THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC"

Transcriptie

1 Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en rekeningen Threadneedle Investment Funds ICVC September 2014 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com

2

3 Inhoud Informatie over de Maatschappij... 3 Verslag van de directie... 4 Geconsolideerde financiële overzichten voor Threadneedle Investment Funds ICVC... 5 Toelichtingen bij de Geconsolideerde financiële rekeningen voor Threadneedle Investment Funds ICVC... 6 Verenigd Koninkrijk: UK Fund UK Select Fund UK Smaller Companies Fund UK Growth & Income Fund UK Equity Income Fund UK Monthly Income Fund Monthly Extra Income Fund UK Corporate Bond Fund Sterling Bond Fund Sterling Fund Europa: European Fund European Select Fund European Smaller Companies Fund Pan European Smaller Companies Fund Pan European Fund European Bond Fund European Corporate Bond Fund European High Yield Bond Fund Strategic Bond Fund Verenigde Staten: American Fund American Select Fund American Smaller Companies Fund (US) Dollar Bond Fund Japan: Japan Fund Stille Oceaan-gebied en opkomende markten: Asia Fund Latin America Fund Emerging Market Bond Fund Internationaal: High Yield Bond Fund Global Select Fund Global Bond Fund Institutionele fondsen: UK Institutional Fund UK Overseas Earnings Fund sportfolio s: UK Fund UK Select Fund UK Smaller Companies Fund UK Growth & Income Fund UK Equity Income Fund UK Monthly Income Fund Monthly Extra Income Fund

4 Inhoud UK Corporate Bond Fund Sterling Bond Fund Sterling Fund European Fund European Select Fund European Smaller Companies Fund Pan European Smaller Companies Fund Pan European Fund European Bond Fund European Corporate Bond Fund European High Yield Bond Fund Strategic Bond Fund American Fund Vergelijkende tabellen Performance-overzichten Overzicht van de lopende kosten Risico- en opbrengstprofielen Overzicht van uitgegeven en teruggekochte aandelen Totaal aankopen en verkopen Aanvullende informatie Adressenlijst Belangrijke informatie NB. Momenteel is het Sterling Fund uitsluitend geregistreerd voor openbare aanbieding in het Verenigd Koninkrijk en ligt registratie buiten het Verenigd Koninkrijk niet in de bedoeling, tenzij de ACD anders besluit. Aandelen in het Sterling Fund mogen niet in andere landen op de openbare markt verhandeld worden. American Select Fund American Smaller Companies Fund (US) Dollar Bond Fund Japan Fund Asia Fund Latin America Fund Emerging Market Bond Fund High Yield Bond Fund Global Select Fund Global Bond Fund UK Institutional Fund UK Overseas Earnings Fund

5 Informatie over de Maatschappij Maatschappij Threadneedle Investment Funds ICVC (de Maatschappij) Registratienummer IC Raad van bestuur van de ACD Voorzitter en CEO C D Fleming Statutaire zetel 60 St Mary Axe, Londen EC3A 8JQ Directie Threadneedle Investment Services Limited is de Authorised Corporate Director ('ACD') en de enige directeur. Overige bestuurders T N Gillbanks D Jordison (benoemd in de Raad op 29 juli 2014) P J W Reed (ontslag genomen uit de Raad op 30 juni 2014) N J Ring A Roughead (benoemd in de Raad op 7 juli 2014) 3

6 Verslag van de directie De ACD, Threadneedle Investment Services Limited, heeft het genoegen om het tussentijdse verslag en de rekeningen te presenteren voor Threadneedle Investment Funds ICVC voor de zes maanden tot 7 september De financiële overzichten worden op geconsolideerde basis gepresenteerd. Er wordt per subfonds echter ook afzonderlijke financiële informatie verstrekt, zodat beleggers de status en de prestaties van de fondsen voor de boekhoudperiode kunnen beoordelen. We hopen dat u het verslag informatief vindt. Als u nadere informatie wenst over een bepaald aspect van uw belegging, of over andere producten van Threadneedle, dan helpen wij u graag. Ook kunt u naar de website gaan voor nadere informatie over Threadneedle. Hartelijk dank voor uw aanhoudende steun. Campbell Fleming Directeur 4

7 Geconsolideerde financiële overzichten voor Threadneedle Investment Funds ICVC OVERZICHT VAN HET TOTAAL RENDEMENT Inkomsten Netto vermogenswinsten/(-verliezen) (11.450) Inkomsten Expenses ( ) ( ) Financieringskosten: Kosten derivaten (2.233) (25) Rente (20) (7) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting (13.887) (20.388) Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen Financieringskosten: Uitkeringen ( ) ( ) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen uit beleggingsactiviteiten OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen ( ) ( ) Te betalen bedragen over overdracht in specie ( ) ( ) ( ) Verwateringscorrectie SDRT (1.681) (3.281) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Totaalrendement ) Ingehouden uitkering op kapitalisatieaandelen In rekening teruggebrachte niet-opgevraagde uitkeringsgelden Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand BALANS per 7 september 2014 Maart Activa sactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Verplichtingen uit derivaten (15.099) (8.367) Andere verplichtingen Crediteuren ( ) ( ) Bankvoorschotten (4.299) (25.849) Te betalen uitkering op distributieaandelen (76.572) (59.457) Totaal andere passiva ( ) ( ) Totaal passiva ( ) ( ) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen De geconsolideerde financiële overzichten zijn de som van de afzonderlijke fondsen in de overkoepelende vennootschap. Een verdere analyse van de uitkering en het nettovermogen is opgenomen in de financiële overzichten van de afzonderlijke fondsen. Hierbij certificeren wij namens de directie van Threadneedle Investment Services Limited het tussentijds verslag. N J Ring Bestuurder 17 oktober 2014 T N Gillbanks Bestuurder De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 7 maart 2014 betreft, en dat het cijfer in het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 7 september 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. 5

8 Toelichtingen bij de geconsolideerde financiële overzichten voor Threadneedle Investment Funds ICVC Toelichtingen bij de financiële overzichten 1 BOEKHOUDKUNDIG BELEID (1) Basis voor de financiële verslaggeving De financiële overzichten zijn opgesteld op basis van historische kostprijs, als gewijzigd door de herwaardering van beleggingen en overeenkomstig de UK Generally Accepted Accounting Practice (de UKGAAP ) en overeenkomstig de Statement of Recommended Practice (de SORP ) for Financial Statements of Authorised Funds, als gepubliceerd door de Investment Management Association (IMA) in oktober De toegepaste boekhoudkundige grondslagen komen overeen met die van de jaarrekening voor het jaar eindigend op 7 maart 2014 en zijn beschreven in die jaarrekening. (2) Consolidatie De geconsolideerde rekeningen vertegenwoordigen de som van de afzonderlijke fondsen in de overkoepelende vennootschap. Een verdere analyse van de uitkering en het nettovermogen is opgenomen in de financiële overzichten van de afzonderlijke fondsen. (3) Toelichtingen Overeenkomstig de richtlijnen van de SORP hebben de fondsen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om geen nadere toelichting bij de financiële overzichten te verstrekken. 6

9 Threadneedle UK Fund sverslag sdoelstelling Een aangroei van het kapitaal verwezenlijken. sbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat uit het beleggen van de activa van het fonds hoofdzakelijk in aandelen van Britse ondernemingen die in Groot-Brittannië zijn gevestigd of die een belangrijk deel van hun activiteiten in Groot- Brittannië verrichten. Als de ACD dat wenselijk acht, mag hij ook in andere effecten beleggen (waaronder vastrentende effecten, andere aandelen en geldmarkteffecten). Rendement van Klasse 1 netto distributieaandelen* In de zes maanden tot 7 september 2014 is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle UK Fund gedaald van 116,80 p naar 116,39 p. Als we kijken naar het rendement van een groep vergelijkbare fondsen, dan bedroeg het totaalrendement van het fonds voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2014, netto herbelegde inkomsten inbegrepen, 0,39% in vergelijking met een rendementsmediaan van 1,04% voor dezelfde periode. (Ter informatie: de FTSE All-Share Total Return Index noteerde een rendement van +1,41% voor dezelfde periode.) Activiteit in de portefeuille Britse aandelen waren tijdens de verslagperiode volatiel. Enerzijds werden ze gesteund door de solide binnenlandse macro-economische indicatoren en het steeds grotere aantal fusies en overnames, maar anderzijds hadden ze te lijden van de toenemende geopolitieke spanningen in Oekraïne, de speculatie over de timing van de renteverhogingen in het VK en strijdige macro-economische indicatoren uit China, voor veel Britse exporteurs een belangrijke markt. Het beleggerssentiment werd ook gedrukt door valutagerelateerde winstwaarschuwingen. Op aandelenniveau waren de belangrijkste aankopen de uitbreiding van onze participatie in RPC Group, actief op het gebied van kunststof verpakkingen, dat aanzienlijke groeikansen heeft in producten met een hogere marge en goed gepositioneerd is om te profiteren van de verdere consolidatie in een uiterst gefragmenteerde sector. Ook hebben we onze bestaande participatie in uitgeverij en onderwijsgroep Pearson uitgebreid; wij zijn van oordeel dat de inspanningen van de onderneming om haar activiteiten om te schakelen van druk naar digitaal, stilaan vruchten afwerpen. Elders hebben we onze positie in Breedon Aggregates verhoogd; het bedrijf profiteert van de gunstige toestand van de Britse bouwsector en er zijn kansen voor een verdere consolidatie van de sector na de voorgestelde fusie tussen Holcim-Lafarge. Ook hebben we verschillende kernparticipaties toegevoegd, waaronder BG Group (olie en gas) en Diageo (dranken). Belangrijke verkopen waren onder meer mijnbouwbedrijf First Quantum Minerals, na een periode van goede rendementen. Ook verkochten we Signet Jewelers, dat op zijn hoogste niveau van verschillende jaren werd verhandeld. We verkochten onze positie in het gespecialiseerde chemiebedrijf AZ Electronics, dat werd overgenomen door Merck. Wij zijn positief ingesteld over de vooruitzichten voor Britse aandelen en blijven interessante beleggingskansen vinden in bedrijven met goede groeivooruitzichten op lange termijn. Hoewel de markt globaal genomen niet goedkoop is, wordt ze wel gesteund door een gezonde dividendopbrengst en steeds meer fusies en overnames, omdat wereldwijde bedrijven immers op zoek zijn naar manieren om hun geldmiddelen te investeren. Nu er niet langer onzekerheid heerst over het referendum over de Schotse onafhankelijkheid, zullen beleggers in mei weer aandacht hebben voor de Britse algemene verkiezingen. Wij blijven voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten voor de Britse consument, aangezien het waarschijnlijk is dat de rente hetzij later dit jaar, hetzij begin 2015 zal stijgen. OVERZICHT VAN HET TOTAAL RENDEMENT Inkomsten Nettovermogens(verliezen)/-winsten (11.230) Inkomsten Expenses (11.882) (8.721) Financieringskosten: Rente (1) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting (60) (40) Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen Financieringskosten: Uitkeringen (25.064) (18.161) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (11.341) BALANS per 7 september 2014 Maart Activa sactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Crediteuren (10.287) (18.802) Te betalen uitkering op distributieaandelen (20.902) (8.835) Totaal andere passiva (31.189) (27.637) Totaal passiva (31.189) (27.637) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen ( ) ( ) Te betalen bedragen over overdracht in specie (97.625) Verwateringscorrectie SDRT (355) (820) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Totaalrendement ) (11.341) Ingehouden uitkering op kapitalisatieaandelen In rekening teruggebrachte niet-opgevraagde uitkeringsgelden 5 4 Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 7 maart 2014 betreft, en dat het cijfer in het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 7 september 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. *Weergegeven in pond sterling en vergeleken met een groep vergelijkbare fondsen uit Groot-Brittannië. Zie de vergelijkende tabellen op bladzijde UITKERINGSOVERZICHT Dividenduitkering in pence per aandeel Klasse 1 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,1717 1,1717 1,2799 Groep tot ,8575 0,3142 1,1717 1,2799 Totaal uitkeringen voor de periode 1,1717 1,2799 Klasse 2 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,5329 1,5329 1,6128 Groep tot ,0402 0,4927 1,5329 1,6128 Totaal uitkeringen voor de periode 1,5329 1,6128

10 Threadneedle UK Fund UITKERINGSOVERZICHT Klasse 2 aandelen Netto kapitalisatie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Netto- Nettoinkomsten inkomsten Egalisatie gekapitaliseerd gekapitaliseerd Groep tot ,0690 1,0690 1,1013 Groep tot ,7502 0,3188 1,0690 1,1013 Totaal uitkeringen voor de periode 1,0690 1,1013 Toelichtingen bij de financiële overzichten 1 BOEKHOUDKUNDIG BELEID Het boekhoudkundig beleid voor het fonds is hetzelfde als beschreven in de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële overzichten op bladzijde 6. Klasse Z aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,8087 1,8087 1,8769 Groep tot ,9790 0,8297 1,8087 1,8769 Totaal uitkeringen voor de periode 1,8087 1,8769 Klasse Z aandelen Netto kapitalisatie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Netto- Nettoinkomsten inkomsten Egalisatie gekapitaliseerd gekapitaliseerd Groep tot ,8671 1,8671 1,8950 Groep tot ,0170 0,8501 1,8671 1,8950 Totaal uitkeringen voor de periode 1,8671 1,8950 Groep 2: aandelen gekocht gedurende een uitkeringsperiode 8

11 Threadneedle UK Select Fund sverslag sdoelstelling Een bovengemiddelde aangroei van het kapitaal verwezenlijken. sbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD richt zich op het beleggen van de activa van het fonds om groei te bereiken, door middel van een geconcentreerde en actief beheerde portfolio. Deze benadering betekent dat de ACD over voldoende flexibiliteit beschikt om belangrijke aandelenposities en sectorposities in te nemen waardoor grotere volatiliteit kan ontstaan. De portefeuille zal voornamelijk zijn samengesteld uit aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in het VK, of die aanzienlijke activiteiten uitvoeren in het VK. Als de ACD dat wenselijk acht, mag hij ook in andere effecten beleggen (waaronder vastrentende effecten, andere aandelen en geldmarkteffecten). Rendement van Klasse 1 netto distributieaandelen* Gedurende de zes maanden tot 7 september 2014 is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle UK Select Fund gestegen van 109,07 p tot 110,93 p. Als we kijken naar het rendement van een groep vergelijkbare fondsen, dan bedroeg het totaalrendement van het fonds over de zes maanden eindigend op 31 augustus 2014, netto herbelegde inkomsten inbegrepen, +1,61% in vergelijking met een rendementsmediaan van 1,04% voor dezelfde periode. (Ter informatie: de FTSE All-Share Total Return Index noteerde een rendement van +1,41% voor dezelfde periode.) Activiteit in de portefeuille Britse aandelen waren tijdens de verslagperiode volatiel. Enerzijds werden ze gesteund door de solide binnenlandse macro-economische indicatoren en het steeds grotere aantal fusies en overnames, maar anderzijds hadden ze te lijden van de toenemende geopolitieke spanningen in Oekraïne, de speculatie over de timing van de renteverhogingen in het VK en strijdige macro-economische indicatoren uit China, voor veel Britse exporteurs een belangrijke markt. Het beleggerssentiment werd ook gedrukt door valutagerelateerde winstwaarschuwingen. Wij hebben onze bestaande positie in oliereus Royal Dutch Shell uitgebreid in het licht van de oplopende spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten, die een invloed kunnen hebben op de energiebevoorrading en -prijzen. Het bedrijf heeft goede defensieve eigenschappen en een interessante dividendopbrengst. Voorts menen wij dat de steeds betere bottom-upresultaten nog niet volledig worden weerspiegeld in de aandelenkoers. Andere belangrijke aankopen omvatten AstraZeneca, dat een veelbelovende pijplijn van geneesmiddelen voor astma, kanker en diabetes heeft. Het bedrijf verwierp onlangs een overnamebod van Amerikaanse rivaal Pfizer, maar blijft een interessant overnamedoelwit. Ook voegden we huizenbouwer Crest Nicholson en keukeninstallateur Howden Joinery aan de portfolio toe; beide bedrijven profiteren van de bloeiende Britse woningmarkt. Belangrijke verkopen waren onder meer Shire, dat na geruchten over een overnamebod sterk was gestegen en dat inmiddels is overgenomen door biofarmaceuticabedrijf AbbVie. Wij hebben onze positie in Smith & Nephew teruggeschroefd. Het aandeel van het bedrijf, dat actief is op het gebied van protheses en wondverzorging, was gestegen na speculatie over M&A-activiteit. Andere verkopen omvatten telecomgigant Vodafone, dat zijn belang in het in de VS genoteerde Verizon Wireless heeft verkocht en lijdt onder de hevigere concurrentie in Europa. Wij zijn positief ingesteld over de vooruitzichten voor Britse aandelen en blijven interessante beleggingskansen vinden in bedrijven met goede groeivooruitzichten op lange termijn. Hoewel de markt globaal genomen niet goedkoop is, wordt ze wel gesteund door een gezonde dividendopbrengst en steeds meer fusies en overnames, omdat wereldwijde bedrijven immers op zoek zijn naar manieren om hun geldmiddelen te investeren. Nu er niet langer onzekerheid heerst over het referendum over de Schotse onafhankelijkheid, zullen beleggers in mei weer aandacht hebben voor de Britse algemene verkiezingen. Wij blijven voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten voor de Britse consument, aangezien het waarschijnlijk is dat de rente hetzij later dit jaar, hetzij begin 2015 zal stijgen. OVERZICHT VAN HET TOTAAL RENDEMENT Inkomsten Nettovermogenswinsten Inkomsten Expenses (1.469) (1.524) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting (5) Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen Financieringskosten: Uitkeringen (3.315) (3.590) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten BALANS per 7 september 2014 Maart Activa sactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Andere verplichtingen Crediteuren (1.135) (3.663) Te betalen uitkering op distributieaandelen (3.271) (821) Totaal andere passiva (4.406) (4.484) Totaal passiva (4.406) (4.484) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen (12.708) (50.493) (7.711) (37.866) Verwateringscorrectie 29 SDRT (18) (60) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Totaalrendement ) In rekening teruggebrachte niet-opgevraagde uitkeringsgelden 2 4 Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 7 maart 2014 betreft, en dat het cijfer in het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 7 september 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. *Weergegeven in pond sterling en vergeleken met een groep vergelijkbare fondsen uit Groot-Brittannië. Zie de vergelijkende tabellen op bladzijde UITKERINGSOVERZICHT Dividenduitkering in pence per aandeel Klasse 1 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,6549 1,6549 1,5759 Groep tot ,6080 1,0469 1,6549 1,5759 Totaal uitkeringen voor de periode 1,6549 1,5759 Klasse 2 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,9986 1,9986 1,8874 Groep tot ,0879 0,9107 1,9986 1,8874 Totaal uitkeringen voor de periode 1,9986 1,8874

12 Threadneedle UK Select Fund UITKERINGSOVERZICHT Klasse Z aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,5110 2,5110 2,3667 Groep tot ,9714 1,5396 2,5110 2,3667 Totaal uitkeringen voor de periode 2,5110 2,3667 Groep 2: aandelen gekocht gedurende een uitkeringsperiode Toelichtingen bij de financiële overzichten 1 BOEKHOUDKUNDIG BELEID Het boekhoudkundig beleid voor het fonds is hetzelfde als beschreven in de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële overzichten op bladzijde 6. 10

13 Threadneedle UK Smaller Companies Fund sverslag sdoelstelling Een aangroei van het kapitaal verwezenlijken. sbeleid Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat uit het beleggen van de activa van het fonds in aandelen van kleinere Britse ondernemingen die in Groot-Brittannië zijn gevestigd of die een belangrijk deel van hun activiteiten in Groot-Brittannië verrichten. Indien de ACD dit wenselijk acht, mag hij verder maximaal één derde van het totale vermogen van het fonds beleggen in andere effecten (inclusief vastrentende effecten, warrants en converteerbare obligaties, andere aandelen en geldmarkteffecten). Voor liquiditeitsdoeleinden mag hij beleggen in liquide middelen of schier liquide middelen. Rendement van Klasse 1 netto distributieaandelen* In de zes maanden tot 7 september 2014 is de gepubliceerde aandelenkoers van het Threadneedle UK Smaller Companies Fund gedaald van 213,77 p naar 208,16 p. Als we kijken naar het rendement van een groep vergelijkbare fondsen, dan bedroeg het totaalrendement van het fonds voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2014, netto herbelegde inkomsten inbegrepen, 1,14% in vergelijking met een rendementsmediaan van 4,91% voor dezelfde periode. (Ter informatie: de Numis Smaller Companies (ex Investment Trusts) Index noteerde een rendement van 6,14% voor dezelfde periode.) Activiteit in de portefeuille De wereldwijde aandelenmarkten kenden tijdens de verslagperiode een mooie start, aangezien de steeds betere indicatoren in de VS en de lage rente in de hele wereld beleggers aanzetten om te betalen voor minder liquide en risicovollere activa. De markten verwachten een voortzetting en veralgemening van de winstgroei van de bedrijven. Later nam de bezorgdheid van beleggers over de Europese economie en het begin van de monetaire verstrakking in de VS echter toe. Deze vrees zette samen met de lusteloze winstgroei en het slechtere geopolitieke klimaat een rem op de markten. In deze context bleef de Britse economie gunstiger lijken, waarbij de steeds betere toestand van de arbeids- en woningmarkt een herstel van de binnenlandse consumptie mogelijk maakte. Wij hadden het fonds zo gepositioneerd om te profiteren van de herstellende binnenlandse economie, en hoewel de rente ergens volgend jaar wellicht zal stijgen, zou die stijging gedeeltelijk moeten worden gecompenseerd door de hogere concurrentie op het vlak van kredietverstrekking naarmate er nieuwe banken de markt betreden. Ter informatie: de Numis Smaller Companies (ex Investment Trusts) Index daalde in dezelfde verslagperiode. Het fonds behaalde solide resultaten, die aan drie belangrijke gebieden kunnen worden toegeschreven: ondernemingen van goede kwaliteit die in moeilijkheden verkeerden, maar die een ommekeer hebben meegemaakt (Optos, Avon Rubber, Tyman en Moss Bros); bedrijven waarop een overnamebod werd uitgebracht (F&C, Delcam, AZ Electronic Materials, Kentz, Hyder, Wolfson en CSR); en beleggingen die ofwel geslaagde beursintroducties vertegenwoordigden of die het voorwerp uitmaakten van bedrijfstransacties die de dynamiek van het bedrijf veranderden (Hayward Tyler, Plus500, Applied Graphene Materials, Game, FDM en Regenersis). Het fonds heeft verschillende participaties verkocht die ofwel hun koersdoel hadden bereikt, of waarvoor de overtuiging in de belegging was veranderd. Het betrof onder meer Greene King, Development Securities, Advanced Computer Software, ITE, Majestic Wine en Speedy Hire. Het fonds was overwogen in sectoren met een blootstelling aan het binnenland en bedrijven met een blootstelling aan de VS, die volgens ons beide een solide winstgroei zullen blijven registeren. Wij volgen de Europese markten van dichtbij, op zoek naar een kans voor bedrijven van goede kwaliteit die te lijden hebben gehad van een geringe vraag in Europa en exporteurs die zijn getroffen door een moeilijke valutaomgeving. Ondernemingen van hoge kwaliteit die consequente rendementen halen, zijn goed gepositioneerd om te profiteren van een relatief gunstig economisch klimaat. Bedrijven beschikken over solide balansen, de kostprijs van krediet bevindt zich op een historisch laagtepunt en naar onze mening zal de fusie- en overnameactiviteit standhouden in een klimaat van bedrijven die trachten hun concurrentiepositie te verstevigen. OVERZICHT VAN HET TOTAAL RENDEMENT Inkomsten Nettovermogens(verliezen)/-winsten (5.575) Inkomsten Expenses (922) (928) Netto-inkomsten vóór belasting Belasting (47) (11) Netto-inkomsten na belasting Totaalrendement vóór uitkeringen (4.956) Financieringskosten: Uitkeringen (620) (604) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen uit beleggingsactiviteiten (5.576) BALANS per 7 september 2014 Maart Activa sactiva Andere activa Debiteuren Kas- en banktegoeden Totaal andere activa Totaal activa Verplichtingen Andere verplichtingen Crediteuren (505) (3.533) Te betalen uitkering op distributieaandelen (526) (197) Totaal andere passiva (1.031) (3.730) Totaal passiva (1.031) (3.730) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen OVERZICHT VAN DE WIJZIGING IN HET AAN AANDEELHOUDERS TOEREKENBAAR NETTOVERMOGEN Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand Bewegingen door verkoop en terugkoop van aandelen: Te ontvangen bedragen voor de uitgifte van aandelen Te betalen bedragen voor het annuleren van aandelen (55.141) (33.728) Te betalen bedragen over overdracht in specie (11.285) (46.942) (8.696) Verwateringscorrectie SDRT (38) (37) Wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen door beleggingsactiviteiten (zie bovenstaand Totaalrendement ) (5.576) Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand De vergelijkende cijfers die gebruikt zijn in het Overzicht van de wijziging in het aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen zijn voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Derhalve geldt dat het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, beginstand over het lopende jaar 7 maart 2014 betreft, en dat het cijfer in het Aan aandeelhouders toerekenbaar nettovermogen, slotstand 7 september 2013 betreft voor de vergelijkende cijfers. *Weergegeven in pond sterling en vergeleken met een groep vergelijkbare fondsen uit Groot-Brittannië. Zie de vergelijkende tabellen op bladzijde UITKERINGSOVERZICHT Dividenduitkering in pence per aandeel Klasse 1 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,5106 0,5106 0,5894 Groep tot ,2230 0,2876 0,5106 0,5894 Totaal uitkeringen voor de periode 0,5106 0,5894 Klasse 2 aandelen Netto distributie Uitkeringsperiode Nettoinkomsten Egalisatie Te betalen Uitkering uitkering betaald Groep tot ,1585 1,1585 1,1280 Groep tot ,7610 0,3975 1,1585 1,1280 Totaal uitkeringen voor de periode 1,1585 1,1280

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen N. Cordemans S. Ide (*) Inleiding Hoewel s werelds belangrijkste centrale banken op dit ogenblik nog steeds een sterk expansief monetair

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 Overzicht Financiële Stabiliteit Overzicht Financiële Stabiliteit De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Oplage: 750 Dit document

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Kredietverlening en bancair kapitaal

Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Vol.12/No. 3 (2014) Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Gerbert Hebbink, Mark Kruidhof, Jan Willem Slingenberg Centrale bank en prudentieel toezichthouder

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

DNB. Occasional Studies

DNB. Occasional Studies Occasional Studies Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken DNB Occasional Studies Vol.7/No.3 (2009) Jan Willem van den End Silvie Verkaart Arjen van Dijkhuizen Centrale bank

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Goodwill: afschrijven of niet afschrijven?

Goodwill: afschrijven of niet afschrijven? EXTERNE VERSLAGGEVING Goodwill: afschrijven of niet afschrijven? Martin Hoogendoorn SAMENVATTING In de Verenigde Staten is een nieuwe regel uitgevaardigd op grond waarvan het niet meer is toegestaan op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie