Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014"

Transcriptie

1 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en het beleggingsbeleid van het fonds gedurende het derde kwartaal van Nadat eerst de prestaties van het fonds besproken zijn, zullen de vijf bedrijven die het minst hebben bijgedragen aan het rendement worden behandeld. Vervolgens zullen de vier bedrijven besproken worden die de meeste bijdrage geleverd hebben. De grootste posities van het fonds zijn hierin meegenomen. In de paragraaf over het beleggingsbeleid bespreken de fondsmanagers de belangrijkste wijzigingen in de samenstelling van de aandelenportefeuille. Daarna worden de activiteiten besproken die de fondsmanagers hebben ondernomen om het inzicht in de bedrijven waarin geïnvesteerd is verder te vergroten. Het bericht wordt afgesloten met de verwachtingen ten aanzien van het fonds. Rendement derde kwartaal Het rendement van het fonds in het derde kwartaal van 2014 was - 6,6%. Dit is inclusief het in september door het fonds uitgekeerde dividend van 0,55 euro per participatie. Onderstaande tabel geeft het rendement van het fonds gedurende het derde kwartaal weer. De maanden juli en augustus droegen negatief bij aan het resultaat; in september was sprake van een stijging. Opvallend blijven de grote verschillen (ook per maand) tussen de Nederlandse indices. De samenstelling en opbouw van de indices is een belangrijke oorzaak van deze verschillen. In tegenstelling tot veel brede internationale indices zijn de Nederlandse indices sterk geconcentreerd. De vijf belangrijkste ondernemingen in de hieronder genoemde indices bepalen namelijk voor circa 40-50% de performance van de desbetreffende index. Koersuitschieters bij deze ondernemingen hebben daarom een zeer grote impact. Zo zijn de koerssprongen van circa 70% van zwaargewichten BE Semiconductor Industries en Wessanen de belangrijkste reden voor de performance van de ASCX index. Hetzelfde geldt voor de 80% koersstijging van Aperam in de AMX index. Rendement 2014 DL Deelnemingen Fonds AEX Index AMX Index ASCX Index juli - 7.2% - 2.1% - 4.3% - 3.0% augustus - 0.7% 2.7% - 0.2% - 1.2% september 1.4% 1.9% - 1.5% 2.3% kwartaal 3-6.6% 2.5% - 5.9% - 1.9% 2014 YTD* - 3.2% 7.4% - 2.9% 15.1% * data tot en met 30/09/2014 Rendement lange termijn Jaar Rendement 2014 YTD* - 3.2% Sinds start** Sinds start*** * tot en met 30/09/2014 ** Sinds 01/08/2000 *** Geannualiseerd % % % % % 142.2% 7.0% 1

2 Belangrijkste negatieve bijdragen Het meest negatief droegen BAM Groep, Macintosh, BinckBank, Kendrion en Grontmij bij aan het rendement van het fonds. 1) BAM Groep: - 35% De koersdaling van BAM had afgelopen kwartaal verreweg de meest negatieve impact op het fonds. Zoals in het vorige kwartaalbericht al genoemd, maakte BAM begin juli bekend nieuwe projectverliezen te hebben geconstateerd. Hierop daalde de aandelenkoers met maar liefst 40% tot circa 2,15 euro. De koers van BAM kwam daarna verder onder druk nadat een negatief analistenrapport was uitgekomen. Zoals in het vorige kwartaalbericht is aangegeven, hebben de fondsmanagers uitvoerig met de CEO en CFO van BAM gesproken waarbij vooral ingezoomd is op de balans van de onderneming. De halfjaarcijfers die in augustus gepresenteerd werden gaven aan dat de balans vooralsnog stevig genoeg is om de verliezen op te vangen. Sterker nog, positieve meevallers op andere projecten leidden ertoe dat BAM voor het gehele jaar nog altijd een operationele winst verwacht. De verkoop van vastgoed in augustus en september heeft de balans verder versterkt. Tot slot is BAM zeer actief met een plan om haar werkkapitaal te verbeteren wat een verdere versterking van de balans moet opleveren. Het risico dat BAM niet aan haar verplichtingen richting banken kan voldoen is daarmee klein geworden. Ondanks deze ontwikkelingen heeft CEO de Vries besloten de onderneming te verlaten per 1 oktober Zijn opvolger is Rob van Wingerden. Van Wingerden zit sinds 2008 in de Raad van Bestuur en werkt al sinds 1988 bij BAM. De Raad van Bestuur van BAM bestaat sinds 1 oktober uit drie personen, waarvan zowel de CFO als de COO relatief kort bij de onderneming zijn. Dit moet kunnen zorgen voor een voldoende frisse blik om een aantal benodigde veranderingen op operationeel en financieel gebied door te voeren. Ondanks de recente positievere ontwikkelingen hebben de fondsmanagers besloten om het gewicht van BAM in de portefeuille gezien het risicoprofiel neerwaarts bij te stellen. Na enig koersherstel in augustus en vooral in september (de koers van BAM steeg in deze maand met 30%), is de positie van het fonds in BAM verkleind. Begin oktober zullen de fondsmanagers kennismaken met de nieuwe CEO. Tevens zullen zij een zogenaamde Capital Markets Day bijwonen, waarop BAM zal toelichten hoe de onderneming de operationele en financiële performance zal gaan verbeteren. 2) Macintosh: - 23% Na een goed tweede kwartaal (+11%) moest de aandelenkoers van schoenenretailer Macintosh opnieuw terrein prijsgeven in het derde kwartaal. Een belangrijke reden voor de koersdaling is de illiquiditeit van het aandeel. Marktpartijen geven aan dat een buitenlandse grootaandeelhouder haar positie in Macintosh aan het verkopen is. Door de lage handelsvolumes in het aandeel Macintosh heeft dit een onevenredig groot effect op de beurskoers van het bedrijf. Zoals in het vorige kwartaalbericht is geschreven maakte Macintosh medio juli vervroegd haar halfjaarcijfers en tevens de details van een nieuw financieringspakket bekend. De halfjaarcijfers gaven duidelijk aan dat de ingezette strategie werkt. De omzet nam bij de schoenenwinkels met ruim 10% toe tot 316 miljoen euro. Ruim meer dan de marktgroei van slechts enkele procenten. Belangrijker is dat de grootaandeelhouders (waaronder het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds) en banken na lang overleg overeenstemming hebben bereikt over de financiering van de onderneming voor de komende jaren. Onderdeel van de herfinanciering was een plaatsing van nieuwe aandelen door Macintosh waar het fonds haar verantwoordelijkheid in heeft genomen door, net als de meeste andere grootaandeelhouders, meer dan pro rata te participeren. De zorgen over de balans lijken nu verdwenen. Strategisch gezien is het belangrijk voor de nieuwe CEO om dichter op de operaties te zitten en de oude holdingstructuur meer los te laten. De positie van Macintosh in het fonds is relatief beperkt (<5%). Nu de invulling van de CEO positie en het herstel van de balans een feit zijn en tevens de marktomstandigheden duidelijk zijn verbeterd, zijn betere financiële resultaten en een herstel van dividendbetalingen de volgende stappen die ingevuld moeten worden. 3) BinckBank: - 14% Na een goed tweede kwartaal leverde online broker BinckBank deze koerswinst in het derde kwartaal weer in. Een belangrijke reden was het halfjaarbericht. Hierin gaf Binck aan dat het rendement van de beleggingsportefeuilles van het snel groeiende onderdeel Alex Vermogensbeheer achtergebleven was bij de markt. De kans op zogenaamde performance fees (extra opbrengsten als er bovengemiddelde rendementen behaald worden) is daarom kleiner geworden. Ook de instroom bij Alex Vermogensbeheer van nieuw vermogen was lager dan de kwartalen daarvoor. Verder blijven aanhoudende geluiden over toenemende 2

3 concurrentie op de Nederlandse markt de koers drukken. Dit laatste is echter nog altijd niet zichtbaar in de resultaten van Binck. Zo blijven de gemiddelde opbrengsten per transactie redelijk stabiel de laatste jaren, ondanks de opkomst van kleinere nieuwe spelers. Op strategisch vlak boekte Binck een aantal successen. Het aangescherpte profiel van Binck met een meer heldere focus op retail brokerage en vermogensbeheer werd duidelijker zichtbaar. Zo werden Binck Fundcoach (fonds beleggen) en de Binck Turbo gelanceerd. Beide initiatieven geven meer beleggingsmogelijkheden voor de retail klanten van Binck. Daarnaast werd het niet- strategische 50% belang in de PPI (premie pensioen instelling) BeFrank (de joint venture samen met Delta Lloyd), verkocht aan Delta Lloyd. Tot slot werd duidelijk dat Binck in een vergevorderd stadium is om het niet strategische bedrijfsonderdeel Able (professional services) te verkopen. Medio september werden drie nieuwe leden benoemd in de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC bestaat thans uit zes leden. Dit is echter tijdelijk aangezien twee leden (de heer Scholtes en de heer Brouwer) bij de jaarvergadering in 2015 zullen terugtreden. De nieuwe leden (mevrouw Van der Weerdt- Norder, mevrouw Kemna en de heer Van der Steen) zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Naast de juiste strategische stappen blijft de sterke balans van Binck een belangrijk argument voor de positie van het fonds in Binck. De sterke balans zal zich naar verwachting in een ruimer dividendbeleid gaan vertalen. Simpele rekensommen geven aan dat dit tot een dividendrendement van circa 10% zal leiden bij de huidige lage aandelenkoers. De lage waardering van Binck is vooral duidelijk als de waardering wordt afgezet tegen die van internationale concurrenten. Ook recente overnames in de sector geven aan dat Binck laag gewaardeerd is. Zo werd de Duitse concurrent DAB bank AG tegen een waardering van 25x de winst overgenomen (30% premie). Ter vergelijking, voor Binck wordt op dit moment 10x de winst betaald op de beurs. 4) Kendrion: - 13% De koers van elektromagnetenfabrikant Kendrion kwam ondanks goede resultaten over het tweede kwartaal onder druk te liggen. De voornaamste reden is, naar alle waarschijnlijkheid, dat twee van de (voormalige) grootaandeelhouders hun posities actief aan het verkleinen zijn (Menor Investments B.V. en Jan Plas S.A.). Beide investeerders maakten een melding bij de AFM waaruit blijkt dat zij hun posities in Kendrion verkleind hebben. De tweede kwartaalcijfers waren sterk. De omzet steeg autonoom met ruim 11% tot 110,5 miljoen euro, een duidelijke versnelling ten opzichte van het eerst kwartaal (6%). De operationele winst steeg met maar liefst 53% tot 9,2 miljoen euro. De operationele marge verbeterde hiermee naar 8,3% (was 7,9% in het eerste kwartaal). Kendrion blijft spreken van goede marktomstandigheden zowel voor haar Automotive (elektromagneten voor de bus-, truck- en automarkt) alsmede haar Industriële divisie. De onderneming is sterk op weg om haar doelstelling van een omzet van miljoen euro in 2015 te behalen. Kendrion is nog altijd één van de meest interessante bedrijven in portefeuille voornamelijk vanwege haar ijzersterke en dominante markpositie. Het winstpotentieel is aanzienlijk, waarbij Kendrion beschikt over een solide balans en dividendbeleid. 5) Grontmij: - 8% Ingenieursbureau Grontmij moest na de presentatie van de tweede kwartaalcijfers een stap terug doen op de beurs. Na de herfinanciering en de goede eerste kwartaalcijfers aan het begin van het jaar vielen de tweede kwartaalcijfers enigszins tegen. Vooral de autonome omzetontwikkeling (- 6%) en de ontwikkeling van de operationele marge (2,8% versus 3,1% vorig jaar) waren zwakker dan verwacht. Zo werd het voorzichtige herstel in Nederland bijvoorbeeld door tegenvallende resultaten in Denemarken en Zweden teniet gedaan. Deze ontwikkelingen geven aan dat Grontmij er nog niet is. De focus op verdere kostenbesparingen en het verder aanscherpen van de activiteiten en markten waarin Grontmij actief wil zijn, blijven daarom noodzakelijk. De verkoop van een 24%- belang in het partnerschap Ruimte voor Ruimte in Noord- Brabant is een voorbeeld hiervan. Enkele mooie orders, zoals de conversie van één van de grootste Deense energiecentrales naar een volledig milieuvriendelijke centrale, het ontwerp van het International Financial and Technology Centre in Wuhan (China) alsmede het leveren van risicomanagementdiensten aan Polen op het gebied van overstromingen, geven aan dat Grontmij s diensten internationaal op een hoog niveau liggen. 3

4 Medio september maakte Grontmij een nieuwe kandidaat voor de Raad van Commissarissen (RvC) bekend. Mevrouw Christine Wolff is voorgedragen als nieuw lid ter vervangingen van René van der Bruggen die de RvC na afloop van zijn termijn in mei 2015 zal gaan verlaten. Mevrouw Wolff heeft de Duitse nationaliteit en heeft ruim 20 jaar ervaring bij internationaal opererende ingenieursbedrijven waaronder het Amerikaanse URS. Haar achtergrond en internationale ervaring zorgen ervoor dat zij een goede aanvulling is voor de RvC. Grontmij heeft nog steeds een middelgrote positie in het fonds. Het ingezette herstel is echter volatiel. Het fonds zal derhalve gebruik maken van kansen in de markt om rond haar huidige positie te bewegen. Belangrijkste positieve bijdragen De belangrijkste bijdragen aan het rendement in het derde kwartaal kwamen van Exact, Arcadis, TKH Group en ICT. 1) Exact Holding: +10% Logischerwijs was Exact Holding uit Delft de grootste stijger van het afgelopen kwartaal in het fonds. Zoals in het vorige kwartaalbericht te lezen viel maakte Exact begin juli bekend dat de onderneming is benaderd door meerdere partijen die mogelijk een overnamebod willen uitbrengen. De prijsrange die hierbij genoemd is ligt tussen de 30 euro en 35 euro per aandeel. De aandelenkoers van Exact steeg op dit nieuws met ruim 30%. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers werden de berichten over een mogelijk bod echter weer voorzichtig neerwaarts bijgesteld. De onderneming gaf aan dat de biedingen richting de onderkant van de prijsrange tenderen en dat het nog altijd zeer onzeker is of er überhaupt overeenstemming op korte termijn gerealiseerd kan worden. Op dit nieuws daalde de aandelenkoers van Exact weer tot onder de 30 euro. Exact heeft door de koersstijging een prominente positie in de top 5 van het fonds verworven. Gezien de heldere strategie, de sterke balans, het bovengemiddelde dividendrendement en de nog altijd aanwezige onderwaardering is de positie niet verkleind afgelopen kwartaal. Na kwartaaleinde, op donderdag 9 oktober, maakt Exact bekend overeenstemming bereikt te hebben met Apax Partners (private equity) over een bod van 32 euro per aandeel op alle uitstaande aandelen van Exact. Het bod vertegenwoordigd een premie van 27% ten opzichte van de koers van 10 juli (de eerste dag dat bekend werd gemaakt dat Exact in gesprek is met externe partijen over een overname) en een premie van 40% ten opzichte van de gemiddelde aandelenkoers over de laatste 12 maanden. Grootaandeelhouders die in totaal circa 60% van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigen, bieden hun aandelen aan tegen de geboden prijs. De transactie zal medio februari 2015 afgerond worden. 2) Arcadis: +4% Arcadis was veelvuldig in het nieuws afgelopen kwartaal. Vooral de grote overnames van Hyder (Verenigd Koninkrijk) en Callison (Verenigde Staten) trokken de aandacht. Als eerste maakte Arcadis bekend het beursgenoteerde Hyder Consulting te willen overnemen. Hyder stond al lang op het verlanglijstje van Arcadis. Dit vanwege de interessante posities op het gebied van design en engineering in landen waar Arcadis nog beperkt actief is. Zo was Hyder verantwoordelijk voor het design van onder andere de Sydney Harbour Bridge. Nadat de beurskoers van Hyder in februari fors was gedaald en in de maanden daarna nauwelijks herstelde kon Arcadis een bieding uitbrengen. Het eerste bod van Arcadis werd echter overtroffen uit onverwachte hoek. Een lokaal opererende onderneming uit Japan bracht een hoger bod uit. Arcadis antwoordde hierop door haar bod tweemaal te verhogen. Het management van Hyder verkocht hierop haar aandelen aan Arcadis. In de markt wist Arcadis verder een belang van ruim 28% op te bouwen. De Japanse onderneming heeft zich ondertussen teruggetrokken. Los van de strategische fit brengt Hyder ook een nieuwe manier van werken mee naar Arcadis. Hyder maakt gebruik van zogenaamde Design Excellence Centers in India en de Filippijnen waar tegen lagere kosten, maar met hoge kwaliteit, werk wordt uitgevoerd. Arcadis verwacht dat zij op dit gebied nog forse slagen kan maken, hetgeen de operationele winstgevendheid van Arcadis verder ten goede kan komen. Gelijktijdig maakte Arcadis de overname van Callison bekend. Callison is een consultancy bedrijf op het gebied van architectuur en design. Een van de vele design specialismen is het design van autodealers. Deze overname sluit goed aan bij de overname van het Amerikaanse RTKL enkele jaren geleden. Beide overnames worden gefinancierd middels een tijdelijke bruglening. Op termijn zal Arcadis deze naar verwachting herfinancieren middels een combinatie van schuld en nieuwe aandelen. Naast de overnames maakte Arcadis enkele grote orders bekend in de VS, Brazilië en Chili. Deze orders dragen bij aan een verdere (autonome) groei van de omzet. 4

5 De positie van Arcadis in het fonds is gedurende het derde kwartaal onveranderd gebleven. Eerder had het fonds haar positie al verkleind in verband met het forse gewicht van de positie in Arcadis in het fonds. 3) TKH Group: +2% De aandelenkoers van de technologie- (niche)speler uit Haaksbergen bleef in het derde kwartaal, net als in de eerste jaarhelft, zo goed als onveranderd. TKH publiceerde onverminderd sterke resultaten. Gedurende het tweede kwartaal wist TKH een (autonome) omzetgroei van 13,5% tot ruim 340 miljoen euro te realiseren. De operationele winst steeg daarbij met ruim 40% tot 33,6 miljoen euro. Vooral het onderdeel Industrial Solutions, waar TKH haar activiteiten op het gebied van het ontwikkelen en produceren van bandenbouwmachines heeft ondergebracht, blijft ijzersterk presteren. De omzet steeg hier met maar liefst 46,5%. Positief is dat de nieuwe orderintake ook in lijn ligt met deze omzetgroei. Bij het onderdeel Building Solutions wist het segment Vision & Security Systems een omzetgroei van bijna 6% te realiseren. Met betrekking tot dit segment maakte TKH begin juli bekend haar belang in dochter Augusta Technologies AG te hebben verhoogd van 62,34% naar circa 91%. CEO van der Lof ziet veel mogelijkheden voor groei voor de vision- technologie van Augusta. Daarnaast speelt Augusta in op een aantal belangrijke trends op het gebied van het verhogen van kwaliteit, veiligheid en efficiency in een breed scala aan applicaties en eindmarkten. Het goede nieuws is tevens dat TKH deze overname uit de bestaande kredietfaciliteiten heeft gefinancierd. TKH Group is één van de belangrijkste investeringen in de portefeuille. Ondanks de sterke marktposities, de vele groeimogelijkheden, de sterke balans, het stevige management en het stabiele dividendbeleid heeft het fonds haar positie in de onderneming verkleind gedurende het derde kwartaal. Dit in verband met het forse gewicht in de portefeuille. Desondanks heeft TKH haar top- 3 positie behouden. 4) ICT Automatisering: +6% ICT Automatisering is de kleinste deelneming in de portefeuille (gewicht 0,5%). Gedurende het derde kwartaal steeg de aandelenkoers licht. Het belangrijkste argument lijkt de strategische stap van bestuursvoorzitter Blejie om de Duitse operaties in de etalage te zetten. In Duitsland presteerden de operaties van ICT suboptimaal en ondanks een forse groei van de markt wist ICT de activiteiten daar niet winstgevend te krijgen. Een van de oorzaken was het zeer hoge personeelsverloop. De focus ligt nu logischerwijs weer geheel op Nederland. CEO Blejie ziet voldoende mogelijkheden om de operaties hier autonoom te laten groeien. De cijfers over de eerste jaarhelft lieten een autonome omzetgroei van ruim 7% tot 32,4 miljoen euro zien. De operationele winst bleef hierbij constant op 2,3 miljoen euro. Voor geheel 2014 verwacht de onderneming echter een groei van de winst. De recente strategische stappen door het relatief nieuwe management team van ICT zijn positief. Verder laat ICT weer winstgevende groei zien en zijn de balans en het dividendrendement solide. Beleggingsbeleid Per ultimo september bedroeg het fondsvermogen circa 522 miljoen euro. Het fonds bestaat uit twintig ondernemingen waarbij in vijftien bedrijven een deelneming (belang) van meer dan 5% is genomen. De kaspositie bedraagt tijdelijk 5,2% negatief vanwege twee nieuwe investeringen. De tien belangrijkste posities hebben een gewicht in de portefeuille van circa 83% (zie bijlage 1). In augustus maakte het fonds bekend een belang van 3,65% te hebben verworven in detacheringsbedrijf DPA Group. DPA Group was al langere tijd een belang in opbouw in het fonds. Na een zeer turbulente tijd heeft het huidige management forse stappen voorwaarts gemaakt. DPA staat er op dit moment goed voor en is aantrekkelijk gewaardeerd. Via overnames probeert het management te groeien in omvang en stappen te maken richting meer consultancy- achtige activiteiten. De recente overname van Fagro past in deze strategie. DPA maakte bij deze overname gebruik van de aandelenmarkt om de financiering rond te krijgen. Als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen kon het fonds het genoemde belang opbouwen. DPA maakt nu circa 0,6% van het fondsvermogen uit. Ook Ballast Nedam en Macintosh hebben afgelopen kwartaal aandelen uitgegeven. Zij deden dit echter om andere redenen dan DPA. Beide ondernemingen (zie ook het kwartaalbericht van juli 2014) hebben de balans 5

6 versterkt met de opbrengst van de aandelenemissies. Samen met alle andere grootaandeelhouders bij zowel Ballast Nedam als Macintosh heeft het fonds geparticipeerd in de emissies. Beide bedrijven hebben het zwaar gehad de laatste jaren. Dit heeft geleid tot nieuw management en een aangepaste strategie. Versterking van de balans was een noodzakelijke stap voor deze bedrijven om op termijn weer resultaatherstel te kunnen laten zien. Voor Ballast Nedam (zie ook hieronder bij Gebeurtenissen na kwartaaleinde) blijven desinvesteringen noodzakelijk om de balans verder te verbeteren. De posities in BinckBank en TKH Group werden op aantrekkelijke niveaus licht verkleind. Verder werd de positie in BAM op herstel in de koers afgebouwd. De fondsmanagers worden bij dergelijke transacties goed ondersteund door de ervaren handelaren die Delta Lloyd in dienst heeft. Zij spelen een belangrijke rol bij het vinden van tegenpartijen en de afhandeling van de transacties. Contactmomenten Na publicatie van de halfjaarcijfers is er met het management van zo goed als alle bedrijven in portefeuille contact geweest. In deze gesprekken is stilgestaan bij de gepresenteerde resultaten, de marktontwikkelingen en de voortgang van de strategie. Bij BAM is er kort na publicatie van het persbericht inzake de projectverliezen (7 juli 2014) contact geweest met het management van de onderneming. In dit gesprek, net als in eerdere gesprekken overigens, is uitvoerig stil gestaan bij de interne controle van BAM. Om het inzicht in verschillende bedrijven verder te vergroten zijn een aantal bedrijfsbezoeken afgelegd. Eén van de fondsmanagers heeft samen met collega s van het Deelnemingen team in Hongkong lokaal een aantal bedrijven bezocht, waaronder Arcadis in Hongkong, Ten Cate in Zhuhai (China) en Macintosh in Shanghai (China). Meer informatie over deze bezoeken is te lezen op onze website in het Deelnemingen blog : ( nl/actueel/deelnemingen- blog). Dichter bij huis werd een dochterbedrijf van Reesink bezocht. Via enkele deelnemingen is Reesink actief als distributeur van diverse A- merken landbouwmachines (Claas), die rechtstreeks of via dealers geleverd worden aan agrariërs en loonwerkers. Er werd een bezoek gebracht aan een dealer nabij Broekland voor een beter inzicht in de werkwijze, klanten en relevante markten. Gebeurtenissen na kwartaaleinde Ballast Nedam Kort na kwartaaleinde maakt Ballast Nedam bekend dat de verliezen op het project A15 Maasvlakte- Vaanplein verder opgelopen zijn tot circa 100 miljoen euro. Bovendien verwacht Ballast Nedam dat de kostenoverschrijdingen van het project verder zullen oplopen in het laatste kwartaal van Het totale verlies moet voorgefinancierd worden in afwachting van de uitkomst van de inmiddels door Ballast Nedam ingediende claims bij de opdrachtgever Rijkswaterstaat. Gezien het effect van de verliezen op de solvabiliteit en liquiditeitspositie van de onderneming wordt bij Rijkswaterstaat aangedrongen op versnelde afhandeling van de claims, maar de uitkomst hiervan is onzeker. Ballast Nedam is één van de kleinste posities in het fonds (weging 1,2%). Het belang van additionele desinvesteringen om het hoofd boven water te houden is nog groter geworden na de opgelopen verliezen. De investeringscase ten aanzien van Ballast Nedam is in grote mate afhankelijk van het slagen van deze desinvesteringen. BAM Op 8 oktober, tijdens de zogenaamde capital markets day (een bijeenkomst voor analisten en investeerders), maakte de nieuwe topman van BAM, Rob van Wingerden, de nieuwe structuur van de onderneming bekend. Tevens gaf werd er meer inzicht gegeven in het veranderingsprogramma. BAM zal haar organisatie fors gaan vereenvoudigen. Dit zal leiden tot een reductie van 650 fte (voornamelijk kantoorpersoneel in Nederland). BAM verwacht hiermee structureel 100 miljoen euro aan kosten te besparen. Verder werd er meer inzicht gegeven in het programma om het werkkapitaal structureel met 300 miljoen euro te verminderen. Ondanks de in het algemeen positieve indrukken die het management van BAM achterliet, daalde de aandelenkoers van BAM in de dagen daarna echter met ruim 12% tot 1,83 euro (slotkoers donderdag 9 oktober). Sinds maandeinde is de aandelenkoers van BAM met ruim 20% gedaald. Vooruitzichten Ondanks een duidelijk aantrekkende bouwmarkt zijn de resultaten van de ondernemingen die in deze sector actief zijn (BAM, Heijmans en Ballast Nedam) erg volatiel. Opdrachten die vorig jaar tegen, achteraf gezien, te lage marges zijn aangenomen worden nu opgeleverd. Dit kan bij verschillende projecten leiden tot forse 6

7 verliezen zoals BAM en Ballast Nedam eerder dit jaar hebben laten zien. Nieuwe projectverliezen zijn nog steeds niet uit te sluiten. Het fonds zal de exposure naar deze sector, ondanks de relatief lage waarderingen, eerder verkleinen dan vergroten. Het aantrekkende consumentenvertrouwen in Nederland heeft zicht duidelijk doorgezet. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid duidelijker zichtbaar worden de komende kwartalen in de resultaten van bedrijven met bovengemiddelde exposure naar de Nederlandse consumentenmarkt (Accell, Beter Bed en Macintosh). Het fonds belegt in ondergewaardeerd geachte in Nederland op de beurs genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen met een leidende marktpositie, solide balans, sterk management team en een aansprekend dividendrendement. De houding van de fondsmanagers zal kritisch blijven ten aanzien van het gewicht van een aantal grote posities in de portefeuille. Indien deze posities door koersbewegingen verder in gewicht stijgen kan de beslissing genomen worden deze posities (verder) te verkleinen. Ten aanzien van het beleggingsbeleid zijn geen veranderingen te verwachten. Grootste belangen Onderneming Gewicht in fonds % van de onderneming 1 Arcadis 11.6% > 3% 2 TKH Group 11.3% > 5% 3 Ten Cate 11.0% > 10% 4 Exact Holding 10.7% > 5% 5 Beter Bed Holding 10.4% > 10% 6 BAM Groep 6.7% > 5% 7 Binckbank 6.0% > 5% 8 Grontmij 5.9% > 10% 9 Kendrion 5.7% > 10% 10 Nedap 4.4% > 10% top % Koersperformance (per0/9/2014) 7

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

Nieuwsbrief over het tweede kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV GROOTSTE BELANGEN:

Nieuwsbrief over het tweede kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV GROOTSTE BELANGEN: Nieuwsbrief over het tweede kwartaal 2014 GROOTSTE BELANGEN: Onderneming Gewicht in fonds % van de onderneming TKH Group 10,4% > 5% BAM Groep 9,8% > 5% Arcadis 9,7% > 3% Ten Cate 9,7% > 10% Beter Bed Holding

Nadere informatie

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het vierde kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het vierde kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het vierde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het tweede kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het tweede kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het tweede kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2013

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2013 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2013 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 PERSBERICHT Bussum, 19 mei 2015 Aantal medewerkers ruim verdubbeld Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 Hoofdpunten trading update: Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven Resultaatverwachting:

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

DARLIN NV Halfjaarbericht

DARLIN NV Halfjaarbericht DARLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder In ons jaarbericht en jaarverslag 2016 hebben we aangegeven vertrouwen te hebben in de bedrijven in onze portefeuille. We zagen op dat moment geen directe

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Accell Group N.V.

Halfjaarcijfers Accell Group N.V. Halfjaarcijfers Accell Group N.V. René Takens (CEO), Hielke Sybesma (CFO), Jeroen Snijders Blok (COO) Amsterdam, 1 Agenda Samenvatting resultaten Accell Group in 1e halfjaar 2005 Aandeel Accell Group Financieel

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

SNS Securities & ForFarmers. 11 december 2012

SNS Securities & ForFarmers. 11 december 2012 SNS Securities & ForFarmers 11 december 2012 Inhoud I. SNS Securities N.V. II. Handelsplatform & SNS Securities III. Rapport SNS IV. Vragen 2 SNS Securities N.V. SNS Securities is onderdeel van de SNS

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

MAANDBERICHT OVER JULI 2007

MAANDBERICHT OVER JULI 2007 MAANDBERICHT OVER JULI 2007 Inleiding De ontwikkeling van de intrinsieke waarde van het Add Value Fund zette de stijgende tendens in juli voort, alhoewel een marktcorrectie in de laatste week van de maand

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

DARLIN NV Halfjaarbericht

DARLIN NV Halfjaarbericht DARLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder In ons jaarbericht 2014 gaven we al aan dat wij goede verwachtingen hadden voor 2015. En tot nu toe komen die aardig uit. De intrinsieke waarde van Darlin

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Verslag over het derde kwartaal 2009

Verslag over het derde kwartaal 2009 Verslag over het derde kwartaal 2009 Verslag over het derde kwartaal 2009 Rendement Juno Selection Fund Het derde kwartaal, dat eindigde op 30 september 2009, hebben we afgesloten met een koers van 113,09

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014

Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014 Amsterdam, 19 februari 2015 BAM 2014 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 62 miljoen; Back-in-shape-programma op koers Gecorrigeerd resultaat ondersteund door vooral

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009 MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2009 2,9 mln hogere nettowinst Analisten- en Persconferentie d.d. 27 augustus 2009 Frank De Moor (CEO) Highlights H1 2009 Ontwikkelingen per sector/winkelformules

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015

Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015 PERSBERICHT Bussum 31 augustus 2015 Omzet stijgt ruim 93% / verwachting verdere waardegroei 2e halfjaar Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015 Value8 heeft in de eerste helft van het jaar haar groei

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

TESLIN PARTICIPATIES COOPERATIEF UA Kwartaalbericht Q3

TESLIN PARTICIPATIES COOPERATIEF UA Kwartaalbericht Q3 TESLIN PARTICIPATIES COOPERATIEF UA Kwartaalbericht Q3 Marktontwikkelingen Q3 2017 Het investeringsklimaat voor Teslin Participaties heeft zich in 2017 positief ontwikkeld. Het Nederlandse BBP, dat als

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011 Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Agenda Hoogtepunten en bespreking Sectoren Financiële gegevens Orderportefeuille en vooruitzichten - Nico de Vries (CEO)

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

MIDLIN NV Halfjaarbericht

MIDLIN NV Halfjaarbericht MIDLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder Na een moeilijke start van het boekjaar is de intrinsieke waarde van Midlin in de eerste helft van het boekjaar 2014/2015 van 133,70 naar 140,59 gestegen.

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur Boskalis: 17-11-2010 Door: het bestuur Introductie in het bedrijf: Jurjen Koninklijke Boskalis Westminster NV is een Nederlands bedrijf en één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007 Persbericht Amsterdam, 27 juli 2007 BinckBank blijft hard groeien Nettowinst stijgt met 23% naar 13,8 miljoen in 1e halfjaar 2007 (H1 06: 11,2 miljoen) BinckBank activiteiten in België winstgevend over

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Persbericht Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Zeist, 28 februari 2014 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2016 HH HOUDSTERMAATSCHAPPIJ

RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2016 HH HOUDSTERMAATSCHAPPIJ RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2016 HH HOUDSTERMAATSCHAPPIJ In het derde kwartaal hebben de houdstermaatschappijen een goed herstel laten zien, na de stroeve eerste helft van het jaar. In het afgelopen kwartaal

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

René J. Takens/CEO 11 februari 2004

René J. Takens/CEO 11 februari 2004 1 René J. Takens/CEO 11 februari 2004 2 Introductie Accell Group is Europa s grootste fiets- en fitness fabrikant Ongeveer 800.000 fietsen en 60.000 fitness apparaten 2002: EUR 259,4 miljoen omzet (EUR

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE EMBARGO TOT DONDERDAG 27 APRIL 2017 07.00 UUR KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE KONINKLIJKE AANDELEN VERSLAAN DE AEX Op 27 april is Willem-Alexander vier jaar Koning van Nederland, maar ook op

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010 Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 18 november 2010 BAM verwacht voor 2010 break-even resultaat ondanks waardeverminderingen vastgoed Nettoresultaat

Nadere informatie

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen 6 juni 2012 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2012 Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen Omzet 9,7 miljard (1,9% hoger tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat 416 miljoen

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten 2012 Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Hoogtepunten Sectoren Bouw en techniek en Infra: volume en marges onder druk Vastgoed: verslechterend klimaat

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

NEVIR IR AWARDS 2016. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards

NEVIR IR AWARDS 2016. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards NEVIR IR AWARDS 2016 Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards De NEVIR Nederlandse Vereniging voor Investor Relations heeft in november 2015 een onderzoek laten doen door Citigate First Financial

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers DPA Group N.V.

Presentatie jaarcijfers DPA Group N.V. Presentatie jaarcijfers 2015 DPA Group N.V. 15 maart 2016 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten uit activiteiten

Nadere informatie

Rapportage eerste kwartaal 2016 HH Houdstermaatschappij

Rapportage eerste kwartaal 2016 HH Houdstermaatschappij Rapportage eerste kwartaal 2016 HH Houdstermaatschappij Na de prachtige rendementen in 2015, leverden de HH Houdstermaatschappijen in het eerste kwartaal van 2016 een tegenvallende prestatie. Zowel het

Nadere informatie

Een introductie. Een introductie René Takens

Een introductie. Een introductie René Takens Een introductie Een introductie René Takens 3 X Goud 1 X Zilver Fiets van het jaar 2001 De meest toonaangevende Europese fietsgroep The Premier European Cycle Group Design, ontwikkeling, productie, marketing

Nadere informatie

BEURSGANG PHILIPS LIGHTING

BEURSGANG PHILIPS LIGHTING BEURSGANG PHILIPS LIGHTING ProBeleggen sprak afgelopen week uitgebreid met de top van Philips Lighting over de voorgenomen beursgang, de strategie en toekomstverwachtingen. Hieronder leest u een uitgebreid

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie