Wie was Martin Luther? Bedenk wat je weet over Luther en verzamel alle weetjes op een bord. Bespreek die met elkaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie was Martin Luther? Bedenk wat je weet over Luther en verzamel alle weetjes op een bord. Bespreek die met elkaar."

Transcriptie

1 Luther en jij Wat heb jij met Luther te maken en wat heeft Luther met jou te maken? In drie lessen gaan we daarover met elkaar nadenken. En misschien ontdek je wel, dat Luther bepaald niet van gisteren was. Introductie Opdracht Wie was Martin Luther? Bedenk wat je weet over Luther en verzamel alle weetjes op een bord. Bespreek die met elkaar. Luther en jij Misschien denk je wel: Martin Luther? Wat moet ik daar nu mee? Dit gaat vast over vroeger. Saai. Ja, dingen van vroeger kunnen saai zijn. Maar dat hoeft niet, vooral als het om onderwerpen gaat die nu nog steeds belangrijk zijn. Er zijn veel mensen van vroeger die ook nu een voorbeeld kunnen zijn, denk maar aan Anne Frank of moeder Theresa. Of mensen die veel betekend hebben voor de kerk. Martin Luther was zo iemand. Hij leefde 500 jaar geleden. Door wat hij deed, veranderde er enorm veel in de kerk en veel van die veranderingen kom je nu nog tegen. In drie lessen gaan we na wat Luther heeft gezegd over een christen. Hij heeft dat niet allemaal zelf bedacht, maar vond dat na veel studeren Bijbel. Daarom zijn Luthers ontdekkingen ook vandaag belangrijk als je gelooft wat in de Bijbel staat. In deze lessen gaat het niet alleen over vroeger, maar vooral over vandaag. En over jou. 1

2 Les 1. Jij bent een vrij mens Vrijheid Bekijk de plaatjes. Wat is vrijheid voor jou? Wanneer voel jij je vrij? Luther over vrijheid Je gaat naar een filmpje kijken. Bespreek daarna met elkaar de volgende vragen: 1. Hoe zou Luther zich gevoeld hebben voordat hij inzag wat christelijke vrijheid is? 2. Herken je Luthers probleem, dat er tralies kunnen zitten tussen God en jou? 3. Kun je daar uit je eigen leven een voorbeeld van geven? En misschien ook, hoe je daarvan bevrijd bent? Twee schema s Jarenlang had Luther geworsteld met de vraag hoe hij rechtvaardig voor God was. Na intensief bestuderen van de Bijbel kwam hij tot de ontdekking, dat God hem alleen rechtvaardig verklaart door zijn geloof in Jezus Christus, enkel uit genade. Die ontdekking betekende een enorme bevrijding voor hem. Sindsdien voelde Luther zich een vrij mens. Vandaar dat het thema vrijheid belangrijk was voor Luther. Hij heeft er veel over geschreven en haalde daarbij ook Bijbelteksten aan. In Schema 1 vind je er een paar. Zoek de Bijbelteksten op, lees ze en schrijf op wat deze tekst over jou als christen zegt. 2

3 Schema 1 Waarover Waar Wat zegt deze tekst over jou als christen? Geloof Rom. 1:17 Geloof Rom. 10:9-10 Vrij 1 Kor. 9:19 Knecht 1 Kor. 9:19 Bevrijd van 1 Kor. 15:55-57 Liefde 1 Kor. 13:5 Bevrijd om Rom. 13:8 Bevrijd om Rom. 14:7 Bevrijd om Fil. 2:1-4 Luthers uitleg over de vrijheid van een christen Schema 2.. Leg schema 2 uit aan de hand van de Bijbelteksten uit schema 1. Vul de onderste blokjes uit het schema aan en wissel daarna met elkaar uit: 3

4 1. Ben jij al bevrijd? Zo ja, waarvan ben jij bevrijd? Wat merk jij daarvan? 2. Wat is het doel van de bevrijding? Hoe ga jij daarmee om? Het is voor westerse christenen te gemakkelijk om te praten over vrijheid in Christus. Zij weten vaak niet wat echte onvrijheid betekent. Angie (31) uit Bethlehem Alles draait om Jezus Christus Veel boeren in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland die zich uitgebuit en onrechtvaardig behandeld voelden, dachten dat Martin Luther een vrijheidsstrijder was. Hij had immers geschreven: Een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan. Ze kwamen in opstand in de zogenaamde Boerenoorlog en beriepen zich op die stelling. Maar dat was nooit de bedoeling van Luther geweest. Hij had de christelijke vrijheid niet in één, maar in twee stellingen omschreven: Een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan. Een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan. Hij bedoelde daarmee: Jij hoeft niets te verdienen bij God, dat heeft Jezus Christus al voor je gedaan. Door je geloof in Hem ben je daarom vrij. En daardoor heb jij alle gelegenheid om andere mensen te dienen. Dat doe je vanuit je geloof in Jezus Christus en uit liefde. Zonder Jezus kun je deze twee stellingen daarom niet begrijpen. Hij is de spil waar alles om draait. En je kunt de beide stellingen niet los van elkaar zien. Met vrijheidsstrijd heeft het in ieder geval niets te maken. Bespreek met elkaar wat Luthers beide stellingen betekenen voor bijvoorbeeld: je omgang met klasgenoten; wat je op social media doet; waar je je geld aan besteedt; wat je in je vrije tijd doet; hoe vaak je naar de kerk gaat. 4

5 Maak de volgende zinnen af: Christelijke vrijheid is mooi, want. Christelijke vrijheid is moeilijk, want. Zullen we ruilen? In het filmpje wordt verteld, dat Christus tegen jou zegt: Zullen we ruilen? Luther noemde dit een vrolijke ruil. Lees nu wat Luther daarover heeft geschreven en hoe je door deze ruil vrij kunt worden: De zonde kan maar op twee plaatsen zijn. Of ze is bij jou, waar ze bij jou aan de nek hangt, of ze is bij Christus, het lam Gods. Als de zonde bij jou op de rug ligt, ben je verloren; als ze echter bij Christus is, ben je vrij en word je zalig. Kies nu maar wat je wilt. Dat de zonden op jou blijven, dat is volgens de wet en het recht. Maar naar de genade zijn ze op Christus, het Lam, geworpen. Welke dingen (zonden, gebreken, zwakheden etc.) uit jouw leven zou je graag met Christus willen ruilen? Vragen 1. Wat moet je doen om te ruilen? 2. Wat denk je dat er bij jou gaat veranderen, als je geruild hebt? En hoe vaak ruil je? Liefde Aan het einde van zijn boekje over de vrijheid van een christen schrijft Luther: Wij concluderen derhalve, dat een christenmens niet in zichzelf leeft, maar in Christus en in zijn naaste, of hij is geen christen. Hij leeft in Christus door het geloof, in zijn naaste door de liefde. Door het geloof wordt hij boven zichzelf uit meegevoerd in God, door de liefde daalt hij weer af tot beneden zichzelf in de naaste; maar altijd blijft hij in God en in Zijn liefde, zoals Christus in Johannes 1 zegt: Voorwaar, Ik zeg u, gij zult de hemel geopend zien en de engelen Gods opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen. 1. Waar in Schema 1 zou jij Liefde willen toevoegen? 2. Waarom kan liefde niet ontbreken als het over vrijheid gaat? Een Christus voor elkaar Eerder zag je, dat het allemaal om Jezus Christus draait bij christelijke vrijheid. Luther werkt dit nog verder uit. Als Jezus Christus in je woont, schrijft hij, kun je voor elkaar een Christus zijn door voor anderen te doen wat Christus voor jou doet. 5

6 Bespreek met elkaar: 1. Hoe kun jij voor een ander een Christus zijn? 2. Heb je het al eens meegemaakt dat iemand anders voor jou een Christus was? Wat wil je daarover vertellen? 3. Bedenk iets om te laten zien hoe jullie samen een Christus kunnen zijn voor de mensen in je buurt of stad, voor vluchtelingen of zieke mensen. Ga het idee in de komende tijd uitvoeren. Je kunt hierbij Opwekking 378 zingen: Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Een christen is iemand van weinig woorden en veel daden. Goede vrome werken maken nooit een goede vrome man, maar een goede vrome man doet goede vrome werken. 6

7 Les 2. Jij bent een priester Priester Vul het schema aan: wat weet jij van een priester? Priesters in de tijd van Luther De priesters in de tijd van Luther hadden het voor het zeggen in de kerk. Zij konden de Bijbel lezen (in het Latijn), de gewone mensen niet. Daarom moesten de gewone mensen naar de priesters luisteren, ze hadden zelf niet veel te vertellen. De priesters stonden, net als in het Oude Testament, tussen God en de mensen in voor het ontvangen van Gods genade. Dat kon niet rechtstreeks. De priesters konden namelijk brood en wijn in het lichaam van Jezus Christus veranderen en zo Christus als een offer bij God brengen, waardoor God de mensen genadig kon zijn. Paus Bisschoppen Kardinalen Priesters Gewone mensen (leken) Luther had in de Bijbel ontdekt dat je niet een mens nodig hebt om bij God te komen. Door de Here Jezus ben je immers vrij en sta je rechtstreeks in contact met God. Priesters waren daarom niet meer nodig om te bemiddelen. Bovendien vond Luther dat er veel te veel mis was in de kerk. Heel wat geestelijken deden niet wat ze moesten doen. Ze leefden niet zoals ze dat beloofd hadden. Het Woord van God klonk niet of niet goed. Daarom moest de Bijbelse leer weer klinken in de kerk. Priesters moesten predikant worden om het Woord van God zo zuiver mogelijk door te geven. En de mensen in de kerk? Die werden priesters! Luther vond namelijk, dat iedereen die gedoopt was een priester is. Hij noemde dat: het algemene priesterschap. 7

8 Alles wat door de doop gekropen is, is een priester. Er is geen echt verschil tussen leken en priesters. Algemeen of niet? Luther beroept zich bij zijn opvatting over het algemene priesterschap o.a. op 1 Petrus 2:9. Zoek de tekst op en schrijf hem hieronder: Met zijn gedachten over het algemene priesterschap zette Luther de dingen in de kerk volledig op z n kop: het onderscheid tussen de geestelijke stand en de gewone mensen moest verdwijnen, op enkele uitzonderingen na: mensen die een ambt hadden. Toch is het in de praktijk niet zo gegaan als Luther beschreef. Luther was nogal radicaal met deze verandering. Daar is best veel kritiek op gekomen. Reformatoren na Luther, zoals Johannes Calvijn, hebben Luthers opvatting over de priester uitgewerkt. Ze namen daarbij overigens niet de doop als kenmerk, zoals Luther deed. Ook spraken ze niet over een algemeen priesterschap. Ze vonden het wel belangrijk dat er ambten in de kerk zijn, om te zorgen dat alles goed verloopt en dat de gelovigen gestimuleerd worden actief te zijn. In de Heidelbergse Catechismus, een belijdenisgeschrift uit de tijd van de reformatie, heeft de kerk beschreven hoe het zit met het priesterschap van de gelovigen. Daarover gaat Zondag 12, kijk maar eens wat daar staat. Jij als priester 1. Wat wordt in vraag en antwoord 32 van de Heidelbergse Catechismus gezegd over jou als priester? 2. Hoe word je een priester? 3. Kun je het schema op het volgende blad uitleggen? 8

9 Hogepriester Hebr. 7:25 Hebr. 10:12-14 De christen als priester Rom. 12:1 1 Pet.2:5 De reformatoren kwamen tot het inzicht, dat je een priester bent door je geloof. Je geeft jezelf aan Jezus Christus met alles wat je hebt en wat je kunt. Niet omdat je er iets mee wilt verdienen, maar omdat je blij bent met alles wat Hij voor je gedaan heeft. Het is dus een dankoffer voor Hem. Opnieuw: alles draait om Jezus Christus! Allemaal priesters in de kerk Bespreek met elkaar hoe mensen in de kerk hun leven aan de Here Jezus wijden. Wat wordt er allemaal gedaan? En wie doen dat? Wat zou je zelf willen doen? Wat Wie Ik? Reformatie betekent verandering en vernieuwing. Stel, je wilt dat bij jou in de kerk meer zichtbaar wordt dat jullie allemaal priesters zijn. Wat zou je dan willen veranderen?.. 9

10 Priesters buiten de kerk Je hebt niet alleen een plek in de kerk, maar ook bij jou thuis, op school, in de plaats waar je woont etc. Daar kun je ook een priester zijn. Bedenk met elkaar enkele voorbeelden hoe de jongen op het plaatje dit zou kunnen doen. Buiten de kerk kan ik een priester zijn, door: Ik ben een priester Ik ben een priester Vul nu voor jezelf het schema in. Schrijf op wat het betekent als je een priester bent: voor jou persoonlijk; voor je omgang met de HERE; voor je omgang met andere mensen. 10

11 Les 3. Jij bent tegelijk een zondaar en een heilige Jouw selfie Heb je wel eens een selfie gemaakt? Waarvoor gebruik je een selfie? Welke selfie kies je uit om te delen met je vrienden? Luthers selfie Martin Luther maakte natuurlijk geen selfies, want in zijn tijd waren de mobieltjes nog niet uitgevonden. Wel liet hij veel portretten van zichzelf schilderen. Zijn vriend, Lucas Cranach, heeft er heel wat gemaakt. Heeft Luther er echt zo uitgezien als op die schilderijen? Daar is niet iedereen het over eens. Want het was bekend: belangrijke mensen wilden zichzelf zo mooi mogelijk laten schilderen. Misschien zag Luther er in werkelijkheid wel wat anders uit. In ieder geval: Luther was er heel goed in om reclame te maken voor de boodschap van de reformatie. En daar gebruikte hij ook afbeeldingen van hemzelf voor, als een soort selfie. Slim! De Bijbel over jouw selfie: zondaar en heilige Martin Luther heeft veel gestudeerd en geschreven. Zijn boeken kregen veel invloed, mede dankzij de boekdrukkunst die toen net uitgevonden was. Hij heeft de reformatie in gang gezet, een brede beweging die zich uitspreidde over de hele wereld. De reformatie zorgde voor veel veranderingen en vernieuwingen in de kerk. Eén daarvan was een nieuwe kijk op de mens. In de vorige les zagen we al, dat volgens Luther een mens vrij is. In deze les gaat het over een ander accent dat Luther heeft gelegd op de visie op de mens, namelijk de mens die tegelijk zondaar en rechtvaardig is. 11

12 Zondaar: iemand die zondig is, zonden doet en die schuldig staat tegenover God en mensen. Rechtvaardig: iemand die in de goede verhouding staat tot God. Rechtvaardig is een term uit de rechtspraak. Luther bedoelde: God verklaart mij voor rechtvaardig door mijn geloof in Christus, enkel uit genade. Niet om wat ik doe of wat ik van mezelf ben. In plaats van rechtvaardig zeggen we ook wel eens: heilig. Luther zegt dan: je bent tegelijk een zondaar en een heilige. En dan ook nog eens altijd en helemaal. Altijd helemaal zondaar en altijd helemaal heilig. Dus telkens als je een selfie zou maken volgens de Bijbel, dan zou je daarop zowel je mooie als je verkeerde kanten zien. Het gaat hier om wat zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus de oude en de nieuwe mens noemt. Je oude mens, dat is: je bent een zondaar. Die oude mens raak je helaas niet kwijt in dit leven, vandaar dat je altijd een zondaar blijft, als je tenminste naar de praktijk kijkt. Je nieuwe mens, dat is: zoals God je bedoeld heeft: heilig. Bespreek Wat bedoelt Luther met zijn uitspraak hieronder? Waarom noemt hij de oude mens een beest, denk je? Herken je dat bij jezelf? We proberen onze oude mens verdrinken in de doop. Probleem: het beest kan zwemmen. Hij komt steeds weer terug. 12

13 Zondaar en heilige Zoek de Bijbelteksten uit het schema op en noteer, wat ze zeggen over de mens als zondaar en als heilige. Heilige Zondaar Psalm 51:7 Romeinen 6:22 Romeinen 4:6 Romeinen 7:18 Romeinen 8:10 Dat je tegelijkertijd zondaar en heilige bent, komt volgens Luther, omdat je vanuit verschillende perspectieven kijkt: Vanuit je eigen ervaring Vanuit God : in de praktijk van je leven doe je zonde, ben je een zondaar. : door je geloof in Jezus ben je heilig voor God. Voorbeeld Iemand is ziek. De dokter belooft hem dat hij beter wordt als hij zich aan zijn aanwijzingen houdt. De zieke gelooft het en doet wat de dokter zegt. De man is tegelijk ziek (in werkelijkheid) en gezond (omdat hij gelooft wat de dokter beloofd heeft, de genezing is al begonnen). Herken je je in dit voorbeeld? Waarom wel, waarom niet? Het is meestal niet zo leuk om jezelf als zondaar te zien. Luther zegt: kijk niet te lang naar jezelf. Kijk vooral naar Jezus Christus en vertrouw op Hem, dan zie je wie je bent: een heilige! Lees maar eens in 2 Korinthe 5:

14 Geloof in Christus, in Wie je alle genade, gerechtigheid, vrede en vrijheid toegezegd worden. Als je gelooft, dan heb je; als je niet gelooft, dan heb je niet. Rechtvaardiging en heiliging? Er wordt wel eens gezegd dat Luther teveel nadruk heeft gelegd op de rechtvaardiging en te weinig op de heiliging. Daar zit wat in. Deze nadruk heeft namelijk veel te maken met Luthers persoonlijke worsteling met God en de ontdekking die hij daarna deed. Luthers theologie wordt dan ook wel de theologie van het kruis genoemd. Andere reformatoren, zoals Johannes Calvijn, hebben meer nadruk gelegd op de heiliging: hoe leef je nu als rechtvaardig mens voor God? En hoe kun je groeien in geloof en gehoorzaamheid? Dat wordt wel de theologie van de opstanding genoemd. Beide zijn belangrijk, het één kan niet zonder het ander. Beide hebben met Christus te maken, Hij is de spil waar alles om draait. Wel leggen de kerken vaak verschillende accenten: de een meer op het kruis, de ander meer op de opstanding van de Here Jezus. Bespreek: Waar ligt in jullie kerk de meeste nadruk op? Dat je een zondaar bent of dat je een heilige bent? Wat vind jij daarvan? In deze les heb je gezien dat je volgens Luther tegelijk een zondaar en een heilige bent. Ga bij je zelf na: 1. Wat betekent dat voor jou? 2. Wat betekent dat voor hoe je met de Here omgaat? 3. Wat betekent dat voor hoe je met andere mensen omgaat? Fotolijst voor je selfie Schrijf in het fotolijstje wat er vandaag goed ging. Waar is God blij mee, denk je? Wat was er niet goed? Vraag God om vergeving en bid, of Hij je door Zijn Heilige Geest wil helpen steeds meer op Jezus Christus te lijken. 14

15 Dus als ik op Christus vertrouw, worden mijn selfies steeds mooier? 15

Een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan. Een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan.

Een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan. Een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan. Luther over vrijheid Introductie In het leven en het werk van Martin Luther (1483-1546) speelt het thema vrijheid een belangrijke rol. Luther heeft ervaren en vervolgens beschreven dat je als christen

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 2. Les 2 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden?

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 2. Les 2 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? Les 2 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Als je de volgende lessen maakt, neem dan de tijd om elk bijbelvers

Nadere informatie

Het is tegenwoordig in om naar een klooster te gaan: om tot rust te komen, tot bezinning. Of om God te ontmoeten.

Het is tegenwoordig in om naar een klooster te gaan: om tot rust te komen, tot bezinning. Of om God te ontmoeten. Op zoek naar God (1) Het is tegenwoordig in om naar een klooster te gaan: om tot rust te komen, tot bezinning. Of om God te ontmoeten. In de stilte Enkele jaren geleden maakte de EO daarover een programma:

Nadere informatie

De kerk verandert. Misschien speelde je vroeger wel met lego. Je had een. jij ook met lego gespeeld? Wat maakte jij bijvoorbeeld?

De kerk verandert. Misschien speelde je vroeger wel met lego. Je had een. jij ook met lego gespeeld? Wat maakte jij bijvoorbeeld? De kerk verandert Misschien speelde je vroeger wel met lego. Je had een bak met stenen en daar maakte je van alles van. Het bouwsel kon je zo weer veranderen, als je dat wilde. Heb jij ook met lego gespeeld?

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2)

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) Les 9 - Redding Ik werd een kind van God Ik werd gerechtvaardigd In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) In 1 Johannes

Nadere informatie

Luther en jij. Handleiding Niveau: bovenbouw catechese

Luther en jij. Handleiding Niveau: bovenbouw catechese Luther en jij Handleiding Niveau: bovenbouw catechese Martin Luther heeft veel voor de kerk betekend. Zijn actie in 1517 tegen misvattingen en misstanden in de kerk bracht een beweging op gang, die de

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Jezus deed het voor jou

Jezus deed het voor jou Jezus deed het voor jou Gemeenteschets voor jongeren van 12-15 jaar Je best doen Zeg, ben jij al begonnen met dat proefwerk Engels? Nee, nog niet. Veel te druk met andere dingen. Jij? Ja, ben al even bezig.

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf?

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Zondag 27 Zondag 27 gaat over gedoopte kinderen Lees de tekst van Zondag 27 Vraag 72 : Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Antw : Neen het; want alleen het bloed van Christus

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie geloof als rechtvaardige aanneemt

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie geloof als rechtvaardige aanneemt Dienstnummer: 1258 zondag: 7e zondag van de herfst, in het licht van Allerheiligen datum: 05-11-2017 plaats: De Ontmoeting, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Romeinen 1:16-17, Romeinen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Jezus en jij. Eerste Communieproject - les Jij bent gedoopt

Jezus en jij. Eerste Communieproject - les Jij bent gedoopt Eerste Communieproject - les 9 57 Jezus en jij Jij bent gedoopt In les 8 hebben we geleerd dat Jezus bij ons blijft. Hoe doet Hij dat? Dat kan omdat Hij de KERK heeft gesticht. De kerk is niet alleen een

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Ik wil mijn inleiding splitsen in twee delen, evangelisatie door de kerk en evangelisatie door jou:

Ik wil mijn inleiding splitsen in twee delen, evangelisatie door de kerk en evangelisatie door jou: Evangeliseren, ook voor mij? Zingen: Psalm 87 vers 3 + 4 Lezen: Handelingen 4 : 1-31 We zien in deze schriftlezing dat gebed om hulp nodig is, om van Hem te vertellen, om niet gehinderd te worden door

Nadere informatie

Auteur: Ds. J. Lohuis, predikant van de hervormde gemeente te Scherpenisse Uitgave: B.V. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2017 ISBN

Auteur: Ds. J. Lohuis, predikant van de hervormde gemeente te Scherpenisse Uitgave: B.V. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2017 ISBN Catechisatielessen Catechisatielessen bij het boekje: Daar horen jullie ook bij Het doopformulier uitgelegd voor jongeren Auteur: Ds. J. Lohuis, predikant van de hervormde gemeente te Scherpenisse Uitgave:

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering.

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Zondag 33 Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Lees de tekst van Zondag 33 Vraag 88 : In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Antw : In twee stukken : in de afsterving van

Nadere informatie

Volgens mij is Jezus op deze manier de weg. Daarover gaat de preek.

Volgens mij is Jezus op deze manier de weg. Daarover gaat de preek. Lezen: Johannes 13:1-14:6 Tekst: Johannes 14:6 Jongens en meisjes, Jezus zegt: ik ben de weg. En ik heb na zitten denken. Als Jezus een weg is, wat voor weg is hij dan? Ik heb vier plaatjes van wegen.

Nadere informatie

Lucas 18: Ik mag ook nooit wat, of toch wel?

Lucas 18: Ik mag ook nooit wat, of toch wel? Lucas 18:9-14 - Ik mag ook nooit wat, of toch wel? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar)

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) Negen gezinsmomenten om met je kinderen stil te staan bij de kerk. Kies zelf wat bij jouw kinderen het beste past: elke dag een momentje of elke week

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Zondag 46 Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Lees de tekst van Zondag 46 Vraag 120 : Waarom heeft Christus geboden God alzo aan te spreken : Onze Vader? Antw : Opdat Hij van stonden

Nadere informatie

De brief van Paulus aan de Romeinen

De brief van Paulus aan de Romeinen Dagboek De brief van Paulus aan de Romeinen Romeinen 5-8 en 12 Leren wandelen in de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel.

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Wie is de Heilige Geest? De komst van de Geest Ware wijsheid Je bent zelf een brief! Leven door de Geest

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Preek over HC zondag 27 (zondag 19 september 2010, Hoofddorp)

Preek over HC zondag 27 (zondag 19 september 2010, Hoofddorp) Preek over HC zondag 27 (zondag 19 september 2010, Hoofddorp) Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, Ik sprak laatst een vriend van mij. Hij is baptist en gelooft dus niet dat ook kinderen van

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Vergeving vragen en Vergeving Geven

Vergeving vragen en Vergeving Geven Vergeving vragen en Vergeving Geven Genade & Waarheid Livestream, zondagavond 17 November 2013 Vergeven = iemand niet toerekenen wat hij je heeft aangedaan. I. Leven vanuit Geande Als gemeente omarmen

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) Bijbelrooster Thema: Die geleden heeft HC Zondag 15. Dinsdag 8 maart Geleden. Lezen: zondag 15 HC

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) Bijbelrooster Thema: Die geleden heeft HC Zondag 15. Dinsdag 8 maart Geleden. Lezen: zondag 15 HC Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) Bijbelrooster Thema: Die geleden heeft HC Zondag 15 Dinsdag 8 maart Geleden Lezen: zondag 15 HC Want Christus heeft ook ééns voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Inleiding Dagelijkse stille tijd Dagelijks gebed Elke dag een hulp Elke dag echtgenote Elke dag moeder 32

Inleiding Dagelijkse stille tijd Dagelijks gebed Elke dag een hulp Elke dag echtgenote Elke dag moeder 32 Inhoud Inleiding 7 1. Dagelijkse stille tijd 12 2. Dagelijks gebed 16 3. Elke dag een hulp 20 4. Elke dag echtgenote 26 5. Elke dag moeder 32 6. Elke dag huisvrouw 38 7. Dagelijks ontvangen 44 8. Dagelijks

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Bouw Uw Koninkrijk. Het Fundament

Bouw Uw Koninkrijk. Het Fundament Bouw Uw Koninkrijk Het Fundament Dit jaar is het jaarthema Bouw Uw Koninkrijk, waarin we als gemeente nadenken over evangelisatie. Hoe vertellen we aan anderen de blijde boodschap van Christus? Als eerste

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 I. Wat geloof ik? a. God, Jezus en de Heilige Geest God in beeld? Beelden van God Exodus 33 Kerst: groot Menswording van Lukas 1:26-38 nieuws!

Nadere informatie

Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus

Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Voorbereiding Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Gez 158 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 16,1.3.5 Gebed Lezen uit de Bijbel: Romeinen 6,1-14

Nadere informatie

z21.12 Rinze IJbema - Zondag 21

z21.12 Rinze IJbema - Zondag 21 Rinze IJbema - Zondag 21 [1] Als je dominee wordt moet je een hele serie examens doen. Op één van die examens kreeg ik deze vraag: De vrijmaking uit 1944 (je weet wel, toen de vrijgemaakte kerk waar wij

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus

Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Voorbereiding Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Gez 158 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 16,1.3.5 Gebed Lezen uit de Bijbel: Romeinen 6,1-14

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 20 gaat over de Heilige Geest Zondag 20, vraag en antwoord 53. Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antw : Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 11 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel I In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan nu 6 feiten bestuderen,

Nadere informatie