LEX SILENCIO POSITIVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEX SILENCIO POSITIVO"

Transcriptie

1 LEX SILENCIO POSITIVO Voorgesteld wordt de Lex Silencio Positivo toe te passen op: de ontheffing van het verbod om gedrukte of geschreven stukken op openbare plaatsen te verspreiden (art. 2:6) Het toekennen of afwijzen van de ontheffing vergt geen langdurige of complexe afweging en de vrijheid van meningsuiting is een groot goed, waardoor het niet wenselijk is als de overheid door niet te beslissen de aanvrager in het onzekere laat. de ontheffing van het verbod om als straatartiest op te treden (art. 2:9) De raad heeft er in 2010 ( ) al voor gekozen om de LSP van toepassing te laten zijn op de ontheffing en er is geen reden om nu op deze keuze terug te komen. De toepassing van de LSP is overeenkomstig de keuze van de VNG. de vergunning om een weggedeelte of openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie (art.2:10) Het kan hier gaan om een omgevingsvergunning zoals geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarbij per definitie de LSP geldt. De raad heeft hier dus niet de vrijheid om de LSP niet van toepassing te verklaren. Het kan ook gaan om andere dan omgevingsvergunningen, maar het is duidelijk om ook voor deze andere vergunningen de LSP te laten gelden. de vergunning om een weg aan te leggen of te veranderen (art. 2:11) Het gaat hier om een omgevingsvergunning zoals geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarbij per definitie de LSP geldt. De raad heeft hier dus niet de vrijheid om de LSP niet van toepassing te verklaren. de vergunning om een uitweg te maken of te veranderen (art. 2:12) Het gaat hier om een omgevingsvergunning zoals geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarbij per definitie de LSP geldt. De raad heeft hier dus niet de vrijheid om de LSP niet van toepassing te verklaren. de ontheffing van het verbod om een hond onaangelijnd te laten lopen (art. 2:57) Het gaat hier om een ontheffing die zelden wordt aangevraagd en waarvan de beoordeling geen complexe of langdurige afweging vraagt. Het betreft een ontheffing voor het geval de hond een aandoening heeft waardoor deze niet kan worden aangelijnd. Het kan zijn dat de aanvrager een medische verklaring moet overleggen, wat enige tijd in beslag kan nemen. In dat geval kan de termijn worden opgeschort en loopt dus niet door. Overigens is afgesproken dat de toezichthouder in de praktijk soepel met dergelijke situaties omgaat en dus niet verbaliseert. Mede hierdoor wordt zelden ontheffing aangevraagd. 1

2 de ontheffing van het verbod om uitwerpselen van een hond te laten liggen (art. 2:58) Het gaat hier om een ontheffing die zelden wordt aangevraagd en waarvan de beoordeling geen complexe of langdurige afweging vraagt. Het betreft een ontheffing voor het geval de houder van de hond om medische redenen de uitwerpselen niet kan opruimen; ook niet met hulpmiddelen. Het kan zijn dat de aanvrager een medische verklaring moet overleggen, wat enige tijd in beslag kan nemen. In dat geval kan de termijn worden opgeschort en loopt dus niet door. Overigens is afgesproken dat de toezichthouder in de praktijk soepel met dergelijke situaties omgaat en dus niet verbaliseert. Mede hierdoor wordt zelden ontheffing aangevraagd. de ontheffing van het gebod om ervoor te zorgen dat duiven op bepaalde tijden niet kunnen uitvliegen (art. 2:63) Dit is een bepaling die in Houten niet actief wordt gebruikt, waardoor er ook geen noodzaak bestaat de LSP niet van toepassing te laten zijn. Het college kan in het tijdvak van 1 maart tot 1 juni bepalen dat rechthebbenden hun duiven niet tussen 8.00 en uur mogen laten uitvliegen. Van dit gebod kan ontheffing worden verleend. Er is tot nu toe geen aanleiding geweest het gebod op te leggen, zodat aan ontheffing van het gebod niet wordt toegekomen. Er is dan ook geen reden om de LSP niet toe te passen. de ontheffing van het verbod om bijen te houden binnen een afstand van 30 meter van een woning of de weg (art. 2:64) De enkele keer dat de bijenhouder ontheffing vraagt van de eisen die aan hem worden gesteld, zal daar tijdig op kunnen worden beslist. De toepassing van de LSP is overeenkomstig de keuze van de VNG. De VNG stelt dat het artikel al bepaalde eisen aan de bijenhouder stelt, waaraan in het gros van de gevallen wordt voldaan. Verder laat de VNG het belang van de bijenhouderij en de moeilijke situatie waarin zij verkeert meespelen. de vrijstelling van de verplichting om een verkoopregister te houden (art. 2:67) Meestal zal om een praktische reden vrijstelling van een van de verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister worden gevraagd. Met dit argument onderbouwt de VNG de toepassing van de LSP. Daarnaast stelt de VNG dat de ondernemer doorgaans geen grote schade lijdt wanneer er per abuis een vrijstelling van rechtswege wordt verleend en die wordt teruggedraaid. de ontheffingen ten behoeve van incidentele festiviteiten (art. 4:3) Het toekennen of afwijzen van de ontheffing vergt geen langdurige of complexe afweging. Het gaat hier om ontheffing van de geluidswaarden voor festiviteiten in een gebouw en om de verlichting langer aan te kunnen houden. Een inrichting mag maximaal twaalf keer per jaar een dergelijke festiviteit houden. Aan dit aantal zullen de meeste inrichtingen niet komen. Daarom is het overkomelijk als een vergunning door niet tijdig beslissen van rechtswege wordt verleend. de ontheffing van het verbod om met het laden of lossen van vrachtauto s (geluid)hinder te veroorzaken (art. 4:6c) Het toekennen of afwijzen van de ontheffing vergt geen langdurige of complexe afweging. Het aantal aanvragen hangt samen met het aantal bouwactiviteiten en bedraagt gemiddeld ongeveer 50 per jaar. De ontheffing wordt doorgaans binnen drie tot vier dagen verleend. 2

3 de ontheffing van het verbod om met vrachtauto s op een door het college aangewezen weg te rijden (art. 4:6d) De situatie waarin ontheffing wordt gevraagd doet zich slechts drie tot vier keer per jaar voor en het toekennen of afwijzen van de ontheffing vergt geen langdurige of complexe afweging. de ontheffing van het verbod om met een alarminstallatie hinder te veroorzaken (art. 4:6e) De situatie waarin ontheffing wordt gevraagd doet zich vrijwel nooit voor en het toekennen of afwijzen van de ontheffing vergt geen langdurige of complexe afweging. de ontheffing van het verbod om lichthinder te veroorzaken (art. 4:6f) Het toekennen of afwijzen van de ontheffing vergt geen langdurige of complexe afweging. Het aantal aanvragen hangt samen met het aantal bouwactiviteiten en bedraagt gemiddeld ongeveer 50 per jaar. De ontheffing wordt doorgaans binnen drie tot vier dagen verleend. de vergunning voor het vellen van houtopstanden (art. 4:11) Het gaat hier om een omgevingsvergunning zoals geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarbij per definitie de LSP geldt. In 2008 heeft de raad bij de aanpassing van de APV ( ) een amendement van Groen Links aangenomen, waarin ervoor werd gekozen om de LSP niet toe te passen. Reden was dat bijzondere bomen alle bescherming verdienen die mogelijk is, waaronder een strenge beoordeling van de aanvraag tot kapvergunning. De LSP zet deze beoordeling onder tijdsdruk en werd daarom ongewenst geacht. Per 1 oktober 2010 is echter de Wabo in werking getreden. Omdat de raad waar het om Wabo-vergunningen gaat niet de vrijheid heeft om de LSP niet van toepassing te verklaren, kan met het amendement van 2008 geen rekening meer worden gehouden. de ontheffing van het verbod om een doorsteek door een openbare groenvoorziening te hebben (art. 4:23) Het toekennen of afwijzen van de ontheffing vergt geen langdurige of complexe afweging. de ontheffing van het verbod om reclamevoertuigen op de weg te parkeren (art. 5:7) Deze situatie komt niet vaak voor en het toekennen of afwijzen van de ontheffing vergt geen langdurige of complexe afweging. De toepassing van de LSP is overeenkomstig de keuze van de VNG. Deze situatie doet zich veel minder vaak voor dan het parkeren van kampeermiddelen (art. 5:6), waarbij de LSP niet van toepassing is. de ontheffing van het verbod om grote voertuigen te parkeren (art. 5:8) Deze situatie komt niet vaak voor en het toekennen of afwijzen van de ontheffing vergt geen langdurige of complexe afweging. De toepassing van de LSP is overeenkomstig de keuze van de VNG. Deze situatie doet zich veel minder vaak voor dan het parkeren van kampeermiddelen (art. 5:6), waarbij de LSP niet van toepassing is. 3

4 de vergunning voor het inzamelen van geld of goederen (art. 5:13) Gezien het ideële belang van collectes, die doorgaans voor ene bepaald moment zijn gepland en waarbij voor dat moment vrijwilligers en dergelijke zijn aangezocht, is het van belang dat er tijdig op een aanvraag wordt beslist. De toepassing van de LSP is overeenkomstig de keuze van de VNG. de vergunning om te venten (art. 5:15) Het toekennen of afwijzen van de vergunning vergt geen langdurige of complexe afweging. de vergunning om voorwerpen op, in of boven openbaar water te plaatsen (art. 5:24) Het college dient op tijd te beslissen, zodat de aanvrager verder kan met zijn activiteit als dat niet gebeurt. Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 2:10, dat gaat over het gebruik van de weg. Kanttekening De gevolgen van een van rechtswege verleende vergunning zouden onwenselijk kunnen zijn. De vergunning zou hinder kunnen veroorzaken voor scheepvaartverkeer of recreanten. Dit zou dus een reden kunnen zijn om de LSP hier niet toe te passen. de ontheffing van het verbod om as te verstrooien (art. 5:36) Dit soort ontheffingen is zeldzaam en er zijn doorgaans emoties van nabestaanden in het geding, waardoor het mogelijk respectievelijk wenselijk is dat er snel en tijdig wordt beslist. De toepassing van de LSP is overeenkomstig de keuze van de VNG. 4

5 Voorgesteld wordt de Lex Silencio Positivo niet toe te passen op: de ontheffing van het verbod om zich te begeven op openbare plaatsen di e zijn afgezet (art. 2:1) Het belang van de openbare veiligheid en het voorkomen van ongeregeldheden is dusdanig groot dat het niet wenselijk is dat een ontheffing bij niet tijdig beslissen van rechtswege wordt verleend. de ontheffing van het verbod om objecten onder een hoogspanni ngslijn te plaatsen (art. 2:22) Het gaat hier om het voorkomen van schade of hinder, waardoor het minder wenselijk is dat een aanvrager zonder inhoudelijk besluit van een ontheffing gebruik kan maken. de vergunning voor een evenement (art. 2:25) De beoordeling van een aanvraag voor een evenement kan complex zijn en wanneer een evenement op grond van een van rechtswege verleende vergunning wordt georganiseerd kan dit tot problemen op het gebied van de openbare orde en de openbare veiligheid leiden. Op zich valt een evenementenvergunning onder de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn, op grond waarvan in beginsel de LSP geldt. Vanwege dringende redenen van algemeen belang mag echter worden afgezien van de LSP. Het gaat hier om dringende redenen van algemeen belang. De raad heeft in 2010 ( ) al besloten de LSP niet van toepassing te laten zijn op de evenementenvergunning. Er is geen reden om nu een andere keuze te maken. Ook de VNG heeft de keuze gemaakt de LSP niet van toepassing te laten zijn. de vergunning voor de exploitatie van een openbare inrichting (art. 2:28) Het is met het oog op onder meer de openbare orde en mogelijke overlast voor de omgeving niet wenselijk dat een exploitant een openbare inrichting, meestal een horeca-inrichting, zou kunnen openen zonder een op de inrichting afgestemde vergunning. Op zich valt een exploitatievergunning onder de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn, op grond waarvan in beginsel de LSP geldt. Vanwege dringende redenen van algemeen belang mag echter worden afgezien van de LSP. Het gaat hier om dringende redenen van algemeen belang. De raad heeft in 2010 al besloten de LSP niet van toepassing te laten zijn op dit artikel. Er is geen reden om nu een andere keuze te maken. Ook de VNG heeft de keuze gemaakt de LSP niet van toepassing te laten zijn. de ontheffing van de sluitingstijden van openbare inrichtingen (art. 2:29) Het is met het oog op mogelijke overlast voor de omgeving en dus de openbare orde niet wenselijk dat een openbare inrichting ten gevolge van het niet tijdig verlenen van een ontheffing geopend is op tijden waarop deze normaliter gesloten zou moeten zijn. Op zich valt deze ontheffing onder de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn, op grond waarvan in beginsel de LSP geldt. Vanwege dringende redenen van algemeen belang mag echter worden afgezien van de LSP. Het gaat hier om dringende redenen van algemeen belang. Ook de VNG heeft de keuze gemaakt de LSP niet van toepassing te laten zijn. 5

6 de vergunning voor de exploitatie van een speelgelegenheid (art. 2:39) Wanneer een speelgelegenheid wordt geëxploiteerd op grond van een van rechtswege verleende vergunning kan dit tot problemen op het gebied van de openbare orde leiden. Op zich valt deze exploitatievergunning onder de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn, op grond waarvan in beginsel de LSP geldt. Vanwege dringende redenen van algemeen belang mag echter worden afgezien van de LSP. Het gaat hier om dringende redenen van algemeen belang. De raad heeft in 2010 al besloten de LSP niet van toepassing te laten zijn op de exploitatievergunning. Er is geen reden om nu een andere keuze te maken. Ook de VNG heeft de keuze gemaakt de LSP niet van toepassing te laten zijn. Zie kanttekeningen. de ontheffing op het verbod om hinderlijke of schadelijke dieren te houden (art. 2:60) In gevallen waarin dit artikel wordt toegepast bestaat vaak al enige wrevel over de in de buurt ondervonden overlast, waardoor een van rechtswege ontstane ontheffing, gepaard gaande met toenemende hinder, de sfeer niet ten goede zou komen. kanttekening Doorgaans zal vrij snel negatief op een aanvraag om deze ontheffing kunnen worden beschikt. Dit artikel wordt vooral toegepast wanneer in en om woningen ongebruikelijk grote aantallen dieren worden gehouden, waardoor geluidhinder en stankoverlast ontstaat. Het is niet eenvoudig om aan te geven wanneer en waarom, als er eenmaal eisen en beperkingen zijn gesteld, daar met een ontheffing weer van zou worden afgeweken. Dit zou dus een reden kunnen zijn om de LSP hier wél toe te passen. de vergunning voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk (art. 2:72) Met het oog op de veiligheidsaspecten, de grote toeloop die een vuurwerkhandel doorgaans met zich meebrengt en de scherpe concurrentie in deze branche ligt het niet voor de hand om hier de LSP van toepassing te laten zijn. de ontheffing van het verbod om carbid te schieten (art. 2:73a) Met het oog op de veiligheidsaspecten en de geluidsoverlast die carbid schieten met zich meebrengt, is het niet wenselijk dat de ontheffing bij niet tijdig beslissen van rechtswege wordt verleend. de BLVC-vergunning (art. 2:78) Met het oog op de in het geding zijnde belangen van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid is het niet wenselijk dat de vergunning bi niet tijdig beslissen van rechtswege wordt verleend. 6

7 de vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting (art. 3:4) Wanneer een seksinrichting of een escortbedrijf wordt geëxploiteerd op grond van een van rechtswege verleende vergunning kan dit onder meer tot problemen op het gebied van de openbare orde en de volksgezondheid leiden. Op zich valt deze exploitatievergunning onder de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn, op grond waarvan in beginsel de LSP geldt. Vanwege dringende redenen van algemeen belang mag echter worden afgezien van de LSP. Het gaat hier om dringende redenen van algemeen belang. De raad heeft in 2010 al besloten de LSP niet van toepassing te laten zijn op de exploitatievergunning. Er is geen reden om nu een andere keuze te maken. Ook de VNG heeft de keuze gemaakt de LSP niet van toepassing te laten zijn. de ontheffing van het verbod om geluidhinder te veroorzaken (art. 4:6) Vanwege de overlast en ergernis die geluidsoverlast oplevert ligt het niet voor de hand om hier de LSP toe te passen. Dit artikel verbiedt het veroorzaken van geluidhinder. Het artikel vervult de rol van vangnetbepaling. Wanneer geen andere regeling van toepassing is kan men terugvallen op de APV om handhavend op te treden tegen geluidhinder. Het niet toepassen van de LSP is overeenkomstig de keuze van de VNG. de ontheffing van het verbod van recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen (art. 4:18) Wildkamperen is met het oog op bescherming van natuur en milieu in beginsel onwenselijk, waardoor ook toepassing van de LSP niet wenselijk is. De raad heeft in 2010 al besloten de LSP niet van toepassing te laten zijn op deze ontheffing. Er is geen reden om nu een andere keuze te maken. de ontheffing van het verbod om op een openbare plaats te slapen (art. 4:18a) Het gebruik van een openbare plaats als slaapplaats is in beginsel onwenselijk. De situatie is vergelijkbaar met wildkamperen, waardoor het in de rede ligt ook hier de LSP niet toe te passen. de vergunning voor het houden van een kampeerterrein (art. 4:20) De beoordeling van de aanvraag van een vergunning voor een kampeerterrein vergt een zorgvuldige afweging, waarbij het, mede met het oog op de openbare orde, de openbare veiligheid en het milieu, onwenselijk is dat bij niet tijdig beslissen een kampeerterrein wordt gestart. de ontheffing van het verbod om kampeermiddelen of aanhangers langer dan drie dagen op de weg te plaatsen (art. 5:6) Het is dusdanig onwenselijk dat de toch al schaarse parkeerruimte wordt ingenomen door caravans, campers en dergelijke, dat voorkomen moet worden dat een dergelijk kampeermiddel blijft staan ten gevolge van het niet tijdig verlenen van een ontheffing. 7

8 de ontheffing van het verbod om met een voertuig groenvoorzieningen aan te tasten (art. 5:11) Gezien het belang van het voorkomen van schade aan groenvoorzieningen is het niet wenselijk om hier de LSP toe te passen. kanttekening Het vergt geen langdurige of complexe afweging om tot toekennen of afwijzen van de ontheffing te komen. Dit zou dus een reden kunnen zijn om de LSP hier wél toe te passen. de vergunning voor een standplaats (art. 5:18) Met het oog op het belang van de openbare orde en de overlast die een standplaats kan veroorzaken, is het niet wenselijk dat een standplaats kan worden ingenomen wanneer niet tijdig is beslist. de vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt (art. 5:23) Gezien het belang van de openbare orde en de overlast die een snuffelmarkt kan veroorzaken, vergt de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning voor een snuffelmarkt een uitgebreide belangenafweging en is het niet wenselijk de LSP toe te passen. De raad heeft er om deze reden in 2010 al voor gekozen om de LSP niet toe te passen op de vergunning voor een snuffelmarkt. De raad heeft toen een ander standpunt ingenomen dan de VNG. In de toelichting bij het desbetreffende raadsvoorstel staat: Artikel 5:23 vergt, anders dan de toelichting bij de modelverordening van de VNG doet vermoeden, een uitgebreide belangenafweging. Een snuffelmarkt is niet de eenmalige tweedehandsmarkt in de buurt, maar hierbij moet gedacht worden aan structurele markten, zoals de Bazaar Beverwijk en de Utrechtse Bazaar. Dit kan voor (structurele) overlast zorgen inde omgeving (bijvoorbeeld door extra verkeer en parkeerdrukte). Er is geen reden om nu een andere keuze te maken dan in de ontheffing van het verbod om in natuurgebieden te rijden (art. 5:33) Gezien de belangen die hier worden beschermd, de rust en recreatie in natuurgebieden, is het niet wenselijk om hier een ontheffing van rechtswege in het leven te roepen. de ontheffing van het verbod om in de open lucht afvalstoffen te verbran den (art. 5:34) Met het oog op de openbare orde en bescherming van natuur en milieu is het niet wenselijk de LSP toe te passen. 8

BIJLAGE 2: LEX SILENCIO POSITIVO, EEN OVERZICHT VAN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN IN DE MODEL APV

BIJLAGE 2: LEX SILENCIO POSITIVO, EEN OVERZICHT VAN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN IN DE MODEL APV BIJLAGE 2: LEX SILENCIO POSITIVO, EEN OVERZICHT VAN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN IN DE MODEL APV Inleiding Zoals hiervoor in de ledenbrief opgemerkt is de opzet van de model APV gewijzigd voor wat betreft

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 Inleiding In 2011 is de APV Westvoorne voor het laatst herzien. Dit jaar zijn veel artikelen in de model

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN APV

OVERZICHT WIJZIGINGEN APV Onderwerp : Toelichting APV 2013 (artikelsgewijs) Zaaknummer : 69407 OVERZICHT WIJZIGINGEN APV Nieuwe artikelen (toegevoegd) Artikel 2:9 Straatartiest e.d. * Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 juli 2012 Agendapuntnummer : XII, punt 7 Besluitnummer : 462 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Algemene plaatselijke

Nadere informatie

: Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP

: Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 februari 2010 Bundelnr. 12 Onderwerp : Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP Voorgestelde beslissing: 1. De raad voorstellen

Nadere informatie

Invoering Lex silencio positivo (Lsp) onder de Dienstenrichtlijn.

Invoering Lex silencio positivo (Lsp) onder de Dienstenrichtlijn. Bijlage 1 Invoering Lex silencio positivo (Lsp) onder de Dienstenrichtlijn. Regelgeving / Artikel Wel/geen Lsp Reden Verordening peuterspeelzaalwerk DRV: Artikel 2 Gezien de belangen van jonge kinderen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Voorstel inzake Lex silencio positivo 1. Samenvatting De Lex silencio positivo (Lsp) houdt in dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend bij het uitblijven

Nadere informatie

vervallen ongeregeldheden

vervallen ongeregeldheden Oude artikelnummer en titel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.2 Beslistermijn Artikel 1.3 Indiening aanvraag Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen Artikel

Nadere informatie

S. van Dongen raad00691

S. van Dongen raad00691 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen 040 2083 573 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00691 Wijzigen APV / implementatie

Nadere informatie

BIJLAGE 1 INVOERING LEX SILENCIO POSITIVO: AANPASSINGEN VAN DIVERSE VNG MODELVERORDENING IN VERBAND MET DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN DIENSTENWET

BIJLAGE 1 INVOERING LEX SILENCIO POSITIVO: AANPASSINGEN VAN DIVERSE VNG MODELVERORDENING IN VERBAND MET DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN DIENSTENWET BIJLAGE 1 INVOERING LEX SILENCIO POSITIVO: AANPASSINGEN VAN DIVERSE VNG MODELVERORDENING IN VERBAND MET DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN DIENSTENWET Artikel I De Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf Transponeringstabel behorende bij APV 2010 - APV 2012 S.R. Boelens, afdeling Staf Oud Nieuw Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Begripsomschrijving Art. 1:1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing De overbodige toevoeging of de aard van de vergunning zich daartegen verzet is geschrapt.

Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing De overbodige toevoeging of de aard van de vergunning zich daartegen verzet is geschrapt. Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake actualisering Algemene plaatselijke verordening. Inleiding Deze toelichting op de wijzigingen is als volgt opgebouwd. In het eerste gedeelte treft u de artikelen die

Nadere informatie

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast:

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Bijlage bij raadsbesluit d.d. 22 mei 2012 De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Aanhef Wijzigen van de titel in Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen op of aan de weg

ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen op of aan de weg APV, vergunningen en ontheffingen Art. 2:1 Art. 2:10 Art. 2:11 Art. 2:12 Art. 2:25 Art. 2: 26a Soort vergunning/ontheffing Dienstenrichtlijn van toepassing ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond Nummer : 12-15.2014 Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond Korte inhoud : De huidige Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Eemsmond dateert van 2010. Een redactionele wijziging

Nadere informatie

Voor de voorgeschiedenis wordt verwezen naar de ter inzage liggende Ledenbrieven van de VNG.

Voor de voorgeschiedenis wordt verwezen naar de ter inzage liggende Ledenbrieven van de VNG. Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 15 december 2009 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2009/16533 RTG: 2 december 2009 AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot het wijzigen van de Afvalstoffenverordening en de Algemene

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010; BIJLAGE 1 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 597351 32 onderwerp Verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de inwerkingtreding van de Dienstenwet (implementatie

Nadere informatie

Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal. - grafuitgifte - grafbedekking

Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal. - grafuitgifte - grafbedekking Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal Verordening Beheersverordening begraafplaatsen Verordening op de weekmarkten Afvalstoffenverordening, milieu Verordening op de oesterputten, milieu Havenverordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010; BIJLAGE 1 VERBETERDE EXPEDITIE besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 597351 32 onderwerp Verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de inwerkingtreding van de Dienstenwet

Nadere informatie

Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw

Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw Deze toelichting is aanvullend op de toelichting op de model-apv van de VNG en heeft betrekking op de afwijkingen van die modelverordening en op de gemaakte

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer: Onderwerp: Wijziging van de Huisvestingsverordening, de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Lex silencio positivo

Lex silencio positivo Lex silencio positivo Artikel 2:1A Samenscholing en ongeregeldheden Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. Deze ontheffing beoogt immers de openbare orde te beschermen

Nadere informatie

ECGR/U Lbr. 09/123

ECGR/U Lbr. 09/123 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 2 Betreft Aanpassing van een aantal VNG modelverordeningen in verband met de lex silencio positivo

Nadere informatie

2.1.3.1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

2.1.3.1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsomschrijvingen 1.2 Beslistermijn 1.3 Indiening aanvraag 1.4 Voorschriften en beperkingen 1.5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing 1.6 Intrekking

Nadere informatie

Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw

Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw Toelichting op de APV 2013 van de gemeente Maasgouw Deze toelichting is aanvullend op de toelichting op de model-apv van de VNG en heeft betrekking op de afwijkingen van die modelverordening en op de gemaakte

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 27 april 2010 Agendanummer : 6 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : : Bestuurs- en Managementondersteuning : M.G. Dekker Voorstel aan de raad Onderwerp Programma

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140 Voor raadsvergadering d.d.: 22-12-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) herziening model-apv ECGR/U januari 2012 Lbr. 12/002.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) herziening model-apv ECGR/U januari 2012 Lbr. 12/002. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerl( bijlage(n) (070) 373 8020 2 betreft ons kenmerk datum herziening model-apv ECGR/U201102334 10 januari 2012 Lbr. 12/002

Nadere informatie

Instemming met het ontwerp van de geactualiseerde APV voor de gemeente Borne

Instemming met het ontwerp van de geactualiseerde APV voor de gemeente Borne B en W voorstel 14INT03461 Onderwerp Instemming met het ontwerp van de geactualiseerde APV voor de gemeente Borne Samenvatting voorstel De laatste algehele herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2011

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2011 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2011 Inleiding In 2005 is de APV Westvoorne voor het laatst herzien, tussentijds zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen Artikel 1:2 Beslistermijn Artikel 1:3 Indiening aanvraag Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0009992* 16.0009992 Raadsvergadering: 15-9-2016 Voorstel: 6.42 Agendapunt: 9 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Opmeer 2016 Datum 6 september

Nadere informatie

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49 ALFABETISCH REGISTER A. Aanbieden (van geschreven of gedrukte stukken)... 2:6 Aanbrengen van voorwerpen enz. op de weg.... 2:10 Aanhanger (verbod tot parkeren).... 5:6 Aanleggen van een weg...... 2:11

Nadere informatie

a. vergunningen/ontheffingen die vallen onder de Dienstenwet en waarop de Lex Silencio Positivo (LSP) per wordt toegepast:

a. vergunningen/ontheffingen die vallen onder de Dienstenwet en waarop de Lex Silencio Positivo (LSP) per wordt toegepast: OVERZICHT GEMEENTELIJKE VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN, VALLEND ONDER DE DIENSTENWET I Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009: a. vergunningen/ontheffingen die vallen onder de Dienstenwet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014 (raadsvoorstel nr. 1408793); raadsstuk 14BB1683;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014 (raadsvoorstel nr. 1408793); raadsstuk 14BB1683; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 41712 24 juli 2014 Vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer:

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Gemeentebladnummer: 2012 27-34 Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: 1 maart 2012 Verordening tot wijziging van diverse GR 11.2886508 verordeningen in verband met de Lex Silencio

Nadere informatie

De inhoudelijke wijzigingen (ook met betrekking tot de Lex Silencio Positivo) zijn in de geactualiseerde APV (bijlage 1) cursief weergegeven.

De inhoudelijke wijzigingen (ook met betrekking tot de Lex Silencio Positivo) zijn in de geactualiseerde APV (bijlage 1) cursief weergegeven. Raadsvoorstel *2012-077* I org.00000714 IDE BCJ Nr. 2012-077 Houten, 23 oktober 2012 actualisering Algemene plaatselijke verordening Onderwerp: Actualisering Algemene plaatselijke verordening (APV) Beslispunten:

Nadere informatie

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en/of mogelijke risico s van de artikelen die niet worden opgenomen of zijn aangepast Artikel 2:6 Artikel 2:7 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel 2:9 Artikel 2:10 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 15

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 15 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 15 Raadsvergadering: 29 september 2011 Voorstelnummer: 2011/ 58 Stiens, 12 september 2011 Behandelend ambtenaar: A. Posthuma E-mail: a.posthuma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening herziening 2014

Algemene plaatselijke verordening herziening 2014 Vigerend Op 26 mei 2009 is door de raad een geheel vernieuwde APV vast gesteld. Na 26 mei 2009 hebben de volgende wijzigingen van de APV plaatsgevonden: - raadsbesluiten 29 september 2009 (aanpassing i.v.m.

Nadere informatie

Onder het kopje Situatie/Probleem volgt een overzicht van de voornaamste aanpassingen.

Onder het kopje Situatie/Probleem volgt een overzicht van de voornaamste aanpassingen. Raadsvoorstel Agendapunt: 7 Onderwerp: Algemene plaatselijke verordening Montferland Portefeuillehouder: burgemeester mw C.C. Leppink-Schuitema Samenvatting: De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (verder:

Nadere informatie

BIJ ONTWERPRAADSBESLUIT TOT HERZIENING EN VASTSTELLING VAN EEN NIEUWE APV

BIJ ONTWERPRAADSBESLUIT TOT HERZIENING EN VASTSTELLING VAN EEN NIEUWE APV NOTA VAN TOELICHTING BIJ ONTWERPRAADSBESLUIT TOT HERZIENING EN VASTSTELLING VAN EEN NIEUWE APV Afdeling Bedrijfsvoering, 5 maart 2013 Aangevuld door Afdeling Leefomgeving, 31 oktober 2013 De gemeente regelt

Nadere informatie

Toelichting Algemene plaatselijke verordening (Apv) 2017 (gewijzigd)

Toelichting Algemene plaatselijke verordening (Apv) 2017 (gewijzigd) Toelichting Algemene plaatselijke verordening (Apv) 2017 (gewijzigd) Leeswijzer In dit document zijn de wijzigingen ten opzichte van de huidige Algemene plaatselijke verordening (Apv) toegelicht. Eerst

Nadere informatie

De overbodige toevoeging of de aard van de vergunning zich daartegen verzet wordt geschrapt.

De overbodige toevoeging of de aard van de vergunning zich daartegen verzet wordt geschrapt. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1:1 Begripsbepalingen Sub a.: in plaats van een eigen definitie van openbare plaats te hanteren wordt de begripsbepaling van openbare plaats in de Wet openbare manifestaties

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening tweede wijziging legestabel behorende bij de "Legesverordening Boxmeer 2012.

Onderwerp: Vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening tweede wijziging legestabel behorende bij de Legesverordening Boxmeer 2012. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 + tweede wijziging legestabel behorende bij de "Legesverordening Boxmeer 2012. Nummer: 8c. Dit voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016 Inleiding Om inwoners van Westvoorne meer te betrekken bij het ontwikkelen van de APV, is ervoor gekozen

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUITEN BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN

UITVOERINGSBESLUITEN BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN UITVOERINGSBESLUITEN BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN Indiening aanvraag APV -artikel 1:3, lid 2 Verlenging van de termijn van aanvraag van een vergunning of

Nadere informatie

BESLUIT: Artikel I Wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening 2011

BESLUIT: Artikel I Wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT: Vast te stellen de 3 de wijziging van de Algemene

Nadere informatie

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6)

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6) APV In elke gemeente gelden weer andere regels, voorschriften en verboden. De meeste daarvan zijn vastgelegd in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook onze gemeente heeft zo'n APV. De APV wordt

Nadere informatie

In dit overzicht zijn alleen de ingrijpende wijzigingen vermeld. Kleine wijzigingen in het kader van jurisprudentie e.d. zijn niet vermeld.

In dit overzicht zijn alleen de ingrijpende wijzigingen vermeld. Kleine wijzigingen in het kader van jurisprudentie e.d. zijn niet vermeld. Overzicht wijzigingen concept-apv m.b.t. de huidige APV In dit overzicht zijn alleen de ingrijpende wijzigingen vermeld. Kleine wijzigingen in het kader van jurisprudentie e.d. zijn niet vermeld. Artikel

Nadere informatie

*RV * Documentnr.: RV Roden, * Onderwerp Aanpassing Algemene plaatselijke verordening. Onderdeel programmabegroting: Nee.

*RV * Documentnr.: RV Roden, * Onderwerp Aanpassing Algemene plaatselijke verordening. Onderdeel programmabegroting: Nee. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV11.0468 Roden, * Onderwerp Aanpassing Algemene plaatselijke verordening. Onderdeel programmabegroting: Nee. Voorstel Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 3.4

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 3.4 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 3.4 verordening tot tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Status In werking Algemene informatie Met deze verordening wordt de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo G.J. Bos. Deel I: A. van Slooten ( Wabo) Deel II: F.Claus (Lex silencio positivo)

W.J.G. Delissen- van Tongerlo G.J. Bos. Deel I: A. van Slooten ( Wabo) Deel II: F.Claus (Lex silencio positivo) Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling APV Gemeente Grave 2010 Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder W.J.G. Delissen- van Tongerlo G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Samenvatting Deel I: A.

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016 Inleiding Om inwoners van Westvoorne meer te betrekken bij het ontwikkelen van de APV, is ervoor gekozen

Nadere informatie

: Herziening gemeentelijke verordeningen

: Herziening gemeentelijke verordeningen Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt : Herziening gemeentelijke verordeningen : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): burgemeester C.A.M. Hanselaar-van Loevezijn, wethouders

Nadere informatie

Overzicht voorgestelde wijzingen

Overzicht voorgestelde wijzingen Overzicht voorgestelde wijzingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel Omschrijving Handhaven Reden Reacties / nee / n.v.t. / Wijzigen 1:1 Begripsbepalingen Dit is een algemene en noodzakelijke procesbepaling

Nadere informatie

Afwijken. De VNG gaat uit van een standaard beslistermijn van 8 weken. Daarbij geeft de. VNG aan dat gemeenten voor verschillende

Afwijken. De VNG gaat uit van een standaard beslistermijn van 8 weken. Daarbij geeft de. VNG aan dat gemeenten voor verschillende 1:1 Begripsomschrijvingen De VNG heeft de bepaling vereenvoudigd. Er wordt meer aangesloten bij normaal spraakgebruik. Sommige begrippen zijn geschrapt omdat die bekend worden verondersteld. Geen inhoudelijke

Nadere informatie

Bijlage verschillen tussen de APV Bellingwedde 2015 en de huidige APV 2010

Bijlage verschillen tussen de APV Bellingwedde 2015 en de huidige APV 2010 Bijlage verschillen tussen de APV Bellingwedde 2015 en de huidige APV 2010 De APV Bellingwedde 2015 heeft als basis de model APV-verordening van de VNG en is aangepast aan de situatie in Bellingwedde.

Nadere informatie

Toelichting op de model APV

Toelichting op de model APV Toelichting op de model APV Transponeringstabellen De nummering van de nieuwe model APV wijkt op enkele plaatsen sterk af van de nummering van de vorige versie. Om de aansluiting tussen de versies gemakkelijker

Nadere informatie

e. Rechthebbende Zoals uit de omschrijving duidelijk wordt, hebben wij hier te maken met de rechthebbende naar burgerlijk recht.

e. Rechthebbende Zoals uit de omschrijving duidelijk wordt, hebben wij hier te maken met de rechthebbende naar burgerlijk recht. Bijlage bij de APV gemeente Rijssen-Holten 2010 Toelichting Met het oog op efficiëntie voor de burgers, voor de overheid en voor een effectieve handhaving van deze verordening is ervoor gekozen om zoveel

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 21 maart 2017 Onderwerp Actualisatie Algemene plaatselijke verordening Voorgesteld Besluit 1. Instemmen met de Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer ,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer , RAADSVOORSTEL Agendapunt : 9 Aan de gemeenteraad. Datum : 6 december 2012 Onderwerp Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening case 12.001479 raadsvoorstel 12.031149 programma/paragraaf verlenen vergunningen

Nadere informatie

ECGR/U Lbr. 09/104

ECGR/U Lbr. 09/104 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Dienstenrichtlijn en lex silencio positivo uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200901678 Lbr. 09/104 bijlage(n) 2

Nadere informatie

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast Deze bijlage maakt integraal deel uit van de verordening tot wijziging van de APV 2012, vastgesteld door de raad op 28-11-2013 Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken

Nadere informatie

Gemeentebladnummer: 2010/26 Vergaderdatum: 22 april 2010 Agendapunt: 14.

Gemeentebladnummer: 2010/26 Vergaderdatum: 22 april 2010 Agendapunt: 14. Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Gemeentebladnummer: 2010/26 Vergaderdatum: 22 april 2010 Agendapunt: 14. Aan de Raad Voorstel:Te besluiten tot vaststelling van de eerste wijziging van

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - wijzigingsverordening APV (WA- BO)

Betreft : RAADSVOORSTEL - wijzigingsverordening APV (WA- BO) Betreft : RAADSVOORSTEL - wijzigingsverordening APV (WA- BO) Datum voorstel : 30 augustus 2010 Raadsvergadering d.d. : 5 oktober 2010 Volgnummer : 2010R0044, agendanummer 8 Taakveld : VROM Portefeuillehouder

Nadere informatie

S. van Dongen/A.S. Wedzinga raad

S. van Dongen/A.S. Wedzinga raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen/A.S. Wedzinga 040 2083 573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Actualisatie APV incl. regels paracommercie.

Nadere informatie

Samenvatting overzicht wijzigingen APV

Samenvatting overzicht wijzigingen APV Samenvatting overzicht wijzigingen APV Zwart = Belangrijkste wijzigingen van onze APV waarbij model-apv (grotendeels) is overgenomen. Groen = (Gedeeltelijke) handhaving van bepalingen uit huidige APV Rood

Nadere informatie

Wijzigingsverordening model-algemene Plaatselijke Verordening

Wijzigingsverordening model-algemene Plaatselijke Verordening Nr. 2010-046 De Raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2010, nr. BWV10.0433 gelezen en besluit, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

A*Z A9* Registratienummer: Z / Artikel 1:3 Indiening aanvraag (vervallen)

A*Z A9* Registratienummer: Z / Artikel 1:3 Indiening aanvraag (vervallen) A*Z07519998A9* Registratienummer: Z -16-71649 / 66632 Artikel 1:3 Indiening aanvraag (vervallen) Artikel 1:8 Weigeringsgronden De vergunning of de ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag enkel worden

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake wijziging artikelnummering van de APV.

Voorstel van het college inzake wijziging artikelnummering van de APV. rv 218 Dienst Stadsbeheer DSB/2008.868 RIS 158617_081118 Gemeente Den Haag RIS158617_19-NOV-2008 Voorstel van het college inzake wijziging artikelnummering van de APV. Voorstel Hierbij stelt het college

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan. Veiligheid. G&W/BMO-JZ ANE/KME/EKL P.J. Möhlmann

Raadsvoorstel. Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan. Veiligheid. G&W/BMO-JZ ANE/KME/EKL P.J. Möhlmann Titel Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan Nummer 11 / 37 Datum 13 mei 2011 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan 2011 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Gelet op de diversiteit aan wijzigingen wordt voorgesteld de APV in z n geheel op nieuw vast te stellen.

Gelet op de diversiteit aan wijzigingen wordt voorgesteld de APV in z n geheel op nieuw vast te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Someren 2016 Soort: Besluitvormend Opsteller: M.M.W. Waals-Klein Zieverink Portefeuillehouder: A.P.M.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672; Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart nr. BWV14.018 gelezen en besluit; overwegende dat het wenselijk is de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 25 mei 2011 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 Programma en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, portefeuillehouder:

Nadere informatie

De centrale gedachte bij de ontwikkeling van de Wabo is de één loket gedachte. Eén aanvraag, één bevoegd gezag, één procedure.

De centrale gedachte bij de ontwikkeling van de Wabo is de één loket gedachte. Eén aanvraag, één bevoegd gezag, één procedure. Toelichting Algemeen Hierna zijn de wijzigingen aangegeven van de APV 2010. De artikelsgewijze toelichting bij de APV 2009 -waarbij zowel de wijzigingen van de APV 2008 als de wijzigingen van de APV 2009

Nadere informatie

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal redactionele wijzigingen door te voeren.

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal redactionele wijzigingen door te voeren. rv 161 Dienst Stadsbeheer DSB/2011.709 RIS 181781_111213 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, Straathandelsverordening

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GRONINGEN 2009 (APVG 2009)

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GRONINGEN 2009 (APVG 2009) ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GRONINGEN 2009 (APVG 2009) Vastgesteld bij raadsbesluit van 25 november 2009, nr. 8f. Gemeenteblad 2009-96 Datum bekendmaking: 3 december 2009. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Voorstel De Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2010 in overeenstemming met het ontwerpbesluit wijzigen.

gemeente Eindhoven Voorstel De Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2010 in overeenstemming met het ontwerpbesluit wijzigen. gemeente Eindhoven Openbare Orde & Veiligheid Raadsnummer 10R4049 Inboeknummer 10BST01104 Beslisdatum B&W 26 oktober 2010 Dossiernummer 043.252 Raadsvoorsteltot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016

Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016 Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016 Z.11236 INT.15464 APV Nuth 2016 (oud) Artikel 1:3 1. Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het

Nadere informatie

Vergelijk tussen model APV VNG APV Hattem APV Heerde APV Oldebroek

Vergelijk tussen model APV VNG APV Hattem APV Heerde APV Oldebroek Vergelijk tussen model VNG Heerde Oldebroek NB: Afwijkende nummering plaatselijke tussen haakjes voorafgaande aan commentaar opgenomen. Model (voorgestelde 2012) 1:1 Conform model Conform model, begripsbepaling

Nadere informatie

BIJLAGE OVERZICHT VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

BIJLAGE OVERZICHT VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14030 www.utrecht.nl BIJLAGE OVERZICHT VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN In deze bijlage krijgt u een overzicht van alle soorten vergunningen en ontheffingen

Nadere informatie

MANDAATBESLUITEN APV Inwerkintreding 1 juli 2010

MANDAATBESLUITEN APV Inwerkintreding 1 juli 2010 MANDAATBESLUITEN APV Inwerkintreding 1 juli 2010 OPMERKINGEN: - De hierna genoemde bevoegdheden zijn gemandateerd met inachtneming van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het vastgestelde

Nadere informatie

BIJLAGE 2 OVERZICHT WIJZIGINGEN APV 2012

BIJLAGE 2 OVERZICHT WIJZIGINGEN APV 2012 BIJLAGE 2 OVERZICHT WIJZIGINGEN APV 2012 In dit overzicht zijn de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de APV 2010 nader toegelicht. Vernummering en tekstuele herschrijvingen zijn in dit overzicht

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Nadere informatie

Voorstel Wij stellen u voor de wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Kapelle 2009 vast te stellen overeenkomstig het bijgaande besluit.

Voorstel Wij stellen u voor de wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Kapelle 2009 vast te stellen overeenkomstig het bijgaande besluit. Besluitvormende raadsvergadering: 20 juli 2010 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2010/43 Datum : 6 juli 2010 Onderwerp : Aanpassing Algemene plaatselijke verordening Kapelle

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening B E L E I D S R E G E L S

Algemene Plaatselijke Verordening B E L E I D S R E G E L S Algemene Plaatselijke Verordening B E L E I D S R E G E L S De Algemene wet bestuursrecht geeft regels over beleidsregels. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende

Nadere informatie

Directeur Projectontwikkeling / directeur Stadsbeheer / betreffende afdelingshoofd

Directeur Projectontwikkeling / directeur Stadsbeheer / betreffende afdelingshoofd AFDELING 10 APVG Uitvoering Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen, waaronder met name Artikel 1.2 lid 2 Het verdagen van besluiten inzake aangevraagde vergunningen en ontheffingen; Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8. Onderwerp Algemene plaatselijke verordening

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8. Onderwerp Algemene plaatselijke verordening Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Algemene plaatselijke verordening Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16 VAN

Nadere informatie

Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2011 Inhoudsopgave

Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2011 Inhoudsopgave Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Transponeringstabellen... 4 Van vorige versie naar huidige versie... 7 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 10

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0029279

Raadsvoorstel2012.0029279 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2012.0029279 Onderwerp Aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening 2012 Portefeuillehouder drs. Th. L. N. Weterings Steiler MW. J. Wiegers Collegevergadenng 12 juni

Nadere informatie

artikel inhoud hogere wetgeving/alternatief 2:6 verspreiden gedrukte stukken vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet); geen alternatieve

artikel inhoud hogere wetgeving/alternatief 2:6 verspreiden gedrukte stukken vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet); geen alternatieve artikel inhoud hogere wetgeving/alternatief 2:6 verspreiden gedrukte stukken vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet); geen alternatieve wetgeving; problematiek speelt niet in Hollands Kroon 2:9

Nadere informatie

Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen

Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen Versie 14 april 2011 (inclusief wijzigingen B&W - beslissing d.d. 12 april 2011) Pagina 1 van 5 Inleiding De afgelopen jaren is

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 3.4

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 3.4 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 3.4 verordening tot tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Status In werking Algemene informatie Met deze verordening wordt de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie