Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015"

Transcriptie

1 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015

2 Colofon: Titel: Wurkgelegenheid Fryslân Opdrachtgever: Provincie Fryslân Uitvoering: Afdeling Informatievoorziening / cluster Beleidsonderzoek Redactie: M. Holkema Contactadres: Datum publicatie: April 2016 Foto omslag: Fotobureau het Hoge Noorden Overname van cijfers is toegestaan mits bron vermeld wordt: Werkgelegenheidsregister, Provincie Fryslân 2015 Pagina 2 van [40]

3 Inhoud 1 Samenvatting Inleiding Methode Werkgelegenheid Fryslân Werkgelegenheid naar sectoren Werkgelegenheid naar regio Werkgelegenheid naar gemeente Werkgelegenheid naar geslacht Vestigingen Bijlage Werkgelegenheid * Werkgelegenheid naar sector (grote banen) Werkgelegenheid naar sector (kleine banen) Werkgelegenheid naar sector (totaal banen) Werkgelegenheid naar afdeling grote banen Werkgelegenheid naar afdeling kleine banen Werkgelegenheid naar afdeling totaal banen Werkgelegenheid naar gemeente grote banen Werkgelegenheid naar gemeente kleine banen Werkgelegenheid naar gemeente totaal banen Vestigingen naar sector Sectoren Pagina 3 van [40]

4 1 Samenvatting De jaarlijkse werkgelegenheidsregistratie van de provincie Fryslân telt op 1 april banen. Het betreft banen van 15 uur of meer per week (grote banen) en banen van minder dan 15 uur per week (kleine banen). Ten opzichte van 2014 is de totale Friese werkgelegenheid met 0,1% gekrompen. Het aantal grote banen nam met 0,2% af en het aantal kleine banen nam toe met 0,3%. Bij de werkgelegenheidsontwikkeling wordt er vooral gekeken naar de grote banen. Landelijk nam het aantal grote banen met 0,1% nipt toe. De werkgelegenheidsontwikkeling verschilt sterk per sector. De banenkrimp in de bouwsector heeft zich in 2015 doorgezet. Ten opzichte van april 2014 telt de Friese bouwsector in banen minder, een krimp van 2,9%. Ook in de financiële sector is met een krimp van 4,7% sprake van een fors banenverlies. De dienstverlening en de Fries horeca tellen in 2015 enkele honderden banen meer dan in Kijkende naar de lange trend van 2000 naar 2015 dan is de werkgelegenheid binnen de landbouw, industrie, bouw en financiële instellingen fors gekrompen. Binnen de dienstverlening en de gezondheidszorg is de werkgelegenheid fors toegenomen sinds De zorg is de grootse banensector in de provincie. Regionaal is de werkgelegenheid in Noordwest, Noordoost en Zuidwest Fryslân gekrompen. In Zuidoost Fryslân is sprake van een groei van het aantal banen. Bij 6 van de 24 Friese gemeenten is het aantal banen met meer dan 1% toegenomen. In de afgelopen 15 jaar heeft zowel absoluut als relatief de werkgelegenheid in de gemeente Heerenveen zich het gunstigst ontwikkeld. Het Friese MKB is goed voor 61% van de Friese werkgelegenheid. In totaal telt Fryslân ruim vestigingen. Bijna tweederde hiervan betreft eenpersoonsvestigingen. In 2015 is het aantal zelfstandigen met ruim toegenomen. Met name in de bouw en dienstverlening is het aandeel eenpersoonsbedrijven groot. Pagina 4 van [40]

5 2 Inleiding Jaarlijks doet de provincie Fryslân onderzoek naar de werkgelegenheid in de provincie. Het onderzoek wordt verricht door middel van een enquête onder Friese bedrijven en instellingen. De cijfers worden geregistreerd en bijgehouden in het Werkgelegenheidsregister. De cijfers zijn de Friese bijdrage aan het landsdekkende werkgelegenheidsregister van LISA. In totaal zijn er 19 provinciale en regiogerichte registers actief. Het werkgelegenheidsregister bevat alle vestigingen in Fryslân van waaruit betaalde arbeid wordt verricht. Adressen zijn voornamelijk afkomstig uit het NHR. Iedere vestiging is voorzien van de bedrijfsactiviteit, de werkgelegenheidsgegevens en historie hiervan. Dit maakt het mogelijk analyses te doen op elk gewenst ruimtelijk en/of sectoraal niveau over de afgelopen 20 jaar. Het onderzoek heeft als doel de werkgelegenheid in Fryslân te monitoren. De cijfers worden onder meer verspreid onder de Friese gemeenten voor het monitoren van hun werkgelegenheidsbeleid. Ook intern worden de cijfers veelvuldig gebruikt en leveren ze o.a. input voor de monitoring van de effectiviteit van de provinciale beleidsprogramma s. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote banen (banen van minimaal 15 uur) en kleine banen (banen van minder dan 15 uur). In de rapportage gaat het bij banen om grote banen, tenzij anders is aangegeven. Pagina 5 van [40]

6 3 Methode Werkwijze: Jaarlijks zet de provincie Fryslân een enquête uit onder bedrijven en instellingen in Fryslân waar betaalde arbeid wordt verricht. Enquêtering gebeurt zowel schriftelijk als digitaal. Bedrijven/instellingen maken hierin zelf een keuze. Vestigingen met 10 of meer werkzame personen worden jaarlijks benaderd en kleinere vestigingen door middel van een steekproef. De respons onder de 10+ vestigingen bedraagt in %. De uitgebreide steekproef onder vestigingen met minder dan 10 werkzame personen en eenpersoonsvestigingen was in 2015 goed voor een respons van 26% op het totaal aantal vestigingen. Na de schriftelijke ronde wordt een deel van de bedrijven telefonisch gerappelleerd. Voor elke nonresponsvestiging wordt door middel van ophoging een schatting van de werkgelegenheid gemaakt. Voor de ophoging wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelingen bij vergelijkbare bedrijven (grootteklasse en sector). Anders dan bij andere bronnen is er sprake van een compleet register. Dit maakt het mogelijk om analyses te doen op elk gewenst ruimtelijk en/of sectoraal niveau. Het register onderscheidt zich hiermee van andere bronnen. In Nederland zijn in totaal 19 provinciale en regiogerichte registers actief. Zij zijn verenigd in de stichting LISA. LISA bundelt de uitkomsten tot landelijke werkgelegenheidscijfers. Peildatum: De peildatum van de registratie is 1 april. Urengrens: In de registratie wordt gevraagd naar het aantal banen van meer en minder dan 15 uur per week. Grote banen: minimaal 15 uur per week. Kleine banen: minder dan 15 uur per week. Trendbreuk Landbouw: De werkgelegenheidsgegevens van de landbouwsector waren tot 2010 gebaseerd op gegevens uit de landbouwtelling van het CBS (agrariërs), aangevuld met de gegevens van landbouwverwante bedrijven die binnen de reguliere enquête vielen. Het overkoepelde landelijke register (LISA) heeft besloten de landbouwstatistieken van het CBS vanaf 2011 los te laten en agrariërs op te nemen in het vestigingenregister. De inschrijfverplichting van agrariërs bij de KvK die sinds 2008 geldt bood deze mogelijkheid. Het register bevat vanaf 2010 landbouwstatistieken op vestigingsniveau. Agrariërs gaan niet mee in de eigen enquête. De werkgelegenheidsgegevens worden verkregen via Prosu Databased Marketing. Prosu vraagt naar de werkgelegenheid als onderdeel van een eigen bredere enquête onder landbouwbedrijven. De werkgelegenheidsregistratie van Prosu wijkt af van die van het CBS, waardoor er tussen 2009 en 2010 sprake is van een trendbreuk. Meewerkende gezinsleden worden door Prosu veelal niet meegeteld en door het CBS wel. Statistieken op het laagte schaalniveau (4 cijferige postcode) zijn door de toevoeging van de landbouwgegevens vanaf 2010 compleet. Voorheen was gemeenteniveau het laagste schaalniveau. Mutaties in historie: Het register verbetert waar nodig haar historische gegevens. Mutaties worden met terugwerkende kracht doorgevoerd. Hierdoor verschijnt er jaarlijks een nieuwe reeks werkgelegenheidscijfers vanaf SBI omcodering: Het register registreert van iedere vestiging de hoofdactiviteit door middel van de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) van het CBS. Indien een vestiging meerdere activiteiten heeft dan wordt de activiteit waarin het grootste deel van het personeel werkzaam is gebruikt voor de toekenning van de SBI code. Op basis van de SBI code worden vestigingen toegedeeld aan sectoren. Een overzicht van de SBI codering 2008 is te vinden op Pagina 6 van [40]

7 Gemeentelijke herindeling: Cijfers zijn met terugwerkende kracht aangepast aan recente gemeentelijke herindelingen. Informatie werkgelegenheidscijfers: De cijfers zijn te raadplegen/downloaden in onze digitale databank op Voor vragen over de werkgelegenheidscijfers of voor het bestellen van aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met de afdeling Informatievoorziening van de Provincie Fryslân: / LISA (Landelijke register): Wanneer u geïnteresseerd bent in provinciegrensoverschrijdende statistieken en nationale statistieken dan kunt u zich wenden tot: Project Organisatie LISA Postbus AN Enschede tel: website: Bronvermelding: Bij gebruik van cijfers bron vermelden: Werkgelegenheidsregister, Provincie Fryslân 2015 Pagina 7 van [40]

8 4 Werkgelegenheid Fryslân Op de jaarlijkse peildatum van 1 april telde Fryslân in banen. Het betreft grote banen (banen van minimaal 15 uur per week) en kleine banen (banen van minder dan 15 uur per week). In de periode april 2014 en april 2015 de totale Friese werkgelegenheid met 0,1% gekrompen, een verlies van 330 banen. Het totaal aantal grote banen nam met 540 af, een verlies van 0,2%. Het aantal kleine banen nam met 0,3% toe, een groei van 210 banen. Ondanks het economische herstel was er in 2015 nog sprake van een nipte daling van werkgelegenheid. Evenals voorgaande jaren is het aantal zelfstandigen (vestigingen met 1 werkzame persoon) toegenomen. Het gaat hierbij om eenmanszaken, zzp ers, freelancers en kleine zelfstandigen. In de periode is het aantal grote banen door toename van het aantal zelfstandigen met ruim gegroeid, terwijl het aantal grote banen bij vestigingen met personeel met ruim 2000 is afgenomen. De krimpende werkgelegenheid wordt enigszins getemperd door de groei van het aantal zelfstandigen. Landelijk is zowel bij aantal kleine- als het aantal grote banen sprake van een nipte groei van 0,1%. Ontwikkeling werkgelegenheid ,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 Grote banen Kleine banen Totaal banen Werkgelegenheid provincies 2015 (grote banen) Pagina 8 van [40]

9 Met een totaal van grote banen in 2015 is Fryslân goed voor 3,3% van de landelijke werkgelegenheid. Alleen de provincies Drenthe, Flevoland en Zeeland tellen minder banen. De provincies Noord- en Zuid Holland hebben de grootste werkgelegenheid. Noord-Holland Overijssel Flevoland Gelderland Noord-Brabant Groningen Utrecht Nederland Zeeland Fryslân Drenthe Zuid-Holland Limburg Werkgelegenheidsontwikkeling provincies (grote banen) -2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Met een werkgelegenheidsverlies van 0,2% is Fryslân een van de 5 provincies met een krimpende werkgelegenheid ten opzichte van Met uitzondering van de provincie Limburg geldt dat de verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling klein zijn. Trend grote banen Het aantal grote banen in 2015 is ongeveer gelijk aan het aantal banen 10 jaar geleden. Tussen 2005 en 2009 groeide de werkgelegenheid met ruim 7%. Als gevolg van het uitbreken van de financiële en economische crisis in 2008 zijn er vervolgens ruim grote banen verloren gegaan. Ten opzichte van 2000 telt Fryslân in 2015 bijna grote banen meer, een groei van 6,7%. In 2009 telde Fryslân de meeste grote banen. Pagina 9 van [40]

10 Trend kleine banen De ontwikkeling van het aantal kleine banen laat een andere trend zien. Met uitzondering van 2004 en 2010 is er sprake van een jaarlijkse lichte toename van kleine banen. Ten opzichte van 2000 is het aantal kleine banen met toegenomen, een groei van 34%. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Jaarlijkse werkgelegenheidsontwikkeling Nederland en Fryslan in % (grote banen) Nederland Fryslân De meerjarige werkgelegenheidsontwikkeling van Fryslân gaat redelijk gelijk op met de landelijke trend. De groei van werkgelegenheid in de jaren voor de crisis was relatief sterker in Fryslân, waarna de krimp in Fryslân ook relatief iets sterker was. Zowel landelijk als provinciaal was er in 2009 nog sprake van een groeiende werkgelegenheid ten opzichte van 2008, waarna de banenkrimp is ingezet. Sinds het uitbrekend van de crisis is het aantal grote Friese banen met 4,9% afgenomen. Landelijk zijn de gevolgen met een banenverlies van 3,4% lager. In de afgelopen 10 jaar is het aantal grote banen in Fryslân met 0,9% toegenomen, tegenover een iets sterkere groei van 1,9% landelijk. Pagina 10 van [40]

11 5 Werkgelegenheid naar sectoren De werkgelegenheidsontwikkeling verschilt sterk per sector. De banenkrimp in de bouwsector heeft zich in 2015 doorgezet. Ten opzichte van april 2014 telt de Friese bouwsector in april banen minder, een krimp van 2,9%. Ook in de financiële sector is sprake van een fors werkgelegenheidsverlies. De sector telt 369 banen minder dan in 2014, een verlies van 4,7%. Binnen de nutsbedrijven, de vervoerssector en het onderwijs is sprake van een verlies van ruim 200 banen. Het aantal banen binnen de Friese vervoerssector is met 2% gekrompen. Het aantal grote banen in het onderwijs nam met 272 af, een verlies van 1,7%. Hier staat een groei van 219 kleine banen (minder dan 15 uur) tegenover. De werkgelegenheid bij de overheid is met 196 gekrompen, een verlies van 1,4%. Werkgelegenheidsontwikkeling naar sector Groei abs. Groei Fryslân in % Groei NL in % A Landbouw/visserij ,4-0,6 BC Industrie/delfstoffenwinning ,1-0,1 DE Nutsbedrijven ,4-1,1 F Bouwnijverheid ,9-1,1 G Handel en reparatie ,2 0,2 HJ Vervoer, opslag en communicatie ,0 0,5 I Horeca ,8 4,5 K Financiële instellingen ,7-1,9 LMN Zakelijke dienstverlening ,8 0,8 O Openbaar bestuur en overheid ,4-0,4 P Onderwijs ,7-0,6 Q Gezondheids- en welzijnszorg ,6-0,4 RSTU Overige dienstverlening ,6 1,4 Totaal ,2 0,1 Binnen de landbouw en de industrie is het aantal banen nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal banen in de zakelijke dienstverlening nam met 430 toe, een groei van 1,8%. Bedrijven die vallen onder overige dienstverlening tellen gezamenlijk in banen meer dan in 2014, goed voor een groei van 2,6%. Het aantal horecabanen is met 383 toegenomen, een groei van 5,8%. Binnen de handel is het aantal banen nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal kleine banen in de handel is met 572 toegenomen, een groei van 3,7%. De zorgsector is de grootse banensector in Fryslân. Na een krimp van 1,1% van het aantal zorgbanen in 2014 is het aantal grote banen binnen de zorg in 2015 met een groei van 0,6% weer wat toegenomen. Tegenover de groei van 239 grote banen staat een afname van 1222 kleine banen, een krimp van 8,3%. Vergelijking met de landelijke sectorale werkgelegenheidsontwikkeling laat geen hele grote verschillen zien. Het banenverlies in de bouw, bij financiële instellingen, binnen het onderwijs en bij de overheid in Fryslân relatief wat sterker in de periode Binnen de dienstverlening en de horeca is de groei in Fryslân relatief sterker dan landelijk. Landelijk is het aantal banen in de vervoerssector iets toegenomen, terwijl de sector in Fryslân een krimp van 2% laat zien. Pagina 11 van [40]

12 Werkgelegenheidsstructuur sectoren Fryslan en Nederland 2015 in % Gezondheids- en welzijnszorg Industrie/delfstoffenwinning Handel en reparatie Zakelijke dienstverlening Onderwijs Bouwnijverheid Openbaar bestuur en overheid Vervoer, opslag en communicatie Landbouw/visserij Overige dienstverlening Financiële instellingen Horeca Nutsbedrijven 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Nederland Fryslân In bovenstaand figuur wordt de structuur van de Friese werkgelegenheid in beeld gebracht op basis van de werkgelegenheid in de verschillende sectoren. Ook is er een vergelijking met Nederland gemaakt. De zorgsector levert de meeste banen in Fryslân, gevolgd door de industrie en handel. In vergelijking met het landelijk gemiddelde is de industriesector relatief groot in Fryslân. Dit geldt in mindere mate ook voor de bouw en landbouw. Het werkgelegenheidsaandeel van financiële instellingen was ook relatief groot in Fryslân. Door de forse banenkrimp in de afgelopen jaren is het aandeel financiële banen meer naar het landelijk gemiddelde getrokken. Bij de dienstverlening, de handel en de vervoerssector is het omgekeerde het geval: het aandeel van deze sectoren in de werkgelegenheid is relatief laag in Fryslân. Pagina 12 van [40]

13 Ontwikkeling sectoren in % Fryslân totaal Fryslân sector Nederland sector Bovenstaande grafiek toont de sectorale werkgelegenheidsontwikkeling ten opzichte van De sectoren landbouw, industrie, bouw en financiële instellingen zijn duidelijk te typeren als krimpsectoren. Binnen de financiële sector in Fryslân zijn relatief meer banen verloren gegaan dan landelijk. De krimp binnen de industrie is landelijk wat sterker geweest dan in Fryslân. Binnen de zakelijke en overige dienstverlening is het aantal banen tussen 2000 en 2015 met ongeveer 50% toegenomen. De zorgsector is met een toename van 56% de grootst groeiende sector geweest. In de bijlage wordt door middel van lijngrafieken het jaarlijkse verloop per sector weergegeven en toegelicht. Recreatie en toerisme is een belangrijke sector in Fryslân. (De sector is een samenstelling van bedrijven uit de hiervoor weergegeven sectoren). Het totaal aantal banen (grote en kleine banen) in de sector bedraagt in De sector heeft hiermee een aandeel van 6,7% in de totale werkgelegenheid. De sector telt in april banen meer dan in april 2014, een groei van 1,9%. Groei volgt na jaren van afnemende werkgelegenheid. Werkgelegenheid Recreatie en Toerisme totaal banen grote banen kleine banen Pagina 13 van [40]

14 6 Werkgelegenheid naar regio Regionaal is de werkgelegenheid in Noordwest Fryslân (-1,2%), Noordoost Fryslân(-0,7%), Zuidwest Fryslân (-0,3%) gekrompen. In Zuidoost Fryslân is sprake van een groei van 0,9% werkgelegenheid. De Waddeneilanden kennen gezamenlijk een groei van 2,5% van de werkgelegenheid. Werkgelegenheid regio's (grote banen) Ontwikkeling werkgelegenheid regio' s. Indexcijfer t.o.v Noordwest Fryslân Noordoost Fryslân Zuidwest Fryslân Zuidoost Fryslân Waddeneilanden Er zijn duidelijke verschillen tussen de streekregio s waarneembaar als het gaan om de ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid sinds In Zuidoost- en Zuidwest Fryslân is het aantal banen met respectievelijk 13,1% en 11,7% toegenomen;; ruim boven het provinciaal gemiddelde van 6,7%. Het Noorden van de provincie laat een ander beeld zien. Noordwest Fryslân telt ten opzichte van ,1% meer banen. In Noordoost Fryslân kromp de werkgelegenheid met 3,7% sinds Pagina 14 van [40]

15 Werkgelegenheidsstructuur regio s 2015 (grote banen) Sector Noordwest Fryslân Noordoost Fryslân Zuidwest Fryslân Zuidoost Fryslân Waddeneilanden Totaal Fryslân Landbouw en visserij 3,6 8,7 7,4 4,8 5,0 5,4 Industrie en delfstoffenwinning 10,4 17,5 18,1 17,7 2,2 15,0 Nutsbedrijven 1,8 0,2 0,7 1,2 0,0 1,1 Bouwnijverheid 4,4 12,0 8,1 6,9 7,7 7,0 Handel en reparatie 11,8 15,0 14,5 15,7 12,2 14,0 Horeca 2,1 2,4 3,8 2,4 32,6 5,8 Vervoer, opslag en communicatie 5,4 5,4 5,0 6,9 8,9 3,2 Financiële instellingen 7,1 1,7 1,4 1,6 0,5 3,4 Zakelijke dienstverlening 11,4 8,7 12,3 10,6 8,0 10,9 Openbaar bestuur en overheid 11,2 4,0 3,4 3,1 6,2 6,1 Onderwijs 8,3 6,4 5,7 6,9 5,1 7,0 Gezondheids- en welzijnszorg 19,3 14,1 14,9 18,3 6,3 17,1 Overige dienstverlening 3,5 3,6 4,7 3,8 5,2 3,9 Totaal De vijf Friese regio s verschillen onderling van werkgelegenheidsstructuur. De regio Noordoost heeft een relatief groot aandeel landbouw, industrie en bouw en een laag aandeel dienstverlening en gezondheidszorg. De regio Noordwest heeft een structuur met relatief weinig industrie, bouw en handel en veel werkgelegenheid in financiële instellingen, overheid en gezondheidszorg. Dit komt met name ook doordat Leeuwarden binnen deze regio valt. In de regio Zuidwest Fryslân hebben de sectoren landbouw, bouw en dienstverlening een relatief groot aandeel. Zuidoost Fryslân kent een relatief groot aandeel handel en gezondheidszorg. Op de Waddeneilanden is de horeca met afstand de grootste sector. Pagina 15 van [40]

16 7 Werkgelegenheid naar gemeente Onderstaand kaartje toont de werkgelegenheidsontwikkeling van de Friese gemeenten. Bij 6 van de 24 Friese gemeenten is de werkgelegenheid met meer dan 1% gegroeid ten opzichte van Bij 10 gemeenten is het aantal banen nagenoeg gelijk gebleven en 8 gemeenten kennen een krimp van meer dan 1% van haar werkgelegenheid. Op de Waddeneilanden Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en in de gemeenten Leeuwarderadeel, Heerenveen en Harlingen is sprake van meer dan 1% werkgelegenheidsgroei. Kijkende naar de 5 grootste gemeenten dan heeft de werkgelegenheid zich in Heerenveen zich het gunstigst ontwikkeld. Ten opzichte van 2014 telt Heerenveen 475 banen meer, een groei van 2,1%. Binnen Súdwest-Fryslân (0,1%) en Smallingerland (0,4%) is sprake van een vrijwel gelijk gebleven banentotaal. Binnen De Fryske Marren is sprake van een krimp van 1,1%. Van de Friese gemeenten is zowel absoluut als relatief het banenverlies in Leeuwarden het grootst. In de gemeente met de grootse werkgelegenheidsfunctie gingen 820 banen verloren, een krimp van 1,5%. Pagina 16 van [40]

17 Ontwikkeling werkgelegenheid Friese gemeenten Gemeente Aandeel abs % Heerenveen , ,0 het Bildt , ,2 Súdwest-Fryslân , ,8 Kollumerland en Nieuwkruisland , ,9 Smallingerland , ,3 Menameradiel , ,2 Ameland , ,1 Harlingen , ,9 Terschelling , ,7 Franekeradeel , ,9 Ferwerderadiel , ,6 De Fryske Marren , ,9 Opsterland , ,9 Schiermonnikoog ,2 22 5,4 Vlieland ,2 9 1,7 Leeuwarden , ,7 Ooststellingwerf ,0 71 1,1 Leeuwarderadeel , ,7 Weststellingwerf , ,7 Littenseradiel , ,2 Dantumadiel , ,8 Tytsjerksteradiel , ,8 Dongeradeel , ,2 Achtkarspelen , ,6 Fryslân , ,7 De gemeente Leeuwarden is met een kwart van de Friese banen de grootste banengemeente gevolgd door Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Smallingerland. In de periode is de werkgelegenheid in de gemeente Heerenveen zowel absoluut als relatief het sterkst gegroeid. Ook in de gemeenten het Bildt, Súdwest-Fryslân, Kollumerland en Smallingerland is het aantal grote banen met meer dan 10 procent toegenomen ten opzichte van Bij 7 Friese gemeenten is de werkgelegenheid afgenomen tussen 2000 en Pagina 17 van [40]

18 Ontwikkeling werkgelegenheid F4 gemeenten (indexcijfer t.o.v. 2000) Heerenveen Smallingerland Leeuwarden Súdwest-Fryslân De 4 grootste gemeenten, de zogenaamde F4 gemeenten, zijn samen goed voor bijna 60% van de Friese werkgelegenheid. De werkgelegenheid van deze gemeenten heeft zich in de afgelopen 10 jaar verschillend ontwikkeld. Tot 2005 liep de ontwikkeling vrij gelijk op. Met ruim grote banen is de gemeente Leeuwarden goed voor een kwart van de Friese werkgelegenheid. In de periode is de werkgelegenheid in de gemeente Heerenveen met 30% gegroeid. In de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland waren de gevolgen van de crisis op de werkgelegenheid het grootst. Werkgelegenheidsstructuur F4 gemeenten 2015 Heerenveen Leeuwarden Smallingerland Súdwest-Fryslân Landbouw en visserij 2,7 0,6 1,5 6,8 Industrie en delfstoffen 15,5 8,2 23,2 16,7 Nutsbedrijven 1,3 2,2 1,8% 0,9 Bouwnijverheid 5,1 2,8 7,1 7,9 Handel en reparatie 15,6 10,2 13,7 14,3 Horeca 1,8 2,0 2,2 3,5 Vervoer, opslag en communicatie 10,3 5,3 5,6 5,0 Financiële instellingen 2,6 9,5 1,4 1,6 Zakelijke dienstverlening 13,6 11,6 9,4 12,7 Openbaar bestuur en overheid 2,3 13,8 3,1 3,1 Onderwijs 6,1 9,2 8,3 6,4 Gezondheidszorg 18,1 21,1 19,9 16,3 Overige dienstverlening 4,9 3,5 2,8 4,9 totaal De F4 gemeenten hebben elk een eigen werkgelegenheidsstructuur. De structuur van Heerenveen lijkt het meest op het provinciaal gemiddelde. Leeuwarden telt relatief veel werkgelegenheid in de financiële dienstverlening en binnen de overheid. Het percentage industriële banen in Leeuwarden is relatief laag. Smallingerland kenmerkt zich juist door het grote aandeel banen in de industrie. In Súdwest-Fryslân is relatief veel werkgelegenheid in de landbouw en de bouw. Pagina 18 van [40]

19 8 Werkgelegenheid naar geslacht In de periode is het aantal grote banen bezet door mannen met 0,9% afgenomen en het aantal grote banen bezet door vrouwen met 0,8% toegenomen. Het aantal kleine banen naar geslacht ontwikkelde zich tegenovergesteld. Het aantal kleine banen bezet door mannen nam met 1,6% toe en het aantal kleine banen bezet door vrouwen daalde met 1,6% Ontwikkeling werkgeleenheid naar geslacht (indexcijfer t.o.v. 2000) Grote banen mannen Kleine banen mannen Grote banen vrouwen Kleine banen vrouwen Vrouwen zijn een steeds belangrijkere rol gaan spelen op de Friese arbeidsmarkt. In de periode is het aantal grote banen bezet door vrouwen met 26% toegenomen. Ook het aantal kleine banen bezet door vrouwen is met ruim 20% toegenomen. De ontwikkeling van banen bezet door mannen laat een hele andere ontwikkeling zien. Het aantal grote banen bezet door mannen kent een redelijk stabiele trend zien en is ten opzichte van 2000 met ruim 3% afgenomen. De forse groei van 67% van het aantal kleine banen bezet door mannen zal voor een deel komen door een toename van mannen dat parttime is gaan werken. Het aandeel grote banen bezet door vrouwen bedraagt in %, tegenover 34% in Bij kleine banen is het aandeel bezet door mannen in dezelfde periode toegenomen van 29% naar 36%. Pagina 19 van [40]

20 Werkgelegenheidsstructuur sectoren 2015 Landbouw/visserij Industrie/delfstoffenwinning Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel en reparatie Vervoer, opslag en communicatie Horeca Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige dienstverlening 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grote baan man Kleine baan man Grote baan vrouw Kleine baan vrouw De landbouw, industrie, nutsbedrijven, de bouw en vervoerssector zijn typische mannensectoren. In de gezondheids- en welzijnszorg zijn vrouwen ver in de meerderheid op de werkvloer. Ook Binnen de overige dienstverlening en het onderwijs zijn vrouwen in de meerderheid op de werkvloer. Pagina 20 van [40]

21 9 Vestigingen Onder een vestiging wordt een locatie van een onderneming, instelling of zelfstandig beroepsbeoefenaar verstaan waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzame persoon. Aantal vestigingen naar sector 2015 Zakelijke dienstverlening Handel en reparatie Landbouw/visserij Bouwnijverheid Overige dienstverlening Gezondheids- en welzijnszorg Vervoer, opslag en communicatie Industrie/delfstoffenwinning Onderwijs Horeca Financiële instellingen Nutsbedrijven Openbaar bestuur en overheid Eenmans/zzp Vestigingen met personeel Op 1 april 2015 telde Fryslân vestigingen. Ten opzichte van 2014 is het aantal vestigen met 3,3% gegroeid. De handelssector en zakelijke dienstverlening tellen de meeste vestigingen. Het grootste deel (64%) van de vestigingen hebben slechts 1 werkzaam persoon (eenmanszaken, zzp ers, freelancers, kleine zelfstandigen). Met name in de bouw en dienstverlening is het aandeel eenpersoonsbedrijven groot. Pagina 21 van [40]

22 Ontwikkeling aantal vestigingen sectoren Landbouw/visserij Industrie/delfstoffenwinning Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel en reparatie Vervoer, opslag en communicatie Horeca Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige dienstverlening vestigingen met personeel eenmans/zzp totaal vestigingen Tussen 2010 en 2015 is het totaal aantal vestigingen in Fryslân met 16,5% toegenomen. Het aantal eenpersoonsvestigingen nam met 35,1% toe tot een totaal van Het aantal vestigen met personeel is ten opzichte van 2015 met ruim afgenomen, een krimp van 7%. In 2015 telt Fryslân vestigingen met personeel. Met uitzondering van de overheid en financiële instellingen is in alle sectoren het aantal vestigingen toegenomen. Deze groei komt voornamelijk voor rekening van de toename van het aantal eenpersoonsvestigingen. Absoluut gezien is de daling van vestigingen met personeel binnen de handel en de bouw het grootst. Relatief gezien zijn er binnen de financiële sector de meeste vestingen met personeel verdwenen. Ten opzichte van 2010 is het aantal financiële instellingen met personeel met een kwart afgenomen. Het Midden- en kleinbedrijf (MKB) betreft alle bedrijven tot 250 werkzame personen in de marktsector. De marktsector bestaat uit het bedrijfsleven, zonder overheid, maar ook zonder de delfstoffenwinning, onderwijs, verhuur en exploitatie van onroerend goed en de zorgsector (non profit/overig). Bedrijven in de marksector met meer dan 250 werknemers vallen binnen het grootbedrijf (GB). Het Friese MKB tel vestigingen, waarvan eenpersoonsbedrijven. Het Friese grootbedrijf bestaat uit 46 vestigingen. Het MKB is goed voor 61% van de Friese werkgelegenheid, 8% komt voor rekening van het grootbedrijf en 31% van de werkgelegenheid valt binnen de non-profitsector. Pagina 22 van [40]

23 10 Bijlage 10.1 Werkgelegenheid * Jaar Grote banen (minimaal 15 uur) Kleine banen (minder dan 15 uur) ** * Vanaf 2000 mutaties met terugwerkende kracht ** Trendbreuk wijzing registratie landbouwvestigingen Pagina 23 van [40]

24 10.2 Werkgelegenheid naar sector (grote banen) Groei abs. Groei % A Landbouw/visserij ,4 BC Industrie/delfstoffenwinning ,1 DE Nutsbedrijven ,4 F Bouwnijverheid ,9 G Handel en reparatie ,2 HJ Vervoer, opslag en communicatie ,0 I Horeca ,8 K Financiële instellingen ,7 LMN Zakelijke dienstverlening ,8 O Openbaar bestuur en overheid ,4 P Onderwijs ,7 Q Gezondheids- en welzijnszorg ,6 RSTU Overige dienstverlening ,6 Totaal , Werkgelegenheid naar sector (kleine banen) Groei abs. Groei % A Landbouw/visserij ,3 BC Industrie/delfstoffenwinning ,9 DE Nutsbedrijven ,1 F Bouwnijverheid ,1 G Handel en reparatie ,7 HJ Vervoer, opslag en communicatie ,1 I Horeca ,2 K Financiële instellingen ,7 LMN Zakelijke dienstverlening ,4 O Openbaar bestuur en overheid ,3 P Onderwijs ,9 Q Gezondheids- en welzijnszorg ,3 RSTU Overige dienstverlening ,2 Totaal ,3 Pagina 24 van [40]

25 10.4 Werkgelegenheid naar sector (totaal banen) Groei abs. Groei % A Landbouw/visserij ,1 BC Industrie/delfstoffenwinning ,4 DE Nutsbedrijven ,1 F Bouwnijverheid ,8 G Handel en reparatie ,4 HJ Vervoer, opslag en communicatie ,2 I Horeca ,7 K Financiële instellingen ,4 LMN Zakelijke dienstverlening ,2 O Openbaar bestuur en overheid ,6 P Onderwijs ,3 Q Gezondheids- en welzijnszorg ,9 RSTU Overige dienstverlening ,7 Totaal ,1 Pagina 25 van [40]

26 10.5 Werkgelegenheid naar afdeling grote banen SBI afdeling '15 abs. Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening bosbouw Visserij en kweken van vis en schaaldieren Winning van aardolie en aardgas Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen Vervaardiging van dranken Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van textiel Vervaardiging van kleding Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Primaire houtbewerking en vervaardiging van artik. van hout Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale prod Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van prod. van metaal (geen machines en app.) Vervaardiging van computers, elektronische en optische mach Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van overige machines en apparaten Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van overige transportmiddelen Vervaardiging van meubels Vervaardiging van overige goederen Reparatie en installatie van machines en apparaten Productie, distributie, handel in elektriciteit, aardgas Winning en distributie van water Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalinzameling en -behandeling;; voorbereiding tot recycling Sanering en overig afvalbeheer Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen, aanhangers Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's e.d.) Detailhandel (niet in auto's e.d.) Vervoer over land Vervoer over water Luchtvaart Opslag en dienstverlening voor vervoer Pagina 26 van [40]

27 Post en koeriers Logiesverstrekking Eet- en drinkgelegenheden Uitgeverijen Productie en distributie van films en televisieprogramma s Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's Telecommunicatie Dienstverl. activiteiten op het gebied van informatietechn Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Financiële instellingen (geen verzekeringen, pensioenfonds) Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte soc. verz) Overige financiële dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend goed Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies Holdings (geen financiële), interne concerndiensten Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Speur- en ontwikkelingswerk Reclame en marktonderzoek Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling Veterinaire dienstverlening Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie Beveiliging en opsporing Facility management, reiniging en landschapsverzorging Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting Kunst Culturele uitleencentra, archieven, musea, dierentuinen Loterijen en kansspelen Sport en recreatie Levensbeschouwelijke en politieke organisaties Reparatie van computers en consumentenartikelen Wellness en overige dienstverlening;; uitvaartbranche Totaal Pagina 27 van [40]

28 10.6 Werkgelegenheid naar afdeling kleine banen SBI afdeling '15 abs. Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening bosbouw Visserij en kweken van vis en schaaldieren Winning van aardolie en aardgas Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen Vervaardiging van dranken Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van textiel Vervaardiging van kleding Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Primaire houtbewerking en vervaardiging van artik. van hout Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale prod Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van prod. van metaal (geen machines en app.) Vervaardiging van computers, elektronische en optische mach Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van overige machines en apparaten Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van overige transportmiddelen Vervaardiging van meubels Vervaardiging van overige goederen Reparatie en installatie van machines en apparaten Productie, distributie, handel in elektriciteit, aardgas Winning en distributie van water Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalinzameling en -behandeling;; voorbereiding tot recycling Sanering en overig afvalbeheer Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen, aanhangers Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's e.d.) Detailhandel (niet in auto's e.d.) Vervoer over land Vervoer over water Luchtvaart Opslag en dienstverlening voor vervoer Post en koeriers Logiesverstrekking Pagina 28 van [40]

29 Eet- en drinkgelegenheden Uitgeverijen Productie en distributie van films en televisieprogramma s Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's Telecommunicatie Dienstverl. activiteiten op het gebied van informatietechn Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Financiële instellingen (geen verzekeringen, pensioenfonds) Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte soc. verz) Overige financiële dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend goed Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies Holdings (geen financiële), interne concerndiensten Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Speur- en ontwikkelingswerk Reclame en marktonderzoek Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling Veterinaire dienstverlening Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie Beveiliging en opsporing Facility management, reiniging en landschapsverzorging Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting Kunst Culturele uitleencentra, archieven, musea, dierentuinen Loterijen en kansspelen Sport en recreatie Levensbeschouwelijke en politieke organisaties Reparatie van computers en consumentenartikelen Wellness en overige dienstverlening;; uitvaartbranche Totaal Pagina 29 van [40]

30 10.7 Werkgelegenheid naar afdeling totaal banen SBI afdeling '15 abs. Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening bosbouw Visserij en kweken van vis en schaaldieren Winning van aardolie en aardgas Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen Vervaardiging van dranken Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van textiel Vervaardiging van kleding Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Primaire houtbewerking en vervaardiging van artik. van hout Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale prod Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van prod. van metaal (geen machines en app.) Vervaardiging van computers, elektronische en optische mach Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van overige machines en apparaten Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van overige transportmiddelen Vervaardiging van meubels Vervaardiging van overige goederen Reparatie en installatie van machines en apparaten Productie, distributie, handel in elektriciteit, aardgas Winning en distributie van water Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalinzameling en -behandeling;; voorbereiding tot recycling Sanering en overig afvalbeheer Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen, aanhangers Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's e.d.) Detailhandel (niet in auto's e.d.) Vervoer over land Vervoer over water Luchtvaart Opslag en dienstverlening voor vervoer Post en koeriers Logiesverstrekking Pagina 30 van [40]

31 Eet- en drinkgelegenheden Uitgeverijen Productie en distributie van films en televisieprogramma s Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's Telecommunicatie Dienstverl. activiteiten op het gebied van informatietechn Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Financiële instellingen (geen verzekeringen, pensioenfonds) Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte soc. verz) Overige financiële dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend goed Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies Holdings (geen financiële), interne concerndiensten Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Speur- en ontwikkelingswerk Reclame en marktonderzoek Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling Veterinaire dienstverlening Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie Beveiliging en opsporing Facility management, reiniging en landschapsverzorging Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting Kunst Culturele uitleencentra, archieven, musea, dierentuinen Loterijen en kansspelen Sport en recreatie Levensbeschouwelijke en politieke organisaties Reparatie van computers en consumentenartikelen Wellness en overige dienstverlening;; uitvaartbranche Totaal Pagina 31 van [40]

32 10.8 Werkgelegenheid naar gemeente grote banen abs % Aandeel 2015 Achtkarspelen ,4 3,1 Ameland ,4 0,7 Dantumadiel ,7 1,7 De Fryske Marren ,1 6,8 Dongeradeel ,4 3,3 Ferwerderadiel ,0 1,0 Franekeradeel ,7 2,8 Harlingen ,0 2,3 Heerenveen ,1 10,6 het Bildt ,0 1,2 Kollumerland en Nieuwkruisland ,8 1,3 Leeuwarden ,5 24,6 Leeuwarderadeel ,4 0,8 Littenseradiel ,1 1,1 Menameradiel ,6 1,1 Ooststellingwerf ,7 3,0 Opsterland ,3 3,5 Schiermonnikoog ,2 0,2 Smallingerland ,6 10,1 Súdwest-Fryslân ,1 13,6 Terschelling ,3 0,8 Tytsjerksteradiel ,2 3,3 Vlieland ,9 0,2 Weststellingwerf ,3 3,0 Totaal , Werkgelegenheid naar gemeente kleine banen abs % Aandeel 2015 Achtkarspelen ,3 3,1 Ameland ,1 0,9 Dantumadiel ,7 1,8 De Fryske Marren ,6 8,1 Dongeradeel ,0 3,3 Ferwerderadiel ,4 1,0 Franekeradeel ,0 2,7 Harlingen ,0 2,4 Heerenveen ,8 10,4 het Bildt ,0 1,4 Kollumerland en Nieuwkruisland ,1 1,4 Leeuwarden ,5 20,7 Leeuwarderadeel ,3 1,3 Littenseradiel ,6 1,0 Menameradiel ,3 1,2 Ooststellingwerf ,5 3,0 Opsterland ,5 4,0 Schiermonnikoog ,0 0,2 Smallingerland ,2 9,1 Súdwest-Fryslân ,1 14,7 Terschelling ,1 0,8 Tytsjerksteradiel ,4 3,7 Vlieland ,0 0,3 Weststellingwerf ,9 3,3 Totaal ,3 100 Pagina 32 van [40]

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014 Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 1 Colofon Deze rapportage is een uitgave van: Provincie Fryslân Afdeling Informatievoorziening Postbus

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012 4 Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2012 Colofon Deze rapportage is een uitgave van: Provincie Fryslân Afdeling Beleids- en Geo-Informatie

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân

Wurkgelegenheid Fryslân Wurkgelegenheidsonderzoek 2010_Opmaak 1 04-06-12 10:45 Pagina 1 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 20 Doel van dit rapport: Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 20 in Fryslân Uitkomsten

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid.

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid. Van: "Holkema, Menno" Aan: wgr Datum: 23-12-2014 15:37:34 Onderwerp: Cijfers werkgelegeheid 2014 (uitkomsten provinciaal werkgelegenheidsonderzoek) Bijlagen: Factsheet_werkgelegenheid.pdf

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 214 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Knoop Plaats Knooppuntontwikkeling Rijksoverheid Structuurvisie 2012 Regeerakkoord 2012 Concessie 2015 Provincie en regio SprintStad.nl Provincie en

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen 2015-2016 Begin januari 2017 zijn de werkgelegenheidscijfers van Achtkarspelen verschenen. Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage 'Maastricht aan het Werk 2014. Deze rapportage is een vervolg op de in de afgelopen jaren door E til uitgebrachte publicatiereeks 'Maastricht aan het Werk' en geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 www.os-groningen.nl info@os.groningen.nl 050-367 5462 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp)

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Documentatierapport Patentaanvragen

Documentatierapport Patentaanvragen Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Patentaanvragen Datum: 29 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Januari 2014 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp) en het aantal vestigingen in de gemeente

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK 73 STATISTISCH JAARBOEK 2002 7 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 74 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: meer bedrijven, veel zakelijke dienstverlening, minder agrariërs De bedrijvigheid

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Bevolking Bevolking 2020 Groene druk Grijze druk Potentiële beroepsbevolk ing Potentiële beroepsbevolk Arbeidspartici ing 2020 patie Beroepsbevolk ing

Nadere informatie

Den Haag weer in de lift

Den Haag weer in de lift Themabrief: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2009

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2009 Werken in Noordwest-Holland Tabellenset Werkgelegenheid 2009 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2010- Datum Augustus 2010 Opdrachtgever Regio

Nadere informatie

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014 Rapportage Gemeente Tilburg Afdeling Informatievoorziening Team Informatie- en Kenniscentrum Januari 2015 .. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant Rapportage Datum: Oktober 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 EEN ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN Uitgevoerd door het CAB in opdracht van de provincie Groningen Inhoud

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam

Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam Gerda Gringhuis Eind december 2002 hadden werknemers in Nederland in totaal ruim 7 miljoen banen. Ten opzichte van december 2001 is het aantal banen toegenomen met

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2010

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2010 Werken in Noordwest-Holland Tabellenset Werkgelegenheid 2010 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1777 Datum Augustus 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek economie

Statistisch Jaarboek economie 83 7 84 Economie Werkgelegenheid: wederom daling De werkgelegenheid is voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2003 werden ruim 500 minder arbeidsplaatsen (-1,2%) geregistreerd. Het aantal

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële

Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële ondernemingen (NFO) Datum: 8 april 2015 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017 KvK-Bedrijvendynamiek Eerste drie kwartalen Oktober Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek starters en stoppers per maand 3. Segmenten zzp, parttime zzp en mkb 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Friesland

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Friesland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Friesland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Friesland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL

VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL 10 november 2015 Prof. Dr. Oedzge Atzema Olaf Koops Msc Dr. Walter Manshanden Dr. Han Olden Daniel Speldekamp MSc AANLEIDING Regionale koplopers

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

VLUGSCHRIFT. Tabel 1 Kerncijfers van de werkgelegenheid: Werkzame personen en vestigingen. 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling 2010-2011

VLUGSCHRIFT. Tabel 1 Kerncijfers van de werkgelegenheid: Werkzame personen en vestigingen. 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling 2010-2011 VLUGSCHRIFT Vlugschrift werkgelegenheid 2011 Inleiding In dit vlugschrift wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen beschreven. De gegevens komen uit

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 83 7 84 Economie Geringe toename werkgelegenheid Na enkele jaren van werkgelegenheidsverlies is er sinds 2005 weer sprake van een toename van de werkgelegenheid in Hengelo. In de periode april 2004-april

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

Friese streken in beeld

Friese streken in beeld Friese streken in beeld SWOT analyse als basis voor de streekagenda s Maart 2012 Partoer CMO Fryslân Bernie van Ruijven Met medewerking van Leon Crommentuijn 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Indicatoren

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Ondernemersvertrouwen voor derde kwartaal op rij gestegen

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Ondernemersvertrouwen voor derde kwartaal op rij gestegen Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 17 Ondernemersvertrouwen voor derde kwartaal op rij gestegen Voorwoord Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van

Nadere informatie

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. Analyse 3 3. Inzicht in Noord-Nederlandse

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2008

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2008 Werken in Noordwest-Holland Tabellenset Werkgelegenheid 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2009-1637 Datum augustus 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 19-02-2015 Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân Paragraaf 1 Kleine maatschappelijke initiatieven Artikel 1.1 Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen ter bevordering van de leefbaarheid

Nadere informatie