UMG-jaarr2011 ekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UMG-jaarr2011 ekening"

Transcriptie

1 UMG-jaarrekening 2011

2 2 UMG-jaarrekening 2011

3 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen 12 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Overzicht van het totaalresultaat geconsolideerd Toelichting Toelichting algemeen 20 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening 41 Overige gegevens Statutaire bepaling omtrent winstbestemming 48 Gebeurtenissen na balansdatum 48 Voorgestelde winstbestemming 48 Controleverklaring 49 Bijlagen 1 Lijst van de groepsmaatschappijen 50 UMG-jaarrekening

4 BEDRIJFSPROFIEL UNIROBE MEEÙS GROEP B.V. Unirobe Meeùs Groep B.V. is een holding van landelijk opererende intermediairbedrijven op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Begin 2007 is Unirobe Meeùs Groep B.V. ontstaan na de samenvoeging van Meeùs Groep B.V. en Unirobe Groep B.V. De belangrijkste onderdelen van Unirobe Meeùs Groep B.V. zijn: Meeùs Groep B.V., bekend onder de merknaam Meeùs IAK Verzekeringen B.V. Kröller Assurantiën B.V. en P&W Assurantiën B.V. Deze bedrijven zijn al meer dan 75 jaar actief als intermediair in de verzekeringsmarkt. Unirobe Meeùs Groep B.V. is een 100% deelneming van AEGON Nederland N.V. Missie De Unirobe Meeùs Groep maakt verzekeren eenvoudiger. Zij zorgt ervoor dat iedereen, zowel zakelijk als privé met risico s in het leven kan omgaan. Visie De Unirobe Meeùs Groep staat haar klanten bij met raad en daad. Raad biedt zij haar klanten door deskundigheid en onafhankelijk advies. Zij presenteert haar klanten passende en verrassende oplossingen voor de risico s waar deze klanten mee te maken hebben. Daad biedt zij door het hanteren van marktconforme prijzen in combinatie met gemak en goede service. Toonaangevende intermediair De Unirobe Meeùs Groep staat voor een toonaangevende intermediair, een verkooporganisatie met een compleet dienstenpakket op het gebied van verzekeringen, Pragmatisch Betrokken Verfrissend Betrouwbaar 4 UMG-jaarrekening 2011

5 pensioenen en hypotheken. De dienstverlening kenmerkt zich door een innovatieve en klantgerichte benadering. Centraal hierbij staat het zoeken naar transparante oplossingen die optimaal zijn voor de specifieke situatie van de klanten. De medewerkers van de Unirobe Meeùs Groep kennen hun regio en vakgebied door en door en hebben persoonlijke aandacht voor de klant. De Unirobe Meeùs Groep heeft een landelijk kantorennetwerk en daardoor staat ze letterlijk dicht bij haar klanten. Een succesvol bedrijf met medewerkers (1.561 FTE) dat staat voor kwaliteit, ondernemerschap, continuïteit en betrouwbaarheid. Per 1 januari 2011 zijn alle medewerkers (met uitzondering van die van IAK Verzekeringen B.V.) in dienst getreden bij Unirobe Meeùs Groep B.V. Resultaatgericht Professionele en betrokken partner De Unirobe Meeùs Groep is een professionele en betrokken partner. Ze heeft gedegen expertise en specialistische kennis van de verzekeringsmarkt op elk niveau. Daarnaast heeft ze de beschikking over grote inkoopkracht, een landelijk werkend en regionaal/lokaal aanwezig kantorennetwerk. En is zij partner in een internationaal netwerk van intermediairbedrijven. Transparantie, klantgerichtheid en betrokkenheid staan bij de Unirobe Meeùs Groep hoog in het vaandel. Wat biedt de Unirobe Meeùs Groep? De Unirobe Meeùs Groep richt zich op dienstverlening aan bedrijven, (semi-) overheden, vrije beroepsbeoefenaren en particulieren. Zij is voor deze partijen een betrouwbare, deskundige en klantgerichte partner. Als onafhankelijke intermediair kan de Unirobe Meeùs Groep de belangen van de klant behartigen door het aanbieden van een breed productassortiment. Voor haar dienstverlening maakt de Unirobe Meeùs Groep gebruik van verschillende distributiekanalen: via de adviseur, bezoek op het kantoor, op basis van telefonische service en online via onder andere webportals. Deskundig UMG-jaarrekening

6 BERICHT VAN DE DIRECTIEVOORZITTER Het uitdagende jaar 2011 ligt achter ons. Wereldwijd en in ons eigen land merken we de gevolgen van de economische recessie. Zowel consumenten als bedrijven en overheden hebben te maken met huishoudboekjes die er anders uitzien dan een aantal jaren geleden. Voor de financiële sector geldt dat ook haar reputatie in het publieke domein op zijn zachtst gezegd aan vertrouwen heeft ingeboet. En verscherpte wet- en regelgeving vanuit de politiek vraagt om aanpassingen in de bedrijfsvoering. 6 UMG-jaarrekening 2011

7 Vertrouwen herwinnen De Unirobe Meeùs Groep wil een bijdrage leveren aan het herwinnen van het vertrouwen van de consument. De verzekeringssector moet af van het imago dat het slechte adviezen geeft en hoge provisies ontvangt. Hoe? Door de klant centraal te stellen. Niet van een afstand, maar door dichtbij de klant te staan. Ons landelijk verspreide kantorennetwerk helpt daar natuurlijk enorm bij. Dat de groep van 13 naar 4 merken is teruggegaan, heeft de herkenbaarheid, naamsbekendheid en kracht van de Unirobe Meeùs Groep vergroot naar de assurantiemarkt en de klant. Daarnaast stellen we heldere doelen, zijn we vindingrijk, tonen we initiatief, richten we processen efficiënt in en werken we binnen de organisatie goed samen. Om dit te benadrukken, voerden Meeùs Assurantiën en IAK Verzekeringen, beide onderdeel van de Unirobe Meeùs Groep, in het najaar van 2011 geslaagde merkcampagnes waar in 2012 mee wordt doorgegaan. Van verkoper naar gids Tijdens de door Meeùs Assurantiën lokaal georganiseerde klantarena s gaat Meeùs in gesprek met haar zakelijke klanten. Door kennis te nemen van hun ervaringen wordt Meeùs in staat gesteld haar dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op bestaande wensen. Een ander doel van het organiseren van klantarena s is het bouwen aan de relatie om zo loyaliteit te creëren. Het vernieuwde particuliere bedieningsconcept biedt onze klanten een betere service door efficiëntere bediening via internet, goede klantenservice en de mogelijkheid voor persoonlijk advies op kantoor. Particuliere klanten wijzigen en sluiten nieuwe schadeverzekeringscontracten via het internet. Dit levert in veel gevallen een lagere premie op en vooral meer gemak. Daar ligt de toegevoegde waarde voor ons! Dit geldt natuurlijk ook voor onze MKB-relaties. We bundelen onze expertise en kennis binnen de groep. De expertise en kennis worden gericht ingezet door bijvoorbeeld de samenwerking met brancheorganisaties te zoeken en te versterken. Tegenwoordig zijn klanten niet geïnteresseerd in wat een verkoper te vertellen heeft. Vaak zijn zij al op de hoogte via traditionele of nieuwe media. We willen toe naar een nieuwe rol waarin we voor de klant actief inspelen op veranderingen en hiervoor innovatieve oplossingen bieden. Steeds minder verkoper, steeds meer financieel adviseur, steeds meer gids. met de klant als uitgangspunt Een optimale dienstverlening betekent een aanpassing van processen binnen onze organisatie. Het gaat niet alleen om processen efficiënter maken, maar ook om klantgericht denken en doen. In 2011 zijn de voorbereidingen in gang gezet die leiden tot een organisatie die in 2012 de markt optimaal kan bedienen en benaderen. Wij zorgen voor de meest passende propositie, ongeacht de achterliggende verzekeraar. Onze belangrijkste en meest onderscheidende pijler hierbij zijn onze medewerkers. Zij maken van de Unirobe Meeùs Groep één van de grootste spelers op de markt door expertise, betrokkenheid, kwaliteit, verbondenheid met de klant en kennis van de markt. Met dat onderscheidend vermogen ontwikkelt de Unirobe Meeùs Groep zich als gids naast de klant. Toekomstverwachtingen Concurrentie van banken, verzekeraars en internetaanbieders zal in de nabije toekomst alleen maar verder toenemen. Daarnaast merkt de Unirobe Meeùs Groep de gevolgen van de economische crises bij haar klanten en prospects en ziet ze dat weer terug in haar portefeuilles. Ook de wetgevende maatregelen inzake het verdienmodel voor het intermediair leiden tot een verschuiving van de aard en inhoud van de werkzaamheden die de Unirobe Meeùs Groep voor haar klanten verricht en de beloning die daar tegenover staat. Als antwoord daarop gaat de Unirobe Meeùs Groep verder met het ontwikkelen van onder scheidende business proposities en bedienen verdienconcepten, waarbij een hogere mate van flexibilisering van de kostenstructuur een noodzakelijk in te vullen randvoorwaarde is. De komende jaren zullen in het teken staan van deze beweging. Afgezien van acquisities verwacht de Unirobe Meeùs Groep hooguit een autonome stabilisering in de omzet met een daaraan aangepast operationeel kostenniveau. Coen Mom, Directievoorzitter UMG-jaarrekening

8 BERICHT VAN DE FINANCIEEL DIRECTEUR Resultaat 2011 Het bedrijfsresultaat van de Unirobe Meeùs Groep over 2011 bedraagt p 16 miljoen. Dit betekent dat het bedrijfs resultaat met p 5 miljoen is afgenomen in vergelijking met De grootste oorzaak voor deze afname zijn de moeilijke marktomstandigheden. Met een gepast kostenbeleid beantwoorden wij de neerwaartse trend in de omzet. Zo zijn de personeelskosten gedaald door een afname van het aantal medewerkers. Daarnaast is geïnvesteerd in efficiëntere processen en het verbeteren van onze adviesrol naar de klanten. 8 UMG-jaarrekening 2011

9 Onderstaand overzicht geeft inzicht in de opbouw van het bedrijfsresultaat van n 16 miljoen in 2011 in vergelijking met het bedrijfsresultaat in Omzet Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa 8 8 Overige bedrijfskosten Operationele kosten Bedrijfsresultaat voor afschrijving immateriële vaste activa, financiële baten en lasten en belastingen De totale omzet over 2011 is uitgekomen op n 197 miljoen en dit is n 17 miljoen lager dan in De daling van de omzet is het gevolg van: n 4 miljoen minder omzet aan vastgoedactiviteiten. Dit komt door de verkoop van de activiteiten van Meeùs Bedrijfshuisvesting (eind maart 2011); n 13 miljoen minder omzet aan assurantie activiteiten. Dit wordt met name veroorzaakt door de verkoop van Assurantiebedrijf Hoofdstad B.V (begin oktober 2010), door (polis)royement en een daling in de verzekeringspremies, vertaald in lagere provisies. De daling in de omzet van de assurantie activiteiten wordt hierna per verzekeringssoort nader toegelicht. Schadeverzekeringen De omzet op het gebied van schadeverzekeringen is zowel in het particuliere als zakelijke segment gedaald. Met name de concurrentie tussen marktpartijen in deze segmenten is hevig. Ook het directe kanaal van verzekeraars, nieuwe buitenlandse aanbieders op de markt en de opstelling van banken hebben invloed gehad op de omzetdaling. Het overgrote deel van onze omzet uit schadeverzekeringen is afhankelijk van het verzekerd bedrag en het premiebeleid van de achterliggende verzekeraars. Daardoor beïnvloeden deze premiebewegingen ook direct het resultaat van de Unirobe Meeùs Groep. Levensverzekeringen In het segment levensverzekeringen is de omzet, in vergelijking met 2010, ook afgenomen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de afname van het aantal gesloten contracten van levenproducten aan particulieren. Dit is in lijn met wat er in deze markt speelt. De beweging van afsluit- en doorlopende provisie naar fee-inkomsten is goed zichtbaar. Dit heeft zich in 2011 positief ontwikkeld. Hypotheken Ook voor de hypothekenactiviteiten geldt dat het aandeel fee-inkomsten in 2011 is gestegen ten opzichte van De totale hypotheekomzet bleef onder het niveau van 2010 hetgeen is toe te schrijven aan het op slot zitten van de huizenmarkt. Daarnaast stuit het oversluiten van hypotheken vaak op strengere regels van hypotheekverstrekkers en hogere rentes; hetgeen de omzet hypotheken niet ten goede komt. In 2011 komen de operationele kosten uit op n 181 miljoen. Dit is een afname van n 12 miljoen ten opzichte van 2010 (n 193 miljoen). De personeelskosten daalden in 2011 met n 16 miljoen. De overige bedrijfskosten daarentegen zijn gestegen met n 4 miljoen. De stijging van deze bedrijfskosten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door hogere afschrijvingen op investeringen in automatiseringsprocessen ten behoeve van efficiëntere processen. In 2010 heeft Unirobe Meeùs Groep B.V. een eenmalige voorziening getroffen van n 9 miljoen voor herstructurering in het kader van het bedieningsconcept voor de particuliere markt. Rekening houdend met deze eenmalige kosten liggen de reguliere personeelskosten n 7 miljoen lager. Deze teruggang in kosten is het gevolg van de verkoop van Assurantiebedrijf Hoofdstad B.V., de overdracht van de activiteiten van Meeùs Bedrijfshuisvesting en van de afname van het aantal medewerkers in verband met doorgevoerde organisatieaanpassingen. Solvabiliteit en liquiditeit Inzicht in de solvabiliteit en liquiditeit wordt veelal ontleend aan de balans en het kasstroomoverzicht. Het ontbreken van enige verdieping in de bedrijfseconomische betekenis van een aantal posten uit vooral de balans, zou kunnen leiden tot een minder scherp oordeel over deze twee grootheden. UMG-jaarrekening

10 In 2011 zijn twee presentatiewijzigingen doorgevoerd in de balansstanden van De eerste presentatiewijziging bestaat uit de vorderingen op relaties. De vorderingen op relaties staan voor het deel waarover de Unirobe Meeùs Groep economisch risico loopt onder de handelsdebiteuren en voor het overige deel onder de rekeningcourant met de verzekeringsmaatschappijen. De tweede presentatiewijziging is het gevolg van het salderen van de rekening-courantverhoudingen met verzekeringsmaatschappijen volgens de gangbare salderingregels. Bedrijfshuisvesting kan de Unirobe Meeùs Groep zich volledig richten op verzekeringen, pensioenen en hypotheken. De focus ligt hierbij op de zakelijke markt, personal benefits, doelgroepen/niches en de particuliere markt. Dit leidt tot een effectievere klantbenadering. De Unirobe Meeùs Groep richt zich op advisering die vervolgens kan leiden tot bemiddeling in verzekeringsoplossingen via meerdere kanalen. Kwaliteit, service en efficiency vergroten de klantloyaliteit en de betrokkenheid van medewerkers. De solvabiliteits- en liquiditeitsratio s zijn in vergelijking met 2010 verbeterd en worden in onderstaande tabel weergegeven Solvabiliteitsratio eigen vermogen/totaal vermogen 0,36 0,34 totale activa/vreemd vermogen 1,57 1,52 Current ratio vlottende activa/kort vreemd vermogen 2,22 2,11 Gebeurtenissen na balansdatum In het jaarverslag 2010 is melding gemaakt van een bijzondere claim die betrekking had op Alpha Hypotheken B.V. Het betrof de aankoop van gebruiksrechten op onroerend goed in Italië en de verhuur daarvan via een gespecialiseerde verhuurorganisatie. Een groep van 33 investeerders voelde zich gedupeerd toen het vastgoedbedrijf in de problemen raakte en heeft Alpha Hypotheken B.V. aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Begin 2012 is deze zaak geschikt en daarmee afgewikkeld. Het financiële effect van deze schikking is verwerkt in de jaarrekening Eigen vermogen Het eigen vermogen bedraagt eind 2011 n 85 miljoen. In 2011 hebben wij geen dividend uitgekeerd. De stijging van het eigen vermogen van n 5 miljoen is nagenoeg geheel het gevolg van toevoeging van het netto resultaat na belastingen. Solvabiliteit De verhouding tussen het eigen en totaal vermogen (solvabiliteit) is in 2011 verbeterd en komt uit op 36%. Dit is ruimschoots boven de intern aangehouden norm van 25%. Acquisities en desinvesteringen In het jaar 2011 heeft Unirobe Meeùs Groep B.V. geen assurantieportefeuilles of bedrijfsonderdelen aangekocht. Unirobe Meeùs Groep B.V. heeft wel te maken gehad met twee desinvesteringen: op 28 maart 2011 is bekendgemaakt dat MVGM Vastgoedmanagement B.V. de activiteiten van Meeùs Bedrijfshuisvesting B.V. heeft overgenomen; eind 2011 is 40% van de aandelen van Meeùs N.V. (de Belgische dochteronderneming van Meeùs) verkocht aan het zittende management. Door de verkoop van de activiteiten van Meeùs Per 1 januari 2012 heeft IAK Verzekeringen B.V., onderdeel van de Unirobe Meeùs Groep, de volledige portefeuille van de Koeman Advies Groep overgenomen. Hiermee verstevigt IAK Verzekeringen B.V. haar positie als een van de grootste intermediairbedrijven op het gebied van transport- en wagenparkverzekeringen in Nederland. De Koeman Advies Groep is al ruim 30 jaar specialist in de transport- en werkmateriaalbranche. Op basis van risicoinventarisatie en ervaring brengen zij de risico s in kaart en bieden hiervoor een passende dekking. De deskundige medewerkers zijn sparringpartners voor de klant en zij bieden een gerichte service waarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering van de klant wordt gewaarborgd. Risico en Compliance In haar bedrijfsvoering heeft de Unirobe Meeùs Groep te maken met onder andere operationele en financiële risico s. De afdelingen Risk- en Security management en Compliance richten hun aandacht op het analyseren van deze risico s met de daarbij behorende potentiële gevolgen. Door deze analyse worden de risico s beter beheersbaar. De verbetering van de interne beheersingprocessen heeft continue aandacht. Voor de interne beheersing zijn de 10 UMG-jaarrekening 2011

11 afdelingen Risk Management, Security Management en Compliance actief. De volgende risico s spelen in meer of mindere mate een rol in de bedrijfsvoering van de Unirobe Meeùs Groep. Operationele risico s Door middel van een gedegen administratieve organisatie en interne controlemaatregelen wordt dit risico kostenefficiënt gemitigeerd. Daarboven heeft de Unirobe Meeùs Groep verzekeringen afgesloten om eventuele materiële schade financieel af te dekken. Marktrisico Het marktrisico voor de Unirobe Meeùs Groep en haar labels bestaat uit wijzigende wet- en regelgeving, de economische recessie waarin Nederland zich bevindt, de toegenomen concurrentie van banken en verzekeraars en uitbreiding van het scala van distributievormen. De invloed die hier van uitgaat raakt de hele branche en daarmee ook de Unirobe Meeùs Groep. Risico s bieden ook mogelijkheden om met onderscheidende business proposities te komen waardoor de Unirobe Meeùs Groep haar positie als duurzaam onafhankelijk intermediair kan handhaven en uitbouwen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan andere bedien- en verdienconcepten die op verschillende klantsegmenten zijn toegesneden. Dit heeft weer een grote invloed op de organisatie-inrichting en de operationele processen. Deze worden daarom ook strikt gevolgd. Financiële risico s In haar bedrijfsvoering en alle daaraan gerelateerde activiteiten heeft de Unirobe Meeùs Groep te maken met financiële risico s. Deze risico s hebben een beperkte impact omdat deze nauwelijks worden beïnvloed door de onvoorspelbaarheid en de volatiliteit van de financiële markten. De Unirobe Meeùs Groep maakt daarom geen gebruik van financiële instrumenten. Valutarisico De Unirobe Meeùs Groep heeft een, in US dollars luidend, minderheidsbelang in het Amerikaanse Assurex met een boekwaarde van n Bij wisselende koersen tussen de Amerikaanse dollar en de Euro kan deze waardering fluctueren, maar zal gezien het relatief kleine belang beperkt zijn. Derhalve heeft de Unirobe Meeùs Groep het beleid om dit verschil niet af te dekken. Naast dit Amerikaanse minderheidsbelang heeft de Unirobe Meeùs Groep geen belangen buiten de eurozone. Renterisico De langlopende vorderingen en leningen van de Unirobe Meeùs Groep hebben een vast rentepercentage waardoor de groep het risico loopt dat de waarde van de vorderingen en leningen kan dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Omdat deze leningen relatief gering in omvang zijn en worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs acht de Unirobe Meeùs Groep dit risico acceptabel. Kredietrisico De Unirobe Meeùs Groep handelt met, en namens, verzekeringsmaatschappijen die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Ten aanzien van de eigen assurantiedebiteuren hanteert de Unirobe Meeùs Groep een aanmanings- en bewakingsprocedure. Omdat de Unirobe Meeùs Groep namens de verzekeraars de premies incasseert, en die vervolgens aan de verzekeraars afdraagt, loopt de Unirobe Meeùs Groep een beperkt risico over deze vorderingen. Er zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico s binnen de Unirobe Meeùs Groep. Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico wordt afgedekt door voldoende liquide middelen aan te houden bij kredietwaardige en liquide partijen. Voor de financiering van de bedrijfsvoering zijn geen kredietfaciliteiten nodig. De afdelingen Risk- en Security Management hebben beide een platform om beleid vast te stellen en risico s te inventariseren en te beheersen. Rapportage aan de directievoorzitter en de Raad van Commissarissen vindt plaats via het ingestelde Risk- en Audit Committee, via reguliere rapportages en op ad hoc basis als een omstandigheid daarom vraagt. De afdeling Compliance toetst voortdurend de naleving van interne en vooral externe regelgeving binnen de Unirobe Meeùs Groep. Ook bereiden zij beleid voor dat vervolgens wordt vastgesteld door de directie van Unirobe Meeùs Groep B.V. Arto Willemsen, Financieel Directeur UMG-jaarrekening

12 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen kwam in het jaar 2011 vier keer bijeen. Drie vergaderingen werden gehouden in Nieuwegein. De vergadering in de maand december werd na de verhuizing van Unirobe Meeùs Groep B.V., in het nieuw betrokken pand te Utrecht gehouden. De Raad vergaderde drie maal voltallig en één maal waren twee commissarissen verhinderd om de vergadering bij te wonen. 12 UMG-jaarverslag 2011

13 Nadat de heer J.Chr.A. Botermans in het voorjaar van 2011 had aangegeven Unirobe Meeùs Groep B.V. te verlaten, heeft de directie van Unirobe Meeùs Groep B.V. een aantal wijzigingen ondergaan. De statutaire directie bestaat thans uit twee directeuren; de heer C.H.A. Mom, Directievoorzitter en verantwoordelijk voor de zakelijke portefeuille en marketing en de heer A.J.M. Willemsen RA, Financieel Directeur. Daarnaast zijn drie directeuren titulair toegetreden tot het directieteam. De heer F.A.J. Kraakman MBA is verantwoordelijk voor particulieren, pensioenen, leven en hypotheken, de heer ir. S.P. Berendsen, verantwoordelijk voor operations en de heer W.P. Kerkhof is verantwoordelijk voor personeel en organisatie. Op 28 april 2011 is in bijzijn van de accountant de Jaarrekening 2010 van Unirobe Meeùs Groep B.V. besproken, waarna de algemene vergadering van aandeelhouders van Unirobe Meeùs Groep B.V. is geadviseerd deze zonder wijzigingen vast te stellen. In alle vergaderingen van de Raad werd aandacht besteed aan het particuliere concept dat de Unirobe Meeùs Groep in het najaar van het jaar 2010 heeft geïntroduceerd. Verder is in de vergaderingen van 5 oktober 2011 en 19 december 2011 aandacht besteed aan de zogenaamde merkmigratie. Hierbij werden de activiteiten van een aantal oud Unirobe-labels overgedragen aan Meeùs waarna Unirobe Meeùs Groep B.V. de markt vanaf november 2011 actief benadert via een viertal labels, te weten: Meeùs Assurantiën, IAK Verzekeringen, Kröller Assurantiën en P&W Assurantiën. De merkmigratie is voorts het startsein geweest voor het meer inhoud geven aan het merk Meeùs. Dit ging onder meer gepaard met een televisiecampagne. In de vergadering van 19 december jl. kwamen voorts het budget 2012 en de financiële doorkijk voor de lange termijn aan de orde. De remuneratiecommissie die wordt voorgezeten door de heer drs. A.T.J. Krol, heeft in het jaar 2011 één maal vergaderd. De Raad van Commissarissen is tevreden over het resultaat dat Unirobe Meeùs Groep B.V. in economisch lastige tijden heeft bewerkstelligd. De Raad spreekt hiervoor zijn dank uit aan de medewerkers en de directie. Utrecht,18 april 2012 Raad van commissarissen Unirobe Meeùs Groep B.V. Drs. A.T.J. Krol, voorzitter W.T. Brethouwer RM EMP Mr. drs. M.B.A. Keim RA Ir. E.W. Koning Dr. M. Sanders Standaard staan tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen de navolgende onderwerpen op de agenda: de kwartaalcijfers, de strategie en inrichting van Unirobe Meeùs Groep B.V., de compliance rapportage, alsmede acquisities en desinvesteringen. UMG-jaarrekening

14 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (voor voorstel winstbestemming) Activa (in duizenden euro s) Vaste activa Immateriële vaste activa Gekochte portefeuillewaarde (1) Materiële vaste activa (2) Gebouwen Kantoorinventaris Computers en software Overige bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Andere deelnemingen (3) Overige effecten (4) Leningen (5) Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Handelsvorderingen (6) Latente belastingen (7) Vorderingen op groepsmaatschappijen (8) Belastingen Overige vorderingen en overlopende activa (9) Liquide middelen (10) Totaal activa (17) UMG-jaarrekening 2011

15 Passiva (in duizenden euro s) Groepsvermogen (11) Eigen vermogen Minderheidsbelang derden Voorzieningen (12) Latente belastingverplichtingen Pensioen- en VUT voorziening Overige voorzieningen Langlopende schulden (13) Kortlopende schulden Handelscrediteuren (14) Belastingen en premies sociale Verzekeringen (15) Overige schulden en overlopende passiva (16) Totaal passiva (17) UMG-jaarrekening

16 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011 (in duizenden euro s) Omzet (18) Assurantiën Vastgoed Bedrijfsopbrengsten Personeelskosten (19) Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten (20) Operationele kosten Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen op immateriële vaste activa Bedrijfsresultaat na afschrijvingen immateriële vaste activa Financiële baten en lasten (21) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Vennootschapsbelasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (22) (2.610) (6.440) Aandeel in resultaat deelnemingen - - Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Minderheidsbelang derden - - Resultaat na belastingen UMG-jaarrekening 2011

17 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2011 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstromen uit werkkapitaal. De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen en de verkoop van verkochte groepsmaatschappijen zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Om een beter beeld te krijgen van de liquiditeitspositie is in het kasstroomoverzicht tevens de vordering op groepsmaatschappijen opgenomen. Dit betreft een vordering op de Houdstermaatschappij AEGON Nederland N.V. en betreft direct opvraagbare tegoeden. (in duizenden euro s) Kasstromen Resultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Herwaardering vaste activa - (1.535) Veranderingen in werkkapitaal: Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden (24.857) (1.659) Mutatie voorzieningen (4.250) Kasstroom uit operationele activiteiten (19.775) Mutatie financiële vaste activa Investeringen in vaste activa (9.640) (10.880) Desinvesteringen in vaste activa Herwaardering panden Kasstromen uit investeringsactiviteiten (7.831) Mutatie langlopende schulden (2.832) (4.182) Mutatie minderheidsbelang Zuivere goodwill t.l.v. van eigen vermogen Mutatie belastinglatentie t.g.v. eigen vermogen (210) (826) Herwaardering deelnemingen - 14 Dividenduitkering - (55.000) Kasstromen uit financieringsactiviteiten (1.468) (56.404) Mutatie liquide middelen (banktegoeden) (3.113) (15.065) UMG-jaarrekening

18 (in duizenden euro s) Mutatie liquide middelen (banktegoeden) (3.113) (15.065) Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december Mutatie liquide middelen (banktegoeden) (3.113) (15.065) Rekening courant AEGON 1 januari Rekening courant AEGON 31 december Mutatie rekening courant AEGON Totaal mutatie direct beschikbare middelen (7.481) 18 UMG-jaarrekening 2011

19 OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT GECONSOLIDEERD 2011 (in duizenden euro s) Geconsolideerd netto resultaat na belastingen Herwaardering vaste activa - (1.521) Zuivere goodwill tgv eigen vermogen Mutatie Belastinglatentie (210) (826) Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen Totaal resultaat De zuivere goodwill ten gunste van het eigen vermogen heeft betrekking op aanpassing van een earn out regeling zoals nader toegelicht bij langlopende schulden (13). UMG-jaarrekening

20 TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen Unirobe Meeùs Groep B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, heeft voor de meeste in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen waarin een 100% belang wordt gehouden, een aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in artikel 403, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek 2 afgegeven. De betreffende groepsmaatschappijen geven in dat kader jaarlijks een instemmingsverklaring af. Voor een overzicht van alle groepsmaatschappijen wordt verwezen naar bijlage 1. In deze bijlage is tevens aangegeven voor welke groeps maatschappijen een 403-verklaring is afgegeven. Unirobe Meeùs Groep B.V. houdt kantoor aan de Eendrachtlaan 315 te Utrecht. Zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening zijn opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De aandelen van Unirobe Meeùs Groep B.V. zijn eigendom van AEGON Nederland N.V.. De financiële gegevens van de vennootschap zijn geconsolideerd in de jaarrekeningen van AEGON Nederland N.V. en AEGON N.V.. Schattingswijziging en presentatiewijziging Voor de bepaling van de voorziening voor onverdiende provisie werd tot en met 2010 rekening gehouden met een winstmarge, omdat er sprake was van contractperioden van minimaal een jaar. Wetgeving heeft inmiddels bepaald dat alle assurantiecontracten in beginsel dagelijks opzegbaar zijn. De winstmarge is daarom op nihil gewaardeerd. Deze schattingswijziging heeft in 2011 een eenmalig negatief effect op het resultaat van n 3,0 miljoen. In 2011 heeft de Unirobe Meeùs Groep een presentatiewijziging van de handelsvorderingen en handelscrediteuren doorgevoerd. Ten aanzien van de rekeningen courant verzekerings maatschappijen worden de posities met de verschillende juridische entiteiten in beginsel niet gesaldeerd. Om een beter beeld te geven van de posities in termen van juridische aansprakelijkheid worden, daar waar juridische entiteiten garant staan voor elkaar, de posities met ingang van 2011 gesaldeerd. Ook is er gesaldeerd in het geval er betalings afspraken bestaan met een verzekeraar, als houdster maatschappij van meerdere juridische entiteiten. Deze wijziging heeft geen invloed op het resultaat en eigen vermogen. Het effect op het balanstotaal bedraagt n 42,3 miljoen. De vergelijkende cijfers voor 2010 zijn niet aangepast. Daarnaast werden tot en met 2010 de handelsdebiteuren opgenomen voor het totale premiebedrag. Dit premiebedrag bestaat uit de verzekeringspremie die moet worden doorbetaald aan de betreffende verzekeraar en het provisiebedrag dat toekomt aan de Unirobe Meeùs Groep. In de winst en verliesrekening wordt alleen de component provisie verantwoord. Om deze discrepantie weg te nemen en een juiste voorstelling te geven van de vordering waaruit het werkelijke economisch voordeel blijkt is met ingang van 2011 een presentatiewijziging doorgevoerd. Handelsdebiteuren worden met ingang van 2011 gewaardeerd voor het bedrag van het economische voordeel. Vorderingen waarover UMG wel het debiteurenrisico loopt zijn voor het volledige premiebedrag opgenomen. Deze wijziging heeft geen invloed op het resultaat en eigen vermogen. Het effect op het balanstotaal bedraagt n 9,3 miljoen. De vergelijkende cijfers voor 2010 zijn niet aangepast. Grondslagen van consolidatie In de geconsolideerde balans worden de financiële gegevens van de vennootschap en haar groepsmaat schappijen per 31 december van het boekjaar opgenomen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggen schap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. Grondslagen van waardering Algemeen Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Voor zover niet anders vermeld luiden de bedragen in duizenden euro s. 20 UMG-jaarrekening 2011

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7%

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7% 12. Winstbelastingen in de jaarrekening In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting in de winst- en verliesrekening,

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie