8 Elektrische installatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 Elektrische installatie"

Transcriptie

1 8 Elektrische installatie 80A ACCU 80B VERLICHTING VOORZIJDE 81A VERLICHTING ACHTER 81C ZEKERING X91 MAART 2007 Edition néerlandaise De door de constructeur voorgeschreven reparatiemethoden, zoals in dit document beschreven, zijn gemaakt volgens de technische richtlijnen geldend op het tijdstip dat dit document werd samengesteld. Deze methoden zijn aan verandering onderhevig indien de constructeur tussentijds constructiewijzigingen op onderdelen of accessoires heeft aangebracht. Alle auteursrechten zijn voorbehouden aan Renault. Reproduceren en/of vertalen, zelfs gedeeltelijk, van dit document evenals het overnemen van de indeling van dit document en/of wijze van aanduiden van de onderdelen is verboden zonder vooraf ontvangen schriftelijke toestemming van Renault. Renault s.a.s. 2007

2 X91 - Hoofdstuk 8InhoudBlz. X91 - Hoofdstuk 8 Inhoud Blz. 80A ACCU 81A VERLICHTING ACHTER Accu: Voorzorgen bij de reparatie 80A-1 Mistachterlichten: Uitbouwen - Inbouwen 81A-12 Accu: Uitbouwen - Inbouwen 80A-2 Kentekenverlichting: Uitbouwen - Inbouwen 81A-14 80B VERLICHTING VOORZIJDE Koplamp: Uitbouwen - Inbouwen 80B-1 Halogeenlamp: Uitbouwen - Inbouwen 80B-3 81C ZEKERING Zekeringen : Lijst en plaats van de onderdelen 81C-1 Stelmotor van de koplampen: Uitbouwen - Inbouwen 80B-7 Koplamp: Afstellen 80B-10 Mistlicht voor: Uitbouwen - Inbouwen 80B-12 Richtingaanwijzer zijkant: Uitbouwen - Inbouwen 80B-13 81A VERLICHTING ACHTER Achterlicht op scherm: Uitbouwen - Inbouwen 81A-1 Lichten van achterklep: Uitbouwen - Inbouwen 81A-4 Lamp van achterlichten: Uitbouwen - Inbouwen 81A-5 Derde remlicht: Uitbouwen - Inbouwen 81A-10

3 ACCU Accu: Voorzorgen bij de reparatie 80A I - VEILIGHEID 1 - LET OP GEVAARLIJK "ZUUR" BIJ HET WERKEN De oplossing van zwavelzuur is erg agressief en giftig en tast de meeste metalen aan. Tijdens werkzaamheden aan accu's moeten altijd de volgende voorzorgen in acht worden genomen: - draag een veiligheidsbril, - draag handschoenen en zuurbestendige kleding. BELANGRIJK: Om de gevaren van vonken te voorkomen, moeten alle elektrische stroomverbruikers zijn uitgeschakeld. Schakel de acculader uit voordat u deze aansluit op of losmaakt van de accupolen. Leg nooit metalen voorwerpen op de accu: zij kunnen kortsluiting tussen de polen veroorzaken. Kom nooit dicht bij een accu met open vuur: een lasbrander, een blaaslamp, een sigaret, een brandende lucifer. BELANGRIJK: Een accu bevat het gevaarlijke zwavelzuur. Zuurspatten moeten met overvloedig water van alle getroffen delen afgespoeld worden. Indien er contact is met de huis of de ogen, moet een arts worden geraadpleegd. II - REINHEID Controleeren of accupolen schoon zijn (zie Accu: Controle) (SM 6002A, 80A, Accu). III - BEROEPSVOORSCHRIFTEN 2 - EXPLOSIEGEVAAR BIJ HET OPLADEN EN HET NIET GOED VASTZETTEN VAN DE AANSLUITINGEN LET OP Deze auto's hebben een accu die weinig water gebruikt. Het bijvullen van het peil van de accuvloeistof is verboden. BELANGRIJK: Om beschadiging of zelfs een explosie van de accu te voorkomen, mag u niet met een warmtebron of vlam in de buurt van een accu komen die aan het opladen is. LET OP Voor u de accu aansluit: -wacht tot de ventilateurmotor gestopt is, -wacht tot het opslaan van de gegevens in de rekeneenheden is beëindigd (1 min). LET OP Door een slecht contact kunnen start- of laadproblemen ontstaan, of vonken en kan de accu ontploffen. Tijdens het laden van de accu, ontstaan zuurstof en waterstof. Het mengsel van deze twee gassen is zeer explosief. LET OP Sommige auto's hebben alleen accu's van het type «TB» (laag model).om de kap niet te beschadigen, moet een accu worden ingebouwd die identiek is aan de originele accu. De kleinste vonk of warmtebron kan een explosie veroorzaken. De ontploffing is zo hevig dat de accu uit elkaar kan spatten en het accuzuur in het rond vliegt. Personen in de omgeving lopen gevaar geraakt te worden door brokstukken of zuurspatten. Zuurspatten zijn gevaarlijk. Zij tasten ook de kleding aan. Gezien de ernst van het explosiegevaar moet de accu dus altijd met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld. 80A-1

4 ACCU Accu: Uitbouwen - Inbouwen 80A F4R of K4M of K9K of M4R of M9R Aantrekkoppelsm moer van de positieve kabelbundel positieve accuklem negatieve accuklem 8 N.m 8 N.m 8 N.m BELANGRIJK: Raadpleeg vóór iedere reparatie de veiligheids-, reinheids- en werkvoorschriften (zie 80A, Accu, Accu: Voorzorgen bij de reparatie, blz. 80A-1). UITBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN a Zet het contact uit. LET OP a Draai de klemmetjes (1) van de kap van de accu een kwart slag. a Bouw de kap van de accu (2) uit. Voor u de accu aansluit: -wacht tot de ventilateurmotor gestopt is, -wacht tot het opslaan van de gegevens in de rekeneenheden is beëindigd (1 min). LET OP De betrouwbaarheid van de visuele indicatie is in de werkplaats niet gegarandeerd, gebruik de visuele indicatie niet als controlemiddel van de staat van de accu. a Bouw het losse schot (3) van de accubak uit A-2

5 ACCU Accu: Uitbouwen - Inbouwen 80A F4R of K4M of K9K of M4R of M9R II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE 1 - LOSMAKEN a Zet de negatieve accuklem (4) los. a Bouw de negatieve accuklem uit. a Maak de negatieve kabelbundel los bij (5) a Bouw uit: - de moer (7) van de positieve kabelbundel, - de positieve kabelbundel. 2 - UITBOUWEN a Zet de positieve accuklem (6) los. a Bouw de positieve accuklem uit a Bouw de beugel (8) van de accu uit. a Maak de ontluchtingsslang (9) los. a Bouw de accu uit. a Voer na het vervangen de noodzakelijke controles uit (zie Controle van het laadstroomcircuit: Tests) (SM 6014A, 16A, Starten en laden). 80A-3

6 ACCU Accu: Uitbouwen - Inbouwen 80A F4R of K4M of K9K of M4R of M9R INBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET INBOUWEN a Controleer de accu (zie Accu: Controle) (SM 6002A, 80A, Accu). II - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE 1 - INBOUWEN a Monteer de accu. a Maak de ontluchtingsslang vast. a Monteer de beugel van de accu. a Zet de beugel van de accu vast. - de positieve kabelbundel op de accu-onderbrekereenheid, a Schuif de negatieve accuklem op de accupool tot deze er bovenuit steekt. LET OP Door een slecht contact kunnen start- of laadproblemen ontstaan, of vonken en kan de accu ontploffen. (zie 80A, Accu, Accu: Voorzorgen bij de reparatie, blz. 80A-1). a Zet vast met het aantrekkoppel: de negatieve accuklem (8 N.m). III - LAATSTE STAP - het losse schot van de accubak, - de kap van de accu. a Draai de klemmetjes van de kap van de accu een kwart slag. - de moer van de positieve kabelbundel op de accuonderbrekereenheid. LET OP Door een slecht contact kunnen start- of laadproblemen ontstaan, of vonken en kan de accu ontploffen. (zie 80A, Accu, Accu: Voorzorgen bij de reparatie, blz. 80A-1). a Zet vast met het aantrekkoppel: de moer van de positieve kabelbundel (8 N.m) op de accu-onderbrekereenheid. a Schuif de positieve accuklem op de accupool tot deze er bovenuit steekt. LET OP Door een slecht contact kunnen start- of laadproblemen ontstaan, of vonken en kan de accu ontploffen. (zie 80A, Accu, Accu: Voorzorgen bij de reparatie, blz. 80A-1). a Zet vast met het aantrekkoppel: de positieve accuklem (8 N.m). 2 - AANSLUITINGEN a Maak de negatieve kabelbundel vast op de accubak. 80A-4

7 VERLICHTING VOORZIJDE Koplamp: Uitbouwen - Inbouwen 80B UITBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN a Zet de auto op een tweekolomshefbrug (zie Auto: Slepen en Heffen) (MR 415, 02A, Hefmiddelen). a Bouw de schildbumper voor uit (zie Schildbumper voor: Uitbouwen - Inbouwen) (MR 416, 55A, Bescherming buitenkant). II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Bouw de bovenste bouten (3) van de koplamp uit. a Duw de koplamp opzij a Bouw de onderste bouten (2) van de koplamp uit a Maak de stekkers (4) van de koplamp los. a Bouw de koplamp uit. INBOUWEN I - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Sluit de stekkers van de koplamp aan. 80B-1

8 VERLICHTING VOORZIJDE Koplamp: Uitbouwen - Inbouwen 80B - de koplamp, - de bovenste en onderste bouten van de koplamp. II - LAATSTE STAP a Monteer de schildbumper voor (zie Schildbumper voor: Uitbouwen - Inbouwen) (MR 416, 55A, Bescherming buitenkant). a Stel de stand van de koplampen af (zie 80B, Verlichting voorzijde, Koplamp: Afstellen, blz. 80B- 10). 80B-2

9 VERLICHTING VOORZIJDE Halogeenlamp: Uitbouwen - Inbouwen 80B UITBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN 1 - Lamp van richtingaanwijzer a Zet de auto op een tweekolomshefbrug (zie Auto: Slepen en Heffen) (MR 415, 02A, Hefmiddelen). 2 - Lamp mistlicht voor a Bouw het mistlicht voor uit (zie 80B, Verlichting voorzijde, Mistlicht voor: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 80B-12). 3 - Lampen van markeringslicht, dimlicht en grootlicht a Bouw de koplamp uit (zie 80B, Verlichting voorzijde, Koplamp: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 80B-1). a Bouw de vulhals van het ruitensproeierreservoir uit (1 ) (zie Vulhals ruitensproeierreservoir: Uitbouwen - Inbouwen) a Maak de bovenste slang van het expansievat op de voorste dwarsbalk (2) los. a Maak het reservoir van de stuurbekrachtiging (3) los, afhankelijk van de uitrusting. a Bouw de kap van de accu (4) uit. 80B-3

10 VERLICHTING VOORZIJDE Halogeenlamp: Uitbouwen - Inbouwen 80B 2 - Lamp mistlicht voor a Bouw het losse schot (5) van de accubak uit (zie 80A, Accu, Accu: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 80A-2). II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Draai de lamp van het mistlicht voor (7) een kwart slag linksom. a Bouw de lamp van het mistlicht voor uit. 3 - Lamp van markeringslicht Lamp van richtingaanwijzer aan de zijkant a Bouw de afdichtkap (8) uit a Draai de lamp van de richtingaanwijzer (6) een kwart slag linksom. a Bouw de lamp van de richtingaanwijzer uit B-4

11 VERLICHTING VOORZIJDE Halogeenlamp: Uitbouwen - Inbouwen 80B a Maak de lamphouder van het markeringslicht (9) los door lichtjes aan de kabelbundel te trekken. 4 - Lamp van dimlicht a Maak de lamp (10) van het dimlicht los. a Maak de stekker van het dimlicht los. 5 - Lamp van grootlicht a Bouw de afdichtkap (8) uit a Bouw de afdichtkap (11) uit B-5

12 VERLICHTING VOORZIJDE Halogeenlamp: Uitbouwen - Inbouwen 80B 3 - Lamp van markeringslicht a Monteer een lamp W5W in de lamphouder van het markeringslicht. a Klem de lamphouder van het markeringslicht vast. a Monteer de afdichtkap. 4 - Lamp van dimlicht a Klem een lamp H7 vast op de koplamp. a Sluit de stekker van het dimlicht aan. a Monteer de afdichtkap. a Ontgrendel het klemmetje (12). a Bouw de lamp van het grootlicht uit Lamp van grootlicht a Monteer een lamp H7 op de koplamp. a Vergrendel het klemmetje op de koplamp. a Sluit de stekker van het grootlicht aan. a Monteer de afdichtkap. a Maak de stekker van de lamp van het grootlicht los. III - LAATSTE STAP INBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET INBOUWEN a Opmerking: Gebruik goedgekeurde lampen voor het vervangen van de lampen. II - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE 1 - Lamp van richtingaanwijzer a Monteer een lamp SPH24WY in de koplamp. a Draai de lamp van de richtingaanwijzer een kwart slag rechtsom. 2 - Lamp van mistlicht voor a Monteer een lamp H11 in het mistlicht voor. a Draai de lamp van het mistlicht voor een kwart slag rechtsom. 1 - Lamp van richtingaanwijzer a Monteer de koplamp (zie 80B, Verlichting voorzijde, Koplamp: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 80B-1). 2 - Lamp mistlicht voor a Monteer het mistlicht voor (zie 80B, Verlichting voorzijde, Mistlicht voor: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 80B-12). 3 - Lampen van markeringslicht, dimlicht en grootlicht - het losse schot van de accubak, - de kap van de accu, - de vulhals van het ruitensproeierreservoir. a Klem vast: -de bovenste slang van het expansievat op de voorste dwarsbalk, - het reservoir van de stuurbekrachtiging, afhankelijk van de uitrusting. 80B-6

13 VERLICHTING VOORZIJDE Stelmotor van de koplampen: Uitbouwen - Inbouwen 80B UITBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN a Bouw de koplamp uit (zie 80B, Verlichting voorzijde, Koplamp: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 80B-1). II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Maak het kogeldraaipunt (3) los van de parabool door de stelmotor lichtjes te kantelen. INBOUWEN I - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Draai de hoogtestelschroef (1) (maximum zes omwentelingen) in. a Draai de motor van de verstelling van de koplampen (2) een achtste slag linksom. a Opmerking: Bij het inbouwen van een nieuwe stelmotor zet u de afstelbout zes omwentelingen vast. 80B-7

14 VERLICHTING VOORZIJDE Stelmotor van de koplampen: Uitbouwen - Inbouwen 80B a Bouw de afdichtkap (4) uit a Houd de parabool naar de achterkant van de koplamp door aan de fitting van de lamp (5) te trekken. a Klem het kogeldraaipunt (6) vast in de groef (7) van de parabool. Opmerking: Het kogeldraaipunt moet niet alleen de groef raken, maar moet er goed in liggen. a Monteer de motor van de verstelling van de koplampen door hem een achtste slag rechtsom te draaien. 80B-8

15 VERLICHTING VOORZIJDE Stelmotor van de koplampen: Uitbouwen - Inbouwen 80B a Zet de bout van de hoogteverstelling los met het zelfde aantal omwentelingen als bij het uitbouwen. a Monteer de afdichtkap. II - LAATSTE STAP a Monteer de koplamp (zie 80B, Verlichting voorzijde, Koplamp: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 80B-1). a Stel de stand van de koplampen af (zie 80B, Verlichting voorzijde, Koplamp: Afstellen, blz. 80B- 10). 80B-9

16 VERLICHTING VOORZIJDE Koplamp: Afstellen 80B a Schakel de dimlichten in. koplampafstelapparaat INSTELLEN Onmisbaar materiaal I - VOORBEREIDING a Zet de auto op en vlakke en horizontale werkplek. a Zet de parkeerrem niet vast. a Controleer en corrigeer indien nodig de bandenspanningen (zie Bandenspanning) (MR 415, 35A, Wielen en banden). II - CONTROLE a Plaats een gereedschap koplampafstelapparaat, afgesteld op -1% voor de auto (zie de gebruiksaanwijzing van het apparaat). a Controleer de afstelling van de koplampen met behulp van het gereedschap koplampafstelapparaat (zie de gebruiksaanwijzing van het apparaat). III - AFSTELLEN 1 - Verticale afstelling a Zet de motorkap open. a Bouw uit: - de vulhals van het ruitensproeierreservoir (zie Vulhals ruitensproeierreservoir: Uitbouwen - Inbouwen), - de kap van de accu a Stel de koplamp verticaal af met behulp van het gereedschap koplampafstelapparaat door de bout (2) te draaien a Bouw het losse schot (1) van de accubak uit. a Controleer: - of de bagageruimte leeg is, - of de koplampen schoon zijn. Opmerking: Stap tijdens deze procedure niet in de auto. a Zet de koplampstelknop op "0". 80B-10

17 VERLICHTING VOORZIJDE Koplamp: Afstellen 80B 2 - Horizontale afstelling a Opmerking: Er is een afstelschacht voor de verticale afstelling (3) a Stel de koplamp horizontaal af met behulp van het gereedschap koplampafstelapparaat door de bout (4) te draaien. a Gebruik een kleine ratelsleutel met verlengstukken, een kogeldraaipunt en een dop van 6 mm voor de bout van de horizontale afstelling. IV - LAATSTE STAP a Sluit de motorkap. 80B-11

18 VERLICHTING VOORZIJDE Mistlicht voor: Uitbouwen - Inbouwen 80B UITBOUWEN INBOUWEN UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE I - VOORBEREIDING VOOR HET INBOUWEN a Opmerking: Gebruik voor het vervangen van de lampen goedgekeurde H11 lampen. II - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Sluit de stekker van het mistlicht voor aan. - het mistlicht voor, - de bouten van het mistlicht voor. a Maak de sierlijst van het mistlicht voor vast a Maak de sierlijst van het mistlicht voor (1) los a Bouw de bouten (2) van het mistlicht voor uit. a Duw het mistlicht voor opzij. a Maak de stekker van het mistlicht voor los. a Bouw het mistlicht voor uit. 80B-12

19 VERLICHTING VOORZIJDE Richtingaanwijzer zijkant: Uitbouwen - Inbouwen 80B Onmisbaar speciaal gereedschap Car Hefbomen voor het verwijderen van de bekleding. UITBOUWEN UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Bouw uit: de richtingaanwijzer aan de zijkant van de lamphouder (3), - de lamp van de lamphouder. INBOUWEN a Maak de richtingaanwijzer aan de zijkant (1) los door het gereedschap (Car. 1363) (2) bij het uiteinde aan de kant van het glas van de buitenspiegel erin te steken. I - VOORBEREIDING VOOR HET INBOUWEN a Opmerking: Gebruik voor het vervangen van de lampen goedgekeurde WY5W lampen. II - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE - de lamp op de lamphouder van de richtingaanwijzer aan de zijkant, - de richtingaanwijzer aan de zijkant op de lamphouder. a Klem de richtingaanwijzer aan de zijkant vast op de buitenspiegel. 80B-13

20 VERLICHTING ACHTER Achterlicht op scherm: Uitbouwen - Inbouwen 81A B91 UITBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN a Duw het achterlicht op het scherm opzij a Open het toegangsklepje van het achterlicht op het scherm (1). II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Maak de stekkers (3) van het achterlicht op het scherm los. a Bouw het achterlicht op het scherm uit. INBOUWEN I - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Sluit de stekkers van het achterlicht op het scherm aan. - het achterlicht op het scherm, - de moer van het achterlichtop het scherm. II - LAATSTE STAP a Sluit het toegangsklepje van het achterlicht op het scherm a Bouw de moer (2) van het achterlicht op het scherm uit. 81A-1

21 VERLICHTING ACHTER Achterlicht op scherm: Uitbouwen - Inbouwen 81A K91 Onmisbaar speciaal gereedschap Car Hefbomen voor het verwijderen van de bekleding. UITBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN a Bouw het toegangsklepje van het achterlicht op het scherm (2) uit. II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Bouw het klepje aan de zijkant van de bagageruimte (1) uit a Bouw de moeren (3) van het achterlicht op het scherm uit. 81A-2

22 VERLICHTING ACHTER Achterlicht op scherm: Uitbouwen - Inbouwen 81A K91 INBOUWEN I - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Sluit de stekker van het achterlicht op het scherm aan. - het achterlicht op het scherm, - de moeren van het achterlicht op het scherm. II - LAATSTE STAP - het toegangsklepje van het achterlicht op het scherm. - het klepje aan de zijkant van de bagageruimte a Maak het achterlicht op het scherm los met behulp van het gereedschap (Car. 1363) (4) bij het uiteinde aan de bovenkant van het licht op het scherm. a Duw het achterlicht op het scherm opzij a Maak de stekker (5) van het achterlicht op het scherm los. a Bouw het achterlicht op het scherm uit. 81A-3

23 VERLICHTING ACHTER Lichten van achterklep: Uitbouwen - Inbouwen 81A B91 UITBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN a Maak de stekkers (3) van het licht van de achterklep los a Bouw het toegangsklepje van het licht van de achterklep (1) uit. a Bouw het licht van de achterklep uit. INBOUWEN II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE I - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Sluit de stekkers van het licht van de achterklep aan. Opmerking: Let op het correct terugplaatsen van de kabelbundel bij het monteren van het licht van de achterklep zodat de kabelbundel niet geplet wordt. - het licht van de achterklep, - de moer van het licht van de achterklep. II - LAATSTE STAP a Monteer het toegangsklepje van het licht van de achterklep. a Bouw de moer van het licht van de achterklep uit (2). a Duw het licht van de achterklep opzij A-4

24 VERLICHTING ACHTER Lamp van achterlichten: Uitbouwen - Inbouwen 81A B91 UITBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE 1 - Lampen van achterlicht op scherm 1 - Lampen van achterlicht op scherm a Bouw het achterlicht op het scherm uit (zie 81A, Verlichting achter, Achterlicht op scherm: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-1). 2 - Lampen van het licht van de achterklep a Bouw het licht van de achterklep uit (zie 81A, Verlichting achter, Lichten van achterklep: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-4). 3 - Lamp van mistlicht achter a Bouw het mistlicht achter uit (zie 81A, Verlichting achter, Mistachterlichten: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-12). 4 - Lamp van kentekenverlichting a Bouw de kentekenverlichting uit (zie 81A, Verlichting achter, Kentekenverlichting: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-14). a Bouw uit: Lamp van verhoogd remlicht a Bouw het derde remlicht uit (zie 81A, Verlichting achter, Derde remlicht: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-10). - de lamphouder (1) van de richtingaanwijzer, - de lamp van de richtingaanwijzer. LET OP Om te voorkomen dat de elektronica vuil wordt of de LED breekt, houdt u de LED-houder vast aan de grondplaat. a Bouw de led-houder (2) van het markeringslicht en het remlicht uit. 81A-5

25 VERLICHTING ACHTER Lamp van achterlichten: Uitbouwen - Inbouwen 81A B Lampen van het licht van de achterklep 3 - Lamp van mistlicht achter a Bouw uit: - de lamphouder (3) van het achteruitrijlicht, a Bouw uit: de lamp van het achteruitrijlicht. - de lamphouder (5) van het mistlicht achter, LET OP Om te voorkomen dat de elektronica vuil wordt of de LED breekt, houdt u de LED-houder vast aan de grondplaat. - de lamp van het mistlicht achter. 4 - Lamp van kentekenverlichting a Bouw de led-houder (4) van het markeringslicht uit a Maak de kentekenverlichting los bij (6). a Bouw de lamp van de kentekenverlichting uit. 81A-6

26 VERLICHTING ACHTER Lamp van achterlichten: Uitbouwen - Inbouwen 81A B Lamp van verhoogd remlicht a Opmerking: Als leds defect zijn, vervangt u het complete derde remlicht. INBOUWEN I - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE 3 - Lamp van mistlicht achter - de lamp van het mistlicht achter (P21W), - de lamphouder van het mistlicht achter. 4 - Lamp van kentekenverlichting a Monteer de lamp van de kentekenverlichting (W5W). a Maak de kentekenverlichting vast. a Opmerking: Gebruik goedgekeurde lampen voor het vervangen van de lampen. Opmerking: Als leds defect zijn, vervangt u de complete ledhouder. 5 - Lamp van verhoogd remlicht a Opmerking: Als leds defect zijn, vervangt u het complete derde remlicht. II - LAATSTE STAP 1 - Lampen van achterlicht op scherm - de lamp van de richtingaanwijzer (W16W), - de lamphouder van de richtingaanwijzer. LET OP Om te voorkomen dat de elektronica vuil wordt of de LED breekt, houdt u de LED-houder vast aan de grondplaat. a Monteer de led-houder van het markeringslicht en het remlicht. 2 - Lampen van het licht van de achterklep - de lamp van het achteruitrijlicht (W16W), - de lamphouder van het achteruitrijlicht. LET OP Om te voorkomen dat de elektronica vuil wordt of de LED breekt, houdt u de LED-houder vast aan de grondplaat. a Monteer de led-houder van het markeringslicht. 1 - Lampen van achterlicht op scherm a Monteer het achterlicht op het scherm (zie 81A, Verlichting achter, Achterlicht op scherm: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-1). 2 - Lampen van het licht van de achterklep a Monteer het licht van de achterklep (zie 81A, Verlichting achter, Lichten van achterklep: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-4). 3 - Lamp van mistlicht achter a Monteer het mistlicht achter (zie 81A, Verlichting achter, Mistachterlichten: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-12). 4 - Lamp van kentekenverlichting a Monteer de kentekenverlichting (zie 81A, Verlichting achter, Kentekenverlichting: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-14). 5 - Lamp van verhoogd remlicht a Monteer het derde remlicht. (zie 81A, Verlichting achter, Derde remlicht: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-10). 81A-7

27 VERLICHTING ACHTER Lamp van achterlichten: Uitbouwen - Inbouwen 81A K91 UITBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN 1 - Lampen van achterlicht op scherm a Bouw het achterlicht op het scherm uit (zie 81A, Verlichting achter, Achterlicht op scherm: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-1). 2 - Lamp van kentekenverlichting a Bouw de kentekenverlichting uit (zie 81A, Verlichting achter, Kentekenverlichting: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-14). 3 - Lamp van verhoogd remlicht a Bouw het derde remlicht uit (zie 81A, Verlichting achter, Derde remlicht: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-10). II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Maak de plaat van de lamphouder los bij (2) Lampen van achterlicht op scherm a Bouw uit: a Verwijder het schuimplastic (1) de lamp van het markeringslicht en het remlicht (3), - de lamp van het achteruitrijlicht (4), - de lamp van de richtingaanwijzer (5), - de lamp van het mistlicht (6). 81A-8

28 VERLICHTING ACHTER Lamp van achterlichten: Uitbouwen - Inbouwen 81A K Lamp van kentekenverlichting a Klem de plaat van de lamphouder op het achterlicht. a Monteer de schuim. 2 - Lamp van kentekenverlichting a Monteer de lamp van de kentekenverlichting (W5W). 3 - Lamp van verhoogd remlicht a Opmerking: Als leds defect zijn, vervangt u het complete derde remlicht. II - LAATSTE STAP 1 - Lampen van achterlicht op scherm a Maak de kentekenverlichting los bij (7). a Bouw de lamp van de kentekenverlichting uit. 3 - Lamp van verhoogd remlicht a INBOUWEN Opmerking: Als leds defect zijn, vervangt u het complete derde remlicht. a Monteer het achterlicht op het scherm (zie 81A, Verlichting achter, Achterlicht op scherm: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-1). 2 - Lamp van kentekenverlichting a Monteer de kentekenverlichting (zie 81A, Verlichting achter, Kentekenverlichting: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-14). 3 - Lamp van verhoogd remlicht a Monteer het derde remlicht (zie 81A, Verlichting achter, Derde remlicht: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-10). I - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Opmerking: Gebruik goedgekeurde lampen voor het vervangen van de lampen. 1 - Lampen van achterlicht op scherm - de lamp van het mistlicht (P21W), - de lamp van de richtingaanwijzer (PY21W), - de lamp van het achteruitrijlicht (P21W), -de lamp van het remlicht en het markeringslicht (P21/5W). 81A-9

29 VERLICHTING ACHTER Derde remlicht: Uitbouwen - Inbouwen 81A B91 UITBOUWEN - het derde remlicht. I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN INBOUWEN I - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE - het derde remlicht, - de bouten van het derde remlicht. a Sluit de stekker van het derde remlicht aan. II - LAATSTE STAP a Maak de bovenste bekleding van de achterklep vast a Maak de bovenste bekleding van de achterklep (1) los. II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Maak de stekker (2) van het derde remlicht los. a Bouw uit: - de bouten (3) van het derde remlicht, 81A-10

30 VERLICHTING ACHTER Derde remlicht: Uitbouwen - Inbouwen 81A K91, en UITZETBARE ACHTERRUIT UITBOUWEN II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN a Open de achterruit. a Maak de stekker (3) van het derde remlicht los a Bouw uit: - de bout (1) van de bekleding van de uitzetbare achterruit, - de bekleding van de uitzetbare achterruit (2). a Bouw uit: - de bouten (4) van het derde remlicht, - het derde remlicht. INBOUWEN I - INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE - het derde remlicht, - de bouten van het derde remlicht. a Sluit de stekker van het derde remlicht aan. II - LAATSTE STAP - de bekleding van de uitzetbare achterruit, -de bout van de bekleding van de uitzetbare achterruit. 81A-11

31 VERLICHTING ACHTER Mistachterlichten: Uitbouwen - Inbouwen 81A B91 UITBOUWEN I - VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN a Zet de auto op een tweekolomshefbrug (zie Auto: Slepen en Heffen) (MR 415, 02A, Hefmiddelen). II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Maak de stekker (1) van het mistlicht achter los. a Bouw uit: - de bout (2) van het mistlicht achter, - het mistlicht achter. INBOUWEN INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE - het mistlicht achter, - de bout van het mistlicht achter. a Sluit de stekker van het mistlicht achter aan. 81A-12

32 VERLICHTING ACHTER Mistachterlichten: Uitbouwen - Inbouwen 81A K91 UITBOUWEN UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Het mistlicht achter is ingebouwd in het achterlicht op het scherm, voor het uitbouwen (zie 81A, Verlichting achter, Achterlicht op scherm: Uitbouwen - Inbouwen, blz. 81A-1). 81A-13

33 VERLICHTING ACHTER Kentekenverlichting: Uitbouwen - Inbouwen 81A UITBOUWEN INBOUWEN UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE INBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE a Sluit de stekker van de kentekenverlichtingen aan. a Maak de kentekenverlichtingen vast a Maak de kentekenverlichtingen los bij (1) met behulp van een plat schroevendraaiertje a Maak de stekker (2) van de kentekenverlichtingen los. a Bouw de kentekenverlichtingen uit. 81A-14

34 ZEKERING Zekeringen : Lijst en plaats van de onderdelen 81C I - LIJST VAN DE ONDERDELEN Merkteken Omschrijving (1) Zekeringen-/relaisplaat interieur (2) Maxi-zekeringenhouder (3) Zekeringen van de veiligheids- en schakeleenheid II - PLAATS VAN DE ONDERDELEN 1 - Zekeringen-/relaisplaat interieur Maxi-zekeringenhouder C-1

35 ZEKERING Zekeringen : Lijst en plaats van de onderdelen 81C Zekeringen van de veiligheids- en schakeleenheid C-2

8 Elektrische installatie

8 Elektrische installatie 8 Elektrische installatie 80A ACCU 80B VERLICHTING VOORZIJDE 81A VERLICHTING ACHTER 81B BINNENVERLICHTING 81C ZEKERING 82A STARTVERGRENDELING 82B CLAXON 83A INSTRUMENTEN - DASHBOARD 84A SCHAKELAARS 85A

Nadere informatie

5 Mechanismes en accessoires

5 Mechanismes en accessoires 5 Mechanismes en accessoires 51A ORGANEN IN PORTIEREN 52A ORGANEN IN MOTORKAP ACHTERKLEP - OPEN DAK 54A RUITEN 55A BESCHERMINGEN BUITENKANT 56A ACCESSOIRES BUITENKANT 57A ACCESSOIRES INTERIEUR 59A VEILIGHEIDSORGANEN

Nadere informatie

INTERIEURBEKLEDING BEKLEDING KAPPEN - KLEPPEN STOELFRAME EN STELRAILS VOOR STOELFRAME EN STELRAILS ACHTER BEKLEDING VOORSTOELEN BEKLEDING ACHTERBANK

INTERIEURBEKLEDING BEKLEDING KAPPEN - KLEPPEN STOELFRAME EN STELRAILS VOOR STOELFRAME EN STELRAILS ACHTER BEKLEDING VOORSTOELEN BEKLEDING ACHTERBANK Bekleding ALGEMEEN INTERIEURBEKLEDING PORTIERBEKLEDING BEKLEDING KAPPEN - KLEPPEN HOEDENPLANK STOELFRAME EN STELRAILS VOOR STOELFRAME EN STELRAILS ACHTER BEKLEDING VOORSTOELEN BEKLEDING ACHTERBANK STOELACCESSOIRES

Nadere informatie

2 Aandrijving AUTOMATISCHE TRANSMISSIE AANDRIJFASSEN X91 23A 29A

2 Aandrijving AUTOMATISCHE TRANSMISSIE AANDRIJFASSEN X91 23A 29A 2 Aandrijving AUTOMATISCHE TRANSMISSIE AANDRIJFASSEN X91 MAART 2007 Edition néerlandaise De door de constructeur voorgeschreven reparatiemethoden, zoals in dit document beschreven, zijn gemaakt volgens

Nadere informatie

5 Mechanismes en accessoires

5 Mechanismes en accessoires 5 Mechanismes en accessoires 51A ORGANEN IN PORTIEREN 52A ORGANEN IN MOTORKAP ACHTERKLEP - OPEN DAK 54A RUITEN 55A BESCHERMINGEN BUITENKANT 56A ACCESSOIRES BUITENKANT 57A ACCESSOIRES INTERIEUR 59A VEILIGHEIDSORGANEN

Nadere informatie

8 Elektrische installatie

8 Elektrische installatie 8 Elektrische installatie 80A ACCU 80B VERLICHTING VOORZIJDE 80C XENONLAMPEN 81A VERLICHTING ACHTER 81B BINNENVERLICHTING 81C ZEKERING 82A STARTVERGRENDELING 82B CLAXON 82C ALARM 83A INSTRUMENTEN - DASHBOARD

Nadere informatie

4 Plaatwerk ALGEMEEN BODEMPLAAT VOOR CENTRALE BODEMPLAAT ZIJKANT BODEMPLAAT BODEMPLAAT ACHTER BOVENBOUW VOOR BOVENBOUW ZIJKANT BOVENBOUW ACHTERZIJDE

4 Plaatwerk ALGEMEEN BODEMPLAAT VOOR CENTRALE BODEMPLAAT ZIJKANT BODEMPLAAT BODEMPLAAT ACHTER BOVENBOUW VOOR BOVENBOUW ZIJKANT BOVENBOUW ACHTERZIJDE 4 Plaatwerk 40A ALGEMEEN 41A BODEMPLAAT VOOR 41B CENTRALE BODEMPLAAT 41C ZIJKANT BODEMPLAAT 41D BODEMPLAAT ACHTER 42A BOVENBOUW VOOR 43A BOVENBOUW ZIJKANT 44A BOVENBOUW ACHTERZIJDE 45A BOVENKANT CARROSSERIE

Nadere informatie

8 Elektrische installatie

8 Elektrische installatie 8 Elektrische installatie 80A ACCU 80B VERLICHTING VOORZIJDE 80C XENONLAMPEN 81A VERLICHTING ACHTER 81B BINNENVERLICHTING 82A STARTVERGRENDELING 83A INSTRUMENTEN - DASHBOARD 83C INGEBOUWD TELEMATICASYSTEEM

Nadere informatie

BEKLEDING VAN KAPPEN EN KLEPPEN STOELFRAME EN STELRAILS VOOR STOELFRAME EN STELRAILS ACHTER BEKLEDING VOORSTOELEN BEKLEDING ACHTERSTOELEN

BEKLEDING VAN KAPPEN EN KLEPPEN STOELFRAME EN STELRAILS VOOR STOELFRAME EN STELRAILS ACHTER BEKLEDING VOORSTOELEN BEKLEDING ACHTERSTOELEN 7 Bekleding 71A INTERIEURBEKLEDING 72A BEKLEDING DEUREN 73A BEKLEDING VAN KAPPEN EN KLEPPEN 75A STOELFRAME EN STELRAILS VOOR 76A STOELFRAME EN STELRAILS ACHTER 77A BEKLEDING VOORSTOELEN 78A BEKLEDING ACHTERSTOELEN

Nadere informatie

1 Motor en randorganen

1 Motor en randorganen 1 Motor en randorganen 10A MOTORBLOK EN ONDERZIJDE 11A CILINDERKOP EN DISTRIBUTIE 12A MENSELSAMENSTELLING 13B DIESELINSPUITSYSTEEM 13C VOORVERWARMING 16A STARTEN - LADEN 17A ONTSTEKING 17B BENZINE-INSPUITSYSTEEM

Nadere informatie

0 Algemeen GEGEVENS VAN DE AUTO - MECHANISCH HEFMIDDELEN INGREDIËNTEN - PRODUCTEN OLIE VERVERSEN - BIJVULLEN X74 01A 02A 04B 05A

0 Algemeen GEGEVENS VAN DE AUTO - MECHANISCH HEFMIDDELEN INGREDIËNTEN - PRODUCTEN OLIE VERVERSEN - BIJVULLEN X74 01A 02A 04B 05A 0 Algemeen 01A GEGEVENS VAN DE AUTO - MECHANISCH 02A HEFMIDDELEN 04B INGREDIËNTEN - PRODUCTEN 05A OLIE VERVERSEN - BIJVULLEN X74 DECEMBER 2004 Edition néerlandaise De door de constructeur voorgeschreven

Nadere informatie

Elektrische installatie

Elektrische installatie Elektrische installatie ACCU VERLICHTING VOORZIJDE XENONLAMPEN ACHTERLICHTEN BINNENVERLICHTING ZEKERINGEN STARTVERGRENDELING CLAXON ALARM INSTRUMENTEN - DASHBOARD BOORDCOMPUTER TELEMATICASYSTEEM SNELHEIDSREGELAAR

Nadere informatie

Elektrische installatie

Elektrische installatie Elektrische installatie ACCU - VERLICHTING VOORZIJDE VERLICHTING ACHTERZIJDE - INTERIEUR STARTVERGRENDELING INSTRUMENTEN - DASHBOARD SCHAKELAARS WISSEN RADIO ELEKTRISCHE HULPORGANEN BEDRADING BG0A - BG0B

Nadere informatie

Auto Onderhoud Tips. Het uitvoeren van algemene onderhoud technieken op het '98 -'02 Accord. Geschreven door: Miroslav Djuric

Auto Onderhoud Tips. Het uitvoeren van algemene onderhoud technieken op het '98 -'02 Accord. Geschreven door: Miroslav Djuric Auto Onderhoud Tips Het uitvoeren van algemene onderhoud technieken op het '98 -'02 Accord Geschreven door: Miroslav Djuric INTRODUCTIE Deze gids zal u tonen hoe te kleine onderhoudstechnieken op uw voertuig

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 1, 2015 Tilly Light BV 2 inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderdelen 5 Eerste gebruik 8 Op de auto plaatsen 12 Fietsen plaatsen 15 Rijden 20 Fietsen afnemen 21 Van

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het dvd-station 7440910005 7440910005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies Lees

Nadere informatie

1. Uitbouwen UITBOUWEN - INBOUWEN : VOORSCHERM. http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/affiche.do?ref=c4ag1sf1&refaff=c4a...

1. Uitbouwen UITBOUWEN - INBOUWEN : VOORSCHERM. http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/affiche.do?ref=c4ag1sf1&refaff=c4a... 206 (T1) - C4AG1SF1 - Uitbouwen - inbouwen : Voorscherm http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/affiche.do?ref=c4ag1sf1&refaff=c4a... Page 1 of 4 UITBOUWEN - INBOUWEN : VOORSCHERM 1. Uitbouwen Open

Nadere informatie

6 Airconditioning VERWARMING AIRCONDITIONING GEREGELDE AIRCONDITIONING HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING. X74, en DOCUMENTATIEFASE 2 61A 62A 62B 62C

6 Airconditioning VERWARMING AIRCONDITIONING GEREGELDE AIRCONDITIONING HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING. X74, en DOCUMENTATIEFASE 2 61A 62A 62B 62C 6 Airconditioning 6A VERWARMING 62A AIRCONDITIONING 62B GEREGELDE AIRCONDITIONING 62C HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING X74, en DOCUMENTATIEFASE 2 APRIL 2005 Edition néerlandaise De door de constructeur voorgeschreven

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Airconditioning VERWARMING AIRCONDITIONING BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 EDITION NEERLANDAISE NOVEMBER 2000 RENAULT 2000

Airconditioning VERWARMING AIRCONDITIONING BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 EDITION NEERLANDAISE NOVEMBER 2000 RENAULT 2000 Airconditioning VERWARMING AIRCONDITIONING BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 444 NOVEMBER 2000 EDITION NEERLANDAISE De door de constructeur voorgeschreven reparatiemethoden,

Nadere informatie

Snel Start met Lucht Compressor

Snel Start met Lucht Compressor Snel Start met Lucht Compressor Gebruiksaanwijzing Waarschuwing Lees deze instructies voor gebruik en bewaar ze als naslaginformatie. Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden

Nadere informatie

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren

Nadere informatie

SAFETY BULLETIN. Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING

SAFETY BULLETIN. Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING Nagenoeg alle voertuigen en grondverzetmachines zijn uitgerust met accu s om de elektrische systemen te voeden. Deze accu s kunnen onder bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de CD/DVD speler 7429150005 7429150005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 2, 2015 Tilly Light BV 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 9 Eerste gebruik 10 Op de auto plaatsen 14 Fietsen plaatsen 17 Rijden 22

Nadere informatie

Veel gestelde vragen:

Veel gestelde vragen: Veel gestelde vragen: Welke functies heeft het apparaat? 5 functies in 1: te gebruiken als auto starthulp, LED lamp, oplader voor diverse apparaten zoals mobiele telefoons, laptops, PSP, MP3/MP4. Hoe kan

Nadere informatie

Airconditioning VERWARMING AIRCONDITIONING BJ0E - BJ0J - BJ0K - BJ0M - BJ0P - BJ0V FEBRUARI 2004 EDITION NEERLANDAISE RENAULT 2004

Airconditioning VERWARMING AIRCONDITIONING BJ0E - BJ0J - BJ0K - BJ0M - BJ0P - BJ0V FEBRUARI 2004 EDITION NEERLANDAISE RENAULT 2004 Airconditioning VERWARMING BJ0E - BJ0J - BJ0K - BJ0M - BJ0P - BJ0V 77 11 311 084 FEBRUARI 2004 EDITION NEERLANDAISE "De door de constructeur voorgeschreven reparatiemethoden, zoals in dit document beschreven,

Nadere informatie

De voorkant. De zijkant. De banden

De voorkant. De zijkant. De banden Controlepunten: In deze handleiding vind je de specifieke voertuigkenmerken van de Suzuki Swift. Algemene dingen kun je in je Ris praktijkboek vinden. Dus hier kun je b.v. vinden met welk knopje je de

Nadere informatie

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Inhoudsopgave

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Inhoudsopgave Thunderbird Storm Thunderbird Storm Inhoudsopgave Inleiding.................................................................... Voorwoord Veiligheid voorop.................................................

Nadere informatie

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen.

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. D. Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond en zet de motorfiets op de zijstandaard. Schakel de eerste versnelling in (om te

Nadere informatie

FMHmotor www.fietsenmethulpmotor.nl Ombouwset elektrische fiets Installatie handleiding voorwielmotor

FMHmotor www.fietsenmethulpmotor.nl Ombouwset elektrische fiets Installatie handleiding voorwielmotor FMHmotor www.fietsenmethulpmotor.nl Ombouwset elektrische fiets Installatie handleiding voorwielmotor Inhoud 1. Aan de gang 2. Uit- en Inbouwen van het voorwiel 3. Installatie handvatten en remhendels

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het vasteschijfstation 7440930005 7440930005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

5 Mechanismes en accessoires

5 Mechanismes en accessoires 5 Mechanismes en accessoires 5A ORGANEN IN PORTIEREN 52A ORGANEN IN MOTORKAP ACHTERKLEP - OPEN DAK 54A RUITEN 55A BESCHERMINGEN BUITENKANT 56A ACCESSOIRES BUITENKANT 57A ACCESSOIRES INTERIEUR 59A VEILIGHEIDSORGANEN

Nadere informatie

Chassis 36B ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING

Chassis 36B ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING Chassis DAE Diagnose - Inleiding - 2 Diagnose - Werking van het systeem - 7 Diagnose - Aansluiting rekeneenheid - 8 Diagnose - Vervangen van organen - 9 Diagnose - Configuratie en inleren - 10 Diagnose

Nadere informatie

Elektrische installatie

Elektrische installatie Elektrische installatie INSTRUMENTEN - DASHBOARD Diagnose - Inleiding - 1 Diagnose - Werking van het systeem - 9 Diagnose - Aansluiting rekeneenheid - 13 Diagnose - Vervangen van organen - 15 Diagnose

Nadere informatie

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Controleer de montagehoogte Controleer of u voldoende montagehoogte op uw gevel heeft om het scherm te plaatsen Boven de muursteun (montage steun)

Nadere informatie

Voertuig Controle Golf 7

Voertuig Controle Golf 7 Voertuig Controle Golf 7 Voor het praktijkexamen wordt door de examinator een aantal vragen gesteld over de motor, de banden of het dashboard. Lees deze pagina een aantal keren aandachtig door zodat je

Nadere informatie

Snelstartsysteem. Bestnr.: 85 42 19. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Snelstartsysteem. Bestnr.: 85 42 19. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 85 42 19 Snelstartsysteem Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Stappenplan Audi A2 (8z0) 2.2000 8.2005 1.6FSI 1.6 Fsi (2002 2005) BAD motor. Waarschuwingen en aanbevelingen

Stappenplan Audi A2 (8z0) 2.2000 8.2005 1.6FSI 1.6 Fsi (2002 2005) BAD motor. Waarschuwingen en aanbevelingen Stappenplan Audi A2 (8z0) 2.2000 8.2005 1.6FSI 1.6 Fsi (2002 2005) BAD motor. Waarschuwingen en aanbevelingen Tenzij de fabrikant aanraadt zijn de volgende procedures aanbevolen: Altijd een nieuwe distributieriem

Nadere informatie

Elektrische motorverwarmer, 230 V, 6 cil.

Elektrische motorverwarmer, 230 V, 6 cil. Installation instructions, accessories Instructienr. 30730080 Versie 1.2 Ond. nr. 30730078 Elektrische motorverwarmer, 230 V, 6 cil. Volvo Car Corporation Elektrische motorverwarmer, 230 V, 6 cil.- 30730080

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Instructie Voertuig (auto) controle Kia Cee d Autorijschool Lolkama

Instructie Voertuig (auto) controle Kia Cee d Autorijschool Lolkama Instructie www.lolkama.com Instructie Voertuig (auto) controle Kia Cee d Autorijschool Lolkama Voor het CBR praktijkexamen worden door de examinator, controle vragen gesteld over de banden, motor, dashboard

Nadere informatie

- Verlichting. Uiteraard is het van groot belang dat je tijdig wordt gezien. De volgende lampen moet je op hun juiste werking controleren:

- Verlichting. Uiteraard is het van groot belang dat je tijdig wordt gezien. De volgende lampen moet je op hun juiste werking controleren: - Verlichting Uiteraard is het van groot belang dat je tijdig wordt gezien. De volgende lampen moet je op hun juiste werking controleren: Dimlicht en ongedimd licht. Seinlicht. Achterlicht. Remlicht, van

Nadere informatie

VOERTUIGCONTROLE SEAT IBIZA. Rijschool van Zuylen

VOERTUIGCONTROLE SEAT IBIZA. Rijschool van Zuylen VOERTUIGCONTROLE SEAT IBIZA OPENEN MOTORKAP Motorkap in gesloten toestand OPENEN MOTORKAP Trek de hendel naar achteren en de motorkap is ontgrendeld. OPENEN MOTORKAP In het midden van de motorkap, net

Nadere informatie

Elektrische installatie

Elektrische installatie Elektrische installatie VERLICHTING VOORZIJDE INSTRUMENTEN - DASHBOARD TELEFOON MULTIMEDIA ZEKERINGPLAAT INTERIEUR PARKEERHULP MULTIPLEXSYSTEEM AIRBAG EN GORDELSPANNERS JANUARI 2005 EDITION NEERLANDAISE

Nadere informatie

Boor de gaten in het spatbord. Diameter van de montagegaten: 5,5 mm, het gat voor de draaddoorvoer 10 mm.

Boor de gaten in het spatbord. Diameter van de montagegaten: 5,5 mm, het gat voor de draaddoorvoer 10 mm. G. Lampen en electriciteit. Plaats een krik onder het zijspanframe en demonteer het zijspanwiel. Vanzelfsprekend komt het wit/gele lampje aan de voorzijde. Demonteer het lampglas van de voorste unit. Plaats

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Afneembare trekhaak. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Pagina 1 / 15 D

Installation instructions, accessories. Afneembare trekhaak. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Pagina 1 / 15 D Installation instructions, accessories Instructienr. 9172295 Versie 1.2 Ond. nr. 30664104, 30664110 Afneembare trekhaak EU D8901067 Volvo Car Corporation Afneembare trekhaak- 9172295 - V1.2 Pagina 1 /

Nadere informatie

Elektrische installatie

Elektrische installatie Elektrische installatie ACCU VERLICHTING VOORZIJDE ACHTERLICHTEN BINNENVERLICHTING ZEKERINGEN STARTVERGRENDELING INSTRUMENTEN - DASHBOARD SCHAKELAARS WISSEN RADIO HUIS MET HULPORGANEN AIRBAGS EN GORDELSPANNERS

Nadere informatie

Montagehandleiding van een stuurkolom voor:

Montagehandleiding van een stuurkolom voor: TRW Automotive Aftermarket Montagehandleiding van een stuurkolom voor: Renault Clio III PUBLICATION XZB1212NL GEVAAR Airbagunit kan ongewenst geactiveerd worden! Airbagunit is een pyrotechnisch onderdeel

Nadere informatie

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur)

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur) Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest Telefoon 0251-316482 Fax 0251-314043 Email: mail@sanmedi.nl Website: www.sanmedi.nl Installatie handleiding Lift 03 Type A (opbouw) / CLA Installatiehandleiding (montage

Nadere informatie

Voertuig Controle. De Motor (Golf 6 1.6 TDI)

Voertuig Controle. De Motor (Golf 6 1.6 TDI) Voertuig Controle Voor het praktijkexamen wordt door de examinator een aantal vragen gesteld over de motor, de banden of het dashboard. Lees daarom deze pagina een aantal keren aandachtig door zodat je

Nadere informatie

F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S

F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S DASHBOARD 1 Linker hendel: bediening buitenverlichting - 2 Instrumentenpaneel - 3 Rechter hendel: bediening ruitenwissers, achterruitwisser, trip computer

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van een draadloos LAN-netwerkkaart 7440900005 7440900005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

Antenneversterker, meerweg "Diversity" Antenneversterker, meerweg "Diversity" V1.0

Antenneversterker, meerweg Diversity Antenneversterker, meerweg Diversity V1.0 Installation instructions, accessories Instructienr. 9172665 Versie 1.0 Ond. nr. Antenneversterker, meerweg "Diversity" M3903263 Volvo Car Corporation Antenneversterker, meerweg "Diversity"- 9172665 -

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/110 type Malta en Rhodos

Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/110 type Malta en Rhodos Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/0 type Malta en Rhodos Lees eerst dit voorschrift geheel door. Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 0 mm, dop 7 mm, potlood, steeksleutel 7 mm, imbussleutel

Nadere informatie

Januari 1974 Capri I1 : Sektie 32-1. BUITENVERLICWING, RICH'@XGAANrrlIJZERS, CLAXON EN RUITENWISSERS

Januari 1974 Capri I1 : Sektie 32-1. BUITENVERLICWING, RICH'@XGAANrrlIJZERS, CLAXON EN RUITENWISSERS BUITENVERLICWING, RICH'@GAANrrlIJZERS, CLAON EN RUITENWISSERS Inhoud blz. Algemene beschri jving 2 Onderhoudsaf stellingen en controles 3 Speciale gereedschappen - indentificatie 3 Onderhouds- en reparatiebewerkingen-inhoudj

Nadere informatie

900 Montagerichtlijn. SITdefault F930A205

900 Montagerichtlijn. SITdefault F930A205 3456789 900 Montagerichtlijn SITdefault F930A05 3456748946 83 54 5 4 6 0 7 8 3 9 3 F930A390 Versterker Luidspreker hoge tonen (4 st.) 3 Basluidspreker ( st.) 4 Bout (8 st.) 5 Kapje, connector 6 Connector

Nadere informatie

De voorkant. De zijkant. De banden

De voorkant. De zijkant. De banden Controlepunten: De voorkant De verlichting moet heel zijn en werken (de werking van de verlichting, remlichten en richtingaanwijzers kan voor je gaat rijden gecontroleerd worden door de examinator) De

Nadere informatie

E-Bike. Gebruikers handleiding versie B2

E-Bike. Gebruikers handleiding versie B2 E-Bike Gebruikers handleiding versie 160609-B2 Gebruikers handleiding 1. Ingebruikname Een Target fiets met elektrische ondersteuning rijdt als een gewone fiets, waarbij het elektrisch systeem zorgt voor

Nadere informatie

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren.

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren. QUIKSTRT R/D 00/50 WRSHUWING Dit is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoe maak je een Corroded Car Terminal van de

Hoe maak je een Corroded Car Terminal van de Hoe maak je een Corroded Car Terminal van de Batterij Vervang Deze gids zal je leren hoe je een gecorrodeerde aansluiting van de accu van de auto veilig te vervangen. Geschreven door: David Wright INTRODUCTIE

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

RACE Voornaaf / cassettenaaf met 11 versnellingen

RACE Voornaaf / cassettenaaf met 11 versnellingen (Dutch) DM-HB0003-04 Dealerhandleiding RACE Voornaaf / cassettenaaf met 11 versnellingen HB-9000 HB-6800 HB-5800 FH-9000 FH-6800 FH-5800 BELANGRIJKE MEDEDELING Deze dealerhandleiding is in eerste instantie

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

Montageset voor extra lampen

Montageset voor extra lampen Installation instructions, accessories Instructienr. 30660602 Versie 1.0 Ond. nr. Montageset voor extra lampen M3501113 Volvo Car Corporation Montageset voor extra lampen- 30660602 - V1.0 Pagina 1 / 16

Nadere informatie

Elektrische installatie op voertuigen

Elektrische installatie op voertuigen Elektrische installatie op voertuigen Doel Je kunt in een 12- of 24-voltinstallatie een storing opsporen en verhelpen. antwoorden Oriëntatie Voordat je met een trekker en een werktuig de openbare weg op

Nadere informatie

Stuurkolom. Met elektrische stuurbekrachtiging OPEL CORSA B. Veiligheidsaanwijzingen. Benodigd speciaal gereedschap.

Stuurkolom. Met elektrische stuurbekrachtiging OPEL CORSA B. Veiligheidsaanwijzingen. Benodigd speciaal gereedschap. Stuurkolom Met elektrische stuurbekrachtiging OPEL CORSA B Veiligheidsaanwijzingen Bij werkzaamheden aan de stuurbekrachtiging dient op orde en netheid te worden gelet. Tijdens de demontage van de stuurkolom

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

Gipsbroekenstoel GEBRUIKSAANWIJZING

Gipsbroekenstoel GEBRUIKSAANWIJZING Gipsbroekenstoel GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE PAGINA 1.0 INTRODUCTIE 1 2.0 TEKENINGEN VAN UW STOEL 2 3.0 VOOR UW VEILIGHEID 2 4.0 INSTELLEN EN INSTELLINGEN VAN UW STOEL 3 5.0 ZORG & ONDERHOUD 8 Introductie

Nadere informatie

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NEDERLANDS NL SYMBOLEN De volgende symbolen staan op de machine om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid bij gebruik vereist zijn. De

Nadere informatie

Montage-instructies voor modellen:

Montage-instructies voor modellen: Montage-instructies voor modellen: 968999306/IZC Uitgerust met: 96899934 TRD5 Tunnel Ram dek of 968999347 CD48 Combidek Montage Haal de machine uit de krat. Banden Bevestig de achterwielen met de wielmoeren

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING A * B E C Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering / garagedeur etc.: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van een willekeurige KlikAanKlikUit-ontvanger

Nadere informatie

Copyright 2010: Donkervoort.info, Jasper D. Steffens. Handleiding. Distributieriem vervangen Donkervoort Audi 1.8T 20V motor

Copyright 2010: Donkervoort.info, Jasper D. Steffens. Handleiding. Distributieriem vervangen Donkervoort Audi 1.8T 20V motor Handleiding Distributieriem vervangen Donkervoort Audi 1.8T 20V motor Noodzakelijk speciaal- gereedschap Voorbereidende werkzaamheden OEM # nummer Midlock aftermarket # nummer 3387 VW- 1(Z- 3576) T10008

Nadere informatie

Controle van de neerwaartse beweging van de automatische kap bij de WD6

Controle van de neerwaartse beweging van de automatische kap bij de WD6 Controle van de neerwaartse beweging van de automatische kap bij de WD6 1 Controleer of de gasveren en de watercilinders in de juiste tapgaten in het chassis zijn bevestigd, zie ook laatste pagina. 2 Controleer

Nadere informatie

Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen

Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen Beschrijving van het product 1. Voorste sensor 2. Batterij 3. Klep 4. Sensor aanwezigheid gebruiker 5. Bewegingssensor 6. Bril 7. Laadingang 8. Wieltje om het

Nadere informatie

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Montagerichtlijn MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Montagerichtlijn MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Montagerichtlijn SITdefault Fietshouder, trekhaak MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Nadere informatie

CX-DAB1. DAB antenna unit INSTALLATION MANUAL. Antenne DAB. Bluetooth-Antennengerät. DAB-antenne. Unità antenna DAB. Unidad de antena DAB

CX-DAB1. DAB antenna unit INSTALLATION MANUAL. Antenne DAB. Bluetooth-Antennengerät. DAB-antenne. Unità antenna DAB. Unidad de antena DAB CX-DAB1 DAB antenna unit INSTALLATION MANUAL Antenne DAB MANUEL D INSTALLATION Bluetooth-Antennengerät INSTALLATION-HANDBUCH DAB-antenne INSTALLATIEHANDLEIDING Unità antenna DAB MANUALE PER L INSTALLAZIONE

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

HANDELING Nr. H : Werkzaamheden aan de voorremmen. VERVANGING VAN EEN REMTROMMEL

HANDELING Nr. H : Werkzaamheden aan de voorremmen. VERVANGING VAN EEN REMTROMMEL HANDELING Nr. H78.451-1: Werkzaamheden aan de voorremmen. 1 VERVANGING VAN EEN REMTROMMEL NB: Met ingang van februari 1967, zijn de remtrommels van een ander materiaal gemaakt. Het is noodzakelijk om twee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding kort

Gebruikershandleiding kort kort Van Raam BV Aaltenseweg 56 7051 CM Varsseveld Positie zitting Om de positie van de stoel correct in te stellen zet de berijder een voet op het pedaal in de uiterste stand vanaf de berijder. Stel de

Nadere informatie

Oximo WireFree Solar Panel

Oximo WireFree Solar Panel www.somfy.com Ref. 5060625A ES DE IT EN FR Oximo WireFree Solar Panel Inhoud Oximo WireFree Zonnepaneel 1. Inleiding 25 2. Veiligheid 25 2.1 Veiligheid en verantwoordelijkheid 25 2.2 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Ombouw Faller trekker oplegger naar Mcc-cars

Ombouw Faller trekker oplegger naar Mcc-cars 2014 Ombouw Faller trekker oplegger naar Mcc-cars Patrick Peeters 28-10-2014 We starten met een originele Faller trekker oplegger. Foto 1: originele Faller trekker oplegger We beginnen met de oplegger

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Stuurwiel, sport. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Stuurwiel, sport. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Instructienr. Versie Ond. nr. 30789050 1.1 30664415, 30664826 Stuurwiel, sport M6400663 Pagina 1 / 17 Uitrusting A0000162 A0000161 M8802509 Pagina 2 / 17 M8802108 Pagina 3 / 17 D8802049 Pagina 4 / 17 R8802817

Nadere informatie

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R QUIKSTRT 90R WRSHUWING it is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

Montagehandleiding en Veiligheidsvoorschriften. Fietsendrager CROSS

Montagehandleiding en Veiligheidsvoorschriften. Fietsendrager CROSS Montagehandleiding en Veiligheidsvoorschriften Fietsendrager CROSS INTRODUCTIE De Spinder CROSS fietsendrager maakt deel uit van de familie van fietsendragers gefabriceerd door Tradekar Benelux BV. Veilige

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

4 functies in 1, te gebruiken als oplader voor diverse apparaten, om de auto of motorfiets te starten als starthulp en als lamp.

4 functies in 1, te gebruiken als oplader voor diverse apparaten, om de auto of motorfiets te starten als starthulp en als lamp. GEBRUIKSAANWIJZING Gefeliciteerd met de aanschaf van uw mini jumpstarter/lader. Dit product wordt geleverd met 1 jaar garantie. Let op de garantie vervalt in volgende gevallen doch kan worden hersteld

Nadere informatie

Afstandstart voor standverwarming op brandstof

Afstandstart voor standverwarming op brandstof Installation instructions, accessories Instructienr. 30776709 Versie 1.6 Ond. nr. 30790208, 31324389 Afstandstart voor standverwarming op brandstof IMG-258811 Volvo Car Corporation Afstandstart voor standverwarming

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart 7429160005 7429160005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Inbouwhandleiding Pagina 18. Wijnklimaatkast UWT 1682

Inbouwhandleiding Pagina 18. Wijnklimaatkast UWT 1682 Inbouwhandleiding Pagina 18 Wijnklimaatkast NL 7083 031-00 UWT 1682 Meegeleverde accessoires Stoffilter monteren De meegeleverde stoffilter voorkomt dat de motorruimte vuil wordt en dat de koudeprestatie

Nadere informatie