Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013"

Transcriptie

1 Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 03 Ontwikkeling van de voorkeur, hoop, angst en verwachtingen van de Nederlandse belegger Uitgevoerd door TNS Nipo Embargo tot dinsdag oktober uur (ochtend)

2 Onderzoeksopzet Ondervraagde Totaal aantal deelnemers: 305 doelgroepen Particuliere vermogende beleggers met een vrij belegbaar vermogen van meer dan Historie Dit is de vierde keer dat de Schroders Beleggings-barometer wordt uitgevoerd. Uitgevoerd door: TNS Nipo Finance, in opdracht van Schroders Veldwerkperiode 3 juli t/m 6 augustus 03 6 t/m 3 augustus 0

3 Wat is nieuw dit jaar? Nieuwe vragen over mogelijke angst voor inflatie! Met het oog op de grote hoeveelheid geld in die door de centrale banken in het systeem is gepompt, vragen over inflatie en inflatieangst toegevoegd! Hoe beschermt de Nederlandse belegger zich tegen inflatie?! Welke beleggingscategorie wordt door de particuliere belegger als meest risicovol gezien?

4 Inhoud " Achtergrond onderzoeksgroep, inclusief doel, herkomst geld " Meer over beleggingsfondsen, actief/passief " Crisis en risicoperceptie " Gevolgen voor beleggingen " Toekomstverwachtingen en plannen " Inflatie " AEX " Samenvatting 3

5 Onderzoeksgroep -! TNS NIPO heeft 305 particuliere beleggers met een vrij belegbaar vermogen van minstens ondervraagd die al dan niet gebruik maakten van een beleggingsadviseur 34% met adviseur vrij belegbaar vermogen 7% % % % meer dan

6 Onderzoeksgroep -! TNS NIPO heeft 305 particuliere beleggers met een vrij belegbaar vermogen van minstens ondervraagd die al dan niet gebruik maakten van een beleggingsadviseur 85% man 5% vrouw Leeftijdverdeling 4% jaar 5% jaar 30% jaar 5% 60 jaar en ouder 5

7 Belangrijkste beleggingsdoel Redenen waarom mensen beleggen! Dit jaar is opbouw van vermogen weer de belangrijkste reden. In 0 was het nog behoud van vermogen. Beleggen om aanvullend pensioen te verwerven zit sterk in de lift, behoud van vermogen is minder belangrijk geworden Wat is voor u het belangrijkste beleggingsdoel? Opbouwen van vermogen (algemeen) Behoud van vermogen Opbouw van aanvullend pensioen (Noodzakelijke) aanvulling op mijn huidige inkomen Aflossen van mijn hypotheek Vermogen opbouwen voor een specifieke uitgave Anders, namelijk... Geen van deze Weet niet Voor beleggers met meer dan vermogen is behoud van vermogen het belangrijkste beleggingsdoel 6

8 Waar komt het geld vandaan? Spaargeld, loon en rendement van eerdere beleggingen Wat is de herkomst van uw opgebouwde belegd vermogen? Spaargeld 69 Inkomsten uit loondienst 65 Rente uit spaargeld, winst uit beleggingen 5 Erfenis 3 Inkomsten uit eigen onderneming (winst) 7 Lijfrente Schenking Gouden handdruk Anders, namelijk... Weet niet 0 Vermogen van beleggers met adviseur is vaker afkomstig uit een erfenis dan het vermogen van beleggers zonder adviseur (45% tegen 6%) Ook onder vrouwen is het vermogen vaker afkomstig uit een erfenis 7

9 Welk deel van het vermogen in beleggingsfondsen Fondsbeleggen het meest populair, even groot als alle andere categorieën! Beleggen via beleggingsfondsen is onveranderd populair. Ook in 0 was 7% van het vrij besteedbaar vermogen belegd in beleggingsfondsen, na spaargeld meer dan alle andere categorieën Verdeling vrij besteedbaar vermogen (inclusief spaargeld) overig Verdeling)vrij)besteedbaar)vermogen (exclusief spaargeld) overig 3 beleggingsfondsen 7 6 spaargeld 44 7 andere beleggingsvormen* andere beleggings+ vormen* beleggings+ fondsen N.B. Let op: de resultaten zijn niet kapitaal gewogen! *andere beleggingsvormen: individuele aandelen, individuele obligaties, opties, structured products, derivaten, vastgoed 8

10 In welke beleggingsfondsen belegt u? Beleggers gaan voor diversiteit; one-asset class fondsen verliezen terrein! In vergelijking met 0 zitten beleggers die in beleggingsfondsen beleggen in 03 minder vaak in aandelenfondsen en (met name) obligatiefondsen! De stijging van overige typen fondsen is opmerkelijk: multi asset is aan een sterke opmars bezig Beleggers met adviseur zitten vaker in obligatiefondsen (69%) dan beleggers zonder adviseur (46%) In welke beleggingsfondsen belegt u? Aandelenfondsen Obligatiefondsen Vastgoedfondsen Hedgefondsen Absolute return fondsen Andere typen fondsen Weet niet N.B. Hoewel de aanwezigheid van fondstype zich wijzigt, zegt dat niet per se iets over de weging tussen de verschillende asset classes 9

11 Welke beleggingscategorie de meest risicovolle Angst voor hedgefunds! Hedgefunds zijn volgens de vermogende belegger het meest risicovol. Aantal beleggers dat belegt in deze categorie is gedaald tot 3% in 03 (0: 7%) Cash 3% Obligaties 8% Aandelen 7% Vastgoed 9% Hedgefunds 50% Er is geen verschil in risicoperceptie tussen beleggers met en beleggers zonder adviseur 0

12 Van actief naar passief? Gebruik van ETF s groeit wel, maar blijft beperkt! Positie ETF s neemt nauwelijks toe. Nog maar 0% heeft het product in portefeuille en dat groeit niet ten opzichte van 0. Van alle Nederlandse beleggers heeft slechts 8% zijn positie uitgebreid, maar 88% niet In welke van de volgende beleggingsvormen belegt u? Beleggingsfondsen Individuele aandelen (Nederlandse beurs) Individuele aandelen (buitenlandse beurs) 5 6 Individuele obligaties 3 35 Opties 5 7 Indextrackers (EFT's of certificaten) 0 0 Vastgoed (NIET uw eigen woning) 8 5 Sprinters, Turbo's, Speeders e.d Van deze 0%: Bent u het afgelopen jaar meer gaan beleggen in ETF's/Indextrackers? nee 88% 9% 94% Slechts 5% wil de komende 6 maanden zijn beleggingen in etf s vergroten, tegen 7% vorig jaar. Beleggingsfondsen en individuele aandelen in Nederland en het buitenland kunnen op meer enthousiasme rekenen dan ETF s.

13 In welke landen of regio s bent u nu belegd? Beleggen in Nederlandse aandelen (en obligaties) daalt opnieuw verder! Forse daling van beleggers die in Nederland belegd zijn (van 8% naar 77%). Een kwart van de beleggers heeft dus gen specifiek Nederlandse aandelen, obligaties of fondsen meer in bezit!! China, India, Azië en Latijns- Amerika zijn eveneens uit de gratie, terwijl Afrika en Frontier Markets goed blijven liggen Het is opvallend dat jonge beleggers (<50 jaar) relatief vaker beleggen in China en India In welke van de volgende landen of regio's belegt u momenteel, al dan niet via een beleggingsfonds? Nederland Europa (behalve Nederland) Verenigde Staten Azie (behalve China en India) China Latijns Amerika 5 4 India 0 3 Afrika 6 5 Frontier Markets 5 6 Rusland 4 6 Wereldwijd/global world fund 3 3 Anders, namelijk... 3 In geen van deze landen Weet niet

14 En hoe is de portefeuille dan geografisch verdeeld? Draai van Nederland naar Europa! Beleggers zijn ook hier bezig met een draai uit Nederland, richting de bredere Europese markt. (Nederland daalt van 50,4% naar 45,6%, Europa van 6,5% naar 9,%)! Procentueel blijft Nederland in 03 echter nog steeds veruit de grootste allocatie, gevolgd door Europa en de Verenigde Staten Verdeling vrij belegbaar vermogen over regio's Nederland Europa (zonder Nederland) 9 Verenigde Staten 8 Azie (behalve China en India) China Latijns-Amerika India Afrika Frontier Markets Rusland Overig Grote verschillen in categorie belegd in Nederland tussen beleggers met en zonder adviseur (33% en 5%). Het verschil tussen de verschillende vermogensgroepen is echter niet heel groot 3

15 Heeft de crisis (nog) grote invloed? Beleggers hebben geleerd van de crisis en stappen af van extreme risicoaversie: risk on!! De helft van de beleggers (5%) zegt dat de financiële crisis en de daaropvolgende gebeurtenissen het inzicht in de risico s van beleggen niet hebben veranderd! De andere helft van de beleggers (48%) die wel heeft geleerd, blijkt veel minder bang dan vorig jaar! In zijn algemeenheid: meer risicobereidheid, minder behoefte aan zekerheid; 0: 8% kiest voor (veel meer) zekerheid, 03: gedaald tot 70% Hebben de financiële crisis en de daarop volgende gebeurtenissen uw inzichten in de risico's van beleggen veranderd? 48% ja In welke zin is de mate waarin u bereid bent risico te nemen veranderd? Ik kies voor veel meer zekerheid Ik kies voor zekerheid 3% 8% 50% 4% Ik ben bereid risico s te nemen 6% %

16 Heeft de crisis (nog) grote invloed? Revolutionaire ommezwaai in bezorgdheid: zon schijnt weer voor belegger! Grootste verandering dit jaar: angst en zorgen over portefeuille zijn zeer sterk gedaald. Wie maakt zich nog zorgen? 77% maakt zich geen zorgen, tegen 58% vorig jaar. De middengroep (redelijke zorgen) is gehalveerd! In welke mate maakt u zich zorgen over uw huidige beleggingsportefeuille? helemaal geen zorgen geen zorgen redelijk zorgen grote zorgen hele grote zorgen Waarom maakt u zich redelijk of (hele) grote zorgen? Waarom maakt u zich (helemaal) geen zorgen?.. Risico gespreid Eet er geen boterham minder om (niet van afhankelijk) 3. Lange termijn denken 5

17 Belegger wil terug naar de beurs Bereidheid om spaargeld te beleggen groter! Beleggers zijn veel vaker van plan een deel van hun spaargeld te gaan beleggen (in vergelijking met vorig jaar) Bent u van plan de komende maanden een deel van uw spaargeld te beleggen? ja % % Vooral de jongere vermogende belegger (<50 jaar) wil meer spaargeld gaan beleggen. Percentage beleggers die ja antwoord is twee keer zo groot als bij beleggers gemiddeld. Er zijn geen verschillen tussen beleggers met een hoger of lager belegbaar vermogen of tussen beleggen met of zonder adviseur. 6

18 Waar wil de belegger de komende zes maanden beleggen? Meer in fondsen, minder in individuele obligaties! Sterke daling in obligaties wijst op vertrek uit deze markten. Dit is een trend die al is ingezet: beleggers stapten dit jaar al uit de categorieën beleggingsvastgoed en individuele obligaties In welke zin verwacht u de komende 6 maanden de samenstelling van uw beleggingsportefeuille te veranderen? Kunt u aangeven welke beleggingen u verwacht te handhaven, te verhogen of te verminderen? individuele aandelenen Nederlandse beurs individuele aandelen buitenlandse beurs individuele obligaties beleggingsfondsen 55 indextrackers opties Sprinters, Turbo's, Speeders e.d vastgoed (NIET uw eigen woning) meer in beleggen handhaven minder in beleggen weet niet 7

19 Eurocrisis verdwijnt naar de achtergrond Beleggers die Europa als meest risicovol zien, gehalveerd in aantal! Europa was vorig jaar het meest risicovolle beleggingsgebied (% van de beleggers had die overtuiging). In 0 zelfs 30%. Nu nog maar 0% In welke van de volgende landen of regio's vindt u het beleggingsrisico momenteel het grootst? 30% % 0% Europa Beleggers met adviseur zien Europa nog minder vaak als meest risicovolle beleggingsgebied 8

20 Belegger handelt dit jaar rationeel Meer beleggen in Amerikaanse en Europese aandelen! Europa en de Verenigde Staten stijgen gestaag; beleggers zijn minder vaak van plan te beleggen in China In welke van deze landen of regio's verwacht u in de komende 6 maanden meer te gaan beleggen? Nederland Verenigde Staten Europa (behalve Nederland) Latijns Amerika Azie (behalve China en India) 4 6 Frontier Markets 3 4 Afrika 3 3 India 3 China 5 Rusland Wereldwijd\global world fund Canada 0 In geen van deze landen Anders, namelijk... Weet niet De jongere belegger (<50 jaar) is relatief vaker van plan in Europa te beleggen en relatief minder vaak in de Verenigde Staten 9

21 Belegger handelt dit jaar rationeel Meer beleggen in Amerikaanse en Europese aandelen ()! Diezelfde cijfers over 03 in een andere verhouding ( waar van plan om meer te beleggen in relatie tot waar nu al belegd ): ook Europa en VS in trek Nederland Europa (behalve Nederland) Verenigde Staten Azie (behalve China en India) China Latijns Amerika India Afrika Frontier Markets Rusland Wereldwijd/global world fund Canada Anders, namelijk huidige landen/regio's waarin wordt belegd belegt landen/regio's waarin men de komende maanden verwacht meer in te gaan beleggen Beleggers met een adviseur zijn van plan om de komende tijd nog meer te beleggen in India en China (5% en 6%). 0

22 Waar ziet de belegger het grootste risico? China is het meest risicovol beschouwd! Het risico van beleggen in China neemt sterk toe in de ogen van beleggers. China is het meest risicovol en wordt door 6% van de beleggers genoemd. Er zijn nauwelijks beleggers die van plan zijn om het komende halfjaar te beleggen in China (%) China 6 Europa (behalve Nederland) Afrika Rusland

23 Welk land wordt de nieuwe grootmacht van het komende decennium? China is het meest risicovol en niemand heeft het plan om China te beleggen, maar..toch de nieuwe grootmacht (hoewel dalend) 84 China Verenigde Staten 3 Europa

24 Bestaat er angst voor inflatie onder beleggers? Nauwelijks! Drie van de vier beleggers verwacht dat de inflatie gelijk blijft of licht zal stijgen. Een sterke stijging (meer dan 5% inflatie) wordt maar door op de 0 vermogende beleggers verwacht! 5% van de vermogende beleggers verwacht een daling van de inflatie... explodeert* tot* boven* de*7% in*het*komende* jaar*sterk*zal*stijgen*en*op* circa*5%*zal uitkomen weet*niet zal*zijn*gedaald*tot*onder*het*huidige*niveau licht*zal stijgen*tot*boven* het* huidige*niveau gelijk*zal*blijven*(tussen huidige*,9%* á*3,%) 3

25 Hoe beschermt belegger zich tegen inflatie? Meerderheid van de beleggers doet niets 58% heeft niets gedaan aan inflatiebescherming 35% heeft (deels) belegd in aandelen(fondsen) die een goede bescherming bieden tegen het inflatierisico 7% heeft (deels) belegd in vastgoed(fondsen) die een bescherming bieden tegen inflatie 4

26 Voorspelling en werkelijke stand AEX Voorspellingen beleggers in 0 en 0 waren voorzichtig; bij herhaling patroon..! Werkelijke stand AEX blijkt een jaar na het onderzoek hoger te zijn dan de gemiddelde voorspelling van de beleggers Vragen gesteld (6 oktober t/m 8 november) (6 t/m 3 augustus) (3 juli t/m 6 augustus) Stand AEX bij aanvang onderzoek Voorspelling stand AEX na jaar Werkelijke stand AEX na jaar? 5

27 Samenvatting (/3) De angst voor de financiële crisis lijkt overwonnen! De Nederlandse particuliere belegger blijkt de toekomst zeer zonnig in te zien. Het aantal beleggers dat pessimistisch is over zijn beleggingsportefeuille is dit jaar gehalveerd tot % ten opzichte van vorig jaar (4% van de beleggers maakten zich redelijke tot hele grote zorgen). De groep beleggers die zich geen of helemaal geen zorgen maakt, is gestegen tot 77%, van 57% vorig jaar. Tegelijkertijd is de bereidheid om risico te nemen is sterk toegenomen (% tegen 6%), terwijl de risicoaversie juist afnam. Dat uit zich ook in de afnemende belangstelling voor vluchthavens als vastgoed en obligaties. Meer geld naar de beurs, Europa minder risicovol! Een op de vijf Nederlandse beleggers (%) heeft het voornemen de komende maanden meer spaargeld naar de beurs brengen, en dat is een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, toen dat voornemen nog maar bestond bij 5% van de beleggers. Met name de aandelenmarkten van Europa en (in iets mindere mate) de VS blijken op dit moment populair onder beleggers.! De meest opvallende verandering in de mening van beleggers heeft zich voorgedaan in de visie op Europa. Waar in 0 en 0 Europa nog met stip te boek stond als regio met verreweg het grootste beleggingsrisico (30% en %), is dit sentiment volledig omgeslagen. Nu ziet nog maar 0% Europa als het meest risicovol. 6

28 Samenvatting (/3) Meer geld richting Europese aandelen! Beleggers zijn van plan om de komende maanden meer te beleggen in Europa (4% tegen % vorig jaar) en het percentage van het vermogen dat is belegd in Europa, is afgelopen tijd al gestegen van 6,5% tot 9%. Het lijkt erop dat ook naar de Verenigde Staten meer geld zal vloeien: 8% wil meer beleggen in de VS, tegen % vorig jaar. De interesse voor de westerse aandelenmarkten steekt af tegen de desinteresse die er bestaat voor veilige categorieën als (individuele) obligaties en vastgoed. De interesse daarvoor is sterk gedaald en met name obligaties zullen ook in de komende maanden last houden van het sentiment. China meest risicovol! Het optimisme over Europa en de Verenigde Staten staat in schril contrast met de angst die er bestaat over het risico dat beleggen in China en de opkomende markten op dit moment met zich meebrengt. China wordt door de grootste groep beleggers als meest risicovolle land gezien. Er zijn dan ook nauwelijks meer beleggers die het plan hebben om nieuw geld in China te beleggen (slechts %). Opvallend is dat op de lange termijn het plaatje er heel anders uitziet. De Nederlandse belegger blijft namelijk overtuigd van de kracht van China: meer dan de helft ziet het land als de economische grootmacht van de toekomst (over 0 jaar), hoewel ook dit percentage dalend is. 7

29 Samenvatting (3/3) Geen angst voor inflatie! De grote hoeveelheden geld die door de westerse centrale banken in het monetaire systeem zijn gepompt, hebben niet geleid tot een grote angst voor inflatie onder de Nederlandse belegger. Drie op de vier beleggers (75%) gaat uit van een inflatie die gelijk blijft of slechts licht zal stijgen. Een sterke stijging van de inflatie (tot een inflatie van 5% per jaar) wordt slechts door een op de twintig beleggers verwacht. Meer dan de helft (58%) van de beleggers heeft dan ook niets gedaan aan specifieke bescherming tegen inflatie. Een op de drie beleggers heeft belegd in aandelen(fondsen) die bescherming bieden. AEX over maanden; hoe goed is de belegger in het voorspellen?! Hoe goed is de particuliere belegger in voorspellen? We vragen al enkele jaren naar de verwachte stand van de AEX-index over twaalf maanden. Tot nog toe is de raming altijd optimistisch geweest: de belegger ziet de AEX omhooggaan, tussen de 3% en 4%. De praktijk over 0 en 0 wijst uit dat de werkelijkheid nog beter is: de AEX blijkt een jaar na dato gestegen te zijn met tussen de 6,7%-7,5%.! Als we die cijfers loslaten op de beleggersverwachting van dit jaar, zal de AEX over twaalf maanden ergens tussen de 46 en 49 punten staan. 8

30 Over Schroders Meer over Schroders! Schroders is een onafhankelijke, gespecialiseerde asset-manager met een sterke traditie, gefundeerd op meer dan 00 jaar ervaring op de beleggingsmarkten. Schroders is genoteerd aan de London Stock Exchange en beschikt over een zeer solide balans en een stabiele eigendomsstructuur (47% van de stemgerechtigde aandelen is in bezit van de familie Schroder). Het bedrijf en de werknemers leggen zich exclusief toe op het genereren van rendement voor de klanten. Met in totaal 98,5 mrd* onder beheer en een internationaal netwerk van 37 kantoren in 7 landen beschikt Schroders over de mensen én de middelen om veelbelovende beleggingskansen op te sporen, waar die zich ook voordoen.! Meer informatie is te vinden op en Research is te vinden op Schroder Investment Management Ltd, staat onder toezicht van de Financial Services Authority. *Gegevens per

31 Contact Meer informatie over de Schroders Beleggingsbarometer? Frans Gunnink Pers- en mediarelaties +3 (0) Tania Jeronimo Marketing Manager Benelux +3 (0) Michel Vermeulen Algemeen Directeur Benelux +3 (0)

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Een verdiepende studie onderzoeksreeks 16 1 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie