Kompas, energiebewust wonen en werken. uitgave Cijfers en tabellen in opdracht van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kompas, energiebewust wonen en werken. uitgave 2007. Cijfers en tabellen 2007. in opdracht van"

Transcriptie

1 Kompas, energiebewust wonen en werken uitgave 2007 Cijfers en tabellen 2007 in opdracht van

2

3 Voorwoord Winst op vele fronten! Klimaatverandering staat volop in de belangstelling. Dat zorgt voor toenemende aandacht voor de mogelijkheden van energiebesparing en schone energie. Ook de stijgende energieprijzen zijn een reden om efficiënt om te gaan met energie. En binnenkort moet een energielabel aanwezig zijn bij bouw, verkoop of verhuur in woningbouw en utiliteitsbouw. Energiebesparing levert dus op veel fronten winst op! Hoeveel precies, dat kunt u opzoeken in deze uitgave van Cijfers & Tabellen. Met de gegevens uit deze Cijfers & Tabellen kunt u voor uw klanten en doelgroepen inzichtelijk maken wat het (milieu)rendement van verschillende maatregelen is. In 2006 verscheen de ingrijpend geactualiseerde versie van Cijfers & Tabellen. In deze uitgave van 2007 hebben we waar nodig de cijfers geactualiseerd. Met deze uitgave pretenderen we geen volledigheid. Maar dit naslagwerk zorgt wel voor een snelle en goede indruk van de stand van de techniek en op welke terreinen er verbeteringen mogelijk zijn. Dat vormt de basis voor maatwerk bij uw klanten en doelgroepen. In deze uitgave vindt u energieverbruikgetallen en kengetallen met betrekking tot besparingen, prijsinformatie en maatregelen per doelgroep. Zowel adviesbureaus op het gebied van energie, milieu, techniek en innovaties, als milieudiensten/ gemeenten, energiebedrijven en installatiebedrijven kunnen Cijfers & Tabellen gebruiken als naslagwerk bij adviesgesprekken. Ook helpen de gegevens uit dit naslagwerk bij het kiezen van de juiste maatregelen om de score van het energielabel te verbeteren. Verder kunnen bijvoorbeeld milieuambtenaren die betrokken zijn bij vergunningverlening en handhaving, aan de hand van Cijfers & Tabellen beoordelen of bedrijven voldoen aan de stand der techniek. De informatie uit dit naslagwerk helpt verder bij het beoordelen van energierapporten of bedrijfsenergieplannen. Studenten die in hun opleiding aandacht besteden aan energie kunnen deze uitgave gebruiken als naslagwerk. Op verzoek van de huidige gebruikers van Cijfers &Tabellen is deze uitgave op papier. Wel zo gemakkelijk om mee te nemen bij uw adviesgesprekken. Op kunt u dit naslagwerk gratis downloaden en/of bestellen in hardcopy als u behoefte heeft aan meerdere exemplaren. We wensen u veel (milieu)winst! SenterNovem, april 2007

4

5 Inhoud Voorwoord 3 1 Kengetallen 9 Verbruikskentallen per sector 9 Verbruikskentallen MJA deelnemers 9 Verbruikskentallen zwembaden 10 Verbruikskentallen beweegbare bruggen 10 Gasverbruik woningen 11 Electriciteitsverbruik woningen 11 Verbruikskentallen poldergemalen 11 Verbruikskentallen rioolgemalen 12 Verbruikskengetallen rioolwaterzuiverinstallaties (RWZI) 12 Energieverbruik Schutsluizen 13 Energieverbruik verkeersregelinstallaties 13 2 Verdeling energieverbruik 14 Elektriciteitsverbruik keukenapparatuur 14 Elektriciteitsverbruik koel-, vries- en kookapparatuur 14 Elektriciteitsverbruik verwarming, warm water en reiniging 15 Elektriciteitsverbruik hobby en audio/video/communicatie 15 Elektriciteitsverbruik persoonlijke verzorging 15 3 Graaddagen 16 Keuze weerstation op basis van postcode 16 Totalen graaddagen (1984 t/m 2006) 16 Totalen graaddagen (1972 t/m 2006) 16 Graaddagen per maand (1998) 17 Graaddagen per maand (1999) 17 Graaddagen per maand (2000) 17 Graaddagen per maand (2001) 17 Graaddagen per maand (2002) 17 Graaddagen per maand (2003) 17 Graaddagen per maand (2004) 18 Graaddagen per maand (2005) 18 Graaddagen per maand (2006) 18 Gemiddelde buitentemperatuur 18 Jaarverloop gemiddelde zoninstraling per maand 18 4 Brandstofprijzen 19 Ontwikkeling totale kosten energie huishoudens 19 (inclusief EB, BTW en heffingskortingen) Prijzen (ct ) aardgas per m 3 en elektriciteit per 19 kwh huishoudens Ontwikkeling energieprijzen huishoudens in indexcijfers, = 100 Bijdrage van de componenten aan de totale energie- 20 kostenontwikkeling Aandeel van de diverse tariefcomponenten in de 20 electriciteitsrekening 2005 voor huishoudens Aandeel van de diverse tariefcomponenten in de aardgas- 20 rekening 2005 voor huishoudens 5 Omrekenfactoren brandstoffen 21 Emissies per eenheid brandstof 21 Omrekenfactoren brandstoffen 21 Voorvoegsels 21 Afgeleide eenheden 21 Nederlandse energiedragers en standaard CO 2 Emissiefactoren 22 Grootheden 23 Omrekeningstabel voor energie-eenheden: J - kwh - tep 23 6 Statistieken 24 Gemiddeld aardgas en elektriciteitsverbruik woningen Ontwikkeling gasverbruik in periode , 24 in m 3 per woning Ontwikkelingen in verwarmingstypen (in %) woningen 25 Plaatsingsperiode CV woningen 25 Leeftijd bewoners 25 Ontwikkeling gemiddelde leeftijd Trends in penetratiegraden isolatievormen woningen 25 Elektriciteitsverbruik in kwh voor de jaren 2002, 2003 en utiliteitsbouw Gasverbruik in m 3 voor de jaren 2002, 2003 en utiliteitsbouw Aantal gebouwen naar segment (2005) 26 Gemiddelde verbruiken naar segment Penetratiegraad maatregelen Utiliteitsbouw 27 Relatie tussen energiebesparende - en ziekteverzuim 28 verlagende maatregelen. 5

6 7 Financieel 30 Systemen bodemgebruik als energiebron en -buffer 2 Beoordeling m.b.v. variabele TVT methode 0 Uitgangspunten voor een verticale bodemwarmtewisselaar 42 Beoordeling m.b.v. Netto Contante Waarde 1 Aandachtspunten ontwerp bodemwarmtewisselaar Interne rentevoet van besparingsmaatregelen 1 Keuze bron t.b.v. warmtepompsysteem per marktsegment 44 8 Analyse van techniek warmteopwekking WKK 45 Ketelvermogen op basis van gebouwinhoud 2 Eigenschappen van een viertal warmtekrachtinstallaties 5 Vollasturen op basis van ketelvermogen 2 Prijsindicaties van warmtekracht installaties 5 Gecorrigeerde benuttingsgraad op basis van ketelvermogen 32 Keuzecriteria WKK 5 Richtprijzen verwarmingsketels Richtprijzen geisers Richtprijzen weersafhankelijke regelaars 12 Zon 46 Rendement zonne-energie systeem, oriëntatie en hellingshoek 46 Richtprijzen zonneboilersystemen Gemiddelde opbrengst zonnecollectoren 6 Richtprijzen cascaderegelaars Globale kostprijs thermische zonnesystemen 7 Richtprijzen cv-boilers Richtprijzen totale vervanging regelapparatuur van middelgrote verwarmingssystemen Richtprijzen isolatie van appendages Richtprijzen van frequentieregelaars Waterzijdig vollastrendement van ketels op onderwaarde 34 Richtprijzen frequentiegeregelde cv-pomp versus gewone cv-pomp Rendementsverbetering door vervanging van ketels 5 Stilstandverliezen ketels 5 Warmteproducties (MJ/m 2 /jr) van overige actieve thermische zonne-energiesystemen Extra eigen energieverbruik kwh/m 2 /jr) van overige actieve thermische zonne-energiesystemen ten opzichte van conventionele systemen Opwekkingsrendementen (%, op onderwaarde) van de referentietechnologieën voor overige actieve thermische zonne-energiesystemen, per toepassing en per type collector Zontoetredingsfactoren voor zonwering Soorten PV-systemen Toeslagen voor warmteverliesberekeningen 5 Effect van waterzijdig afsluiten buiten gebruiksuren ketel 35 Besparingen op elektriciteitsverbruik van pompen in 5 cv-installaties ten opzichte van continu bedrijf Warmteverlies door leidingen 6 Maatregelen in ketelhuis van scholen 6 Maatregelen kantoorgebouwen door gebouwbeheersysteem 36 Maatregelen besparingen cv-systeem 7 9 Duurzame energie 38 Duurzame energie uit binnenlandse bronnen en vermeden 38 CO 2-emissies Binnenlandse duurzame elektriciteitsproductie en 9 elektriciteitsverbruik 13 Wind 49 Criteria voor plaatsing van een windturbine Gegevens van enkele windturbines Kleinschalige windturbines 14 Biomassa 50 Calorische waarden en prijzen van soorten biomassa 50 Kosten voorbewerking biomassa 50 Investeringen en terugverdientijden biomassagestookte 51 cv-installatie op houtpellets (geperste houtbrok) Investeringen en terugverdientijden biomassagestookte 51 cv-installatie op houtsnippers Investeringen en terugverdientijden biomassagestookte 52 luchtverhitter op houtpellets (geperste houtbrok) Warmtepompen en aquifers 40 Positieve invloedsfactoren op de rentabiliteit van 0 een warmtepompinstallatie Toepassingsmogelijkheden warmtepomp 0 Mogelijke warmtebronnen 0 Kentallen van warmtepompen Indicatieve kostprijs elektrisch aangedreven warmtepompen 41 Opwekkingsrendement (COP) elektrische warmtepompen 41 utiliteitsbouw Indicatieve kostprijs bronsystemen 1 Eigenschappen aquifers 2 15 Verlichting 53 Voorbeelden 53 Advies verlichtingssterktes 53 Eigenschappen lichtbronnen 54 Nood- en oriëntatieverlichting 55 Vermogensverliezen voorschakelapparaten 55 Branduren verlichting 55 Verlichting in sportgebouwen 56 Verlichting in het onderwijs 56 Geïnstalleerd verlichtingsvermogen in diverse onderwijsruimten 56 6

7 Verlichting in de zorgsector 57 Verlichting in de horeca 57 Isolatie detailhandel 72 Isolatiemateriaal gesorteerd op milieuvoorkeur 72 Richtwaarden aantal branduren 57 Indicatie van het aantal branduren per jaar in diverse ruimten 57 Ontwikkeling van het jaarlijks elektriciteitsverbruik door 58 verlichting in kantoorgebouwen Eigenschappen van een aantal zonweringssystemen 58 Invloed van schakel- en regelsystemen op het aantal branduren 58 Beslissingsschema lichtregelingsstrategie 59 Energiebesparende mogelijkheden verlichting Behaaglijkheid 60 Ontwerp binnentemperaturen 60 Behaaglijkheidsgrenzen kamertemperatuur in relatie 60 met de buitentemperatuur Toelaatbare luchtsnelheid 60 Gewenste en acceptabele relatieve luchtvochtigheid Horeca 73 Vermogens, gebruikstijden, benuttingsgraad en 73 rendementen elektrische groot-keukenapparatuur Vermogens, gebruikstijden, benuttingsgraad en 74 rendementen gasgestookte keukenapparatuur Elektrische vaatspoelmachines 74 Energiebesparende maatregelen horeca 74 Koken op elektriciteit vs. gas 74 Elektriciteitsverbruik naar horecatoepassing Kantoorautomatisering 76 Elektriciteitsverbruik kantoorautomatisering 76 Opgesteld vermogen in computerruimten 76 Noodstroomvoorzieningen computer 76 Productie-uren kopieermachines Ventilatie 61 Ventilatie-eisen voor diverse gebouwen (deel 1) 61 Elektriciteitsverbruik van communicatiesystemen 77 Besparingsmaatregelen computers 77 Ventilatie-eisen voor diverse gebouwen (deel 2) 62 Ventilatie-eisen voor diverse ruimten in scholen 62 Jaarlijks gasverbruik ten gevolge van het openen van deuren 63 Elektriciteitsverbruik ventilatoren in luchtbehandelingskasten 63 Thermische rendementen warmtewisselaars 63 Gasbesparing door warmtewisselaars 63 Besparende maatregelen voor luchtbehandelingssystemen Bevochtiging 65 Vochtafgifte van volwassenen personen 65 Vochtafgifte van woonactiviteiten (gemiddeld gezin) 65 Luchtbevochtingsinstallaties Water en warm tapwater 67 Specifieke tapwaterverbruiken (warm en koud) 67 Waterverbruik naar woonactiviteit 67 Verbruiksgegevens 150 liter boiler 68 Gegevens elektrische boiler 68 Gegevens elektrische warmtepompboiler 68 Normwaarden opwekkingsrendement warm-tapwaterinstallaties 68 Energie- en waterbesparende maatregelen Isolatie 70 Isolatie woningbouw 70 Isolatie verzorgingshuizen 71 Isolatie ziekenhuizen 71 Isolatie horeca 72 Kosten van gebouwisolatie Overige gebouwapparatuur 78 Liften 78 Elektrische verwarming in machinekamers van liften 78 Elektriciteitsverbruik schrobmachines 79 Elektriciteitsverbruik volautomatische wasmachines 79 met warm-watervulling Elektriciteitsverbruik volautomatische wasmachines 79 Elektriciteitsverbruik wasdrogers 79 Besparende maatregelen wassen Koel- en vriesinstallaties 80 Koel- en vriescombinaties 80 Energiegebruik van koelkasten met energielabel 80 Gemiddeld energiegebruik van diepvriezers 80 Gemiddeld energiegebruik van koel-vrieskasten 80 Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid diepvriezers 81 Elektriciteitsverbruik van koel- en vriesapparaten in grootkeukens 81 Elektriciteitsverbruik drankenautomaten 81 Elektriciteitsverbruik koelcompressor, ongeïsoleerde 81 leidingen in koelsysteem Besparende maatregelen drankenautomaten 81 Bier- en frisdrankkoelers met grote capaciteit 81 Elektriciteitsverbruik bierkoelers 82 Energiebesparende maatregelen koel- en vriesinstallaties 82 Energielabels koelmeubelen 82 Uitgangspunten koelsystemen winkels 82 Typen koelsystemen winkels 83 Besparingsopties supermarkten 84 7

8 25 Perslucht 85 Soorten compressoren en hun capaciteit 85 Energiegebruiken van compressoren (alleen compressorblok) 85 Energieverlies door een lek 86 Energiegebruik persluchtpistool 86 Besparende maatregelen perslucht 86 Maximale flow door persluchtleidingen voor schatting verbruik 86 8

9 cijfers en tabellen Kengetallen Verbruikskentallen per sector BIK 95 Cluster Gas Elektriciteit N Jaar (m 3 /(m 2 /jaar)) (kwh/(m 2 /jaar)) 20% 50% 80% 20% 50% 80% W i n k e l s 5212,523 t/m 525 winkels nonfood: werknemers 5212,523 t/m 525 winkel nonfood: > 19 werknemers O n d e r w i j s Supermarkten Basisonderwijs Middelbare scholen en MBO + HBO Universiteiten K a n to r e n Zo r g s e c to r Kantoor m Kantoor m Kantoor > m Verzekeringskantoren , Verpleging gehandicapten t/m Verzorgingstehuizen Ziekenhuizen Zorg psych. ziekenhuizen Bron: SenterNovem kompasmonitoring 2004 Bovenstaande kengetallen kunnen sterk uiteenlopen, bij voorbeeld door verschillen in bouwjaar, gebruikstijden of reeds toegepaste maatregelen. Er is gekozen om per categorie steeds drie waarden aan te geven, namelijk de waarde die geldt voor respectievelijk de onderste 20% en de bovenste 20% van de waarnemingen. Ook is de mediaan (50%) weergegeven, omdat er sprake kan zijn van een scheve verdeling in de waarnemingen, waardoor de mediaan niet precies in het midden tussen 20% en 80% ligt. Verbruikskentallen MJA deelnemers Sector Gemiddeld kengetal Gemiddeld kengetal N Jaar Gas m 3 /ton product Elektriciteit kwh/ton product Asfaltindustrie 8,0, Groente en fuit industrie IJzergieterijen Vleesindustrie Rubber en kunststof-industrie Chemische industrie Fijnkeramische industrie Koffie-branderijen Koel en vrieshuizen 0, Zuivelindustrie Bron: SenterNovem MJA 2004 Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelden per sector. Er is gekozen om per categorie één waarde aan te geven, namelijk het gemiddelde kengetal per sector. Deze kengetallen kunnen gebruikt worden als indicatie van energieverbruiken per ton product. 9

10 Verbruikskentallen zwembaden Zwembad naar wateroppervlakte suppletiewater gas elektriciteit N liter per bezoeker m 3 per kwh per bezoekers bezoekers O v e r d e k t z w e m b a d Bron: BIK, Senternovem 2005 tot 250 m m m >750 m Co m b i b a d tot m m > m Verbruikskentallen beweegbare bruggen Energieverbruik en besparingsmogelijkheden referentiebrug referentieverbruik % % verbruik nieuw in kwh van mogelijke ontwerp in kwh totaal besparing (beste gebruik) Variabele verbruikers Aandrijving en omvormers Hydrauliek pomp Besturingsrelais Afsluitbomen Signalering Landverkeerseinen Scheepvaartseinen Vaste verbruikers Beveiliging TV-systeem Geluidsinstallatie Verlichting Terreinverlichting Standby Transformatoren Relais Lessenaar Conditionering Klimaatbeheersing Kastverwarming Olieverwarming Totaal De referentiebrug is een brug met een valoppervlak van 300 m 2, de brug wordt jaarlijks keer geopend, met een gemiddelde openingsduur van 7,5 minuten (250 uur per jaar). De componenten die in de tabel vet aangegeven zijn, zijn verwerkt in de kengetallen. De variëteit van de andere componenten loopt per brug loopt zover uiteen, dat hier geen kengetal voor opgesteld kan worden. 10

11 cijfers en tabellen 2007 Kengetallen Gasverbruik woningen Totaal gemiddeld gasverbruik (verwarming, warmwater, en koken) in centraal en lokaal verwarmde woningen, gesplitst naar woningtype, bouwperiode en eigendomsverhouding over 2004 HUURDER OF EIGENAAR GASVERBRUIK 2004 in m 3 Huurder Eigenaar per woning/jaar Electriciteitsverbruik woningen Gemiddeld electriciteitsverbruik in de Nederlandse woning over 2004 Gemiddelde woning Bron: SenterNovem kompasmonitoring 2004 electriciteitsverbruik 2004 in kwh per woning/jaar WONINGTYPE GASVERBRUIK 2004 in m 3 per woning/jaar Vrijstaand /1 Kap Hoekwoning Rijwoning Etage-/flatwoning Geschakeld BOUWPERIODE GASVERBRUIK 2004 in m 3 VAN DE WONING per woning/jaar Voor t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m of later Bron: SenterNovem kompasmonitoring 2004 Verbruikskentallen poldergemalen typen gemalen capaciteit range energieverbruik m 3 /minuut kwh/jaar Inlaatgemalen, oppervlaktegemalen en verversingsgemalen Kleine poldergemalen Middelgrote poldergemalen Grote polder- of boezemgemalen Toelichting: Deze kengetallen zijn onder andere gebaseerd op gegevens van het Waterschap Zuidzeeland. 11

12 Verbruikskengetallen rioolgemalen capaciteit range energieverbruik gemiddelde m 3 /uur kwh/jaar energieverbruik kwh/jaar R i o o lg e m a l e n g e m e e n t e l i j k Rioleringspompen Kleine rioolgemalen Eind- of hoofdrioolgemalen Grote rioolgemalen R i o o lg e m a l e n ( wat e r s c h a p p e n + p e r s l e i d i n g ) Rioolgemalen met persleiding Grote rioolgemalen met persleiding Gemeenten Het aantal gemalen in beheer van gemeenten en de omvang van deze gemalen, is sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden (aantal inwoners, lozingsgedrag van bedrijven, natuurlijke hoogteverschillen, uitgestrektheid van het gebied etc.). Op basis van beschikbare gegevens is de volgende inschatting gemaakt: Een gemeente heeft ongeveer 200 drukrioleringpompen in beheer, met een capaciteit van ongeveer 20 tot 50 m 3 /uur; Een gemeente heeft ongeveer 25 kleine rioolgemalen in beheer, met een capaciteit van ongeveer 10 tot 30 m 3 /uur; De capaciteit van (gemeentelijke) eind- of hoofdrioolgemalen bedraagt 100 tot m 3 /uur. Waterschappen De capaciteit van de rioolgemalen in beheer bij waterschappen varieert van 25 tot m 3 /uur. Het energiegebruik is hier hoger omdat gebruik wordt gemaakt van persleidingen. Op basis van gegevens van Waterschap de Stichtse Rijnlanden (2004) zijn gemiddelde verbruiken en bandbreedtes berekend voor deze type rioolgemalen tot m 3 /uur. Bron: SenterNovem 2005 Verbruikskengetallen Rioolwaterzuiverinstallaties (RWZI) Energieverbruik 2002 eenheid gemiddeld energie- Range energieverbruik in kwh verbruik in kwh Totaal RWZI kwh/i.e. verwijderd 25,9 18,0-32,0 Beluchting kwh/i.e. verwijderd 16,0 9,0-21,0 Ontwatering kwh/kg ds 0,13 0,04-0,27 B a n d b r e e dt e b e l a n g r i j k e e n e r g i e v e r b r u i k e r s Bellenbeluchting g/nm 3.m 15,0-25,0 Puntbeluchting kgo 2/kWh 1,8-2,2 Rotoren kgo 2/kWh 1,4-1,6 Voorstuwing met bellenbeluchting W/m 3,0-5,0 Voortstuwing met bellenbeluchting W/m 3 1,0-2,5 M e c h a n i s c h e s l i b o n t wat e r i n g Centrifuges * kwh/tonds 5,0-55,0 Zeefbandpersen * kwh/tonds 15,0-30,0 Filterpersen * kwh/tonds 0,0-55,0 G e m i d d e l d e n e r g i e v e r b r u i k p e r I n w o n e r s E q u i va l e n t ( I E ) Exclusief energieverbruik aan-, afvoer, afvalwater kwh 25,9 Inclusief energieverbruik aan-, afvoer, afvalwater kwh 27,6 * i.e.: Inwoners Equivalent (=136 gr Totaal Zuurstof en komt overeen met de gemiddelde vervuiling die per bewoner per dag wordt geproduceerd) Bron: SenterNovem

13 cijfers en tabellen 2007 Kengetallen Energieverbruik Schutsluizen referentieverbruik % % verbruik nieuw in kwh van mogelijke ontwerp in kwh totaal besparing (beste gebruik) Variabele verbruikers Aandrijving en omvormers Hoofdmotoren deuren Rem Transformatoren Relais Schuiven Afsluitbomen Signalering Landverkeerseinen Scheepvaartseinen Relais Transformatoren Vaste verbruikers Beveliging Geluidsinstallatie CCTV Verlichting Kolkverlichting Kelderverlichting Noodstroomvoorziening Batterij en voeding Noodstroom relais Conditionering Kastverwarming Stilstandsverwarming Railverwarming Klimaatbeheersing kelder Stand-bye PLC s PLC - relais Relais continu Relais De referentiesluis bestaat uit een grote sluiskolk, met twee hefdeuren en schuiven voor nivelleren, seinen en terreinverlichting. Er is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van een bedieningsgebouw. De kolk is 320 meter lang, 24 meter breed en 5 meter diep. De sluis wordt het gehele jaar bediend, 24 uur per dag. Er zijn schuttingen per jaar. De gemiddelde schutting bedraagt een half uur. De terreinverlichting wordt uur per jaar gebruikt en de verlichting in technische ruimten is 24 uur per dag aan voor service en onderhoud. Bron: SenterNovem 2005 Energieverbruik verkeersregelinstallaties Gemiddelde kengetallen matrixborden Lamptype 2 matrixborden per weghelft 4 matrixborden per weghelft Halogeen Led s (beste gebruik) Bron: SenterNovem

14 2 Verdeling energieverbruik Elektriciteitsverbruik keukenapparatuur Type apparaat Vermogen Verbruik (W) (kwh/jaar) Koffiezetapparaat ,0 Frituurpan ,0 Waterkoker 1.725,0 Kookplaatje ,0 Espressomachine ,0 Mixer 150 0,9 Staafmixer 100 0,6 Blender 150 1,0 Keukenmachine 50 2,7 Citruspers 00 1,8 Sapcentrifuge 00 1,8 Tosti-ijzer 500,0 Wafelijzer 500,0 Mes 50 0,3 Messenslijper 50 0,3 Snijmachine 00 1,8 Blikopener 0 0,2 Broodbakmachine ,0 Broodrooster 750,5 IJsmachine 20 0,1 Eierkoker 50 2,1 Dompelaar 50 2,1 Flessenwarmer 50 2,1 Koffiemolen 100 1,0 Fonduepan 500,0 Gourmetstel 500,0 Steengrill 500,0 Rechaud 100 0,6 Elektriciteitsverbruik koel-, vriesen kookapparatuur Type apparaat Vermogen Verbruik (W) (kwh/jaar) Ko e lv r i e s a p pa r at u u r Koelkast 2-deurs 29 Koelkast met vriesvak 225 Koelkast zonder vriesvak Diepvrieskist/kast 50 Ko o k a p pa r at u u r Gietijzeren kookplaten Keramische kookpl Spiraal/halogeen Inductie kookplaten Solo magnetron 60 5 Combi-magnetron Elektrische oven in fornuis Grill (los) Bakoven (los) Grill/bakoven (los) Gasfornuis met gasoven - 8 Bron: BEK, 2000 Bron: BEK,

15 cijfers en tabellen 2007 Verdeling energieverbruik Elektriciteitsverbruik verwarming, warm water en reiniging Type apparaat Vermogen Verbruik (W) (kwh/jaar) Elektriciteitsverbruik hobby en audio/video/communicatie Type apparaat Vermogen Verbruik (W) (kwh/jaar) V e r wa r m i n g e n wa r m wat e r Elektrische boiler <20 liter Elektrische boiler >20 liter Elektrische geiser Centrale verwarming (individueel) Elektrische badkachel Elektrische straalkachel Elektrische ventilatorkachel Convector (elektrische radiator) Elektrische 00 7 vloerverwarming Elektrische warmte pompboiler, 270 liter * R e i n i g i n g Vaatwasmachine 05 Losse centrifuge Wasdroger 599 Wasmachine 231 Strijkijzer Strijkmachine Stofzuiger Kruimeldief 2 15 * 0,55 kw warmtepomp en 1,5 kw elektrische bijverwarming Bron Redenko / Meijer E&M, 2005 (m.b.t. warmtepompboiler) BEK, 2000 (m.b.t. overige) Elektriciteitsverbruik persoonlijke verzorging Type apparaat Vermogen Verbruik (W) (kwh/jaar) H o b by Gitaar Basgitaar Ritmebox Zanginstallatie Aquarium met aquariumpomp Fonteinpomp 8 Breimache 100 Schrijfmachine 0 1 Au d i o / v i d e o / co m m u n i c at i e VCR/DVD recorder TV (eerste toestel) TV (tweede toestel) TV (derde toestel) losse radio Tuner Versterker Cassettedeck Platenspeler 50 CD-speler/DVD-speler Micro-, midi-, full-size installatie Computer (+ monitor) Printer 5 5 Telefooninstallatie 6 Draadloze telefoon 0 26 Satelietontvanger Antenneversterker Set top box Antwoordapparaat 26 Fax en/of modem, telefoon + fax Bron BEK, 1997, 2000 Zonnebank ,0 Gezichtsolarium ,0 Föhn ,0 Scheerapparaat 0,2 Scheerstopcontact 2 18,0 Elektrische tandenborstel 1 5,0 Krulset/-tang 100,0 Whirlpool/jacuzzi ,0 Sauna ,0 Ladyshave 0,0 Bron: BEK,

16 3 Graaddagen Keuze weerstation op basis van postcode Totalen graaddagen (1984 t/m 2006) Postcode Weerstation Jaar De Bilt Eelde De Kooij Vlissingen Beek De Kooy De Bilt De Kooy De Bilt De Kooy De Bilt De Kooy De Bilt Vlissingen De Bilt Vlissingen De Bilt Vlissingen De Bilt Vlissingen Beek Vlissingen Beek De Bilt Beek De Bilt Eelde De Bilt Eelde De Bilt Eelde De Bilt Eelde De Bilt Eelde De Bilt Eelde De Bilt Eelde De Kooy Eelde De Kooy Eelde Gemiddeld Bron: Meteo Consult, HWS, bewerking Meijer E&M 2005, SenterNovem 2007 Totalen graaddagen (1972 t/m 2006) maand De Bilt Eelde De Kooij Vlissingen Beek Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bron: Meteo Consult, HWS, bewerking Meijer E&M,

17 cijfers en tabellen 2007 Graaddagen Graaddagen per maand (1998) Graaddagen per maand (2001) maand De Bilt Eelde De Kooij Vlissingen Beek maand De Bilt Eelde De Kooij Vlissingen Beek Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bron: Novem, 1998 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bron: Novem, 2001 Graaddagen per maand (1999) Graaddagen per maand (2002) maand De Bilt Eelde De Kooij Vlissingen Beek maand De Bilt Eelde De Kooij Vlissingen Beek Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bron: Novem, 1999 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bron: Novem, 2002 Graaddagen per maand (2000) Graaddagen per maand (2003) maand De Bilt Eelde De Kooij Vlissingen Beek maand De Bilt Eelde De Kooij Vlissingen Beek Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bron: Novem, 2000 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bron: Meteo Consult, HWS, bewerking Meijer E&M,

18 Graaddagen per maand (2004) Graaddagen per maand (2005) Jaar De Bilt Eelde De Kooij Vlissingen Beek Jaar De Bilt Eelde De Kooij Vlissingen Beek Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bron: Meteo Consult, HWS, bewerking Meijer E&M Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bron: Meijer E&M, 2005 Graaddagen per maand (2006) Gemiddelde buitentemperatuur * Jaar De Bilt Eelde De Kooij Vlissingen Beek periode van de dag (uur) buitentemperatuur ( C) Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bron: Jaarverloop gemiddelde zoninstraling per maand GJ/m 2 0,5 0,4 0,3 0, , ,7 02-0,5 03-0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 23-2,9 Gemiddeld 6,8 * Tijdens het stookseizoen (september tot en met mei), verdeeld over de dag. Bron: SenterNovem, Verkort referentiejaar ISSO-12, ,1 0 j f m a m j j a s o n d Bron: DWA

19 4 Brandstofprijzen Ontwikkeling totale kosten energie huishoudens (inclusief EB *, BTW en heffingskortingen) Prijzen (ct ) aardgas per m 3 en elektriciteit per kwh huishoudens GAS * Levering en EB ** Totaal transport en BTW ,54 8,85 30, ,89 13,60 38, ,84 14,42 41, ,39 15,44 44, ,47 17,16 46, ,21 18,84 53,04 * Uitgaande van een aardgasverbruik van m 3 per jaar. ** EB = Energiebelasting * EB = Energiebelasting Bron: EnergieNed, bewerkt door SenterNovem, 2005 Aardgas Elektriciteit Elektriciteit * Levering en EB **, BTW Totaal transport en MEP *** ,42,46 13, ,64 7,24 16, ,12 7,54 17, ,13 8,00 18, ,79 8,52 19, ,17 9,13 19,30 * Uitgaande van een electriciteitsverbruik van 3000 kwh per jaar. ** EB = Energiebelasting *** MEP = Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie Bron: EnergieNed, 2005 Ontwikkeling energieprijzen huishoudens in indexcijfers, 2000 = Levering en transport aardgas EB en BT W aardgas Levering en transport elektriciteit EB, BT W en MEP aardgas EB = Energiebelasting MEP = Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie Bron: EnergieNed,

20 Bijdrage van de componenten aan de totale energiekostenontwikkeling Elektriciteit Verbruik elektriciteit in kwh 3.230, , , , , , ,00 Vastrecht per kwh in 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Tarief per kwh in 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 Heffingen per kwh (incl. rest) 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 in BTW per kwh in 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Totaal per kwh in 0,15 0,17 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 Gas Verbruik gas in m , , , , , , ,00 Vastrecht per m 3 in 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,07 0,07 Tarief/m 3 in 0,19 0,23 0,24 0,26 0,25 0,28 0,39 Heffing per m 3 (incl. rest) in 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 BTW per m 3 in 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,11 Totaal per m 3 in 0,31 0,38 0,40 0,43 0,44 0,50 0,55 Totaal elektriciteit in 484,14 552,37 549,36 585,36 633,06 709,59 752,31 Totaal aardgas in 618,54 716,02 725,76 754,72 770,51 839,92 887,09 Totaal kosten in 1.102, , , , , , ,40 Totaal heffingen in 200,72 274,28 280,15 294,52 324,95 348,13 359,04 Totaal BTW in 164,23 202,52 203,59 211,25 217,87 241,48 282,87 Totaal vastrecht in 90,33 91,67 97,31 128,29 151,79 195,84 200,00 Totaal levering in 647,39 699,92 694,07 706,03 708,96 778,97 984,75 Bron: EnergieNed, bewerkt door SenterNovem, 2005 Aandeel van de diverse tariefcomponenten in de electriciteitsrekening 2005 voor huishoudens Aandeel van de diverse tariefcomponenten in de aardgasrekening 2005 voor huishoudens BTW 15% Levering variabel 23% BTW 19% Levering 43% MEP-heffing 7% Levering vast 2% EB 25% Netwerkbeheer variabel 2% EB 31% Netwerkbeheer variabel 15% Netwerkbeheer vast 11% Netwerkbeheer vast 7% EB = Energiebelasting MEP = Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie * Op basis van levering via Nuon/Continuon. Bron: ECN, 2005 Opmerking: De vaste tariefcomponenten worden niet beïnvloed door de omvang van het verbruik, de variabele componenten wel. Bron: ECN,

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw In samenwerking met: Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen

Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag www.vrom.nl Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen voor corporaties en andere professionele verhuurders VROM 9250

Nadere informatie

Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland

Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland Ir. J. Koppejan (Procede Biomass BV) Enschede, Oktober 2010 Colofon Deze rapportage is uitgevoerd in opdacht van AgentschapNL

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

93 tips voor een energiebewust huishouden. Tips om thuis honderden euro's te besparen

93 tips voor een energiebewust huishouden. Tips om thuis honderden euro's te besparen 93 tips voor een energiebewust huishouden Tips om thuis honderden euro's te besparen Kijk eens om je heen, bijna alle apparaten in je huis hebben energie nodig om te functioneren. Omdat het 's winters

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen

Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen Laan van Nieuw Oost-Indië 25 2593 BJ Den Haag Postbus 16029 2500 BA Den Haag Telefoon 070 348 09 11 Fax 070 348 06 45 denhaag@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: AgentschapNL Project: Contactpersoon

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Energiewinning uit weginfrastructuur

Energiewinning uit weginfrastructuur Energiewinning uit weginfrastructuur Inventarisatie in opdracht van Wegen naar de Toekomst (Innovatieprogramma Rijkswaterstaat) E.P. Weijers G.J. de Groot ECN-E--07-057 Verantwoording Dit werk is uitgevoerd

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie