THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC"

Transcriptie

1 Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en rekeningen Threadneedle Investment Funds ICVC September 2014 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com

2

3 Inhoud Informatie over de Maatschappij... 3 Verslag van de directie... 4 Geconsolideerde financiële overzichten voor Threadneedle Investment Funds ICVC... 5 Toelichtingen bij de Geconsolideerde financiële rekeningen voor Threadneedle Investment Funds ICVC... 6 Verenigd Koninkrijk: UK Fund UK Select Fund UK Smaller Companies Fund UK Growth & Income Fund UK Equity Income Fund UK Monthly Income Fund Monthly Extra Income Fund UK Corporate Bond Fund Sterling Bond Fund Sterling Fund Europa: European Fund European Select Fund European Smaller Companies Fund Pan European Smaller Companies Fund Pan European Fund European Bond Fund European Corporate Bond Fund European High Yield Bond Fund Strategic Bond Fund Verenigde Staten: American Fund American Select Fund American Smaller Companies Fund (US) Dollar Bond Fund Japan: Japan Fund Stille Oceaan-gebied en opkomende markten: Asia Fund Latin America Fund Emerging Market Bond Fund Internationaal: High Yield Bond Fund Global Select Fund Global Bond Fund Institutionele fondsen: UK Institutional Fund UK Overseas Earnings Fund sportfolio s: UK Fund UK Select Fund UK Smaller Companies Fund UK Growth & Income Fund UK Equity Income Fund UK Monthly Income Fund Monthly Extra Income Fund

4 Inhoud UK Corporate Bond Fund Sterling Bond Fund Sterling Fund European Fund European Select Fund European Smaller Companies Fund Pan European Smaller Companies Fund Pan European Fund European Bond Fund European Corporate Bond Fund European High Yield Bond Fund Strategic Bond Fund American Fund Vergelijkende tabellen Performance-overzichten Overzicht van de lopende kosten Risico- en opbrengstprofielen Overzicht van uitgegeven en teruggekochte aandelen Totaal aankopen en verkopen Aanvullende informatie Adressenlijst Belangrijke informatie NB. Momenteel is het Sterling Fund uitsluitend geregistreerd voor openbare aanbieding in het Verenigd Koninkrijk en ligt registratie buiten het Verenigd Koninkrijk niet in de bedoeling, tenzij de ACD anders besluit. Aandelen in het Sterling Fund mogen niet in andere landen op de openbare markt verhandeld worden. American Select Fund American Smaller Companies Fund (US) Dollar Bond Fund Japan Fund Asia Fund Latin America Fund Emerging Market Bond Fund High Yield Bond Fund Global Select Fund Global Bond Fund UK Institutional Fund UK Overseas Earnings Fund

5 Informatie over de Maatschappij Maatschappij Threadneedle Investment Funds ICVC (de Maatschappij) Registratienummer IC Raad van bestuur van de ACD Voorzitter en CEO C D Fleming Statutaire zetel 60 St Mary Axe, Londen EC3A 8JQ Directie Threadneedle Investment Services Limited is de Authorised Corporate Director ('ACD') en de enige directeur. Overige bestuurders T N Gillbanks D Jordison (benoemd in de Raad op 29 juli 2014) P J W Reed (ontslag genomen uit de Raad op 30 juni 2014) N J Ring A Roughead (benoemd in de Raad op 7 juli 2014) 3

6 Verslag van de directie De ACD, Threadneedle Investment Services Limited, heeft het genoegen om het tussentijdse verslag en de rekeningen te presenteren voor Threadneedle Investment Funds ICVC voor de zes maanden tot 7 september De financiële overzichten worden op geconsolideerde basis gepresenteerd. Er wordt per subfonds echter ook afzonderlijke financiële informatie verstrekt, zodat beleggers de status en de prestaties van de fondsen voor de boekhoudperiode kunnen beoordelen. We hopen dat u het verslag informatief vindt. Als u nadere informatie wenst over een bepaald aspect van uw belegging, of over andere producten van Threadneedle, dan helpen wij u graag. Ook kunt u naar de website gaan voor nadere informatie over Threadneedle. Hartelijk dank voor uw aanhoudende steun. Campbell Fleming Directeur 4

7 Geconsolideerde financiële overzichten voor Threadneedle Investment Funds ICVC OVERZICHT VAN HET TOTAAL RENDEMENT Inkomsten Netto vermogenswinsten/(-verliezen) (11.450) Inkomsten Expenses ( ) ( ) Financieringskosten: Kosten derivaten (2.233) (25) Rente (20) (7) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting (13.887) (20.388) Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen Financieringskosten: Uitkeringen ( ) ( ) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen uit beleggingsactiviteiten OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen ( ) ( ) Te betalen bedragen over overdracht in specie ( ) ( ) ( ) Verwateringscorrectie SDRT (1.681) (3.281) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Totaalrendement ) Ingehouden uitkering op kapitalisatieaandelen In rekening teruggebrachte niet-opgevraagde uitkeringsgelden Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand BALANS per 7 september 2014 Maart Activa sactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Verplichtingen uit derivaten (15.099) (8.367) Andere verplichtingen Crediteuren ( ) ( ) Bankvoorschotten (4.299) (25.849) Te betalen uitkering op distributieaandelen (76.572) (59.457) Totaal andere passiva ( ) ( ) Totaal passiva ( ) ( ) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen De geconsolideerde financiële overzichten zijn de som van de afzonderlijke fondsen in de overkoepelende vennootschap. Een verdere analyse van de uitkering en het nettovermogen is opgenomen in de financiële overzichten van de afzonderlijke fondsen. Hierbij certificeren wij namens de directie van Threadneedle Investment Services Limited het tussentijds verslag. N J Ring Bestuurder 17 oktober 2014 T N Gillbanks Bestuurder De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 7 maart 2014 betreft, en dat het cijfer in het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 7 september 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. 5

8 Toelichtingen bij de geconsolideerde financiële overzichten voor Threadneedle Investment Funds ICVC Toelichtingen bij de financiële overzichten 1 BOEKHOUDKUNDIG BELEID (1) Basis voor de financiële verslaggeving De financiële overzichten zijn opgesteld op basis van historische kostprijs, als gewijzigd door de herwaardering van beleggingen en overeenkomstig de UK Generally Accepted Accounting Practice (de UKGAAP ) en overeenkomstig de Statement of Recommended Practice (de SORP ) for Financial Statements of Authorised Funds, als gepubliceerd door de Investment Management Association (IMA) in oktober De toegepaste boekhoudkundige grondslagen komen overeen met die van de jaarrekening voor het jaar eindigend op 7 maart 2014 en zijn beschreven in die jaarrekening. (2) Consolidatie De geconsolideerde rekeningen vertegenwoordigen de som van de afzonderlijke fondsen in de overkoepelende vennootschap. Een verdere analyse van de uitkering en het nettovermogen is opgenomen in de financiële overzichten van de afzonderlijke fondsen. (3) Toelichtingen Overeenkomstig de richtlijnen van de SORP hebben de fondsen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om geen nadere toelichting bij de financiële overzichten te verstrekken. 6

9 Threadneedle UK Fund sverslag sdoelstelling Een aangroei van het kapitaal verwezenlijken. sbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat uit het beleggen van de activa van het fonds hoofdzakelijk in aandelen van Britse ondernemingen die in Groot-Brittannië zijn gevestigd of die een belangrijk deel van hun activiteiten in Groot- Brittannië verrichten. Als de ACD dat wenselijk acht, mag hij ook in andere effecten beleggen (waaronder vastrentende effecten, andere aandelen en geldmarkteffecten). Rendement van Klasse 1 netto distributieaandelen* In de zes maanden tot 7 september 2014 is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle UK Fund gedaald van 116,80 p naar 116,39 p. Als we kijken naar het rendement van een groep vergelijkbare fondsen, dan bedroeg het totaalrendement van het fonds voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2014, netto herbelegde inkomsten inbegrepen, 0,39% in vergelijking met een rendementsmediaan van 1,04% voor dezelfde periode. (Ter informatie: de FTSE All-Share Total Return Index noteerde een rendement van +1,41% voor dezelfde periode.) Activiteit in de portefeuille Britse aandelen waren tijdens de verslagperiode volatiel. Enerzijds werden ze gesteund door de solide binnenlandse macro-economische indicatoren en het steeds grotere aantal fusies en overnames, maar anderzijds hadden ze te lijden van de toenemende geopolitieke spanningen in Oekraïne, de speculatie over de timing van de renteverhogingen in het VK en strijdige macro-economische indicatoren uit China, voor veel Britse exporteurs een belangrijke markt. Het beleggerssentiment werd ook gedrukt door valutagerelateerde winstwaarschuwingen. Op aandelenniveau waren de belangrijkste aankopen de uitbreiding van onze participatie in RPC Group, actief op het gebied van kunststof verpakkingen, dat aanzienlijke groeikansen heeft in producten met een hogere marge en goed gepositioneerd is om te profiteren van de verdere consolidatie in een uiterst gefragmenteerde sector. Ook hebben we onze bestaande participatie in uitgeverij en onderwijsgroep Pearson uitgebreid; wij zijn van oordeel dat de inspanningen van de onderneming om haar activiteiten om te schakelen van druk naar digitaal, stilaan vruchten afwerpen. Elders hebben we onze positie in Breedon Aggregates verhoogd; het bedrijf profiteert van de gunstige toestand van de Britse bouwsector en er zijn kansen voor een verdere consolidatie van de sector na de voorgestelde fusie tussen Holcim-Lafarge. Ook hebben we verschillende kernparticipaties toegevoegd, waaronder BG Group (olie en gas) en Diageo (dranken). Belangrijke verkopen waren onder meer mijnbouwbedrijf First Quantum Minerals, na een periode van goede rendementen. Ook verkochten we Signet Jewelers, dat op zijn hoogste niveau van verschillende jaren werd verhandeld. We verkochten onze positie in het gespecialiseerde chemiebedrijf AZ Electronics, dat werd overgenomen door Merck. Wij zijn positief ingesteld over de vooruitzichten voor Britse aandelen en blijven interessante beleggingskansen vinden in bedrijven met goede groeivooruitzichten op lange termijn. Hoewel de markt globaal genomen niet goedkoop is, wordt ze wel gesteund door een gezonde dividendopbrengst en steeds meer fusies en overnames, omdat wereldwijde bedrijven immers op zoek zijn naar manieren om hun geldmiddelen te investeren. Nu er niet langer onzekerheid heerst over het referendum over de Schotse onafhankelijkheid, zullen beleggers in mei weer aandacht hebben voor de Britse algemene verkiezingen. Wij blijven voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten voor de Britse consument, aangezien het waarschijnlijk is dat de rente hetzij later dit jaar, hetzij begin 2015 zal stijgen. OVERZICHT VAN HET TOTAAL RENDEMENT Inkomsten Nettovermogens(verliezen)/-winsten (11.230) Inkomsten Expenses (11.882) (8.721) Financieringskosten: Rente (1) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting (60) (40) Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen Financieringskosten: Uitkeringen (25.064) (18.161) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (11.341) BALANS per 7 september 2014 Maart Activa sactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Crediteuren (10.287) (18.802) Te betalen uitkering op distributieaandelen (20.902) (8.835) Totaal andere passiva (31.189) (27.637) Totaal passiva (31.189) (27.637) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen ( ) ( ) Te betalen bedragen over overdracht in specie (97.625) Verwateringscorrectie SDRT (355) (820) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Totaalrendement ) (11.341) Ingehouden uitkering op kapitalisatieaandelen In rekening teruggebrachte niet-opgevraagde uitkeringsgelden 5 4 Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 7 maart 2014 betreft, en dat het cijfer in het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 7 september 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. *Weergegeven in pond sterling en vergeleken met een groep vergelijkbare fondsen uit Groot-Brittannië. Zie de vergelijkende tabellen op bladzijde UITKERINGSOVERZICHT Dividenduitkering in pence per aandeel Klasse 1 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,1717 1,1717 1,2799 Groep tot ,8575 0,3142 1,1717 1,2799 Totaal uitkeringen voor de periode 1,1717 1,2799 Klasse 2 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,5329 1,5329 1,6128 Groep tot ,0402 0,4927 1,5329 1,6128 Totaal uitkeringen voor de periode 1,5329 1,6128

10 Threadneedle UK Fund UITKERINGSOVERZICHT Klasse 2 aandelen Netto kapitalisatie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Netto- Nettoinkomsten inkomsten Egalisatie gekapitaliseerd gekapitaliseerd Groep tot ,0690 1,0690 1,1013 Groep tot ,7502 0,3188 1,0690 1,1013 Totaal uitkeringen voor de periode 1,0690 1,1013 Toelichtingen bij de financiële overzichten 1 BOEKHOUDKUNDIG BELEID Het boekhoudkundig beleid voor het fonds is hetzelfde als beschreven in de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële overzichten op bladzijde 6. Klasse Z aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,8087 1,8087 1,8769 Groep tot ,9790 0,8297 1,8087 1,8769 Totaal uitkeringen voor de periode 1,8087 1,8769 Klasse Z aandelen Netto kapitalisatie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Netto- Nettoinkomsten inkomsten Egalisatie gekapitaliseerd gekapitaliseerd Groep tot ,8671 1,8671 1,8950 Groep tot ,0170 0,8501 1,8671 1,8950 Totaal uitkeringen voor de periode 1,8671 1,8950 Groep 2: aandelen gekocht gedurende een uitkeringsperiode 8

11 Threadneedle UK Select Fund sverslag sdoelstelling Een bovengemiddelde aangroei van het kapitaal verwezenlijken. sbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD richt zich op het beleggen van de activa van het fonds om groei te bereiken, door middel van een geconcentreerde en actief beheerde portfolio. Deze benadering betekent dat de ACD over voldoende flexibiliteit beschikt om belangrijke aandelenposities en sectorposities in te nemen waardoor grotere volatiliteit kan ontstaan. De portefeuille zal voornamelijk zijn samengesteld uit aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in het VK, of die aanzienlijke activiteiten uitvoeren in het VK. Als de ACD dat wenselijk acht, mag hij ook in andere effecten beleggen (waaronder vastrentende effecten, andere aandelen en geldmarkteffecten). Rendement van Klasse 1 netto distributieaandelen* Gedurende de zes maanden tot 7 september 2014 is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle UK Select Fund gestegen van 109,07 p tot 110,93 p. Als we kijken naar het rendement van een groep vergelijkbare fondsen, dan bedroeg het totaalrendement van het fonds over de zes maanden eindigend op 31 augustus 2014, netto herbelegde inkomsten inbegrepen, +1,61% in vergelijking met een rendementsmediaan van 1,04% voor dezelfde periode. (Ter informatie: de FTSE All-Share Total Return Index noteerde een rendement van +1,41% voor dezelfde periode.) Activiteit in de portefeuille Britse aandelen waren tijdens de verslagperiode volatiel. Enerzijds werden ze gesteund door de solide binnenlandse macro-economische indicatoren en het steeds grotere aantal fusies en overnames, maar anderzijds hadden ze te lijden van de toenemende geopolitieke spanningen in Oekraïne, de speculatie over de timing van de renteverhogingen in het VK en strijdige macro-economische indicatoren uit China, voor veel Britse exporteurs een belangrijke markt. Het beleggerssentiment werd ook gedrukt door valutagerelateerde winstwaarschuwingen. Wij hebben onze bestaande positie in oliereus Royal Dutch Shell uitgebreid in het licht van de oplopende spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten, die een invloed kunnen hebben op de energiebevoorrading en -prijzen. Het bedrijf heeft goede defensieve eigenschappen en een interessante dividendopbrengst. Voorts menen wij dat de steeds betere bottom-upresultaten nog niet volledig worden weerspiegeld in de aandelenkoers. Andere belangrijke aankopen omvatten AstraZeneca, dat een veelbelovende pijplijn van geneesmiddelen voor astma, kanker en diabetes heeft. Het bedrijf verwierp onlangs een overnamebod van Amerikaanse rivaal Pfizer, maar blijft een interessant overnamedoelwit. Ook voegden we huizenbouwer Crest Nicholson en keukeninstallateur Howden Joinery aan de portfolio toe; beide bedrijven profiteren van de bloeiende Britse woningmarkt. Belangrijke verkopen waren onder meer Shire, dat na geruchten over een overnamebod sterk was gestegen en dat inmiddels is overgenomen door biofarmaceuticabedrijf AbbVie. Wij hebben onze positie in Smith & Nephew teruggeschroefd. Het aandeel van het bedrijf, dat actief is op het gebied van protheses en wondverzorging, was gestegen na speculatie over M&A-activiteit. Andere verkopen omvatten telecomgigant Vodafone, dat zijn belang in het in de VS genoteerde Verizon Wireless heeft verkocht en lijdt onder de hevigere concurrentie in Europa. Wij zijn positief ingesteld over de vooruitzichten voor Britse aandelen en blijven interessante beleggingskansen vinden in bedrijven met goede groeivooruitzichten op lange termijn. Hoewel de markt globaal genomen niet goedkoop is, wordt ze wel gesteund door een gezonde dividendopbrengst en steeds meer fusies en overnames, omdat wereldwijde bedrijven immers op zoek zijn naar manieren om hun geldmiddelen te investeren. Nu er niet langer onzekerheid heerst over het referendum over de Schotse onafhankelijkheid, zullen beleggers in mei weer aandacht hebben voor de Britse algemene verkiezingen. Wij blijven voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten voor de Britse consument, aangezien het waarschijnlijk is dat de rente hetzij later dit jaar, hetzij begin 2015 zal stijgen. OVERZICHT VAN HET TOTAAL RENDEMENT Inkomsten Nettovermogenswinsten Inkomsten Expenses (1.469) (1.524) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting (5) Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen Financieringskosten: Uitkeringen (3.315) (3.590) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten BALANS per 7 september 2014 Maart Activa sactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Andere verplichtingen Crediteuren (1.135) (3.663) Te betalen uitkering op distributieaandelen (3.271) (821) Totaal andere passiva (4.406) (4.484) Totaal passiva (4.406) (4.484) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen (12.708) (50.493) (7.711) (37.866) Verwateringscorrectie 29 SDRT (18) (60) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Totaalrendement ) In rekening teruggebrachte niet-opgevraagde uitkeringsgelden 2 4 Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 7 maart 2014 betreft, en dat het cijfer in het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 7 september 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. *Weergegeven in pond sterling en vergeleken met een groep vergelijkbare fondsen uit Groot-Brittannië. Zie de vergelijkende tabellen op bladzijde UITKERINGSOVERZICHT Dividenduitkering in pence per aandeel Klasse 1 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,6549 1,6549 1,5759 Groep tot ,6080 1,0469 1,6549 1,5759 Totaal uitkeringen voor de periode 1,6549 1,5759 Klasse 2 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,9986 1,9986 1,8874 Groep tot ,0879 0,9107 1,9986 1,8874 Totaal uitkeringen voor de periode 1,9986 1,8874

12 Threadneedle UK Select Fund UITKERINGSOVERZICHT Klasse Z aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,5110 2,5110 2,3667 Groep tot ,9714 1,5396 2,5110 2,3667 Totaal uitkeringen voor de periode 2,5110 2,3667 Groep 2: aandelen gekocht gedurende een uitkeringsperiode Toelichtingen bij de financiële overzichten 1 BOEKHOUDKUNDIG BELEID Het boekhoudkundig beleid voor het fonds is hetzelfde als beschreven in de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële overzichten op bladzijde 6. 10

13 Threadneedle UK Smaller Companies Fund sverslag sdoelstelling Een aangroei van het kapitaal verwezenlijken. sbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat uit het beleggen van de activa van het fonds in aandelen van kleinere Britse ondernemingen die in Groot-Brittannië zijn gevestigd of die een belangrijk deel van hun activiteiten in Groot-Brittannië verrichten. Indien de ACD dit wenselijk acht, mag hij verder maximaal één derde van het totale vermogen van het fonds beleggen in andere effecten (inclusief vastrentende effecten, warrants en converteerbare obligaties, andere aandelen en geldmarkteffecten). Voor liquiditeitsdoeleinden mag hij beleggen in liquide middelen of schier liquide middelen. Rendement van Klasse 1 netto distributieaandelen* In de zes maanden tot 7 september 2014 is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle UK Smaller Companies Fund gedaald van 213,77 p naar 208,16 p. Als we kijken naar het rendement van een groep vergelijkbare fondsen, dan bedroeg het totaalrendement van het fonds voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2014, netto herbelegde inkomsten inbegrepen, 1,14% in vergelijking met een rendementsmediaan van 4,91% voor dezelfde periode. (Ter informatie: de Numis Smaller Companies (ex Investment Trusts) Index noteerde een rendement van 6,14% voor dezelfde periode.) Activiteit in de portefeuille De wereldwijde aandelenmarkten kenden tijdens de verslagperiode een mooie start, aangezien de steeds betere indicatoren in de VS en de lage rente in de hele wereld beleggers aanzetten om te betalen voor minder liquide en risicovollere activa. De markten verwachten een voortzetting en veralgemening van de winstgroei van de bedrijven. Later nam de bezorgdheid van beleggers over de Europese economie en het begin van de monetaire verstrakking in de VS echter toe. Deze vrees zette samen met de lusteloze winstgroei en het slechtere geopolitieke klimaat een rem op de markten. In deze context bleef de Britse economie gunstiger lijken, waarbij de steeds betere toestand van de arbeids- en woningmarkt een herstel van de binnenlandse consumptie mogelijk maakte. Wij hadden het fonds zo gepositioneerd om te profiteren van de herstellende binnenlandse economie, en hoewel de rente ergens volgend jaar wellicht zal stijgen, zou die stijging gedeeltelijk moeten worden gecompenseerd door de hogere concurrentie op het vlak van kredietverstrekking naarmate er nieuwe banken de markt betreden. Ter informatie: de Numis Smaller Companies (ex Investment Trusts) Index daalde in dezelfde verslagperiode. Het fonds behaalde solide resultaten, die aan drie belangrijke gebieden kunnen worden toegeschreven: ondernemingen van goede kwaliteit die in moeilijkheden verkeerden, maar die een ommekeer hebben meegemaakt (Optos, Avon Rubber, Tyman en Moss Bros); bedrijven waarop een overnamebod werd uitgebracht (F&C, Delcam, AZ Electronic Materials, Kentz, Hyder, Wolfson en CSR); en beleggingen die ofwel geslaagde beursintroducties vertegenwoordigden of die het voorwerp uitmaakten van bedrijfstransacties die de dynamiek van het bedrijf veranderden (Hayward Tyler, Plus500, Applied Graphene Materials, Game, FDM en Regenersis). Het fonds heeft verschillende participaties verkocht die ofwel hun koersdoel hadden bereikt, of waarvoor de overtuiging in de belegging was veranderd. Het betrof onder meer Greene King, Development Securities, Advanced Computer Software, ITE, Majestic Wine en Speedy Hire. Het fonds was overwogen in sectoren met een blootstelling aan het binnenland en bedrijven met een blootstelling aan de VS, die volgens ons beide een solide winstgroei zullen blijven registeren. Wij volgen de Europese markten van dichtbij, op zoek naar een kans voor bedrijven van goede kwaliteit die te lijden hebben gehad van een geringe vraag in Europa en exporteurs die zijn getroffen door een moeilijke valutaomgeving. Ondernemingen van hoge kwaliteit die consequente rendementen halen, zijn goed gepositioneerd om te profiteren van een relatief gunstig economisch klimaat. Bedrijven beschikken over solide balansen, de kostprijs van krediet bevindt zich op een historisch laagtepunt en naar onze mening zal de fusie- en overnameactiviteit standhouden in een klimaat van bedrijven die trachten hun concurrentiepositie te verstevigen. OVERZICHT VAN HET TOTAAL RENDEMENT Inkomsten Nettovermogens(verliezen)/-winsten (5.575) Inkomsten Expenses (922) (928) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting (47) (11) Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen (4.956) Financieringskosten: Uitkeringen (620) (604) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen uit beleggingsactiviteiten (5.576) BALANS per 7 september 2014 Maart Activa sactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Andere verplichtingen Crediteuren (505) (3.533) Te betalen uitkering op distributieaandelen (526) (197) Totaal andere passiva (1.031) (3.730) Totaal passiva (1.031) (3.730) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen (55.141) (33.728) Te betalen bedragen over overdracht in specie (11.285) (46.942) (8.696) Verwateringscorrectie SDRT (38) (37) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Totaalrendement ) (5.576) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 7 maart 2014 betreft, en dat het cijfer in het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 7 september 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. *Weergegeven in pond sterling en vergeleken met een groep vergelijkbare fondsen uit Groot-Brittannië. Zie de vergelijkende tabellen op bladzijde UITKERINGSOVERZICHT Dividenduitkering in pence per aandeel Klasse 1 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,5106 0,5106 0,5894 Groep tot ,2230 0,2876 0,5106 0,5894 Totaal uitkeringen voor de periode 0,5106 0,5894 Klasse 2 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,1585 1,1585 1,1280 Groep tot ,7610 0,3975 1,1585 1,1280 Totaal uitkeringen voor de periode 1,1585 1,1280

14 Threadneedle UK Smaller Companies Fund UITKERINGSOVERZICHT Klasse Z aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,9055 0,9055 0,8585 Groep tot ,3317 0,5738 0,9055 0,8585 Totaal uitkeringen voor de periode 0,9055 0,8585 Klasse Z aandelen Netto kapitalisatie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,8315 0,8315 0,0000 Groep tot ,3481 0,4834 0,8315 0,0000 Totaal uitkeringen voor de periode 0,8315 0,0000 Groep 2: aandelen gekocht gedurende een uitkeringsperiode Toelichtingen bij de financiële overzichten 1 BOEKHOUDKUNDIG BELEID Het boekhoudkundig beleid voor het fonds is hetzelfde als beschreven in de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële overzichten op bladzijde 6. 12

15 Threadneedle UK Growth & Income Fund sverslag sdoelstelling Een aangroei van het kapitaal op lange termijn verwezenlijken met redelijke en groeiende inkomsten. sbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD is erop gericht het vermogen van het fonds voornamelijk te beleggen in eersteklas aandelen (zgn. blue chips ) van ondernemingen in het VK met een groot eigen vermogen, maar ook, indien dat passend wordt geacht, in kleine en middelgrote ondernemingen, voornamelijk in het VK. Rendement van Klasse 1 netto distributieaandelen* In de zes maanden tot 7 september 2014 is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle UK Growth & Income Fund gedaald van 85,45 p naar 84,21 p. Als we kijken naar het rendement van een groep vergelijkbare fondsen, dan bedroeg het totaalrendement van het fonds over de zes maanden eindigend op 31 augustus 2014, netto herbelegde inkomsten inbegrepen, 0,28% in vergelijking met een rendementsmediaan van 1,04% voor dezelfde periode. (Ter informatie: de FTSE All-Share Total Return Index noteerde een rendement van +1,41% voor dezelfde periode.) Activiteit in de portefeuille Britse aandelen waren tijdens de verslagperiode volatiel. Enerzijds werden ze gesteund door de solide binnenlandse macro-economische indicatoren en het steeds grotere aantal fusies en overnames, maar anderzijds hadden ze te lijden van de toenemende geopolitieke spanningen in Oekraïne, de speculatie over de timing van de renteverhogingen in het VK en strijdige macro-economische indicatoren uit China, voor veel Britse exporteurs een belangrijke markt. Het beleggerssentiment werd ook gedrukt door valutagerelateerde winstwaarschuwingen. Wij hebben Secure Trust Bank (retail banking) toegevoegd als nieuwe participatie en hebben onze participatie in FirstGroup (transport) uitgebreid. Ook hebben we de posities van het fonds in ITV (omroepen), AstraZeneca (farmacie) behouden en hebben de positie in Legal & General (verzekering) uitgebreid. Daarnaast hebben we onze bestaande participatie in uitgeverij en onderwijsgroep Pearson uitgebreid; wij zijn immers van oordeel dat de inspanningen van de onderneming om haar activiteiten om te schakelen van druk naar digitaal, stilaan vruchten afwerpen. Wij zijn positief ingesteld over de vooruitzichten voor Britse aandelen en blijven interessante beleggingskansen vinden in bedrijven met goede groeivooruitzichten op lange termijn. Hoewel de markt globaal genomen niet goedkoop is, wordt ze wel gesteund door een gezonde dividendopbrengst en steeds meer fusies en overnames, omdat wereldwijde bedrijven immers op zoek zijn naar manieren om hun geldmiddelen te investeren. Nu er niet langer onzekerheid heerst over het referendum over de Schotse onafhankelijkheid, zullen beleggers in mei weer aandacht hebben voor de Britse algemene verkiezingen. Wij blijven voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten voor de Britse consument, aangezien het waarschijnlijk is dat de rente hetzij later dit jaar, hetzij begin 2015 zal stijgen. OVERZICHT VAN HET TOTAAL RENDEMENT Inkomsten Nettovermogens(verliezen)/-winsten (5.053) Inkomsten Expenses (2.258) (1.819) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen (618) Financieringskosten: Uitkeringen (6.518) (5.001) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (7.136) BALANS per 7 september 2014 Maart Activa sactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Andere verplichtingen Crediteuren (1.069) (11.139) Te betalen uitkering op distributieaandelen (6.563) (3.811) Totaal andere passiva (7.632) (14.950) Totaal passiva (7.632) (14.950) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen (23.231) (42.978) 922 (13.542) Verwateringscorrectie 19 SDRT (40) (120) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Totaalrendement ) (7.136) In rekening teruggebrachte niet-opgevraagde uitkeringsgelden 5 3 Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 7 maart 2014 betreft, en dat het cijfer in het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 7 september 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. *Weergegeven in pond sterling en vergeleken met een groep vergelijkbare fondsen uit Groot-Brittannië. Zie de vergelijkende tabellen op bladzijde UITKERINGSOVERZICHT Dividenduitkering in pence per aandeel Klasse 1 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,8150 1,8150 1,5841 Groep tot ,9528 0,8622 1,8150 1,5841 Totaal uitkeringen voor de periode 1,8150 1,5841 Klasse 2 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,0097 2,0097 1,7468 Groep tot ,5111 0,4986 2,0097 1,7468 Totaal uitkeringen voor de periode 2,0097 1,

16 Threadneedle UK Growth & Income Fund UITKERINGSOVERZICHT Klasse Z aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,8574 2,8574 2,4746 Groep tot ,3907 1,4667 2,8574 2,4746 Totaal uitkeringen voor de periode 2,8574 2,4746 Groep 2: aandelen gekocht gedurende een uitkeringsperiode Toelichtingen bij de financiële overzichten 1 BOEKHOUDKUNDIG BELEID Het boekhoudkundig beleid voor het fonds is hetzelfde als beschreven in de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële overzichten op bladzijde 6. 14

17 Threadneedle UK Equity Income Fund sverslag sdoelstelling Opbrengsten behalen die hoger zijn dan het gemiddelde, in combinatie met goede vooruitzichten voor aangroei van het kapitaal. sbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat uit het beleggen in hoofdzakelijk Britse aandelen. Hij mag echter ook beleggen in andere effecten zoals converteerbare effecten en staatsobligaties. Rendement van Klasse 1 netto distributieaandelen* In de zes maanden tot 7 september 2014 is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle UK Equity Income Fund gedaald van 89,48 p naar 88,56 p. Als we kijken naar het rendement van een groep vergelijkbare fondsen, dan bedroeg het totale rendement van het fonds over de zes maanden eindigend op 31 augustus 2014, netto herbelegde inkomsten inbegrepen, +0,81% in vergelijking met een rendementsmediaan van +0,23% voor dezelfde periode. (Ter informatie: de FTSE All-Share Total Return Index noteerde een rendement van +1,41% voor dezelfde periode.) OVERZICHT VAN HET TOTAAL RENDEMENT Inkomsten Nettovermogens(verliezen)/-winsten (12.975) Inkomsten Expenses (17.488) (13.761) Financieringskosten: Rente (6) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen Financieringskosten: Uitkeringen (72.520) (46.819) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen uit beleggingsactiviteiten (29.251) Activiteit in de portefeuille Britse aandelen waren tijdens de verslagperiode volatiel. Enerzijds werden ze gesteund door de solide binnenlandse macro-economische indicatoren en het steeds grotere aantal fusies en overnames, maar anderzijds hadden ze te lijden van de toenemende geopolitieke spanningen in Oekraïne, de speculatie over de timing van de renteverhogingen in het VK en strijdige macro-economische indicatoren uit China, voor veel Britse exporteurs een belangrijke markt. Het beleggerssentiment werd ook gedrukt door valutagerelateerde winstwaarschuwingen. Het fonds genoot tijdens de periode gestage kapitaalinstromen. Daarvan hebben we gebruikgemaakt om onze posities in Marks & Spencer, Wm Morrison, Imperial Tabak en GlaxoSmithKline, largecaps met een hoge opbrengst en een interessante waardering, uit te breiden. Ook verhoogden we onze posities in midcaps die ondermaats hadden gepresteerd en die naar onze mening aantrekkelijk gewaardeerd leken. Voorbeelden hiervan zijn voedingsgroothandel Booker, wervings- en selectiebedrijf Hays en Phoenix Group, dat gesloten levensverzekeringsactiviteiten beheert. Ook hebben we onze positie in AstraZeneca uitgebreid. Het bedrijf heeft een aantrekkelijke opbrengst en een veelbelovende geneesmiddelenpijplijn, en daarnaast is er eveneens het vooruitzicht van verdere fusies en overnames binnen de gezondheidszorg. Ook hebben we onze bestaande participatie in uitgeverij en onderwijsgroep Pearson uitgebreid; wij zijn immers van oordeel dat de inspanningen van de onderneming om haar activiteiten om te schakelen van druk naar digitaal, stilaan vruchten afwerpen. De verkoopactiviteit was tijdens de periode erg beperkt. Wij zijn positief ingesteld over de vooruitzichten voor Britse aandelen en blijven interessante beleggingskansen vinden in bedrijven met goede groeivooruitzichten op lange termijn. Hoewel de markt globaal genomen niet goedkoop is, wordt ze wel gesteund door een gezonde dividendopbrengst en steeds meer fusies en overnames, omdat wereldwijde bedrijven immers op zoek zijn naar manieren om hun geldmiddelen te investeren. Nu er niet langer onzekerheid heerst over het referendum over de Schotse onafhankelijkheid, zullen beleggers in mei weer aandacht hebben voor de Britse algemene verkiezingen. Wij blijven voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten voor de Britse consument, aangezien het waarschijnlijk is dat de rente hetzij later dit jaar, hetzij begin 2015 zal stijgen. BALANS per 7 september 2014 Maart Activa sactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Verplichtingen uit derivaten (29) Andere verplichtingen Crediteuren (5.096) (40.633) Bankvoorschotten (1) Te betalen uitkering op distributieaandelen (27.166) (15.837) Totaal andere passiva (32.263) (56.470) Totaal passiva (32.292) (56.470) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen ( ) (92.593) Verwateringscorrectie 424 SDRT (680) (1.056) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Totaalrendement ) (29.251) Ingehouden uitkering op kapitalisatieaandelen In rekening teruggebrachte niet-opgevraagde uitkeringsgelden Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 7 maart 2014 betreft, en dat het cijfer in het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 7 september 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. *Weergegeven in pond sterling en vergeleken met een groep vergelijkbare fondsen uit Groot-Brittannië. Zie de vergelijkende tabellen op bladzijde UITKERINGSOVERZICHT Dividenduitkering in pence per aandeel Klasse 1 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Betaalde/ Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,2852 1,2852 1, tot ,9222 0,9222 0,7856 Groep tot ,7557 0,5295 1,2852 1, tot ,4254 0,4968 0,9222 0,7856 Totaal uitkeringen voor de periode 2,2074 1,8232 Klasse 1 aandelen Netto kapitalisatie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Netto- Nettoinkomsten inkomsten Egalisatie gekapitaliseerd gekapitaliseerd Groep tot ,5339 1,5339 1, tot ,1173 1,1173 0,9145 Groep tot ,7966 0,7373 1,5339 1, tot ,5718 0,5455 1,1173 0,9145 Totaal uitkeringen voor de periode 2,6512 2,1063

18 Threadneedle UK Equity Income Fund UITKERINGSOVERZICHT Klasse 1 Aandelen afgedekt naar CHF Netto kapitalisatie* Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Nettoinkomsten gekapitaliseerd 2014 Groep tot ,2212 1, tot ,0376 1,0376 Groep tot ,2212 1, tot ,0376 1,0376 Totaal uitkeringen voor de periode 2,2588 Klasse 1 Aandelen afgedekt naar EUR Netto kapitalisatie* Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Nettoinkomsten gekapitaliseerd 2014 Groep tot ,2197 1, tot ,0110 1,0110 Groep tot ,2197 1, tot ,0110 1,0110 Totaal uitkeringen voor de periode 2,2307 Klasse 1 Aandelen afgedekt naar USD Netto kapitalisatie* Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Nettoinkomsten gekapitaliseerd 2014 Groep tot ,2189 1, tot ,0557 1,0557 Groep tot ,2189 1, tot ,0557 1,0557 Totaal uitkeringen voor de periode 2,2746 Klasse 2 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Betaalde/ Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,4194 1,4194 1, tot ,0283 1,0283 0,8712 Groep tot ,6325 0,7869 1,4194 1, tot ,6437 0,3846 1,0283 0,8712 Totaal uitkeringen voor de periode 2,4477 2,0143 Klasse X aandelen Netto-inkomsten** Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen uitkering 2014 Groep tot ,5788 0,5788 Groep tot ,5788 0,5788 Totaal uitkeringen voor de periode 0,5788 Klasse Z aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Betaalde/ Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,8747 1,8747 1, tot ,3540 1,3540 1,1309 Groep tot ,0410 0,8337 1,8747 1, tot ,6788 0,6752 1,3540 1,1309 Totaal uitkeringen voor de periode 3,2287 2,6208 Klasse Z aandelen Netto kapitalisatie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Netto- Nettoinkomsten inkomsten Egalisatie gekapitaliseerd gekapitaliseerd Groep tot ,9789 1,9789 1, tot ,4492 1,4492 1,1658 Groep tot ,1238 0,8551 1,9789 1, tot ,8200 0,6292 1,4492 1,1658 Totaal uitkeringen voor de periode 3,4281 2,6798 Klasse Z Aandelen afgedekt naar CHF Netto kapitalisatie* Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Nettoinkomsten gekapitaliseerd 2014 Groep tot ,2282 1, tot ,0521 1,0521 Groep tot ,2282 1, tot ,0521 1,0521 Totaal uitkeringen voor de periode 2,2803 Klasse Z Aandelen afgedekt naar EUR Netto kapitalisatie* Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Nettoinkomsten gekapitaliseerd 2014 Groep tot ,2268 1, tot ,0476 1,0476 Groep tot ,2268 1, tot ,4276 0,6200 1,0476 Totaal uitkeringen voor de periode 2,2744 Klasse Z Aandelen afgedekt naar USD Netto kapitalisatie* Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Nettoinkomsten gekapitaliseerd 2014 Groep tot ,2255 1, tot ,0719 1,0719 Groep tot ,2255 1, tot ,2219 0,8500 1,0719 Totaal uitkeringen voor de periode 2,2974 Groep 2: aandelen gekocht gedurende een uitkeringsperiode *Klasse 1 Netto kapitalisatieaandelen afgedekt naar CHF, Klasse 1 Netto kapitalisatieaandelen afgedekt naar EUR, Klasse 1 Netto kapitalisatieaandelen afgedekt naar USD, Klasse Z Netto kapitalisatieaandelen afgedekt naar CHF, Klasse Z Netto kapitalisatieaandelen afgedekt naar EUR, Klasse Z Netto kapitalisatieaandelen afgedekt naar USD zijn geïntroduceerd op 3 april **Klasse X Netto distributieaandelen zijn geïntroduceerd op 31 juli Toelichtingen bij de financiële overzichten 1 BOEKHOUDKUNDIG BELEID Het boekhoudkundig beleid voor het fonds is hetzelfde als beschreven in de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële overzichten op bladzijde 6. 16

19 Threadneedle UK Monthly Income Fund sverslag sdoelstelling Opbrengsten behalen die hoger zijn dan het gemiddelde, in combinatie met goede vooruitzichten voor aangroei van het kapitaal. Inkomsten zullen maandelijks worden uitgekeerd. sbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat uit het beleggen in hoofdzakelijk Britse aandelen. Hij mag echter ook beleggen in andere effecten zoals converteerbare effecten en staatsobligaties. Rendement van Klasse 1 netto distributieaandelen* In de zes maanden tot 7 september 2014 is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle UK Monthly Income Fund gedaald van 75,00 p naar 74,11 p. Als we kijken naar het rendement van een groep vergelijkbare fondsen, dan bedroeg het totale rendement van het fonds over de zes maanden eindigend op 31 augustus 2014, netto herbelegde inkomsten inbegrepen, +0,14% in vergelijking met een rendementsmediaan van +0,23% voor dezelfde periode. (Ter informatie: de FTSE All-Share Total Return Index noteerde een rendement van +1,41% voor dezelfde periode.) Activiteit in de portefeuille De vooruitzichten voor de economische groei wereldwijd waren tijdens de periode uiteenlopend. De verwachtingen voor de Britse economie verbeterden in die mate dat het land binnen de G7-groep van grote industrielanden in 2014 de sterkste groei zou moeten registreren, terwijl verwacht wordt dat de VS een gestage groei laten optekenen. Europa werd echter gekenmerkt door stagnerende economieën en een scherpe daling van de inflatieverwachtingen. De groei in China vertraagde en de gevolgen van Abenomics in Japan bleven vooralsnog onduidelijk. Het solide klimaat in de VS en het VK bleef de speculatie aanwakkeren over het einde van QE (kwantitatieve versoepeling) en het moment van de eerste renteverhoging sinds de val van Lehman Brothers. Gezien het enorme voordeel dat QE de financiële markten heeft opgeleverd (meer dan de reële economie), werd de Britse markt binnen een bijzonder beperkt bereik verhandeld en sloot ze de periode 1% hoger af, anticiperend op deze aanzienlijke verandering. Dit zou wel eens de stilte voor de storm kunnen zijn, daar de opbrengst op Amerikaans tienjarig schatkistpapier, die in de 30 jaar vóór 2013 steeds was gedaald, wellicht zal stijgen (en de obligatiekoersen dus zullen dalen) boven het vrijwel laagste niveau dat ze in hun 300-jarige bestaan hadden bereikt. Het verloop in het fonds bleef gering: slechts circa 10% van het fonds werd tijdens de periode gewijzigd. Door oordeelkundige transacties werden er echter drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de vorm van de portfolio. Ten eerste werd het aantal participaties in het fonds verlaagd van 74 naar 65. Er werden een aantal gevestigde industriële participaties verkocht die goede resultaten hadden behaald, maar die daardoor gewoon te duur waren geworden. Het betrof onder meer Croda, Essentra en IMI. Ten tweede heeft het fonds in zijn zoektocht naar rendement en betere waarde een iets defensiever standpunt ingenomen, voornamelijk door bestaande participaties in Imperial Tobacco en British American Tobacco uit te breiden. En ten derde is het niveau van contanten in het fonds verhoogd naar circa 4%, wat nog steeds bescheiden is, maar niettemin het hoogste niveau sinds de markt vijf en een half jaar geleden zijn dieptepunt bereikte. We bleven tijdens de periode onze positie uitbreiden in HSBC, aangezien het een van de weinige aandelen op de markt is die juist zal profiteren van stijgende rentevoeten. Hoewel de winstgevendheid van bedrijven de laatste tweeënhalf jaar in wezen onveranderd is gebleven, hebben solide balansen en managementteams die zich richten op het creëren van duurzame waarde voor aandeelhouders, geleid tot een gestage dividendgroei op de markt. En een dividenddekking van precies 2x is nog steeds in overeenstemming met het langetermijngemiddelde. Dit wordt weerspiegeld door de maandelijkse dividenduitkeringen van het fonds voor de particuliere deelbewijzen van Klasse 1, die tijdens de periode zijn gestegen van 0,21 p/deelbewijs naar 0,22 p/deelbewijs. In de voorgaande drie jaar bedroegen de betalingen 0,20 p/deelbewijs, 0,19 p/deelbewijs en 0,18 p/deelbewijs. Aan het einde van de verslagperiode bedroeg de opbrengst van de Klasse 1-aandelen in het fonds 3,85%. OVERZICHT VAN HET TOTAAL RENDEMENT Inkomsten Nettovermogens(verliezen)/-winsten (5.185) Inkomsten Expenses (5.073) (4.751) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting (5) Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen Financieringskosten: Uitkeringen (11.602) (11.042) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (5.743) BALANS per 7 september 2014 Maart Activa sactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Andere verplichtingen Crediteuren (1.456) (5.623) Te betalen uitkering op distributieaandelen (1.927) (4.527) Totaal andere passiva (3.383) (10.150) Totaal passiva (3.383) (10.150) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen (20.895) (24.471) (3.137) (16.180) SDRT (54) (92) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Totaalrendement ) (5.743) In rekening teruggebrachte niet-opgevraagde uitkeringsgelden Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 7 maart 2014 betreft, en dat het cijfer in het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 7 september 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. *Weergegeven in pond sterling en vergeleken met een groep vergelijkbare fondsen uit Groot-Brittannië. Zie de vergelijkende tabellen op bladzijde UITKERINGSOVERZICHT Dividenduitkering in pence per aandeel Klasse 1 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Betaalde/ Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,2200 0,2200 0, tot ,2200 0,2200 0, tot ,2200 0,2200 0, tot ,2200 0,2200 0, tot ,2200 0,2200 0, tot ,2200 0,2200 0,2100 Groep tot ,2200 0,2200 0, tot ,2200 0,2200 0, tot ,2200 0,2200 0, tot ,2200 0,2200 0, tot ,2200 0,2200 0, tot ,2200 0,2200 0,2100 Totaal uitkeringen voor de periode 1,3200 1,2600

20 Threadneedle UK Monthly Income Fund UITKERINGSOVERZICHT Klasse 2 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Betaalde/ Te betalen uitkering 2014 Groep tot ,3200 0, tot ,3200 0, tot ,3200 0, tot ,3200 0, tot ,3200 0, tot ,3200 0,3200 Groep tot ,3200 0, tot ,1371 0,1829 0, tot ,3200 0, tot ,3200 0, tot ,3200 0, tot ,3200 0,3200 Totaal uitkeringen voor de periode 1,9200 Toelichtingen bij de financiële overzichten 1 BOEKHOUDKUNDIG BELEID Het boekhoudkundig beleid voor het fonds is hetzelfde als beschreven in de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële overzichten op bladzijde 6. Klasse Z aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Betaalde/ Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,3700 0,3700 0, tot ,3700 0,3700 0, tot ,3700 0,3700 0, tot ,3700 0,3700 0, tot ,3700 0,3700 0, tot ,3700 0,3700 0,2100 Groep tot ,3700 0,3700 0, tot ,3700 0,3700 0, tot ,3700 0,3700 0, tot ,3700 0,3700 0, tot ,3700 0,3700 0, tot ,3700 0,3700 0,2100 Totaal uitkeringen voor de periode 2,2200 1,2600 Groep 2: aandelen gekocht gedurende een uitkeringsperiode 18

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC NIET-GECONTROLEERD TUSSENTIJDS VERSLAG EN FINANCIËLE OVERZICHTEN THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC SEPTEMBER 2015 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC COLUMBIATHREADNEEDLE.COM Inhoud Informatie over de

Nadere informatie

THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC. threadneedle.com

THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC. threadneedle.com Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en rekeningen Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Oktober 2014 THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Threadneedle Specialist Investment

Nadere informatie

Inhoud. Emerging Market Local Fund... 60 63. Informatie over de vennootschap*... 2. Global Extended Alpha Fund... 64 66

Inhoud. Emerging Market Local Fund... 60 63. Informatie over de vennootschap*... 2. Global Extended Alpha Fund... 64 66 Inhoud Informatie over de vennootschap*... 2 Verslag van de bestuurder*... 3 UK Mid 250 Fund... 4 5 UK Extended Alpha Fund... 6 7 UK Equity Alpha Income Fund... 8 9 UK Absolute Alpha Fund... 10 11 Absolute

Nadere informatie

Inhoud. Verenigde Staten: Informatie over de Maatschappij*... 3. American Fund... 88 91. Verslag van de directie*... 4. American Select Fund...

Inhoud. Verenigde Staten: Informatie over de Maatschappij*... 3. American Fund... 88 91. Verslag van de directie*... 4. American Select Fund... Inhoud Informatie over de Maatschappij*... 3 Verslag van de directie*... 4 Geconsolideerde financiële overzichten voor Threadneedle Investment Funds ICVC... 5 Toelichtingen bij de Geconsolideerde financiële

Nadere informatie

Threadneedle Investment Funds ICVC

Threadneedle Investment Funds ICVC Tussentijds verslag en rekeningen Threadneedle Investment Funds ICVC September 2011 Threadneedle Investment Funds ICVC Inhoud Informatie over de Maatschappij 3 Verslag van de directie 4 Threadneedle Investment

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC GECONTROLEERD JAARVERSLAG EN FINANCIËLE OVERZICHTEN THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC APRIL 2015 THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC COLUMBIATHREADNEEDLE.COM Inhoud Informatie over

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Threadneedle Investment Funds ICVC

Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Investment Funds ICVC Jaarlijks verslag en rekeningen maart 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Jaarlijks verslag en rekeningen maart 2009 1 Inhoud Informatie over de maatschappij 3 Verslag

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Inhoud. American Extended Alpha Fund Informatie over de Maatschappij* US Equity Income Fund

Inhoud. American Extended Alpha Fund Informatie over de Maatschappij* US Equity Income Fund Inhoud Informatie over de Maatschappij*... 2 Verslag van de Authorised Corporate Director*... 3 UK Mid 250 Fund... 4 6 Ethical UK Equity Fund... 7 9 UK Extended Alpha Fund... 10 12 UK Equity Alpha Income

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Inhoud. Informatie over de Maatschappij* Japan: Verslag van de Authorised Corporate Director* Japan Fund

Inhoud. Informatie over de Maatschappij* Japan: Verslag van de Authorised Corporate Director* Japan Fund Inhoud Informatie over de Maatschappij*... 3 Verslag van de Authorised Corporate Director*... 4 Toelichtingen bij het jaarverslag en de financiële verklaring voor Threadneedle Investment Funds ICVC...

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 85/611/EC

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Threadneedle Investment Funds ICVC

Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Investment Funds ICVC Verkort prospectus april 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC 1 INHOUD BIJLAGEN Achtergrondinformatie 2 voor de Fondsen 3 4 Economische informatie 5 Belasting 5 Door

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie)

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Halfjaarlijks resultaat: 62 miljoen (tegenover 35 miljoen in juni 2011) Eigen vermogen

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Ook in 2017 groeien opkomende landen harder dan de ontwikkelde economieën. Bedrijven in opkomende markten profiteren bovendien van de oplevende

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Verenigd Koninkrijk stemt voor Brexit. Update beleggingsstrategie Insinger de Beaufort

Verenigd Koninkrijk stemt voor Brexit. Update beleggingsstrategie Insinger de Beaufort 3 2 Verenigd Koninkrijk stemt voor Brexit Update beleggingsstrategie Insinger de Beaufort Agenda 1 1 VK stemt voor Brexit 2 Reacties van financiële markten 3 Crisis of een instapmoment? 4 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 (Gereglementeerde informatie gepubliceerd 11 maart 2011, 17.45 uur) Eigen vermogen per aandeel stijgt met 9,5% tot EUR 29,63 3,6 % hoger voorgesteld dividend

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Jaarlijks verslag en rekeningen april 2009 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Jaarlijks verslag en rekeningen april 2009 1 Inhoud Informatie over

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie