im)materiële vaste activa 12,0 16,9 Acquisities/deconsolidaties 35,0 0,3 Kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten -1,9 16,2 Ratio s (%) Bedrijfsresultaat in % omzet (EBIT-marge) 5,2 5,0 Bedrijfsresultaat in % netto geïnvesteerd vermogen (RONA) 13,7 11,7 Nettowinst in % eigen vermogen 13,7 12,9 Risicodragend vermogen/totaal vermogen (solvabiliteit) 46,2 46,6 Gegevens per aandeel in euro Nettowinst 4,56 4,10 Cashfl ow 8,48 8,06 Dividend 2,00 1,70 Pay-out in % (gewone bedrijfsuitoefening) 44% 41% Eigen vermogen 34,36 32,25 Overige kerngegevens Aantal mensjaren ultimo

4 4 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Voorwoord voorzitter van de raad van bestuur Ondanks de nog aarzelende economie, het negatieve effect van de Amerikaanse dollar en gestegen grondstofkosten, heeft Koninklijke Ten Cate goede resultaten gerealiseerd. De concernomzet steeg met 13% tot 641 miljoen. De groei van onze Amerikaanse bedrijven was zeer aansprekend, ook in euro s gemeten. Niet alleen de tot de verbeelding sprekende kunstgrasvezels en composietmaterialen, maar ook geotextiel en veiligheidsweefsels, vertoonden een bevredigende groei. De sector Technical Components liet een voortgaand winstherstel zien en de bedrijven in deze sector hebben weer een goed toekomstperspectief. De groei van de nettowinst met 14% lag boven de in de loop van 2004 uitgesproken verwachting. Het nettoresultaat van 23 miljoen stemt tot tevredenheid. Belangrijke gebeurtenissen voor het bedrijf in 2004: uitstekende commerciële en fi nanciële ontwikkelingen in de VS; versterking van de organisatiestructuur in Azië en de ontwikkeling van Aziatische markten; verkregen patenten op het gebied van digitale veredelingstechnologie; versterking van de marktpositie in beschermende (brandwerende) weefsels door de overname van Southern Mills (VS); beëindiging verlieslatende activiteiten binnen de Mega Valves-groep en bij Ten Cate Permess; tegenvallende omzetontwikkeling van kunstgras in Europa; offi ciële erkenning van kunstgras in topvoetbal; certifi cering van de productie van kogel- en scherfwerende materialen in de VS en de eerste orders die hiermee werden verkregen; verdere groei van Cetex -composieten door nieuwe certifi - ceringen voor civiele luchtvaart. Marktontwikkelingen De stijging van de grondstofkosten geeft enige zorg. De negatieve effecten werden vooral tegen het einde van 2004 zichtbaar. Ook de steeds korter wordende product-levenscycli hebben de aandacht. De tendens lijkt te ontstaan, dat producten sneller commoditiseren. De Aziatische concurrentie speelt in dit proces een belangrijke rol en domineert de commodity markten. Ten Cate ziet de bedreiging die uitgaat van deze trend en richt daarom zijn aandacht bij voortduring op innovatie, productdifferentiatie en kostenbeheersing. De opkomst van Aziatische landen en het wegvallen van blokkades genereert ook een kans voor Ten Cate. Daarom is haar Aziatische organisatie in de loop van 2004 versterkt. Commerciëel hanteert Ten Cate een marktgerichte strategie, gericht op het optimaal beheersen van de waardeketen ( value chain management ). Door de specialisatie in kwalitatief hoogwaardige producten tezamen met het uitgangspunt van global marketleadership, blijft het bedrijf relatief minder gevoelig voor de Aziatische opkomende industrie met prijsgevoelige volumeproducten. Lustrumviering In het jaar 2004 vierde Koninklijke Ten Cate het 300-jarig bestaan. Het lustrumjaar is gebruikt om het transformatieproces van traditioneel textielbedrijf naar voorloper in de textieltechnologie te onderstrepen en Ten Cate te profi leren als innovatieve internationale nichespeler. De lustrumviering is een belangrijk statement geweest in onze positionering en heeft een positieve commerciële uitstraling naar de markt opgeleverd, waarbij de kracht van de groep uitdrukkelijk naar voren is gebracht. Corporate Governance De Code Tabaksblat wordt in 2005 ingevoerd. Het beleid op dit punt wordt besproken in de aandeelhoudersvergadering van 24 maart Zoals aangegeven op pagina 73 van dit verslag, onderschrijft Ten Cate de voor haar relevante principes en voldoen wij aan de meeste best practices. Als gedecentraliseerd internationaal opererend concern maakt Ten Cate voortdurend een afweging tussen centrale beheersing, commerciële slagkracht en ondernemerschap. Daarom is in 2004 het risicobeheersingmodel nader onderzocht en verder verbeterd. In het kader van good corporate citizenship wordt daarnaast een aanzet gegeven voor een beleidsmodel voor duurzaamheid. Technologische ontwikkeling Hoewel de door ons gepatenteerde technologie van digitaal veredelen, door Ten Cate itex genaamd, nog in de kinderschoenen staat, zijn de verwachtingen hooggespannen. Deze

5 De kracht van de groep... L. de Vries en P. H. van der Vorm technologie betekent een grote sprong voorwaarts op het gebied van procestechnologie en levert een nieuw scala van toepassingsmogelijkheden. Voorts is hiermee een zeer grote besparing op energie- en milieukosten mogelijk. Stakeholders Ten Cate is een onderneming die zich technologisch sterk ontwikkelt en te maken heeft met de dynamiek van de wereldeconomie en de toenemende concurrentiekracht op deelgebieden van opkomende landen. Dit vereist fl exibiliteit van onze medewerkers. Wij constateren dat deze fl exibiliteit in de organisatie aanwezig is, dat we op het gebied van hoogwaardige kennis goed zijn uitgerust en dat er vertrouwen is in ons groeipotentieel. Onze zakelijke relaties zien een toenemende coherentie binnen de organisatie waardoor wij worden beschouwd als global customer en partner. Ook onze aandeelhouders tonen vertrouwen in de onderneming. Dit is het resultaat van een consistent uitgevoerde strategie die door onze werkmaatschappijen in de praktijk wordt gebracht en tot aansprekende producten heeft geleid. De sterk gegroeide belangstelling van internationale institutionele aandeelhouders leidde tot een aanmerkelijke koersstijging van het aandeel. Wij danken al onze stakeholders voor hun inzet, steun en vertrouwen in Ten Cate. L. de Vries, voorzitter raad van bestuur

6 6 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Het aandeel Koninklijke Ten Cate Notering Het aandeel Koninklijke Ten Cate is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Met ingang van 2005 is het aandeel opgenomen in het Next 150 segment. De beursomzet is over 2004 meer dan verdubbeld en bedraagt 118 miljoen (elektronisch orderboek plus reported deals ). Het aandeel Ten Cate maakt vanaf begin maart 2005 deel uit van de Amsterdam Small Cap Index van Euronext Amsterdam. De markt in de aandelen wordt onderhouden door ABN AMRO Bank en Rabo Securities als animateur van Euronext Amsterdam en daarnaast door een aantal effectenbanken op vrijblijvende basis. Het aandeel wordt door ten minste zeven banken en effectenhuizen actief gevolgd. Drie analisten gaven Ten Cate aandelen eind december 2004 een Buy-advies en één analist gaf een Sell-advies (bron: Bloomberg). De slotkoers per 31 december bedroeg 54,20. Investor Relations Investor Relations van Koninklijke Ten Cate is, naast fi nanciële verantwoording, gebaseerd op een open en heldere communicatie van de hele organisatie over de strategie, de gang van zaken, de vooruitzichten, de commerciële positie en de rol binnen het maatschappelijke speelveld. Ten Cate streeft ernaar de kwaliteit van de informatie en de toegankelijkheid verder te verbeteren. Zo is Ten Cate in een vroeg stadium overgegaan op kwartaalrapportages. Ook de website (www.tencate.com), die in 2004 is vernieuwd, is een belangrijk middel voor de corporate communicatie van Ten Cate. Een interactieve versie van het jaarverslag 2004, met een uitgebreide zoekfunctie, is vanaf de publicatiedatum van dit jaarverslag beschikbaar op de Ten Cate-website. Regelmatig ontvangt Ten Cate grote beleggers voor een bedrijfsbezoek en bezoekt de onderneming institutionele beleggers in binnen- en buitenland. Zo krijgt de onderneming eveneens een goede indruk van de wensen en gedachten die bij institutionele beleggers leven en het beeld dat zij hebben van het bedrijf. Met particuliere beleggers onderhoudt Ten Cate op verschillende manieren contact, bijvoorbeeld door mee te werken aan beleggersbijeenkomsten van banken en Euronext Amsterdam. Eenmaal per jaar brengt Ten Cate particuliere beleggers bijeen voor de jaarlijkse aandeelhoudersdag op een van onze locaties. Ten Cate geeft periodiek de nieuwsbrief Ten Cate Update uit, waarin wetenswaardigheden worden gemeld over de markt, bijzondere projecten, etc. Geïnteresseerden kunnen zich via de Ten Cate-website gratis abonneren.

7 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag Wet Melding Zeggenschap en aandelenbezit In het kader van de Wet Melding Zeggenschap (WMZ) wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de volgende opgave gepubliceerd van de aangemelde belangen in Koninklijke Ten Cate per 31 december De onderstaande percentages kunnen afwijken van de AFM-publicatie, wanneer aandeelhouders de vennootschap nadien hun actuele belang hebben opgegeven, met het verzoek het actuele belang in het jaarverslag te vermelden. Naam Kapitaalbelang Meldingsdatum Delta Lloyd nv 5,1% 18 mei 1998 Orange Fund nv 4,7% 6 juni 2003 Hidden Value Fund nv 8,6% 27 augustus 2003 Orange Deelnemingen Fund nv 6,7% 11 september 2003 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds nv 5,1% 24 oktober 2003 In het voorgaande jaarverslag is een belang van Dexia S.A. gemeld. Het belang van Dexia is in november 2004 bij de verzelfstandiging van Kempen & Co op het Hidden Value Fund overgegaan. Op grond van de regelgeving hoefde echter geen nieuwe aanmelding plaats te vinden. Buiten de offi cieel gemelde belangen bezitten, voor zover ons bekend, 10 tot 15 voor namelijk in het buitenland gevestigde institutionele beleggers aanmerkelijke belangen in Ten Cate (ieder fonds met afzonderlijke belangen onder de 5%). Dit zijn in hoofdzaak gespecialiseerde small-cap beleggingsfondsen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland met een middellangetermijn horizon. Geschat wordt dat circa 60% van de uitstaande aandelen gehouden wordt door institutionele beleggers, zoals beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen, in binnen- en buitenland. Ten Cate is tevreden met deze professionele en stabiele aandeelhoudersbasis. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de aandelen gehouden door particuliere beleggers. Deze beleggers zijn van groot belang voor de dagelijkse handel op de beurs en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de liquiditeit van het fonds. Medewerkers en management van Koninklijke Ten Cate en haar werkmaatschappijen bezitten gezamenlijk aandelen in de vennootschap. Door leden van de raad van commissarissen worden geen Ten Cate aandelen gehouden. Voorkoming misbruik van voorwetenschap Conform de Wet Toezicht Effectenverkeer 1995 is voor Ten Cate een integraal reglement ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap, het beleggen in het eigen aandeel en het effectenbezit van bestuurders en commissarissen van kracht. In dit reglement zijn regels opgenomen voor meldingsplichtige personen (bestuurders en andere personen die het beleid mede bepalen en commissarissen), alsmede voor personen ingevolge de Regeling meldingen en reglementering transacties in effecten Voorts zijn er verplichtingen voor medewerkers ten aanzien van de behandeling van koersgevoelige informatie en de voorkoming van misbruik van voorkennis opgenomen. Ook de meldingsplicht op grond van de Wet Melding Zeggenschap 1996 en de betreffende best practices met betrekking tot de corporate governance code zijn opgenomen in dit reglement. Wat betreft de tekst van dit reglement wordt verwezen naar de website van Koninklijke Ten Cate. Ten Cate heeft reeds enige jaren geleden een interne compliance offi cer aangesteld.

8 8 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Geïndexeerd koersverloop aandeel Koninklijke Ten Cate Belangrijke data: Publicatie jaarcijfers 23 februari 2005 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 maart 2005 Notering ex-dividend 30 maart 2005 Cijfers eerste kwartaal april 2005 Halfjaarcijfers september 2005 Cijfers derde kwartaal november 2005 Dividendvoorstel, dividend- en reserveringsbeleid Koninklijke Ten Cate telt een aantal, verderop in dit verslag besproken, productgroepen met ruime autonome groeimogelijkheden, die bovendien door gerichte overnames verder versterkt kunnen worden. Hiervoor zullen in de komende jaren aanmerkelijke fi nanciële middelen nodig zijn. Wij geven er de voorkeur aan de groei zoveel mogelijk uit de eigen kasstroom te fi nancieren. Daarom is ons dividendbeleid om circa 60% van de behaalde winst in te houden en circa 40% aan aandeelhouders uit te keren in de vorm van dividend. Voorgesteld wordt het dividend over 2004 vast te stellen op 2,- per aandeel van nominaal 10,- betaalbaar in contanten danwel in de vorm van stockdividend ten laste van de agioreserve. Ontwikkeling aantal uitstaande aandelen Stand eind Uitbreiding aandelenkapitaal als gevolg van stockdividend Stand eind Mogelijke uitbreiding als gevolg van opties Ingekochte aandelen met betrekking tot opties en aandelenspaarplan Na volledige verwatering Investor Relations & Externe Betrekkingen van Koninklijke Ten Cate: Telefoon +31 (0) Fax +31 (0)

9 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag Verslag raad van commissarissen Hierbij bieden wij u het door de raad van bestuur opgestelde jaarverslag 2004 aan, waarin de jaarrekening is opgenomen. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. Hun verklaring is weergegeven op pagina 79 van dit verslag. Het jaarverslag is uitgebreid besproken met de raad van bestuur en in aanwezigheid van de accountants. Op grond hiervan zijn wij van mening dat het jaarverslag voldoet aan de eisen van transparantie en een goede basis vormt voor de verantwoording over het gehouden toezicht door de raad van commissarissen. Resultaat en dividend In het jaar 2004, waarin Koninklijke Ten Cate haar 300-jarig bestaan op indrukwekkende wijze heeft gevierd, is een nettowinst behaald van 23,1 miljoen, een stijging van 14%. Gelet op de relatief zwakke economie stemt dit resultaat tot voldoening. Wij stemmen in met het voorstel van de raad van bestuur om het dividend over 2004 vast te stellen op 2,- per aandeel van nominaal 10,-. Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening dienovereenkomstig vast te stellen en om decharge te verlenen aan de raad van bestuur voor het door hen gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht. Samenstelling raad van commissarissen Met ingang van 25 maart 2004 werd mr. E. ten Cate benoemd tot lid van de raad van commissarissen. De heer Ten Cate is afkomstig uit een oud en welbekend textielgeslacht. Zijn hoofdfunctie is directeur van Bank ten Cate & Cie nv. Met ingang van 25 maart 2004 is de heer Ten Cate tevens benoemd tot voorzitter van de auditcommissie, dit mede vanwege zijn fi nanciële expertise. De raad van commissarissen heeft besloten dat de raad van commissarissen na afl oop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal bestaan uit 5 personen. Toezicht In 2004 heeft de raad van commissarissen zeven keer vergaderd met de raad van bestuur en de fi nancieel directeur. Daarbij zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: de doelstellingen en strategie van Koninklijke Ten Cate; de topstructuur van de onderneming; de ontwikkelingen ten aanzien van het structuurregime en de corporate governance code. Naar aanleiding daarvan werden de reglementen voor de raad van commissarissen, de afzonderlijke commissies en het reglement van de raad van bestuur herzien.

10 10 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Tevens werd de profi elschets van de raad van commissarissen geactualiseerd; het jaarverslag over 2003, respectievelijk de kwartaalcijfers in 2004; de uitgebreide rapportages van KPMG bij de jaarrekening 2003 en de halfjaarcijfers 2004; de commerciële posities en de gang van zaken bij de werkmaatschappijen; de acquisitie van Southern Mills en andere potentiële acquisitieprojecten; de desinvesteringsmogelijkheden in de groep Componenten en van Synbra bv; het afsluiten van een nieuwe gesyndiceerde lening van 120 miljoen, met een looptijd van vijf jaar; de operationele, investerings- en fi nancieringsplannen voor het jaar 2005; de optieverlening aan de raad van bestuur, de groeps- en de concerndirecteuren. Auditcommissie De auditcommissie bestaat uit de heren E. ten Cate (voorzitter), A.W. Veenman en P.P.A.I. Deiters. Genoemde commissie is twee keer bijeen geweest, in aanwezigheid van de raad van bestuur, de fi nancieel directeur en KPMG. Daarbij zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: het jaarverslag 2003, respectievelijk de halfjaarcijfers 2004; het verslag van de accountant met daarin onder meer opgenomen bevindingen over de administratieve organisatie en interne controle, de automatisering, de belastingen en IFRS. Ook is de onafhankelijkheid van KPMG bevestigd; de kostendeclaraties van de raad van bestuur; lopende juridische procedures; de voorbereiding op de invoering van International Financial Reporting Standards (IFRS); de rapportages inzake operational audits bij werkmaatschappijen; transfer pricing; het interne risicobeheersings- en controlesysteem; treasury risk management; de treasury policy en organisatie; een onderzoek naar de bestaande bankrelaties; het automatiseringsbeleid. De remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie Met ingang van 1 januari 2005 heeft Koninklijke Ten Cate een gecombineerde remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie ingesteld. De commissie bestaat uit de heren F.A. van Vught (voorzitter), A.W. Veenman en C.J.A.J.M. Van Gestel. In 2004 heeft de remuneratiecommissie vijfmaal vergaderd, waarvan drie besprekingen met externe adviseurs in verband met een evaluatie van het totale remuneratiepakket, de indeling van de onderneming in de Hay-categorie, de wetswijziging aangaande pensioen en de correcte uitvoering van de overeengekomen pensioenregeling. De aandeelhouders wordt gevraagd het remuneratiebeleid vast te stellen. De raad van

11 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag commissarissen zal binnen het beleid zorgdragen voor vaststelling van de remuneratie. Conform het huidige beleid zal de vaste beloning van de voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2005 met een nog nader aan te geven percentage worden verhoogd. Remuneratiebeleid Het beloningsbeleid heeft als doel om voor de raad van bestuur gekwalifi ceerde personen te werven, te motiveren en te behouden. De beloning van de raad van bestuur is daarom gebaseerd op ten minste de Hay-mediaan met een variabele beloning op korte en lange termijn, met inachtneming van de best practice-bepalingen van de corporate governance code. De totale beloning wordt gebaseerd op een vergelijking met de relevante markt, waarbij de omvang, complexiteit en het internationale karakter zowel qua vestigingen als ook het aantal product-marktcombinaties een belangrijke rol spelen. Op basis van deze criteria heeft de onderneming conform de Hay Group-methodiek een indeling in de zogenaamde B-categorie gekregen. In 2004 heeft de gecombineerde remuneratiecommissie het totale bezoldigingspakket getoetst aan de bezoldigingsniveaus bij andere vergelijkbare internationaal gevestigde en opererende ondernemingen. De commissie ziet erop toe dat het remuneratiepakket zich ten minste rond het mediaanniveau van de beloningspakketten bij deze ondernemingen blijft bewegen. Remuneratierapport raad van bestuur Het remuneratierapport betreffende de voorzitter en leden van de raad van bestuur wordt opgesteld door de raad van commissarissen en wordt voorgelegd aan de op 24 maart te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In de periode van 1 januari t/m half maart van elk jaar stelt de commissie een rapport op dat op de website van de vennootschap wordt geplaatst. De hoofdlijnen van het daarin opgenomen remuneratiebeleid zijn de volgende: Het beloningspakket bestaat uit een vaste, een variabele en een pensioencomponent. Bij de vaststelling van de hoogte van de vaste component wordt erop gelet dat deze een adequate beloning vormt voor de inspanningen en verantwoordelijkheden van de bestuurders zoals uitgedrukt in de functiegradering conform de Hay Group-methodiek. Daarnaast is er een korte termijn variabele beloning van maximaal 50 procent van het vaste salaris. Voor deze variabele beloning worden vooraf objectieve en meetbare fi nanciële doelstellingen overeengekomen. De details van deze doelstellingen worden uit commerciële en concurrentieoverwegingen niet openbaar gemaakt. De lange termijn variabele component is gerelateerd aan de koersstijging van het aandeel. Bij de toekenning van optierechten zijn sinds het jaar 2000 prestatiecriteria gehanteerd, waarbij de uitoefening van de optierechten pas toegestaan is na verloop van 3 jaar na toekenning. In het jaar 2005 wordt een wijziging

12 12 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 in de prestatiecriteria overwogen. Ten aanzien van de pensioenregeling geldt dat de voorzitter van de raad van bestuur een pensioenregeling heeft in de vorm van een C-polis met een gerichte pensioenleeftijd van 62 jaar. De jaarlijkse bijdrage van de voorzitter van de raad van bestuur in de kosten van deze pensioenregeling bedraagt 5% van zijn jaarsalaris. Voor toekomstige leden van de raad van bestuur is de ondernemingspensioenregeling van toepassing. Bezoldigingsbeleid raad van commissarissen De beloning van de leden van de raad van commissarissen bestaat uit een vaste beloning, zoals vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering van 25 maart De beloning is getoetst aan bezoldigingsniveaus bij andere, vergelijkbare ondernemingen, met inachtneming van omvang, complexiteit en internationaal karakter, conform de Hay Groupmethodiek. Commissarissen ontvangen geen prestatie- of aandelengerelateerde beloning en bouwen geen pensioenrechten op bij de onderneming. De leden van de raad van commissarissen ontvangen bij vertrek geen ontslagvergoeding. De leden van de raad van commissarissen hielden eind 2004 geen aandelen en geen optierechten Koninklijke Ten Cate. Bezoldiging bestuurders en commissarissen Voor bezoldiging van de bestuurders en commissarissen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening op pagina 64 van het jaarverslag. Voor de optieregeling wordt verwezen naar pagina 70 en 71 van het jaarverslag van Koninklijke Ten Cate.

13 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag Overig De raad van commissarissen heeft tweemaal vergaderd buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en heeft zich daarbij beraden op: de samenstelling en het functioneren van de raad van commissarissen; de vervulling van vacatures in de raad van commissarissen; de samenstelling van de commissies van de raad van commissarissen; de gevolgen van het toepassen van de corporate governance code en best practice; de samenstelling en het functioneren van de raad van bestuur. De leden van de raad hebben vijfmaal een overlegvergadering met de centrale ondernemingsraad bijgewoond, alsmede de jaarlijkse COR-conferentie. Wij bevestigen dat alle leden van de raad van commissarissen onafhankelijk zijn in de zin van de corporate governance code. De raad spreekt graag zijn waardering uit voor de grote inzet van de raad van bestuur en de medewerkers en voor het bereikte resultaat in het afgelopen jaar. Almelo, 22 februari 2005 Raad van commissarissen A.W. Veenman, voorzitter P.P.A.I. Deiters, vice-voorzitter C.J.A.J.M. van Gestel F.A. van Vught C.W. Versteeg E. ten Cate

14 14 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Bestuur **) Jaar aantreden Einde huidige termijn Raad van commissarissen Dr. ir. A.W. Veenman (m, 57) voorzitter 1) 2) president-directeur Nederlandse Spoorwegen commissaris Rabobank Groep commissaris Athlon Holding Drs. P.P.A.I. Deiters (m, 61) plv. voorzitter 1) oud-directeur Berghaus International Fashion commissaris Forbo Holding AG commissaris G-III Apparel Group LTD commissaris Berghave B.V. Venture Capital commissaris Bandolera B.V. commissaris Tootal B.V. consultant European Bank for Reconstruction and Development EBRD Drs. C.J.A.J.M. van Gestel (m, 66) 2) ex-directeur AdviesGroep Diemen & Van Gestel voorzitter raad van commissarissen Rentex bv commissaris Philip Morris Holland bv lid Algemeen Bestuur VNO-NCW Prof. dr. F.A. van Vught (m, 54) 2*) rector magnifi cus Universiteit Twente lid van het nationale Innovatieplatform plv. Kroonlid van de Sociaal Economische Raad lid van de University Grants Committee van Hong Kong Raad van bestuur Ir. L. de Vries (53), voorzitter Drs. P.H. van der Vorm (65) Directiecomité Het directiecomité wordt gevormd door de raad van bestuur alsmede de onderstaande concern- en groepsdirecteuren: Ten Cate Advanced Textiles & Composites F.B. Bruns (62) D. Hendriks (46) Ten Cate Industrial Fabrics & Grass D.C. Clarke (46) Ten Cate Technical Components Ir. B.R. Denekamp (49) Ir. J.A Jonker (43) Holding Drs. J. Lock (58) concerndirecteur fi nanciën & administratie A.W.J. Moerman (42) concerndirecteur personeel & organisatie Drs. Ing. C.W. Versteeg (m, 69) oud-directeur Dienst Sociale Werkvoorziening Groningen commissaris Esso Nederland B.V. commissaris Koops-Furness N.V. Mr. E. ten Cate (m, 59) 1*) directeur Bank ten Cate & Cie N.V. president commissaris Nyloplast N.V. commissaris Nesbic Investment Fund commissaris Pas Reform B.V. Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit 1) auditcommissie 2) gecombineerde remuneratie, selectie- en benoemingscommissie *) voorzitter **) per 31 december 2004

15 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag Textieltechnologie maakt ongemerkt een belangrijk deel uit van ons dagelijks leven. De kampeerder die een goede kwaliteit tentdoek wil dat zowel de zon als de regen buiten houdt. De politieagent die met zijn kogelwerende vest zelfverzekerd een inval doet. Champignons kunnen heel goed gekweekt zijn op doek van Ten Cate. De kans is groot dat het vliegtuig waarmee men op vakantie gaat Ten Cate-materiaal in zich heeft. Mensen die gebruikmaken van de textieltechnologie van Ten Cate. Zij vertrouwen op de veiligheid en bescherming die deze producten bieden. Daarom zoeken wij altijd nieuwe producten en processen die de grenzen verleggen. De enige beperking is ons voorstellingsvermogen. Wij inventariseren wensen en behoeften en spelen daarop in. Als er nu al zoveel kan met de technologie van vandaag, stel je dan eens voor wat er morgen allemaal kan. Just imagine... Bram den Hond Hoofd KAM (Kwaliteit, Arbo, Milieu) BAM Civiel Wij werken nu al in de kleding van de toekomst! André Doesburg Manager algemene zaken Kikkoman Foods Europe B.V. Tezamen hebben we een partnership dat gericht is op respect, kundigheid en wederzijds voordeel op de langere termijn. Bart Bos Werkvoorbereider de Vries & van de Wiel B.V. Geotube is een geschikt alternatief voor traditionele dammen van stortsteen.

16 16 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Verslag van de raad van bestuur Financiële gang van zaken Nettowinst De nettowinst nam toe met 14% tot A 23,1 miljoen. Dit resultaat is inclusief een boekwinst van A 2,0 miljoen uit de desinvestering van de deelneming in Schwabenvlies maar ook na aftrek van hogere pensioenlasten (A 3,4 miljoen) en belastingen. Omzet Volume/mix +6% Prijseffecten +0% Autonome stijging +6% Valutaeffecten -3% Acquisitie Southern Mills +10% +13% EBIT Autonome stijging +15% Valutaeffecten (US dollar) -6% Acquisitie +8% +17% Omzet Koninklijke Ten Cate toonde in 2004 een omzetstijging van 13% tot A 641 miljoen, ondanks een aanzienlijk lagere Amerikaanse dollar. De autonome omzetgroei van 6% weerspiegelt de betere gang van zaken in alle sectoren van Ten Cate, met name in de tweede helft van het jaar. Vooral de groei van de Amerikaanse activiteiten was opvallend. De sector Industrial Fabrics & Grass liet autonoom 15% omzetgroei zien. Van belang was de acquisitie van Southern Mills, die Ten Cate een leidende positie in Amerika op het gebied van brandwerende weefsels voor de beroepskledingmarkt verschafte. Deze overname droeg in acht maanden tijd bij aan een omzetstijging van 10%. Door deze overname steeg het aandeel van de Amerikaanse werkmaatschappijen in de concernomzet tot 36%, terwijl hun winstbijdrage nog groter was. De dollar werkte evenwel in het nadeel, met een daling ten opzichte van de euro met 9%. Het valutaeffect op de omzet was 3% negatief. Voorts werd een begin gemaakt met de productie van antiballistische materialen in de VS. Het feit dat in de Amerikaanse markt het thema veiligheid en bescherming sterk in de belangstelling staat is evident. In Azië wordt een groeiende afzet geconstateerd op een breed terrein waarop Ten Cate actief is. De organisatie is hier verder versterkt. De markt voor generieke beroepskleding staat enigszins onder druk, maar de marktpositie in Europa en Amerika, alsmede een groeiend relatienetwerk in Azië, biedt perspectief voor de langere termijn. In de gehele organisatie is effectief gereageerd op onze verscherpte marktfocus, gebaseerd op het principe van end user marketing. Een groeiende aandacht voor onze posities in de waardeketen versterkte de commerciële slagkracht van de organisatie, hetgeen mede de basis vormde voor de omzettoename. Bedrijfsresultaat (EBIT) Het bedrijfsresultaat nam toe met 17%, waarvan 15% autonoom. De belangrijkste groei was afkomstig van de Amerikaanse werkmaatschappijen, ondanks het negatieve valutaeffect (-6%). Opmerkelijk was derhalve de EBIT-toename van de sector Industrial Fabrics & Grass van 25%. Southern Mills heeft over 2004 nog maar een beperkte winstbijdrage kunnen leveren, vanwege enkele boekhoudkundige aanpassingen op basis van de voor Koninklijke Ten Cate geldende verslaggevingsgrondslagen en de genomen herstructureringsmaatregelen. Deze

17 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag maatregelen, die versneld zijn doorgevoerd, waren noodzakelijk om de onderneming volledig in te passen in de Ten Cate-organisatie, zodat de synergievoordelen op korte termijn benut kunnen worden. Het resultaat van de sectoren Advanced Textiles & Composites en Technical Components werd enigszins gedrukt door saneringsmaatregelen binnen respectievelijk Ten Cate Permess en Mega Valves International. Met inachtneming van de zwakke dollar en de hogere grondstofkosten is er grote tevredenheid over de resultaten van de sector Industrial Fabrics & Grass. De voortgaande resultaatverbetering van de sector Technical Components geeft aan dat de bedrijven in de sector qua kostenbeheersing en strategische positionering op koers liggen. Kosten Er is een blijvende aandacht voor kostenbeheersing en reductie van het werkkapitaal, alhoewel er als gevolg van schaarste op de grondstoffenmarkt voor (meta/para)aramides, glas- en koolstofvezels, alsmede vertraging van overheidsorders, enige tijdelijke voorraadvorming is ontstaan. Ook ten aanzien van de kunstgrasmarkt vindt op grond van seizoensinvloeden voorraadvorming plaats die het totaalbeeld enigszins verstoort. In de tweede helft van 2004 liepen de kosten van kunststofgranulaten op met percentages van 20 tot 30%. Deze stijging werkte met een vertraging van 2 à 3 maanden door in de kostprijzen, maar is zo goed als mogelijk doorberekend in de eindprijzen, waarbij het effect pas grotendeels in 2005 zal vallen. Bij de personeelskosten was sprake van een sterke stijging van de kosten van pensioenpremies (van A 6,0 tot A 9,4 miljoen), mede omdat in 2003 gemiddeld nog 62,5% premiekorting van toepassing was voor het Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Belastingen Het percentage belastingen liep op van 24 tot 33% van de winst voor belastingen. Dit voor Koninklijke Ten Cate zeer hoge percentage werd veroorzaakt door een ongunstige verdeling van het resultaat over de landen. Er was sprake van verliezen in landen waar nog geen compensatie mogelijk was (Frankrijk, Hongarije, Singapore) en van winsten in landen met een hoge belastingdruk (Duitsland en de Verenigde Staten). Omdat in 2004 in Nederland nog compensabele verliezen bestonden, was het lage belastingtarief van de CFM (Concern Financierings Maatschappij) tijdelijk niet effectief. Kasstromen Nettowinst 23,1 20,3 Afschrijving/ amortisatie 19,8 19,6 42,9 39,9 Werkkapitaal -1,9-3,9 Investeringen -12,0-16,9 Acquisities -35,0-0,3 Overige +4,1-2,6 Kasstroom uit -1,9 +16,2 operationele en investeringsactiviteiten Kasstromen Bij een relatief laag investeringsniveau en een slechts lichte toename van het werkkapitaal, was er voldoende cashfl ow om de acquisitie van Southern Mills uit de lopende kasstroom te fi nancieren. Financiering De totale schuldpositie (lange en korte leningen onder aftrek van liquide middelen) nam fractioneel toe van A 91,0 tot A 93,5 miljoen. In de loop van 2003 en 2004 was de situatie op de markt voor onderhandse leningen zodanig veranderd dat het voor Koninklijke Ten Cate voordelig was de in 2002 afgesloten Syndicated loan (A 130 miljoen) over te sluiten tegen aanmerkelijk betere voorwaarden (vijf jaar looptijd, afl ossingsvrij, lagere rentemarges). De huidige hoofdsom bedraagt A 120 miljoen. De payback van de herfi nancieringskosten bedraagt minder dan één jaar.

18 18 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Analyse 2004 naar sectoren waarvan Netto-omzet verschil autonoom valuta acq. SM Advanced Textiles & Composites 229,9 169,9 +35% +4% -1% +32% Industrial Fabrics & Grass 231,9 213,0 +9% +15% -6% Technical Components 178,7 186,3-4% -2% -2% Overige 0,5 0,4 641,0 569,6 +13% +6% -3% +10% Bedrijfsresultaat (EBIT) Advanced Textiles & Composites 11,0 8,6 +28% +5% -3% +26% Industrial Fabrics & Grass 21,1 16,9 +25% +31% -6% Technical Components 9,0 8,6 +5% +10% -5% Overige -7,5-5,4-40% -40% 33,6 28,7 +17% +15% -6% +8% Financieringslasten -6,7-7,0-4% Resultaat voor belastingen 26,9 21,7 +24% Belastingen -8,8-5,3 +66% Deelnemingen/aandeel derden +5,0 +3,9 +28% Nettowinst 23,1 20,3 +14%

19 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag Wijzigingen in de consolidatie Acquisitie: Southern Mills Union City, Georgia VS. Omzet ca. $ 100 miljoen. Ingangsdatum 30 april Wijziging: Reci-Prof Nieuwkuijk: van 70% naar 100%. Beëindiging activiteiten: Taxy en Agubat (Frankrijk) en EQO (Italië). Alle drie bedrijven waren onderdeel van de Mega Valves-groep. Omzet in 2004: A 5 miljoen Vooruitzichten De vooruitzichten voor de groeimarkten in composietmaterialen en kunstgras blijven zeer gunstig. Ten Cate beschikt over solide marktposities in deze niches. Ten Cate verwacht dat de voortgaande modernisering van de antiballistische bescherming een positieve invloed zal hebben op de omzet en het resultaat. Dit zijn echter, gezien de slechts geleidelijke capaciteitsgroei van de industrie, langetermijnontwikkelingen, die vooralsnog achterblijven bij de zeer sterke vraagontwikkeling in de wereld. Eenzelfde constatering geldt voor de kunstgrasmarkt, waar een zekere beperking bestaat ten aanzien van de installatiecapaciteit. De toetredingsdrempel van vezelproducenten aan de onderkant van de kunstgrasmarkt is relatief laag en een verdere toename van het aantal aanbieders wordt verwacht. Belangrijk is hier hoe deze markt, waarin belangrijke regionale verschillen blijven bestaan, zich verder qua structuur en organisatie gaat ontwikkelen. In de overige markten voor technisch textiel is Ten Cate evenzeer goed gepositioneerd en streeft als een van de weinige ondernemingen in de sector, afgezien van de multinationale chemicaliën- en vezelproducenten, een wereldwijde marktbenadering (global value chain) na, die in de toekomst verder gestalte zal worden gegeven door middel van een meer nadrukkelijke aanwezigheid in Azië. Het desinvesteringsbeleid zal verder doorgevoerd worden, op basis van een blijvende aandacht voor resultaatsherstel binnen de sector Technical Components. Voor de daadwerkelijke realisatie van desinvesteringen binnen de sector Technical Components alsmede van de Synbra Group is echter geen tijdslimiet afgegeven. Ten Cate streeft ernaar de investeringen en afschrijvingen over een reeks van jaren in balans te laten zijn. Voor 2005 wordt een investeringsbedrag verwacht dat het afschrijvingsniveau zal overtreffen. Investeringen die onze posities in groeimarkten kunnen versterken, zullen een hoge prioriteit hebben. Voorts zullen investeringen worden gedaan in processen en technologieën die de effi ciency vergroten en/of milieubesparingen opleveren. Ten Cate zal naar verwachting een voortgaande autonome omzetgroei tonen. De grondstofprijzen en de koersontwikkeling van de dollar vormen een onzekere factor. Strategie Koninklijke Ten Cate is een onderneming die opereert in specialistische marktniches en wil daarin leidende posities innemen met voldoende kritische massa. Hierbij vormen kostenbeheersing en productdifferentiatie het uitgangspunt. De kritische massa wordt bereikt door wereldwijd actief te zijn, hetgeen betekent dat acquisities van ondernemingen zullen worden gepleegd die aansluiten op het product-, markt- en technologieprofi el van Ten Cate ( buy and build ). Productdifferentiatie dient gebaseerd te zijn op de ontwikkeling van technologisch hoogwaardige producten met essentiële functionaliteiten die in deelmarkten van grote betekenis zijn. Deze positionering vormt de basis om in de voortbrengingsketen een onderscheidende rol te kunnen vervullen waarmee de gewenste winstgroei op langere termijn zal worden gerealiseerd. Bij de implementatie van de strategie streeft Koninklijke Ten Cate naar innovatieve ontwikkelingen op het gebied van processen en producten, teneinde een verhoging van de effi ciency te realiseren en nieuwe toepassingsgebieden voor haar producten te ontwikkelen. Daarnaast wordt een marketingbeleid doorgevoerd, dat in toenemende mate gericht is op eindgebruikers ( end user marketing ), waarin Ten Cate op het gebied van industriële marketing een grotere nadruk zal leggen op het gebruik van haar merken. Tevens is hierbij van belang om met name de kracht van de groep, het delen van technologie, kennis en kunde, te etaleren. Dit versterkt de communicatie van het probleemoplossend vermogen van de organisatie naar de gewenste doelgroepen.

20 20 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Hierna wordt nader ingegaan op technologische ontwikkelingen, het buy and build beleid alsmede het marketingbeleid dat gebaseerd is op strategische thema s en end user marketing. Technologische ontwikkelingen en innovatie In 2004 is stilgestaan bij het 300-jarig bestaan van de onderneming. Maar daarnaast is in het verslagjaar vooral vooruitgekeken, naar de technologie van morgen. Ten Cate is een technologisch gerichte onderneming en wil derhalve een vooruitstrevend bedrijf zijn op het gebied van textieltechnologie in samenhang met chemische procestechnologie. In de eerste plaats wordt gestreefd naar een optimale effi ciency, waarbij een hoog kwaliteitsniveau het uitgangspunt is. Hiervoor zijn ook in 2005 belangrijke investeringen voorzien, onder andere bij Ten Cate Advanced Textiles. Op basis van de ontwikkelde digitale procestechnologie, die in 2004 is gepatenteerd, wordt al in 2005 gestreefd naar het aanbieden van nieuwe producten die superieur zijn aan het huidige aanbod. Deze ontwikkelingen zullen bij een succesvolle implementatie een omwenteling betekenen voor de textielindustrie. Momenteel richten de activiteiten zich op de onderzoeksfase voor industriële productie, na de afgeronde laboratoriumfase waarbij tests met succes op kleine schaal zijn uitgevoerd. In de vervolgfase worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd, waarmee nieuwe markten kunnen worden gegenereerd. Daarbij zal samenwerking met complementaire bedrijven noodzakelijk zijn. In dat kader zal ook het door Ten Cate gelanceerde concept Material Valley worden ingezet. Hiermee wil Ten Cate met de wetenschappelijke cluster rond de Universiteit Twente en een cluster van bedrijven die actief zijn op het terrein van materiaaltechnologie, een kenniscentrum opzetten, dat de basis zal zijn voor innovaties in de toekomst. Buy and build Er is een constante aandacht voor de versterking van onze basis. Het innemen van een onderscheidende positie in de waardeketen is hierbij het leidende thema. Zowel achterwaarts (inkoopkracht) als voorwaarts (end user marketing). Voor het adequaat managen van de waardeketen is schaalgrootte op wereldniveau van belang. Het beleid is daarom gericht op het innemen van leidende posities die kritische massa genereren op internationale nichemarkten. Deze niches worden vervolgens optimaal vanuit vier continenten (Europa, Amerika, Australië en Azië) bediend door nauwe interne samenwerking. Dit uitgangspunt is mede de basis van ons acquisitiebeleid, waarin bedrijven passen met complementaire product-, markt- en technologiecombinaties. Een snelle integratie binnen Ten Cate is van belang, teneinde synergievoordelen daadwerkelijk te kunnen benutten. De kritische massa komt niet alleen tot uitdrukking in optimale bezetting van ons productieapparaat, maar ook in de gerealiseerde inkoopvoorwaarden, die onze concurrentiepositie kunnen versterken. De acquisitie in april 2004 van Southern Mills, een toonaangevende producent in de VS van brandwerende weefsels voor beroepskleding, is hiervan een voorbeeld. Verschillende onderdelen zijn wegens strategische of organisatorische redenen, dan wel op grond van specifi eke marktontwikkelingen, bijgestuurd. In deze onderdelen zijn kostenbeheersingsprogramma s doorgevoerd en zijn, mede op basis van interne audits, bedrijfsprocessen aangescherpt. Een voorbeeld hiervan is Ten Cate Permess, producent van interlinings, waar de productiecapaciteit aanmerkelijk is gereduceerd. Bij Mega Valves International is het herstructureringsproces in 2004 afgerond. Naast kostenbeheersing wordt in het kader van de buy and build-strategie ook gestreefd naar productdifferentiatie om het onderscheidend vermogen van Ten Cate aan te scherpen. In de loop van 2004 zijn diverse

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations 13% netto winstgroei in eerste kwartaal 2003 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) behaalde in het eerste kwartaal van 2003 een netto winst van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Aandeelhoudersvergadering 2006

Aandeelhoudersvergadering 2006 1 Toelichting jaarcijfers 2005 Ir. L. de Vries 4 april 2006 Missie Koninklijke Ten Cate Leiderschap in groeiende wereldwijde nichemarkten voor specialistische en functionele materialen Brede technologische

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

René J. Takens/CEO 11 februari 2004

René J. Takens/CEO 11 februari 2004 1 René J. Takens/CEO 11 februari 2004 2 Introductie Accell Group is Europa s grootste fiets- en fitness fabrikant Ongeveer 800.000 fietsen en 60.000 fitness apparaten 2002: EUR 259,4 miljoen omzet (EUR

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 12 oktober 2017 Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Kernpunten Omzet stijgt

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Jaarrekening en dividendvoorstel Hierbij leggen wij de door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2009 aan de algemene vergadering

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 april 2015 01. Opening en mededelingen 23 april 2015 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2014 1. Accell

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Accell Group 2016

Halfjaarcijfers Accell Group 2016 Halfjaarcijfers Accell Group 2016 Amsterdam, 22 juli 2016 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2016 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 22 juli

Nadere informatie

01. Opening en mededelingen

01. Opening en mededelingen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Accell Group N.V. Heerenveen, 22 april 2010 01. Opening en mededelingen 22 april 2010 Vergadering van Aandeelhouders 1 Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 22 april 2015 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2014 Strategie Per segment Handel en Assemblage

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 PERSBERICHT Bussum, 19 mei 2015 Aantal medewerkers ruim verdubbeld Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 Hoofdpunten trading update: Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven Resultaatverwachting:

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

Een introductie. Een introductie René Takens

Een introductie. Een introductie René Takens Een introductie Een introductie René Takens 3 X Goud 1 X Zilver Fiets van het jaar 2001 De meest toonaangevende Europese fietsgroep The Premier European Cycle Group Design, ontwikkeling, productie, marketing

Nadere informatie

Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de Raad van Commissarissen Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag toezichtstaken Raad van Commissarissen In het kader van zijn toezichtstaken heeft de Raad van Commissarissen aandacht besteed aan de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de Raad van Commissarissen Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag toezichtstaken Raad van Commissarissen In het kader van zijn toezichtstaken heeft de Raad van Commissarissen aandacht besteed aan de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen,

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur) Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com AGENDA 1. Opening

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie