vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek"

Transcriptie

1 onderzoek Quote drie regels vermogensbeheer Kader 1 Kop Kader 1 Tekst Kennisdocument Er zijn nogal wat mensen die een of twee ton tot enkele miljoenen euro's vermogen hebben dat ze door een externe professional laten beheren. Men zou wellicht verwachten dat over dienstverlening voor zo'n grote groep mensen met zoveel geld al veel (onafhankelijke) informatie beschikbaar is. Dat is vreemd genoeg niet het geval. Om die reden wijden wij een special aan het onderwerp vermogensbeheer. Hierin zet Beleggers Belangen de belangrijkste feiten over dit onderwerp voor u op een rijtje ONAFHANKELIJK WEEK Beheer in beweging Vind 1beheerder 2 in tien stappen Verbeter ook uzelf 27 Breng kosten in beeld 28 Vermogensmaatstaf 30 beleggersbelangen.nl AFM vraagt durf september 2009 Beleggers Belangen

2 Twaalf pagina's over vermogensbeheer beheer in beweging Door technische ontwikkelingen (automatisering en internet) en marktomstandigheden (kredietcrisis en economisch herstel) is er de laatste jaren veel gebeurd in de wereld van het vermogensbeheer. In deze special zetten wij de belangrijkste feiten voor u op een rijtje. Marktomstandigheden Men zou wellicht verwachten dat over dienstverlening voor zo'n grote groep mensen met zoveel geld al veel (onafhankelijke) informatie beschikbaar is. Dat is vreemd genoeg niet het geval. Om die reden hebben wij besloten dit jaar een special aan het onderwerp vermogensbeheer te wijden. Daarbij komt dat er door technische ontwikkelingen (automatisering en internet) en marktomstandigheden (kredietcrisis en economische herstel) de laatste jaren veel is gebeurd, gebeurtenissen die nieuwe kansen bieden om uw vermogen ook bij een externe partij goed te laten renderen. Als er één term van toepassing is op de manier waarop vermogensbeheer in Nederland aan het veranderen is, is het wel 'transparantie'. Door diverse omstandigheden worden banken en zelfstandige vermogensbeheerders steeds meer gedwongen hun klant meer doorzichtige informatie te verstrekken over belangrijke onderwerpen als beleggingsprofielen, assetallocatie en kosten. Hierin hebben verschillende beheerders de afgelopen jaren reeds stappen gezet, maar er is nog steeds veel te winnen. Bij een onderwerp waarbij 'transparantie' zo belangrijk is, willen wij niet achterblijven. Daarom nu nog het nodige over de wijze waarop deze special tot stand is gekomen. Voor gegevens over minimum-inleg, kosten en mogelijkheden benaderden wij twintig beheerders voor een enquête. De verwerking van de antwoorden vindt u op de pagina's 30 t/m 33. Voorts plaatsten wij een vragenlijst voor beleggers op onze website. Een samenvatting van de opinies van de 184 respondenten vindt u op pagina Tekst: Johan Brinkman Beleggers Belangen 17 september 2010 De AFM heeft de vermogensbeheerders in Nederland dit jaar een 'selfassessment' (beoordeling van het eigen functioneren) laten doen. Daaruit bleek dat de 115 deelnemende zelfstandige beheerders dus geen banken in totaal bijna klanten bedienden. Het vermogen dat deze klanten bij de beheerders hadden uitstaan, bedroeg per 31 december ,3 mrd. Dat komt neer op een gemiddeld beheerd vermogen van circa twee ton per klant. De resultaten van de assessment worden naar verwachting volgende maand gepubliceerd. Zowel het totaal aantal klanten als het totaal beheerd vermogen is slechts het topje van de ijsberg van wat bij financiële instellingen als 'vermogensbeheer' in de boeken staat. Zelfstandige beheerders mogen dan 12,3 mrd van klanten in de boeken hebben staan, (retail)banken bereiken veel meer klanten en beheren een veelvoud van dat bedrag. Alleen Van Lanschot al heeft voor particulieren 6,4 mrd onder discretionair vermogensbeheer (beheer waarin de belegger de beheerder het volledige mandaat geeft). Er zijn dus nogal wat mensen die een of twee ton tot enkele miljoenen euro's vermogen hebben dat ze door een externe professional laten beheren. Voor die groep vermogenden is deze special bedoeld. Stappenplan Voor ons stappenplan bij het zoeken naar een (nieuwe) vermogensbeheerder (pagina 25 en 26) en het artikel over de kosten van vermogensbeheer (pagina 28 en 29), gingen wij te rade bij onder meer de Vereniging van Vermogensbeheerders & Commissionairs, de nieuwe beleggingsinstelling Ohpen, dienstverlener Vermogensmonitor en de Vereniging van Effectenbezitters. Deze partijen leverden de bouwstenen voor de genoemde twee artikelen, maar de conclusies die op deze pagina's getrokken worden, zijn geheel voor onze eigen rekening. Voor het kader over beleggingsprofielen op pagina 29 hadden we contact met wetenschappelijk onderzoeker Tom Loonen en voor de achterpagina interviewden we Ruud de Hollander en Fleur ten Brummeler van de AFM. Tot slot: nu het resultaat er ligt, zijn we uiteraard nieuwsgierig naar uw mening. Uw vragen, opmerkingen en suggesties kunt u te allen tijde aan ons mailen via reedbusiness.nl. Voor nu wensen wij u namens de makers van deze special veel leesplezier.

3 Van bepaling van uw vermogen tot afspraak over een maatstaf Vind beheerder in tien stappen Zoekt u een vermogensbeheerder of wilt u veranderen van beheerder? Beleggers Belangen helpt u in tien stappen op weg om de juiste man of vrouw te vinden. Van het bepalen van uw vermogen tot het afspreken van een maatstaf waarop u uw vermogensbeheerder kunt beoordelen. Tekst: Johan Brinkman 1. Bepaal uw vermogen Bepaal allereerst de hoogte van het vermogen dat beheerd moet worden. Er is een verband tussen het te beheren vermogen en het type vermogensbeheerder. Op pagina vindt u een overzicht van het minimaal beheerd vermogen van een aantal vermogensbeheerders. Zulke minima kent iedere beheerder, dus laat geen misverstand bestaan over de aard van de relatie en de keuze voor het beleggingsprofiel informeer u hierover voordat u een vermogenshuis benadert. Beoordeel vervolgens of uw vermogen omvangrijk genoeg is om een relatie met een vermogensbeheerder aan te gaan. Wellicht kunt u met een internetbeheerder of met indexvolgers eenzelfde doel bereiken. Bedenk daarbij dat hoe lager uw vermogen is, hoe minder persoonlijke benadering u ten deel zal vallen. En hoe vaker men uw geld in modelportefeuilles zal onderbrengen. 2. stel doel vast Stel het doel vast dat u voor ogen hebt met vermogensbeheer. Wilt u uw kapitaal veilig wegzetten, is vermogensgroei het voornaamste doel of is uw vermogen vooral bedoeld om er regelmatig een uitkering aan te onttrekken? Of hebt u wellicht nog andere specifieke wensen? Zie hiervoor wederom ons overzicht op pagina Niet alle beheerders zijn allround, dus specifieke wensen zijn een belangrijk criterium. Zorg dat uw doelstelling u duidelijk voor ogen staat voordat u met een vermogensbeheerder om de tafel gaat zitten. 3. Gebruik internet Gebruik internet om snel een overzicht te krijgen van de verschillende partijen en de meest recente ontwikkelingen. Er zijn vermogensbeheerders in alle soorten en maten. Van grootbanken die vermogensbeheer erbij hebben tot gespecialiseerde private banks en vermogensbeheerders zonder bancaire functie. En van statige instituten in chique grachtenpanden tot de vermogensbeheerder bij u in de buurt. Maak uit deze categorieën en aan de hand van de onder 1 en 2 genoemde punten een voorselectie van een aantal partijen. Informeer ook naar de ervaringen van personen in uw omgeving, die hun geld hebben weggezet bij een beheerder. 4. Bereid u voor Bereid oriënterende gesprekken met de door u gekozen vermogensbeheerders grondig voor. Check of ze een vergunning hebben van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bij het Dutch Securities Institute (DSI) staan ingeschreven. Ga na of er de laatste jaren klachten zijn binnengekomen bij de AFM, het DSI of wellicht het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of andere instellingen die zich bezighouden met de belangbehartiging van financiële consumenten. Niet alle klachten die u vindt, zijn terecht of nog actueel. Maar als er klachten zijn over een bepaalde partij, is dat wel reden om extra alert te zijn. Verder is het belangrijk om u op de hoogte te stellen van de relevante regelgeving waaraan vermogensbeheerders moeten voldoen (zie kader: Relevante regelgeving). 5. maak een vragenlijst Stel een vragenlijst samen van kwesties die u bij alle door u uitgekozen beheerders boven tafel wilt krijgen. Bied een partij een standaardproduct aan of individueel vermogensbeheer? 17 september 2010 Beleggers Belangen 25

4 26 vermogensbeheer Hoe vaak per jaar krijgt u een rapportage? Wie is de depotbank? Belegt u alleen in huisfondsen of kan uw geld ook worden belegd in fondsen van concurrerende banken? Is er toegang tot alternatieve beleggingscategorieën? En hoe zorgt de beheerder ervoor dat uw vermogen bij een crash niet verdampt? Een zeer belangrijke vraag tenslotte betreft de kosten. Vraag naar de vaste kosten (beheerfee) en de variabele kosten (transactiefee). Hoe u deze en andere (omstreden) kosten opspoort, leest u op pagina 28 en Ga winkelen Ga winkelen bij de door u geselecteerde beheerders. U moet er wat tijd voor inruimen in uw agenda, maar een handjevol afspraken is zo gemaakt en uit oriënterende gesprekken met verschillende beheerders haalt u veel informatie. Neem uw partner of een andere vertrouwenspersoon mee tijdens deze bezoeken. Het gaat vaak om gezamenlijk kapitaal dat u aan een vermogensbeheerder toevertrouwt. Zeker als u niet (meer) altijd op uw eigen scherpte vertrouwt, is het verstandig een (jongere) deskundige mee te nemen. 7. Voorkom misverstanden Laat tijdens de gesprekken met vermogensbeheerders over twee zaken geen misverstand bestaan: de aard van de relatie die u met de beheerder wilt aangaan en de keuze voor een beleggingsprofiel. Laat zwart op wit zetten dat het om een beheerrelatie gaat en niet om bijvoorbeeld een adviesrelatie. Bij een beheerrelatie ligt het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid bij de beheerder, terwijl die bij een adviesrelatie bij uzelf ligt. In het geval van een beheerrelatie is de zorgplicht ook uitgebreider dan bij een adviesrelatie. Ook de keuze voor een beleggingsprofiel is aan strakke regels gebonden. Stel uw mogelijkheden tegenover uw beheerder niet te rooskleurig voor, want de kans is groot dat hij of zij u dan in een te hoog risicoprofiel indeelt. Lees meer over het profiel op pagina 29. Laat meerdere beheerders een voorstel maken. Beleggers Belangen 17 september beoordeel kritisch Beoordeel de beleggingsvoorstellen die u van de vermogensbeheerders ontvangt kritisch. Essentieel is de assetallocatie (zie Beleggers Belangen nummer 21 van dit jaar of download dit kennisdocument op onze site: beleggersbelangen.nl). De assetallocatie moet aansluiten op uw beleggingsprofiel en u houvast verschaffen. Neem geen genoegen met bandbreedtes van meer dan 25% zoals 20-80% aandelen. Let er bij de invulling van de assetallocatie op dat beleggingsproducten op de juiste manier worden geclassificeerd. Uit een recente uitspraak van het Kifid blijk bijvoorbeeld dat een vermogensbeheerder voor de toepassing van het risicoprofiel bedrijfsobligaties gedeeltelijk voorzichtigheidshalve voor de helft tot de aandelen dient te rekenen. Laat alle afspraken op papier vastleggen. 9. Heb vertrouwen Vraag uzelf af of u vertrouwen hebt in de vermogensbeheerder. Het probleem met vermogensbeheerders is dat ze geen maatstaf hebben waartegen u in het verleden behaalde resultaten kunt afzetten. Zij beheren individuele portefeuilles die zich niet met elkaar laten vergelijken. U zult uw uiteindelijke keuze om met een beheerder in zee te gaan dus vooral op de hierboven genoemde criteria moeten maken. En op grond van het vertrouwen dat u in het instituut heeft en de klik die u met de persoon van de beheerder heeft. 10. Spreek maatstaf af Spreek voordat u met een beheerder in zee gaat samen met hem af welke relevante index het beste bij het afgesproken beleid past. Zet ook op schrift op welke termijn, bijvoorbeeld een jaar, u de resultaten aan de hand van deze maatstaf zult beoordelen. Als de resultaten bij de gekozen maatstaf achterblijven, is dat op zich geen reden voor een gegronde klacht. Maar voor u wel een signaal om kritisch te zijn op het gevoerde beleid en desgewenst weer van voren af aan met dit stappenplan te beginnen. Relevante regelgeving Als u uw geld uit handen geeft, is het wel handig om de regelgeving te kennen. Want de Europese Commissie, de rijksoverheid en de AFM hebben bepaald niet stil gezeten om vermogensbeheer aan regels te binden. Op 1 januari 2007 is de Wet financieel toezicht (Wft) in werking getreden. Dat is nationale wetgeving, waarin nagenoeg alle regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht zijn samengebracht. In de Wft is vooral belangrijk het 4:23-artikel over normen ten aanzien van passend advies. Op grond hiervan geldt onder meer dat een financiële onderneming in het belang van de cliënt informatie dient in te winnen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uw indeling in een (zeer) offensief, neutraal of (zeer) defensief profiel moet in uw belang dus op uiterst zorgvuldige gronden gebeuren. Op 1 november 2007 is de Markets in Financial Instruments Directive (Mi- FID) van kracht geworden. Dat is een Europese richtlijn, die verwerkt is in de Wft en nadere eisen stelt aan ondernemingen die beleggingsdiensten aanbieden. In de richtlijn staan onder meer specifieke regels over passende provisies. De doelstellingen van de MiFID zijn verder het beschermen van beleggers en het bevorderen van transparantie. Op 26 augustus 2009 heeft de AFM de Leidraad Passende Provisies Beleggingsondernemingen gepubliceerd, bedoeld om de sector te helpen invulling te geven aan de open normen uit de MiFID. Essentieel hierin is de bepaling dat provisies geen afbreuk mogen doen aan de verplichting van de beleggingsonderneming om zich in te zetten voor de belangen van de cliënt. Dat wil dus zeggen dat waar de beheerder kosten in rekening brengt, dit aantoonbaar in het belang van de cliënt moet zijn. Meer informatie over de Wft en bovengenoemde Leidraad vindt u op de websites van de AFM en het ministerie van Financiën.

5 Beleggers geven beheerders onvoldoende verbeter ook uzelf Vermogensbeheerders kunnen zich sterk verbeteren door hun kosten transparanter te maken, actiever te reageren en door betere tips te geven. Klanten kunnen hun eigen tevredenheid over vermogensbeheer echter ook zelf verhogen door beter te weten waarvoor ze betalen. Tekst: Johan Brinkman Maatwerk of model? Maatwerk 44% Modelportefeuille 32% Weet niet 28% Hebt u maatwerk of modelportefeuille? (meerdere antwoorden mogelijk) vermogensklanten weten onvoldoende over de dienst- verlening waar ze voor betalen Stel, u koopt een dure muziekinstallatie, telefoon of computer. Dan wilt u vast graag weten welke toeters en bellen uw nieuwe speeltje heeft. Vreemd genoeg geldt dit vaak niet voor vermogensbeheer. Althans, in de enquête die we hebben gehouden onder bezoekers van onze website, geeft ruim een kwart van de 184 respondenten aan niet te weten of het product dat zij afnemen maatwerk is of een modelportefeuille (zie bovenste diagram). Nog opmerkelijker vinden wij deze onwetendheid van een grote groep beleggers als we de rapportcijfers in ogenschouw nemen die de respondenten hun vermogensbeheerder geven over de afgelopen drie jaar. Het gemiddelde cijfer van de categorie die de vraag 'maatwerk of modelportefeuille?' met 'weet niet' heeft beantwoord, is duidelijk lager dan bij de twee andere categorieën (zie middelste diagram). Overigens scoren alle groepen minder dan een zes en is dus ook het gemiddelde cijfer dat de respondenten geven aan vermogensbeheerders een onvoldoende. Voorzichtig Gezien het relatief geringe aantal respondenten bij een soortgelijke enquête vorig jaar in het kader van ons jaarlijkse brokeronderzoek waren er circa duizend zijn we echter voorzichtig met onze conclusies. Enkele gevolgtrekkingen zijn echter wel mogelijk. Zo bevestigt de enquête het beeld dat ook uit het overzicht op de pagina's 31 t/m 33 naar voren komt, dat één schriftelijke rapportage per kwartaal de standaard is, maar dat een deel van de beheerders één keer per maand een schriftelijke rapportage verzorgt (zie onderste diagram). Ook blijkt dat ruim 80% van de vermogensklanten die hebben gereageerd nooit meer dan tien keer per jaar wordt benaderd voor een mutatie. Open vragen Ook de open vragen die we hebben gesteld over de sterke en zwakke punten van de vermogensbeheerder, geven een beeld van de tevredenheid van de respondenten. De sterke kanten van de vermogensbeheerders concentreren zich op deskundigheid, visie, persoonlijk contact, geregelde communicatie en betrouwbaarheid. De opmerkingen over de punten waarop vermogensbeheerders zich kunnen verbeteren, hebben vooral te maken met slechte beleggingsresultaten, de hoge en ondoorzichtige kosten en de passieve houding van de beheerders. Ook het feit dat circa een derde van de respondenten aangeeft de laatste drie jaar van vermogensbeheerder te zijn gewisseld of van plan te zijn dat binnenkort te gaan doen, geeft aan dat er onder beleggers de nodige onvrede heerst. Het is niet vreemd dat de honkvastheid van klanten die maatwerk zeggen te krijgen, groter is dan die van beleggers die in een modelportefeuille zitten of die niet weten of ze maatwerk krijgen of niet. Rapportcijfer beheerder Naar type respondent Totaal Maatwerk Modelportefeuille Weet niet Welk rapportcijfer geeft u uw vermogensbeheerder over de afgelopen drie jaar? Hoe vaak rapportage? Week 04% Maand 28% Kwartaal 53% Halfjaar 04% ar 12% Hoe vaak per jaar krijgt u een schriftelijke rapportage of toelichting? De belangrijkste conclusie die wij trekken uit onze enquête, is dat vermogensklanten onvoldoende weten over de dienstverlening waarvoor ze betalen. Een andere slotsom is dat beleggers die niet weten waarvoor ze betalen, nog minder tevreden zijn over hun vermogensbeheer dan de respondenten die wel weten dat ze maatwerk krijgen of in een modelportefeuille zitten. De snelste, en zeker de gemakkelijkste, verbetering in vermogensbeheer ligt dus bij uzelf. 17 september 2010 Beleggers Belangen

6 Vermogensbeheervergoeding diffuse materie breng kosten in beeld De vergoeding voor vermogensbeheer gaat ten koste van uw rendement. Maar de kosten die in dit verband gemaakt worden, zijn niet altijd makkelijk te achterhalen. Daarom een overzicht dat de diverse onderdelen van de totale vergoeding zoveel mogelijk in kaart brengt. Tekst: Johan Brinkman Provisies mogen geen afbreuk doen aan de verplichting van vermogensbeheerders om zich in te zetten voor de belangen van de cliënt. Dat houdt dus in dat de kosten die een beheerder in rekening brengt, aantoonbaar in het belang van de cliënt moeten zijn. Dat zijn de regels van de Autoriteit Financiële Markten die van toepassing zijn op vermogensbeheer bij banken en zelfstandige vermogensbeheerders. Idealiter zou vermogensbeheer ook zo moeten worden uitgevoerd, maar in de praktijk blijkt het vaak een diffuse materie te zijn. De werkelijkheid leert namelijk keer op keer dat beleggers geen idee hebben van de kosten van vermogensbeheer. Laat staan dat ze kunnen beoordelen of hun beheerder de kosten die hij in rekening brengt werkelijk in het klantenbelang heeft gemaakt. Of dat deze kosten vergelijkbaar zijn met de tarieven van concurrenten. Aandachtspunten Naast de indeling in het juiste risicoprofiel zie het kader Risicoprofielen inconsistent en een daarbij behorende invulling van de assetallocatie, vinden wij de kosten van vermogensbeheer het belangrijkste onderwerp waarover de belegger helderheid moet zien te krijgen. Hieronder volgen de belangrijkste kostencategorieën die beheerders in rekening kunnen brengen én de daarbij behorende aandachtspunten voor de belegger. Op de eerste plaats zijn daar de vaste kosten. De twee belangrijkste vaste kostencomponenten zijn de beheerfee en de bewaarkosten. De beheerfee is de vergoeding die de beheerder in rekening brengt om uw vermogen te beheren. Het betreft vaak een percentage op kwartaal- of jaarbasis van het eind- of gemiddelde vermogen gedurende de desbetreffende periode. Bewaarkosten zijn kosten van het houden van de onderliggende stukken. Bij de meeste banken die aan vermogensbeheer doen, betaalt u hiervoor op kwartaal- of jaarbasis een vast bedrag plus een percentage per aandeel, obligatie of fonds. Sommige partijen hanteren gestaffelde tarieven. Bij zelfstandige vermogensbeheerders worden deze kosten rechtstreeks door de depotbank bij de cliënt in rekening gebracht. Daarnaast zijn er variabele kosten. De bekendste zijn de transactiekosten, kosten die de uitvoerder van de transactie de (depot)bank maakt om effectentransacties voor u tot stand te brengen. Bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen, obligaties of opties, maar ook voor de deelname aan een (claim)emissie. Deze kosten worden door de depotbank in rekening gebracht bij de klant. Hoe meer transacties een vermogensbeheerder voor u uit- 28 Beleggers Belangen 17 september 2010

7 voert, des te meer transactiekosten u dus maakt. Vaak worden er afspraken tussen uitvoerder en vermogensbeheerder gemaakt, waarbij laatstgenoemde een deel van de transactiekosten krijgt, de zogeheten retourprovisie of kickback fee. Wij raden u aan met uw vermogensbeheerder af te spreken dat hij de retourprovisie in mindering brengt op de beheerfee. In elk geval is hij verplicht de retourprovisie aan u bekend te maken. voordelig Bedenk daarbij ook dat de werkelijke transactiekosten steeds lager worden door de ver doorgevoerde automatisering, het gebruik van internet en de toetreding van alternatieve handelsplatformen. In principe is het dus voordelig als uw beheerder zo weinig mogelijk mutaties aanbrengt in uw portefeuille. Aan de andere kant betaalt u hem natuurlijk wel voor de kwaliteit van de dienstverlening en om geld voor u te verdienen. Een andere variabele kostenpost zijn de distributievergoedingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om fondsaanbieders die vermogensbeheerders en banken een vergoeding aanbieden om hun fondsen in het assortiment op te nemen. Deze vergoedingen variëren al naar gelang de hoeveelheid afgenomen fondsen. De klant betaalt dus zonder dat hij het weet mee aan de marketing Risicoprofielen inconsistent van het product dat hijzelf afneemt. De distributievergoedingen zijn ook omstreden, omdat vermogensbeheerders erdoor worden geprikkeld met banken en beleggingsfondsen te werken waarmee ze een hoge vergoeding hebben afgesproken. Hier kan mogelijk sprake zijn van belangenverstrengeling. Let daarom goed op of uw beheerder fondsen vaak selecteert van zijn (depot)bank of ook van andere banken. Net als bij de retourprovisie raden wij u aan met uw vermogensbeheerder af te spreken dat hij de distributievergoedingen in mindering brengt op de beheerfee. En ook in dit geval moet hij deze vergoedingen aan u bekendmaken. Een andere omstreden kostenpost is de performance fee. Het bezwaar is vooral dat beheerders tot het nemen van grote risico's zouden de performance fee is een kostenpost, waarmee u met de nodige terughoudendheid moet omgaan kunnen worden aangezet om meer winst te maken en meer te verdienen, terwijl ze niet inleveren bij een negatief rendement. Om die reden raden wij u aan zeer terughoudend te zijn met een performance fee. Als u toch graag met een prestatievergoeding wilt werken, spreek deze dan af voor minstens een jaar en over de netto vermogensbeheer vermogenstoename. Hiermee voorkomt u dat u bijvoorbeeld een vergoeding betaalt over de koerswinst die is geboekt in het eerste halfjaar, terwijl de portefeuille in het tweede halfjaar onder water is gegaan en in totaal een negatief rendement laat zien. Marketingkosten Naast de vaste en variabele kosten voor vermogensbeheer berekenen banken en beleggingsfondsen geregeld ook een groot aantal minder bekende kosten zoals bijvoorbeeld marketingkosten, administratiekosten, accountantskosten en aan- en verkoopkosten voor vreemde valuta's. Daarnaast zijn we tegengekomen: (interim)dividendkosten voor het uitkeren van dividend op onderliggende stukken, spreadkosten voor het verschil tussen de bied- en laatprijzen van een transactie, en aan- en verkoopkosten voor specifieke producten. Uw beheerder moet alle genoemde kostenposten inzichtelijk maken, ook als deze voor u nihil zijn. Uw bank of zelfstandige vermogensbeheerder is wettelijk verplicht u periodiek een (kwartaal)overzicht van alle kosten te verschaffen. Zo voorkomt u dat u te veel betaalt. En maakt u het verband tussen de kosten en de prestaties van uw vermogensbeheerder voor uzelf optimaal duidelijk. De uitkomsten van de risicovragenlijsten ten behoeve van beleggersprofielen variëren sterk tussen banken en dit leidt tot grote verschillen in geadviseerde vermogensindelingen en potentiële beleggingsopbrengsten. Dat was twee jaar geleden de conclusie van onderzoekers Fred van Raaij en Tom Loonen naar de verplichting van financiële ondernemingen om hun klant te kennen. De centrale vraag van het onderzoek was of eenzelfde particuliere belegger op vragenlijsten bij diverse banken gelijke risicoprofielen en vermogensindelingen zou krijgen. Van een consistente uitkomst bleek volgens Van Raaij en Loonen nauwelijks sprake. De verschillen in de vermogensindelingen van de diverse banken konden bestaan uit een aanzienlijk hoger of lager percentage aandelen of obligaties, en dus meer of minder risico. Volgens Loonen, directeur Compliance & Business Integrity bij Insinger de Beaufort en wetenschappelijk onderzoeker, is het onderzoek dat hij samen met Van Raaij deed nog steeds actueel. 'De uitkomsten zullen vandaag gelijksoortig zijn. Daarvan ben ik overtuigd.' Om te illustreren dat er nogal eens wat te verbeteren valt aan de risicoprofielen, wijst hij op een boetebesluit twee maanden geleden van de AFM tegen vermogensbeheerder Lancelot. 'Dat gaat helemaal over risicoprofielen.' In de zaak onderzocht de AFM tien dossiers van Lancelot uit de periode tussen 1 april 2008 en 5 oktober In alle gevallen werd belegd met deels geleend geld zonder dat de beheerder voldoende informatie had ingewonnen over de doelstellingen en de risicobereidheid van de cliënt. Daardoor heeft Lancelot volgens de toezichthouder onvoldoende kunnen vaststellen dat haar transacties voldeden aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënten. Van Raaij en Loonen onderbouwden hun stelling dat de risicoprofielen van banken weinig consistentie vertonen in oktober 2008 toevalligerwijs tijdens het hoogtepunt van de laatste bankencrisis in een artikel in het tijdschrift Economische Statistische Berichten. Naar aanleiding van dit artikel werden zelfs vragen gesteld in de Tweede Kamer, maar de wet is op dit punt niet aangepast. 17 september 2010 Beleggers Belangen 29

8 Kosten en mogelijkheden twintig beheerders vermogensmaatstaf Om u een relevante maatstaf te kunnen bieden bij uw zoektocht naar een (nieuwe) vermogensbeheerder, stuurden wij twintig Nederlandse partijen een vragenlijst over zaken als hun minimuminleg, vaste en variabele kosten, rapportages, specialiteiten, mogelijkheden voor eigen klantenwensen, alternatieve beleggingscategorieën en last but not least extra's als magazines, nieuwsbrieven, workshops, seminars of bedrijfsbezoeken. De antwoorden zijn geschikt voor kleine en grote vermogens. Tekst: Robert van den Oever, Johan Brinkman en Freek Tewes 30 Voor deze special hebben wij een twintigtal Nederlandse vermogensbeheerders aangeschreven om inzicht te krijgen in hun tarieven en mogelijkheden. Op de volgende drie pagina s staat een samenvatting van de antwoorden die we terugkregen, hier en daar aangevuld met informatie van de websites. De selectie van de vermogensbeheerders die we voor dit overzicht hebben uitgezocht, is vrij willekeurig. Omvang en bekendheid spelen uiteraard een rol, maar dat wil niet zeggen dat we iedere grote of bekende speler in dit onderzoek hebben meegenomen. Wel hebben we de pretentie met het overzicht op de volgende pagina's beleggers die in Nederland een (nieuwe) vermogensbeheerder zoeken een relevante maatstaf te bieden. bij bedragen onder gaat het vaak om een veredeld soort fondsbeleggen De minimale inleg is bij de meest laagdrempelige vermogensbeheerders Minder kan ook, maar dan kunnen we niet echt van vermogensbeheer spreken. Bij bedragen onder gaat het vaak om beleggingsadvies of vermogensadvies aan de hand van gestandaardiseerde producten of beleggingsfondsen. Een veredeld soort fondsbeleggen als het ware. Beleggers Belangen 17 september 2010 Vanaf begint het discretionair vermogensbeheer. Van de twintig door ons onderzochte partijen hanteren er vier als ondergrens. De private banks die zich hoog in de markt gepositioneerd hebben, hanteren ook het grootste minimum. Insinger De Beaufort en ook Optimix laten pas klanten toe vanaf 1 mln. Kostenstructuur De kostenstructuur is zeer divers. Veel partijen bij wie de klant al met een tamelijk laag bedrag terecht kan, hebben een getrapte kostenstructuur. Naarmate de inleg hoger is, wordt het vergoedingspercentage lager. De variabele kosten voor transacties komen daar vaak nog bij. Hoe kleiner de portefeuille, des te meer kosten er om de hoek komen kijken, hetzij door een hoger percentage voor het beheer, hetzij door dure transacties per stuk. De hoogte van de inleg heeft niet zoveel effect op de wijze van rapportage. De meeste vermogensbeheerders geven per kwartaal schriftelijk inzicht in het wel en wee van de portefeuille, sommige doen dat maandelijks. Contact met de persoonlijk adviseur is er minstens één keer per jaar, en vaak meerdere keren. Bij de partijen met een hogere inleg is frequenter contact meestal kosteloos mogelijk. Belangrijk om te vergelijken zijn ook de gegevens die de vermogensbeheerders hebben verstrekt over de eigen wensen van de klant, de specialiteiten van de vermogensbeheerder en de mogelijkheden om te beleggen in alternatieve categorieën. Ook hiervoor geldt dat er meer mogelijk is naarmate het beheerd vermogen stijgt. ING, bijvoorbeeld, stelt dat maatwerk mogelijk is vanaf 5 mln. En als voor u de specifieke beheerwensen of beleggingsmogelijkheden niet de doorslag geven, kunt u zich altijd nog laten overhalen door de extra's die de vermogenshuizen te bieden hebben. Magazines, toegang tot onderzoeksrapporten en actuele beleggingsresultaten, workshops en seminars behoren tot de standaardextra's die de vermogensbeheerders in de strijd gooien. En ook cultureel worden de klanten bij sommige beheerders in de watten gelegd. Suggesties De gegevens die in het overzicht staan, zijn door ons verzameld en geverifieerd bij de geselecteerde vermogensbeheerders zelf. Toch is het mogelijk dat u als klant van een van de beheerders uit het onderzoek een ander beeld hebt van de dienstverlening van uw beheerder dan wij in het overzicht doen voorkomen. Is dat zo, of heeft u andere vragen, opmerkingen, aanvullingen of suggesties, stuur dan een naar Als uw reacties daartoe aanleiding geven, zullen we in dit tijdschrift of op terugkomen op de gegevens in het door ons samengestelde overzicht.

9 AFS Capital Management Kosten vast 1-1,5% (beheerfee, bewaarloon) variabel 0-0,5% (transactiefee) performance fee Indien gewenst Minimaal 4x pj, zowel schriftelijk als persoonlijk Risicobeheer in combinatie met positief rendement onder alle marktomstandigheden, in overleg Magazines, presentaties, Kees de Kort Bank Artesia Kosten vast Beleggingsfondsen: 0,4% beheerfee, minimaal 1000 pj. Individuele aandelen: tot 1 mln 0,7% pj, meerdere tot 2 mln 0,6% pj, meerdere 0,5% pj, minimaal Beheerfee wordt elke maand bepaald en elke drie maanden in rekening gebracht variabel Transacties Euronext 0,35%, buiten Euronext 20 extra, plus kosten correspondent Elk kwartaal overzicht van portefeuille en mutaties plus performancerapport, minstens 2x pj gesprek Aandelen- en obligatieselectie, fondsselectie, specialist voor gestructureerde producten Beperkt Gestructureerde producten in beperkte mate Dagelijks Morning Call en maandelijks bulletin met modelportefeuille. Regelmatig bijeenkomsten met gastsprekers ABN Amro Kosten vast 600 pj plus 0,36% van belegd vermogen variabel Aan- of verkopen en verkooptransacties onttrekkingen 0,5% van transactiewaarden. Aan- en verkooptransacties beleidswijzigingen en aankooptransacties bijstortingen 0,25% Schriftelijk kwartaaloverzicht, jaarlijks revisiegesprek Selectie door AA-advisors arlijks exclusief seminar ASN Bank Kosten vast Beheerfee aflopend van 1,5% tot 0,6% (v.a. 4 mln) ex BTW variabel Kosten effectenbank (transacties, bewaarloon) Minimaal 4x pj schriftelijk en minimaal 1x pj persoonlijk gesprek Duurzaam Nee Nee, geen hedgefondsen en private equity 2x pj bijeenkomst over duurzaam beleggen ING Kosten International Assets Vanaf 1000: 3 strategieën in fondsen via internet en call. Vanaf : 3 strategieën in fondsen met naast internet en call ook een vaste persoonlijke specialist (indien gewenst). Binnen Private Banking heeft de klant keuze uit bovenstaand assortiment uitgebreid met: vanaf : 5 strategieën in fondsen met persoonlijk adviseur. Vanaf : 5 strategieën in fondsen, individuele aandelen en obligaties met persoonlijk adviseur Vanaf 1000: 0,3% van belegd vermogen. 5 strategieën in fondsen: 1000 plus 0,1% van belegd vermogen. 5 strategieën in fondsen, individuele aandelen en obligaties: 1000 plus 0,15% van belegd vermogen in beleggingsfondsen, 0,4% van belegd vermogen in individuele obligaties, 1% van belegd vermogen in individuele aandelen Per kwartaal performancerapportage. Binnen Personal Banking en Private Banking wordt de rapportage minimaal eenmaal per jaar toegelicht in een persoonlijk gesprek. Online is de performance continu in te zien Naast beleggingsstrategieën bieden wij voor Private- Bankingklanten ook een Vrijgestelde-Beleggingsinstellingportefeuille en Corporate-Bondportefeuille Vanaf 5 mln is maatwerk mogelijk Alleen in de categorie boven zijn alternatieven mogelijk Beleggerbulletin, visie en opinies van het ING Investment Office op masterclasses & congressen over actuele onderwerpen, privileges in kunst en cultuur en vanaf tot fondsenportefeuille Kosten vast Managementfee 0,7% (excl. BTW), bewaarloon volgens staffel aflopend van 0,20% naar 0,02% van portefeuille (excl. BTW) variabel Transacties volgens staffel aflopend. Retourprovisie op aan- en verkopen van 15, 20 of 25%, afhankelijk van duur van de relatie Per kwartaal schriftelijk, minimaal 1x pm contact, frequentie afhankelijk van behoefte klant. Fiscaal jaaroverzicht. Dagelijks inzicht via internet Vermogensmanagement (vermogensbeheer in combinatie met Financial Planning). Individuele effecten afhankelijk van risicoprofiel, aangevuld met derivaten Maatwerk in overleg Deel van portefeuille themabeleggingen als long/short equity (strategie met lagere volatiliteit) afhankelijk van het risicoprofiel Magazine Finance Club, directe toegang tot onafhankelijk intermediair, persoonlijke accountmanager, inzicht via internet, bedrijfsbezoeken, seminars 17 september 2010 Beleggers Belangen 31

10 Optimix 1 mln Kosten vast 0,5-0,75% afhankelijk van omvang vermogen variabel Transactiefee vastrentende waarden 0,2%, overige effecten 0,4% performance fee Is op verzoek mogelijk Maatwerk Instandhouding welvaartsniveau, ook maakt Optimix producten op maat Workshops, seminars, netwerkbijeenkomsten, rapportage op maat, hulp bij compliance Insinger De Beaufort 1 mln Kosten vast Maatwerk, afhankelijk van specifieke dienstverlening All-in fee is mogelijk Online, maandelijks schriftelijk, minstens 2x pj persoonlijk gesprek, meerdere telefoongesprekken pm Maatwerk begeleid door private bankers Presentatie kwartaalvisie op locatie, magazine, nieuwsbrief, culturele extra's als IDFA-filmdagen et cetera. Financiële extra's als shoebox, private-officeoplossingen, creditcard, financieringen en lifestyle management service Schretlen & Co Vanaf discretionair individueel. Vanaf 1 mln integrale dienstverlening vermogensmanagement Kosten vast Voor discretionair individueel: all-in fee of beheerloon plus provisie per transactie. Klanten kiezen grotendeels voor all-in fee. Voor integrale dienstverlening vermogensmanagement: all-in fee In ieder geval 4x pj portefeuilleoverzicht, minimaal 1x pj evaluatie en gesprek. Verder maatwerk Mandaat van klant met persoonlijk risicoprofiel Kan wensen aangeven, maar bij uitgesproken ideeën van klant is vermogensadvies of internetbeleggen betere keus Beperkt onderdeel van portefeuille Financiële planning, afwikkeling nalatenschap, 4x pj magazine, jaarlijkse bijeenkomst Velthuyse & Mulder Kosten vast Op aanvraag variabel Op aanvraag performance fee Op aanvraag Kwartaal schriftelijk, daarnaast is de portefeuille online op de voet te volgen en veelvuldig telefonisch en/of persoonlijk contact Maatwerk, in overleg mits passend binnen beleggingsprofiel, in overleg, mits passend binnen beleggingsprofiel Gratis persoonlijke financiële planning SNS Securities Kosten vast 1. Standaard beheertarief: beheervergoeding 0,125-0,2% per kwartaal 2. All-in beheertarief: 0,25-0,45% per kwartaal variabel Ad 1: transactiekosten en bewaarloon Ad 2: geen overige kosten Kwartaalrapportage, naar wens is vaker ook mogelijk. En bovendien 24/7 door de klant zelf online in te zien Mogelijkheid tot duurzaam beleggen, onze gerenommeerde researchafdeling en het grootste obligatieteam in Nederland, Nederlandse deelnemer in het Europees netwerk van lokale effectenhuizen ESN Indien passend binnen risicoprofiel klant en beleid, indien passend binnen het risicoprofiel van de klant Voor onze klanten zijn al onze researchrapporten online toegankelijk. Verder verzorgen wij diverse presentaties en seminars, en krijgt u uw eigen vaste en ervaren vermogensbeheerder Staalbankiers Staalbankiers Fondsbeheer 1 mln Discretionair beheer Kosten vast All-in beheerfee, degressief naarmate het vermogen onder beheer toeneemt Per kwartaal schriftelijk, minstens 2x pj gesprek. Beide kan vaker indien klant dat wenst Multi Asset Optimalisatie-aanpak. Diverse beleggingscategorieën om aan te sluiten bij wensen en doelstellingen van klant Maatwerk is mogelijk. Zes beleggingscategorieën. Naast aandelen en vastrentende waarden zijn ook private equity, vastgoed, grondstoffen en hedgefunds mogelijk 3x pj magazine, diverse typen bijeenkomsten, extra's in zorg en assurantiën Triodos Kosten vast Tot 1 mln 1%. 1-2,5 mln 0,75%. 2,5-5 mln 0,5% mln 0,4%. Boven 10 mln 0,3% variabel Transactiekosten: aandelen binnenland 0,55%, aandelen buitenland 0,85%, obligaties binnenland 0,2%, obligaties buitenland 0,85%. Bewaarloon: tot ,2%, meerdere tot ,1%, meerdere tot 2,25 mln 0,05%, meerdere tot 4,5 mln 0,04%, meerdere 0,02%. Voor bewaring in buitenland geldt toeslag. Regeltarief bewaring in Nederland 1,55, regeltarief bewaring in buitenland 3,15 4x pj schriftelijk, 1x pj gesprek. Vaker is mogelijk 100% duurzaam, mits uit duurzaam beleggingsuniversum Nee, wel beleggen in eigen duurzame alternatieven mogelijk Themabijeenkomsten, magazine, in alles aandacht voor duurzaamheid 32 Beleggers Belangen 17 september 2010

11 Van Lanschot Bankiers Vermogensbeheer Select Vermogensbeheer A la Carte Kosten vast Beheerfee afhankelijk van gekozen risicoprofiel: Inkomensgericht 0,5%. Defensief 0,75%. Neutraal 1,0%. Groeigericht 1,15%. Offensief 1,15% variabel Geen variabele kosten; transactieprovisies en bewaarloon in beheerfee inbegrepen. Distributievergoedingen van fondsaanbieders komen ten goede aan de klant (indicatieve opbrengst 0,1-0,3% pj) Schriftelijke beheerrapportage per kwartaal, maandelijkse portefeuilleoverzichten, regelmatig persoonlijk Vermogensregie en selecteren/monitoren van beste beleggingsfondsmanagers per vermogenscategorie Bij Vermogensbeheer A la Carte extra keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld alternatieve beleggingen en actieve/passieve invulling van de portefeuille Hedgefunds toegankelijk voor cliënten via fund-of-hedgefunds Beleggingspresentaties, klantenmagazine Pur Sang, evenementen VPV Bankiers Kosten vast arlijks tot 2,5 mln 1%, het meerdere 0,8% of performance fee: tot 2,5 mln 0,8%, het meerdere 0,6% variabel Bewaarloon 0,1%. Transactiekosten aandelen tot ,8%. Transactiekosten aandelen over meerdere 0,5%. Transactiekosten obligaties tot ,5%.Transactiekosten obligaties over meerdere 0,25% performance fee Indien van toepassing: bij een rendement van 0-5% = 0%, 5-10% = 5% en meer dan 10% = 10% Kwartaal schriftelijk, regelmatig persoonlijk Value Investing beleggingsstijl methode Profiel is leidend Alternatief is VPV Value Fund, inleg vanaf Kwartaalmagazine Kijk op Vermogen, persoonlijke relatiebeheerder en direct contact met portefeuillebeheerder tijdens rondetafel-sessies Wijs & van Oostveen Kosten vast Flat fee en management fee variabel Performance fee performance fee Maandelijks schriftelijk, maandelijks telefonische toelichting, jaarlijks persoonlijk gesprek, kan vaker indien gewenst Opties en alternatieve beleggingen, zolang passend binnen afgesproken beleid 4x pj magazine Geld & Beleggen, 20x pj nieuwsbrief, seminars over thema's, vastgoedbeleggen Wilgenhaege Kosten vast variabel performance fee Theodoor Gilissen Schriftelijk kwartaalrapportage, online inzage, persoonlijk aanspreekpunt Aandelenselecties, exclusieve en innovatieve beleggingsproducten en vastgoedbeleggingen Mogelijk om delen van de portefeuille in overleg samen te stellen en te beheren Seminars, evenementen, research vrij belegbaar vermogen Kosten vast In beginsel all-in beheer- of adviesvergoeding Bank ten Cate Frequente rapportage, regelmatig verantwoording over beleggingsbeleid Invulling portefeuille adhv persoonlijke situatie Future U, nieuwe vorm van vermogensstructurering waarmee delen van vermogen worden gekoppeld aan specifieke doelen Vanaf Vermogensrekening, vanaf Kosten Vermogensbeheer, vanaf Vermogensregie Vermogensbeheer 0,25% beheerfee per kwartaal inclusief aan- en verkoopprovisie (0,5%) Vermogensrekening vast: 0,35% (beheerfee per kwartaal), variabel: 0,5% (aan- en verkooptransacties) Vermogensregie: tarief in overleg Dagafschrift bij elke mutatie of maandafschrift, elk kwartaal uitvoerig rapport, jaaroverzicht met alle benodigde gegevens voor de fiscus Themaportefeuilles Duurzaam en Medisch (Vermogensrekening), geen eigen huisfondsen of beleggingsfondsen Vermogensregie is mogelijk voor vermogens vanaf Petercam Vanaf discretionair vermogensbeheer en beleggingsadvies. Vanaf Petercam Direct Vermogensbeheer, collectief beheer Kosten vast Beheervergoeding 0,6% pj, minimaal 600, bewaarloon variabel 0,4% transactiekosten plus 25 per transactie Schriftelijke kwartaalrapportage. Online inzage portefeuille, gesprek op ieder moment mogelijk Beleggen op basis van beleggingsthema's, spreiding over sectoren, regio's en categorieën, private equity via Petercam Private Projects en beleggen in hedgefondsen van externe partijen Kwartaalmagazine Horizon, paar keer pj beleggingsbijeenkomsten 17 september 2010 Beleggers Belangen 33

12 'Wat u wilt, past niet in onze werkwijze' afm vraagt durf De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op het gedrag van vermogensbeheerders. Ruud de Hollander en Fleur ten Brummeler blikken terug en kijken vooruit. Een vermogensbeheerder moet tegen een klant durven zeggen dat zijn wensen niet gerealiseerd kunnen worden. Tekst: Johan Brinkman De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met het gedragstoezicht op vermogensbeheerders. Het instituut geeft daaraan invulling door publicatie van leidraden met richtlijnen voor de omgang met de open normen in wet- en regelgeving. De Leidraad Passende Provisies Beleggingsondernemingen' van augustus vorig jaar is daarvan een voorbeeld. Het gevolg van een en ander zou moeten zijn dat vermogensbeheerders meer dan vroeger openheid geven over hun provisies en dat deze provisies passend en in het belang van de klant zijn, stellen hoofd Toezichtgroep Financiële Ondernemingen Ruud de Hollander en senior toezichthouder Fleur ten Brummeler van de AFM. 'We zien inderdaad dat er vermogensbeheerders zijn die de nieuwe regelgeving omarmen', aldus De Hollander. 'Maar ook dat er partijen zijn die nog een duwtje nodig hebben en partijen die er veel moeite mee hebben.' De AFM gaat met de tegenstribbelende partijen in gesprek. 'Als het nodig is, hebben we een stok achter de deur.' geen Boetes Er zijn echter op dit gebied nog geen boetes voor vermogensbeheerders gepubliceerd. 'We hebben het afgelopen jaar wel een aantal zelfstandige vermogensbeheerders aanwijzingen gegeven. Met dus specifiek wat er wanneer moest veranderen, zoals het beter inventariseren van noodzakelijke informatie van een cliënt voor vastlegging in een klant- en beleggingsprofiel.' De Hollander constateert dat er de laatste jaren een stijgende lijn zit in het aantal signalen dat de AFM krijgt over onregelmatigheden bij vermogensbeheerders. 'Die signalen vallen ook veelal in een zwaardere categorie. Door de kredietcrisis zijn zowel meer vermogensbeheerders als meer cliënten in de problemen gekomen.' Wat zijn de toekomstplannen met vermogensbeheer bij de toezichthouder? Nieuwe regelgeving die het ministerie van Financiën dit jaar tot stand brengt, betreft onder meer het 'Product Goedkeuringsproces'. Hierbij gaat het om regels over het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe 'vermogensbeheerders moeten zich afvragen of een specifieke klant een bepaald risico wel kan dragen' financiële producten. Naar verwachting zal de AFM vanaf 2011 hier toezicht op gaan houden. Ook werkt de AFM aan de Leidraad Risicoprofielen, een richtlijn over de risicoprofielen die vermogensbeheerders van hun klanten moeten opstellen. De AFM wil hiermee bereiken dat beleggingsondernemingen gestructureerder gaan nadenken over de risico s van vermogensbeheer voor de beleggers. 'We hebben de sector vorige maand een voorstel gedaan voor een standaardisering van de risicoprofielen', vertelt Ten Brummeler. 'Bijvoorbeeld over welke informatie een vermogensbeheerder van de klant moet hebben voordat hij of zij in een profiel wordt ingedeeld. Dit heeft te maken met de Leidraad Zorgvuldig Adviseren Over Vermogensopbouw en het voorstel voor standaardrisicoprofielen dat eind vorig jaar is gedaan. In juli is de feedback gepubliceerd die we op het voorstel hebben gekregen en nu zijn we bezig met de aanpassingen en verbeteringen.' Ook voor 2011 heeft de AFM al een aantal thema s op de agenda staan. 'Verbetering van producten en advies vermogensopbouw zal zo n thema zijn', aldus De Hollander. 'In samenwerking met de markt en de overige stakeholders zal de AFM komend jaar zijn visie geven op zorgvuldig beleggen. Bijvoorbeeld op de vraag of een bedrijfsobligatie in een assetallocatie van een vermogensbeheerder bij de obligaties of de risicovollere aandelen ingedeeld moet worden. In die leidraad zullen we beschrijven wat we daarin van de markt verwachten.' Gestructureerd product De AFM zal ook specifiek aandacht besteden aan producten voor vermogensopbouw en instellingen aanspreken wanneer zij 'evident slechte' producten adviseren. 'Vermogensbeheerders moeten zich afvragen of een specifieke klant een bepaald risico, bijvoorbeeld van heel ingewikkelde gestructureerde producten, wel kan dragen. Aan de ene kant is het niet aan ons om iedereen voor elk risico te behoeden. We zijn niet tegen beleggen. Aan de andere kant moeten vermogensbeheerders tegen hun klant durven zeggen: "wat u wilt, past niet in onze werkwijze".' 34 Beleggers Belangen 17 september 2010

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk 58 Tom Loonen en Dennis Weewer Dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Planning bij Bank Insinger de Beaufort NV en is als associate professor verbonden aan de postgraduate opleiding Investment

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 12: concept Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie