Inzicht krijgen in de hedendaagse sectoren van Elektriciteit en Gas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzicht krijgen in de hedendaagse sectoren van Elektriciteit en Gas"

Transcriptie

1 Inzicht krijgen in de hedendaagse sectoren van Elektriciteit en Gas Spelregels van de geliberaliseerde energiemarkt Onderhandelen over energieaankopen Pierre Mélon 2006, BIM Spelregels van de geliberaliseerde energiemarkt Wie doet wat? Situatie "op het terrein" (WG en Brussel) PLAN Onderhandelen over de energieleveringen Principes en kernbegrippen Tariefcontext Begrip van de facturen en concrete gevallen 2 nr.

2 De energiewereld is radicaal veranderd 1. Van het gereguleerd naar het geliberaliseerd stelsel 2. De energierekening van de onderneming 3. De strategie van de (nieuwe) operatoren => Het SYSTEEM de FACTUUR de OPERATOREN 3 nr. Type (en bouwjaar) installatie Warmtekrachtkoppeling, gasmotoren Warmtekrachtkoppeling, biogasmotoren (2002) Warmtekrachtkoppeling, turbine met tegendruk (2002) Biogasmotor Windmolens (2003) Turbojet (2003) M.S.I Sites en vermogensniveaus 12 sites, vermogens van 0,805 tot 1,5 MWe 1 site, vermogen 3x1,35 MWe 1 site, vermogen van 25 MW 1 site van 100 kw vermogen 7 nieuwe sites, 2 tot 6 machines van 0,6 tot 2 MW 1 x 18 MW 4 nr.

3 Houding en strategie van de operatoren In een eerste fase o o o o verdediging van de verworvenheden drukking van de kosten (aankoop exploitatiekosten) minder transparantie van de informatie aan de regulerende instanties / overheden diversifiëring van de bevoorradingsbronnen en de productiemix, positionering met betrekking tot nieuwe markten (trading, HEB, zie verder) In een tweede fase o o o o agressiever commercieel beleid gebruik van onderaanneming stroomopwaarts (leveranciers) en stroomafwaarts (zelfstandige commerciële vertegenwoordigers) ontwikkeling van basisdiensten en "aanverwante" diensten of "nieuwe" producten grotere afstand tussen de operator en de eindklant 5 nr. Strategie van de operatoren - Verklaring (1) De verhoudingen tussen operatoren is veranderd door de geleidelijk toenemende concurrentiestrijd : Van minimale informatie naar regelrechte desinformatie Van een passieve aanpak naar actieve marketing Van een "nationale" omgeving naar een Europese omgeving -> de operatoren hebben hun commercieel en informatiebeleid aangepast 6 nr.

4 Strategie van de operatoren - Verklaring (2) De verhoudingen tussen operatoren en eindklanten zijn veranderd of gaan veranderen : Van tarifaire globaliteit naar een "versnippering van tarieven" Van een globaal en stabiel aanbod van energiediensten naar een versnipperd en sterk gediversifieerd aanbod : commodities + pieken + lastenbeheer + diensten REG, HEB, EnergyManagement, Van de blokken Elektriciteit en Gas naar een fusie van de beroepen? Van grijze elektriciteit naar een energiekorf : grijze energie, groene energie, kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, gecombineerd aanbod energie-warmte -> de benadering van de klant is FUNDAMENTEEL gewijzigd 7 nr. De bekommernissen van ondernemingen Basishulpbron Elektriciteit en Gas : essentiële, onmisbare en zelfs strategische hulpbronnen zekere bevoorrading, van kwaliteit = basis Kostenpost Energie : één van de elementen in de bedrijfskosten minimum aan prijsstabiliteit, voorspelbaarheid van de kosten en parameters Concurrentiefactor Elektriciteit en Gas : factoren van de productiviteit / efficiëntie of imagofactor investeringsstrategie (vermindering energiekosten, lokale productie) potentiel inzake beheersing / modulering van de vraag strategie rond (het imago van) de onderneming (gecertificeerde energie, ) 8 nr.

5 Enkele cijfers Vecteur énergétique Sidérurgie Autres industries Transport Résidentiel Usages non énergétiques Année Electricité 11,9 11, ,1 1,3 1,3 21,9 21,7 - - Gaz 27,6 25,9 42,9 40, ,1 35,6 12,6 12,8 Pétrole 3,9 0,7 15,2 18,1 98,7 98,7 41,9 40,6 87,4 87,2 Chaleur 0,3 0,3 4,6 4, ,4 0,4 - - Combustible solide 56,2 61,3 5,2 4, ,7 1,7 - - Bron : MAE, 2002 Aardolie : blijft overheersen voor het vervoer, residentiële energie en niet-energieactiviteiten Elektriciteit en gas spelen een hoofdrol in de industrie (en in de woningsector) 9 nr. - op het terrein - De standaardleverancier van de afnemers die keuzevrijheid kregen op 1 juli 2004 vervult een verwarrende rol voor de onderneming De ondernemingen die een contract afsluiten, lopen het risico dat de tariefvoorwaarden niet zijn afgestemd op hun behoeften en dat de facturen tegenvallen 10 nr.

6 - op het terrein - (vervolg) De verkooppraatjes van de leveranciers die de markt benaderen, zijn soms misleidend en zorgen voor verwarring : vandaag zeggen de leveranciers bij energie-opleidingen "de metergegevens van 2003 bestaan niet meer, de verdelers hebben ze niet meer of hebben ze afgeschaft" Sommige leveranciers pakken uit met grafieken om gewag te maken van een "geliberaliseerde prijs" die gevoelig hoger zou liggen dan de "gereguleerde prijs" De leveranciers bieden energiebeheerinstrumenten... maar noemen zichzelf "energieleveranciers" Inzake de levering van energie en diensten kan men spreken van twijfelachtige gezamenlijke aanbiedingen 11 nr. - op het terrein - (vervolg en einde) De mededelingen vanwege de overheid via de intercommunales, de regulerende instanties, de administraties leveren geen aangepaste toelichting : de bedrijfsverantwoordelijke heeft behoefte aan informatie over de concrete gevolgen van de liberalisering en over de houding die men best aanneemt om aan de behoeften te voldoen, alsook aan aangepast advies. algemene brieven leiden vaak tot energieverspilling of verticale klassering. Ze moeten aangepast worden en concrete informatie geven : bijvoorbeeld : gebruik van schema's, duidelijke identificatie van de actoren die zich tot de klanten zullen richten, terbeschikkingstelling van typebrieven en - formulieren, het herhaald gebruik vermijden van termen die niet onmiddellijk door iedereen worden begrepen, verwijzen naar praktische, aangepaste en concrete communicatie- en informatie-instrumenten 12 nr.

7 Conclusies (1) De ondernemers zijn er niet klaar voor! Ze zijn veel te weinig vertrouwd met het energiesysteem en zijn beperkingen. Het beheer van het verbruik : de informatie circuleert (te) slecht, de rendabele technologieën worden (te) weinig benut: het wantrouwen, de financieringskosten en het gebrek aan technische ondersteuning dragen daartoe bij Er moet dringend werk worden gemaakt van een zekere bewustwording De kwestie van de financiering van de investeringen is cruciaal! 13 nr. Conclusies (2) Liberalisering : de verplichting van de KEUZE moet worden omgevormd tot een kans, maar hoe!? Beheersing van het verbruik, verlaging van de prijs : de onderneming moet leren de "energie-informatie" te beheren en haar verbruik te reguleren Operatoren : weinig intensieve concurrentie, "afromingsbeleid", desinformatie OPGELET "REG"-markt : welke strategie voor de onderneming? De houding en de aanpak moeten evolueren Het beroep van Energieconsultant/manager is essentieel voor de onderneming. 14 nr.

8 Energiemanagement? De persoon belast met het energiebeheer wordt duidelijk geïdentificeerd in de onderneming. Hij/zij controleert de leveringscontracten en ziet toe op het goed energiebeheer van de onderneming Uw installaties (infrastructuren, process, kantoren) zijn recent en zijn van het juiste formaat op energieniveau Uw post energiekosten vertegenwoordigt minder dan 10 % van uw bedrijfskosten, arbeidskosten niet meegerekend U hebt een energieaudit uitgevoerd van uw installaties in de loop van de voorbije 3 jaar, en die heeft u in staat gesteld besparingsposten te identificeren en/of het beheer van uw installaties te verbeteren In de onderneming is een verantwoordelijke of uzelf die in staat is om snel de verbruiksniveaus te bepalen op grond van de behoeften en de kosten van de energiedragers, u hebt een specifiek dossier met een overzicht van al uw verbruiksgegevens De bevoegdheden voor energie worden verspreid op grond van de beheerslasten van de medewerkers. Het energieaspect wordt zelden of nooit aangesneden in de beheersorganen. Een revisie/renovatie/modernisering van de installaties of een verandering van process valt te overwegen binnen 2-3 jaar sommige installaties zijn weinig efficiënt of u overweegt een verhuis Uw post energiekosten is aanzienlijk of u weet niet precies wat die verhoudingsgewijs vertegenwoordigt, uw activiteit vereist een zekere en regelmatige bevoorrading U hebt nooit een energieaudit van uw installaties uitgevoerd of overwogen, ondanks het feit dat tal van overheidssteunmaatregelen de kosten daarvan tot een minimum beperken Het verbruik en de energierekeningen, dat is een zaak voor de boekhouder - de documenten in verband met de energie-uitgaven zitten in dossiers die verband houden met de boekhouding, de technische werking van de onderneming of de archivering. 15 nr. Gevaren en voordelen van de liberalisering Presentatie Gevaren en voordelen van de geliberaliseerde markt Een paar voorbeelden

9 PROENERGIE.be 11 jaar ervaring inzake energie : Nationaal Energiecomité, Federaal kabinet Energie, CCEG, CREG, CESRW (Energiecommissie) = Bijstand aan consumenten voor de keuze van de JUISTE energieleverancier = Gebruik / Ontwerp van INSTRUMENTEN voor een rationeel, voordelig en duurzaam energiebeheer = OPLEIDINGEN Energie (CCI, Forem...) 1080 Brussel Amay info proenergie.be Diensten voor energiebeheer ondernemingen particulieren overheden federaties en groeperingen 17 nr. De energiefactuur van de onderneming Aangepaste tariefformule + correcte contractuele clausules + ristorno-tariefonderhandeling 0 Audit en energiemanagement + aangepaste investeringen en gedrag Slechte tariefformule en/of tariefonderhandeling 18 nr.

10 Openbare instrumenten Nieuwe activiteiten - Technologieën 19 nr. Grootverbruikers Aankoopovereenkomst Gereguleerde pr. - Kostprijs = Marge Regulering CCEG Spelregels een sector en beroepen die sterk veranderen Gereguleerde markt Verdeler E / G NetwerkbeheerderS Studiebureaus Adviesorganen Eindklant Met eigen productie Aankoop vermogen bij de producent Verbanden Regulering-Controle CREG-CWAPE-VREG-BIM ProducentEN + wisselmarkt Geliberaliseerde markt LeverancierS Eindklant Basisregels OSP Overheden Verkoop basisenergie + piek + reserves aan de leverancier Exploitatie Onderhoud METERING WINST Aansluitings- en leveringscontract + groene elektriciteit Energieconsultant/manager 20 nr.

11 Spelregels Voorbeelden van reacties : Ja, men kan in principe een contract afsluiten met een leverancier, maar de verdeler zal dat tegengaan! Hoe kan ik van elektriciteitsleverancier veranderen? Gaat men een tweede verbinding of een tweede teller plaatsen? Dat wordt te duur. De verdeler zal vroeg of laat wel zijn tarief verlagen, het heeft geen zin over te schakelen... Wat garandeert dat de leverancier zijn tarief zal handhaven? Van zodra we ondertekend hebben, zal de prijs ongetwijfeld weer omhoog gaan! De concurrentie zal wellicht niet zo'n aantrekkelijke prijzen kunnen aanbieden als de historische operator, die kan bogen op zijn kernenergiepark. 21 nr. Leurhandel en verkooppraktijken Hoed u voor misleidende of dubbelzinnige verkooppraatjes : "De metergegevens van 2003 bestaan niet meer, de verdelers hebben die niet meer of hebben ze afgeschaft" De "geliberaliseerde prijs" ligt beduidend hoger dan de "gereguleerde prijs" Wie staat borg voor de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet? Zo'n aantrekkelijk tarief blijft slechts enkele dagen geldig 22 nr.

12 Heffingen OVERHEID AANKOOPPRIJS (productie+verkoop) NETWERKTARIEF (van de producent tot aan de meter) De FACTUUR BTW 21 % 4 tot 8 % 30 tot 40 % 30 tot 40 % In principe vastgelegd Financiering van overheidsinstrumenten Onderhandelbaar en vrij bepaald Niet onderhandelbaar voor de klant 23 nr. Voordelen van de liberalisering Mogelijkheid om de energiefactuur te verlagen Men gaat (eindelijk) aandacht besteden aan de energiefacturen Opkomst van tal van beroepen Diversifiëring van de bronnen en wijzen van bevoorrading 24 nr.

13 De verandering van leverancier in de praktijk Zorg ervoor dat de aanvraag voor tariefoffertes goed wordt geformuleerd Vraag minstens twee geldige offertes aan Vergelijk (zelf of met de hulp van een deskundige) de tariefclausules en contractuele bepalingen Onderzoek de waarde van de diensten of de aangeboden kortingen : afhandeling van de overschakelingsprocedure, audit van de installaties, tariefkorting... Onderzoek alle alternatieven : behoud tarief, verandering, groepsaankoop, afwachten of niet 25 nr. Liberalisering van de energiemarkten en aankooponderhandelingen Pierre Mélon 2007, BIM

14 1. Werking van de energiemarkt vandaag Energie een sector en beroepen die sterk veranderen De operatoren op de energiemarkt Werking van de markt CONTRACTEN Werking van de markt FACTUUR 27 nr. Onderneming Productie Distributie (netwerkbeheer) Verkoop/ levering Energieoperatoren Rol onderneming die elektriciteit PRODUCEERT of gas INVOERT en levert aan de netwerken ondernemingen met monopolie in een geografisch gebied - beheren en ontwikkelen het netwerk voor het VERVOER en de DISTRIBUTIE onderneming die de energie AANKOOPT in blokken en ze DOORVERKOOPTaan ondernemingen en particulieren Controle van de overheden MATIG : oriëntatie van energiebronnen, vergunning van de productie, vrij bepaalde prijzen ZEER STERK : controle van de rekeningen en oplegging van de netwerktarieven ZWAK: leveringslicentie, vrij bepaalde prijzen 28 nr. Marktsituatie quasi-monopolie (ELECTRABEL+SPE) wettelijk monopolie (één VERVOERSbedrijf en intercommunales die instaan voor de DISTRIBUTIE opkomende concurrentie (ongeveer 15 bedrijven)

15 Verbanden Producenten AANKOOP Werking van de markt CONTRACTEN Leveranciers Aansluitingscontract Leveringscontract BLOKKEN Toegangs-/gebruikscontract Netwerkbeheerders AANKOOPPRIJS METERS Onderneming huisgezin 29 nr. Lokale productieindustrie NETWERK- TARIEVEN Werking van de markt FACTUUR BTW 21 % Heffingen van OVERHEID AANKOOPPRIJS (productie+verkoop) NETWERKTARIEF (van de producent tot aan de meter) 4 tot 8 % Financiering overheidsinstrumenten 30 tot 40 % In principe vastgelegd Onderhandelbaar en vrij bepaald Niet onderhandelbaar 30 tot 40 % voor de klant 30 nr.

16 Situatie voor de Ondernemingen Sinds juli 2004 is de markt compleet opengesteld voor de concurrentie : Voor ondernemingen maar ook voor verenigingen, plaatselijke gemeenschappen, overheidsinstanties Leverancier = Intercommunales voor distributie (laagspanning) of "standaard" leverancier Toegang tot Leveranciers en/of Groene Leveranciers 31 nr. Hoe kan men van Leverancier veranderen? Eerste stap : Informatie inwinnen en alle inlichtingen centraliseren in verband met het energiebeheer van de onderneming en de contacten met de energieleveranciers of commerciële vertegenwoordigers Tweede stap : Al dan niet met de hulp van een energie-expert duidelijk bepalen wat de eigen behoeften zijn (kenmerken van de afname) en het verbruik van de onderneming (waarvan de details kunnen worden aangevraagd bij de distributienetwerkbeheerder!) - indien nodig kan men (vooraf) zijn installaties laten doorlichten (energieaudit) Ter herinnering : bij het afsluiten van een leveringscontract dient men te onderhandelen over een nieuwe tarifering die grondig verandert ten opzichte van de vroegere vaste tarieven : elk kenmerk van de afname moet derhalve zorgvuldig worden herbestudeerd om in het contract te worden opgenomen, dit om onaangename verrassingen te voorkomen bij de volgende energiefactuur! 32 nr.

17 Hoe kan men van Leverancier veranderen? Derde stap : Onderzoek (zelf of via een deskundige) en vergelijking van de tariefformules, maar ook van de diensten die worden aangeboden door de kandidaat-leveranciers (facturering, afhandeling van de formaliteiten voor de overschakeling, bepalingen aangaande de bevoorradingskwaliteit, tellingen, energiemix, groene elektriciteit, diensten inzake R.E.V. enz.) en van het reële voordeel van die laatste voor de onderneming Vierde stap : Besteed de nodige aandacht aan de contractuele clausules in de algemene en bijzondere voorwaarden, en uiteraard moet ook de draagkracht worden vergeleken van de clausules die in het ene tariefaanbod sterker doorwegen dan in het andere! 33 nr. De verandering van leverancier in de praktijk De aanvraag van een tariefofferte moet goed worden geformuleerd (kennis van de behoeften en kenmerken van de afname en overeenstemming met de tariefformules) Vraag minstens twee offertes aan Vergelijk (zelf of met de hulp van een deskundige) de tariefclausules en contractuele bepalingen. Ga na welke diensten de leverancier aanbiedt : afhandeling van de overschakelingsprocedure, energiemix, installatieaudit tegen een overeengekomen prijs, tariefkorting naargelang de betaalwijze Onderzoek alle alternatieven : behoud van het vaste tarief, behoud standaardtarief, geliberaliseerd tarief, groepsaankoop, afwachten of ondertekening van een contract 34 nr.

18 Gevolgen voor de factuur Gevolgen op prijsniveau (tariefformules) Gevolgen inzake de evolutie van de prijs (contract van jaar, tariefclausules, tarifaire boetes) Gevolgen inzake aanverwante diensten Gevolgen inzake contractverbreking / onderbreking van de leveringen 35 nr. Lezing van de elektriciteitsen gasfacturen Inleiding : 1. voornaamste principes inzake de tarifering van elektriciteit en gas 2. evolutie van de kwu-prijs voor elektriciteit en de prijs/m³ voor gas "Ontcijfering" van de elektriciteitsfacturen discussie rond de verkregen resultaten 36 nr.

19 Principes van de tarifering 1. Wie bepaalt de prijzen van elektriciteit en gas? 2. Hoe worden de prijzen van elektriciteit en gas berekend? 3. Welke onderdelen omvatten de prijzen van elektriciteit en gas? 37 nr. Wie bepaalt de prijzen van elektriciteit en gas? Voor de captieve afnemers : De energieminister, na advies van de CREG en goedkeuring van de federale regering Voor de "algemene" tarieven en voor de "sociale" tarieven In overeensteming met de principes vastgelegd bij wet Voor de keuzegerechtigde afnemers : Voor het gedeelte "vervoer", de CREG, op voorstel van de netwerkbeheerders Voor het gedeelte "productie" en "levering" : vrije prijs, bepaald door de markt, maar mogelijkheid om maximumprijzen te bepalen 38 nr.

20 Hoe worden de prijzen voor de captieve markt bepaald? Principes vastgelegd bij wet : Vermindering van de tarieven ingevolge het gevoerde tariefbeleid (afschrijvingen), «benchmarking» van de prijzen in de buurlanden, Principe van afwezigheid van "gekruiste subsidies" (kosten die ten laste worden gelegd van een klantencategorie die er niet voor verantwoordelijk is) Toepassingsmodaliteiten : Keuze van de bevoegde minister om tariefwijzigingen aan te vatten Invloed van de actoren (CREG, operatoren) 39 nr. Hoe worden de prijzen voor de geliberaliseerde markt bepaald? Principes vastgelegd bij wet : Op het niveau van de vervoers- en distributiekosten : Tariefprincipes opgelegd door de federale overheid Voorstellen voorgelegd door de VNB en de DNB's De CREG evalueert de geldigheid van de vervoers- en distributietarieven en keurt de tariefformules al dan niet goed op basis van de investeringsplannen en rekening houdend met een redelijke winstmarge Op het niveau van de productie en het vervoer : het spel van de markt Toepassingsmodaliteiten : "Vrijwillige" overschakeling naar het geliberaliseerd systeem voor de kleine ondernemingen Aanwijzing van een "standaardleverancier" en een "standaardtarief" in de laatste fasen van de liberalisering De tekortkomingen en gebreken van de markt beïnvloeden de evolutie van de geliberaliseerde prijzen 40 nr.

21 Welke onderdelen omvatten de prijzen van elektriciteit en gas? Om ervoor te zorgen dat alle kosten worden gedekt, is de energieprijs samengesteld uit diverse elementen : Het aansluitingstarief Het tarief van het ter beschikking gestelde vermogen Het tarief voor de toegang tot het netwerk en het tarief voor het gebruik van het netwerk Het tarief van de afgenomen kwu Het tarief in verband met de installatie van meters met variabel tarief en meet- en telinstrumenten In principe vergoedt elk element de dienst de eraan gekoppeld is (aansluiting, toegang tot het netwerk, specifieke teller ) Daar komen de tarieven bij in verband met de verschillende prestaties en diensten + heffingen en taksen van de overheden 41 nr. 2. Evolutie van de kwu-prijs voor elektriciteit en de prijs/m³ voor gas Welke elementen beïnvloeden de kwu-prijs? Welke parameters bepalen de evolutie van de tarieven voor elektriciteit en gas? Hoe evolueren de verschillende parameters van de factuur? 42 nr.

22 Welke elementen beïnvloeden de kwu-prijs? Voornaamste elementen : De brandstofprijzen De prijs van de productie- en vervoersinfrastructuren De prijs van het exploitatiewerk De prijs van de diensten/prestaties in verband met de levering 43 nr. Energie Welke parameters bepalen de evolutie van de tarieven voor elektriciteit en gas? Arbeids- en exploitatiekosten Aanverwante prestaties en diensten (E en G) Invoer en vervoer gas Activiteit Inv./Verv. gas Activiteit distributie gas Index " Nc" (brandstof) Index "Ne" (exploitatie) "kostprijs van de diverse prestaties" Parameter "G" Index "Iga" Index "Igd" 44 nr.

23 Welke parameters bepalen de evolutie van de tarieven voor elektriciteit en gas? Elementen Ool op de geliberaliseerde markt INVOEREN! COMMERCIELE componenten en strategies! Parameters en indexen Nieuwe indexen : ENDEX Gpi Simulatoren Vergelijkingen (cwape, vreg, etc) Bepaalde Prijzen PLATTs enz 45 nr. Inflatie van de factuur? Enkele mogelijke verklarende elementen. De evolutie van de factuurposten : tussen theorie et praktijk (prod, verv/distr/ lev) De (non-) concurrentie op het niveau van de productie De (zwakke) concurrentie op het niveau van de levering De vervoers- en distributietarieven Het voordeel van de overvloed : wie heeft er baat bij? Het gebrek aan betrouwbare informatie voor de eindafnemers De evolutie van de kostprijs van de primaire energie (groene stroomcertificaten en fossiele brandstoffen) Tariefformules : van het gereguleerd tarief naar het "maattarief" Opmerking : elk punt werd uitvoerig bestudeerd; het is enkel de bedoeling een overzicht te geven van de elementen en pistes aan te reiken ter verklaring en analyse 46 nr.

24 Contractuele bepalingen 47 nr. Onderhandelen over de energiebevoorrading? Kan men onderhandelen? Hoe onderhandelen? Waarover onderhandelen? Voorbeelden 48 nr.

25 Kan men onderhandelen? Verscheidene voorafgaande voorwaarden : Allereerst : nauwkeurig de behoeften kennen Niet gebukt gaan onder tijdsdruk Voldoende tariefoffertes bekomen De offertes kunnen vergelijken In staat zijn de resultaten van een onderhandeling te interpreteren 49 nr. Hoe onderhandelen? Hou rekening met relevante/doorslaggevende tariefelementen en contractuele elementen Zet de troeven en sterke punten van de onderneming als klant van de leverancier in de verf Leg desgevallend valoriseerbare aanverwante elementen in de weegschaal : levering van gas, potentieel van energieproductie in partnership, lokale groene elektriciteitsproductie De kandidaat-leverancier kritisch benaderen (ter beschikking gesteld vermogen, meerprijs G.S.) 50 nr.

26 Waarover onderhandelen? Het standaardtarief en de geliberaliseerde tarieven De tariefelementen : kwu dag, kwu nacht, tariefindexen De contractuele elementen : verbreking van het contract, meer/-minderverbruik, telgegevens, aansprakelijkheden, De integratie van bijzondere clausules (aankopen van andere energie, groene elektriciteit ) 51 nr. Voorbeeld (1) Eindafnemer tertiaire sector Stijgend verbruik tijdens de voorbije 3 jaar Ernstige onderneming die erkenning geniet en een constante ontwikkeling vertoont Onderzoek van 5 tariefoffertes Elektriciteit 52 nr.

27 Voorbeeld (2) Resultaten van tariefauditrapporten : Simulaties "offertes" van de kandidaat-leveranciers onvolledig Ter beschikking gestelde vermogens niet bepaald (2) of variërend van index 100 tot 122 (behoeften = 110) Standaardtarief is het voordeligst Geliberaliseerde tarieven gaan van een index van 101 tot kandidaten uitgesloten wegens onaangepaste tariefclausules Meerprijs "groene stroomcertificaten" varieert van index 100 tot nr. Voorbeeld (3) Betreffende de onderneming : Erkende onderneming, "goede betaler" Constant stijgend verbruik Aansluiting gas Potentieel voor beheersing van het verbruik : Relighting Bureautica 54 nr.

28 Voorbeeld (4) Beschouwingen over de prijsbases voorgesteld door de kandidaat-leveranciers (fictieve namen) : Productie en Energie : sterke lokale inplanting, moderne productiestructuur met goede afschrijving Elek-Belle : hanteert een tariefindex met constante stijging, die verondersteld wordt rekening te houden met de afschrijvingskosten, terwijl de onderneming ook beschikt over een regionaal productiepark dat ruimschoots wordt afgeschreven Essentiële Elektriciteit : gaat prat op het grootste productiepark voor groene elektriciteit, maar factureert een hogere meerprijs voor groene elektriciteit Toekomstenergie : stelt een hoog basistarief voor, terwijl het productiepark wordt voorgesteld als het goedkoopste van de wereld. 55 nr. De energierekening en daarna? Hoe situeert uw onderneming zich inzake energiebeheer? Bestaat er een potentieel inzake energiebesparing en vermindering van de energierekening? Zijn verbeteringen mogelijk van de efficiëntie of het beheercomfort in combinatie met een vermindering van de energiekosten? Bestaan er alternatieven voor het individueel contract voor energielevering (groepsonderhandelingen met filialen, groepsaankopen, installatie van middelen voor aanvullende of gecombineerde productie )? 56 nr.

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart dat het geactualiseerd referentiekader schetst met betrekking tot grote windturbineparken in het Waals gewest Juni 2013 Overheidsopdracht voor

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen is een uitgave van Flanders

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project In opdracht van de FOD Economie, K.M.O.,

Nadere informatie

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder.

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Dat vergt een doordacht lichtontwerp: >> Maak optimaal gebruik van daglicht door: >> Goed ontwerp van ramen en andere lichtopeningen

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen 1 Dankwoord Dit handboek is tot stand gekomen naar aanleiding van twee congressen: Risk Perception, Risk Communication and its

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie) REACTIE OP INTERNETCONSULTATIE: PRIVATISERING SPEELCASINO S Publicatiedatum: 30-01-2015 Einddatum consultatie: 01-04-2015 Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie