Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl. Gemeente Zoeterwoude 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl. Gemeente Zoeterwoude 2015"

Transcriptie

1 Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl Gemeente Zoeterwoude 2015

2 Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg SN Poeldijk T F K.v.K IBAN: NL82 RABO BTW NR. NL B01

3 Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl Gemeente Zoeterwoude /KZ/MG/ Oktober 2015 Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

4 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl... 3 Steekproef... 3 Digitale enquête... 3 Vragenlijst... 3 Valide resultaten... 3 Kenmerken van de respondenten... 4 Bewegen... 6 Nederlandse Norm Gezond Bewegen... 6 Bereidheid om meer te bewegen... 9 Sport RSO Sportdeelname Regelmatige Sportdeelname (minimaal één of meer keer per week sporten) Organisatorisch verband sportbeoefening Populaire sporten Sportaccommodaties Motivatie van sporters Niet sporters Motivatie om niet te sporten Redenen om weer te gaan sporten Voorkeur nieuwe sport- en beweegactiviteiten Gezonde Leefstijl BMI Roken Alcohol Voeding Conclusies Bewegen Sport Gezonde leefstijl Eindconclusie Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

5 Inleiding Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl n deze rapportage, onderzoek sport, bewegen en leefstijl Zoeterwoude 2015, vindt u de belangrijkste cijfers over het beweeggedrag, sportdeelname en leefstijl van de inwoners van de gemeente Zoeterwoude. Bij de meeste gegevens staan ook de provinciale percentages van het onderzoek van 2013 weergegeven, waardoor inzichtelijk wordt hoe de gemeente Zoeterwoude in verhouding tot de provincie Zuid-Holland (onderzoeksgegevens van 20 gemeenten) scoort. Steekproef De gemeente Zoeterwoude heeft een willekeurige selectie gemaakt uit het adresbestand van de gemeente en vervolgens een uitnodigingsbrief tot deelname aan het onderzoek naar de geselecteerde inwoners verstuurd. De respons op de brief werd ingeschat op 15%. Er zijn 3000 brieven verstuurd om de benodigde respons te krijgen. In werkelijkheid is een respons van 16,3% gehaald. Digitale enquête De inwoners kregen begin juni 2015 een brief met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl. In deze brief stond de website vermeld, waar de vragenlijst, drie versies voor drie leeftijdscategorieën, digitaal ingevuld kon worden. De bewoners kregen 6 weken om de vragenlijst (zie bijlage) via het internet in te vullen. Na vier weken is besloten de doelgroep jaar een reminder te sturen vanwege de lage respons in dit leeftijd-segment. Vragenlijst De vragenlijst van het onderzoek bevatte vragen die over drie rubrieken, bewegen, sport en voeding zijn te verdelen, die een indruk geven over de leefstijl van een persoon. Er is onder andere gebruik gemaakt van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO), een gestandaardiseerde vragenlijst om de frequentie van sporten, sporttak, sportvorm, organisatievorm en accommodatie-benutting van een populatie te meten. Om de vergelijkbaarheid met andere enquêtes te optimaliseren is hiervoor gebruik gemaakt van gestandaardiseerde RSO-vragen van het Mulier Instituut. Naast deze vaste vragenlijst, heeft de gemeente Zoeterwoude de module Niet sporten en vragen over sporten binnen of buiten de gemeente Zoeterwoude laten toevoegen. Valide resultaten De resultaten die in de tabellen en grafieken worden getoond zijn soms niet valide. Dit kan zijn omdat er te weinig respondenten de betreffende vraag hebben beantwoord of er zijn te weinig respondenten met de genoemde specificaties om aan het getoonde percentage waarde toe te kennen. In gevallen waar dat nodig is wordt cursief en grijs aangegeven wanneer de getoonde percentages niet valide zijn. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

6 Kenmerken van de respondenten De vragenlijst is uitgezet onder 3000 inwoners van de gemeente Zoeterwoude, 520 digitale vragenlijsten zijn ingevuld, waarvan 488 als geldige respondent gezien kunnen worden. Dit betekent een respons van 16,3 %. In deze rapportage worden belangrijke parameters voor sport- en beweeggedrag uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, huishoudenssituatie, werksituatie, inkomen en handicap. In onderstaande tabel 1 staat per achtergrondkenmerk het aantal respondenten uit de gemeente Zoeterwoude en, indien voorhanden, die van Zuid-Holland. Aantal respondenten Zoeterwoude Z-H, 2013 Totaal Geslacht Percentage aantal procent Man ,1% ,8% Vrouw ,9% ,2% Geen antwoord Leeftijdsgroep 6-11 jaar 42 8,6% 778 9,8% jaar 65 13,4% 621 7,8% jaar 45 9,3% ,3% jaar 44 9,1% ,8% jaar 85 17,5% ,2% jaar ,8% ,9% ,4% ,3% Postcode 2381 (Zoeterwoude Dorp) ,2% 2382 (Zoeterwoude Rijndijk) ,6% Overig 6 1,2% Geen antwoord 6 Er zijn opvallend meer vrouwen dan mannen die de vragenlijst hebben ingevuld in Zoeterwoude. De leeftijdsverdeling is per categorie voldoende om algemene uitspraken te mogen doen. Opvallend is dat er uit Zoeterwoude Dorp aanzienlijk meer mensen dan uit Zoeterwoude-Rijndijk hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Opleiding Basisonderwijs 61 12,6% LBO, VBO, VMBO k-b 30 6,2% MAVO, VMBO t-g 39 8,1% MBO HAVO VWO ,4% HBO-WO ,8% Geen antwoord 3 Huishoudenssituatie Alleenstaand 50 10,3% ,9% Gezin zonder kinderen ,7% ,4% Gezin met kinderen ,7% ,4% Eénoudergezin met 15 4,9% 179 2,3% kinderen Anders 14 3,3% Geen antwoord 3 4 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

7 Aantal respondenten Percentage Huishoudinkomen Minder dan 850,- 8 2,2% Tussen 850,- en 1350,- 20 5,5% Tussen 27 7,4% 1351,- en 1750,- Tussen ,8% 1751,- en 3050,- Tussen 67 18,5% 3051,- en 3500,- Meer dan 3500, ,6% Geen antwoord 121 Handicap 17,6% t.o.v. Z-H totaal respons aantal % Lichamelijke handicap 21 4,3% 371 4,6% Verstandelijke handicap 4 0,2% 59 0,7% Visuele handicap 2 0,4% 59 0,7% Auditieve handicap 10 2,0% 131 1,6% Chronische aandoening 56 11,5% ,3% Werksituatie Onderwijsvolgend/Student ,8% ,1% Werkzaam ,3% ,5% Huisvrouw / huisman 20 4,2% 616 9,0% Werkloos/werkzoekend 10 2,1% 516 7,5% Pensioen 95 19,5% ,9% Overig 28 6,2% Geen antwoord 9 1,9% Tabel 1. Achtergrondkenmerken van de respondenten uit Zoeterwoude. In grote lijnen zijn er overeenkomsten tussen de samenstelling van de onderzoekspopulatie van Zoeterwoude en van de andere gemeenten in Zuid-Holland tijdens het onderzoek van De leeftijdsopbouw en het percentage mensen met een handicap komen vrijwel overeen. De man vrouw verhouding verschilt een aantal procenten van elkaar, maar door de grootte van de groepen kunnen er valide uitspraken worden gedaan over deze categorieën. Opvallende verschillen zie je in sommige percentages bij de Huishoudensituatie en bij Werksituatie. In Zoeterwoude zijn er meer respondenten, die in een gezinssamenstelling met kinderen leven en die onderwijsvolgend zijn, dan in geheel Zuid-Holland. De percentages respondenten, die alleenstaand zijn of werkloos zijn, zijn beduidend lager dan het gemiddelde van Zuid-Holland. Over een aantal deelgroepen kunnen bij de meeste onderzoeksvragen geen valide percentages worden vermeld, omdat de respons daarvoor te laag is. Indien van toepassing wordt dat ter plekke vermeld. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

8 Bewegen Nederlandse Norm Gezond Bewegen De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is opgesteld als maat voor de hoeveelheid beweging, die minimaal nodig is om de gezondheid op peil te houden. Voor volwassenen is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen gesteld op minimaal 5 dagen per week, 30 minuten per dag matig intensief bewegen. Voor jeugd is de norm strenger, namelijk 5 dagen per week, 60 minuten per dag matig intensief bewegen. Dit bewegen kan sporten zijn, maar ook fietsen, lopen met boodschappen, tuinieren, wat zwaarder huishoudelijk werk, gelden als matig intensief bewegen. Naast de NNGB, bestaan er nog 2 andere normen. De Fitnorm - die gehaald wordt bij minimaal drie dagen per week 20 minuten intensief bewegen; De Combinorm - waaraan je voldoet als je aan de NNGB en/of aan de Fitnorm voldoet. NNGB Fitnorm Combinorm Zoeterwoude 55% 44% 67% Zuid-Holland 47% 39% 63% Gemeenten van vergelijkbare grootte en omgeving Stichtse Vecht (Utrecht) 48% 43% 64% Waddinxveen 42% 37% 56% Ouderkerk 59% 36% 71% Krimpen a/d IJssel 50% 43% 68% Cromstrijen 42% 35 57% Tabel 2 In Zoeterwoude voldoen aanzienlijk meer mensen aan de diverse beweegnormen dan in geheel Zuid-Holland. Ook t.o.v. de meeste andere kleine gemeenten scoort Zoeterwoude goed. Inwoners van Zoeterwoude scoren vooral met de NNGB relatief goed t.o.v. de Provincie Zuid- Holland en de meeste andere gemeenten. Wel betekent het dat 45% van de inwoners van de gemeente Zoeterwoude niet aan de minimum norm voldoet van genoeg bewegen om de gezondheid op peil te houden. In de volgende drie figuren (staafgrafieken) staat hoeveel procent van de inwoners van Zoeterwoude en van Zuid-Holland voldoet aan de NNGB, de Fitnorm en de Combinorm, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Over de hele linie, alle drie de beweegnormen, scoren de inwoners van de gemeente Zoeterwoude beter dan die van Zuid-Holland. Opvallend is dat zowel in Zuid-Holland als in Zoeterwoude de middelbare leeftijd groepen, tussen de 35 en 54 jaar, achterblijven in beweegdeelname. 6 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

9 Figuur 1. Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), Zoeterwoude t.o.v. Zuid-Holland Figuur 2. Fitnorm, Zoeterwoude en Zuid-Holland Figuur 3. Combinorm, Zoeterwoude en Zuid-Holland Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

10 NNGB Fitnorm Totaal Zoeterwoude 55% 44% Postcode 2381 Zoeterwoude Dorp (N=326) 59,2% 45,4% 2382 Zoeterwoude Rijndijk (N=127) 56,7% 46,5% overige postcodes (N=6) 50,0%* 33,3%* geen postcode aangegeven (N=6) 16,6%* 16,6%* Handicap Lichamelijke handicap (N=21) 42,9% 28,6% Verstandelijke handicap (N=4) 75,0%* 75,0%* Visuele handicap (N=2) 0,00%* 50,0%* Auditieve handicap (N=10) 40,0%* 40,0%* Chronische aandoening (N-56) 57,1% 41,1% Werksituatie Onderwijsvolgend/Student (N=106) 62,3% 59,4% Werkzaam (N=213) 56,1% 50,4% Huisvrouw / huisman 35,0%* 15,0%* Werkeloos (N=20) 50,0%* 50.0%* Pensioen (N=95) 53,7% 31,6% BMI Ondergewicht (N=20) 55,0%* 65,0%* Gezond gewicht (N=272) 63,5% 48,3% Matig overgewicht (N=138) 49,3% 37,7% Ernstig overgewicht (N=29) 41,4% 41,4% Tabel 3. Percentage inwoners dat voldoet aan de NNGB en Fitnorm, uitgesplitst naar postcode, handicap, werksituatie en BMI. * Cursief en grijs aangegeven percentages zijn niet valide wegens te klein aantal respondenten! Vooral veel mensen met een lichamelijke beperking en met ernstig overgewicht voldoen niet aan de beweegnorm NNGB en scoren laag bij de Fitnorm. 8 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

11 12-17 jaar jaar jaar jaar jaar Man 65+ Vrouw Percentage (%) Bereidheid om meer te bewegen Aan alle respondenten van 12 jaar of ouder is gevraagd of zij meer willen bewegen in de komende zes maanden. Uit de resultaten blijkt dat 36,6 % van de inwoners van Zoeterwoude het komende half jaar meer wil bewegen. In Zuid-Holland ligt dit percentage op 42 %. Gezien de hoge sport- en beweegdeelname is het logisch dat minder mensen uit Zoeterwoude dan uit Zuid-Holland aangeven meer te willen gaan bewegen Figuur 4. Wil meer bewegen de komende zes maanden Opvallend is dat in postcodegebied 2382 (Zoeterwoude Rijndijk) aanzienlijk meer mensen dan in Zoeterwoude Dorp (2381) aangeven meer te willen gaan bewegen. Ook opvallend is dat vooral veel jongeren, jaar, ondanks een bovengemiddelde beweegdeelname, aangeven meer te willen gaan bewegen de komende zes maanden. Logisch is de beweegwens van de jarigen, want zij scoren bij de NNGB onder het gemiddelde van Zoeterwoude. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

12 Bent u van plan om in de komende zes maanden meer te gaan bewegen? 18+ en jaar N=355 geen antwoord=89 Niet sporter % Sporter % Totaal Total % Ja 62 43, , ,6 Total Tabel 4 Nee 80 56, , , De niet-sporters geven ruim 10% vaker aan dat ze meer willen gaan bewegen 43,7% t.o.v. 31,9% van de sporters. Toch geven veel sporters (1 x per week of meer sporten) aan dat ze de komende zes maanden ook meer willen gaan bewegen. Meer informatie over niet-sporters vindt u vanaf pagina 26. Wil meer bewegen Totaal 36,6% Huishoudenssituatie Alleenstaand 31% Gezin zonder kinderen 28% Gezin met kinderen 44% Eenoudergezin met kinderen 36%* Handicap Lichamelijke handicap 44% Verstandelijke handicap 25%* Visuele handicap 0%* Auditieve handicap 14%* Chronische aandoening 33% Werksituatie Onderwijsvolgend/Student 51% Werkzaam 36% Huisvrouw / huisman 33%* Werkeloos 25%* Pensioen 29% BMI Ondergewicht 50%* Gezond gewicht 27% Matig overgewicht 40% Ernstig overgewicht 48% Tabel 5. Percentage inwoners dat meer wil bewegen, uitgesplitst naar huishoudenssituatie, handicap, werksituatie en BMI. * Cursief en grijs aangegeven percentages zijn niet valide wegens te klein aantal respondenten! Mensen met (ernstig) overgewicht geven bovengemiddeld aan, evenals volwassenen met thuiswonende kinderen en mensen met een lichamelijke handicap, dat ze meer willen gaan bewegen. 10 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

13 Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

14 Sport RSO Sportdeelname Binnen onderzoek naar sport- en beweeggedrag in Nederland en Europa is de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) de standaardnorm voor het bepalen van de sportdeelname, dit mede om de vergelijkbaarheid van onderzoeken. Volgens de RSO wordt iemand die twaalf keer of meer per jaar sport, een sporter genoemd. De RSO-sportdeelname in Zuid-Holland is 75% (2013). De RSO-sportdeelname in gemeente Zoeterwoude is 92,6% (2015). In de onderstaande grafieken staat de sportdeelname uitgesplitst naar leeftijd en geslacht van de respondenten. Over de hele linie wordt er meer gesport in Zoeterwoude dan in geheel Zuid-Holland. Figuur 5 Sportdeelname, RSO, Zoeterwoude, 2015 Figuur 6 Sportdeelname, RSO, Zuid-Holland, Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

15 Zoeterwoude Sportdeelname Zuid-Holland, sportdeelname 2013 Totaal (N=379) 92,6% 75% (N=8073) Postcode overig (N=4) 75,0%* 2381 (N=198) 93,3% 2382 (N=81) 93,2% Geen postcode (N=3) 33,3%* Handicap Lichamelijke handicap (N=21) 42,9% 54% (N=371) Verstandelijke handicap (N=4) 100%* 49% (N=59) Visuele handicap (N=2) 0,0%* 58% (N=59) Auditieve handicap (N=10) 40,0%* 62% (N=131) Chronische aandoening (N=56) 60,7% 61% (N=1154) Werksituatie Onderwijsvolgend/student (N=100) 96,0% 83% Werkzaam (N=172) 91,3% 77% Huisvrouw / huisman (N=15) 73,3%* 56% Werkeloos (N=8) 100%* 70% Pensioen (N=56) 92,9% 62% BMI Ondergewicht (N=18) 94,4%* 76% Gezond gewicht (N=226) 94,7% 80% Matig overgewicht (N=110) 88,2% 74% Ernstig overgewicht (N=21) 90,5%* 58% Tabel 6. De sportdeelname (RSO, min. 12 x per jaar) in Zoeterwoude uitgesplitst naar postcode, handicap, werksituatie en BMI. * Cursief en grijs aangegeven percentages zijn niet valide wegens te klein aantal respondenten! In tabel 6 valt een aantal resultaten op. Vooral bij lage aantallen respondenten (N<20) verschilt het percentage aanzienlijk van het gemiddelde in de provincie. Het is aannemelijk dat bij grotere aantallen respondenten ook deze scores dichter bij het provinciale gemiddelde zullen liggen Als de sportdeelname wordt uitgesplitst naar werksituatie van de respondenten, vallen twee aspecten op: mensen die met pensioen zijn, doen in Zoeterwoude veel vaker aan sport dan het gemiddelde van de provincie Zuid-Holland. huisvrouwen/-mannen doen minder vaak aan sport dan overige bewoners van Zoeterwoude, dit resultaat (plusminus 19% en 22% minder) is wel conform het gemiddelde van Zuid-Holland. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

16 6-11 jaar jaar jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Percentage (%) Regelmatige Sportdeelname (minimaal één of meer keer per week sporten) Naast de ruime definitie van de sporter volgens de RSO, is de regelmatige sportdeelname van gemiddeld 1 x per week (minimaal 40 x per jaar) een belangrijke maat binnen het Nederlandse sportonderzoek. In Zuid-Holland sport 67% (2013) van de inwoners regelmatig. In Zoeterwoude ligt dit percentage, in 2015, op 88,9%. In andere kleine gemeenten is dit: Stichtse Vecht 87% Waddinxveen 64% Ouderkerk 68% Krimpen a/d IJssel 74% Cromstrijen 60% sportdeelname 1 keer per week (minstens 40x per jaar) Figuur 7. Regelmatige sportdeelname Zoeterwoude Figuur 8. Regelmatige sportdeelname Zuid-Holland, Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

17 Zoeterwoude Sportdeelname regelmatig (1 x per week) Zuid-Holland, 2013 Sportdeelname regelmatig Totaal (N=379) 88,9% 67% (N=8073) Postcode overig (N=4) 25,0% 2381 (N=198) 89,6% 2382 (N=81) 90,3% Geen postcode (N=3) 66,7% Handicap Lichamelijke handicap (N=21) 42,9% 47% (N=371) Verstandelijke handicap (N=4) 100%* 46% (N=59) Visuele handicap (N=2) 0,0%* 45% (N=59) Auditieve handicap (N=10) 40,0%* 53% (N=131) Chronische aandoening (N=56) 58,9% 52% (N=1154) Werksituatie Onderwijsvolgend/student (N=100) 93,0% 83% (N=689) Werkzaam (N=172) 86,6% 68% (N=3462) Huisvrouw / huisman (N=15) 66,7%* 51% (N=616) Werkloos (N=8) 100 %* 58% (N=516) Pensioen (N=56) 91,1% 56% (N=1566) BMI Ondergewicht (N=18) 88,9% 69% (N=322) Gezond gewicht (N=226) 91,6% 72% (N=4588) Matig overgewicht (N=110) 84,5% 65% (N=2335) Ernstig overgewicht (N=21) 85,7% 48% (N=805) Tabel 7 De regelmatige sportdeelname (40 keer per jaar) in Zoeterwoude uitgesplitst naar huishoudenssituatie, handicap, werksituatie en BMI In tabel 7 (net als in tabel 6) valt een aantal resultaten op. Vooral bij lage aantallen respondenten (N<20) verschilt het percentage aanzienlijk van het gemiddelde in de provincie. Het is aannemelijk dat bij grotere aantallen respondenten ook deze scores dichter bij het provinciale gemiddelde zullen liggen Als de sportdeelname wordt uitgesplitst naar werksituatie van de respondenten, vallen twee aspecten op: Mensen die met pensioen zijn, doen in Zoeterwoude veel vaker aan sport dan het gemiddelde van de provincie Zuid-Holland. Huisvrouwen/-mannen doen minder vaak aan sport dan overige bewoners van Zoeterwoude, dit resultaat (plusminus 19% en 22% minder) is conform het gemiddelde van Zuid-Holland. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

18 Er is in Zoeterwoude weinig verschil in sportdeelname tussen personen met verschillende BMI. Vooral het percentage van mensen met (ernstig) overgewicht die (regelmatig) aan sport doen is aanzienlijk hoger dan in geheel Zuid-Holland. Het hebben van een handicap (lichamelijk en chronisch) werpt een drempel op voor de sportdeelname. Over de andere typen handicaps kunnen voor Zoeterwoude geen uitspraken worden gedaan. Uit onderzoek- en ervaringsgegevens van Onbeperkt sportief, het landelijke kenniscentrum voor aangepast sporten, blijkt dat er drie hoofdoorzaken zijn van achterblijvende sport- en beweegdeelname van de doelgroep mensen met een beperking: - Het ontbreken van kennis wat men nog wel kan en mag met de handicap. - Onbekendheid met geschikt en bereikbaar aanbod in de buurt. - Obstakels op het gebied van financiën en vervoer. 16 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

19 6-11 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65+ Man Percentage (%) Vrouw Organisatorisch verband sportbeoefening Het organisatorisch verband van sportbeoefening is verdeeld in vier categorieën: verenigingsverband; als lid van een sportvereniging commercieel verband; als deelnemer bij een commerciële sportorganisatie zoals een sportschool, zwembad, loopschool of yogastudio anders georganiseerd; als deelnemer bij evenementen, buurthuis, welzijnswerk, bedrijf, etc. niet georganiseerd; zelfstandig of in familie-/ kennissenkring sporten Alle respondenten is gevraagd hun drie meest beoefende sporten van de laatste 12 maanden te noemen. Voor die drie sporten is gevraagd in welk organisatorisch verband er werd gesport. Verenigingsverband Commercieel verband Anders georganiseerd Niet georganiseerd Zuid-Holland 35% 22% 15% 49% Zoeterwoude 41% 26% 12% 45% Tabel 8. Het organisatorisch verband van sportbeoefening. Figuur 9. Sportbeoefening in verenigingsverband, Zoeterwoude, Zuid-Holland commercieel verband Figuur 10. Sportbeoefening in commercieel verband Zoeterwoude, Zoeterwoude, Zuid-Holland Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

20 Figuur 11. Sportbeoefening in anders georganiseerd verband, Zoeterwoude, Zuid-Holland Figuur 12. Sportbeoefening in ongeorganiseerd verband, Zoeterwoude, Zuid-Holland Bewoners van Zoeterwoude sporten meer in verenigingsverband, commercieel verband en ongeorganiseerd dan in geheel Zuid-Holland. Alleen anders georganiseerd sporten scoort in Zuid-Holland hoger dan in Zoeterwoude. Verenigings -verband Commercieel verband Anders georganiseerd Niet Georganiseerd Zoeterwoude 41% 26% 12% 45% % 25% 13% 47% % 27% 11% 43% Inkomen Minder dan 850,- 50%* 0%* 25%* 25%* Tussen 850,- en 1350,- 30%* 40%* 5%* 45%* Tussen 1351,- en 1750,- 33% 63% 26% 63% Tussen 1751,- en 3050,- 45% 41% 16% 61% Tussen 3051,- en 3500,- 48% 31% 6% 48% Meer dan 3500,- 59% 31% 20% 65% Geen inkomen opgegeven 32% 25% 21% 78% Tabel 9. Het organisatorisch verband van sportbeoefening, uitgesplitst naar postcode en inkomen * Cursief en grijs aangegeven percentages zijn niet valide wegens te klein aantal respondenten! Opvallend is dat de deelname in sportverenigingsverband stijgt met het huishoudinkomen. Er zijn geen opvallende verschillen te zien per dorpskern in het organisatorisch verband van het sporten. 18 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

21 Populaire sporten De respondenten is gevraagd welke sporten zij de afgelopen 12 maanden beoefend hebben. Dit resulteert in een top tien van meest populaire sporten in Zoeterwoude. De meest populaire sporten in Zoeterwoude zijn: 1. Wandelen (15%) 2. Hardlopen / joggen (11%) 3. Fitness conditie (9%) 4. Wielrennen / mountainbiken / toerfietsen (9%) 5. Veldvoetbal (8%) 6. Zwemmen (7%) 7. Fitness kracht (5%) 8. Tennis (5%) 9. Danssport (3%) 10. Schaatsen (2%) Overige 24 genoemde sporten: 23% Hieronder staan de populairste sporten uitgesplitst naar achtergrondvariabelen geslacht en leeftijd. Sport 1 Sport 2 Sport 3 Totaal Zoeterwoude Wandelen Hardlopen / Fitness conditie joggen Zuid-Holland Fitness conditie Hardlopen / joggen Fitness kracht Geslacht Man Wielrennen / Wandelen Hardlopen / joggen mountain-biken / toerfietsen Vrouw Wandelen Fitness conditie Hardlopen / joggen Leeftijd 6-11 jaar Voetbal Zwemmen Paardensport jaar Voetbal Hardlopen/Joggen Dansen jaar Hardlopen/Joggen Fitness conditie Voetbal jaar Hardlopen/Joggen Zwemmen Wielrennen / mountain-biken / toerfietsen jaar Wandelen Hardlopen/Joggen Fitness conditie jaar Wandelen Fitness conditie Wielrennen / mountain-biken / toerfietsen 65 jaar en ouder Wandelen Wielrennen /mountain- biken / toerfietsen Fitness / conditie Tabel 10. De drie populairste sporten uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Vooral door de grote aantallen wandelaars bij 45 jaar en ouder wordt deze sport het meest beoefend in de gemeente Zoeterwoude. Bij de jongere doelgroepen zie je een compleet ander beeld van populaire sporten. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

22 Sportaccommodaties Waar heeft u deze sport(en) in de afgelopen twaalf maanden beoefend? En was dit binnen uw eigen gemeente en/of elders? Respondenten mochten voor de, door hen drie meest, beoefende sporten de accommodatie aangeven. Voor 1239 activiteiten is de locatie aangegeven. Deelnemers kunnen dus op dezelfde of op verschillende plekken sporten. Daarom worden hier geen percentages genoemd, omdat dat verwijst naar personen en die kunnen hier dus in meerdere antwoorden voorkomen. binnensportacco. binnen gemeente elders buitensportacco. binnen gemeente elders sportvoorz. openbare ruimte binnen gemeente elders andersoortige voorziening binnen gemeente elders 6-11 jaar jaar Totaal tabel 11, gebruik soort sportaccommodatie, in of buiten de gemeente alle sportaccommodaties binnen gemeente elders 6-11 jaar jaar Totaal Tabel 12, gebruik sportaccommodaties in of buiten de gemeente Er wordt door de inwoners van Zoeterwoude net zoveel binnen als buiten de gemeente gesport. Voor officiële binnensportaccommodaties geldt dat er juist meer buiten dan binnen de gemeente wordt gesport. Dit gaat voornamelijk op voor jongeren en volwassenen. Voor de officiële buitensportaccommodaties wordt er in totaal meer binnen dan buiten de gemeente gesport. Dit is alleen voor jongeren (12-17 jaar) niet het geval. Voor de overige voorzieningen wordt wel meer binnen dan buiten de gemeente gesport. Dit geldt voor sportvoorzieningen in de openbare ruimte, zoals halfpipe, basketbalpleintje, trapveldje/voetbalkooi (met goals), etc. en voor andersoortige voorzieningen, zoals park, bos, bergen, strand, meer, openbare weg, buurthuis, wijkcentrum, café, huis/tuin etc. 20 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

23 Indien u buiten de gemeente Zoeterwoude sport, waarom is dat? (Meerdere antwoorden mogelijk) 6-11 jaar jaar 18+ Totaal Mijn sport is niet beschikbaar in deze gemeente De reistijd naar het aanbod binnen de gemeente is te lang Ik ben bij mijn oude sportclub gebleven, nadat ik in de gemeente ben komen wonen Het niveau dat ik nastreef is niet beschikbaar in de gemeente De accommodatie/voorzieningen vind ik elders beter Deze vereniging past beter bij me dan de club in deze gemeente Anders Tabel 13 Meest genoemde andere redenen: fietsen/hardlopen/wandelen is al snel buiten de gemeente; afstand/km s maken 15 hebben alleen 4 maanden (zomer) een zwembad in Zoeterwoude 7 sporten met vrienden, kennissen 6 vakantie en andere reizen 5 sport op(of dicht bij) werk 5 verandering van omgeving maakt leuk 5 goedkoper 4 uitwedstrijden 3 N.v.t. 3 Geen behoefte aan georganiseerd verband, eigen invulling 2 ik sport met school 2 Overige redenen, allemaal eenmaal genoemd 46 Tabel 14 Dat een bepaalde sport niet beschikbaar is in de gemeente Zoeterwoude wordt het vaakst genoemd als reden dat inwoners buiten de gemeentegrenzen gaan sporten (119 keer, tabel 13). Dit geldt in hoge mate voor volwassenen, mede omdat zij vaak aan sporten als hardlopen, wandelen en fietsen doen, waarmee ze al snel (ook) buiten de gemeentegrenzen gaan. Bij jeugd en jongeren is beschikbaarheid van de bewuste sport ook de hoofdreden om buiten Zoeterwoude te sporten, maar hier is de sportkeuze die hieraan er ten grondslag aan ligt meer divers. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

24 Motivatie van sporters Aan alle sporters is gevraagd wat hun motivatie is om te sporten. De respondenten konden meerdere antwoorden geven. In figuur 14 staan de redenen om te sporten. Figuur 13. Redenen om te sporten Sportmotivatie Niet duur Lekker buiten zijn Gezelligheid / sociale contacten Uitlaatklep voor dagelijkse leven / ontspanning Leuke activiteit / plezier Prestatie, jezelf verbeteren Competitie, meten met anderen Opbouw van conditie, kracht en/of lenigheid Afslanken Advies van arts / fysiotherapeut Lichaamsbeweging / gezondheid Vooral gezondheid, plezier, lekker buiten zijn en gezelligheid worden door veel sporters als belangrijke redenen genoemd om te sporten. Opvallend is dat competitie en prestatie onderwerpen zijn die aanzienlijk minder vaak genoemd worden. 22 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

25 Niet sporters Ja Nee Heeft u in het verleden gesport? 37 (84,1%) 7 (15,9%) als lid van een sportvereniging 24 bij een sportschool, fitnesscentrum, andere commerciële spor 3 georganiseerd door werkgever/bedrijf of in kader van bedrijf 1 ongeorganiseerd met vrienden, familie, gezin of collega's 4 ongeorganiseerd, alleen/individueel 3 weet niet/geen antwoord 1 anders 1 Total 37 7 Tabel 15 Hebben uw ouders of één van uw ouders gesport tijdens uw jeugd? Ja, mijn moeder Ja, mijn vader Ja, beiden Geen van beiden Weet niet Total jaar Totaal Tabel 16 De niet sporters hebben vroeger overwegend wel gesport. Wel blijkt dat veel van deze respondenten aangeven dat hun ouders niet hebben gesport. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

26 Motivatie om niet te sporten Aan alle niet-sporters is gevraagd wat hun redenen zijn om niet te sporten. De respondenten konden de belangrijkste reden aangeven door te kiezen uit onderstaande lijst. Er is door 47 respondenten een antwoord gegeven, 43 volwassenen en 4 jongeren van jaar. Vooral de redenen geen tijd en geen zin (meer) worden het vaakst genoemd. Figuur 14. Redenen om niet te sporten 24 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

27 Redenen om weer te gaan sporten Aan alle niet-sporters is ook gevraagd wat er voor nodig is om te zorgen dat ze weer gaan sporten of bewegen. Er is antwoord gegeven door 36 volwassenen en 3 jongeren van jaar. Wat moet er, volgens u, gebeuren om er voor te zorgen dat u (weer) gaat sporten of bewegen? (C13) 18+ aantal als het sportaanbod op mij, leeftijd, conditie van toepassing is. 1 Als mijn tuin minder bewerkelijk zou zijn 1 iets onder begeleiding 1 Geen mening 1 Goedkopere begeleiding, dichtbij huis 1 Ik beweeg veel tijdens mijn werk. 1 ik heb niet genoeg geld 1 Kan niet meer wegens fysieke problemen 1 kan niet op vrijdag, wel op andere dagen 1 Knie operatie 1 meer aanbod in Zoeterwoude. 1 meer keuze uit dagen en uren + diversiteit 1 Meer sportscholen in mijn buurt 1 Meer vrije tijd, heb ik nu niet omdat ik veel werk 2 Motivatie en tijd na zwangerschap/bevalling 1 niets 9 Niets, ik beweeg meer dan voldoende. 2 op aandringen van arts ivm gezondheid 1 Oprichten senioren dames voetbal 1 prioriteiten stellen 1 Rust vinden 1 Weet niet. 5 Total 36 Wat moet er, volgens jou, gebeuren om er voor te zorgen dat je (weer) gaat sporten of bewegen? jaar aantal leuke sport vinden 1 meer tijd hebben 1 motivatie hebben 1 Total 3 Tabel 17 Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

28 Daarna is de vraag gesteld wanneer mensen weer gaan sporten. Hier mochten respondenten meerdere keuzes aankruisen en hoefden ze zelf geen antwoord te verzinnen. Wanneer zou u eventueel (weer) gaan sporten? (C14) jaar anders Als ik met een bekende kan gaan sporten 2 3 Als anderen (arts of familie) zeggen dat dit nodig is 3 Als mijn gezondheidsklachten afnemen 4 Als mijn huidige lichamelijke activiteiten verminderen (vanw 2 Als ik het minder druk krijg (vanwege gezin, werk, studie etc. 7 1 Als ik weet welke sporten ik in de buurt kan doen 2 Als het sportaanbod verbetert 6 Als ik weinig nieuwe vaardigheden hoef te leren 1 Als ik meer geld te besteden heb 2 Als de reistijd vermindert 1 Geen enkele reden, ik wil niet sporten 12 Als ik aan mijn knie ben geholpen en dat ie weer normaal functioneert. 1 Ik kan niet meer sporten 1 Meer keuze in dagen en uren 1 Onder deskundige begeleiding 1 weet nog niet 1 wil graag in buitenlucht bewegen, fietsen of wandelen in groepsverband 1 Total 48 4 Tabel Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

29 Denkt u nu dat u in de komende jaren (meer) zal gaan sporten/bewegen? (C15) (Meerdere antwoorden mogelijk, behalve als antwoord nee is aangekruist) jaar 18 + Tota al Nee Weet niet Ja, als lid van een sportvereniging/sportbond 0 0 Ja, als abonnee/lid/cursist van een fitnesscentrum of andere commerciële sportaanbieder 1 1 Ja, via bedrijf/werkgever 0 0 Ja, bij een zorginstelling 1 1 Ja, in groepsverband, georganiseerd door uzelf, familie, vrienden en/of kennissen 0 0 Ja, alleen, ongeorganiseerd Ja, weet nog niet hoe Anders, namelijk 1 1 Tabel 19 Totaal Door de grote diversiteit aan redenen, die genoemd worden door de respondenten, om mensen weer aan het sporten of bewegen te krijgen, is er geen eenduidige aanpak of een aantal maatregelen te noemen die dit gemakkelijk zouden kunnen verbeteren. Wel is te constateren dat er ook mensen zijn die sporten en bewegen gewoon niet leuk vinden en er niet aan willen deelnemen. Ook zijn er een flink aantal mensen die er geen tijd voor hebben, zie tabel 17 en 18, als ik het minder druk heb, meer tijd hebben. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

30 Voorkeur nieuwe sport- en beweegactiviteiten In onderstaande tabel staan de activiteiten weergegeven die de voorkeur hebben van mensen die (opnieuw) willen beginnen met sporten of bewegen. De niet sporters mochten hier hun hoofdkeuze aangeven (C16). Als u zou overwegen (meer) te gaan sporten, welke sport komt voor u dan als eerste in aanmerking? aerobics/steps 2 badminton 1 basketbal 1 bridge 2 dammen jaar anders danssport 2 fitness conditie 9 1 fitness kracht 2 1 hardlopen/joggen/trimmen 1 klimsport/bergwandelen 1 schaatsen 1 1 schaken 1 tennis 1 volleybal 1 wandelsport 8 wielrennen/mountainbiken/toerfietsen 6 zaalvoetbal 2 zaalvoetbal 2 via de mensendieck in het dorp 1 yoga 1 trampolinespringen 1 geen enkele sport 7 Totaal 52 5 Tabel 20. Gewenste nieuwe activiteiten uitgesplitst naar leeftijd 28 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

31 Percentage (%) Gezonde Leefstijl Naast het beweeggedrag zijn er ook een aantal andere zaken onderzocht, die te maken hebben met de leefstijl van de inwoners van de gemeente Zoeterwoude. BMI Aan alle respondenten is zowel de lengte als het gewicht gevraagd. Op basis van de lengte en gewicht kan de Body Mass Index (BMI) bepaald worden. De BMI is een maat waarmee de respondenten gecategoriseerd kunnen worden in vier categorieën: ondergewicht; normaal gewicht; overgewicht en obesitas. Ondergewicht Normaal Overgewicht Obesitas gewicht Totaal 20 (4,4%) 272 (59,2%) 138 (30,1%) 29 (6,3%) Tabel 21. Het percentage inwoners van Zoeterwoude met ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht en obesitas. 100,0% 80,0% 60,0% 62,2% 87,3% 68,3% 73,7% 45,5% 42,5% 59,4% Ondergewicht Gezond gewicht Overgewicht Obesitas 40,0% 20,0% 0,0% 6-11 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65+ Figuur 2. Gewichtsverdeling per leeftijdscategorie Geslacht Ondergewicht Gezond gewicht Overgewicht Obesitas Zoeterwoude Man 4% 61% 32% 3% Zuid-Holland 2% 52% 36% 9% Zoeterwoude Vrouw 4% 58% 30% 9% Zuid-Holland 5% 61% 23% 11% Tabel 22. Het percentage inwoners van Zoeterwoude met ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht en obesitas, uitgesplitst naar geslacht. Jongeren scoren zeer goed in de categorie gezond gewicht. Opvallend is dat mannen in Zoeterwoude minder overgewicht hebben dan vrouwen ten opzichte van de scores van Zuid-Holland. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

32 Roken In onderstaande grafiek staat het percentage rokers, uitgesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken. In Zoeterwoude rookt 9,5 % van de inwoners. In Zuid-Holland is dit 13%. In Zoeterwoude geeft 32,6 % aan niet te roken, maar vroeger wel gerookt te hebben. In Zuid- Holland is dat 31 %. Het percentage rokers is het hoogst onder de jarigen. Dit geldt zowel voor Zuid-Holland als voor Zoeterwoude, respectievelijk 19,1 % en 21,4 %. In Zoeterwoude roken mannen (10,1%) net iets meer dan vrouwen (9,0%). Dat is conform het beeld in heel Zuid-Holland, mannen 12,8 % en vrouwen 12,0 %. Figuur 16. Percentage rokers in Zoeterwoude Figuur 17. Percentage rokers in Zuid-Holland 30 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

33 Alcohol Figuur 3. Alcoholgebruik in afgelopen 12 maanden, Zoeterwoude Figuur 4. Alcoholgebruik in 2013, Zuid-Holland 69 % van de inwoners van Zoeterwoude heeft het afgelopen jaar alcohol gedronken. In Zuid- Holland is dit 62%. Er wordt in dit onderzoek uitgegaan van minstens 1 glas alcoholische drank per week. Alle leeftijdsgroepen in Zoeterwoude gebruiken meer alcohol dan in Zuid-Holland. Alleen het alcoholgebruik bij jarigen is iets lager. Het verschil tussen mannen en vrouwen is in Zoeterwoude kleiner dan in geheel Zuid-Holland. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

34 Hoeveel glazen alcohol drinkt u gewoonlijk per week? 18 jaar en ouder Aantal Percentage , , , , , , , , ,7 Hoeveel glazen alcohol drink je gewoonlijk per week? jaar Aantal Percentage , , , , , ,2 Total , , , , , , , , , , ,3 Total ,0 Stevige drinkers treffen we alleen aan bij de volwassenen (18+). Het overgrote deel van 18 jaar en ouder (73%) drinkt niet of gemiddeld minder dan 8 glazen alcohol per week. Bij de jarigen blijkt bij nader onderzoek dat de drinkers van alcoholhoudende dranken uit de geboortejaren 1997 (4), 1998 (1), 1999 (2) en 2000 (1) komen. De geregelde drinkers (4 en 8 glazen) komen alleen uit 1997 en Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

35 Voeding Hoe vaak (op hoeveel dagen) eet u/jij groenten per week? Groenten per week Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Total Total Percent jaar 6-11 jaar 6-88 jaar Nooit 2 3,1 2 0,4 2 keer 5 1,4 5 1,1 3 keer 7 1,9 5 7,8 1 2,5 13 2,8 4 keer 23 6, ,2 6 15,0 40 8,6 5 keer 61 16,9 5 7,8 4 10, ,1 6 keer 93 25, , , ,8 7 keer , , , ,2 Total , , , ,0 Missing Total Tabel Vooral jongeren (12-17 jaar) blijken minder vaak groenten te eten dan de andere leeftijdsgroepen. Hoe vaak (op hoeveel dagen) eet u/jij fruit per week? Fruit per week Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Total Total Percent jaar 6-11 jaar 6-88 jaar Nooit 3,8 3 0,6 Minder 5 1,4 2 3,1 7 dan 1x 1,5 1 keer 8 2,2 1 1,6 9 1,9 2 keer 20 5,6 8 12,5 3,0 7,5 31 6,7 3 keer 20 5,6 8 12,5 2 5,0 30 6,5 4 keer 29 8,1 6 9,4 5 12,5 40 8,7 5 keer 51 14, ,3 4 10, ,7 6 keer 52 14,5 4 6, , ,5 7 keer , , , ,8 Total , , , ,0 Missing Total Tabel Het dagelijks eten van fruit is bij de jeugd en jongeren minder vaak dan bij 18+. Van de jarigen eet plusminus 40% vier keer of minder per week fruit. Hoe vaak (op hoeveel dagen) ontbijt u/jij per week? Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

36 per week Ontbijt Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Total Total Percent jaar 6-11 jaar 6-88 jaar Nooit 1,3 1 0,2 Minder 1 0,3 1 dan 1x 0,2 1 keer 1 0,3 1 1,6 2 0,4 2 keer 3 0,8 3 0,6 3 keer 1 0,3 1 0,2 4 keer 5 1,4 2 3,1 1 2,5 8 1,7 5 keer 7 2,0 2 3,1 9 1,9 6 keer 8 2,2 4 6,3 12 2,6 7 keer , , , ,0 Total , , , ,0 Missing Total Tabel Dagelijks ontbijten scoort erg goed in Zoeterwoude, in het bijzonder bij 6-11 jarigen. 34 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

37 Conclusies Op het gebied van sporten, bewegen en leefstijl zijn een aantal conclusies te trekken uit dit onderzoek. De meeste conclusies zijn al benoemd bij de respectievelijke onderwerpen in de voorgaande hoofdstukken. Bewegen Over het algemeen wordt er in Zoeterwoude meer bewogen dan gemiddeld in Zuid-Holland. Plusminus 45% van de inwoners van de gemeente Zoeterwoude voldoet niet aan de minimum norm van genoeg bewegen om de gezondheid op peil te houden. Opvallend is dat zowel in Zuid-Holland als in Zoeterwoude de middelbare leeftijd groepen, tussen de 35 en 54 jaar, achterblijven in beweegdeelname. Vooral veel mensen met een lichamelijke beperking en met ernstig overgewicht voldoen niet aan de beweegnorm NNGB en scoren laag bij de Fitnorm. Mensen met (ernstig) overgewicht geven bovengemiddeld aan, evenals volwassenen met thuiswonende kinderen en mensen met een lichamelijke handicap, dat ze meer willen gaan bewegen. Sport In Zoeterwoude (88,9%) wordt meer regelmatig gesport dan gemiddeld in Zuid-Holland (67%). Mensen die met pensioen zijn, doen in Zoeterwoude veel vaker aan sport dan het gemiddelde van de provincie Zuid-Holland. Huisvrouwen/-mannen doen minder vaak aan sport dan overige bewoners van Zoeterwoude, dit resultaat (respectievelijk 19% en 22% minder) is conform het gemiddelde van Zuid-Holland. Er is in Zoeterwoude weinig verschil in sportdeelname tussen personen met verschillende BMI. Vooral het percentage van mensen met (ernstig) overgewicht die (regelmatig) aan sport doen is aanzienlijk hoger dan in geheel Zuid-Holland. Het hebben van een handicap (lichamelijk en chronisch) werpt een drempel op voor de sportdeelname, die is aanzienlijk lager dan andere doelgroepen. Over de andere typen handicaps kunnen voor Zoeterwoude geen uitspraken worden gedaan. Opvallend is dat de deelname in sportverenigingsverband stijgt met het huishoudinkomen. Er zijn geen opvallende verschillen te zien per dorpskern v.w.b. het organisatorisch verband van het sporten. De meest populaire sporten in Zoeterwoude zijn: 1. Wandelen (15%) 2. Hardlopen / joggen (11%) 3. Fitness conditie (9%) Vooral door de grote aantallen wandelaars bij 45 jaar en ouder wordt deze sport het meest beoefend in de gemeente Zoeterwoude. Bij de jongere doelgroepen zie je een compleet ander beeld van populaire sporten, daar zijn de verenigingssporten zoals voetbal populair. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

38 Er wordt door de inwoners van Zoeterwoude net zoveel binnen als buiten de gemeente gesport. Voor officiële binnensportaccommodaties geldt dat er juist meer buiten dan binnen de gemeente wordt gesport. Dit geldt voornamelijk op voor jongeren en volwassenen. Voor de officiële buitensportaccommodaties wordt er in totaal meer binnen dan buiten de gemeente gesport. Dit is alleen voor jongeren (12-17 jaar) niet het geval. Dat een bepaalde sport niet beschikbaar is in de gemeente Zoeterwoude wordt het vaakst genoemd als reden dat inwoners buiten de gemeentegrenzen gaan sporten. Vooral gezondheid, plezier, lekker buiten zijn en gezelligheid worden door veel sporters als belangrijke redenen genoemd om te sporten. Voor niet sporters scoren vooral de redenen geen tijd en geen zin (meer) het hoogst, bij de vraag waarom ze niet (meer) sporten. Door de grote diversiteit aan redenen, die genoemd worden om mensen weer aan het sporten of bewegen te krijgen, is er geen eenduidige aanpak of een aantal maatregelen te noemen die dit gemakkelijk zouden kunnen verbeteren. Wel is te constateren dat er ook mensen zijn die sporten en bewegen gewoon niet leuk vinden en er niet aan willen deelnemen. Gezonde leefstijl Jongeren (12-17 jaar) scoren zeer goed in de categorie gezond gewicht hebben. Opvallend is dat mannen in Zoeterwoude minder overgewicht hebben dan vrouwen ten opzichte van de scores van Zuid-Holland. Bij de vrouwen is dit precies andersom. In Zoeterwoude rookt 9,5 % van de inwoners, in Zuid-Holland is dit 13%. Alle leeftijdsgroepen in Zoeterwoude gebruiken meer alcohol dan in Zuid-Holland. Alleen het alcoholgebruik bij jarigen is iets lager dan in Zuid-Holland en sowieso veel lager dan bij de 18+ doelgroepen. Vooral jongeren (12-17 jaar) blijken minder vaak groenten te eten dan de andere leeftijdsgroepen. Het dagelijks eten van fruit is bij de jeugd en jongeren minder vaak dan bij 18+. Van de jarigen eet plusminus 40% vier of minder keer per week fruit. Dagelijks ontbijten scoort erg goed in Zoeterwoude, in het bijzonder bij 6-11 jarigen. 36 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

39 Eindconclusie Het gaat goed met sport, bewegen en leefstijl in de gemeente Zoeterwoude, zeker ten opzichte van Zuid-Holland, maar dat geldt niet voor alle inwoners. Er zijn op de diverse terreinen verschillende doelgroepen die nog wel enige aanmoediging nodig hebben, zodat zij meer gaan sporten en bewegen, betere leef- en voedingsgewoonten aannemen en zo een gezondere leefstijl ontwikkelen. Sportservice Zuid-Holland Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl

40 38 Gemeente Zoeterwoude Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl 2015 Sportservice Zuid-Holland

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Gezond en actief in Zuid-Holland

Gezond en actief in Zuid-Holland Gezond en actief in Zuid-Holland Rapportage onderzoek sport, bewegen en leefstijl 2013 14.0028/TC/LH/Q00 S02 13 Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk Postbus 70 2685

Nadere informatie

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:...

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:... Deel A: Algemene gegevens A1. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw A2. Wat is uw geboortejaar?... A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland

Nadere informatie

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Colofon Jeugdsportmonitor Overijssel 2016 Provinciaal onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder jongeren (4 tot en met 17 jaar) Mei 2017 In opdracht van de provincie Overijssel en de deelnemende

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 47 november 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index november 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 53 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname 2 3 4 6 5 7 8 Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak van sport Duurzaamheid sporten

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 44 augustus 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar meting voorjaar 2003 O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportdeelname

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

TABELLENBOEK JEUGDSPORTMONITOR 2016

TABELLENBOEK JEUGDSPORTMONITOR 2016 TABELLENBOEK JEUGDSPORTMONITOR 2016 Sportservice Overijssel Drs. Marieke van Vilsteren April 2017 TOELICHTING OP HET TABELLENBOEK Dit tabellenboek bevat de resultaten van de Jeugdsportmonitor Overijssel

Nadere informatie

Goede voornemens 2019

Goede voornemens 2019 Goede voornemens 2019 Extra vragen NOC*NSF Goede voornemens Maandmeting December 2018 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 4 Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 62 ruari 2018 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 ruari 2018 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 5 6 7 Beweeg-, fit- en combinorm Tevredenheid sportbeoefening

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT

Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT-15-24426 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Sportdeelname onderzoek... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Resultaten... 7 2.3 Conclusie...

Nadere informatie

Jaaroverzicht Sportdeelname

Jaaroverzicht Sportdeelname Jaaroverzicht Sportdeelname NOC*NSF Sportdeelname maandmetingen: 2013 2017 1 Sportdeelname: jaargemiddelden 2013 2017 2 In 2017 sportte gemiddeld 64% minimaal wekelijks, dit komt overeen met bijna 9,9

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 52 il In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index il Sportdeelname il Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 54 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak van sport

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaaroverzicht Sportdeelname

Jaaroverzicht Sportdeelname Jaaroverzicht Sportdeelname NOC*NSF Sportdeelname maandmetingen: 2013 1 Sportdeelname: jaargemiddelden 2013 2 In sportte gemiddeld minimaal wekelijks, dit komt overeen met ongeveer 10 miljoen Nederlanders

Nadere informatie

Sportparticipatie 2008

Sportparticipatie 2008 Sportparticipatie 2008 O&S juli 2009 Kort samengevat In het najaar van 2008 is de sportparticipatie van bewoners van de gemeente s-hertogenbosch onderzocht. Het onderzoek is gehouden onder bewoners van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud SPORTMONITOR 2018 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Conclusies. 2 Sporten

Dordt sport! Inhoud SPORTMONITOR 2018 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Conclusies. 2 Sporten Dordt sport! SPORTMONITOR 2018 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud 1. Conclusies 2. Sporten 3. Sportverenigingen 4. Vrijwilligerswerk 5. Sportevenementen bezoeken Sport en beweging zijn van

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 64%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 64%. Samenvatting gezondheidsbeleving, 2015 Het Internet Panel (DIP) is in maart 2015 benaderd over het onderwerp gezondheidsbeleving. De GGD doet elke 4 onderzoek naar de gezondheid van bewoners. Dit doen

Nadere informatie

Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam

Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 66 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht wekelijks gesport 67% Wekelijks

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Rapportage Ben Bizzie Monitor Basisschool Den Doelhof Meijel. augustus 2018

Rapportage Ben Bizzie Monitor Basisschool Den Doelhof Meijel. augustus 2018 Rapportage Ben Bizzie Monitor Basisschool Den Doelhof Meijel augustus 2018 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Onderzoeksresultaten 4. Conclusie en aanbevelingen 3 4 5 6 18

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Staphorst GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners, zo ook in 2016. Met deze

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 67 In opdracht van NOC*NSF GfK August 30, maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact GfK August

Nadere informatie

Drentse Sportmonitor Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe

Drentse Sportmonitor Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe Drentse Sportmonitor 2010 Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe 2008-2010 Colofon Auteur Drs. N.T. Schouwenaars Redactie P.H.J. Schouwink Met medewerking van W.J.H.

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 34 oktober In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index oktober Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 74 februari In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 februari 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index februari 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Drentse Sportmonitor 2012

Drentse Sportmonitor 2012 Drentse Sportmonitor 2012 Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe 2008-2010 - 2012 Leeftijdsgroep 18 t/m 79 jaar Colofon Auteur Paul van Dijk en Britt Tjalma Redactie

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 70 oktober In opdracht van NOC*NSF GfK December 19, maandmeting oktober 1 Inhoudsopgave 1 oktober 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index oktober 5 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Sportdeelname Onderzoek 2014

Sportdeelname Onderzoek 2014 Rapportage Sportdeelname Onderzoek Almere In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Almere Annet van Asselt (O&S) en Anton Spaan (Sportbedrijf Almere) Utrecht, juni DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' (GNL) gestart: met subsidie van

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 73 januari In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 januari 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index januari 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers ALGEMEEN Onderstaande vragen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in mogelijke verschillen in sportdeelname en leefstijl naar geslacht, leeftijd, huishouden, werksituatie, etnische afkomst e.d. Vraag 1.

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 64 april In opdracht van NOC*NSF GfK May 24, maandmeting april 1 Inhoudsopgave 1 april 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 5 Onderzoeksverantwoording Contact GfK

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 63 maart In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 maart 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 5 Onderzoeksverantwoording Contact 2 Overzicht wekelijks gesport maart

Nadere informatie

Feiten en cijfers beweegnormen

Feiten en cijfers beweegnormen Feiten en cijfers beweegnormen * Hoe staat Súdwest-Fryslân er voor op het gebied van sport en bewegen? Evaluatie sportbeleidsnota 2013-2016 * Nieske Witteveen MSc - maart 2016 Achtergrondinfotmatie beweegnormen

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Otterstraat 118-124 Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon 030 2729 700 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 -

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Sportdeelname

Hoofdstuk 19 Sportdeelname Hoofdstuk 19 Sportdeelname Samenvatting Driekwart van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Ruim vier op de tien Leidenaren geven aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

BEWEGEN EN OVERGEWICHT NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

BEWEGEN EN OVERGEWICHT NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER BEWEGEN EN OVERGEWICHT NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER 1x per week sporten Nederland 52 63 26 35 51 8 35 14 49 Hollands Midden 54 66 28 32 54 7 35 13 49 Man 53 65 29 32 55 6 41 12 53 vrouw 54

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013 BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-203 TNO-MONITOR BEWEGEN EN GEZONDHEID De TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continue uitgevoerde enquête naar het

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde

Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname Gemeente Zeewolde 16 2 Achtergrond en doel onderzoek De gemeente Zeewolde heeft recentelijk haar ambities verwoord in nota sport en bewegen met de titel Sportief

Nadere informatie

Sportdeelname gemeente Amsterdam

Sportdeelname gemeente Amsterdam Sportdeelname gemeente Amsterdam Meting over april 2018 Gemeente Amsterdam / OIS NOC*NSF GfK GfK Juni 2018 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 3 4 5 6 7 8 Management Summary Sportdeelname in Amsterdam Top-10

Nadere informatie

Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen

Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen GGD Zuid Limburg December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Methoden 3 3. Resultaten 0-meting 4 3.1 Respons 4 3.2 Achtergrondkenmerken

Nadere informatie

Sportdeelname gemeente Amsterdam

Sportdeelname gemeente Amsterdam Sportdeelname gemeente Amsterdam Meting over november 2017 Gemeente Amsterdam / OIS NOC*NSF GfK GfK november 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 3 4 5 6 7 8 Management Summary Sportdeelname in Amsterdam

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Volwassenen

Sportparticipatie 2012 Volwassenen Sportparticipatie 2012 Volwassenen Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Overzicht belangrijkste uitkomsten In het najaar van 2012 is de sportparticipatie van bewoners vann de gemeente s-hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud TABELLENBOEK. 2. Sportverenigingen 3. Vrijwilligerswerk 4. Sportevenementen kijken 5. Kinderen 4 t/m 12 jaar

Dordt sport! Inhoud TABELLENBOEK. 2. Sportverenigingen 3. Vrijwilligerswerk 4. Sportevenementen kijken 5. Kinderen 4 t/m 12 jaar Dordt sport! 2018 - TABELLENBOEK Inhoud Voor de Sportmonitor 2018 hebben we een steekproef van 3.500 personen van 4 jaar en ouder getrokken uit de BRP van Dordrecht (bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 31 juli In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juli Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2010

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2010 Onderzoek Sportdeelname Gemeente Gemeente Onderzoek Sportdeelname Gemeente Opdrachtgever: Gemeente, afdeling Sportbedrijf Contactpersoon: Rogier Koreman (rkoreman@almere.nl) Onderzoek is uitgevoerd door

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

% dat vindt dat hij/zij voldoende beweegt. 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. 81% Nederlandse Norm Gezond Bewegen 47% 48% 0% 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr.

% dat vindt dat hij/zij voldoende beweegt. 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. 81% Nederlandse Norm Gezond Bewegen 47% 48% 0% 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. % dat vindt dat hij/zij voldoende beweegt 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. 82% 77% 70% 81% 61% Fitnorm (tenminste 3x per week intensieve lichaamsbeweging) 80% Nederlandse Norm Gezond Bewegen 23-79 jr. 38%

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Bewegen en sporten Onderzoek onder volwassenen en ouderen Bewegen en sporten De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

Drentse Sportmonitor Drentse Sportmonitor

Drentse Sportmonitor Drentse Sportmonitor 1 Drentse Sportmonitor Drentse Sportmonitor 2014 Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe 2010-2012 - 2014 in de leeftijd 13 t/m 79 jaar 3 Colofon Auteur Joyce Rotman,

Nadere informatie

Nationaal Sportonderzoek

Nationaal Sportonderzoek Motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen naar levensfase Bron https://www.allesoversport.nl ( februari 2019) Hoe maak je de drempels om te gaan bewegen zo klein mogelijk? De motivaties en belemmeringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding Hoofdstuk 5 Ouderen Vincent Hildebrandt 1, Claire Bernaards 1, Hedwig Hofstetter 1, Ine Pulles 2, Huib Valkenberg 3 1 TNO Gezond Leven, Leiden 2 Mulier Instituut, Utrecht 3 V eiligheidnl, Amsterdam 5.1

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 33 september In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index september Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Sportmonitor Vlaardingen 2015

Sportmonitor Vlaardingen 2015 Sportmonitor Vlaardingen 2015 September 2015 Kenniscentrum MVS S p o r t m o n i t o r 2 0 1 5 P a g i n a 1 Inleiding Om het sportbeleid van de gemeente Vlaardingen beter op de wensen van bewoners aan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 45 september 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index september 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

[Geef tekst op] Sportmonitor Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. Onderzoek, Informatie en Statistiek

[Geef tekst op] Sportmonitor Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. Onderzoek, Informatie en Statistiek [Geef tekst op] Sportmonitor 2017 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Sport en Bos Projectnummer: 17086 Nina Holaind Nik Goedemans Willem Bosveld

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 14 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland

Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

CIJFERS GENOTMIDDELEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS GENOTMIDDELEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER overmatig CIJFERS GENOTMIDDELEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. % % % % % % aantal * Nederland 21

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting () voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' gestart: met subsidie van

Nadere informatie

Onderzoek sportdeelname 2010 HAGENAARS EN SPORT

Onderzoek sportdeelname 2010 HAGENAARS EN SPORT Onderzoek sportdeelname 2010 HAGENAARS EN SPORT Inhoudsopgave SAMENVATTING 5 Den Haag, december 2010 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Productgroep Onderzoek & Integrale Vraagstukken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

SPORTDEELNAME MAANDMEETING. Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF

SPORTDEELNAME MAANDMEETING. Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF SPORTDEELNAME MAANDMEETING Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname afgelopen maand 2 Sportdeelname afgelopen 12 maanden 3 Sportdeelname per tak van sport Maandvraag September

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte

Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Otterstraat 118-12 Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon 030 2729 700 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 - Resultaten

Nadere informatie