De kennis over archiefbeheer evolueert, er komen nieuwe en betere producten op de markt, nieuwe soorten documenten vragen om nieuwe oplossingen,...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kennis over archiefbeheer evolueert, er komen nieuwe en betere producten op de markt, nieuwe soorten documenten vragen om nieuwe oplossingen,..."

Transcriptie

1 Toolbox Met de Toolbox willen we een knooppunt van informatie aanbieden voor iedereen die binnen de podiumsector verantwoordelijk of betrokken is bij het beheren en ontsluiten van archief. We willen praktische oplossingen voor veel voorkomende problemen aanbieden en aangeven waar je te rade kan gaan voor meer gespecialiseerde informatie. De toolbox bevat de volgende onderdelen: Archief Behoud & beheer Ontsluiting Meer De kennis over archiefbeheer evolueert, er komen nieuwe en betere producten op de markt, nieuwe soorten documenten vragen om nieuwe oplossingen,... Archief Waarom aandacht hebben voor archieven? De aandacht van een gezelschap of een productiehuis gaat in de eerste plaats uit naar de dagelijkse werking en de artistieke creatie. Deze activiteiten leiden tot de vorming van allerhande (elektronische) documenten, video s, foto s, affiches, enz. Op een bepaald moment - misschien door plaatsgebrek of een verhuis - worden er vragen gesteld over deze berg materiaal. Wat houden we bij, hoe bergen we het materiaal best op, zijn we consequent in het bewaren van stukken, welke is de goedkoopste manier om documenten bij te houden, zijn we verplicht stukken te bewaren,...? Of: waarom vinden we die stukken niet terug? Een juist antwoord vinden op deze vragen is niet gemakkelijk; de samenstelling van het archief is meestal zeer heterogeen, tijd en budget zijn vaak beperkt, Het toepassen van enkele basisprincipes van het archiefbeheer biedt nochtans verschillende voordelen, en kan mits wat hulp en het gebruik van je gezond verstand, vrij vlot verlopen. Het dagelijkse werk binnen een organisatie verloopt vlotter en efficiënter als je stukken, e.d. snel terugvindt. Ook de overheid stelt een transparante bedrijfsvoering erg op prijs. Een goed georganiseerd archief bespaart heel wat plaats. Als je op een bepaald moment wil terugkijken op de werking in het verleden, een tentoonstelling organiseren of boek publiceren, is hiervoor voldoende materiaal aanwezig, waarin gezocht én gevonden kan worden; ook eventueel later historisch of cultuurhistorisch onderzoek is hierbij gebaat. Opstarten van archiefbeheer in je organisatie Voor je kan starten met beheer en ontsluiting van archief, geven we een aantal algemene aandachtspunten aan. Het is belangrijk te weten welke stukken in je organisatie voorkomen: wie produceert welke documenten, op welke wijze wordt welke informatie vastgelegd, hoe wordt dit momenteel geordend en is dat de beste manier,... Je kan eens een lijst maken van wat er allemaal aan archiefmateriaal wordt gemaakt, een rondvraag of een

2 overlegmoment organiseren. Hiermee krijg je een beter zicht op welke manier je het archief mogelijk kan indelen, wie er verantwoordelijk is of wordt, enz. Als je van plan bent tijd te steken in een goede structuur voor je archief, het opmaken van een ordeningsplan of inventaris, start je best met het archief dat momenteel wordt gevormd. Dit materiaal is je beter bekend, je kan een goede werkverdeling plannen, het directe nut van een goed geordend archief is snel voor iedereen duidelijk, je leert je collega s goede gewoontes. Zodra je dat goed onder de knie hebt, kan je je toeleggen op het archief uit het verleden. Het is interessant even aan te stippen dat documentatie (flyers van andere gezelschappen, informatiebrochures, ) niet bij je archief hoort, en dus gescheiden moet blijven. Archiefbeheer De zorg voor een archief heeft twee aspecten: de zorg voor het materiële object en het intellectuele beheer (de inhoudelijke ontsluiting). Materieel beheer Naast het gebruik van goede opslagsystemen, is het ook belangrijk het volume van het te bewaren materiaal te beperken. Hierover vooraf afspraken maken (hoeveel exemplaren je bijvoorbeeld van een programmabrochure wil bijhouden) is nuttig; dit later rigoureus toepassen op het verdere archief dat je vormt, bespaart je heel wat plaats. Het gebruik van duurzame materialen in archiefbeheer is belangrijk. Voorbeelden zijn er genoeg: Papier kan verzuren, wat betekent dat het geel wordt en broos, en dus minder gemakkelijk te raadplegen is. Kies voor een goede kwaliteit: recyclagepapier is (helaas) vaak van minder goede kwaliteit. Stukken die bedoeld zijn om langer bewaard te worden, worden dus beter niet op recyclagepapier afgedrukt. Inkt kan vervagen, een goed voorbeeld zijn faxen. Neem een kopie van faxen die voor jullie belangrijk zijn. Informatie bewaard op diskettes kan zeer snel verloren gaan (in sommige gevallen niet langer dan een paar maanden). Kopieer informatie op een harde schijf of server, of bewaar ze op CD-Rom. Niet alle CD-rom s zijn kwalitatief even goed. Kies eerder voor een iets duurder merk. Over de duurzaamheid van een CD-schijfje bestaat nog veel onduidelijkheid: hou er zeker rekening mee dat ook dit opslagmedium aan slijtage onderhevig is. Een archief dient ook in duurzame omstandigheden bewaard te worden. Een eerste basisregel is een droge plek. Vocht veroorzaakt schimmel en dus blijvende schade. Bewaar je archief daarom niet in vochtige kelders of zolders (als het echt niet anders kan en je moet je archief in een kelder onderbrengen, laat dan de onderste legplank van je rekken vrij; zo voorkom je waterschade bij eventuele overstromingen van de kelder). Een tweede erg belangrijk punt is een koele plek zonder grote temperatuursschommelingen. Enkele tips: Een archief wordt het beste op gelakte metalen rekken opgeslagen (hout kan gemakkelijk kromtrekken door vocht en is gevoeliger voor schimmel). Roest veroorzaakt veel schade aan papier. Nietjes, paperclips, metaal van ordners (classeurs),... kunnen op termijn roesten en je papier beschadigen. Papier wordt het beste in zuurvrije archiefdozen opgeslagen. Deze zijn handig van formaat, in stevig karton en nemen minder plaats in dan bv. ordners. Prop deze

3 archiefdozen niet vol, maar zorg dat je er gemakkelijk stukken kan uithalen. Laat ze ook niet te leeg, dan blijft je papier namelijk niet recht staan in de doos, waardoor het op termijn kan vervormen of beschadigen. Foto s worden het best liggend bewaard, zo kunnen ze niet kromtrekken; een goed gevulde (archief)doos is ook een oplossing. Het afzonderlijk opbergen van foto s in polyester omslagen, voorkomt dat ze aan elkaar gaan kleven, maar is een tijdrovende en dure aangelegenheid. Voor het opbergen van affiches zijn er verschillende oplossingen in de handel, maar op zich volstaat het om rekening te houden met de opmerkingen die ook voor papier gelden en er daarnaast voor te zorgen dat je de affiches niet opgeplooid bewaart (de plaats van de plooi is gevoeliger voor scheuren). Je kunt affiches opgerold of plat bewaren. Plat is de beste manier, maar maakt de affiches minder gemakkelijk raadpleegbaar (tenzij je over dure affichekasten beschikt). Opgerold in (zuurvrije) kokers is een goede en goedkope oplossing. Video s worden beter niet op elkaar gestapeld. Plaats ze rechtopstaand in een rek. De kwaliteit van het beeld blijft het beste behouden als de video minstens een keer per jaar aan gewone snelheid naar het einde van de band laat lopen, zonder versneld te gaan spoelen. Intellectueel beheer (of ontsluiting) Ontsluiten betekent dat je je archief intellectueel (inhoudelijk) toegankelijk maakt, allereerst voor de medewerkers van je eigen organisatie, maar ook voor eventuele onderzoekers. Dit kan je zo uitgebreid doen als je maar wil. De meest eenvoudige manier is je archief per jaar of per seizoen ordenen, en daarbinnen de stukken per productie bijeenbrengen. Video s, foto s, affiches, e.d., worden (om reden van conservering of plaatsbesparing) vaak niet bij het andere archiefmateriaal bewaard, maar ergens apart opgeslagen. Het is vaak wel handig om ook voor die andere types van documenten, dezelfde manier van ordenen te hanteren. Voor administratieve stukken is een chronologische ordening, per type (vb. facturen), vaak de meest aangewezen manier. Een alfabetische ordening is bijvoorbeeld handig voor zaken als personeelsdossiers. Sommige gezelschappen hanteren voor het aanmaken van een productiedossier een ordeningsplan. Dit is een lijst waarop staat welke stukken er allemaal in een dossier kunnen zitten. Een analyse van de verschillende stappen binnen een productieproces en dus van de stukken die eruit voortkomen, is een belangrijke stap bij het totstandkomen van zo n ordeningsplan. Wanneer een dossier (of een bepaalde stap binnen het productieproces) afgesloten wordt, kan aan de hand van het ordeningsplan gecontroleerd worden of het dossier alle stukken bevat, die het zou moeten bevatten. Een andere mogelijkheid is een plaatsingslijst. Dit is een beknopt overzicht met wat waar te vinden is (vb. per rek of per legplank vermelden wat er bewaard wordt). Het is niet zo gedetailleerd als een inventaris (zie verder), maar kan een nuttig hulpmiddel zijn om snel bepaalde stukken terug te vinden. De meeste uitgebreide manier om je archief te beschrijven is het opstellen van een inventaris. Hierin wordt elk onderdeel van een archief beschreven, meer of minder gedetailleerd (bij een reeks productiedossiers kan je gewoon de titels van de productie vermelden, maar je kan ook verder gaan en ook een overzicht geven van de inhoud van enkele dossiers). Als er een degelijke plaatsingslijst is, is het opstellen van een inventaris relatief eenvoudig, maar toch wel tijdrovend werk. Voor kleine en middelgrote organisaties is een inventaris dus geen echte noodzaak; een plaatsingslijst of ordeningsplan volstaan meestal. Voor heel grote gezelschappen met een uitgebreid archief, blijkt een (desnoods beknopte) inventaris vaak de enige manier snel je weg te vinden in het archief.

4 Wetgeving De archiefwetgeving valt uiteen in de eigenlijke archiefwetten en verschillende bepalingen in andere wetten (zoals voor de openbaarheid van bestuur, wetgeving voor specifieke gevallen, privacybescherming, enz.). Het wettelijk kader van een gezelschap bepaalt of het onder de Belgische Archiefwet valt, en of het dus wettelijk verplicht is zorg te dragen voor het eigen archief. Gezelschappen die afhangen van gemeenten of andere overheden vallen hieronder, vzw s en ions vallen in principe buiten de Archiefwet. Dit betekent niet dat die organisaties niet gebonden zijn aan andere bepalingen en wetten. Vzw s zijn verplicht (conform de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van ondernemingen) om hun boekhouding te voeren, en die gedurende 10 jaar te bewaren. In het nieuwe Kunstendecreet, dat in zal 2004 worden goedgekeurd, staat ook expliciet vermeld dat een gezelschap, om in aanmerking te komen voor subsidies, zorg moet dragen voor het eigen archief. Meer details over archiefwetging vind je onder meer in: Hilde Van Ongevalle, Archiefwetgeving voor beginners, in: Bibliotheek- & Archiefgids, 2001, 5, blz Archief overdragen Als je zelf niet over de plaats of de middelen beschikt om op een goede manier zorg te dragen voor je archief, kan je beslissen om je archief over te dragen aan een archiefinstelling. Archieven van stedelijke gezelschappen (of hun rechtsopvolgers) worden normaal gezien door het stadsarchief bijgehouden. De meeste gezelschappen zijn echter vrij in hun keuze waar ze hun archief onderbrengen. Je kan ervoor kiezen om je archief over te maken aan het plaatselijke stads- of gemeentearchief. Deze zijn echter niet verplicht om een privaat archief op te nemen, en kunnen dit dus weigeren. Elke instelling, ongeacht structuur, locatie of doel, kan haar archief overdragen aan het Rijksarchief. Het AMVC-Letterenhuis verzamelt en bewaart archieven van en over het culturele leven in Vlaanderen. De laatste jaren ligt er opnieuw een klemtoon op literair erfgoed. Wanneer je beslist om een deel van je archief over te dragen aan een instelling, kan je steeds contact opnemen met het VTi. Wij helpen je graag in de zoektocht naar de meest geschikte oplossing. Terminologie In deze toolbox worden wellicht een aantal woorden gehanteerd die je niet courant gebruikt; hier volgt een korte verklarende woordenlijst. Een archief is het geheel van documenten (archiefbescheiden), ontvangen of opgemaakt door een instelling, een persoon of een groep personen (archiefvormer). Een archiefstuk is een document, ongeacht zijn vorm, bestemd om te bewaard te worden onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of taken of ter handhaving van zijn of haar rechten. Ordenen is het volgens een systeem rangschikken van onderdelen van een archief. Een ordeningsplan is een schema voor de indeling van een te vormen archief en de rangschikking van de onderdelen. Beschrijven is het opsommen van de archivistische kenmerken van een deel van een archief.

5 Inventariseren is het ordenen en ontsluiten van de verschillende delen van een archief. Een dossier is een deel van een archief dat bestaat uit documenten die opgemaakt of ontvangen zijn bij de behandeling van éénzelfde zaak. Een reeks of serie is een deel van een archief dat bestaat uit formeel gelijksoortige archiefstukken (vb. een reeks dossiers). Een jaarrekening is een rekening van een organisatie over een afgelopen boek-, dienst- of kalenderjaar, met de balans en de winst- en verliesrekening, en de toelichting daarop. Documentatie is een verzameling van documenten over een onderwerp of een aantal onderwerpen, die met een bepaald doel werden bijeengebracht. Een archiefinventaris is een systematisch ingedeeld geheel van beschrijvingen van de delen van een archief. Een archiefschema is een schema van indeling van een reeds gevormd archief. Een uitgebreide lijst met verklaringen van archieftermen vind je in: A.J.M. den Teuling, Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, Den Haag, Praktisch advies Op deze pagina vind je allerlei links naar webpagina's met gespecialiseerde informatie over bepaalde aspecten van het archiefbeheer. Algemeen De Britse Council for Museums, Archives and Libraries biedt op haar website praktisch advies voor de conservering van verschillende soorten archiefdocumenten. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft op haar website een handleiding voor de conservering van bibliotheekmateriaal: het "Handboek Metamorfose", met onder meer tips voor conservering van archieven. Het rapport "Recent Developments in Research on the Conservation of Library and Archival Materials" geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen op het gebied van de conservatie en preservatie van papier, magnetische banden en fotografisch materiaal. Papier De U.S. National Archives and Records Administration biedt op zijn website een beknopte handleiding aan met tips voor het hanteren van papieren archieven. Je kunt van daar uit ook doorklikken naar specifiekere onderwerpen (zie: Sections ). "Environmental Specifications for the Storage of Library & Archival Materials" geeft informatie over de juiste klimatologische omstandigheden waarin archiefmateriaal (papier) het beste bewaard wordt.

6 De website van het Amerikaans Northeast Document Conservation Center bevat een aantal praktische aanbevelingen voor de behandeling papieren archieven. Een on-line cursus voor de preservatie en conservatie van papier vind je onder: Het eerste hoofdstuk bevat een eenvoudige inleiding. Printers en inkt Het onderzoeksrapport "Preservation of Ink Jet Hardcopies" focust op de fysieke aard van de ink jet-print, eerder dan op de technische aspecten. Het is in de eerste plaats bedoeld voor conservatoren en restauratoren, maar het bevat ook interessante onderdelen voor archivarissen en iedereen die betrokken is bij de bewaring van geprinte documenten. Audio-visueel materiaal Het rapport "Duurzame CD s" van het Stadsarchief Antwerpen bevat informatie en praktische aanbevelingen voor het gebruik van CD s als lange-termijn drager van gegevens. De handeleiding "Care and Handling of CDs and DVDs: A Guide for Librarians and Archivists" geeft eerst een overzicht van de verschillende types CD en DVD die momenteel gebruikt worden, hoe ze gemaakt worden, en hoe ze werken. Vervolgens wordt er ingegaan op de levensduur, en de omstandigheden waarin DVD s en CD s het beste behandeld en bewaard worden. De handleiding bevat ook een verklarende woordenlijst met technische termen. Op pagina vind je een beknopte gids met wat wel en wat niet te doen bij de behandeling en de bewaring van CD s en DVD s. Op de Nederlandse website HCCnet werd een interessant artikel "Beschadigde Cd s zelf herstellen" gepubliceerd met tips om (licht) beschadigde CD s en DVD s zelf te herstellen. www4.hccnet.nl/404/index.cfm?fuseaction=achtergronden.artikelpage&id=272&otherid=0 Verklaring van verschillende termen die bij de productie van CD s en DVD s gebruikt worden. CD s: DVD s: sanyolaserproducts.com/dvd/glossary.htm Digitaal Voor praktische richtlijnen i.v.m. het beheer van digitale archieven ( s, digitale dossiers en documenten, enz.) kan je terecht op de website van het DAVID-project (Digitale Archivering Vlaamse Instellingen en Diensten) van het Stadsarchief Antwerpen. Het document "Digital Audio Best Practices, Version 1.2" (bedoeld voor culturele erfgoedinstellingen in de Amerikaanse staat Colorado) bevat technische richtlijnen en een aantal best practices voor het converteren van analoge geluidscassetten naar een digitaal formaat. Er wordt ook een onderdeel gewijd aan het rechtstreeks registreren op een digitale drager. Op de site van het Gemeentearchief van Amsterdam kan je allerlei handleidingen met betrekking tot digitaal archiveren raadplegen en downloaden.

7 digidiv.amsterdam.nl/lib/digidiv/simple/index3.nl.html Foto s De on-line cursus "Strategies for the proper storage, care, and handling of photographic images" biedt een uitgebreid overzicht met praktische richtlijnen voor de bewaring van fotografisch materiaal. Het artikel "Conservation of Photographic Materials" geeft een korte inleiding in de conservering van fotografisch materiaal. De auteurs belichten onder ander de bewaaromstandigheden, manieren van tentoonstellen, en de manieren van behandeling. De "Handleiding Archivering Elektronische Post" van het Gemeentearchief van Amsterdam bevat richtlijnen voor het archivering s. digidiv.amsterdam.nl/handleidingen/ /downloads/hand.pdf Rampenplan De website Emergency: if you re first... leert je hoe je je het beste kan voorbereiden op een ramp (vooral overstromingen en branden), en indien het al te laat is, hoe je het beste op een situatie reageert. aic.stanford.edu/disaster/emrgncy.html Overkoepelende organisaties De International Council on Archives (ICA) is de wereldwijde draaischijf voor informatie over de nieuwste ontwikkelingen binnen de archiefwereld, zoals de ontwikkeling van verschillende standaarden voor archiefbeschrijvingen. Culturele Biografie Vlaanderen is het steunpunt voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen en musea in Vlaanderen en Brussel. Ze vormen binnen de erfgoedsector een draaischijf zijn voor informatie: ze organiseren regelmatig studiedagen, je kunt bij hen terecht voor vragen in verband met archieven en archiefbeheer. De website van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief-, en Documentatiewezen (VVBAD) is meer bedoeld voor professionals uit archieven, bibliotheken, documentatiecentra, en voor studenten in archivistiek, bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde. Voor diegenen die (nog) niet in die sector actief zijn, voorzien ze een aparte rubriek onder Instap.

Processies en documentair erfgoed

Processies en documentair erfgoed Processies en documentair erfgoed Joris Colla KADOC-KU Leuven Studiedag Op handen gedragen Leuven, 16 november 2013 Inhoud 1. Het archief als collectief geheugen van een processie 2. Zorgen voor de toekomst:

Nadere informatie

A R C H I E F. desingel. Juni 2004. x i - 1 -

A R C H I E F. desingel. Juni 2004. x i - 1 - A R C H I E F desingel Juni 2004 x i - 1 - Archief desingel 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van het Internationaal Kunstcentrum desingel. 1.3. Datum of periode van ontstaan Vanaf

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis ARCHIEF Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis April 2003 Archief Koninklijke Nederlandse Schouwburg/Het Toneelhuis 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van de Koninklijke

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Bewaartermijnen Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

Stappenplan voor de bewaargeving bij het Rijksarchief van minuten en repertoria van notarissen

Stappenplan voor de bewaargeving bij het Rijksarchief van minuten en repertoria van notarissen Stappenplan voor de bewaargeving bij het Rijksarchief van minuten en repertoria van notarissen Inleiding Voorbereiding Ordenen van de repertoria en minuten Een voorlopige inventaris opmaken - Samenstelling

Nadere informatie

Verenigingsarchief zkt. archivaris. 18 mei 2017, Maldegem

Verenigingsarchief zkt. archivaris. 18 mei 2017, Maldegem Verenigingsarchief zkt. archivaris 18 mei 2017, Maldegem Verenigingsarchief zkt. archivaris Wat is archief? Waarom archief bewaren? Hoe archief bewaren? Wat is archief? Wat is archief? Wat is archief?

Nadere informatie

De zakelijke archieven van de podiumkunsten

De zakelijke archieven van de podiumkunsten De zakelijke archieven van de podiumkunsten Verslag van de Rondetafel over het gebruik van zakelijke archieven in beleidsgericht onderzoek en over functioneel archiefbeheer op vrijdag 26 november 2004.

Nadere informatie

Kerkelijk archiefbeheer. Een korte inleiding

Kerkelijk archiefbeheer. Een korte inleiding Kerkelijk archiefbeheer Een korte inleiding Hoofdstuk 1: Het archief Wat is een archief? Een archief is het geheel der bescheiden, ambtshalve ontvangen, of opgemaakt door een bestuur of zelfstandig handelend

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Algemene Verpakkingsinstructie voor archiefmateriaal. Gebaseerd op de Normering Materiële Toestand van de Rijks Archief Dienst uit 1991

Algemene Verpakkingsinstructie voor archiefmateriaal. Gebaseerd op de Normering Materiële Toestand van de Rijks Archief Dienst uit 1991 Algemene Verpakkingsinstructie voor archiefmateriaal Gebaseerd op de Normering Materiële Toestand van de Rijks Archief Dienst uit 1991 Aangepast voor Metamorfoze in 2014 HET VERPAKKEN VAN ARCHIVALIA De

Nadere informatie

ARCHIVEREN KAN JE LEREN

ARCHIVEREN KAN JE LEREN Documenten op de archiveertafel, Archief de Bergeyck foto Grafische Dienst Beveren ARCHIVEREN KAN JE LEREN Les 3 Praktijk Piet Van Bouchaute, stadsarchivaris Sint-Niklaas Carine Goossens, gemeentearchivaris

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Digitaliseren en de rol van de restaurator

Digitaliseren en de rol van de restaurator Archievenblad een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. November 2013 Auteur Janien Kemp, hoofd van de sectie Fysiek Beheer van het Stadsarchief Amsterdam. jkemp@stadsarchief.amsterdam.nl

Nadere informatie

DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails

DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen:

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! 1. Waarom moet ik het archief van mijn parochie bewaren? Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze zorg. Allereerst

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

ARCHIVEREN VAN DIGITALE BESTANDEN Versie 15 november 2011

ARCHIVEREN VAN DIGITALE BESTANDEN Versie 15 november 2011 ARCHIVEREN VAN DIGITALE BESTANDEN Versie 15 november 2011 Tegenwoordig is vrijwel de gehele administratie van uw Doopsgezinde gemeente of instelling geautomatiseerd. Dit heeft consequenties voor de archivering

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Verpakkingsinstructie archieven Objectsoorten: Losse stukken en gebonden delen

Verpakkingsinstructie archieven Objectsoorten: Losse stukken en gebonden delen Verpakkingsinstructie archieven Objectsoorten: Losse stukken en gebonden delen Verpakking: Algemeen Archiefbescheiden zijn vrij van stof en vuil Archiefbescheiden zijn vrij van insecten en schimmel. Metalen

Nadere informatie

Informatieblad archiefbeheer bij onderwijsinstellingen

Informatieblad archiefbeheer bij onderwijsinstellingen Informatieblad archiefbeheer bij onderwijsinstellingen De Erfgoedinspectie krijgt veel vragen van onderwijsinstellingen over de reikwijdte en de toepassing van de archiefwettelijke voorschriften. In het

Nadere informatie

CHECKLIST EISEN OVER TE BRENGEN NIET-DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN NAAR HET STADSARCHIEF AMSTERDAM

CHECKLIST EISEN OVER TE BRENGEN NIET-DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN NAAR HET STADSARCHIEF AMSTERDAM CHECKLIST EISEN OVER TE BRENGEN NIET-DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN NAAR HET STADSARCHIEF AMSTERDAM De checklist is gebaseerd op de Normen goede en geordende staat en Criteria bewerking code-archieven (1994)

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Wat is Archiefbank? Samenwerking met Erfgoedplus.be Welke informatie noteren en waarom? Hoe uw archief

Nadere informatie

ERFGOEDDAG: ZONDAG 17 APRIL 2005 E.H.B.O. VOOR UW FOTO S

ERFGOEDDAG: ZONDAG 17 APRIL 2005 E.H.B.O. VOOR UW FOTO S ERFGOEDDAG: ZONDAG 17 APRIL 2005 E.H.B.O. VOOR UW FOTO S Inhoud Omgevingsfactoren Hoe foto s best hanteren? Hoe bewaren? Albums Monteren Presenteren Wel Niet Meer informatie samenstellers We gebruiken

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitaal archiveren Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitale dementie Digitaal Analoog Virtueel Fysiek Bestand Document Digitaal werken = normaal Digitaal archiveren = problematisch Vandaag Gisteren

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 Regionaal Archief West-Brabant 2000 Bijgewerkte versie Het Markiezenhof historisch centrum Bergen op Zoom 201

Nadere informatie

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Pagina 1 van 1 Vragenlijst van de Commissie Archief en Documentatie NGK 1 1 1 1 0 *Vereist A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Toelichting: 1) deze gegevens zijn benodigd voor contact vanuit onze Commissie,

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Digitale opruimdag: de mappenstructuur onderhouden

DigiGIDS@work. Digitale opruimdag: de mappenstructuur onderhouden DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch Verantwoordelijke

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen...

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen... Abraham Gids voor het gebruik van de databank Inhoudsopgave 1. Wat is Abraham?... 2 2. Hoe zoeken in deze databank?... 2 2.1 Snelzoeken... 2 2.2 Eenvoudig zoeken... 4 2.3 Geavanceerd zoeken... 5 2.4 Zoeken

Nadere informatie

Kessel-Lo tussen 1900 en 1970 een tentoonstelling met foto s uit privécollecties

Kessel-Lo tussen 1900 en 1970 een tentoonstelling met foto s uit privécollecties Kessel-Lo tussen 1900 en 1970 een tentoonstelling met foto s uit privécollecties In het kader van Carrousel 2011 ging fotovereniging ZW/art in samenwerking met Erfgoedcel Leuven op zoek naar foto s over

Nadere informatie

Toogdag Haarlem 2013: kerkelijk archiefbeheer in een nieuw jasje. Lezing Kerkelijk archiveren in het digitale tijdperk: lusten of lasten

Toogdag Haarlem 2013: kerkelijk archiefbeheer in een nieuw jasje. Lezing Kerkelijk archiveren in het digitale tijdperk: lusten of lasten Toogdag Haarlem 2013: kerkelijk archiefbeheer in een nieuw jasje Lezing Kerkelijk archiveren in het digitale tijdperk: lusten of lasten Haarlem, 9 februari 2013 Inleiding Goedemorgen, mijn naam is Klaartje

Nadere informatie

DigiGIDS@work Versiebeheer

DigiGIDS@work Versiebeheer DigiGIDS@work Versiebeheer Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Miljoenen beeldmaterialen dreigen verloren te gaan

Miljoenen beeldmaterialen dreigen verloren te gaan Miljoenen beeldmaterialen dreigen verloren te gaan Onveilige opslag oorzaak dreigend verlies Datum: 9 december 2013, Amsterdam Uitgevoerd door: ScanCorner Contact: M: +31 615 292 561 / E: bob@scancorner.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens

Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens 10 april 2013 Lovendegem Het grootste deel van 2012 stond de archivaris in voor het archiefbeheer in 12 Meetjeslandse OCMW s, nl. de OCMW s van Aalter, Assenede,

Nadere informatie

nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed

nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed Vlaanderen

Nadere informatie

RHC Groninger Archieven

RHC Groninger Archieven Informatie over de overdracht van overheidsof particuliere archieven naar het RHC Groninger Archieven Informatie over de overdracht van overheids- of particuliere archieven naar het RHC Groninger Archieven

Nadere informatie

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur DIGITAAL DOCUMENTBEHEER de opbouw van een digitale mappenstructuur Inhoud Wat? Wie? Wanneer? Waarom? Hoe? Wat? Archiefdocumenten Alle documenten die ongeacht hun datum, vorm, ontwikkelingsstadium of drager

Nadere informatie

Hoofdstuk I.2 Organisatie Inleiding 1 Organisatie van het archiefbeheer Schematisch overzicht van de verantwoordelijkheden 2

Hoofdstuk I.2 Organisatie Inleiding 1 Organisatie van het archiefbeheer Schematisch overzicht van de verantwoordelijkheden 2 INHOUDSTAFEL WEGWIJZER Ten geleide van de redactie 5 De redactieleden en auteurs 7 Gebruikte afkortingen 11 DEEL I: BASISREGELS Hoofdstuk I.1 Begrippen en regelgeving 1. Begrippen 2 1.1 Definitie van archief

Nadere informatie

Bronnen voor de toekomst

Bronnen voor de toekomst Bronnen voor de toekomst Strategieën om archieven en collecties eeuwig te bewaren Bronnen aan het woord Ze schrijven geschiedenis wordt wel eens geroepen als een voetbalclub een belangrijke wedstrijd wint.

Nadere informatie

Behouden met vaart. Y Masterplan preservering en conservering Vlaamse. erfgoedbibliotheken

Behouden met vaart. Y Masterplan preservering en conservering Vlaamse. erfgoedbibliotheken Dossier Dennis Schouten 1 Behouden met vaart Y Masterplan preservering en conservering Vlaamse Vlaanderen beschikt over een zeer groot en bijzonder rijk geschakeerd documentair erfgoed vanaf de middeleeuwen

Nadere informatie

redt digitale archieven...en begin bij uzelf

redt digitale archieven...en begin bij uzelf redt digitale archieven...en begin bij uzelf 2011.11.03 platform digitale archieven karin van der heiden what you see is what you had... ontwerpers - particuliere archiefvormers vormgevingsarchieven nago

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Koninklijk Ballet van Vlaanderen

Koninklijk Ballet van Vlaanderen ARCHIEF Koninklijk Ballet van Vlaanderen December 2003 Archief en documentatiecollectie Koninklijk Ballet van Vlaanderen 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief en documentatiecollectie

Nadere informatie

In totaal beheert hij zo ongeveer 2,5 à 3 strekkende kilometer papieren archief.

In totaal beheert hij zo ongeveer 2,5 à 3 strekkende kilometer papieren archief. Jaarverslag 2010 De archivaris staat in voor het archiefbeheer in 12 Meetjeslandse OCMW s, nl. de OCMW s van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint- Laureins, Waarschoot,

Nadere informatie

Vandaag werkt u aan het archief van morgen ing. Ronald Holdijk

Vandaag werkt u aan het archief van morgen ing. Ronald Holdijk Vandaag werkt u aan het archief van morgen ing. Ronald Holdijk De archiefwet is er duidelijk over: De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

voordelen zorgen voor archieven

voordelen zorgen voor archieven z o r g e n o v e r a r c h i e v e n? zorgen voor archieven Als je actief bent in een vereniging, krijg je vroeg of laat problemen. Waar blijf je met die stapel papier? Weggooien is zonde, maar moet je

Nadere informatie

Werking Traject gemeentearchieven

Werking Traject gemeentearchieven Werking Traject gemeentearchieven Werkjaar 2015 (1 april 2015 31 december 2015) 0. Werkjaar 2015 (1 april 2015-31 december 2015) - Uitgave Logboek van een intergemeentelijke archivaris : dit logboek bundelt

Nadere informatie

PAPIER PAPIER PERKAMENT LEER EN FILM EN VIDEO AUDIO DIGITAAL

PAPIER PAPIER PERKAMENT LEER EN FILM EN VIDEO AUDIO DIGITAAL Uit archeologische vondsten blijkt dat de Chinezen papier gebruiken vanaf de Han-dynastie (206 v. Chr.). In de achtste eeuw na Christus leren de Arabieren het productieproces kennen. Vijf eeuwen later

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.12.17

Nummer archiefinventaris: 3.12.17 Nummer archiefinventaris: 3.12.17 Inventaris van het archief van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie [later: Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis] te Leiden, (1815) 1839-2005 Auteur: A.A.

Nadere informatie

Uittreksel 1 uit het eerste overzicht van archieven en verzamelingen van het AMVB, 30 juni 2004

Uittreksel 1 uit het eerste overzicht van archieven en verzamelingen van het AMVB, 30 juni 2004 Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Tel: 02/209 06 01 Fax: 02/502 83 21 e-mail: info@amvb.be Uittreksel 1 uit het eerste overzicht van archieven en verzamelingen

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Stappenplan digitaal archiefbeheer

Stappenplan digitaal archiefbeheer Stappenplan digitaal archiefbeheer Vooraf Dit stappenplan behandelt een deelprobleem voor het archiefbeheer. Het gaat alleen om een inventarisatie van de digitale archieven die uw instelling beheert. Voor

Nadere informatie

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 1 (CSE01.1/CREBO:50237)

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 1 (CSE01.1/CREBO:50237) instructie Secretariaatspraktijk 1 (CSE01.1/CREBO:50237) pi.cse01.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden,

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, Nummer archiefinventaris: 2.13.62.10 Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren 1896-1948]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, 1934-1947 Auteur: H.E.M. Mettes, R. van Velden

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints Kopieën en (reader)prints: A4 en

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk.

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk. Praktijkwerkboek AKA Archief 1 Inhoud In het onderdeel Archief ga je kennismaken met het archief van het bedrijf en zelf documenten archiveren. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven.

Nadere informatie

Digitaliseren in de heemkundige kring

Digitaliseren in de heemkundige kring Digitaliseren in de heemkundige kring Lesgever: Francis Vlieghe Organisator: Heemkunde Vlaanderen Digitaliseren in heemkundige kring Bedoeling van deze les Algemeen inzicht verwerven in de termen digitaliseren

Nadere informatie

UW ARCHIEF VERHUIST OOK! Hoe pakt u de archiefverhuizing aan? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

UW ARCHIEF VERHUIST OOK! Hoe pakt u de archiefverhuizing aan? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 2 U verhuist? UW ARCHIEF VERHUIST OOK! Hoe pakt u de archiefverhuizing aan? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, Advisering en Coördinatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken,

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, Nummer archiefinventaris: 2.13.15.02 Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, 1860-1913 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal

Nadere informatie

Dienstverlening Digitale Collecties

Dienstverlening Digitale Collecties Dienstverlening Digitale Collecties Documentatie Begeleidend document n.a.v. vragenlijst Juli 2016 Inhoudstafel Documentatie intake digitale collecties Service Agreements en samenwerkingsovereenkomst Welke

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN VOORAF Hieronder wordt opgelijst welke materialen het VAF moet ontvangen, alvorens de

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Internationale Nieuwe Scène

Internationale Nieuwe Scène A R C H I E F Internationale Nieuwe Scène Juni 2004 x i - 1 - Archief Internationale Nieuwe Scène 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van de Internationale Nieuwe Scène. 1.3. Datum

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een analoog archief

Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een analoog archief Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een analoog archief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Waarderen en selecteren van het archiefmateriaal 3 3. Beschrijven van de

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u. TOERISME VLAANDEREN cursus HEURISTIEK module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.) Jos van Dooren Jos van Dooren Pagina 1 BRONNENSTUDIE VOOR GIDSEN EN REISLEIDERS

Nadere informatie

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 7 september 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Overhandiging kwaliteitslabel Erkend Cultureel Archief aan Archief OCMW Gent, Ieper en Waregem

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 22 maart 2012 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints (vrijgesteld van BTW) Kopieën en

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Prijzen zijn in en inclusief 19% BTW Kopieën en prints Kopieën en (reader)prints: A4 en

Nadere informatie

CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa

CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa Centraal Register Vormgevingsarchieven Het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) is een onderzoeksinstrument dat zowel externe

Nadere informatie

CHECKLIST EISEN OVER TE BRENGEN NIET-DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN NAAR HET STADSARCHIEF AMSTERDAM

CHECKLIST EISEN OVER TE BRENGEN NIET-DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN NAAR HET STADSARCHIEF AMSTERDAM CHECKLIST EISEN OVER TE BRENGEN NIET-DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN NAAR HET STADSARCHIEF AMSTERDAM De checklist is gebaseerd op de Normen goede en geordende staat en Criteria bewerking code-archieven (1994)

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie