Docentenhandleiding. bij. Websites maken met WEB! Pro ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenhandleiding. bij. Websites maken met WEB! Pro ISBN 90 5905 152 1"

Transcriptie

1 Docentenhandleiding bij Websites maken met WEB! Pro ISBN

2 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld. In principe ziet een cursusbijeenkomst er als volgt uit: A Inleiding B Instructie C Afsluiting 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen 1. De informatie (leerstof) aanbieden 2. De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Het schema wordt van begin tot eind stap voor stap doorlopen. De stappen B1 tot B4 worden steeds herhaald, dat wil zeggen dat de leerstof steeds in kleine delen wordt aangeboden (B1). Er zullen dus vele momenten zijn waarop de cursist hulp nodig kan hebben (B2). Daaruit volgt ook dat tijdens een cursusbijeenkomst cursisten meerdere handelingen aanleren die ze kunnen demonstreren (B3), waarop de cursusleider kan reageren met goedkeuring of eventueel noodzakelijke corrigerende opmerkingen (B4). Op de volgende pagina wordt dit schema aangevuld met extra informatie om de inhoud en het waarom van elke stap te verduidelijken. De uitwerking van de acht cursusbijeenkomsten wordt telkens binnen dit schema gegeven. Reserveer voor: de Inleiding 10-15% de Instructie 60-70% de Afsluiting 20-25% van de beschikbare tijd.

3 3 Lesschema A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les De cursusleider kan om stilte verzoeken, de deur dichtdoen, een aankondiging op het bord schrijven of op een andere manier de aandacht op zijn persoon en de komende les richten. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Voor cursist en leraar is het van belang precies te weten wat de gewenste resultaten voor een les zijn. De werkhouding van de cursist tijdens de les is er van afhankelijk of bijvoorbeeld de behandelende stof herkend moet worden, uit het hoofd geleerd moet worden, of toegepast moet kunnen worden. Alleen maar noemen van onderwerpen die behandeld gaan worden is onvoldoende. De docent moet dit in begrijpelijke termen doen. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen De docent moet in het begin van de les zorgen dat de nieuwe informatie aansluit op en voortbouwt op eerder verworven begrippen en regels. De betreffende kennis van de cursisten moet dan eerst opgehaald (geactiveerd) worden. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden De kern van het onderwijsleerproces is het aanbieden van de informatie door de docent of door het studieboek. 2. De cursisten helpen bij het leren De docent blijft tijdens het leerproces niet op zijn plaats, maar is bezig de verrichtingen van de cursisten te observeren en waar nodig te ondersteunen. De toegepaste didactische opvatting wordt begeleid ontdekkend leren genoemd. 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen Het gaat hier niet om het controleren of de cursisten hun huiswerk hebben gedaan, maar om een oefenmogelijkheid voor het uitvoeren van de gewenste (eind)handeling. Een gerichte vraag geeft de cursist de mogelijkheid om zichzelf en de docent te tonen dat hij of zij het weet of kan.

4 4 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties Het geven van informatie over de getoonde prestaties aan cursisten is informatief en versterkend. Terugkoppeling van informatie over de uitvoering van de handeling van de lerende gaat in vele gevallen vanzelf: het werkt of het werkt niet. Terugkoppeling moet in ieder geval informatie geven over de correctheid van het uitvoeren van de handelingen die tijdens het leren zichtbaar zijn. C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) De bedoeling van deze gebeurtenis is vast te stellen of de cursist het leerdoel heeft bereikt en of hij of zij met zekerheid de gewenste eindhandelingen kan uitvoeren. Voor dit doel zijn verschillende toetsingsvormen mogelijk: bijvoorbeeld een opdracht uitvoeren of een opgave maken. Ze hoeven niet allemaal op hetzelfde tijdstip te worden afgenomen. Uiteraard behoort de toets afgestemd te zijn op de gestelde leerdoelen. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Deze laatste stap is gericht op het bevorderen van het beklijven op de wat langere termijn. Daarom dienen deze aanwijzingen lesoverstijgend te zijn en gericht op het zichtbaar maken van cursusverbanden. 2. Voorkennis Voor deze cursus is minimaal voorkennis op het niveau Windows basisvaardigheden vereist. Daarnaast zijn kennis en vaardigheden vereist op het gebied van: Tekst verwerking (opmaak en bewerking) Werken met foto s en afbeeldingen. 3. Algemeen Technische zaken zoals het op de juiste wijze geïnstalleerd zijn van Windows 95, 98, Me of XP en WEB! Pro zijn essentieel voor het geven van deze cursus. Het installeren van de benodigde software en hardware valt buiten het bestek van deze handleiding. De beschrijving van de installatie van het programma WEB! Pro en het aanvragen van een bijbehorende licentiecode/serienummer vindt u in hoofdstuk 1. Ook eventuele registratie en aanmelding voor webhosting bij MySite wordt daar beschreven.

5 5 Aanvullend materiaal: tips en herhalingsoefeningen De herhalingsoefeningen waar in deze handleiding naar wordt verwezen, kunt u downloaden van en De herhalingsoefeningen zijn in principe bedoeld als huiswerk. 4. Referenties Inleiding Instructietheorie E. Warries en J.M. Pieters Swets en Zeitlinger b.v. Amsterdam/Lisse, 1992 Onderwijs en leerpsychologie J. Molter en A. Borg Intro Nijkerk, Overzicht van de cursusbijeenkomsten De cursusopzet beslaat acht bijeenkomsten, waarbij gebruik wordt gemaakt van het volgende boek (inclusief bijbehorende cd-rom met oefenfoto s): Website maken met Web! Pro Addo Stuur ISBN De lessen zijn gekoppeld aan de volgende lesstof in het boek: Les 1 Hoofdstuk 2 Een eenvoudige website maken Les 2 Hoofdstuk 3 Werken met tekstobjecten Les 3 Hoofdstuk 4 Werken met frames Les 4 Hoofdstuk 5 Afbeeldingen invoegen Hoofdstuk 6 Knoppen maken/invoegen Les 5 Hoofdstuk 7 Hyperlinks maken Les 6 Hoofdstuk 9 Uploaden van de website Les 7 Eigen ontwerp maken Gouden regels voor een website Structuur van een website Les 8 Eigen ontwerp maken Domeinnamen Aandachtspunten: Les 6: Voor het uploaden van een (oefen)website is het noodzakelijk dat cursisten over een werkende internetaansluiting beschikken. Bovendien moet de cursist zich vóór het uploaden van de website naar de webhost-service van MySite (zoals beschreven in het boek) eerst hebben aangemeld bij deze organisatie (zie hoofdstuk 1). Controleer vooraf of deze service nog actueel is. Als u dit tijdens de cursus wilt laten oefenen, laat u de cursisten eerst aanmelden. Per geïnstalleerd programma is een aparte aanmelding nodig. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een andere webhost-service te gebruiken. U kunt de lesstof ook behandelen in de vorm van een demonstratie. Les 7 en 8: Voor het ontwerpen en bouwen van een eigen website, kunnen cursisten zelf materiaal meenemen, bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen etc. Kondig dit tijdig aan.

6 6 Les 1 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vetgedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Een website bestaat uit één of meer webpagina s. Bij het maken van een website bouwt u de site pagina voor pagina op. U begint met de hoofdpagina. Dat is de pagina die u als eerste ziet wanneer u een website bezoekt. Dit wordt de homepage of homepagina genoemd. Via deze homepagina kunt u de andere pagina s van de website bekijken. Met het programma WEB! kunt u eenvoudig een webpagina maken. In de hulpvensters kunt u allerlei eigenschappen voor de pagina instellen, zoals de achtergrondkleur en de titel. In deze les leert u het programma WEB! Pro kennen door aan de hand van voorbeelden een webpagina van een oefenwebsite te maken. Als u alle lessen in deze cursus (c.q. hoofdstukken in het boek) heeft doorgewerkt, bent u in staat om een eigen website te ontwerpen en te bouwen. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) een nieuwe website maken een nieuwe webpagina maken; een achtergrond invoegen; geluid aan een webpagina meegeven; de voorlopige website bekijken; informatie aan een webpagina meegeven; een webpagina opslaan.

7 7 B Instructie 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Omdat dit de eerste bijeenkomst is, kunt u niet terugwijzen naar de vorige bijeenkomst. 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk 2 pag. 45 t/m De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten thuis de herhalingsoefening 2.1 Nieuwe website maken en opslaan maken. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende lesstof: Achtergrondinformatie en tips: pag. 68 t/m 70 in het boek.

8 8 Les 2 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vetgedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Een webpagina bestaat uit verschillende onderdelen. Die onderdelen worden in WEB! objecten genoemd. Zo is er bijvoorbeeld een tekstobject, waarin u teksten in allerlei vormen kunt zetten. Met behulp van objecten kunt u een website helemaal inrichten naar uw eigen smaak. In het programma WEB! is het heel eenvoudig om objecten aan een webpagina toe te voegen. In een hulpvenster kunt u allerlei eigenschappen opgeven voor het object. Bij een tekstobject zijn dat bijvoorbeeld de kleur en het lettertype van de tekst. Als u de eigenschappen heeft opgegeven, voegt WEB! het object toe aan de webpagina. Daarna kunt u het object op de juiste plaats zetten. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) een webpagina openen; lettertypes instellen; een titel invoegen; een object verplaatsen; een object centreren; een tekst invoegen; een object vergroten; opsommingen invoegen; een lichtkrant invoegen. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort de leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering. een nieuwe website maken een nieuwe webpagina maken; een achtergrond invoegen; geluid aan een webpagina meegeven; de voorlopige website bekijken; informatie aan een webpagina meegeven; een webpagina opslaan.

9 9 B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk 3 pagina 71 t/m De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten thuis de herhalingsoefeningen 3.1 Titel toevoegen aan de webpagina, 3.2 Een object bewerken en 3.3 Tekst en lichtkrant invoegen maken. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende lesstof: Achtergrondinformatie en tips: pag. 107 en 108 in het boek.

10 10 Les 3 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vetgedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Een webpagina kan opgebouwd zijn uit twee of meer aparte delen. Zo n deel wordt een frame genoemd. Een frame heeft naast de gewone pagina-eigenschappen, enkele bijzondere extra s. Een frame kan bijvoorbeeld in het venster blijven staan als een bezoeker een andere pagina van de website wil bekijken. Frames worden daarom vaak gebruikt voor onderdelen die op elke webpagina hetzelfde zijn, zoals de titel en lijsten met knoppen. Het frame hoeft dan niet opnieuw geladen te worden op de computer van de bezoeker. Een frame is altijd gekoppeld aan andere frames en/of een webpagina. Samen vormen ze dan een frameset. In deze les leert u frames gebruiken voor uw eigen website. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) frames maken; frames splitsen; frames toevoegen; frames verwijderen; frames opslaan; een frameset opslaan; eigenschappen van frames instellen; eigenschappen van een frameset instellen; objecten kopiëren; objecten verwijderen.

11 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort de leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering: een webpagina openen; lettertypes instellen; een titel invoegen; een object verplaatsen; een object centreren; een tekst invoegen; een object vergroten; opsommingen invoegen; een lichtkrant invoegen. 11 B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk 4 pagina 109 t/m De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten thuis de herhalingsoefeningen 4.1 Frames maken en bewerken, 4.2 Eigenschappen van een frame en een frameset en 4.4 Objecten kopiëren en verwijderen maken 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen en toe te passen met behulp van de extra oefeningen. Aanvullende lesstof: Achtergrondinformatie en tips: pagina 140 t/m 142 in het boek.

12 12 Les 4 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vetgedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Met WEB! kunt u aan een webpagina allerlei soorten afbeeldingen toevoegen. Bijvoorbeeld foto s in verschillende formaten, maar ook plaatjes en zelfs animaties. Aan een afbeelding op de webpagina kunt u effecten verbinden. Zo kunt u een afbeelding of een ander object met een animatie laten verschijnen op de pagina. Ook kunt u een object een bijzonder uiterlijk geven, zoals bijvoorbeeld een schaduw of een speciale belichting. Een bijzonder soort afbeelding is de knop. Door te klikken op een knop kan de bezoeker van uw website direct naar een bepaalde pagina gaan. Met WEB! kunt u eenvoudig en snel knoppen maken, met een eigen kleur en tekst. Met een optie als Muis Over kunt u opgeven wat er moet gebeuren als de muiswijzer over een object als een knop gaat. Met behulp van de dupliceermogelijkheid kunt u snel een kopie van een object maken. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) een frameset openen; afbeeldingen invoegen; grootte van afbeeldingen aanpassen; transities invoegen; speciale effecten gebruiken. knoppen invoegen; de Muis Over-functie invoegen; objecten dupliceren. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort de leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering: frames maken; frames splitsen; frames toevoegen; frames verwijderen; frames opslaan; een frameset opslaan;

13 13 eigenschappen van frames instellen; eigenschappen van een frameset instellen; objecten kopiëren; objecten verwijderen. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk 5 pag. 143 t/m 163. Boek: hoofdstuk 6 pag. 169 t/m De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten thuis de herhalingsoefeningen 5.1 Afbeelding invoegen en 5.2 Transities en effecten invoegen van Hoofstuk 5 maken. Van hoofdstuk 6 kunnen de cursisten herhalingsoefeningen 6.1 Knoppen invoegen, 6.2 Muis Over-functie invoegen en 6.3 Object dupliceren maken. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende lesstof: Achtergrondinformatie en tips hoofdstuk 5: pagina 164 t/m 168. Achtergrondinformatie en tips hoofdstuk 6: pagina 185 t/m 189

14 14 Les 5 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vetgedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Een website is niet bruikbaar zonder hyperlinks. Door op een hyperlink te klikken, kunt u naar een andere pagina op de website springen of een versturen of een andere website openen. Een hyperlink, kortweg link genoemd, kunt u als tekstobject op een webpagina plaatsen. U kunt een hyperlink ook koppelen aan een afbeelding of knop. Bij de eigenschappen van het object maakt u met de Na Muis Klik-optie een link met een andere webpagina. Opmerking voor docent: In deze les wordt een openingspagina voor de oefenwebsite gemaakt. In dat verband is het belangrijk dat u de informatie van Tip Bestandsnaam van de pagina (blz. 69 in boek) nog even herhaald: U kunt een webpagina in principe elke bestandsnaam geven. Het is aan te raden om de beginpagina de titel index, of default te geven. Deze twee bestandsnamen worden door Internet Explorer automatisch herkend. Als er op een website meerdere bestanden naast elkaar staan, zal Internet Explorer automatisch het bestand openen met de titel index.htm of default.htm. U hoeft zich om de extensie htm niet te bekommeren: wanneer u de optie Opslaan kiest, plaatst Web! Pro die extensie automatisch achter de bestandsnaam. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) meerdere pagina s aan een website toevoegen; een Na Muis Klik-functie invoegen; hyperlinks invoegen; een openingspagina maken en vernieuwen.

15 15 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering: een frameset openen; afbeeldingen invoegen; grootte van afbeeldingen aanpassen; transities invoegen; speciale effecten gebruiken; knoppen invoegen; de Muis Over-functie invoegen; objecten dupliceren. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk 7 pagina 191 t/m De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat de cursisten thuis de herhalingsoefeningen 7.1 Meer pagina s aan een website toevoegen en 7.2 een Na Muis Klik invoegen, 7.3 Hyperlinks invoegen en 7.4 Een webpagina vernieuwen maken. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen en toe te passen met behulp van de extra oefeningen. Aanvullende lesstof: Achtergrondinformatie: boek pagina 226 t/m 229.

16 16 Les 6 Aandachtspunt voor docent:voor het uploaden van een (oefen)website, zoals in deze les ter sprake komt, is het noodzakelijk dat cursisten over een werkende internetaansluiting beschikken. Bovendien moet de cursist zich vóór het uploaden van de website naar de webhostservice van MySite (zoals beschreven in het boek) eerst hebben aangemeld bij deze organisatie (zie hoofdstuk 1Als u dit tijdens de cursus wilt laten oefenen, laat u de cursisten eerst aanmelden. Per geïnstalleerd programma is een aparte aanmelding nodig. ). Controleer vooraf of deze service nog actueel is. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een andere webhost-service te gebruiken. U kunt de lesstof ook behandelen in de vorm van een demonstratie. A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vetgedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Webpagina s worden gemaakt in een speciale programmeertaal: HTML (Hyper Text Markup Language). Als u in WEB! werkt, ziet u daar niets van. WEB! plaatst zelf de HTML-code terwijl u de webpagina s maakt. U kunt deze HTML-code wel bekijken en laten afdrukken. Ook kunt u er zelf wat aan veranderen. Dat kan handig zijn als u extra mogelijkheden wilt toevoegen aan uw website. Bijvoorbeeld lijnen, filmpjes en tellers. Als uw website klaar is, zult u hem op internet willen publiceren. Daarvoor heeft u webruimte nodig. Deze webruimte kunt u tegen betaling reserveren bij een hosting provider. Ook bij uw eigen internet-aanbieder kunt u vaak ruimte krijgen om uw website neer te zetten. Ook bij WEB! krijgt u gratis webruimte. U heeft zich daarvoor kunnen opgeven in hoofdstuk 1. Om uw website op internet te zetten, moet u de website uploaden. Dat houdt in dat u de webpagina s verzendt naar de webruimte bij de hosting provider. Daarvoor zijn in WEB! zelf verschillende opties beschikbaar. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) de HTML-code van een webpagina bekijken; een webpagina afdrukken; HTML-code invoegen; de website uploaden; de website beheren; de website testen. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen

17 17 Breng in het kort leerstof van vorige bijeenkomst in herinnering: meerdere pagina s aan een website toevoegen; een Na Muis Klik-functie invoegen; hyperlinks invoegen; een openingspagina maken en vernieuwen. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk 9 pagina 279 t/m De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende lesstof: Aandachtspunt voor docent: Achtergrondinformatie en tips: pag. 301 t/m 308 in het boek. De volgende twee lessen kunnen cursisten besteden aan het ontwerpen en bouwen van hun eigen website. Laat cursisten hiervoor eigen materiaal meenemen, bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen/foto s, geluidsbestanden, etc.

18 18 Les 7 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vetgedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Gouden regels voor een website Als u wilt dat bezoekers het prettig vinden om uw website te bezoeken en dat ze ook terugkomen, is het belangrijk rekening te houden met de volgende zaken: Zorg ervoor dat teksten goed leesbaar en overzichtelijk zijn. Het is belangrijk dat letters niet te klein zijn en dat ze goed te lezen zijn tegen de achtergrond van de pagina, anders komt wat u wilt vertellen niet over. Donkere letters tegen een lichte achtergrond zijn vaak het beste te lezen. Ook een goede indeling in alinea s met af en toe een witregel is aan te raden. Grote lappen tekst maken lezen niet aantrekkelijk. Zorg ook voor een goede grammatica en spelling van de teksten. Als u een bijzonder lettertype voor uw tekst kiest, houd er dan rekening mee dat het regelmatig zal gebeuren dat de bezoeker van uw website dat lettertype niet op zijn computer heeft staan. Het zal dan vervangen worden door een standaard lettertype. Voor gewone tekst zijn lettertypes als Arial of Times New Roman een goede keuze. Zorg ervoor dat de hyperlinks op uw pagina werken. Het is nogal vervelend als een bezoeker op een link klikt en dan het bericht ziet dat de webpagina niet bestaat. Ook een verwijzing naar een pagina op uw website die nog niet af is, is af te raden. Sommigen proberen dat op te vangen door een leuk plaatje met Werk in uitvoering op zo n pagina te zetten, maar dat is geen goed idee. Plaats pas een link naar een webpagina als die pagina af is. Houd de laadtijd voor de webpagina s zo kort mogelijk. De pagina s van uw website moeten eerst naar de computer van de bezoeker gedownload worden voordat hij ze kan bekijken. Als er veel afbeeldingen, muziekjes en andere onderdelen op de webpagina staan, zal het downloaden erg lang duren. Houd daarom de losse onderdelen op de pagina vooral klein wat betreft kilobytes. Vermijd popup-vensters. Popup-vensters zijn die kleine vensters die soms automatisch verschijnen als u op een website komt. Meestal bevatten ze reclame. Als u uw website bij een gratis commerciële hosting-provider plaatst, moet u vaak genoegen nemen met deze popup-vensters. Probeer daarom uw website te plaatsen bij een provider zonder popups.

19 19 Test uit of uw website er goed uitziet op verschillende schermresoluties. Anders kan het zijn dat bezoekers met een afwijkende schermresolutie de webpagina s niet goed kunnen lezen. Zet een contactadres, zoals een adres, op uw website. Structuur van een website De homepagina van een website is vergelijkbaar met de inhoudsopgave van een boek. Vaak vindt u daar een opsomming van de inhoud van de website in de vorm van hyperlinks (knoppen). Afhankelijk van waar u de hyperlinks plaatst, is het echter niet noodzakelijk om webpagina s in een vaste volgorde te bekijken zoals in een doorsnee boek. Met het ontwerpen van uw website moet u met dat gegeven rekening houden. De structuur van een website met frames ziet er als volgt uit: Homepagina link 1 link 2 link 3 Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 De homepagina van deze website bevat een knoppenframe met hyperlinks naar alle webpagina s. Omdat het knoppenframe altijd links in het venster blijft staan, kunnen bezoekers vanaf iedere pagina naar een andere pagina springen. Zo n structuur kan er ook anders uitzien. De onderstaande website heeft bijvoorbeeld geen knoppenframe dat altijd in het venster blijft staan: Homepagina link 1 link 2 link 3 Pagina 1 link Home Pagina 2 link Home Pagina 3 link Home In deze structuur ziet een bezoeker op de afzonderlijke webpagina s geen knoppen om door te linken naar een andere pagina. In deze opzet moet u dus op iedere webpagina een hyperlink aanbrengen om terug te gaan naar de homepagina. Vanaf de homepagina kan de bezoeker weer doorklikken naar een volgende webpagina. Als u zelf een website gaat ontwerpen, kunt u vooraf zo n schema tekenen. In het schema geeft u aan welke webpagina s met welke inhoud u wilt maken en hoe de navigatiestructuur gaat worden.

20 De navigatiestructuur is de wijze waarop bezoekers door de pagina s kunnen bladeren. U bedenkt van tevoren dus waar u de hyperlinks wilt plaatsen. Aan de hand van het schema kunt u teksten maken, afbeeldingen verzamelen en de website gaan bouwen. 20 In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) een ontwerp maken voor een website met een overzichtelijke navigatiestructuur het ontwerp uitvoeren 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort leerstof van vorige bijeenkomst in herinnering. de HTML-code van een webpagina bekijken; een webpagina afdrukken; HTML-code invoegen; de website uploaden; de website beheren; de website testen. B Zelfwerkzaamheid Cursisten ontwerpen en bouwen een eigen website. 1. De cursisten gaan zelf aan de slag 2. Cursisten tonen/presenteren het ontwerp. 3. Terugkoppeling geven over het ontwerp en de gekozen navigatiestructuur C Afsluiting Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich bij het ontwerpen/bouwen van een website voordeden. Wijs op het nut van lijstjes met benodigdheden per pagina (knoppen, afbeeldingen, teksten etc.)

21 21 Les 8 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vetgedrukte woorden (behalve de achtervoegsels van de webadressen) in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Domeinnamen Een webadres dat verbonden is met een bepaalde naam, wordt ook wel een domeinnaam genoemd. Elk webadres heeft een achtervoegsel zoals.com. Bijvoorbeeld: Voor dit achtervoegsel bestaan verschillende varianten. In Europa is het de gewoonte om een landaanduiding te gebruiken: Bijvoorbeeld: Andere landaanduidingen zijn.be voor België en.de voor Duitsland. Buiten Europa en in de Verenigde Staten wordt een ander systeem gebruikt. Daarbij geeft het achtervoegsel aan wat voor soort organisatie het is: com edu org commercieel bedrijf onderwijs niet-commerciële organisatie Als u een website heeft gemaakt, dan ziet het adres van uw website er vaak ongeveer zo uit: Dat is geen eenvoudige naam. U kunt zelf een eigen domeinnaam aanvragen, zoals of Webhosting Er zijn twee soorten internet-providers. De ene groep biedt u toegang tot het internet, zodat u kunt surfen en en. De andere groep biedt ruimte aan op internet waar u uw website neer kunt zetten. Dit worden webhosting-providers genoemd. Vaak krijgt u bij een gewoon internet-abonnement ook webruimte aangeboden. Voor veel mensen met een eenvoudige website is dat genoeg. Maar het kan zijn dat u meer wilt. Bijvoorbeeld: meer webruimte, een eigen domeinnaam voor uw website ( of speciale mogelijkheden om forums en formulieren te gebruiken. U kunt dan terecht bij een hosting-provider. Hosting-providers bieden allerlei pakketten aan. Variërend van basis

22 (met weinig extra s) tot complete bedrijfspakketten. Voor eenvoudige websites kunt u vaak toe met het goedkoopste pakket. Als extra kunt u bij hosting-providers een domeinnaam laten vastleggen. Zo kunt u voor een klein bedrag per maand mensen laten doorverwijzen naar een website met een herkenbaar adres. Er zijn ook hosting-providers die gratis webruimte aanbieden, maar u moet dan gewoonlijk betalen in de vorm van het toestaan van reclame op uw website. Wilt u meer informatie? Kijk dan op In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) een schematisch ontwerp maken/aanpassen voor een website met een overzichtelijke navigatiestructuur het ontwerp uitvoeren 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering. 22 B Zelfwerkzaamheid Cursisten ontwerpen en bouwen een eigen website. 1. De cursisten werken verder aan eigen website. 2. Cursisten tonen/presenteren het ontwerp. 3. Terugkoppeling geven over het ontwerp C Afsluiting Docent: 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich bij het ontwerpen van de website voordeden. Stel cursisten in de gelegenheid om de gemaakte website(onderdelen) mee te nemen naar huis.

23 23 6. De eindtoets Ter afsluiting is de toets Website maken beschikbaar. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen. De toets kan online gemaakt worden op Na afloop ziet de cursist direct het behaalde resultaat. De cursist ontvangt gratis per een brevet met zijn/haar naam en het resultaat. Het brevet kan worden geprint. 7. Ander cursusmateriaal De populaire boeken van Addo Stuur zijn uitstekend geschikt voor gebruik als cursusmateriaal. Bij een aantal boeken zijn docentenhandleidingen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op

Docentenhandleiding bij Foto s importeren naar de pc en een diavoorstelling maken

Docentenhandleiding bij Foto s importeren naar de pc en een diavoorstelling maken Docentenhandleiding bij Foto s importeren naar de pc en een diavoorstelling maken ISBN 978 90 5905 357 1 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten.

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Handboek Paint Shop Pro X ISBN 90 5905 294 3

Docentenhandleiding bij Handboek Paint Shop Pro X ISBN 90 5905 294 3 Docentenhandleiding bij Handboek Paint Shop Pro X ISBN 90 5905 294 3 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld.

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Cursusboek en Oefeningenbundel MOS Outlook 2016 en 2013

Docentenhandleiding bij Cursusboek en Oefeningenbundel MOS Outlook 2016 en 2013 Docentenhandleiding bij Cursusboek en Oefeningenbundel MOS Outlook 2016 en 2013 ISBN 978 90 5905 642 8 ISBN 978 90 5905 652 7 1. Introductie Deze docentenhandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Creatief met digitale foto s voor senioren

Docentenhandleiding bij Creatief met digitale foto s voor senioren Docentenhandleiding bij Creatief met digitale foto s voor senioren ISBN 978 90 5905 087 7 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij

Docentenhandleiding bij Docentenhandleiding bij ISBN 978 90 5905 095 2 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld. In principe ziet

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 7

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 7 Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 7 ISBN 978 90 5905 256 7 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld.

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Samsung Galaxy Tab voor senioren

Docentenhandleiding bij Samsung Galaxy Tab voor senioren Docentenhandleiding bij Samsung Galaxy Tab voor senioren ISBN 978 90 5905 109 6 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren

Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren ISBN 978 90 5905 009 9 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1

Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1 Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 035 8 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Cursusboek en Oefeningenbundel MOS PowerPoint 2016 en 2013

Docentenhandleiding bij Cursusboek en Oefeningenbundel MOS PowerPoint 2016 en 2013 Docentenhandleiding bij Cursusboek en Oefeningenbundel MOS PowerPoint 2016 en 2013 ISBN 978 90 5905 612 1 ISBN 978 90 5905 622 0 1. Introductie Deze docentenhandleiding gaat uit van een lessenschema dat

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Windows 7 voor senioren deel 1

Docentenhandleiding bij Windows 7 voor senioren deel 1 Docentenhandleiding bij Windows 7 voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 166 9 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisgids MAGIX Video deluxe 15

Docentenhandleiding bij Basisgids MAGIX Video deluxe 15 Docentenhandleiding bij Basisgids MAGIX Video deluxe 15 ISBN 978 38 6786 828 0 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen

Herhalingsoefeningen Herhalingsoefeningen bij Websites maken met WEB! Pro ISBN 90 5905 193 9 2 Oefeningen hoofdstuk 2 2.1 Nieuwe website maken en opslaan Open een lege webpagina Open het venster Document Eigenschappen Typ

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 8

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 8 Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 8 ISBN 978 90 5905 298 7 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld.

Nadere informatie

Instellingen voor het publiceren opgeven

Instellingen voor het publiceren opgeven 289 Aanvulling hoofdstuk 9 i.p.v. blz. 289 tot en met 308 Instellingen voor het publiceren opgeven Voordat u webpagina s kunt publiceren, moet u eerst de instellingen voor het publiceren opgeven. Anders

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met PhotoStudio voor senioren

Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met PhotoStudio voor senioren Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met PhotoStudio voor senioren ISBN 978 90 5905 398 4 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Cursusboek Windows 98 voor beginners. Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen ISBN 90 5905 103 3 ISBN 90 5905 123 8

Docentenhandleiding. Cursusboek Windows 98 voor beginners. Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen ISBN 90 5905 103 3 ISBN 90 5905 123 8 Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen Cursusboek Windows 98 voor beginners ISBN 90 5905 103 3 ISBN 90 5905 123 8 2 Inhoud docentenhandleiding 1. Algemeen 3 Voorkennis 3 Cursusopzet 3 2. Cursusmateriaal

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Cursusboek Windows Vista voor beginners

Docentenhandleiding bij Cursusboek Windows Vista voor beginners Docentenhandleiding bij Cursusboek Windows Vista voor beginners ISBN 978 90 5905 145 4 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Windows 8 voor de beginnende senior computergebruiker

Docentenhandleiding bij Windows 8 voor de beginnende senior computergebruiker Docentenhandleiding bij Windows 8 voor de beginnende senior computergebruiker ISBN 978 90 5905 248 2 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Windows 8 voor senioren deel 1

Docentenhandleiding bij Windows 8 voor senioren deel 1 Docentenhandleiding bij Windows 8 voor senioren deel 1 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld. In principe

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij ipad voor senioren

Docentenhandleiding bij ipad voor senioren Docentenhandleiding bij ipad voor senioren ISBN 978 90 5905 348 9 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld.

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek PowerPoint 2007 deel 1

Docentenhandleiding bij Basisboek PowerPoint 2007 deel 1 Docentenhandleiding bij Basisboek PowerPoint 2007 deel 1 ISBN 978 90 5905 225 3 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows Vista deel 2

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows Vista deel 2 Docentenhandleiding bij Basisboek Windows Vista deel 2 ISBN 978 90 5905 195 9 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2007 voor gevorderden

Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2007 voor gevorderden Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2007 voor gevorderden ISBN 978 90 5905 215 4 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Werken met thema s 89 3.1 Het standaard thema bekijken... 90 3.2 Een thema zoeken... 91 3.3 Een thema installeren...

Inhoudsopgave. 3. Werken met thema s 89 3.1 Het standaard thema bekijken... 90 3.2 Een thema zoeken... 91 3.3 Een thema installeren... Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 De website bij het boek... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Uw voorkennis... 8 Toets uw kennis... 8 Voor

Nadere informatie

Een website omzetten naar WordPress

Een website omzetten naar WordPress 1 Een website omzetten naar WordPress Er zijn talloze programma s beschikbaar om websites te maken. In de titels Basisgids Websites maken met WordPress en Websites maken met WordPress voor senioren wordt

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Word, Excel en PowerPoint voor senioren

Docentenhandleiding bij Word, Excel en PowerPoint voor senioren Docentenhandleiding bij Word, Excel en PowerPoint voor senioren ISBN 978 90 5905 107 2 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn

Nadere informatie

4. De homepagina maken

4. De homepagina maken 95 4. De homepagina maken Als u een thema heeft geïnstalleerd, is al een aantal onderdelen ingevuld als voorbeeld. Naast de header staan er ook voorbeeldteksten, afbeeldingen, hyperlinks en soms nog andere

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Pinnacle Studio 11

Docentenhandleiding bij Basisboek Pinnacle Studio 11 Docentenhandleiding bij Basisboek Pinnacle Studio 11 ISBN 978 90 5905 135 5 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief Wat heeft u nodig? Voor docenten

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief Wat heeft u nodig? Voor docenten Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Introductie Visual Steps... 10 Nieuwsbrief... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Voor docenten... 12 Hoe werkt u met dit boek?... 13 De volgorde van lezen... 14 Website... 14 Toets

Nadere informatie

2. De eerste webpagina maken

2. De eerste webpagina maken 35 2. De eerste webpagina maken Een website bestaat uit één of meer webpagina s. Bij het maken van een website bouwt u de website pagina voor pagina op. U begint met de hoofdpagina. Dat is de pagina die

Nadere informatie

Verschillen met PowerPoint 2007

Verschillen met PowerPoint 2007 1 Verschillen met PowerPoint 2007 In dit bestand krijg je een overzicht van de verschillen met versie 2007 van PowerPoint. Zie je in het boek iets wat op jouw computer niet kan, kijk dan hier om te zien

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 12 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De website bij het boek... 15 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek OpenOffice.org

Docentenhandleiding bij Basisboek OpenOffice.org Docentenhandleiding bij Basisboek OpenOffice.org ISBN 978 90 5905 296 3 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 12 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De website bij het boek 13 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 12 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De website bij het boek 13 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 12 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 De website bij het boek... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 Uw voorkennis... 15 Toets uw kennis...

Nadere informatie

2. Navigeren over internet ... 68 ... 69 ... 71 ... 72 ... 75 ... 76 ... 79 ... 83 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 97

2. Navigeren over internet ... 68 ... 69 ... 71 ... 72 ... 75 ... 76 ... 79 ... 83 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 97 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 De volgorde van lezen... 17 Website... 17 Hoe werkt u met dit boek?... 18 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig... 14 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

2013 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave van de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 166 9

2013 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave van de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 166 9 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 17 De volgorde van lezen... 18 Website... 18 De schermafbeeldingen... 19 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2013 en 2010

Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2013 en 2010 Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2013 en 2010 ISBN 978 90 5905 159 1 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen

Nadere informatie

Studio Visual Steps Uploaden naar uw eigen webhostingservice

Studio Visual Steps Uploaden naar uw eigen webhostingservice Studio Visual Steps Uploaden naar uw eigen webhostingservice Aanvullend PDF-bestand bij het boek Een website maken voor uw eigen bedrijf Uploaden naar uw eigen webhostingservice 2 Uploaden naar uw eigen

Nadere informatie

Studio Visual Steps Een website omzetten van WEB! Pro naar Web Easy

Studio Visual Steps Een website omzetten van WEB! Pro naar Web Easy Studio Visual Steps Een website omzetten van WEB! Pro naar Web Easy Aanvullend PDF-bestand bij het boek Websites bouwen met Web Easy Een website omzetten van WEB! Pro naar Web Easy 2 Een website omzetten

Nadere informatie

Studio Visual Steps Een website aanpassen via uw eigen webhostingservice

Studio Visual Steps Een website aanpassen via uw eigen webhostingservice Studio Visual Steps Een website aanpassen via uw eigen webhostingservice Aanvullend PDF-bestand bij het boek Websites bouwen met Web Easy Een website aanpassen via uw eigen webhostingservice 2 Een website

Nadere informatie

2. E-mail en tekstopmaak

2. E-mail en tekstopmaak 43 2. E-mail en tekstopmaak E-mail wordt steeds belangrijker in de communicatie tussen mensen. Bij het schrijven van een e-mail bent u bezig met tekstverwerken. In het e-mailprogramma Outlook Express kunt

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2007

Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2007 Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2007 ISBN 978 90 5905 155 3 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 8 Introductie Visual Steps 8 Toets uw kennis 9 Wat heeft u nodig? 9 Website 10 Voor docenten

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 8 Introductie Visual Steps 8 Toets uw kennis 9 Wat heeft u nodig? 9 Website 10 Voor docenten Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 8 Introductie Visual Steps... 8 Toets uw kennis... 9 Wat heeft u nodig?... 9 Website... 10 Voor docenten... 10 Hoe werkt u met dit boek?... 10 Uw voorkennis...

Nadere informatie

Achtergrond en lettertype Opmaak Achtergrond Opmaak Achtergrond Afbeelding in achtergrond

Achtergrond en lettertype Opmaak Achtergrond Opmaak Achtergrond Afbeelding in achtergrond Frontpage Express is het meest eenvoudige programma voor het maken van je homepage. Is het programma niet geïnstalleerd op je PC, dan is het te downloaden en daarna te installeren. We zullen nu een aantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2009 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave bij het boek Internet en e-mail voor senioren met Windows Vista

Inhoudsopgave. 2009 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave bij het boek Internet en e-mail voor senioren met Windows Vista Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 De volgorde van lezen... 17 Hoe werkt u met dit boek?... 18 De schermafbeeldingen... 19 Toets uw

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

2. Meer muisgebruik in Windows ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3. Vaardigheid met het toetsenbord 107 ... ... ... ...

2. Meer muisgebruik in Windows ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3. Vaardigheid met het toetsenbord 107 ... ... ... ... Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 17 De volgorde van lezen... 18 Website... 18 De schermafbeeldingen... 19 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 14 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Studio Visual Steps Een website aanpassen via Avanquest webhosting

Studio Visual Steps Een website aanpassen via Avanquest webhosting Studio Visual Steps Een website aanpassen via Avanquest webhosting Aanvullend PDF-bestand bij het boek Websites bouwen met Web Easy Een website aanpassen via Avanquest webhosting 2 Een website aanpassen

Nadere informatie

E.M. van Nieuwaal. Frontpage 2003. Jouw vak op het leerlingenweb. Copyright 2008. http://cursus.anguillanova.nl

E.M. van Nieuwaal. Frontpage 2003. Jouw vak op het leerlingenweb. Copyright 2008. http://cursus.anguillanova.nl Frontpage 2003 Jouw vak op het leerlingenweb E.M. van Nieuwaal Copyright 2008 http://cursus.anguillanova.nl Inleiding... 3 1. Ontwerp een sitemap... 4 2. Index.htm... 4 3. Nieuwe pagina s maken... 7 4.

Nadere informatie

Handleiding bij het Content Management Systeem

Handleiding bij het Content Management Systeem Handleiding bij het Content Management Systeem 1. Content Managent System startvenster 2. Hoe voeg ik een nieuwe gebruiker toe? 3. Hoe maak ik een hoofdmenu-item aan? 4. Hoe koppel ik tekst aan een hoofdmenu-item?

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 14 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Wat doet SeniorWeb?... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek? De schermafbeeldingen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Wat doet SeniorWeb?... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek? De schermafbeeldingen... Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Wat doet SeniorWeb?... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 11 De schermafbeeldingen... 12 1. Starten met Windows 7 13 1.1 Desktopcomputer of laptopcomputer...

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2013 en 2010

Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2013 en 2010 Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2013 en 2010 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld. In principe

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 Uw voorkennis 15 Hoe werkt u met dit boek? De volgorde van lezen

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 Uw voorkennis 15 Hoe werkt u met dit boek? De volgorde van lezen Inhoudsopgave Voorwoord...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 Uw voorkennis...15 Hoe werkt u met dit boek?...16 De volgorde van lezen...16 De tekens in dit boek...17 Uw voorkennis...18

Nadere informatie

2.12 Oefeningen... 67 2.13 Achtergrondinformatie... 69 2.14 Tips... 70

2.12 Oefeningen... 67 2.13 Achtergrondinformatie... 69 2.14 Tips... 70 Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Uw voorkennis... 14 Hoe werkt u met dit boek?... 15 De website bij het boek... 16 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Algemene WordPress Handleiding uitleg basics Karin de Wit Design

Algemene WordPress Handleiding uitleg basics Karin de Wit Design Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Introductie... 4 Inloggen bij WordPress... 5 Introductie in het dashboard... 6 Berichten en pagina's... 8 Bericht Categorieën... 8 Nieuw Bericht...

Nadere informatie

Kennisnet.nl. Aan de slag met de webquestmaker. Met kennisnet.nl staat u er nooit alleen voor 1/10

Kennisnet.nl. Aan de slag met de webquestmaker. Met kennisnet.nl staat u er nooit alleen voor 1/10 Kennisnet.nl Aan de slag met de webquestmaker Met kennisnet.nl staat u er nooit alleen voor 1/10 In deze workshop maakt u kennis met de mogelijkheden die de Websitemaker van Kennisnet u biedt tav het zelf

Nadere informatie

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Presenteren met PowerPoint

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Presenteren met PowerPoint Docentenhandleiding AaBeeCee-Digitaal Presenteren met PowerPoint 2004-2012 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

KENNISNET.NL. Aan de slag met de websitemaker. Met kennisnet.nl sta je er nooit alleen voor. basishandleiding. Afbeelding 1 1/9

KENNISNET.NL. Aan de slag met de websitemaker. Met kennisnet.nl sta je er nooit alleen voor. basishandleiding. Afbeelding 1 1/9 KENNISNET.NL Aan de slag met de websitemaker basishandleiding Afbeelding 1 Met kennisnet.nl sta je er nooit alleen voor 1/9 In deze workshop maakt u kennis met een aantal mogelijkheden die de Websitemaker

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Website... 8 Toets uw kennis... 8 Voor docenten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Voordat je begint... 8 Wat heb je nodig?... 9 Voor ouders, verzorgers en leraren... 10

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Voordat je begint... 8 Wat heb je nodig?... 9 Voor ouders, verzorgers en leraren... 10 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Voordat je begint... 8 Wat heb je nodig?... 9 Voor ouders, verzorgers en leraren... 10 1. Je spreekbeurt voorbereiden 11 1.1 Een onderwerp kiezen... 12 1.2 Informatie verzamelen...

Nadere informatie

MS Internet Explorer

MS Internet Explorer MS Internet Explorer Module 0 MS Internet Explorer, versie 6 (NL) Nummer: 302 (20082002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Inhoud (klik op een van onderstaande titels) 1. Toegang tot het CMS 2. Inhoud toevoegen 3. Afbeelding toevoegen 4. Bestand toevoegen 5. Instructie & Vragen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Website... 8 Toets uw kennis... 8 Voor docenten...

Nadere informatie

1. Starten op het World Wide Web

1. Starten op het World Wide Web 13 1. Starten op het World Wide Web Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van kabels, het telefoonnet of televisiekabelnet en satellietverbindingen.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie... 88 Tips... 91

Achtergrondinformatie... 88 Tips... 91 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen... 16 Uw voorkennis... 17 Hoe werkt u met dit boek?... 18 De cd-rom en de website bij dit boek...

Nadere informatie

MS Publisher. Module 0. tccbk00228. MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company

MS Publisher. Module 0. tccbk00228. MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company MS Publisher Module 0 tccbk00228 MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding Op Maat Speler

Handleiding Op Maat Speler Handleiding Op Maat Speler Je kunt op verschillende manieren aan de slag met de Op Maat Speler. Versie 1: je leest niet verder, maar downloadt via www.opmaat-eduware.nl de recentste versie van de Op Maat

Nadere informatie

Websites i.s.m. Service @ School

Websites i.s.m. Service @ School Websites i.s.m. Service @ School Inhoudsopgave Introductie...3 Inloggen in het Beheer Panel...3 Aanpassen van de tekst op de pagina s...4 Nieuwe pagina maken...5 Toelichting op enkele knoppen...6 Een link

Nadere informatie

Studio Visual Steps Een formulier maken

Studio Visual Steps Een formulier maken Studio Visual Steps Een formulier maken Aanvullend PDF-bestand bij het boek Websites bouwen met Web Easy Een formulier maken 2 Een formulier maken Een bijzonder onderdeel van een website is het formulier.

Nadere informatie

1. Programma installeren Installeren van TotalMedia Studio Kopiëren van de oefenbestanden Tips... 18

1. Programma installeren Installeren van TotalMedia Studio Kopiëren van de oefenbestanden Tips... 18 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 7 De cd-rom... 8 Uw voorkennis... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 8 De website bij dit boek... 9 Toets uw

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Hoe werkt u met dit boek? 7 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Hoe werkt u met dit boek? 7 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Hoe werkt u met dit boek?... 7 De website bij het boek... 8 Voor docenten... 8 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Leereenheid Webdesign

Leereenheid Webdesign Leereenheid Webdesign INLEIDING Deze leereenheid leert je een eenvoudige website opbouwen. Vervolgens passen we dit toe op webquest. VOORKENNIS Elementaire kennis van Web 2.0 is vereist. LEERDOELEN LEERDOELEN

Nadere informatie

Kompozer Webdesign www.acc.dds.nl/lesonline/kompozer/

Kompozer Webdesign www.acc.dds.nl/lesonline/kompozer/ Hier vind je de cursus op het internet: www.acc.dds.nl/acconline/ Kompozer Webdesign www.acc.dds.nl/lesonline/kompozer/ Een bestaande website met kompozer www.acc.dds.nl/lesonline/kompozer/website/ Bestanden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Uw voorkennis 9 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Uw voorkennis 9 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 Toets uw kennis... 11

Nadere informatie

ActiveBuilder Handleiding

ActiveBuilder Handleiding ActiveBuilder Handleiding Auteur: TalkActive I/S Datum: Juli 2004 Versie: R. 1.01 Taal: Nederlands Copyright 2004 - Talk Active alle rechten voorbehouden. Inhoud: 1. INTRODUCTIE...2 2. SNEL STARTEN...3

Nadere informatie

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Webpagina s maken met FrontPage

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Webpagina s maken met FrontPage Docentenhandleiding AaBeeCee-Digitaal Webpagina s maken met FrontPage 2004-2012 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Hieronder ziet u alle functionaliteiten van uw teksteditor onder elkaar ( op alfabetische volgorde). Afbeelding (zie foto) Bestanden (zie link) Broncode Citaat Documenten

Nadere informatie

Vaardigheid met het toetsenbord

Vaardigheid met het toetsenbord Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Introductie Visual Steps... 8 Nieuwsbrief... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw kennis... 11 Voor

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk.

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk. Inhoudsopgave frontpage 2003... 2 een thema gebruiken... 4 afbeeldingen op de pagina zetten... 5 knoppen maken... 8 knoppen maken in linkerframe... 10 een tabel maken... 12 opdrachten... 14 een fotopagina

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

IMPACTS SITES BEZOOM V2.1 GEBRUIKSAANWIJZING

IMPACTS SITES BEZOOM V2.1 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD I. LOGIN IMPACTS SITES BEZOOM V2.1 GEBRUIKSAANWIJZING II. BEHEER UW WEBSITE 1. ONDERWERP A. Informatie B. Contactpersoon C. Links D. Footer E. Favicon 2. CMS A. Toevoegen (een pagina) B. SEO 3.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Stappenplan Website de Palster. Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders.

Stappenplan Website de Palster. Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders. Stappenplan Website de Palster Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders. 1 Inhoudsopgave: Titel bladzijde Aanmelden op de website 3 Foto s in het fotoboek

Nadere informatie

1. Open het programma KompoZer Het grote witte vlak is een nog lege webpagina. Deze gaan we nu van inhoud voorzien.

1. Open het programma KompoZer Het grote witte vlak is een nog lege webpagina. Deze gaan we nu van inhoud voorzien. Minicursus KompoZer In deze cursus ga je leren werken met het computerprogramma KompoZer. Stapsgewijs maak je een voorbeeldsite. Daarna kun je alles wat je geleerd hebt gebruiken om je eigen website te

Nadere informatie

1. Starten op het World Wide Web

1. Starten op het World Wide Web 21 1. Starten op het World Wide Web Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van kabels, het telefoonnet of televisiekabelnet en satellietverbindingen.

Nadere informatie

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding De WordPress 3.5 Beginners Handleiding Internetbureau Elephant april 13 Inhoud Introductie... 2 Inloggen... 3 Het dashboard... 5 Berichten en pagina's... 6 Nieuw Bericht... 6 Nieuwe Pagina... 8 Afbeeldingen,

Nadere informatie

1. Starten op het World Wide Web

1. Starten op het World Wide Web 21 1. Starten op het World Wide Web Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van kabels, het telefoonnet of televisiekabelnet en satellietverbindingen.

Nadere informatie

Je website is het centrum van al je online activiteiten. Dat werkt allerlei kanten op.

Je website is het centrum van al je online activiteiten. Dat werkt allerlei kanten op. Kathleenferrier.nl: het KF centrum online Handleiding voor de Blog & Nieuwssectie Je website is het centrum van al je online activiteiten. Dat werkt allerlei kanten op. Het is de plek waarvandaan mensen

Nadere informatie

ICT Publisher 2002 1

ICT Publisher 2002 1 ICT Publisher 2002 1 Werken met Publisher 2002 1. Het maken van een eenvoudige publicatie in Publisher Inhoud Wat gaat er gebeuren? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Nadere informatie

Internet Explorer 7 (IE7)

Internet Explorer 7 (IE7) Internet Explorer 7 (IE7) 1. HET VENSTER Het venster van Internet Explorer 7 ziet er als volgt uit: Het venster bestaat uit volgende onderdelen: De knoppen Volgende en Vorige. Adresbalk hierin vullen we

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie