Inzicht krijgen in de hedendaagse sectoren van Elektriciteit en Gas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzicht krijgen in de hedendaagse sectoren van Elektriciteit en Gas"

Transcriptie

1 Inzicht krijgen in de hedendaagse sectoren van Elektriciteit en Gas Spelregels van de geliberaliseerde energiemarkt Onderhandelen over energieaankopen Pierre Mélon 2006, BIM Spelregels van de geliberaliseerde energiemarkt Wie doet wat? Situatie "op het terrein" (WG en Brussel) PLAN Onderhandelen over de energieleveringen Principes en kernbegrippen Tariefcontext Begrip van de facturen en concrete gevallen 2 nr.

2 De energiewereld is radicaal veranderd 1. Van het gereguleerd naar het geliberaliseerd stelsel 2. De energierekening van de onderneming 3. De strategie van de (nieuwe) operatoren => Het SYSTEEM de FACTUUR de OPERATOREN 3 nr. Type (en bouwjaar) installatie Warmtekrachtkoppeling, gasmotoren Warmtekrachtkoppeling, biogasmotoren (2002) Warmtekrachtkoppeling, turbine met tegendruk (2002) Biogasmotor Windmolens (2003) Turbojet (2003) M.S.I Sites en vermogensniveaus 12 sites, vermogens van 0,805 tot 1,5 MWe 1 site, vermogen 3x1,35 MWe 1 site, vermogen van 25 MW 1 site van 100 kw vermogen 7 nieuwe sites, 2 tot 6 machines van 0,6 tot 2 MW 1 x 18 MW 4 nr.

3 Houding en strategie van de operatoren In een eerste fase o o o o verdediging van de verworvenheden drukking van de kosten (aankoop exploitatiekosten) minder transparantie van de informatie aan de regulerende instanties / overheden diversifiëring van de bevoorradingsbronnen en de productiemix, positionering met betrekking tot nieuwe markten (trading, HEB, zie verder) In een tweede fase o o o o agressiever commercieel beleid gebruik van onderaanneming stroomopwaarts (leveranciers) en stroomafwaarts (zelfstandige commerciële vertegenwoordigers) ontwikkeling van basisdiensten en "aanverwante" diensten of "nieuwe" producten grotere afstand tussen de operator en de eindklant 5 nr. Strategie van de operatoren - Verklaring (1) De verhoudingen tussen operatoren is veranderd door de geleidelijk toenemende concurrentiestrijd : Van minimale informatie naar regelrechte desinformatie Van een passieve aanpak naar actieve marketing Van een "nationale" omgeving naar een Europese omgeving -> de operatoren hebben hun commercieel en informatiebeleid aangepast 6 nr.

4 Strategie van de operatoren - Verklaring (2) De verhoudingen tussen operatoren en eindklanten zijn veranderd of gaan veranderen : Van tarifaire globaliteit naar een "versnippering van tarieven" Van een globaal en stabiel aanbod van energiediensten naar een versnipperd en sterk gediversifieerd aanbod : commodities + pieken + lastenbeheer + diensten REG, HEB, EnergyManagement, Van de blokken Elektriciteit en Gas naar een fusie van de beroepen? Van grijze elektriciteit naar een energiekorf : grijze energie, groene energie, kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, gecombineerd aanbod energie-warmte -> de benadering van de klant is FUNDAMENTEEL gewijzigd 7 nr. De bekommernissen van ondernemingen Basishulpbron Elektriciteit en Gas : essentiële, onmisbare en zelfs strategische hulpbronnen zekere bevoorrading, van kwaliteit = basis Kostenpost Energie : één van de elementen in de bedrijfskosten minimum aan prijsstabiliteit, voorspelbaarheid van de kosten en parameters Concurrentiefactor Elektriciteit en Gas : factoren van de productiviteit / efficiëntie of imagofactor investeringsstrategie (vermindering energiekosten, lokale productie) potentiel inzake beheersing / modulering van de vraag strategie rond (het imago van) de onderneming (gecertificeerde energie, ) 8 nr.

5 Enkele cijfers Vecteur énergétique Sidérurgie Autres industries Transport Résidentiel Usages non énergétiques Année Electricité 11,9 11, ,1 1,3 1,3 21,9 21,7 - - Gaz 27,6 25,9 42,9 40, ,1 35,6 12,6 12,8 Pétrole 3,9 0,7 15,2 18,1 98,7 98,7 41,9 40,6 87,4 87,2 Chaleur 0,3 0,3 4,6 4, ,4 0,4 - - Combustible solide 56,2 61,3 5,2 4, ,7 1,7 - - Bron : MAE, 2002 Aardolie : blijft overheersen voor het vervoer, residentiële energie en niet-energieactiviteiten Elektriciteit en gas spelen een hoofdrol in de industrie (en in de woningsector) 9 nr. - op het terrein - De standaardleverancier van de afnemers die keuzevrijheid kregen op 1 juli 2004 vervult een verwarrende rol voor de onderneming De ondernemingen die een contract afsluiten, lopen het risico dat de tariefvoorwaarden niet zijn afgestemd op hun behoeften en dat de facturen tegenvallen 10 nr.

6 - op het terrein - (vervolg) De verkooppraatjes van de leveranciers die de markt benaderen, zijn soms misleidend en zorgen voor verwarring : vandaag zeggen de leveranciers bij energie-opleidingen "de metergegevens van 2003 bestaan niet meer, de verdelers hebben ze niet meer of hebben ze afgeschaft" Sommige leveranciers pakken uit met grafieken om gewag te maken van een "geliberaliseerde prijs" die gevoelig hoger zou liggen dan de "gereguleerde prijs" De leveranciers bieden energiebeheerinstrumenten... maar noemen zichzelf "energieleveranciers" Inzake de levering van energie en diensten kan men spreken van twijfelachtige gezamenlijke aanbiedingen 11 nr. - op het terrein - (vervolg en einde) De mededelingen vanwege de overheid via de intercommunales, de regulerende instanties, de administraties leveren geen aangepaste toelichting : de bedrijfsverantwoordelijke heeft behoefte aan informatie over de concrete gevolgen van de liberalisering en over de houding die men best aanneemt om aan de behoeften te voldoen, alsook aan aangepast advies. algemene brieven leiden vaak tot energieverspilling of verticale klassering. Ze moeten aangepast worden en concrete informatie geven : bijvoorbeeld : gebruik van schema's, duidelijke identificatie van de actoren die zich tot de klanten zullen richten, terbeschikkingstelling van typebrieven en - formulieren, het herhaald gebruik vermijden van termen die niet onmiddellijk door iedereen worden begrepen, verwijzen naar praktische, aangepaste en concrete communicatie- en informatie-instrumenten 12 nr.

7 Conclusies (1) De ondernemers zijn er niet klaar voor! Ze zijn veel te weinig vertrouwd met het energiesysteem en zijn beperkingen. Het beheer van het verbruik : de informatie circuleert (te) slecht, de rendabele technologieën worden (te) weinig benut: het wantrouwen, de financieringskosten en het gebrek aan technische ondersteuning dragen daartoe bij Er moet dringend werk worden gemaakt van een zekere bewustwording De kwestie van de financiering van de investeringen is cruciaal! 13 nr. Conclusies (2) Liberalisering : de verplichting van de KEUZE moet worden omgevormd tot een kans, maar hoe!? Beheersing van het verbruik, verlaging van de prijs : de onderneming moet leren de "energie-informatie" te beheren en haar verbruik te reguleren Operatoren : weinig intensieve concurrentie, "afromingsbeleid", desinformatie OPGELET "REG"-markt : welke strategie voor de onderneming? De houding en de aanpak moeten evolueren Het beroep van Energieconsultant/manager is essentieel voor de onderneming. 14 nr.

8 Energiemanagement? De persoon belast met het energiebeheer wordt duidelijk geïdentificeerd in de onderneming. Hij/zij controleert de leveringscontracten en ziet toe op het goed energiebeheer van de onderneming Uw installaties (infrastructuren, process, kantoren) zijn recent en zijn van het juiste formaat op energieniveau Uw post energiekosten vertegenwoordigt minder dan 10 % van uw bedrijfskosten, arbeidskosten niet meegerekend U hebt een energieaudit uitgevoerd van uw installaties in de loop van de voorbije 3 jaar, en die heeft u in staat gesteld besparingsposten te identificeren en/of het beheer van uw installaties te verbeteren In de onderneming is een verantwoordelijke of uzelf die in staat is om snel de verbruiksniveaus te bepalen op grond van de behoeften en de kosten van de energiedragers, u hebt een specifiek dossier met een overzicht van al uw verbruiksgegevens De bevoegdheden voor energie worden verspreid op grond van de beheerslasten van de medewerkers. Het energieaspect wordt zelden of nooit aangesneden in de beheersorganen. Een revisie/renovatie/modernisering van de installaties of een verandering van process valt te overwegen binnen 2-3 jaar sommige installaties zijn weinig efficiënt of u overweegt een verhuis Uw post energiekosten is aanzienlijk of u weet niet precies wat die verhoudingsgewijs vertegenwoordigt, uw activiteit vereist een zekere en regelmatige bevoorrading U hebt nooit een energieaudit van uw installaties uitgevoerd of overwogen, ondanks het feit dat tal van overheidssteunmaatregelen de kosten daarvan tot een minimum beperken Het verbruik en de energierekeningen, dat is een zaak voor de boekhouder - de documenten in verband met de energie-uitgaven zitten in dossiers die verband houden met de boekhouding, de technische werking van de onderneming of de archivering. 15 nr. Gevaren en voordelen van de liberalisering Presentatie Gevaren en voordelen van de geliberaliseerde markt Een paar voorbeelden

9 PROENERGIE.be 11 jaar ervaring inzake energie : Nationaal Energiecomité, Federaal kabinet Energie, CCEG, CREG, CESRW (Energiecommissie) = Bijstand aan consumenten voor de keuze van de JUISTE energieleverancier = Gebruik / Ontwerp van INSTRUMENTEN voor een rationeel, voordelig en duurzaam energiebeheer = OPLEIDINGEN Energie (CCI, Forem...) 1080 Brussel Amay info proenergie.be Diensten voor energiebeheer ondernemingen particulieren overheden federaties en groeperingen 17 nr. De energiefactuur van de onderneming Aangepaste tariefformule + correcte contractuele clausules + ristorno-tariefonderhandeling 0 Audit en energiemanagement + aangepaste investeringen en gedrag Slechte tariefformule en/of tariefonderhandeling 18 nr.

10 Openbare instrumenten Nieuwe activiteiten - Technologieën 19 nr. Grootverbruikers Aankoopovereenkomst Gereguleerde pr. - Kostprijs = Marge Regulering CCEG Spelregels een sector en beroepen die sterk veranderen Gereguleerde markt Verdeler E / G NetwerkbeheerderS Studiebureaus Adviesorganen Eindklant Met eigen productie Aankoop vermogen bij de producent Verbanden Regulering-Controle CREG-CWAPE-VREG-BIM ProducentEN + wisselmarkt Geliberaliseerde markt LeverancierS Eindklant Basisregels OSP Overheden Verkoop basisenergie + piek + reserves aan de leverancier Exploitatie Onderhoud METERING WINST Aansluitings- en leveringscontract + groene elektriciteit Energieconsultant/manager 20 nr.

11 Spelregels Voorbeelden van reacties : Ja, men kan in principe een contract afsluiten met een leverancier, maar de verdeler zal dat tegengaan! Hoe kan ik van elektriciteitsleverancier veranderen? Gaat men een tweede verbinding of een tweede teller plaatsen? Dat wordt te duur. De verdeler zal vroeg of laat wel zijn tarief verlagen, het heeft geen zin over te schakelen... Wat garandeert dat de leverancier zijn tarief zal handhaven? Van zodra we ondertekend hebben, zal de prijs ongetwijfeld weer omhoog gaan! De concurrentie zal wellicht niet zo'n aantrekkelijke prijzen kunnen aanbieden als de historische operator, die kan bogen op zijn kernenergiepark. 21 nr. Leurhandel en verkooppraktijken Hoed u voor misleidende of dubbelzinnige verkooppraatjes : "De metergegevens van 2003 bestaan niet meer, de verdelers hebben die niet meer of hebben ze afgeschaft" De "geliberaliseerde prijs" ligt beduidend hoger dan de "gereguleerde prijs" Wie staat borg voor de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet? Zo'n aantrekkelijk tarief blijft slechts enkele dagen geldig 22 nr.

12 Heffingen OVERHEID AANKOOPPRIJS (productie+verkoop) NETWERKTARIEF (van de producent tot aan de meter) De FACTUUR BTW 21 % 4 tot 8 % 30 tot 40 % 30 tot 40 % In principe vastgelegd Financiering van overheidsinstrumenten Onderhandelbaar en vrij bepaald Niet onderhandelbaar voor de klant 23 nr. Voordelen van de liberalisering Mogelijkheid om de energiefactuur te verlagen Men gaat (eindelijk) aandacht besteden aan de energiefacturen Opkomst van tal van beroepen Diversifiëring van de bronnen en wijzen van bevoorrading 24 nr.

13 De verandering van leverancier in de praktijk Zorg ervoor dat de aanvraag voor tariefoffertes goed wordt geformuleerd Vraag minstens twee geldige offertes aan Vergelijk (zelf of met de hulp van een deskundige) de tariefclausules en contractuele bepalingen Onderzoek de waarde van de diensten of de aangeboden kortingen : afhandeling van de overschakelingsprocedure, audit van de installaties, tariefkorting... Onderzoek alle alternatieven : behoud tarief, verandering, groepsaankoop, afwachten of niet 25 nr. Liberalisering van de energiemarkten en aankooponderhandelingen Pierre Mélon 2007, BIM

14 1. Werking van de energiemarkt vandaag Energie een sector en beroepen die sterk veranderen De operatoren op de energiemarkt Werking van de markt CONTRACTEN Werking van de markt FACTUUR 27 nr. Onderneming Productie Distributie (netwerkbeheer) Verkoop/ levering Energieoperatoren Rol onderneming die elektriciteit PRODUCEERT of gas INVOERT en levert aan de netwerken ondernemingen met monopolie in een geografisch gebied - beheren en ontwikkelen het netwerk voor het VERVOER en de DISTRIBUTIE onderneming die de energie AANKOOPT in blokken en ze DOORVERKOOPTaan ondernemingen en particulieren Controle van de overheden MATIG : oriëntatie van energiebronnen, vergunning van de productie, vrij bepaalde prijzen ZEER STERK : controle van de rekeningen en oplegging van de netwerktarieven ZWAK: leveringslicentie, vrij bepaalde prijzen 28 nr. Marktsituatie quasi-monopolie (ELECTRABEL+SPE) wettelijk monopolie (één VERVOERSbedrijf en intercommunales die instaan voor de DISTRIBUTIE opkomende concurrentie (ongeveer 15 bedrijven)

15 Verbanden Producenten AANKOOP Werking van de markt CONTRACTEN Leveranciers Aansluitingscontract Leveringscontract BLOKKEN Toegangs-/gebruikscontract Netwerkbeheerders AANKOOPPRIJS METERS Onderneming huisgezin 29 nr. Lokale productieindustrie NETWERK- TARIEVEN Werking van de markt FACTUUR BTW 21 % Heffingen van OVERHEID AANKOOPPRIJS (productie+verkoop) NETWERKTARIEF (van de producent tot aan de meter) 4 tot 8 % Financiering overheidsinstrumenten 30 tot 40 % In principe vastgelegd Onderhandelbaar en vrij bepaald Niet onderhandelbaar 30 tot 40 % voor de klant 30 nr.

16 Situatie voor de Ondernemingen Sinds juli 2004 is de markt compleet opengesteld voor de concurrentie : Voor ondernemingen maar ook voor verenigingen, plaatselijke gemeenschappen, overheidsinstanties Leverancier = Intercommunales voor distributie (laagspanning) of "standaard" leverancier Toegang tot Leveranciers en/of Groene Leveranciers 31 nr. Hoe kan men van Leverancier veranderen? Eerste stap : Informatie inwinnen en alle inlichtingen centraliseren in verband met het energiebeheer van de onderneming en de contacten met de energieleveranciers of commerciële vertegenwoordigers Tweede stap : Al dan niet met de hulp van een energie-expert duidelijk bepalen wat de eigen behoeften zijn (kenmerken van de afname) en het verbruik van de onderneming (waarvan de details kunnen worden aangevraagd bij de distributienetwerkbeheerder!) - indien nodig kan men (vooraf) zijn installaties laten doorlichten (energieaudit) Ter herinnering : bij het afsluiten van een leveringscontract dient men te onderhandelen over een nieuwe tarifering die grondig verandert ten opzichte van de vroegere vaste tarieven : elk kenmerk van de afname moet derhalve zorgvuldig worden herbestudeerd om in het contract te worden opgenomen, dit om onaangename verrassingen te voorkomen bij de volgende energiefactuur! 32 nr.

17 Hoe kan men van Leverancier veranderen? Derde stap : Onderzoek (zelf of via een deskundige) en vergelijking van de tariefformules, maar ook van de diensten die worden aangeboden door de kandidaat-leveranciers (facturering, afhandeling van de formaliteiten voor de overschakeling, bepalingen aangaande de bevoorradingskwaliteit, tellingen, energiemix, groene elektriciteit, diensten inzake R.E.V. enz.) en van het reële voordeel van die laatste voor de onderneming Vierde stap : Besteed de nodige aandacht aan de contractuele clausules in de algemene en bijzondere voorwaarden, en uiteraard moet ook de draagkracht worden vergeleken van de clausules die in het ene tariefaanbod sterker doorwegen dan in het andere! 33 nr. De verandering van leverancier in de praktijk De aanvraag van een tariefofferte moet goed worden geformuleerd (kennis van de behoeften en kenmerken van de afname en overeenstemming met de tariefformules) Vraag minstens twee offertes aan Vergelijk (zelf of met de hulp van een deskundige) de tariefclausules en contractuele bepalingen. Ga na welke diensten de leverancier aanbiedt : afhandeling van de overschakelingsprocedure, energiemix, installatieaudit tegen een overeengekomen prijs, tariefkorting naargelang de betaalwijze Onderzoek alle alternatieven : behoud van het vaste tarief, behoud standaardtarief, geliberaliseerd tarief, groepsaankoop, afwachten of ondertekening van een contract 34 nr.

18 Gevolgen voor de factuur Gevolgen op prijsniveau (tariefformules) Gevolgen inzake de evolutie van de prijs (contract van jaar, tariefclausules, tarifaire boetes) Gevolgen inzake aanverwante diensten Gevolgen inzake contractverbreking / onderbreking van de leveringen 35 nr. Lezing van de elektriciteitsen gasfacturen Inleiding : 1. voornaamste principes inzake de tarifering van elektriciteit en gas 2. evolutie van de kwu-prijs voor elektriciteit en de prijs/m³ voor gas "Ontcijfering" van de elektriciteitsfacturen discussie rond de verkregen resultaten 36 nr.

19 Principes van de tarifering 1. Wie bepaalt de prijzen van elektriciteit en gas? 2. Hoe worden de prijzen van elektriciteit en gas berekend? 3. Welke onderdelen omvatten de prijzen van elektriciteit en gas? 37 nr. Wie bepaalt de prijzen van elektriciteit en gas? Voor de captieve afnemers : De energieminister, na advies van de CREG en goedkeuring van de federale regering Voor de "algemene" tarieven en voor de "sociale" tarieven In overeensteming met de principes vastgelegd bij wet Voor de keuzegerechtigde afnemers : Voor het gedeelte "vervoer", de CREG, op voorstel van de netwerkbeheerders Voor het gedeelte "productie" en "levering" : vrije prijs, bepaald door de markt, maar mogelijkheid om maximumprijzen te bepalen 38 nr.

20 Hoe worden de prijzen voor de captieve markt bepaald? Principes vastgelegd bij wet : Vermindering van de tarieven ingevolge het gevoerde tariefbeleid (afschrijvingen), «benchmarking» van de prijzen in de buurlanden, Principe van afwezigheid van "gekruiste subsidies" (kosten die ten laste worden gelegd van een klantencategorie die er niet voor verantwoordelijk is) Toepassingsmodaliteiten : Keuze van de bevoegde minister om tariefwijzigingen aan te vatten Invloed van de actoren (CREG, operatoren) 39 nr. Hoe worden de prijzen voor de geliberaliseerde markt bepaald? Principes vastgelegd bij wet : Op het niveau van de vervoers- en distributiekosten : Tariefprincipes opgelegd door de federale overheid Voorstellen voorgelegd door de VNB en de DNB's De CREG evalueert de geldigheid van de vervoers- en distributietarieven en keurt de tariefformules al dan niet goed op basis van de investeringsplannen en rekening houdend met een redelijke winstmarge Op het niveau van de productie en het vervoer : het spel van de markt Toepassingsmodaliteiten : "Vrijwillige" overschakeling naar het geliberaliseerd systeem voor de kleine ondernemingen Aanwijzing van een "standaardleverancier" en een "standaardtarief" in de laatste fasen van de liberalisering De tekortkomingen en gebreken van de markt beïnvloeden de evolutie van de geliberaliseerde prijzen 40 nr.

21 Welke onderdelen omvatten de prijzen van elektriciteit en gas? Om ervoor te zorgen dat alle kosten worden gedekt, is de energieprijs samengesteld uit diverse elementen : Het aansluitingstarief Het tarief van het ter beschikking gestelde vermogen Het tarief voor de toegang tot het netwerk en het tarief voor het gebruik van het netwerk Het tarief van de afgenomen kwu Het tarief in verband met de installatie van meters met variabel tarief en meet- en telinstrumenten In principe vergoedt elk element de dienst de eraan gekoppeld is (aansluiting, toegang tot het netwerk, specifieke teller ) Daar komen de tarieven bij in verband met de verschillende prestaties en diensten + heffingen en taksen van de overheden 41 nr. 2. Evolutie van de kwu-prijs voor elektriciteit en de prijs/m³ voor gas Welke elementen beïnvloeden de kwu-prijs? Welke parameters bepalen de evolutie van de tarieven voor elektriciteit en gas? Hoe evolueren de verschillende parameters van de factuur? 42 nr.

22 Welke elementen beïnvloeden de kwu-prijs? Voornaamste elementen : De brandstofprijzen De prijs van de productie- en vervoersinfrastructuren De prijs van het exploitatiewerk De prijs van de diensten/prestaties in verband met de levering 43 nr. Energie Welke parameters bepalen de evolutie van de tarieven voor elektriciteit en gas? Arbeids- en exploitatiekosten Aanverwante prestaties en diensten (E en G) Invoer en vervoer gas Activiteit Inv./Verv. gas Activiteit distributie gas Index " Nc" (brandstof) Index "Ne" (exploitatie) "kostprijs van de diverse prestaties" Parameter "G" Index "Iga" Index "Igd" 44 nr.

23 Welke parameters bepalen de evolutie van de tarieven voor elektriciteit en gas? Elementen Ool op de geliberaliseerde markt INVOEREN! COMMERCIELE componenten en strategies! Parameters en indexen Nieuwe indexen : ENDEX Gpi Simulatoren Vergelijkingen (cwape, vreg, etc) Bepaalde Prijzen PLATTs enz 45 nr. Inflatie van de factuur? Enkele mogelijke verklarende elementen. De evolutie van de factuurposten : tussen theorie et praktijk (prod, verv/distr/ lev) De (non-) concurrentie op het niveau van de productie De (zwakke) concurrentie op het niveau van de levering De vervoers- en distributietarieven Het voordeel van de overvloed : wie heeft er baat bij? Het gebrek aan betrouwbare informatie voor de eindafnemers De evolutie van de kostprijs van de primaire energie (groene stroomcertificaten en fossiele brandstoffen) Tariefformules : van het gereguleerd tarief naar het "maattarief" Opmerking : elk punt werd uitvoerig bestudeerd; het is enkel de bedoeling een overzicht te geven van de elementen en pistes aan te reiken ter verklaring en analyse 46 nr.

24 Contractuele bepalingen 47 nr. Onderhandelen over de energiebevoorrading? Kan men onderhandelen? Hoe onderhandelen? Waarover onderhandelen? Voorbeelden 48 nr.

25 Kan men onderhandelen? Verscheidene voorafgaande voorwaarden : Allereerst : nauwkeurig de behoeften kennen Niet gebukt gaan onder tijdsdruk Voldoende tariefoffertes bekomen De offertes kunnen vergelijken In staat zijn de resultaten van een onderhandeling te interpreteren 49 nr. Hoe onderhandelen? Hou rekening met relevante/doorslaggevende tariefelementen en contractuele elementen Zet de troeven en sterke punten van de onderneming als klant van de leverancier in de verf Leg desgevallend valoriseerbare aanverwante elementen in de weegschaal : levering van gas, potentieel van energieproductie in partnership, lokale groene elektriciteitsproductie De kandidaat-leverancier kritisch benaderen (ter beschikking gesteld vermogen, meerprijs G.S.) 50 nr.

26 Waarover onderhandelen? Het standaardtarief en de geliberaliseerde tarieven De tariefelementen : kwu dag, kwu nacht, tariefindexen De contractuele elementen : verbreking van het contract, meer/-minderverbruik, telgegevens, aansprakelijkheden, De integratie van bijzondere clausules (aankopen van andere energie, groene elektriciteit ) 51 nr. Voorbeeld (1) Eindafnemer tertiaire sector Stijgend verbruik tijdens de voorbije 3 jaar Ernstige onderneming die erkenning geniet en een constante ontwikkeling vertoont Onderzoek van 5 tariefoffertes Elektriciteit 52 nr.

27 Voorbeeld (2) Resultaten van tariefauditrapporten : Simulaties "offertes" van de kandidaat-leveranciers onvolledig Ter beschikking gestelde vermogens niet bepaald (2) of variërend van index 100 tot 122 (behoeften = 110) Standaardtarief is het voordeligst Geliberaliseerde tarieven gaan van een index van 101 tot kandidaten uitgesloten wegens onaangepaste tariefclausules Meerprijs "groene stroomcertificaten" varieert van index 100 tot nr. Voorbeeld (3) Betreffende de onderneming : Erkende onderneming, "goede betaler" Constant stijgend verbruik Aansluiting gas Potentieel voor beheersing van het verbruik : Relighting Bureautica 54 nr.

28 Voorbeeld (4) Beschouwingen over de prijsbases voorgesteld door de kandidaat-leveranciers (fictieve namen) : Productie en Energie : sterke lokale inplanting, moderne productiestructuur met goede afschrijving Elek-Belle : hanteert een tariefindex met constante stijging, die verondersteld wordt rekening te houden met de afschrijvingskosten, terwijl de onderneming ook beschikt over een regionaal productiepark dat ruimschoots wordt afgeschreven Essentiële Elektriciteit : gaat prat op het grootste productiepark voor groene elektriciteit, maar factureert een hogere meerprijs voor groene elektriciteit Toekomstenergie : stelt een hoog basistarief voor, terwijl het productiepark wordt voorgesteld als het goedkoopste van de wereld. 55 nr. De energierekening en daarna? Hoe situeert uw onderneming zich inzake energiebeheer? Bestaat er een potentieel inzake energiebesparing en vermindering van de energierekening? Zijn verbeteringen mogelijk van de efficiëntie of het beheercomfort in combinatie met een vermindering van de energiekosten? Bestaan er alternatieven voor het individueel contract voor energielevering (groepsonderhandelingen met filialen, groepsaankopen, installatie van middelen voor aanvullende of gecombineerde productie )? 56 nr.

STUDIE (F)110519-CDC-1047

STUDIE (F)110519-CDC-1047 Niet vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen Methodologie A. Bronnen 1. Statistische gegevens, afkomstig van Sibelga (www.sibelga.be), netwerkbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2. Statistische gegevens, afkomstig van Elia (www.elia.be),

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 PERSCONFERENTIE Brussel - 5 april 2002 INDICATIEVE VERGELIJKING VAN

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste en 2 de kwartaal 2011 1. Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, zal BRUGEL,

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Energiemarkt in Brussel: «Toestand en perspectieven na vijf jaar liberalisering»

Energiemarkt in Brussel: «Toestand en perspectieven na vijf jaar liberalisering» Energiemarkt in Brussel: «Toestand en perspectieven na vijf jaar liberalisering» Infor GasElek: wie zijn wij? Infor GasElek (IGE) Biedt informatie aan, geeft raad en begeleidt, Werd opgericht met de financiële

Nadere informatie

van 28 februari 2006

van 28 februari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Seminar Third Energy Package

Seminar Third Energy Package Seminar Third Energy Package Standpunt van de leveranciers en de producenten van elektriciteit en gas Jan Herremans Directeur-generaal FEBEG 16.05.2011 FEBEG 6.09.2011 2 Belangrijkste punten van kritiek

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie (BRUGEL-STUDIE-20171208-25) Betreffende de OBERVATORIUM VAN DE PRIJZEN PROFESSIONELE KLANTEN 2009-2016-Executive summary Opgesteld

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015)

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Opleiding voor energieverantwoordelijken in de dienstensector en collectieve huisvesting Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Baptiste Buxant, verantwoordelijke

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

(B)1224G/10 26 januari 2017

(B)1224G/10 26 januari 2017 (B)1224G/10 26 januari 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2004 2055 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2004/11240] 13 MEI 2004. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-495

BESLISSING (B) CDC-495 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Waarom uw voorschotfactuur voor elektriciteit aanpassen?

Waarom uw voorschotfactuur voor elektriciteit aanpassen? Waarom uw voorschotfactuur voor elektriciteit aanpassen? Hoe kan u een onverwachte hoge eindafrekeningen vermijden? Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven Fédération Belge des Entreprises

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast. Huishoudelijke klanten

Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast. Huishoudelijke klanten Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast Huishoudelijke klanten Maart 2008 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224G/8

BESLISSING (B) CDC-1224G/8 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Energiefactuur niet gedaald

Energiefactuur niet gedaald GAS- EN ELEKTRICITEITSTARIEVEN Energiefactuur niet gedaald K. Depoorter en V. Labarre Een vrijgemaakte markt zou een daling van het totaalbedrag op uw energiefactuur met zich mee moeten brengen. Helaas

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Juli 20 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven 1. Algemene bedrijfsgegevens a) Land : BELGIË b) Aantal personeelsleden: 0 9 10 49 50-99 100-249 250 c) Jaarlijkse omzet (Miljoen EUR): < 2 2-5 5 10 10-25

Nadere informatie

van 31 augustus 2006

van 31 augustus 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Maart 0 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015)

Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015) Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.2.2017 COM(2016) 864 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 De hierna genoemde tarieven voor de aansluitbijdrage, de investeringsbijdrage, het vast recht en het warmtetarief

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 1/9 Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de gasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren mei 2016

Tariefkaart particulieren mei 2016 Tariefkaart particulieren mei 2016 geldig van 01.05 31.05 De watz energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verplichte verzameling van heffingen & toeslagen. heffingen 2% transport

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/5

BESLISSING (B) CDC-1225G/5 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220E/12

BESLISSING (B) CDC-1220E/12 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v.

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v. i.o.v. Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid warmte@zuid Antwerpsesteenweg 260 2660 Antwerpen-Hoboken T +32 78 35 30 20 warmteagent@infrax.be www.warmteadzuid.be De hierna genoemde tarieven voor

Nadere informatie

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist Verhuisformulieren ingesloten DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE 03 INHOUD 1 Te volgen procedures bij verhuis 1. Te volgen procedures

Nadere informatie

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk (B)1220E/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven De diensten voor toegang tot het net die Elia levert, omvatten de terbeschikkingstelling van de netinfrastructuur, het beheer

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding?

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 januari 2014 1 PV GSC en netvergoeding Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-Voorstel-0106-08) betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënten toegepast op de uitreiking van groenestroomcertificaten

Nadere informatie

STUDIE (F)110908-CDC-1077

STUDIE (F)110908-CDC-1077 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02 289 76 11 Fax 02 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

COGEN Vlaanderen vzw. Doelstelling: actief meewerken aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK Expertisecentrum Expertiseverstrekking naar leden

COGEN Vlaanderen vzw. Doelstelling: actief meewerken aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK Expertisecentrum Expertiseverstrekking naar leden Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen WKK voor ruimteverwarming Algemene principes van WKK Tine Stevens COGEN Vlaanderen Studiedag VIBE 12 november 2010 1 COGEN Vlaanderen vzw Doelstelling:

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren januari 2016

Tariefkaart particulieren januari 2016 Tariefkaart particulieren januari 2016 geldig van 01.01 31.01 De watz energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verplichte verzameling van heffingen & toeslagen. heffingen 2% transport

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie