UMG-jaarr2011 ekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UMG-jaarr2011 ekening"

Transcriptie

1 UMG-jaarrekening 2011

2 2 UMG-jaarrekening 2011

3 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen 12 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Overzicht van het totaalresultaat geconsolideerd Toelichting Toelichting algemeen 20 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening 41 Overige gegevens Statutaire bepaling omtrent winstbestemming 48 Gebeurtenissen na balansdatum 48 Voorgestelde winstbestemming 48 Controleverklaring 49 Bijlagen 1 Lijst van de groepsmaatschappijen 50 UMG-jaarrekening

4 BEDRIJFSPROFIEL UNIROBE MEEÙS GROEP B.V. Unirobe Meeùs Groep B.V. is een holding van landelijk opererende intermediairbedrijven op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Begin 2007 is Unirobe Meeùs Groep B.V. ontstaan na de samenvoeging van Meeùs Groep B.V. en Unirobe Groep B.V. De belangrijkste onderdelen van Unirobe Meeùs Groep B.V. zijn: Meeùs Groep B.V., bekend onder de merknaam Meeùs IAK Verzekeringen B.V. Kröller Assurantiën B.V. en P&W Assurantiën B.V. Deze bedrijven zijn al meer dan 75 jaar actief als intermediair in de verzekeringsmarkt. Unirobe Meeùs Groep B.V. is een 100% deelneming van AEGON Nederland N.V. Missie De Unirobe Meeùs Groep maakt verzekeren eenvoudiger. Zij zorgt ervoor dat iedereen, zowel zakelijk als privé met risico s in het leven kan omgaan. Visie De Unirobe Meeùs Groep staat haar klanten bij met raad en daad. Raad biedt zij haar klanten door deskundigheid en onafhankelijk advies. Zij presenteert haar klanten passende en verrassende oplossingen voor de risico s waar deze klanten mee te maken hebben. Daad biedt zij door het hanteren van marktconforme prijzen in combinatie met gemak en goede service. Toonaangevende intermediair De Unirobe Meeùs Groep staat voor een toonaangevende intermediair, een verkooporganisatie met een compleet dienstenpakket op het gebied van verzekeringen, Pragmatisch Betrokken Verfrissend Betrouwbaar 4 UMG-jaarrekening 2011

5 pensioenen en hypotheken. De dienstverlening kenmerkt zich door een innovatieve en klantgerichte benadering. Centraal hierbij staat het zoeken naar transparante oplossingen die optimaal zijn voor de specifieke situatie van de klanten. De medewerkers van de Unirobe Meeùs Groep kennen hun regio en vakgebied door en door en hebben persoonlijke aandacht voor de klant. De Unirobe Meeùs Groep heeft een landelijk kantorennetwerk en daardoor staat ze letterlijk dicht bij haar klanten. Een succesvol bedrijf met medewerkers (1.561 FTE) dat staat voor kwaliteit, ondernemerschap, continuïteit en betrouwbaarheid. Per 1 januari 2011 zijn alle medewerkers (met uitzondering van die van IAK Verzekeringen B.V.) in dienst getreden bij Unirobe Meeùs Groep B.V. Resultaatgericht Professionele en betrokken partner De Unirobe Meeùs Groep is een professionele en betrokken partner. Ze heeft gedegen expertise en specialistische kennis van de verzekeringsmarkt op elk niveau. Daarnaast heeft ze de beschikking over grote inkoopkracht, een landelijk werkend en regionaal/lokaal aanwezig kantorennetwerk. En is zij partner in een internationaal netwerk van intermediairbedrijven. Transparantie, klantgerichtheid en betrokkenheid staan bij de Unirobe Meeùs Groep hoog in het vaandel. Wat biedt de Unirobe Meeùs Groep? De Unirobe Meeùs Groep richt zich op dienstverlening aan bedrijven, (semi-) overheden, vrije beroepsbeoefenaren en particulieren. Zij is voor deze partijen een betrouwbare, deskundige en klantgerichte partner. Als onafhankelijke intermediair kan de Unirobe Meeùs Groep de belangen van de klant behartigen door het aanbieden van een breed productassortiment. Voor haar dienstverlening maakt de Unirobe Meeùs Groep gebruik van verschillende distributiekanalen: via de adviseur, bezoek op het kantoor, op basis van telefonische service en online via onder andere webportals. Deskundig UMG-jaarrekening

6 BERICHT VAN DE DIRECTIEVOORZITTER Het uitdagende jaar 2011 ligt achter ons. Wereldwijd en in ons eigen land merken we de gevolgen van de economische recessie. Zowel consumenten als bedrijven en overheden hebben te maken met huishoudboekjes die er anders uitzien dan een aantal jaren geleden. Voor de financiële sector geldt dat ook haar reputatie in het publieke domein op zijn zachtst gezegd aan vertrouwen heeft ingeboet. En verscherpte wet- en regelgeving vanuit de politiek vraagt om aanpassingen in de bedrijfsvoering. 6 UMG-jaarrekening 2011

7 Vertrouwen herwinnen De Unirobe Meeùs Groep wil een bijdrage leveren aan het herwinnen van het vertrouwen van de consument. De verzekeringssector moet af van het imago dat het slechte adviezen geeft en hoge provisies ontvangt. Hoe? Door de klant centraal te stellen. Niet van een afstand, maar door dichtbij de klant te staan. Ons landelijk verspreide kantorennetwerk helpt daar natuurlijk enorm bij. Dat de groep van 13 naar 4 merken is teruggegaan, heeft de herkenbaarheid, naamsbekendheid en kracht van de Unirobe Meeùs Groep vergroot naar de assurantiemarkt en de klant. Daarnaast stellen we heldere doelen, zijn we vindingrijk, tonen we initiatief, richten we processen efficiënt in en werken we binnen de organisatie goed samen. Om dit te benadrukken, voerden Meeùs Assurantiën en IAK Verzekeringen, beide onderdeel van de Unirobe Meeùs Groep, in het najaar van 2011 geslaagde merkcampagnes waar in 2012 mee wordt doorgegaan. Van verkoper naar gids Tijdens de door Meeùs Assurantiën lokaal georganiseerde klantarena s gaat Meeùs in gesprek met haar zakelijke klanten. Door kennis te nemen van hun ervaringen wordt Meeùs in staat gesteld haar dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op bestaande wensen. Een ander doel van het organiseren van klantarena s is het bouwen aan de relatie om zo loyaliteit te creëren. Het vernieuwde particuliere bedieningsconcept biedt onze klanten een betere service door efficiëntere bediening via internet, goede klantenservice en de mogelijkheid voor persoonlijk advies op kantoor. Particuliere klanten wijzigen en sluiten nieuwe schadeverzekeringscontracten via het internet. Dit levert in veel gevallen een lagere premie op en vooral meer gemak. Daar ligt de toegevoegde waarde voor ons! Dit geldt natuurlijk ook voor onze MKB-relaties. We bundelen onze expertise en kennis binnen de groep. De expertise en kennis worden gericht ingezet door bijvoorbeeld de samenwerking met brancheorganisaties te zoeken en te versterken. Tegenwoordig zijn klanten niet geïnteresseerd in wat een verkoper te vertellen heeft. Vaak zijn zij al op de hoogte via traditionele of nieuwe media. We willen toe naar een nieuwe rol waarin we voor de klant actief inspelen op veranderingen en hiervoor innovatieve oplossingen bieden. Steeds minder verkoper, steeds meer financieel adviseur, steeds meer gids. met de klant als uitgangspunt Een optimale dienstverlening betekent een aanpassing van processen binnen onze organisatie. Het gaat niet alleen om processen efficiënter maken, maar ook om klantgericht denken en doen. In 2011 zijn de voorbereidingen in gang gezet die leiden tot een organisatie die in 2012 de markt optimaal kan bedienen en benaderen. Wij zorgen voor de meest passende propositie, ongeacht de achterliggende verzekeraar. Onze belangrijkste en meest onderscheidende pijler hierbij zijn onze medewerkers. Zij maken van de Unirobe Meeùs Groep één van de grootste spelers op de markt door expertise, betrokkenheid, kwaliteit, verbondenheid met de klant en kennis van de markt. Met dat onderscheidend vermogen ontwikkelt de Unirobe Meeùs Groep zich als gids naast de klant. Toekomstverwachtingen Concurrentie van banken, verzekeraars en internetaanbieders zal in de nabije toekomst alleen maar verder toenemen. Daarnaast merkt de Unirobe Meeùs Groep de gevolgen van de economische crises bij haar klanten en prospects en ziet ze dat weer terug in haar portefeuilles. Ook de wetgevende maatregelen inzake het verdienmodel voor het intermediair leiden tot een verschuiving van de aard en inhoud van de werkzaamheden die de Unirobe Meeùs Groep voor haar klanten verricht en de beloning die daar tegenover staat. Als antwoord daarop gaat de Unirobe Meeùs Groep verder met het ontwikkelen van onder scheidende business proposities en bedienen verdienconcepten, waarbij een hogere mate van flexibilisering van de kostenstructuur een noodzakelijk in te vullen randvoorwaarde is. De komende jaren zullen in het teken staan van deze beweging. Afgezien van acquisities verwacht de Unirobe Meeùs Groep hooguit een autonome stabilisering in de omzet met een daaraan aangepast operationeel kostenniveau. Coen Mom, Directievoorzitter UMG-jaarrekening

8 BERICHT VAN DE FINANCIEEL DIRECTEUR Resultaat 2011 Het bedrijfsresultaat van de Unirobe Meeùs Groep over 2011 bedraagt p 16 miljoen. Dit betekent dat het bedrijfs resultaat met p 5 miljoen is afgenomen in vergelijking met De grootste oorzaak voor deze afname zijn de moeilijke marktomstandigheden. Met een gepast kostenbeleid beantwoorden wij de neerwaartse trend in de omzet. Zo zijn de personeelskosten gedaald door een afname van het aantal medewerkers. Daarnaast is geïnvesteerd in efficiëntere processen en het verbeteren van onze adviesrol naar de klanten. 8 UMG-jaarrekening 2011

9 Onderstaand overzicht geeft inzicht in de opbouw van het bedrijfsresultaat van n 16 miljoen in 2011 in vergelijking met het bedrijfsresultaat in Omzet Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa 8 8 Overige bedrijfskosten Operationele kosten Bedrijfsresultaat voor afschrijving immateriële vaste activa, financiële baten en lasten en belastingen De totale omzet over 2011 is uitgekomen op n 197 miljoen en dit is n 17 miljoen lager dan in De daling van de omzet is het gevolg van: n 4 miljoen minder omzet aan vastgoedactiviteiten. Dit komt door de verkoop van de activiteiten van Meeùs Bedrijfshuisvesting (eind maart 2011); n 13 miljoen minder omzet aan assurantie activiteiten. Dit wordt met name veroorzaakt door de verkoop van Assurantiebedrijf Hoofdstad B.V (begin oktober 2010), door (polis)royement en een daling in de verzekeringspremies, vertaald in lagere provisies. De daling in de omzet van de assurantie activiteiten wordt hierna per verzekeringssoort nader toegelicht. Schadeverzekeringen De omzet op het gebied van schadeverzekeringen is zowel in het particuliere als zakelijke segment gedaald. Met name de concurrentie tussen marktpartijen in deze segmenten is hevig. Ook het directe kanaal van verzekeraars, nieuwe buitenlandse aanbieders op de markt en de opstelling van banken hebben invloed gehad op de omzetdaling. Het overgrote deel van onze omzet uit schadeverzekeringen is afhankelijk van het verzekerd bedrag en het premiebeleid van de achterliggende verzekeraars. Daardoor beïnvloeden deze premiebewegingen ook direct het resultaat van de Unirobe Meeùs Groep. Levensverzekeringen In het segment levensverzekeringen is de omzet, in vergelijking met 2010, ook afgenomen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de afname van het aantal gesloten contracten van levenproducten aan particulieren. Dit is in lijn met wat er in deze markt speelt. De beweging van afsluit- en doorlopende provisie naar fee-inkomsten is goed zichtbaar. Dit heeft zich in 2011 positief ontwikkeld. Hypotheken Ook voor de hypothekenactiviteiten geldt dat het aandeel fee-inkomsten in 2011 is gestegen ten opzichte van De totale hypotheekomzet bleef onder het niveau van 2010 hetgeen is toe te schrijven aan het op slot zitten van de huizenmarkt. Daarnaast stuit het oversluiten van hypotheken vaak op strengere regels van hypotheekverstrekkers en hogere rentes; hetgeen de omzet hypotheken niet ten goede komt. In 2011 komen de operationele kosten uit op n 181 miljoen. Dit is een afname van n 12 miljoen ten opzichte van 2010 (n 193 miljoen). De personeelskosten daalden in 2011 met n 16 miljoen. De overige bedrijfskosten daarentegen zijn gestegen met n 4 miljoen. De stijging van deze bedrijfskosten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door hogere afschrijvingen op investeringen in automatiseringsprocessen ten behoeve van efficiëntere processen. In 2010 heeft Unirobe Meeùs Groep B.V. een eenmalige voorziening getroffen van n 9 miljoen voor herstructurering in het kader van het bedieningsconcept voor de particuliere markt. Rekening houdend met deze eenmalige kosten liggen de reguliere personeelskosten n 7 miljoen lager. Deze teruggang in kosten is het gevolg van de verkoop van Assurantiebedrijf Hoofdstad B.V., de overdracht van de activiteiten van Meeùs Bedrijfshuisvesting en van de afname van het aantal medewerkers in verband met doorgevoerde organisatieaanpassingen. Solvabiliteit en liquiditeit Inzicht in de solvabiliteit en liquiditeit wordt veelal ontleend aan de balans en het kasstroomoverzicht. Het ontbreken van enige verdieping in de bedrijfseconomische betekenis van een aantal posten uit vooral de balans, zou kunnen leiden tot een minder scherp oordeel over deze twee grootheden. UMG-jaarrekening

10 In 2011 zijn twee presentatiewijzigingen doorgevoerd in de balansstanden van De eerste presentatiewijziging bestaat uit de vorderingen op relaties. De vorderingen op relaties staan voor het deel waarover de Unirobe Meeùs Groep economisch risico loopt onder de handelsdebiteuren en voor het overige deel onder de rekeningcourant met de verzekeringsmaatschappijen. De tweede presentatiewijziging is het gevolg van het salderen van de rekening-courantverhoudingen met verzekeringsmaatschappijen volgens de gangbare salderingregels. Bedrijfshuisvesting kan de Unirobe Meeùs Groep zich volledig richten op verzekeringen, pensioenen en hypotheken. De focus ligt hierbij op de zakelijke markt, personal benefits, doelgroepen/niches en de particuliere markt. Dit leidt tot een effectievere klantbenadering. De Unirobe Meeùs Groep richt zich op advisering die vervolgens kan leiden tot bemiddeling in verzekeringsoplossingen via meerdere kanalen. Kwaliteit, service en efficiency vergroten de klantloyaliteit en de betrokkenheid van medewerkers. De solvabiliteits- en liquiditeitsratio s zijn in vergelijking met 2010 verbeterd en worden in onderstaande tabel weergegeven Solvabiliteitsratio eigen vermogen/totaal vermogen 0,36 0,34 totale activa/vreemd vermogen 1,57 1,52 Current ratio vlottende activa/kort vreemd vermogen 2,22 2,11 Gebeurtenissen na balansdatum In het jaarverslag 2010 is melding gemaakt van een bijzondere claim die betrekking had op Alpha Hypotheken B.V. Het betrof de aankoop van gebruiksrechten op onroerend goed in Italië en de verhuur daarvan via een gespecialiseerde verhuurorganisatie. Een groep van 33 investeerders voelde zich gedupeerd toen het vastgoedbedrijf in de problemen raakte en heeft Alpha Hypotheken B.V. aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Begin 2012 is deze zaak geschikt en daarmee afgewikkeld. Het financiële effect van deze schikking is verwerkt in de jaarrekening Eigen vermogen Het eigen vermogen bedraagt eind 2011 n 85 miljoen. In 2011 hebben wij geen dividend uitgekeerd. De stijging van het eigen vermogen van n 5 miljoen is nagenoeg geheel het gevolg van toevoeging van het netto resultaat na belastingen. Solvabiliteit De verhouding tussen het eigen en totaal vermogen (solvabiliteit) is in 2011 verbeterd en komt uit op 36%. Dit is ruimschoots boven de intern aangehouden norm van 25%. Acquisities en desinvesteringen In het jaar 2011 heeft Unirobe Meeùs Groep B.V. geen assurantieportefeuilles of bedrijfsonderdelen aangekocht. Unirobe Meeùs Groep B.V. heeft wel te maken gehad met twee desinvesteringen: op 28 maart 2011 is bekendgemaakt dat MVGM Vastgoedmanagement B.V. de activiteiten van Meeùs Bedrijfshuisvesting B.V. heeft overgenomen; eind 2011 is 40% van de aandelen van Meeùs N.V. (de Belgische dochteronderneming van Meeùs) verkocht aan het zittende management. Door de verkoop van de activiteiten van Meeùs Per 1 januari 2012 heeft IAK Verzekeringen B.V., onderdeel van de Unirobe Meeùs Groep, de volledige portefeuille van de Koeman Advies Groep overgenomen. Hiermee verstevigt IAK Verzekeringen B.V. haar positie als een van de grootste intermediairbedrijven op het gebied van transport- en wagenparkverzekeringen in Nederland. De Koeman Advies Groep is al ruim 30 jaar specialist in de transport- en werkmateriaalbranche. Op basis van risicoinventarisatie en ervaring brengen zij de risico s in kaart en bieden hiervoor een passende dekking. De deskundige medewerkers zijn sparringpartners voor de klant en zij bieden een gerichte service waarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering van de klant wordt gewaarborgd. Risico en Compliance In haar bedrijfsvoering heeft de Unirobe Meeùs Groep te maken met onder andere operationele en financiële risico s. De afdelingen Risk- en Security management en Compliance richten hun aandacht op het analyseren van deze risico s met de daarbij behorende potentiële gevolgen. Door deze analyse worden de risico s beter beheersbaar. De verbetering van de interne beheersingprocessen heeft continue aandacht. Voor de interne beheersing zijn de 10 UMG-jaarrekening 2011

11 afdelingen Risk Management, Security Management en Compliance actief. De volgende risico s spelen in meer of mindere mate een rol in de bedrijfsvoering van de Unirobe Meeùs Groep. Operationele risico s Door middel van een gedegen administratieve organisatie en interne controlemaatregelen wordt dit risico kostenefficiënt gemitigeerd. Daarboven heeft de Unirobe Meeùs Groep verzekeringen afgesloten om eventuele materiële schade financieel af te dekken. Marktrisico Het marktrisico voor de Unirobe Meeùs Groep en haar labels bestaat uit wijzigende wet- en regelgeving, de economische recessie waarin Nederland zich bevindt, de toegenomen concurrentie van banken en verzekeraars en uitbreiding van het scala van distributievormen. De invloed die hier van uitgaat raakt de hele branche en daarmee ook de Unirobe Meeùs Groep. Risico s bieden ook mogelijkheden om met onderscheidende business proposities te komen waardoor de Unirobe Meeùs Groep haar positie als duurzaam onafhankelijk intermediair kan handhaven en uitbouwen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan andere bedien- en verdienconcepten die op verschillende klantsegmenten zijn toegesneden. Dit heeft weer een grote invloed op de organisatie-inrichting en de operationele processen. Deze worden daarom ook strikt gevolgd. Financiële risico s In haar bedrijfsvoering en alle daaraan gerelateerde activiteiten heeft de Unirobe Meeùs Groep te maken met financiële risico s. Deze risico s hebben een beperkte impact omdat deze nauwelijks worden beïnvloed door de onvoorspelbaarheid en de volatiliteit van de financiële markten. De Unirobe Meeùs Groep maakt daarom geen gebruik van financiële instrumenten. Valutarisico De Unirobe Meeùs Groep heeft een, in US dollars luidend, minderheidsbelang in het Amerikaanse Assurex met een boekwaarde van n Bij wisselende koersen tussen de Amerikaanse dollar en de Euro kan deze waardering fluctueren, maar zal gezien het relatief kleine belang beperkt zijn. Derhalve heeft de Unirobe Meeùs Groep het beleid om dit verschil niet af te dekken. Naast dit Amerikaanse minderheidsbelang heeft de Unirobe Meeùs Groep geen belangen buiten de eurozone. Renterisico De langlopende vorderingen en leningen van de Unirobe Meeùs Groep hebben een vast rentepercentage waardoor de groep het risico loopt dat de waarde van de vorderingen en leningen kan dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Omdat deze leningen relatief gering in omvang zijn en worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs acht de Unirobe Meeùs Groep dit risico acceptabel. Kredietrisico De Unirobe Meeùs Groep handelt met, en namens, verzekeringsmaatschappijen die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Ten aanzien van de eigen assurantiedebiteuren hanteert de Unirobe Meeùs Groep een aanmanings- en bewakingsprocedure. Omdat de Unirobe Meeùs Groep namens de verzekeraars de premies incasseert, en die vervolgens aan de verzekeraars afdraagt, loopt de Unirobe Meeùs Groep een beperkt risico over deze vorderingen. Er zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico s binnen de Unirobe Meeùs Groep. Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico wordt afgedekt door voldoende liquide middelen aan te houden bij kredietwaardige en liquide partijen. Voor de financiering van de bedrijfsvoering zijn geen kredietfaciliteiten nodig. De afdelingen Risk- en Security Management hebben beide een platform om beleid vast te stellen en risico s te inventariseren en te beheersen. Rapportage aan de directievoorzitter en de Raad van Commissarissen vindt plaats via het ingestelde Risk- en Audit Committee, via reguliere rapportages en op ad hoc basis als een omstandigheid daarom vraagt. De afdeling Compliance toetst voortdurend de naleving van interne en vooral externe regelgeving binnen de Unirobe Meeùs Groep. Ook bereiden zij beleid voor dat vervolgens wordt vastgesteld door de directie van Unirobe Meeùs Groep B.V. Arto Willemsen, Financieel Directeur UMG-jaarrekening

12 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen kwam in het jaar 2011 vier keer bijeen. Drie vergaderingen werden gehouden in Nieuwegein. De vergadering in de maand december werd na de verhuizing van Unirobe Meeùs Groep B.V., in het nieuw betrokken pand te Utrecht gehouden. De Raad vergaderde drie maal voltallig en één maal waren twee commissarissen verhinderd om de vergadering bij te wonen. 12 UMG-jaarverslag 2011

13 Nadat de heer J.Chr.A. Botermans in het voorjaar van 2011 had aangegeven Unirobe Meeùs Groep B.V. te verlaten, heeft de directie van Unirobe Meeùs Groep B.V. een aantal wijzigingen ondergaan. De statutaire directie bestaat thans uit twee directeuren; de heer C.H.A. Mom, Directievoorzitter en verantwoordelijk voor de zakelijke portefeuille en marketing en de heer A.J.M. Willemsen RA, Financieel Directeur. Daarnaast zijn drie directeuren titulair toegetreden tot het directieteam. De heer F.A.J. Kraakman MBA is verantwoordelijk voor particulieren, pensioenen, leven en hypotheken, de heer ir. S.P. Berendsen, verantwoordelijk voor operations en de heer W.P. Kerkhof is verantwoordelijk voor personeel en organisatie. Op 28 april 2011 is in bijzijn van de accountant de Jaarrekening 2010 van Unirobe Meeùs Groep B.V. besproken, waarna de algemene vergadering van aandeelhouders van Unirobe Meeùs Groep B.V. is geadviseerd deze zonder wijzigingen vast te stellen. In alle vergaderingen van de Raad werd aandacht besteed aan het particuliere concept dat de Unirobe Meeùs Groep in het najaar van het jaar 2010 heeft geïntroduceerd. Verder is in de vergaderingen van 5 oktober 2011 en 19 december 2011 aandacht besteed aan de zogenaamde merkmigratie. Hierbij werden de activiteiten van een aantal oud Unirobe-labels overgedragen aan Meeùs waarna Unirobe Meeùs Groep B.V. de markt vanaf november 2011 actief benadert via een viertal labels, te weten: Meeùs Assurantiën, IAK Verzekeringen, Kröller Assurantiën en P&W Assurantiën. De merkmigratie is voorts het startsein geweest voor het meer inhoud geven aan het merk Meeùs. Dit ging onder meer gepaard met een televisiecampagne. In de vergadering van 19 december jl. kwamen voorts het budget 2012 en de financiële doorkijk voor de lange termijn aan de orde. De remuneratiecommissie die wordt voorgezeten door de heer drs. A.T.J. Krol, heeft in het jaar 2011 één maal vergaderd. De Raad van Commissarissen is tevreden over het resultaat dat Unirobe Meeùs Groep B.V. in economisch lastige tijden heeft bewerkstelligd. De Raad spreekt hiervoor zijn dank uit aan de medewerkers en de directie. Utrecht,18 april 2012 Raad van commissarissen Unirobe Meeùs Groep B.V. Drs. A.T.J. Krol, voorzitter W.T. Brethouwer RM EMP Mr. drs. M.B.A. Keim RA Ir. E.W. Koning Dr. M. Sanders Standaard staan tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen de navolgende onderwerpen op de agenda: de kwartaalcijfers, de strategie en inrichting van Unirobe Meeùs Groep B.V., de compliance rapportage, alsmede acquisities en desinvesteringen. UMG-jaarrekening

14 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (voor voorstel winstbestemming) Activa (in duizenden euro s) Vaste activa Immateriële vaste activa Gekochte portefeuillewaarde (1) Materiële vaste activa (2) Gebouwen Kantoorinventaris Computers en software Overige bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Andere deelnemingen (3) Overige effecten (4) Leningen (5) Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Handelsvorderingen (6) Latente belastingen (7) Vorderingen op groepsmaatschappijen (8) Belastingen Overige vorderingen en overlopende activa (9) Liquide middelen (10) Totaal activa (17) UMG-jaarrekening 2011

15 Passiva (in duizenden euro s) Groepsvermogen (11) Eigen vermogen Minderheidsbelang derden Voorzieningen (12) Latente belastingverplichtingen Pensioen- en VUT voorziening Overige voorzieningen Langlopende schulden (13) Kortlopende schulden Handelscrediteuren (14) Belastingen en premies sociale Verzekeringen (15) Overige schulden en overlopende passiva (16) Totaal passiva (17) UMG-jaarrekening

16 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011 (in duizenden euro s) Omzet (18) Assurantiën Vastgoed Bedrijfsopbrengsten Personeelskosten (19) Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten (20) Operationele kosten Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen op immateriële vaste activa Bedrijfsresultaat na afschrijvingen immateriële vaste activa Financiële baten en lasten (21) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Vennootschapsbelasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (22) (2.610) (6.440) Aandeel in resultaat deelnemingen - - Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Minderheidsbelang derden - - Resultaat na belastingen UMG-jaarrekening 2011

17 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2011 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstromen uit werkkapitaal. De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen en de verkoop van verkochte groepsmaatschappijen zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Om een beter beeld te krijgen van de liquiditeitspositie is in het kasstroomoverzicht tevens de vordering op groepsmaatschappijen opgenomen. Dit betreft een vordering op de Houdstermaatschappij AEGON Nederland N.V. en betreft direct opvraagbare tegoeden. (in duizenden euro s) Kasstromen Resultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Herwaardering vaste activa - (1.535) Veranderingen in werkkapitaal: Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden (24.857) (1.659) Mutatie voorzieningen (4.250) Kasstroom uit operationele activiteiten (19.775) Mutatie financiële vaste activa Investeringen in vaste activa (9.640) (10.880) Desinvesteringen in vaste activa Herwaardering panden Kasstromen uit investeringsactiviteiten (7.831) Mutatie langlopende schulden (2.832) (4.182) Mutatie minderheidsbelang Zuivere goodwill t.l.v. van eigen vermogen Mutatie belastinglatentie t.g.v. eigen vermogen (210) (826) Herwaardering deelnemingen - 14 Dividenduitkering - (55.000) Kasstromen uit financieringsactiviteiten (1.468) (56.404) Mutatie liquide middelen (banktegoeden) (3.113) (15.065) UMG-jaarrekening

18 (in duizenden euro s) Mutatie liquide middelen (banktegoeden) (3.113) (15.065) Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december Mutatie liquide middelen (banktegoeden) (3.113) (15.065) Rekening courant AEGON 1 januari Rekening courant AEGON 31 december Mutatie rekening courant AEGON Totaal mutatie direct beschikbare middelen (7.481) 18 UMG-jaarrekening 2011

19 OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT GECONSOLIDEERD 2011 (in duizenden euro s) Geconsolideerd netto resultaat na belastingen Herwaardering vaste activa - (1.521) Zuivere goodwill tgv eigen vermogen Mutatie Belastinglatentie (210) (826) Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen Totaal resultaat De zuivere goodwill ten gunste van het eigen vermogen heeft betrekking op aanpassing van een earn out regeling zoals nader toegelicht bij langlopende schulden (13). UMG-jaarrekening

20 TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen Unirobe Meeùs Groep B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, heeft voor de meeste in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen waarin een 100% belang wordt gehouden, een aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in artikel 403, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek 2 afgegeven. De betreffende groepsmaatschappijen geven in dat kader jaarlijks een instemmingsverklaring af. Voor een overzicht van alle groepsmaatschappijen wordt verwezen naar bijlage 1. In deze bijlage is tevens aangegeven voor welke groeps maatschappijen een 403-verklaring is afgegeven. Unirobe Meeùs Groep B.V. houdt kantoor aan de Eendrachtlaan 315 te Utrecht. Zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening zijn opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De aandelen van Unirobe Meeùs Groep B.V. zijn eigendom van AEGON Nederland N.V.. De financiële gegevens van de vennootschap zijn geconsolideerd in de jaarrekeningen van AEGON Nederland N.V. en AEGON N.V.. Schattingswijziging en presentatiewijziging Voor de bepaling van de voorziening voor onverdiende provisie werd tot en met 2010 rekening gehouden met een winstmarge, omdat er sprake was van contractperioden van minimaal een jaar. Wetgeving heeft inmiddels bepaald dat alle assurantiecontracten in beginsel dagelijks opzegbaar zijn. De winstmarge is daarom op nihil gewaardeerd. Deze schattingswijziging heeft in 2011 een eenmalig negatief effect op het resultaat van n 3,0 miljoen. In 2011 heeft de Unirobe Meeùs Groep een presentatiewijziging van de handelsvorderingen en handelscrediteuren doorgevoerd. Ten aanzien van de rekeningen courant verzekerings maatschappijen worden de posities met de verschillende juridische entiteiten in beginsel niet gesaldeerd. Om een beter beeld te geven van de posities in termen van juridische aansprakelijkheid worden, daar waar juridische entiteiten garant staan voor elkaar, de posities met ingang van 2011 gesaldeerd. Ook is er gesaldeerd in het geval er betalings afspraken bestaan met een verzekeraar, als houdster maatschappij van meerdere juridische entiteiten. Deze wijziging heeft geen invloed op het resultaat en eigen vermogen. Het effect op het balanstotaal bedraagt n 42,3 miljoen. De vergelijkende cijfers voor 2010 zijn niet aangepast. Daarnaast werden tot en met 2010 de handelsdebiteuren opgenomen voor het totale premiebedrag. Dit premiebedrag bestaat uit de verzekeringspremie die moet worden doorbetaald aan de betreffende verzekeraar en het provisiebedrag dat toekomt aan de Unirobe Meeùs Groep. In de winst en verliesrekening wordt alleen de component provisie verantwoord. Om deze discrepantie weg te nemen en een juiste voorstelling te geven van de vordering waaruit het werkelijke economisch voordeel blijkt is met ingang van 2011 een presentatiewijziging doorgevoerd. Handelsdebiteuren worden met ingang van 2011 gewaardeerd voor het bedrag van het economische voordeel. Vorderingen waarover UMG wel het debiteurenrisico loopt zijn voor het volledige premiebedrag opgenomen. Deze wijziging heeft geen invloed op het resultaat en eigen vermogen. Het effect op het balanstotaal bedraagt n 9,3 miljoen. De vergelijkende cijfers voor 2010 zijn niet aangepast. Grondslagen van consolidatie In de geconsolideerde balans worden de financiële gegevens van de vennootschap en haar groepsmaat schappijen per 31 december van het boekjaar opgenomen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggen schap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. Grondslagen van waardering Algemeen Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Voor zover niet anders vermeld luiden de bedragen in duizenden euro s. 20 UMG-jaarrekening 2011

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie