Provinciale Staten VOORBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciale Staten VOORBLAD"

Transcriptie

1 Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Stand van zaken Veluwelijn PS Commissie MIE X Kennis van nemen Kaderstellen Controleren Adviseren PS (door commissie) Vaststellen (door PS) Provinciale Staten De PvdA wil de stand van zaken rondom de Veluwelijn bespreken. Voor het reces is aan GS gevraagd met oplossingen te komen voor het nieuwe schooljaar. De PvdA verneemt nog steeds klachten onder andere over de volle bussen in de spits en lege bussen daarbuiten. Daarnaast houden klachten aan over dorpen die niet meer worden bediend. Onlangs is het rapport van ROMA-marktonderzoek verschenen. De PvdA wil dat GS zo spoedig mogelijk met een oplossing voor de problemen komen. GS geven in de notitie aan dat de onderzoeksresultaten hebben geleid tot een voorstel voor een gewijzigde lijnvoering van de Veluwelijn. Dit voorstel is op 5 september 2011 besproken in de Stuurgroep Veluwelijn. De Stuurgroep heeft zijn commitment aan de uitgangspunten voor de gewijzigde lijnvoering uitgesproken. Context In de vergadering van 14 september j.l. is besloten het agendaverzoek van de PvdA door te schuiven naar 12 oktober. Aan GS is gevraagd een notitie te sturen met een reactie op het rapport van ROMA-marktonderzoek. Openbare samenvatting GS-besluit Vanaf de start van de Veluwelijn in december 2010 zijn er klachten over de reistijd en lijnvoering van deze lijn. Een tussentijdse aanpassing van de dienstregeling op 3 april heeft niet geleid tot voldoende afname van de klachten. Onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van de gebruikers heeft de sterke en zwakke punten in beeld gebracht. Op basis daarvan worden nu verbeteringen doorgevoerd. Opmerkingen Het rapport van ROMA-marktonderzoek heeft u reeds ontvangen bij de commissiestukken voor 14 september j.l. Hiermee is afspraak 14 afgedaan. Binnengekomen brieven over de Veluwelijn in 2011: PS , PS , PS , PS Meer informatie Agendaverzoek PvdA: Yasemin Cegerek Statennotitie: Mw. S. Kenbeek GS-besluit: 27 sept / Ontvangen door Griffie: 28 sept / Geplaatst op SIS: 29 sept. 2011

2 STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Stand van zaken Veluwelijn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beknopte samenvatting Statennotitie: Uw Commissie MIE heeft op 14 september 2011 om nadere informatie verzocht met betrekking tot de stand van zaken Veluwelijn. Deze notitie strekt daartoe. Vanaf de start van de Veluwelijn op 12 december 2010 zijn er klachten over de reistijd en de lijnvoering van de Veluwelijn. Een tussentijdse aanpassing van de dienstregeling op 3 april 2011 heeft niet afdoende tot vermindering van de klachten geleid. Onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van de gebruikers van de Veluwelijn heeft de sterke en zwakke punten van de Veluwelijn in beeld gebracht. Op basis hiervan hebben wij een budgetneutraal verbetervoorstel voor de Veluwelijn geformuleerd dat tegemoet komt aan de belangrijkste bezwaren die er momenteel zijn. In het verbetervoorstel worden twee lijnen aangeboden. Deze lijnen zijn een mix van de huidige lijnen 90 en 294 en kruisen elkaar op het transferium Horsthoek in Heerde. Hierdoor ontstaan er twee lijnen die beide deels sneldienst en deels stopdienst zijn. Belangrijkste voordeel van deze opzet is de terugkeer van de snelle verbinding van Heerde en Epe naar Zwolle en Apeldoorn. Als nadeel geldt dat de snelle verbinding tussen Apeldoorn en Zwolle (lijn 294) alleen nog met een overstap via het transferium Horsthoek gerealiseerd wordt. Een rechtstreekse verbinding blijft wel mogelijk, zij het wat minder snel. De halte Eekwal in Zwolle wordt in het voorstel weer in beide richtingen bediend. = = = = = Aan de leden van Provinciale Staten Inleiding Op 12 december 2010 heeft Syntus de exploitatie van het openbaar vervoer op de Veluwe overgenomen van Veolia nadat zij de aanbesteding had gewonnen. Op deze datum is ook de exploitatie van het project Veluwelijn gestart. Het concept Veluwelijn bestaat uit twee buslijnen tussen Apeldoorn en Zwolle. Een hoogfrequente lijn (90) die alle tussenliggende kernen aandoet en een lijn (294) over de snelweg. Beiden lijnen doen het transferium Horsthoek in Heerde aan. Vanuit Hattem en Vaassen feedert een lijn naar de Veluwelijn. Om dit concept te realiseren is fors geïnvesteerd in halte-infrastructuur en doorstromingsmaatregelen en zijn drie bestaande lijnen opgeheven. Dit betreft lijn 95 tussen Apeldoorn en Zwolle die deels via de snelweg maar ook via Epe en Heerde reed. Verder zijn lijn 96 (Vaassen-Apeldoorn) en 97 (Hattem-Zwolle) in hun tot dan toe huidige vorm opgeheven. code: doc Inlichtingen bij mw. S.S.C. Kenbeek, tel. (026) adres:

3 Omdat het niet mogelijk was (vooral om financiële redenen) om het concept Veluwelijn al in de periode van Veolia te starten is ervoor gekozen om de Veluwelijn mee te nemen in de aanbesteding Veluwe. Start exploitatie van de Veluwelijn en start concessie vielen hierbij samen op 12 december Aanleiding De start van de exploitatie is niet goed verlopen, deels door slechte weersomstandigheden maar ook bleek al snel dat de rijtijd voor lijn 90 veel te krap was. Hierdoor kwamen bussen structureel te laat en vertrokken ze ook weer te laat op het keerpunt. Dit heeft tot veel klachten van reizigers geleid. Ook kwamen er veel klachten binnen over de opgeheven lijn 95 vooral vanuit Epe en Heerde. Voor een aantal reizigers was lijn 294 geen voldoende alternatief, aangezien lijn 294 later begon en eerder eindigde dan lijn 95 en in de vakantieperiode in de dalperiode niet reed. Bovendien moest men voor een overstap op het transferium gebruik maken van een tijdelijke extra lijn 294a. Met ingang van 3 april 2011 is een gewijzigde dienstregeling ingegaan met een aangepaste rijtijd voor lijn 90, waardoor de tijden in de dienstregeling nu wel overeenkomen met de werkelijke rijtijden. Verder is lijn 294 qua aantal ritten en frequentie gelijk gemaakt aan lijn 95. Door lijn 294 via transferium Horsthoek te laten rijden, kon de tijdelijke lijn 294a vervallen. Er is een tijdelijke (scholieren)lijn 694 ingelegd, die dagelijks 3 ritten via de route van de voormalige lijn 95 rijdt. Ondanks dat de bovengenoemde maatregelen een verbetering inhouden, bleven de klachten aanhouden. Met name reizigers uit Heerde geven aan dat zij nog steeds veel langer onderweg zijn dan met de voormalige lijn 95. Scholieren vinden dat de tijdelijke lijn 694 te weinig rijdt en structureel zou moeten worden. Reizigers van lijn 90 geven aan dat de bussen nu wel heel erg langzaam rijden en onderweg vaak moeten wachten op de tijd die in de dienstregeling is aangegeven. En er blijven klachten over ons besluit om de halte Eekwal, in het centrum van Zwolle, eenzijdig niet aan te doen. Diverse leden van uw Statencommissie alsmede de lokale politiek hebben aangedrongen op een beter product. Wij hebben daarop besloten een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de tevredenheid van reizigers op de Veluwelijn. De resultaten van dit onderzoek zijn in uw bezit. Sterke kanten en verbeterpunten van de Veluwelijn Uit het onafhankelijke onderzoek kwamen de volgende sterke punten van de Veluwelijn naar voren. - Het aantal opstapmogelijkheden. - Overstapmogelijkheden. - Frequentie. - Veiligheid, netheid en comfort van de bussen. - Veiligheid, netheid en comfort van de halteplaatsen. Als verbeterpunten werden genoemd: - stiptheid; - route; - reistijden; - rituitval (m.n. dit aspect is de laatste maanden volgens de respondenten al wel verbeterd) - klachtenafhandeling; - reisinformatie (voorbeeld: op DRIS-panelen wordt niet aangegeven wanneer een rit uitvalt of slechts is vertraagd). 2

4 De onderzoeksresultaten hebben geleid tot een voorstel voor een gewijzigde lijnvoering van de Veluwelijn. Dit voorstel is op 5 september 2011 besproken in de Stuurgroep Veluwelijn. De Stuurgroep heeft zijn commitment aan de uitgangspunten voor de gewijzigde lijnvoering uitgesproken. Ook tijdens een bijeenkomst van de PvdA in Heerde op 8 september 2011 werd het voorstel positief ontvangen. Randvoorwaarden verbetervoorstel Veluwelijn Bij het ontwikkelen van het verbetervoorstel voor de Veluwelijn op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn de volgende randvoorwaarden geformuleerd. - Budgetneutrale oplossing. - De verbinding tussen Apeldoorn NS en Zwolle NS gaat per trein. De Veluwelijn kan niet concurreren met de NS-verbinding Apeldoorn-Zwolle. - De Veluwelijn vervoert voornamelijk reizigers van Epe naar Apeldoorn en van Heerde naar Zwolle. Tussen Epe en Heerde zit een vervoerbreuk. - Het huidige busmaterieel op de Veluwe moet worden gebruikt. Er mag geschoven worden binnen de hele Veluwe. - Transferium Horsthoek heeft een centrale functie. - De tijdelijke lijn 694 vervalt en er komt een structurele oplossing. - De rijtijd van lijn 90 aanpassen aan de situatie gedurende de dag. Niet meer hele dag dezelfde rijtijd aanhouden vanuit Vanzelfsprekend OV. - Streven naar 20% reizigersgroei. - Nauwgezet kijken naar de feederlijnen Hattem en Vaassen. - Andere bestemmingen in Apeldoorn en Zwolle. De inhoud van het verbetervoorstel Op dit moment rijdt lijn 90 in een 10-minutenfrequentie en lijn 294 een halfuursdienst. In de dalperiode rijdt lijn 90 deels een kwartierdienst en deels een halfuursdienst. Lijn 294 rijdt tussen 6 en 19 uur op werkdagen een halfuursdienst en rijdt s avonds en in het weekend niet. Het hierna beschreven verbetervoorstel beschrijft de spitssituatie. Het verbetervoorstel voor de dalperiode en in het weekend wordt nog nader ingevuld. Bij het verbetervoorstel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. - De reizigers van lijn 90 zijn tevreden zijn over de frequentie van de lijn. Maar uit de praktijk blijkt dat, vooral in de periode dat lijn 90 een 10-minuten frequentie rijdt, de bussen een lage bezetting hebben. Het voorstel is daarom om de frequentie op die tijdstippen aan te passen naar een kwartierdienst. - Heerde en Epe moeten weer een snelle verbinding krijgen met resp. Zwolle en Apeldoorn, zoals dat met de voormalige lijn 95 en met de tijdelijke lijn 694 (Epe-Zwolle) ook het geval was/is. (NB: lijn 95 reed alleen op werkdagen). - De halte Eekwal in het centrum van Zwolle moet weer in beide richtingen worden bediend. In het verbetervoorstel worden twee lijnen aangeboden, vooralsnog onder de werknaam lijn 1 en lijn 2. In bijlage 1 en 2 is het verbetervoorstel schematisch weergegeven. Deze lijnen zijn een mix van de huidige lijnen 90 en 294 en kruisen elkaar op het transferium Horsthoek in Heerde. Hierdoor ontstaan er twee lijnen die beide deels sneldienst en deels stopdienst zijn. Lijn 1 biedt snel vervoer van Apeldoorn naar het Transferium Horsthoek in Heerde en gaat vervolgens verder als stopdienst naar Zwolle. Om reizigers uit Epe en Heerde weer een snelle verbinding met Apeldoorn te geven, hetgeen met de voormalige lijn 95 mogelijk was, rijdt lijn 1 via 2 routes: lijn 1a die Heerde wel en Epe niet aandoet en lijn 1b die Epe én Heerde aandoet. 3

5 Lijn 1a Sneldienst via Heerde - Sprinter Zwolle (Groen, bijlage 2) Apeldoorn - Apeldoorn Noord - Heerde Transferium - Heerde - Wapenveld - Hattem - Zwolle v.v. Wij stellen deze lijn voor als vervanging van en verbetering op de vervallen lijn 95. De functie van de voormalige lijn 95 was o.a. reizigers vanaf Heerde snel naar Apeldoorn te vervoeren. De reizigers uit Heerde hebben in dit voorstel een nog snellere verbinding naar Apeldoorn dan indertijd met lijn 95. Deze reizigers hoeven namelijk 2x per uur niet via Epe te reizen maar reizen via het transferium rechtstreeks naar Apeldoorn. Frequentie: 2x per uur. Lijn 1b Sneldienst Epe - Stopdienst Zwolle (Groen, bijlage 2) Apeldoorn - Apeldoorn Noord - Epe - Heerde Transferium - Heerde - Wapenveld - Hattem - Zwolle v.v. Ook deze lijn is een verbetering ten opzichte van de vervallen lijn 95. Reizigers uit Epe reizen via de snelweg naar Apeldoorn Noord en het station Apeldoorn. Frequentie: 2x per uur op werkdagen. Geen bediening in het weekend. Lijn 2 biedt snel vervoer van Zwolle naar het Transferium Horsthoek in Heerde en gaat vervolgens verder als stopdienst naar Apeldoorn. Om reizigers uit Epe en Heerde weer een snelle verbinding met Zwolle te geven, hetgeen met de voormalige lijn 95 mogelijk was, rijdt lijn 2 via 2 routes: lijn 2a die Epe wel en Heerde niet aandoet en lijn 2b die Epe én Heerde aandoet. Lijn 2a Sprinter - Sneldienst (Paars, bijlage 2) Apeldoorn - Vaassen - Epe - Heerde Transferium - Zwolle v.v. Reizigers uit Epe hebben in dit voorstel een nog snellere verbinding met Zwolle dan indertijd met lijn 95. Deze reizigers hoeven namelijk 2x per uur niet via Heerde te reizen maar reizen via het Transferium rechtstreeks naar Zwolle. Frequentie: 2x per uur Lijn 2b Stopdienst - Sneldienst (Paars, bijlage 2) Apeldoorn - Vaassen - Epe - Heerde Transferium - Heerde - Zwolle v.v. Reizigers uit Epe en Heerde reizen via de snelweg naar Zwolle. Deze lijn biedt eveneens het alternatief voor de tijdelijke (scholieren)lijn 694. Frequentie: 2x per uur op werkdagen. Geen bediening in het weekend. Transferium Horsthoek Vast punt in de dienstregeling is het transferium Horsthoek in Heerde. Op alle momenten van de dag komen de bussen van lijn 1 en 2 hier gelijktijdig aan. Voor alle reizigers geldt dat ze aansluiting hebben op een snellere verbinding naar Apeldoorn of Zwolle. Het transferium gaat 4x per uur een gegarandeerde overstap bieden tussen de snel- en stopdiensten, waar dat nu nog 2x per uur is. Hiermee wordt de snelle verbinding Apeldoorn - Zwolle van de huidige lijn 294, zij het met een overstap, 4x per uur geboden, in plaats van de huidige 2x per uur. In de randvoorwaarden is uiteengezet dat wij de reisrelatie Apeldoorn NS - Zwolle NS primair via de treinverbinding zien. 4

6 Feederlijnen Hattem en Vaassen Uit het onderzoek is gebleken dat de feederlijnen marginaal gebruikt worden. Zij brengen daarentegen relatief hoge kosten met zich mee. Daarom zullen wij in de uitwerking van het verbetervoorstel de in het bestek geformuleerde functie van de feederlijnen nauwgezet gaan bekijken. Ook het opheffen van de feederlijnen wordt in de overweging meegenomen. Positieve punten + Versnelt de reistijd voor reizigers die ten opzichte van het beginpunt over het Transferium Horsthoek heen reizen. + Versnelt met 2 maal per uur de reis voor reizigers op het traject Heerde - Zwolle v.v. en Epe - Apeldoorn v.v. + Minder overstappen voor de snelle vervoerrelatie. + In het weekend (m.u.v. dal) meer vertrekmogelijkheden in Zwolle en Apeldoorn. + In avond-dal en weekend-dal bediening gelijk aan huidige dienstregeling. + Altijd aansluiting op en van alle bussen op het transferium Horsthoek. + Reissnelheid gelijk of omhoog. + Lijnvoering verbetert stiptheid (bussen rijden slechts 50% van de gehele route over congestiegevoelige wegen in plaats van 100%). + Halte Eekwal wordt door alle lijnen in beide richtingen bediend. + Lijn 1b + 2b zijn een snellere variant voor de vervallen lijn Versterking van de functie van het Transferium Horsthoek. + Verbeterde spreiding van reizigers over de diverse bussen. + Vanuit Zwolle en Apeldoorn kan 8 x per uur gereisd worden naar Epe en Heerde, soms met een overstap. Negatieve punten - Overstap voor doorgaande reizigers die nu van een directe snelbus Apeldoorn - Zwolle vv gebruik kunnen maken (lijn 294). - Vier bussen in plaats van zes bussen per uur in de spitsen voor de kernen Hattem en Vaassen. - De sneldiensten hebben geen vanzelfsprekende dienstregeling. - Relatief dure variant. Om budgetneutraal uit te komen zal nauwkeurig gekeken moeten worden naar begin- en eindtijden van de dienstregeling en naar het omslagpunt van kwartier- naar halfuursdienst. Ook de feederlijnen vanuit Hattem en Vaassen worden hierin betrokken. Vervolgproces en betrokkenen De komende weken zullen wij gebruiken om het verbetervoorstel door Syntus uit te laten werken tot een concrete dienstregeling. In dit proces worden politiek, reizigers en reizigersorganisaties nauw betrokken. Het ROCOV neemt plaats in de werkgroep die de dienstregeling gaat uitwerken. Een aantal reizigers wordt gevraagd deel te nemen aan een klantenpanel om draagvlak voor het voorstel te creëren. De leden van de Stuurgroep Veluwelijn zullen eveneens worden geïnformeerd over de uitwerking van het door hen geaccordeerde voorstel. Indien Uw Staten dit wensen dan bieden wij aan eind oktober 2011 een informele sessie voor leden van de Commissie MIE te houden waarin wij U kunnen informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het verbetervoorstel tot een concrete dienstregeling. Begin november 2011 kan dan de formele adviesaanvraag naar het ROCOV en de besluitvormingsprocedure richting ons College in gang worden gezet. Uiterlijk 1 december 2011 kan Syntus vervolgens beginnen met haar interne procedures om chauffeursroosters en materieelroosters op 1 april 2012 rond te hebben. Syntus heeft hiervoor een doorlooptijd van 14 weken nodig. 5

7 Parallel aan deze procedure wordt er een communicatietraject opgestart, zodat de reizigers bij de start van de nieuwe dienstregeling goed geïnformeerd zullen worden over de wijzigingen. De verbeterde dienstregeling van de Veluwelijn treedt volgens deze procedure op 1 april 2012 in werking. Advies Wij geven u in overweging deze notitie voor kennisgeving aan te nemen dan wel deze notitie bij uw beraadslagingen te betrekken in de vergadering van uw Commissie MIE op 12 oktober Arnhem, 27 september zaaknr Gedeputeerde Staten van Gelderland C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris = = = = = 6

8 Bijlage 1: kaart routevoering verbetervoorstel Veluwelijn Lijn 1 (Groen) Lijn 2 (Paars) 7

9 Bijlage 2: schematische weergave verbetervoorstel Veluwelijn Links het verbetervoorstel met lijn 1 (Groen) en lijn 2 (Paars),.Rechts de huidige situatie met lijn 90 (Paars) en lijn 294 (Groen) 8

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Tarieven openbaar vervoer PS2013-189 Commissie MIE 6 maart 2013 Provinciale Staten Behandelwijze x Kaderstellen Controleren

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Vervolgnotitie Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de RUD-vorming: Advies ondernemingsraad PS2012-472 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: OV-verbinding Arnhem-Apeldoorn Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Beschikbaarstelling middelen 2013 aan Stichting Theatergroep Kwatta Agendaverzoek van GS voor de Statenvergadering van 20 maart 2013 PS2013-296 Agendering

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer STATENBRIEF Onderwerp: Wijzigingen per concessie voor de dienstregeling 2017 Portefeuillehouder: Conny Bieze Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Lijnennet Almere 2018

Lijnennet Almere 2018 1 Inleiding Met ingang van 10 december 2017 gaat de nieuwe concessie Almere in. Op 27 september 2016 heeft de gemeente Almere bekend gemaakt dat Syntus de aanbesteding heeft gewonnen en daarom tot 2027

Nadere informatie

Afschrift aan: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Afschrift aan: Stadsregio Arnhem Nijmegen HERMES Openbaar Vervoer BV T.a.v. dhr. W. Lieven Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven Uw kenmerk: 1333 - WL Uw datum: 23 8-2013 Ons Kenmerk: RGS351 Onderwerp: Vervoerplan 2014 Afschrift aan: Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 Onderwerp Openbaar Vervoer Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 Dienstregeling Arriva versus Connexxion Auteur: René Smaal Datum: 17-9-2015 Versie: 3.0 VERSCHILLENSTAAT HUIDIGE DIENSTREGELING ARRIVA VERSUS CONNEXXION In deze verschillenstaat

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendaverzoek SP en 50PLUS: Toiletten in de regionale trein PS2012-673 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE 24 oktober 2012 Provinciale Staten Behandelwijze

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Onderstaand geven we per lijn aan op welke lijnen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Tevens geven we een korte toelichting en vermelden

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer STATENBRIEF Onderwerp: Wijzigingen per concessie voor de dienstregeling 2018 Portefeuillehouder: Conny Bieze Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Doel van deze brief:

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Reconstructie knooppunt Hoevelaken, voorstel financiering Gelderse wensen PS2013-191 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE 6 maart 2013 Provinciale

Nadere informatie

Stadsdienst Apeldoorn

Stadsdienst Apeldoorn Aan Gemeenten in de Regio Stedendriehoek Van Syntus Betreft Wijzigingen dienstregeling Veluwe in december Datum / versie 10 november 2016 Beste relatie, Over een maand gaat de nieuwe dienstregeling van

Nadere informatie

Zomerdienstregeling 2017

Zomerdienstregeling 2017 Zomerdienstregeling 2017 Voorstel BRENG stelt voor om gedurende de zomervakantie 2017 en de twee weken daaraan voorafgaand op alle lijnen een frequentie van maximaal 2x per uur te rijden. Zowel op werkdagen

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

Gewijzigde dienstregeling

Gewijzigde dienstregeling van 25 juli 22 augustus 2010 Gewijzigde dienstregeling rond Arnhem omreizen of bus in plaats van trein! Zwolle Deventer Amersfoort Apeldoorn Zutphen Schiphol Ö Rotterdam Centraal Den Haag Centraal Utrecht

Nadere informatie

Kenmerken per buslijn

Kenmerken per buslijn Kenmerken per buslijn Lijn 104 Renesse Hellevoetsluis (-Spijkenisse) Lijn 104 biedt de verbinding tussen Renesse - Ouddorp Hellevoetsluis en ontsluit de westkant van Goeree-Overflakkee. Lijn 104 stopt

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Afdoening verzoeken veelschrijvers PS2012-755 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW 24 oktober 2012 Provinciale Staten 7 november 2012 Behandelwijze

Nadere informatie

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier Utrecht, 27 maart 2014 Gemeente Amersfoort, t.a.v. het College van B & W, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier

Nadere informatie

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050)

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050) " l/& groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie algemeen telefoonnr; 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK CONCEPT concessie ZAANSTREEK Ingaande: 15 december 2013 CONCESSIE ZAANSTREEK Vervoerplan 2014 Auteur: R.Appel Datum: 14-05-2013 Versie: 1.0 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave H.1 INLEIDING.4 H.2 VOORGESTELDE

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Evaluatie tariefacties openbaar vervoer HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 In 2007 is de concessieduur van de concessie Voorne-Putten / Rozenburg met 2 jaar verlengd door de Stadsregio Rotterdam. Naar aanleiding van deze verlenging is er een evaluatie

Nadere informatie

Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage: Advies ROCOV

Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage: Advies ROCOV Syntus t.a.v. de heer A.J. Speulman Postbus 297 7400 AG DEVENTER Uw kenmerk: - Uw datum: 18 mei 2017 Ons kenmerk: RGS621 Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage:

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Geachte commissieleden,

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Geachte commissieleden, Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders Wethouder Verheer, Vervoeren Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam CommiSSie ESMV Website: http://www.rotterdam.nl

Nadere informatie

Gewijzigde dienstregeling

Gewijzigde dienstregeling zaterdag 17 zondag 25 oktober 2009 Gewijzigde dienstregeling Rond Deventer omreizen of bus in plaats van trein in de herfstvakantie Groningen Leeuwarden Zwolle Wierden Almelo Wijhe Rijssen Olst Hengelo

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 oktober 2012 nummer: 2012_BW_00300 Onderwerp Raadsmededelingen: Nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Directe spoorverbinding Arnhem-Apeldoorn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus AE Hilversum. Betreft: Advies concept-vervoerplan Utrecht, 26 mei 2014

Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus AE Hilversum. Betreft: Advies concept-vervoerplan Utrecht, 26 mei 2014 Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus 224 1200 AE Hilversum Betreft: Advies concept-vervoerplan 2015 Utrecht, 26 mei 2014 Geachte heer Koster, Het ROCOV Utrecht maakt graag gebruik van de

Nadere informatie

1

1 Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van de leden Middendorp en Remco Dijkstra (beiden VVD) over de aanpassing van de dienstregeling van het treinverkeer in het Rivierengebied

Nadere informatie

8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO

8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO Home Contact Mijn Connexxion Reizen Vervoerbewijzen Service en contact Webshop Home! Reizen Mijn Connexxion Dienstregeling zoeken Halte zoeken 8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO 18 april 2016 Reis plannen

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Veluwelijn PS2011-579 Agendering (advies griffie) Commissie MIE 14-9 Behandelwijze X Kennis van nemen Kaderstellen Controleren Adviseren PS (door commissie)

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Treinverbinding Tiel-Arnhem Portefeuillehouder: Bieze Kerntaak/plandoel: Kerntaak; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Plandoel 1: In stand houden en verbeteren

Nadere informatie

De omleidingsroute wordt gereden vanaf 2 uur vóór aanvang van de wedstrijd (of evenement) tot 1 uur na afloop van de wedstrijd (of evenement).

De omleidingsroute wordt gereden vanaf 2 uur vóór aanvang van de wedstrijd (of evenement) tot 1 uur na afloop van de wedstrijd (of evenement). Belangrijkste wijzigingen per 14 december 2014 Lijn 1 Wesselerbrink - Universiteit Maandag vrijdag (niet in de vakanties) Vanaf De Posten rijdt lijn 1 s middags al vanaf 14.30 uur om de 10 minuten naar

Nadere informatie

1 5 NOV /46/A.9, W Molenaar-Mosterman C.M. (050)

1 5 NOV /46/A.9, W Molenaar-Mosterman C.M. (050) f^. provincie» groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden.

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570666222 F +31 (0)570666888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Concessie: SRE. September 2012 Eindhoven \TDI\HSW\-1

Overzicht wijzigingen Concessie: SRE. September 2012 Eindhoven \TDI\HSW\-1 Overzicht wijzigingen 2013 Concessie: SRE September 2012 Eindhoven 30782-30783\TDI\HSW\-1 1. Inleiding In dit document worden de voorgestelde wijzigingen voor het dienstregelingjaar 2013 beschreven. De

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Voorstel studie N 786 Dieren-Apeldoorn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Datum:10 juni 2010 Blaricum Lijn 320 Hilversum Blaricum Carpoolplaats Huizen Amsterdam Amstel Nieuwe

Nadere informatie

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013 2013MME59 Aan Provinciale Staten DATUM 26 maart 2013 ONS NUMMER 80DF21FB REFERENTIE G. van Kempen NUMMER PS DOORKIESNUMMER 0302583469 BIJLAGE 2 E-MAILADRES gert.van.kempen@provincie-utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Groningen Stad De voorstellen voor wijzigingen in de stad Groningen (en omgeving) per 3 september 2017 betreffen de invoering van de tweede fase van de vastgestelde

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Initiatiefvoorstel invoeren papierloos vergaderen PS2012-882 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW Provinciale Staten 19-12-2012 Behandelwijze Overleg-/

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie.

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie. Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14015012 GS brief van 7 oktober 2014 jaarlijkse rapportage klachtenafhandeling OV 2013 Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken,

Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken, Aan Wijkraden en bedrijven in de gemeente Apeldoorn Van Syntus Betreft Wijzigingen dienstregeling in december Datum 11 november 2016 Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken, Over

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Lijnennet openbaar vervoer Nijmegen Noord

Lijnennet openbaar vervoer Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Lijnennet openbaar vervoer Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Over het lijnennet openbaar vervoer in Nijmegen

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

Antwoord op de reactie van ROVER NHN met betrekking tot de voorstellen van de PvdA voor verbetering van het NS dienstverlening in Noord-Holland.

Antwoord op de reactie van ROVER NHN met betrekking tot de voorstellen van de PvdA voor verbetering van het NS dienstverlening in Noord-Holland. Antwoord op de reactie van ROVER NHN met betrekking tot de voorstellen van de PvdA voor verbetering van het NS dienstverlening in Noord-Holland. Algemeen Al enige jaren gaat de dienstregeling van de NS

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel.

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel. Reisinformatie en contact Reisinformatie Voor agen over vertrek- en aankomsttijden verwijzen wij u naar 0900-9292 ( 0,70 p/m, met een maximum van 14,-). U kunt ook kijken op www.9292.nl Hier vindt u de

Nadere informatie

Tarievenhuis Oost Nederland

Tarievenhuis Oost Nederland Tarievenhuis Oost Nederland Presentatie 3 mei 2017 Technische briefing Besluitvorming Het Tarievenhuis Oost is door GS van Gelderland, Overijssel en Flevoland vastgesteld Invoering 1 juli 2017 De Staten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Klantcontact Verbetering Ingangsdatum. Dec-17. Park en vice versa Lijn 74 s avonds langer laten rijden, Enkele ritten extra toevoegen in de Dec-17

Klantcontact Verbetering Ingangsdatum. Dec-17. Park en vice versa Lijn 74 s avonds langer laten rijden, Enkele ritten extra toevoegen in de Dec-17 Bijlage bij Vervoerplan 2018: Klantcontact Verbeterlijst 2018 Alle suggesties, klachten en ideeën worden verzameld door Klantenservice en vervoerkundige. De terugkomende reacties en de reacties die ons

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

connexxion ROCOV Gelderland Industrieweg Oost 13A 6662 NEELST Connexxion Openbaar Vervoer Laapersveld VB Hilversum

connexxion ROCOV Gelderland Industrieweg Oost 13A 6662 NEELST Connexxion Openbaar Vervoer Laapersveld VB Hilversum Industrieweg Oost 13A 6662 NEELST Datum: 2 maart 2016 Uw kenmerk: Toelichting adviesaanvragen Bijgevoegd vindt u twee adviesaanvragen over de pilot single check in single check out op de Valleilijn, de

Nadere informatie

Kennemerlijn 2016 en verder. Raadsinformatiebijeenkomst 28 januari 2015

Kennemerlijn 2016 en verder. Raadsinformatiebijeenkomst 28 januari 2015 Kennemerlijn 2016 en verder Raadsinformatiebijeenkomst 28 januari 2015 Onderwerpen 1. Waarom aanpassing dienstregeling Kennemerlijn 2. Totstandkoming dienstregeling 2016 3. Inhoud dienstregeling 2016 5.

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL Check jouw aansluiting als je reist met een van de buslijnen in en naar Roosendaal en overstapt op de trein Vanaf 15 december 2013 rijden de

Nadere informatie

Neede - Almelo - Oldenzaal. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Neede - Almelo - Oldenzaal. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 66 Neede - Almelo - Oldenzaal Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Vallei. Streeklijnen. Lijn. Vervoer vanuit het hart 80 X

Vallei. Streeklijnen. Lijn. Vervoer vanuit het hart 80 X Vallei Streeklijnen Lijn 80 X80 82 83 280 5 85 Vervoer vanuit het hart Dienstregeling geldig vanaf 10 december 2017 Lijnfolders Alle buslijnen van Syntus Utrecht kunt u terug vinden in gecombineerde lijnfolders.

Nadere informatie

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Rijswijk T.a.v. de griffie Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Samensteller: A. van

Nadere informatie

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 96 Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov. Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties,

Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov. Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, NS Postbus 2025, 3500 HA Utrecht Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov Commercie &Ontwikkeling Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Datum

Nadere informatie

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo memo Memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Op 8 maart jl. zijn de ontwerp hoofdlijnen voor de wijzigingen in de dienstregeling per 3 september vrijgegeven

Nadere informatie

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013.

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. NB de kernboodschap is de inhoudelijke basisboodschap waaruit alle disciplines hun informatie halen die voor hun proces van belang is.

Nadere informatie

Naar aanleiding van de OPEN BRIEF heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het College:

Naar aanleiding van de OPEN BRIEF heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het College: Schriftelijke vragen Adviesaanvraag NS Dienstregeling 2018 Castricum, 15 februari 2017 Vandaag heeft de fractie van de PvdA een OPEN BRIEF aan de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Castricum,

Nadere informatie

Het openbaar vervoer gaat achteruit

Het openbaar vervoer gaat achteruit Het openbaar vervoer gaat achteruit Resultaten van de GroenLinks OV-klachtenlijn GroenLinks Statenfractie Groningen Turfsingel 83 9712 KL Groningen 050 3137308 groenlinks@provinciegroningen.nl Inleiding

Nadere informatie

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties.

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties. Van: Wim Verbruggen [mailto:wverbrug@hetnet.nl] Verzonden: woensdag 10 juni 2015 21:42 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: klachten-verbeterpunten openbaar vervoer Noordoost Brabant Geachte griffie, Wilt u deze

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Hilversum en reizigersaantallen Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Hilversum en reizigersaantallen Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 52 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 9 juli 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Hilversum en reizigersaantallen Gooi en Vechtstreek. De

Nadere informatie

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Collegevoorstel Openbaar Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Provincie Limburg streeft naar een elektrificatie

Nadere informatie

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen Lijn Lijn 53 59 Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Borne Station - Bornsche Maten Almelo - Hengelo

Borne Station - Bornsche Maten Almelo - Hengelo Lijn Lijn 30 51 Borne Station - Bornsche Maten Almelo - Hengelo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste wijzigingen per 11 december 2016

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

Interne memo. P. Verheijdt Projectleider RB Telefoon /1. Aan Provinciale Staten. Van P. Verheijdt

Interne memo. P. Verheijdt Projectleider RB Telefoon /1. Aan Provinciale Staten. Van P. Verheijdt Interne memo Aan Provinciale Staten Van P. Verheijdt cc De komende maanden worden in overleg met de griffie enkele informatie bijeenkomsten gepland om investeringen in de Vechtdallijnen en investeringen

Nadere informatie

Betreft 1) Voorstel Hermes aanpassing busroute Elsloo per 9 januari 2005 2) Begrotingswijziging 3) Kredietbesluit

Betreft 1) Voorstel Hermes aanpassing busroute Elsloo per 9 januari 2005 2) Begrotingswijziging 3) Kredietbesluit Stein 21 september 2004 Gemeenteblad Afdeling A 2004, no. 110 Agendapunt 10 Bijlagen div. Aan De Raad Betreft 1) Voorstel Hermes aanpassing busroute Elsloo per 9 januari 2005 2) Begrotingswijziging 3)

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Noodplan in het kader van een mogelijke grieppandemie HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 HENK BOVENLANDER Rail Advies De Bilt, 18 augustus 2015 Versnelling Benelux 2017 De reistijd Amsterdam Brussel van 194 minuten met de Benelux in de dienstregeling 2017 stelt teleur. De achtergrond hiervan

Nadere informatie

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant.

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant. Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein Integraal kijken naar behoeften van de klant Joke van Veen De opdracht van NS - maximale reizigersgroei en klanttevredenheid

Nadere informatie