Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief

2 Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij zaken aanpakken, wat wij belangrijk vinden en waarop wij aangesproken mogen worden. Onze naam is ge wijzigd van Brocacef Holding in Brocacef Groep. Met de nieuwe naam wordt benadrukt dat wij een hechte groep van ondernemingen zijn, die alle hetzelfde doel hebben: het leveren van doelmatige en hoogwaardige zorg voor de samenleving. Brocacef in woord en beeld Betrokken Betrouwbaar Proactief Brocacef Groep nv

3

4 Inhoudsopgave Jaarstukken 2011/12 Brocacef Groep in één oogopslag 3 Bericht van de managing director 4 Verslag van de raad van commissarissen 6 Verslag van de directie 18 Jaarrekening 2011/12 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 46 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 47 Geconsolideerde balans 48 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 50 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 51 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 76 Toelichting op de geconsolideerde balans 81 Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht 95 Enkelvoudige balans 99 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 100 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 101 Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 110 Voorstel tot resultaatbestemming 110 Gebeurtenissen na balansdatum 110 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 111 Samenstelling van de raad van commissarissen en de directie 113 Belangrijkste deelnemingen 114

5 Apotheken Groothandel Zorgconcepten

6 Brocacef Groep in één oogopslag Brocacef Groep is een groep van ondernemingen, actief op het gebied van de gezondheidszorg. Wij zijn actief met een toonaangevende apotheekketen, een innovatieve farma ceutische groothandel en een gespecialiseerd medisch zorgbedrijf. Onze belangrijkste klanten zijn consumenten, apothekers, apotheekhoudende huisartsen, zieken- en verpleeghuizen, leveranciers en zorgverzekeraars. In het boekjaar realiseerden wij een omzet van ruim a 1 miljard. Het gemiddeld aantal medewerkers bedroeg (1.618 FTE). Aan het eind van het boekjaar bestond onze apotheekorganisatie uit 197 apotheken, waarvan 121 eigendom en 76 franchisenemers. Wij beschikken over vier distributiecentra voor Groothandel en Zorgconcepten. Gedurende het boekjaar is besloten onze naam en ons logo aan te passen. De naam is ge wijzigd van Brocacef Holding in Brocacef Groep. Met de nieuwe naam wordt benadrukt dat wij een hechte groep van ondernemingen zijn, die alle hetzelfde doel hebben: het leveren van doelmatige en hoogwaardige zorg voor de samenleving. Het nieuwe logo heeft een andere typografie, andere kleuren, maar met de vertrouwde druppels. Deze zijn nu open en hiermee willen wij onze open, transparante, bedrijfsvoering benadrukken. Tevens is besloten om al onze ondernemingen die onder het segment Groothandel en Zorgconcepten vallen de naam Brocacef te geven, met als toevoeging de specifieke activiteit. In dit kader is de naam ZALV gewijzigd in Brocacef Ziekenhuisfarmacie en zal Pack4U de naam Brocacef Maatmedicatie krijgen. De namen van Blockland en Medithuis zullen in de loop van 2012 gewijzigd worden. Met deze naamswijzigingen creëren wij eenheid en duidelijkheid naar al onze klanten en leveranciers. Ook onze apotheekketen heeft een nieuwe, Europese, naam gekregen: BENU Apotheek. Als alle namen aangepast zijn, beschikken wij over twee sterke merken: Brocacef en BENU Apotheek. 3

7 Bericht van de managing director Betrokken, betrouwbaar en proactief 2011/12 was een turbulent jaar. Het was het jaar van de overgang naar de vrije tarieven op de farmaceutische markt, het was het jaar van onderhandelingen met zorgverzekeraars, het jaar waarin wij meer dan 100 nieuwe extramurale klanten konden verwelkomen. Het was ook het jaar waarin wij ons voorbereidden op de overheveling van de voor ons belangrijke TNF-alfaremmers naar het ziekenhuisbudget, het jaar waarin wij het aantal franchisers zagen verdriedubbelen, het jaar waarin wij dochtermaatschappij Imgroma verkochten en het jaar waarin wij de ambitie uitspraken om marktleider te worden. De afgelopen jaren hebben wij een gestage groei doorgemaakt. Wij hebben enthousiaste en ambitieuze mensen in dienst die ervoor zorgen dat wij een uitstekend pakket diensten en producten hebben waarmee wij de klanten van onze divisies Groothandel en Zorgconcepten in hun bedrijfsuitoefening ondersteunen. Bij Apotheken werken mensen die persoonlijke aandacht voor de patiënt hoog in het vaandel hebben staan. En wij hebben veel tevreden klanten, klanten die graag klant zijn omdat wij betrokken en betrouwbaar zijn. Dat alles sterkt ons in onze overtuiging dat wij onze groeiambitie waar kunnen maken. Betrokken, betrouwbaar en proactief zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij zaken aanpakken, wat wij belangrijk vinden en waarop wij aangesproken mogen worden. Of het nu gaat om de dagelijkse geneesmiddelenleveringen door Brocacef, de farma - ceu tische zorgverlening door BENU Apotheek, of de leveringen van incontinentiematerialen aan verzorgings- en verpleeghuizen door Medithuis. Alles gebeurt op een betrokken, betrouwbare en proactieve manier. 4 Brocacef Groep nv

8 Frank Große-Natrop managing director In dit jaarverslag staan onze kernwaarden centraal. U kunt lezen en zien hoe wij er invulling aan geven en hoe deze waarden bijdragen aan onze missie: het leveren van doelmatige en hoogwaardige zorg voor de samenleving. Een missie die wij graag willen blijven uitvoeren, ondanks de liberalisering van de farmaceutische markt die naar het zich thans laat aanzien verstrekkende gevolgen voor een gezonde bedrijfsvoering van onze groep heeft. Om onze missie te kunnen blijven waarmaken is een faire vergoeding voor onze dienstverlening noodzakelijk. Hier zullen wij ons de komende maanden dan ook hard voor maken. Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen en aan al onze medewerkers, die zich iedere dag inzetten om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. De manier waarop zij dat doen vervult mij met trots en sterkt mij in mijn overtuiging dat onze mensen het verschil maken en dat wij dankzij hen er in zullen slagen om de huidige situatie het hoofd te bieden. Met vriendelijke groet, Frank Große-Natrop 18 juli 2012 Jaarverslag 2011 / 12 5

9 Verslag van de raad van commissarissen Hierbij bieden wij u de jaarrekening en het daarbij behorende jaarverslag van Brocacef Groep NV over het boekjaar 2011/12 aan. KPMG Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Gedurende het verslagjaar heeft de directie ons college op de hoogte gehouden van de gang van zaken in de onderneming. Wij hebben daarbij zoals gebruikelijk aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en die in de geneesmiddelensector in het bijzonder, het strategisch beleid, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Extra aandacht is besteed aan invoering van de vrije tarieven op de farmaceutische markt per 1 januari 2012 en de veranderingen die deze liberalisering voor ons bedrijf met zich mee brengt. Tevens is er aandacht besteed aan de invoering van het nieuwe Europese apotheekmerk BENU, dat voor alle vestigingen van Phoenix Group in continentaal Europa geïntroduceerd wordt. Nederland had hierbij de primeur met de opening van BENU Apotheek De Zorgmolen in Papendrecht op 20 maart Gedurende het verslagjaar is de heer F. Oesterle afgetreden. In zijn plaats is benoemd de heer S. Borchert. 6 Brocacef Groep nv

10 Onze speciale waardering gaat uit naar de directie en alle medewerkers die zich in 2011/12 enorm hebben ingespannen om onze marktpositie te verbeteren en daarin ook bijzonder succesvol zijn geweest. Het enthousiasme en de inzet van alle medewerkers van Brocacef Groep maken dat wij alle vertrouwen hebben in de toekomst van het bedrijf. Maarssen, 18 juli 2012 De raad van commissarissen R. Pohl, voorzitter S. Borchert S. Herfeld R.H.A. Sorel Jaarverslag 2011 / 12 7

11 BENU Apotheek De Zorgmolen, Papendrecht 8 Brocacef Groep nv

12 Betrokken Betrouwbaar Proactief De eerste BENU Apotheek: BENU Apotheek De Zorgmolen in Papendrecht. Gedurende het jaar 2012 worden de meer dan 200 apotheken voorzien van de nieuwe naam en de nieuwe uitstraling. BENU Apotheek staat voor de levering van hoogwaardige farmaceutische zorg op een manier die het beste bij de klant past. BENU Apotheek verbetert hiermee de kwaliteit van leven van haar klanten. Jaarverslag 2011 / 12 9

13 Training klantgericht werken Bij BENU apotheek staat de klant centraal. Om zo goed mogelijk op de behoeften van de klant in te kunnen spelen, is de training klantgericht werken ontwikkeld. Deze training is bestemd voor alle medewerkers in de apotheek die klantcontact hebben. De training is gericht op een servicegerichte houding en een proactieve, klantgerichte manier van werken. 10 Brocacef Groep NV

14 Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011 / 12 11

15 Brocacef Distributiecentrum De farmaceutische groothandel Brocacef beschikt over twee distributiecentra van waar uit de klanten dagelijks beleverd worden, een in Amsterdam en een in Eindhoven. In de distributiecentra liggen artikelen op voorraad. Jaarlijks worden er bijna 8 miljoen kilometers afgelegd om de bestellingen bij de klanten af te leveren, waarvoor wij over meer dan van de bekende blauwe bakken beschikken. 12 Brocacef Groep nv

16 Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011 / 12 13

17 Brocacef Export De exportafdeling van Brocacef levert farmaceutische en medische producten aan in het buitenland gevestigde, resp. opererende apotheken, ziekenhuizen en gezondheidszorgorganisaties, zoals Artsen zonder Grenzen. 14 Brocacef Groep nv

18 Jaarverslag 2011 / 12 15

19 Brocacef inkoop en ompak parallel geïmporteerde geneesmiddelen Op de inkoop- en ompakafdeling van parallel geïmporteerde geneesmiddelen van Brocacef worden geneesmiddelen voorzien van Nederlandse etiketten en bijsluiters. Het bestelsysteem Brokis van Brocacef ondersteunt de klant bij het bereiken van optimale substitutie naar parallel geïmporteerde geneesmiddelen. 16 Brocacef Groep nv

20 Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011 / 12 17

21 Verslag van de directie De directie van de onderneming biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 januari I Algemeen Missie, visie en strategie Onze missie is het leveren van doelmatige en hoogwaardige zorg voor de samenleving. Dit doen wij door het leveren van farmaceutische zorg, geneesmiddelen en daaraan gerelateerde producten en diensten aan apotheekhoudenden, ziekenhuizen, instellingen en consumenten. Voor de toekomst voorzien wij dat de vergrijzing van de Nederlandse bevolking onverminderd door zal gaan en de vraag naar zorg verder zal blijven toenemen. Tegelijkertijd zal de druk om de kosten van de zorg te beheersen en de kwaliteit van zorg aantoonbaar te verbeteren toenemen. Ook zien wij dat patiënten en consumenten steeds beter geïnformeerd zijn en de beste zorg verlangen. Ons beleid is erop gericht om onze klanten - apothekers, apotheekhoudende huisartsen, zieken- en verpleeghuizen, leveranciers en zorgverzekeraars - in staat te stellen in hun eigen lokale marktgebied de beste zorg te verlenen, dat wil zeggen toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zorg. Hiertoe leveren wij producten en diensten die hun ondersteuning bieden bij de beroepsuitoefening. Voor de patiënt en de consument gaat het ons erom hoogwaardige farmaceutische zorg te leveren en hiermee de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Onze markt Lichte stijging geneesmiddelenuitgaven in 2011 De uitgaven aan pakketgeneesmiddelen via openbare apotheken zijn in 2011 met 1,6% toegenomen tot a 5 miljard. Het uitgavenniveau ligt hiermee a 78 miljoen hoger dan in Vooral de toename van het gebruik van dure geneesmiddelen droeg bij aan deze stijging (Bron: SFK 19 april 2012). Prijzen geneesmiddelen in 15 jaar gehalveerd Onder druk van overheidsmaatregelen, de Wet Geneesmiddelenprijzen, vrijwillige prijsverlagingen en het preferentiebeleid zijn de prijzen van receptgeneesmiddelen de afgelopen 15 jaar (1996 tot en met 2011) ruim gehalveerd. Al vanaf de introductie in 1996 levert de 18 Brocacef Groep nv

22 Frank Große-Natrop managing director Johan Eeken financial director Bart Tolhuisen director retail Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) een belangrijke bijdrage aan de dalende prijzen. Via deze wet kan de overheid aan leveranciers van receptgeneesmiddelen de verplichting opleggen om hun geneesmiddelen niet boven het gemiddelde niveau te prijzen van dat in vier ons omringende landen: Belgie, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Door deze wet daalde het prijspeil de afgelopen jaren met gemiddeld 3 tot 4% per jaar. Het aantal geneesmiddelen dat onder de werking van de wet valt is de afgelopen jaren opgelopen tot ruim Ook in 2011 werd het preferentiebeleid dat sinds 2008 door zorgverzekeraars wordt gevoerd voortgezet, respectievelijk uitgebreid. Op basis van het preferentiebeleid worden alleen nog zogenaamd preferente geneesmiddelen vergoed door zorgverzekeraars. Het gaat hier om generieke geneesmiddelen. Binnen een groep van generieke geneesmiddelen met eenzelfde werkzame stof en toedieningsweg is het goedkoopste product preferent. Het preferentiebeleid heeft inmiddels betrekking op zo n 80% van de generieke geneesmiddelen. Het preferentiebeleid is een effectief middel gebleken om tot prijsdaling te komen; sinds de invoering van het beleid in 2008 is het prijspeil van generieke geneesmiddelen met ruim 65% gedaald. Het aandeel generieke voorschriften bedraagt inmiddels meer dan 60% van de totale verstrekkingen. Voor medewerkers in de apotheek brengt het preferentiebeleid meer werk aan administratie, voorraadbeheer en voorlichting aan de balie met zich mee. Daarnaast zien we dat de verkrijgbaarheid van de preferente middelen steeds vaker een probleem vormt. Voor het laatste jaar: de receptregelvergoeding In 1988 werd de receptregelvergoeding voor apotheekhoudenden geïntroduceerd. Deze vergoeding verving het abonnementensysteem, waarbij de apotheekhoudende per ingeschreven patiënt een bepaald bedrag ontving. In de afgelopen kwarteeuw bepaalde NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en voorheen het C.O.T.G (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) de vergoeding die apotheekhoudenden per afgeleverde receptregel ontvangen. Jaarverslag 2011 / 12 19

23 In 2011 werd de hoogte van de receptregelvergoeding voor de laatste keer door de overheid vastgesteld; per 1 januari 2011 werd het tarief bepaald op gemiddeld a 7,50 per receptregel, een daling van a 0,41 ten opzichte van Er was sprake van een flexibel tarief, waarbij de hoogte afhankelijk was van de moeilijkheid van het recept en het tijdstip van afgifte. Het vergoedingssysteem kende een vrij onderhandelbare ruimte, die apotheker en zorgverzekeraars de ruimte gaf om binnen bepaalde grenzen te onderhandelen over prijs en kwaliteit van farmaceutische zorg. Een en ander vormde de opmaat naar de volledige vrijgave van de tarieven die per 1 januari 2012 op de farmaceutische markt geldt. Vrije tarieven farmaceutische zorg Per 1 januari 2012 gelden vrije tarieven op de farmaceutische markt en dat wil zeggen dat apotheekhoudenden en zorgverzekeraars moeten onderhandelen over de prijs en de kwaliteit van farmaceutische dienstverlening en over de prijs van de geneesmiddelen die apotheekhoudenden afleveren. Als basis voor de onderhandelingen gelden de prestatiebeschrijvingen die door NZa zijn opgesteld en die door CVZ (College voor Zorgverzekeringen) als verzekerde zorg zijn aangemerkt. Ten aanzien van de materiaalprijzen was het uitgangspunt dat zich daar geen grote wijzigingen in voor zouden doen. Nieuwe aanpak dure specialistische geneesmiddelen Per 1 januari 2012 doet zich nog een belangrijke wijziging voor op onze markt: er wordt een begin gemaakt met de overheveling van dure, specialistische geneesmiddelen van de extramurale markt naar de intramurale markt. Het gaat hier om geneesmiddelen van meer dan a 500,-- per voorschrift die voor een relatief kleine patiëntengroep bestemd zijn. De uitgaven aan deze geneesmiddelen namen de afgelopen jaren sterk toe. Binnen de totale geneesmiddelenuitgaven zorgt de toename van de uitgave aan dure geneesmiddelen voor een structurele groei van bijna 3% per jaar. De vergrijzing en toenemende verschuiving van zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie zijn de belangrijkste oorzaken. Met ingang van 1 januari 2012 zijn de TNF-alfaremmers (o.a. voorgeschreven voor de behandeling van reuma) overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. Voor de overheveling is het intramurale budget verhoogd met zo n a 400 miljoen. Het extramurale budget is hiervoor gelijktijdig verlaagd met a 450 miljoen. De verwachting is dat ziekenhuizen grotere inkoopvoordelen kunnen halen. Met ingang van 2013 worden alle geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, groeihormonen en vruchtbaarheidshormonen overgeheveld en met ingang van 2014 volgende de resterende specialistische geneesmiddelen. Lichte toename aantal apotheken Op 1 januari 2012 bedroeg het aantal apotheekvestigingen in Nederland Er zijn in apotheken bijgekomen en er sloten er 24. Per saldo steeg het aantal apotheken met 17 ten opzichte van Het aantal apotheken dat dicht ging is met 24 iets lager dan de jaren ervoor. Het aandeel van apotheken in eigendom van een keten in het totaal aantal openbare apotheken bedroeg in %. 20 Brocacef Groep nv

24 Onze activiteiten De activiteiten van onze ondernemingen worden uitgevoerd onder drie noemers: Apotheken, Groothandel en Zorgconcepten. Apotheken wordt gevormd door BENU Apotheek. Onder Groothandel vallen Brocacef, Pack4U, Blockland en Imgroma (tot 1 augustus 2011). Brocacef Ziekenhuisfarmacie en Medithuis vormen samen Zorgconcepten. Voor al onze ondernemingen geldt dat zij de waarden delen waarmee wordt aangegeven hoe wij zijn, wat wij belangrijk vinden en hoe wij zaken aanpakken: betrokken, betrouwbaar en proactief. Apotheken Afronding integratie In 2011 werd de integratie tussen Escura Apotheek en LLOYDS Apotheken, thans BENU Apotheek, succesvol afgerond. Het integratieproces was erop gericht het beste van twee werelden te behouden zowel voor de klanten, medewerkers in de apotheek en op kantoor. Bij de integratie van afdelingen, activiteiten en systemen werd het principe van best practices gehanteerd, er is gekozen voor de werkwijze of het product dat in de praktijk het beste werkt. In de apotheken wordt zoveel mogelijk op dezelfde wijze gewerkt, zo zijn bijvoorbeeld de programma s voor farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) voor de hele keten vastgesteld. Binnen deze programma s wordt - veelal in samenwerking met leveranciers en zorgverzekeraars - de farmaceutische patiëntenzorg rondom ziektebeelden georganiseerd. Voorbereiding op vrije tarieven Het jaar 2011 stond voor BENU Apotheek voor een groot deel in het teken van de voorbereiding op de vrije tarieven, die vanaf 1 januari 2012 op de farmaceutische markt gelden. Vanaf die datum onderhandelen apotheekhoudenden en zorgverzekeraars over prijs en kwaliteit van de dienstverlening van apotheekhoudenden en over de prijs van de geneesmiddelen die zij afleveren. Om onze klanten en apotheken in een zo vroeg mogelijk stadium helderheid te verschaffen is BENU Apotheek al vroeg met zorgverzekeraars om de tafel gegaan. Het uitgangspunt bij de onderhandelingen was een budgetneutrale overgang gedurende het jaar 2012, waarbij de materiaalprijzen in 2012 grosso modo gelijk zouden zijn als in De onderhandelingen hebben geresulteerd in een primeur: BENU Apotheek en CZ waren de eerste die een contract tekenden in het kader van de liberalisering. De overeenkomst beslaat de vergoedingen voor farmaceutische zorg in 2012, de kosten van de geneesmiddelen, beperking van het preferentiebeleid en de medicatiebeoordeling. Het zwaartepunt ligt daarbij op de kwaliteit van zorg, dichtbij en zichtbaar voor de patiënt. Andere zorgverzekeraars volgden snel en voor het einde van 2011 had BENU Apotheek met alle zorgverzekeraars overeenstemming bereikt over de tarieven en kwaliteit van de in 2012 te leveren farmaceutische zorg. De met zorgverzekeraars gemaakte afspraken gelden niet alleen voor de eigendomsapotheken van BENU Apotheek maar in bijna alle gevallen ook voor de franchisenemers. Jaarverslag 2011 / 12 21

25 Forse groei aantal franchisenemers Met BENU Apotheek willen wij ook aantrekkelijk zijn voor zelfstandige apothekers, die willen profiteren van onze kennis en kunde op apotheekgebied en gebruik willen maken van de voordelen van de schaalgrootte die wij met onze keten realiseren. In dit kader is de positionering van BENU Apotheek geherdefinieerd waarbij uitdrukkelijk rekening is gehouden met de wensen en de behoeften van de zelfstandige apotheker. Onder de huidige marktomstandigheden zijn zelfstandige apothekers meer dan voorheen op zoek naar een samenwerkingsverband dat hen ondersteunt bij een efficiënte bedrijfsvoering en gericht is op het verlenen van doelmatige zorg. In verband hiermee is gekozen voor een positionering die zich richt op ondernemerschap en doelmatige zorg in een hecht collectief. Onze aanpak is succesvol gebleken: in een jaar tijd verdriedubbelde het aantal franchisenemers: van 24 eind 2010 tot 76 eind Ook de onderhandelingen met zorgverzekeraars in het kader van de vrije tarieven hebben aan deze groei bijgedragen. Het totaal aantal BENU Apotheken bedroeg per einde boekjaar: 197 (eigendomsapotheken en franchisers). Naar een Europese naam In 2011 kondigde meerderheidsaandeelhouder Phoenix group aan voor alle apotheken op het Europese vasteland die tot de Phoenix-organisatie behoren over te willen gaan op één nieuwe, Europese naam: BENU. De naamswijziging geldt voor ca. 700 apotheken. Met het apotheekmerk BENU wil Phoenix internationale naamsbekendheid en merkenvoorkeur opbouwen. Ook biedt een Europese naam mogelijkheden om eigen producten en services te ontwikkelend, waarbij schaalgrootte voor synergie-effecten zal zorgen. Ook hier had BENU Apotheek de primeur: Nederland is het eerste land waarin het merk BENU geïntroduceerd werd. Op 20 maart 2012 werd de eerste BENU apotheek geopend in Papendrecht. Eind 2012 zullen de namen Escura Apotheek en LLOYDS Apotheken verdwenen zijn uit het farmaceutische landschap en zijn vervangen door BENU Apotheek. Groothandel Brocacef De klanten van Brocacef worden, naast de levering van een compleet assortiment geneesmiddelen en medische artikelen, zoveel mogelijk ondersteund met diensten, die hen in staat stellen om de zorgverlening in de apotheek, artsenpraktijk, ziekenhuis of instelling zo optimaal mogelijk in te vullen. Op de extramurale markt was Brocacef in 2011/12 zeer succesvol. Meer dan 100 nieuwe klanten - apothekers en apotheekhoudende huisartsen - konden verwelkomd worden. Hierbij ging het zowel om individuele klanten als om grote klantengroepen, zoals 41 Medsen Apotheken en de apotheken behorend tot de Axipharma groep. De mogelijk heden die ons bestelsysteem Brokis de klanten biedt, de transparantie in 22 Brocacef Groep nv

26 de condities en de diensten van onze central filling apotheek en Pack4U hebben mede tot dit succes geleid. Maar bovenal de persoonlijke aanpak en het meedenken met potentiële klanten heeft het onderscheid met de concurrentie gemaakt. In 2011 werd Brokis verder ontwikkeld. Hierbij ging het met name om uitbreiding van managementadviezen, o.a. op het gebied van central filling, en verdergaande verbetering van de substitutiegraad. De automatische parallelsubstitutie verhoogt het aandeel parallel geïmporteerde geneesmiddelen met ruim 5% en dat heeft een positieve invloed op het rendement in de apotheek. Daarnaast zorgt Brokis voor gemak; het bestel- en bezorgproces is zo ingericht dat medewerkers in de apotheek er nauwelijks nog omkijken naar hebben. De orderstromen worden zelfs helemaal zonder menselijke tussenkomst afgehandeld. Ook onze central filling apotheek maakte in 2011 een flinke groei door; in de tweede helft van 2011 is het aantal klanten meer dan verdubbeld. In deze apotheek wordt de herhaalreceptuur van apotheken verzorgd, waarbij het uitgangspunt is een hoge kwaliteit te combineren met lage kosten. Om aan de toenemende vraag naar central filling te kunnen blijven voldoen wordt het proces gemechaniseerd. 83% (zeer) tevreden klanten Om zoveel mogelijk aan de behoefte van onze klanten te voldoen houden wij iedere twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek. Uit het in 2011 gehouden onderzoek gaf 83,3% van de extramurale respondenten aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over onze dienstverlening. Dit is een forse stijging ten opzichte van het onderzoek in 2009 toen dit percentage 57,8% bedroeg. Ook het imago is volgens de klanten met sprongen vooruit gegaan, waarbij met name betrokken en betrouwbaar hoog scoren. Gevraagd naar de drie sterkste punten van Brocacef staat voor de apotheekhoudende artsen en apothekers Brokis met stip bovenaan, gevolgd door het assortiment en op de derde plaats de persoonlijke contacten met de medewerkers van Brocacef. Wij zijn trots op de uitkomsten van het onderzoek en zij motiveren en stimuleren ons om ons producten- en dienstenpakket continu aan de behoeften van onze klanten te blijven ontwikkelen. Ook op de intramurale markt doet Brocacef méér dan alleen de levering van geneesmiddelen en medische artikelen aan ziekenhuizen en verpleeghuizen; ook op het gebied van (magazijn)inrichting, distributie, robotisering, voorraadbeheer en informatisering staat Brocacef haar klanten terzijde. Met haar producten en diensten wil Brocacef dé erkende innovatieve partner zijn voor zorginstellingen, die bijdraagt aan verbetering van zorg in de keten. Om zo goed mogelijk op de wensen van de intramurale klanten in te kunnen spelen heeft Brocacef in 2011 een organisatiewijziging doorgevoerd. Hierbij is o.a. het onderscheid in marktbenadering tussen de productgroepen farma en medische artikelen verdwenen. Daarnaast is de nieuwe organisatie op het optimaliseren van de samenwerking met andere bedrijfsonderdelen van Brocacef Groep gericht. Jaarverslag 2011 / 12 23

27 M.n. dit laatste wierp al snel zijn vruchten af: voor de aanbesteding van de Inkoopcombinatie Drenthe en Isala Klinieken (zes regionale ziekenhuizen in Drenthe en Overijssel) werd alle aanwezige kennis binnen Brocacef Groep benut om tot een concurrerende aanbieding te komen en dat heeft tot een gunning aan Brocacef geleid. Ook de overgang van de zeven nieuwe klanten is door een goede interne samenwerking vlot en tot volle tevredenheid van de klanten verlopen. Ook wist Brocacef een primeur op de intramurale markt te behalen: als eerste farmaceutische groothandel kan Brocacef elektronische facturen (EDI factuur) verzenden en ontvangen. Grote voordelen van elektronische facturen zijn kwaliteitsverbetering en tijdsbesparing. Pack4U Pack4U houdt zich bezig met het per inname-moment verpakken van geneesmiddelen voor patiënten thuis en in verpleeghuizen. Hierdoor wordt de medicatieveiligheid verhoogd, de therapietrouw vergroot en neemt het gemak voor de patiënt en de verpleging toe was het eerste jaar dat Pack4U volledig tot Brocacef Groep behoorde. In dat jaar is de organisatie verder geprofessionaliseerd en de samenwerking met de overige bedrijfsonderdelen geïntensiveerd, waarbij met name de samenwerking met Brocacef Groothandel tot een verdubbeling van het aantal klanten van Pack4U leidde. Ook het aantal machines werd bijna verdubbeld: van zeven naar twaalf. Op 1 juni 2012 is een tweede vestiging van Pack4U in gebruik genomen. Blockland Blockland levert drukwerk, verpakkingen, apparatuur en bereidingsbenodigdheden aan de extra- en intramurale markt en aan de industrie. Ook op de consumentenmarkt is Blockland actief. Op de extramurale bereidingsmarkt zag Blockland zich geconfronteerd met een aftnemende vraag als gevolg van de toenemende centralisatie van bereidingen en cental filling. Blockland speelde succesvol op deze ontwikkeling in met de introductie van Blockline: een range van producten ten behoeve van bereidingen door zogenaamde grootbereiders. Deze producten voldoen allemaal aan de Good Manufacturing Practice (GMP)-eisen, die ook aan de bereiders worden gesteld. Op de intramurale markt was Blockland succesvol met de verkoop van infuusvulmachines. De technische service van Blockland was ook in 2011 met een marktaandeel van 80% de onbetwiste marktleider op de Nederlandse extramurale markt. In maart 2012 introduceert Blockland Livsane: een geheel nieuw lijn crèmes en zalven voor de behandeling van huidproblemen. Hiermee speelt Blockland in op de wens van apothekers om een totaalpakket te bieden. 24 Brocacef Groep nv

28 Imgroma Per augustus 2011 is Imgroma, marketing- en salesorganisatie van zelfzorgproducten, verkocht aan Vemedia in Diemen. Tot deze verkoop is besloten omdat er tussen de activiteiten van Imgroma en de activiteiten van Brocacef Groep te weinig samenhang aanwezig was. Daarbij komt ook dat wij concurrenten van Imgroma steeds vaker zien fuseren, waardoor Imgroma relatief steeds kleinere speler werd. Om de continuïteit van Imgroma zeker te stellen is gezocht naar een partij waarbinnen Imgroma schaalvergroting en synergievoordelen kan behalen. Deze partij is gevonden in Vemedia BV. Zorgconcepten Brocacef Ziekenhuisfarmacie Brocacef Ziekenhuisfarmacie richt zich op integrale farmaceutische zorgverlening aan instellingen in de gezondheidszorg, zoals psychiatrische instellingen, verpleeg- en ver zorgingshuizen, verslavingszorg en gehandicaptenzorg. Het gaat hierbij o.a. om de r eceptverwerking, medicatiecontrole en aflevering van de geneesmiddelen. Ook in 2011 wist Brocacef Ziekenhuisfarmacie haar klantenkring behoorlijk uit te breiden. Inmiddels verzorgt Brocacef Ziekenhuisfarmacie de integrale farmaceutische zorg voor zo n cliënten en maakte de onderneming een flinke groei door op het gebied van bereidingen. Een groot aantal klanten van Brocacef maakt inmiddels gebruik van de mogelijkheid de bereidingen bij Brocacef Ziekenhuisfarmacie te bestellen. De levering geschiedt door het distributienetwerk van Brocacef. Het is de doelstelling van Brocacef Ziekenhuisfarmacie om nummer 1 op de markt van AWBZ-instellingen te worden. Om deze doelstelling te ondersteunen heeft Brocacef Ziekenhuisfarmacie medio 2012 een nieuw pand betrokken en wordt er geïnvesteerd in Geneesmiddelen Distributie Systeem (GDS)-machines, schouwapparaten en een volledig nieuw automatiseringssysteem. Medithuis Medithuis biedt als het beste gespecialiseerde zorgbedrijf complete zorgprogramma s, waarbinnen de totale zorg georganiseerd wordt. Hierbij gaat het niet alleen om de levering van specialistische geneesmiddelen, maar ook om de herhaalmedicatie, verpleegkundige zorg en informatie over de geneesmiddelen, mogelijke bijwerkingen en adviezen om hiervoor preventieve maatregelen te nemen. Alles is erop gericht om de therapietrouw te optimaliseren en daarmee te komen tot complete zorg bij de behandeling van de aandoening en het voorkomen van spillage. Naast zorgprogramma s, levert Medithuis als voorkeursleveranciers van een aantal zorgverzekeraars, incontinentiemateriaal aan zowel cliënten thuis als in verpleeghuizen. Ook hier gaat het erom om complete zorg te leveren, inclusief persoonlijk advies van de incontinentieverpleegkundigen van Medithuis. In 2011 werd het aantal zorgprogramma s uitgebreid met een zorgprogramma wond. Naast een groot assortiment wondzorg- Jaarverslag 2011 / 12 25

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Ja ar 14 ver sla g 2014 Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Wij willen verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal, voor elke klant. Daarom bieden wij een

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. JAARVERSLAG 2011 Kernpunten 2011 Netto-omzet +15% naar EUR 1.937 miljoen Autonome omzetgroei +8,6% (tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat (EBITA) +16% naar EUR 208,9 miljoen Nettoresultaat voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie