Elektrische onkruidbrander Instructiehandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektrische onkruidbrander Instructiehandleiding"

Transcriptie

1 Elektrische onkruidbrander Instructiehandleiding WAARSCHUWING: Schakel het apparaat altijd uit als u het niet gebruikt.

2 Afb. B Afb. C Optionele accessoires 10 11

3 12 PRODUCT : 1. Schakelaar (0/I/II) 2. Heteluchtmondstuk 11. Functie ONKRUIDBRANDER 12. Functie BBQ/AANSTEKER 3. Standaard 4. Luchtventilatie 5. Vergrendelknop 6. Verlengbuis 7. Handgreep 8. Onkruidmondstuk 9. Kabelhaak OPTIONELE ACCESSOIRES: 10. Aansteker voor bbq/haard UITLEG VAN DE SYMBOLEN

4 Gevaar voor lichamelijk letsel of materiele schade wanneer de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd. Gevaar voor elektrische schok. Niet blootstellen aan regen en/of water. Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact bij beschadiging van het snoer en tijdens onderhoudswerkzaamheden. Voorzichtig, heet oppervlak. Niet aanraken. Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP WAARSCHUWING! Lees alle instructies WAARSCHUWING: Schakel het apparaat altijd uit wanneer u het niet gebruikt. WAARSCHUWING: Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, als u het mondstuk vervangt of tijdens onderhoud van het apparaat. Als u de onderstaande instructies niet opvolgt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel. De term 'elektrisch gereedschap' in alle onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw bekabelde (met netsnoer) of draadloze (met accu) elektrische gereedschap. Bewaar deze instructies zodat u ze in de toekomst kunt raadplegen. 1. Werkgebied

5 a. Zorg voor een schoon en goed verlicht werkgebied. In rommelige en donkere gebieden is het gevaar op ongevallen groter. b. Gebruik elektrische gereedschappen nooit in explosieve omgevingen, zoals in de nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen, dampen of andere stof. Elektrische gereedschappen produceren vonken, waardoor deze stoffen tot ontbranding kunnen worden gebracht. c. Houd kinderen en omstanders uit de buurt als u werkt met elektrisch gereedschap Als u wordt afgeleid, verliest u mogelijk de controle over het gereedschap. 2. Elektrische veiligheid a. Stekkers van elektrische gereedschappen moeten overeenkomen met het stopcontact. Pas de stekker op geen enkele manier aan. Gebruik voor geaarde elektrisch gereedschappen geen adapters. Niet-aangepaste stekkers en overeenkomende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok. b. Vermijd fysiek contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, radiators, gasfornuizen en koelkasten. Als uw lichaam is geaard, is de kans op elektrische schokken groter. c. Stel elektrische gereedschappen nooit bloot aan regen of vocht. Als er water in een elektrisch gereedschap loopt, is het risico op elektrische schokken groter. d. Gebruik de kabel altijd op de juiste manier. Gebruik de kabel niet om het gereedschap te dragen, naar u toe te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verstrikte kabels vergroten het risico op elektrische schokken. e. Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt, zorgt u voor een verlengkabel die geschikt is voor buitengebruik. Het gebruik van een kabel die geschikt is voor buitengebruik vermindert het risico op elektrische schokken. f. Gebruik het elektrische gereedschap altijd in combinatie met een aardlekschakelaar. Als u een aardlekschakelaar gebruikt, wordt het risico op elektrische schokken kleiner. 3. Persoonlijke veiligheid

6 a. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruiken van elektrisch gereedschap. Gebruik elektrisch gereedschap niet als u moe of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent. Als u even niet oplet tijdens het gebruiken van elektrisch gereedschap, kunt u ernstig gewond raken. b. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, draag altijd een veiligheidsbril. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, veiligheidshelm of gehoorbescherming voor de juiste omstandigheden verminderen persoonlijk letsel. c. Vermijd onbedoeld inschakelen. Controleer of de schakelaar op 'UIT-positie' staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Als u elektrisch gereedschap draagt en daarbij uw vinger op de schakelaar houdt, of als u de stekker van elektrisch gereedschap in het stopcontact steekt terwijl de schakelaar op 'AAN-positie' staat, kan dit leiden tot ongevallen. d. Verwijder stelsleutels of moersleutels voordat u het gereedschap inschakelt. Een moersleutel of stelsleutel die aan een draaiend onderdeel blijft zitten, kan persoonlijk letsel veroorzaken. e. Reik nooit te ver. Houd beide voeten op de grond en blijf goed in balans. Zo hebt u in onverwachte situaties betere controle over het elektrische gereedschap. f. Draag de geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende en hete onderdelen. Door losse kleding, sieraden en lange haren is het gevaar op ongevallen groter. g. Als apparaten zijn geleverd voor de combinatie van stofverwijdering en verzamelingsfaciliteiten, zorgt u ervoor dat deze zijn aangesloten en goed worden gebruikt. Het gebruik van deze apparatuur vermindert gevaren die worden veroorzaakt door stof. 4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap a. Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Met het juiste gereedschap wordt de klus beter en veiliger geklaard met de snelheid waarvoor dit is ontworpen.

7 b. Gebruik het elektrische gereedschap niet als schakelaar niet werkt. Een gereedschap waar u geen controle over hebt met behulp van de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. c. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u wijzigingen aanbrengt, accessoires verwisselt of elektrisch gereedschap weglegt. Deze preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op onbedoeld starten van het elektrische gereedschap. d. Bewaar inactieve gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet weten hoe ze het gereedschap moeten gebruiken of die deze instructies niet kennen, het gereedschap niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het wordt gebruikt door onervaren gebruikers. e. Onderhoud elektrisch gereedschap zorgvuldig. Controleer op onjuiste montage of defecte, barsten in onderdelen en alle andere omstandigheden die de werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als het gereedschap is beschadigd, moet dit vóór gebruik worden gerepareerd. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap. f. Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhoud snijgereedschap met scherpe snijdende randen kleeft minder snel vast en is eenvoudiger te bedienen. g. Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en bits etc. in overeenstemming met deze instructies en op de bedoelde manier voor het bepaalde soort gereedschap. Houd daarbij rekening met de werkomstandigheden en het werk dat moet worden uitgevoerd. Als u het gereedschap voor andere doeleinden dan voorgeschreven gebruikt, kan dat leiden tot een gevaarlijke situatie. 5. Service a. Neem contact op met een gekwalificeerde expert die originele onderdelen gebruikt om uw elektrische gereedschap te repareren. Hiermee zorgt u ervoor dat het gereedschap goed werkt. AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

8 Dit apparaat kan niet worden gebruikt door kinderen. Bij personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht het apparaat niet schoonmaken en onderhouden. Bij het gebruik van elektrische gereedschappen moeten altijd de standaard veiligheidsvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen. Lees alle instructies voordat u dit product gaat gebruiken en bewaar deze instructies. Voordat u het apparaat gebruikt Controleer het volgende: Controleer of het voltage van het apparaat overeenkomt met de netspanning; Verkeert het netsnoer en de stekker in een goede staat: sterk, zonder rafels of beschadigingen. Wees voorzichtig bij het gebruik van lange verlengkabels Gebruik het apparaat niet in vochtige omstandigheden; Het metalen mondstuk wordt warm. Wees voorzichtig en raak het metalen mondstuk niet aan! Voorkom schade aan het verwarmingselement. Vergrendel of blokkeer het mondstuk niet; Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als dit nog is ingeschakeld; Richt het apparaat niet op mensen of dieren Kijk nooit in het heteluchtmondstuk Gebruik dit apparaat niet in de regen of een vochtige omgeving, of in de buurt van explosieve of licht ontvlambare vloeistoffen/ producten. Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van droge plekken om brand te voorkomen Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, als u het mondstuk vervangt of tijdens onderhoud van het apparaat Houd het apparaat niet gedurende lange tijd op dezelfde plek gericht Houd het apparaat niet te dicht bij het werkoppervlak: het apparaat kan oververhit raken Let op de directe/indirecte werkomgeving omdat de hitte brandbare materialen die zich in de buurt bevinden, mogelijk niet in het zicht bevinden, in brand vliegen Houd het apparaat uit de buurt van de kabel of andere brandbare materialen Het apparaat moet altijd schoon, droog en vet- en olievrij zijn Gebruik het apparaat alleen voor de bedoelde doeleinden.

9 Dit apparaat heeft een bedrijfstemperatuur van 600 graden zonder zichtbare tekenen van deze temperatuur (geen vlammen), maar het risico op brand blijft bestaan. Let op de hete luchtstroom uit het mondstuk. Deze luchtstroom kan brandwonden veroorzaken. Tijdens het gebruiken van het apparaat Als u het gereedschap gebruikt, kunnen dampen en gassen gedurende korte tijd ontsnappen. Dit is mogelijk schadelijk voor uw gezondheid. Personen met astma kunnen hier last van hebben; Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u eerst controleren of de schakelaar in de stand '0' staat; Houd het netsnoer altijd uit de buurt van het mondstuk van het gereedschap; Houd tijdens het gebruik van het apparaat kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de metalen verwarmingskop. Raak de verwarmingskop pas aan als deze is afgekoeld. Draag het apparaat altijd aan de hendel als de metalen verwarmingskop is afgekoeld. Houd het apparaat alleen bij de geïsoleerde greepoppervlakken vast, omdat de metalen verwarmingskop mogelijk contact maakt met verborgen kabels of de eigen kabel. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als: De stekker en/of kabel defect of beschadigd is/zijn; De schakelaar defect is; Rook of stank van geschroeid isolatiemateriaal van het apparaat. Elektrische veiligheid Bij het gebruik van elektrische machines moeten altijd de standaard veiligheidsvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen die van toepassing zijn in uw land om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen. Lees de meegeleverde veiligheidsinstructies.

10 Controleer altijd of de netspanning overeenkomt de waarde op het vermogensplaatje. Klasse II apparaat - Dubbele geïsoleerd - een geaarde stekker is niet noodzakelijk. Kabels of stekkers vervangen Als de netkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de betreffende servicevertegenwoordiger of door een evenredig gekwalificeerd persoon, om gevaren te voorkomen. Gooi oude kabels of stekkers direct weg als ze zijn vervangen door nieuwe. Het is gevaarlijk om de stekker van een losse kabel in het stopcontact te steken. Verlengkabels gebruiken Gebruik alleen goedgekeurde verlengkabels die geschikt zijn voor de vermogen van de machine. De minimale geleidergrootte is 1,5 mm 2. Als u een kabelhaspel gebruikt, rolt u de haspel altijd volledig af. Ongeschikte verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn. Als u een verlengkabel gebruikt, moet deze geschikt zijn voor buitengebruik en de verbinding moet droog en van de grond worden gehouden. Wij raden aan om gebruik te maken van een kabelhaspel, hierdoor blijft de aansluitingen ten minste 60 mm van de grond. BEDIENING Wees altijd voorzichtig! Bedek de ventilatieopeningen NIET tijdens gebruik om het risico op brandwonden te vermijden. Raak het warme mondstuk niet aan! Temperatuurinstellingen: Met behulp van de temperatuurschakelaar kunt u kiezen uit twee temperatuurinstellingen. Afhankelijk van het apparaat kunt u kiezen uit de volgende instellingen: Instelling I: 50 C (apparaat afkoelen / ventileren) Instelling II: 600 C Het luchtvolume voor elke instelling is 500 l/minuut

11 Het apparaat inschakelen: Zet de schakelaar (1) in stand II, afhankelijk van het apparaat Het apparaat koelen: Als u het apparaat hebt gebruikt met de hoge temperatuurinstelling (stand II), wordt het apparaat erg heet. Wij raden daarom aan de schakelaar (1) in stand I te zetten om het apparaat snel af te koelen voordat u het uitschakelt en afgekoeld weglegt. Het apparaat uitschakelen: Zet de schakelaar (1) in stand 0. Het apparaat is uitgeschakeld en kan volledig afkoelen. Het mondstuk plaatsen: De mondstukken zijn optioneel voor verschillende apparaten en functies. De mondstukken kunnen eenvoudig over het heteluchtmondstuk worden gedrukt. Raak de mondstukken tijdens of direct na gebruik van het apparaat niet aan. De mondstukken zijn erg warm, kans op verbranding. HOOFDFUNCTIE: ONKRUIDBRANDER (Afb. 11) De verlenghandgreep in elkaar zetten De verlenghandgreep bestaat uit twee onderdelen. Klik om de twee onderdelen vast te maken. Bevestig de verlenghandgreep nu aan het apparaat. Zorg ervoor dat de verlenghandgreep stevig op zijn plek klikt. Als u het apparaat gebruikt als een onkruidverdelger, moet u de verlenghandgreep gebruiken. Houd de onkruidverdelger stevig vast aan het uiteinde van de verlenghandgreep. Gebruik: Zorg ervoor dat de verlenghandgreep stevig vastzit aan het apparaat en dat het apparaat is uitgeschakeld. Bevestig het onkruidmondstuk (8) aan het apparaat. Stop de stekker in het stopcontact. Dit product is ontworpen met een kabelhouder die voorkomt dat de stroomkabel losraakt tijdens gebruik. Als het apparaat wordt gebruikt als onkruidverdelger, moet u ervoor zorgen dat de stroomkabel in de kabelhouder zit zoals wordt weergegeven in Afb. 11 voordat u de stekker

12 in het stopcontact steekt. Controleer of er geen blokkades in het mondstuk aanwezig zijn voordat u het apparaat inschakelt. Stel de temperatuur in op instelling II. Laat het apparaat gedurende ongeveer 45 seconden opwarmen. Houd het onkruidmondstuk ongeveer 5 seconden boven het onkruid om dit te verdelgen. Tijdens deze 5 seconden wordt de celstructuur van het onkruid vernietigd, waardoor het onkruid binnen een paar dagen doodgaat. U hoeft het onkruid niet volledig weg te branden, 5 seconden is meer dan genoeg. Voor een efficiënte behandeling moet u het onkruidmondstuk ongeveer 0 tot 5 cm boven het onkruid houden De effecten zijn niet direct zichtbaar, het duurt even voordat u resultaten ziet. Het is een effect voor de lange termijn. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de metalen verwarmingskop. Raak de verwarmingskop pas aan als deze is afgekoeld. Draag het apparaat altijd aan de hendel, ook als de metalen verwarmingskop is afgekoeld. Houd het apparaat alleen bij de geïsoleerde greepoppervlakken vast, omdat de metalen verwarmingskop mogelijk contact maakt met verborgen kabels of de eigen kabel. Houd de kabel uit de buurt van de metalen verwarmingskop. Ongeschikte verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn. Als u een verlengkabel gebruikt, moet deze geschikt zijn voor buitengebruik en de verbinding moet droog en van de grond worden gehouden. Wij raden aan om gebruik te maken van een kabelhaspel, hierdoor blijft de aansluitingen ten minste 60 mm van de grond. OPTIONELE FUNCTIES: AANSTEKER VOOR BBQ/HAARD (Afb. 12) De aansteker voor bbq en haard moet altijd zonder de verlenghandgreep worden gebruikt. Verwijder de verlenghandgreep door op knop (5) te drukken

13 en deze los te laten en vervolgens de verlenghandgreep uit het apparaat te trekken. Veiligheidsinformatie: Steek de stekker in het stopcontact Zet de aan/uit-schakelaar in stand II. Het apparaat wordt opgewarmd voor gebruik. Zet de schakelaar na gebruik in stand I om het apparaat af te koelen. Zet de schakelaar in stand 0 om het apparaat uit te schakelen. nooit het apparaat gebruiken op plekken met ontvlambare materialen; gebruik het apparaat niet te lang op dezelfde plek; gebruik het apparaat niet in een explosieve omgeving; denk eraan dat hitte kan worden geleid naar ontvlambare materialen die zich uit het zicht bevinden; zet het apparaat op de steun (3) na gebruik en laat het afkoelen voordat u het weglegt; laat het apparaat niet onbeheerd achter als dit nog is ingeschakeld. Gebruik: Bevestig het aansteekmondstuk voor bbq/haard (10) op het apparaat. Kies temperatuurinstelling II. Plaats het mondstuk onder de kolen of het hout. Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste plek staat. U kunt de steun (3) gebruiken om het apparaat stevig in de juiste positie neer te zetten. Steek de stekker in het stopcontact. Controleer of er geen blokkades in het mondstuk aanwezig zijn voordat u het apparaat inschakelt. Verwijder het apparaat van de kolen of het hout als deze beginnen te gloeien. Blaas vervolgens van een afstand van ongeveer 5-10 cm hete lucht op de kolen of het hout, totdat deze goed branden. Hiermee voorkomt u schade aan het mondstuk. Als u het mondstuk gedurende langere tijd blootstelt aan hoge temperaturen, kan het materiaal smelten. Volg deze instructies om het product langdurig te kunnen gebruiken. Let op! Voorkom oververhitting van de bbq of haard door het apparaat niet langer dan nodig te gebruiken.

14 zorg ervoor dat de aansteker op de juiste plek staat. haal de stekker van de aansteker uit het stopcontact voordat u deze uit het vuur haalt; laat de aansteker afkoelen voordat u deze weglegt; houd de hete onderdelen van de aansteker uit de buurt van de kabel of andere brandbare materialen KOELEN: U moet het apparaat eerst laten afkoelen voordat u het uitschakelt. Kies gedurende minimaal één minuut temperatuurinstelling I. Het apparaat kan daarna worden uitgeschakeld, en volledig afkoelen. Zet het apparaat op de steun (3) na gebruik en laat het afkoelen voordat u het weglegt. OPSLAG: Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het weglegt. SCHOONMAKEN: Houd de ventilatieopeningen van de machine schoon om oververhitting van de motor te voorkomen. Maak de machine regelmatig schoon met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik. Zorg ervoor dat er geen stof of vuil in de ventilatieopeningen zit. Als het vuil er niet af gaat, gebruikt u een zachte doek die u vochtig maakt in een mild sopje. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de kunststof onderdelen beschadigen. TECHNISCHE GEGEVENS: Voltage: : V~ 50 Hz Voeding: W Luchtstroom: liter per minuut Instelling I: C Instelling II: C

15 WEGGOOIEN: Gooi elektrische gereedschappen niet weg bij huishoudelijk afval. Breng apparaten daarom naar het inzamelpunt. Het elektrische gereedschap wordt verzonden in een verpakking om transportschade te verminderen. Het elektrische gereedschap en de bijbehorende accessoires zijn gemaakt van verschillende materialen zoals metalen en kunststof. Breng defecte onderdelen naar een speciaal afvalverzamelingspunt. Vraag uw retailer of gemeente waar u deze kunt vinden. Geïmporteerd door: Lab31 B.V. P.O EE, Hoorn Nederland

Multifunctionele Elektrische Onkruidbrander PLD2430 Gebruiksaanwijzing

Multifunctionele Elektrische Onkruidbrander PLD2430 Gebruiksaanwijzing Multifunctionele Elektrische Onkruidbrander PLD2430 Gebruiksaanwijzing Lees a.u.b. deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw nieuwe elektrisch gereedschap gebruikt om het risico op letsel te verminderen.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TET-107. Elektrische nietmachine

Gebruiksaanwijzing TET-107. Elektrische nietmachine Gebruiksaanwijzing TET-107 Elektrische nietmachine Art. Art.No. xxx60xx ETM6011 W11/2009 1 2 3 7 4 6 5 Fig.1 2 3 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft ELEKTRISCHE NIETMACHINE NL De nummers in de nu volgende tekst

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

TRS-600D MULTI-ELEKTROZAAG

TRS-600D MULTI-ELEKTROZAAG Wijzigingen voorbehouden GEBRUIKSAANWIJZING TRS-600D MULTI-ELEKTROZAAG www.ferm.com 0604-20 Art. No. RSM6015 W32/2006 ONDERDELENTEKENING Fig.1 Fig.2 3 1 2 Fig.3 02 Topcraft Topcraft 11 ONDERDELEIJST TRS-600D

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TRS-600D. Multi-elektrozaag KW45ZA 09

Gebruiksaanwijzing TRS-600D. Multi-elektrozaag KW45ZA 09 Gebruiksaanwijzing TRS-600D Multi-elektrozaag Art. Art.Nr. No. xxx60xx RSM6030 KW45ZA 09 Fig.1 8 9 Fig.2 3 1 2 Fig.3 2 Topcraft MULTI-ELEKTROZAAG De nummers in de nu volgende tekst verwijzen naar de afbeeldingen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

1. Draag altijd een beschermingsbril. 2. De Renovator nooit in natte omstandigheden gebruiken. 3. Wanneer u de Renovator langer aaneengesloten gaat

1. Draag altijd een beschermingsbril. 2. De Renovator nooit in natte omstandigheden gebruiken. 3. Wanneer u de Renovator langer aaneengesloten gaat Wij adviseren u om de opzetstukken die u later eventueel wilt bij kopen, te kopen bij dezelfde leverancier als waar u de Renovator heeft gekocht. Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant van

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

1 2 A Vietnam 1 2 3 A B 1 2 1 2 A B C D 1 2 3 A 1 2 B 3 A 1 2 B 3 1 2 3 1 2 A B C D A B 1 2 A 1 2 3 1 2 Bij gebruik van een elektrisch apparaat,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken.

X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken. X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken. X Gebruik het borsteltype, dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert

Nadere informatie

Papiervernietiger X10 CD

Papiervernietiger X10 CD Papiervernietiger X10 CD met aparte snij-eenheid voor cd's/dvd's en creditcards Handleiding 91608 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het versnipperen/vernietigen van een maximum van 10 (niet-geniete)

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Mixer Gebruikershandleiding

Mixer Gebruikershandleiding Mixer Gebruikershandleiding HMM6420W NL 01M-8832853200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten

Nadere informatie

Vouw voor het lezen de pagina met afbeeldingen uit en lees de instructies voor alle functies zorgvuldig door.

Vouw voor het lezen de pagina met afbeeldingen uit en lees de instructies voor alle functies zorgvuldig door. Slagschroevendraaier Bedienings- en veiligheidsinstructies Vouw voor het lezen de pagina met afbeeldingen uit en lees de instructies voor alle functies zorgvuldig door. Bedienings- en veiligheidsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Staafmixer. Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M

Staafmixer. Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M Staafmixer Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M-8834363200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS NL A B C D E F G H 3 VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies om schade

Nadere informatie

Hairdryer HP4940/00. Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer HP4940/00. Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4940/00 NL Gebruiksaanwijzing 1 a b c d f e Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8333 NL Gebruiksaanwijzing e f d c b a Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 NL Gebruiksaanwijzing a h g b c f e d Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

UDK68 GEBRUIKSAANWIJZING

UDK68 GEBRUIKSAANWIJZING UDK68 GEBRUIKSAANWIJZING NL RODIA UDK68 Inhoud Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen... 3 Speciale veiligheidsvoorschriften.... 5 Voor uw veiligheid.... 6 Verklaring van de

Nadere informatie

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op

Nadere informatie

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Staafmixer. Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Gebruiksaanwijzing. Staafmixer. Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Gebruiksaanwijzing Staafmixer SB9126 NL Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Belangrijke veiligheidsinstructies Deze staafmixer is ontwikkeld om aan de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

1. Productnaam. 100 LED Projector. 2. Productcode 21206. 3. Kleur wit

1. Productnaam. 100 LED Projector. 2. Productcode 21206. 3. Kleur wit 1. Productnaam 100 LED Projector 2. Productcode 21206 3. Kleur wit 4. Korte beschrijving Deze compacte, draagbare kleine projector is nuttig voor gebruik in kleine ruimtes. Het geeft weinig warmte af,

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden toegepast, kunnen er risico s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg

Nadere informatie

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle NL N.B.: Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het voertuig in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Inhoudsopgave GEBRUIK VOLGENS

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

ASPI01 STOFZUIGER-BLAZER 800 W

ASPI01 STOFZUIGER-BLAZER 800 W ASPI01 STOFZUIGER-BLAZER 800 W Opbouw: A - Zuigopening B - Bevestigingspunt draagriem C - Aan/uit-knop D - Handgreep E - Bevestigingsclip F - Lange buis G - Aansluitstuk H - Filter I - Stofcompartiment

Nadere informatie

LEES DE GEBRUIKSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK EN BEWAAR DIT BOEKJE OM HET IN DE TOEKOMST TE KUNNEN RAADPLEGEN

LEES DE GEBRUIKSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK EN BEWAAR DIT BOEKJE OM HET IN DE TOEKOMST TE KUNNEN RAADPLEGEN EUROBED Luchtbed met ingebouwde pomp Gebruiksaanwijzing EUROBED R BRANDS INTERNATIONAL PTY LTD Level 4, 88 Albert Rd, South Melbourne VIC 3205 Australië T: +613 9696 7299 F: +613 9696 4315 100% Australisch

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e f g h c d i j k Downloaded from www.vandenborre.be C 3 Downloaded from www.vandenborre.be

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

HANDLEIDING. Multitool LET OP: LEES VOOR HET GEBRUIK DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR MODEL: CGN220C

HANDLEIDING. Multitool LET OP: LEES VOOR HET GEBRUIK DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR MODEL: CGN220C HANDLEIDING Multitool MODEL: CGN220C LET OP: LEES VOOR HET GEBRUIK DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR 1 OVERZICHT B4 B3 2 1. Overbrenging 2. AAN/UIT-schakelaar 3. Schraapmes 4. Zaagblad 5. Schuurzool 6. Klemring

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van de spot-heater

Gebruiksaanwijzing van de spot-heater De Spotheater Model: SH 1000 SH 800 Gebruiksaanwijzing & Veiligheidsvoorschrift WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet gelezen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Haardroger

Gebruiksaanwijzing. Haardroger Gebruiksaanwijzing Haardroger NL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 NL Haardroger Aansluiting Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens de wet geinstalleerd geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de op het

Nadere informatie

INKLAPBARE METALEN SCHRAAG

INKLAPBARE METALEN SCHRAAG INKLAPBARE METALEN SCHRAAG HANDLEIDING V. 01 19/12/2016 2 Velleman nv HANDLEIDING 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool

Nadere informatie

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1750SS NL Waterkoker - 1 - NL Waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt,

Nadere informatie

Waterkoker Gebruikershandleiding

Waterkoker Gebruikershandleiding Waterkoker Gebruikershandleiding WKM6246W NL 01M-8832913200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8355. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at HP8355. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8355 NL Gebruiksaanwijzing SONIC SONIC Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

INSTRUCTIES_NL. Mode d emploi

INSTRUCTIES_NL. Mode d emploi INSTRUCTIES_NL Deze handleiding verwijst naar de mixer te kiezen. Het bevat belangrijke adviezen over de werking en bediening. Houd hier rekening mee bij het aanbieden van het product aan derden. Bewaar

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

NOVANEX G22 GEBRUIKSHANDLEIDING

NOVANEX G22 GEBRUIKSHANDLEIDING NOVANEX G22 GEBRUIKSHANDLEIDING BELANGRIJK! Lees de instructies aandachtig voordat u de versterker de eerste keer gebruikt. Bewaar deze instructies voor de toekomst. VERSTERKER EIGENSCHAPPEN - Volledig

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

STIHL AP 100, 200, 300. Veiligheidsinstructies

STIHL AP 100, 200, 300. Veiligheidsinstructies { STIHL AP 100, 200, 300 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL WA3744 1 2 a b A B C 1. Netstroomadapter 2. Aansluiting Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren worden standaard meegeleverd. Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap

Nadere informatie

Straightener HP8331. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8331. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 NL Gebruiksaanwijzing j k Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

D27-1 Schouderklopband Handleiding

D27-1 Schouderklopband Handleiding D27-1 Schouderklopband Handleiding TotalSeat Spaceshuttle 6-G 3824 ML Amersfoort 033 30 200 10 info@totalseat.nl www.totalseat.nl Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze klopmassageband. Wij wensen u

Nadere informatie

6 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN GEBRUIK In- en uitschakelen Monteren van het schuurpapier Stofafzuiging...

6 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN GEBRUIK In- en uitschakelen Monteren van het schuurpapier Stofafzuiging... 1 TOEPASSING... 2 2 BESCHRIJVING... 2 3 INHOUD VAN DE VERPAKKING... 2 4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN... 2 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 3 5.1 Werkplaats... 3 5.2 Elektrische veiligheid... 3 5.3

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1720BK NL Fast waterkoker - 1 - NL Fast waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden

Nadere informatie

BeoLab Handleiding

BeoLab Handleiding BeoLab 6002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075

Gebruiksaanwijzing. EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075 Gebruiksaanwijzing EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075 Dit boekwerkje Dit instructieboekje voorziet u van alle informatie die nodig is om op de juiste wijze, veilig en volgens de voorschriften

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Instructieboekje. Onkruidborstel

Instructieboekje. Onkruidborstel Instructieboekje Onkruidborstel - 2 - DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM onkruidborstel hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.

Nadere informatie

Einzelkochplatte EKP 3582

Einzelkochplatte EKP 3582 Gebruiksaanwijzing Einzelkochplatte Enkel verwarmingselement Réchaud individuel Fogón sencillo Placa de aquecimento individual Piastra termica singola Single Hotplate Pojedyncza płyta grzewcza Egyszeres

Nadere informatie

MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING.

MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING. MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING www.zline-world.com BESCHRIJVING A. Aan-/uit knop D. Stofvak B. Handgreep E. Vloerborstel C. Buis BELANGRIJK 1. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig. 2. Controleer

Nadere informatie