Ketenmonitor Limburg. Stichting OPC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenmonitor Limburg. Stichting OPC"

Transcriptie

1 Ketenmonitor Limburg Stichting OPC

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3. Inleiding.1 Achtergrond Ketenmonitor. De rol van de reiziger.3 Opzet Ketenmonitor. Online vragenlijst 5.5 Opzet rapportage 5 3. Resultaten 3.1 Totaal 3. Samenhangende knooppunten 3.3 De overstap 7 3. OV-informatie Omgevingsinformatie 3. Comfort 3.7 Toegankelijkheid 9 3. Vervoerbewijs Bewegwijzering 3. De fiets 3.11 De auto De taxi Overige voorzieningen 1 Bijlagen: A. Resultaten per ketenonderdeel B. Lijst met onderzochte stations, haltes en etappes - -

3 1. Samenvatting Limburg Limburg scoort op de totaalscore ongeveer gemiddeld en daarmee is een ketenreis in Limburg ongeveer net zo goed of slecht als gemiddeld genomen in Nederland. Limburg scoort wel opvallend positief op de volgende punten: Samenhangende knooppunten, Overstap en Comfort (Om als echt positief punt in aanmerking te komen moet de score minstens een volle punt boven het gemiddelde liggen). Dit wil zeggen dat de knooppunten over het algemeen niet bestaan uit ver uit elkaar liggende onderdelen. Daarnaast wil het zeggen dat men korte afstanden moet overbruggen bij het overstappen en dat men dit goed kan doen in de tijd die beschikbaar is volgens de dienstregeling. Het laatste punt wil zeggen dat er over het algemeen voldoende schuilmogelijkheden zijn, de stations voldoende onderhouden zijn en de sociale veiligheid over het algemeen toereikend is. Opvallend is dat Limburg op geen enkel punt echt negatief scoort. Om negatief te scoren moet de betreffende score minstens een volledig punt lager dan gemiddeld liggen. Concluderend kan men zeggen dat de OV-keten in Limburg ongeveer gemiddeld scoort vergeleken met de score van alle regio s. Wel opvallend is dat Limburg geen echte negatieve scores heeft

4 . Inleiding De Ketenmonitor is een onderzoek dat per regio een beeld schetst van de kwaliteit van de keten in het openbaar vervoer. Doel van deze rapportage is om u een instrument in handen te geven om beter te kunnen adviseren over de reisketen in uw regio. Achtergrond van de Ketenmonitor Openbaar vervoer is een product dat bestaat uit de samenhangende diensten van veel verschillende partijen: Vervoerders, spoorbeheerders, wegbeheerders, stationsbeheerders, stallingbeheerders, OV-autoriteiten en reisinformatiediensten moeten zó samenwerken dat de klant een naadloze reis van deur tot deur kan maken. Voor de reiziger is een goede reis met het openbaar vervoer één sluitend geheel. In werkelijkheid is die naadloosheid nog lang niet overal bereikt. Reizigers ervaren dit dagelijks, maar de verantwoordelijke partijen voor delen van de reisketen sturen tot nu toe toch beperkt op de kwaliteit van de reisketen. Een belangrijke reden daarvoor is het ontbreken van betrouwbare cijfers die een wezenlijk beeld van de integrale reisketen geven. De Ketenmonitor is bedoeld om de successen en de knelpunten van de regionale reisketen inzichtelijk te maken. De rol van de reiziger Uw ROCOV heeft zich begin 9 ingeschreven voor deelname aan De Ketenmonitor en heeft daarmee laten weten de kwaliteit van de keten als speerpunt voor zijn werkzaamheden op te vatten. Dat dit initiatief van reizigersorganisaties komt is passend: De reiziger is immers de probleemeigenaar van een reis met openbaar vervoer. Zolang geen andere partij de rol van systeemverantwoordelijke op zich neemt is het aan de reiziger om zich in te zetten voor een betere OV-keten. De regionale rapportage die voor u ligt zal gevolgd worden door een landelijke rapportage waarin alle regio s worden vergeleken. Alle rapportages zullen te vinden zijn op Opzet van de Ketenmonitor Voor De Ketenmonitor zijn in totaal 13 reizen gemaakt door ROCOV-leden. Deze reizen zijn belangeloos beschikbaar gesteld door de Reisinformatiegroep. Per onderzochte regio zijn ongeveer tot 15 ketenreizen gemaakt. Tijdens deze reis hebben de deelnemers aan het onderzoek (Bus)stations, haltes en reizen beoordeeld op allerlei ketenaspecten. Men heeft onder andere gekeken naar verkrijgbare informatie, voorzieningen, toegankelijkheid en aansluitingen. De onderzochte trajecten, haltes en stations konden punten verdienen. Als alles in orde was op een bepaald aspect werden (achteraf) punten toebedeeld. Als een bepaald aspect niet aanwezig was dan werden punten toebedeeld. Een halte kon bijvoorbeeld punten verdienen als er geldige vertrekstaten aanwezig waren en nog eens tien punten als er ook werkende DRIS aanwezig was. De resultaten zijn vervolgens gemiddeld en gegroepeerd. Dit wil zeggen dat scores samen genomen zijn tot groepen zoals: Algemeen, Reisinformatie of - -

5 Bewegwijzering. De punten van de vertrekstaten en de DRIS vallen bijvoorbeeld onder Reisinformatie. De resultaten over deze groepen kunt u terugvinden in hoofdstuk 3. In dat hoofdstuk worden de resultaten ook toegelicht. Dit jaar zijn bewust minder groepen gebruikt dan vorig jaar. Het onderscheid tussen de verschillende groepen was vorig jaar niet altijd even duidelijk. Met de indeling van dit jaar is dit sterk verbeterd. In de Ketenmonitor worden de resultaten naast die van andere regio s gelegd. Hierdoor kan men aflezen of het relatief goed of slecht gesteld is met een bepaald aspect van de keten. Een negatieve score kan wellicht voor u aanleiding zijn om hier extra aandacht aan te besteden. Een positieve score wil niet direct zeggen dat alles in orde is. Het wil alleen zeggen dat het beter is dan gemiddeld genomen in alle regio s. Aangezien niet alle aspecten door alle reizigers even belangrijk worden gevonden, is er geen totaalscore opgesteld. Is de aanwezigheid van een Kiosk bijvoorbeeld belangrijker dan de aanwezigheid van een vertrekstaat? Het antwoord op deze vraag is voor iedereen anders. Er is dan ook geen eindresultaat met een regio als winnaar. Het gaat er om dat de resultaten laten zien wat de sterke en zwakke kanten van uw regio zijn. Meer informatie over de opzet van De Ketenmonitor kunt u vinden op De online vragenlijst Naast de bovengenoemde ketenreizen is er ook een online vragenlijst uitgezet die ingevuld is door bijna 3 gewone OV-reizigers. De resultaten van deze enquête zijn vooral bedoeld voor een landelijk beeld in de overkoepelende rapportage Opzet rapportage Hoofdstuk 1 bevat een korte samenvatting van deze rapportage. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van uw regio per thema vergeleken met het gemiddelde van de andere onderzochte regio s. De resultaten staan in een vaste volgorde. Dit wil zeggen dat de resultaten niet in de volgorde van score staan (dit in tegenstelling tot de rapportage van vorig jaar). Sommige aspecten worden met een toepasselijk citaat van één van de reizigers verhelderd. In de bijlagen kunt u de resultaten terugvinden per ketenonderdeel. Dit wil zeggen dat u de resultaten per gestelde vraag kunt vinden voor bijvoorbeeld busstations of etappes. Als laatste vindt u een gedetailleerde lijst met alle onderzochte haltes, stations en ritten van uw regio. Ik hoop dat uw inspanningen naar aanleiding van deze rapportage zullen bijdragen aan een beter openbaar vervoer in uw regio. Arjen Dekker Projectleider Ketenmonitor - 5 -

6 3. De resultaten 3.1 Totaal De gemiddelde score van Limburg op alle aspecten ligt iets hoger dan het landelijke gemiddelde (5, tegenover 5,). Maar dit verschil is te klein om van een significant verschil te spreken. Dit wil zeggen dat ketenreizen in Limburg dus net zo goed of slecht geregeld is als gemiddeld in Nederland. Totaal 5, 5, Limburg Nederland Samenhangende knooppunten 5,5 Limburg, Nederland 3. Samenhangende knooppunten Een samenhangend knooppunt is een knooppunt waar de verschillende modaliteiten en voorzieningen niet onnodig verspreid zijn of ver uit elkaar liggen. Een knooppunt waar alle haltes bij elkaar liggen verdient dus meer punten dan een knooppunt met meerdere opstappunten. Dit laatste kan voor verwarring zorgen en kost meer overstaptijd. Mocht het toch voorkomen dat er bijvoorbeeld meerdere bushaltes zijn bij een knooppunt dan is gekeken of de bewegwijzering goed is. Limburg scoort fors hoger op deze score dan gemiddeld (5,5 versus,). Deze score is echter gebaseerd op slechts enkele waarnemingen. Er zijn meerdere complimenten uitgedeeld: Bunde: prima, geïntegreerd bus- en treinstation!. Sittard: Geïntegreerd busstation. Toch zijn er enkele problemen naar boven gekomen: Beek, De halte lijn 9 naar Groot Genhout was onvindbaar; een buschauffeur aan wie ik vertrekhalte van lijn 9 naar Groot Genhout vroeg, wist deze ook niet!. - -

7 De Overstap 7,5,3 Limburg Nederland gemaakt over dit aspect. 3.3 De overstap Limburg scoort ruim een punt hoger dan het gemiddeld op deze score van alle onderzochte gebieden (7,5 versus,3). Het gaat bij dit aspect voornamelijk om de loopafstand tussen de voertuigen waartussen men overstapt (hoe korter de afstand hoe beter het is) en of deze afstand haalbaar is in de tijd die men in de dienstregeling hiervoor krijgt. Met name het eerste aspect is goed voor elkaar in Limburg. Dit wil zeggen dat de reiziger dus meestal niet al te ver hoeft te lopen tussen de aansluitende voertuigen. Er zijn dan ook vrijwel geen opmerkingen 3. informatie m.b.t. openbaar vervoer Informatie m.b.t. OV Limburg scoort ongeveer gemiddeld op het aspect OV-informatie (5, versus,7). Dit wil zeggen dat men in Limburg net zo makkelijk (of moeilijk) vertrektijden, tarieven, het vertrekperron, lijnennetkaarten enzovoorts kan vinden dan in andere regio s. In tegenstelling tot vorig jaar is de informatievoorziening aan boord ook 5, meegenomen in dit aspect (halteomroep,,7 kennis chauffeur etcetera). Limburg scoort uitzonderlijk goed op het aspect informatievoorziening door de chauffeurs. Minder goed scoort Limburg op dynamische reisinformatie en centraal overzicht Limburg Nederland vertrektijden van al het OV bij de busstations. De volgende problemen zijn we tegengekomen: Meerssen: halte informatie alleen leesbaar wanneer men van het trottoir afstapt op de rijweg!. Maastricht, Balijeweg: Het in niet duidelijk op welke richting de Dynamische reisinformatie slaat. Er is er maar één en volgens mij staat die op de verkeerde haltepaal

8 3.5 Omgevingsinformatie Op het aspect omgevingsinformatie scoort Limburg ongeveer gemiddeld (3, versus 3,). Dit wil zeggen dat in Limburg ongeveer net zo vaak plattegronden van de omgeving en regionale lijnennetkaarten te vinden zijn als gemiddeld in alle regio s. Maar ook al is de informatie aanwezig dan zijn er nog problemen: Meerssen: gemeentekaart bevindt zich 5m van station en is niet zichtbaar voor de reiziger. Weert: Stadsbusje (taxibusje) staat vóór het bord met lijnennet. Omgevingsinformatie 3, 3, Limburg Nederland Comfort, 5, Limburg Nederland 3. Comfort Op het aspect Comfort scoort Limburg ruim boven het gemiddelde (, versus 5,). Dit aspect bestaat uit voorzieningen zoals (verwarmde) wachtruimtes, sociale veiligheid, beschutting tegen weersomstandigheden en de staat van onderhoud van diverse voorzieningen. Er worden dan ook complimenten uitgedeeld: Maastricht: voldoende schuilmogelijkheden.helaas is het comfort niet overal voor elkaar: Heerlen, busstation: vrij slechte beschutting. Valkenburg: totaal geen beschutting. - -

9 3.7 Toegankelijkheid Op veler verzoek is deze keer toegankelijkheid als apart aspect opgenomen. Het gaat hierbij om toegankelijke haltes, blindengeleidelijnen, aanwezigheid van functionerende roltrappen en liften enzovoorts. Limburg scoort hier enigszins boven het gemiddelde (7,1 versus,), maar we zijn toch een paar problemen tegengekomen. Sittard: Perrons zijn nog niet aangepast aan nieuwe norm. Venlo busstation: lijnen houden plots op. Toegankelijkheid 7,1, Limburg Nederland Vervoerbewijs 5,, Limburg Nederland 3. Vervoerbewijs Voor het aspect Vervoerbewijs is gekeken naar de mogelijkheden om een vervoerbewijs te verkrijgen (automaat, servicebalie, Kiosk of AH to Go) en de betaalmogelijkheden (papiergeld, munten, credit card). Limburg scoort ongeveer gemiddeld op dit aspect (5, versus,). Het meest voorkomende probleem is een automaat die onleesbaar is geworden door de zon (Bunde en Beek/Elsloo). Daarnaast is er het vreemde geval van een NS-automaat op Maastricht die hogere tarieven rekent voor kaartjes naar België dan elders verkrijgbaar (VVV)

10 3.9 Bewegwijzering Bewegwijzering De bewegwijzering in en rond stations scoort in Limburg enigszins boven het gemiddelde (, versus 5,5). Onze reizigers hebben weinig opmerkingen over de bewegwijzering maar laten wel merken dat men een grote voorkeur heeft voor overzichtelijke stations: Maastricht busstation: redelijk overzichtelijk. Sittard: Overzichtelijke perrons en Valkenburg: klein, overzichtelijk. Heerlen busstation daarentegen: niet echt overzichtelijk., Limburg 5,5 Nederland De fiets 5,7,9 Limburg Nederland 3. De fiets Limburg scoort wat fietsvoorzieningen betreft licht onder het gemiddelde (,9 versus 5,7). Nader bekeken blijkt vooral dat men de fiets in Limburg niet altijd droog kan stallen en de verhuurtijden van de (schaarse) OV-fiets is in het weekeinde niet overal voldoende. Daarnaast kwamen onze reizigers volle rekken tegen: Maastricht: volstrekt onvoldoende gratis fietsenstallingen. Sittard: onbewaakte fietsenstalling is een rotzooitje. - -

11 3.11 De auto De voorzieningen van reizigers die een etappe met de auto reizen zijn in Limburg ongeveer gelijk aan het gemiddelde (5, versus 5,). Opvallend is dat er bovengemiddeld vaak betaalde parkeerplaatsen zijn maar juist minder vaak gratis parkeerplaatsen. 5, De auto 5, Limburg Nederland De taxi 5,7 5,9 3.1 De taxi Op de taxivoorzieningen scoort Limburg gemiddeld (5,7 versus 5,9). Opvallend is dat Limburg relatief vaak een taxistandplaats bij de stations heeft. Men kan daarentegen juist weer minder vaak informatie vinden over hoe men een taxi kan bestellen vergeleken met de rest van Nederland. Limburg Nederland

12 3.13 Overige voorzieningen De overige voorzieningen in Limburg scoren met een 5, nagenoeg gemiddeld (5,1). Hierbij is gekeken naar toiletten, restauratie ( Het station, Café T, enzovoorts), gemakswinkels, boekhandels, Kiosken en bagagekluizen. In Limburg komt men iets minder vaak een restauratie tegen dan gemiddeld. Juist een restauratie zouden onze reizigers graag zien. Sittard: Geen restauratie. Venlo: Geen behoorlijke restauratie. Overige voorzieningen 5, 5,1 Limburg Nederland - 1 -

13 Bijlage A: Resultaten per ketenonderdeel RESULTATEN MODULE OVERSTAPHALTE - LIMBURG Vraagnummer Aspect Limburg Landelijk gemiddelde SAMENHANGENDE KNOOPPUNTEN 1 Alle bussen vertrekken van dezelfde locatie.,9, Er is bewegwijzering tussen de verschillende haltes indien niet alle bussen 1, 1,3 van dezelfde locatie vertrekken. DE OVERSTAP 3 Nabijheid aansluitend voertuig (vanaf punt van uitstap). 9,3 7,9 INFORMATIE Aanwezigheid van centraal overzicht met de vertrektijden van alle bussen., 5, 5 Er hangen (up-to-date) vertrekstaten bij haltes. 9, 9,5 Dynamische reisinformatie: er worden actuele vertrektijden gegeven. 3, 1,7 7 Vertragingen worden meegenomen in het dynamische 1,5 1, reisinformatiesysteem. Het is duidelijk van welk perron, welke bus vertrekt., 9,3 9 Aanwezigheid van lijnennetkaart met alle lijnen van alle vervoerders., 3, Aanwezigheid lijnennetkaart per vervoerder.,5, OMGEVINGSINFORMATIE 11 Aanwezigheid overzichtskaart van de omgeving van het station. 1,3,1 COMFORT 1 Beschutting tegen weersomstandigheden. 3,, 13 De looproute is veilig en men hoeft bv. niet tussen rijdende bussen over te 9,1,5 steken. 1 De halte is sociaal veilig.,, 15 De halte is goed onderhouden.,3 7,9 TOEGANKELIJKHEID 1 Alle haltes zijn toegankelijk voor rolstoelen/kinderwagen. 7,,1 17 Aanwezigheid geleidelijnen voor slechtzienden.,, 1 Er bevinden zich geen obstakels in de geleidelijnen., 9, FIETS 19 Er zijn voldoende gratis fietsenrekken., 3,3 De fiets kan er droog staan.,3 3, 1 De fiets kan worden vastgemaakt aan het rek. 3,7 5,9 De fietsenstalling is sociaal veilig. 1, 7,9 Overstaphalte Limburg Landelijk gemiddelde Score Vraagnummer

14 RESULTATEN MODULE KNOOPPUNT (TREINDEEL) - LIMBURG Vraagnummer Aspect Limburg Landelijk gemiddelde DE OVERSTAP 1 Aansluiting gehaald. 7,,7 Nabijheid aansluitend voertuig (vanaf aankomsttrein). 5,5, INFORMATIE Aanwezigheid van lijnennetwerk van de verschillende treinvervoerders., 7,5 5 Aanwezigheid van informatie van de tarieven van verschillende treinvervoerders. 1,5, Aanwezigheid van contactgegevens van verschillende treinvervoerders.,7, VERVOERSBEWIJS AANSCHAF 7 Loket 5, 5,3 Kiosk 1, 3, 9 Balie in AH to Go, 1,5 Automaat, 9, 11 Wizzl 1, 1,3 BETAALWIJZE 1 Papiergeld 7,, 13 Muntgeld 9,, 1 Pinpas 9,7 9,7 15 Chipknip 9,5, 1 Creditcard 7,7 5,7 BEWEGWIJZERING 17 Er zijn borden naar treinen.,1 7,5 1 Er zijn borden naar busstations.,9, 19 Er zijn borden naar OV fiets.,3 3,1 Er zijn borden naar fietsenstalling. 7, 5, 1 Er zijn borden naar taxi. 5, 5, Er zijn borden naar parkeergelegenheid. 5,3, 3 Bewegwijzering staat over het algemeen op een logische plaats. 7,5,7 OMGEVINGSINFORMATIE Er is een kaart van de omgeving.,, 5 Er is een lijnennetkaart van de omgeving. 3, 5,3 Er vertrekinformatie van de bussen. 1,5,1 COMFORT 7 Beschutting tegen weersomstandigheden. 7, 7,7 Indien er een wachtruimte aanwezig is, is er ook verwarming aanwezig.,5,9 9 Er is voldoende beschutting voor alle reizigers.,3, 3 Het station is sociaal veilig. 7,7 7,7 31 Het station is goed onderhouden.,9, TOEGANKELIJKHEID 3 Mogelijk om met rostoel/kinderwagen van perrons tot uitgang te komen., 9, 33 Aanwezigheid roltrappen om niveauverschillen te overbruggen.,3,9 3 (vrijwel) alle roltrappen en liften werken.,9 9,3 35 Aanwezigheid geleidelijnen voor slechtzienden.,7, 3 Er bevinden zich geen obstakels in de geleidelijnen. 9,7 9, VOOR- EN NATRANSPORT DE FIETS 37 Onbewaakte fietsenstalling: er zijn voldoende gratis fietsenrekken.,9,9 3 Onbewaakte fietsenstalling: de fiets kan er droog staan.,5,1 39 Onbewaakte fietsenstalling: de fiets kan worden vastgemaakt aan het rek. 9,, Onbewaakte fietsenstalling: de fietsenstalling is sociaal veilig.,7, 1 Bewaakte fietsenstalling: aanwezigheid bewaakte stalling.,, Bewaakte fietsenstalling: openingstijden werkdagen.,3 3, 3 Bewaakte fietsenstalling: er is voldoende plaats.,,9 Bewaakte fietsenstalling: openingstijden weekeinde. 3, 3,1 5 OV-fiets: er worden OV fietsen verhuurd.,5 5,5 OV-fiets: huurtijden (werkweek)., 3, 7 OV-fiets: huurtijden (weekeinde)., 3,5 DE AUTO Er zijn gratis parkeerplaatsen (specifiek voor reizigers). 3,5 5, 9 Er zijn betaalde parkeerplaatsen. 7,7 5, DE TAXI 5 Aanwezigheid taxistandplaats bij station., 7, 51 Er is informatie over hoe men een taxi kan bestellen.,9, OVERIGE VOORZIENINGEN 5 Het station beschikt over reizigers toiletten., 5, 53 Het station beschikt over stationsrestauratie. 3,1,5 5 Het station beschikt over gemakswinkel (AH to Go)., 3,7 55 Het station beschikt over tijdschriftenwinkel (AKO/Bruna). 5,,7 5 Het station beschikt over Kiosk.,3,5 57 Het station beschikt over bagagekluizen. 5,, Knooppunt (treindeel) Limburg Landelijk gemiddelde 9 7 Score Vraagnummer

15 RESULTATEN MODULE KNOOPPUNT (BUSDEEL) - LIMBURG Vraagnummer Aspect Limburg Landelijk gemiddelde SAMENHANGENDE KNOOPPUNTEN 1 Alle bussen vertrekken van dezelfde locatie. 9,5, Er is bewegwijzering tussen de verschillende haltes (indien niet alle bussen,, van dezelfde locatie vertrekken). 3 Er is bewegwijzering naar andere busstations (indien niet alle bussen van 5,5,5 dezelfde locatie vertrekken). DE OVERSTAP Nabijheid bushalte (vanaf hoofdingang treinstation)., 5,7 INFORMATIE 5 Aanwezigheid van overzichtsplattegrond van het gehele station., 5,1 Aanwezigheid van centraal overzicht met de vertrektijden van het 1,9,3 openbaar vervoer. 7 Er hangen (up-to-date) vertrekstaten bij haltes., 9,1 Dynamische reisinformatie: er worden actuele vertrektijden gegeven.,1 3, 9 Vertragingen worden meegenomen in het dynamische 1,,7 reisinformatiesysteem. Het is duidelijk van welk perron, welke bus vertrekt.,1,5 11 Er is een overzicht van de vertrekkende treinen op het busstation.,, 1 Aanwezigheid van lijnennetkaart met alle lijnen van alle vervoerders. 3,7 5, 13 Aanwezigheid lijnennetkaart per vervoerder.,7 3,9 VERVOERSBEWIJS AANSCHAF 1 Loket 1,9 1, BETAALWIJZE 15 Papiergeld 5,5,5 1 Muntgeld 5,5,7 17 Pinpas 5,5,7 1 Chipknip 3,7 3,9 19 Creditcard 3,7 3,9 OMGEVINGSINFORMATIE Er is een kaart van de omgeving. 3, 3,9 1 Er vertrekinformatie van de treinen. 1,5,1 COMFORT Beschutting tegen weersomstandigheden. 3, 5,1 3 Indien er een wachtruimte aanwezig is, is er ook verwarming aanwezig. 1,, Duidelijke looproute over het busstation. 7,5 7, 5 De looproute is veilig.,5 7,1 Het station is sociaal veilig. 7,1 7, 7 Het station is goed onderhouden. 7,7 7,3 TOEGANKELIJKHEID Alle haltes zijn toegankelijk voor rolstoelen/kinderwagen.,,5 9 Aanwezigheid geleidelijnen voor slechtzienden. 3,3 3,9 3 Er bevinden zich geen obstakels in de geleidelijnen.,9 9, 31 Aanwezigheid gelijkvloerse instap bij verschillende voertuigen.,9,

16 Knooppunt (busdeel) Limburg Landelijk gemiddelde Score Vraagnummer RESULTATEN MODULE LOSSTAAND BUSSTATION - LIMBURG Vraagnummer Aspect Limburg Landelijk gemiddelde SAMENHANGENDE KNOOPPUNTEN 1 Alle bussen vertrekken van dezelfde locatie., 9,1 Er is bewegwijzering tussen de verschillende haltes (indien niet alle bussen 1, 1, van dezelfde locatie vertrekken). 3 Er is bewegwijzering naar andere busstations (indien niet alle bussen van - 1, dezelfde locatie vertrekken). DE OVERSTAP Nabijheid bushalte (vanaf hoofdingang treinstation).,3, 5 Aanwezigheid van overzichtsplattegrond van het gehele station.,7 3,9 Aanwezigheid van centraal overzicht met de vertrektijden van alle bussen. 5,, 7 Er hangen (up-to-date) vertrekstaten bij haltes., 9, Dynamische reisinformatie: er worden actuele vertrektijden gegeven.,, 9 Vertragingen worden meegenomen in het dynamische 1, 1, reisinformatiesysteem. Het is duidelijk van welk perron, welke bus vertrekt., 9,1 11 Aanwezigheid van lijnennetkaart met alle lijnen van alle vervoerders.,, 1 Aanwezigheid lijnennetkaart per vervoerder. 1,, VERVOERSBEWIJS AANSCHAF 13 Loket 5,, BETAALWIJZE 1 Papiergeld 1, 3, 15 Muntgeld 1, 3, 1 Pinpas 1, 3, 17 Chipknip 1,,5 1 Creditcard 1, 1, OMGEVINGSINFORMATIE 19 Er is een kaart van de omgeving. 7, 7, COMFORT Beschutting tegen weersomstandigheden.,,3 1 Indien er een wachtruimte aanwezig is, is er ook verwarming aanwezig. 1,, Duidelijke looproute over het busstation.,, 3 De looproute is veilig., 7, Het station is sociaal veilig., 7, 5 Het station is goed onderhouden.,3 5,9 TOEGANKELIJKHEID Alle haltes zijn toegankelijk voor rolstoelen/kinderwagen.,,7 7 Aanwezigheid geleidelijnen voor slechtzienden.,,5 Er bevinden zich geen obstakels in de geleidelijnen.,, 9 Aanwezigheid gelijkvloerse instap bij verschillende voertuigen. 3,,5

17 Losstaand busstation Limburg Landelijk gemiddelde Score Vraagnummer RESULTATEN MODULE ETAPPE - LIMBURG Vraagnummer Aspect Limburg Landelijk gemiddelde VERVOERBEWIJS 1 De chauffeur weet het aantal strippen/zones. 9, 9, Er is kaartverkoop aan boord van de bus.,,5 INFORMATIE 3 Chauffeur roept om waar men er uit moet (gevraagd bij instappen).,5,7 Er is halte-informatie in de bus. 5,7 5,9 5 Er wordt informatie gegeven over overstapmogelijkheden. 3, 3,7 Er wordt informatie gegeven over overstapmogelijkheden naar een andere,,3 vervoerder. 7 De chauffeur geeft desgevraagd informatie over overstap. 9,3,3 De chauffeur geeft informatie over de overstap naar een andere vervoerder.,5, Limburg Etappe Landelijk gemiddelde Score Vraagnummer

18 Bijlage B: onderzochte haltes, stations en etappes N1: Knooppunt (trein) N: Knooppunt (bus) Geleen, Treinstation Oost Geleen, Stationsplein Heerlen, Treinstation Heerlen, Busstation/NS Maastricht, Treinstation Maastricht, Busstation/NS Heerlen, Treinstation Heerlen, Busstation/NS Beek LB, Treinstation Beek Elsloo Beek LB, Station Maastricht, Treinstation Maastricht, Busstation/NS Valkenburg LB, Treinstation Valkenburg LB, Station Veolia Bunde, Treinstation Bunde, Station NS Sittard, Treinstation Sittard, Busstation/NS Sittard, Treinstation Sittard, Busstation/NS Roermond, Treinstation Roermond, Station Heerlen, Treinstation Heerlen, Busstation/NS Sittard, Treinstation Sittard, Busstation/NS Bunde, Treinstation Bunde, Station NS Meerssen, Treinstation Meerssen, Station Meerssen Bunde, Treinstation Bunde, Station NS Sittard, Treinstation Sittard, Busstation/NS Heerlen, Busstation/NS Heerlen, Treinstation Sittard, Treinstation Sittard, Busstation/NS Heerlen, Treinstation Heerlen, Busstation/NS Roermond, Treinstation Roermond, Station Swalmen, Treinstation Swalmen, Station Heerlen, Treinstation Heerlen, Busstation/NS Sittard, Treinstation Sittard, Busstation/NS Echt, Treinstation Echt, Station NS Roermond, Treinstation Roermond, Station Heerlen, Treinstation Heerlen, Busstation/NS Weert, Treinstation Weert, Station NS Maastricht, Treinstation Maastricht, Busstation/NS Venlo, treinstation Venlo, Busstation/NS Heerlen, Treinstation Heerlen, Busstation/NS Spaubeek, treinstation Maastricht, Treinstation Maastricht, Busstation/NS Valkenburg LB, Treinstation Valkenburg Valkenburg LB, Station N1: Haltenaam Geleen, Tunnelstraat Kerkrade, Stadion Eijsden, Station Heerlen, Bautscherweg Beek LB, Kleingenhouterstraat Bunde, Kastanjelaan Geleen, Seringenlaan 1/17 Roermond, Tuin/Woonboulevard Landgraaf, Hoogstraat/Kerk Maastricht, Trichter Voogdenstraat Valkenburg LB, Stationsweg Susteren, Raadhuisplein Landgraaf, Mondo Verde Sittard, Kastelenstraat Roermond, Dorpsstraat/Maalderweg Eygelshoven, Markt Voerendaal, Kapel Echt, Pepinusbrug Belfeld, Geloerveldweg Heerlen, Schelsberg/Scheldestraat Weert, Scheerderstraat Maastricht, Balijeweg Venlo, Hout Blerick Reuver, Rijksweg/Heerstraat Reuver, Pont Kessel Beesel Schin op Geul, Schoonbron Hulsberg, Centrum Klimmen, Barrier Maastricht, Balijeweg N1: Busstation Geleen, Busstation Hoensbroek, Akkerstraat/Emmaweg Gulpen, Busstation

19 Van halte Tot halte Lijnnr. Geleen, Tunnelstraat Geleen, Busstation Stadsbus 15; richting Geleen Geleen, Busstation Geleen, Stationsplein Bus 1; richting Sittard Geleen, Treinstation Oost Heerlen, Treinstation Stoptrein; richting Heerlen Heerlen, Busstation/NS Kerkrade, Stadion Stadsbus ; richting Kerkrade Eijsden, Station Maastricht, Busstation/NS Stadsbus ; richting Centrum Maastricht, Treinstation Heerlen, Treinstation Sneltrein; richting Heerlen Heerlen, Busstation/NS Heerlen, Bautscherweg Stadsbus ; richting Kerkrade Beek LB, Kleingenhouterstraat Beek LB, Station Buurtbus 9; richting Catsop Beek LB, Treinstation Beek Elsloo Maastricht, Treinstation Stoptrein; richting Maastricht Randwyck Maastricht, Treinstation Valkenburg LB, Treinstation Sneltrein; richting Heerlen Bunde, Kastanjelaan Bunde, Station NS Bus 9; richting Bunde Bunde, Treinstation Sittard, Treinstation stoptrein; richtin Roermond Sittard, Busstation/NS Hoensbroek, Akkerstraat/Emmaweg bus 1; richting Kerkrade Geleen, Seringenlaan 1/17 Sittard, Busstation/NS Stadsbus 15; richting Sittard Sittard, Treinstation Roermond, Treinstation Stoptrein; richting Roermond Roermond, Station Roermond, Tuin/Woonboulevard Bus 17; richting Swalmen Landgraaf, Hoogstraat/Kerk Heerlen, Busstation/NS Stadsbus ; richting Welten Ziekenhuis Heerlen, Treinstation Sittard, Treinstation Stoptrein; richting Sittard Sittard, Treinstation Bunde, Treinstation Stoptrein; richting Maastricht Randwyck Bunde, Station NS Maastricht, Trichter Voogdenstraat Bus 9; richting Maastricht Valkenburg LB, Stationsweg Meerssen, Station Buurtbus 191; richting Meerssen Meerssen, Station Bunde, Station NS Stadsbus 5; richting Amby Bunde, Treinstation Sittard, Treinstation Stoptrein; richting Roermond Sittard, Busstation/NS Susteren, Raadhuisplein Bus 7; richting Maaseik Landgraaf, Mondo verde Heerlen, Busstation/NS bus ; richting Heerlen Heerlen, Treinstation Sittard, treinstation Intercity; richting Alkmaar Sittard, Busstation/NS Sittard, Kastelenweg bus 7; richting Maaseik (B) Eygelshoven, Markt Heerlen, Busstation/NS stadsbus 9; richting Kerkrade Stadion Heerlen, Treinstation Roermond, Treinstation intercity; richting Alkmaar Roermond, Treinstation Swalmen, Treinstation Stoptrein; richting Nijmegen Swalmen, Station Roermond, Dorpsstraat/Maalderweg bus 17; richting Roermond Voerendaal, Kapel Heerlen, Busstation/NS bus 5; richting Heerlen Heerlen, Treinstation Sittard, Treinstation Stoptrein; richting Sittard Sittard, Treinstation Echt, Treinstation Stoptrein; richting Roermond Echt, Station NS Echt, Pepinusbrug buurtbus 19; richting Maria Hoop Belfeld, Geloerveldweg Roermond, Station bus ; richting Roermond Roermond, Treinstation Heerlen, Treinstation intercity; richting Heerlen Heerlen, Busstation/NS Heerlen, Schelsberg/Scheldestraat bus 1; richting Sittard Weert, Scheerderstraat Weert, Station NS stadsbus 1; richting Weert Weert, Treinstation Maastricht, Treinstation intercity; richting Maastricht Maastricht, Busstation/NS Maastricht, Balijeweg bus 9; richting Bunde Venlo, Hout Blerick Venlo, Busstation/NS bus 77; richting Venlo Venlo, Busstation/NS Reuver, Pont Kessel Beesel bus ; richting Roermond Reuver, Pont Kessel Beesel Reuver, Rijksweg/Heerstraat bus ; richting Venlo Schin op Geul, Schoonbron Gulpen, Busstation bus 9; richting Gulpen Gulpen, Busstation Heerlen, Busstation/NS bus 1; richting Heerlen Heerlen, treinstation Spaubeek, treinstation Stoptrein; richting Sittard Maastricht, Balijeweg Maastricht, Busstation/NS Bus 9; richting Maastricht Maastricht, Treinstation Valkenburg LB, Treinstation Valkenburg Sneltrein; richting Heerlen Valkenburg LB, Station Hulsberg, Centrum bus 51; richting Brunssum Hulsberg, Centrum Klimmer, Barrier bus 5; richting Heerlen

20 Stichting OPC Postbus 797, 35GT Utrecht ROVER Postbus 13, 3 CC Amersfoort Met dank aan: Reisinformatiegroep

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Wijzigingen dienstregeling Zuid-Limburg Ingangsdatum 9 december 2012

Wijzigingen dienstregeling Zuid-Limburg Ingangsdatum 9 december 2012 Wijzigingen dienstregeling Zuid-Limburg Ingangsdatum 9 december 2012 Algemeen Vanaf 9 december 2012 gaan de intercity s van NS op het traject Eindhoven - Weert - Roermond - Sittard overdag ieder kwartier

Nadere informatie

Welkom bij Veolia Transport Limburg

Welkom bij Veolia Transport Limburg Welkom bij Veolia Transport Limburg In deze dienstregeling vindt u informatie over het reizen met Veolia Transport in Limburg. Naast de vertrektijden, vindt u in deze folder ook meer over het vervoersysteem

Nadere informatie

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering.

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering. aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad postbus 2000 1500 GA ZAANDAM datum : 21 juni 2011 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2011/3478/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting

Nadere informatie

Ketenmonitor Overijssel

Ketenmonitor Overijssel Ketenmonitor Overijssel Een onderzoek naar de samenhang en kwaliteit van het openbaar vervoer in Overijssel April 2013 Rover Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort www.rover.nl In opdracht van ROCOV Overijssel.

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Treindienstregeling. Ingangsdatum 12 december 2010. Heuvellandlijn. Maastricht- Heerlen- Kerkrade

Treindienstregeling. Ingangsdatum 12 december 2010. Heuvellandlijn. Maastricht- Heerlen- Kerkrade Treindienstregeling Ingangsdatum 12 december 2010 Heuvellandlijn Maastricht- Heerlen- Kerkrade 1 Welkom bij Veolia Transport Limburg In deze dienstregeling vindt u informatie over het reizen met de trein

Nadere informatie

Reisinformatie Maastricht UMC+

Reisinformatie Maastricht UMC+ Reisinformatie Maastricht UMC+ Jaarlijks reizen vele patiënten, bezoekers en medewerkers naar het Maastricht UMC+. Vanaf 11 december 2016 verandert de dienstregeling van en naar deze bestemming. Maastricht

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

Reisinformatie Adelante Hoensbroek

Reisinformatie Adelante Hoensbroek Reisinformatie Adelante Hoensbroek Sinds 11 december 2016 verzorgt Arriva het openbaar vervoer in Limburg. De dienstregeling van en naar Adelante is veranderd. In dit document heeft Arriva in kaart gebracht

Nadere informatie

Reisinformatie Adelante Hoensbroek

Reisinformatie Adelante Hoensbroek Reisinformatie Adelante Hoensbroek Sinds 11 december 2016 verzorgt Arriva het openbaar vervoer in Limburg. De dienstregeling van en naar Adelante is veranderd. In dit document heeft Arriva in kaart gebracht

Nadere informatie

Veolia Transport Reizigerspanel. Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011

Veolia Transport Reizigerspanel. Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011 Veolia Transport Reizigerspanel Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011 In 2011 heeft Veolia Transport Limburg een aantal klanttevredenheidsonderzoeken en discussieavonden georganiseerd. Bij deze

Nadere informatie

Welkom bij Veolia Transport Limburg

Welkom bij Veolia Transport Limburg Welkom bij Veolia Transport Limburg In deze dienstregeling vindt u informatie over het reizen met Veolia Transport in Limburg. Naast de vertrektijden, vindt u in deze folder ook meer over het vervoersysteem

Nadere informatie

Welkom bij Veolia Transport Limburg

Welkom bij Veolia Transport Limburg Welkom bij Veolia Transport Limburg In deze dienstregeling vindt u informatie over het reizen met Veolia Transport in Limburg. Naast de vertrektijden, vindt u in deze folder ook meer over het vervoersysteem

Nadere informatie

Handleiding OV en OV-fiets

Handleiding OV en OV-fiets Stap in. Stap op. Stap over. Handleiding OV en OV-fiets Hoe werkt Shuttel? Activeren Uw kaart dient u voor gebruik nog te activeren. Dit doet u door de vier stappen in de begeleidende brief te volgen.

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo.

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo. Gemeenten Limburg per 1-1-2011 Mook en Middelaar Gennep Bergen Vragen en antwoorden over de Wensbus Nederweert Venray Horst a/d Maas Peel en Maas Beesel Venlo Weert Leudal Roermond Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren

Nadere informatie

Adi//es. arnar. ozo 5273 713 of os zo oo 22 er. loctiecode 01-33. Schiphol Group. postbus 7501

Adi//es. arnar. ozo 5273 713 of os zo oo 22 er. loctiecode 01-33. Schiphol Group. postbus 7501 arnar HE,aaa 1 Adi//es ir vi zi se zi a aan Schiphol Group Peter van Wijk Projectmanager Plus loctiecode 01-33 postbus 7501 1118 ZG SCHIPHO Regionale Reizigers Advies Rood voor de Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Bijlage F.10: Lijnbeschrijvingen Trein

Bijlage F.10: Lijnbeschrijvingen Trein Bijlage F.10: Lijnbeschrijvingen Trein In deze bijlage is beschreven welke treindiensten de Inschrijver dient aan te bieden in haar Vervoerplan Limburgnet en waar deze treindiensten aan moeten voldoen.

Nadere informatie

MECC MAASTRICHT HOOFDLOCATIE TOETSAFNAME UNIVERSITEIT MAASTRICHT

MECC MAASTRICHT HOOFDLOCATIE TOETSAFNAME UNIVERSITEIT MAASTRICHT MECC MAASTRICHT HOOFDLOCATIE TOETSAFNAME UNIVERSITEIT MAASTRICHT 1 Index Onderwerp Pagina MECC als hoofdlocatie toetsen UM 3 - Temperatuur 3 - Openingstijden 3 - Up-to-date informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Wayfinding April 2012 Rapport versie 1 Projectnr 2012f3376

Wayfinding April 2012 Rapport versie 1 Projectnr 2012f3376 We verlaten de gebaande paden, want daar zoekt iedereen. Zo vinden we nieuwe wegen. En toeval of niet. Vaak vinden we juist hier de antwoorden. Kijk verder, kom verder April 2012 Rapport versie 1 Projectnr

Nadere informatie

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER Toegankelijk openbaar vervoer betekent dat mensen met een functiebeperking die zelfredzaam

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

A Station Maastricht Maastricht V Station Maastricht Lijn 57 > Gulpen Maastricht 12.05

A Station Maastricht Maastricht V Station Maastricht Lijn 57 > Gulpen Maastricht 12.05 Route ROODTrip V Personeelsingang VDL Born 7.00 uur A Bushalte Holtummermarkt Holtum 7.35 uur Vanuit PvdA Sittard-Geleen hebben we een klacht doorgespeeld gekregen over de bereikbaarheid van VDL Nedcar

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, aan gemeente Amsterdam Dienst Metro postbus 95089 1090 HB Amsterdam datum : 12 juli 2012 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2012/5163/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting en gebruik ov knooppunt

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting Openbaar Vervoer: Provincie Gelderland Stationsschouw

Kwaliteitsmeting Openbaar Vervoer: Provincie Gelderland Stationsschouw Kwaliteitsmeting Openbaar Vervoer: Provincie Gelderland Stationsschouw Rapportage april 2013 Uitgevoerd door Reizigersvereniging Rover in opdracht van de provincie Gelderland Dit onderzoek was niet mogelijk

Nadere informatie

Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015

Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015 Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015 Jaarverslag kwaliteit 2015 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kwaliteitindicatoren.4 3 Contactgegevens..8 Jaarverslag kwaliteit 2015 Pagina

Nadere informatie

ntdekhet v.nl Vanaf 13 december vernieuwt het OV Onze stad Onze nieuwe bussen Gemeente Groningen www.ovbgd.nl

ntdekhet v.nl Vanaf 13 december vernieuwt het OV Onze stad Onze nieuwe bussen Gemeente Groningen www.ovbgd.nl Onze stad ntdekhet v.nl Gemeente Groningen Onze nieuwe bussen Vanaf 13 december vernieuwt het OV Even voorstellen: uw nieuwe busvervoerders Vanaf 13 december 2009 rijden nieuwe busvervoerders in uw regio.

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Reizen met het openbaar vervoer. In gesprek over reizen met het openbaar vervoer

Reizen met het openbaar vervoer. In gesprek over reizen met het openbaar vervoer Reizen met het openbaar vervoer In gesprek over reizen met het openbaar vervoer Reizen met het openbaar vervoer In gesprek over reizen met het openbaar vervoer februari 2010 Zorgbelang Gelderland Alle

Nadere informatie

Gewijzigde dienstregeling

Gewijzigde dienstregeling van 25 juli 22 augustus 2010 Gewijzigde dienstregeling rond Arnhem omreizen of bus in plaats van trein! Zwolle Deventer Amersfoort Apeldoorn Zutphen Schiphol Ö Rotterdam Centraal Den Haag Centraal Utrecht

Nadere informatie

Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland

Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland Enkhuizen, 21 oktober 2014 Betreft: reactie op antwoord gedeputeerde Post n.a.v.

Nadere informatie

Wijzigingen dienstregeling Zuid-Limburg

Wijzigingen dienstregeling Zuid-Limburg Wijzigingen dienstregeling Zuid-Limburg Ingangsdatum 22 mei 2016 Inleiding Als gevolg van de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het Stationsplein Maastricht bestaat het Stationsplein gedurende

Nadere informatie

Toetslocaties Universiteit Maastricht. Praktische informatie

Toetslocaties Universiteit Maastricht. Praktische informatie Toetslocaties Universiteit Maastricht Praktische informatie 1 Index Onderwerp Pagina Algemene informatie toetsruimtes UM 3 - Temperatuur 3 - Openingstijden toetslocaties 3 - Up-to-date informatie over

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014)

Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014) Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014) Inleiding Van oudsher verzorgen verschillende vervoerders het vervoer in en rond Ommen. Eén busboekje voor Ommen bestaat niet. Je zult hiervoor tenminste

Nadere informatie

Makkelijk met de bus of OV-fiets naar Grote Polder

Makkelijk met de bus of OV-fiets naar Grote Polder Makkelijk met de bus of OV-fiets naar Grote Polder GRATIS probeerkaart voor de bus vanaf Leiden Centraal Drie maanden GRATIS OV-fiets vanaf Leiden Lammenschans! Grote Polder is nu nog beter bereikbaar

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL Check jouw aansluiting als je reist met een van de buslijnen in en naar Roosendaal en overstapt op de trein Vanaf 15 december 2013 rijden de

Nadere informatie

Wayfinding veel voorkomende issues

Wayfinding veel voorkomende issues Wayfinding veel voorkomende issues Wayfinding OV-knooppunten > September 2013 Format. Toelichting Visualisaties lopend ) Bij Amstelveenseweg wachten mensen op het fietspad door gebrek aan ruimte bij de

Nadere informatie

Ketenmonitor Achterhoek

Ketenmonitor Achterhoek Ketenmonitor Achterhoek Een voor- en nameting van de concessie overdracht Rover Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort www.rover.nl In opdracht van ROCOV Gelderland. Met dank aan de waarnemers Rapportage Ketenmonitor

Nadere informatie

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 4 januari 2009 HWGO2009-LF8 Gratis HWGO2009-LF8.indb 1 24-12-2008 16:31:32 Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk

Nadere informatie

Goede reis! Handige informatie

Goede reis! Handige informatie Vechtdallijnen Geldig vanaf 8 december 2013 Goede reis! Handige informatie 3 1 Een Goede reis met de Vechtdallijnen Goede reis! Handige informatie De treinen op de Vechtdallijnen rijden tussen Zwolle en

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

Provincie Utrecht T.a.v. heer A. Dekker Postbus TH Utrecht

Provincie Utrecht T.a.v. heer A. Dekker Postbus TH Utrecht Provincie Utrecht T.a.v. heer A. Dekker Postbus 803000 3508 TH Utrecht Betreft: resultaten schouw way finding Utrecht CS Utrecht, 3 januari 2017. Geachte heer Dekker, Het ROCOV Utrecht heeft op verzoek

Nadere informatie

Schoon vervoer zonder drempels.

Schoon vervoer zonder drempels. De provincie moet méér eisen van het OV: Schoon vervoer, schone brandstoffen en schone uitlaatgassen. Zonder drempels, een naadloze overstap tussen alle vervoersmodaliteiten. Schoon vervoer zonder drempels.

Nadere informatie

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 GRONINGEN JOURE EMMELOORD LELYSTAD GELDIG VANAF 3 JULI 2011 QLINER 315 GRONINGEN LELYSTAD 325 GRONINGEN EMMELOORD 335 GRONINGEN (ZERNIKE) JOURE Alles voor een Goede Reis met

Nadere informatie

Ketenmonitor. Een verkenning van de samenhang en kwaliteit van het openbaar vervoer in en tussen Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Ketenmonitor. Een verkenning van de samenhang en kwaliteit van het openbaar vervoer in en tussen Gelderland, Overijssel en Flevoland. Ketenmonitor Een verkenning van de samenhang en kwaliteit van het openbaar vervoer in en tussen Gelderland, Overijssel en Flevoland December 2014 Rover Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort www.rover.nl In

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Editie 1 13 september 2010. Voor u ligt de geheel vernieuwde. reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn

Editie 1 13 september 2010. Voor u ligt de geheel vernieuwde. reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn Editie 1 13 september 2010 Voor u ligt de geheel vernieuwde reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn er een aantal nieuwsbrieven uitgekomen. We zijn nu een paar

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt.

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. STELLING De WOZ waarde geeft een goed beeld van de marktwaarde van uw objecten Groen of Rood (neutraal bestaat niet!) 2 BsGW stelt zich voor Wie zijn we en

Nadere informatie

In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein

In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein Volop vernieuwingen Valleilijn stations en treinen Nieuws n o 6 In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein juli 2013 Valleilijn Veluwelijn Valleilijn Veluwelijn In de maanden juli en augustus

Nadere informatie

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 28 maart 2010 hwgo2010-lf8 Gratis Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk Middelharnis en Rotterdam Zuidplein rijdt Qliner

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Haarlem-IJmond. Dienstregeling 2013

Haarlem-IJmond. Dienstregeling 2013 Dienstregeling 2013 Haarlem-IJmond Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Gemeente Maastricht Spoorkruising en Stationsomgeving

Gemeente Maastricht Spoorkruising en Stationsomgeving Gemeente Maastricht Spoorkruising en Stationsomgeving Deelonderzoek Openbaar Vervoer Spoorkruising en Stationsomgeving Deelonderzoek Openbaar Vervoer Datum 24 juni 2010 MTT050/Bsp/0762 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

Een goede reis. Handige informatiefolder

Een goede reis. Handige informatiefolder Een goede reis Handige informatiefolder Geachte reiziger, Welkom bij Arriva! Maak kennis met Arriva Nederland. In deze folder vindt u informatie over kaartverkoop, openingstijden van de Arriva Stores en

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

wegwijzer trein tram bus auto parkeren pendeldienst

wegwijzer trein tram bus auto parkeren pendeldienst wegwijzer trein tram bus auto parkeren pendeldienst per trein VU medisch centrum is vanaf verschillende stations in Amsterdam met openbaar vervoer eenvoudig te bereiken. Zie hiervoor per tram of per bus.

Nadere informatie

Vanuit Luik/Maastricht (A2) Rijdt via Maastricht richting Eindhoven. Neem afslag 49 Stein/Elsloo (Chemelot 7)

Vanuit Luik/Maastricht (A2) Rijdt via Maastricht richting Eindhoven. Neem afslag 49 Stein/Elsloo (Chemelot 7) Let op! Om verkeersproblemen te voorkomen kunt u alleen de weg volgen die wij hieronder aangegeven hebben. Er zijn veel wegwerkzaamheden in Beek. Luister goed naar de aanwijzingen van de verkeersregelaars!

Nadere informatie

Station Driebergen-Zeist

Station Driebergen-Zeist Dienstregeling 24 augustus 2015 Odijk 43 Station Driebergen-Zeist Zeist Welkom bij 43a van Odijk naar Zeist, via Driebergen-Zeist NS Odijk, N229-Zeisterweg Odijk, Jodichemdreef Odijk, De Vork Odijk, Rijneiland

Nadere informatie

Welkom bij Veolia Transport Limburg

Welkom bij Veolia Transport Limburg Welkom bij Veolia Transport Limburg In deze dienstregeling vindt u informatie over het reizen met Veolia Transport in Limburg. Naast de vertrektijden, vindt u in deze folder ook meer over het vervoersysteem

Nadere informatie

Reizen met een beperking.

Reizen met een beperking. Reizen met een beperking www.ret.nl Bent u slecht ter been, slechtziend of slechthorend? Ook dan kunt u met de RET op reis. In deze folder leest u alles over de voorzieningen in onze metro s, trams en

Nadere informatie

Reisde u met een papieren kaartje?

Reisde u met een papieren kaartje? Reisde u met een papieren kaartje?? Dit verandert er voor u. Reizen met 40% korting met Voordeelurenabonnement Kaartje met korting kopen bij loket of automaat, of thuis printen als e-ticket Op maandag-vrijdag

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente

Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente Rapportage peiling 2 25 maart 2013 Inleiding In samenwerking met en in opdracht van de Regio Twente is het reizigerspanel Twente opgezet. Dit panel wordt tot en met december

Nadere informatie

5 Verkeer en vervoer

5 Verkeer en vervoer 5 Verkeer en vervoer Deze module gaat over Verkeer en vervoer. Je kunt de weg vinden in je eigen dorp op stad. Je kunt de weg vragen. Je maakt gebruik van het openbaar vervoer. De film Maatschappelijke

Nadere informatie

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht ONDERWERP BIJLAGEN

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie 1 OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van januari 2013. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen Lijn Lijn 53 59 Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van november 2011. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

in September 2012 door: Bas v. Agten, David Hutten en Jonathan Marchal.

in September 2012 door: Bas v. Agten, David Hutten en Jonathan Marchal. Bijlage van Adviesrapport van Hot naar Her In deze bijlage vindt u de onderzoeksresultaten waar in het adviesrapport aan Designthinkers naar verwezen wordt en de bevindingen aan zijn afgeleid. Dit onderzoek

Nadere informatie

Editie 2 mei/juni 2011. De Valleilijntrein is dit jaar door reizigers. als beste regionale spoorlijn beoordeeld!

Editie 2 mei/juni 2011. De Valleilijntrein is dit jaar door reizigers. als beste regionale spoorlijn beoordeeld! Editie 2 mei/juni 2011 De Valleilijntrein is dit jaar door reizigers als beste regionale spoorlijn beoordeeld! Daar zijn we behoorlijk trots op, want we zijn voortdurend bezig om de Valleilijn nóg beter

Nadere informatie

De weg van betalen in het openbaar vervoer

De weg van betalen in het openbaar vervoer De weg van betalen in het openbaar vervoer Laura Steur Wouter Bakker 03/03/2017 Welkom bij Connexxion/Transdev Anders betalen Veel nieuwe technologische ontwikkelingen Verandering van aanbod van kaartjes

Nadere informatie

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 1.1 Waarom reist u niet met het openbaar vervoer? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 1.1 Waarom reist u niet met het openbaar vervoer? (meerdere antwoorden mogelijk) Openbaar vervoer 7 6 1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 63% 5 4 3 3 2 1 5% Ja Soms Nee Weet niet 1% 3 Als rolstoeler is dat moeilijk 3 Auto en openbaar vervoer rijdt te weinig 3 O.V.is om te

Nadere informatie

Ketenmonitor Gelderland en Utrecht

Ketenmonitor Gelderland en Utrecht Ketenmonitor Gelderland en Utrecht Een onderzoek naar de samenhang en kwaliteit van het openbaar vervoer in en tussen Gelderland en Utrecht. November 2012 Rover Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort www.rover.nl

Nadere informatie

Dienstregeling Bus & Trein Regio Noord- & Midden-Limburg

Dienstregeling Bus & Trein Regio Noord- & Midden-Limburg Dienstregeling Bus & Trein Regio Noord- & Midden-Limburg 2018 Geldig vanaf 10 december 2017 e 1,50 ARRIVA.NL/LIMBURG Goede reis met Arriva! Wij helpen je graag om je reis zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Gebruiksgemak van de anonieme OV-chipkaart

Gebruiksgemak van de anonieme OV-chipkaart Gebruiksgemak van de anonieme OV-chipkaart Onderzoek naar de gebruikservaringen van ANWB-leden met de anonieme OV-chipkaart ANWB Vereniging (Algemeen Ledenbelang en Actieve Leden) maart 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tectonische aardbevingen in Nederland

Tectonische aardbevingen in Nederland Tectonische aardbevingen in Nederland YYMMDD TIME LOCATION LAT LON X_RD Y_RD INT MAG. DEPTH 19060831 000000.00 Grathem 51.200 5.900 190,806 356,762 V 4.2 0.0 19180528 080108.00 Maastricht 50.900 5.700

Nadere informatie

Onderweg naar het werk

Onderweg naar het werk i n f o r m a t i e o v e r u w r e i s n a a r e n i n E d e Onderweg naar het werk met kortingcoupons Waarom deze brochure? In deze brochure staat veel informatie over passende alternatieven voor het

Nadere informatie

wegwijzer trein tram bus auto parkeren

wegwijzer trein tram bus auto parkeren wegwijzer trein tram bus auto parkeren per trein VU medisch centrum is vanaf verschillende stations in Amsterdam met het openbaar vervoer eenvoudig te bereiken. Zie hiervoor per tram of per bus. Het dichtstbijzijnde

Nadere informatie

Dienstregeling Lijn 52 Naar SV Eikenderveld

Dienstregeling Lijn 52 Naar SV Eikenderveld - van HEERLEN naar MEERSSEN vi a HULSBERG Rit wordt op koopavonden uitgevoerd met standaard materieel van HEERLEN naar MEERSSEN via HULSBERG plaats en halte ritnr. 001 003 005 007 009 011 013 015 017 019

Nadere informatie

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Naam reisproduct: Altijd Korting Korte beschrijving van het product Het landelijke kortingproduct is een reisproduct dat landelijk korting verstrekt

Nadere informatie

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl Informatie over reizen met de OV-chipkaart Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl 1 Inhoud van deze presentatie Hoofdstuk 1: Wat is een OV-chipkaart? Hoofdstuk 2: Op reis met de OV-chipkaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Gewijzigde dienstregeling

Gewijzigde dienstregeling zaterdag 17 zondag 25 oktober 2009 Gewijzigde dienstregeling Rond Deventer omreizen of bus in plaats van trein in de herfstvakantie Groningen Leeuwarden Zwolle Wierden Almelo Wijhe Rijssen Olst Hengelo

Nadere informatie

Reizigerspeiling naar de staat van OV knooppunten

Reizigerspeiling naar de staat van OV knooppunten Reizigerspeiling naar de staat van OV knooppunten Rover, december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding: waarom een peiling?... 3 De peiling: methode... 4 Uitkomsten: de staat van het OV... 5 Wat

Nadere informatie

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 95 Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze vervoerbewijzen

Nadere informatie

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Na het kopen van een kaartje / opladen van een chipkaart krijgt men direct een precies advies naar de eindbestemming. Mogelijke optie: automaten krijgen het

Nadere informatie

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 65 Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken,

Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken, Aan Wijkraden en bedrijven in de gemeente Apeldoorn Van Syntus Betreft Wijzigingen dienstregeling in december Datum 11 november 2016 Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken, Over

Nadere informatie

Effecten Dienstregelingswijzigingen. Bert Vaessens, NS Commercie, Bert.Vaessens@ns.nl. Suzanne Kieft, NS Commercie, Suzanne.Kieft@ns.

Effecten Dienstregelingswijzigingen. Bert Vaessens, NS Commercie, Bert.Vaessens@ns.nl. Suzanne Kieft, NS Commercie, Suzanne.Kieft@ns. Effecten Dienstregelingswijzigingen Bert Vaessens, NS Commercie, Bert.Vaessens@ns.nl Suzanne Kieft, NS Commercie, Suzanne.Kieft@ns.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2006, 23

Nadere informatie

Perfecte Reis Podium Op safari met bus, tram en metro 6, 11 & 13 februari 2014

Perfecte Reis Podium Op safari met bus, tram en metro 6, 11 & 13 februari 2014 Perfecte Reis Podium Op safari met bus, tram en metro 6, 11 & 13 februari 2014 Fijn dat er auditieve ondersteuning is. Echter is de knop erg lastig te vinden. Wat is de functie van de gele pijlen voor

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie