RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011"

Transcriptie

1 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over de Russell Investment Company Public Limited Company (de Vennootschap ), een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen, die op 31 maart 1994 in Ierland is opgericht als openended beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De Vennootschap staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (de Centrale Bank ) krachtens de EG-verordening (instellingen voor collectieve belegging in effecten) van 2011, als gewijzigd, en is op 11 april 1994 vergunning verleend. De Vennootschap heeft momenteel negenendertig fondsen. Dit Vereenvoudigd Prospectus heeft betrekking op zeventien van de negenendertig fondsen die hieronder nader worden beschreven. Voor de overige tweeëntwintig fondsen zijn er twee aparte vereenvoudigde prospectussen. De achttien in dit Vereenvoudigd Prospectus beschreven fondsen worden elk afzonderlijk een Fonds en gezamenlijk de Fondsen genoemd. Fonds Datum goedkeuring door de Centrale Bank African Frontiers Fund 16 april 2010 Pan African Fund 16 april 2010 RIC-Old Mutual FTSE RAF All World Index Fund 2 december 2011 RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund 2 december 2011 RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA Flexible Strategies Fund 2 december 2011 RIC-OMIGSA Global Bond Fund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA Global Credit Fund 16 maart 2009 RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund 16 april 2010 RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund 27 oktober 2010 RIC-OMIGSA Global REIT Fund 27 oktober 2010 RIC-OMIGSA Global Aggregate Bond Fund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA Global CurrencyFund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund 14 maart 2003 RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund 27 oktober 2010 RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund 27 oktober 2010 Mogelijke beleggers wordt aangeraden het volledige Prospectus van 2 december 2011 te lezen met betrekking tot de achttien Fondsen (gezamenlijk het Prospectus ), alvorens een beleggingsbesluit te nemen. De rechten en verplichtingen van beleggers zijn evenals de wettelijke relatie met de Vennootschap vastgelegd in het volledige Prospectus. De Basisvaluta van elk Fonds is de Amerikaanse dollar. Termen met hoofdletters hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van elk Fonds wordt hieronder omschreven: African Frontiers Fund - het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. Pan African Fund - het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. RIC-OldMutual FTSE RAF All World Index Fund het repliceren van de FTSE RAF All World 3000 Index RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund het repliceren van de S&P Africa ex South Africa Custom Index RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Flexible Strategies Equity Fund het maximeren van het totaal PGFI/001/AC#

2 RIC-OMIGSA Global Bond Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Global Credit Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Global Aggregate Bond Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Global Currency Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Global REIT Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund het maximeren van het totaal RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund het maximeren van het totaal RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund het maximeren van het totaal Beleggingsbeleid: Hieronder vindt u een uiteenzetting van het beleggingsbeleid van elk Fonds: African Frontiers Fund Het Fonds zal beleggen in bedrijven die direct profiteren van de economische groeikansen op lange termijn op het Afrikaanse continent (buiten Zuid-Afrika). Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van bedrijven die meer dan 50 procent van hun output, verkoop, opbrengst of winst genereren uit activiteiten in Afrika (met uitzondering van Zuid-Afrika) en die voornamelijk genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten in Afrika als ook buiten Afrika. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en warrants. Het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd bedraagt niet meer dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. Tot 20 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in aandelen kan belegd worden in aandelen die genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd echter niet in Afrika met dien verstande dat deze bedrijven meer dan 50 procent van hun output, verkoop, opbrengst of winst genereren uit activiteiten in Afrika (met uitzondering van Zuid-Afrika). De samenstelling van het Fonds zal gediversifieerd zijn door blootstelling aan een gespreide portefeuille van effecten uitgegeven door emittenten in verschillende landen, sectoren en bedrijfstakken. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen van emittenten die genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Opkomende Aandelenmarkten in Afrika (of economisch aan deze effecten zijn verbonden), en bedrijven die in Opkomende Aandelenmarkten in Afrika zijn opgericht of daar hun hoofdkantoor hebben gevestigd. Het fonds mag ook tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds beleggen in participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(1)(e) van het Reglement die in het voornoemde beleggen, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot indexfondsen. Bovendien mag 10 procent van de activa van het Fonds belegd worden in verhandelbare effecten die niet genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten. Het Fonds kan ten minste 30 procent van de Intrinsieke Waarde voor tijdelijke defensieve doeleinden in deposito's bij kredietinstellingen beleggen in overeenstemming met de limieten zoals bepaald in de Verordeningen. Dit omvat deposito s luidende in valuta s van Opkomende Aandelenmarkten in Afrika

3 Pan African Fund- Het Fonds zal beleggen in bedrijven die direct profiteren van de economische groeikansen op lange termijn op het Afrikaanse continent. Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van bedrijven die meer dan 50 procent van hun output, verkoop, opbrengst of winst genereren uit activiteiten in Afrika en die voornamelijk genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten in Afrika. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en warrants. Het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd bedraagt niet meer dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. Het Fonds mag ook tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds beleggen in participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(1)(e) van het Reglement die in het voornoemde beleggen, waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot indexfondsen. Tot 20 procent van de Intrinsieke Waarde kan belegd worden in aandelen die genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd echter niet in Afrika met dien verstande dat deze bedrijven meer dan 50 procent van hun output, verkoop, opbrengst of winst genereren uit activiteiten in Afrika. De samenstelling van het Fonds zal gediversifieerd zijn door blootstelling aan een gespreide portefeuille van effecten uitgegeven door emittenten in verschillende landen, sectoren en bedrijfstakken. Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van emittenten die genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Opkomende Aandelenmarkten in Afrika (of economisch aan deze effecten zijn verbonden), en bedrijven die in Opkomende Aandelenmarkten in Afrika zijn opgericht of daar hun hoofdkantoor hebben gevestigd. Bovendien mag 10 procent van de activa van het Fonds belegd worden in verhandelbare effecten die niet genoteerd staan, verhandeld of verkocht worden op Gereglementeerde Markten. Het Fonds kan maximaal 30 procent van de Intrinsieke Waarde voor tijdelijke defensieve doeleinden beleggen in deposito's bij kredietinstellingen, in overeenstemming met de limieten zoals bepaald in de Verordeningen. Dit omvat deposito s luidende in valuta s van Opkomende Aandelenmarkten in Afrika. RIC-Old Mutual FTSE RAFI All World Index Fund Het fonds repliceert de FTSE RAFI All World 3000 Index via passief beheer van een gespreide aandelenportefeuille. Het fonds past een traditionele benadering van index tracking toe door alle of bijna alle activa te beleggen in de aandelen van de FTSE RAFI All World 3000 Index om de performance van de index te repliceren en de totale kosten te minimaliseren. Tot de aandelen waarin het fonds kan beleggen, behoren gewone en preferente aandelen van emittenten, American depositary receipts, global depositary receipts en REIT S (vastgoedbeleggingsfondsen). De aandelen zullen in hoofdzaak genoteerd staan en/of verhandeld worden op gereguleerde markten overal ter wereld. Deze gereguleerde markten moeten lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen niet gevestigd zijn in een lamd waartegen sancties gelden op grond van de sanctielijst van het Amerikaanse ministerie voor controle op buitenlandse activa (United States Office of Foreign Assets Control), hoewel maximaal 10% van de intrinsieke waarde van het fonds kan worden belegd in effecten die genoteerd staan aan effectenbeurzen die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Wanneer de effecten van het fonds niet volledig zijn belegd in aandelen die deel uitmaken van de index, kan het fonds maximaal 5 procent van zijn intrinsieke waarde beleggen in kortetermijneffecten met een rating van investment grade of hoger zoals vastgesteld door een erkend ratingbureau of, naar inzicht van de vermogensbeheerder, met een gelijkwaardige rating om aan zijn liquiditeitsbehoefte te kunnen voldoen. Tot de kortetermijneffecten waarin het fonds kan beleggen behoren commercial paper, bankacceptaties, depositocertificaten en overheidseffecten uitgegeven door lidstaten van de OESO of door een supranationale organisatie, en die in een OESO-lidstaat op een gereguleerde markt worden verhandeld. Wanneer de activa van het fonds niet volledig zijn belegd in aandelen die deel uitmaken van de Index kan maximaal 10 procent van de intrinsieke waarde - 3 -

4 worden belegd in aandelen en deelbewijzen van open-end beleggingsfondsen in de betekenis van Artikel 68(1)(e) van het Reglement met een soortgelijke beleggingsdoelstelling en -beleid. Binnen deze beperking vallen ook beleggingen in indexfondsen. In bepaalde omstandigheden kan in beleggingsfondsen worden belegd om blootstelling te verkrijgen in effecten die deel uitmaken van de index in plaats van rechtstreeks in deze aandelen te beleggen. RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund Het fonds repliceert de S&P Africa ex South Africa Custom Index via het beheer van een gespreide aandelenportefeuille. Het fonds past een traditionele benadering van index tracking toe door alle of vrijwel alle activa te beleggen in aandelen van de S&P Africa ex South Africa Custom Index om de performance van deze index te repliceren en de totale kosten te minimaliseren. Het fonds mag geen aanzienlijke afwijkingen van de benchmarkindex tonen en kan steeds profiteren van de verruimde beperkingen zoals vermeld in Bijlage IV van het Prospectus. Tot de aandelen waarin het fonds kan beleggen behoren gewone en preferente aandelen van emittenten, American depositary receipts, global depositary receipts en REIT s (vastgoedbeleggingsfondsen) die genoteerd staan aan en/of verhandeld worden op gereguleerde markten overal ter wereld. Minstens 50 procent van de intrinsieke waarde van het fonds wordt belegd in effecten van emittenten die genoteerd staan of verhandeld worden in groeimarkten in Afrika. Het fonds kan ook maximaal 10 procent beleggen in aandelen die deel uitmaken van de S&P Africa ex South Africa Custom Index en niet genoteerd staan aan of verhandeld worden in gereguleerde markten. Het fonds zal luiden in US dollar maar houdt ook acitva aan die genoteerd zijn in andere valuta s, die al dan niet worden afgedekt. Wanneer de activa van het fonds niet volledig zijn belegd in aandelen die deel uitmaken van de index, kan het fonds maximaal 10 procent van zijn nettovermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van open-end beleggingsfondsen in de betekenis van Artikel 68(1)(e) van het Reglement die een vergelijkbare beleggingsdoelstelling en beleid hebben waaronder, zij het daartoe niet beperkt. indexfondsen. In bepaalde omstandigheden kan in beleggingsfondsen worden belegd om blootstelling te verkrijgen in effecten die deel uitmaken van de index in plaats van rechtstreeks in deze effecten te beleggen. Wanneer de activa van het fonds niet volledig zijn belegd in aandelen die deel uitmaken van de Index kan maximaal 5 procent van de intrinsieke waarde worden belegd in kortetermijn effecten van investment grade of hoger zoals vastgesteld door een erkend ratingbureau of een vergelijkbare rating zoals vastgesteld door de vermogensbeheerderder om aan de liquiditeitsbehoefte te kunnen voldoen. Tot de kortetermijneffecten waarin het fonds kan beleggen, behoren commercial paper, bankacceptaties, depositocertificaten en overheidseffecten uitgegeven door OESO-lidstaten of supranationale organisaties en die worden verhandeld op gereguleerde markten in een lidstaat van de OESO. RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund De beleggingen van het Fonds zullen bestaan uit een actief beheerde, gespreide portefeuille van aandelen van emittenten in heel de wereld. Het Fonds zal beleggen in aandelen die naar het oordeel van de Vermogensbeheerder een lage prijs/rendement-verhouding kennen met een lager dan gemiddeld risico. De portefeuille zal worden opgebouwd op basis van een bottom-up benadering en zal worden gespreid over de sectoren, zodat er geen overconcentratie aan aandelen in een enkele sector of emittent is. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen, American Depositary Receipts, REIT's (zijnde vastgoed beleggingsfondsen) Global Depositary Receipts en warrants, met dien verstande dat het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd niet meer bedraagt dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets - 4 -

5 Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Niet meer dan 25 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal belegd worden in aandelen van emittenten die in niet-oeso-landen en Opkomende Aandelenmarkten gevestigd zijn. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA Flexible Strategies Equity Fund Het fonds streeft naar het maximaliseren van het totaal beleggingsrendement via het beheer van een gespreide aandelenportefeuille Tot de aandelen waarin het fonds kan beleggen behoren gewone en preferente aandelen, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts, REIT s en warrants, met dien verstande dat het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd niet meer bedraagt dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. De aandelen worden in hoofdzaak genoteerd en verhandeld op gereguleerde markten overal ter wereld. Deze Gereguleerde markten moeten lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen niet gevestigd zijn in een land waartegen sancties gelden op grond van de sanctielijst van het Amerikaanse ministerie voor controle op buitenlandse activa (United States Office of Foreign Assets Control), hoewel maximaal 10 procent van de intrinsieke waarde van het fonds kan worden belegd in effecten die genoteerd staan aan effectenbeurzen die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. Tot de kortetermijneffecten waarin het fonds kan beleggen behoren commercial paper, bankacceptaties, depositocertificaten en overheidseffecten uitgegeven door lidstaten van de OESO of door een supranationale organisatie en die op een gereguleerde markt in een OESO-lidstaat worden verhandeld. Maximaal 10 procent van de intrinsieke waarde kan worden belegd in aandelen of deelbewijzen van open-end beleggingsfondsen in de betekenis van Artikel 68(1) (e) van het Reglement met een vergelijkbare beleggingsdoelstelling en -beleid. Leningen mogen niet meer bedragen dan 10 procent van de intrinsieke waarde en alleen worden toegepast om te kunnen voldoen aan inlossingsverzoeken. RIC-OMIGSA Global Bond Fund Het Fonds zal actief een gespreide portefeuille van obligatieleningen beheren. Het Fonds kan beleggen in een reeks hoogwaardige effecten met vaste of variabele rente, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, obligaties met vaste en variabele rente, converteerbare en nietconverteerbare obligatieleningen, couponloze en beneden pari uitgegeven obligaties, schuldbrieven, depotbewijzen, bankaccepten, asset-backed effecten, commercial paper en schatkistpapier. De effecten kunnen worden uitgegeven door ondernemingen, overheden, agencies, overheidslichamen of supranationale instanties. Het Fonds streeft naar uitstekende risico-gewogen rendementen door emittenten te selecteren met een goede kredietwaardigheid ten opzichte van de kredietrisicobeoordeling van de markt, door verdeling tussen sectoren op basis van de relatieve kredietrisicobeoordeling, door verdeling tussen landen op grond van de relatieve kredietrisico-inschatting en door toedeling aan valuta s. Het risico wordt verminderd door spreiding. Ten minste 50 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een kredietrating gelijk aan AA- of beter (zoals beoordeeld door een Erkend Statistisch Ratingbureau). Hooguit 20 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit (BBB). De minimale gemiddelde fondskwaliteit zal Aa3/AA- zijn. Een beschrijving van obligatiebeoordelingen is opgenomen in Bijlage II van het Prospectus. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating - 5 -

6 beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA Global Credit Fund Het Fonds zal ernaar streven de Barclays Capital Global Aggregate Index (ex Treasuries) gedurende voortschrijdende periodes van drie jaar te overtreffen. Het Fonds kan beleggen in een reeks hoogwaardige effecten met vaste of variabele rente, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, obligaties met vaste en variabele rente, converteerbare en nietconverteerbare obligatieleningen, couponloze en beneden pari uitgegeven obligaties, schuldbrieven, depotbewijzen, bankaccepten, asset-backed effecten, commercial paper en schatkistpapier. De effecten kunnen worden uitgegeven door ondernemingen, overheden, agencies of overheidslichamen en supranationale instanties, met dien verstande dat het Fonds niet mag beleggen in obligatieleningen die zijn uitgegeven door overheden van ontwikkelde landen anders dan de hieronder beschreven kortlopende effecten die door overheden zijn uitgegeven. De effecten waarin het Fonds zal beleggen, zullen door een Erkend Statistisch Ratingbureau de beoordeling beleggingskwaliteit zijn toegekend. Hooguit 30 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds mag worden belegd in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit. Een beschrijving van obligatiebeoordelingen is opgenomen in Bijlage II van het Prospectus. Hooguit 20 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds mag worden belegd in obligatieleningen van landen met een opkomende aandelenmarkt. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA Global Aggregate Bond Fund Het Fonds streeft naar het maximaliseren van het totaal beleggingsrendement door actief beheer van een gespreide portefeuille van schuldeffecten. Het Fonds kan beleggen in een reeks hoogwaardige effecten met vaste of variabele rente, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, obligaties met vaste en variabele rente, converteerbare en nietconverteerbare obligatieleningen, couponloze en beneden pari uitgegeven obligaties, schuldbrieven, depotbewijzen, bankaccepten, asset-backed effecten, commercial paper en schatkistpapier. De effecten kunnen worden uitgegeven door ondernemingen, overheden, agencies, overheidslichamen of supranationale organisaties. Het Fonds streeft naar uitstekende risico-gewogen rendementen door emittenten te selecteren met een relatief goede kredietwaardigheid ten opzichte van de kredietrisicobeoordeling van de markt, waarbij verdeeld wordt tussen sectoren op basis van de relatieve kredietrisicobeoordeling en tussen landen op grond van de relatieve kredietrisico-inschatting. Het risico wordt verminderd door spreiding. Ten minste 50 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een kredietrating AAA en AA (zoals beoordeeld door een Erkend Statistisch Ratingbureau). Hooguit 20 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit (BBB). De minimale gemiddelde fondskwaliteit zal Aa3/AA- zijn. Maximaal 20% van de intrinsieke waarde van het fonds wordt belegd in effecten van emittenten uit niet-oeso-lidstaten en groeimarkten. RIC-OMIGSA Global Currency Fund Het Fonds streeft naar het maximaliseren van het totale beleggingsrendement door actief beheer van een gespreide portefeuille van kortlopende schuldeffecten. Het Fonds kan beleggen in kortlopende effecten met een resterende looptijd van 12 maanden of minder vanaf de datum van aankoop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, commercial paper, bankaccepten, depotbewijzen en schatkistpapier dat is uitgegeven door een OESO-lidstaat of door een supranationale instantie en dat op een Gereglementeerde Markt in een OESO-lidstaat wordt verhandeld. Tot 5 procent van de Intrinsieke Waarde mag worden belegd in open-ended instellingen voor collectieve belegging die in het voornoemde beleggen. Het Fonds streeft naar uitstekende risico-gewogen rendementen door emittenten te selecteren met een goede kredietwaardigheid ten opzichte van de kredietrisicobeoordeling van de markt en door verdeling tussen valuta s. Het - 6 -

7 risico wordt verminderd door spreiding. Ten minste 50 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een kredietrating gelijk aan AA- of beter (zoals beoordeeld door een Erkend Statistisch Ratingbureau). Hooguit 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit (BBB). De minimale gemiddelde fondskwaliteit zal Aa3/AA- zijn. RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund Het Fonds zal beleggen in aandelen die naar het oordeel van de Vermogensbeheerder een potentieel hogere vermogensgroei laten zien waar deze door de markt ondergewaardeerd worden. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en REIT's (zijnde vastgoed beleggingsfondsen). De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Niet meer dan 25 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal belegd worden in aandelen van emittenten die in niet-oeso-landen en Opkomende Aandelenmarkten gevestigd zijn. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd in aandelen, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend. RIC-OMIGSA Global REIT Fund Het Fonds zal beleggen in effecten in vastgoed die naar het oordeel van de Vermogensbeheerder een potentieel hogere vermogensgroei laten zien waar deze door de markt ondergewaardeerd worden. Het Fonds zal beleggen in REIT's. De REIT's zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd in REIT s, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend. RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund - Het Fonds zal actief een gespreide effectenportefeuille beheren. Het Fonds zal kwantitatieve beleggingsstrategieën hanteren om zijn doelstellingen te bereiken en het zal gebruikmaken van multifactor waarderingsmodellen om te komen tot een aanpak die rationeel en dynamisch van aard is. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen van emittenten en American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts, REITS (i.e. real estate investment trusts) en warrants, met dien verstande dat het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd niet meer bedraagt dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op de Gereglementeerde Markten wereldwijd. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Niet meer dan 25 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds mag belegd worden in de aandelen van emittenten die genoteerd staan en/of verhandeld worden op niet-oeso-markten en Opkomende Aandelenmarkten

8 Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating investment grade of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund Het Fonds zal actief een gespreide portefeuille van obligatieleningen beheren. Het Fonds kan beleggen in een reeks hoogwaardige effecten met vaste of variabele rente, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, obligaties met vaste en variabele rente, converteerbare en nietconverteerbare obligatieleningen, couponloze en beneden pari uitgegeven obligaties, schuldbrieven, depotbewijzen, bankaccepten, asset-backed effecten, commercial paper en schatkistpapier. De effecten zullen luiden in Amerikaanse dollar en kunnen worden uitgegeven door ondernemingen, overheden, agencies, overheidslichamen of supranationale instanties. Het Fonds streeft naar uitstekende risico-gewogen rendementen door zich te richten op beleggingen met een hoger rendement, waarbij verdeeld wordt tussen sectoren op basis van de relatieve kredietrisicobeoordeling. Het risico wordt verminderd door spreiding en door beperking van het renterisico. Het onderzoeksteam voert diepteanalyses van effecten uit om emittenten in kaart te brengen met een goede relatieve kredietwaardigheid ten opzichte van de kredietrisicobeoordeling van de markt. Ten minste 50 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een kredietrating AAA en AA (zoals beoordeeld door een Erkend Statistisch Ratingbureau). Hooguit 20 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal worden belegd in effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit (BBB). De minimale gemiddelde fondskwaliteit zal Aa3/AA- zijn. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund Het Fonds zal actief een gespreide effectenportefeuille beheren door te zoeken naar bedrijven met sterke financiële eigenschappen, waarvan wordt aangenomen dat ze een periode van hoge, duurzame winstgroei doormaken. Het Fonds kan beleggen in gewone aandelen, effecten of preferente aandelen van Amerikaanse emittenten, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en warrants, met dien verstande dat het maximumbedrag dat in warrants mag worden belegd niet meer zal bedragen dan 5 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten in de Verenigde Staten. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend of die volgens de Vermogensbeheerder een gelijkwaardige rating hebben. RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund - Het Fonds zal beleggen in aandelen die naar het oordeel van de Vermogensbeheerder een potentieel hogere vermogensgroei laten zien waar deze door de markt ondergewaardeerd worden. De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en REIT s (zijnde vastgoed beleggingsfondsen). De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten van Canada, Zuid-Amerika, Europa, Azië en het Verre Oosten. Echter, opportunistische blootstelling aan aandelen die genoteerd staan of verhandeld worden op andere Gereglementeerde Markten van niet meer dan 10 procent van de Intrinsieke Waarde in totaal, is toegestaan. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die - 8 -

9 Risicoprofiel: volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Niet meer dan 40 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zal belegd worden in aandelen van emittenten die in niet-oeso-landen en Opkomende Aandelenmarkten gevestigd zijn. Wanneer de activa van het Fonds niet volledig zijn belegd, kan het Fonds zijn liquide middelen ook beleggen in kortlopende effecten die door een Erkend Statistisch Ratingbureau de rating beleggingskwaliteit of hoger zijn toegekend. RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund - De aandelen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen bestaan uit gewone aandelen, effecten of preferente aandelen van emittenten en American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts en REIT s (zijnde vastgoed beleggingsfondsen). De aandelen zullen voornamelijk genoteerd staan en/of verhandeld worden op Gereglementeerde Markten wereldwijd. De Gereglementeerde Markten moeten alle beurzen zijn die volwaardig lid zijn van de World Federation of Exchanges en mogen geen beurzen zijn die opgenomen zijn op een sanctielijst die is uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten, echter tot 10 procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan belegd worden in effecten die op beurzen genoteerd staan die geen lid zijn van de World Federation of Exchanges. Het Fonds zal ernaar streven de MSCI Emerging Markets Index te overtreffen gedurende meerdere perioden. Deze index is een free float-adjusted marktkapitalisatie index die is ontworpen om de prestatie van aandelenmarkten in wereldwijde opkomende markten te meten, zoals: Brazilië, Chili, China, Colombia, Tsjechische Republiek, Egypte, Hongarije, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Mexico, Marokko, Pakistan, Peru, Filippijnen, Polen, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand en Turkije. De samenstelling van het Fonds zal regelmatig worden herzien en gewijzigd, per voorkomend geval. Algemeen Tenzij specifiek anders vermeld in de beleggingsdoelstelling en het beleid van een Fonds, mag een Fonds niet meer dan 10 procent van de netto activa beleggen in participatiebewijzen of aandelen van open-ended instellingen voor collectieve belegging in de zin van Artikel 68(1)(e) van het Reglement. Elk Fonds mag beleggingstechnieken en financiële derivaatinstrumenten hanteren voor efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden binnen de in Bijlage V van het Prospectus aangegeven grenzen, zoals beschreven in het hoofdstuk Beleggingstechnieken en financiële derivaatinstrumenten van het Prospectus. Voor de Fondsen gelden de volgende risicofactoren: In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor de toekomst. De koers van Aandelen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen. Er bestaat geen garantie dat elk Fonds de beleggingsdoelstelling zal behalen of dat een Aandeelhouder de volledige inleg in elk Fonds terugkrijgt. Schuldinstrumenten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit zijn speculatief en brengen een groter risico van in gebreke blijven en koersschommelingen met zich mee vanwege veranderingen in de kredietwaardigheid van de emittent. In een relatief illiquide markt is het mogelijk dat een Fonds deze schuldbewijzen niet snel kan verwerven of verkopen, en als zodanig kan een Fonds negatieve koersbewegingen ondervinden bij liquidatie van de beleggingen. De afwikkeling van transacties kan vertraging oplopen en onderhevig zijn aan administratieve onzekerheden. De waarde van de activa van de Vennootschap kan worden beïnvloed door onzekerheden, zoals politieke ontwikkelingen, veranderingen in het overheidsbeleid, belastingheffing, beperkingen voor repatriëring van valuta en restricties op buitenlandse beleggingen in sommige landen waarin de Vennootschap belegt

10 Sommige Fondsen kunnen beleggen in effecten die luiden in een aantal valuta s anders dan de Basisvaluta. Een Vermogensbeheerder kan op gezette tijden ernaar streven de blootstelling aan valutarisico s te reguleren door gebruik te maken van afdekking en andere technieken. De Fondsen kunnen valutacontracten gebruiken om de karakteristiek te wijzigen van de valuta-blootstelling van verhandelbare effecten die zij aanhouden. Dientengevolge is het mogelijk dat de prestaties van een Fonds sterk worden beïnvloed door bewegingen in valutakoersen, omdat de valutapositie van het Fonds wellicht niet overeenkomt met de effectenpositie. De Vennootschap kan beleggen in markten waar bewaar- en/of afwikkelingssystemen niet volledig zijn ontwikkeld. Daarom kunnen de activa van de Vennootschap die op deze markten worden verhandeld en die zijn toevertrouwd aan sub-bewaarders onder omstandigheden waarbij gebruikmaken van sub-bewaarders noodzakelijk is, worden blootgesteld aan risico's in omstandigheden waarbij de Bewaarder en Trustee geen aansprakelijkheid hebben. Elk Fonds zal blootstaan aan een kredietrisico van de partijen met wie het handelt en draagt ook het risico van niet-vereffening. De inkomsten en winsten uit de beleggingen en activa van elk Fonds kunnen onderworpen zijn aan bronbelasting die wellicht niet terugvorderbaar is in de landen waar deze inkomsten en winsten ontstaan. Sommige Fondsen kunnen een deel van hun activa in niet-oeso-markten of Opkomende Aandelenmarkten, waarvan de risico's hoger liggen dan de risico's van beleggen in meer volgroeide markten. Mocht er in een ander rechtsgebied een rechtsgeding tegen de Vennootschap wordt aangespannen, dan is er geen garantie dan de gesepareerde aard van de Fondsen per definitie gehandhaafd blijft. Financiële derivaatinstrumenten ( FDI s ) brengen risico s met zich mee die verschillen van, en in bepaalde gevallen groter zijn dan, de risico s van meer traditionele beleggingen. Elk Fonds kan transacties aangaan in over-thecounter (OTC) markten die het Fonds blootstellen aan het kredietrisico van de wederpartijen en hun vermogen om te voldoen aan de voorwaarden van deze contracten. Aangezien veel FDI s een hefboomcomponent hebben, kunnen nadelige veranderingen in de waarde of het onderliggende vermogen, de koers of index leiden tot een verlies dat aanzienlijk groter is dan het belegde bedrag in het derivaat zelf. Bij bepaalde FDI s kan het verlies onbeperkt zijn, ongeacht de omvang van de eerste inleg. De Fondsen kunnen in het kader van het beleggingsbeleid of voor hedgingdoeleinden op gezette tijden gebruikmaken van zowel op erkende beurzen verhandelde als OTC futures en opties. Deze instrumenten zijn uiterst volatiel, brengen bepaalde bijzondere risico s met zich mee en stellen beleggers bloot aan een groot risico van verlies. De lage initiële marge die doorgaans noodzakelijk is voor het innemen van een futurespositie maakt een grote hefboomwerking mogelijk. Als gevolg hiervan kan een relatief kleine beweging in de koers van een termijncontract resulteren in een verlies dat hoog is in verhouding tot het bedrag van de daadwerkelijk ingelegde gelden als initiële marge en kan dit leiden tot een onmeetbaar verder verlies dat de gedeponeerde marge overtreft. Elk Fonds mag beleggen in een of meer instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van instellingen die beheerd worden door de Beheerder of de Hoofdvermogensbeheerder of hun gelieerde ondernemingen. Niet in Ierland gevestigde instellingen voor collectieve belegging bieden wellicht niet dezelfde mate van bescherming voor beleggers als instellingen voor collectieve belegging die door de Financiële Toezichthouder vergunning zijn verleend. Tot 25 procent van de activa van het RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund, het RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund en het RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund, en tot 20 procent van de activa van het RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund en het RIC-OMIGSA Global Credit

11 Profiel van een gemiddelde belegger: Groei African Frontiers Fund 5 tot 7 jaar Beperkt Pan African Fund 5 tot 7 jaar Beperkt RIC-Old Mutual FTSE RAF All 5 tot 7 jaar Beperkt World Index Fund RIC-Old Mutual S&P Africa 5 tot 7 jaar Beperkt Custom Index Fund RIC-OMIGSA Flexible Strategies 5 tot 7 jaar Beperkt Equity Fund RIC-OMIGSA Global Bond Fund 5 tot 7 jaar Beperkt RIC-OMIGSA Global Credit Fund 5 tot 7 jaar Beperkt RIC-OMIGSA Global Aggregate 5 tot 7 jaar Beperkt Bond Fund RIC-OMIGSA Global Currency 5 tot 7 jaar Beperkt Fund RIC-OMIGSA Quant Global 5 tot 7 jaar Beperkt Equity Fund RIC-OMIGSA Internal Growth 5 tot 7 jaar Beperkt Global Equity Fund RIC-OMIGSA Global REIT Fund 5 tot 7 jaar Beperkt RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond 5 tot 7 jaar Beperkt Fund RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity 5 tot 7 jaar Beperkt Fund RIC-OMIGSA Growth Global (ex- 5 tot 7 jaar Beperkt U.S.) Equity Fund RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund 5 tot 7 jaar Beperkt Uitkeringsbeleid: Fund, en tot 10 procent van de activa van het RIC-OMIGSA Global Bond Fund en het RIC-OMIGSA Global Aggregate Fund kan worden belegd in niet-oesomarkten of in Opkomende Aandelenmarkten. Ten minste 80 procent van de activa van het African Frontiers Fund, het Pan African Fund, het RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund zal worden belegd in Opkomende Aandelenmarkten. De risico s die verbonden zijn aan beleggingen in Opkomende Aandelenmarkten zijn waarschijnlijk groter dan de risico's van beleggen in meer volgroeide markten. Een Fonds kan zijn portefeuille-effecten uitlenen aan makelaarshandelaren en banken om aanvullend inkomen voor dat Fonds te genereren. In geval van faillissement of ander ingebreke blijven van een lener van portefeuille-effecten, kan een Fonds vertraging ondervinden bij zowel het liquideren van het onderpand van de lening als het terugvorderen van de uitgeleende effecten en verliezen. In het Prospectus vindt u een uitgebreidere beschrijving van de risicofactoren die op de Fondsen van toepassing zijn. De prestatiegegevens van elk Fonds vindt u in Bijlage 1 van dit Vereenvoudigd Prospectus. Fonds: Geschikt voor beleggers die streven naar: Prestatiegegevens: Beleggingshorizon: Mate van volatiliteit: Elk van de Fondsen kan verschillende klassen Aandelen uitgeven: Inkomstenaandelen, Vermogensgroeiaandelen, Hybride Vermogensgroeiaandelen of Herbeleggingsaandelen. Bij Inkomstenaandelen worden van tijd tot tijd naar goeddunken van het Bestuur op een Uitkeringsdatum inkomsten uitgekeerd. Bij Vermogensgroeiaandelen wordt een uitkering vastgesteld die vervolgens op de Uitkeringsdatum wordt herbelegd in

12 het vermogen van het betreffende Fonds. Bij Hybride Vermogensgroeiaandelen wordt een uitkering vastgesteld. Vervolgens wordt een deel van deze netto inkomsten uitgekeerd, waarbij een deel van circa 10 procent van tijd tot tijd naar goeddunken van het Bestuur op een Uitkeringsdatum aan Aandeelhouders wordt uitbetaald als inkomstenuitkering en het saldo wordt herbelegd in het vermogen van het betreffende Fonds. Bij Herbeleggingsaandelen worden geen netto inkomsten vastgesteld of uitgekeerd. De Intrinsieke Waarde geeft daarom netto inkomsten weer. Vergoedingen en kosten: Aandeelhouderskosten Er zijn geen verkoop- of inkoopkosten verschuldigd met betrekking tot de inschrijving op, of inkoop van, Aandelen. De Bestuurders mogen een verwateringsaanpassing in rekening brengen voor abonnementen en / of terugkopen. Een meer gedetailleerde beschrijving van deze verwateringsaanpassing wordt in het Prospectus weergegeven. Eventuele behandelingskosten tot 5 procent van de Intrinsieke Waarde van de converteren Aandelen kunnen in rekening worden gebracht als switchkosten. Naast deze kosten hebben de Beheerder, de Administrateur en de Bewaarder hebben recht op vergoeding van gemaakte redelijke contante kosten uit de activa van de Vennootschap. De Vennootschap zal de redelijke contante kosten van de Vermogensbeheerders voldoen uit de activa van het betreffende Fonds. De Vennootschap zal de Distributeur maandelijks achteraf een distributievergoeding betalen als percentage per jaar van de Intrinsieke Waarde van de betreffende Klasse of het betreffende Fonds zoals aangegeven in het Prospectus. Met betrekking tot het RIC-OMIGSA Acadian Emerging Markets Local Debt Fund, het RIC-OMIGSA Acadian European Equity Fund en het RIC-OMIGSA Acadian Global Equity Fund, zal maandelijks achteraf een distributievergoeding van 0,10 procent per jaar van de Intrinsieke Waarde van deze Fondsen aan de Distributeur worden betaald. Momenteel zijn er geen distributievergoedingen verschuldigd met betrekking tot de overige Fondsen. Jaarlijkse Exploitatiekosten Beheersvergoeding: tot 1 procent van de Intrinsieke Waarde per jaar voor elk Fonds behalve het African Frontiers Fund en het Pan African Fund. Ingeval van het African Frontiers Fund en het Pan African Fund zal de beheersvergoeding gehouden zijn aan een maximum van 2,00 procent per jaar van de Intrinsieke Waarde van het Fonds exclusief enige uitvoeringsvergoeding dat aan de Beheerder moet worden betaald. Een gedetailleerde beschrijving van de uitvoeringsvergoeding wordt weergegeven in het Prospectus. Administratie- en Bewaarvergoeding: 0,25 procent van de Intrinsieke Waarde per jaar Totale Uitgavenpercentages voor het jaar eindigend op 31 maart 2011 African Frontiers Fund (cat. A) 2,31% Pan African Fund (cat. A) 2,59% RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund (cat. A) 0,40% RIC-OMIGSA Global Credit Fund (cat. A) 0,37% RIC-OMIGSA Global Bond Fund (cat. A) 0,40% RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund (cat. A) 0,38% RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund (cat. A) 0,38% RIC-OMIGSA Global REIT Fund (cat. A) 0,41% RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund (cat. A) 0,39% RIC-OMIGSA Global Money Market Fund (cat. A 0,28% RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund (cat. A) 0,37% RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund (cat. A) 0,40% RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund (cat. A) 0,50% RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund (cat. A) 0,21% RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund (cat. C) 0,22%

13 Belasting: Publicatie van de Aandelenprijs: Aandelen kopen, verkopen of converteren: Aanvullende belangrijke informatie: Informatie over totale uitgavenpercentages in het verleden is bij de Beheerder of Administrateur verkrijgbaar. Er bestaan geen betekenisvolle totale kostenratio s voor het RIC-Old Mutual FTSE RAFI All World Index Fund, het RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund en het RIC-OMIGSA Flexible Strategies Equity Fund omdat deze subfondsen gedurende de laatste twaalf maanden niet verhandeld zijn. Portefeuille Rendementspercentages voor het jaar eindigend op 31 maart 2011 African Frontiers Fund 46% Pan African Fund 94% RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund 149% RIC-OMIGSA Global Bond Fund 458% RIC-OMIGSA Global Credit Fund 509% RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund 209% RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund 113% RIC-OMIGSA Global REIT Fund 808% RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund 153% RIC-OMIGSA Global Money Market Fund 283% RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund 825% RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund 39% RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund -1% RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund -184% Er bestaan geen betekenisvolle totale kostenratio s voor het RIC-Old Mutual FTSE RAFI All World Index Fund, het RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund en het RIC-OMIGSA Flexible Strategies Equity Fund omdat deze subfondsen gedurende de laatste twaalf maanden niet verhandeld zijn. De Vennootschap is om belastingdoeleinden gevestigd in Ierland en is niet onderworpen aan Ierse belasting over inkomsten en vermogenswinsten. Er is geen Iers zegelrecht verschuldigd over de uitgifte, inkoop, conversie of overdracht van Aandelen in de Vennootschap. Aandeelhouders en mogelijke beleggers dienen hun professionele adviseur te raadplegen omtrent de fiscale behandeling van hun aandelenbezit in de Vennootschap. De meest recente Intrinsieke Waarde per Aandeel zal beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van de Administrateur en zal dagelijks gepubliceerd worden (voor zover dit mogelijk is) op de eerste Werkdag na een Handelsdag op Bloomberg (www.bloomberg.com), een openbare website. U kunt Aandelen in een Fonds van de Vennootschap kopen, verkopen of converteren door contact op te nemen met de Beheerder of diens agent, en een formulier in te vullen voor respectievelijk inschrijving, inkoop of conversie. Aanvragen voor inschrijving en inkoop kunnen per fax of via elektronische middelen worden ontvangen. Promotor: Frank Russell Company Beheerder: Russell Investments Ireland Limited Adviseur en Distributeur: Russell Investments Limited Bewaarder: State Street Custodial Services (Ireland) Limited Administrateur: State Street Fund Services (Ireland) Limited Accountants: PricewaterhouseCoopers Aanvullende informatie en het Prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en aanvraagformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of de Beheerder

14 BIJLAGE 1 Prestatiegegevens: In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor de toekomstige prestaties van de Vennootschap. De gegevens zijn exclusief inschrijving- en inkoopvergoedingen. RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: -2,95% Afgelopen 5 jaar: 0,60% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund geïntroduceerd in maart RIC-OMIGSA Global Bond Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: 5,22% Afgelopen 5 jaar: 8.04% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA Global Bond Fund Fund geïntroduceerd in maart RIC-OMISA Global Credit Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: n.v.t. Afgelopen 5 jaar: n.v.t. Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA Global Credit Fund geïntroduceerd in maart

15 RIC-OMIGSA Global Aggregate Bond Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: 3,05% Afgelopen 5 jaar: 7,00% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund geïntroduceerd in maart RIC-OMIGSA U.S. Core Bond Fund RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund Mar 04 Mar 05 Mar 06 Mar 07 Mar 08 Mar 09 Mar 10 Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: 4,68% Afgelopen 5 jaar: 4,27% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond Fund geïntroduceerd in maart RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: 1,23% Afgelopen 5 jaar: -0,03% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA U.S. Growth Equity Fund geïntroduceerd in maart

16 RIC-OMIGSA Global Currency Fund Gemiddeld jaarrendement Afgelopen 3 jaar: -0,46% Afgelopen 5 jaar: 4,15% Afgelopen 10 jaar: n.v.t. RIC-OMIGSA Global Money Market Fund geïntroduceerd in juli Gegevens over prestaties in het verleden van de overige Aandelenklassen in de Fondsen zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Beheerder. Er bestaan geen betekenisvolle totale kostenratio s voor het RIC-Old Mutual FTSE RAFI All World Index Fund, het RIC-Old Mutual S&P Africa Custom Index Fund en het RIC-OMIGSA Flexible Strategies Equity Fund omdat deze subfondsen gedurende de laatste twaalf maanden niet verhandeld zijn

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum IBAN (tegenrekening)

Nadere informatie

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk 58 Tom Loonen en Dennis Weewer Dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Planning bij Bank Insinger de Beaufort NV en is als associate professor verbonden aan de postgraduate opleiding Investment

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.9.2013 SWD(2013) 316 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD Integrale versie INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD INLEIDING Vanaf deze editie van het Statistisch Tijdschrift

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 21.1.2015 L 14/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/79 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS De regels van de "U.S. National Futures Association (NFA") vereisen dat Interactive Brokers ("IB") u wijzen op de volgende risico's: WAARSCHUWING

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie