KBVB Sectie Futsal SPELREGELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBVB Sectie Futsal SPELREGELS"

Transcriptie

1 KBVB Sectie Futsal SPELREGELS uitgave september 2001

2 2 INHOUDSTAFEL Regel I Het Speelveld Regel II De Bal Regel III Aantal spelers Regel IV Uitrusting van de spelers Regel V Scheidsrechter Regel VI Tweede scheidsrechter Regel VII Tijdwaarnemer en Derde Scheidsrechter Regel VIII Duur van de wedstrijd Regel IX Aftrap en Spelherneming Regel X Het In en Uit het spel zijn van de bal Regel XI Wijze van scoren Regel XII Overtredingen en Wangedrag Regel XIII Vrije Trappen Regel XIV Cumulatie van de fouten Regel XV Strafschoppen Regel XVI Intrap langs de zijlijn Regel XVII Doelworp Regel XVIII Hoekschop Strafschoppenreeks - t.g.v. FIFA- en UEFA-wedstrijden - t.g.v. KBVB-wedstrijden Signalen van de scheidsrechter

3 3 REGEL I HET SPEELVELD Het speelveld en zijn karakteristieken moeten beantwoorden aan het hieronder volgend plan: Afmetingen Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte van de zijlijnen moet groter zijn dan de lengte van de doellijnen. Lengte: Breedte: minimum 25 meter, maximum 42 meter. minimum 15 meter, maximum 25 meter. Internationale wedstrijden: Lengte: minimum 38 meter, maximum 42 meter; Breedte: minimum 18 meter, maximum 22 meter.

4 4 Afbakening van het speelveld Het speelveld wordt afgebakend met lijnen. Deze lijnen behoren tot het gebied dat ze afbakenen. De twee langste afbakeningslijnen worden zijlijnen geheten, de twee kortere doellijnen Alle lijnen hebben een breedte van 8 cm. Het speelveld wordt door de middenlijn in twee gelijke helften gedeeld. Het middenpunt wordt in het midden van de middenlijn aangeduid. Rond dat punt is een cirkel met een straal van 3 meter getrokken. Strafschopgebied Aan elk uiteinde van het speelveld is een strafschopgebied aangebracht dat beantwoordt aan de volgende specificaties: twee kwartcirkelbogen, met een straal van 6 meter en als middenpunt de buitenkant van elke doelpaal. Deze kwartcirkelbogen, getrokken vanaf de

5 5 doellijn, kruisen elk een denkbeeldige lijn, loodrecht op de doellijn en vertrekkend vanaf de buitenkant van de doelpalen. Het bovendeel van elke kwartcirkelboog wordt verbonden door een 3,16 meter lange lijn die evenwijdig loopt met het deel van de doellijn tussen de twee doelpalen. Strafschoppunt Een strafschoppunt wordt aangebracht op de lijn die het strafschopgebied afbakent, op 6 meter van het midden tussen de doelpalen en op een gelijke afstand ervan. Tweede strafschoppunt Een tweede strafschoppunt wordt op het speelveld aangebracht, op een afstand van 10 meter van het midden tussen de doelpalen en op een gelijke afstand ervan. Hoekcirkelboog Op elke hoek wordt aan de binnenzijde van het speelveld een cirkelboog met een straal van 25 cm getrokken. Wisselzone De wisselzone is gesitueerd langs de zijlijn van het speelveld, ter hoogte van de spelersbank, waar de spelers het speelveld betreden of verlaten voor een vervanging. De wisselzones zijn onmiddellijk tegenover de spelersbank te situeren en hebben een lengte van 5 meter. Aan elke zijde wordt de wisselzone afgebakend door een loodrecht op de zijlijn 8 cm brede lijn, met een lengte van 80 cm waarvan 40 cm binnen en 40 cm buiten het speelveld. Er is een afstand van 5 meter tussen het snijpunt van de middenlijn met de zijlijn en het dichtste uiteinde van elke wisselzone. Deze ruimte voor de tafel van de tijdwaarnemer moet vrij blijven.

6 Doelen 6 De doelen worden geplaatst in het midden van elke doellijn. Zij zijn samengesteld uit twee verticaal staande palen die op gelijke afstand van elke hoek opgesteld staan en bovenaan verbonden zijn door een horizontale dwarsbalk. De afstand, gemeten langs de binnenzijde, tussen de twee palen is 3 meter en de afstand van de onderkant van de dwarsbalk tot de grond is 2 meter. De twee doelpalen en de dwarsbalk hebben dezelfde breedte en dikte van 8 cm. Netten van hennep, jute of nylon worden aan de achterzijde van de doelen bevestigd aan de palen en de dwarsbalk. De binnenkant wordt geschraagd door gebogen staven of een andere gelijkwaardige ondersteuning. De diepte van de doelen, gedefinieerd als zijnde de afstand tussen de binnenkant van de beide doelpalen en de buitenkant van het speelveld, is minstens 80 cm ter hoogte van de bovenkant van de doelen en minstens 100 cm op het niveau van de grond. Veiligheid De doelen mogen verplaatsbaar zijn, maar moeten tijdens de wedstrijd op een veilig wijze verankerd zijn.

7 7 Oppervlak van het speelveld Het oppervlak van het speelveld moet vlak zijn, zonder oneffenheden en niet ruw. Het gebruik van hout of van kunstmateriaal is aanbevolen. Het gebruik van beton of asfalt is afgeraden. Beslissingen FIFA * Beslissing 1 Wanneer de doellijnen 15 tot 16 meter lang zijn, zal de straal van de kwartcirkelboog slechts 4 meter zijn. In dat geval bevindt het strafschoppunt zich niet op de lijn van het strafschopgebied, doch op 6 meter van het midden tussen de doelpalen en op gelijke afstand van deze. * Beslissing 2 Het gebruik van natuurgras, kunstgras of aarde is toegelaten voor nationale wedstrijden, maar niet voor internationale wedstrijden. * Beslissing 3 Ten einde de bij het trappen van een hoekschop te respecteren afstand aan te geven, mag aan de buitenkant van het speelveld, op 5 meter van de hoekcirkel, een merklijn loodrecht op de doellijn worden getrokken. De breedte van deze merklijn is 8 cm. * Beslissing 4 De spelersbanken situeren zich achter de zijlijn, net naast de vrije ruimte die vóór de tafel van de tijdwaarnemer voorzien is.

8 REGEL II DE BAL 8 Karakteristieken en afmetingen De bal moet: - bolvormig zijn; - van leder of een ander geschikt materiaal zijn; - een omtrek hebben van ten minste 62 en ten hoogste 64 cm; - bij aanvang van de wedstrijd ten minste 400 en ten hoogste 440 gram wegen; - op zeeniveau een luchtdruk hebben tussen en P atmosfeer ( gr/cm²). Vervanging van een defecte bal Wanneer de bal tijdens de wedstrijd barst of beschadigd wordt, - wordt de wedstrijd onderbroken; - de wedstrijd hervat door de vervangende bal te laten vallen op de plaats waar de eerste bal zich bevond op het ogenblik van de beschadiging. Wanneer de bal barst of beschadigd wordt terwijl deze niet in het spel is voor de uitvoering van een aftrap, een doelworp, een hoekschop, een vrije trap, een strafschop of een intrap aan de zijlijn, wordt de wedstrijd hervat in overeenstemming met de Spelregels. Tijdens de wedstrijd mag de bal alleen vervangen worden mits de toelating van de scheidsrechter.

9 Beslissingen FIFA 9 * Beslissing 1 Vilten ballen zijn niet toegelaten tijdens internationale wedstrijden. * Beslissing 2 Wanneer de bal van op 2 meter hoogte wordt losgelaten, mag hij bij de eerste bots niet hoger dan 65 cm en niet lager dan 50 cm stuiten. Tijdens competitiewedstrijden mogen enkel ballen gebruikt worden die voldoen aan de technische minimum specificaties die beschreven staan in Regel II. Tijdens wedstrijden van FIFA-competities en tijdens wedstrijden van competities die georganiseerd worden onder de auspiciën van confederaties, mogen enkel ballen gebruikt worden die één van de drie volgende aanduidingen dragen: - de officiële logo FIFA APPROVED ; - de officiële logo FIFA INSPECTED ; - de referentie INTERNATIONAL MATCH BALL STANDARD. Deze aanduiding toont aan dat de bal officieel getest werd en beoordeeld overeen te stemmen met de specifieke technische vereisten voor elke categorie en bovenop de minimum specificaties die beschreven staan in Regel II. De lijst van de bijkomende specifieke vereisten voor elk van de respectievelijke categorieën wordt opgelegd door FIFA. De instituten die de desbetreffende testen uitvoeren, worden geselecteerd door FIFA. De nationale bonden kunnen het gebruik van ballen met één van deze drie aanduidingen opleggen voor hun eigen competities. Tijdens alle andere wedstrijden moet de gebruikte bal voldoen aan de vereisten die beschreven staan in Regel II. Wanneer een nationale bond het gebruik van ballen met de logo Fifa Approved of Fifa Inspected oplegt voor hun eigen competities, moet deze nationale bond tevens het gebruik van ballen met de van rechten vrije referentie International Match Ball Standard toelaten. Tijdens wedstrijden van FIFA-competities en tijdens wedstrijden van competities die georganiseerd worden onder de auspiciën van confederaties en nationale bonden, is geen enkele vorm van commerciële publiciteit op de bal toegelaten, uitgezonderd het embleem van de competitie en van de organisator van de competitie, en het officiële handelsmerk van de fabrikant. De competitiereglementen mogen beperkingen opleggen wat betreft het formaat en het aantal van deze bepalingen.

10 REGEL III 10 AANTAL SPELERS Spelers Een wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen, elk bestaand uit niet meer dan vijf spelers waarvan één de doelverdediger is. Procedure van vervanging Tijdens elke wedstrijd die betwist wordt in het kader van een officiële competitie op het niveau van FIFA, confederaties of nationale bond, mag beroep worden gedaan op wisselspelers. Het grootst aantal toegelaten wisselspelers is zeven. Iedere wisselspeler, ongeacht of hij aantreedt of niet, is onderworpen aan het gezag en de jurisdictie van de scheidsrechter. Het aantal toegelaten vervangingen tijdens de wedstrijd is onbeperkt. Een speler die vervangen werd, mag als vervanger van een andere speler in het spel terugkeren. Een vervanging mag zowel uitgevoerd worden wanneer de bal in of niet in het spel is. Ter gelegenheid van de vervanging moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen: - de speler die het speelveld verlaat moet de zijlijn overschrijden binnen de wisselzone van zijn eigen ploeg; - de speler die in het speelveld komt, moet dit eveneens doen via zijn eigen wisselzone. Hij mag dit slechts doen nadat de speler die hij vervangt de zijlijn volledig heeft overschreden; - de vervanging is uitgevoerd van zodra de wisselspeler het speelveld betreedt. Op dat ogenblik wordt hij speler en de speler die hij vervangt, wordt wisselspeler. Een doelverdediger mag wisselen met iedere andere speler.

11 Inbreuken - Sancties 11 Wanneer tijdens een vervanging een wisselspeler het speelveld betreedt vooraleer de te vervangen speler deze volledig heeft verlaten: - wordt het spel onderbroken; - wordt de te vervangen speler aangemaand het speelveld te verlaten; - krijgt de wisselspeler een verwittiging en wordt hem de gele kaart getoond; - wordt het spel hernomen met een onrechtstreekse vrije trap, te nemen door de tegenpartij op de plaats waar de bal zich bevond op de ogenblik van de onderbreking van het spel. Wanneer de bal zich echter bevond in het strafschopgebied, wordt de onrechtstreekse vrije trap genomen op de lijn van het strafschopgebied, op de plaats die het dichtst gesitueerd ligt bij de positie waar de bal was op het ogenblik van de onderbreking van het spel. Wanneer tijdens een vervanging een wisselspeler het speelveld betreedt of een te vervangen speler het speelveld verlaat van op een andere plaats dan de wisselzone: - wordt het spel onderbroken; - krijgt de overtredende speler een waarschuwing en wordt hem de gele kaart getoond; - wordt het spel hernomen met een onrechtstreekse vrije trap, te nemen door de tegenpartij op de plaats waar de bal zich bevond op de ogenblik van de onderbreking van het spel. Wanneer de bal zich echter bevond in het strafschopgebied, wordt de onrechtstreekse vrije trap genomen op de lijn van het strafschopgebied, op de plaats die het dichtst gesitueerd ligt bij de positie waar de bal was op het ogenblik van de onderbreking van het spel. Beslissingen FIFA * Beslissing 1 Om een wedstrijd te kunnen aanvatten, moet een ploeg minimum vijf spelers tellen. * Beslissing 2 Wanneer, in het geval spelers werden uitgesloten, een ploeg minder dan drie spelers telt (de doelman inbegrepen), moet de wedstrijd gestaakt worden.

12 REGEL IV 12 UITRUSTING van de SPELERS Veiligheid Een speler mag geen uitrusting of kledij gebruiken die gevaar oplevert voor hemzelf of een andere speler. Dit geldt eveneens voor elke soort van juwelen. Basisuitrusting De verplichte basisuitrusting van een speler bevat: - een trui of blouse; - een korte broek. Wanneer de speler een thermische dijbroek draagt, moet deze dezelfde hoofdkleur hebben als zijn broek; - kousen; - scheenbeschermers; - schoenen. Enkel stoffen of zacht lederen sportschoenen met rubberen zolen of een andere gelijkaardige stof zijn toegelaten. Het dragen van schoenen is verplicht. Trui of blouse Elke trui moet een rugnummer tussen 1 en 15 hebben. De kleur van deze nummers moet contrasteren met deze van de trui. Tijdens internationale wedstrijden moeten deze nummers eveneens, met een kleinere afmeting, voorkomen op de voorkant van de trui. Scheenbeschermers De scheenbeschermers moeten volledig bedekt zijn door de kousen. De scheenbeschermers moeten van een degelijke materie zijn (rubber, plastiek of gelijkaardige substantie). De scheenbeschermers moeten een voldoende graad van veiligheid voorzien.

13 Doelverdedigers 13 De doelverdediger mag een lange broek dragen. Elke doelverdediger moet een uitrusting dragen met kleuren die hem voldoende onderscheidt van de andere spelers en scheidsrechters. Wanneer een veldspeler een doelverdediger vervangt, moet op de trui die hij als doelverdediger draagt zijn eigen rugnummer vermeld staan. Inbreuken - Sancties Voor elke inbreuk tegen deze regel moet de overtredende speler door de scheidsrechter gelast worden het speelveld te verlaten teneinde zijn uitrusting aan te passen of te vervolledigen met elk ontbrekend deel. De speler mag slechts op het speelveld terugkeren nadat hij zich eerst gemeld heeft bij één van de scheidsrechters die dan de conformiteit van de uitrusting zal nazien. De speler mag slechts het speelveld opnieuw betreden wanneer de bal niet in het spel is.

14 REGEL V 14 DE SCHEIDSRECHTER Gezag van de scheidsrechter Elke wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter die alle gezag heeft om de hand te houden aan de Spelregels van de wedstrijd waarvoor hij is aangeduid. Deze bevoegdheid vangt aan vanaf het ogenblik dat hij de terreinruimte betreedt en tot hij deze verlaat. Bevoegdheden en verplichtingen De scheidsrechter moet: - waken over de toepassing van de Spelregels; - het spel verder laten gaan wanneer de ploeg waartegen een fout werd begaan voordeel kan halen en de initieel begane fout bestraffen wanneer het verwachtte voordeel zich niet voordoet; - notitie nemen van de wedstrijd en aan de bevoegde instanties verslag geven met alle informatie over de strafmaatregelen die hij genomen heeft ten overstaan van spelers en/of officiële ploegverantwoordelijken, alsook over elk ander incident dat voor, tijdens of na de wedstrijd is voorgevallen; - optreden als tijdwaarnemer in het geval deze afwezig is; - de wedstrijd stoppen, onderbreken of beëindigen bij elke inbreuk tegen de Spelregels of ingevolge elke vorm van vreemde tussenkomst; - de nodige disciplinaire maatregelen nemen tegen spelers die zich schuldig maken aan een fout die onderhevig is aan een verwittiging of uitsluiting; - er zorg voor dragen dat niet-toegelaten personen het speelveld niet betreden; - de wedstrijd onderbreken wanneer, naar zijn oordeel, een speler ernstig gekwetst is en deze tot buiten het speelveld laten brengen; - wanneer naar zijn oordeel een speler slechts licht gekwetst is, het spel laten doorgaan tot de bal ophoudt in het spel te zijn; - zich ervan vergewissen of elke gebruikte bal voldoet aan de vereisten van Regel II.

15 15 Beslissingen van de scheidsrechter Alle beslissingen van de scheidsrechter die in relatie staan met spelfeiten zijn zonder verhaal. Beslissingen FIFA * Beslissing 1 Wanneer de scheidsrechter en de tweede scheidsrechter gelijktijdig een fout signaleren en er onenigheid is omtrent de te bestraffen ploeg, primeert de beslissing van de scheidsrechter. * Beslissing 2 De scheidsrechter en de tweede scheidsrechter hebben elk het recht om een speler een verwittiging te geven of uit te sluiten. In geval van onenigheid primeert de beslissing van de scheidsrechter.

16 REGEL VI 16 DE TWEEDE SCHEIDSRECHTER Taken De tweede scheidsrechter wordt aangeduid om op te treden langs de overzijde van het speelveld ten overstaan van de scheidsrechter. Hij is eveneens gemachtigd een fluitje te gebruiken. De tweede scheidsrechter assisteert de scheidsrechter bij de leiding van de wedstrijd en bij het waken over de toepassing van de Spelregels. De tweede scheidsrechter: - heeft eveneens de onbeperkte macht het spel te onderbreken voor elke inbreuk op de Spelregels; - vergewist zich ervan dat de vervangingen correct worden uitgevoerd. Ingeval van ongepaste inmenging of onbehoorlijk gedrag, zal de scheidsrechter de tweede scheidsrechter ontslaan van zijn taken, de nodige maatregelen nemen voor zijn vervanging en verslag opstellen voor de bevoegde instanties. Beslissingen FIFA De aanduiding van een tweede scheidsrechter is verplicht voor internationale wedstrijden.

17 REGEL VII 17 TIJDWAARNEMER en DERDE SCHEIDSRECHTER Taken Een tijdwaarnemer en een derde scheidsrechter worden aangeduid. Zij nemen plaats buiten het speelveld ter hoogte van de middenlijn aan de zijde van de wisselzone. De tijdwaarnemer en de derde scheidsrechter beschikken over een geschikte klok (chronometer) en het nodige materiaal dat hen toelaat de cumulerende fouten aan te geven. Het wordt hen ter beschikking gesteld door de vereniging of club op wiens terrein de wedstrijd wordt gespeeld. De tijdwaarnemer: - waarborgt dat de duur van de wedstrijd voldoet aan de voorschriften van Regel VIII door: zijn chronometer te starten vanaf de aftrap, de chronometer uit te schakelen wanneer de bal niet in het spel is, de chronometer terug in te schakelen na een intrap aan de zijlijn, een doelworp, een hoekschop, een vrije trap, een vrijschop van op het eerste of tweede strafschoppunt, een dode tijd of een scheidsrechtersbal ; - controleert de tijdsduur van de één minuut time-out ; - controleert de tijdsduur van de effectieve twee minuten straftijd wanneer een speler werd uitgesloten; - duidt door een fluitsignaal of enig ander geluidssignaal dat verschillend is van deze die gebruikt wordt door de scheidsrechters, het einde aan van de eerste helft, het einde van de wedstrijd, het einde van de extra speelperioden of het einde van de time-out ; - houdt de time-outs waarover elke club beschikt bij, informeert de scheidsrechters en de ploegen hierover en toont aan dat toestemming werd verleend voor een time-out die door de oefenmeester van elke ploeg werd aangevraagd (Regel VIII); - neemt nota van de eerste vijf cumulerende fouten die door elke ploeg tijdens elke speelhelft begaan werden en door de scheidsrechters gesignaleerd werden; - kondigt aan wanneer elke ploeg haar vijfde fout heeft begaan.

18 18 De derde scheidsrechter verleent hulp aan de tijdwaarnemer door: - het bijhouden van de tijdens elke speelhelft door elke ploeg begane eerste vijf fouten die bestraft werden met een rechtstreekse vrije trap en die door de scheidsrechter gesignaleerd werden en door aan te kondigen wanneer elke ploeg zijn vijfde fout heeft begaan; - het bijhouden van de spelonderbrekingen en van de reden; - het nummer te noteren van de spelers die doelpunten scoren; - de naam en het nummer te noteren van de spelers die een verwittiging kregen of uitgesloten werden; - alle andere nuttige informatie in verband met de wedstrijd bij te houden. Ingeval van ongepaste inmenging van de tijdwaarnemer of de derde scheidsrechter zal de scheidsrechter elk van hen ontslaan van zijn taken, de nodige maatregelen nemen voor hun vervanging en verslag uitbrengen bij de bevoegde instanties. Bij kwetsuur mag de derde scheidsrechter de scheidsrechter of tweede scheidsrechter vervangen. Beslissingen FIFA * Beslissing 1 Voor internationale wedstrijden is de aanduiding van een tijdwaarnemer en een derde scheidsrechter verplicht. * Beslissing 2 Tijdens internationale wedstrijden moet de gebruikte klok (chronometer) uitgerust zijn met alle nodige functies (precieze tijdwaarneming, mogelijkheid om de perioden van 2 minuten uitsluiting gelijktijdig aan te geven voor vier spelers en toezicht houden op de cumulatie van de fouten die door elke ploeg begaan werden tijdens elke speelhelft).

19 REGEL VIII 19 DUUR van de WEDSTRIJD Spelperioden Een wedstrijd bevat twee gelijke perioden van elk 20 minuten. Het bijhouden van de tijd wordt waargenomen door een tijdwaarnemer wiens taken beschreven staan in Regel VII. De duur van elke periode moet verlengd worden om de uitvoering van een strafschop toe te laten. Time-out De ploegen hebben de mogelijkheid om tijdens elke periode een time-out van één minuut te vragen. De volgende principes zijn van toepassing: - de oefenmeesters van de ploegen hebben de toelating om één minuut timeout te vragen aan de tijdwaarnemer; - een time-out mag op elk ogenblik aangevraagd worden. Het verzoek wordt slechts toegestaan wanneer de ploeg in het bezit is van de bal; - van zodra de bal niet in het spel is, duidt de tijdwaarnemer door een fluitsignaal of een ander geluidssignaal, dat te onderscheiden is van deze dat gebruikt wordt door de scheidsrechters, aan dat een time-out werd toegestaan; - wanneer een time-out werd toegestaan moeten de spelers zich verzamelen op het speelveld. Wanneer zij wensen onderrichtingen te krijgen van een officieel van de ploeg, mag dit enkel gebeuren langs de zijlijn ter hoogte van de wisselbank. De spelers hebben geen toelating om het speelveld te verlaten. De officieel die instructies verstrekt, mag het speelveld niet betreden. - wanneer een ploeg tijdens de eerste helft geen beroep wenst te doen op de time-out waarop ze recht heeft, is zij enkel gerechtigd op één time-out tijdens de tweede speelhelft. Rust De rustpauze tussen de twee speelhelften mag de 15 minuten niet overschrijden

20 Beslissingen FIFA 20 * Beslissing 1 Wanneer geen tijdwaarnemer beschikbaar is, vraagt de oefenmeester de minuut time-out aan de scheidsrechter. * Beslissing 2 Wanneer het competitiereglement bepaalt dat verlengingen dienen gespeeld te worden na het einde van de reglementaire tijd, zijn er tijdens deze verlengingen geen time-outs.

21 REGEL IX 21 AFTRAP en SPELHERNEMING Inleiding De keuze over de kampen wordt met behulp van een muntstuk bepaald door het lot. De door het lot begunstigde ploeg kiest het doel waarnaar ze zal aanvallen tijdens de eerste speelhelft van de wedstrijd. De andere ploeg neemt de aftrap om de wedstrijd te starten. De ploeg die won bij het lot heeft de aftrap om de tweede speelhelft van de wedstrijd te starten. Bij aanvang van de tweede speelhelft van de wedstrijd veranderen de ploegen van kamp en vallen aan in de richting van het doel van de tegenstrever. Aftrap De aftrap is een procedure om het spel aan te vatten of te hernemen: - bij aanvang van de wedstrijd; - nadat een doelpunt gescoord werd; - bij aanvang van de tweede speelhelft van de wedstrijd; - in voorkomend geval, bij aanvang van elke periode van de verlengingen. Een doelpunt kan rechtstreeks uit de aftrap gescoord worden. Uitvoering Alle spelers bevinden zich op hun eigen helft van het speelveld. De tegenstrevers van de ploeg die de aftrap uitvoert, moeten op minstens 3 meter afstand van de bal blijven zolang deze niet in het spel is. De bal ligt stil op het middenpunt. De scheidsrechter geeft een signaal. De bal is in het spel van zodra hij wordt getrapt en vooruit beweegt. De nemer van de aftrap mag de bal geen tweede maal spelen vooraleer deze door een andere speler werd geraakt. Nadat een ploeg een doelpunt heeft gescoord, wordt de aftrap genomen door de andere ploeg.

22 22 Inbreuken - Sancties Wanneer de nemer van de aftrap de bal een tweede maal speelt vooraleer deze geraakt werd door een andere speler, wordt een onrechtstreekse vrije trap toegekend aan de andere ploeg, te nemen op de plaats waar de fout werd begaan. Wanneer de fout echter door een speler begaan werd in het strafschopgebied van zijn tegenstander, wordt de onrechtstreekse vrije trap genomen op de lijn van het strafschopgebied, op de plaats die het dichtst ligt bij de plaats waar de fout werd begaan. Bij elke andere inbreuk op de procedure van uitvoering van de aftrap wordt deze hernomen. Scheidsrechtersbal Een scheidsrechtersbal is de wijze waarop de wedstrijd hernomen wordt na een tijdelijke onderbreking die noodzakelijk was ingevolge een niet in de Spelregels voorziene oorzaak en dit terwijl de bal in het spel was en niet net voor de stopzetting de zijlijn of de doellijn overschreed. Uitvoering De scheidsrechter laat de bal vallen op de plaats waar deze zich bevond op het ogenblik dat het spel werd onderbroken, behalve wanneer dit in het strafschopgebied was. In dat geval laat hij hem vallen op de strafschoplijn, op de plaats die het dichtst ligt bij de plaats waar de bal zich bevond op het ogenblik dat het spel werd onderbroken. Het spel herneemt van zodra de bal de grond raakt. Inbreuken - Sancties De scheidsrechtersbal wordt opnieuw uitgevoerd indien: - de bal geraakt werd door een speler vooraleer in contact te zijn geweest met de grond; - de bal het speelveld verlaat nadat hij terugkaatst van de grond zonder door een speler geraakt te zijn.

23 23 REGEL X Het IN en UIT het spel zijn van de BAL Bal niet in het spel De bal is niet in het spel wanneer: - hij de zijlijn of doellijn, hetzij over de grond, hetzij in de lucht, volledig heeft overschreden; - het spel onderbroken werd door de scheidsrechter; - hij het dak raakt. Bal in het spel De bal is in alle andere gevallen in het spel, inbegrepen wanneer: - hij van de doelpaal of dwarsbalk terugkaatst in het speelveld; - hij terugkaatst van één van de scheidsrechters die binnen het speelveld staat.

24 24 REGEL XI WIJZE van SCOREN Gescoord doelpunt Behalve tegenstrijdige bepaling in de Spelregels wordt een doelpunt gescoord wanneer de bal de doellijn volledig heeft overschreden tussen de doelpalen en onder de dwarsbalk en voor zover een aanvaller, inbegrepen de doelverdediger, de bal niet opzettelijk heeft geworpen, gedragen of gedreven met de hand of de arm. Winnende ploeg De ploeg die tijdens de wedstrijd het grootst aantal doelpunten heeft gescoord, is de winnaar. Wanneer beide ploegen een gelijk aantal doelpunten scoort of geen enkel doelpunt werd gescoord, eindigt de wedstrijd op gelijkspel. Competitiereglement Ten einde toe te laten dat wedstrijden die eindigen op een gelijkspel een winnaar zouden hebben, mogen competitiereglementen voorschriften bevatten die betrekking hebben op verlengingen of andere procedures.

25 Beslissingen KBVB 25 * Beslissing 1 Wanneer een speler bij een intrap, een vrije trap of een hoekschop de bal rechtstreeks in zijn eigen doel trapt, wordt geen doelpunt toegekend. Het spel wordt door de tegenpartij hernomen met een hoekschop. * Beslissing 2 Wanneer de bal bij een intrap, een doelworp of een onrechtstreekse vrije trap rechtstreeks in het doel van de tegenpartij verzeilt, wordt geen doelpunt toegekend. Het spel wordt door de doelwachter van de tegenpartij hernomen met een doelworp. * Beslissing 3 Wanneer de bal, vooraleer door het doelvlak te gaan, een vreemd voorwerp heeft geraakt, wordt het doelpunt niet toegekend. Het spel wordt hernomen met een scheidsrechtersbal (zie Regel IX). In het geval de aanraking echter gebeurde tijdens het nemen van een strafschop van op het 1 ste of 2 de strafschoppunt of de ruimte die hiervoor genomen wordt, wordt deze hernomen.

26 REGEL XII 26 OVERTREDINGEN en WANGEDRAG De overtredingen en wangedragingen worden bestraft als volgt: Rechtstreekse vrije trap Een rechtstreekse vrije trap wordt toegekend aan de tegenpartij van de speler die, naar het oordeel van de scheidsrechter, ingevolge onvoorzichtigheid, roekeloosheid of overdreven strijdlust één van de volgende zes strafbare feiten begaat: - een tegenstrever trapt of poogt te trappen; - een tegenstrever haakt of poogt te haken; - op een tegenstrever springt; - een tegenstrever aanvalt, zelfs met de schouder; - een tegenstrever slaat of poogt te slaan; - een tegenstrever wegduwt. Een rechtstreekse vrije trap wordt eveneens toegekend aan de tegenpartij van de speler die één van de volgende strafbare feiten begaat: - een tegenstrever vasthouden; - spuwen naar een tegenstrever; - glijdend een poging doen om een bal te spelen terwijl deze werd gespeeld of gepoogd wordt te spelen door een tegenstrever (sliding-tackle), met uitzondering voor de doelwachter in zijn eigen strafschopgebied en op voorwaarde dat hij niet speelt op een onvoorzichtige en roekeloze wijze of met overdreven strijdlust; - het vrijwillig raken van de bal met de hand, met uitzondering voor de doelwachter in zijn eigen strafschopgebied. Een rechtstreekse vrije trap wordt genomen op de plaats waar de overtreding begaan werd. De hierboven aangehaalde overtredingen zijn overtredingen die in aanmerking komen voor cumulatie.

27 Strafschop 27 Een strafschop wordt toegekend wanneer één van de hierboven vermelde strafbare feiten door een speler begaan werden in zijn eigen strafschopgebied, afgezien van de plaats waar de bal zich op dat ogenblik bevond, maar op voorwaarde dat hij in het spel was. Onrechtstreekse vrije trap Een onrechtstreekse vrije trap wordt toegekend aan de tegenpartij wanneer een doelwachter, naar het oordeel van de scheidsrechter, één van de volgende strafbare feiten begaat: - de bal, na deze, zowel bij een doelworp of tijdens het spel te hebben losgelaten of met de voet gespeeld te hebben en vooraleer deze de middenlijn heeft overschreden of door een tegenstrever werd geraakt, terugkrijgen van een medespeler; - de bal met de hand raken of controleren nadat deze weloverwogen door een medespeler naar hem werd getrapt; - de bal met de hand raken of controleren onmiddellijk nadat hij deze ontvangt van een medespeler die de bal terug in spel bracht via een intrap langs de zijlijn; - de bal, op om het even welke plaats van het speelveld, gedurende meer dan vier seconden met de hand of de voet raken of controleren, behalve wanneer dit zich voordoet in het kamp van de tegenstrever; Een onrechtstreekse vrije trap wordt eveneens toegekend aan de tegenpartij wanneer een speler, naar het oordeel van de scheidsrechter, - op een gevaarlijke wijze speelt; - een tegenstrever opzettelijk hindert zonder zelf de bal te willen betwisten; - verhindert dat de doelwachter de bal met de hand kan gooien; - andere fouten begaat die niet uitdrukkelijk vermeld staan in Regel XII en waarvoor de wedstrijd wordt onderbroken ten einde een speler een verwittiging te geven of uit te sluiten. De onrechtstreekse vrije trap wordt genomen op de plaats waar het strafbaar feit werd begaan, behalve wanneer het zich voordeed in het strafschopgebied. In dat geval wordt de onrechtstreekse vrije trap genomen op de strafschoplijn, op de plaats die het dichtst ligt bij de plaats waar de overtreding werd begaan.

28 Disciplinaire sancties 28 Strafbare feiten onderhevig aan een waarschuwing Een speler krijgt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond wanneer hij één van de volgende strafbare feiten begaat: 1. zich schuldig maakt aan onsportief gedrag; 2. zijn ongenoegen uit met woord en daad; 3. aanhoudend de Spelregels overtreedt; 4. de herneming van het spel vertraagt; 5. niet de vereiste afstand in acht neemt bij de herneming van het spel met een hoekschop, een intrap langs de zijlijn, een vrije trap of een doelworp; 6. het speelveld betreedt of erop terugkeert zonder voorafgaande toelating van de scheidsrechter of de wisselprocedure overtreedt; 7. opzettelijk het speelveld verlaat zonder de toelating van de scheidsrechter. Voor om het even welk van deze strafbare feiten wordt een onrechtstreekse vrije trap toegekend aan de tegenpartij, te nemen op de plaats waar de fout begaan werd. Wanneer de fout begaan werd in het strafschopgebied, wordt de onrechtstreekse vrije trap genomen op de strafschoplijn, op de plaats die het dichtst ligt bij deze waar de overtreding werd begaan. Bovendien wordt een waarschuwing gegeven, op voorwaarde dat geen zwaardere overtreding van de Spelregels begaan werd. Strafbare feiten onderhevig aan een uitsluiting Een speler wordt uitgesloten en wordt de rode kaart getoond wanneer hij één van de volgende strafbare feiten begaat: 1. zich schuldig maakt aan ernstig foutief spel; 2. zich schuldig maakt aan gewelddadig gedrag; 3. spuwt naar een tegenstrever of naar elk ander persoon; 4. de tegenstrever verhindert te scoren of een duidelijke doelkans vernietigt door opzettelijk de bal te raken met de hand (dit is niet van toepassing voor de doelwachter in zijn eigen strafschopgebied); 5. een duidelijke doelkans vernietigt van een tegenspeler die zich begeeft naar zijn doel door het plegen van een strafbaar feit dat gesanctioneerd wordt met een vrije trap of een strafschop; 6. gebruik maakt van kwetsende, beledigende of grove taal; 7. in de loop van de dezelfde wedstrijd een tweede waarschuwing krijgt.

29 29 Wanneer het spel onderbroken wordt omdat een speler van het terrein wordt uitgesloten ingevolge de overtreding van de fouten 6 of 7, zonder dat echter een bijkomende inbreuk tegen de Spelregels werd begaan, wordt de wedstrijd hernomen met een onrechtstreekse vrije trap, toegekend aan de tegenpartij, op de plaats waar de overtreding begaan werd. Wanneer deze echter begaan werd in het strafschopgebied, wordt de onrechtstreekse vrije trap genomen op de strafschoplijn, op de plaats het dichtst gelegen bij deze waar de overtreding werd begaan. Beslissingen FIFA Een uitgesloten speler kan niet langer deelnemen aan de aan gang zijnde wedstrijd, evenmin plaats nemen op de bank voor de wisselspelers. Twee effectieve speelminuten na de uitsluiting van zijn medespeler mag een wisselspeler op het terrein komen, tenzij voor het einde van de twee minuten een doelpunt gescoord werd door een speler van de tegenpartij, en mits het akkoord van de tijdwaarnemer. In dat geval is de volgende reglementering van toepassing: wanneer gespeeld wordt met 5 tegen 4 spelers en de ploeg met numeriek overwicht een doelpunt scoort, mag de ploeg met de 4 spelers vervolledigd worden met een vijfde speler; wanneer beide ploegen spelen met 4 spelers en een doelpunt gescoord wordt, blijven de beide ploegen met hetzelfde aantal spelers; wanneer gespeeld wordt met 5 tegen 3 spelers, of met 4 tegen 3, en de ploeg met numeriek overwicht een doelpunt scoort, mag de ploeg met 3 spelers aangevuld worden met één supplementaire speler; wanneer beide ploegen spelen met 3 spelers en een doelpunt wordt gescoord, blijven de beide ploegen met hetzelfde aantal spelers; wanneer de ploeg met numerieke minderheid een doelpunt scoort, wordt de wedstrijd verder gezet zonder het aantal spelers aan te passen.

30 REGEL XIII 30 VRIJE TRAPPEN Soorten van vrije trappen De vrije trappen zijn ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks. Zowel voor de rechtstreekse als de onrechtstreekse vrije trap moet de bal onbeweeglijk zijn op het ogenblik van de trap en de uitvoerder mag de bal geen tweede keer raken vooraleer deze geraakt werd door een andere speler. Rechtstreekse vrije trap Wanneer de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstrever gaat, wordt het doelpunt toegekend. Onrechtstreekse vrije trap Een doelpunt kan enkel gescoord worden wanneer de bal een andere speler geraakt heeft vooraleer in het doel te gaan. Plaats van uitvoering van de vrije trap Alle speler van de tegenpartij moeten op minstens 5 meter van de bal blijven totdat deze in het spel is. De bal is in het spel van zodra hij geraakt wordt. Inbreuken - Sancties Wanneer bij het nemen van een vrije trap een speler van de tegenpartij dichter bij de bal is dan vereiste afstand, wordt de vrije trap hernomen. Wanneer, nadat de bal in het spel is, de uitvoerder de bal een tweede keer raakt vooraleer deze geraakt werd door een andere speler, wordt een onrechtstreekse vrije trap toegekend aan de tegenpartij. Deze wordt genomen op de plaats waar de fout begaan werd. Wanneer echter de bal zich in het strafschopgebied bevond, wordt de vrije trap genomen van de strafschoplijn, op de plaats het dichtst bij deze waar de overtreding werd begaan.

31 31 Wanneer de ploeg die de vrije trap toegewezen kreeg, meer dan 4 seconden gebruikt om deze uit te voeren, wordt een onrechtstreekse vrije trap toegekend aan de tegenpartij. Signalen Rechtstreekse vrije trap: de scheidsrechter houdt een horizontaal geheven arm in de richting langs waar de vrije trap dient genomen. Indien het gaat om een cumulatieve fout, richt de scheidsrechter de wijsvinger van de andere arm naar de grond om de derde scheidsrechter, of een andere officieel aan de tafel, aan te tonen dat het gaat om een cumulatieve fout. Onrechtstreekse vrije trap: de scheidsrechter toont een onrechtstreekse vrije trap aan door de arm boven zijn hoofd te heffen. Hij houdt zijn arm in deze positie totdat de vrije trap genomen is en totdat de bal geraakt werd door een andere speler of niet meer in het spel is.

32 REGEL XIV 32 CUMULATIE van de FOUTEN Cumulatieve fouten Alle fouten die vermeld staan in Regel XII en bestraft worden met een rechtstreekse vrije trap zijn cumulatieve fouten. Gedurende elke speelhelft worden de eerste vijf cumulatieve fouten die door elke ploeg begaan worden, geregistreerd op het wedstrijdverslag. Uitvoering van de eerste vijf rechtstreekse vrije trappen De uitvoering van de rechtstreekse vrije trappen die toegekend worden voor de eerste vijf cumulatieve fouten die door elke ploeg begaan worden tijdens elke speelhelft, wordt beschreven in Regel XIII. Zij mogen afgeweerd worden door een muur van spelers. Uitvoering van de rechtstreekse vrije trappen vanaf de zesde cumulatieve fout tijdens éénzelfde speelhelft Vanaf de zesde cumulatieve fout die voor elke ploeg tijdens elke speelhelft opgetekend wordt: - mag de vrije trap niet langer afgeweerd worden door een muur van spelers; - moet de speler die de vrije trap zal nemen duidelijk bekend worden gemaakt; - moet de doelwachter in zijn strafschopgebied blijven en op minstens 5 meter afstand van de bal; - moeten alle andere spelers op het speelveld buiten het strafschopgebied blijven en achter een denkbeeldige lijn die ter hoogte van de bal parallel loopt met de doellijn. Zij moeten daarenboven op 5 meter van de bal blijven en mogen de speler die de vrije trap neemt niet belemmeren. Geen enkele speler mag deze denkbeeldige lijn passeren vooraleer de bal geraakt is; - de speler die de vrije trap neemt, moet de bal trappen met de intentie van een doelpunt te scoren en mag de bal niet naar een andere speler doorgeven;

33 33 - eenmaal de vrije trap werd genomen, mag geen andere speler de bal raken vooraleer deze geraakt werd door de doelwachter, terugkaatste na doelpaal of dwarslat te hebben geraakt, of het speelveld verliet; - geen enkele vrije trap mag genomen worden binnen het strafschopgebied (zie Regel XII); - wanneer de overtreding begaan werd buiten de zone die zich bevindt tussen de doellijn van het speelkamp van de speler die de fout beging en de denkbeeldige parallelle lijn die zich bevindt op 10 meter van deze doellijn, zal de vrije trap genomen worden van op het in Regel I beschreven tweede strafschoppunt; - wanneer de overtreding begaan werd buiten het strafschopgebied en op minder dan 10 meter van de doellijn van het speelkamp van de speler die de fout beging, zal de vrije trap genomen worden volgens de keuze van de ploeg, ofwel van op het tweede strafschoppunt, ofwel van op de plaats waar de overtreding begaan werd. Wanneer wordt overgegaan tot het spelen van verlengingen, blijven alle tijdens de tweede speelhelft begane cumulatieve fouten in rekening. Inbreuken - Sancties Wanneer een speler van de verdedigende ploeg deze Regel overtreedt: - moet de vrije trap enkel hernomen worden wanneer geen doelpunt werd gescoord; - moet de vrije trap niet worden hernomen wanneer een doelpunt werd gescoord. Wanneer een medespeler van degene die de vrije trapt neemt deze Regel overtreedt: - moet de vrije trap hernomen worden wanneer een doelpunt werd gescoord; - moet de vrije trap niet hernomen worden wanneer geen doelpunt werd gescoord. Wanneer de nemer van de vrije trap deze Regel overtreedt wanneer de bal reeds in het spel is, wordt een onrechtstreekse vrije trap toegekend aan de tegenpartij. Deze wordt genomen op de plaats van de overtreding, tenzij dit binnen het strafschopgebied gebeurde. In dat geval zal de onrechtstreekse vrije trap genomen worden op de strafschoplijn, op de plaats het dichtst bij deze waar de overtreding werd begaan.

34 REGEL XV 34 STRAFSCHOP Een strafschop wordt opgelegd aan de ploeg die, wanneer de bal in het spel is, in zijn eigen strafschopzone één van de strafbare feiten begaat waarvoor een rechtstreekse vrije trap wordt toegekend. Op een strafschop kan een doelpunt rechtstreeks worden gescoord. Supplementaire tijd wordt toegestaan om een strafschop te laten nemen op het einde van elke speelhelft of op het einde van elke periode van de verlengingen. Posities van de bal en de spelers De bal wordt op het strafschoppunt gelegd. De speler die de strafschop zal nemen, moet duidelijk bekend worden gemaakt. De doelwachter van de verdedigende ploeg moet tot op het ogenblik dat de strafschop genomen werd tussen de doelpalen op zijn eigen doellijn blijven met zijn aangezicht naar de nemer van de strafschop. Buiten de nemer van de strafschop bevinden alle spelers zich: - binnen het speelveld; - buiten het strafschopgebied; - achter of opzij van het strafschoppunt; - op minstens 5 meter afstand van het strafschoppunt. Uitvoering De nemer van de strafschop trapt de bal vooruit. Hij mag de bal geen tweede maal raken vooraleer deze geraakt werd door een andere speler. De bal is in het spel van zodra hij werd aangetrapt en in voorwaartse beweging is.

35 35 Wanneer een strafschop wordt genomen of moet worden hernomen tijdens de normale tijdsduur van een wedstrijd of, ten einde het trappen ervan mogelijk te maken, tijdens de toegevoegde tijd op het einde van een speelhelft of op het einde van de wedstrijd, wordt een doelpunt toegekend wanneer de bal, vooraleer tussen de doelpalen en onder de dwarsbalk te passeren, één of beide doelpalen en/of de dwarsbalk, en/of de doelwachter raakt. Inbreuken - Sancties Wanneer een speler van de verdedigende ploeg deze Regel overtreedt: - wordt de strafschop enkel hernomen indien geen doelpunt werd gescoord; - wordt de strafschop niet hernomen indien een doelpunt werd gescoord. Wanneer een medespeler van degene die de strafschop neemt, deze Regel overtreedt: - wordt de strafschop hernomen indien een doelpunt werd gescoord; - wordt de strafschop niet hernomen indien geen doelpunt werd gescoord. Wanneer de nemer van de strafschop deze Regel overtreedt nadat de bal reeds in het spel is, wordt een onrechtstreekse vrije trap toegekend aan de tegenpartij. Deze wordt genomen op de plaats van de overtreding, tenzij dit binnen het strafschopgebied gebeurde. In dat geval wordt de onrechtstreekse vrije trap genomen op de strafschoplijn, op de plaats het dichtst gelegen bij deze waar de overtreding werd begaan.

36 REGEL XVI 36 INTRAP langs de ZIJLIJN De intrap langs de zijlijn is één van de procedures om het spel te hernemen. Op een intrap langs de zijlijn kan niet rechtstreeks een doelpunt gescoord worden. De intrap langs de zijlijn wordt toegekend: - wanneer de bal, zowel langs de grond als in de lucht, de zijlijn volledig heeft overschreden of de zoldering heeft geraakt; - op de plaats van de zijlijn waar de bal deze heeft overschreden of de plaats die het dichtst gelegen is bij deze waar de bal het dak heeft geraakt; - aan de tegenpartij van de speler die de bal het laatst geraakt heeft. Plaats van de bal en de spelers De bal - moet onbeweeglijk op de zijlijn liggen; - mag naar om het even welke richting in het speelveld worden getrapt. Op het ogenblik dat de bal wordt ingetrapt, heeft de speler die de intrap neemt ofwel een deel van elke voet op de zijlijn, ofwel op de grond buiten de zijlijn. De spelers van de verdedigende ploeg moeten op minstens 5 meter blijven van de plaats waar de intrap wordt genomen. Uitvoering De speler die de intrap neemt moet dit doen binnen de 4 seconden nadat hij in het bezit komt van de bal. De speler die de intrap neemt, mag de bal geen tweede keer raken vooraleer deze geraakt werd door een andere speler. De bal is in het spel van zodra hij geraakt werd.

37 Inbreuken - Sancties 37 Een onrechtstreekse vrije trap wordt toegekend aan de tegenpartij wanneer de speler die de intrap neemt de bal een tweede keer raakt vooraleer deze geraakt werd door een andere speler. De onrechtstreekse vrije trap wordt genomen op de plaats waar de overtreding werd begaan, tenzij dit gebeurde binnen het strafschopgebied. In dat geval wordt de onrechtstreekse vrije trap genomen op de strafschoplijn, op de plaats het dichtst gelegen bij deze waar de overtreding werd begaan. De intrap langs de zijlijn wordt hernomen door een speler van de tegenpartij wanneer: - de bal niet op de juiste wijze in het spel werd gebracht; - de intrap werd genomen van op een andere plaats dan deze die voorzien is; - de intrap niet werd genomen binnen de 4 seconden nadat de speler die de intrap neemt in het bezit kwam van de bal; - voor elke andere inbreuk tegen deze Spelregel.

38 REGEL XVII 38 DOELWORP De doelworp is één van de manieren om het spel te hernemen. Op doelworp kan niet rechtstreeks een doelpunt gescoord worden. Een doelworp wordt toegekend wanneer de bal de doellijn volledig overschreden heeft, zowel langs de grond als in de lucht, het laatst geraakt werd door een speler van de aanvallende ploeg en geen doelpunt werd gescoord zoals voorzien in Regel XI. Uitvoering De bal wordt door de doelwachter van de verdedigende ploeg met de hand geworpen van op om het even welk punt van het strafschopgebied. De spelers van de tegenpartij moeten buiten de strafschopzone blijven totdat de bal in het spel is. De doelwachter mag de bal geen tweede keer beroeren vooraleer deze geraakt werd door een andere speler. De bal is in het spel van zodra hij het strafschopgebied rechtstreeks heeft verlaten. Inbreuken - Sancties Wanneer de bal niet rechtstreeks uit het strafschopgebied werd gegooid, wordt de doelworp hernomen. Wanneer, nadat de bal in het spel is, de doelwachter de bal een tweede keer raakt vooraleer deze geraakt werd door een andere speler, wordt een onrechtstreekse vrije trap toegekend aan de tegenpartij. Deze wordt genomen op de plaats waar de overtreding werd begaan. Wanneer, nadat de bal in het spel is, de doelwachter deze terug krijgt van een medespeler vooraleer een tegenstrever deze geraakt heeft of de middenlijn overschreden heeft, wordt een onrechtstreekse vrije trap toegekend aan de tegenpartij.

39 39 Deze wordt genomen op de strafschoplijn, op de plaats het dichtst gelegen bij deze waar de overtreding werd begaan. Wanneer de doelworp niet wordt uitgevoerd binnen de vier seconden, te rekenen vanaf het ogenblik dat de doelwachter in het bezit is van de bal, wordt een onrechtstreekse vrije trap toegekend aan de tegenpartij. Deze wordt genomen op het strafschoppunt.

40 REGEL XVIII 40 HOEKSCHOP De hoekschop is een manier om het spel te hernemen. Op een hoekschop kan rechtstreeks een doelpunt gescoord worden, doch enkel tegen de tegenpartij. Een hoekschop wordt toegekend wanneer de bal vooraleer de doellijn volledig te hebben overschreden, zowel langs de grond als in de lucht, en geen doelpunt werd gescoord zoals voorzien in Regel XI, het laatst geraakt werd door een speler van de verdedigende ploeg. Uitvoering De bal wordt gelegd binnen de cirkelboog die het dichtst ligt bij de plaats waar hij buiten ging. De spelers van de tegenpartij blijven op minsten 5 meter afstand van de bal totdat deze in het spel is. De bal wordt getrapt door een speler van de aanvallende ploeg. De bal is in het spel van zodra hij werd geraakt. De speler die de hoekschop neemt mag de bal niet voor de tweede maal raken vooraleer deze geraakt werd door een andere speler. Inbreuken - Sancties Een onrechtstreekse vrije trap wordt toegekend aan de tegenpartij indien: - de speler die de hoekschop neemt de bal een tweede maal raakt vooraleer deze geraakt werd door een andere speler. De onrechtstreekse vrije trap wordt genomen op de plaats waar de overtreding werd begaan; - de hoekschop niet werd genomen binnen de 4 seconden, te rekenen vanaf het ogenblik dat de speler die de hoekschop zal nemen in het bezit kwam van de bal. De onrechtstreekse vrije trap wordt genomen op de hoekcirkelboog. Bij elke andere inbreuk tegen deze Regel wordt de hoekschop hernomen.

41 STRAFSCHOPPENREEKS ter gelegenheid van FIFA- of UEFA-wedstrijden 41 De strafschoppenreeks is een manier om een winnaar aan te duiden wanneer het competitiereglement vereist dat er een winnaar is aan het einde van een wedstrijd die eindigt op een gelijkspel. Uitvoering 1. De scheidsrechter kiest het doel naar waar de strafschoppen worden genomen. 2. De scheidsrechter loot met een muntstuk. De ploeg van de kapitein die de loting won, neemt de eerste strafschop. 3. De scheidsrechter noteert het verloop van de strafschoppen. 4. Elke ploeg neemt vijf strafschoppen in overeenstemming met de hierna beschreven voorschriften. 5. De strafschoppen worden beurtelings genomen. 6. De naam en het rugnummer van de strafschopnemers worden door de beide kapiteins meegedeeld aan de scheidsrechter vooraleer de strafschoppen genomen worden. Zij moeten voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven staan op de lijst van twaalf spelers. 7. Wanneer een ploeg de wedstrijd beëindigt met een groter aantal nietuitgesloten spelers dan de tegenpartij, moet deze ploeg haar aantal spelers herleiden tot het aantal spelers van de tegenpartij. De kapitein deelt de scheidsrechter de namen van de spelers die uitgesloten worden van deelname aan de strafschoppenreeks. 8. Wanneer, vooraleer elke ploeg vijf strafschoppen heeft genomen, een ploeg meer doelpunten heeft gescoord dan de andere zodat deze laatste nooit meer kan gelijkstellen na het beëindigen van de reeks van vijf strafschoppen, moet de proef niet langer worden verder gezet.

42 42 9. Wanneer, nadat de beide ploegen elk vijf strafschoppen hebben genomen, de twee ploegen een gelijk aantal doelpunten hebben gescoord of geen enkel doelpunten hebben gescoord, wordt de proef in dezelfde orde verder gezet totdat, na evenveel pogingen, één ploeg een doelpunt meer heeft gescoord dan de andere. 10. Deze bijkomende strafschoppen worden genomen door de spelers die de eerste vijf strafschoppen niet hebben genomen. Nadat iedereen een strafschop heeft genomen, vervolgen de spelers die de eerste strafschoppen hebben genomen in dezelfde volgorde. 11. Uitgesloten spelers mogen niet deelnemen aan de strafschoppenreeks. 12. Elke in aanmerking komende speler mag zijn doelwachter vervangen. 13. Alleen de in aanmerking komende spelers en de officiële wedstrijdpersonen hebben toestemming om gedurende de strafschoppenreeks op het speelveld te blijven. 14. Alle spelers, uitgezonderd degene die de strafschop neemt en de twee doelwachters, moeten in de andere helft van het speelveld blijven dan deze waar de strafschoppen worden getrapt. De tweede scheidsrechter controleert deze zone en de spelers die er zich bevinden. 15. De doelwachter van de medespeler die de strafschop neemt moet binnen het speelveld blijven, maar buiten de strafschopzone, zonder het verloop van de strafschoppen te verstoren.

43 43 STRAFSCHOPPENREEKS ter gelegenheid van KBVB-wedstrijden De strafschoppenreeks is een manier om een winnaar aan te duiden wanneer het competitiereglement vereist dat er een winnaar is aan het einde van een wedstrijd die eindigt op een gelijkspel. Uitvoering 1 De scheidsrechter kiest het doel naar waar de strafschoppen worden genomen. 2 De scheidsrechter loot met een muntstuk. De ploeg van de kapitein die de loting won, neemt de eerste strafschop. 3 De scheidsrechter noteert het verloop van de strafschoppen. 4 Elke ploeg neemt vijf strafschoppen in overeenstemming met de hierna beschreven voorschriften. a) Vooraleer de strafschoppen worden genomen, wordt de naam en het rugnummer van de strafschopnemers door de kapitein van elke ploeg bekend gemaakt aan de scheidsrechter. Zij moeten genomen worden uit diegenen die voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven stonden op de lijst van twaalf spelers; b) Wanneer een ploeg na afloop van de wedstrijd niet meer beschikt over een potentieel van vijf spelers, ongeacht de reden, wordt iedere ontbrekende speler beschouwt als een gemiste strafschop.; c) De strafschoppen worden beurtelings genomen; d) Wanneer vooraleer elke ploeg vijf strafschoppen heeft genomen, een ploeg meer doelpunten heeft gescoord dan de andere zodat deze laatste nooit meer kan gelijkstellen na het beëindigen van de reeks van vijf strafschoppen, moet de proef niet langer worden verder gezet.

44 44 5 Wanneer, nadat de beide ploegen elk vijf strafschoppen hebben genomen, de twee ploegen een gelijk aantal doelpunten hebben gescoord of geen enkel doelpunten hebben gescoord, wordt de proef in dezelfde orde verder gezet totdat, na evenveel pogingen, één ploeg een doelpunt meer heeft gescoord dan de andere. Deze bijkomende strafschoppen worden genomen door dezelfde spelers die de eerste vijf strafschoppen hebben genomen en in dezelfde volgorde. 6 Spelers die werden uitgesloten mogen niet deelnemen aan het nemen van de strafschoppen. 7 Elke in aanmerking komende speler mag zijn doelwachter vervangen. 8 Alleen de in aanmerking komende spelers en de officiële wedstrijdpersonen worden toegelaten om gedurende de proef van de strafschoppen op het speelveld te blijven. 9 Alle spelers, uitgezonderd deze die de strafschop neemt en de twee doelwachters, moeten in de andere helft van het speelveld blijven dan deze waar de strafschoppen worden genomen. De tweede scheidsrechter controleert dit gedeelte en de spelers die er zich bevinden. 10 De doelwachter van de medespeler die de strafschop neemt moet binnen het speelveld blijven, maar buiten de strafschopzone, zonder het verloop van de strafschoppen te verstoren.

45 SIGNALEN 45

46 46

Opmerkingen bij de Spelregels Futsal

Opmerkingen bij de Spelregels Futsal Opmerkingen bij de Spelregels Futsal Wijzigingen Mits het akkoord van de betrokken aangesloten bonden en mits inachtneming van de naleving van de principes van deze Spelregels, mogen de Spelregels in hun

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND ALGEMEEN REGLEMENT REGELS VAN HET ZAALVOETBAL UITGAVE AUGUSTUS 2015 KBLVB AR SPELR_ZAALVOETBAL uitgave 2015 1 Algemene voorwaarden Het zaalvoetbal valt onder

Nadere informatie

OPLOSSINGEN. Reglemententest Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap :

OPLOSSINGEN. Reglemententest Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap : OPLOSSINGEN Reglemententest 2013-2014 Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap : a. mag de bal met hand ingerold worden. (moet met de voet) b. wordt de bal met voet ingetrapt in de omgeving

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal. Voetbal: minivoetbal 1 CATEGORIEEN 3 de 4 de leerjaar: jongens meisjes 5 de 6 de leerjaar: jongens meisjes 2 DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3 MATERIAAL Er wordt

Nadere informatie

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016 Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel 2016-2017 27/08/2016 Spelregel 1 : Het speelveld Artificiële en natuurlijke ondergrond mogen niet gecombineerd worden. Hybridesystemen zijn toegestaan (= kunstgras

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 1. CATEGORIEEN 3de - 4de leerjaar: jongens - meisjes 5de - 6de leerjaar: jongens - meisjes 2. DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3. MATERIAAL VOETBAL MINIVOETBAL

Nadere informatie

21 september 2015. Reglement

21 september 2015. Reglement 2 september 205 Reglement INLEIDING INHOUDSTAFEL Fairplay charter... 3 Regel : Speelveld... 4 Regel 2: Poules... 4 Regel 3: Bal...6 Regel 4: Aantal spelers... 6 Regel 5: Uitrusting van de spelers... 7

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13 Seizoen 2014 2015 De 8 principes van respect = FAIRPLAY 1. Respect voor de spelregels 2. Respect voor de scheidsrechter en de officials

Nadere informatie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Hoofdstuk 1: Begin van het spel 1.1 De speeltijd van de wedstrijd gaat in op het moment, dat de scheidsrechter het fluitsignaal voor het nemen van de beginschop

Nadere informatie

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Inleiding De spelregels van het manegevoetbal zijn samengesteld door de organisatie van het Manegevoetbaltoernooi. De spelregels

Nadere informatie

DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28!

DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28! DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28! Spelregels informatieavond Samenstelling: Evelien Peters,William Aengenend & Jaap Arts Welkom Inhoud 1. Introductie 2. Spelregels 3. De assistent

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2010-2011 Opmerkingen bij de Spelregels Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze regels onaangetast blijven,

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2012-2013 3 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast

Nadere informatie

OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER

OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER Ouders Bestuur Overheden Voetbalspeler Sponsors Begeleiders Trainers VISIE Manager Spelregels laten respecteren Opvoeder preventief optreden VISIE Spelen

Nadere informatie

REGLEMENT ZAAL VOETBAL WEEKCOMPETITIE HAALTERT-NINOVE

REGLEMENT ZAAL VOETBAL WEEKCOMPETITIE HAALTERT-NINOVE REGLEMENT ZAAL VOETBAL WEEKCOMPETITIE HAALTERT-NINOVE SEIZOEN 2013-2014 Het spel: Het spel bestaat uit 2 ploegen, om de wedstrijd te beginnen moet een ploeg uit minimum 4 spelers bestaan. Indien er tijdens

Nadere informatie

BEACH HANDBAL SPELREGELS

BEACH HANDBAL SPELREGELS BEACH HANDBAL SPELREGELS Hierbij geven we niet de volledige versie van de spelregels maar wel een kort overzicht waarin de voornaamste verschillen tussen zaalhandbal en Beach handbal worden aangeduid.

Nadere informatie

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 VOOR ARBITRAGE Uitgave nr. : Versie 1.1 Datum : 13 juli 2016 Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen REGEL 1 HET SPEELVELD Een combinatie van kunstmatige

Nadere informatie

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Uitgave 21 maart 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 De spelregels... 3 Het speelveld... 3 De bal... 4 Spelers... 4 Wisselspelers... 4 Doelverdediger... 5

Nadere informatie

Emile Jacqmainlaan Brussel tel. 02/ fax. 02/ SPELREGELS BRUSSELSE ZAALVOETBALCOMPETITIE

Emile Jacqmainlaan Brussel tel. 02/ fax. 02/ SPELREGELS BRUSSELSE ZAALVOETBALCOMPETITIE Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel tel. 02/563 05 20 fax. 02/563 04 49 SPELREGELS BRUSSELSE ZAALVOETBALCOMPETITIE herwerkte editie augustus 2012 INHOUDSTAFEL 01 Het speelveld... p. 3-6 02 De bal... p.

Nadere informatie

De Assistent Scheidsrechter

De Assistent Scheidsrechter De Assistent Scheidsrechter Wat te doen en hoe te handelen. DATUM 21 december 2015 AUTEUR COMMISSIE SCHEIDSRECHTERS ZAKEN CSV 28 VERSIE 1.0 PAGINA 1 van 21 1 PAGINA 2 van 21 Voorwoord Deze instructie is

Nadere informatie

WALKING FOOTBALL SPELREGELS

WALKING FOOTBALL SPELREGELS ALGEMEEN PRINCIPE Walking Football hanteert dezelfde regels als het reguliere voetbal met een aantal uitzonderingen, namelijk; er mag niet worden gerend, er is geen buitenspel en er zijn geen keepers.

Nadere informatie

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl!

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! Artikel 1 Indoor Soccer draait om fairplay. Strijd op sportieve wijze op het veld. Houd rekening met anderen in zowel woord als daad! Artikel 2 Teams

Nadere informatie

REGLEMENT. 4 september 2016

REGLEMENT. 4 september 2016 1 REGLEMENT 4 september 2016 Inhoudstafel Fairplay charter 3 Regel 1: Speelveld 4 Regel 2: Poules 4 Regel 3: Bal 6 Regel 4: Aantal spelers 7 Regel 5: Uitrusting van de spelers 7 Regel 6: Scheidsrechter

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2007-2008 REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2007-2008 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Met het akkoord van de betrokken nationale bond en met inachtneming van de basisprincipes,

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015

REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015 REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015 Opmerkingen bij de Spelregels Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast blijven,

Nadere informatie

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 VOOR SPELERS Uitgave nr. : Versie 1.1 Datum : 13 juli 2016 Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die van belang zijn voor de spelers REGEL 1 HET

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Spelregelboek. Top- en eredivisie futsal

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Spelregelboek. Top- en eredivisie futsal Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Spelregelboek Top- en eredivisie futsal augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding 1 AFMETINGEN SPEELVELD FUTSAL 2 REGEL I Het speelveld 3 REGEL II De bal 5 REGEL III Het

Nadere informatie

1 De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek

1 De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek 1 De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek uit te geven. De meest opvallende wijziging is het laten

Nadere informatie

INLEIDING. De werkgroep spelregels veldvoetbal: Juli 2006

INLEIDING. De werkgroep spelregels veldvoetbal: Juli 2006 INLEIDING In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA heeft doorgevoerd, verwerkt. In verband met het WK zijn de wijzigingen van kracht geworden per 1 juni

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Vanaf het seizoen 2016-2017 zijn er enkele nieuwe spelregels van toepassing, komende vanuit de IHF. De onderstaande spelregels zijn van toepassing

Nadere informatie

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Beste lezer, In dit document vindt u alle wijzigingen en aanvullingen die door de werkgroep spelregels zijn aangebracht op

Nadere informatie

KBVB. Sectie Futsal SPELREGELS FUTSAL 2011

KBVB. Sectie Futsal SPELREGELS FUTSAL 2011 KBVB Sectie Futsal SPELREGELS FUTSAL 2011 Uitgave maart 2012 Voorwoord REGEL 1 Het speelveld REGEL 2 De bal REGEL 3 Het aantal spelers REGEL 4 De uitrusting van de spelers REGEL 5 De scheidsrechters REGEL

Nadere informatie

VVV-VLB Spelregels Zaalvoetbal Kalmthoutse ZaalvoetbalLiga September 2011

VVV-VLB Spelregels Zaalvoetbal Kalmthoutse ZaalvoetbalLiga September 2011 VVV-VLB Spelregels Zaalvoetbal Kalmthoutse ZaalvoetbalLiga September 2011 VVV-VLB-Spelregels Zaalvoetbal 1 Regel 1 : Het speelveld Regel 1 - Artikel 1 Speelveld Het speelveld is gelegen in Sporthal Gitok

Nadere informatie

Handleiding assistent-scheidsrechter

Handleiding assistent-scheidsrechter Handleiding assistent-scheidsrechter Den Ham, 17 september 2015 Deze handleiding geeft een korte toelichting over de wijze van signalering en positionering van een assistent-scheidrechter bij een officiële

Nadere informatie

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand.

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand. ! De Spelregels Onderstaand zijn de belangrijkste spelregels zoals deze door de KNVB zijn vastgesteld benoemd. Mochten hier vragen over zijn, schroom dan niet contact op te nemen. Genoemde regels worden

Nadere informatie

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Deze videotest is gemaakt op basis van de spelregelwijzigingen die per juni 2016 zijn ingegaan. Met behulp van deze test kunnen de cursisten oefenen met

Nadere informatie

Belgian Homeless Cup Wedstrijdreglement

Belgian Homeless Cup Wedstrijdreglement Belgian Homeless Cup 2014 - Wedstrijdreglement Alle BHC regels zijn bindend voor alle erkende en deelnemende teams aan de Belgian Homeless Cup. Deelnemers die gezien hun medisch achtergrond niet mogen

Nadere informatie

SPELREGELS IN HET KORT

SPELREGELS IN HET KORT SPELREGELS IN HET KORT SCHEIDSRECHTERS / JEUGDSCHEIDSRECHTERS Onze vereniging beschikt over niet al teveel scheidsrechters. Nieuwe scheidsrechters zijn dan ook van harte welkom. Mocht het zo zijn dat het

Nadere informatie

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop.

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop. VRAAG 1 Een wisselspeler die aan de zijkant van het veld zich aan het warm lopen is, spuugt een speler van de tegenpartij binnen het speelveld raak in zijn gezicht. Die scheidsrechter ziet dit en onderbreekt

Nadere informatie

INLEIDING. In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt.

INLEIDING. In deze uitgave van de Spelregels Veldvoetbal zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt. INLEIDING In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt. De wijzigingen betreffen: in regel 3 is nu geregeld dat

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Op 1 maart 2016 heeft de IHF de verschillende landen op de hoogte gebracht van de spelregelwijzigingen die met ingang van 1 juli 2016 van

Nadere informatie

8-TAL HOCKEY : SPEL- EN GEDRAGSREGELS

8-TAL HOCKEY : SPEL- EN GEDRAGSREGELS Referentie : Spelregels FIH Versie: 1-2008 (van toepassing vanaf 1/2/2008) Deze regels zijn van toepassing op preminiemen jongens en miniemen meisjes en jongens. De wijzigingen ten opzichte van de vorige

Nadere informatie

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken.

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken. 1. In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit opgemerkt door de scheidsrechter. Op welke manier

Nadere informatie

Reglement Beachkorfbal België

Reglement Beachkorfbal België Reglement Beachkorfbal België 1. Veld en uitrusting 1.1 Speelveld 1. Het speelveld bedraagt 20x10m, waarop 2 korven geplaatst zijn op een gelijke afstand van de zijlijnen en 4m van de achterlijn. Er zal

Nadere informatie

Spelregels Beach Soccer 2015

Spelregels Beach Soccer 2015 Spelregels Beach Soccer 2015 Voorwoord B Voorwoord In de loop der jaren is het Beach Soccer zich blijven ontwikkelen kijkende naar de spelregels en de richtlijnen voor scheidsrechters van deze sport. In

Nadere informatie

INLEIDING. In deze uitgave van het spelregelboek zijn alle wijzigingen tot en met 2001 verwerkt.

INLEIDING. In deze uitgave van het spelregelboek zijn alle wijzigingen tot en met 2001 verwerkt. INLEIDING De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek uit te geven. De meest opvallende wijziging

Nadere informatie

2 Gewestelijke Cursus. Groep J

2 Gewestelijke Cursus. Groep J 2 Gewestelijke Cursus Groep J voetbalfederatievlaanderen.be Inhoud Inleiding Mededelingen - instructies Regel 12 Overtredingen en onsportief gedrag Beelden Opname aanwezigheden Rondvraag - (met afsluiter)

Nadere informatie

SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG!

SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG! SPELREGELRUBRIEK MET DE LAATSTE WIJZIGINGEN. SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG! Scheids buitenspel is een vaak gehoorde opmerking binnen en buiten het voetbalveld. Het geeft maar

Nadere informatie

Informatie over functie van. ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter)

Informatie over functie van. ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter) Informatie over functie van ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter) Delta Sports Scheidsrechter commissie Houten, september 2014 Inhoudsopgave Doel Taak Voor aanvang van een wedstrijd Wanneer moet een

Nadere informatie

SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL

SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL ZVV DE BEVELANDEN 24 AUGUSTUS 2017 PROGRAMMA - Welkom - Verkopen van je beslissingen - Volgen & positie kiezen - Vrije schoppen - De 4 seconden regel - Disciplinaire straffen

Nadere informatie

Spelregelwijzigingen Seizoen 2014/'15

Spelregelwijzigingen Seizoen 2014/'15 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Spelregelwijzigingen Seizoen 2014/'15 knvb.nl #1.0 Handboek scheidsrechterszaken zaalvoetbal landelijk 2014/ 15 1. Spelregelwijzigingen De FIFA Futsal

Nadere informatie

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter.

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Leuth, 9 december 2013 [1] Inhoud Doel... 3 Taak... 4 Voor aanvang van een wedstrijd... 4 Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen:....

Nadere informatie

TAB DEN THIJS HERENTALS

TAB DEN THIJS HERENTALS 23ste Memorial " Luc De Rijck " zondag 24 mei 2015 Reeksen Reeks A Real Tigeros Bushido C mon FC Vonder Walem Boys Le Future Reeks B Forza Juno De machiene van de hei tikkie heen tikkie terug BBG T Spel

Nadere informatie

ZAALVOETBALLIGA ASSE ZELLIK SPELREGLEMENT. Maatschappelijke Zetel : Z.L.A.Z. Nerviërsstraat 138 1730 Asse

ZAALVOETBALLIGA ASSE ZELLIK SPELREGLEMENT. Maatschappelijke Zetel : Z.L.A.Z. Nerviërsstraat 138 1730 Asse ZAALVOETBALLIGA ASSE ZELLIK SPELREGLEMENT Maatschappelijke Zetel : Z.L.A.Z. Nerviërsstraat 138 1730 Asse Zaalvoetballiga Asse Zellik Maatschappelijke zetel: Z.L.A.Z. Nerviërsstraat 138 1730 ASSE VOORWOORD

Nadere informatie

INLEIDING. Wij vestigen uw aandacht graag nog op de onderstaande onderwerpen:

INLEIDING. Wij vestigen uw aandacht graag nog op de onderstaande onderwerpen: INLEIDING In deze uitgave zijn de spelregelwijzigingen verwerkt die de FIFA per 1 juli 2007 heeft ingevoerd. De wijzigingen zijn niet bijzonder ingrijpend, maar de intentie is geweest om meer duidelijkheid

Nadere informatie

handleiding scheidsrechters zaalvoetbal Uitgave juli 2011

handleiding scheidsrechters zaalvoetbal Uitgave juli 2011 handleiding scheidsrechters zaalvoetbal Uitgave juli 2011 handleiding scheidsrechters zaalvoetbal Uitgave juli 2011 KNVB Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist Postbus 515, 3700 AM Zeist Telefoon 0343-499211

Nadere informatie

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter.

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Inhoud Doel...3 Taak...4 Voor aanvang van een wedstrijd...4 Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen:...4 Welke positie moet een assistent

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Op 1 maart 2016 heeft de IHF de aangesloten landen op de hoogte gebracht van de spelregelwijzigingen die met ingang van 1 juli 2016 van kracht

Nadere informatie

Herziening spelregels 2009 2010

Herziening spelregels 2009 2010 Herziening spelregels 2009 2010 Regel 1 Het speelveld VELDOPPERVLAK Nieuwe tekst Wedstrijden mogen worden gespeeld op natuurlijke of kunstmatige oppervlakken overeenkomstig de competitiereglementen. De

Nadere informatie

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord:

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord: Spelregels Minipolo Pupillen 1 Voorwoord: Waterpolo is een technische, behendigheid vragende en zeer gezonde sport, waarbij nauwelijks blessures ontstaan. Het waterpolospel vraagt van de deelnemers niet

Nadere informatie

SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN. Datum : 1 juni 2017

SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN. Datum : 1 juni 2017 SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN Datum : 1 juni 2017 SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2017/ 18 Onderstaand een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste veranderingen

Nadere informatie

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen.

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen. Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf 01-07-2015 Huidige tekst 1.3 Palen Palen met beide zijlijnen. Indien bevestiging in het speelveld niet mogelijk is, mag de paal geplaatst zijn op een voldoende

Nadere informatie

SEIZOEN 2007-2008 SPELREGELS VOOR DEBUTANTJES, DUIVELTJES, PREMINIEMEN, MINIEMEN EN U8 TOT U13. Redactie: KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur

SEIZOEN 2007-2008 SPELREGELS VOOR DEBUTANTJES, DUIVELTJES, PREMINIEMEN, MINIEMEN EN U8 TOT U13. Redactie: KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur SEIZOEN 2007-2008 SPELREGELS VOOR DEBUTANTJES, DUIVELTJES, PREMINIEMEN, MINIEMEN EN U8 TOT U13 Redactie: KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur K.U.Leuven, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Nadere informatie

Spelregels district zaalvoetbal

Spelregels district zaalvoetbal Spelregels district zaalvoetbal Juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regel 1 Het speelveld 5 Regel 2 De bal 8 Regel 3 Het aantal spelers 10 Regel 4 De uitrusting van de spelers 16 Regel 5 De scheidsrechter

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR U6 TOT U13

SPELREGELS VOOR U6 TOT U13 SEIZOEN 2009-2010 SPELREGELS VOOR U6 TOT U13 Redactie : KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur K.U. Leuven, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie Prof. Dr. Werner Helsen Bart Gilis 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Lennikse minivoetbalbond: REGLEMENT a. Algemeen reglement b. Wedstrijdreglement en spelregels (2014)

Lennikse minivoetbalbond: REGLEMENT a. Algemeen reglement b. Wedstrijdreglement en spelregels (2014) Lennikse minivoetbalbond: REGLEMENT a. Algemeen reglement b. Wedstrijdreglement en spelregels (2014) A. ALGEMEEN REGLEMENT 1. Elke ploeg heeft een benaming en 1 vaste truienkleur. Elke ploeg heeft een

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 2011

HANDLEIDING VOOR ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 2011 HANDLEIDING VOOR ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 2011 A. HOUDING Algemeen gedraag u respectvol ten opzichte van spelers, clubleiders en publiek. uw houding en uw gedrag moeten respect afdwingen. reageer niet

Nadere informatie

A. GROENE KAART TWEE MINUTEN SCHORSING. De groene kaart met twee minuten schorsing geldt voor alle wedstrijden op een volledig veld.

A. GROENE KAART TWEE MINUTEN SCHORSING. De groene kaart met twee minuten schorsing geldt voor alle wedstrijden op een volledig veld. BIJLAGE 2 : DE KAARTEN A. GROENE KAART TWEE MINUTEN SCHORSING De groene kaart met twee minuten schorsing geldt voor alle wedstrijden op een volledig veld. Regel 14.1.b: Voor elke overtreding kan de speler

Nadere informatie

Het Uitvoerend Comité nam in zitting van 28 augustus enkele interpretatieve beslissingen ter verduidelijking. Zie bijlage 2.

Het Uitvoerend Comité nam in zitting van 28 augustus enkele interpretatieve beslissingen ter verduidelijking. Zie bijlage 2. Bij de start van de jeugdkampioenschappen seizoen 2014-2015 (interprovinciaal provinciaal gewestelijk) herinneren wij U volgende reglementswijzigingen in het jeugdvoetbal tot en met U17. Het Uitvoerend

Nadere informatie

TOUCH RUGBY WAT IS TOUCH RUGBY

TOUCH RUGBY WAT IS TOUCH RUGBY REGELS TOUCH RUGBY WAT IS TOUCH RUGBY Touch rugby is een rugby-vorm die er voor zorgt dat rugby prima voor iedereen is te spelen. Het is een variant waarbij intensief fysiek contact wordt voorkomen. In

Nadere informatie

Herhaling W + Time Out. 6 en 12 september 2011 Sander Gransjean

Herhaling W + Time Out. 6 en 12 september 2011 Sander Gransjean Herhaling W + Time Out 6 en 12 september 2011 Sander Gransjean Functionarissen Scheidsrechter Tijdwaarnemer Tijdwaarnemer 30-seconden Secretaris 2 e Secretaris Grensrechters Benodigdheden Vlaggen (wit,

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Zaterdag 26 december 2015 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede A 2505 Geel - Rood - Rood SV Moorslede B

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u een zonnig, maar bovenal een sportief en gezellig evenement toe! De Organisatie

Voorwoord. Wij wensen u een zonnig, maar bovenal een sportief en gezellig evenement toe! De Organisatie Voorwoord Namens de organisatie heten wij u van harte welkom op het KGU Horeca Mini Straatvoetbaltoernooi 2015. Het evenement zal dit jaar voor de tweede keer plaatsvinden. De organisatie van het KGU Horeca

Nadere informatie

Wijzigingen. Internationale Volleybal Spelregels (IVS)

Wijzigingen. Internationale Volleybal Spelregels (IVS) Wijzigingen Internationale Volleybal Spelregels (IVS) De nieuwste IVS omvatten: Een nieuwe benadering van de definitie van de netaanrakingen en de daarbij te beoordelen fouten. Een nieuwe procedure voor

Nadere informatie

Handleiding: Invullen van het wedstrijdblad

Handleiding: Invullen van het wedstrijdblad Handleiding: Invullen van het wedstrijdblad 1. Voor de wedstrijd 2 2. Tijdens de wedstrijd 4 2.1. Time outs 5 2.2. Fouten 6 2.3. Persoonlijke fout 6 2.3.1. Zonder vrijworpen 6 2.3.2. Met vrijwopren 6 2.4.

Nadere informatie

Spelregels landelijk Ere- en Eerste divisie zaalvoetbal

Spelregels landelijk Ere- en Eerste divisie zaalvoetbal Spelregels landelijk Ere- en Eerste divisie zaalvoetbal juli 2015 Inleiding Inhoud INLEIDING 3 AFMETINGEN SPEELVELD ZAALVOETBAL 4 REGEL 1 HET SPEELVELD 5 REGEL 2 DE BAL 8 REGEL 3 HET AANTAL SPELERS 10

Nadere informatie

Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u. Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion

Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u. Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion Wat? Voetbaltornooi voor de clubs uit de G-voetbalcompetities 1 1. Tornooi-informatie De eerste wedstrijden

Nadere informatie

REGEL 1 - HET SPEELVELD & DE ZAAL

REGEL 1 - HET SPEELVELD & DE ZAAL EDEGEMSE ZAALVOETBALLIGA VZW Regel 1 Het speelveld & de zaal REGEL 1 - HET SPEELVELD & DE ZAAL Artikel 1 - Afmetingen van het speelveld Het speelveld moet een rechthoek zijn met volgende afmetingen (in

Nadere informatie

40 e editie. van het. ASWH O13-1 zaaltoernooi. Hendrik Ido Ambacht. 05 januari 2017

40 e editie. van het. ASWH O13-1 zaaltoernooi. Hendrik Ido Ambacht. 05 januari 2017 40 e editie van het ASWH O13-1 zaaltoernooi te Hendrik Ido Ambacht 05 januari 2017 2 WELKOM DEELNEMERS De ASWH wisselbeker staat weer centraal tijdens dit ASWH O13-1pupillentoernooi dat maar liefst voor

Nadere informatie

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter;

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter; Strafcodes 1 t/m 8 AV - Toelichting voor scheidsrechters Strafcode 1 - Gele kaart Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13 De 8 principes van respect = FAIRPLAY Beknopte handleiding begeleiden wedstrijden U6 U13 Pagina 1 1. Respect voor de spelregels 2. Respect

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013

Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013 Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013 Het speelveld Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand. De zandlaag is circa 30 cm. hoog De afmetingen van het speelveld zijn 16 meter lang en

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS Referentie : Spelregels FIH Versie: 7-2009 (van toepassing vanaf 1/9/2009) Deze regels zijn van toepassing op eekhoorntjes jongens. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1-2003 zijn aangegeven

Nadere informatie

1.29 Richtlijnen 7 tegen 7. 1.29.1 Pupillen

1.29 Richtlijnen 7 tegen 7. 1.29.1 Pupillen 1.29 Richtlijnen 7 tegen 7 1.29.1 Pupillen Afmetingen Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte mag variëren tussen 60 en 70 meter. De breedte tussen 42,5 en 55 meter. Aanbevolen wordt een lengte-/breedtefactor

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Woensdag 28 december Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen U13

S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Woensdag 28 december Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen U13 S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Woensdag 28 december 2016 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen U12 Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede 2505 Geel - Rood - Rood SC Zonnebeke

Nadere informatie

Spelregels Achttal hockey

Spelregels Achttal hockey Spelregels Achttal hockey Hoe ziet een speelveld eruit? 15m.. speelrichting 15m Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

1. Regel 1 Het speelveld Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters Commerciële reclame (ingediend door FIFA)

1. Regel 1 Het speelveld Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters Commerciële reclame (ingediend door FIFA) Circulaire nr. 1302 Zurich, 31 mei 2012 Spelregelwijzigingen 2012 2013 Geachte heer, mevrouw, De 126 ste Jaarlijks Algemene Vergadering van de International Football Association Board (IFAB) vond plaats

Nadere informatie

Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams

Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams De veranderingen zijn GEEL gemarkeerd. Hoe ziet het speelveld eruit?.. Veldmarkeringen in de vorm van hoekvlaggen

Nadere informatie

3.10c; deel 1. Het nemen van de vrije worp

3.10c; deel 1. Het nemen van de vrije worp 3.10c; deel 1 c Het nemen van de vrije worp c Het nemen van de vrije worp De nemer van de vrije worp moet met één voet direct achter het strafworppunt staan en met de andere voet in het gebied achter de

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND ALGEMEEN REGLEMENT REGELS VAN HET VOETBALSPEL UITGAVE AUGUSTUS 2015 KBLVB AR SPELR - uitgave 2015 1 *AR - SPELR INHOUDSOPGAVE REGELS VAN HET VOETBALSPEL 3 REGEL

Nadere informatie

3 de gewestelijke cursus 15/03/2016

3 de gewestelijke cursus 15/03/2016 3 de gewestelijke cursus 15/03/2016 voetbalfederatievlaanderen.be Inhoud Mededelingen - instructies Plaatsing en verplaatsing Theorie Beelden Opname aanwezigheden Vragen? Mededelingen - instructies Bureau

Nadere informatie

Uittreksel voor W-official

Uittreksel voor W-official WP 1.3 Bij een wedstrijd geleid door één scheidsrechter, fungeert de scheidsrechter aan de zijde van de jurytafel en nemen de grensrechters aan de overzijde plaats. WP 1.7 Op elke speelveldbegrenzing achter

Nadere informatie

BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! SAMENVATTING VAN DE SPELREGELS VELDVOETBAL

BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! SAMENVATTING VAN DE SPELREGELS VELDVOETBAL BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! INHOUDSOPGAVE klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De teksten zijn gebaseerd op de Spelregels Veldvoetbal

Nadere informatie

VOORWOORD. Kevin Blom, scheidsrechter betaald voetbal

VOORWOORD. Kevin Blom, scheidsrechter betaald voetbal VOORWOORD Wat goed dat je je gaat verdiepen in de spelregels van het veldvoetbal! Met ruim 1,2 miljoen leden en ongeveer 33.000 wedstrijden per week is voetbal de meest populaire sport van ons land. Allemaal

Nadere informatie

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels achttal hockey Hoe ziet het speelveld eruit? Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen. De achterlijn en middenlijn

Nadere informatie

Spelregels Waterpolo

Spelregels Waterpolo Spelregels Waterpolo Het speelveld: Het speelveld is maximaal 20 meter breed en 30 meter lang bij heren, bij dames is de maximale lengte 25 meter. Is het bad waarin gespeeld wordt groter, dan wordt het

Nadere informatie

Onderrichtingen bij de Regels van het Voetbalspel Uitgave 2011 Wijzigingen seizoen

Onderrichtingen bij de Regels van het Voetbalspel Uitgave 2011 Wijzigingen seizoen Onderrichtingen bij de Regels van het Voetbalspel Uitgave 2011 Wijzigingen seizoen 2012-2013. Regel 1 Het speelveld Blz.3 Neutrale zone Nieuwe tekst na 3 de alinea: Elke hindernis op minder dan drie meter

Nadere informatie

Spelregels aspiranten E (5-5)

Spelregels aspiranten E (5-5) Spelregels aspiranten E (5-5) 1. Inleiding Waterpolo is een technische, behendigheid vragende en zeer gezonde sport, waarbij nauwelijks blessures ontstaan. Het waterpolospel vraagt van de deelnemers niet

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m INSTRUCTIEBOEKJE voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m 65m 9.15m 9.15m 100m 1 REGELS VOOR D-PUPILLEN D-pupillen spelen op een heel speelveld. De afmetingen

Nadere informatie

Fintro: BE TVA/BTW BE Av. Ch. Schallerlaan Bruxelles/Brussel

Fintro: BE TVA/BTW BE Av. Ch. Schallerlaan Bruxelles/Brussel Wijziging spelregels, seizoen 2015 2016 Vier regels zijn veranderd of werden opnieuw ingebracht : 1. Een team bestaat uit maximaal twaalf personen, waarvan ten hoogste zes spelers in het veld en de overige

Nadere informatie