Bart de Boer voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bart de Boer voorwoord"

Transcriptie

1

2 1 Bart de Boer voorwoord loopt, is de zorg voor het milieu. Met ingang van 27 compenseert Eindhoven Airport alle broeikasgassen als gevolg van verlichting, verwarming, (lease-)auto s en vliegreizen van personeel. Daarnaast kunnen ook passagiers de CO 2 -uitstoot van hun vlucht vanaf de luchthaven compenseren. 27: het jubileumjaar! Op 1 september was het precies 75 jaar geleden dat het vliegveld in Eindhoven officieel in gebruik werd genomen als burgerluchthaven. Het jubileum is in het weekend van 8 september groots gevierd, met feesten voor genodigden en omwonenden. In 28 wordt geen verdere groei verwacht. De invoering van de ticketbelasting per 1 juli 28 zal een remmende werking hebben op de passagiersaantallen. Ook het uitblijven van een nieuwe Regionale Overeenkomst zal de groei in 28 doen stagneren. Zonder uitbreiding van de openingstijden kan een luchtvaartmaatschappij geen base vestigen op Eindhoven Airport. Het is in 27 helaas niet gelukt met de omgevingspartijen tot overeenstemming te komen. In 27 zijn opnieuw records gebroken. Zo verwelkomde de luchthaven op 2 december de 1,5 miljoenste passagier. Daarmee was Eindhoven Airport wederom de grootste regionale luchthaven van Nederland. Deze groei past in onze opdracht om Brainport te verbinden met andere kennisregio s in Europa. Daarvoor werden in 27 de volgende lijndienstbestemmingen toegevoegd: Katowice (Polen) met Wizzair, Reykjavik (IJsland) met Iceland Express, Valencia (Spanje) en Stockholm (Zweden) met Ryanair en Hamburg (Duitsland) met OLT. Hiermee kwamen onze directe bestemmingen eind 27 op een totaal van 2. De aanhoudende passagiersgroei noodzaakte ons in 27 tot het maken van plannen voor een efficiencyslag in de operationele bedrijfsvoering. Dit project The Wave gaat in het voorjaar van 28 van start en beoogt een soepeler verloop van de passagiersstromen. Het zal leiden tot een intensieve samenwerking met Eindhoven Handling en overige betrokken partijen. Wat ook in 27 weer als een rode draad door de onderneming De vooruitzichten voor 28 stemmen ons echter niet somber. In de loop van het jaar wordt eindelijk een degelijk wettelijk kader verwacht waarbinnen Eindhoven Airport op verantwoorde wijze kan groeien. Luchtvaartmaatschappijen zijn nog steeds geïnteresseerd in het vestigen van een base. Vliegen is gemeengoed geworden en valt niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving en haar eisen voor snelheid in communicatie en bereikbaarheid. Deze ontwikkeling is niet stop te zetten. Ook de politiek is hiervan doordrongen. Medio april overleed oud-commissaris Jan de Geus. De heer De Geus was als lid van de eerste Raad van Beheer van NV Vliegveld Welschap altijd zeer betrokken bij de ontwikkeling van de luchthaven. Eindhoven Airport is hem zeer erkentelijk voor de vele inspanningen die hij heeft verricht. Ten slotte wil ik alle medewerkers, de Koninklijke Luchtmacht en alle relaties hartelijk danken voor de inzet en betrokkenheid in 27. drs Bart de Boer, Algemeen Directeur 3

3 Inhoud Management team Eindhoven Airport N.V., v.l.n.r. Mies van Grunsven (Hoofd Operations), Roel le Pair (Hoofd Financiële Zaken & ICT), Joost Meijs (Hoofd Commerciële Zaken & PR), Bart de Boer (Algemeen directeur). Foto: Cees Roelofs Photography 2 Kerncijfers 4 3 Highlights 5 4 Jubileumweekend 6 5 Corporate Governance 8 6 De Raad van Commissarissen 9 7 Fact & Figures 1 8 Verkeer & Vervoer 11 9 Veiligheid 14 1 Service Personeel & Organisatie Milieu Omgeving Financiën Toelichting Jaarrekening Overige gegevens

4 GATE GATE CLOSES SEAT KERNCIJFERS 2 BOARDING PASS 3 Highlights 27 Links: Start sessies kunstwerk Eindhoven Airport Rechts: Verwenzorgdag. Tijdens deze dag werden cliënten van GGzE, GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel voor een rondvlucht en lunch ontvangen op Eindhoven Airport Balans in duizenden euro s Operationele materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Financiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Investeringen Afschrijvingen Bijzondere waardeverminderingen Desinvesteringen Cash flow Dakar winnaar Stacey onthaald op Eindhoven Airport 24-jan 27 Muziekcentrum opent Eindhoven Airport zaal 24-feb 27 Start campagne klimaatneutraal vliegen mei 27 1e vlucht Eindhoven - Katowice met Wizz Air 29-mei 27 Winst-en verliesrekening in duizenden euro s Netto-omzet Ongerealiseerde waardeveranderingen Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Belastingen Resultaat na belastingen e vlucht Eindhoven - Reykjavik met Iceland Express 1-jun 27 Start sessies kunstwerk Eindhoven Airport mei/juni 27 Young Eagles Day (luchtdoop scholieren groep 8) 5-jun 27 1e vlucht Eindhoven - Stockholm met Ryanair 15-jun 27 Live uitzending radio 8 FM op de luchthaven 4-jul 27 Verwenzorgdag 31-jul 27 1.e passagier Transavia op Eindhoven Airport 9-aug 27 Ratio s Bedrijfsresultaat in % van het totaal vermogen Resultaat na belastingen in % van het totaal vermogen Rentabiliteit eigen vermogen 27 7,6% 1,7% 4,2% 26 6,% 2,9% 7,1% 25 4,4% 2,5% 6,% 24 1,5% 1,% 1,8% 23 4,5% 2,9% 3,6% Jubileumweekend 75 jaar Eindhoven Airport 8/9-sep 27 Project Startbaan (begeleiding van werkzoekenden bij een werkervaringsproject op Eindhoven Airport) 17-sep 27 1e vlucht Eindhoven - Hamburg met OLT 17-sep 27 1e vlucht Eindhoven - Valencia met Ryanair 31-okt 27 6 Bedrijfsomvang Vliegbewegingen zwaarder dan 6. kg: Passagiersbewegingen Vracht (x 1. kg.) incl. trucking e vlucht Eindhoven - Stockholm met Ryanair 31-okt 27 1e vlucht Eindhoven - Hurghada met Transavia 6-nov 27 Personeelsfeest jubileum 17-nov 27 Rampenoefening 18-dec 27 1,5 miljoenste passagier in 27 2-dec 27 7

5 75 jaar 4 burgerluchtvaart in Eindhoven Ter gelegenheid van dit jubileum is een feestweekend georganiseerd. Vrijdag 7 september werd het kunstwerk in de terminal onthuld dat door omwonenden en (zaken-)relaties is samengesteld. Zaterdagavond vond een groots feest plaats voor relaties van de directie en het management team. Het feestweekend werd zondag 9 september afgesloten met een optreden van Frans Bauer voor personeel en omwonenden van de luchthaven. 8 9

6 5 Corporate Governance BERICHT VAN De Raad van Commissarissen BOARDING PASS 6 Eindhoven Airport N.V. is geen beursgenoteerde onderneming en is wettelijk niet verplicht de Nederlandse Corporate Governance Code toe te passen. Niettemin heeft Eindhoven Airport N.V. besloten de principes van de code grotendeels in te voeren, in navolging van de moedermaatschappij Schiphol Nederland B.V.. Eindhoven Airport N.V. definieert corporate governance als de wijze waarop de relatie tussen de directie, de RvC en haar aandeelhouders is geregeld. 1 Eindhoven Airport N.V. is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht met een RvC. De verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de vennootschap berust bij de directie. De RvC is een onafhankelijk orgaan, de leden worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeel houders. De RvC houdt toezicht op, adviseert, ondersteunt en benoemt de directie. De RvC was in het jaar 27 als volgt samengesteld: drs P.J.J.M. Swinkels (62 jaar) President-commissaris Bestuurder, voormalig directievoorzitter Bavaria (gepensioneerd) Nevenfuncties: bestuursvoorzitter BZW, lid DB VNO-NCW, diverse commissariaten 1e benoemingstermijn tot 17 maart 21 dr P.M. Verboom (57 jaar) Vice president-commissaris Executive Vice President & Chief Financial Officer Schiphol Group Nevenfunctie: lid Raad van Commissarissen VastNed Retail NV 3e (tevens laatste) benoemingstermijn tot 24 maart 21 J. Stringer RA (6 jaar) Accountant, Directeur Corporate Audit Services Schiphol Group Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Aviodrome, Lelystad 1e benoemingstermijn tot 1 augustus 28 A.P.A. de Jong (62 jaar) Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht 1e benoemingstermijn tot 1 maart 21 drs W.G. van Velzen (65 jaar) Bestuurder/Senior European Policy Advisor, Covington & Burling, Brussel Nevenfuncties: voorzitter Rathenau Instituut, Den Haag, lid Raad van Toezicht Universiteit van Twente, lid van de Commissie van Wijzen van BSIK projecten, voorzitter nationale Roadmapcommissie voor grootschalige onderzoekinfrastructuur 1e benoemings termijn tot 28 april 21 Eindhoven Airport N.V. exploiteert het civiele gedeelte op het militaire vliegveld Eindhoven. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. berusten bij: Schiphol Nederland B.V. 51,% Provincie Noord-Brabant 24,5% Gemeente Eindhoven 24,5% In 27 is besloten om de statuten en reglementen te laten voldoen aan de huidige normen voor een goede governance structuur. Bij de aanpassing van de statuten en het opstellen van de nieuwe reglementen voor directie en RvC heeft de Code Tabaksblat als uitgangspunt gediend. Tevens is tot een statutenwijziging besloten omdat de vorige statuten niet meer in overeenstemming waren met de praktijk ten aanzien van de winstuitkering. Voor het overige zijn in de statuten wijziging alle wetswijzigingen verwerkt die sinds de totstandkoming van de vorige statuten hebben plaatsgevonden. Ook zijn bepalingen die in strijd waren met de wet, aangepast. De statuten en reglementen zijn, evenals de klokkenluidersregeling, gepubliceerd op de website van Eindhoven Airport N.V. De Raad van Commissarissen (RvC) is in 27 vier maal bijeengeweest in reguliere vergaderingen. Op 14 mei 27 vond een Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats en in oktober de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor aandeelhouders, waarin de aandeelhouders op de hoogte werden gesteld van strategische ontwikkelingen op de luchthaven. De president-commissaris heeft tien maal apart overleg gevoerd met de algemeen directeur. Belangrijke onderwerpen waren dit jaar: de door Defensie voorgestelde verhoging van de vergoeding voor het burgermedegebruik, de uitbreiding van de geluidsruimte en de aangekondigde ticket belasting. Ook vastgoedontwikkeling was een belangrijk punt van aandacht. De complexiteit van genoemde onderwerpen vraagt om een zorgvuldige aanpak. De leden van de RvC zijn, buiten de normale vergaderingen om, intensief betrokken geweest (onder andere in werk groepen en informele bijeenkomsten) bij de diverse besprekingen. Uitkomsten van de vier genoemde risico gebieden zijn moeilijk te voorspellen en kunnen een grote impact hebben op de toekomstige ontwikkeling van de lucht haven. In zijn laatste vergadering van 27 heeft de RvC besprekingen gehouden over het functioneren van de raad en dat van zijn individuele leden, alsmede over het functioneren van de directie. Tevens heeft de raad gesproken over het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de raad en zijn leden en over het introductie-, training- en opleidings programma. Ook is gesproken over de uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet en werking van de interne risico beheersings- en controlesystemen. De RvC verklaart dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde ten aanzien van de onafhankelijkheid van de commissarissen. Het financiële resultaat van de luchthaven was in 27 wederom positief. Het jaar werd afgesloten met een winst van (vóór belasting en exclusief ongerealiseerde waardeverandering van vastgoedbeleggingen). Dit resultaat op vastgoedbeleggingen bedraagt over 27 een verlies van vóór belasting. De totale vennootschaps belasting bedraagt Het netto resultaat na belasting komt hiermee op een winst van De RvC keurde het voorstel van de directie aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goed om winstuitkeringen te doen ten bedrage van verdeeld over op cumulatief preferente aandelen en op gewone aandelen. De resterende winst van zal worden toegevoegd aan de overige reserves. Daarnaast wordt toegevoegd aan de overige reserves, dit bedrag valt vrij uit de herwaarderingsreserves. Met de externe accountant Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V. is overleg gevoerd over de interne controle van de onderneming, de financiële rapportage en de jaarrekening. Het verslag van de directie en de jaarrekening zijn per 3 maart 28 door de directie opgemaakt. Conform het bepaalde in Artikel 28 van de Statuten hebben de RvC en het bestuur de jaarrekening ondertekend in haar vergadering van 3 maart 28. De jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De RvC heeft de jaarrekening, voorzien van preadvies, voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 mei 28. In april 27 overleed oud-commissaris Jan de Geus. De heer De Geus was de drijvende kracht achter het tot stand komen van het burgermedegebruik van de luchthaven. Hij maakte in 1985 deel uit van de eerste Raad van Beheer van N.V. Vliegveld Welschap. Later is hij als lid van de RvC van Eindhoven Airport N.V. jarenlang een grote stimulans geweest voor de groei van de luchthaven. Ook na zijn aftreden als commissaris bleef hij zeer betrokken bij zijn lucht haven. De RvC is hem zeer dankbaar voor zijn onvoorwaardelijke betrokkenheid. Wij danken directie en medewerkers van Eindhoven Airport N.V. voor hun inzet en bijdrage aan het behalen van de resultaten in het afgelopen jaar. Wederom is een mijlpaal bereikt: 1,5 miljoen passagiers, waarmee wij directie en mede werkers graag willen complimenteren. 11

7 Facts 7... & figures GATE GATE CLOSES SEAT Verkeer en vervoer BOARDING PASS 8 Passagiersontwikkeling lijndiensten lijndiensten vakantie overige totaal binnenland buitenland charters charters Aantal vliegbewegingen (Toestellen zwaarder dan 6. kg maximum startgewicht) In 27 werden 8682 zogenaamd zware vliegbewegingen uitgevoerd (toestellen langer dan 39 meter en/of met een wieldruk van meer dan LCN 45). Luchtvracht Aircargo (in tonnen, inclusief getruckte luchtvracht) Het verslagjaar heeft een groeiende passagiersstroom opgeleverd. Ondanks discussies met regionale partijen (Regionale Overeenkomst) en de rijksoverheid (Ticketbelasting) ziet Eindhoven Airport duidelijke groeikansen in met name de zakelijke markt. Uitbreiding van bestemmingen, investeringen in stedenbouwkundige functies en de vestiging van luchtvaartmaatschappijen zullen de positie van Eindhoven Airport verstevigen en bijdragen aan de ontwikkeling van Brainport. Daarbij moet de campagne Natuurlijk vliegen bijdragen aan verhoogd milieubewustzijn. Brainport Ticket to Ride achter de groei van Eindhoven Airport De ruim 1,5 miljoen passagiers in 27 leverden Eindhoven Airport een toename van 35% op ten opzichte van de 1,1 miljoen passagiers in 26. Deze expansie houdt vooral verband met de wens van de regio Zuidoost-Brabant te ontwikkelen tot Brainport van Nederland. Hierdoor worden meer bestemmingen bereikbaar vanaf Eindhoven Airport voor de zakenreiziger die op efficiënte wijze internationale relaties wil bezoeken, nieuwe markten wil ontdekken en/of kennis wil uitwisselen. De luchthaven verbindt andere kennisintensieve regio s in Europa met Eindhoven. Om de ontwikkeling van deze Brainport verder te faciliteren wil Eindhoven Airport de komende vijf jaar doorgroeien tot een luchthaven met 3 miljoen passagiers per jaar. Wensbestemmingen Eindhoven Airport Duurzaamheid en weerstand In 27 is gewerkt aan verbreding op het gebied van bestemmingen en op het gebied van luchtvaartmaatschappijen. Er zijn vijf nieuwe lijndienstbestemmingen toegevoegd: Katowice, Reykjavik, Hamburg, Valencia en Stockholm. Twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen zijn lijndienstbestemmingen gaan uitvoeren vanaf Eindhoven Airport: OLT uit Duitsland (Hamburg) en Iceland Express uit IJsland (Reykjavik). Ryanair heeft Valencia en Stockhom toegevoegd en Wizzair Katowice. Samen met de Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW), Brabantse Milieu Federatie (BMF), Provincie Brabant en de gemeenten Best, Eersel, Eindhoven, Oirschot en Veldhoven is hard gewerkt aan het creëren van nieuwe voorwaarden voor het vestigen van een thuisbasis. Om minder kwetsbaar te zijn, wil Eindhoven Airport een meer duurzame relatie aangaan met één of meer lowfare luchtvaartmaatschappijen. Om in Eindhoven een thuisbasis te vestigen, zullen deze luchtvaartmaatschappijen regionaal moeten investeren, onder meer in personeel, kantoren en hangars. Hiervoor moet de Regionale Overeenkomst worden aangepast. Dit heeft tot flinke debatten geleid, waarbij uiteenlopende standpunten en belangen met verve zijn behartigd. Helaas heeft dit in 27 niet geleid tot een gemoderniseerde overeenkomst. Hier zal in 28 verder aan gewerkt worden. Voor Brainport is het immers noodzakelijk dat de regio zich achter de groei van Eindhoven Airport schaart. Drie miljoen passagiers en enkele luchtvaartmaatschappijen met een thuisbasis zorgen voor een luchthaven die tegen een stootje kan Midden-Europa Zagreb Wenen Geneve Basel Zurich Innsbruck Salzburg Oost-Europa Warschau Praag Boekarest Sofia Berlijn Riga St. Petersburg Noord-Europa Oslo Kopenhagen Helsinki Zuid-Europa Nice Porto Lissabon 13

8 14 Zakelijke reizigers Het merendeel van de bestemmingen vanaf Eindhoven Airport wordt uitgevoerd door lowfare luchtvaartmaatschappijen. Deze vliegen met gemiddeld 22% zakelijke passagiers. Het grote passagiersvolume (15 per vlucht) zorgt voor rendabele routes van en naar Eindhoven. In 27 maakten ruim 3. zakelijke passagiers gebruik van Eindhoven Airport om naar hun buitenlandse relaties te vliegen, nieuwe afzetmarkten te verkennen of deel te nemen aan congressen voor de noodzakelijke kennisuitwisseling. Natuurlijk vliegen De klimaatproblematiek en de bijdrage daaraan van de luchtvaart hebben in de publieke discussie de afgelopen tijd terecht veel aandacht gekregen. Eindhoven Airport behoort tot de koplopers in de luchtvaart als het gaat om milieubewustzijn. Eindhoven Airport heeft in 27 flink geïnvesteerd in bevordering van het milieubewustzijn van passagiers en in compensatie van broeikasgassen. Dit jaar werd de campagne Natuurlijk vliegen gelanceerd. Deze campagne is sinds mei dominant aanwezig op de luchthaven en spoort de passagiers aan door middel van een financiële transactie via aanwezige computerterminals de vrijkomende broeikasgassen als gevolg van hun vlucht te compenseren. Met ingang van 27 compenseert Eindhoven Airport alle broeikasgassen als gevolg van verlichting, verwarming, (lease-)auto s en vliegreizen van personeel. Werkgelegenheid In 27 heeft bureau Stratagem uit Den Haag in opdracht van de GLOBE-partijen een onderzoek gedaan naar de werkgelegenheid gerelateerd aan Eindhoven Airport. De uitkomst toont aan dat de luchthaven in 26 verantwoordelijk was voor circa 8 voltijdmedewerkers. Wanneer de expansieplannen doorgaan, zal dit aantal oplopen tot circa 175 in 21, meer dan een verdubbeling dus. Hiermee behoort Eindhoven Airport tot de grootste werkgevers van de regio Zuidoost-Brabant. De uitkomsten van dit onderzoek worden gedragen door zowel de luchthaven als de milieupartijen. Non aviation omzet Voor Eindhoven Airport is al in een stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie uit 21 het belang geschetst van een combinatie van functies en activiteiten met een onderlinge meerwaarde. Deze functies, zoals kantoren, retail, horeca, service, leisure en infrastructuur, hebben in combinatie met elkaar en met de luchthaven een meerwaarde ten opzichte van solitaire ontwikkeling. Vanuit deze visie zijn in 27 twee winkels geopend: een bloemen- en cadeauwinkel geëxploiteerd door Aviflora en een genots- en gemaksartikelenwinkel onder de naam Airport Take Off Shop. Beide winkels bevinden zich vóór de veiligheidscontrole en zijn voor iedereen toegankelijk. In 27 is ook nagedacht over vestiging op het luchthaventerrein van een hotel voor met name zakelijke gasten. De komende jaren wordt hierop voortgeborduurd. Verdere groei zal ook ruimte bieden aan nieuwe winkels. Parkeeropbrengsten vormen een steeds belangrijkere inkomstenstroom voor Eindhoven Airport. In 27 is P5 in gebruik genomen met een capaciteit van 1 plaatsen. In overleg met de gemeente wordt in 28 in de omgeving van Eindhoven Airport betaald parkeren ingevoerd. Dit zal het gebruik van de parkeerterreinen van Eindhoven Airport bevorderen. Opgeteld bij de snelle passagiersgroei zal hierdoor de behoefte aan nieuwe parkeer capaciteit de komende jaren gestaag toenemen. Zo is in 27 al besloten de nieuwe P5 in 28 uit te breiden met 8 parkeerplaatsen. In 27 zijn vier nieuwe huurders gevonden voor de kantoren in de Terminal alsook voor het kantoorpand aan de Luchthavenweg 13. In totaal is er nog 1.1 m 2 kantoorruimte te huur. Ticketbelasting Het kabinet heeft, ondanks protest uit de luchtvaartindustrie, besloten met ingang van 1 juli 28 een belasting op vliegtickets in te voeren. Voor Europese bestemmingen 11,25, voor intercontinentale vluchten 45,-. In 28 zullen de effecten van ticketbelasting voor Eindhoven Airport ernstig zijn. Wij verwachten een terugval van 2% in het passagiersvolume. Hierdoor wordt de passagiersgroei tijdelijk doorbroken, naar 1,4 miljoen in 28. Vanaf 29 zal de groei naar verwachting terugkeren. Wij verwachten dat de regering een verdere differentiatie in de belastingtarieven doorvoert op grond van milieubelasting. De lage tarieven van lowfare maatschappijen en de relatief korte afstand tot Duitse en Belgische luchthavens zorgen ervoor dat deze belastingmaatregel relatief harder aankomt voor Eindhoven Airport dan voor de overige luchthavens in Nederland. Passagiersprofiel Onafhankelijk onderzoek door het bureau Forum Marketing Research heeft aangetoond dat het passagiersprofiel er in 27 als volgt uitzag: 85% van de passagiers is afkomstig uit Nederland, van wie 45% uit de provincie Noord-Brabant. 52% van de passagiers is man, 48% is vrouw. De leeftijdopbouw is als volgt: 55% is 36 tot 55 jaar, 25% is 18 tot 35 jaar en 16% is 56 jaar of ouder. Dit onderzoek heeft ook aangetoond dat de reiziger Eindhoven Airport gemiddeld beoordeelt met het cijfer 7,9. In 28 zal het onderzoek worden uitgebreid met een tevreden heidsonderzoek onder touroperators en luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van de luchthaven. 15

9 9 1 Veiligheid Verbetering te allen tijde... Service Veiligheid heeft de hoogste prioriteit op Eindhoven Airport. In 27 is optimaal medewerking verleend aan de uitvoering van en training met aangescherpte veiligheidsbepalingen. Negatieve effecten voor de doorstroming van passagiers zijn tot een minimum beperkt. 16 Security Ook in 27 heeft het Ministerie van Justitie, afdeling Nationaal Coördinator terrorisme Bestrijding (NCtB), weer verschillende uit voeringsbepalingen uitgevaardigd voor Aviation Security in het kader van EUverordening 622/23. De op 6 november 26 ingevoerde maatregel voor beperkt transport van vloeistoffen en gels in handbagage heeft geleid tot langere wachttijden voor passagiers bij de security check. Tevens heeft deze maatregel tot hogere kosten geleid door een verhoogde inzet van securitypersoneel en door de afvoer van ingenomen, deels milieuonvriendelijke vloeistoffen. Diverse fysieke en procedurele maatregelen hebben de aanvankelijk optredende vertraging in de doorloopsnelheid van passagiers bij de security check tot stilstand weten te brengen. Overige uitvoeringsbepalingen betreffen een aanscherping van al bestaande securitymaatregelen. Deze moet leiden tot de 1% screening van passagiers, personeel en goederen, die op 1 juli 29 verplicht zal zijn op luchthavens binnen de EU. In 27 is bij een personeelsdoorgang een irisscan geïnstalleerd en in gebruik genomen voor toegangscontrole. Dit was een primeur voor Eindhoven Airport omdat hierbij voor het eerst de irissen van beide ogen worden ingescand op de luchthavenpas van de medewerker. Calamiteitenorganisatie Binnen het op 15 oktober 26 geïmplementeerde Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Eindhoven heeft Eindhoven Airport voor het geval van een calamiteit met een civiel toestel de verantwoordelijkheid gekregen voor de opvang en verzorging van familie en relaties. De procedures hiervoor zijn in 27 opgesteld en voor het Business Centre in de Terminal zijn fysieke maatregelen getroffen zodat dit in voorkomende gevallen is in te richten als opvangcentrum. Op 15 november heeft de Regionale Brandweer, Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant, een oefening gehouden voor dit opvangproces in samenwerking met het CRIB, de GHOR, de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Luchtmacht en Eindhoven Airport. Op 18 december heeft een multidisciplinaire rampenoefening plaatsgevonden om de processen van de betrokken partijen te testen. Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) Sinds 1 januari 27 maakt de Sector Luchthavens deel uit van het ATb van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Het ATb is een waarschuwingssysteem dat bij terroristische dreiging maatschappelijke bedrijfssectoren en politie hiervan op de hoogte stelt. Per 16 juni 25 was de luchthaven Schiphol (Sector Schiphol) al aangesloten op het ATb. De aansluiting van de Sector Luchthavens betekent dus een uitbreiding/verbreding van de voormalige Sector Schiphol. De sector heeft de bij het ATbsysteem behorende opschalingniveaus overgenomen en in samenwerking met de NCTb bijpassende sectormaat regelen ontwikkeld. Deze zijn opgenomen in de maatregelenmatrix. De maatregelen zullen overeenkomstig het advies van het Uitvoeringsoverleg Alerteren (UOA) daadwerkelijk door de sector worden uitgevoerd. De formele verantwoordelijkheid hiervoor heeft de wetgever bij de sector zelf neergelegd. Op 12 en 13 juni 27 hebben alle betrokkenen een oefening gehouden op de luchthaven Schiphol om alle aspecten van het systeem en de werking ervan te leren kennen en te optimaliseren. Ook Eindhoven Airport heeft aan deze oefening deelgenomen. Ook in 27 is hard gewerkt aan de continue verbetering van onze service aan de passagiers. Veiligheid heeft hierbij altijd de hoogste prioriteit. Een nieuw camerasysteem geeft de verkeerstoren voortdurend zicht op het platform. Een andere aanpassing was de verbreding van de rechtse verbinding tussen platform en startbaan. Hierdoor zijn nu beide verbindingen geschikt voor alle typen vliegtuigen. Ook verbeterde platformverlichting vergroot de veiligheid. In de terminal is de informatiebalie vervangen en op een meer centrale locatie geplaatst. Deze balie heeft een grotere capaciteit en is beter zichtbaar voor alle passagiers. In de gehele terminal zijn geluidsdempende materialen aangebracht die het comfortabeler maken voor publiek en personeel. Ook zijn de centrale omroepen hierdoor beter te verstaan bij grote drukte. Bovendien heeft de omroepinstallatie door aanpassing aan helderheid gewonnen. In mei is een nieuwe parkeerplaats voor lang parkeren geopend. Net op tijd, zo bleek bij de opening, want de andere parkeerplaatsen waren volledig bezet. De Kiss & Ride strook is toegankelijk gemaakt vanaf P1. Dit is de eerste stap naar een andere oplossing voor het Kiss & Ride verkeer. Tijdens drukte was er veel overlast door mensen die op de toerit naar de Kiss & Ride strook stopten om mensen af te zetten. De nieuwe situatie wordt begin 28 geëvalueerd voor eventuele, verdere ontwikkeling. Begin 27 is een project genaamd The Wave gestart. Het doel van The Wave is het zo efficiënt mogelijk doorstromen van passagiers. Dit kan alleen wanneer alle partijen beter samenwerken, wanneer de informatie wordt gedeeld en wanneer alle processen soepel op elkaar aansluiten. Dit bezorgt de passagier minder wachttijd en de luchthaven lagere kosten en hogere capaciteit. In het kader van The Wave is in 27 incidenteel Eindhoven Handling personeel ingezet, voor het opvangen van drukte en ter vervanging van zieke medewerkers bij de informatiebalie en bij de havendienst. Eind 27 is de servicebalie van Eindhoven Handling bij de informatiebalie ingetrokken. Goed voor de klant, goed voor Eindhoven Handling en goed voor Eindhoven Airport. In 28 wordt The Wave verder geïmplementeerd in samenwerking met Eindhoven Handling. Security en schoonmaak volgen in

10 GATE GATE CLOSES SEAT Personeel en organisatie BOARDING PASS 11 Begin 27 bedroeg het aantal medewerkers op basis van fulltime equivalenten 35,6 (43 personen). Eind 27 was dit aantal 33,4 fte (4 personen); een daling van 6,2%. De daling van het aantal werknemers in 27 zien we als volgt terug: Operationele zaken 2,3 fte Commerciële zaken & PR -,1 fte Secretariaat +,2 fte Het organisatieschema ziet er sinds januari 27 als volgt uit: Secretariaat Directie Personeel & Organisatie De 4 medewerkers van Eindhoven Airport N.V. waren eind 27 ondergebracht bij de volgende afdelingen: Directie mannen: 1 Juridische & Bestuurlijke zaken Airport Security Commerciële zaken & PR mannen: 2 vrouwen: 3 Operationele zaken mannen: 11 vrouwen: 9 Financiële zaken & ICT mannen: 3 vrouwen: 2 Operationele zaken Financiële zaken & ICT Commerciële zaken & PR Juridische & Bestuurlijke zaken mannen: 1 18 Airport Security vrouwen: 3 Secretariaat vrouwen: 4 Personeelszaken vrouwen: 1 Totaal mannen: 18 Totaal vrouwen: 22 Arbozorg Arbeidsomstandigheden Naar aanleiding van een hogere bezetting aan de balie in de terminal en van klachten over deze werkplek heeft een ergonoom in 26 aanbevelingen gedaan over een nieuwe balie. Deze is geplaatst in het voorjaar van 27. In het Plan van Aanpak naar aanleiding van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van eind 25 stonden in 27 geen (urgente) actiepunten ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Naar verwachting vindt in 28 een nieuwe RI&E plaats. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is ten opzichte van 26 in 27 gestegen naar 5,8%. Dit percentage is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het cijfer is te splitsen in 1,5% kort verzuim en 4,3% langdurig verzuim. Ten opzichte van 26 is het kort verzuim gelijk gebleven en het langdurig verzuim gestegen. In het kader van de verzuimpreventie biedt Eindhoven Airport N.V. alle medewerkers onder meer de mogelijkheid van een griepvaccinatie. Personeelsvertegenwoordiging (PVT) De samenstelling van de personeelsvertegenwoordiging is in 27 gewijzigd. De PVT is verschillende keren bijeen geweest en heeft meerdere vergaderingen belegd met de directie en de afdeling Personeel & Organisatie. Enkele van de besproken onderwerpen zijn: personeelswijzigingen; nieuwe Regeling Wisseldienst; pensioenwet; arbeidsomstandigheden; The Wave. 19

11 12 GATE GATE CLOSES SEAT Milieu- Zorgsysteem Denken aan omgeving BOARDING PASS 13 In de Nota Ruimte Zuidoost-Brabant wordt Eindhoven aangewezen als zogenaamde Brainport. Voor de ontwikkeling hiervan is een beheerste groei van Eindhoven Airport een belangrijke voorwaarde. kan vertrekken, worden zogenaamde local rules vast gesteld. Op grond hiervan krijgt de Stichting Airport Coordination Netherlands de opdracht niet meer slots aan Eindhoven Airport uit te geven dan nodig voor de beperkte openstelling op zaterdag- en zondagochtend. 2 In het kader van de continue verbetering en het blijven toetsen van het eigen milieuzorgsysteem vinden jaarlijks een interne en een externe audit plaats. De interne audit, uitgevoerd door een extern adviseur van bureau Cleijsen De Lange, vond plaats op 5 april. Uit deze interne audit zijn enkele knelpunten naar voren gekomen. Na de initiële beoordeling in 26 heeft MKB Certificatie op 3 juli 27 de eerste surveil lance audit uitgevoerd. Jaarlijks wordt Eindhoven Airport getoetst aan de norm NEN-141 om te beoordelen of het certificaat behouden mag worden. In 27 heeft MKB Certificatie op Eindhoven Airport geen tekortkomingen geconstateerd. De jaarlijkse milieudoelstellingen zijn omschreven in een analyseoverzicht. Dit bevat de volgende onderdelen: 1. Algemeen: klachten, leveranciersbeoordeling, e.d.; 2. Veiligheid: incidenten, ongevallen, inspectie X-ray apparatuur, inspectie airside, inspectie landside; 3. Milieu: incidenten, water-, gas- en energieverbruik, geluid, kaliumgebruik, afval, bodem. Een uitgebreid milieujaarverslag is te vinden op en te downloaden van de internetsite: Wijziging van de Regionale Overeenkomst Voor de autonome groei en voor de continuïteit van de luchthaven is het essentieel dat er een of meer bases kunnen worden gevestigd. Dit brengt een vaste relatie met zich mee tussen de luchthaven en een luchtvaartmaatschappij (continuïteit). Hieruit kunnen tevens nieuwe lijnverbindingen ontstaan (autonome groei). Uit een studie van Stratagem/Ecorys blijkt dat de vestiging van een base extra directe en indirecte arbeidsplaatsen oplevert van 8 in 26 naar 175 voltijds medewerkers in een situatie met een thuisbasis. Voldoende reden dus voor veelvuldig en langdurig overleg binnen GLOBE over een wijziging van de bestaande Regionale Overeenkomst. De gedachtevorming heeft geleid tot een ontwerp voor een gemoderniseerde Regionale Overeenkomst. Bij het opstellen hiervan is gezocht naar een goede balans tussen de autonome groei van Eindhoven Airport enerzijds en beperking van de hinder en overlast voor de omgeving anderzijds. Het ontwerp voorziet in beperkte aanpassing van de openingstijden voor luchtvaartmaatschappijen met een base op Eindhoven Airport: Dit houdt in dat de reguliere openingstijden op maandag tot en met vrijdag van 7. uur tot 23. uur zijn. Voor de weekeinden blijven de openingstijden op zaterdag van 8. uur tot 2. uur en op zondag van 1. uur tot 22. uur. Een uitzondering wordt gemaakt voor drie vliegtuigen - vanaf 21 zes - die op de luchthaven als thuisbasis gestationeerd zijn. Deze mogen, ook in het weekend, vanaf 7. uur vertrekken en tot 24. uur landen. Om te garanderen dat uitsluitend een beperkt aantal vliegtuigen van op de luchthaven gestationeerde maatschappijen in de ochtend van zaterdag en zondag Nieuwe maatregelen Tegenover de (geringe) aanpassing van de openstellingstijden staat een aantal verlichtende maatregelen om de invloed van de luchthaven op de omgeving en op het milieu (nog) verder terug te dringen. Nieuw ten opzichte van de huidige Regionale Overeenkomst zijn: 1. operationele procedures om de overlast van landende vliegtuigen voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken; 2. zoveel mogelijk bewerken dat er overdag wordt gevlogen en met stille vliegtuigtypen; 3. local rules opstellen om de overlast voor omwonenden te beperken; 4. prioritering van de slots om de Regionale Overeenkomst optimaal uit te voeren; 5. overlast van grondgeluid beperken (bijvoorbeeld minder zogenaamd proefdraaien). Milieu-investeringsfonds Daarnaast voorziet het ontwerp voor een gemoderniseerde Regionale Overeenkomst in de oprichting van een Milieu-investeringsfonds. Dit heeft tot doel de woon- en leefomgeving van de luchthaven te verbeteren. Antigeluid Eind 27 was de te moderniseren Regionale Overeenkomst onderwerp van discussie binnen de raden van provincie en gemeenten. BOW en BMF, die zich niet in de nieuwe overeenkomst kunnen vinden, lieten een krachtig anti-geluid horen. Tot op heden is er helaas geen akkoord bereikt over de nieuwe Regionale Overeenkomst. 21

12 14 Financiële gang van zaken Publiekrechtelijk kader voor burgermedegebruik De Regionale Overeenkomst gaat uit van een op termijn (afgeronde) wettelijke regeling voor het burgermedegebruik van militaire lucht havens. Een dergelijke regeling moet wat betreft het inkaderen van de gevolgen voor de omgeving gelijkwaardig zijn aan de regelingen voor (andere) regionale luchthavens. De regeling voor burgermedegebruik van militaire vliegvelden is opgenomen in het wijzigingsvoorstel voor de Wet Luchtvaart (Regeling Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens). Dit wetsvoorstel is op 18 oktober door de Tweede Kamer aangenomen en lag eind 27 bij de Eerste Kamer (EK A). Kort samengevat voorziet het voorstel in de volgende systematiek. Militaire luchthavens worden aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Bij AMvB worden hiervoor uniforme grenswaarden vastgesteld (voor luchtverontreiniging, geluidsbelasting en externe veiligheid). Het wetsvoorstel geeft de minister van Defensie de bevoegdheid vergunning te verlenen voor burgermedegebruik van een militaire luchthaven. Regels voor het gebruik van de vergunning worden eveneens bij AMvB vastgesteld. De genoemde grenswaarden worden opgenomen in een zogenaamd luchthavenbesluit. Het wetsvoorstel stelt expliciet dat voor een militaire luchthaven met burgermedegebruik de regels en grenswaarden voor het militair luchtverkeer en die voor het burgerluchtverkeer afzonderlijk worden vastgesteld. Dit betekent dat voor Eindhoven Airport een eigen civiele geluidsruimte zal worden vastgesteld. Het luchthavenbesluit bevat ook regels voor de gebruikstijden van de luchthaven voor het burgerluchtverkeer. Na vaststelling van de gewijzigde Wet Luchtvaart zal er sprake zijn van een afgerond publiekrechtelijk kader voor burgermede gebruik van (aangewezen) militaire vliegvelden. Het is zeer wel mogelijk dat de (toekomstige) publiekrechtelijke regels zullen afwijken van de huidige inhoud van de Regionale Overeenkomst. Zonder de nodige wijziging(en) zal deze overeenkomst in een dergelijke situatie niet veel zelfstandige betekenis meer hebben. Doorgaande groei in 27 Omzet naar 17 miljoen De wederom sterke passagiersgroei van 35% in 27 (in 26 was dat 21%, in 25 36%) genereert positieve omzetimpulsen. De omzetgroei komt tot uitdrukking in havengelden, autoparkeren en concessie- en reclameinkomsten. De totale omzet steeg van 14,2 miljoen in 26 naar 17,1 miljoen in 27, een stijging van 2%. Havengelden blijven met 1, miljoen het grootste omzet-aandeel vormen, gevolgd door autoparkeren ( 4, miljoen). Kosten nemen beperkt toe Eindhoven Airport is qua kostenstructuur een organisatie met relatief veel vaste kosten. Het karakter van bijna alle kosten is op korte termijn maar beperkt te beïnvloeden. Het gevolg hiervan is dat afgezien van grote capaciteitssprongen (zoals in 26 merkbaar was) de kostenstijgingen relatief beperkt dienen te blijven. De bedrijfslasten stegen in 27 met 14%; de voornaamste kostenstijgingen worden veroorzaakt door externe kosten voor advies en commerciële kosten. Interne kosten, personeels- en afschrijvingskosten, stegen met 2%, veroorzaakt door wat hogere afschrijvingskosten als gevolg van een capaciteitsuitbreiding voor autoparkeren. De financiële lasten stijgen per saldo met 5% als gevolg van enerzijds toegenomen vennootschapsbelastingverplichtingen over voorafgaande jaren; anderzijds zorgde een positieve cashflow voor ontvangen rentebaten door lager bankkrediet. Resultaatverbetering Bovengenoemde ontwikkelingen beïnvloeden sterk positief het bedrijfsresultaat. Vóór belastingen resulteert 2,8 miljoen winst. Ten opzichte van 26 ( 2, miljoen winst voor belasting) een verbetering van,8 miljoen of 41%. Belastingen In 27 werd op hoofdlijnen met de belastingdienst overeenstemming bereikt over de fiscale openingsbalans per 1 januari 22. De definitieve vaststelling zal begin 28 plaatsvinden; de financiële consequenties hiervan (extra belastinglasten over voorafgaande jaren) zijn verantwoord in de jaarrekening van 27. De eenmalige extra kosten voor vennootschapsbelasting bedragen in 27 1,2 miljoen. Het uiteindelijke resultaat na belastingen is met,9 miljoen,6 miljoen lager dan over 26. Investeringen Evenals in 26 werd in 27 relatief bescheiden geïnvesteerd, voor 1,6 miljoen werden onder meer gerealiseerd een nieuw terrein met 1. autoparkeerplaatsen, beveiligingsapparatuur, platform-/rolbaanaanpassingen. Cashflow De cashflow bedroeg in 27 2,3 miljoen; van de hieruit resulterende liquide middelen van 6,2 miljoen, werd 4,5 miljoen op kortlopend deposito geplaatst, waardoor per saldo in de balans een post van 1,7 miljoen liquide middelen is verantwoord. 28 Vooruitblikkend naar 28: Eindhoven Airport verwacht sterk negatieve effecten van de invoering van de tickettax per 1 juli 28. In 28 wordt daarom een daling naar 1,4 miljoen passagiers voorzien. De omzet zal eveneens een daling te zien geven; hiermee samenhangend wordt ook het kostenniveau teruggebracht, niet in gelijke mate (veel vaste kosten!) maar in de operationele kosten wordt een efficiencyverbetering gerealiseerd. Dit project is in 27 langdurig onderwerp van overleg geweest met de afhandelaar. Positieve effecten worden voor het eerst in 28 gerealiseerd in de vorm van kostenbesparingen. Méér kostenbesparingen liggen voor de hand in de jaren na 28. In deze jaren wordt ook weer een herstel van de passagiersaantallen verwacht. De investeringen in 28 zullen op een vergelijkbaar niveau liggen als in 27, ongeveer 1,5 miljoen. De financiering hiervan zal uit de reguliere cashflow plaatsvinden. 23

13 GATE GATE CLOSES SEAT toelichting op de balans winst- en verliesrekening Algemeen 1.1 Algemeen Eindhoven Airport N.V. is statutair gevestigd te Eindhoven. 1.2 Activiteiten De activiteiten van Eindhoven Airport N.V. betreffen voornamelijk het exploiteren van de luchthaven Eindhoven. 1.3 Groepsverhoudingen Eindhoven Airport N.V. heeft 3 aandeelhouders, te weten Schiphol Nederland B.V. voor 51%, provincie Noord-Brabant voor 24,5% en Gemeente Eindhoven eveneens voor 24,5%. Eindhoven Airport heeft zelf geen deelnemingen. 1.4 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen en betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 1.5 Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Eindhoven Airport zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstelingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 2.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting. 2.2 Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 2.3 Materiële vaste activa Onderscheid wordt gemaakt tussen materiële vaste activa ten behoeve van operationele activiteiten, materiële vaste activa in uitvoering en vastgoedbeleggingen. Materiële vaste activa ten behoeve van operationele activiteiten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. De verkrijgingsprijs is bepaald door op het investeringsbedrag eventuele subsidies in mindering te brengen. Afschrijving vindt lineair plaats, afhankelijk van de economische levensduur. De onderstaande percentages zijn van toepassing en worden zodanig gehanteerd dat de afschrijvingen zo goed mogelijk overeenkomen met de actuele waardevermindering van de betreffende activa. Gebouwen / terreinen 2,5% - 2% Banen / platform 2,5% - 2% Machines / installaties 5,% - 2% Inventaris 5,% - 33% Materiële vaste activa in aanbouw of ontwikkeling worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, op deze activa wordt niet afgeschreven. De eerste waardering van vastgoedbeleggingen geschiedt tegen verkrijgingsprijs, inclusief transactiekosten. Na de eerste verwerking geschiedt de waardering tegen reële waarde. De reële waarde van tot vastgoedbeleggingen behorende gebouwen wordt jaarlijks per jaareinde bepaald, door ofwel onafhankelijke externe taxateurs, dan wel door taxateurs van de moedermaatschappij (Schiphol Real Estate). De reële waarde is nader gedefinieerd als marktwaarde in verhuurde staat. De tot de vastgoedbeleggingen behorende gronden worden uitsluitend intern getaxeerd. De marktwaarde van deze in erfpacht uitgegeven terreinen wordt berekend door discontering van de jaarlijkse canons van de betreffende contracten. De disconteringsvoet is gebaseerd op de rente op Staatsleningen verhoogd met een risico-opslag. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de reële waarde, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening van het jaar waarin de wijziging zich voordoet. In geval van een waardetoename wordt voor het bedrag van de wijziging uit de winstbestemming een herwaarderingsreserve gevormd. In geval van een waardevermindering vindt er een overboeking plaats van de herwaarderingsreserve naar de overige reserves. 2.4 Financiële vaste activa De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 2.5 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Door Eindhoven Airport wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 2.6 Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode of lage opbrengstwaarde. 2.7 Vorderingen Handelsvorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 2.8 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 2.9 Herwaarderingen Herwaarderingen worden onder aftrek van de latent verschuldigde belasting in de herwaarderingsreserve opgenomen 2.1 Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voo zieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 25

14 26 verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Pensioenvoorziening Eindhoven Airport heeft een toegezegdpensioenregeling. Daaronder wordt verstaan een regeling waarbij aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waar de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienst jaren. De in de balans opgenomen pensioenvoorziening is de contante waarde van de pensioenaanspraken uit hoofde van de toegezegd pensioenregeling onder aftrek van de reële waarde van de fondsbeleggingen. Hiermee wordt verrekend de niet-verwerkte actuariële winsten en verliezen en nog niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd. Jaarlijks wordt de pensioen voorziening berekend door onafhankelijke actuarissen met gebruik van de actuariële methode die bekend staat als de projected Unit Credit -methode. De contante waarde van de verplichting wordt berekend door het contant maken van de geschatte toekomstige kasstromen. Hierbij wordt uitgegaan van rentetarieven die gelden voor hogekwaliteit-ondernemingsobligaties die een looptijd hebben die ongeveer gelijk is aan de looptijd van de gerelateerde pensioenverplichting. Actuariële winsten en verliezen die het gevolg zijn van wijzigingen in actuariële veronderstellingen die uitkomen boven 1% van de hoogste van de pensioenaanspraken en de reële waarde van de fondsbeleggingen per het begin van het boekjaar worden ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht gedurende de verwachte gemiddelde toekomstige dienstjaren van de desbetreffende werknemers. De nog niet verwerkte pensioenkosten van de verstreken diensttijd worden direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening tenzij de wijzigingen in de pensioenregeling afhankelijk zijn van het in dienst blijven voor een bepaalde periode (de wachtperiode). In dit geval worden de lasten over verstreken diensttijd lineair verwerkt over de wachtperiode. Latente belastingvorderingen en verplichtingen Latente belastingvorderingen en verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en verplichtingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover reeds bij wet vastgesteld Langlopende schulden Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De eerste waardering bestaat uit het ontvangen bedrag. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt Operationele leasing Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij Eindhoven Airport N.V. ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. 3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 3.1 Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 3.2 Opbrengstverantwoording Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 3.3 Netto omzet Netto omzet omvat de opbrengsten uit leveringen van diensten onder aftrek van kortingen e.d. en van over de omzet geheven belastingen. 3.4 Ongerealiseerde waardeveranderingen Hieronder zijn begrepen de mutaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen in het boekjaar. 3.5 Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 3.6 Afschrijvingen De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en overige materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Op gronden wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen vinden vanaf het moment van ingebruikneming plaats, volgens de lineaire methode, op basis van de geschatte economische levensduur van het actief. 3.7 Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Eindhoven Airport heeft een tweetal pensioenregelingen. Beide regelingen betreffen zogenaamde toegezegde-pensioenregelingen. Bij een toegezegde-pensioenregeling is een pensioen toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. 3.8 Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging. 3.9 Belastingen Met ingang van 1 januari 22 is Eindhoven Airport N.V. onderworpen aan vennootschapsbelasting. Tot op heden is de fiscale openingsbalans niet vastgesteld; een reële schatting is per ultimo 27 in de balans en resultatenrekening verantwoord. De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 27

15 16 Jaarrekening 28 29

16 Balans (na resultaatbestemming) Kasstroomoverzicht Activa Referenties Vaste activa Materiële vaste activa Banen en platform Terreinen en wegen Gebouwen Installaties Overige vaste bedrijfsmiddelen Objecten in aanbouw Operationele materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen 1. Materiële vaste activa 2. Financiële vaste activa Vlottende activa 3. Voorraden 4. Vorderingen 5. Liquide middelen Som der vlottende activa Winst- en verliesrekening 31 dec dec Passiva Referenties 6. Eigen vermogen Voorzieningen 7. latente belastingverplichtingen 8. personeelsbeloningen 9. Langlopende schuld moedermaatschappij Langlopende verplichtingen 1. Kortlopende verplichtingen 31 dec dec Referenties Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: 1. Afschrijvingen 15. Ongerealiseerde waardeveranderingen 1. Bijzondere waardeverandering Toename / (afname) voorzieningen Veranderingen in werkkapitaal: (Toename) / afname voorraden (Toename) / afname vorderingen Toename / (afname) kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Betaalde rente Vennootschapsbelasting (a) Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa 1. Desinvesteringen materiële vaste activa 2. Investeringen in financiële vaste activa (b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Toename / (afname) langlopende leningen Dividend (c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen (a) + (b) + (c) 5. Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december Referenties 11. Havengelden 12. Concessies 13. Verhuringen 14. Overige bedrijfsopbrengsten Netto omzet 15. Ongerealiseerde waardeveranderingen Som der bedrijfsopbrengsten 16. Uitbestedingen 17. Onderhoud 18. Overige externe kosten 19. Personeelskosten 2. Afschrijvingen 2. Bijzondere waardeveranderingen 21. Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten 22. Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 23. Belastingen Resultaat na belastingen

17 Toelichting op de balans per 31 december 27 Activa 1. Materiële vaste activa Aanschafwaarde ultimo 26 Cumulatieve afschrijvingen ultimo 26 Ongerealiseerde waardeverandering 26 Boekwaarde ultimo 26 Investeringen in 27 Desinvest (aanpassing aanschafwaarde) Ongerealiseerde waardeverandering 27 Afschrijvingen in 27 Aanschafwaarde 31/12/27 Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 27 Desinvest (aanpassing cumulatieve afschrijving) Cumulatieve afschrijvingen ultimo 27 Boekwaarde ultimo 27 Banen en platform Terreinen en wegen Gebouwen Installaties Overige vaste bedr. middelen Vastgoedbeleggingen Objecten in aanbouw Totaal Financiële vaste activa De samenstelling en het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Lening u/g Boekwaarde aanvang boekjaar Lening verstrekt Aflossing lening Boekwaarde ultimo boekjaar lening u/g Actieve belasting latentie personeelsbeloningen Deze latente belastingvordering heeft betrekking op het verschil tussen de fiscale waardering van de verplichtingen zoals deze voorvloeien uit detoegezegdpensioenregelingen en de verplichting zoals die in de jaarrekening is verwerkt. Actieve belasting afschrijving onroerend goed Deze latente belastingvordering heeft betrekking op het verschil tussen de fiscale waardering van operationele gebouwen ten opzichte van de waardering in de jaarrekening Vlottende activa Banen en platform Terreinen en wegen Gebouwen Installaties Naast de aanleg op eigen gronden valt hieronder tevens het door Eindhoven Airport N.V. betaalde aandeel in de kosten van de aanleg van de op militair terrein gelegen start- en landingsbaan. Hieronder zijn opgenomen de gronden, het voorterrein van de luchthaven alsmede de investeringen in terreinen ten behoeve van autoparkeren. Dit betreft terminalgebouwen, inclusief de kantorenvleugel. Hieronder valt ook het eigen-gebruik deel van het commercieel onroerend goed. Dit betreft o.a. het routebewakingssysteem, toegangscontrolesystemen en security- (scannings-)apparatuur. Vlottende activa betreffen: 3. Voorraden De voorraden betreffen reserve-onderdelen voor het bagagesysteem. 4. Vorderingen Debiteuren Vorderingen op Schiphol Group (deposito en rente) Overige vorderingen Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 5. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 31 dec dec Overige vaste bedrijfsmiddelen Dit betreft de ICT-apparatuur, kantoorinrichting, inrichting van het stationsgebouw en rijdend materieel. Vastgoedbeleggingen Hieronder worden commercieel (dat is niet voor eigen gebruik) geëxploiteerde activa begrepen. Het betreft voor het grootste deel gebouwen, daarnaast vallen hieronder de in erfpacht uitgegeven gronden. Hierop wordt niet afgeschreven, maar jaarlijks wordt de waarde (en daarmee de waardemutatie) bepaald. De verhuuropbrengsten uit vastgoedbeleggingen bedroegen in 27 ongeveer Exploitatiekosten ten behoeve van verhuuropbrengsten genererend vastgoed bedroegen ongeveer 46., exploitatie kosten voor nog te verhuren ruimtes bedroegen ongeveer 17.. Objecten in aanbouw Dit betreft een aanpassing van het bagage-sorteersysteem

18 Passiva 6. Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: 26 Stand aanvang boekjaar Besteding Winstbestemming Saldo ultimo Stand aanvang boekjaar Besteding Hergroepering t/m 26 Winstbestemming Saldo ultimo 27 Aandelenkapitaal 7. Voorziening latente belasting Gestort aandelenkapitaal Bestem mingsreserve Agio Herwaar derings reserve Overige reserves Dividend Totaal Jaar Het maatschappelijk kapitaal van Eindhoven Airport bedraagt euro 9.., verdeeld in 1.. preferente aandelen van,45 en 1.. gewone aandelen van,45. Hiervan zijn geplaatst 5.. preferente aandelen en 5.. gewone aandelen. Van dit geplaatste aandelenkapitaal van 4.5. is gestort De bestemmingsreserve is in 2 gevormd uit de netto vermogenswaarde van de op 23 november 2 verkregen deelneming. De netto vermogenswaarde van de om niet verkregen deelneming per 23 november 2 en haar resultaat zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve in 2; mede in verband met de juridische fusie van deze B.V. met Eindhoven Airport N.V. die heeft plaatsgevonden op 1 april 21. De herwaarderingsreserve wordt aangehouden voor ongerealiseerde mutaties van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen. Dotaties of onttrekkingen aan deze reserve geschieden, in overeenstemming met Richtlijn 213, uit de winstbestemming rekening houdend met vennootschapsbelasting. In 22 is Eindhoven Airport belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Deze voorziening wordt aangehouden voor belastingen, enerzijds op grond van jaarlijkse mutaties in de waarde van vastgoedbeleggingen, anderzijds op grond van jaarlijkse mutaties in de voorziening personeelsbeloningen. De samenstelling en het verloop van de voorziening is als volgt: Boekwaarde aanvang boekjaar Dotatie / (vrijval) vastgoedbeleggingen Dotatie / (vrijval) beperking afschrijvingsbasis Vrijval a.g.v. percentagewijziging Vrijval voorz. personeelsbeloningen, overheveling naar actieve belasting latentie Boekwaarde ultimo boekjaar Het volledige bedrag van deze voorziening is als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 31 dec dec Voorziening personeelsbeloningen Voorziening personeelsbeloningen is als volgt samengesteld: Verplichtingen inzake: Pensioenaanspraken Jubileumuitkeringen Volledige bedrag van deze voorziening is als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. Mutaties in pensioenvoorziening uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen zijn als volgt: Stand per 1 januari Toegerekende pensioenlasten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen Betaalde pensioenpremies Stand per 31 december Pensioenaanspraken zijn per 31 december als volgt samengesteld: Contante waarde van toegekende pensioenaanspraken waartegen beleggingen worden aangehouden Reële waarde van de fondsbeleggingen Contante waarde van toegekende pensioenaanspraken waartegen geen beleggingen worden aangehouden Netto pensioenaanspraken Samenstelling van de pensioenlasten in de winst-en-verliesrekening is als volgt: In boekjaar verdiende pensioenaanspraken Toegerekende interest Verwachte opbrengst fondsenbeleggingen Toegekende actuariële resultaten Totaal pensioenlasten Belangrijkste actuariële uitgangspunten zijn de volgende: Disconteringsvoet Verwacht rendement op fondsbeleggingen Verwachte salarisstijgingen Verwachte indexeringen van pensioenen In de pensioenregeling is momenteel bepaald dat ingegane pensioenen worden geïndexeerd op grond van de inflatie. 31 dec % 5,25 4,5 2, 2, 31 dec % 4,5 4, 2, 2, 34 35

19 Toelichting op de winst- en verliesrekening over Langlopende schulden 31 dec. 27 Schulden aan moedermaatschappij Looptijd < 1 jaar Looptijd 1-5 jaar Looptijd > 5 jaar Totaal Looptijd > 1 jaar dec Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn. De resterende looptijd is 7 jaar en 11 maanden. De rente over deze lening bedraagt 4,12%. 1. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting Schulden uit hoofde van omzetbelasting Schulden uit hoofde van pensioenen Schulden aan Schiphol Group Overige schulden en overlopende passiva De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar 31 dec dec Niet uit de balans blijkende verplichtingen Eindhoven Airport heeft per 31 december 27 niet uit de balans blijkende verplichtingen ter grootte van Dit betreft lease verplichtingen; voor op een termijn van korter dan één jaar en voor verplichtingen met een looptijd langer dan één jaar. Er zijn geen verplichtingen voor een termijn langer dan 5 jaar. In de winst-en-verliesrekening is in 27 een bedrag van aan leasekosten verantwoord. Netto - omzet 11. Havengelden Vliegtuigvergoedingen Passagiersvergoedingen Parkeergelden vliegtuigen 12. Concessies Kasstroomoverzicht Winkels en horeca Oliemaatschappijen Afhandeling Busvervoer Overige concessies 13. Verhuringen Gebouwen Terreinen 14. Overige bedrijfsopbrengsten Autoparkeergelden Reclameopbrengsten Overige opbrengsten 15. Ongerealiseerde waardeveranderingen Marktwaarde-aanpassingen erfpachten Marktwaarde-aanpassing commercieel onroerend goed

20 Vervolg toelichting op de winst- en verliesrekening over 27 (bedragen in euro s) Bedrijfskosten 16. Uitbestedingen 17. Onderhoud Onderhoudskosten 18. Overige externe kosten Inhuur extern personeel Commerciële en relationele kosten Advies- en accountantskosten Overige externe kosten 19. Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten In 27 was het aantal formatieplaatsen gemiddeld 34,8 (op full time basis), een uitbreiding van 1,2 ten opzichte van 26. Het personeelsbestand (FTE s) per ultimo van het jaar is als volgt: Directie Juridische zaken Secretariaat Operations Commerciële zaken & PR Financiën & Automatisering Vastgoed & Exploitatie Personeelszaken Bezoldiging bestuurders In 27 is aan de Raad van Commissarissen een bezoldiging betaald van , 1, 2,4 16,6 3, 4,4 4, 1, 33, , 1, 2, 17,5 4,2 4,4 5, 1, 36,1 2. Afschrijvingen Afschrijvingskosten 21. Overige bedrijfskosten Voorziening dubieuze debiteuren Overige kosten 22. Financiële baten en lasten Financiële lasten Financiële baten De financiële baten ontstaan voornamelijk als vergoeding voor het aanhouden van deposito s bij de moedermaatschappij Schiphol Group, per ultimo 27 betrof dat De financiële lasten ontstaan vooral door de langlopende lening bij de moedermaatschappij Schiphol Group, alsmede door kosten van betalingsverkeer en credicardprovisies. 23. Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting op basis van het resultaat over boekjaar. Extra Vennootschapsbelastings-last over de jaren 22 tot 26, op basis van de verwachte vaststelling van de fiscale openingsbalans per 1 januari 22. Het tarief in 27 was 25,5 %. drs B. de Boer Algemeen Directeur Eindhoven, 3 maart

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Publicatiestukken over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V.

Publicatiestukken over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. Publicatiestukken over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. Amsterdam 30 mei 2016 Inschrijfnummer KvK: 60390867 Inhoud Publicatiestukken

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2014 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2015

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2015 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015 2 2. Exploitatierekening over 2015 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage V1 Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 augustus 2016 3 1.2

Nadere informatie