RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011"

Transcriptie

1 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over de Russell Investment Company Public Limited Company (de Vennootschap ), een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen, die op 31 maart 1994 in Ierland is opgericht als openended beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De Vennootschap staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (de Centrale Bank ) krachtens de EG-verordening (instellingen voor collectieve belegging in effecten) van 2011, als gewijzigd, en is op 11 april 1994 vergunning verleend. De Vennootschap heeft momenteel negenendertig fondsen. Dit Vereenvoudigd Prospectus heeft betrekking op zeventien van de negenendertig fondsen die hieronder nader worden beschreven. Voor de overige tweeëntwintig fondsen zijn er twee aparte vereenvoudigde prospectussen. De achttien in dit Vereenvoudigd Prospectus beschreven fondsen worden elk afzonderlijk een Fonds en gezamenlijk de Fondsen genoemd. Fonds Datum goedkeuring door de Centrale Bank African Frontiers Fund 16 april 2010 Pan African Fund 16 april 2010 RIC-Old Mutual FTSE RAF All World Index Fund 2 december 2011 RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund 2 december 2011 RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA Flexible Strategies Fund 2 december 2011 RIC-OMIGSA Global Bond Fund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA Global Credit Fund 16 maart 2009 RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund 16 april 2010 RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund 27 oktober 2010 RIC-OMIGSA Global REIT Fund 27 oktober 2010 RIC-OMIGSA Global Aggregate Bond Fund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA Global CurrencyFund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund 27 oktober 2010 RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund 27 oktober 2010 Mogelijke beleggers wordt aangeraden het volledige Prospectus van 2 december 2011 te lezen met betrekking tot de achttien Fondsen (gezamenlijk het Prospectus ), alvorens een beleggingsbesluit te nemen. De rechten en verplichtingen van beleggers zijn evenals de wettelijke relatie met de Vennootschap vastgelegd in het volledige Prospectus. De Basisvaluta van elk Fonds is de Amerikaanse dollar. Termen met hoofdletters hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van elk Fonds wordt hieronder omschreven: African Frontiers Fund - het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. Pan African Fund - het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. RIC-OldMutual FTSE RAF All World Index Fund het repliceren van de FTSE RAF All World 3000 Index RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund het repliceren van de S&P Africa ex South Africa Custom Index RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Flexible Strategies Equity Fund het maximeren van het totaal PGFI/001/AC#

2 RIC-OMIGSA Global Bond Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Global Credit Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Global Aggregate Bond Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Global Currency Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Global REIT Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund het maximeren van het totaal RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund het maximeren van het totaal Beleggingsbeleid: Hieronder vindt u een uiteenzetting van het beleggingsbeleid van elk Fonds: African Frontiers Fund Het Fonds zal beleggen in bedrijven die direct profiteren van de economische groeikansen op lange termijn op het Afrikaanse continent (buiten Zuid-Afrika). Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van bedrijven die meer dan 50 procent van hun output, verkoop, opbrengst of winst genereren uit activiteiten in Afrika (met uitzondering van Zuid-Afrika) en die voornamelijk genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten in Afrika als ook buiten Afrika. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en warrants. Het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd bedraagt niet meer dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. Tot 20 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in aandelen kan belegd worden in aandelen die genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd echter niet in Afrika met dien verstande dat deze bedrijven meer dan 50 procent van hun output, verkoop, opbrengst of winst genereren uit activiteiten in Afrika (met uitzondering van Zuid-Afrika). De samenstelling van het Fonds zal gediversifieerd zijn door blootstelling aan een gespreide portefeuille van effecten uitgegeven door emittenten in verschillende landen, sectoren en bedrijfstakken. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen van emittenten die genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Opkomende Aandelenmarkten in Afrika (of economisch aan deze effecten zijn verbonden), en bedrijven die in Opkomende Aandelenmarkten in Afrika zijn opgericht of daar hun hoofdkantoor hebben gevestigd. Het fonds mag ook tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds beleggen in participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(1)(e) van het Reglement die in het voornoemde beleggen, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot indexfondsen. Bovendien mag 10 procent van de activa van het Fonds belegd worden in verhandelbare effecten die niet genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten. Het Fonds kan ten minste 30 procent van de Intrinsieke Waarde voor tijdelijke defensieve doeleinden in deposito's bij kredietinstellingen beleggen in overeenstemming met de limieten zoals bepaald in de Verordeningen. Dit omvat deposito s luidende in valuta s van Opkomende Aandelenmarkten in Afrika

3 Pan African Fund- Het Fonds zal beleggen in bedrijven die direct profiteren van de economische groeikansen op lange termijn op het Afrikaanse continent. Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van bedrijven die meer dan 50 procent van hun output, verkoop, opbrengst of winst genereren uit activiteiten in Afrika en die voornamelijk genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten in Afrika. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en warrants. Het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd bedraagt niet meer dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. Het Fonds mag ook tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds beleggen in participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(1)(e) van het Reglement die in het voornoemde beleggen, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot indexfondsen. Tot 20 procent van de Intrinsieke Waarde kan belegd worden in aandelen die genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd echter niet in Afrika met dien verstande dat deze bedrijven meer dan 50 procent van hun output, verkoop, opbrengst of winst genereren uit activiteiten in Afrika. De samenstelling van het Fonds zal gediversifieerd zijn door blootstelling aan een gespreide portefeuille van effecten uitgegeven door emittenten in verschillende landen, sectoren en bedrijfstakken. Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van emittenten die genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Opkomende Aandelenmarkten in Afrika (of economisch aan deze effecten zijn verbonden), en bedrijven die in Opkomende Aandelenmarkten in Afrika zijn opgericht of daar hun hoofdkantoor hebben gevestigd. Bovendien mag 10 procent van de activa van het Fonds belegd worden in verhandelbare effecten die niet genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten. Het Fonds kan maximaal 30 procent van de Intrinsieke Waarde voor tijdelijke defensieve doeleinden beleggen in deposito's bij kredietinstellingen, in overeenstemming met de limieten zoals bepaald in de Verordeningen. Dit omvat deposito s luidende in valuta s van Opkomende Aandelenmarkten in Afrika. RIC-Old Mutual FTSE RAFI All World Index Fund Het fonds repliceert de FTSE RAFI All World 3000 Index via passief beheer van een gespreide aandelenportefeuille. Het fonds past een traditionele benadering van index tracking toe door alle of bijna alle activa te beleggen in de aandelen van de FTSE RAFI All World 3000 Index om de performance van de index te repliceren en de totale kosten te minimaliseren. Tot de aandelen waarin het fonds kan beleggen, behoren gewone en preferente aandelen van emittenten, American depositary receipts, global depositary receipts en REIT S (vastgoedbeleggingsfondsen). De aandelen zullen in hoofdzaak genoteerd staan en/of verhandeld worden op gereguleerde markten overal ter wereld. Deze gereguleerde markten moeten lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen niet gevestigd zijn in een lamd waartegen sancties gelden op grond van de sanctielijst van het Amerikaanse ministerie voor controle op buitenlandse activa (United States Office of Foreign Assets Control), hoewel maximaal 10% van de intrinsieke waarde van het fonds kan worden belegd in effecten die genoteerd staan aan effectenbeurzen die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Wanneer de effecten van het fonds niet volledig zijn belegd in aandelen die deel uitmaken van de index, kan het fonds maximaal 5 procent van zijn intrinsieke waarde beleggen in kortetermijneffecten met een rating van investment grade of hoger zoals vastgesteld door een erkend ratingbureau of, naar inzicht van de vermogensbeheerder, met een gelijkwaardige rating om aan zijn liquiditeitsbehoefte te kunnen voldoen. Tot de kortetermijneffecten waarin het fonds kan beleggen behoren commercial paper, bankacceptaties, depositocertificaten en overheidseffecten uitgegeven door lidstaten van de OESO of door een supranationale organisatie, en die in een OESO-lidstaat op een gereguleerde markt worden verhandeld. Wanneer de activa van het fonds niet volledig zijn belegd in aandelen die deel uitmaken van de Index kan maximaal 10 procent van de intrinsieke waarde - 3 -

4 worden belegd in aandelen en deelbewijzen van open-end beleggingsfondsen in de betekenis van Artikel 68(1)(e) van het Reglement met een soortgelijke beleggingsdoelstelling en -beleid. Binnen deze beperking vallen ook beleggingen in indexfondsen. In bepaalde omstandigheden kan in beleggingsfondsen worden belegd om blootstelling te verkrijgen in effecten die deel uitmaken van de index in plaats van rechtstreeks in deze aandelen te beleggen. RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund Het fonds repliceert de S&P Africa ex South Africa Custom Index via het beheer van een gespreide aandelenportefeuille. Het fonds past een traditionele benadering van index tracking toe door alle of vrijwel alle activa te beleggen in aandelen van de S&P Africa ex South Africa Custom Index om de performance van deze index te repliceren en de totale kosten te minimaliseren. Het fonds mag geen aanzienlijke afwijkingen van de benchmarkindex tonen en kan steeds profiteren van de verruimde beperkingen zoals vermeld in Bijlage IV van het Prospectus. Tot de aandelen waarin het fonds kan beleggen behoren gewone en preferente aandelen van emittenten, American depositary receipts, global depositary receipts en REIT s (vastgoedbeleggingsfondsen) die genoteerd staan aan en/of verhandeld worden op gereguleerde markten overal ter wereld. Minstens 50 procent van de intrinsieke waarde van het fonds wordt belegd in effecten van emittenten die genoteerd staan of verhandeld worden in groeimarkten in Afrika. Het fonds kan ook maximaal 10 procent beleggen in aandelen die deel uitmaken van de S&P Africa ex South Africa Custom Index en niet genoteerd staan aan of verhandeld worden in gereguleerde markten. Het fonds zal luiden in US dollar maar houdt ook acitva aan die genoteerd zijn in andere valuta s, die al dan niet worden afgedekt. Wanneer de activa van het fonds niet volledig zijn belegd in aandelen die deel uitmaken van de index, kan het fonds maximaal 10 procent van zijn nettovermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van open-end beleggingsfondsen in de betekenis van Artikel 68(1)(e) van het Reglement die een vergelijkbare beleggingsdoelstelling en beleid hebben waaronder, zij het daartoe niet beperkt. indexfondsen. In bepaalde omstandigheden kan in beleggingsfondsen worden belegd om blootstelling te verkrijgen in effecten die deel uitmaken van de index in plaats van rechtstreeks in deze effecten te beleggen. Wanneer de activa van het fonds niet volledig zijn belegd in aandelen die deel uitmaken van de Index kan maximaal 5 procent van de intrinsieke waarde worden belegd in kortetermijn effecten van investment grade of hoger zoals vastgesteld door een erkend ratingbureau of een vergelijkbare rating zoals vastgesteld door de vermogensbeheerderder om aan de liquiditeitsbehoefte te kunnen voldoen. Tot de kortetermijneffecten waarin het fonds kan beleggen, behoren commercial paper, bankacceptaties, depositocertificaten en overheidseffecten uitgegeven door OESO-lidstaten of supranationale organisaties en die worden verhandeld op gereguleerde markten in een lidstaat van de OESO. RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund De beleggingen van het Fonds zullen bestaan uit een actief beheerde, gespreide portefeuille van aandelen van emittenten in heel de wereld. Het Fonds zal beleggen in aandelen die naar het oordeel van de Vermogensbeheerder een lage prijs/rendement-verhouding kennen met een lager dan gemiddeld risico. De portefeuille zal worden opgebouwd op basis van een bottom-up benadering en zal worden gespreid over de sectoren, zodat er geen overconcentratie aan aandelen in een enkele sector of emittent is. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen, American Depositary Receipts, REIT's (zijnde vastgoed beleggingsfondsen) Global Depositary Receipts en warrants, met dien verstande dat het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd niet meer bedraagt dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets - 4 -

5 Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Niet meer dan 25 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal belegd worden in aandelen van emittenten die in niet-oeso-landen en Opkomende Aandelenmarkten gevestigd zijn. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA Flexible Strategies Equity Fund Het fonds streeft naar het maximaliseren van het totaal beleggingsrendement via het beheer van een gespreide aandelenportefeuille Tot de aandelen waarin het fonds kan beleggen behoren gewone en preferente aandelen, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts, REIT s en warrants, met dien verstande dat het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd niet meer bedraagt dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. De aandelen worden in hoofdzaak genoteerd en verhandeld op gereguleerde markten overal ter wereld. Deze Gereguleerde markten moeten lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen niet gevestigd zijn in een land waartegen sancties gelden op grond van de sanctielijst van het Amerikaanse ministerie voor controle op buitenlandse activa (United States Office of Foreign Assets Control), hoewel maximaal 10 procent van de intrinsieke waarde van het fonds kan worden belegd in effecten die genoteerd staan aan effectenbeurzen die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. Tot de kortetermijneffecten waarin het fonds kan beleggen behoren commercial paper, bankacceptaties, depositocertificaten en overheidseffecten uitgegeven door lidstaten van de OESO of door een supranationale organisatie en die op een gereguleerde markt in een OESO-lidstaat worden verhandeld. Maximaal 10 procent van de intrinsieke waarde kan worden belegd in aandelen of deelbewijzen van open-end beleggingsfondsen in de betekenis van Artikel 68(1) (e) van het Reglement met een vergelijkbare beleggingsdoelstelling en -beleid. Leningen mogen niet meer bedragen dan 10 procent van de intrinsieke waarde en alleen worden toegepast om te kunnen voldoen aan inlossingsverzoeken. RIC-OMIGSA Global Bond Fund Het Fonds zal actief een gespreide portefeuille van obligatieleningen beheren. Het Fonds kan beleggen in een reeks hoogwaardige effecten met vaste of variabele rente, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, obligaties met vaste en variabele rente, converteerbare en nietconverteerbare obligatieleningen, couponloze en beneden pari uitgegeven obligaties, schuldbrieven, depotbewijzen, bankaccepten, asset-backed effecten, commercial paper en schatkistpapier. De effecten kunnen worden uitgegeven door ondernemingen, overheden, agencies, overheidslichamen of supranationale instanties. Het Fonds streeft naar uitstekende risico-gewogen rendementen door emittenten te selecteren met een goede kredietwaardigheid ten opzichte van de kredietrisicobeoordeling van de markt, door verdeling tussen sectoren op basis van de relatieve kredietrisicobeoordeling, door verdeling tussen landen op grond van de relatieve kredietrisico-inschatting en door toedeling aan valuta s. Het risico wordt verminderd door spreiding. Ten minste 50 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een kredietrating gelijk aan AA- of beter (zoals beoordeeld door een Erkend Statistisch Ratingbureau). Hooguit 20 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit (BBB). De minimale gemiddelde fondskwaliteit zal Aa3/AA- zijn. Een beschrijving van obligatiebeoordelingen is opgenomen in Bijlage II van het Prospectus. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating - 5 -

6 beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA Global Credit Fund Het Fonds zal ernaar streven de Barclays Capital Global Aggregate Index (ex Treasuries) gedurende voortschrijdende periodes van drie jaar te overtreffen. Het Fonds kan beleggen in een reeks hoogwaardige effecten met vaste of variabele rente, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, obligaties met vaste en variabele rente, converteerbare en nietconverteerbare obligatieleningen, couponloze en beneden pari uitgegeven obligaties, schuldbrieven, depotbewijzen, bankaccepten, asset-backed effecten, commercial paper en schatkistpapier. De effecten kunnen worden uitgegeven door ondernemingen, overheden, agencies of overheidslichamen en supranationale instanties, met dien verstande dat het Fonds niet mag beleggen in obligatieleningen die zijn uitgegeven door overheden van ontwikkelde landen anders dan de hieronder beschreven kortlopende effecten die door overheden zijn uitgegeven. De effecten waarin het Fonds zal beleggen, zullen door een Erkend Statistisch Ratingbureau de beoordeling beleggingskwaliteit zijn toegekend. Hooguit 30 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds mag worden belegd in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit. Een beschrijving van obligatiebeoordelingen is opgenomen in Bijlage II van het Prospectus. Hooguit 20 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds mag worden belegd in obligatieleningen van landen met een opkomende aandelenmarkt. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA Global Aggregate Bond Fund Het Fonds streeft naar het maximaliseren van het totaal beleggingsrendement door actief beheer van een gespreide portefeuille van schuldeffecten. Het Fonds kan beleggen in een reeks hoogwaardige effecten met vaste of variabele rente, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, obligaties met vaste en variabele rente, converteerbare en nietconverteerbare obligatieleningen, couponloze en beneden pari uitgegeven obligaties, schuldbrieven, depotbewijzen, bankaccepten, asset-backed effecten, commercial paper en schatkistpapier. De effecten kunnen worden uitgegeven door ondernemingen, overheden, agencies, overheidslichamen of supranationale organisaties. Het Fonds streeft naar uitstekende risico-gewogen rendementen door emittenten te selecteren met een relatief goede kredietwaardigheid ten opzichte van de kredietrisicobeoordeling van de markt, waarbij verdeeld wordt tussen sectoren op basis van de relatieve kredietrisicobeoordeling en tussen landen op grond van de relatieve kredietrisico-inschatting. Het risico wordt verminderd door spreiding. Ten minste 50 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een kredietrating AAA en AA (zoals beoordeeld door een Erkend Statistisch Ratingbureau). Hooguit 20 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit (BBB). De minimale gemiddelde fondskwaliteit zal Aa3/AA- zijn. Maximaal 20% van de intrinsieke waarde van het fonds wordt belegd in effecten van emittenten uit niet-oeso-lidstaten en groeimarkten. RIC-OMIGSA Global Currency Fund Het Fonds streeft naar het maximaliseren van het totale beleggingsrendement door actief beheer van een gespreide portefeuille van kortlopende schuldeffecten. Het Fonds kan beleggen in kortlopende effecten met een resterende looptijd van 12 maanden of minder vanaf de datum van aankoop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, commercial paper, bankaccepten, depotbewijzen en schatkistpapier dat is uitgegeven door een OESO-lidstaat of door een supranationale instantie en dat op een Gereglementeerde Markt in een OESO-lidstaat wordt verhandeld. Tot 5 procent van de Intrinsieke Waarde mag worden belegd in open-ended instellingen voor collectieve belegging die in het voornoemde beleggen. Het Fonds streeft naar uitstekende risico-gewogen rendementen door emittenten te selecteren met een goede kredietwaardigheid ten opzichte van de kredietrisicobeoordeling van de markt en door verdeling tussen valuta s. Het - 6 -

7 risico wordt verminderd door spreiding. Ten minste 50 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een kredietrating gelijk aan AA- of beter (zoals beoordeeld door een Erkend Statistisch Ratingbureau). Hooguit 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit (BBB). De minimale gemiddelde fondskwaliteit zal Aa3/AA- zijn. RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund Het Fonds zal beleggen in aandelen die naar het oordeel van de Vermogensbeheerder een potentieel hogere vermogensgroei laten zien waar deze door de markt ondergewaardeerd worden. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en REIT's (zijnde vastgoed beleggingsfondsen). De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Niet meer dan 25 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal belegd worden in aandelen van emittenten die in niet-oeso-landen en Opkomende Aandelenmarkten gevestigd zijn. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd in aandelen, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend. RIC-OMIGSA Global REIT Fund Het Fonds zal beleggen in effecten in vastgoed die naar het oordeel van de Vermogensbeheerder een potentieel hogere vermogensgroei laten zien waar deze door de markt ondergewaardeerd worden. Het Fonds zal beleggen in REIT's. De REIT's zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd in REIT s, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend. RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund - Het Fonds zal actief een gespreide effectenportefeuille beheren. Het Fonds zal kwantitatieve beleggingsstrategieën hanteren om zijn doelstellingen te bereiken en het zal gebruikmaken van multifactor waarderingsmodellen om te komen tot een aanpak die rationeel en dynamisch van aard is. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen van emittenten en American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts, REITS (i.e. real estate investment trusts) en warrants, met dien verstande dat het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd niet meer bedraagt dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op de Gereglementeerde Markten wereldwijd. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Niet meer dan 25 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds mag belegd worden in de aandelen van emittenten die genoteerd staan en/of verhandeld worden op niet-oeso-markten en Opkomende Aandelenmarkten

8 Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating investment grade of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund Het Fonds zal actief een gespreide portefeuille van obligatieleningen beheren. Het Fonds kan beleggen in een reeks hoogwaardige effecten met vaste of variabele rente, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, obligaties met vaste en variabele rente, converteerbare en nietconverteerbare obligatieleningen, couponloze en beneden pari uitgegeven obligaties, schuldbrieven, depotbewijzen, bankaccepten, asset-backed effecten, commercial paper en schatkistpapier. De effecten zullen luiden in Amerikaanse dollar en kunnen worden uitgegeven door ondernemingen, overheden, agencies, overheidslichamen of supranationale instanties. Het Fonds streeft naar uitstekende risico-gewogen rendementen door zich te richten op beleggingen met een hoger rendement, waarbij verdeeld wordt tussen sectoren op basis van de relatieve kredietrisicobeoordeling. Het risico wordt verminderd door spreiding en door beperking van het renterisico. Het onderzoeksteam voert diepteanalyses van effecten uit om emittenten in kaart te brengen met een goede relatieve kredietwaardigheid ten opzichte van de kredietrisicobeoordeling van de markt. Ten minste 50 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een kredietrating AAA en AA (zoals beoordeeld door een Erkend Statistisch Ratingbureau). Hooguit 20 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit (BBB). De minimale gemiddelde fondskwaliteit zal Aa3/AA- zijn. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund Het Fonds zal actief een gespreide effectenportefeuille beheren door te zoeken naar bedrijven met sterke financiële eigenschappen, waarvan wordt aangenomen dat ze een periode van hoge, duurzame winstgroei doormaken. Het Fonds kan beleggen in gewone aandelen, effecten of preferente aandelen van Amerikaanse emittenten, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en warrants, met dien verstande dat het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd niet meer zal bedragen dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten in de Verenigde Staten. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund - Het Fonds zal beleggen in aandelen die naar het oordeel van de Vermogensbeheerder een potentieel hogere vermogensgroei laten zien waar deze door de markt ondergewaardeerd worden. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en REIT s (zijnde vastgoed beleggingsfondsen). De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten van Canada, Zuid-Amerika, Europa, Azië en het Verre Oosten. Echter, opportunistische blootstelling aan aandelen die genoteerd staan of verhandeld worden op andere Gereglementeerde Markten van niet meer dan 10 procent van de Intrinsieke Waarde in totaal, is toegestaan. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die - 8 -

9 Risicoprofiel: volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Niet meer dan 40 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal belegd worden in aandelen van emittenten die in niet-oeso-landen en Opkomende Aandelenmarkten gevestigd zijn. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend. RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund - De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen van emittenten en American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en REIT s (zijnde vastgoed beleggingsfondsen). De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Het Fonds zal ernaar streven de MSCI Emerging Markets Index te overtreffen gedurende meerdere perioden. Deze index is een free float-adjusted marktkapitalisatie index die is ontworpen om de prestatie van aandelenmarkten in wereldwijde opkomende markten te meten, zoals: Brazilië, Chili, China, Colombia, Tsjechische Republiek, Egypte, Hongarije, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Mexico, Marokko, Pakistan, Peru, Filippijnen, Polen, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand en Turkije. De samenstelling van het Fonds zal regelmatig worden herzien en gewijzigd, per voorkomend geval. Algemeen Tenzij specifiek anders vermeld in de beleggingsdoelstelling en het beleid van een Fonds, mag een Fonds niet meer dan 10 procent van de netto activa beleggen in participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(1)(e) van het Reglement. Elk Fonds mag beleggingstechnieken en financiële derivaatinstrumenten hanteren voor efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden binnen de in Bijlage V van het Prospectus aangegeven grenzen, zoals beschreven in het hoofdstuk Beleggingstechnieken en financiële derivaatinstrumenten van het Prospectus. Voor de Fondsen gelden de volgende risicofactoren: In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor de toekomst. De koers van Aandelen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen. Er bestaat geen garantie dat elk Fonds de beleggingsdoelstelling zal behalen of dat een Aandeelhouder de volledige inleg in elk Fonds terugkrijgt. Schuldinstrumenten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit zijn speculatief en brengen een groter risico van in gebreke blijven en koersschommelingen met zich mee vanwege veranderingen in de kredietwaardigheid van de emittent. In een relatief illiquide markt is het mogelijk dat een Fonds deze schuldbewijzen niet snel kan verwerven of verkopen, en als zodanig kan een Fonds negatieve koersbewegingen ondervinden bij liquidatie van de beleggingen. De afwikkeling van transacties kan vertraging oplopen en onderhevig zijn aan administratieve onzekerheden. De waarde van de activa van de Vennootschap kan worden beïnvloed door onzekerheden, zoals politieke ontwikkelingen, veranderingen in het overheidsbeleid, belastingheffing, beperkingen voor repatriëring van valuta en restricties op buitenlandse beleggingen in sommige landen waarin de Vennootschap belegt

10 Sommige Fondsen kunnen beleggen in effecten die luiden in een aantal valuta s anders dan de Basisvaluta. Een Vermogensbeheerder kan op gezette tijden ernaar streven de blootstelling aan valutarisico s te reguleren door gebruik te maken van afdekking en andere technieken. De Fondsen kunnen valutacontracten gebruiken om de karakteristiek te wijzigen van de valuta-blootstelling van verhandelbare effecten die zij aanhouden. Dientengevolge is het mogelijk dat de prestaties van een Fonds sterk worden beïnvloed door bewegingen in valutakoersen, omdat de valutapositie van het Fonds wellicht niet overeenkomt met de effectenpositie. De Vennootschap kan beleggen in markten waar bewaar- en/of afwikkelingssystemen niet volledig zijn ontwikkeld. Daarom kunnen de activa van de Vennootschap die op deze markten worden verhandeld en die zijn toevertrouwd aan sub-bewaarders onder omstandigheden waarbij gebruikmaken van sub-bewaarders noodzakelijk is, worden blootgesteld aan risico's in omstandigheden waarbij de Bewaarder en Trustee geen aansprakelijkheid hebben. Elk Fonds zal blootstaan aan een kredietrisico van de partijen met wie het handelt en draagt ook het risico van niet-vereffening. De inkomsten en winsten uit de beleggingen en activa van elk Fonds kunnen onderworpen zijn aan bronbelasting die wellicht niet terugvorderbaar is in de landen waar deze inkomsten en winsten ontstaan. Sommige Fondsen kunnen een deel van hun activa in niet-oeso-markten of Opkomende Aandelenmarkten, waarvan de risico's hoger liggen dan de risico's van beleggen in meer volgroeide markten. Mocht er in een ander rechtsgebied een rechtsgeding tegen de Vennootschap wordt aangespannen, dan is er geen garantie dan de gesepareerde aard van de Fondsen per definitie gehandhaafd blijft. Financiële derivaatinstrumenten ( FDI s ) brengen risico s met zich mee die verschillen van, en in bepaalde gevallen groter zijn dan, de risico s van meer traditionele beleggingen. Elk Fonds kan transacties aangaan in over-thecounter (OTC) markten die het Fonds blootstellen aan het kredietrisico van de wederpartijen en hun vermogen om te voldoen aan de voorwaarden van deze contracten. Aangezien veel FDI s een hefboomcomponent hebben, kunnen nadelige veranderingen in de waarde of het onderliggende vermogen, de koers of index leiden tot een verlies dat aanzienlijk groter is dan het belegde bedrag in het derivaat zelf. Bij bepaalde FDI s kan het verlies onbeperkt zijn, ongeacht de omvang van de eerste inleg. De Fondsen kunnen in het kader van het beleggingsbeleid of voor hedgingdoeleinden op gezette tijden gebruikmaken van zowel op erkende beurzen verhandelde als OTC futures en opties. Deze instrumenten zijn uiterst volatiel, brengen bepaalde bijzondere risico s met zich mee en stellen beleggers bloot aan een groot risico van verlies. De lage initiële marge die doorgaans noodzakelijk is voor het innemen van een futurespositie maakt een grote hefboomwerking mogelijk. Als gevolg hiervan kan een relatief kleine beweging in de koers van een termijncontract resulteren in een verlies dat hoog is in verhouding tot het bedrag van de daadwerkelijk ingelegde gelden als initiële marge en kan dit leiden tot een onmeetbaar verder verlies dat de gedeponeerde marge overtreft. Elk Fonds mag beleggen in een of meer instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van instellingen die beheerd worden door de Beheerder of de Hoofdvermogensbeheerder of hun gelieerde ondernemingen. Niet in Ierland gevestigde instellingen voor collectieve belegging bieden wellicht niet dezelfde mate van bescherming voor beleggers als instellingen voor collectieve belegging die door de Financiële Toezichthouder vergunning zijn verleend. Tot 25 procent van de activa van het RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund, het RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund en het RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund, en tot 20 procent van de activa van het RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund en het RIC-OMIGSA Global Credit

11 Profiel van een gemiddelde belegger: Groei African Frontiers Fund 5 tot 7 jaar Beperkt Pan African Fund 5 tot 7 jaar Beperkt RIC-Old Mutual FTSE RAF All 5 tot 7 jaar Beperkt World Index Fund RIC-Old Mutual S&P Africa 5 tot 7 jaar Beperkt Custom Index Fund RIC-OMIGSA Flexible Strategies 5 tot 7 jaar Beperkt Equity Fund RIC-OMIGSA Global Bond Fund 5 tot 7 jaar Beperkt RIC-OMIGSA Global Credit Fund 5 tot 7 jaar Beperkt RIC-OMIGSA Global Aggregate 5 tot 7 jaar Beperkt Bond Fund RIC-OMIGSA Global Currency 5 tot 7 jaar Beperkt Fund RIC-OMIGSA Quant Global 5 tot 7 jaar Beperkt Equity Fund RIC-OMIGSA Internal Growth 5 tot 7 jaar Beperkt Global Equity Fund RIC-OMIGSA Global REIT Fund 5 tot 7 jaar Beperkt RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond 5 tot 7 jaar Beperkt Fund RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity 5 tot 7 jaar Beperkt Fund RIC-OMIGSA Growth Global (ex- 5 tot 7 jaar Beperkt U.S.) Equity Fund RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund 5 tot 7 jaar Beperkt Uitkeringsbeleid: Fund, en tot 10 procent van de activa van het RIC-OMIGSA Global Bond Fund en het RIC-OMIGSA Global Aggregate Fund kan worden belegd in niet-oesomarkten of in Opkomende Aandelenmarkten. Ten minste 80 procent van de activa van het African Frontiers Fund, het Pan African Fund, het RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund zal worden belegd in Opkomende Aandelenmarkten. De risico s die verbonden zijn aan beleggingen in Opkomende Aandelenmarkten zijn waarschijnlijk groter dan de risico's van beleggen in meer volgroeide markten. Een Fonds kan zijn portefeuille-effecten uitlenen aan makelaarshandelaren en banken om aanvullend inkomen voor dat Fonds te genereren. In geval van faillissement of ander ingebreke blijven van een lener van portefeuille-effecten, kan een Fonds vertraging ondervinden bij zowel het liquideren van het onderpand van de lening als het terugvorderen van de uitgeleende effecten en verliezen. In het Prospectus vindt u een uitgebreidere beschrijving van de risicofactoren die op de Fondsen van toepassing zijn. De prestatiegegevens van elk Fonds vindt u in Bijlage 1 van dit Vereenvoudigd Prospectus. Fonds: Geschikt voor beleggers die streven naar: Prestatiegegevens: Beleggingshorizon: Mate van volatiliteit: Elk van de Fondsen kan verschillende klassen Aandelen uitgeven: Inkomstenaandelen, Vermogensgroeiaandelen, Hybride Vermogensgroeiaandelen of Herbeleggingsaandelen. Bij Inkomstenaandelen worden van tijd tot tijd naar goeddunken van het Bestuur op een Uitkeringsdatum inkomsten uitgekeerd. Bij Vermogensgroeiaandelen wordt een uitkering vastgesteld die vervolgens op de Uitkeringsdatum wordt herbelegd in

12 het vermogen van het betreffende Fonds. Bij Hybride Vermogensgroeiaandelen wordt een uitkering vastgesteld. Vervolgens wordt een deel van deze netto inkomsten uitgekeerd, waarbij een deel van circa 10 procent van tijd tot tijd naar goeddunken van het Bestuur op een Uitkeringsdatum aan Aandeelhouders wordt uitbetaald als inkomstenuitkering en het saldo wordt herbelegd in het vermogen van het betreffende Fonds. Bij Herbeleggingsaandelen worden geen netto inkomsten vastgesteld of uitgekeerd. De Intrinsieke Waarde geeft daarom netto inkomsten weer. Vergoedingen en kosten: Aandeelhouderskosten Er zijn geen verkoop- of inkoopkosten verschuldigd met betrekking tot de inschrijving op, of inkoop van, Aandelen. De Bestuurders mogen een verwateringsaanpassing in rekening brengen voor abonnementen en / of terugkopen. Een meer gedetailleerde beschrijving van deze verwateringsaanpassing wordt in het Prospectus weergegeven. Eventuele behandelingskosten tot 5 procent van de Intrinsieke Waarde van de converteren Aandelen kunnen in rekening worden gebracht als switchkosten. Naast deze kosten hebben de Beheerder, de Administrateur en de Bewaarder hebben recht op vergoeding van gemaakte redelijke contante kosten uit de activa van de Vennootschap. De Vennootschap zal de redelijke contante kosten van de Vermogensbeheerders voldoen uit de activa van het betreffende Fonds. De Vennootschap zal de Distributeur maandelijks achteraf een distributievergoeding betalen als percentage per jaar van de Intrinsieke Waarde van de betreffende Klasse of het betreffende Fonds zoals aangegeven in het Prospectus. Met betrekking tot het RIC-OMIGSA Acadian Emerging Markets Local Debt Fund, het RIC-OMIGSA Acadian European Equity Fund en het RIC-OMIGSA Acadian Global Equity Fund, zal maandelijks achteraf een distributievergoeding van 0,10 procent per jaar van de Intrinsieke Waarde van deze Fondsen aan de Distributeur worden betaald. Momenteel zijn er geen distributievergoedingen verschuldigd met betrekking tot de overige Fondsen. Jaarlijkse Exploitatiekosten Beheersvergoeding: tot 1 procent van de Intrinsieke Waarde per jaar voor elk Fonds behalve het African Frontiers Fund en het Pan African Fund. Ingeval van het African Frontiers Fund en het Pan African Fund zal de beheersvergoeding gehouden zijn aan een maximum van 2,00 procent per jaar van de Intrinsieke Waarde van het Fonds exclusief enige uitvoeringsvergoeding dat aan de Beheerder moet worden betaald. Een gedetailleerde beschrijving van de uitvoeringsvergoeding wordt weergegeven in het Prospectus. Administratie- en Bewaarvergoeding: 0,25 procent van de Intrinsieke Waarde per jaar Totale Uitgavenpercentages voor het jaar eindigend op 31 maart 2011 African Frontiers Fund (cat. A) 2,31% Pan African Fund (cat. A) 2,59% RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund (cat. A) 0,40% RIC-OMIGSA Global Credit Fund (cat. A) 0,37% RIC-OMIGSA Global Bond Fund (cat. A) 0,40% RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund (cat. A) 0,38% RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund (cat. A) 0,38% RIC-OMIGSA Global REIT Fund (cat. A) 0,41% RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund (cat. A) 0,39% RIC-OMIGSA Global Money Market Fund (cat. A 0,28% RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund (cat. A) 0,37% RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund (cat. A) 0,40% RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund (cat. A) 0,50% RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund (cat. A) 0,21% RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund (cat. C) 0,22%

13 Belasting: Publicatie van de Aandelenprijs: Aandelen kopen, verkopen of converteren: Aanvullende belangrijke informatie: Informatie over totale uitgavenpercentages in het verleden is bij de Beheerder of Administrateur verkrijgbaar. Er bestaan geen betekenisvolle totale kostenratio s voor het RIC-Old Mutual FTSE RAFI All World Index Fund, het RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund en het RIC-OMIGSA Flexible Strategies Equity Fund omdat deze subfondsen gedurende de laatste twaalf maanden niet verhandeld zijn. Portefeuille Rendementspercentages voor het jaar eindigend op 31 maart 2011 African Frontiers Fund 46% Pan African Fund 94% RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund 149% RIC-OMIGSA Global Bond Fund 458% RIC-OMIGSA Global Credit Fund 509% RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund 209% RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund 113% RIC-OMIGSA Global REIT Fund 808% RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund 153% RIC-OMIGSA Global Money Market Fund 283% RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund 825% RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund 39% RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund -1% RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund -184% Er bestaan geen betekenisvolle totale kostenratio s voor het RIC-Old Mutual FTSE RAFI All World Index Fund, het RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund en het RIC-OMIGSA Flexible Strategies Equity Fund omdat deze subfondsen gedurende de laatste twaalf maanden niet verhandeld zijn. De Vennootschap is om belastingdoeleinden gevestigd in Ierland en is niet onderworpen aan Ierse belasting over inkomsten en vermogenswinsten. Er is geen Iers zegelrecht verschuldigd over de uitgifte, inkoop, conversie of overdracht van Aandelen in de Vennootschap. Aandeelhouders en mogelijke beleggers dienen hun professionele adviseur te raadplegen omtrent de fiscale behandeling van hun aandelenbezit in de Vennootschap. De meest recente Intrinsieke Waarde per Aandeel zal beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van de Administrateur en zal dagelijks gepubliceerd worden (voor zover dit mogelijk is) op de eerste Werkdag na een Handelsdag op Bloomberg ( een openbare website. U kunt Aandelen in een Fonds van de Vennootschap kopen, verkopen of converteren door contact op te nemen met de Beheerder of diens agent, en een formulier in te vullen voor respectievelijk inschrijving, inkoop of conversie. Aanvragen voor inschrijving en inkoop kunnen per fax of via elektronische middelen worden ontvangen. Promotor: Frank Russell Company Beheerder: Russell Investments Ireland Limited Adviseur en Distributeur: Russell Investments Limited Bewaarder: State Street Custodial Services (Ireland) Limited Administrateur: State Street Fund Services (Ireland) Limited Accountants: PricewaterhouseCoopers Aanvullende informatie en het Prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en aanvraagformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of de Beheerder

14 BIJLAGE 1 Prestatiegegevens: In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor de toekomstige prestaties van de Vennootschap. De gegevens zijn exclusief inschrijving- en inkoopvergoedingen. RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: -2,95% Afgelopen 5 jaar: 0,60% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund geïntroduceerd in maart RIC-OMIGSA Global Bond Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: 5,22% Afgelopen 5 jaar: 8.04% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA Global Bond Fund Fund geïntroduceerd in maart RIC-OMISA Global Credit Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: n.v.t. Afgelopen 5 jaar: n.v.t. Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA Global Credit Fund geïntroduceerd in maart

15 RIC-OMIGSA Global Aggregate Bond Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: 3,05% Afgelopen 5 jaar: 7,00% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund geïntroduceerd in maart RIC-OMIGSA U.S. Core Bond Fund RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund Mar 04 Mar 05 Mar 06 Mar 07 Mar 08 Mar 09 Mar 10 Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: 4,68% Afgelopen 5 jaar: 4,27% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund geïntroduceerd in maart RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: 1,23% Afgelopen 5 jaar: -0,03% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund geïntroduceerd in maart

16 RIC-OMIGSA Global Currency Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: -0,46% Afgelopen 5 jaar: 4,15% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA Global Money Market Fund geïntroduceerd in juli Gegevens over prestaties in het verleden van de overige Aandelenklassen in de Fondsen zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Beheerder. Er bestaan geen betekenisvolle totale kostenratio s voor het RIC-Old Mutual FTSE RAFI All World Index Fund, het RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund en het RIC-OMIGSA Flexible Strategies Equity Fund omdat deze subfondsen gedurende de laatste twaalf maanden niet verhandeld zijn

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE VENNOOTSCHAP) VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 Dit Verkort Prospectus bevat belangrijke informatie over de Vennootschap, een openend beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal,

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 22 mei 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Defensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie