Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief

2 Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij zaken aanpakken, wat wij belangrijk vinden en waarop wij aangesproken mogen worden. Onze naam is ge wijzigd van Brocacef Holding in Brocacef Groep. Met de nieuwe naam wordt benadrukt dat wij een hechte groep van ondernemingen zijn, die alle hetzelfde doel hebben: het leveren van doelmatige en hoogwaardige zorg voor de samenleving. Brocacef in woord en beeld Betrokken Betrouwbaar Proactief Brocacef Groep nv

3

4 Inhoudsopgave Jaarstukken 2011/12 Brocacef Groep in één oogopslag 3 Bericht van de managing director 4 Verslag van de raad van commissarissen 6 Verslag van de directie 18 Jaarrekening 2011/12 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 46 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 47 Geconsolideerde balans 48 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 50 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 51 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 76 Toelichting op de geconsolideerde balans 81 Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht 95 Enkelvoudige balans 99 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 100 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 101 Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 110 Voorstel tot resultaatbestemming 110 Gebeurtenissen na balansdatum 110 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 111 Samenstelling van de raad van commissarissen en de directie 113 Belangrijkste deelnemingen 114

5 Apotheken Groothandel Zorgconcepten

6 Brocacef Groep in één oogopslag Brocacef Groep is een groep van ondernemingen, actief op het gebied van de gezondheidszorg. Wij zijn actief met een toonaangevende apotheekketen, een innovatieve farma ceutische groothandel en een gespecialiseerd medisch zorgbedrijf. Onze belangrijkste klanten zijn consumenten, apothekers, apotheekhoudende huisartsen, zieken- en verpleeghuizen, leveranciers en zorgverzekeraars. In het boekjaar realiseerden wij een omzet van ruim a 1 miljard. Het gemiddeld aantal medewerkers bedroeg (1.618 FTE). Aan het eind van het boekjaar bestond onze apotheekorganisatie uit 197 apotheken, waarvan 121 eigendom en 76 franchisenemers. Wij beschikken over vier distributiecentra voor Groothandel en Zorgconcepten. Gedurende het boekjaar is besloten onze naam en ons logo aan te passen. De naam is ge wijzigd van Brocacef Holding in Brocacef Groep. Met de nieuwe naam wordt benadrukt dat wij een hechte groep van ondernemingen zijn, die alle hetzelfde doel hebben: het leveren van doelmatige en hoogwaardige zorg voor de samenleving. Het nieuwe logo heeft een andere typografie, andere kleuren, maar met de vertrouwde druppels. Deze zijn nu open en hiermee willen wij onze open, transparante, bedrijfsvoering benadrukken. Tevens is besloten om al onze ondernemingen die onder het segment Groothandel en Zorgconcepten vallen de naam Brocacef te geven, met als toevoeging de specifieke activiteit. In dit kader is de naam ZALV gewijzigd in Brocacef Ziekenhuisfarmacie en zal Pack4U de naam Brocacef Maatmedicatie krijgen. De namen van Blockland en Medithuis zullen in de loop van 2012 gewijzigd worden. Met deze naamswijzigingen creëren wij eenheid en duidelijkheid naar al onze klanten en leveranciers. Ook onze apotheekketen heeft een nieuwe, Europese, naam gekregen: BENU Apotheek. Als alle namen aangepast zijn, beschikken wij over twee sterke merken: Brocacef en BENU Apotheek. 3

7 Bericht van de managing director Betrokken, betrouwbaar en proactief 2011/12 was een turbulent jaar. Het was het jaar van de overgang naar de vrije tarieven op de farmaceutische markt, het was het jaar van onderhandelingen met zorgverzekeraars, het jaar waarin wij meer dan 100 nieuwe extramurale klanten konden verwelkomen. Het was ook het jaar waarin wij ons voorbereidden op de overheveling van de voor ons belangrijke TNF-alfaremmers naar het ziekenhuisbudget, het jaar waarin wij het aantal franchisers zagen verdriedubbelen, het jaar waarin wij dochtermaatschappij Imgroma verkochten en het jaar waarin wij de ambitie uitspraken om marktleider te worden. De afgelopen jaren hebben wij een gestage groei doorgemaakt. Wij hebben enthousiaste en ambitieuze mensen in dienst die ervoor zorgen dat wij een uitstekend pakket diensten en producten hebben waarmee wij de klanten van onze divisies Groothandel en Zorgconcepten in hun bedrijfsuitoefening ondersteunen. Bij Apotheken werken mensen die persoonlijke aandacht voor de patiënt hoog in het vaandel hebben staan. En wij hebben veel tevreden klanten, klanten die graag klant zijn omdat wij betrokken en betrouwbaar zijn. Dat alles sterkt ons in onze overtuiging dat wij onze groeiambitie waar kunnen maken. Betrokken, betrouwbaar en proactief zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij zaken aanpakken, wat wij belangrijk vinden en waarop wij aangesproken mogen worden. Of het nu gaat om de dagelijkse geneesmiddelenleveringen door Brocacef, de farma - ceu tische zorgverlening door BENU Apotheek, of de leveringen van incontinentiematerialen aan verzorgings- en verpleeghuizen door Medithuis. Alles gebeurt op een betrokken, betrouwbare en proactieve manier. 4 Brocacef Groep nv

8 Frank Große-Natrop managing director In dit jaarverslag staan onze kernwaarden centraal. U kunt lezen en zien hoe wij er invulling aan geven en hoe deze waarden bijdragen aan onze missie: het leveren van doelmatige en hoogwaardige zorg voor de samenleving. Een missie die wij graag willen blijven uitvoeren, ondanks de liberalisering van de farmaceutische markt die naar het zich thans laat aanzien verstrekkende gevolgen voor een gezonde bedrijfsvoering van onze groep heeft. Om onze missie te kunnen blijven waarmaken is een faire vergoeding voor onze dienstverlening noodzakelijk. Hier zullen wij ons de komende maanden dan ook hard voor maken. Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen en aan al onze medewerkers, die zich iedere dag inzetten om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. De manier waarop zij dat doen vervult mij met trots en sterkt mij in mijn overtuiging dat onze mensen het verschil maken en dat wij dankzij hen er in zullen slagen om de huidige situatie het hoofd te bieden. Met vriendelijke groet, Frank Große-Natrop 18 juli 2012 Jaarverslag 2011 / 12 5

9 Verslag van de raad van commissarissen Hierbij bieden wij u de jaarrekening en het daarbij behorende jaarverslag van Brocacef Groep NV over het boekjaar 2011/12 aan. KPMG Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Gedurende het verslagjaar heeft de directie ons college op de hoogte gehouden van de gang van zaken in de onderneming. Wij hebben daarbij zoals gebruikelijk aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en die in de geneesmiddelensector in het bijzonder, het strategisch beleid, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Extra aandacht is besteed aan invoering van de vrije tarieven op de farmaceutische markt per 1 januari 2012 en de veranderingen die deze liberalisering voor ons bedrijf met zich mee brengt. Tevens is er aandacht besteed aan de invoering van het nieuwe Europese apotheekmerk BENU, dat voor alle vestigingen van Phoenix Group in continentaal Europa geïntroduceerd wordt. Nederland had hierbij de primeur met de opening van BENU Apotheek De Zorgmolen in Papendrecht op 20 maart Gedurende het verslagjaar is de heer F. Oesterle afgetreden. In zijn plaats is benoemd de heer S. Borchert. 6 Brocacef Groep nv

10 Onze speciale waardering gaat uit naar de directie en alle medewerkers die zich in 2011/12 enorm hebben ingespannen om onze marktpositie te verbeteren en daarin ook bijzonder succesvol zijn geweest. Het enthousiasme en de inzet van alle medewerkers van Brocacef Groep maken dat wij alle vertrouwen hebben in de toekomst van het bedrijf. Maarssen, 18 juli 2012 De raad van commissarissen R. Pohl, voorzitter S. Borchert S. Herfeld R.H.A. Sorel Jaarverslag 2011 / 12 7

11 BENU Apotheek De Zorgmolen, Papendrecht 8 Brocacef Groep nv

12 Betrokken Betrouwbaar Proactief De eerste BENU Apotheek: BENU Apotheek De Zorgmolen in Papendrecht. Gedurende het jaar 2012 worden de meer dan 200 apotheken voorzien van de nieuwe naam en de nieuwe uitstraling. BENU Apotheek staat voor de levering van hoogwaardige farmaceutische zorg op een manier die het beste bij de klant past. BENU Apotheek verbetert hiermee de kwaliteit van leven van haar klanten. Jaarverslag 2011 / 12 9

13 Training klantgericht werken Bij BENU apotheek staat de klant centraal. Om zo goed mogelijk op de behoeften van de klant in te kunnen spelen, is de training klantgericht werken ontwikkeld. Deze training is bestemd voor alle medewerkers in de apotheek die klantcontact hebben. De training is gericht op een servicegerichte houding en een proactieve, klantgerichte manier van werken. 10 Brocacef Groep NV

14 Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011 / 12 11

15 Brocacef Distributiecentrum De farmaceutische groothandel Brocacef beschikt over twee distributiecentra van waar uit de klanten dagelijks beleverd worden, een in Amsterdam en een in Eindhoven. In de distributiecentra liggen artikelen op voorraad. Jaarlijks worden er bijna 8 miljoen kilometers afgelegd om de bestellingen bij de klanten af te leveren, waarvoor wij over meer dan van de bekende blauwe bakken beschikken. 12 Brocacef Groep nv

16 Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011 / 12 13

17 Brocacef Export De exportafdeling van Brocacef levert farmaceutische en medische producten aan in het buitenland gevestigde, resp. opererende apotheken, ziekenhuizen en gezondheidszorgorganisaties, zoals Artsen zonder Grenzen. 14 Brocacef Groep nv

18 Jaarverslag 2011 / 12 15

19 Brocacef inkoop en ompak parallel geïmporteerde geneesmiddelen Op de inkoop- en ompakafdeling van parallel geïmporteerde geneesmiddelen van Brocacef worden geneesmiddelen voorzien van Nederlandse etiketten en bijsluiters. Het bestelsysteem Brokis van Brocacef ondersteunt de klant bij het bereiken van optimale substitutie naar parallel geïmporteerde geneesmiddelen. 16 Brocacef Groep nv

20 Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011 / 12 17

21 Verslag van de directie De directie van de onderneming biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 januari I Algemeen Missie, visie en strategie Onze missie is het leveren van doelmatige en hoogwaardige zorg voor de samenleving. Dit doen wij door het leveren van farmaceutische zorg, geneesmiddelen en daaraan gerelateerde producten en diensten aan apotheekhoudenden, ziekenhuizen, instellingen en consumenten. Voor de toekomst voorzien wij dat de vergrijzing van de Nederlandse bevolking onverminderd door zal gaan en de vraag naar zorg verder zal blijven toenemen. Tegelijkertijd zal de druk om de kosten van de zorg te beheersen en de kwaliteit van zorg aantoonbaar te verbeteren toenemen. Ook zien wij dat patiënten en consumenten steeds beter geïnformeerd zijn en de beste zorg verlangen. Ons beleid is erop gericht om onze klanten - apothekers, apotheekhoudende huisartsen, zieken- en verpleeghuizen, leveranciers en zorgverzekeraars - in staat te stellen in hun eigen lokale marktgebied de beste zorg te verlenen, dat wil zeggen toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zorg. Hiertoe leveren wij producten en diensten die hun ondersteuning bieden bij de beroepsuitoefening. Voor de patiënt en de consument gaat het ons erom hoogwaardige farmaceutische zorg te leveren en hiermee de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Onze markt Lichte stijging geneesmiddelenuitgaven in 2011 De uitgaven aan pakketgeneesmiddelen via openbare apotheken zijn in 2011 met 1,6% toegenomen tot a 5 miljard. Het uitgavenniveau ligt hiermee a 78 miljoen hoger dan in Vooral de toename van het gebruik van dure geneesmiddelen droeg bij aan deze stijging (Bron: SFK 19 april 2012). Prijzen geneesmiddelen in 15 jaar gehalveerd Onder druk van overheidsmaatregelen, de Wet Geneesmiddelenprijzen, vrijwillige prijsverlagingen en het preferentiebeleid zijn de prijzen van receptgeneesmiddelen de afgelopen 15 jaar (1996 tot en met 2011) ruim gehalveerd. Al vanaf de introductie in 1996 levert de 18 Brocacef Groep nv

22 Frank Große-Natrop managing director Johan Eeken financial director Bart Tolhuisen director retail Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) een belangrijke bijdrage aan de dalende prijzen. Via deze wet kan de overheid aan leveranciers van receptgeneesmiddelen de verplichting opleggen om hun geneesmiddelen niet boven het gemiddelde niveau te prijzen van dat in vier ons omringende landen: Belgie, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Door deze wet daalde het prijspeil de afgelopen jaren met gemiddeld 3 tot 4% per jaar. Het aantal geneesmiddelen dat onder de werking van de wet valt is de afgelopen jaren opgelopen tot ruim Ook in 2011 werd het preferentiebeleid dat sinds 2008 door zorgverzekeraars wordt gevoerd voortgezet, respectievelijk uitgebreid. Op basis van het preferentiebeleid worden alleen nog zogenaamd preferente geneesmiddelen vergoed door zorgverzekeraars. Het gaat hier om generieke geneesmiddelen. Binnen een groep van generieke geneesmiddelen met eenzelfde werkzame stof en toedieningsweg is het goedkoopste product preferent. Het preferentiebeleid heeft inmiddels betrekking op zo n 80% van de generieke geneesmiddelen. Het preferentiebeleid is een effectief middel gebleken om tot prijsdaling te komen; sinds de invoering van het beleid in 2008 is het prijspeil van generieke geneesmiddelen met ruim 65% gedaald. Het aandeel generieke voorschriften bedraagt inmiddels meer dan 60% van de totale verstrekkingen. Voor medewerkers in de apotheek brengt het preferentiebeleid meer werk aan administratie, voorraadbeheer en voorlichting aan de balie met zich mee. Daarnaast zien we dat de verkrijgbaarheid van de preferente middelen steeds vaker een probleem vormt. Voor het laatste jaar: de receptregelvergoeding In 1988 werd de receptregelvergoeding voor apotheekhoudenden geïntroduceerd. Deze vergoeding verving het abonnementensysteem, waarbij de apotheekhoudende per ingeschreven patiënt een bepaald bedrag ontving. In de afgelopen kwarteeuw bepaalde NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en voorheen het C.O.T.G (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) de vergoeding die apotheekhoudenden per afgeleverde receptregel ontvangen. Jaarverslag 2011 / 12 19

23 In 2011 werd de hoogte van de receptregelvergoeding voor de laatste keer door de overheid vastgesteld; per 1 januari 2011 werd het tarief bepaald op gemiddeld a 7,50 per receptregel, een daling van a 0,41 ten opzichte van Er was sprake van een flexibel tarief, waarbij de hoogte afhankelijk was van de moeilijkheid van het recept en het tijdstip van afgifte. Het vergoedingssysteem kende een vrij onderhandelbare ruimte, die apotheker en zorgverzekeraars de ruimte gaf om binnen bepaalde grenzen te onderhandelen over prijs en kwaliteit van farmaceutische zorg. Een en ander vormde de opmaat naar de volledige vrijgave van de tarieven die per 1 januari 2012 op de farmaceutische markt geldt. Vrije tarieven farmaceutische zorg Per 1 januari 2012 gelden vrije tarieven op de farmaceutische markt en dat wil zeggen dat apotheekhoudenden en zorgverzekeraars moeten onderhandelen over de prijs en de kwaliteit van farmaceutische dienstverlening en over de prijs van de geneesmiddelen die apotheekhoudenden afleveren. Als basis voor de onderhandelingen gelden de prestatiebeschrijvingen die door NZa zijn opgesteld en die door CVZ (College voor Zorgverzekeringen) als verzekerde zorg zijn aangemerkt. Ten aanzien van de materiaalprijzen was het uitgangspunt dat zich daar geen grote wijzigingen in voor zouden doen. Nieuwe aanpak dure specialistische geneesmiddelen Per 1 januari 2012 doet zich nog een belangrijke wijziging voor op onze markt: er wordt een begin gemaakt met de overheveling van dure, specialistische geneesmiddelen van de extramurale markt naar de intramurale markt. Het gaat hier om geneesmiddelen van meer dan a 500,-- per voorschrift die voor een relatief kleine patiëntengroep bestemd zijn. De uitgaven aan deze geneesmiddelen namen de afgelopen jaren sterk toe. Binnen de totale geneesmiddelenuitgaven zorgt de toename van de uitgave aan dure geneesmiddelen voor een structurele groei van bijna 3% per jaar. De vergrijzing en toenemende verschuiving van zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie zijn de belangrijkste oorzaken. Met ingang van 1 januari 2012 zijn de TNF-alfaremmers (o.a. voorgeschreven voor de behandeling van reuma) overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. Voor de overheveling is het intramurale budget verhoogd met zo n a 400 miljoen. Het extramurale budget is hiervoor gelijktijdig verlaagd met a 450 miljoen. De verwachting is dat ziekenhuizen grotere inkoopvoordelen kunnen halen. Met ingang van 2013 worden alle geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, groeihormonen en vruchtbaarheidshormonen overgeheveld en met ingang van 2014 volgende de resterende specialistische geneesmiddelen. Lichte toename aantal apotheken Op 1 januari 2012 bedroeg het aantal apotheekvestigingen in Nederland Er zijn in apotheken bijgekomen en er sloten er 24. Per saldo steeg het aantal apotheken met 17 ten opzichte van Het aantal apotheken dat dicht ging is met 24 iets lager dan de jaren ervoor. Het aandeel van apotheken in eigendom van een keten in het totaal aantal openbare apotheken bedroeg in %. 20 Brocacef Groep nv

24 Onze activiteiten De activiteiten van onze ondernemingen worden uitgevoerd onder drie noemers: Apotheken, Groothandel en Zorgconcepten. Apotheken wordt gevormd door BENU Apotheek. Onder Groothandel vallen Brocacef, Pack4U, Blockland en Imgroma (tot 1 augustus 2011). Brocacef Ziekenhuisfarmacie en Medithuis vormen samen Zorgconcepten. Voor al onze ondernemingen geldt dat zij de waarden delen waarmee wordt aangegeven hoe wij zijn, wat wij belangrijk vinden en hoe wij zaken aanpakken: betrokken, betrouwbaar en proactief. Apotheken Afronding integratie In 2011 werd de integratie tussen Escura Apotheek en LLOYDS Apotheken, thans BENU Apotheek, succesvol afgerond. Het integratieproces was erop gericht het beste van twee werelden te behouden zowel voor de klanten, medewerkers in de apotheek en op kantoor. Bij de integratie van afdelingen, activiteiten en systemen werd het principe van best practices gehanteerd, er is gekozen voor de werkwijze of het product dat in de praktijk het beste werkt. In de apotheken wordt zoveel mogelijk op dezelfde wijze gewerkt, zo zijn bijvoorbeeld de programma s voor farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) voor de hele keten vastgesteld. Binnen deze programma s wordt - veelal in samenwerking met leveranciers en zorgverzekeraars - de farmaceutische patiëntenzorg rondom ziektebeelden georganiseerd. Voorbereiding op vrije tarieven Het jaar 2011 stond voor BENU Apotheek voor een groot deel in het teken van de voorbereiding op de vrije tarieven, die vanaf 1 januari 2012 op de farmaceutische markt gelden. Vanaf die datum onderhandelen apotheekhoudenden en zorgverzekeraars over prijs en kwaliteit van de dienstverlening van apotheekhoudenden en over de prijs van de geneesmiddelen die zij afleveren. Om onze klanten en apotheken in een zo vroeg mogelijk stadium helderheid te verschaffen is BENU Apotheek al vroeg met zorgverzekeraars om de tafel gegaan. Het uitgangspunt bij de onderhandelingen was een budgetneutrale overgang gedurende het jaar 2012, waarbij de materiaalprijzen in 2012 grosso modo gelijk zouden zijn als in De onderhandelingen hebben geresulteerd in een primeur: BENU Apotheek en CZ waren de eerste die een contract tekenden in het kader van de liberalisering. De overeenkomst beslaat de vergoedingen voor farmaceutische zorg in 2012, de kosten van de geneesmiddelen, beperking van het preferentiebeleid en de medicatiebeoordeling. Het zwaartepunt ligt daarbij op de kwaliteit van zorg, dichtbij en zichtbaar voor de patiënt. Andere zorgverzekeraars volgden snel en voor het einde van 2011 had BENU Apotheek met alle zorgverzekeraars overeenstemming bereikt over de tarieven en kwaliteit van de in 2012 te leveren farmaceutische zorg. De met zorgverzekeraars gemaakte afspraken gelden niet alleen voor de eigendomsapotheken van BENU Apotheek maar in bijna alle gevallen ook voor de franchisenemers. Jaarverslag 2011 / 12 21

25 Forse groei aantal franchisenemers Met BENU Apotheek willen wij ook aantrekkelijk zijn voor zelfstandige apothekers, die willen profiteren van onze kennis en kunde op apotheekgebied en gebruik willen maken van de voordelen van de schaalgrootte die wij met onze keten realiseren. In dit kader is de positionering van BENU Apotheek geherdefinieerd waarbij uitdrukkelijk rekening is gehouden met de wensen en de behoeften van de zelfstandige apotheker. Onder de huidige marktomstandigheden zijn zelfstandige apothekers meer dan voorheen op zoek naar een samenwerkingsverband dat hen ondersteunt bij een efficiënte bedrijfsvoering en gericht is op het verlenen van doelmatige zorg. In verband hiermee is gekozen voor een positionering die zich richt op ondernemerschap en doelmatige zorg in een hecht collectief. Onze aanpak is succesvol gebleken: in een jaar tijd verdriedubbelde het aantal franchisenemers: van 24 eind 2010 tot 76 eind Ook de onderhandelingen met zorgverzekeraars in het kader van de vrije tarieven hebben aan deze groei bijgedragen. Het totaal aantal BENU Apotheken bedroeg per einde boekjaar: 197 (eigendomsapotheken en franchisers). Naar een Europese naam In 2011 kondigde meerderheidsaandeelhouder Phoenix group aan voor alle apotheken op het Europese vasteland die tot de Phoenix-organisatie behoren over te willen gaan op één nieuwe, Europese naam: BENU. De naamswijziging geldt voor ca. 700 apotheken. Met het apotheekmerk BENU wil Phoenix internationale naamsbekendheid en merkenvoorkeur opbouwen. Ook biedt een Europese naam mogelijkheden om eigen producten en services te ontwikkelend, waarbij schaalgrootte voor synergie-effecten zal zorgen. Ook hier had BENU Apotheek de primeur: Nederland is het eerste land waarin het merk BENU geïntroduceerd werd. Op 20 maart 2012 werd de eerste BENU apotheek geopend in Papendrecht. Eind 2012 zullen de namen Escura Apotheek en LLOYDS Apotheken verdwenen zijn uit het farmaceutische landschap en zijn vervangen door BENU Apotheek. Groothandel Brocacef De klanten van Brocacef worden, naast de levering van een compleet assortiment geneesmiddelen en medische artikelen, zoveel mogelijk ondersteund met diensten, die hen in staat stellen om de zorgverlening in de apotheek, artsenpraktijk, ziekenhuis of instelling zo optimaal mogelijk in te vullen. Op de extramurale markt was Brocacef in 2011/12 zeer succesvol. Meer dan 100 nieuwe klanten - apothekers en apotheekhoudende huisartsen - konden verwelkomd worden. Hierbij ging het zowel om individuele klanten als om grote klantengroepen, zoals 41 Medsen Apotheken en de apotheken behorend tot de Axipharma groep. De mogelijk heden die ons bestelsysteem Brokis de klanten biedt, de transparantie in 22 Brocacef Groep nv

26 de condities en de diensten van onze central filling apotheek en Pack4U hebben mede tot dit succes geleid. Maar bovenal de persoonlijke aanpak en het meedenken met potentiële klanten heeft het onderscheid met de concurrentie gemaakt. In 2011 werd Brokis verder ontwikkeld. Hierbij ging het met name om uitbreiding van managementadviezen, o.a. op het gebied van central filling, en verdergaande verbetering van de substitutiegraad. De automatische parallelsubstitutie verhoogt het aandeel parallel geïmporteerde geneesmiddelen met ruim 5% en dat heeft een positieve invloed op het rendement in de apotheek. Daarnaast zorgt Brokis voor gemak; het bestel- en bezorgproces is zo ingericht dat medewerkers in de apotheek er nauwelijks nog omkijken naar hebben. De orderstromen worden zelfs helemaal zonder menselijke tussenkomst afgehandeld. Ook onze central filling apotheek maakte in 2011 een flinke groei door; in de tweede helft van 2011 is het aantal klanten meer dan verdubbeld. In deze apotheek wordt de herhaalreceptuur van apotheken verzorgd, waarbij het uitgangspunt is een hoge kwaliteit te combineren met lage kosten. Om aan de toenemende vraag naar central filling te kunnen blijven voldoen wordt het proces gemechaniseerd. 83% (zeer) tevreden klanten Om zoveel mogelijk aan de behoefte van onze klanten te voldoen houden wij iedere twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek. Uit het in 2011 gehouden onderzoek gaf 83,3% van de extramurale respondenten aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over onze dienstverlening. Dit is een forse stijging ten opzichte van het onderzoek in 2009 toen dit percentage 57,8% bedroeg. Ook het imago is volgens de klanten met sprongen vooruit gegaan, waarbij met name betrokken en betrouwbaar hoog scoren. Gevraagd naar de drie sterkste punten van Brocacef staat voor de apotheekhoudende artsen en apothekers Brokis met stip bovenaan, gevolgd door het assortiment en op de derde plaats de persoonlijke contacten met de medewerkers van Brocacef. Wij zijn trots op de uitkomsten van het onderzoek en zij motiveren en stimuleren ons om ons producten- en dienstenpakket continu aan de behoeften van onze klanten te blijven ontwikkelen. Ook op de intramurale markt doet Brocacef méér dan alleen de levering van geneesmiddelen en medische artikelen aan ziekenhuizen en verpleeghuizen; ook op het gebied van (magazijn)inrichting, distributie, robotisering, voorraadbeheer en informatisering staat Brocacef haar klanten terzijde. Met haar producten en diensten wil Brocacef dé erkende innovatieve partner zijn voor zorginstellingen, die bijdraagt aan verbetering van zorg in de keten. Om zo goed mogelijk op de wensen van de intramurale klanten in te kunnen spelen heeft Brocacef in 2011 een organisatiewijziging doorgevoerd. Hierbij is o.a. het onderscheid in marktbenadering tussen de productgroepen farma en medische artikelen verdwenen. Daarnaast is de nieuwe organisatie op het optimaliseren van de samenwerking met andere bedrijfsonderdelen van Brocacef Groep gericht. Jaarverslag 2011 / 12 23

27 M.n. dit laatste wierp al snel zijn vruchten af: voor de aanbesteding van de Inkoopcombinatie Drenthe en Isala Klinieken (zes regionale ziekenhuizen in Drenthe en Overijssel) werd alle aanwezige kennis binnen Brocacef Groep benut om tot een concurrerende aanbieding te komen en dat heeft tot een gunning aan Brocacef geleid. Ook de overgang van de zeven nieuwe klanten is door een goede interne samenwerking vlot en tot volle tevredenheid van de klanten verlopen. Ook wist Brocacef een primeur op de intramurale markt te behalen: als eerste farmaceutische groothandel kan Brocacef elektronische facturen (EDI factuur) verzenden en ontvangen. Grote voordelen van elektronische facturen zijn kwaliteitsverbetering en tijdsbesparing. Pack4U Pack4U houdt zich bezig met het per inname-moment verpakken van geneesmiddelen voor patiënten thuis en in verpleeghuizen. Hierdoor wordt de medicatieveiligheid verhoogd, de therapietrouw vergroot en neemt het gemak voor de patiënt en de verpleging toe was het eerste jaar dat Pack4U volledig tot Brocacef Groep behoorde. In dat jaar is de organisatie verder geprofessionaliseerd en de samenwerking met de overige bedrijfsonderdelen geïntensiveerd, waarbij met name de samenwerking met Brocacef Groothandel tot een verdubbeling van het aantal klanten van Pack4U leidde. Ook het aantal machines werd bijna verdubbeld: van zeven naar twaalf. Op 1 juni 2012 is een tweede vestiging van Pack4U in gebruik genomen. Blockland Blockland levert drukwerk, verpakkingen, apparatuur en bereidingsbenodigdheden aan de extra- en intramurale markt en aan de industrie. Ook op de consumentenmarkt is Blockland actief. Op de extramurale bereidingsmarkt zag Blockland zich geconfronteerd met een aftnemende vraag als gevolg van de toenemende centralisatie van bereidingen en cental filling. Blockland speelde succesvol op deze ontwikkeling in met de introductie van Blockline: een range van producten ten behoeve van bereidingen door zogenaamde grootbereiders. Deze producten voldoen allemaal aan de Good Manufacturing Practice (GMP)-eisen, die ook aan de bereiders worden gesteld. Op de intramurale markt was Blockland succesvol met de verkoop van infuusvulmachines. De technische service van Blockland was ook in 2011 met een marktaandeel van 80% de onbetwiste marktleider op de Nederlandse extramurale markt. In maart 2012 introduceert Blockland Livsane: een geheel nieuw lijn crèmes en zalven voor de behandeling van huidproblemen. Hiermee speelt Blockland in op de wens van apothekers om een totaalpakket te bieden. 24 Brocacef Groep nv

28 Imgroma Per augustus 2011 is Imgroma, marketing- en salesorganisatie van zelfzorgproducten, verkocht aan Vemedia in Diemen. Tot deze verkoop is besloten omdat er tussen de activiteiten van Imgroma en de activiteiten van Brocacef Groep te weinig samenhang aanwezig was. Daarbij komt ook dat wij concurrenten van Imgroma steeds vaker zien fuseren, waardoor Imgroma relatief steeds kleinere speler werd. Om de continuïteit van Imgroma zeker te stellen is gezocht naar een partij waarbinnen Imgroma schaalvergroting en synergievoordelen kan behalen. Deze partij is gevonden in Vemedia BV. Zorgconcepten Brocacef Ziekenhuisfarmacie Brocacef Ziekenhuisfarmacie richt zich op integrale farmaceutische zorgverlening aan instellingen in de gezondheidszorg, zoals psychiatrische instellingen, verpleeg- en ver zorgingshuizen, verslavingszorg en gehandicaptenzorg. Het gaat hierbij o.a. om de r eceptverwerking, medicatiecontrole en aflevering van de geneesmiddelen. Ook in 2011 wist Brocacef Ziekenhuisfarmacie haar klantenkring behoorlijk uit te breiden. Inmiddels verzorgt Brocacef Ziekenhuisfarmacie de integrale farmaceutische zorg voor zo n cliënten en maakte de onderneming een flinke groei door op het gebied van bereidingen. Een groot aantal klanten van Brocacef maakt inmiddels gebruik van de mogelijkheid de bereidingen bij Brocacef Ziekenhuisfarmacie te bestellen. De levering geschiedt door het distributienetwerk van Brocacef. Het is de doelstelling van Brocacef Ziekenhuisfarmacie om nummer 1 op de markt van AWBZ-instellingen te worden. Om deze doelstelling te ondersteunen heeft Brocacef Ziekenhuisfarmacie medio 2012 een nieuw pand betrokken en wordt er geïnvesteerd in Geneesmiddelen Distributie Systeem (GDS)-machines, schouwapparaten en een volledig nieuw automatiseringssysteem. Medithuis Medithuis biedt als het beste gespecialiseerde zorgbedrijf complete zorgprogramma s, waarbinnen de totale zorg georganiseerd wordt. Hierbij gaat het niet alleen om de levering van specialistische geneesmiddelen, maar ook om de herhaalmedicatie, verpleegkundige zorg en informatie over de geneesmiddelen, mogelijke bijwerkingen en adviezen om hiervoor preventieve maatregelen te nemen. Alles is erop gericht om de therapietrouw te optimaliseren en daarmee te komen tot complete zorg bij de behandeling van de aandoening en het voorkomen van spillage. Naast zorgprogramma s, levert Medithuis als voorkeursleveranciers van een aantal zorgverzekeraars, incontinentiemateriaal aan zowel cliënten thuis als in verpleeghuizen. Ook hier gaat het erom om complete zorg te leveren, inclusief persoonlijk advies van de incontinentieverpleegkundigen van Medithuis. In 2011 werd het aantal zorgprogramma s uitgebreid met een zorgprogramma wond. Naast een groot assortiment wondzorg- Jaarverslag 2011 / 12 25

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

IAS 34 Tussentijds bericht

IAS 34 Tussentijds bericht Geconsolideerd tussentijds bericht (IAS 34) Voor het eerste halfjaar eindigend op 14 juni 2009 Meer omzet en gelijk resultaat voor Super de Boer Amersfoort, 16 juli 2009 Jan Brouwer, Directievoorzitter

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Nettoresultaat eerste kwartaal 2009: 14,3 miljoen

Nettoresultaat eerste kwartaal 2009: 14,3 miljoen Datum 28 april Persbericht Nettoresultaat eerste kwartaal : 14,3 miljoen Financiële kernpunten De omzet steeg met 0,5% (5,9% bij constante wisselkoersen). De forse toename bij Direct & Institutioneel werd

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie