Aangifte van arbeidsongeval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangifte van arbeidsongeval"

Transcriptie

1 Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr /

2 Tel. (02) Fax (02) AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer :... Elk ongeval moet worden aangegeven. Dit formulier moet zo spoedig mogelijk en ingevuld naar de bevoegde dienst van uw administratie worden gestuurd samen met het model B (medisch attest) zodra er één dag ongeschiktheid is. Deze dienst verwittigt de technische inspectie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid op de manier die is voorgeschreven door artikel 26 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31 maart 1998). Deze aangifte mag uitgaan van het slachtoffer, zijn rechtverkrijgende, zijn hiërarchische meerdere of iedere andere belanghebbende persoon. De rubrieken II en III worden door de aangever ingevuld. De rubrieken I,IV, V en VI worden door de werkgever ingevuld. I. Gegevens over de WERKGEVER 1. Naam van de administratie, dienst of inrichting : Tel.:... Fax.: Straat / nr / bus:... Postcode Gemeente : Aard van de administratie:... NACE-BEL-code: 4. RSZ nr: RSZ-PRO nr : II. Gegevens over het SLACHTOFFER 5. Naam en Voornamen:... Naam van de echtgenoot (1): Geboortedatum (2):... Geslacht (3): M V Taalrol: Rijksregisternummer :... Nationaliteit: Nr van het geneeskundig dossier bij de AGD.: Hoofdverblijfplaats: Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente :... III. Gegevens over het ONGEVAL 10. Dag van het ongeval:... Datum (2)... uur... minuten 11. Plaats van het ongeval - Straat - nr:... Postcode: Gemeente: Oefende het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een bezigheid uit in het kader van zijn gewone functie? (3) ja neen Zo neen, welke bezigheid oefende hij uit?:... Gaat het om een ongeval bedoeld in art. 2, lid 3 2 van de wet van 3 juli 1967 (ongeval overkomen buiten de uitoefening van de dienst maar veroorzaakt door een derde naar aanleiding van een vroegere handeling verricht tijdens de uitoefening van de dienst? (3) ja neen 13. Beschrijving van de omstandigheden en materiële oorzaken van het ongeval (b.v. : Waar was het slachtoffer tewerkgesteld? Waarmee was hij bezig? Hoe heeft het ongeval zich voorgedaan? Wat zijn de materiële oorzaken ervan? Deed het ongeval zich voor op de arbeidsweg? ): Eerste zorgen verstrekt op (2):...om... uur door de geneesheer of in het ziekenhuis : Naam... Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente: Proces-verbaal opgesteld te... op (2)... door Naam en adres van de eventuele aansprakelijke :... en van zijn verzekeraar:... Polisnummer: Getuigen: Naam Straat / Nr / bus Postcode Gemeente Aangever (naam en hoedanigheid):... Handtekening: Datum (2)... (1) Facultatief (2) Dag / maand / jaar (3) aanduiden wat van toepassing is 007/

3 Ongevallensteekkaart : jaar... nr... Aard van het ongeval (3): arbeidsongeval ongeval op de weg naar en van het werk IV. Gegevens over de WERKGEVER 18. Adres van de afdeling of de dienst waarvan het slachtoffer afhangt: Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente : Externe dienst belast met het medisch toezicht - Naam:... Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente : Totaal aantal personeelsleden tewerkgesteld in het departement, de instelling, de gemeente, het OCMW, de inrichting, enz. op het einde van de maand voor het ongeval Totaal aantal arbeidsdagen gepresteerd vanaf het begin van het jaar tot het einde van de maand voor het ongeval :... V. Gegevens over het SLACHTOFFER en over het ONGEVAL 22. Datum van indiensttreding (2):... Financiële rekening : 23. Datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (4) (2) : Beroepscategorie (3): vast benoemd contractueel stagiair andere (welke?) Gebeurde het ongeval op de plaats waar het slachtoffer gewoonlijk zijn functie uitoefent? (3) ja neen 26. Gewone functie in de administratie :... ISCO-code 27. Anciënniteit in de beroepscategorie :... in de dienst :... in de functie: Datum van kennisgeving aan de werkgever (2): Door het slachtoffer te presteren uren op de dag van het ongeval : van... uur tot... uur en van... uur tot... uur. 30. Opmerkingen betreffende de omstandigheden en materiële oorzaken van het ongeval (gegevens die aan de verklaringen van het slachtoffer moeten worden toegevoegd) VI. Gegevens over de PREVENTIE 31. Activitet van de afdeling of dienst waar het slachtoffer gewoonlijk zijn functie uitoefent : Oefende het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een bezigheid uit in het kader van zijn gewone functie? (3) ja neen Zo neen welke bezigheid oefende hij uit?:... Gaat het om een ongeval bedoeld bij art. 2, lid 3, 2 van de wet van 3 juli 1967? (3) ja neen 33. Materiële oorzaken (agens):... Code (5) Vorm van het ongeval:... Code (5) Letsel - Aard (6) (5) :... Code (5)... Plaats (6) (5):... Code (5) Gevolgen van het ongeval (6) (3): slachtoffer heeft het werk niet onderbroken slachtoffer heeft het werk onderbroken op (2)...voor een waarschijnlijke duur van... dagen er wordt een blijvende ongeschikheid verwacht overlijden 37. Het slachtoffer heeft het werk hervat op :... en de voorziene blijvende ongeschiktheid bedraagt (6):... % 38. Getroffen of te treffen maatregelen om gelijkaardige ongevallen te vermijden: Aangever namens de overheid (naam en hoedanigheid):... Naam van de preventieadviseur:... Datum (2)... Handtekening: Handtekening: (4) indien van toepassing (5) Deze informatie vindt u in de tabellen van de bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31 maart 1998). (6) Deze informatie vindt u op het bijgevoegde medisch attest.

4 Tel. (02) Fax (02) AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer :... Elk ongeval moet worden aangegeven. Dit formulier moet zo spoedig mogelijk en ingevuld naar de bevoegde dienst van uw administratie worden gestuurd samen met het model B (medisch attest) zodra er één dag ongeschiktheid is. Deze dienst verwittigt de technische inspectie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid op de manier die is voorgeschreven door artikel 26 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31 maart 1998). Deze aangifte mag uitgaan van het slachtoffer, zijn rechtverkrijgende, zijn hiërarchische meerdere of iedere andere belanghebbende persoon. De rubrieken II en III worden door de aangever ingevuld. De rubrieken I,IV, V en VI worden door de werkgever ingevuld. I. Gegevens over de WERKGEVER 1. Naam van de administratie, dienst of inrichting : Tel.:... Fax.: Straat / nr / bus:... Postcode Gemeente : Aard van de administratie:... NACE-BEL-code: 4. RSZ nr: RSZ-PRO nr : II. Gegevens over het SLACHTOFFER 5. Naam en Voornamen:... Naam van de echtgenoot (1): Geboortedatum (2):... Geslacht (3): M V Taalrol: Rijksregisternummer :... Nationaliteit: Nr van het geneeskundig dossier bij de AGD.: Hoofdverblijfplaats: Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente :... III. Gegevens over het ONGEVAL 10. Dag van het ongeval:... Datum (2)... uur... minuten 11. Plaats van het ongeval - Straat - nr:... Postcode: Gemeente: Oefende het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een bezigheid uit in het kader van zijn gewone functie? (3) ja neen Zo neen, welke bezigheid oefende hij uit?:... Gaat het om een ongeval bedoeld in art. 2, lid 3 2 van de wet van 3 juli 1967 (ongeval overkomen buiten de uitoefening van de dienst maar veroorzaakt door een derde naar aanleiding van een vroegere handeling verricht tijdens de uitoefening van de dienst? (3) ja neen 13. Beschrijving van de omstandigheden en materiële oorzaken van het ongeval (b.v. : Waar was het slachtoffer tewerkgesteld? Waarmee was hij bezig? Hoe heeft het ongeval zich voorgedaan? Wat zijn de materiële oorzaken ervan? Deed het ongeval zich voor op de arbeidsweg? ): Eerste zorgen verstrekt op (2):...om... uur door de geneesheer of in het ziekenhuis : Naam... Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente: Proces-verbaal opgesteld te... op (2)... door Naam en adres van de eventuele aansprakelijke :... en van zijn verzekeraar:... Polisnummer: Getuigen: Naam Straat / Nr / bus Postcode Gemeente Aangever (naam en hoedanigheid):... Handtekening: Datum (2)... (1) Facultatief (2) Dag / maand / jaar (3) aanduiden wat van toepassing is 007/

5 Ongevallensteekkaart : jaar... nr... Aard van het ongeval (3): arbeidsongeval ongeval op de weg naar en van het werk IV. Gegevens over de WERKGEVER 18. Adres van de afdeling of de dienst waarvan het slachtoffer afhangt: Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente : Externe dienst belast met het medisch toezicht - Naam:... Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente : Totaal aantal personeelsleden tewerkgesteld in het departement, de instelling, de gemeente, het OCMW, de inrichting, enz. op het einde van de maand voor het ongeval Totaal aantal arbeidsdagen gepresteerd vanaf het begin van het jaar tot het einde van de maand voor het ongeval :... V. Gegevens over het SLACHTOFFER en over het ONGEVAL 22. Datum van indiensttreding (2):... Financiële rekening : 23. Datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (4) (2) : Beroepscategorie (3): vast benoemd contractueel stagiair andere (welke?) Gebeurde het ongeval op de plaats waar het slachtoffer gewoonlijk zijn functie uitoefent? (3) ja neen 26. Gewone functie in de administratie :... ISCO-code 27. Anciënniteit in de beroepscategorie :... in de dienst :... in de functie: Datum van kennisgeving aan de werkgever (2): Door het slachtoffer te presteren uren op de dag van het ongeval : van... uur tot... uur en van... uur tot... uur. 30. Opmerkingen betreffende de omstandigheden en materiële oorzaken van het ongeval (gegevens die aan de verklaringen van het slachtoffer moeten worden toegevoegd) VI. Gegevens over de PREVENTIE 31. Activitet van de afdeling of dienst waar het slachtoffer gewoonlijk zijn functie uitoefent : Oefende het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een bezigheid uit in het kader van zijn gewone functie? (3) ja neen Zo neen welke bezigheid oefende hij uit?:... Gaat het om een ongeval bedoeld bij art. 2, lid 3, 2 van de wet van 3 juli 1967? (3) ja neen 33. Materiële oorzaken (agens):... Code (5) Vorm van het ongeval:... Code (5) Letsel - Aard (6) (5) :... Code (5)... Plaats (6) (5):... Code (5) Gevolgen van het ongeval (6) (3): slachtoffer heeft het werk niet onderbroken slachtoffer heeft het werk onderbroken op (2)...voor een waarschijnlijke duur van... dagen er wordt een blijvende ongeschikheid verwacht overlijden 37. Het slachtoffer heeft het werk hervat op :... en de voorziene blijvende ongeschiktheid bedraagt (6):... % 38. Getroffen of te treffen maatregelen om gelijkaardige ongevallen te vermijden: Aangever namens de overheid (naam en hoedanigheid):... Naam van de preventieadviseur:... Datum (2)... Handtekening: Handtekening: (4) indien van toepassing (5) Deze informatie vindt u in de tabellen van de bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31 maart 1998). (6) Deze informatie vindt u op het bijgevoegde medisch attest.

6 Tel. (02) Fax (02) Polisnummer :... AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL EXEMPLAAR BESTEMD VOOR P&V Elk ongeval moet worden aangegeven. Dit formulier moet zo spoedig mogelijk en ingevuld naar de bevoegde dienst van uw administratie worden gestuurd samen met het model B (medisch attest) zodra er één dag ongeschiktheid is. Deze dienst verwittigt de technische inspectie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid op de manier die is voorgeschreven door artikel 26 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31 maart 1998). Deze aangifte mag uitgaan van het slachtoffer, zijn rechtverkrijgende, zijn hiërarchische meerdere of iedere andere belanghebbende persoon. De rubrieken II en III worden door de aangever ingevuld. De rubrieken I,IV, V en VI worden door de werkgever ingevuld. I. Gegevens over de WERKGEVER 1. Naam van de administratie, dienst of inrichting : Tel.:... Fax.: Straat / nr / bus:... Postcode Gemeente : Aard van de administratie:... NACE-BEL-code: 4. RSZ nr: RSZ-PRO nr : II. Gegevens over het SLACHTOFFER 5. Naam en Voornamen:... Naam van de echtgenoot (1): Geboortedatum (2):... Geslacht (3): M V Taalrol: Rijksregisternummer :... Nationaliteit: Nr van het geneeskundig dossier bij de AGD.: Hoofdverblijfplaats: Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente :... III. Gegevens over het ONGEVAL 10. Dag van het ongeval:... Datum (2)... uur... minuten 11. Plaats van het ongeval - Straat - nr:... Postcode: Gemeente: Oefende het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een bezigheid uit in het kader van zijn gewone functie? (3) ja neen Zo neen, welke bezigheid oefende hij uit?:... Gaat het om een ongeval bedoeld in art. 2, lid 3 2 van de wet van 3 juli 1967 (ongeval overkomen buiten de uitoefening van de dienst maar veroorzaakt door een derde naar aanleiding van een vroegere handeling verricht tijdens de uitoefening van de dienst? (3) ja neen 13. Beschrijving van de omstandigheden en materiële oorzaken van het ongeval (b.v. : Waar was het slachtoffer tewerkgesteld? Waarmee was hij bezig? Hoe heeft het ongeval zich voorgedaan? Wat zijn de materiële oorzaken ervan? Deed het ongeval zich voor op de arbeidsweg? ): Eerste zorgen verstrekt op (2):...om... uur door de geneesheer of in het ziekenhuis : Naam... Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente: Proces-verbaal opgesteld te... op (2)... door Naam en adres van de eventuele aansprakelijke :... en van zijn verzekeraar:... Polisnummer: Getuigen: Naam Straat / Nr / bus Postcode Gemeente Aangever (naam en hoedanigheid):... Handtekening: Datum (2)... (1) Facultatief (2) Dag / maand / jaar (3) aanduiden wat van toepassing is 007/

7 Ongevallensteekkaart : jaar... nr... Aard van het ongeval (3): arbeidsongeval ongeval op de weg naar en van het werk IV. Gegevens over de WERKGEVER 18. Adres van de afdeling of de dienst waarvan het slachtoffer afhangt: Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente : Externe dienst belast met het medisch toezicht - Naam:... Straat / nr / bus:... Postcode: Gemeente : Totaal aantal personeelsleden tewerkgesteld in het departement, de instelling, de gemeente, het OCMW, de inrichting, enz. op het einde van de maand voor het ongeval Totaal aantal arbeidsdagen gepresteerd vanaf het begin van het jaar tot het einde van de maand voor het ongeval :... V. Gegevens over het SLACHTOFFER en over het ONGEVAL 22. Datum van indiensttreding (2):... Financiële rekening : 23. Datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (4) (2) : Beroepscategorie (3): vast benoemd contractueel stagiair andere (welke?) Gebeurde het ongeval op de plaats waar het slachtoffer gewoonlijk zijn functie uitoefent? (3) ja neen 26. Gewone functie in de administratie :... ISCO-code 27. Anciënniteit in de beroepscategorie :... in de dienst :... in de functie: Datum van kennisgeving aan de werkgever (2): Door het slachtoffer te presteren uren op de dag van het ongeval : van... uur tot... uur en van... uur tot... uur. 30. Opmerkingen betreffende de omstandigheden en materiële oorzaken van het ongeval (gegevens die aan de verklaringen van het slachtoffer moeten worden toegevoegd) VI. Gegevens over de PREVENTIE 31. Activitet van de afdeling of dienst waar het slachtoffer gewoonlijk zijn functie uitoefent : Oefende het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een bezigheid uit in het kader van zijn gewone functie? (3) ja neen Zo neen welke bezigheid oefende hij uit?:... Gaat het om een ongeval bedoeld bij art. 2, lid 3, 2 van de wet van 3 juli 1967? (3) ja neen 33. Materiële oorzaken (agens):... Code (5) Vorm van het ongeval:... Code (5) Letsel - Aard (6) (5) :... Code (5)... Plaats (6) (5):... Code (5) Gevolgen van het ongeval (6) (3): slachtoffer heeft het werk niet onderbroken slachtoffer heeft het werk onderbroken op (2)...voor een waarschijnlijke duur van... dagen er wordt een blijvende ongeschikheid verwacht overlijden 37. Het slachtoffer heeft het werk hervat op :... en de voorziene blijvende ongeschiktheid bedraagt (6):... % 38. Getroffen of te treffen maatregelen om gelijkaardige ongevallen te vermijden: Aangever namens de overheid (naam en hoedanigheid):... Naam van de preventieadviseur:... Datum (2)... Handtekening: Handtekening: (4) indien van toepassing (5) Deze informatie vindt u in de tabellen van de bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31 maart 1998). (6) Deze informatie vindt u op het bijgevoegde medisch attest.

8 DOKTERSATTEST De ondergetekende (1):... heeft (2):... onderzocht na het ongeval dat hem op... is overkomen. en verklaart: 1 dat het ongeval volgend letsel heeft teweeggebracht (3):... 2 dat dit letsel tot gevolg heeft gehad (zal hebben) (4):... 3 dat de ongeschiktheid (5) begon (zal beginnen) op:... 4 dat de gekwetste verzorgd wordt:... 5 dat hij (niet) overtuigd is dat de vastgestelde verwonding of ziekte te wijten is aan het aangehaalde ongeval (6). Opgemaakt te,... (handtekening) Met het oog op een vlot beheer van zijn contract en/of schadedossier geeft het slachtoffer hierbij zijn uitdrukkelijke instemming met de verwerking van de medische gegevens welke hem/haar aanbelangen. (1) Naam, voornamen, hoedanigheid, adres. (2) Naam, voornamen, adres van de getroffene. (3) Vermelden : de soort en de aard der verwondingen, de getroffen lichaamsdelen : armbreuk, hoofd- of vingerkneuzing : inwendig letsel, verstikking, enz. (4) De zekere of vermoedelijke gevolgen van het vastgestelde letsel vermelden : dood, volkomen of gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid - volkomen of gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid met opgave van de vermoedelijke duur van die tijdelijke ongeschiktheid. (5) Wat de dokter dient vast te stellen is de ongeschiktheid die normaal uit het letsel zelf volgt, dus zonder rekening te houden met welke andere omstandigheden ook. (6) Indien de dokter die overtuiging heeft, de redenen daarvan nauwkeurig opgeven om de administratie in de mogelijkheid te stellen met volle kennis van zaken een beslissing te nemen. Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr /

9 DOKTERSATTEST De ondergetekende (1):... heeft (2):... onderzocht na het ongeval dat hem op... is overkomen. en verklaart: 1 dat het ongeval volgend letsel heeft teweeggebracht (3):... 2 dat dit letsel tot gevolg heeft gehad (zal hebben) (4):... 3 dat de ongeschiktheid (5) begon (zal beginnen) op:... 4 dat de gekwetste verzorgd wordt:... 5 dat hij (niet) overtuigd is dat de vastgestelde verwonding of ziekte te wijten is aan het aangehaalde ongeval (6). Opgemaakt te,... (handtekening) Met het oog op een vlot beheer van zijn contract en/of schadedossier geeft het slachtoffer hierbij zijn uitdrukkelijke instemming met de verwerking van de medische gegevens welke hem/haar aanbelangen. (1) Naam, voornamen, hoedanigheid, adres. (2) Naam, voornamen, adres van de getroffene. (3) Vermelden : de soort en de aard der verwondingen, de getroffen lichaamsdelen : armbreuk, hoofd- of vingerkneuzing : inwendig letsel, verstikking, enz. (4) De zekere of vermoedelijke gevolgen van het vastgestelde letsel vermelden : dood, volkomen of gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid - volkomen of gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid met opgave van de vermoedelijke duur van die tijdelijke ongeschiktheid. (5) Wat de dokter dient vast te stellen is de ongeschiktheid die normaal uit het letsel zelf volgt, dus zonder rekening te houden met welke andere omstandigheden ook. (6) Indien de dokter die overtuiging heeft, de redenen daarvan nauwkeurig opgeven om de administratie in de mogelijkheid te stellen met volle kennis van zaken een beslissing te nemen. Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr /

10 DOKTERSATTEST EXEMPLAAR BESTEMD VOOR P&V De ondergetekende (1):... heeft (2):... onderzocht na het ongeval dat hem op... is overkomen. en verklaart: 1 dat het ongeval volgend letsel heeft teweeggebracht (3):... 2 dat dit letsel tot gevolg heeft gehad (zal hebben) (4):... 3 dat de ongeschiktheid (5) begon (zal beginnen) op:... 4 dat de gekwetste verzorgd wordt:... 5 dat hij (niet) overtuigd is dat de vastgestelde verwonding of ziekte te wijten is aan het aangehaalde ongeval (6). Opgemaakt te,... (handtekening) Met het oog op een vlot beheer van zijn contract en/of schadedossier geeft het slachtoffer hierbij zijn uitdrukkelijke instemming met de verwerking van de medische gegevens welke hem/haar aanbelangen. (1) Naam, voornamen, hoedanigheid, adres. (2) Naam, voornamen, adres van de getroffene. (3) Vermelden : de soort en de aard der verwondingen, de getroffen lichaamsdelen : armbreuk, hoofd- of vingerkneuzing : inwendig letsel, verstikking, enz. (4) De zekere of vermoedelijke gevolgen van het vastgestelde letsel vermelden : dood, volkomen of gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid - volkomen of gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid met opgave van de vermoedelijke duur van die tijdelijke ongeschiktheid. (5) Wat de dokter dient vast te stellen is de ongeschiktheid die normaal uit het letsel zelf volgt, dus zonder rekening te houden met welke andere omstandigheden ook. (6) Indien de dokter die overtuiging heeft, de redenen daarvan nauwkeurig opgeven om de administratie in de mogelijkheid te stellen met volle kennis van zaken een beslissing te nemen. Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr /

11 BASISLOON POLIS Nr:... DATUM ONGEVAL:... GETROFFENE : - Naam en Voornaam:... - Geboortedatum:... Nat. register... - Werkman of Bediende (schrappen wat niet past) - Statuut:... - Datum Indiensttreding:... Hat slachtoffer werkt : VOLTIJDS - DEELTIJDS (schrappen wat niet past) Werkdagen en -uren van de getroffene per week :... dagen... uren. Werkdagen en -uren van een agent die dezelfde functie voltijds presteert:... dagen... uren. FINANCIELE REKENING VAN DE WERKGEVER : AAN 100 % (index 138,01) (1) OP HET OGENBLIK VAN HET ONGEVAL BRUTO jaarwedde (2)... Indien de getroffene minderjarig is, welk is het bruto jaarloon van een meerderjarig agent in dezelfde functie op het ogenblik van het ongeval? Haard- en standplaatsvergoeding... Vergoeding voor huisvesting, verwarming, verlichting... Mobiliteitsvergoeding... Sociale programmatie... Verlofgeld... Eindejaarspremie... Voordelen in natura... Overuren, indien deze regelmatig gedurende het ganse jaar gepresteerd worden... Andere toelagen of premies (aarde van die premies vermelden)... TOTAAL Opgemaakt te..., op... (1) Index van toepassing voor de ongevallen overkomen vanaf (2) Indien het vakantiegeld wordt uitbetaald door de Rijkskas voor jaarlijkse vakantie is de bruto-jaarwedde gelijk aan de bruto-maandwedde vermenigvuldigd met 11. Handtekening

12 BASISLOON POLIS Nr:... DATUM ONGEVAL:... GETROFFENE : - Naam en Voornaam:... - Geboortedatum:... Nat. register... - Werkman of Bediende (schrappen wat niet past) - Statuut:... - Datum Indiensttreding:... Hat slachtoffer werkt : VOLTIJDS - DEELTIJDS (schrappen wat niet past) Werkdagen en -uren van de getroffene per week :... dagen... uren. Werkdagen en -uren van een agent die dezelfde functie voltijds presteert:... dagen... uren. FINANCIELE REKENING VAN DE WERKGEVER : AAN 100 % (index 138,01) (1) OP HET OGENBLIK VAN HET ONGEVAL BRUTO jaarwedde (2)... Indien de getroffene minderjarig is, welk is het bruto jaarloon van een meerderjarig agent in dezelfde functie op het ogenblik van het ongeval? Haard- en standplaatsvergoeding... Vergoeding voor huisvesting, verwarming, verlichting... Mobiliteitsvergoeding... Sociale programmatie... Verlofgeld... Eindejaarspremie... Voordelen in natura... Overuren, indien deze regelmatig gedurende het ganse jaar gepresteerd worden... Andere toelagen of premies (aarde van die premies vermelden)... TOTAAL Opgemaakt te..., op... (1) Index van toepassing voor de ongevallen overkomen vanaf (2) Indien het vakantiegeld wordt uitbetaald door de Rijkskas voor jaarlijkse vakantie is de bruto-jaarwedde gelijk aan de bruto-maandwedde vermenigvuldigd met 11. Handtekening

13 BASISLOON EXEMPLAAR BESTEMD VOOR P&V POLIS Nr:... DATUM ONGEVAL:... GETROFFENE : - Naam en Voornaam:... - Geboortedatum:... Nat. register... - Werkman of Bediende (schrappen wat niet past) - Statuut:... - Datum Indiensttreding:... Hat slachtoffer werkt : VOLTIJDS - DEELTIJDS (schrappen wat niet past) Werkdagen en -uren van de getroffene per week :... dagen... uren. Werkdagen en -uren van een agent die dezelfde functie voltijds presteert:... dagen... uren. FINANCIELE REKENING VAN DE WERKGEVER : AAN 100 % (index 138,01) (1) OP HET OGENBLIK VAN HET ONGEVAL BRUTO jaarwedde (2)... Indien de getroffene minderjarig is, welk is het bruto jaarloon van een meerderjarig agent in dezelfde functie op het ogenblik van het ongeval? Haard- en standplaatsvergoeding... Vergoeding voor huisvesting, verwarming, verlichting... Mobiliteitsvergoeding... Sociale programmatie... Verlofgeld... Eindejaarspremie... Voordelen in natura... Overuren, indien deze regelmatig gedurende het ganse jaar gepresteerd worden... Andere toelagen of premies (aarde van die premies vermelden)... TOTAAL Opgemaakt te..., op... (1) Index van toepassing voor de ongevallen overkomen vanaf (2) Indien het vakantiegeld wordt uitbetaald door de Rijkskas voor jaarlijkse vakantie is de bruto-jaarwedde gelijk aan de bruto-maandwedde vermenigvuldigd met 11. Handtekening

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat 151 B-1210 Brussel België Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 95 70 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402 236 531 COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE

Nadere informatie

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van Arbeidsongevallen Terug te sturen naar: Huysman Verzekeringen huysman@huysman.be 09/376.14.82 Nummer verzekeringscontract: Bijkomende onderverdeling van het polisnummer : Stuur dit formulier binnen de

Nadere informatie

AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Exemplaar bestemd voor Ethias O.V.V. Prins Bisschopssingel, 73 3500 HASSELT Tel. : 011/28 21 11 Fax : 011/28 26 00

AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Exemplaar bestemd voor Ethias O.V.V. Prins Bisschopssingel, 73 3500 HASSELT Tel. : 011/28 21 11 Fax : 011/28 26 00 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Exemplaar bestemd voor Ethias O.V.V. Prins Bisschopssingel, 73 3500 HASSELT Tel. : 011/28 21 11 Fax : 011/28 26 00 Contract nr. Dossier nr. (in te vullen door Ethias) Elk ongeval

Nadere informatie

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67)

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) 1. Welk ongeval moet aangegeven worden? Elk feit overkomen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op de arbeidsweg

Nadere informatie

Schadeaangifte Arbeidsongeval

Schadeaangifte Arbeidsongeval Schadeaangifte Arbeidsongeval Polisnummer Verzekeraar Stuur dit formulier, binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van eerste verzorging (art.62 van de arbeidsongevallenwet

Nadere informatie

Postcode: Gemeente:.. land:... Correspondentieadres (te vermelden indien verschillend van hoofdverblijfplaats) Straat, nummer, bus:...

Postcode: Gemeente:.. land:... Correspondentieadres (te vermelden indien verschillend van hoofdverblijfplaats) Straat, nummer, bus:... AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Verzekeringsonderneming Nummer verzekeringspolis: Ongevallensteekkaart: jaar nr... Bijkomende onderverdeling van het polisnummer: Nummer ongeval bij de verzekeraar: Tariefcode

Nadere informatie

AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL

AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Verzekeringsonderneming Nummer verzekeringspolis: Ongevallensteekkaart: jaar nr. Bijkomende onderverdeling van het polisnummer: Nummer ongeval bij de verzekeraar: Tariefcode

Nadere informatie

Inhoud van de arbeidsongevallensteekkaart - Bijlage IV KB IDPB 27/03/1998 Inhoud geldig tot 31/12/2007 Inhoud geldig vanaf 01/01/2008

Inhoud van de arbeidsongevallensteekkaart - Bijlage IV KB IDPB 27/03/1998 Inhoud geldig tot 31/12/2007 Inhoud geldig vanaf 01/01/2008 I.Inlichtingen betreffende de steekkaart I. Inlichtingen betreffende de steekkaart 1. Jaar. 1. Jaar. 2. Chronologisch nummer van de steekkaart in het jaar. 2. Chronologisch nummer van de steekkaart in

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Verzekeringsonderneming :... Nummer verzekeringspolis :... Ongevallensteekkaart: jaar... nr :... Bijkomende onderverdeling van het polisnummer:... Nummer ongeval bij de verzekeraar:...

Nadere informatie

AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL

AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Verzekeringsonderneming 0039 AXA Belgium nv Vorstlaan 25 B-1170 Brussel tel. 02-622 70 00 - fax 02-678 81 48 - email: po.ong@axa.be Nummer verzekeringspolis: Ongevallensteekkaart:

Nadere informatie

VIVIUM Arbeidsongevallen

VIVIUM Arbeidsongevallen Tussenpersoon Producentnr. Referte FSMA-nr. Naam Voornaam Tel. Fax GSM E-mail @ Rekeningnr. IBAN BIC VIVIUM Arbeidsongevallen Schadeaangifte Stuur dit formulier, binnen de 8 dagen na het ongeval naar de

Nadere informatie

AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL

AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Livingstonelaan 6 B-1000 BRUSSEL Tel. +32 2 286 61 11 Fax +32 2 286 70 60 E-mail: info@dvvlap.be RPR Brussel 0405.764.064 Nummer verzekeringspolis: Bijkomende onderverdeling van het polisnummer Tariefcode

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Verzekeringsonderneming:... Nummer verzekeringspolis:... Ongevallensteekkaart: jaar... nr:... Bijkomende onderverdeling van het polisnummer:... Nummer ongeval bij de verzekeraar:...

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer)

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer) Aangifte verwondingen en andere materiële schade Producent Toedracht / omstandigheden :... :... :... :... :...... Dit is een belangrijk document! Het is in uw belang dit document correct in te vullen en

Nadere informatie

ARBEIDSONGEVALLEN Infosessies 1 11/2005

ARBEIDSONGEVALLEN Infosessies 1 11/2005 ARBEIDSONGEVALLEN Infosessies /2005 Overzicht van de scenario s Scenario : de aangifte van een arbeidsongeval Scenario 2: het maandelijks rapport Scenario 3: de werkhervatting Infosessies /2005 2 . De

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER Federaal agentschap voor beroepsrisico s Sterrenkundelaan 1 1210 BRUSSEL 601N AANVRAAGFORMULIER VOOR SCHADELOOSSTELLING VOOR EEN BEROEPSZIEKTE (*) Beroepsziektewetgeving voor personeelsleden uit de provinciale

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval Bijlage 2 Algemene inlichtingen Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Uw gezinssituatie

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

AANGIFTE VAN ONGEVAL "WET"

AANGIFTE VAN ONGEVAL WET P& MSCHAPPIJK KAS T D ABIDSA Koningsstraat 151 B-1210 Brussel België Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 95 70 www.pv.be Bank 877-4558801-08 AAIFT A A "WT" PT Z BAIJK De werkgever zijn aangestelde of lasthebber

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Een arbeidsongeval aangeven met Publiato: step by step

Een arbeidsongeval aangeven met Publiato: step by step Een arbeidsongeval aangeven met Publiato: step by step De gegevens in de aangifte zijn degene die voorkomen in de modelaangifte vastgelegd op basis van artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 24 januari

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen nv Maatschappelijke zetel Antwerpen

Nadere informatie

Aangifteformulier Schade algemeen

Aangifteformulier Schade algemeen Aangifteformulier Schade algemeen Welke verzekering betreft het? Gebouw Kostbaarheden/verzamelingen Glas Woonhuis Aansprakelijkheid Particulier Geldswaarden Inboedel Aansprakelijkheid bedrijven Reis/Annulering

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval Bijlage 2 Algemene inlichtingen Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Uw gezinssituatie

Nadere informatie

Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen.

Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen. Hieronder volgt het voorbeeld van het verzekeringsformulier. Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen. Hoe het onderstaande formulier correct aanvullen? vul vakken

Nadere informatie

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR Aangifteformulier reisannuleringsverzekering OPSTUREN NAAR Polisnummer KBC 97990136 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Gold (Flex) Polisnummer KBC 97990137 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Platinum (Flex) X X X

Nadere informatie

Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers

Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Polisnummer Soort verzekering Lees voor het invullen van het formulier de invulinstructie: de verzekeringnemer

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM

VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM Studienamiddag Leuven 22.10.2010 Arbeidsongevallen: verzoening tussen regelgeving en praktijk VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM Uitzendkrachten

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2)

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) BELANGRIJK! Gelieve deze aangifte vervolledigd en ondertekend terug te sturen binnen de 5 dagen volgend op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Gelieve bij deze

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 2. WERKNEMERS DIE ONDER DE TOEPASSING VALLEN VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 OP DE MAATSCHAP- PELIJKE ZEKERHEID

Nadere informatie

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

VOORLOPIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

VOORLOPIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) VOORLOPIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL ...... ...... ...... VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen NV Maatschappelijke zetel Gent Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent Tel.: 09 242 37 11 Fax: 09 242 36 36 Zetel Antwerpen Desguinlei 100 2018

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen. vertegenwoordigd door... hierna genoemd, de werkgever, enerzijds en. geboren te... op... hierna genoemd, de student, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt

Nadere informatie

EHBO AANGIFTE PREVENTIE WELKE ONGEVALLEN DIENT MEN AAN TE GEVEN?

EHBO AANGIFTE PREVENTIE WELKE ONGEVALLEN DIENT MEN AAN TE GEVEN? 7.1.1 Wat te doen bij een arbeidsongeval? Voorkomen is beter dan genezen. Maar wat als er toch een arbeidsongeval gebeurt? EHBO Het spreekt vanzelf dat men eerst en vooral het slachtoffer zo spoedig mogelijk

Nadere informatie

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling:

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Studentenfiche Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Deze fiche kan enkel worden gebruikt indien de tewerkstelling van een student gebeurt op

Nadere informatie

ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN

ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN IN UW EIGEN BELANG GELIEVE U DE VRAGEN ZO NAUWKEURIG MOGELIJK TE BEANTWOORDEN 1.Welk is uw polisnummer?... VERZEKERINGNEMER 2. Betreft het een polis van

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen. IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER (a) (b)

BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen. IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER (a) (b) (0Ð1\N000) Aansluitingsnummer INSZ: INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Deel werkgever BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen 1. Benaming van

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s Belangrijke informatie Dit formulier is bestemd voor ondernemers/dga s. U dient dit formulier te gebruiken bij een arbeidsongeschiktheidsmelding

Nadere informatie

Overeenkomst ter vervanging

Overeenkomst ter vervanging Overeenkomst ter vervanging Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

[Logo verzekeringsonderneming]

[Logo verzekeringsonderneming] Uw naaste is overleden naar aanleiding van een ongeval Bijlage 4 ALGEMENE INLICHTINGEN Referentie van het dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Gezinssituatie

Nadere informatie

*BLANCO098001* *BLANCO098001* SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER SCH SCHADEDATUM EN -UUR SCHADELIJDER. Polisnummer: 11/15291240424

*BLANCO098001* *BLANCO098001* SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER SCH SCHADEDATUM EN -UUR SCHADELIJDER. Polisnummer: 11/15291240424 11/15291240424 Polisnummer: SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER vzw KOR Borsbeek SINT JOZEFSINSTITUUT - secundair de Robianostraat 11 2150 BORSBEEK Vestigingsplaats verzekeringnemer: SCH Datum: SCHADEDATUM

Nadere informatie

Rijksregisternummer :. Uw huidig adres (indien verschillend van uw hoofdverblijfplaats)

Rijksregisternummer :. Uw huidig adres (indien verschillend van uw hoofdverblijfplaats) VERKL. 1/2 ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZELFSTANDIGEN VERKLARING VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (Art. 53 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 1971) 1. Identificatie van de titularis Naam : Voornaam : Hoofdverblijfplaats

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer: Nationaliteit: Arbeidskaart:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER 1. KANDIDAAT ECHTGENO(O)T(E) of SAMENWONENDE Naam: Naam: Voornaam: Voornaam: Geslacht: M / V Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Nadere informatie

AANGIFTE VAN ONGEVAL

AANGIFTE VAN ONGEVAL AANGIFTE VAN ONGEVAL A. IDENTIFICATIE VAN HET SLACHTOFFER (Vul in of plak een kleefzegel) 1. Inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds: 2. Naam en voornaam: 2. Adres:. 4. Geboortedatum:... 5. Beroep of gewone

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval aam / voornamen : Datum van het ongeval : / / Aangifte van arbeidsongeval ichamelijke ngevallen Aangifte van arbeidsongeval xemplaar maatschappij ummer verzekeringspolis :... ngevallensteekkaart : jaar

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan.

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan. Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 136, 2 en 3 gecoördineerde wet van 14.7.94 Art. 295 K.B. van 3.7.96 Gelieve enkel drukletters te gebruiken, slechts één letter of cijfer per vakje te vermelden

Nadere informatie

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005)

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) Oktober 2012 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat zijn/haar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Arbeidsongevallen: definities

Hoofdstuk 1 Arbeidsongevallen: definities Hoofdstuk 1 Arbeidsongevallen: definities 1. Wetgeving - Wet van 3 juli 1967 (B.S. van 10.08.1967) betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Brand Diefstal Ongevalsaangifte

Brand Diefstal Ongevalsaangifte Brand Diefstal Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Wilt u alle documenten terugsturen naar volgend adres: Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge arbeidsongeschiktheid@oz.be Wenst u bijkomende informatie of ondervindt

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen de ondertekenden : ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer: De arbeider,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE

Nadere informatie

Het in het eerste lid bedoelde verslag wordt opgesteld overeenkomstig het lastenboek, dat als bijlage II bij dit besluit is gevoegd.

Het in het eerste lid bedoelde verslag wordt opgesteld overeenkomstig het lastenboek, dat als bijlage II bij dit besluit is gevoegd. Ministerieel besluit van 31 mei 2006 tot vaststelling van het model van het verslag, met inbegrip van het lastenboek, en van de termijnen voor mededeling van het verslag van de deskundige in het kader

Nadere informatie

Deel 1: Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval

Deel 1: Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval Deel 1: Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval Agentschap voor Onderwijsdiensten Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel - Arbeidsongevallen Hendrik Consciencegebouw Koning

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. -

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Tussen de ondergetekenden: De werkgever: Vertegenwoordigd door zijn wettelijk gevolmachtigde, en De persoonlijke assistent: Rijksregisternummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 26/11/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

B.A. Privé Leven Ongevalsaangifte

B.A. Privé Leven Ongevalsaangifte B.A. Privé Leven Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling:

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Studentenfiche Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Deze fiche kan enkel worden gebruikt indien de tewerkstelling van een student gebeurt op

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN)

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Aansluitingsnummer: INSZ: BZ: Betreft: AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Belangrijk Lees dit eerst! Waarvoor dient dit formulier?

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S )

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S ) Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S. 4.10.2004; erratum: B.S. 3.1.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 30 september 2005 (B.S. 13.10.2005,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S )

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S ) Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S. 3.8.2001) HOOFDSTUK I. Definities Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie