BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2015"

Transcriptie

1 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2015 Uden, 28 augustus 2015

2 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht Geconsolideerde verkorte balans Geconsolideerde verkorte winst-en-verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd overzicht totaalresultaat Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen Toelichting algemeen Toelichting geconsolideerde verkorte balans Toelichting geconsolideerde verkorte winst-en-verliesrekening Verklaring bestuur Beoordelingsverklaring 15 Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

3 1. Halfjaarbericht Beter Bed realiseert fors hoger resultaat over het eerste halfjaar 2015 Omzetstijging van 10,3% naar 186,1 miljoen. Like-for-like orderintake + 9,1%. Onderliggende brutomarge stijgt met 0,1% naar 56,7%. Bedrijfsresultaat stijgt met 65,9% naar 10,5 miljoen (H1 2014: 6,4 miljoen). Nettowinst stijgt met 59,8% naar 7,8 miljoen (H1 2014: 4,9 miljoen). Kengetallen halfjaarcijfers (in miljoen tenzij anders vermeld) 2015 H H1 Mutatie Omzet 186,1 168,7 10,3% Brutomarge (%) 56,6 57,2 EBIT 10,5 6,4 65,9% Nettowinst 7,8 4,9 59,8% Winst per aandeel (in ) 0,36 0,22 58,8% Operationele kasstroom 15,2 10,5 44,8% Solvabiliteit (%) 58,6 60,2 Ton Anbeek, Directievoorzitter: In alle landen, waar de groep actief is, zien we een positieve ontwikkeling van de omzet. Het algemeen toenemend consumentenvertrouwen, de grotere koopbereidheid, en de aantrekkende huizenmarkt in Nederland dragen aan deze ontwikkeling bij. Daarnaast zorgen de investeringen in het Beter Bed-format en de nieuwe huisstijl en reclamecampagne van Matratzen Concord voor een extra groei van de omzet waardoor de groep aan marktaandeel wint. Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

4 Kengetallen tweedekwartaalcijfers (in miljoen tenzij anders vermeld) 2015 Q Q2 Mutatie Omzet 83,9 76,0 10,4% Brutomarge (%) 56,7 57,7 EBIT 1,3 0,0 Nettowinst 1,0 0,4 146,9% Tweede kwartaal 2015 In het tweede kwartaal neemt de omzet in vergelijkbare winkels in alle landen, waar de groep actief is, toe. In Duitsland en Nederland stijgt de omzet in vergelijkbare winkels met respectievelijk 9,4% en 5,7% (stijging voor de gehele groep bedraagt 7,7%). In het tweede kwartaal stijgt de totale omzet met 10,4% naar 83,9 miljoen. De toename van de omzet wordt voor 0,8 miljoen veroorzaakt door de wisselkoersaanpassing van de Zwitserse frank aan het begin van het jaar. De brutomarge is in deze periode met 56,7% lager dan in het tweede kwartaal van Reden hiervoor is dat vanaf het vierde kwartaal 2014 bij Matratzen Concord de kosten van gratis leveringen niet als kosten worden geboekt, maar voortaan in de brutomarge worden verantwoord. Exclusief deze kosten bedraagt de brutomarge in het tweede kwartaal 57,4% (Q2 2014: 57,7%). In het tweede kwartaal stijgen de kosten met 5,6% naar 46,3 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingen als gevolg van het begin 2014 ingezette investeringsprogramma, hogere reclamekosten als gevolg van de nieuwe campagne van het Matratzen Concord-format en toegenomen personeelskosten door uitkering van hogere bonussen aan het verkooppersoneel als gevolg van de gestegen omzet. De genoemde wisselkoersaanpassing leidt in deze periode tot 0,5 miljoen hogere kosten. Daarnaast vallen de kosten in het tweede kwartaal van 2014 eenmalig lager uit door 0,9 miljoen aan vrijgevallen reserveringen in verband met lagere verplichtingen uit hoofde van personeelsopties en huurverplichtingen. Exclusief deze posten stijgen de kosten in het tweede kwartaal 2015 met 2,3%. De gemiddelde kosten (exclusief DBC) per winkel stijgen in het tweede kwartaal met 8,1%. Dat de gemiddelde kosten per winkel sterker stijgen dan de totale kosten, wordt veroorzaakt door een daling van het gemiddeld aantal winkels met 2,7%. Exclusief het koerseffect en de eenmalige baten 2014 stijgen de gemiddelde kosten per winkel met 4,6%. Het bedrijfsresultaat (EBIT) stijgt in het tweede kwartaal van 0,0 miljoen naar 1,3 miljoen. De nettowinst over het tweede kwartaal 2015 komt uit op 1,0 miljoen positief (tweede kwartaal 2014: 0,4 miljoen positief). Door het seizoenspatroon in de consumentenvraag liggen omzet en nettowinst doorgaans in het tweede en derde kwartaal op een lager niveau dan in het eerste en het vierde kwartaal. Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

5 Eerste halfjaar 2015 De omzet over het eerste halfjaar 2015 stijgt met 10,3% naar 186,1 miljoen. In de vergelijkbare winkels neemt de omzet over het eerste halfjaar van 2015 toe met 9,1%. De ontwikkeling van de omzet over het eerste halfjaar per land is als volgt: Nederland 6,1% Duitsland 10,2% Oostenrijk 22,6% Zwitserland 23,5% Spanje 15,7% België 28,6% De hogere omzet wordt vooral veroorzaakt door een aantrekkende vraag als gevolg van de verbeterende economie, de aantrekkende huizenmarkt in Nederland en door formule- en assortimentsverbeteringen. Hierdoor wint de groep in vrijwel alle markten aan marktaandeel. De omzet wordt voor 1,6 miljoen positief beïnvloed door wisselkoersverschillen. De brutomarge als percentage van de omzet bedraagt in de eerste helft van het jaar 56,6% en is daarmee lager dan in dezelfde periode vorig jaar (H1 2014: 57,2%). Ook deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door het verantwoorden van de kosten van gratis leveren bij Matratzen Concord onder de brutomarge. Exclusief deze kosten bedraagt de onderliggende brutomarge in het eerste halfjaar 57,3%. Het gemiddeld aantal filialen daalt in het eerste halfjaar 2015 met 3,3% ten opzichte van het eerste halfjaar vorig jaar. De stijging van de totale kosten bedraagt in het eerste halfjaar 5,0% van 90,2 miljoen naar 94,8 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de eerder genoemde toegenomen afschrijvings-, marketing- en personeelskosten. Wisselkoersverschillen zorgen voor 1,0 miljoen hogere kosten. Als percentage van de omzet nemen de operationele kosten over het eerste halfjaar af van 53,5% in 2014 naar 50,9% in Exclusief de eenmalige baten in 2014 en de effecten van wisselkoersverschillen in 2015 komt de kostenstijging over het eerste halfjaar uit op 3,0%. De gemiddelde kosten (exclusief DBC) per winkel stijgen in de eerste helft van 2015 met 8,3% als gevolg van de relatief sterke daling van het aantal filialen alsmede de stijging van de kosten. Exclusief het koerseffect en de eenmalige baten 2014 stijgen de gemiddelde kosten per winkel met 6,0%. Het bedrijfsresultaat (EBIT) stijgt in deze periode met 65,9% naar 10,5 miljoen. Als percentage van de omzet neemt het bedrijfsresultaat (EBIT) toe van 3,8% naar 5,7%. De nettowinst over het eerste halfjaar stijgt met 59,8% van 4,9 miljoen naar 7,8 miljoen. De winst per aandeel over de eerste helft van 2015 bedraagt 0,36 (eerste helft 2014: 0,22). Investeringen en kasstroom De investeringen in de eerste helft van 2015 zijn uitgekomen op 8,7 miljoen (eerste helft 2014: 4,5 miljoen). De investeringen in winkels bedragen in de eerste helft van ,8 miljoen (eerste helft 2014: 3,7 miljoen). Daarnaast is geïnvesteerd in overige bedrijfsmiddelen, waaronder de aanschaf van een DC, en in IT. De operationele kasstroom stijgt met 44,8% van 10,5 miljoen in 2014 naar 15,2 miljoen in Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

6 Financiering De solvabiliteit bedraagt op 30 juni ,6%. Dit was op 30 juni ,2% en ultimo ,6%. Verder heeft de groep dit jaar haar kredietfaciliteiten van 40 miljoen (waarvan 20 miljoen gecommitteerd) verlengd met een looptijd van vijf jaar op basis van de bestaande convenanten. Operationeel In de eerste helft van 2015 zijn 32 winkels geopend en 38 winkels gesloten. Eind juni 2015 heeft de groep in totaal winkels. Aantal winkels Gesloten Geopend Matratzen Concord Beter Bed El Gigante del Colchón Beddenreus Totaal Matratzen Concord Aantal winkels Gesloten Geopend Duitsland Oostenrijk Zwitserland Totaal Matratzen Concord De omzet van de cash & carry-formule Matratzen Concord komt over de eerste helft van 2015 uit op 124,9 miljoen (67,1% van de totale concernomzet). Dit is een stijging van 10,8% ten opzichte van de vergelijkbare periode in Van de omzet van deze formule wordt 84,7% gerealiseerd in Duitsland en 15,3% in Oostenrijk en Zwitserland. In de vergelijkbare winkels neemt de omzet toe met 9,9%. Beter Bed Deze formule is actief in Nederland en België. De omzet neemt in de eerste helft van 2015 toe met 6,4 miljoen naar 50,4 miljoen, een stijging van 14,5%. De omzet in vergelijkbare winkels neemt in de eerste helft van 2015 toe met 8,1%. Beter Bed draagt voor 27,1% bij aan de totale concernomzet. Overige formules De omzet van de overige formules daalt over de eerste helft van 2015 met 10,2% naar 10,8 miljoen voornamelijk door het wegvallen van de formule Slaapgenoten. De overige formules dragen voor 5,8% bij aan de totale concernomzet. Hierin zijn begrepen de omzetten van de winkelformules Beddenreus (Nederland), El Gigante del Colchón (Spanje) en de groothandel DBC. Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

7 Verwachtingen derde kwartaal 2015 In alle landen is de onderliggende trend positief en het economisch herstel in Nederland lijkt zich voort te zetten. Tegelijkertijd is de vergelijkingsbasis uitdagend. Verder heeft het warme zomerweer met name in de Matratzen Concord-landen, maar ook in de Benelux, invloed op de bezoekersaantallen. Interim-dividend De onderneming is voornemens in 2015 een interim-dividend uit te keren. Zoals gebruikelijk zullen hierover nadere mededelingen worden gedaan bij de publicatie van de trading update op 30 oktober aanstaande. Profiel Beter Bed Holding N.V. is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten detailhandel met in totaal winkels per eind juni 2015, via de ketens Beter Bed (Nederland en België), Matratzen Concord (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk), El Gigante del Colchón (Spanje) en Beddenreus (Nederland). Verder is Beter Bed Holding via haar dochter DBC International actief in de ontwikkeling en groothandel van merkartikelen in de slaapkamerbranche in Nederland, Duitsland, België, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland. Beter Bed Holding N.V. behaalde in 2014 een netto-omzet van 364,0 miljoen. Circa 70% van de netto-omzet van de groep wordt buiten Nederland gerealiseerd. Het aandeel Beter Bed Holding is sinds december 1996 genoteerd aan Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Small cap Index. Voor meer informatie: Ton Anbeek Bart Koops Directievoorzitter Financieel Directeur +31 (0) (0) (0) (0) Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

8 2. Geconsolideerde verkorte balans (* EUR 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten TOTAAL ACTIVA Passiva Eigen vermogen toe te rekenen aan de moedermaatschappij Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

9 3. Geconsolideerde verkorte winst-en-verliesrekening (* EUR 1.000) Tweede kwartaal Eerste halfjaar Netto-omzet (36.327) (32.177) Inkoopwaarde (80.793) (72.159) Brutomarge ,7% 57,7% 56,6% 57,2% Personeelskosten Afschrijvingen en afwaarderingen vaste activa Overige bedrijfskosten (46.276) (43.829) Som der bedrijfslasten (94.756) (90.203) -55,2% -57,7% -50,9% -53,5% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,5% 0,0% 5,7% 3,8% (80) (91) Financiële baten en lasten (73) (132) (91) Resultaat voor belastingen (176) 507 Belastingen (2.643) (1.327) Nettowinst ,2% 0,5% 4,2% 2,9% 0,05 0,02 Winst per aandeel in 0,36 0,22 0,05 0,02 Verwaterde winst per aandeel in 0,35 0,22 Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

10 4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht (* EUR 1.000) Eerste halfjaar Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor belastingen Betaalde winstbelasting (1.076) (3.136) Afschrijvingen en waardeverminderingen Kosten personeelsopties 98 (569) Mutaties in: Voorraden (705) 474 Vorderingen Kortlopende schulden Voorzieningen (362) (636) Overige Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen (im)materiële vaste activa (8.739) (4.485) Desinvesteringen (im)materiële vaste activa Mutatie langlopende vorderingen 11 9 (8.426) (4.146) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing lening - (1.000) (Her)uitgifte aandelen Dividenduitkering (8.124) (1.526) (7.321) (713) Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten (586) Geldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen einde verslagperiode - - Nettogeldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode Geldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen begin verslagperiode - (3.975) Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten (586) Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

11 5. Geconsolideerd overzicht totaalresultaat (* EUR 1.000) Tweede kwartaal Eerste halfjaar Eerste kwartaal Nettowinst Mutatie herwaarderingsreserve (21) Mutatie reserve omrekeningsverschillen Totaalresultaat Bovenstaande bedragen zijn nettobedragen. De mutatie vanuit de reserve omrekeningsverschillen is in principe volledig recyclebaar, de mutatie in de herwaarderingsreserve niet. Er is geen belastingimpact op de reserve omrekeningsverschillen. 6. Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen (* EUR 1.000) Reserve omreke- Herwaar- Onver- Geplaatst Agio- nings- derings- Overige deelde Totaal kapitaal reserve verschillen reserve reserve winst Stand 1 januari Nettowinst Overige componenten totaalresultaat Resultaatbestemming 2013 (1.526) (8.198) (Her)uitgifte aandelen Kosten personeelsopties (569) (569) - Stand 30 juni Stand 1 januari Nettowinst Overige componenten totaalresultaat Resultaatbestemming 2014 (8.124) (16.860) (Her)uitgifte aandelen Kosten personeelsopties Stand 30 juni Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

12 7. Toelichting algemeen De in dit halfjaarbericht opgenomen verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Beter Bed Holding N.V. te Uden, bestaande uit de geconsolideerde verkorte balans per 30 juni 2015, de geconsolideerde verkorte winst-en-verliesrekening, het geconsolideerde overzicht totaalresultaat, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen over de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 en de toelichting, zijn door onze externe accountant beoordeeld. De in dit halfjaarbericht opgenomen overige verkorte overzichten en de toelichtingen daarop zijn in het kader van dit halfjaarbericht niet beoordeeld of gecontroleerd. Deze zijn ontleend aan de jaarrekening van Beter Bed Holding N.V. te Uden over 2014 respectievelijk het halfjaarbericht 2014, uitgezonderd de zelfstandige cijfers van het eerste dan wel het tweede kwartaal. De Directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De toelichtingen zijn een integraal onderdeel van dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht. Algemene gegevens Beter Bed Holding is gevestigd in Uden Nederland en is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het geconsolideerde tussentijdse bericht van Beter Bed Holding N.V. (de vennootschap ) over het eerste halfjaar van 2015 omvat de vennootschap en haar werkmaatschappijen (tezamen te noemen de groep ). Dit verkorte, geconsolideerde tussentijdse bericht is opgesteld in overeenstemming met Internationale Financial Reporting Standards (IFRS) IAS 34, Tussentijdse Financiële Verslaggeving. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2014 van de groep te worden gelezen. Dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht is op 27 augustus 2015 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan die van de jaarrekening De toepassing van nieuwe standaarden heeft niet geleid tot materiële wijzigingen in de in deze halfjaarcijfers 2015 opgenomen cijfers en toelichtingen. Schattingen De opstelling van tussentijdse berichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. Tenzij anders wordt vermeld, zijn bij het opstellen van dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht de gebruikte belangrijke, door het management gevormde oordelen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van de groep en de gebruikte belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar Risico De door de onderneming onderkende risico s en bijbehorende beheersmaatregelen wijken niet significant af van hetgeen daarover in het jaarverslag 2014 is vermeld. Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

13 Seizoenspatroon Door het seizoenspatroon in de consumentenvraag liggen omzet en nettowinst doorgaans in het tweede en derde kwartaal op een lager niveau dan in het eerste en het vierde kwartaal. Verbonden partijen De financiële relaties tussen Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen bestaan nagenoeg geheel uit het ontvangen van dividenden en het ontvangen van rente op verstrekte leningen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen De groep heeft dit jaar haar kredietfaciliteiten van 40 miljoen (waarvan 20 miljoen gecommitteerd) verlengd met een looptijd van vijf jaar op basis van de bestaande convenanten. Gebeurtenissen na balansdatum In de tijd tussen het einde van de verslagperiode en het opmaken van dit halfjaarbericht hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt. 8. Toelichting geconsolideerde verkorte balans Materiële vaste activa De investeringen in winkels bedragen in de eerste helft van ,8 miljoen (eerste helft 2014: 3,7 miljoen). Daarnaast is geïnvesteerd in overige bedrijfsmiddelen, waaronder de aanschaf van een DC, en in IT. Bedrijfsterreinen worden gewaardeerd tegen reële waarde op basis van een regelmatig uitgevoerde taxatie door een externe deskundige. De onderneming is van mening dat de reële waarde niet significant is gewijzigd sinds de laatste taxatie. Eigen vermogen Het verloop van de posten in het eigen vermogen is weergegeven in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen op pagina 11. Ultimo juni 2015 zijn aandelen geplaatst en volgestort. In de verslagperiode is het aantal geplaatste en volgestorte aandelen toegenomen met als gevolg van het uitoefenen van personeelsopties. Daarnaast zijn nog aandelen uit portefeuille verkocht als gevolg van het uitoefenen van personeelsopties, wat het totaal aan uitgeoefende personeelsopties op brengt. Het aantal geplaatste en volgestorte aandelen ultimo juni 2014 bedraagt Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen in de verslagperiode voor de berekening van de winst per aandeel bedraagt Het aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel is gelijk aan In de verslagperiode is het slotdividend over het boekjaar 2014 vastgesteld op 0,37 per gewoon aandeel van 0,02 nominaal en dienovereenkomstig uitgekeerd. In de verslagperiode is voor in totaal aan dividend uitgekeerd. Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

14 9. Toelichting geconsolideerde verkorte winst-en-verliesrekening Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten bestaan voor 22,8 miljoen uit huur- en leasekosten (2014: 22,6 miljoen). Het restant van deze kosten betreft voornamelijk verkoop- en distributiekosten. Belastingen De belastingdruk over het eerste halfjaar stijgt van 21,3% naar 25,3% voornamelijk veroorzaakt door de verbeterde resultaten in Duitsland. Koerseffect Zwitserse frank De koersstijging van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro die aan het begin van 2015 plaatsvond, heeft een effect op zowel de omzet- als de kostenstijging. Het effect van deze koersstijging op het bedrijfsresultaat van de groep is zeer beperkt. 10. Verklaring bestuur De Directie verklaart, voor zover ons bekend, dat: de halfjaarcijfers 2015 een getrouw beeld geven van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst of het verlies van de vennootschap en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; de halfjaarcijfers 2015 een getrouw overzicht geven van de belangrijke gebeurtenissen die zich in de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarcijfers, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar, en, de belangrijkste transacties met verbonden partijen. Directie drs. A.H. Anbeek drs. B.F. Koops RA Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

15 11. Beoordelingsverklaring Aan: de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Beter Bed Holding N.V. Opdracht Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen geconsolideerde verkorte tussentijdse financiële informatie van Beter Bed Holding N.V. te Uden bestaande uit de geconsolideerde verkorte balans per 30 juni 2015, de geconsolideerde verkorte winst-en-verliesrekening, het geconsolideerde kasstroomoverzicht, het geconsolideerde overzicht totaalresultaat en het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen over de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 en de toelichting, beoordeeld. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling. Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2410, Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af. Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Eindhoven, 28 augustus 2015 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door drs. W.C. van Rooij RA Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2012

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2012 Uden, 30 augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2014 Uden, 22 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht. 3 2. Geconsolideerde verkorte balans. 8 3. Geconsolideerde verkorte winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2013 Uden, 30 augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht. 3 2. Geconsolideerde verkorte balans. 8 3. Geconsolideerde verkorte winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2010

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2010 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2010 Uden, 27 augustus 2010 Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers 2010 1 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 Uden, 14 maart 2014 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

PROFIEL. De winkelformules staan voor producten van goede kwaliteit, het beste advies aan klanten en altijd de best mogelijke deal.

PROFIEL. De winkelformules staan voor producten van goede kwaliteit, het beste advies aan klanten en altijd de best mogelijke deal. HALFJAAR- CIJFERS 2016 PROFIEL Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet de

Nadere informatie

De winkelformules staan voor producten van goede kwaliteit, het beste advies aan klanten en altijd de best mogelijke deal.

De winkelformules staan voor producten van goede kwaliteit, het beste advies aan klanten en altijd de best mogelijke deal. Halfjaarcijfers 2017 Profiel Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet de onderneming

Nadere informatie

INHOUD. Persbericht JAARCIJFERS 2015 3

INHOUD. Persbericht JAARCIJFERS 2015 3 JAARCIJFERS 2015 PROFIEL Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet de onderneming

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers

Persbericht. Jaarcijfers Persbericht Jaarcijfers 2016 Profiel Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014. NV Nederlandse Spoorwegen

HALFJAARBERICHT 2014. NV Nederlandse Spoorwegen HALFJAARBERICHT 2014 NV Nederlandse Spoorwegen Pagina 2/16 Halfjaarcijfers 2014 NV Nederlandse Spoorwegen Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2014 NV Nederlandse Spoorwegen (in miljoenen euro's)

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 s-hertogenbosch, 28 augustus 2014 Ctac continueert opgaande lijn in eerste halfjaar Netto resultaat stijgt met 54% Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

DOCDATA N.V. maakt tussentijds bericht derde kwartaal 2016 bekend

DOCDATA N.V. maakt tussentijds bericht derde kwartaal 2016 bekend Persbericht Te verspreiden op woensdag 12 oktober Continental Time 08.00h. U.K. 07.00h. / U.S. Eastern Standard Time 02.00h. DOCDATA N.V. maakt tussentijds bericht derde kwartaal bekend Directie en Raad

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013. NV Nederlandse Spoorwegen

HALFJAARBERICHT 2013. NV Nederlandse Spoorwegen HALFJAARBERICHT 2013 NV Nederlandse Spoorwegen Pagina 2/14 Halfjaarcijfers 2013 NV Nederlandse Spoorwegen Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2013 NV Nederlandse Spoorwegen (in miljoenen euro's)

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam 1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam Halfjaarbericht 2013 Inhoud Pagina Persbericht 1 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Mutatie-overzicht eigen vermogen

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Veel interesse in reverse listing via Dico

Veel interesse in reverse listing via Dico Voorwaarde: aantrekkelijke waardepropositie voor Dico-aandeelhouders Veel interesse in reverse listing via Dico Bussum, 31 augustus 2011 Zoals eerder gemeld bij de trading update heeft N.V. Dico International

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 18 april 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 18 april 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 18 april 2012 Agenda Resultaten 2011 Visie en missie Strategie en MVO Formules Samenvatting 2011 Jaarcijfers 2011 Beter Bed Holding N.V. Omzet

Nadere informatie

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2015 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Veldhoven, 9 augustus 2012 Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Hoofdpunten Omzet over het eerste halfjaar 2012 stijgt van 72,4 miljoen naar 81,9 miljoen (+ 13%)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk

Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk Veldhoven, 19 augustus 2010 Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk Hoofdpunten o Omzet over het eerste halfjaar 2010 daalt van 68,0 miljoen naar 65,2 miljoen (-/- 4,1%) o Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

IAS 34 Tussentijds bericht

IAS 34 Tussentijds bericht Geconsolideerd tussentijds bericht (IAS 34) Voor het eerste halfjaar eindigend op 14 juni 2009 Meer omzet en gelijk resultaat voor Super de Boer Amersfoort, 16 juli 2009 Jan Brouwer, Directievoorzitter

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Value8 N.V.

Halfjaarcijfers Value8 N.V. Halfjaarcijfers 2010 Value8 N.V. 1 Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2010 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2010 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2013. Value8 N.V.

Halfjaarbericht 2013. Value8 N.V. Halfjaarbericht 2013 Value8 N.V. 1 Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2013 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2013 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 13 s-hertogenbosch, 29 augustus 2013 Ctac maakt in eerste halfjaar minder omzet en winst Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld) H1 13 H1 12 Q2 13 Q2 12 Q1

Nadere informatie

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering PERSBERICHT PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering Amsterdam, 21 september 2017 PHELIX N.V. publiceert haar halfjaarcijfers over 2017 en intensiveert

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie